Wyposażenie Zubehöre Accessories. 1 février 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyposażenie Zubehöre Accessories. 1 février 2013"

Transkrypt

1 Wyposażenie Zubehöre Accessories

2 Nasze wyroby są stale udoskonalane w celu dostosowania ich do wymogów rynku; z tego względu wszystkie rysunki, dane techniczne i wymiary są niezobowiązujące. Unsere Produkte werden laufend den Marktbedürfnissen angepasst; daher sind alle Abbildungen, technische Daten, Abmessungen und Angaben unverbindlich. In view of the constant improvements made to our products, technical data, illustrations, and dimensions are subject to change without notice.

3 Spis treści Inhaltsverzeichnis Table of contents 1. Wyposażenie dodatkowe 1. Zusatz - Ausrüstungen 1. Additional equipment Wyposażenie aparatów 2. Ausrüstung für Apparate 2. Equipment for attachments Wyposażenie wrzeciennika 3.1 do zabudowy we wrzecionie W do zamocowania na wrzecionie W do zabudowy we wrzecionie W do zamocowania na wrzecionie W25 3. Spindelstock Zubehör 3.1 zum Einbau in der Spindel W zum Befestigung auf der Spindel W zum Einbau in der Spindel W zum Befestigung auf der Spindel W25 3. Headstock s accessories 3.1 for fitting in the W20 spindle 3.2 for fixing on the W20 spindle 3.3 for fitting in the W25 spindle 3.4 for fixing on the W25 spindle Podciśnieniowy system mocowania części 4. Vakuum Spannsystem 4. Vacuum clamping device Nastawianie narzędzi 5. Voreinstellen der Werkzeuge 5. Presetting of tools Wyposażenie do suportu poprzecznego 6.1 Liniowy imak narzędziowy multifix 6.2 Liniowy imak narzędziowy TRI PAN 6.3 Liniowy imak narzędziowy 6.4 Aparat do frezowania ze zintegrowanym silnikiem 6.5 Aparat do szlifowania ze zintegrowanym silnikiem 6.6 Wyposażenie do aparatu do frezowania i szlifowania (ze zintegrowanym silnikiem) 6. Zubehör zu Kreuzsupporte 6.1 Linear Werzeughalter MULTIFIX 6.2 Linear Werzeughalter TRI PAN 6.3 Linear Werzeughalter 6.4 Fräsapparat mit integriertem Motor 6.5 Schleifapparat mit integriertem Motor 6.6 Zubehöre für Fräsapparat und Schleifapparat (mit integriertem motor) 6. Accessories for carriage 6.1 Linear toolholders MULTIFIX 6.2 Linear toolholders TRIPAN 6.3 Linear toolholders 6.4 Milling attachment with integrated motor 6.5 Grinding attachment with integrated motor 6.6 Accessories for milling and grinding attachment (with integrated motor) Konik i wyposażenie 7. Reitstock und Zubehör 7. Tailstocks and accessories 29

4 1. Équipements complémentaires Zusatz - Ausrüstungen Additional equipment W20 W Pneumatyczny przyrząd mocujący W20 TM -1 - Maks. prędkość obrotowa [min ] - Cylinder z rozdzielaczem grafitowym x cięgno W Pneumatische Spannvorrichung W20 TM -1 - Maximum [min ] - Zylinder mit Graphitverteiler x Spannschlüssel W20 Pneumatical clamping attachment W20 TM -1 - Maximum [min ] - Cylinder with graphit distributor x Drawbar W20 Pneumatyczny przyrząd mocujący W25 TM -1 - Maks. prędkość obrotowa [min ] - Cylinder z rozdzielaczem grafitowym x cięgno W25 Pneumatische Spannvorrichung W25 TM -1 - Maximum [min ] - Zylinder mit Graphitverteiler x Spannschlüssel W25 Pneumatical clamping attachment W25 TM -1 - Maximum [min ] - Cylinder with graphit distributor x Drawbar W Kompletna instalacja chłodziwa - 1 Pompa silnikowa 10 [l/min.] [bar] - 1 Zdejmowalny zbiornik o pojemności 25 l. - 1 Komplet orurowania Kühlmittel-Einrichtung komplett - 1 Motorpumpe 10 [Lt./Min.] [bar] - 1 abnehmbarer Behälter mit 25 Lt. Inhalt - 1 komplette Rohrleitung Coolant system - 1 pump 10 [l/min.] [bar] - 1 tank with a capacity of 25 liters - 1 set of piping 4

5 1. Wyposażenie dodatkowe Zusatz - Ausrüstungen Additional equipment Głowica rewolwerowa do 225TM Oi-TD oraz 225TMi 6 stałych pozycji Przekrój imaka narzędziowego 8 8 [mm] Z: podstawą Artykuł jest obligatoryjny Revolver für 225TM Oi-TD und 225TMi 6 festen Positionen Querschnitt der Werkzeughalter 8 8 [mm] Inklusiv: Sohle Artikel ist obligatorisch Revolver for 225TM Oi-TD and 225TMi 6 fixing positions Toolholder section 8 8 [mm] Included: saddle item is obligatory Rozszerzenie WEjść / WYjść TM Erweiterung die Eingänge/Ausgänge TM Extension of inputs/outputs TM pozycyjna głowica rewolwerowa SMSA - Fanuc Oi Mate-TD Revolver SMSA 6 Positionen - Fanuc Oi Mate-TD Revolver SMSA 6 positions - Fanuc Oi Mate-TD Podstawa pod głowicę rewolwerową 102TM-CNC Sohle für Revolver 102TM-CNC Saddle for revolver 102TM -CNC Przygotowanie maszyny pod głowicę rewolwerową 102TM -CNC Maschine Vorbereitung für Revolver 102TM-CNC Machine preparation for turret 102TM -CNC 5

6 1. Wyposażenie dodatkowe Zusatz - Ausrüstungen Additional equipment Radiowa sonda pomiarowa RENISHAW RLP40 RENISHAW RLP40 Funkmesstaster RENISHAW RLP40 Part inspection touch Przestawny czołowy imak narzędziowy Verstellbarer Stirnwerkzeughalter Adjustable front toolholder Podstawa pod imak narzędziowy, szerokość 36 mm z prowadzeniem typu jaskółczy ogon Sohle für Werkzeughalter, Breite 36mm mit Schwalbenschwanzführung Saddle for toolholder, width 36mm with dovetail 6

7 2. Wyposażenie aparatów Ausrüstung für Apparate Equipment for attachments

8 Wyposażenie elektryczne 1 Aparat do frezowania / szlifowania Elektrische Ausrüstung 1 Fräs-/Schleifapparat sync Electric equipment 1 grinding/milling attachment sync Rozszerzenie WEjść / WYjść TM Erweiterung die Eingänge / Ausgänge TM Extension of inputs / outputs TM Wyposażenie elektryczne 2 Aparaty do frezowania / szlifowania Elektrische Ausrüstung 2 Fräs-/Schleifapparat sync Electric equipment 2 grinding/milling attachment sync Wyposażenie elektryczne 3 Aparaty do frezowania / szlifowania Elektrische Ausrüstung 3 Fräs-/Schleifapparat sync Electric equipment 3 grinding/milling attachment sync Oprzyrządowanie pneumatyczne aparatów do frezowania / szlifowania do powietrznego chłodzenia wrzecion: - OBLIGATORYJNE dla aparatów do frezowania / szlifowania Pneumatische Luftkühlung Schleif-/Fräsapparate zur Kühlung der Spindeln: - Schleif/Fräsapparate OBLIGATORISCH Pneumatic cooling group grinding/milling attachment for the cooling of spindle: - grinding/milling attachments OBLIGATORY 8

9 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.1 Do zabudowy we wrzecionie W20 zum Einbau in der Spindel W20 for fitting in the W20 spindle Zderzak nastawny W20 z ręcznym kluczem mocującym Einstellbarer Anschlag W20 mit Handrad Spannschlüssel Adjustable stop and extractor W20 with manual drawbar Nastawny zderzak głębokości do tulejek zaciskowych W20 Einstellbarer Tiefenanschlag für Spannzangen W20 Adjustable depth stop for W20 collets Zderzak nastawny W20 z pneumatycznym przyrządem mocującym Einstellbarer Anschlag W20 mit pneumatische Spannvorrichtung Adjustable stop and extractor W20 with pneumatic clamping 9

10 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.1 Do zabudowy we wrzecionie W20 zum Einbau in der Spindel W20 for fitting in the W20 spindle D D D Tulejki zaciskowe W20 Zakres Ø , skok co 0.1 [mm] W zamówieniu prosimy podać średnicę żądanego otworu Spannzange W20 Ø je 0.1[mm] pro Stück Bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben Collet W20 Ø by 0.1[mm] per piece Please specify bore required D Tulejki zaciskowe W20 Zakres Ø , skok co 0.5 [mm] W zamówieniu prosimy podać średnicę żądanego otworu Inne wymiary na zapytanie Spannzange W20 Ø je 0.5 [mm] pro Stück Bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben Andere Größen auf Anfrage Collet W20 Ø by 0.5 [mm] per piece Please specify bore required Other dimensions on request 10

11 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.1 Do zabudowy we wrzecionie W20 zum Einbau in der Spindel W20 for fitting in the W20 spindle Stożkowa tuleja zaciskowa Ø56 [mm] do tulejek stopniowych W20 Gr.1 Spannglocke Ø56[mm] für Stufenfutter W20 Gr.1 Closer Ø56[mm] for external step collet W20 Gr Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W20 Gr.2 Ø56 Vorgearbeitete Glockenzange W20 Gr.2 Ø56 External step collet blank W20 Gr.2 Ø Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W20 Gr.1 Ø36 Vorgearbeitete Glockenzange W20 Gr.1 Ø36 External step collet blank W20 Gr. 1 Ø Stożkowa tuleja zaciskowa Ø65 [mm] do tulejek stopniowych W20 Gr.2 Spannglocke Ø65[mm] für Stufenfutter W20 Gr.2 Closer Ø65[mm] for external step collet W20 Gr Stożkowa tuleja zaciskowa Ø86 [mm] do tulejek stopniowych W20 Gr.3 Spannglocke Ø86[mm] für Stufenfutter W20 Gr.3 Closer Ø86[mm] for external step collet W20 Gr Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W20 Gr.3 Ø77 Vorgearbeitete Glockenzange W20 Gr.3 Ø77 External step collet blank W20 Gr.3 Ø77 11

12 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.1 Do zabudowy we wrzecionie W20 zum Einbau in der Spindel W20 for fitting in the W20 spindle D Nakrętka zderzakowa do trzpienia rozprężnego W20 Anschlagmutter für Spreizdorn W20 Retaining nut for expanding arbor W Kieł wrzeciennika 60, W20, stal hartowana Spindelstockspitze 60, W20, gehärteter Stahl 60 male centre W20, hardened steel D Jednoczęściowy trzpień rozprężny W20 ze stali hartowanej; do Ø 4-25, skok co 0.5 [mm] oraz Ø ze skokiem co 1[mm] Einteiliger Spreizdorn W20 aus gehärtetem Stahl um Einzeldurchmesser zu spannen Ø 4-25 je 0.5[mm] und Ø26-31 je 1[mm] Single piece expanding arbor W20 hardened steel for Ø 4-25 by 0.5[mm] and Ø26-31 by 1[mm] ; Kieł wrzeciennika 60, W20, węgliki spiekane Spindelstockspitze 60, W20, Hartmetall 60 male centre W20, tungsten carbide Kieł żeński wrzeciennika 60, W20, stal hartowana Hohl-Spindelstockspitze 60, W20 gehärteter Stahl 60 female centre W20, hardened steel 12

13 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.2 Do zamocowania na wrzecionie W20 zum Befestigung auf der Spindel W20 for fixing on the W20 spindle Uchwyt mocujący W20 FN, odlewany Ø80 [mm] ze szczękami 2 x 3 do mocowania za powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne - 1 klucz Spannfutter W20 FN Guss Ø80[mm] mit 2x3 Backen zu Aussen- und Innenspannen - 1 Schlüssel Chuck W20 f B iron Ø80[mm] with 2x3 jaws for external and internal gripping - 1 key Komplet 3 miękkich szczęk do uchwytu FN Ø80[mm] Satz zu 3 weichen Backen für Futter FN Ø80[mm] Set of 3 soft jaws for chuck FN Ø80[mm] Uchwyt mocujący W20 FN, odlewany Ø110 [mm] ze szczękami 2 x 4 do mocowania za powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne - 1 klucz Futter W20 FN Guss Ø110[mm] mit 2 x 4 Backen zu Aussen- und Innenspannen - 1 Schlüssel Chuck W20 FN iron Ø110[mm] with 2x4 jaws for external and internal gripping - 1 key Komplet 4 miękkich szczęk do uchwytu FN Ø110[mm] Satz zu 4 weichen Backen für Futter FN Ø110[mm] Set of 4 soft jaws for chuck f N Ø110[mm] Półfabrykat tulei W20 Ø 60x58 [mm] Muffe W20 vorgearbeitet Ø60x58[mm] Sleeve blank W20 Ø60x58[mm] Półfabrykat tulei W20 Ø 60x100 [mm] Muffe W20 vorgearbeitet Ø60x100[mm] Sleeve blank W20 Ø60x100[mm] 13

14 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.3 Do zabudowy we wrzecionie W25 zum Einbau in der Spindel W25 for fitting in the W25 spindle D D Zderzak nastawny z wyrzutnikiem W25 z ręcznym kluczem mocującym Einstellbarer Anschlag mit Auswerfer W25 mit Handrad Spannschlüssel Combined adjustable extractor and stop W25 with manual drawbar Nastawny zderzak głębokości do tulejek zaciskowych W25 Einstellbarer Tiefenanschlag für Spannzangen W25 Adjustable depth stop W25 collets Zderzak nastawny W25 do TM z pneumatycznym przyrządem zaciskowym Einstellbarer Anschlag W25 für TM mit pneumatische Spannvorrichtung Adjustable stop and extractor W25 for TM with pneumatic clamping attachment D Tulejki zaciskowe W25 Ø ze skokiem co 0.1[mm] Spannzange W25 Ø je 0.1[mm], pro Stück Collet W25 Ø by 0.1[mm], per piece D Tulejki zaciskowe W25 Ø ze skokiem co 0.5[mm] Spannzangen W25 Ø je 0.5[mm], pro Stück Collet W25 Ø by 0.5[mm], per piece 14

15 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.3 Do zabudowy we wrzecionie W25 zum Einbau in der Spindel W25 for fitting in the W25 spindle Stożkowa tuleja zaciskowa Ø68 [mm] do tulejek stopniowych W25 Gr.1 Spannglocke Ø68[mm] für Stufenfutter W25 Gr.1 Closer Ø68[mm] for external step collet W25 Gr Stożkowa tuleja zaciskowa Ø98 [mm] do tulejek stopniowych W25 Gr.2 Spannglocke Ø98[mm] für Stufenfutter W25 Gr.2 Closer Ø98[mm] for external step collet W25 Gr Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W25 Gr.1 Ø56 Vorgearbeitete Glockenzange W25 Gr.1 Ø56[mm] External step collet blank W25 Gr.1 Ø56[mm] Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W25 Gr.2 Ø88 Vorgearbeitete Glockenzange W25 Gr.2 Ø88[mm] External step collet blank W25 Gr.2 Ø88[mm] 15

16 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.3 Do zabudowy we wrzecionie W25 zum Einbau in der Spindel W25 for fitting in the W25 spindle D Nakrętka zderzakowa do trzpienia rozprężnego W25 Anschlagmutter für Spreizdorn W25 Retaining nut for expanding arbor W Kieł wrzeciennika 60, W25, stal hartowana Spindelstockspitze 60, W25, gehärteter Stahl 60 male centre W25, hardened steel D Jednoczęściowy trzpień rozprężny W25 ze stali hartowanej; do Ø 4-25, skok co 0.5 [mm] oraz Ø ze skokiem co 1[mm] Einteiliger Spreizdorn W25 aus gehärtetem Stahl um Einzeldurchmesser zu spannen Ø 4-25 je 0.5[mm] und Ø je 1[mm] Single piece expanding arbor W25 hardened steel for Ø 4-25 by 0.5[mm] and Ø by 1[mm] ; Tulejka redukcyjna W25/W20 Reduzierhülse W25/W20 Reduction bush W25/W Kieł wrzeciennika 60, W25, węgliki spiekane Spindelstockspitze 60, W25, Hartmetall 60 male centre W25, tungsten carbide Kieł żeński wrzeciennika 60, W25, stal hartowana Hohl-Spindelstockspitze 60, W25 gehärteter Stahl 60 female centre W25, hardened steel 16

17 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.4 Do zamocowania na wrzecionie W25 zum Befestigung auf der Spindel W25 for fixing on the W25 spindle Uchwyt mocujący W25 FN, odlewany Ø80 [mm] ze szczękami 2 x 3 do mocowania za powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne - 1 klucz Spannfutter W25 FN Guss Ø80[mm] mit 2x3 Backen zu Aussen- und Innenspannen - 1 Schlüssel Chuck W25 FB iron Ø80[mm] with 2x3 jaws for external and internal gripping - 1 key Komplet 3 miękkich szczęk do uchwytu FN Ø80[mm] Satz zu 3 weichen Backen für Futter FN Ø80[mm] Set of 3 soft jaws for chuck FN Ø80[mm] Uchwyt mocujący W20 FN, odlewany ø110 [mm] ze szczękami 2 x 4 do mocowania za powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne - 1 klucz Futter W25 FN Guss Ø110[mm] mit 2x4 Backen zu Aussen- und Innenspannen - 1 Schlüssel Chuck W25 FN iron Ø110[mm] with 2x4 jaws for external and internal gripping - 1 key Komplet 4 miękkich szczęk do uchwytu FN Ø110[mm] Satz zu 4 weichen Backen für Futter FN Ø110[mm] Set of 4 soft jaws for chuck FN Ø110[mm] Półfabrykat tulei W25 Ø 60x58 [mm] Muffe W25 vorgearbeitet Ø60x58[mm] Sleeve blank W25 Ø60x58[mm] Półfabrykat tulei W25 Ø 60x100 [mm] Muffe W25 vorgearbeitet Ø60x100[mm] Sleeve blank W25 Ø60x100[mm] 17

18 4. Podciśnieniowy system mocowania części Vakuum Spannsystem Vacuum clamping device Wyposażenie podciśnieniowe do maszyny 102 TM -CNC Vakuum-Ausrüstung für die Maschine 102 TM-CNC Vacuum equipment for the machine 102 TM -CNC Wyposażenie podciśnieniowe do wrzeciona W20 Vakuum-Ausrüstung für Spindel W20 Vacuum equipment for spindle W20 18

19 5. Nastawianie narzędzi Voreinstellen der Werkzeuge Presetting of tools pozycyjny uchwyt do mocowania mikroskopu na 102 TM-CNC Erforderlicher Halter für Mikroskope auf 102 TM-CNC Fixed holder for microscopes on 102 TM -CNC Mikroskop do ustawiania narzędzi Werkzeug-Zentriermikroskop Tool centring microscope 19

20 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.1 Liniowe imaki narzędziowe «MULTIFIX» Linear Werzeughalter MULTIFIX Linear toolholders MULTIFIX Szybkowymienny imak narzędziowy MULTIFIX-A - 1 Trzpień mocujący AG 20 do rowków T - 1 Dźwignia obsługowa - 1 Klucz Schnellwechsel-Werkzeughalter MULTIFIX-A - 1 Befestigungsbolzen AG 20 für T-Nuten - 1 Bedienungshebel - 1 Schlüssel Quick-change toolholder turret MULT IFIX-A - 1 fixing bolt AG 20 for T-slot - 1 locking lever - 1 spanner Podstawka do imaków promieniowych lub czołowych Szerokość 60[mm], rowek T Sohle für Radial- oder Stirnwerkzeughalter Breite 60[mm], T-Nute Saddle for radial or frontal toolholder Width 60[mm], T-slot Imak narzędziowy do noży tokarskich maks. 16x16[mm] Werkzeughalter für Stähle max. 16x16[mm] Toolholder for tool max. 16x16[mm] section Imak narzędziowy do prętów maks. Ø20[mm] Werkzeughalter für Stangen max. Ø20[mm] Toolholder for bar max. Ø20[mm] Imak wymienny do przecinaków + 1 przecinak Wechselhalter für Abstechmesser + 1 Abstechmesser Cutting-off blade holder + 1 cutting-off blade Przecinak 2.5 x 10 x 100[mm] Abstechmesser 2.5x10x100[mm] Cutting-off blade 2.5x10x100[mm] 20

21 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.2 Liniowe imaki narzędziowe «TRIPAN» Linear Werzeughalter TRIPAN Linear toolholders TRIPAN Szybkowymienny imak narzędziowy TRIPAN-111S - 1 Trzpień mocujący - 2 Klucze Schnellwechsel-Werkzeughalter TRIPAN-111S - 1 Befestigungsbolzen - 2 Schlüssel Quick-change toolholder turret TRIPAN-111S - 1 fixing bolt - 2 keys Podstawka do imaków promieniowych lub czołowych Szerokość 60[mm], rowek T Sohle für Radial- oder Stirnwerkzeughalter Breite 60[mm], T-Nute Saddle for radial or frontal toolholder Width 60[mm], T-slot Imak narzędziowy do noży tokarskich maks. 12x12[mm] Werkzeughalter für Stähle max. 12x12[mm] Toolholder for tool max. 12x12[mm] section Oprawka wymienna z rowkiem V do narzędzi o maks. Ø12[mm] Wechselhalter mit Prisma für Stähle max Ø12[mm] Toolholder with vee groove for tool max Ø12[mm] Oprawka wymienna 30 z rowkiem V do narzędzi o maks. Ø12[mm] Wechselhalter30 mit Prisma für Stähle max. Ø12[mm] Toolholder 30 with vee groove for tool max. Ø12[mm] Oprawka wymienna do przecinaków + 1 przecinak Wechselhalter für Abstechmesser + 1 Abstechmesser Cutting-off blade holder + 1 cutting-off blade Przecinak 2.5 x 10 x 100[mm] Abstechmesser 2.5x10x100[mm] Cutting-off blade 2.5x10x100[mm] 21

22 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.3 Liniowe oprawki narzędziowe Linear Werzeughalter Linear toolholders Podstawka pod imaki do narzędzi promieniowych i czołowych; szerokość 60[mm], rowek T Sohle für Radial- oder Stirnwerkzeughalter Breite 60[mm], T-Nute Saddle for radial or frontal toolholder width 60[mm], T-slot Przedni imak do narzędzi promieniowych, szerokość 60[mm] x imak nożowy Vorderer Radialwerkzeughalter, Breite 60[mm] x Stahlhalter Front radial toolholder, width 60[mm] x toolholder Przedni imak do narzędzi promieniowych, szerokość 60[mm] x imak nożowy Vorderer Radialwerkzeughalter, Breite 60[mm] x Stahlhalter Front radial toolholder, width 60[mm] x toolholder Imak nożowy do noży o przekroju trzonka 16x13[mm] Stahlhalter für Stahl 16x13[mm] Toolholder for tools of 16x13[mm] section 22

23 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.3 Liniowe oprawki narzędziowe Linear Werzeughalter Linear toolholders D D

24 Podstawka pod oprawki narzędziowe, szerokość 36[mm] z prowadzeniem typu jaskółczy ogon Sohle für Werkzeughalter, Breite 36[mm] mit Schwalbenschwanzführung Saddle for toolholder, width 36[mm] with dovetail Przestawna oprawka do narzędzi czołowych szerokość 36[mm], średnica otworu Ø20[mm] Verstellbarer Stirnwerkzeughalter Breite 36[mm], Bohrung Ø20[mm] Adjustable front toolholder width 36[mm], bore Ø20[mm] Oprawka do tulejek zaciskowych CY20/ESX20 z nakrętką EX x klucz Spannzangenhalter CY20/ESX20 mit Mutter EX x Schlüssel Collet holder CY20/ESX20 with nut EX x key D Tulejka zaciskowa ESX20 Ø1-1.5 skok co 0.5 [mm] Spannzange ESX20 Ø1-1.5 je 0.5[mm], pro Stück Collet ESX20 Ø1.1.5 by 0.5[mm], per piece Podstawka pod oprawkę narzędziową, szerokość 36[mm], rowek T Sohle für Werkzeughalter, Breite 36[mm], T-Nute Saddle for toolholder, width 36[mm], T-slot Oprawka narzędziowa do 2 oprawek do tulejek zaciskowych z regulacją pionową - potrzebne są 2 oprawki do tulejek zaciskowych Werkzeughalter für zwei Spannzangenhalter mit Vertikalverstellung - 2 Spannzangenhalter sind notwendig Adjustable holder for 2 toolholders with vertical adjustment - 2 collet holders are necessary Oprawka do tulejek zaciskowych CY8/ESX9 z nakrętką mocującą EX Spannzangenhalter CY8/ESX9 mit Spannmutter EX Collet holder CY8/ESX9 with nut EX D Tulejka zaciskowa ESX9 Ø1-1.5 skok co 0.5 [mm] Spannzange ESX9 Ø1-1.5 je 0.5[mm] Collet ESX9 Ø1-1.5 by 0.5[mm] 24

25 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.3 Liniowe oprawki narzędziowe Linear Werzeughalter Linear toolholders Podstawka pod oprawkę narzędziową, szerokość 36[mm], rowek T Sohle für Werkzeughalter, Breite 36[mm], T-Nute Saddle for toolholder, width 36[mm], T-slot Przednia oprawka do narzędzi czołowych, szerokość 36[mm], do noży o przekroju 12x12 [mm] Vorderer Stirnwerkzeughalter Breite 36[mm], für Stahl 12x12[mm] Front frontal toolholder, width 36[mm], for tool 12x12[mm] section Tylna oprawka do narzędzi czołowych, szerokość 36 [mm], do noży o przekroju 12x12 [mm] Hinterer Stirnwerkzeughalter, Breite 36[mm], für Stahl 12x12[mm] Rear frontal toolholder, width 36[mm], for tool 12x12[mm] section Przednia oprawka do narzędzi promieniowych, szerokość 36[mm], do noży o przekroju 12x12 [mm] Vorderer Radialwerkzeughalter, Breite 36[mm], für Stahl 12x12[mm] Front Radial toolholder, width 36[mm], for tool 12x12[mm] section Tylna oprawka do narzędzi promieniowych, szerokość 36[mm], do noży o przekroju 12x12 [mm] Hinterer Radialwerkzeughalter, Breite 36[mm], für Stahl 12x12[mm] Rear radial toolholder, width 36[mm], for tool 12x12[mm] section 25

26 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.4 Aparat do frezowania ze zintegrowanym silnikiem Fräsapparat mit integriertem Motor Milling attachment with integrated motor Aparat do frezowania ESX16 ze zintegrowanym silnikiem, zakres prędkości -1 obrotowych [min ] -1 Fräsapparat ESX16 mit integriertem Motor, Drehzal [min ] -1 Milling attachment ESX16 with integrated motor, speed [min ] D Tulejki zaciskowe ESX16 Ø2-3, skok co 0.5[mm] + Ø3.17 Spannzangen ESX-16 Ø2-3 je 0.5[mm] + Ø3.17, pro Stück Collet ESX-16 Ø2-3 je 0.5[mm] + Ø3.17, per piece 26

27 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.5 Aparat do szlifowania ze zintegrowanym silnikiem Schleifapparat mit INTEGRIERTEM MOTOR Grinding attachment with INTEGRATED MOTOR D D Aparat do szlifowania B8/ESX16 ze zintegrowanym silnikiem, [min ] -1 Schleifapparat mit integriertem Motor [min ] -1 Grinding attachment with integrated motor [min ] D Tulejki zaciskowe ESX16 Ø2-3, skok co 0.5 [mm] + Ø3.17 Spannzangen ESX-16Ø2-3 je 0.5[mm] + Ø3.17, pro Stück Collet ESX-16 Ø2-3 by 0.5[mm] + Ø3.17, per piece Przednia osłona ochronna ściernicy Ø100 Vordere Schleifscheiben-Schutzhaube Ø100 Front wheel protection cover Ø Tylna osłona ochronna ściernicy Ø100 Hintere Schleifscheiben-Schutzhaube Ø100 Rear wheel protection cover Ø D Tulejki zaciskowe B8 Ø skok co 0.1[mm] Spannzange B8 Ø je 0.1[mm], pro Stück Collet B8 Ø by 0.1[mm], per piece Przednia osłona ochronna ściernicy Ø80 Vordere Schleifscheiben-Schutzhaube Ø80 F ront wheel protection cover Ø Trzpień szlifierski B8 Ø10[mm] Schleifscheiben-Aufnahmedorn B8 Ø10[mm] Wheel arbor B8 Ø10[mm] Tylna osłona ochronna ściernicy Ø80 Hintere Schleifscheiben-Schutzhaube Ø80 Rear wheel protection cover Ø80 27

28 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.6 Wyposażenie do aparatu frezarskiego i szlifierskiego (ze ZINTEGROWANYM SILNIKIEM ) Zubehöre für Fräsapparat und Schleifapparat (mit INTEGRIERTEM MOTOR) Accessories for milling and grinding attachment (with INTEGRATED MOTOR ) Szybkowymienna oprawka narzędziowa MULTIFIX-A Schnellwechsel-Werkzeughalter MULTIFIX-A Quick-change toolholder turret MULTIFIX-A Szybkowymienna oprawka narzędziowa TRIPAN-111S Schnellwechsel-Werkzeughalter TRIPAN-111S Quick-change toolholder turret TRIPAN-111S Podstawka pod promieniowe i czołowe oprawki narzędziowe, szerokość 60[mm], rowek T Sohle für Radial- oder Stirnwerkzeughalter, Breite 60[mm], T-Nute Saddle for radial or frontal toolholder, width 60[mm], T-slot Oprawka Tripan Tripan Halter Tripan holder Oprawka Multifix Multifix Halter Multifix holder 28

29 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.6 Wyposażenie do aparatu frezarskiego i szlifierskiego (ze ZINTEGROWANYM SILNIKIEM ) Zubehöre für Fräsapparat und Schleifapparat (mit INTEGRIERTEM MOTOR) Accessories for milling and grinding attachment (with INTEGRATED MOTOR ) Podstawa pod oprawki narzędziowe, szerokość 36[mm], rowek T Sohle für Werkzeughalter, Breite 36[mm], T-Nute Saddle for toolholder, width 36[mm], T-slot Stojak z saniami pionowymi Ständer mit Vertikalschlitten Column with vertical slide Stała oprawka do zamocowania aparatu do frezowania oraz aparatu do szlifowania Obligatoryjnie z podstawą Fester Halter zur Aufnahme des Fräsapparates und des Schleifapparat Obliga torisch mit der Sohle Fixed holder for mounting the milling attachment and the grinding attachment Obligatory with the saddle Oprawka do zamocowania aparatu do frezowania oraz aparatu do szlifowania na stojaku Halter zur Aufnahme des Fräsapparates und Schleifapparat auf Ständer Holder for mounting the milling attachment and grinding attachment on the Column Podstawa do stojaka z saniami pionowymi, szerokość 57.6 [mm], 2x rowek T Sohle für Ständer mit Vertikalschlitten, Breite 57.6[mm], 2x T-Nute Saddle for Column with vertical slide, width 57.6[mm], 2x T-slot 29

30 7. Konik i wyposażenie Reitstock und Zubehör Tailstocks and accessories

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen ze śrubą pociągową mit Leitspindel with Lead screw Na stole warsztatowym / podstawa żeliwna Werkbank / Gußkastenfuß Bench / Cast iron base Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Bardziej szczegółowo

P A G E F-1. Beveling Tools CAT.VER:02-10

P A G E F-1. Beveling Tools CAT.VER:02-10 KRAIS Tube Expander F-1 Beveling Tools KRAIS Tube Expander F-2 MiniMill & HyperMill General e informations Allgemeine Informationen Informacje ogólne The all new KRAIS MiniMill and HypperMill series beveling

Bardziej szczegółowo

BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON

BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON - BIAL S. A. POWER CHUCKS HYDRAULIC AND PNEUMATIC CYLINDERS UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM CYLINDRY HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE ISO 9001 www.bison-bial.pl CONTENTS SPIS TREŚCI Type / Typ Page

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 1/24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:191564-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW CATALOGUE OF PRODUCTS 2012/1

KATALOG WYROBÓW CATALOGUE OF PRODUCTS 2012/1 TLOG WYROBÓW CTLOGUE OF PROUCTS 2012/1 Zakła Proukcyjny Ciencisko 21, PL-88-320 Strzelno Tel. (+48) 52 318 30 08 Fax (+48) 52 318 93 12 apxstrzelno@apx.pl www.apx.pl Oprawki zaciskowe/collet chucks Trzpienie

Bardziej szczegółowo

PROCESSING TOOLHOLDERS FOR ROTATING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE DO NARZĘDZI OBROTOWYCH

PROCESSING TOOLHOLDERS FOR ROTATING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE DO NARZĘDZI OBROTOWYCH PROCESSING TOOLHOLERS FOR ROTTING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE O NRZĘZI OBROTOWYCH 1 TOOLHOLERS FOR CONVENTIONL PROCESSING FOR ROTTING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE O NRZĘZI OBROTOWYCH TECHNICL INFO INFORMCJ TECHNICZN

Bardziej szczegółowo

BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON

BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON - BIAL. A. MACHINE AND BENCH VICE IMADŁA MAZYNOWE I ŚLUARKIE IO 9001 www.bison-bial.pl PI TREŚCI CONTENT TYP / TYPE TR. / PAGE -BIAL A http://www.bi son-bial.pl e-mail: bison-bial@bison-bial.pl tel. +48

Bardziej szczegółowo

BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON

BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON - BIAL. A. MACHINE AND BENCH VICE IMADŁA MAZYNOWE I ŚLUARKIE IO 9001 www.bison-bial.pl PI TREŚCI CONTENT TYP / TYPE TR. / PAGE -BIAL A http://www.bi son-bial.pl e-mail: bison-bial@bison-bial.pl tel. +48

Bardziej szczegółowo

MACH-TOOL 04-07.06.2013

MACH-TOOL 04-07.06.2013 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61/869 2971, 61 869 25 34; fax: +48 /61/ 869 2966 Konto / Bank account: Bank

Bardziej szczegółowo

KBK-Präzisionswerkzeuge

KBK-Präzisionswerkzeuge KBK-Präzisionswerkzeuge Das professionelle CNC Werkzeug-Programm für Handwerk und Industrie WP-HW-DP-Werkzeuge-Spannelemente zum Sägen, Fräsen, Bohren von Holz, Plattenwerkstoffen, Kunststoffen, NE-Metallen

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW CATALOGUE OF PRODUCTS 2011/1

KATALOG WYROBÓW CATALOGUE OF PRODUCTS 2011/1 TLOG WYROBÓW CTLOGUE OF PROUCTS 2011/1 Zakła Proukcyjny Ciencisko 21, PL-88-320 Strzelno Tel. (+48) 52 318 30 08 Fax (+48) 52 318 93 12 apxstrzelno@apx.pl www.apx/pl Oprawki zaciskowe/collet chucks Trzpienie

Bardziej szczegółowo

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8 Technika mocowania Uchwyt wiertarski Uchwyty/aparaty do gwintowników Narzędzia stożków niesamohamownych Uchwyty HSK Uchwyty narzędziowe do tokarek Przyrządy do wstępnego nastawiania narzędzia Tuleje redukcyjne

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja R+ 1610 S Zgrabiarka Instrukcja obslugi Oryginalna instrukcja PL Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert

Bardziej szczegółowo

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com TOOL DYNAMIC Modułowy system do wyważania Modular balancing system www.haimer.com SPIS TREŚCI CONTENTS HAIMER Tool Dynamic Technologia wyważania/balancing Technology Strona/Page Modułowy system do wyważania/modular

Bardziej szczegółowo

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny pojemniki do 404 składowania Strony......292-293 405 regały 405 stoły i szafki warsztatowe 413 płaskowniki 415 podkładki Strona.....................294 Strony......295-296 Strona.....................297

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

www.diamond-toolingsystems.com PCBN für gehärteten Stahl 42-72 HRC / PCBN für Grau- und Kugelgraphitguss / PCBN für Sintermetall und Superalloys

www.diamond-toolingsystems.com PCBN für gehärteten Stahl 42-72 HRC / PCBN für Grau- und Kugelgraphitguss / PCBN für Sintermetall und Superalloys www.diamond-toolingsystems.com für gehärteten Stahl 42-72 HRC / für Grau- und Kugelgraphitguss / für Sintermetall und Superalloys for hardened steel 42-72 HRC / for Grey Cast Iron, Ductile Graphite Iron

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing instructions for the professional Elektroniczny podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

D.3 PM HSS HSS E. High-performance tools. Ready for action. Narzędzia skrawające Cutting tools Zerspanungswerkzeuge Peжyщиe инcтpyмeнты

D.3 PM HSS HSS E. High-performance tools. Ready for action. Narzędzia skrawające Cutting tools Zerspanungswerkzeuge Peжyщиe инcтpyмeнты High-performance tools. Ready for action. D.3 PM E Narzędzia skrawające Cutting tools Zerspanungswerkzeuge Peжyщиe инcтpyмeнты Legenda Glossary Legende Перечень 1880 Z=2 1835 A numer normy number of standard

Bardziej szczegółowo

KOMPERNASS PARKSIDE POF1300 KH 3169 ROUTER

KOMPERNASS PARKSIDE POF1300 KH 3169 ROUTER You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KOMPERNASS PARKSIDE POF1300 KH 3169 ROUTER. You'll find the answers to all your questions on the KOMPERNASS

Bardziej szczegółowo

DELTA. Całkowicie nowy typoszereg wyrobów do produkcji prostych części.

DELTA. Całkowicie nowy typoszereg wyrobów do produkcji prostych części. Tornos S.A. Rue Industrielle 1 CH 240 Moutier Tel. 41 (0)2 494 44 44 Fax 41 (0)2 494 49 0 contact@tornos.com www.tornos.com Tornos Tec hnologies US Corporat ion 840 Parkview Boulevard US Lombard, IL 0148

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 DE EN PL 2 2 21 Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX / DCX 13 Installing instructions for the professional

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montage- und Gebrauchsanleitung Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing and operating instructions Elektroniczny podgrzewacz przepływowy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI Complex Equipment For Tyre Services KATALOG Catalog 2012 Wyważarki / Wheel balancers ATSW-100 Najmniejsza wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych. Idealna

Bardziej szczegółowo

Wykaz numerów. 3 x D z chłodzeniem. wewnętrznym...2/206. wewnętrznym..2/165, 2/186 5809 0060 0080 5/118 5886 0005 0105 5/139

Wykaz numerów. 3 x D z chłodzeniem. wewnętrznym...2/206. wewnętrznym..2/165, 2/186 5809 0060 0080 5/118 5886 0005 0105 5/139 Spis treści Spis treści /1 /21 Dalmierz laserowy Leica Disto................4/89 Elastyczna rurka do lejków.......9/64 DampMaste Miernik wilgotności Elektroniczne urządzenie do drewna i materiałów pomiaru

Bardziej szczegółowo

Podwyżka. cen o 4,9% Cennik. Obowiązuje od 1. 04. 2012. Technika Wentylacyjna. Do wszystkich cen zamieszczonych w cenniku prosimy doliczyć 4,9%

Podwyżka. cen o 4,9% Cennik. Obowiązuje od 1. 04. 2012. Technika Wentylacyjna. Do wszystkich cen zamieszczonych w cenniku prosimy doliczyć 4,9% Cennik Technika Wentylacyjna Edycja: kwiecień Lipiec 2011 2012 Podwyżka cen o 4,9% Obowiązuje od 1. 04. 2012 Do wszystkich cen zamieszczonych w cenniku prosimy doliczyć 4,9% Made in Germany Made in Germany

Bardziej szczegółowo

DIN228 Uchwyty Morse a i metryczne

DIN228 Uchwyty Morse a i metryczne DIN228 Uchwyty Morse a i metryczne Morse and metric hoders Morse Werkzeughater metrisch DIN228 > SPIS TREŚCI Tueje redukcyjne DIN228 do narzędzi z chwytem Morse'a z płetwą Reducing Seeves for toos with

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. 1. 2. Nazwa Czujnik zegarowy z podstawką Frezarka uniwersalna z wyposażeniem Parametry określone przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo