NIP REGON rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (kod)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP REGON rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (kod)"

Transkrypt

1 l.p. Firma (nazwa) /imię, nazwisko przedsiębiorcy 1 Przedsiebiorstwo Komunalne "SANIKOM" Sp. z o.o. siedziba, adres przedsiębiorcy NIP REGON rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (kod) ul. Staszica 5, Bełchatów papier i tektura (200101), szkło (200102), odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108), metale (200140), odpady ulegające biodegradacji (200201), gleba i ziemia w tym kamienie (200202), inne odpady ulegające biodegradacji (200203), niesegregowane odpady komunalne (200301), odpady z targowisk (200302), odpady z czyszczenia ulic i placów (200303), szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości (200304), odpady ze studzienek kanalizacyjnych (200306), odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (200399) papier i tektura (200101), szkło (200102), odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108), numer rejestrowy Br/1/2012 Uwagi w dniu r. 2 Wywóz Nieczystości stałych oraz Przewóz Ładunków, Wiesław Strach ul. Kosmowskiej 6 m 94, Częstochowa opakowania z papieru i tektury (150101), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), opakowania z drewna (150103), opakowania z metali (150104), opakowania ze szkła (150107), papier i tektura (200101), szkło (200102), odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108), lampy fluorescencyjne, inne odpady zawierające rtęć (200121), urządzenia zawierające freony: lodówki zamrażarki (200123), leki cytotoksyczne i cytostatyczne (200131), leki inne niż wymienione w (200132), baterie i akumulatory (200133), baterie i akumulatory inne niż wymienione w (200132), Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w , , (200136), drewno zawierające substancje odpady zmiotek wentylacyjnych ), środki ochrony roślin inne niż wymienione w (200180), inne niewymienione odpady z targowisk (200302), odpady z czyszczenia ulic i placów (200303), odpady ze studzienek kanalizacyjnych (200306), odpady wielkogabarytowe (200307), odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (200399) Br/2/ Przedsiębiortstwo Oczyszczania Miasta "EKO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łódzka 19, Kalisz opakowania z papieru i tektury (150101), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), opakowania z drewna ( ), opakowania z metali ( ), opakowania wielomateriałowe ( ), zmieszane odpady opakowaniowe (150106), azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (150111), zużyte opony ( ),odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (170101), gruz ceglany ( ), odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (170103), zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne (170106), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w (170107), drewno ( ), szkło ( ), tworzywo sztuczne ( ), odpady z drewna,szkłą i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. podkłady kolejowe) (170204), asfalt zawierający smołę (170301), asfalt inny niż wymieniony w (170302), miedź, brąz, mosiądz ( ), aluminium ( ), ołów ( ), cynk ( ), żelazo i stal (170405), cyna ( ), mieszaniny metali ( ), odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (170409), kable inne niż wymienione w (170411), tłuczeń torowy ( kruszywo) inny niż wymieniony w (170508), materiały izolacyjne zawierające azbest (170601), Inne materiały izolacyjnezawierające substancje niebezpieczne (170603), materiały izolacyjne inne niż wymienione w i (170604), materiały konstrukcyjne zawierające azbest ( ), materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (170801), materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w (170802), odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB(np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szceliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) (170902), inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne ( ), zmieszane odpady z budowy, remontówi i demontażu inne niż wymienione w , i ( ), papier i tektura (200101), szkło (200102), odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108), odzież (200110), tekstylia (200111), rozpuszczalniki (200113), kwasy (200114), alkalia (200115), odczynniki fotograficzne (200117), środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności np. herbicycdy, inektycydy (200119), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (200121), urządzenia zawierające freony (200123), Oleje i tłuszcze jadalne (200125), Oleje i tłuszcze inne niz wymienione w (200126), farby, tusze,farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne (200127), farby, tusze farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywiece inne niz wymienione w (200128), detergenty zawierajace substancje niebezpieczne (200129), detergenty inne niz wymienione w (200130), leki cytotoksyczne i cytostatyczne (200131), leki inne niz wymienione w (200132), baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (200133), baterie i akumulatory inne niż wymienione w (200134), zużyte urządzenia Br/3/2012

2 4 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PUK" Spółka Akcyjna 5 VEOLIA Usługi dla Środowiska S. A.Oddział w Tomaszowie Maz. ul. Bażancia 1A, Kalisz opakowania z papieru i tektury (150101), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), opakowania z drewna (150103), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (150111), zużyte opony (160103),odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (170101), gruz ceglany (170102),odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (170103), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w (170107), drewno (170201), szkło (170202), tworzywa sztuczne (170203), asfalt inny niż wymieniony w (170302), miedź, brąz, mosiądz (170401), aluminium (170402), ołów (170403), cynk (170404), żelazo ul. Majowa 87/89, Tomaszów Maz opakowania z papieru i tektury (150101), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), opakowania z drewna ( ), opakowania z metali ( ), opakowania wielomateriałowe ( ), zmieszane odpady opakowaniowe (150106), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (150111), sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (150202), sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w (150203),zużyte opony (160103), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (170101), gruz ceglany ( ), odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (170103), zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 14 (170106), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w (170107), uschnięte tynki, tapety, okleiny itp. (170180), odpady z remontów i przebudowy dróg (170181), inne nie wymienione odpady (170182), drewno ( ), szkło ( ), tworzywo sztuczne ( ), odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (pokłady kolejowe) (170204), asfalt zawierający smołę (170301), asfalt inny niż wymieniony w (170302),smoła i produkty smołowe (170303), odpadowa papa (170380), miedź, brąz, mosiądz ( ), aluminium ( ), ołów ( ), cynk ( ), żelazo i stal (170405), cyna ( ), mieszaniny metali ( ), odpady metali zanieczyszczone substancja,i niebezpiecznymi (170409), kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne (170410), kable inne niż wymienione w (170411), gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) (170503), gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w (170504), urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (170505), urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w (170506), tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne (170507), tłuczeń torowy ( kruszywo) inny niż wymieniony w (170508), materiały izolacyjne zawierajace azbest (170601), inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne (170603), materiały izolacyjne inne niż wymienione w i (170604),materiały konstrukcyjne zawierające azbest (170605),materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (170801), materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w (170802), odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć (170901), odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) (170902), inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne (170903), zmieszane odpady z budowy, remontówi i demontażu inne niż wymienione w , i ( ), papier i tektura (200101), szkło (200102), odpady kuchenne ulegające Br/4/2012 Br/5/2012 wykreślono na r.

3 6 EKO-REGION sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, Bełchatów 7 A.S.A Eko Polska sp. z o.o. w Zabrzu opakowania z papieru i tektury (150101), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), opakowania z drewna (150103), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (150111), zużyte opony (160103), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (170101), gruz ceglany (170102),odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (170103), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w (170107), drewno (170201), szkło (170202), tworzywa sztuczne (170203), asfalt inny niż wymieniony w (170302), miedź, brąz, mosiądz (170401), aluminium (170402), ołów (170403), cynk (170404), żelazo i stal (170405), cyna (170406), mieszaniny metali (170407), kable inne niż wymienione w (170411), tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w (170508), materiały izolacyjne inne niż wymienione w i (170604), materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w (170802), zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i (170904), papier i tektura (200101), szkło (200102), odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108), odzież (200110), tekstylia (200111), rozpuszczalniki (200113), kwasy (200114), alkalia (200115), odczynniki fotograficzne (200117), środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) (200119), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (200121), urządzenia zawierające freony: lodówki zamrażarki (200123), oleje i tłuszcze jadalne (200125), oleje i tłuszcze inne niż wymienione w (200126), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne (200127), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w (200128), detergenty zawierające substancje niebezpieczne (200129), detergenty inne niż wymienione w (200130), leki cytotoksyczne i cytostatyczne (200131), leki inne niż wymienione w (200132), baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (200133), baterie i akumulatory inne niż wymienione w (200134), Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w , , zawierające niebezpieczne składniki (200135), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i (200136), drewno zawierające substancje niebezpieczne (200137), drewno inne niz wymienione w (200138), tworzywa sztuczne (200139), metale (200140), odpady zmiotek wentylacyjnych (200141), środki ochrony roślin inne niż wymienione w (200180), inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (200199), odpady ulegające biodegradacji (200201), gleba i ziemia w tym kamienie (200202), inne odpady nieulegające biodegradacji (200203), niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, (200301), odpady z targowisk (200302), odpady z czyszczenia ulic i placów (200303), szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości (200304), odpady ze studzienek kanalizacyjnych (200306), odpady wielkogabarytowe (200307), ul. Lecha 10, Zabrze opakowania z papieru i tektury (150101), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), opakowania z drewna (150103), niebezpiecznych linnimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (150111), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (170101), gruz ceglany (170102),odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (170103), zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne (170106), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w (170107), usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (170180), odpady z remontów i przebudowy dróg (170181), inne niewymienione odpady (170182), drewno (170201), szkło (170202), tworzywa sztuczne (170203), odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( podkłady kolejowe) ( ), miedź, brąz, mosiądz (170401), aluminium (170402), ołów (170403), cynk (170404), żelazo i stal (170405), cyna (170406), mieszaniny metali (170407), odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (170409), kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne (170410), kable inne niż wymienione w (170411), gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) ( ), gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w ( ), urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (170505), urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w ( ), tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne ( ), tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w (170508), odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć (170901), odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szcelkiwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)( ), inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne (170903), zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i (170904), papier i tektura (200101), szkło (200102), odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108), odzież (200110), tekstylia (200111), rozpuszczalniki (200113), kwasy (200114), alkalia (200115), odczynniki fotograficzne (200117), środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) (200119), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (200121), urządzenia zawierające freony: lodówki zamrażarki (200123), oleje i tłuszcze jadalne (200125), oleje i tłuszcze inne niż wymienione w (200126), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne (200127), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w (200128), detergenty zawierające substancje niebezpieczne (200129), detergenty inne niż wymienione w (200130), leki cytotoksyczne i cytostatyczne (200131), leki inne niż wymienione w (200132), baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w Br/6/2012 Br/7/2012

4 8 ALBA Ekoplus Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, Dąbrowa Górnicza 9 ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo ul. Starocmentarna 2, Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza opakowania z papieru i tektury (150101), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), opakowania z drewna (150103), opakowania z metali (150104), opakowania wielomateriałowe ( ), zmieszane odpady opakowaniowe (150106), azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (150111), zużyte opony (160103), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (170101), gruz ceglany (170102),odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (170103), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w (170107), drewno (170201), szkło (170202), tworzywa sztuczne (170203), asfalt inny niż wymieniony w (170302), miedź, brąz, mosiądz (170401), aluminium (170402), ołów (170403), cynk (170404), żelazo i stal (170405), cyna (170406), mieszaniny metali (170407), kable inne niż wymienione w (170411), tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w (170508), materiały izolacyjne inne niż wymienione w i (170604), materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w (170802), zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i (170904), papier i tektura (200101), szkło (200102), odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108), odzież (200110), tekstylia (200111), rozpuszczalniki (200113), kwasy (200114), alkalia (200115), odczynniki fotograficzne (200117), środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) (200119), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (200121), urządzenia zawierające freony: lodówki zamrażarki (200123), oleje i tłuszcze jadalne (200125), oleje i tłuszcze inne niż wymienione w (200126), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne (200127), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w (200128), detergenty zawierające substancje niebezpieczne (200129), detergenty inne niż wymienione w (200130), leki cytotoksyczne i cytostatyczne (200131), leki inne niż wymienione w (200132), baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (200133), baterie i akumulatory inne niż wymienione w (200134), Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w , , zawierające niebezpieczne składniki (200135), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i (200136), drewno zawierające substancje odpady zmiotek wentylacyjnych (200141), środki ochrony roślin inne niż wymienione w (200180), inne niewymienione odpady z targowisk (200302), odpady z czyszczenia ulic i placów (200303), szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości (200304), odpady ze studzienek kanalizacyjnych (200306), odpady opakowania z papieru i tektury (150101), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), opakowania z drewna (150103), opakowania z metali (150104), opakowania wielomateriałowe ( ), zmieszane odpady opakowaniowe (150106), azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (150111), zużyte opony (160103), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (170101), gruz ceglany (170102),odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (170103), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w (170107), drewno (170201), szkło (170202), tworzywa sztuczne (170203), asfalt inny niż wymieniony w (170302), miedź, brąz, mosiądz (170401), aluminium (170402), ołów (170403), cynk (170404), żelazo i stal (170405), cyna (170406), mieszaniny metali (170407), kable inne niż wymienione w (170411), tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w (170508), materiały izolacyjne inne niż wymienione w i (170604), materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w (170802), zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i (170904), papier i tektura (200101), szkło (200102), odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108), odzież (200110), tekstylia (200111), rozpuszczalniki (200113), kwasy (200114), alkalia (200115), odczynniki fotograficzne (200117), środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) (200119), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (200121), urządzenia zawierające freony: lodówki zamrażarki (200123), oleje i tłuszcze jadalne (200125), oleje i tłuszcze inne niż wymienione w (200126), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne (200127), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w (200128), detergenty zawierające substancje niebezpieczne (200129), detergenty inne niż wymienione w (200130), leki cytotoksyczne i cytostatyczne (200131), leki inne niż wymienione w (200132), baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (200133), baterie i akumulatory inne niż wymienione w (200134), Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w , , zawierające niebezpieczne składniki (200135), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i (200136), drewno zawierające substancje odpady zmiotek wentylacyjnych (200141), środki ochrony roślin inne niż wymienione w (200180), inne niewymienione odpady z targowisk (200302), odpady z czyszczenia ulic i placów (200303), szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości (200304), odpady ze studzienek kanalizacyjnych (200306), odpady Br/8/2012 Br/9/ r r.

5 11 "MAGMAR" Magdalena Szymczak u. Wincentego Kadłubka 22/26 Lok. 43, Łódź Odzież ( ), tekstylia (200111) Br/1/2013 Uwagi

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY SŁUPIA Słupia, dn. 2014-05-06 96-128 Słupia Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy OSIP.6235.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy Veolia Usługi dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe Lp. Nazwa Firmy, siedziba, adres Data wpisu do rejestru działalności regulowanej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Numer Identyfikacji REGON Dane kontaktowe Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości GMINA MIASTO SIERADZ Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz Sieradz, dn. 2016-02-25 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 10/2012

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Nr rejestrowy REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma albo imię i nazwisko 1 6233.1.2012 F.U.H. JARTEX Szczepan Jarantowski Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy PHU SANITEX Dorota

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Numer pod jaki przedsiębiorca zostaje wpisany: RIIiPP.6235.1.2013 Nazwa przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Krusz-Bet Sp. z o. o. 36-204 Dydnia,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIDAWA w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIDAWA w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIDAWA w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Numer Nazwa rejestrowy przedsiębiorcy 1 Wywóz Nieczystości oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Firma NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Nr IN. 6233.2. 2012 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Lp. Firma; oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne Uwagi 1 1/2012 P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak NIP: 656-100-12-76

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/9/2012 19 listopada 2012r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL 42-274 Konopiska,

Bardziej szczegółowo

REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki

REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki Lp Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2016-07-14 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dzień 04.04.2014r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, siedziba i adres / l.p. imię i nazwisko przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorstwo Handlowo

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ nr rejestro wy Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1/2012 SITA JANTRA Sp. z o.o. ul. Ks. Anny 11 70-761 Szczecin NIP regon 852-10-20-989

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Łącko

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Łącko Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Łącko Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy EKO-ENERGIA

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach ul. Spółdzielcza 1/1

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości Borne Sulinowo. Borne Sulinowo, dn Połczyn Zdrój Kod pocztowy

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości Borne Sulinowo. Borne Sulinowo, dn Połczyn Zdrój Kod pocztowy URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo Borne Sulinowo, dn. 2012-12-07 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy 1 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Nazwa firmy, siedziba i adres lub (imię i nazwisko przedsiębiorcy)\ Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork L.p. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork Firma (oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy EKO M.Golik, J.Konsek,J.Serwotka Spółka Jawna ul. Kościuszki 45A 44-200 Rybnik NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skarżysko- Kamienna Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław 897-16-12-750

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY Numer rej. 1 1/2012 Data dokonania NIP/Regon wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

R E J E S T R. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

R E J E S T R. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE POWIAT: SOKOŁOWSKI GMINA CERANÓW R E J E S T R działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Lp. Data wpisu 1 20.06. 2012 Nazwa firmy Adres Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 "starkom" Spółka 83-200 Starogard Gdański Z O.O. NIP: 5920203158

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Firma NIP REGON Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW Lp. Data wpisu Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY DĘBNICA KASZUBSKA Zjednoczenia 16 A 76-248 Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska, dn. 2016-10-19 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Nr rejestr. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Nr rejestr. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łąck Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy/ imię i nazwisko. Oznaczenie siedziby. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Lp. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Nazwa firmy/ imię i nazwisko. Oznaczenie siedziby. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Lp. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka Lp. Nazwa firmy/ imię i nazwisko 1 ALTVATER PIŁA

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Aleksandrów Urząd Gminy Aleksandrów Aleksandrów 39b 26-337 Aleksandrów Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Nr rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy albo imię

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze 1 Dane przedsiębiorcy BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Partyzantów 1 26-200 Końskie Końskie, dn. 2014-05-05 Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy UKO.6233.2.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy Miejskie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brojce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brojce Urząd Gminy Brojce Brojce, dnia 16.04.2013 r. ul. Długa 48 72-304 Brojce tel. 913861194, 913861182 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Firma NIP REGON Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY LP. 1 Data wpisu 05.06.2012 Zmiana 10.06.2013 Zmiana 07.07.2014 Zmiana 16.12.2016 Nr rejestrowy OŚ.6233.1.2012 Firma oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy TONSMEIER Centrum

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa rejestru: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nazwa rejestru: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wójt Gminy Tarnów Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów Nazwa rejestru: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr prowadzi:

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Odolanów Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Odolanów Numer rejestrowy 1/2012 Firma, oznaczenie siedziby i adres, albo

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej

Rejestr do działalności regulowanej Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy EKO KRAS Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała Podlaska

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała Podlaska Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała Podlaska Firma, siedziba, adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rozp roku

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rozp roku Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rozp. 20. 02. 2012 roku Numer rejestr owy Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię nazwisko

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skawina ROŚ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skawina ROŚ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skawina ROŚ 7032/2012 1 Nr rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy REMONDIS Opole Sp.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2014-12-18 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. styczeń 2012 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. styczeń 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Ul. Ratuszowa 2 64-310 Lwówek Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych styczeń 2012 r. Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa Firmy Adres

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dziern 18.03.2013r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Lp. Nazwa firmy/ Imię i nazwisko przedsiębiorcy 1 Remondis Sanitech Poznań Adres siedziby/ Adres przedsiębiorcy ul. Górecka 104 61-483 Poznań NIP Regon Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Związek Międzygminny EKO-SIÓDEMKA Kołłątaja 7 63-700 Krotoszyn Krotoszyn, dn. 2016-11-10 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Dworcowa Orneta telefon:

Dworcowa Orneta   telefon: Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 GK.6233.2.1.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. NIP: 743-202-33-36 REGON: 281369150 Dworcowa 27 11-130 Orneta

Bardziej szczegółowo

TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. ul. Szosa Bytomska Kiełcz

TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. ul. Szosa Bytomska Kiełcz REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI FIRMA-OZNACZENIE SIEDZIBY I ADRES LUB IMIĘ TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. ul. Szosa Bytomska 1 67-100

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba i adres / imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON 1

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Firma ( oznaczenie siedziby, imię, nazwisko przedsiębiorcy ) oraz adres. EKO SKÓRTEX, Gizałki sp. z o o ul. Malinowa 24g, Piotrowie Słupca

Firma ( oznaczenie siedziby, imię, nazwisko przedsiębiorcy ) oraz adres. EKO SKÓRTEX, Gizałki sp. z o o ul. Malinowa 24g, Piotrowie Słupca REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY RYDZYNA Nr rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Niedźwiada Stan na dzień 07.07.2016 r. Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leszno.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leszno. Urząd Gminy w Lesznie Al. Wojska Polskiego 21 05 084 Leszno Aktualizacja 28.11.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma oznaczenie siedziby i adres Numer identyfikacji podatkowej albo imię i NIP REGON nazwisko i

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY BIERZWNIK

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY BIERZWNIK WÓJT GMINY BIERZWNIK Urząd Gminy w Bierzwniku ul. Kopernika 2 73-240 Bierzwnik tel./fax. (95) 768 01 30 urzad@bierzwnik.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Urząd Gminy Nowa Ruda ul.niepodległości 1 57-400 Nowa Ruda REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Numer rejestrowy Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Urząd Gminy Bliżyn Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn Bliżyn, dn. 2017-01-02 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 TONSMEIER

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE Lp. Data wpisu Nr rejestrowynr sprawy Firma, oznaczenie siedziby i adres, albo

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIR ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. w *, * i *

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIR ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. w *, * i * Wójt Gminy Gołuchów ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów Tel. 62 7617 017, fax 62 7617 082 e-mail: gmina@goluchow.pl www.goluchow.pl Gołuchów, dnia 11.08.2015 r. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIR ODBIERANIA

Bardziej szczegółowo