Wyposażenie Zubehöre Accessories. 1 février 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyposażenie Zubehöre Accessories. 1 février 2013"

Transkrypt

1 Wyposażenie Zubehöre Accessories

2 Nasze wyroby są stale udoskonalane w celu dostosowania ich do wymogów rynku; z tego względu wszystkie rysunki, dane techniczne i wymiary są niezobowiązujące. Unsere Produkte werden laufend den Marktbedürfnissen angepasst; daher sind alle Abbildungen, technische Daten, Abmessungen und Angaben unverbindlich. In view of the constant improvements made to our products, technical data, illustrations, and dimensions are subject to change without notice.

3 Spis treści Inhaltsverzeichnis Table of contents 1. Wyposażenie dodatkowe 1. Zusatz - Ausrüstungen 1. Additional equipment Wyposażenie aparatów 2. Ausrüstung für Apparate 2. Equipment for attachments Wyposażenie wrzeciennika 3.1 do zabudowy we wrzecionie W do zamocowania na wrzecionie W do zabudowy we wrzecionie W do zamocowania na wrzecionie W25 3. Spindelstock Zubehör 3.1 zum Einbau in der Spindel W zum Befestigung auf der Spindel W zum Einbau in der Spindel W zum Befestigung auf der Spindel W25 3. Headstock s accessories 3.1 for fitting in the W20 spindle 3.2 for fixing on the W20 spindle 3.3 for fitting in the W25 spindle 3.4 for fixing on the W25 spindle Podciśnieniowy system mocowania części 4. Vakuum Spannsystem 4. Vacuum clamping device Nastawianie narzędzi 5. Voreinstellen der Werkzeuge 5. Presetting of tools Wyposażenie do suportu poprzecznego 6.1 Liniowy imak narzędziowy multifix 6.2 Liniowy imak narzędziowy TRI PAN 6.3 Liniowy imak narzędziowy 6.4 Aparat do frezowania ze zintegrowanym silnikiem 6.5 Aparat do szlifowania ze zintegrowanym silnikiem 6.6 Wyposażenie do aparatu do frezowania i szlifowania (ze zintegrowanym silnikiem) 6. Zubehör zu Kreuzsupporte 6.1 Linear Werzeughalter MULTIFIX 6.2 Linear Werzeughalter TRI PAN 6.3 Linear Werzeughalter 6.4 Fräsapparat mit integriertem Motor 6.5 Schleifapparat mit integriertem Motor 6.6 Zubehöre für Fräsapparat und Schleifapparat (mit integriertem motor) 6. Accessories for carriage 6.1 Linear toolholders MULTIFIX 6.2 Linear toolholders TRIPAN 6.3 Linear toolholders 6.4 Milling attachment with integrated motor 6.5 Grinding attachment with integrated motor 6.6 Accessories for milling and grinding attachment (with integrated motor) Konik i wyposażenie 7. Reitstock und Zubehör 7. Tailstocks and accessories 29

4 1. Équipements complémentaires Zusatz - Ausrüstungen Additional equipment W20 W Pneumatyczny przyrząd mocujący W20 TM -1 - Maks. prędkość obrotowa [min ] - Cylinder z rozdzielaczem grafitowym x cięgno W Pneumatische Spannvorrichung W20 TM -1 - Maximum [min ] - Zylinder mit Graphitverteiler x Spannschlüssel W20 Pneumatical clamping attachment W20 TM -1 - Maximum [min ] - Cylinder with graphit distributor x Drawbar W20 Pneumatyczny przyrząd mocujący W25 TM -1 - Maks. prędkość obrotowa [min ] - Cylinder z rozdzielaczem grafitowym x cięgno W25 Pneumatische Spannvorrichung W25 TM -1 - Maximum [min ] - Zylinder mit Graphitverteiler x Spannschlüssel W25 Pneumatical clamping attachment W25 TM -1 - Maximum [min ] - Cylinder with graphit distributor x Drawbar W Kompletna instalacja chłodziwa - 1 Pompa silnikowa 10 [l/min.] [bar] - 1 Zdejmowalny zbiornik o pojemności 25 l. - 1 Komplet orurowania Kühlmittel-Einrichtung komplett - 1 Motorpumpe 10 [Lt./Min.] [bar] - 1 abnehmbarer Behälter mit 25 Lt. Inhalt - 1 komplette Rohrleitung Coolant system - 1 pump 10 [l/min.] [bar] - 1 tank with a capacity of 25 liters - 1 set of piping 4

5 1. Wyposażenie dodatkowe Zusatz - Ausrüstungen Additional equipment Głowica rewolwerowa do 225TM Oi-TD oraz 225TMi 6 stałych pozycji Przekrój imaka narzędziowego 8 8 [mm] Z: podstawą Artykuł jest obligatoryjny Revolver für 225TM Oi-TD und 225TMi 6 festen Positionen Querschnitt der Werkzeughalter 8 8 [mm] Inklusiv: Sohle Artikel ist obligatorisch Revolver for 225TM Oi-TD and 225TMi 6 fixing positions Toolholder section 8 8 [mm] Included: saddle item is obligatory Rozszerzenie WEjść / WYjść TM Erweiterung die Eingänge/Ausgänge TM Extension of inputs/outputs TM pozycyjna głowica rewolwerowa SMSA - Fanuc Oi Mate-TD Revolver SMSA 6 Positionen - Fanuc Oi Mate-TD Revolver SMSA 6 positions - Fanuc Oi Mate-TD Podstawa pod głowicę rewolwerową 102TM-CNC Sohle für Revolver 102TM-CNC Saddle for revolver 102TM -CNC Przygotowanie maszyny pod głowicę rewolwerową 102TM -CNC Maschine Vorbereitung für Revolver 102TM-CNC Machine preparation for turret 102TM -CNC 5

6 1. Wyposażenie dodatkowe Zusatz - Ausrüstungen Additional equipment Radiowa sonda pomiarowa RENISHAW RLP40 RENISHAW RLP40 Funkmesstaster RENISHAW RLP40 Part inspection touch Przestawny czołowy imak narzędziowy Verstellbarer Stirnwerkzeughalter Adjustable front toolholder Podstawa pod imak narzędziowy, szerokość 36 mm z prowadzeniem typu jaskółczy ogon Sohle für Werkzeughalter, Breite 36mm mit Schwalbenschwanzführung Saddle for toolholder, width 36mm with dovetail 6

7 2. Wyposażenie aparatów Ausrüstung für Apparate Equipment for attachments

8 Wyposażenie elektryczne 1 Aparat do frezowania / szlifowania Elektrische Ausrüstung 1 Fräs-/Schleifapparat sync Electric equipment 1 grinding/milling attachment sync Rozszerzenie WEjść / WYjść TM Erweiterung die Eingänge / Ausgänge TM Extension of inputs / outputs TM Wyposażenie elektryczne 2 Aparaty do frezowania / szlifowania Elektrische Ausrüstung 2 Fräs-/Schleifapparat sync Electric equipment 2 grinding/milling attachment sync Wyposażenie elektryczne 3 Aparaty do frezowania / szlifowania Elektrische Ausrüstung 3 Fräs-/Schleifapparat sync Electric equipment 3 grinding/milling attachment sync Oprzyrządowanie pneumatyczne aparatów do frezowania / szlifowania do powietrznego chłodzenia wrzecion: - OBLIGATORYJNE dla aparatów do frezowania / szlifowania Pneumatische Luftkühlung Schleif-/Fräsapparate zur Kühlung der Spindeln: - Schleif/Fräsapparate OBLIGATORISCH Pneumatic cooling group grinding/milling attachment for the cooling of spindle: - grinding/milling attachments OBLIGATORY 8

9 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.1 Do zabudowy we wrzecionie W20 zum Einbau in der Spindel W20 for fitting in the W20 spindle Zderzak nastawny W20 z ręcznym kluczem mocującym Einstellbarer Anschlag W20 mit Handrad Spannschlüssel Adjustable stop and extractor W20 with manual drawbar Nastawny zderzak głębokości do tulejek zaciskowych W20 Einstellbarer Tiefenanschlag für Spannzangen W20 Adjustable depth stop for W20 collets Zderzak nastawny W20 z pneumatycznym przyrządem mocującym Einstellbarer Anschlag W20 mit pneumatische Spannvorrichtung Adjustable stop and extractor W20 with pneumatic clamping 9

10 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.1 Do zabudowy we wrzecionie W20 zum Einbau in der Spindel W20 for fitting in the W20 spindle D D D Tulejki zaciskowe W20 Zakres Ø , skok co 0.1 [mm] W zamówieniu prosimy podać średnicę żądanego otworu Spannzange W20 Ø je 0.1[mm] pro Stück Bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben Collet W20 Ø by 0.1[mm] per piece Please specify bore required D Tulejki zaciskowe W20 Zakres Ø , skok co 0.5 [mm] W zamówieniu prosimy podać średnicę żądanego otworu Inne wymiary na zapytanie Spannzange W20 Ø je 0.5 [mm] pro Stück Bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben Andere Größen auf Anfrage Collet W20 Ø by 0.5 [mm] per piece Please specify bore required Other dimensions on request 10

11 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.1 Do zabudowy we wrzecionie W20 zum Einbau in der Spindel W20 for fitting in the W20 spindle Stożkowa tuleja zaciskowa Ø56 [mm] do tulejek stopniowych W20 Gr.1 Spannglocke Ø56[mm] für Stufenfutter W20 Gr.1 Closer Ø56[mm] for external step collet W20 Gr Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W20 Gr.2 Ø56 Vorgearbeitete Glockenzange W20 Gr.2 Ø56 External step collet blank W20 Gr.2 Ø Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W20 Gr.1 Ø36 Vorgearbeitete Glockenzange W20 Gr.1 Ø36 External step collet blank W20 Gr. 1 Ø Stożkowa tuleja zaciskowa Ø65 [mm] do tulejek stopniowych W20 Gr.2 Spannglocke Ø65[mm] für Stufenfutter W20 Gr.2 Closer Ø65[mm] for external step collet W20 Gr Stożkowa tuleja zaciskowa Ø86 [mm] do tulejek stopniowych W20 Gr.3 Spannglocke Ø86[mm] für Stufenfutter W20 Gr.3 Closer Ø86[mm] for external step collet W20 Gr Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W20 Gr.3 Ø77 Vorgearbeitete Glockenzange W20 Gr.3 Ø77 External step collet blank W20 Gr.3 Ø77 11

12 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.1 Do zabudowy we wrzecionie W20 zum Einbau in der Spindel W20 for fitting in the W20 spindle D Nakrętka zderzakowa do trzpienia rozprężnego W20 Anschlagmutter für Spreizdorn W20 Retaining nut for expanding arbor W Kieł wrzeciennika 60, W20, stal hartowana Spindelstockspitze 60, W20, gehärteter Stahl 60 male centre W20, hardened steel D Jednoczęściowy trzpień rozprężny W20 ze stali hartowanej; do Ø 4-25, skok co 0.5 [mm] oraz Ø ze skokiem co 1[mm] Einteiliger Spreizdorn W20 aus gehärtetem Stahl um Einzeldurchmesser zu spannen Ø 4-25 je 0.5[mm] und Ø26-31 je 1[mm] Single piece expanding arbor W20 hardened steel for Ø 4-25 by 0.5[mm] and Ø26-31 by 1[mm] ; Kieł wrzeciennika 60, W20, węgliki spiekane Spindelstockspitze 60, W20, Hartmetall 60 male centre W20, tungsten carbide Kieł żeński wrzeciennika 60, W20, stal hartowana Hohl-Spindelstockspitze 60, W20 gehärteter Stahl 60 female centre W20, hardened steel 12

13 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.2 Do zamocowania na wrzecionie W20 zum Befestigung auf der Spindel W20 for fixing on the W20 spindle Uchwyt mocujący W20 FN, odlewany Ø80 [mm] ze szczękami 2 x 3 do mocowania za powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne - 1 klucz Spannfutter W20 FN Guss Ø80[mm] mit 2x3 Backen zu Aussen- und Innenspannen - 1 Schlüssel Chuck W20 f B iron Ø80[mm] with 2x3 jaws for external and internal gripping - 1 key Komplet 3 miękkich szczęk do uchwytu FN Ø80[mm] Satz zu 3 weichen Backen für Futter FN Ø80[mm] Set of 3 soft jaws for chuck FN Ø80[mm] Uchwyt mocujący W20 FN, odlewany Ø110 [mm] ze szczękami 2 x 4 do mocowania za powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne - 1 klucz Futter W20 FN Guss Ø110[mm] mit 2 x 4 Backen zu Aussen- und Innenspannen - 1 Schlüssel Chuck W20 FN iron Ø110[mm] with 2x4 jaws for external and internal gripping - 1 key Komplet 4 miękkich szczęk do uchwytu FN Ø110[mm] Satz zu 4 weichen Backen für Futter FN Ø110[mm] Set of 4 soft jaws for chuck f N Ø110[mm] Półfabrykat tulei W20 Ø 60x58 [mm] Muffe W20 vorgearbeitet Ø60x58[mm] Sleeve blank W20 Ø60x58[mm] Półfabrykat tulei W20 Ø 60x100 [mm] Muffe W20 vorgearbeitet Ø60x100[mm] Sleeve blank W20 Ø60x100[mm] 13

14 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.3 Do zabudowy we wrzecionie W25 zum Einbau in der Spindel W25 for fitting in the W25 spindle D D Zderzak nastawny z wyrzutnikiem W25 z ręcznym kluczem mocującym Einstellbarer Anschlag mit Auswerfer W25 mit Handrad Spannschlüssel Combined adjustable extractor and stop W25 with manual drawbar Nastawny zderzak głębokości do tulejek zaciskowych W25 Einstellbarer Tiefenanschlag für Spannzangen W25 Adjustable depth stop W25 collets Zderzak nastawny W25 do TM z pneumatycznym przyrządem zaciskowym Einstellbarer Anschlag W25 für TM mit pneumatische Spannvorrichtung Adjustable stop and extractor W25 for TM with pneumatic clamping attachment D Tulejki zaciskowe W25 Ø ze skokiem co 0.1[mm] Spannzange W25 Ø je 0.1[mm], pro Stück Collet W25 Ø by 0.1[mm], per piece D Tulejki zaciskowe W25 Ø ze skokiem co 0.5[mm] Spannzangen W25 Ø je 0.5[mm], pro Stück Collet W25 Ø by 0.5[mm], per piece 14

15 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.3 Do zabudowy we wrzecionie W25 zum Einbau in der Spindel W25 for fitting in the W25 spindle Stożkowa tuleja zaciskowa Ø68 [mm] do tulejek stopniowych W25 Gr.1 Spannglocke Ø68[mm] für Stufenfutter W25 Gr.1 Closer Ø68[mm] for external step collet W25 Gr Stożkowa tuleja zaciskowa Ø98 [mm] do tulejek stopniowych W25 Gr.2 Spannglocke Ø98[mm] für Stufenfutter W25 Gr.2 Closer Ø98[mm] for external step collet W25 Gr Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W25 Gr.1 Ø56 Vorgearbeitete Glockenzange W25 Gr.1 Ø56[mm] External step collet blank W25 Gr.1 Ø56[mm] Półfabrykat zaciskowej tulejki stopniowej W25 Gr.2 Ø88 Vorgearbeitete Glockenzange W25 Gr.2 Ø88[mm] External step collet blank W25 Gr.2 Ø88[mm] 15

16 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.3 Do zabudowy we wrzecionie W25 zum Einbau in der Spindel W25 for fitting in the W25 spindle D Nakrętka zderzakowa do trzpienia rozprężnego W25 Anschlagmutter für Spreizdorn W25 Retaining nut for expanding arbor W Kieł wrzeciennika 60, W25, stal hartowana Spindelstockspitze 60, W25, gehärteter Stahl 60 male centre W25, hardened steel D Jednoczęściowy trzpień rozprężny W25 ze stali hartowanej; do Ø 4-25, skok co 0.5 [mm] oraz Ø ze skokiem co 1[mm] Einteiliger Spreizdorn W25 aus gehärtetem Stahl um Einzeldurchmesser zu spannen Ø 4-25 je 0.5[mm] und Ø je 1[mm] Single piece expanding arbor W25 hardened steel for Ø 4-25 by 0.5[mm] and Ø by 1[mm] ; Tulejka redukcyjna W25/W20 Reduzierhülse W25/W20 Reduction bush W25/W Kieł wrzeciennika 60, W25, węgliki spiekane Spindelstockspitze 60, W25, Hartmetall 60 male centre W25, tungsten carbide Kieł żeński wrzeciennika 60, W25, stal hartowana Hohl-Spindelstockspitze 60, W25 gehärteter Stahl 60 female centre W25, hardened steel 16

17 3. Wyposażenie wrzeciennika Spindelstock Zubehör Headstock s accessories 3.4 Do zamocowania na wrzecionie W25 zum Befestigung auf der Spindel W25 for fixing on the W25 spindle Uchwyt mocujący W25 FN, odlewany Ø80 [mm] ze szczękami 2 x 3 do mocowania za powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne - 1 klucz Spannfutter W25 FN Guss Ø80[mm] mit 2x3 Backen zu Aussen- und Innenspannen - 1 Schlüssel Chuck W25 FB iron Ø80[mm] with 2x3 jaws for external and internal gripping - 1 key Komplet 3 miękkich szczęk do uchwytu FN Ø80[mm] Satz zu 3 weichen Backen für Futter FN Ø80[mm] Set of 3 soft jaws for chuck FN Ø80[mm] Uchwyt mocujący W20 FN, odlewany ø110 [mm] ze szczękami 2 x 4 do mocowania za powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne - 1 klucz Futter W25 FN Guss Ø110[mm] mit 2x4 Backen zu Aussen- und Innenspannen - 1 Schlüssel Chuck W25 FN iron Ø110[mm] with 2x4 jaws for external and internal gripping - 1 key Komplet 4 miękkich szczęk do uchwytu FN Ø110[mm] Satz zu 4 weichen Backen für Futter FN Ø110[mm] Set of 4 soft jaws for chuck FN Ø110[mm] Półfabrykat tulei W25 Ø 60x58 [mm] Muffe W25 vorgearbeitet Ø60x58[mm] Sleeve blank W25 Ø60x58[mm] Półfabrykat tulei W25 Ø 60x100 [mm] Muffe W25 vorgearbeitet Ø60x100[mm] Sleeve blank W25 Ø60x100[mm] 17

18 4. Podciśnieniowy system mocowania części Vakuum Spannsystem Vacuum clamping device Wyposażenie podciśnieniowe do maszyny 102 TM -CNC Vakuum-Ausrüstung für die Maschine 102 TM-CNC Vacuum equipment for the machine 102 TM -CNC Wyposażenie podciśnieniowe do wrzeciona W20 Vakuum-Ausrüstung für Spindel W20 Vacuum equipment for spindle W20 18

19 5. Nastawianie narzędzi Voreinstellen der Werkzeuge Presetting of tools pozycyjny uchwyt do mocowania mikroskopu na 102 TM-CNC Erforderlicher Halter für Mikroskope auf 102 TM-CNC Fixed holder for microscopes on 102 TM -CNC Mikroskop do ustawiania narzędzi Werkzeug-Zentriermikroskop Tool centring microscope 19

20 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.1 Liniowe imaki narzędziowe «MULTIFIX» Linear Werzeughalter MULTIFIX Linear toolholders MULTIFIX Szybkowymienny imak narzędziowy MULTIFIX-A - 1 Trzpień mocujący AG 20 do rowków T - 1 Dźwignia obsługowa - 1 Klucz Schnellwechsel-Werkzeughalter MULTIFIX-A - 1 Befestigungsbolzen AG 20 für T-Nuten - 1 Bedienungshebel - 1 Schlüssel Quick-change toolholder turret MULT IFIX-A - 1 fixing bolt AG 20 for T-slot - 1 locking lever - 1 spanner Podstawka do imaków promieniowych lub czołowych Szerokość 60[mm], rowek T Sohle für Radial- oder Stirnwerkzeughalter Breite 60[mm], T-Nute Saddle for radial or frontal toolholder Width 60[mm], T-slot Imak narzędziowy do noży tokarskich maks. 16x16[mm] Werkzeughalter für Stähle max. 16x16[mm] Toolholder for tool max. 16x16[mm] section Imak narzędziowy do prętów maks. Ø20[mm] Werkzeughalter für Stangen max. Ø20[mm] Toolholder for bar max. Ø20[mm] Imak wymienny do przecinaków + 1 przecinak Wechselhalter für Abstechmesser + 1 Abstechmesser Cutting-off blade holder + 1 cutting-off blade Przecinak 2.5 x 10 x 100[mm] Abstechmesser 2.5x10x100[mm] Cutting-off blade 2.5x10x100[mm] 20

21 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.2 Liniowe imaki narzędziowe «TRIPAN» Linear Werzeughalter TRIPAN Linear toolholders TRIPAN Szybkowymienny imak narzędziowy TRIPAN-111S - 1 Trzpień mocujący - 2 Klucze Schnellwechsel-Werkzeughalter TRIPAN-111S - 1 Befestigungsbolzen - 2 Schlüssel Quick-change toolholder turret TRIPAN-111S - 1 fixing bolt - 2 keys Podstawka do imaków promieniowych lub czołowych Szerokość 60[mm], rowek T Sohle für Radial- oder Stirnwerkzeughalter Breite 60[mm], T-Nute Saddle for radial or frontal toolholder Width 60[mm], T-slot Imak narzędziowy do noży tokarskich maks. 12x12[mm] Werkzeughalter für Stähle max. 12x12[mm] Toolholder for tool max. 12x12[mm] section Oprawka wymienna z rowkiem V do narzędzi o maks. Ø12[mm] Wechselhalter mit Prisma für Stähle max Ø12[mm] Toolholder with vee groove for tool max Ø12[mm] Oprawka wymienna 30 z rowkiem V do narzędzi o maks. Ø12[mm] Wechselhalter30 mit Prisma für Stähle max. Ø12[mm] Toolholder 30 with vee groove for tool max. Ø12[mm] Oprawka wymienna do przecinaków + 1 przecinak Wechselhalter für Abstechmesser + 1 Abstechmesser Cutting-off blade holder + 1 cutting-off blade Przecinak 2.5 x 10 x 100[mm] Abstechmesser 2.5x10x100[mm] Cutting-off blade 2.5x10x100[mm] 21

22 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.3 Liniowe oprawki narzędziowe Linear Werzeughalter Linear toolholders Podstawka pod imaki do narzędzi promieniowych i czołowych; szerokość 60[mm], rowek T Sohle für Radial- oder Stirnwerkzeughalter Breite 60[mm], T-Nute Saddle for radial or frontal toolholder width 60[mm], T-slot Przedni imak do narzędzi promieniowych, szerokość 60[mm] x imak nożowy Vorderer Radialwerkzeughalter, Breite 60[mm] x Stahlhalter Front radial toolholder, width 60[mm] x toolholder Przedni imak do narzędzi promieniowych, szerokość 60[mm] x imak nożowy Vorderer Radialwerkzeughalter, Breite 60[mm] x Stahlhalter Front radial toolholder, width 60[mm] x toolholder Imak nożowy do noży o przekroju trzonka 16x13[mm] Stahlhalter für Stahl 16x13[mm] Toolholder for tools of 16x13[mm] section 22

23 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.3 Liniowe oprawki narzędziowe Linear Werzeughalter Linear toolholders D D

24 Podstawka pod oprawki narzędziowe, szerokość 36[mm] z prowadzeniem typu jaskółczy ogon Sohle für Werkzeughalter, Breite 36[mm] mit Schwalbenschwanzführung Saddle for toolholder, width 36[mm] with dovetail Przestawna oprawka do narzędzi czołowych szerokość 36[mm], średnica otworu Ø20[mm] Verstellbarer Stirnwerkzeughalter Breite 36[mm], Bohrung Ø20[mm] Adjustable front toolholder width 36[mm], bore Ø20[mm] Oprawka do tulejek zaciskowych CY20/ESX20 z nakrętką EX x klucz Spannzangenhalter CY20/ESX20 mit Mutter EX x Schlüssel Collet holder CY20/ESX20 with nut EX x key D Tulejka zaciskowa ESX20 Ø1-1.5 skok co 0.5 [mm] Spannzange ESX20 Ø1-1.5 je 0.5[mm], pro Stück Collet ESX20 Ø1.1.5 by 0.5[mm], per piece Podstawka pod oprawkę narzędziową, szerokość 36[mm], rowek T Sohle für Werkzeughalter, Breite 36[mm], T-Nute Saddle for toolholder, width 36[mm], T-slot Oprawka narzędziowa do 2 oprawek do tulejek zaciskowych z regulacją pionową - potrzebne są 2 oprawki do tulejek zaciskowych Werkzeughalter für zwei Spannzangenhalter mit Vertikalverstellung - 2 Spannzangenhalter sind notwendig Adjustable holder for 2 toolholders with vertical adjustment - 2 collet holders are necessary Oprawka do tulejek zaciskowych CY8/ESX9 z nakrętką mocującą EX Spannzangenhalter CY8/ESX9 mit Spannmutter EX Collet holder CY8/ESX9 with nut EX D Tulejka zaciskowa ESX9 Ø1-1.5 skok co 0.5 [mm] Spannzange ESX9 Ø1-1.5 je 0.5[mm] Collet ESX9 Ø1-1.5 by 0.5[mm] 24

25 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.3 Liniowe oprawki narzędziowe Linear Werzeughalter Linear toolholders Podstawka pod oprawkę narzędziową, szerokość 36[mm], rowek T Sohle für Werkzeughalter, Breite 36[mm], T-Nute Saddle for toolholder, width 36[mm], T-slot Przednia oprawka do narzędzi czołowych, szerokość 36[mm], do noży o przekroju 12x12 [mm] Vorderer Stirnwerkzeughalter Breite 36[mm], für Stahl 12x12[mm] Front frontal toolholder, width 36[mm], for tool 12x12[mm] section Tylna oprawka do narzędzi czołowych, szerokość 36 [mm], do noży o przekroju 12x12 [mm] Hinterer Stirnwerkzeughalter, Breite 36[mm], für Stahl 12x12[mm] Rear frontal toolholder, width 36[mm], for tool 12x12[mm] section Przednia oprawka do narzędzi promieniowych, szerokość 36[mm], do noży o przekroju 12x12 [mm] Vorderer Radialwerkzeughalter, Breite 36[mm], für Stahl 12x12[mm] Front Radial toolholder, width 36[mm], for tool 12x12[mm] section Tylna oprawka do narzędzi promieniowych, szerokość 36[mm], do noży o przekroju 12x12 [mm] Hinterer Radialwerkzeughalter, Breite 36[mm], für Stahl 12x12[mm] Rear radial toolholder, width 36[mm], for tool 12x12[mm] section 25

26 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.4 Aparat do frezowania ze zintegrowanym silnikiem Fräsapparat mit integriertem Motor Milling attachment with integrated motor Aparat do frezowania ESX16 ze zintegrowanym silnikiem, zakres prędkości -1 obrotowych [min ] -1 Fräsapparat ESX16 mit integriertem Motor, Drehzal [min ] -1 Milling attachment ESX16 with integrated motor, speed [min ] D Tulejki zaciskowe ESX16 Ø2-3, skok co 0.5[mm] + Ø3.17 Spannzangen ESX-16 Ø2-3 je 0.5[mm] + Ø3.17, pro Stück Collet ESX-16 Ø2-3 je 0.5[mm] + Ø3.17, per piece 26

27 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.5 Aparat do szlifowania ze zintegrowanym silnikiem Schleifapparat mit INTEGRIERTEM MOTOR Grinding attachment with INTEGRATED MOTOR D D Aparat do szlifowania B8/ESX16 ze zintegrowanym silnikiem, [min ] -1 Schleifapparat mit integriertem Motor [min ] -1 Grinding attachment with integrated motor [min ] D Tulejki zaciskowe ESX16 Ø2-3, skok co 0.5 [mm] + Ø3.17 Spannzangen ESX-16Ø2-3 je 0.5[mm] + Ø3.17, pro Stück Collet ESX-16 Ø2-3 by 0.5[mm] + Ø3.17, per piece Przednia osłona ochronna ściernicy Ø100 Vordere Schleifscheiben-Schutzhaube Ø100 Front wheel protection cover Ø Tylna osłona ochronna ściernicy Ø100 Hintere Schleifscheiben-Schutzhaube Ø100 Rear wheel protection cover Ø D Tulejki zaciskowe B8 Ø skok co 0.1[mm] Spannzange B8 Ø je 0.1[mm], pro Stück Collet B8 Ø by 0.1[mm], per piece Przednia osłona ochronna ściernicy Ø80 Vordere Schleifscheiben-Schutzhaube Ø80 F ront wheel protection cover Ø Trzpień szlifierski B8 Ø10[mm] Schleifscheiben-Aufnahmedorn B8 Ø10[mm] Wheel arbor B8 Ø10[mm] Tylna osłona ochronna ściernicy Ø80 Hintere Schleifscheiben-Schutzhaube Ø80 Rear wheel protection cover Ø80 27

28 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.6 Wyposażenie do aparatu frezarskiego i szlifierskiego (ze ZINTEGROWANYM SILNIKIEM ) Zubehöre für Fräsapparat und Schleifapparat (mit INTEGRIERTEM MOTOR) Accessories for milling and grinding attachment (with INTEGRATED MOTOR ) Szybkowymienna oprawka narzędziowa MULTIFIX-A Schnellwechsel-Werkzeughalter MULTIFIX-A Quick-change toolholder turret MULTIFIX-A Szybkowymienna oprawka narzędziowa TRIPAN-111S Schnellwechsel-Werkzeughalter TRIPAN-111S Quick-change toolholder turret TRIPAN-111S Podstawka pod promieniowe i czołowe oprawki narzędziowe, szerokość 60[mm], rowek T Sohle für Radial- oder Stirnwerkzeughalter, Breite 60[mm], T-Nute Saddle for radial or frontal toolholder, width 60[mm], T-slot Oprawka Tripan Tripan Halter Tripan holder Oprawka Multifix Multifix Halter Multifix holder 28

29 6. Wyposażenie do suportu poprzecznego Zubehör zu Kreuzsupporte Accessories for carriage 6.6 Wyposażenie do aparatu frezarskiego i szlifierskiego (ze ZINTEGROWANYM SILNIKIEM ) Zubehöre für Fräsapparat und Schleifapparat (mit INTEGRIERTEM MOTOR) Accessories for milling and grinding attachment (with INTEGRATED MOTOR ) Podstawa pod oprawki narzędziowe, szerokość 36[mm], rowek T Sohle für Werkzeughalter, Breite 36[mm], T-Nute Saddle for toolholder, width 36[mm], T-slot Stojak z saniami pionowymi Ständer mit Vertikalschlitten Column with vertical slide Stała oprawka do zamocowania aparatu do frezowania oraz aparatu do szlifowania Obligatoryjnie z podstawą Fester Halter zur Aufnahme des Fräsapparates und des Schleifapparat Obliga torisch mit der Sohle Fixed holder for mounting the milling attachment and the grinding attachment Obligatory with the saddle Oprawka do zamocowania aparatu do frezowania oraz aparatu do szlifowania na stojaku Halter zur Aufnahme des Fräsapparates und Schleifapparat auf Ständer Holder for mounting the milling attachment and grinding attachment on the Column Podstawa do stojaka z saniami pionowymi, szerokość 57.6 [mm], 2x rowek T Sohle für Ständer mit Vertikalschlitten, Breite 57.6[mm], 2x T-Nute Saddle for Column with vertical slide, width 57.6[mm], 2x T-slot 29

30 7. Konik i wyposażenie Reitstock und Zubehör Tailstocks and accessories

Katalog oprawek narzędziowych VDI

Katalog oprawek narzędziowych VDI ISO 9001 : 2000 nr 9160.APXT nr IT-61469 Katalog oprawek narzędziowych VDI VDI Aufnahmen VDI Tooling 1 APX Technologie Zakład Produkcyjny w Ciencisku jest producentem wyposażenia służącego do mocowania

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA 1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

z trzema równocześnie sterowanymi osiami mit drei simultane Achsen with three simultaneous axis

z trzema równocześnie sterowanymi osiami mit drei simultane Achsen with three simultaneous axis z trzema równocześnie sterowanymi osiami mit drei simultane Achsen with three simultaneous axis Tokarka wysokiej precyzji o wyjątkowych charakterystykach Hochpräzisions-Drehmaschine mit außergewöhnlichen

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen ze śrubą pociągową mit Leitspindel with Lead screw Na stole warsztatowym / podstawa żeliwna Werkbank / Gußkastenfuß Bench / Cast iron base Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Bardziej szczegółowo

15 Uchwyty narzędziowe, obrotowe 15. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze.

15 Uchwyty narzędziowe, obrotowe 15. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi W wielu uchwytach DIN69871 i JIS-B 6339 (MS BT) zwiększono normę wyważenia z 2,5 przy Nmax. 15.000 1/min na 2,5 przy Nmax. 18.000 1/min!

Bardziej szczegółowo

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders MASTERSYNC Uniwersalna oprawka hydrauliczna Universal Hydraulic Toolholder Uniwersalna Oprawka Hydrauliczna do obrobki frezarskiej zgrubnej, wykończeniowej,

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Uchwyty narzędziowe i akcesoria 3/35. Stożkowe uchwyty zaciskowe Weldon

3 Mocowanie. Uchwyty narzędziowe i akcesoria 3/35. Stożkowe uchwyty zaciskowe Weldon Stożkowe uchwyty zaciskowe Weldon Wykonanie: 69781, kształt D/B ze stali stopowej i wytrzymałości rdzenia na rozciąganie 950 N/mm 2 oraz głębokości hartowania min. 0,5 mm. Stożek według 254. Form 69871

Bardziej szczegółowo

Str. 3 Str. 4 Str. 5+6 Str. 7 13+14 20+21. Str. 13 Str. 20 Str. 24 DIN 69871 MAS-BT DIN 69893. Str. 17+18. Str. 26 Str. 27 Str. 26

Str. 3 Str. 4 Str. 5+6 Str. 7 13+14 20+21. Str. 13 Str. 20 Str. 24 DIN 69871 MAS-BT DIN 69893. Str. 17+18. Str. 26 Str. 27 Str. 26 Spis treści Oprawki IN 69871 SK 40 Str. 3 Str. 4 Str. 5+6 Str. 7 Str. 8 Oprawki MS BT 40 Str. 11 Str. 12 Str. 13+14 Str. 15 Str. 16 Oprawki IN 69893 HSK- 63 Str. 19 Str. 20 Str. 20+21 Str. 22 Str. 23 Oprawki

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

DIN228 Uchwyty Morse a i metryczne

DIN228 Uchwyty Morse a i metryczne DIN228 Uchwyty Morse a i metryczne Morse and metric hoders Morse Werkzeughater metrisch DIN228 > SPIS TREŚCI Tueje redukcyjne DIN228 do narzędzi z chwytem Morse'a z płetwą Reducing Seeves for toos with

Bardziej szczegółowo

175-DIA. Precyzyjna szlifierka do narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych

175-DIA. Precyzyjna szlifierka do narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych 175-DIA Precyzyjna szlifierka do narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych Dane techniczne Ściernice garnkowe obustronne Ścierniwo Średnica Średnica otworu Diament 175 mm 20 mm Zakres mocowania chwytów

Bardziej szczegółowo

www.marcosta.pl +48 14 626 68 52 handlowy@marcosta.pl 11

www.marcosta.pl +48 14 626 68 52 handlowy@marcosta.pl 11 Imadła maszynowe Precyzyjne imadła maszynowe OPTIMUM seria FMS FMS 100 335 4100 129.00 dla FMS 100 335 4102 32.00 FMS 125 335 4125 169.00 dla FMS 125 335 4127 40.00 FMS 150 335 4150 199.00 dla FMS 150

Bardziej szczegółowo

Centra DUGARD 300P / 300MC. tokarskie. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.

Centra DUGARD 300P / 300MC. tokarskie. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Centra tokarskie JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Tokarki CNC serii DUGARD 300 ze skośnym łożem Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne!

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

Wszyscy wykonawcy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ: Warszawa, dnia 2 września 2015 r. Pełnomocnik Zamawiającego Pomorskiego Parku Naukowo- Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. Ul. Bagatela 10 lok. 5 00 585 Warszawa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2011

Katalog zbędnych środków produkcji 2011 Katalog zbędnych środków produkcji 2011 PRZECIĄGARKA PIONOWA BVE-40/2000/630 Siła rozciągająca 40 T Prędkość robocza 0 + 7,5 m/min Ilość obrabianych jednocześnie detali 3 Moc zainstalowana 50 kw Skok 2000

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD H / MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD H/MC okarki CNC Konik Hydrauliczny Wysuw tuleii konika można sterować programem lub pedałem nożnym. Automatyczny czujnik kontroli

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2012

Katalog zbędnych środków produkcji 2012 Katalog zbędnych środków produkcji 2012 WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40 Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:...25-1250 obr/min Zakres posuwów wrzeciona:.0,1-0,9 mm/obr Liczba prędkości obrotowych wrzeciona:...6

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

P r e c y z y j n a To k a r k a U n i w e r s a l n a

P r e c y z y j n a To k a r k a U n i w e r s a l n a TC 6 0 0 P r e c y z y j n a To k a r k a U n i w e r s a l n a M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n E u ro p e www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy obrabiarki

Bardziej szczegółowo

51-5AX. Pionowe centrum obróbkowe. Sterowane równocześnie w 5 osiach 5 simultan-achsen 5 simultaneous axis. car industry.

51-5AX. Pionowe centrum obróbkowe. Sterowane równocześnie w 5 osiach 5 simultan-achsen 5 simultaneous axis. car industry. 51-5AX Pionowe centrum obróbkowe Sterowane równocześnie w 5 osiach 5 simultan-achsen 5 simultaneous axis car industry optical micro mechanic aeronautic aerospace medical dental longlife high precision

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne! Tokarka skonstruowana z myślą o produktywności i niezawodności. Teraz można realizować

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki do metali i wyposażenie

Obrabiarki do metali i wyposażenie Wiertarki Frezarki Tokarki Urządzenia pomiarowe Przecinarki taśmowe do metali Przecinarki tarczowe do metali Szlifierki Polerki Walcarki Zaginarki Nożyce gilotynowe Prasy Sterowanie CNC do obrabiarek Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM M-SLDS M-SLDS100B-1 System drzwi przesuwnych Rolki drzwi przesuwnych Sliding door rollers

Bardziej szczegółowo

wiertarkach i frezarkach, urządzeniach do gwintowania oraz z przyrządami pomiarowymi.

wiertarkach i frezarkach, urządzeniach do gwintowania oraz z przyrządami pomiarowymi. ß 9001 Korpus podstawowy lakierowany RAL 7035 jasnoszary, nakrętka złączkowa i dźwignia mocująca czernione Tuleje zaciskowe nie wchodzą w zakres dostawy Do szybkiego ustalania obrabianych przedmiotów tulejami

Bardziej szczegółowo

E-CATALOG CIĘCIE ORBITALNE MADE IN FRANCE

E-CATALOG CIĘCIE ORBITALNE MADE IN FRANCE E-CATALOG CIĘCIE ORBITALNE Ø5 - Ø78 CIĘCIE ORBITALNE CC81 Odległość szczęk od tarczy 2 mm. Zmniejsza drgania i odkształcenia rur cienkościennych i o małej średnicy. Skrzynka transportowa Akcesoria Napędy

Bardziej szczegółowo

To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a

To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n G e rm a n y www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy Precyzyjnie regulowany system

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup maszyn i urządzeń dla Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wyposażenie Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w ramach Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki do metali i wyposażenie

Obrabiarki do metali i wyposażenie Obrabiarki do metali i wyposażenie KATALOG GŁÓWNY 09/2014 Wiertarki Frezarki Tokarki Obrabiarki CNC Znakowarki mikroudarowe Plotery frezujące Odciągi pyłów Pochłaniacze mgły olejowej Szlifierki do płaszczyzn

Bardziej szczegółowo

S-191 LINEAR. Centrum tokarsko - frezarskie CNC wysokiej precyzji

S-191 LINEAR. Centrum tokarsko - frezarskie CNC wysokiej precyzji Centrum tokarsko - frezarskie CNC wysokiej precyzji Kompletna obróbka Obróbka z pręta lub pojedynczych części Średnice pręta 32-50 - 65 mm S-191 LINEAR S-191: Kompletne rozwiązanie Innowacyjna koncepcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zakup maszyn i urządzeń inkubatora. Dostawa oraz uruchomienie obrabiarek sterowanych numerycznie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zakup maszyn i urządzeń inkubatora. Dostawa oraz uruchomienie obrabiarek sterowanych numerycznie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup maszyn i urządzeń inkubatora. Dostawa oraz uruchomienie obrabiarek sterowanych numerycznie. A. MASZYNY OBRÓBCZE A.1. WYMAGANIA TECHNICZNE A.1.1. Założenia ogólne Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia, instalacji,

Bardziej szczegółowo

Tokarki sterowane numerycznie TUR MN 1150/1350/1550

Tokarki sterowane numerycznie TUR MN 1150/1350/1550 Tokarki sterowane numerycznie TUR MN 1150/1350/1550 TUR MN jest tokarką przeznaczoną do obróbki ciężkich elementów o średnicach do 1550mm. Tokarki te cechują się wyjątkową stabilnością konstrukcji i precyzją

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl Tokarka Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami łatwiejsza w obsłudze, wydajniejsza, bardziej niezawodna, precyzyjniejsza, bardziej obciążalna i łatwiejsza w serwisowaniu Korpus maszyny z żeliwa

Bardziej szczegółowo

Wiertarko-sękarki 94-101 1 690,- 3 580,- Obrabiarki R-3125B/400 R-8616F/400

Wiertarko-sękarki 94-101 1 690,- 3 580,- Obrabiarki R-3125B/400 R-8616F/400 Wiertarko-sękarki Wiertarki stołowe, kolumnowe oraz wiertarko-sękarki są przystosowane do wiercenia, wgłębiania i wycinania otworów w różnych materiałach. Wrzeciono jest łożyskowane łożyskami kulkowymi,

Bardziej szczegółowo

P r e c y z y j n a To k a r k a U n i w e r s a l n a

P r e c y z y j n a To k a r k a U n i w e r s a l n a TC 3 0 0 P r e c y z y j n a To k a r k a U n i w e r s a l n a M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n E u ro p e www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy obrabiarki

Bardziej szczegółowo

CENTRA OBRÓBKOWE DO WYROBÓW JUBILERSKICH ORAZ SPOKREWNIONYCH BRANŻ

CENTRA OBRÓBKOWE DO WYROBÓW JUBILERSKICH ORAZ SPOKREWNIONYCH BRANŻ CENTRA OBRÓBKOWE DO WYROBÓW JUBILERSKICH ORAZ SPOKREWNIONYCH BRANŻ FCT-1000 Zastosowania : obrączki, pierścionki z diamentami, bransolety, medale, sygnety, spinki do mankietów, części do okularów, zapalniczki,

Bardziej szczegółowo

BARI SLF400 CDA/SLF400. System składano - przesuwny SLF400 Slide & stack system SLF400

BARI SLF400 CDA/SLF400. System składano - przesuwny SLF400 Slide & stack system SLF400 System składano - przesuwny SLF400 Slide & stack system SLF400 SLF400-B10-ROLLER Wózek SLF400-B10-ROLLER Roller Zaślepka czołowa End cap PD15 Łożysko dolne PD15 Floor pivot Przykładowy Uchwyt PM-ROSES

Bardziej szczegółowo

32,70 3/8" x 24 29,5 42,5 53,0 0013 0,5 6,5 32,10 B 10 29,5 43,0 53,0 0016 0,5 8 32,70 B 12 29,5 47,5 57,5 0031 1 16

32,70 3/8 x 24 29,5 42,5 53,0 0013 0,5 6,5 32,10 B 10 29,5 43,0 53,0 0016 0,5 8 32,70 B 12 29,5 47,5 57,5 0031 1 16 Uchwyty kluczykowe Wykonanie: Z uchwytem gwintowanym lub stożkowym, odporne na wiercenie udarowe. Zawartość zestawu: Kluczykowy uchwyt wiertarski. Zastosowanie: Do uniwersalnych prac wiertarskich, do elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

Centrum tokarsko - frezarskie

Centrum tokarsko - frezarskie Centrum tokarsko - frezarskie Rozwiązanie do kompletnej obróbki części Do obróbki skrawaniem skomplikowanych części wysokiej precyzji z pręta lub półfabrykatu Modułowa budowa z maks. 7 osiami sterowanymi

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 SYSTMY MOCOWANIA NARZĘDZI ak dobrać uchwyt ak dobrać uchwyt 1 Wybór sposobu mocowania narzędzia

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Obróbka części na tokarce CNC. Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Maszyn i urządzeń technologicznych. Politechnika Poznańska

Nr 6. Obróbka części na tokarce CNC. Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Maszyn i urządzeń technologicznych. Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyn i urządzeń technologicznych Nr 6 Obróbka części na tokarce CNC Opracował: dr inŝ. Wojciech Ptaszyński mgr inŝ. Waldemar Bereza

Bardziej szczegółowo

Podłączenie Siłownika elektrycznego. www.kmrnis.p.lodz.pl

Podłączenie Siłownika elektrycznego. www.kmrnis.p.lodz.pl Podłączenie Siłownika elektrycznego www.kmrnis.p.lodz.pl ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI LINIOWE Elektryczne siłowniki liniowe to urządzenia elektromechaniczne, które przekształcają niskie napięcie, pochodzące ze

Bardziej szczegółowo

Waga na wózku hydraulicznym ręcznym Wykaz części zamiennych

Waga na wózku hydraulicznym ręcznym Wykaz części zamiennych Waga na wózku hydraulicznym ręcznym Wykaz części zamiennych 45 Wykaz części zamiennych ręcznego wózka podnośnego KPZ 71-7 46 Pozycja Article Artikel Artykuł ilość Nr. Artykułu 1. Screw Schraube Śruba 2

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1]

Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1] Tablica 1.1 Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1] I Linia charakterystyczna Kształtowa Punktowa Obwiedniowa II Linia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

Szlifierki i systemy do precyzyjnego szlifowania

Szlifierki i systemy do precyzyjnego szlifowania Przegląd wyrobów ProdukteÜbersicht Szlifierki i systemy do precyzyjnego szlifowania 1 KELVARIA KELVIVA KELVISION KELVISTA KELUNIVERSAL KELVARIA Najwyższa jakość w kompleksowej obróbce 2 28 różnych wrzecienników

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Projekt nr 1 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Gugała Damian Kępa Marek Gr 401 Rok akademicki 2007/2008 Zakład Procesów Wytwarzania i Systemów Jakości

Bardziej szczegółowo

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów Szlifierka do powierzchni obrotowych REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów MY BUDUJEMY SZLIFIERKI REINECKER RS Na szlifierce do powierzchni

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

Maszyny do obróbki czopów kulowych

Maszyny do obróbki czopów kulowych Maszyny do obróbki czopów kulowych TOS KUŘIM OS, a.s. produkuje i dostarcza do linii technologicznych do produkcji czopów kulowych o średnicach 19-35 (alternatywnie 32-100) mm dwa typy specjalnych maszyn.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu uchwytu dachowego do kolektorów CPC

Instrukcja montażu uchwytu dachowego do kolektorów CPC Instrukcja montażu uchwytu dachowego do kolektorów CPC Aluminium roof fixing for vacuum collectors/ Montageanleitung der Dachhalterungen für Vakuumkollektoren 02-1044 ; 02-1045; 02-1046; 02-1047; 02-1144

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM PRE-ENGINEERED COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

M A S C H I N E N F A B R I K PRZECIĄGANIE GRATOWANIE AUTOMATYZACJA

M A S C H I N E N F A B R I K PRZECIĄGANIE GRATOWANIE AUTOMATYZACJA M A S C H I N E N F A B R I K PRZECIĄGANIE GRATOWANIE AUTOMATYZACJA Zakres produkcji: przeciąganie Przeciągarki poziome z ręczną wymianą narzędzi i detali Siła przezciągania max.: 30 / 40 / 63 kn Prędkość

Bardziej szczegółowo

ciąg dalszy na następnej stronie ciąg dalszy na następnej stronie 21/-2 Czas dostawy: MS standardowy / NZ po złożeniu zapytania ofertowego

ciąg dalszy na następnej stronie ciąg dalszy na następnej stronie 21/-2 Czas dostawy: MS standardowy / NZ po złożeniu zapytania ofertowego 21/-2 Czas dostawy: MS standardowy / NZ po złożeniu zapytania ofertowego Elementy mocujące do narzędzi i obrabianych przedmiotów, przyrządy do ustawiania narzędzi, urządzenia hydrauliczne i osprzęt 21/0

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

OSŁONY I ZABEZPIECZENIA

OSŁONY I ZABEZPIECZENIA Bezpieczeństwo pracy: * OSŁONY PRZEMYSŁOWE * ZGODNOŚĆ PRAWNA * ERGONOMIA * OŚWIETLENIE OSŁONY I ZABEZPIECZENIA Najwyższa jakość Doświadczenie I usługi gwarantowane Bezpieczeństwo pracy: * OSŁONY PRZEMYSŁOWE

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOOPERACYJNA. www.precyzja.pl

OFERTA KOOPERACYJNA. www.precyzja.pl OFERTA KOOPERACYJNA www.precyzja.pl Wstęp Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie szeroko pojętej kooperacji. Precyzja-Technik Sp. z o.o. jest wieloletnim producentem szerokiej gamy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY FIRMY

OFERTA SPRZEDAŻY FIRMY OFERTA SPRZEDAŻY FIRMY Pełne wyposażenie firmy (Po niżej szczegółowe zestawienie elementów wchodzących w skład oferty) Pomoc w obsłudze maszyn i sprzętu (Szkolenie z programowania automatu, pomoc doboru

Bardziej szczegółowo

2012 2014 Stopniowo pojawiała się na nowych rynkach (Polska, Rosja, Niemcy).

2012 2014 Stopniowo pojawiała się na nowych rynkach (Polska, Rosja, Niemcy). TDZ Turn s.r.o. ROZWÓJ SPÓŁKI TDZ Turn s.r.o. 2006 2008 2010 Firma powstała jako spółka zajmująca się wyłącznie dostawami tokarek pionowych. Powstanie dywizji zajmującej się wyłącznie sprzedażą tokarek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Warszawa, 21-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-14-

Bardziej szczegółowo

KATALOG fi 3. Katalog elementów systemu mocowań do konfiguracji na zamówienie. www.klusdesign.eu

KATALOG fi 3. Katalog elementów systemu mocowań do konfiguracji na zamówienie. www.klusdesign.eu KATALOG fi 3 Katalog elementów systemu mocowań do konfiguracji na zamówienie Katalog der auf Aufrage erhältlichen Elemente des Befestigungssystems / Fastening system elements catalogue to configure to

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nr Producent Opis Kod EAN WARUNKI GWARANCJI katalogowy. WF6102300 1 wielofunkcyjna podpórka z rolką 4006885610231 10 lat gwarancji

Arkusz1. Nr Producent Opis Kod EAN WARUNKI GWARANCJI katalogowy. WF6102300 1 wielofunkcyjna podpórka z rolką 4006885610231 10 lat gwarancji Nr Producent Opis Kod EAN WARUNKI GWARANCJI katalogowy WF6102300 1 wielofunkcyjna podpórka z rolką 4006885610231 10 lat gwarancji WF6119973 1 podpórka z rolką, luzem 4006885611993 10 lat gwarancji 1 Wielofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA23 Właściwości i opcje: Siła pchania: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Siła ciągnięcia: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Kolor obudowy: szary lub czarny Klasa szczelności:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Imadła...5 Chwyt ISO (DIN2080)...19 Chwyt DIN (DIN69871)...22 Chwyt BT (MAS 430-BT)...24 Akcesoria...26

SPIS TREŚCI Imadła...5 Chwyt ISO (DIN2080)...19 Chwyt DIN (DIN69871)...22 Chwyt BT (MAS 430-BT)...24 Akcesoria...26 SPIS TREŚCI Imadła...5 Maszynowe stałe i obrotowe...5 Maszynowe uchylne...5 Maszynowe podwójne...5 Ze wspomaganiem hydraulicznym...6 Do wałków...6 Wiertarskie...6 Precyzyjne stałe i obrotowe...6 Precyzyjne

Bardziej szczegółowo

OBRABIARKI CNC +48 663 41 61 61 +48 783 41 61 61. mar-tools@mar-tools.pl www.mar-tools.com.pl. Sklep on-line: www.mar-tools.pl

OBRABIARKI CNC +48 663 41 61 61 +48 783 41 61 61. mar-tools@mar-tools.pl www.mar-tools.com.pl. Sklep on-line: www.mar-tools.pl OBRABIARKI CNC Firma MAR-TOOLS od 1998 r. wprowadza na polski rynek wysokiej jakości obrabiarki CNC. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie dystrybucji, programowania i wdrożenia CNC, sprzedaży oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz.i KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN RYGIEL DRZWIOWY TITAN Z PRZEDŁUŻONYM TRZPIENIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN RYGIEL DRZWIOWY TITAN Z PRZEDŁUŻONYM TRZPIENIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. RYGLE 7 RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN Rygiel drzwiowy o grubość 10 mm. Korpus z ocynkowanego znalu. Osłona z aluminium anodowana lub lakierowana proszkowo (możliwość skrócenia). Uchwyt z niklowanego

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ MOCY DO SZLIFOWANIA

WIĘCEJ MOCY DO SZLIFOWANIA XEOS HOLDING AG CH-2520 La Neuveville FORM- UND STANZNORMALIEN GRINDING MACHINES aba GmbH&Co.KG D-98693 Ilmenau ZIERSCH GMBH D-98693 Ilmenau WIĘCEJ MOCY DO SZLIFOWANIA Park przemysłowy "Am Vogelherd" w

Bardziej szczegółowo

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014 Zielona Góra, 06.10.2014 r. FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy...... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):... Nr tel:... Fax:... e-mail:... REGON:. NIP:.. dotyczy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM m SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM M-800 M-828 Zawias dolny drzwi zawieszanych Bottom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej do kolektorów płaskich

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej do kolektorów płaskich Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej do kolektorów płaskich Aluminum free-standing structure/montageanweisung der freistehenden Aluminium- Konstruktion 2m 2, 2,5m 2, 2,57m 2 02-1051 ; 02-1052;

Bardziej szczegółowo

Oferta ogólna. Frezarko Grawerki : CNC MFG4025P Producent : Jubilex, Polska. Dotyczy: Oferta ogólna z dnia 2014-04-02

Oferta ogólna. Frezarko Grawerki : CNC MFG4025P Producent : Jubilex, Polska. Dotyczy: Oferta ogólna z dnia 2014-04-02 Oferta ogólna Dotyczy: Frezarko Grawerki : CNC MFG4025P Producent : Jubilex, Polska Indywidualna konfiguracja oraz maksymalna wydajność dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji Interaktywne programowanie dla

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet Wtryskarki Dane techniczne Injection molding machines Technical datasheet Seria Micro 25-50T 2 Wtryskarki dane techniczne / Injection molding machines technical datasheet JEDN. UNIT EF25(ST) EF35(ST) EF50(ST)

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Historia Avanti-Tools

Historia Avanti-Tools POZNAŃ 2012 Historia Avanti-Tools 1988 Założenie firmy AVANTI Sp. z o.o. 1991 AVANTI zostaje wyłącznym dystrybutorem w Polsce narzędzi firmy HERTEL. 1994 Po sprzedaży firmy HERTEL amerykańskiej firmie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie centrum obróbczego, tj. frezarki do modeli obiektów off-shore dla Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska I. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KATALOG MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH

KATALOG MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH KATALOG MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH [NAJCZĘŚCIEJ SPRZEDAWANE MASZYNY] WYDANIE I 2016 www.hydron.com.pl P16HP Lekka, ergonomiczna i bardzo silna ręczna prasa do zaciskania przewodów

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY.

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.461 Mgr inż. Tomasz DOBROWOLSKI, dr inż. Piotr SZABLEWSKI (Pratt & Whitney Kalisz): INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MASZYN CENTRUM DO OBRÓBKI METALU

MASZYN CENTRUM DO OBRÓBKI METALU 2015 CENTRUM MASZYN DO OBRÓBKI METALU TOKARKI FREZARKI PRZECINARKI TAŒMOWE PLOTER PLAZMOWY ZAGINARKI WALCARKI GILOTYNY GIÊTARKI WIERTARKI SZLIFIERKI TAŒMOWE PRASY RÊCZNE OBIARKO ROWKARKI 2 12 LAT DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ZespolSzkolnr1 21/04/2011- ID:2011-057245 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5 -osiowe Centrum Obróbkowe TBI U Charakterystyka Korpus obrabiarki wykonany z żeliwa Stabilizacja temperaturowa wrzeciona Liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach Wszystkie elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

M-815 Pyłoszczelne gniazdo rygla Dust - proof keeper M-822 M-823. System okuć do drzwi i ścianek Swing door and glass wall system

M-815 Pyłoszczelne gniazdo rygla Dust - proof keeper M-822 M-823. System okuć do drzwi i ścianek Swing door and glass wall system M-815 Pyłoszczelne gniazdo rygla Dust - proof keeper M-822 Zamek centralny z wkładką patentową Security centre lock with cylinder M-823 Puszka z gniazdem rygla do zamka centr. Strike patch for centre lock

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę nowego Automatu tokarskiego typ GAMMA 20/5 - TORNOS

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę nowego Automatu tokarskiego typ GAMMA 20/5 - TORNOS Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok tel: (85) 6632-344, 6632-898, fax: (85) 6632-622 bj@medgal.com.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo