Opublikowano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autora, w dwóch językach: polskim i angielskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opublikowano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autora, w dwóch językach: polskim i angielskim"

Transkrypt

1 Prof. dr inż. Jan Pająk ZAAWANSOWANE URZĄDZENIA MAGNETYCZNE - tom 18 Potwierdzenie ważności filozofii totalizmu - część 2: Wyzwolenie Monografia naukowa, 4-te wydanie, Nowa Zelandia, 2008 rok, ISBN Copyright 1998 by Prof. dr inż. Jan Pająk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość ani też żadna z części niniejszej monografii nie może zostać skopiowana, zreprodukowana, przesłana, lub upowszechniona w jakikolwiek sposób (np. komputerowy, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrania telewizyjnego, itp.) bez uprzedniego otrzymania wyrażonej na piśmie zgody autora lub zgody osoby legalnie upoważnionej do działania w imieniu autora. Od uzyskiwania takiej pisemnej zgody na kopiowanie tej monografii zwolnieni są tylko ci którzy zechcą wykonać jedną jej kopię wyłącznie dla użytku własnego nastawionego na podnoszenie wiedzy i dotrzymają warunków że wykonanej kopii nie użyją dla jakiejkolwiek działalności zawodowej czy przynoszącej dochód, a także że skopiowaniu poddadzą cały wybrany tom lub całą monografię - włącznie ze stroną tytułową, streszczeniem, spisem treści i rysunków, wszystkimi rozdziałami, tablicami, rysunkami i załącznikami. Opublikowano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autora, w dwóch językach: polskim i angielskim Niniejsza monografia [1/4] stanowi raport naukowy z przebiegu badań autora. Stąd prezentacja wszelkich zawartych w niej materiałów posiadających wartość dowodową lub dokumentacyjną dokonana została według standardów przyjętych dla publikacji (raportów) naukowych. Szczególna uwaga autora skupiona była na wymogu odtwarzalności i możliwie najpełniejszego udokumentowania źródeł, tj. aby każdy naukowiec czy hobbysta pragnący zweryfikować lub pogłębić badania autora był w stanie dotrzeć do ich źródeł (jeśli nie noszą one poufnego charakteru), powtórzyć ich przebieg, oraz dojść do tych samych lub podobnych wyników. Monografia [1/4] jest już czwartym wydaniem (poszerzonym, przeredagowanym i przeformatowanym) najważniejszej [1] publikacji naukowej autora. Kompletowanie tej monografii zostało rozpoczęte w 1997 roku. Pierwsze jej opublikowanie miało miejsce w 1998 roku (początkowo tylko w języku polskim). Aż do 2001 roku [1/4] była upowszechniana w papierowej formie. Internetowe upowszechnianie jej czwartego wydania, już w dwóch językach (polskim i angielskim) było rozpoczęte w 2001 roku. Od 2001 aż do 2008 roku tekst i ilustracje [1/4] były oferowane oddzielnie w internecie w 3 formatach źródłowych (WP6, DOC, PDF). Począwszy od 2007 roku zmieniona i filozoficznie inna wersja tej monografii [1/4] zaczęła być upowszechniana w internecie jako piąte wydanie [1/5]. W 2008 roku niniejsza [1/4] została przeformatowana tak że wszystkie ilustracje były już powłączane do tekstu, zaś kompletna monografia [1/4] zaczęła być upowszechniana w poręcznym formacie PDF. W czasach pisania niniejszej monografii [1/4], aż do października 1998 roku, adres autora był jak następuje: Assoc. Prof. Jan Pająk, Faculty of Engineering, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Kota Samarahan, Sarawak (Borneo), MALAYSIA Od lutego 2001 roku, autor używa następującego adresu: Dr inż. Jan Pająk P.O. Box Petone 5046 NEW ZEALAND Tel. domowy (w 2008 r.): +64 (4) ; e: lub

2 2 STRESZCZENIE tomu 18 monografii [1/4] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", ISBN Jak to doskonale wiemy z historii naszej planety, jedna cywilizacja podbija inną tylko dla jednego z dwóch powodów: albo stara się obrabować ją z posiadanych dóbr, albo też stara się ją eksploatować. Jeśli podbicie następuje w celu obrabowania, wówczas zwykle przegrana strona zostaje unicestwiona. Wszakże ważne jest wówczas dobro jakie ona posiada, a nie ona sama. W myśl tej zasady hitlerowcy wyniszczali podbite narody - interesował ich jedynie obszar jakie one zamieszkiwały. Jeśli jednak podbicie następuje dla celów eksploatacyjnych, wówczas dobrem jest podbity naród. Jako taki, naród ten nie może więc być całkowicie unicestwiony, chociaż musi zostać rzucony na kolana. Tak też czynili Bliskowschodni najeźdźcy, np. Ottomańscy Turcy. Zresztą ich filozofia była niemal wierną kopią filozofii okupujących nas UFOnautów. Oczywiście, jeśli naród nie zostaje unicestwiony, wówczas z czasem zacznie się wyzwalać z niewoli. W końcowym efekcie zawsze też obraca się przeciwko swoim oprawcom i wyrywa ze zniewolenia. Nie jest znany ani jeden przypadek w historii Ziemi, aby jakikolwiek naród dał się eksploatować przez dłużej niż kilkaset lat. Jak więc muszą postępować najeźdźcy którzy chcą eksploatować jakąś cywilizację przez nieskończenie długi okres czasu. Ano wyjście jest tylko jedno. Nie mogą oni pozwolić aby podbita cywilizacja dowiedziała się że znajduje się w zniewoleniu ani aby zobaczyła swoich oprawców. Zgodnie z tym co wyjaśniono w rozdziałach U, V i VB, tak też dokładnie czynią UFOnauci. Dzięki temu utrzymują oni Ziemię w zniewoleniu już przez ostatnie około lat. Odnieśli oni tak wspaniały sukces w zniewalaniu i eksploatowaniu Ziemian, tylko ponieważ z żelazną dyscypliną bezustannie wdrażają ścisłą zasadę aby nie dać Ziemianom się zobaczyć, oraz aby uniemożliwić ludziom uświadomienie sobie że są okupowani i eksploatowani. Metody jakimi to czynią wyjaśnione już zostały w rozdziałach V, VB, O i P. Co w takim razie powinna uczynić cywilizacja która jest zniewalana i eksploatowana przez tak szatańsko przebiegłego pasożyta kosmicznego. Ano powinna się przed nim bronić. Jakże jednak bronić się przed kimś kogo się nie widzi i kto uniemożliwia nam zorientowanie się że wogóle istnieje. Niniejszy tom, a ściślej jego rozdział W, stara się to wyjaśnić. Przykładowo, obrona powinna być zapoczątkowana przez każdą osobę z oddzielna. Dopiero potem z poszczególnych walczących mogą być formowane instytucje obronne. Aby zwyciężyć tego przeciwnika, trzeba też znaleźć i zaatakować jego "piętę achillesową". W przypadku UFOnautów pięta ta jest już znaleziona i opisana w podrozdziale V11 - jest nią moralność. Umiejętne też wykorzystanie działania praw moralnych, jak to opisuje podrozdział W6.2 niweluje całą tą ogromną przewagę fizyczną jaką UFOnauci posiadają nad nami. Z upływem czasu najbardziej istotny element walki fizycznej stanie się też znalezienie sposóbu, aby zacząć dostrzegać tego szatańskiego przeciwnika. Oczywiście w początkowym okresie dostrzeganie to wcale nie musi polegać na jego wzrokowym zobaczeniu, a może sprowadzać się do nauczenia ludzi jak wykrywać fakt przybycia niewidzialnego UFO i jak identyfikować znaki pobliskiej obecności i działań UFO. Ponadto częścią tego dostrzegania jest szerokie poznanie i ujawnienie sposobów na jakie pasożyt ten eksploatuje ludzi. Oczywiście w miarę postępu czasu, najpilniejszym zadaniem podjęcia samoobrony przed tym niewidzialnym okupantem staje się też zbudowanie urządzeń technicznych jakie pozwolą na wzrokowe zobaczenie UFOnautów, a w następnej fazie powolą na ich porażenie i obezwładnienie. Niniejszy tom służy właśnie wskazaniu jak zabrać się za obronę przed niewidzialnym wrogiem i pasożytem z kosmosu który eksploatuje ludzkość od zarania naszych dziejów. Obrona ta to trudna sprawa. Stąd niniejszy tom dostarcza jedynie pierwszych wytycznych i inicjujących wskazówek co do metod, środków i celów naszej obrony przed okupującymi Ziemię UFOnautami. Dalszych zaś metod i środków należy nadal poszukiwać. Niemniej dostarcza on już wstępnych i sprawdzonych w działaniu wytycznych, jak owa samoobrona powinna się rozwijać, jakimi metodami powinna być prowadzona, dokąd powinna zmierzać, itp. Tom ten reprezentuje więc podstawowe opracowanie źródłowe dla wszystkich tych którzy zechcą zapoznać się z problematyką obrony przed okupującymi i eksploatującymi Ziemię UFOnautami. Jest on jednak również wysoce użyteczny dla osób które w UFO wogóle nie wierzą. W podrozdziałach W6.1 do W6.3 prezentuje on bowiem efektywne metody obrony moralnej przed fizycznie dominującym nad nami niemoralnym przeciwnikiem. Metody te wykorzystują działanie praw moralnych w celu zneutralizowania mocy fizycznej naszego niemoralnego przeciwnika. Gwarantują nam więc zwycięstwo w obronie nawet jeśli nasz niemoralny przeciwnik jest od nas nieporównalnie silniejszy czy sprytniejszy. Doskonale więc nadają się do zastosowania podczas obrony zarówno przed szatańskimi UFOnautami, jak i przed niemoralnymi ludźmi. Każdy mieszkaniec Ziemi jedynie skorzysta, jeśli zdoła praktycznie opanować te metody i stosować je we wszelkich swoich zmaganiach życiowych.

3 SPIS TREŚCI tomu 18 monografii [1/4] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", ISBN Str: Rozdział: 1 Strona tytułowa 2 Streszczenie tomu 18 3 Spis treści tomu 18 (zauważ, ze pełny spis treści całej monografii [1/4] zawarty jest w tomie 1) Tom 17: Potwierdzenie ważności filozofii totalizmu - część 2: Wyzwolenie W-1 W. NASZA OBRONA PRZED KOSMICZNYMI NAJEŹDŹCAMI W-3 W1. Wezwanie do pospolitego ruszenia W-8 W2. Wymogi i warunki angażowania się w walkę obronną przeciwko okupacji Ziemi przez UFO W-12 W3. Poziomy świadomego zaangażowania indywidualnych ludzi w walkę z niewidzialnym pasożytem z kosmosu W-16 W4. Jak zabrać się za bardziej efektywną obronę naszej planety W-21 W5. Jak i czym bronić się przed szatańskimi agresorami z kosmosu W-26 W5.1. Przegląd urządzeń wykrywających i ujawniających W-27 W5.2. Idee nowych rodzajów broni przeciwko UFOlom W-28 W5.3. Przykłady działań obronnych jakie jest w stanie podjąć każdy z nas W-31 W5.4. Przykłady działań samo-obronnych jakie już sprawdziły się w działaniu W-34 W6. Metody naszej obrony przed niecnościami jakie UFOnauci nieustannie na nas popełniają W-42 W6.1. "Metoda ślepego samuraja" do pokonywania przeszkód stawianych nam na drodze przez UFOnautów W-46 W6.2. "Metoda Jezusa" do wygrywania konfrontacji z przeciwnikiem fizycznie górującym nad nami W-49 W6.3. "Metoda uczuciowego obwiniania faktycznie winnych" jaka efektywnie pomniejsza nasz ból W-51 W7. Nasi anonimowi sojusznicy z kosmosu i formy ich pomocy W-55 W8. Co najprawdopodobniej się stanie jeśli nie podejmiemy walki o niepodległość W-65 W9. Ziemski ruch oporu (RO) - pierwsza instytucja walcząca z UFOnautami W-74 W10. W podsumowaniu X-76 X. PODSUMOWANIE Y-85 Y. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA I POSZERZAJĄCA TREŚĆ TEJ MONOGRAFII Y-88 YB. O AUTORZE Y-89 YC. SPIS ILUSTRACJI Z-95 Z. ZAŁĄCZNIKI Uwagi: (1) Istnieje też angielskojęzyczna wersja niniejszej monografii [1/4]. W przypadku więc trudności ze zdobyciem jej polskojęzycznej wersji, czytelnicy znający dobrze język angielski

4 4 mogą się z nią zapoznać w języku angielskim. Mogą też ją polecać do poczytania swoim znajomym nie znającym języka polskiego. (2) Obie wersje tej monografii [1/4], tj. angielskojęzyczna i polskojęzyczna, używają tych samych ilustracji. Jedynie podpisy pod ilustracjami wykonane są w odmiennym języku. Dlatego w przypadku trudności z dostępem do polskojęzycznych ilustracji, przeglądać można angielskojęzyczne ilustracje. Warto również wiedzieć, że powiększenia wszystkich ilustracji z monografii [1/4] są dostępne w internecie. Dlatego aby np. przeanalizować powiększenia tych ilustracji, warto jest je przeglądać bezpośrednio w internecie. Dla ich znalezienia czytelnik powinien odszukać dowolną totaliztyczną stronę którą ja autoryzuję, np. poprzez wpisanie słowa kluczowego totalizm do dowolnej wyszukiwarki (np. do potem zaś - kiedy owa totaliztyczna strona się ukaże, czytelnik powinien albo uruchomić jeszcze jedną stronę nazywającą się tekst_1_4.htm (z egzemplarzami i ilustracjami monografii [1/4]) dostępną na tym samym serwerze, albo też wybrać opcję tekst [1/4] z menu owej totaliztycznej strony. Proszę też odnotować że wszystkie totaliztyczne strony pozwalają na załadowanie do swego komputera darmowych egzemplarzy całej niniejszej monografii [1/4]. (3) W przypadku wykonywania wydruku niniejszej monografii [1/5] z wersji internetowej, lub z wersji wordprocessorowej dostarczonej na dyskietce, podana w tym spisie treści numeracja stron niekoniecznie musi się pokrywać z numeracją stron na wydruku i dlatego może wymagać wprowadzenia korekcji. Wynika to z faktu że formatowanie niniejszego tomu tej monografii miało miejsce dla fontu "Arial" (12 punktów) oraz dla standardowych nastaw wordprocessora "Word XP" pracującego pod WINDOWS XP. Dla innych fontów, oraz dla innych wersji Word a, formatowanie to niekoniecznie musi dawać takie same zagospodarowanie stron. (4) Warto też wiedzieć, że w internecie dostępne jest już obecnie następne, piąte wydanie [1/5] niniejszej monografii. Treść tamtego następnego wydania [1/5] jest bardzo podobna do treści niniejszego wydania [1/4], tyle że sformułowanie owej treści dokonane zostało z filozoficznie odmiennego punktu widzenia.

5 W-1 Rozdział W. NASZA OBRONA PRZED KOSMICZNYMI NAJEŹDŹCAMI Motto niniejszego rozdziału: "Każdy z nas od urodzenia walczy z UFOnautami, tyle że o tym nie wie ponieważ jest to walka "ślepego z sadystą". Niewidzialni UFOnauci nas masakrują, zaś my nie oddajemy ciosów bowiem nie widzimy kto nas uderza. Najwyższy więc czas aby każdy z nas podjął tą walkę i zaczął oddawać otrzymywane ciosy." Treść niniejszej monografii ujawniła nam ponad wszelką wątpliwość, że Ziemia okupowana i rabowana jest przez technicznie wysoko zaawansowanych, jednak moralnie całkowicie upadłych, szatańskich pasożytów z UFO. UFOnauci ci bez przerwy nas skrycie rabują, uciskają, krzywdzą, niszczą, a często nawet mordują. Każdy więc z nas, wcale nie zdając sobie z tego sprawy, nieustannie walczy z UFOnautami. Tyle tylko że nie oddaje im otrzymanych ciosów, ponieważ ich nie widzi. Stąd dotychczasowa nasza walka była tylko w jednym kierunku, jak walka "ślepego z sadystą". UFOnauci nas masakrowali ile tylko zechcieli, zaś my nie oddawaliśmy nawet jednego ciosu. W obliczu tej naszej skrytej masakry, nie pozostaje nam inne wyjście, niż zgodnie z prawami moralnymi podjąć naszą walkę obronną i zacząć oddawać otrzymane ciosy. Niniejszy rozdział ma za zadanie wyjaśnić jak do tego moralnego obowiązku samoobrony powinniśmy się zabrać, oraz w jakim kierunku go potem prowadzić. Warto przy tym uświadomić sobie, że nie nawołuje on do niczego nowego. Wszakże faktycznie to każdy z nas walczy z UFOnautami już od samego urodzenia. Niniejszy rozdział jedynie dodaje do tej walki praktyczne instrukcje, jak możemy zacząć oddawać UFOnautom z powrotem ciosy którymi nas tak hojnie obdarzają. Jest zrozumiałym, że większość osób skonfrontowanych z koniecznością walki obronnej przed szatańskimi pasożytami z UFO, nie będzie wiedziała od czego zacząć, ani jaki powienien być ich udział. Niniejszy rozdział służy wyjaśnieniu tego właśnie problemu. Swoje wstępne wypracowanie sposobu i kierunku własnego wkładu obronnego, doradzałbym rozpocząć od rozważenia co się czyni na codzień, lub w jakich działaniach jest się najlepszym. Potem zaś powinno się rozważyć jak wpiąć nasze wysiłki obronne w owe działania. Jak to bowiem ujawniono w niniejszej monografii, wysiłki obronne mogą iść w niezliczonej ilości kierunków. Wszakże znaczenie obronne ma m.in. wszystko co wyszczególniono w podrozdziale W5.3, a co jest w stanie podjąć praktycznie każdy z nas. Jest dosyć zrozumiałym, że każdy kto uważa siebie samego na nazwyklejszego człowieka na świecie, może mieć wątpliwości czy istnieją jakieś metody walki z UFOnautami jakie okażą się odpowiednie dla niego samego, oraz czy będzie on w stanie metody te stosować osobiście i wdrożyć je natychmiast. Chciałbym więc tutaj zapewnić, że w dużej liczbie metod walki z UFOnautami jakie dopracowane zostały do chwili obecjej, istnieją też metody walki jakie nadają się do wprowadzenia w życie praktycznie przez każdą osobę na Ziemi, znaczy przez nawet najzwyklejszych ludzi na świecie. Przykładowo, metody walki z UFOnautami adresowane do"najzwyklejszych ludzi" obejmują m.in.: #1. Przerzucanie na UFOnautów bólu i karmy za świństwa jakie na nas popełniają. Istnieje bardzo prosta metoda obrony przed bólem zadawanym nam przez UFOnautów. (A proszę mi wierzyć, UFOnauci zadają wiele bólu praktycznie każdej osobie na Ziemi.) Metoda ta została dokładnie opisana w podrozdziale W6.3. Praktycznie też każdy jest w stanie ją wdrożyć. Od czasu gdy ja zacząłem ją stosować w praktyce, całkowita objętość bólu jaki odczuwam pomniejszyła się o co najmniej połowę. Jej dodatkową zaleta jest że karmę za zło jakie UFOnauci wyrządzają na Ziemi przerzucana zostaje na owych UFOnautów.

6 W-2 Z kolei jeśli UFOnauci otrzymają od nas wystarczająco dużo karmy za zło jakie na nas popełniają, ich szatańskie imperium z czasem samo się zawali. #2. Udaremnianie i neutralizowanie świństw jakie UFOnauci nieustannie wyprawiają nam i innym ludziom. Takie udaremnianie i neutralizowanie jest łatwe. Wystarczy bowiem opanować praktycznie metody opisywane w podrozdziałach W6.1 i W6.2 tego tomu, znaczy tzw. metodę ślepego samuraja oraz metodę Jezusa. Z kolei jedynym powodem dla jakiego UFOnauci są w stanie trzymać nas pod swoją kontrolą, jest że my pozwalamy im wyprawiać na nas owe świństwa, np. podżegać jednych ludzi przeciwko drugim, powodować że jedni ludzie niszczą i zabijają innych, szerzyć zło i niemoralność, itp. Jeśli każdy z nas odmówi wzięcia udziału w realizacji owych świństw na innych ludziach, oraz zacznie przed świństwami tymi się bronić, wówczas UFOnauci nie będą w stanie nami dłużej rządzić. #3. Upowszechnianie, wspieranie i budowanie urządzeń naszej samoobrony. Urządzenia te opisywane są w podrozdziale W5.1 tego rozdziału. Każdy może przyczyniać się do ich zbudowania. Nawet bowiem jeśli nie ma warunków aby budować je osobiście, zawsze może o ich istnieniu informować swoich krewnych i znajomych, może zachęcać innych do ich budowania, a także wspierać wysiłki innych zmierzające do ich zbudowania. Z kolei mając te urządzenia, osiągniemy lepsze możliwości faktycznego i orężnego bronienia się przed UFOnautami. #4 Odrzucanie zgniłej i niemoralnej filozofii pasożytnictwa. Filozofię tą UFOnauci starają się narzucać ludzkości. Każdy, nawet najzwyklejszy człowiek na Ziemi, jest w stanie odrzucać tą niemoralną filozofię i otwarcie opowiadać się za moralnością. Wszakże moralne postępowanie będzie mu podpowiadało jego własne sumienie. Z kolei klarowne zrozumienie moralności i zasady wdrażania jej w życiu wyjaśniane są przez totalizm opisywany w rozdziale JA tej monografii. Jednocześnie, jeśli UFOnautom nie uda się nam narzucić ich zgniłej moralnie filozofii, wówczas ich plany przyłączenia Ziemi do swojego imperium kosmicznych rabusiów i wyzyskiwaczy z czasem muszą upaść. #5. Upowszechnianie gorzkiej prawdy na temat UFO. Praktycznie każdy z nas może też upowszechniać poprawną wiedzę na temat UFOnautów i ich szatańskich rządów na Ziemi. Każdy może wskazywać innym dowody okupacji Ziemi przez UFO (opisywane w rozdziałacjh O do VB). Każdy może demaskować dziedziny naszej wiedzy jakie są efektywnie blokowane przez UFOnautów (opisywane w podrozdziale VB5.1.1). Każdy może demaskować fałszerstwa jakie UFOnauci upowszechniają na Ziemi (opisywane np. w podrozdziałach O8.1, VB5.2.1, VB5.3.3, VB3.3, oraz VB4.1.3). Itd., itp. Więcej tego typu metod obrony zaprezentowano w podrozdziale W5.3. Przykłady owych metod obrony dla najzwyklejszych ludzi dokumentują wyraźnie, że efektywną walkę z UFOnautami może podjąć praktycznie każdy z nas i to już od natychmiast. Jeśli zaś walkę taką podejmie wystarczająco dużo ludzi, z czasem UFOnauci zostaną pokonani i całkowicie wyparci z Ziemi. Dla wielu tzw. "sceptycznych" osób czynienie tego do czego niniejsza monografia nakłania może przypominać "porywanie się z motyką na Słońce". Wszakże nawołuje ona do rozpoczęcia obrony przed szatańskim najeźdźcą, którego nie jesteśmy obecnie w stanie nawet zobaczyć. Większość ludzi, włączając w to rządy największych mocarstw naszej planety, oficjalnie uznają przecież tego najeźdźcę za nieistniejącego. Monografia ta namawia też do rozpoczęcia budowy urządzeń obronnych, co do których większość ortodoksyjnych naukowców wypowiada się, że nie mają one prawa zadziałać. Wszakże urządzenia te bazują na teoriach i zjawiskach, jakich ważności większość naukowców ortodoksyjnych nie chce nawet rozpatrzyć. Ponadto nakazuje ona aby przeciwstawiać się międzygalaktycznemu okupantowi, którego możliwości techniczne i siły nie dadzą się nam nawet ogarnąć. Ten nasz kosmiczny wróg z UFO góruje przecież nad nami pod każdym możliwym względem, za wyjątkiem moralności. Na przekór tej ogromnej przewagi fizycznej UFOnautów nad nami, ja mam niezachwianą wiarę naszego sukcesu. Jak też dokumentują to podrozdziały W6.3 do W6.1,

7 W-3 mam również konkretne podstawy dla owej wiary. Wiarą tą chciałbym też nadchnąć czytelnika, poprzez udokumentowanie że UFOnauci posiadają swoją "piętę achillesa" poprzez którą możemy ich pokonać. Piętą tą jest ich niemoralność. Chciałbym też udokumentować czytelnikowi, że po naszej stronie obstaje najpotężniejszy z możliwych sprzymierzeńców, Ten którego jedno słowo potrafi wstrząsnąć całymi galaktykami i Ten w imieniu praw którego niniejsza monografia obstaje. Wszakże za Jego sprawą zdarzył się już jeden cud. Czyż bowiem nie jest cudem że wszystkie teorie, odkrycia i wynalazki zaprezentowane treścią niniejszej monografii, mimo wszystko ujrzały jednak światło dzienne. Wszakże nad sformułowaniem podobnych teorii, odkryć i wynalazków, przez setki lat głowiły się bezowocnie najtęższe umysły naszej planety. Opracował je też nie Sir z Oxford, nie Madam z Massachusetts, nie Messieur z Sorbony, a Jasiu z Wszewilek, który jeszcze nie tak dawno wypasał nad Baryczą mamine krowy. Czyż nie jest też cudem, że pomimo wszystkich tych prześladowań, dyskryminacji i histerii, usuwania z pracy, ignorowania i blokowania przez naukowców ortodoksyjnych, zmuszania do działania w konspiracji i samotności, spychania coraz głębiej w dżunglę, odcinania od łączności ze światem, itp., niniejsza monografia została jednak napisana i jest obecnie dostępna dla czytelników. Prawo Maksymalizacji Nauczającego Efektu opisane w podrozdziale I4.1.1 ujawnia, że jeśli wszechświatowy intelekt wybiera dla siebie instrument, zawsze czyni to tak aby nauczyć nas wszystkich jak najwięcej. Zaserwowana przez niego lekcja posiada więc maksymalny impakt uczący. Z kolei jej następstwa zawsze dotyczą wielu odmiennych aspektów moralnych równocześnie. Jeśli ktoś rozważy wszelkie okoliczności, implikacje i następstwa tej monografii, wtedy musi dojść do wniosku, że wnoszą one właśnie taką wielopoziomową wymowę moralną. Zaufajmy więc znakom i zachętom jakie już nam zostały za jej pośrednictwem przekazane i zjednoczmy się w tym wspólnym wysiłku. Aczkolwiek nie będzie to łatwe, jeśli naprawdę oddamy się sprawie, nasz sukces i znacząca poprawa naszej sytuacji są możliwe do osiągnięcia. Esencją moralnej obrony postulowanej w niniejszym tomie, są metody naszej obrony opisane w podrozdziałach W6.1 do W6.3, przykładowo "metoda Jezusa" czy "motoda ślepego samuraja". Metody te są ogromnie efektywne. Bazują bowiem na wykorzystaniu wspomagającego nas działania praw moralnych. Ich niezwykła skuteczność została już wielokrotnie sprawdzona przeze mnie samego w rzeczywistym życiu. Ponadto są one skuteczne przeciwko każdemu niemoralnemu przeciwnikowi jaki góruje nad nami siłą fizyczną, pozycją, lub zwodniczością, a nie jedynie przeciwko UFOnautom. Można je więc stosować w moralnej obronie np. przed naszym szefem, niemoralnym pracodawcą, sąsiadem, urzędasem na wygodnej państwowej posadce, bandą huliganów jaka na nas napadła, a nawet zagranicznym agresorem jaki zagarnia nasze ziemie czy środki do życia. Z uwagi na ogromną wagę tych metod naszej moralnej obrony, osobiście uważam że byłoby znacznie korzystniej rozpocząć czytanie niniejszego tomu właśnie od przeczytania najpierw owych podrozdziałów, najpierw W6.3, a potem W6.2 i W6.1. Dobrze jest też przeglądnąć owe prawa moralne z podrozdziału I4.1.1 do których metody te referują. Późniejszy powrót do niniejszego miejsca i rozpoczęcie czytania reszty tego rozdziału już w sposób bardziej systematyczny, da nam wówczas znacznie lepsze zrozumienie tego co tu napisane. W1. Wezwanie do pospolitego ruszenia Motto niniejszego podrozdziału: "Prawda zawsze domaga się aby spojrzeć jej prosto w oczy. Nieprzyjmowanie jakiejś prawdy do wiadomości, czy chowanie przed nią głowy w piasek, nie tylko że nie zmniejsza jej palącej aktualności, ale wręcz nasila jej wpływ na przebieg naszego życia." "Nadzwyczajne okoliczności domagają się podjęcia nadzwyczajnych środków". Kiedy w przeszłości jakiś groźny okupant nachodził nasz dom i ziemię ojczystą, ktoś w pozycji autorytetu zwoływał pospolite ruszenie. Wówczas bez względu na to jak potężny byłby

8 W-4 najeźdźca i jak nierówne nasze szanse, takie pospolite ruszenie na mocy siły moralnej wszystkich rodaków zjednoczonych we wspólnym wysiłku, zawsze w efekcie końcowym okazywało się skuteczne. Z informacji i dedukcji logicznych przedstawionych w niniejszej monografii wynika jednoznacznie, że ponownie nadszedł czas jeszcze jednej takiej próby. Podrozdziały A3 i JD2.4, a także rozdziały P do V, jednoznacznie dowodzą, że nasza planeta jest w mocy jeszcze jednego szatańskiego najeżdźcy, tym razem z kosmosu. Ów niewidzialny, aczkolwiek niezwykle brutalny najeźdźca, okupuje naszą Ziemię, pasożytuje na naszych bliźnich i kochanych, a także utrzymuje nas w ciemnocie i poddaństwie. Nasza obecna sytuacja jest równie poważna jak była sytuacja Polaków podczas rajdów germańskich i bitwy pod Psim Polem, najazdów krzyżackich, potopu szwedzkiego, zagrożeń ze Wschodu, rozbiorów, czy najścia hitleryzmu. W naszych domach zagnieździło się wszakże kosmiczne robactwo. Będzie ono nas kąsało, aż go nie wymieciemy z powrotem w bezdenne otchłanie kosmosu. Ponownie więc nadszedł czas potrzeby, kiedy na każdym z nas spoczywa moralny obowiązek obrony swego domu i swoich najbliższych. Ponownie konieczne jest zwołanie "pospolitego ruszenia", tak aby każdy z nas chwycił za broń i rozpoczął walkę obronną przed naszym kosmicznym wrogiem. Niniejsza monografia jeszcze raz bije więc na alarm, zaś niniejszy rozdział wyjaśnia co, jak i dlaczego powinniśmy uczynić. Proszę odnotować, że nazwa "pospolite ruszenie" została tutaj użyta aby opisać wcześniej nigdy nie zaistniała formę powszechnej mobilizacji. Zgodnie z nią, każdy pojedynczy mieszkaniec Ziemi jest wzywany do broni aby wypełnić swój moralny obowiązek obrony własnej ziemi i własnego domu przed szatańskimi UFOnautami. W odpowiedzi na to wezwanie, każda osoba na Ziemi ma obowiązek osobiście dołożyć swój własny wkład do naszego wspólnego celu obrony naszej planety i naszej cywilizacji. Do chwili obecnej okupujący i eksploatujący nas wróg z kosmosu został już odkryty i zidentyfikowany. Ogromnie niszczycielskie następstwa jego działalności na Ziemi zostały już wstępnie rozpoznane. Z kolei jego niecne metody udręczania ludzkości zostały ujawnione - po szczegóły patrz rozdziały U i VB. Tak więc, jak to zawsze bywało w czasach powszechnych zagrożeń, istnieje obecnie potrzeba aby ktoś w pozycji autorytetu wezwał do pospolitego ruszenia w celu zwalczenia naszych agresorów. Kto jednak ma wydać takie wezwanie. Wszakże jako cywilizacja przeżywamy kryzys autorytetu, kryzys motywacji poznania, kryzys rozeznania naszej prawdziwej sytuacji, kryzys odpowiedzialności, oraz kryzys odwagi. Z powodu kryzysu autorytetu, nie istnieje obecnie ani w Polsce ani nawet na całym świecie, osoba, organizacja, czy instytucja, która posiadałaby autorytet i kompetencję dla zwołania pospolitego ruszenia przeciwko UFOnautom. Nie ma więc nikogo, kto mógłby nas poprowadzić do działań obronnych przed naszym kosmicznym najeźdźcą. Nie ma też nikogo dla choćby tylko oficjalnego zapoczątkowania jakichkolwiek działań mających na celu poprawę naszej obecnej sytuacji w odniesieniu do UFO. Nie można więc liczyć na to, że ktokolwiek w pozycji autorytetu zajmie choćby oficjanie jakieś konstruktywne stanowisko w tej sprawie, nie wspominając już o zainicjowaniu naszej obrony. Z powodu kryzysu motywacji poznania, ludzie odpowiedzialni za poznawanie, faktycznie nie chcą nic wiedzieć o naszym szatańskim okupancie z kosmosu. Znaczy ludzie którzy podjęli zawód badaczy, lub którzy powołani zostali do rozeznania naszej prawdziwej sytuacji i do ostrzegania nas o niebezpieczeństwie, bawią się w pouczaczy. Zamiast więc rzetelnie wywiązać się z obowiązków które wynikają ze sprawowanych przez nich funkcji, zawodu, czy zajmowanej pozycji i badać to czego jeszcze nie poznaliśmy, wmawiają oni jedynie innym, że problem UFO i uprowadzeń do UFO wogóle nie istnieje. Zamiast sprawdzać faktyczną powagę naszego położenia, wmawiają nam nieodpowiedzialnie, że cała sprawa UFO jest jedynie wymysłem naszej wyobraźni. Zamiast ukierunkować czym nasza nauka, technika i instytucje obronnościowe powinny się zajmować aby pokonać kosmicznego najeźdźcę, pouczają nas aby koncentrować się na podziwianiu tego co już zostało osiągnięte i kontemplowaniu wielkości tych którzy przypisują sobie zasługi za owe "osiągnięcia".

9 W-5 Z powodu kryzysu rozeznania naszej prawdziwej sytuacji, nawet sporo tych którzy sami zostali szczególnie mocno poszkodowani przez kosmicznego agresora, ciągle zdaje się wierzyć że UFOnauci przybyli na Ziemię aby nam pomagać. Nie mogą oni jakoś zrozumieć, że ten co się przed nami ukrywa, mógł jedynie przybyć aby nas rabować. Nie przynosi przy tym niemal żadnego rezultatu jakiekolwiek logiczne i rzeczowe wyjaśnianie tym ludziom rzeczywistej powagi sytuacji. Nie pomaga przedstawianie dowodów takich jak np. blizny na nodze opisywanej w podrozdziale U3.1. Nie pobudza do myślenia np. zapytywanie "jeśli UFOnauci przybyli aby nam pomagać to dlaczego nie wychodzą z ukrycia i dopadają nas tylko w środku nocy jak zbójcy i złodzieje". Nie wzbudza do refleksji ujawnienie dowodów na kosmiczną wprost masowość naszych uprowadzeń do UFO. Nie przekonuje argumentowanie, że jeśli UFOnauci faktycznie przybyli aby nam pomagać, to nasze obronne wydobycie ich z ukrycia wcale nie pogorszy naszej sytuacji. Jeśli natomiast nas rabują, wtedy wydobycie ich z ukrycia może nas uratować. Itd., itp. Niestety, umysły większości ludzi są zbyt mocno zaprogramowane na popieranie interesów naszych okupantów, aby na poziomie racjonalnym dało się je zwyczajnie przekonać do podjęcia samoobrony. Nasz agresor jest mistrzem manipulowania i iluzji. Wprowadzanie zaś ludzi w błąd, to jego najmocniejsza strona. Aby rozeznać naszą prawdziwą sytuację w jakiej się znajdujemy, potrzeba oczu które są w stanie zobaczyć to co niewidzialne. Potrzeba też uszu, które są w stanie usłyszeć czyjeś zamiary. Potrzba i wyobraźni, która jest w stanie spod zapory pozorów, maskowania i okłamywania wydobyć prawdziwe kształty i motywy. Ponadto potrzeba umysłu, który jest zdolny wyodrębnić reguły i powtarzalne prawa z chaosu przypadków i okoliczności. Niestety niewielu ludzi obdarzonych takimi możliwościami Bóg oddaje w służbę naszej cywilizacji. W efekcie proces rozeznania naszej prawdziwej sytuacji postępuje bardzo wolno. Z kolei większość jego wyników zakrzyczana zostaje i zniszczona przez pachołków naszych najeźdźców. Nawet więc gdyby znalazł się ktoś w pozycji autorytetu, kto miałby odwagę zainicjowania naszych działań obronnych, jakże mógłby on rozpocząć to co niewyobrażalne. Jakże mógłby on zwołać pospolite ruszenie w sytuacji, gdy większość ludzi wogóle nie wierzy że nasz agresor istnieje. Ci zaś nieliczni, co wierzą w nieustanną obecność UFOnautów na Ziemi, są bezgranicznie przekonani że kosmici przybyli aby nam pomagać. Z powodu kryzysu odpowiedzialności, niemal każdy kto faktycznie jest odpowiedzialny za podjęcie działań, szybko rozgrzesza się z ich podjęcia, przerzuca swoją odpowiedzialność na innych, oraz powraca do bezmyślnego gapienia się w telewizor. Takie zachowanie jest wywołane upowszechnieniem się filozofii pasożytnictwa w naszym społeczeństwie. Postępując zgodnie z tą filozofią, niemal każdy podąża teraz po linii najmniejszego oporu intelektualnego we wszelkich sprawach związanych z odpowiedzialnością publiczną. Jeśli więc uda się zwrócić komuś uwagę na wysoce wymowne i wszechobecne fakty na temat okupacji Ziemi przez UFO, zamiast poczuwać się współodpowiedzialny za wyciągnięcie nas z owej tragicznej sytuacji w jakiej się znajdujemy, ktoś taki przerzuca tą odpowiedzialnóść na innych. Obecna sytuacja z całą naszą cywilizacją zamęczaną przez UFO zaczyna pomału stawać się jak sytuacja z wieloma wypadkami drogowymi. W wypadkach tych ofiary także wykrwawiają się na śmierć i umierają na oczach wielu pasywnych ludzi. Powodem jest, że każdy z gapiów traktuje tragedię jak widowisko w telewizorze. Rozgrzesza się więc szybko z odpowiedzialności pomagania i postępuje w myśl pasożytniczej doktryny "niech tym zajmie się ktoś inny, komu za to płacą lub kto został w tym celu specjalnie przeszkolony". Tymczasem prawa moralne stwierdzają, że odpowiedzialność za wyciągnięcie nas wszystkich z obecnej sytuacji spoczywa na każdym z nas. Jeśli zaś każdy jej nie podejmie i nie rozpocznie działań, wtedy nasz los nigdy nie ulegnie polepszeniu. Z powodu kryzysu odwagi, moim osobistym zdaniem ani w Polsce ani nawet na całym świecie nie istnieje nikt w pozycji autorytetu, kto zwołałby pospolite ruszenie przeciwko UFOnautom. Wszakże zaryzykowałby wówczas wszystko co dotychczas osiągnął. Niewielu zaś ludzi byłoby gotowe zaprzepaścić całą swoją przyszłość dla zapoczątkowania naszej powszechnej obrony przed kosmicznym najeźdźcą. Jeśli czytelnik nie wierzy temu stwierdzeniu, niech sobie przez chwilę wyobrazi, czy sam miałby odwagę oficjalnie i z

10 W-6 gotowością poniesienia wszelkich konsekwencji wynikających z tego tytułu stanąć przed wszystkimi ludźmi naszego kraju i świata, oraz pełnym głosem zadekarować jako pierwszy i inicjujący: "Rodacy! Niewidzialny wróg i pasożyt w którego istnienie niemal nikt nie wierzy, zalał naszą ziemię i domy. Gnębi on naszych bliskich i utrzymuje nas w ciemnocie i poddaństwie. Niniejszym więc deklaruję pospolite ruszenie, aby nas od niego uwolnić. Obciążam też każdego mieszkańca Ziemi odpowiedzialnością za wzięcie udziału w tej wojnie obronej." Wszakże znając metody naszych najeźdźców, bez trudu daje się przewidzieć reakcję UFOnautów. Niemal napewno tak zamanipulują oni społeczeństwem i decydentami, że osoba ta zostanie całkowicie zniszczona. Straci więc ona wszystko co już osiągnęła - włączając w to pozycję autorytetu jaka pozwalała jej na złożenie takiej deklaracji. Ponadto cała jej przyszłość także zostanie zrujnowana. Utraci więc również i wszystko to, co mogłaby osiągnąć w przyszłości gdyby prowadziła życie akceptacji i trzymania się z daleka. W obliczu tak oczywistej bezwyjściowości wyjaśnionej powyżej sytuacji, a jednocześnie mając na uwadze, że: - osobiśnie już ogarnąłem i doskonale rozumiem ogromną powagę pozycji w jakiej nasza cywilizacja się znajduje, - jestem świadom palącej potrzeby natychmiastowego zainicjowania naszej samoobrony, - zdaję sobie sprawę, że jeśli odczekiwać będziemy z rozpoczęciem działań obronnych, aż wezwie nas do nich ktoś z funkcjonalnej pozycji autorytetu, wtedy obrona taka nigdy nie zostanie ropoczęta, - zdaję sobie sprawę z osobistej i nieprzerzucalnej na nikogo odpowiedzialności za dokonanie wszystkiego co w mojej mocy, aby zaradzić złu jakiego istnienie jednoznacznie wynika z dotychczasowych moich badań, niniejszym to ja sam zdecydowałem się złożyć następującą deklarację: "Na mocy moralnego autorytetu jaki wynika z dokonania tego co dotychczas zdołałem dokonać, kredytu zaufania i poparcia jaki otwarty mi został przez fakt umożliwienia mi zrealizowania tych osiągnięć w wyjątkowo niesprzyjających okolicznościach, oraz na podstawie dotychczasowego rozeznania powagi naszej sytuacji wynikającego z wyników wieloletnich badań, a także będąc świadom ogromnej odpowiedzialności i dalekoidących konsekwencji tego co czynię, niniejszym deklaruję pospolite ruszenie przeciwko niewidzialnemu okupantowi kosmicznemu który uciska, eksploatuje i spycha w dół naszą cywilizację, naszych bliźnich i kochanych, oraz nas samych. Każdy do czyjej wiedzy dotrze niniejsza deklaracja, ma moralny i nieprzerzucalny na nikogo obowiązek znalezienia sobie samemu sposobu na jaki mógłby dopomóc w obronie przed kosmicznym najeźdźcą i niezwłocznego rozpoczęcia działań obronnych bez czekania aż inni rozpoczną takie działania pierwsi, lub wskażą mu co czynić. W przypadku chęci lepszego rozeznania sytuacji lub potrzeby uzyskania dodatkowych wskazówek co i jak czynić, odpowiednie informacje znaleźć można w moich najnowszych monografiach. Z tytułu tego obowiązku każdy powinien użyć całej swej wiedzy, zdolności, umiejętności i możliwości aby tak szybko jak tylko się da: zwiększać i upowszechniać naszą wiedzę o kosmicznych najeźdźcach; poznawać ich motywacje, zamiary, cele i metody działania; nauczyć się rozpoznawać fakt ich przybycia lub przebywania w naszym pobliżu; alarmować siebie i bliźnich o ich obecności i działaniach; wydobyć ich z niewidzialności; słyszeć a w razie potrzeby również zagłuszać lub neutralizować informacje przekazywane przez ich system komunikacyjny; rozpracować działanie i własności używanych przez nich urządzeń technicznych; oraz zbudować na Ziemi urządzenia które będą dorównywały ich technice. W tych wysiłkach obronnych nie powinien też ustawać aż docelowo uniemożliwią one kosmicznym najeźdźcom przymuszone i ukrywane zabieranie i eksploatowanie ludzi, oraz spowodują aby wszelkie swoje działania w stosunku do

11 W-7 ludzi podejmowali oni wyłącznie za naszą wiedzą i pozwoleniem. Cokolwiek przy tym dany obrońca zdecyduje się uczynić, nie może to nosić charakteru zmagania międzyosobniczego czy między-cywilizacyjnego, a sprowadzać się do naszej bezosobowej obrony przed filozofią obchodzenia praw moralnych którą kosmici reprezentują, przynoszą na naszą planetę, wmuszają naszym strukturom i intelektom zbiorowym i ofiarami której podobnie jak my oni sami też padają, powinno to być nastawione wyłącznie na obronę i pozbawione jakichkolwiek elementów agresji, ma demonstrować szacunek dla naszych prześladowców i wdzięczność za to co dotychczas dobrego w stosunku do nas uczynili, nie powinno ukrywać naszego uznania ich dotychczasowej przewagi na każdym polu, musi przestrzegać wszystkich już nam poznanych praw wszechświata szczególnie zaś praw moralnych, powinno wyraźnie wykazywać że naszym jedynym celem i motywacją jest zakończenie okupacji, eksploatacji i uprowadzeń Ziemian, oraz powinno ujawniać naszą absolutną i bezdyskusyjną determinację zakończenia dotychczasowego okresu poddaństwa i przymuszania oraz rozpoczęcia następnego okresu stosunków partnerskiego poszanowania i obopólnej zgody. Niniejsza deklaracja pospolitego ruszenia ulegnie też natychmiastowemu i samoczynnemu odwołaniu z chwilą kiedy kosmiczni okupanci zakończą wymuszone uprowadzenia ludzi na pokłady UFO, kiedy nauczymy się wykrywać, śledzić i natychmiast rozpoznawać każde poruszenia kosmitów wewnątrz i na zewnątrz zajmowanego przez nas terytorium, oraz kiedy kosmici wszelkie swe działania prowadzone w obrębie naszej planety dokonywać będą jedynie za naszą wiedzą, zgodą i aprobatą. Deklarujący Prof. dr inż. Jan Pająk. Przygotowano dnia 11 października 1997 roku w 7 th Mile na Wyspie Borneo." W uzupełnieniu powyższego należy dodatkowo podkreślić, że powyższa deklaracja: #1. Wzywa do obrony, a nie do ataku. #2. Zgodnie z nią, obrona ta nie ma być przed określonymi indywidualnymi UFOnautami czy nawet przed określoną cywilizacją. Ma zaś być przed pasożytniczą filozofią obchodzenia praw moralnych i przed jej następstwami. Wszakże ową filozofię UFOnauci do nas przynoszą. Poprzez fakt swojej okupacji Ziemi nam ją wmuszają. Zaś tak boleśnie dotknięci zostajemy właśnie jej następstwami. Niestety jest też dla nas oczywistym, że w celu wybronienia się przed tą filozofią i przed jej następstwami, konieczne jest zrzucenie z naszych karków okupujących nas kosmitów którzy ją sobą reprezentują. Filozofia ta przestanie więc być dla nas groźna tylko wówczas kiedy zdołamy pousuwać wszystkich szatańskich UFOnautów z naszej planety, oraz poodsyłać owych UFOnautów z powrotem w bezdenne odchłanie kosmosu z jakich do nas przybyli. #3. Deklaracja ta kładzie nacisk na działanie w zgodzie z prawami moralnymi. Nie pozwala ona aby dawać się ponieść negatywnym uczuciom. Nakazuje respektować naszych wrogów bez względu na to co z nami czynili, czynią, oraz czynić będą. Wszakże, obiektywnie rzecz biorąc, cokolwiek fizycznego okupujący nas UFOnauci czynią, są w tym bardzo dobrzy i najwięksi ziemscy eksperci w danej dziedzinie nie dorastają im nawet do pięt. Jedyne co UFOnauci zdecydowanie zawalają, to moralność. Ponadto deklaracja nakazuje respektować UFOnautów na przekór faktowi że się przed nimi musimy bronić. #4. Nakłania do nastawienia się wyłącznie na wybronienie nas oraz innych w naszej pozycji od okupacji przez UFOnautów, na zrzucenie UFOnautów z naszych karków, oraz na fizyczne usunięcie ich z naszej planety. Nie nakłania więc na ich całkowite pobicie, zniszczenie, czy wzięcie na nich rewanżu za tysiąclecia naszej niedoli i zadręczania ludzkości. #5. Moralnie zobowiązuje ona każdą osobę do podjęcia działań obronnych. Nikt nie ma więc prawa czuć się zwolniony od wypełnienia tego moralnego obowiązku obrony naszej cywilizacji. W powyższej deklaracji niezwykle istotnym jest też końcowy zwrot wyjaśniający warunki jej samo-odwołania się. Zgodnie z tym zwrotem nikt, włączając w to mnie samego, nie posiada teraz autorytetu aby deklarację tą odwołać. Odwoła się ona jednak sama z chwilą

12 W-8 wyparcia kosmitów z naszej przestrzeni życiowej. (Tj. wyrzucenia ich z powrotem w bezdenne odchłanie kosmosu z jakich do nas przybyli.) Takie sformułowanie tej deklaracji wynika z dotychczasowego poznania metod działania okupujących nas UFOnautów. Zgodnie z tymi metodami, jeśli przypadkowo sytuacja zacznie się toczyć w kierunku dla nich niekorzystnym, wtedy tak zamanipulują oni kimś w pozycji władzy, aby unieważnił tą dekarację lub ją odwołał. Mogą oni też spróbować postawić mnie w takiej sytuacji, że nie będę miał innego wyjścia i zmuszony zostanę aby ją odwołać. Oczywiście takie wymuszenie jej odwołania niezależnie od niezgodności z jej treścią, byłoby też niezgodne z Prawem Obusieczności. Prawo to wszakże wyjaśnia, że z odwołaniem deklaracji jest tak jak z jej złożeniem. Jak zaś to wykazano na samym początku niniejszego podrozdziału, w obecnej sytuacji nie istnieje na Ziemi osoba w pozycji funkcjonalnej władzy, która zadeklarowałaby pospolite ruszenie przeciwko UFOnautom. Automatycznie to więc i oznacza, że nie istnieje też i na Ziemi osoba, która posiadałaby autorytet odwołania takiego pospolitego ruszenia, kiedy raz zostało ono już zwołane. Warto tutaj też podkreślić, że zgodnie ze stwierdzeniami totalizmu wyjaśnionymi w podrozdziale JB5, wszelkie owo zło jakie nasi kosmiczni okupanci czynią, jest przeciwstawne do praw moralnych i do naturalnego porządku wszechświata. Stąd podjęte przez nas wysiłki obronne będą zgodne z prawami moralnymi, jeśli tylko my dokonywali je będziemy z przestrzeganiem praw moralnych. Jako takie, nie będą więc jedynie bronieniem samych siebie, ale wręcz naszym wstawianiem się za godność, praworządność i wolność wszystkich istot które obecnie znajdują się w naszej sytuacji. Czyli nasza walka będzie "za wolność waszą i naszą". Z kolei pozostawanie teraz biernym i niepodjęcie żadnego działania, jest jednoznaczne z postawą uchylania się przed spełnieniem obowiązku wynikającego z praw moralnych. Szczególnie po tym jak moje publikacje każdemu dały szansę zostania powiadomionym o powadze naszej sytuacji. Zgodnie zaś z tym co już nam wiadomo na temat działania tych praw, każdy uchylający się przed ich wypełnieniem zostanie przez nie ponownie przywołany do porządku, poprzez zwielokrotnienie nacisku na wypełnienie obowiązku od którego oryginalnie się uchylił. Z dotychczasowych badań mechanizmu działania praw moralnych wynika bowiem, że uchylanie się od wypełniania swoich obowiązków zawsze przynosi powrót i nasilenie się problemów, przed rozwiązaniem których ktoś się uchyla. W tym więc przypadku przyniosłoby nasilenie eksploatacji, rabunku, prześladowań i zadręczania ludzi przez naszych kosmicznych pasożytów z UFO. W2. Wymogi i warunki angażowania się w walkę obronną przeciwko okupacji Ziemi przez UFO Aby dana walka ta była dla nas zwycięska, musi ona wypełniać cały szereg wymogów i warunków. Stąd każdy kto zdecyduje się osobiście włączyć do walki obronnej przeciwko okupacji Ziemi przez UFO, powinien pamiętać o wypełnianiu tych warunków. Wszakże w historii Ziemi podejmowane były już wcześniej wysiłki bronienia się przed UFOnautami. Dotychczas zawsze jednak kończyły się one fizyczną porażką. Przyczyną było, że wysiłki te nie przestrzegały przynależnych warunków. Najlepszym ich przykładem była Inkwizycja. Wszakże Inkwizycja była to instytucja powołana na Ziemi specjalnie do walki z UFOnautami. Tyle że w jej czasach UFOnauci nazywani byli "diabłami". To, że Inkwizycja walczyła z dokładnie tym samym przeciwnikiem z jakim my zmuszeni jesteśmy walczyć dzisiaj, ujawnia formalny dowód z podrozdziału V9.1 że "religijne diabły to UFOnauci". Inkwizycja w swojej walce nie wypełniała pierwszego i najważniejszego warunku z listy przytoczonej poniżej, mianowicie że walka z UFOnautami musi być moralna. W rezultacie, poprzez używanie niemoralnych metod walki, Inkwizycja zniechęciła ludzi do siebie i do tego co czyni. To zaś spowodowało przegraną jej walki. Aby więc uniknąć ponownego popełniania błędów, jakie Inkwizycja i inni walczący z UFOnautami popełniali dotychczas, wymieńmy i omówmy teraz warunki, jakie nasza walka z UFOnautami powinna wypełniać. Należy przy tym zauważyć, że

13 W-9 istnieją aż trzy klasy owych warunków, mianowicie: (A) warunek moralności walki, jaki bezwzględnie powinniśmy wypełniać, (B) warunki czyniące walkę efektywniejszą i bezpieczniejszą na obecnym etapie, jakie dobrze jest wypełniać, oraz (C) warunki walki jakie może się okazać korzystniej wcale nie wypełniać. (A) Warunek moralności walki, jaki bezwzględnie powinniśmy wypełniać. Decyduje on bowiem o wynikach naszej walki. Zgodnie z nim nasza walka obronna z UFOnautami powinna być: #1. Moralna. Generalnie rzecz biorąc, podejmowanie i prowadzenie walki obronnej typowo jest zgodnie z prawami moralnymi, a stąd typowo jest moralne. Jej moralnego charakteru nie psuje nawet fakt, że w walce tej często stawiani jesteśmy w sytuacji omawianej w podrozdziale JC8, kiedy zmuszeni jesteśmy zabijać lub niszczyć wroga w sytuacji "ty lub ja". Jednak czasami może się zdarzyć, że walka obronna przekształca się w niemoralną z powodu metod działania jakie w niej stosujemy. Szczególnie często zachodzi to w przypadkach, kiedy zaczyna ona uderzać w naszych współziomków znajdujących się po stronie przeciwnika, lub posądzanych o wspieranie przeciwnika. Przykładowo, w czasach Inkwizycji mialo to miejsce kiedy Inkwizycja oskarżała ludzi o czary. Natomiast w wojnach obronnych następowało to kiedy ludność cywilna znalazła się w strefie działań bojowych. W takich przypadkach należy ogromnie uważać, aby nie dokonywać niczego co jest niemoralne. Prowadzenie walki z UFOnautami wyłącznie na sposób moralny, oddaje nam do dyspozycji źródło ogromnej przewagi nad nimi. Wszakże moralność jest jedynym polem, na jakim ludzie mają od samego początku przewagę nad UFOnautami. Jest ona też polem na jakim umiejscowiona jest owa "pięta achillesowa" UFOnautów opisywana w podrozdziale V11. Przewagę tą więc dodatkowo się zwiększa, poprzez świadome wybieranie w walce wyłącznie działań jakie są moralne. Wszakże prowadzenie wyłącznie moralnej walki wprowadza do niej następujące efekty: #1a. Zniwelowanie przewagi UFOnautów. UFOnauci górują nad nami pod każdym możliwym względem, poza moralnością. Jeśli więc z nimi zaczniemy zmierzać się fizycznie, wówczas nie mamy żadnej szansy. Jeśli jednak przeniesiemy walkę na plan moralny, wówczas eliminujemy wszystko co daje UFOnautom przewagę. Faktycznie też to my zyskujemy przewagę nad nimi. Wszakże zaczynamy dobierać się do ich "pięty achillesowej", jaką u nich jest właśnie moralność. #1b. Uzyskanie wparcia wszechświatowego intelektu (Boga). W tym miejscu należy wyraźnie sobie uzmysłowić, że tylko poprzez konsekwentne stosowanie moralnego postępowania w walce, uzyskuje się dyskretne wsparcie wszechświatowego intelektu dla swojego celu. Z kolei uzyskanie wsparcia tego intelektu zadecyduje o naszej końcowej wygranej. #1c. Moralne wygranie naszej osobistej walki bez względu na jej wynik fizyczny. Jeśli walka jaką prowadzimy wypełnia warunek bycia moralną, a jednocześnie walka naszych przeciwników jest niemoralną, wówczas my faktycznie walkę tą wygrywamy, bez względu na to jaki jest jej wynik fizyczny. Nawet bowiem kiedy UFOnauci zdołają nas pokonać fizycznie, ciągle nasze moralne postępowanie spowoduje, że z ubiegiem czasu nasza moralna wygrana zostanie przetrasformowana przez same prawa moralne na wygraną fizyczną. Tak bowiem działa jedno z praw moralnych opisanych w podrozdziale I4.1.1 pod nazwą "prawa transformacji zwycięstwa moralnego w zwycięstwo fizyczne". Najlepszym przykładem moralnego wygrania walki, jaka fizycznie była przegrana, jest walka Jezusa z UFOnautami. UFOnauci zdołali fizycznie zamordować Jezusa, jednak jego idee i postępowanie pokonały ich moralnie. Z upływem czasu więc moralne zwycięstwo Jezusa przekształcone zostało przez prawa moralne w jego zwycięstwo fizyczne. Mniej drastyczne przykłady tej samej zasady działania praw moralnych każdy z nas zna z codziennego życia. Faktyczną bowiem wygraną jest zawsze wygrana moralna. Wszakże prawa moralne każdą wygraną moralną z biegiem czasu automatycznie przekształcają w wygraną fizyczną. W codziennym życiu często więc widzimy, że ktoś pokonuje kogoś fizycznie, jednak jednocześnie zostaje pokonany moralnie. Jeśli zaś taki ktoś wygra fizycznie a przegra moralnie, wówczas owa przegrana moralna z

14 W-10 czasem przekształci się także i w przegraną fizyczną. Podobnie więc będzie i w naszych zmaganiach z UFOnautami - staniemy się w nich zwycięzcami w każdym przypadku kiedy tylko zdołamy ich pokonać moralnie. #1d. Wypracowanie dla siebie nagród moralnych za moralne zachowanie. Jak się okazuje, w hierarchii działań moralnych, walka z niemoralnym przeciwnikiem postawiona jest najwyżej. Dlatego jeśli prowadzimy taką walkę z niemoralnymi UFOnautami na sposób moralny, wówczas jednocześnie wypracowujemy dla siebie nagrody moralne opisywane w podrozdziałach JB2.1 i JA2.4. (B) Warunki jakie wskazane jest wypełniać. Czynią one bowiem naszą walkę obronną bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Zgodnie z nimi, nasza walka obronna z UFOnautami powinna być: #2. Świadoma. W naszej walce powinniśmy być świadomi z kim walczymy, dlaczego, w jaki sposób, oraz dlaczego czynimy to właśnie takimi metodami a nie innymi, itp. Aby zaś nasza walka była świadoma tego wszystkiego, jej uczestnicy powinni zapoznać się przynajmniej z treścią niniejszej monografii. #3. Osobista. Walkę z UFOnautami konicznie trzeba traktować jako nasze osobiste zmaganie, jakie realizujemy dla siebie samych oraz dla naszych najbliższych. Jako taką, należy ją planować i prowadzić na swój osobisty i prywatny sposób. W takim bowiem przypadku nie ma znaczenia co czynią inni i czy do niej się przyłączają. Aczkolwiek jest dobrze jeśli inni do nas się przyłączą i nas wesprzą, jednak tak naprawdę to my walczymy z UFOnautami dla dobra nas samych i tych którzy na nas polegają. Nie będzie więc miało dla nas znaczenia nawet jeśli staniemy się jedynymi na całym świecie, którzy walkę tą podjęli i realizują. #4. Wpleciona w nasze codzienne działania. Walka z UFOnautami zajmie nam wiele lat. Wszakże nie da się jej prowadzić "z biegu", poprzez zajęcie się nią dzisiaj, oraz jej porzucenie już jutro. Dlatego też wypracowanie sposobu i kierunku naszego własnego wkładu do obrony ludzkości przed UFOnautami, zawsze należy rozpoczynać od rozważenia co się czyni na codzień, oraz w jakich działaniach jest się najlepszym. Wszakże czynienie takich doskonale opanowanych codziennych działań będzie się kontynuowało przez wiele następnych lat. Potem zaś powinno się rozważyć, jak wpiąć nasze wysiłki obronne w owe działania. Chodzi bowiem o to, że aby długoterminowo walczyć z UFOnautami, koniecznym jest wpięcie wysiłków obronnych w to co i tak codziennie czynimy, oraz co czynili będziemy jeszcze przez wiele następnych lat. Tylko bowiem wówczas żadne manipulacje UFOnautów nie zdołają nas zniechęcić do kontynuacji tych wysiłków obronnych. Wszakże to co czynimy na codzień i tak zmuszeni będziemy czynić. Ponadto w takiej sytuacji nasza osobista walka nigdy nam się nie znudzi ani "nie przeje". Pamiętać też trzeba, że walka z szatańskimi UFOnautami wymaga podjęcia działań, jakie zgodnie z kryteriami totalizmu są "działaniami moralnymi". Stąd kontynuowanie takiej moralnej walki podczas naszych codziennych działań, spowoduje prowadzenie przez nas bardziej moralnego i bardziej spełnionego życia codziennego. Nawet więc jeśli nie pokonamy UFOnautów i nie spowodujemy ich usunięcia z Ziemi, ciągle prowadzenie takiej moralnej walki na codzień, uczyni z nas osobistych zwycięzców. Wszakże umoralni ono, uszlachetni, oraz doda sensu dla naszego własnego życia. #5. Pokrywająca się z naszymi długofalowymi ambicjami i celami działania. Aby walczyć z UFOnautami jeszcze efektywniej i jeszcze przez dłużej, nasze działania obronne powinny pokrywać się z naszymi ambicjami i celami życiowymi. Tylko bowiem wówczas będziemy w stanie kontynuować je przez wiele lat. Wszakże będą one wiodły do spełnienia się naszych ambicji i celów życiowych. I tak dla przykładu, jeśli naszą ambicją lub celem życiowym jest zostanie politykiem, wówczas wskazane jest aby albo samemu założyć, albo przyłączyć się do działań już istniejącej, partii politycznej opartej na zasadach totalizmu. Opis takiej partii zawarty jest w podrozdziale W5.3. Jeśli naszą ambicją jest wynalazczość, pracujmy nad opisanymi w tej monografii urządzeniami technicznymi blokowanymi przez UFOnautów, takimi jak baterie telekinetyczne, nadajniki i odbiorniki telepatyczne, teleskopy

15 W-11 telepatyczne lub telepatyczne wykrywacze trzęsień ziemi, urządzenia ujawniające, komory oscylacyjne, itp. Jeśli naszą ambicją jest rolnictwo, pracujmy nad rozwojem telekinetycznego rolnictwa. Jeśli naszą ambicją jest sport i kulturystyka, wypracujmy sobie totaliztyczną nirwanę poprzez pracę fizyczną, a potem podzielmy się z innymi informacjami jak ją uzyskać. Itd., itp. Generalna zasada jest tutaj, że jeśli połączymy nasze długofalowe cele i ambicje z walką z UFOnautami, wówczas będziemy w stanie kontynuować ową walkę bez przerwy przez wiele lat. Jednocześnie w międzyczasie zaczniemy zbierać owoce naszych moralnych działań obronnych. A proszę mi wierzyć, że owoce takie zawsze są wyjątkowo satysfakcjonujące. Wszakże są one generowane przez prawa moralne w nagrodę za aktywny udział w szczególnie cenionej moralnie obronie przed niemoralnym agresorem. #6. Bez przerwy udoskonalana i opierana na naszej najnowszej wiedzy oraz technice. Aby pokonywać UFOnautów także i fizycznie, bez przerwy musimy udoskonalać swoje metody i narzędzia walki. Czyli że musimy usprawniać urządzenia techniczne jakie w walce używamy. Musimy też bez przerwy uzupełniać wiedzę o naszym przeciwniku, oraz o narzędziech jakimi w walce z nim się posługujemy. Takie nieustanne udoskonalanie naszej walki, nie tylko że będzie nas utrzymywało w wyprzedzeniu w stosunku do UFOnautów, ale także poprawi naszą znajomość narzędzi jakimi posługujemy się w swoim codzinneym życiu. Wszakże nasza walka wpleciona jest w nasze życie codzienne. Stąd udoskanalając metody naszej walki, jednocześnie używamy także coraz doskonalszych narzędzi w naszym życiu codziennym i w realizacji naszych ambicji życiowych. #7. Opierająca się wmanipulowywanym nam przez UFOnautów próbom odwracania uwagi i wypaczania. W mojej dotychczasowej walce obserwowałem tłumy innych ludzi, którzy przyłączali się do ruchu oporu i początkowo zwalczali wroga. Jednak po pewnym czasie zbaczali z początkowego kursu, poddawali się telepatycznej perswazji UFOnautów, oraz przemieszczali swoje zainteresowania z walki na najróżniejsze dziwne tematy. W ten sposób z początkowego zwalczania UFOnautów, stopniowo zbaczali oni na pomaganie temu wrogowi. UFOnauci są mistrzami w wypaczaniu ludzkich wierzeń. Koniecznym jest więc mieć siłę i wolę aby nieustannie zmierzać do tego samego celu. Ten cel jest zaś bardzo prosty: musimy fizycznie pozbyć się UFOnautów z naszej planety. Jakiekolwiek zboczenie od tego celu jest zdradą naszej sprawy. Taka zaś zdrada jest łatwo odnotowywalna zarówno przez nas samych, jak i przez wszystkich innych wokół nas. (C) Warunki typowej walki, jakich w naszej sytuacji może się okazać lepiej nie wypełniać. Oprócz warunków które musimy lub powinniśmy wypełniać, niemal tak samo istotna w walce z UFOnautami staje się nasza znajomość warunków i reguł walki, jakich wcale NIE musimy wypełniać. Chodzi bowiem o to, że zgodnie z totalizmem, jeśli wypełnienie jakiegoś warunku lub wymogu z całą pewnością będzie nas kosztowało wyłącznie utratę znacznej ilości energii moralnej bez szansy na późniejsze przysporzenie jeszcze większej ilości tej energii, wówczas prawa moralne zwalniają nas z obowiązku jego wypełnienia. To pozwala nam na uczenie się od naszych wrogów, czyli od UFOnautów. Jeśli więc odkryjemy u nich jakąś dobrą metodę walki, wówczas mamy prawo też ją adoptować dla siebie - oczywiście tylko kiedy daje się ją używać w sposób moralny. Z kolei duża liczba metod UFOnautów sprowadza się do niewypełniania typowych warunków i zasad. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie warunki i reguły jakich wcale nie musimy wypełniać w naszej walce z UFOnautami, to te których niewypełnianie wcale nie powoduje niemoralnego działania. Wszystko więc co nie prowadzi do łamania praw moralnych staje się dla nas dozwolone. Przykładem tego może być nieujawnianie i przemilczanie. Wszakże zgodnie z totalizmem wolno i powinno się milczeć i odmówić stwierdzania czegoś, co ujawnione pozbawiłoby kogoś energii moralnej. Wyliczmy więc teraz kilka przykładów reguł i warunków, jakich nasza walka wcale nie musi wypełniać. #I. Otwartość. Naszej walki z UFOnautami wcale nie musimy prowadzić w sposób otwarty. Nie musimy więc nad swoim biurkiem czy drzwiamy wywieszać deklaracji "ja walczę z UFOnautami". Walkę tą możemy więc prowadzić w sposób skryty czy nawet kospiracyjny, czasami nie przyznając się do tego nikomu. Wszakże jest to nasza osobista walka. Jeśli zaś

16 W-12 inni o walce tej oficjalnie nie wiedzą, nie będą nas w stanie ukarać za jej prowadzenie, nawet jeśli jej się domyślają. #II. Nazywanie po imieniu. Swojej walki z UFOnautami wcale też nie musimy nazywać po imieniu "walką z UFOnautami". Wszakże możemy tutaj uczyć się na sukcesach samych UFOnautów, którzy wiele spraw wygrywają, bowiem nazywają je modnie w sposób jaki doskonale maskuje ich prawdziwą zawartość. Tak więc możemy uformować polityczną partię totalizmu lub przyłączyć się do działań takiej partii, ponieważ jest ona w stanie poprawić losy wielu ludzi, a nie aby walczyć z UFOnautami. Możemy budować baterie telekinetyczne aby stworzyć nowy przemysł i zarobić fortunę, a nie aby bić UFOnautów poprzez wdrażanie technologii jakie oni blokują na Ziemi. Możemy pisać książki o UFO ponieważ ludzie się nimi interesują i je kupują, a nie aby propagować pradę o UFO. Itd., itp. Oczywiście takie nie nazywanie sprawy po imieniu wcale nie oznacza naszego kompromisu w walce. Aczkolwiek pod innymi nazwami, ciągle powinniśmy bić UFOnautów tak zajadle jak tylko potrafimy. #III. Poświęcanie się. Totalizm stwierdza, że nie wolno się poświęcać. W krytycznej chwili lepiej się ugiąć a potem wznowić opór, niż np. zginąć. Oczywiście unikanie poświęceń nie może być mylone z tchórzostwem. Jeśli to jest absolutnie konieczne, trzeba też mieć odwagę podjęcia każdego ryzyka i konfrontowania każdego niebezpieczeństwa. W swojej walce z UFOnautami należy jednak celowo i umiejętnie unikać poświęceń. Jeśli to konieczne lub wskazane, czasami czasowo trzeba się wycofać, aby uniknąć strat. Jednak potem ponownie trzeba uderzyć we wroga kiedy tylko ma się okazję. Jest też całkowicie OK np. zarobienie milionów w ramach swojej walki z UFOnautami, poprzez zbudowanie np. własnej fabryki baterii telekinetycznych. Jest też OK np. zostanie prezydentem swego kraju, ponieważ tak się jakoś złożyło że partia totalizmu w jakiej pracach bierze się aktywny udział właśnie wygrała wybory. W3. Poziomy świadomego zaangażowania indywidualnych ludzi w walkę z niewidzialnym pasożytem z kosmosu Niefortunnie dla nas, pasożytniczy UFOnauci są średnio około 20 razy bardziej inteligentni od przeciętnego mieszkańca Ziemi. Ponadto dysponują oni całą tą zaawansowaną techniką. Jednak na przekór tego, każdy indywidualny człowiek na Ziemi ciągle może podjąć walkę o swoją i naszą niepodległość. A wręcz ma nawet nieprzerzucalny na innych moralny obowiązek aby do walki tej natychmiast się włączyć. Oczywiście, wyzwolenie się spod tak potężnego okupanta nie będzie łatwe. Jednak jest ono możliwe. Wszakże w dowolnej wojnie, intelegencja i technika wcale nie wygrywają kolejnych bitew. Niemniej mogą one być powodem ich przegrywania, jeśli ktoś zignoruje te jakości u swojego przeciwnika. Jak zostało to wyjaśnione w rozdziałach U i V, faktycznie każda indywidualna osoba na Ziemi już obecnie bierze udział w tej niewidzialnej wojnie z naszym pasożytniczym najeźdźcą z kosmosu. Jednakże, jak dotychczas, nasza walka obronna była nieuświadamiana. Stąd wielu ludzi pomagało naszemu wrogowi. Ponadto, każda walka charakteryzowana jest przez odmienne poziomy czyjegoś zaangażowania. Niniejszy podrozdział ma więc na celu wyjaśnienie jak przekształcić naszą dotychczas nieświadomą i nieskoordynowaną indywidualną obronę, w świadomy wysiłek. Ponadto podrozdział ten ilustruje możliwe poziomy naszego zaangażowania w walkę, a także sygnalizuje wstępnie metody aktywnego uczestnictwa w tej wojnie, jakie ktoś może wdrożyć już na obecnym stadium naszej samoobrony. #1. Pierwszym poziomem czyjegoś świadomego zaangażowania się w tą walkę samoobronną z naszym kosmicznym pasożytem, jest uświadomienie sobie że nasz kosmiczny najeźdźca wogóle istnieje. Ponadto jest nim zrozumienie, że najeźdźca ten obecny jest na Ziemi w ogromnej liczbie. Przykładowo, zgodnie z oszacowaniami z podrozdziału U3.1.1, jeden UFOnauta przypada na każde około 30 ludzi. Tyle tylko, że

17 W-13 UFOnauci pozostają niewidzialni dla naszych oczu, ponieważ nieustannie ukrywają się przed ludźmi. Ten pierwszy poziom zaangażowania zostaje osiągnięty, jeśli ktoś zdoła się ocknąć z hipnotycznego transu w jakim większość ludzi na Ziemi ciągle się znajduje, zacznie akceptować rzeczywistość, oraz uzna gorzką prawdę że jesteśmy okupowani przez moralnie zdegenerowanego kosmicznego najeźdźcę. Takie zaakceptowanie transformuje jego/jej walkę z poziomu nieświadomego na poziom świadomy. Dlatego też poznanie i zaakceptowanie faktów opisywanych w tej monografii i tym rozdziale, oznacza rozpoczęcie świadomego udziału w tej niewidzialnej wojnie. #2. Drugim poziomem świadomego zaangażowania w tej niewidzialnej walce samoobronnej jest znalezienie przekonywującego nas samych dowodu, że my osobiście także jesteśmy dotknięci okupacją i eksploatowani przez pasożyta kosmicznego. Propaganda upowszechniana przez naszego pasożyta rozprzestrzeniła wszakże popularne wierzenie, że nawet jeśli kosmici istnieją, są oni zainteresowani w jakichś ważnych i egzotycznych ludziach którzy żyją w odległych krajach. Jednak rzeczywistość jest taka, że każda osoba na Ziemi, włączając w to także i Ciebie czytelniku (tj. włączając osoby które przeczytają niniejsze słowa), jest ciężko dotknięta i eksploatowana przez nich, na sposób bardzo podobny jak każda indywidualna krowa jest bez ustanku oceniana i dokładnie dojona przez swego hodowcę. Problem leży więc w tym, że jak dotychczas ludzie nie wiedzą, że każdy z nich osobiście dotknięty zostaje przez tą okupację. Dlatego też następnym poziomem zaangażowania w tej wojnie jest znalezienie przekonywującego nas samych dowodu, że i my osobiście też jesteśmy przedmiotem intensywnej eksploatacji, a także że eksploatowani są również wszyscy ci których kochamy najbardziej (tj. nasi partnerzy, dzieci, rodzice, rodzeństwo, itp.). Taki dowód jest konieczny, ponieważ bez zobaczenia na własne oczy że i my jesteśmy tymi którzy też są eksploatowani i bezpośrednio dotknięci, zwykle jesteśmy raczej oporni w podjęciu kroków w naszej samoobronie. Z drugiej zaś strony, dowód na naszą eksploatację przez kosmitów jest łatwy do zdobycia, ponieważ każda osoba na Ziemi faktycznie jest sprawdzana i eksploatowana przez UFOnautów nie rzadziej niż raz w roku - stąd jeśli ktoś wie na co zwracać uwagę, zawsze znajdzie możliwość aby odnotować taki dowód. Jak go uzyskać wyjaśniono dokładniej w (odrębnym) podrozdziale U3. Z kolei, jeśli odnotujemy dowody na nasze osobiste eksploatowanie, wówczas możemy przygotować rozkład czasów przylotu kosmitów do naszej sypialni, co jest pierwszym krokiem w kierunku zapobiegania naszej eksploatacji. #3. Trzecim poziomem naszego świadomego zaangażowania w tej niewidzialnej walce samoobronnej jest opowiedzenie się po właściwej stronie. Aby opowiedzieć się po stronie ludzkości, każdy najpierw musi zacząć od uświadomienia sobie, że faktycznie to istnieją dwie strony, tj. "nasza strona", oraz "strona naszych pasożytów", oraz że zależnie od postawy i filozofii jaką zaadoptujemy w życiu, każdy z nas nieodwołalnie pomaga jednej z tych dwóch stron. Uświadomienie sobie owej prawdy wymaga włożenia w to znaczącego wysiłku intelektualnego, bowiem nawet większość tych ludzi którzy wierzą w nieustanną obecność kosmitów na Ziemi nie jest wcale świadoma, że kosmici ci faktycznie to są naszymi zajadłymi wrogami. Jak to opisywałem już wcześniej, z powodu szatańskich metod działania za pomocą jakich nasz pasożyt bez przerwy spycha nas w dół, nie istnieje takie coś jak zachowywanie neutralnej postawy, ponieważ jeśli ktoś jest bierny, wówczas faktycznie manifestuje swoje poparcie dla naszych wrogów i dla wszystkich tych niecności jakie wrogowie ci popełniają na ludzkości. To popieranie naszych wrogów jest jeszcze bardziej intensyfikowane jeśli ktoś zaadoptuje pasożytniczą filozofię, jeśli popiera on cokolwiek co poniża kogokolwiek, jeśli wstrzymuje postęp jakiejkolwiek prawdy, itp. Dlatego, aby przejść na stronę ludzkości, zaraz po tym jak ktoś uświadomi sobie że faktycznie istnieje takie coś jak "nasza strona", powinien on włożyć zamierzony wysiłek w ukierunkowanie ku naszej stronie swoich motywacji, swojego sposobu myślenia, swojej filozofii, zachowania, itp. (np. poprzez stopniowe zwiększanie swojej świadomości i poprzez uświadomienie sobie że jakakolwiek forma rabunku, spychania, niesprawiedliwości i intelektualnego prześladowania faktycznie to popiera interesy naszego

18 W-14 pasożyta kosmicznego; poprzez unikanie każdego działania jakie popierałoby naszego wroga; poprzez rozpoczęcie popierania idei jakie związane są z naszą walką o wolność; itp.). #4. Czwartym poziomem naszego świadomego zaangażowania się w tą niewidzialną walkę jest zainicjowanie naszej pasywnej obrony. Właściwie to określenie "pasywna obrona" jest bardzo skromną nazwą dla procesu zbudzenia się z niszczycielskiego obłędu, w jakie nasz pasożyt zdołał ludzkość zapędzić, a jakie dotyczy przemożnego wpływu praw moralnych na nasze życie, oraz znaczenie jakie dla życia tego mają inni ludzie. Dla przykładu, na owym poziomie zaczniemy rozumieć, że jakość naszego własnego życia jest jedynie odzwierciedleniem jakości życia wszystkich ludzi którzy nas otaczają, że życie innych ludzi jest tak samo ważne jak nasze własne - bowiem przykładowo gdybyśmy zabrali czyjeś życie, wówczas prawa moralne spowodują że zapłacimy za to naszym własnym, że cierpienie innych ludzi jest także naszym własnym cierpieniem - jeśli bowiem zostało ono spowodowane przez nasze własne działanie wówczas w terminie późniejszym my też doświadczymy każdą szczyptę bólu za jaki ponosimy odpowiedzialność, że okupujcy nas UFOnauci i ich niecne działania są faktycznym źródłem wszelkiego zła na Ziemi, itp. Praktycznie pasywna obrona realizowana jest za pomocą stopniowego akceptowania w naszym życiu wybranych fragmentów filozofii totalizmu i jednoczesnego starania się aby wyeksponować i wyeliminować z naszego życia wszelkie te zachowania jakie reprezentują filozofię pasożytnictwa. Ten poziom zaangażowania w niewidzialnej wojnie nazywany jest "pasyną obroną" ponieważ nie obejmuje on żadnych wrogich działań ani zamierzonej walki przeciwko naszemu pasożytowi kosmicznemu. Jednak reprezentuje on nasz opór przeciwko najbardziej istotnemu reprezentantowi naszych najeźdźców, mianowicie przeciwko ich filozofii. Teoretycznie rzecz biorąc zaakceptowanie filozofii totalizmu zdaje się być bardzo łatwe, ponieważ polega ono tylko na zamierzonym podejmowaniu wyłącznie moralnych działań (tj. na czynieniu wszystkiego tego co prawa moralne wymagają abyśmy czynili - patrz podrozdział I4.1.1) i na wybieraniu w naszych decyzjach jedynie tych kierunków jakie zwiększają, a nie zmniejszają, ilość energii moralnej zwow (tj. wybierania we wszystkich naszych decyzjach które dotyczą innych intelektów, zawsze tylko tych rozwiązań które wybiegają przeciwko linii najmniejszego oporu i stąd które przemieszczają nas pod górę pola moralnego). Praktycznie jednak zaakcepowanie totalizmu okazuje się dosyć trudnym, ponieważ wymaga ono zwiększenia naszej wiedzy - np. poznania praw moralnych, Konceptu Dipolarnej Grawitacji, totalizmu, wszechświatowego intelektu, pola moralnego i moralnej energii, algorytmów karmy, itp.; a także ponieważ wysiłek wypełniania praw moralnych w praktyce sprowadza się do poruszania się zawsze pod górę pola moralnego (tj. wyrobienia w sobie zwyczaju przełamywania naszego naturalnego lenistwa, naturalnej tendencji do komfortu, itp.), do czynienia zawsze wobec innych tego co chcielibyśmy aby inni czynili wobec nas, itp. Na szczęście nikt nie musi starać się być dokonałym totaliztą od samego początka. Dlatego jest możliwym aby uczyć się go stopniowo, zaczynając od przestrzegania jedynie kilku praw moralnych naszego wyboru (np. na początek starając się wypełniać jedynie Prawo Bumerangu opisane w podrozdziale I4.1.1 tej monografii, potem stopniowo wypełniając coraz więcej praw moralnych), a dopiero potem stopniowo zwiększając liczbę działań jakie podejmujemy przeciwko linii najmniejszego oporu. #5. Piąty poziom naszego świadomego zaangażowania w tej niewidzialnej wojnie polega na podejmowaniu sporadycznej obrony aktywnej. Jedna z najprostrzych metod takich sporadycznych działań obronnych, polega na usztywnianiu naszej woli dopięcia celu w każdym przypadku kiedy pasożyt chce nas w czymś powstrzymać. Aby wyjaśnić to bardziej szczegółowo, niemal każda osoba na Ziemi na jakimś tam etapie swojego życia dokonuje czegoś co wybiega przeciwko interesom naszego kosmicznego pasożyta. Dlatego też, wcale o tym nie wiedząc, osoba ta uczestniczy w jakimś projekcie jaki ma strategiczne znaczenie dla naszej cywilizacji. Dlatego też nasz pasożyt stara się zablokować ten projekt z użyciem swoich niewidzialnych metod. W takich przypadkach pasożyt ten zwykle stwarza tysiące dziwnych przeszkód i niezwykłych "zbiegów okoliczności", jakie wstrzymują taki projekt lub zamiar. Jednocześnie pasożyt ten manipuluje nasz umysł starając się nam wmówić, że

19 W-15 powinniśmy porzucić dany zamiar, ponieważ ma on taki pechowy przebieg, ponieważ napotyka on tak wiele przeszkód, ponieważ przynosi tak wiele kłopotów, ponieważ jest tak powolny/żółwi, itp. Dlatego też, jeśli ktoś z nas napotka w swoim życiu jakiś realistyczny, wykonalny i racjonalnie brzmiący projekt lub zamiar, jaki jednak przebiega jakby cały wszechświat zmówił się przeciwko niemu i na temat jakiego ma się nachalną wewnętrzną (telepatyczną) sugestię, że dla jakichś powodów powinniśmy go zaniechać, wówczas należy poważnie rozpatrzyć możliwość, że właśnie ma się do czynienia z jednym z takich strategicznych projektów jakie biegną przeciwko interesom naszego kosmicznego pasożyta. W takim przypadku powinniśmy raczej utwierdzić nasze zdecydowanie aby projekt ten doprowadzić do końca. (Ta metoda naszej obrony w obliczu przeszkód nałożonych przez kosmitów - którzy znają przyszłość i stąd wiedzą wcześniej od nas które z naszych zamierzeń okażą się korzystne dla ludzkości, nazywana jest "metodą ślepego samuraja" (opisywana szczegółowiej w podrozdziałach W6 i V5). Przebija się ona wskroś strategicznych kierunków opresji naszego pasożyta, poprzez najpierw wykrycie gdzie najeźdźca stara się blokować nasze działania, a potem przełamanie się przez przeszkody jakie kosmici nam tam stawiają na drodze.) Powinno tutaj być też podkreślone, że uparte realizowanie projektów jakie w działaniu okazują się nietypowo trudne, lub pomaganie innym we wdrożeniu takich projektów, zawsze jest też moralnie właściwe, ponieważ jedno z praw moralnych stwierdza że "im poprawniejsze jest coś moralnie, tym bardziej trudne jest to do zrealizowania". #6. Szósty poziom naszego świadomego zaangażowania w tej niewidzialnej wojnie polega na podejmowaniu pośredniej obrony aktywnej. Ma on miejsce kiedy ktoś inicjuje działania jakie starają się naprawiać szkody wyrządzone przez kosmicznego okupanta, chociaż otwarcie nie stawia się przeciwko temu okupantowi. Przykładem takiej pośredniej obrony aktywnej byłoby poświęcenie się ochronie i naprawie naszego naturalnego środowiska, jakie ostatnio jest intensywnie niszczone pod telepatycznym nadzorem i nakazem naszego kosmicznego pasożyta. Innym przykładem byłoby aktywne uczestniczenie w rozwoju jakiegokolwiek wynalazku jaki wstrzymany został przez naszego kosmicznego pasożyta (np. urządzenia darmowej energii, odnawialnego źródła energii, telepatii, itp.), lub w odnowie jakiejkolwiek dyscypliny wiedzy jaka obecnie znajduje się na wykazie dyscyplin usilnie blokowanych przez naszego kosmicznego pasożyta (np. UFO, hipnozy, telepatii, paleoastronautyki, folkloru, nieortodoksyjnej medycyny, gigantów, itp.). Pośrednią aktywną obroną byłoby również aktywne upowszechnianie filozofii totalizmu wśród ludzi, lub nauczanie ludzi jak mogą uzyskać określone korzyści wynikające z tej filozofii (np. osiągając stan nirwany). #7. Siódmy poziom świadomego zaangażowania w tej niewidzialnej wojnie polega na planowaniu i wprowadzaniu w życie bezpośredniej aktywnej obrony. Ma on miejsce kiedy ktoś wyraźnie sobie postanowi, że jest zdecydowany dołożyć własny wkład do obrony naszej cywilizacji od kosmicznego pasożyta, a następnie w sposób zamierzony planuje coś i konsekwentnie realizuje, aby wkład ten faktycznie dołożyć od siebie. Oczywiście, jak to wyjaśniano już wcześniej, istnieją dosłownie tysiące odmiennych sposobów aktywnej walki z naszym pasożytem, poczynając od otwierania oczu naszym przyjaciołom i innym ludziom, organizowania stron internetowych jakie upowszechniają poprawną wiedzę na temat naszej walki o wolność, lub zwalczania owych kolaborantów którzy wdrażają opresyjne polecenia UFOnautów, poprzez poszukiwanie prawdy lub prowadzenie rzeczowych badań UFO, a kończąc na budowaniu urządzeń technicznych jakie poprą naszą obronę. Jednym z przykładów najbardziej pilnego działania w tym kierunku jest zaczęcie budowy na Ziemi najróżniejszych urządzeń samo-obronnych jakie dopomogą nam w naszej walce o wolność (takie urządzenia samo-obronne obejmują najróżniejsze wykrywacze UFO, telepatyczne urządzenia łączności, urządzenia darmowej energii, nowe systemy napędowe i wiele innych). Do grupy najbardziej ważnych z tych urządzeń należy m.in. piramida telepatyczna opisywana w traktacie [7/2], oraz urządzenie ujawniające opisywane w traktacie [7B]. Z uwagi że podrozdziały jakie nastąpią prezentują dosyć kompletne opisy takiego aktywnego włączania się do naszej samoobrony, jej podjęcie dostarcza doskonałej możliwości aby zacząć

20 W-16 dokładanie swojego aktywnego wkładu do walki o wolną ludzkość. Ponieważ zbudowanie urządzeń naszej samoobrony jest jednocześnie ogromnie istotne dla naszej cywilizacji, dostarcza intelektualnego wyzwania, oraz daje szansę na uczestniczenie w wydarzeniu jakie zaawansuje czołówkę naszego postępu na wyższy poziom świadomości, powinno ono być szczególnie atrakcyjne dla tych którzy obdarowani zostali technicznymi zdolnościami i zacięciem twórczym. Powyższe opisy, między innymi, ilustrują że każdy wysiłek ujawniania dowodów na okupację Ziemi przez kosmitów, lub dokładania naszego wkładu do budowania urządzeń obronnych, nie tylko że jest formą naszej walki samoobronej od tego kosmicznego pasożyta, ale także jest jednym z wielu możliwych sposobów przestrzegania praw moralnych. Jest tak ponieważ wydobywa ono na światło dzienne i ujawnia tych którzy uchylają się od przestrzegania owych praw, a w ten sposób stanowi jeden z przejawów naszej służby wszechświatowemu intelektowi - wszakże unaocznia ono i upowszechnia naukową wiedzę na temat istnienia i działania tego intelektu. Dlatego wysiłek poznania dowodów i dedukcji zawartych w następnych podrozdziałach jest także jednym ze sposobów wypełniania praw moralnych i przemieszczania się pod górę pola moralnego. W4. Jak zabrać się za bardziej efektywną obronę naszej planety Teoretycznie rzecz biorąc daje się wymyślić wiele różnych sposobów na jakie możnaby wyperswadować UFOnautom aby zostawili nas i naszą planetę w spokoju. Jednak w praktyce istnieje tylko jeden sposób, który na pewno okaże się skuteczny. Sposobem tym jest fizyczne wyrzucenie UFOnautów siłą z Ziemi z powrotem w bezdenne odchłanie kosmosu z jakiego do nas przychodzą. Aby zaś takie fizyczne wyrzucenie UFOnautów siłą z Ziemi stało się możliwe, konieczne jest podniesienie nauki i techniki na Ziemi do takiego poziomu, iż dalsze niepostrzeżone działania UFOnautów na naszej planecie stałyby się już niemożliwe. W przypadku uzyskania przez Ziemian takiego wyniku, UFOnauci zmuszeni zostaliby do uznania naszej równorzędności. W efekcie też nie byliby w stanie nic nam uczynić bez naszej wiedzy i zgody. Dlatego owo podniesienie na Ziemi nauki i techniki ponad poziom obecnie blokowany przez UFOnautów, staje się naszym najważniejszym celem strategicznym walki. Właśnie wypracowaniu i osiągnięciu tego pierwszego naszego celu strategicznego, poświęcony jest obecny etap naszej walki z UFOnautami. Problem więc obecnego stadium walki jest jak spowodować owo zaawansowywanie naszej nauki i techniki ponad poziom przy którym okupujący nas UFOnauci zmuszeni będą do uznania naszej równorzędności. Wszakże w tym wstępnym etapie walki niestety najpierw musimy pokonać cały szereg barier, jakie blokują nasze działania obronne, a jakie nałożone na nas zostały właśnie przez owych przebiegłych oprawców z kosmosu. Aby zaś nasze pokonywanie tych barier było jeszcze trudniejsze, okupujący nas UFOnauci zaciekle uniemożliwiają nam nawet zbliżenie się do poziomu wiedzy, przy którym moglibyśmy rozpocząć ich pokonywanie. Jak UFOnauci to czynią, wyjaśniono w podrozdziałach O3 i VB Oto niektóre co ważniejsze z owych barier (po opis pozostałych z nich - patrz podrozdział O3): #I. Bariera świadomości naszej sytuacji. Aby ją pokonać, znacząca proporcja ludzi musi zostać zapoznana m.in. z faktami zaprezentowanymi w niniejszej monografii. Stąd uzdolnieni w tym kierunku czytelnicy pragnący dołożyć swój wkład do naszej samoobrony, powinni zacząć od jej pokonywania. Pokonywanie tej bariery polega na uświadamianiu innym ludziom wszelkimi dostępnymi nam sposobami faktów opisanych w tej monografii. #II. Bariera zainicjowania badań w blokowanych przez UFO dziedzinach. Dziedziny te opisane zostały w podrozdziale VB Aby pokonać tą barierę, coraz większa liczba totaliztycznych badaczy musi zacząć się poświęcać badaniom w tych zakazanych dziedzinach. Wyraźnie przy tym musi zdawać sobie sprawę z faktu, iż badają te dziedziny

Opublikowano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autora, w dwóch językach: polskim i angielskim

Opublikowano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autora, w dwóch językach: polskim i angielskim Prof. dr inż. Jan Pająk ZAAWANSOWANE URZĄDZENIA MAGNETYCZNE - tom 12 Potwierdzenie ważności "teorii magnokraftu" - część 1: UFO jak magnokrafty Monografia naukowa, 4-te wydanie, Nowa Zelandia, 2008 rok,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. Jan Pająk Zaawansowane Urządzenia Magnetyczne - tom 11 Technologie przeciw-świata część 2: Urządzenia telepatyczne

Prof. dr inż. Jan Pająk Zaawansowane Urządzenia Magnetyczne - tom 11 Technologie przeciw-świata część 2: Urządzenia telepatyczne Prof. dr inż. Jan Pająk Zaawansowane Urządzenia Magnetyczne - tom 11 Technologie przeciw-świata część 2: Urządzenia telepatyczne Monografia naukowa, 4-te wydanie, Nowa Zelandia, 2009 rok, ISBN 978-1-877458-19-4

Bardziej szczegółowo

Proof Copy ([1/5] w trakcie przeredagowywania)

Proof Copy ([1/5] w trakcie przeredagowywania) Proof Copy ([1/5] w trakcie przeredagowywania) Prof. dr inż. Jan Pająk Prapoczątki wszystkiego Monografia naukowa nr 1 z serii [1/5] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", 5-te wydanie, Wellington, Nowa

Bardziej szczegółowo

"EKSPLOZJA UFO W TAPANUI Z ROKU 1178 AD, KTÓRA PRZEMIEŚCIŁA KONTYNENTY"

EKSPLOZJA UFO W TAPANUI Z ROKU 1178 AD, KTÓRA PRZEMIEŚCIŁA KONTYNENTY Proof copy ([5p/4] w trakcie udoskonalania) Prof. dr inż. Jan Pająk "EKSPLOZJA UFO W TAPANUI Z ROKU 1178 AD, KTÓRA PRZEMIEŚCIŁA KONTYNENTY" Wydanie czwarte - poszerzone Monografia naukowa, Wellington,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Motywacje do działalności społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Wikimedia Polska raport badawczy

Motywacje do działalności społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Wikimedia Polska raport badawczy Patryk Korzeniecki socjologia, III rok Motywacje do działalności społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Wikimedia Polska raport badawczy Raport badawczy pod kierunkiem dr Agnieszki Jasiewicz-Betkiewicz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aurelia Polańska. Sztuka studiowania. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Aurelia Polańska. Sztuka studiowania. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Aurelia Polańska Sztuka studiowania Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1997 Recenzent Jan Przybyłowski Aurelia Polańska Sztuka studiowania Tę książkę dedykuję studentom, którzy chcą prawdziwie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mateusz Kabut Nr albumu: 282582 Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Praca licencjacka na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi PODRĘCZNIK IOM Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi Jesteśmy głęboko przekonani, że uporządkowane migracje odbywające się z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści migrantom, krajom i społeczeństwom.

Bardziej szczegółowo

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System)

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) Charles Haanel, tłumaczenie: Wojciech Luciejewski System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. Haanela tak do wielkiej

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis treści

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

MEDYTACJA VIPASSANA W PROSTYCH SŁOWACH. Czcigodny Henepola Gunaratana. (c) 1990. tłumaczyła INDYGO

MEDYTACJA VIPASSANA W PROSTYCH SŁOWACH. Czcigodny Henepola Gunaratana. (c) 1990. tłumaczyła INDYGO MEDYTACJA VIPASSANA W PROSTYCH SŁOWACH Czcigodny Henepola Gunaratana (c) 1990 tłumaczyła INDYGO (c) 2004 Copyright 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencja na kopiowanie Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły moderator, facylitator, coach

Dyrektor szkoły moderator, facylitator, coach INSPIRACJE EDUKACYJNE Dyrektor szkoły moderator, facylitator, coach Jarosław Kordziński Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Wydawca serii Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo