Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia Numer akt u 24 K adencja Kadencja PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. Godzina rozpoczęcia 9 00 Godzina zakończenia Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 10 radnych co stanowi wymagane przez obowiązujące przepisy quorum i Rada może obradować i podejmować uchwały. Radni nieobecni: p.m.gruszczyński, p.m.dobosz, p.st.pawlik, p.m.tokarczyk, p.b.piwowar. Radni spóźnieni: p.m.tokarczyk, p.b.piwowar, p.m.dobosz, p.m.gruszczyński. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania. 6. Oświadczenia radnych powiatowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rytro. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

2 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Rytro. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Rytro. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2008 rok. 15. Omówienie projektu budżetu Gminy Rytro na 2009 rok. 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 17. Odpowiedzi na interpelacje. 18. Zakończenie obrad. Pkt.2. Przyjęcie porządku obrad. P.W.Pawlik przypomina, iż na ostatniej sesji odbyło się głosowanie w sprawie gruntu koło Jantara i Pan Przew. dawał pod głosowanie 3 punkty, a głosowaliśmy tylko jeden. Chciałbym to wprowadzić jako poprawkę albo wnieść ten punkt jeszcze raz pod głosowanie. P.T.Kulig nie ma jeszcze opinii prawnej na ten temat, jeżeli on będzie to będziemy z nim rozmawiać. P.W.Pawlik proponuje wprowadzić to jako dodatkowy punkt wyjaśnienie Radcy Prawnego dot. głosowania w sprawie gruntu naprzeciw Jantara. P.T.Kulig proponuje wprowadzić to jako pkt.15 Wyjaśnienie kwestii formalnej i prawnej głosowania w sprawie gruntu naprzeciw Jantara. W głosowaniu jednogłośnie (10 radnych). Następnie poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad wraz ze zgłoszoną zmianą. W głosowaniu jednogłośnie (10 radnych). Pkt.3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji. P.T.Kulig ze względu na brak uwag poddał pod głosowanie protokół XXIII sesji Rady Gminy Rytro. W głosowaniu jednogłośnie (10 radnych). Pkt.4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Obecnych 11 radnych (przybył p.m.tokarczyk). P.Wł.Wnętrzak przedstawił najważniejsze sprawy z okresu międzysesyjnego: - rozliczane są środki jak również podsumowywane niektóre programy dot. to m.in. umowy z PFRON-em, z Biurem ds. Usuwania Skutków Powodzi z Urzędem Marszałkowskim. Poza tym nabory na niektóre zadania w roku 2009 spowodowały, że złożyliśmy do 30 października wniosek do współpracy Transgranicznej razem z Wyżnymi Ryżbachami. W tej chwili toczy się ocena formalnoprawna wniosków, których wpłynęło ponad 140. Jest to wniosek na zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki, współpracy międzygranicznej, - do 15 grudnia złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na kontynuację prac

3 związanych z ruinami zamku. Wniosek opiewa na 59tys.zł.. Śledzimy na bieżąco przygotowania do programów Konserwator, byłem na podsumowaniu V edycji programu, w której uczestniczyła Gmina Rytro i są przygotowywane już dokumenty na nabór pracowników w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy na kolejną edycję 2009, - rozpoczęto nabór na stanowisko obsługi Biblioteki Publicznej ponieważ p.romańska odchodzi na emeryturę. Pierwszy etap zakończył się niepowodzeniem, - jest już prawomocna decyzja na budowę hali sportowej przy Gimnazjum i nie podlega już ona żadnym uchyleniom. Pkt.5. Interpelacje i zapytania. P.M.Tokarczyk: - oświetlenie uliczne rano świeci się jeszcze o 7 proponuje dopasować je do warunków jakie panują. P.T.Kulig: - oświetlenie świąteczne czy będzie planowany na najbliższy rok zakup dodatkowych oświetleń. P.M.Pierzga: - ile do grudnia przyłączonych zostało mieszkańców do kanalizacji. 15 Pkt.6. Oświadczenia radnych powiatowych. P.St.Węglarz podziękował p.wójtowi i Przewodniczącemu za życzenia świąteczno- noworoczne, również osobiście życzy wszelkiej pomyślności w nowym roku. Następnie informuje, iż został uchwalony jednogłośnie budżet powiatu nowosądeckiego na 2009 rok. Dochody powiatu wynoszą ponad 96mln. 317tys., wydatki ponad 99,5 mln., na kulturę wydatki wynoszą 490tys., wzrosły też przewidywane wydatki na ochronę zabytków o 16tys. w stosunku do projektowanego przez Zarząd budżetu. Chcemy zinwentaryzować zabytki małej architektury sakralnej w całym powiecie. Włączą się w to uczniowie szkół średnich, gimnazjów i to będzie pierwszy krok do tego ażeby zająć się ochroną tychże zabytków. Jeszcze raz składa serdeczne życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności zarówno w pracy zawodowej, w życiu osobistym i przede wszystkim na niwie działalności publicznej. Apeluje o to aby skoncentrować się na pozytywnej działalności, różnice zdań muszą być ale jeżeli się dzielicie, dzielcie się pięknie. P.M.Pierzga jeżeli chodzi o konkurs na kapliczki to p.czepelak na spotkaniu mówił, że albo Powiat zakupi aparaty dla młodzieży do robienia zdjęć ewentualnie w budżecie na szkoły zostaną przesłane takie pieniądze, czy jest coś takiego. P.St.Węglarz tak, powstały takie zespoły, których koordynacja jest w Starym Sączu w szkole średniej i te zespoły otrzymają jakby na razie w depozyt te aparaty i dopiero po zrealizowaniu zdjęć szkoła otrzyma na własność ten aparat, a przewidywane jest wydawnictwo w oparciu o te zdjęcia i najlepsze zespoły otrzymają dodatkowe nagrody. Obecnych 12 radnych (przybyła p.b.piwowar). Pkt.7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rytro.

4 P.Wł.Wnętrzak informuje, iż zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest obligatoryjny wymóg uchwalania przez organ uchwałodawczy stanowiący regulaminy wynagradzania w podległych placówkach oświatowych. Rada uchwala uzgodniony regulamin z organizacją związkową, w związku z tym spotkaliśmy się dwukrotnie na roboczych dyskusjach, na pierwszym spotkaniu nie doszło do uzgodnień natomiast na drugim spotkaniu udało się uzgodnić regulamin, który został przesłany radnym do zapoznania i podjęcia uchwały. Główne zmiany dotyczą dodatku motywacyjnego gdzie zwiększono jego wysokość z 4% na 5, zwiększono również wysokość dodatku wychowawczego z 85zł. na 140zł.. Ja polemizowałem troszeczkę, że nie wszyscy nauczyciele są wychowawcami, a ten wzrost z 85 na 140zł. jest znaczna podwyżką ale w końcu mówię, że nie będę miał wpływu jako organ prowadzący na to czy nauczyciele będą się przez ten dodatek dobijać do tego aby dyrektorzy przydzielali wychowawstwo w klasach czy nie, to jest wewnętrzna sprawa szkoły. Pozostałe zapisy nie uległy zmianie, ja proponowałem żeby zlikwidować w 4 pkt.4 żeby nie dzielić tej puli dodatku motywacyjnego na poszczególne grupy zawodowe stażystów, kontraktowych, mianowanych, dyplomowanych i żeby tutaj dyrektorzy szkół mieli większą elastyczność w dowartościowaniu nauczycieli aktywnych tych którzy wykonują swoją pracę w sposób ponadprzeciętny i zasługują na większe dowartościowanie dodatkami ale tu ustaliliśmy, że będzie spotkanie z dyrektorami szkół i wtedy przy akceptacji Związków Zawodowych może nie będzie tego sztywnego zapisu na poszczególne kwoty dla grup zawodowych nauczycieli. Obecnych 13 radnych (przybył p.m.dobosz). P.M.Pierzga w 5 pkt. 7 ppkt.1 sprawowanie funkcji opiekuna stażu w wysokości nie mniej niż 2% - czyli może być więcej P.Wł.Wnętrzak tak P.M.Pierzga rzeczywiście tutaj jak Wójt mówił wychowawstwo wychowawstwu jest nierówne dla mnie ze względu na to, że jest np. uczniów 30 i jest też 15 i jeden nauczyciel faktycznie musi pracować więcej czy chce czy nie chce drugi troszeczkę mniej ale też pracuje ale jeżeli tak zawiązki zawodowe zdecydowały żeby 140 no to już nie będę tutaj wymyślać i ten motywacyjny też jest taki sztywny rzeczywiście bo faktycznie tak jak Wójt mówi, że może jeden pracuje lepiej drugi gorzej różnie to bywa w zależności od szkoły czy gimnazjum, czy podstawowa nie mniej jednak związki się do tego przychyliły no szkoda bo ja tam wyliczyłam, że w sumie to wyjdzie 22% dla wszystkich P.Wł.Wnętrzak nie, najpierw się tworzy pulę ilość nauczycieli razy 5%, natomiast ta pula dzielona jest na poszczególne grupy zawodowe. Praktyka w naszych szkołach jest też taka stosowana, że dyrektorzy przydzielają dodatek motywacyjny na okres półroczny i też moją intencją czy podpowiedzią było takie, że po spotkaniu z dyrektorami może uda się nakłonić dyrektorów i przy aprobacie związków zawodowych żeby dodatek motywacyjny był przydzielany na krótsze okresy czyli na kwartał lub na dwa miesiące wtedy ktoś kto się wyróżnia w danym okresie będzie miał szanse uzyskać lepszy dodatek od dyrektorów. Jest jeszcze jedna sprawa, którą ja ciągle podkreślam i nie boję się tego też tutaj mówić, że generalnie powinna ulec modyfikacji albo całkowicie uproszczeniu karta nauczyciela i ustawa o systemie oświaty i tu dochodziliśmy do wspólnego wniosku, że gdyby tutaj związki na szczeblu centralnym wywalczyły pewien jednolity system jakie płace nauczycielskie mają być, mają się kształtować w granicach średnich czy innych norm to nie byłoby problemu później z przełożeniem na regulaminy wewnętrzne, które są rozbudowane, a na pewne dodatki nawet organ prowadzący nie ma wpływu, a później bo też musicie Państwo wiedzieć, że w roku 2009 wprowadza ustawa o systemie oświaty obowiązek składania przez organ prowadzący czyli przez Wójta do RIO z realizacji wykonania średnich w poszczególnych grupach zawodowych i do dzisiejszego dnia też ten wymóg średniej był zapisany w ustawie ale nie było jakby argumentu czy narzędzi technicznych do tego żeby taki wymóg spełnić i doszliśmy do wniosku, że tu związki źle działają na szczeblu nawet centralnym negocjując po pierwsze wysokość wynagrodzeń zasadniczych, a po drugie wysokość średnich co Wójt albo Burmistrz czy Prezydent miast nie ma wpływu na to jak dyrektorzy rządzą motywacyjnym, dodatkami za wychowawstwo, dodatkami wiejskimi czy różnymi innymi za poprawę nawet klasówek i dlatego gdyby była prostsza ustawa o systemie oświaty sprowadzająca się tylko do kilku składników ale pod kontrolą oczywiście organizacji związkowej to wtedy można by było łatwiej kształtować te wynagrodzenia dobrym nauczycielom dobre płace, gorszym nauczycielom słabe płace albo wręcz eliminować ze środowiska swojego takich nauczycieli, którzy minęli się z

5 powołaniem czy minęli się z zawodem ale tak jest jak jest i być może, że regulaminy znikną po pewnym czasie i będzie uproszczony system wynagradzania nauczycieli w poszczególnych gminach. Nowością będzie w przyszłym roku jeżeli Prezydent podpisze nowelizację ustawy o systemie oświaty, że aby uzyskać średnią w poszczególnych grupach ma być wprowadzony jeszcze jeden dodatek wyrównawczy i to będzie sztuczny twór, który po ośmiu miesiącach np. kiedy będę musiał składać sprawozdanie do RIO jeżeli tej średniej nie będą uzyskiwali nauczyciele w poszczególnych grupach stażystów, czy kontraktowych, czy dyplomowanych, czy mianowanych to decyzją Wójta będzie taki dodatek przydzielany na poszczególne grupy żeby wyrównać poziomy wynagrodzeń ale to tak jak mówię dogadaliśmy się, że jest to sztuczny dodatek, który będzie robił pewne spłaszczenie płac w poszczególnych grupach zawodowych. P.M.Pierzga z drugiej strony pewnie też cały czas jest ta dyskusja odnośnie nauczycieli dyplomowanych, że pewnie samorządy wolałyby przyjąć czy stażystę, czy kontraktowego bo wiadomo, że ten pieniądz wtedy jest mniejszy niż dyplomowanego, więc pewnie też nauczyciele troszeczkę się tutaj boją ale z drugiej strony związkowe rzeczy tam nie tylko chodzi o samych nauczycieli są sprawy też polityczne. P.Wł.Wnętrzak ale nie Wójt zatrudnia nauczycieli P.M.Pierzga ja wiem, że zatrudnia dyrektor ale samorząd ma też wpływ na szkołę z drugiej strony. P.Wł.Wnętrzak ale też my jako organ prowadzący nie mamy wpływu na wyniki w szkołach, nie mamy wpływu na efekty więc mówię przez samą ekonomię nie można patrzeć na oświatę, na szkoły trzeba dawać pieniędzy tyle ile potrzeba żeby szkoły funkcjonowały dobrze, doposażać w pomoce, stwarzać warunki do podnoszenia kwalifikacji natomiast oczywiście, że w zakładzie pracy można sprawdzić ile ktoś wykonał danych elementów czy danych rzeczy, a w szkole to jest tak albo uczeń jest słaby albo lepszy i nauczyciel albo się tym szczyci albo się nie szczyci wynikami w nauce, czy średnią z egzaminów P.M.Pierzga ale też jest podsumowanie przez Kuratorium i wiadomo, że w tej gminie te szkoły pracują tak, w tej tak i tak dalej. Z drugiej strony się cieszę bo w 11 jest nagrody i inne świadczenia, nagrody Wójta przyznawane są z własnej inicjatywy i wpływ samorząd ma więc jestem za. P.M.Dobosz chciałem się włączyć do dyskusji w obronie karty nauczyciela bo uważam, że to nie jest jakiś twór, który powinien być zlikwidowany, są grupy zawodowe, które mają swoje karty nie będę ich tu wymieniał, to jest dość liczna grupa zawodowa nauczycieli, sprawa która tutaj jest, nie mówię na jakimś garnuszku samorządu ale to jest grupa znacząca i mająca wpływ na to co się dzieje w kraju i na wychowaniu młodego pokolenia więc ja cały czas będę karty nauczyciela bronił, nie ważne czy tam są zapisy takie czy inne może bulwersujące niektórych Burmistrzów, Wójtów, Prezydentów ale tak powinno zostać i tyle, na ile się da to będziemy bronić tej karty. P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rytro (uchwała Nr XXIV/157/08). Głosowanie za przyjęciem uchwały jednogłośnie (13 radnych). Następnie stwierdził, iż uchwała została przyjęta. Pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok P.Wł.Zbozień (Przew. Komisji ds. RPA) informuje, iż budżet Komisji jest jeden tylko jest on podzielony na narkomanię i na alkohol. Następnie przeanalizował poszczególne zmiany zarówno w Programie Narkomanii jak i Programie Alkoholowym. Wszystkie zmiany zostały dopasowane do aktualnych wydatków, ok. 15% środków pozostało na rok następny. Budżet był zaplanowany na ogólną kwotę ,70zł. natomiast po zmianach będzie wynosił ,67zł.. P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/99/08 Rady Gminy Rytro z dnia r. (zmienioną uchwałą Nr XXI/138/08 Rady Gminy Rytro z dnia r.) dotyczącego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2008 (uchwała Nr XXIV/158/08).

6 Głosowanie za przyjęciem uchwały jednogłośnie (13 radnych). Następnie stwierdził, iż uchwała została przyjęta. Pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/08 Rady Gminy Rytro z dnia r. (zmienioną uchwałą Nr XXI/139/08 Rady Gminy Rytro z dnia r.) dotyczącego uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Programu na rok 2008 w Gminie Rytro (uchwała Nr XXIV/159/08). Głosowanie za przyjęciem uchwały jednogłośnie (13 radnych). Pkt.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. P.Wł.Wnętrzak informuje, iż rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nakazuje samorządom uchwalenie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych, w szkoleniach i w innych działaniach na rzecz bezpieczeństwa w gminach. Uchwałodawca tak jak w uzasadnieniu jest, określił, że ten ekwiwalent pieniężny nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS-u i ta stawka aktualnie opublikowana przez GUS wynosi 16,96zł. na godzinę, to jest maksymalna stawka ekwiwalentu pieniężnego, który może być uchwalony przez Radę. Natomiast chcę powiedzieć, że na ten temat odbyły się różne spotkania Wójtów, Burmistrzów żeby też tutaj przynajmniej na terenie Powiatu Nowosądeckiego nie było aż takich rozbieżności pomiędzy niektórymi gminami żeby jakoś to wstępnie przynajmniej konsultować i ustalać bo strażak czy w gminie Grybów, czy w gminie Rytro, czy w gminie Piwniczna pełni tą samą rolę na rzecz ratownictwa, życia i mienia i dlatego oczywiście uchwałodawca mógł dać tutaj dowolność organom uchwałodawczym jednak myśmy to konsultowali i w niektórych gminach już zostały podjęte uchwały o stawkach, tak się stało w Korzennej gdzie uchwalono 15zł., w Podegrodziu chyba 14zł. i tam podzielono na 2 stawki rozdzielono działania ratownicze od działań szkoleniowych, w Grybowie nie wiem czy została podjęta już uchwała ale propozycja Wójta była na 13zł., więc tutaj różne podejmowane są dyskusje i działania Rad, natomiast ja chcę szerzej powiedzieć, że cieszę się osobiście, że Straż Ochotnicza w Rytrze działa bardzo dobrze i jest na każde wezwanie przy różnych zagrożeniach czy pożarowych jak również zagrożeniach drogowych są bardzo pomocni strażacy przy długotrwałych akcjach typu usuwania skutków klęsk żywiołowych, przy jakichś akcjach powodziowych, no i pełnią tą bardzo pożyteczną rolę takich wzorów do naśladowania wśród społeczeństwa, są poważnie traktowani i oceniani bardzo dobrze przez środowisko. Natomiast ta uchwała gdy zostanie podjęta ona obowiązuje od 25 września 2008r. bo wtedy te przepisy weszły w życie i jest taki zapis w 4, będzie kwestia dla urzędu technicznego dopracowania sprawozdawczości bo ten obowiązek składania oświadczeń o akcjach, o udziale w akcjach będzie spoczywał na strażakach, którzy będą musieli poinformować Urząd Gminy, że w dniu tym i tym, od godziny takiej i takiej do takiej i takiej brali udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu lub innych zajęciach organizowanych przez gminę, czy Państwową Straż Pożarną i ze wskazaniem albo numeru konta albo formy gotówki będzie wypłacany, my proponujemy to w okresach kwartalnych bo łatwiej będzie to ujmować w rozliczeniach i przygotowaniu dokumentów finansowych. Od Państwa decyzji zależy wysokość stawki, która zostanie wpisana w 1. P.B.Bołoz w 1 pisze, że szkolenie pożarnicze organizowane przez PSP lub gminę to szkolenie organizowane przez gminę jaki charakter będzie mieć. P.Wł.Wnętrzak jest tak wpisane bo gmina też może organizować szkolenia dla ochotników w zakresie nawet usuwania

7 skutków powodzi, współdziałania z obroną cywilną czyli to jest taki zapis, który daje podstawy do tego, że jeżeli Wójt czy potrzebuje strażaków chce ich przeszkolić w jakimś tam zakresie to takie szkolenie może zorganizować, może poprosić wykładowców zewnętrznych czy innych i mieć tutaj też rozszerzony zakres działania bo straż już teraz ma tak szeroki zakres działalności, że dlatego taki zapis się znalazł, myśmy konsultowali ten projekt uchwały z różnymi innymi gminami i jeżeli my mamy 1 jednostkę ale taka Gmina Grybów, czy Chełmiec, czy inne gminy mają po kilkanaście więc mogą to być kolejne nawet dla naczelników, komendantów, prezesów, którzy w ramach koordynacji działań też mają się spotykać, czy mogą się spotykać na takich spotkaniach. P.B.Bołoz kto będzie kierował na takie szkolenie pożarnicze, ktoś będzie musiał ewidencję prowadzić, bo to myślę, że nie będzie się odbywało tylko na zasadzie oświadczenia tego uczestniczącego, że on od tej do tej godziny brał udział tylko ktoś musi prowadzić to. P.Wł.Wnętrzak rozporządzenie już bardzo precyzyjnie określa kto może brać udział w akcjach pożarniczych czy ratowniczych bo każda jednostka w tej chwili będąca w krajowym systemie ratownictwa jak również spełniając tutaj wymogi różnych ustaw o strażach pożarnych ma obowiązek imiennie ubezpieczać strażaków, ma obowiązek imiennie tutaj kierować na szkolenia specjalistyczne i w związku z tym gmina posiada taką ewidencję strażaków, którzy są w JOT-ach tzw. to jest Jednostka Operacyjno Techniczna, kto w akcjach ma prawo brać udział, kto ma jakie uprawnienia i też zostają spacyfikowane pewne działania organizacyjne jeżeli na sygnał do jakiejś akcji pożarniczej nie pojawi się cała załoga to załoga nie wyjeżdża w ogóle do akcji, jeżeli samochód ratownictwa drogowego ma obsługę sześcioosobową to sześć osób ma być kompletnie ubranych, uzbrojonych zanim wyjadą na akcję, podobnie jeżeli jest to pożar czy inne zdarzenie, dopiero druga załoga może jechać w mniejszym stanie jako pomoc dla zabezpieczenia. Oczywiście też ustawodawca zapewnił kontrole gminom nad tymi działaniami, gmina w każdym czasie może sprawdzać w PSP godziny wyjazdu, godziny zakończenia akcji, może żądać od PSP właśnie takich sprawozdań miesięcznych, kwartalnych czy innych i konfrontować z oświadczeniami złożonymi przez strażaków i na tych oświadczeniach też będzie musiał być podpis kierującego akcją czyli albo naczelnika, czy komendanta, czy dowódcy sekcji, który w takiej akcji kieruje swoją załogą. P.B.Bołoz a kto będzie zatwierdzał do wypłaty P.Wł.Wnętrzak Wójt P.T.Kulig tu pisze za udział w zdarzeniu przykładowo jakimś nieszczęsnym czyli pożarze, taka akcja to trwa od momentu wyjazdu wiadomo od syreny do momentu przyjazdu i że tak powiem zakończenia akcji w pożarze czy jeszcze tam prace związane potem wiadomo z przeglądem auta P.Wł.Wnętrzak nie, jest rozdział od zgłoszenia wyjazdu załogi do zdarzenia do przyjazdu i zakończenia akcji w garażu oczywiście tam trzeba sprzęt uporządkować i opuścić remizę, to jest jakby udział w akcji, który może podlegać kontroli, może podlegać rozliczeniom, są też pewne niejasności, które będą rozstrzygane na drodze pytań, interpretacji czy rozliczać to w minutach jeżeli wyjazd będzie 7.48, a przyjazd np , jak te niepełne godziny rozliczać ale to już technicznie będziemy konsultować z jednostkami nadrzędnymi. Podobnie i to też trzeba rozdzielić są wypłacane wynagrodzenia dla kierowców, którzy mają dbać bez względu na to czy jest akcja czy nie w gotowości bojowej mają samochody utrzymywać i takich kierowców jest 3 w tej chwili zatrudnionych i od nowego roku to jest odpowiednimi oświadczeniami spełniającymi odpowiednie kwalifikacje będzie na nowo podpisana umowa, w trakcie roku, którzy opiekują się samochodami bojowymi, które są w przedziale bojowym. Obecnych 14 radnych (przybył p.m.gruszczyński). P.J.Kołacz miałem okazję widzieć pracę strażaków w Obłazach przy przepychaniu przepustów właśnie i to mnie dziwiło pytałem Komendanta, wyjechał na miejsce, rozwijają węże, on zgłasza do PSP, że zaczynamy akcję i później jak skończyli tą robotę też mówi skończyliśmy akcję, zjeżdżamy do jednostki i pytam dlaczego to już robisz jak przecież daleko po drodze może się coś zdarzy, no właśnie mówi mi Komendant, że każdą jedną taką akcję wyjeżdża zgłasza, dojeżdża rozpoczyna akcję zgłasza, kończy zgłasza i dlatego to co Wójt mówi to potwierdza się z tym co widziałem na własne oczy. P.T.Kulig bo przykładowo jest wyjazd do gaszenia traw bo to u nas to jest moda po prostu w Rytrze no i taka akcja trwać będzie 23 minuty czy to potem będą te wszystkie minuty, godziny sumowane na kwartał i na tej zasadzie rozliczane. P.Wł.Wnętrzak być może tak technicznie będzie robione, ale może inny strażak brać udział w innej akcji ale to jest sprawa techniczna, Rada

8 ma uchwalić stawkę godzinową natomiast my technicznie będziemy z uchwałodawcą, czy może będziemy się zwracać do PSP albo ewentualnie do kancelarii sejmu jak podsumowywać niepełne godziny, czy jak zaokrąglać, to są już techniczne rzeczy, natomiast zgodnie z tym rozporządzeniem strażakom przysługuje roszczenie nawet do 5 lat wstecz jeżeliby gmina któraś nie podjęła takiej uchwały, a po 3 latach strażak zażądał wypłaty to za każdy udokumentowany wyjazd taki ekwiwalent trzeba wypłacić. P.T.Kulig działanie ratownicze pod to można praktycznie wszystko nawet to co p.jan mówi czy to jest też uwzględnianie pomocy przy tym żeby drogi nie zniszczyło przepychanie przepustów czy coś takiego. P.Wł.Wnętrzak ratownicze działania jeżeli one są zgłaszane przez stanowisko dowodzenia to są jasno określone i precyzyjnie zadysponowane jednostki do zdarzenia, które na alarmowy telefon są zgłaszane na stanowisko dowodzenia, natomiast poza tymi zdarzeniami czy to drogowe, czy pożarowe, czy ratownicze, czy nawet wyjazdy do szerszeni mogą być również wydawane dyspozycje przez Wójta tak jak to się dzieje w przypadku akcji powodziowych, jak w przypadku zabezpieczenia nawet imprez i zabezpieczenia porządku tu myślę, że strażacy nie będą tego aż tak nadmiernie wykorzystywać ale jeżeli nam zależy na tym żeby na Wszystkich Świętych był porządek przy cmentarzach to za taką akcję też może być ekwiwalent wypłacony, jest to dyspozycja Wójta jako pomoc w zabezpieczeniu porządku na drogach bo strażacy też od 25 września mogą kierować ruchem, oczywiście tam będą wymagane jakieś przeszkolenia specjalne, na które w najbliższych miesiącach strażacy będą zgłaszani i zapraszani ale również i takie kwalifikacje strażacy w tej chwili już mają, że mogą zamykać ruch czy kierować podczas akcji ruchem drogowym. P.M.Gruszczyński jak wygląda sprawa przygotowań do jakichś strażackich manewrów bo to jednak też trochę czasu zajmuje P.Wł.Wnętrzak same ćwiczenia pożarnicze, czy zawody pożarnicze będą traktowane jako udział w akcji natomiast szkolenia jeżeli się poszczególne jednostki będą uczyć i pięć razy spotykać żeby rozwijać tam liny to już na pewno nie będzie płacone tylko sam udział w zawodach. P.M.Tokarczyk pomijając aspekt typowo bojowy działania straży pożarnej ryterskiej myślę, że wszyscy dostrzegają zaangażowanie ochotników ryterskich we wszystkie imprezy jakie się w Rytrze dzieją kulturalne, sportowe, zresztą bez pomocy strażaków nie tylko ryterskich by wiele rzeczy się nie udało na terenie Gminy Rytro zrobić jeżeli chodzi konkretnie o organizację imprez sportowych bo tutaj współpracujemy bardzo ściśle ze sobą i ja akurat miałem okazję poczytać troszeczkę na ten temat teraz w prasie bo w naszej prasie lokalnej było dosyć sporo teraz różnych głosów, opinii na temat właśnie tych ekwiwalentów i może ja wyjdę pierwszy z propozycją bo z tego co zdążyłem poczytać te nasze ościenne gminy jak Piwniczna, Stary Sącz i inne ustaliły tą stawkę na poziomie 15zł ja bym proponował żeby to na tym poziomie ustalić. Składam wniosek żeby ustalić tą stawkę na poziomie 15zł.. P.T.Kulig poddał pod głosowanie wniosek p.m.tokarczyka ustalenie stawki 15zł. za godzinę udziału w działaniu ratowniczym. W głosowaniu 11 za, 3 wstrzymujący się. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (uchwała Nr XXIV/160/08). Głosowanie za przyjęciem uchwały 11 za, 3 wstrzymujący się. Następnie stwierdził, iż uchwała została przyjęta. Pkt.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. Obecnych 13 radnych (wyszedł p.m.tokarczyk). P.Wł.Wnętrzak informuje, iż w związku z tym, że weszła nowa ustawa i rozporządzenie z r. w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową myśmy podjęli jako Urząd działania w tym zakresie, zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie z filią w Nowym Sączu, że zwracamy

9 się o opinię w sprawie tych kryteriów czy miejscowości, które spełniają wymogi i 27 listopada WIOŚ odpisał, że Gmina Rytro na obszarze, której leżą miejscowości, Rytro, Obłazy Ryterskie, Sucha Struga, Roztoka Ryterska należy do strefy gorlicko-limanowskiej obejmującej również Powiat Nowosądecki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Strefa ta w ocenie jakości powietrza w województwie małopolskim w 2007r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia jest zaliczona do klasy A. Zaliczenie strefy do klasy A oznacza, że na terenie strefy produkt stężeń zanieczyszczeń określonych w celu ochrony zdrowia ludzi tzn. benzenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, tlenku węgla nie przekracza poziomów dopuszczalnych oraz arsenu, benzopirenu, kadmu, niklu i ozonu nie przekracza poziomów docelowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z r. Ocena jakości powietrza znajduje się na stronie internetowej WIOŚ-u. Nie prowadzono badań poziomu pól elektromagnetycznych na terenie Gminy Rytro, a w związku z tym, że taki poziom jest też wymagany do tego aby zaliczyć te miejscowości do tych, w których opłatę miejscową można pobierać Urząd Gminy zlecił dla WIOŚ takie badanie i zapłaciliśmy za to tysiąc złotych plus VAT. Materiał ten jest dostępny w Urzędzie. Wyniki badań są przedstawione w tabeli i na podstawie pomiarów przeprowadzonych w dniu r. można stwierdzić, że promieniowanie elektromagnetyczne jest poniżej wartości dopuszczalnych w środowisku i jest całkowicie nieistotnym elementem zanieczyszczenia środowiska. W związku z powyższym myśmy przygotowali projekt uchwały żeby ustalić miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową natomiast po uprawomocnieniu się tej uchwały skierujemy kolejną uchwałę o wysokości stawek opłaty miejscowej. P.T.Kulig nie ma tutaj wpisanego Życzanowa P.Wł.Wnętrzak to jest Rytro bo Życzanów jest tylko naszym wewnętrznym podziałem sołectwa Rytro na sołectwo Życzanów, Podmakowica, nie jest to wydzielona wieś. P.E.Klóska (mieszkanka Rytra) czyli te opłaty na terenie Gminy Rytro są pobierane P.Wł.Wnętrzak w tej chwili są pobierane i jest podstawa prawna bo do czasu wprowadzenia nowej uchwały obowiązują stare stawki i są pobierane, zresztą Komisja Rewizyjna to sprawdzała, niektóre podmioty od tego się trochę wymigują ale myślę, że małymi krokami dostosujemy do tego żeby wszyscy płacili. P.E.Klóska pytam dlatego ponieważ w telewizji posłowie i minister wypowiadali się, że opłata ta zostanie zniesiona ale być może nie została jeszcze zniesiona skoro się uchwala. P.Wł.Wnętrzak określone zostały warunki wg nowych zasad P.E.Klóska czy ta opłata idzie na jakiś konkretny cel czy ona się rozpływa w dochodach. P.Wł.Wnętrzak jest ona w dochodach budżetu i jest to w granicach dwudziestu kilku tysięcy i jest też to po stronie wydatków przeznaczane na cele promocyjne. Obecnych 14 radnych (przybył p.b.wójtowicz). P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (uchwała Nr XXIV/161/08). Głosowanie za przyjęciem uchwały jednogłośnie (14 radnych). Następnie stwierdził, iż uchwała została przyjęta. Pkt.12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Rytro. P.Wł.Wnętrzak informuje, iż wpłynęły 2 wnioski od prywatnych inwestorów. Pierwszy dotyczy terenów przy stacji narciarskiej to jest dolna stacja i górna stacja. Z uzasadnienia wynika, że inwestor czyli nasz partner w Spółce Ryterski Raj chce dostosować zapisy planu do tych zamierzeń, które chce zrealizować już w najbliższych okresach bo przystąpił do projektowania na górnej stacji jakiegoś obiektu hotelarskiego, czy restauracyjno-hotelarskiego natomiast przy dolnej stacji też chce wyeliminować ewentualnie problemy, które mogłyby napotkać się z prawem budowlanym, a dot. to małej gastronomii w pobliżu stacji dolnej. W punkcie B to jest też zapisane chciałby zrealizować pasy zalesień tworzące naturalną barierę dla stoków góry Jastrzębskiej bo jest ona narażona na podmuchy wiatry halnego i niszczenie pokrywy śnieżnej. P.M.Modzelewska robiła analizę zasadności przystąpienia do tych zmian i to opracowanie jest dostępne. Gmina z tytułu tych dwóch

10 zmian nie będzie ponosiła żadnych kosztów finansowych ponieważ zostało zawarte porozumienie między inwestorem, gminą, a biurem urbanistycznym, w którym się mówi, że wszelkie koszty wynikające z procedury zmiany planu będą pokrywane przez inwestora, a inwestor nie będzie rościł pretensji do gminy o ewentualne odszkodowania. P.T.Kulig wcześniej jak to wyglądało, bo mamy to co inwestor chce, a nie mamy jak było przed tym co chce inwestor. P.Wł.Wnętrzak są poszerzone w punkcie A np. 1UC/3UCz głównie w zakresie dopuszczeniem usług hotelarskich, tam w wyniku podziału działki w okolicach schodów z tego co miałem okazję dyskutować ma powstać mini gastronomia już docelowa. P.T.Kulig nie widać tu dokładnie gdzie jest usytuowany Gościniec Ryterski P.Wł.Wnętrzak jest na napisie 1UC/3UCz. P.T.Kulig a to co jest tutaj naniesione to są wyciągi. P.Wł.Wnętrzak nie wiem czy to są wyciągi, poprosimy geodetę to, to wyjaśni. P.T.Kulig jakieś prace miały być rozpoczęte, co tu nawet pismo przychodziło od nowego Pana Prezesa p.fryca, a Pan jako przedstawiciel tam w Zarządzie miały być rozpoczęte i co to wpłynęło na to, że nie zostały rozpoczęte prace bo coś tam miało być robione przy tym wyciągu. P.Wł.Wnętrzak zabrakło uzgodnień jeszcze z właścicielami tych gruntów, które były w dzierżawach ale toczone są prace żeby zrobić stację pośrednią, krzesełka w okolicach domostw Pawlików, czy Dudczaków. Następnie wyjaśnia, iż linie zaznaczone na mapie to jedna to jest wyciąg, a druga to wyciąg projektowany ale niezrealizowany. P.T.Kulig to co ma Firma Hausner to dla mnie to jest trochę czarna magia bo to jedno na drugie wchodzi. P.Wł.Wnętrzak ale sprawa dotyczy całego obszaru zaznaczonego poziomymi kreskami 1UC/3UCz i na tym tak jak mówię z tego co rozmawiałem z Prezesem Frycem on przy dolnej stacji chce zlokalizować gastronomię tu gdzie teraz jest to grillowisko przy schodach, które wychodzą do karczmy i jednocześnie tu gdzie jest parking i gdzie się kończy stacja dolna być może zrobić mini hotelik na tej skarpie gdzie się schodzi już do maszynowni. Dokładna lokalizacja obiektów w planie nie jest wymagana na etapie przystąpienia do dzisiejszej uchwały. P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Rytro (uchwała Nr XXIV/162/08). Głosowanie za przyjęciem uchwały 13 za, 1 wstrzymujący się. Następnie stwierdził, iż uchwała została przyjęta. Pkt.13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Rytro. P.Wł.Wnętrzak informuje, iż sprawa dotyczy działki 478 na Połomii koło bunkra i inwestor, który przymierza się do inwestycji pn. elektrownia wiatrowa konsultował to z biurem urbanistycznym jak również z wydziałem budownictwa i aby elektrownia wiatrowa mogła powstać konieczna jest zmiana punktowa planu. Jest to w znacznej odległości od osiedla mieszkaniowego, inwestor ma również podpisany wniosek przez właściciela działki i te uzgodnienia gruntowe są poza nami, jak również uzgodnienia związane z kosztami nie leżą po stronie gminy, od woli Rady zależy tylko uruchomienie procedury. Podjęcie uchwały pozwala na rozpoczęcie konsultacji z instytucjami o uzgodnienie tych zmian. Dla gminy taka zmian byłaby o tyle korzystna, że powstanie elektrowni wiatrowej na górze Połom drugiej pozwoliłoby na kolejne zwiększenie dochodów ponieważ tego typu urządzenia są obciążone podatek od budowli 2%. P.T.Kulig czyli on ma zamiar, czy już ma jakieś tam P.Wł.Wnętrzak ma wstępną umowę, że właściciel gruntu prawdopodobnie mu sprzeda ten grunt natomiast wszystkie działania zależne są od woli Rady bo jeżeli on by kupił działkę, a Rada nie wyraziła zgody na zmianę to po co mu grunty rolne na Połomii więc to są naczynia połączone jeżeli Rada przystąpi to mamy również oświadczenie właściciela gruntu, że tą nieruchomość albo przekaże, albo wydzierżawi na 30 lat to jest już sprawa poza nami, jest to transakcja cywilnoprywatna. P.T.Kulig a na co miałoby to być zmienione bo tu nie pisze P.Wł.Wnętrzak na elektrownię wiatrową. P.M.Dobosz to jest koło bunkra dokładnie. P.Wł.Wnętrzak to jest za bunkrem w kierunku krzyża poniżej drogi i w 1 pisze pod budowę elektrowni wiatrowej. P.T.Kulig to będzie na terenie

11 rolnym w takim razie P.Wł.Wnętrzak tak, na 1RP i 3LS bo w dolnej części ta działka styka się z obszarem leśnym. P.T.Kulig dokładnie, w którym to jest miejscu P.Wł.Wnętrzak tu gdzie jest N to jest bunkier, jest to pod drogą. P.T.Kulig ile to ma być, jeden wiatrak P.Wł.Wnętrzak jeden, pisze, że jeden P.T.Kulig pisze budowę elektrowni wiatrowej, a elektrownią wiatrową mogą być 4 wiatraki P.Wł.Wnętrzak elektrowni wiatrowej, a nie wiatrowych P.T.Kulig ale elektrownia wiatrowa to może być kompleks 3 wiatraków P.M.Tokarczyk im więcej wiatraków tym lepiej. P.T.Kulig ta osoba ma już podpisaną wstępną umowę czy wydzierżawił już. P.Wł.Wnętrzak ja nie znam szczegółów czy to przejdzie na własność inwestora czy to będzie dzierżawa wieloletnia z informacji wynika, że tego typu inwestycje są prowadzone w oparciu albo o kredyty i albo wymagana jest dzierżawa 30-letnia albo własność. P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro (uchwała Nr XXIV/163/08). Głosowanie za przyjęciem uchwały jednogłośnie (14 radnych). Pkt.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2008 rok. P.Z.Szczepanowicz (Skarbnik Gminy) informuje, iż jak co roku rachunki jeszcze spływają i również w styczniu będą niektóre rachunki dotyczyć starego roku, dlatego analizując budżet wzięto poprawkę, że jeszcze mogą przyjść jakieś rachunki. Obecnych 13 radnych (wyszedł p.b.wójtowicz). Następnie informuje, iż wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ustalono również wydatki majątkowe na ,39zł.. Następnie przeanalizowała: - załącznik Nr 3 zmiany do planu wydatków majątkowych budżetu w 2008r. P.T.Kulig mnie zastanawia bo tutaj niedawno głosowaliśmy ten garaż bo trzeba było auto trzymać i nikt wtedy nie wiedział, że auto można trzymać na oczyszczalni. P.Wł.Wnętrzak myśmy analizowali wtedy przy zmianach żeśmy nie przeanalizowali wszystkich lokalizacji natomiast później jak się okazało, że sam zakup garażu blaszaka nie rozwiąże problemu ponieważ trzeba zgodnie z prawem budowlanym mieć pozwolenie na budowę garażu blaszaka, to zaczęliśmy szukać innej lokalizacji czy w obiektach szkoły, czy w innych i po analizie pomieszczeń na oczyszczalni ścieków jeden z boksów w tym drugim budynku gdzie są ścieki dowożone udało się tak zaadoptować, że tam bezpiecznie jest przechowywany ten samochód. P.T.Kulig to już od dłuższego czasu wiadomo było, że trzeba mieć garaż. P.Wł.Wnętrzak ale myśmy o samochodzie wiedzieli dopiero jesienią, że dostaniemy. P.T.Kulig a gdzie te pieniądze zostały przesunięte. P.Wł.Wnętrzak one generalnie są w budżecie, był przeanalizowany zał. Nr 3 teraz będzie 1 i 2, dochody i wydatki P.Z.Szczepanowicz budżet jest w ten sposób, przecież nie spłynęły wszystkie dochody, gdyby spłynęły wszystkie dochody to zrealizowano by wszystkie wydatki, a tak to trzeba analizować ciągle i mieć rękę na pulsie żeby nie wydatkować więcej niż to co wpłynie. P.Wł.Wnętrzak przecież Państwo wiecie, że co roku jest 9 czy 10 zmian budżetowych w trakcie roku, są i zwiększenia po stronie dochodów ale są i zwiększenia po stronie wydatków i tak jak po przetargu ostatnim kontrakty będą dopiero 31 grudnia za działki, które na Połomii zostały sprzedane. P.Z.Szczepanowicz sprzedano działki za 225tys. netto i jest zwiększenie ale gdyby nie sprzedano tych działek to nie byłoby wykonania planu czyli tych 150tys. co było w planie i dlatego są te zmiany budżetowe. - załącznik Nr 1 zmiany do planu dochodów budżetu Gminy Rytro na 2008r. Obecnych 11 radnych (wyszedł p.j.kołacz, p.m.tokarczyk). P.T.Kulig wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu jest

12 zmniejszenie. P.Wł.Wnętrzak na początku roku planuje się, że w danym roku będzie wydawanych tyle i tyle zezwoleń, w tym roku 1 czy 2 zezwolenia wygasły i w związku z tym plan nie został zrealizowany. P.Z.Szczepanowicz zawsze uzgadnia się ile wpłynęło, a ile się planuje, zaplanowano o 742zł. więcej P.Wł.Wnętrzak zaplanowano, że ktoś będzie ponawiał wniosek o przedłużenie sprzedaży, a nie złożył. - załącznik Nr 2 zmiany do planu wydatków budżetu Gminy Rytro na 2008r. P,.T.Kulig Szkoła Podstawowa zaoszczędziła 62tys. P.Z.Szczepanowicz tak to wygląda P.Wł.Wnętrzak po przeliczeniu dokładnie wszystkich paragrafów tak p.kłodnicka i Dyrekcja ustaliły wydatki P.Z.Szczepanowicz ja nie mogę ingerować tutaj jeżeli chodzi o Szkołę, Gimnazjum, Przedszkole, za realizacje budżetu są odpowiedzialni kierownicy jednostek organizacyjnych czyli dyrektorzy i takie dane podano do budżetu i one zostały wprowadzone. P.Wł.Wnętrzak pewne nawet ciepłe zimy powodują, że mniej się zamawia opału i to też wpływa na oszczędności, płace i różne pochodne też zostały na czysto przeliczone co do końca roku trzeba zapłacić, a co jest wypłacone. P.Z.Szczepanowicz w trakcie roku zwiększono awansem dla szkoły i gimnazjum budżet na podwyżki dla nauczycieli i dla obsługi i ta kwota nie została wykorzystana. Obecnych 13 radnych (przybył p.j.kołacz, p.m.tokarczyk). P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2008 rok (uchwała Nr XXIV/164/08). Głosowanie za przyjęciem uchwały 12 za, 1 wstrzymujący się. Pkt.15. Wyjaśnienie kwestii formalnej i prawnej głosowania w sprawie gruntu naprzeciw Jantara. P.T.Kulig przypomina, iż na ostatniej sesji odbyło się głosowanie nad propozycjami jakie były wypracowane na spotkaniu jakie się odbyło z Firmą Hausner i Przewodniczącymi Komisji gdzie były 3 wersje do głosowania gdzie było głosowanie, że tak powiem pierwszej gdzie pierwsza wersja została przegłosowana gdzie w głosowaniu 6 było za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące się i ja stwierdziłem Panie mecenasie, że wniosek ten przeszedł i czy to było poprawne czy nie, bo są wątpliwości co do tego. P.St.Sułkowski (Radca Prawny) Szanowni Państwo no wydaje mi się, że nie, Szanowni Państwo powinniście przede wszystkim ustalić zasady, żaden sędzia nie powie jak to trzeba zrobić, np. można przegłosować, że każdy z radnych ma jeden głos i wtedy wie, że jeżeli nie zagłosował na pierwszy i drugi to może zagłosować na trzeci. Z tego głosowania co pamiętam bo przeglądałem protokół jest 6, 5 i 2 prawda, gdyby pozostała ilość osób wstrzymujących się i przeciw mogłaby to przegłosować. Można ustalić taką zasadę, że głosuje się poszczególne gdzie będzie najwięcej głosów za prawda ale może dojść do sytuacji, że będą równe głosy za, można analizować głosy przeciw to wszystko jest kwestia jak sobie Rada ustali przed głosowaniem, jakie zasady czytelne. P.T.Kulig a to samo się tyczy wniosków formalnych bo kiedyś też była podobna sytuacja i też były wstrzymujące i też można było polemizować na ten temat bo zawsze pierwszy wniosek formalny jaki był przegłosowany przechodzi, reszty się nie głosowało. P.St.Sułkowski wszystko zależy od danego kontekstu P.T.Kulig nie, no bo skoro wnioski formalne były praktycznie, ja kiedyś znajdę, prawdopodobnie na takiej samej zasadzie 3 wnioski, czy 2 wnioski formalne i są za i przeciw i przykładowo jak są 3 wnioski formalne też powinno się powiedzieć przepraszam każdy ma głos do jednego wniosku formalnego i głosuje za danym wnioskiem formalnym P.St.Sułkowski wszystko zależy bo jak np. jedno głosowanie konsumuje wszystkie, dam tu przykład załóżmy, że Państwo ustalicie, że każdy z radnych ma 1 głos prawda i powiedzmy, że przy pierwszym głosowaniu będzie 13 np. za to na pewno drugi nie ma sensu bo to się już skonsumowało P.T.Kulig to też przy wnioskach formalnych powinno się ustalić przykładowo czy przyjąć, że każdy ma jeden głos raczej raz może głosować czy są nawet 3 czy 4 wnioski formalne

13 P.St.Sułkowski należało to sprecyzować na samym wstępie. P.T.Kulig czyli też można byłoby jeśli było takie głosowanie przy wnioskach formalnych można byłoby je podważyć. P.St.Sułkowski prawnie jest tak, że to można w różny sposób interpretować, ja chciałbym tutaj jak najlepsze rozwiązanie znaleźć dla Państwa. P.M.Tokarczyk ja przypomnę Panu Przew., że w czytaniu projektu przedstawił Pan Przew., że poddaje pod głosowanie 3 wersje, było wyraźnie to powiedziane, poddaje pod głosowanie 3 wersje więc biorąc pod uwagę zwykłą, czystą logikę głosujemy 3 wersje, a nie poprzestajemy na jednej dlatego też ja uważam osobiście, że to głosowanie było źle zrobione i jest nieważne. P.B.Bołoz nie było słowa, że poddaje pod głosowanie tylko, że są 3 wersje. P.M.Tokarczyk było powiedziane przez Pana Przew., że poddaje pod głosowanie 3 wersje, pamiętam siedzę blisko. P.St.Sułkowski skoro było 6, 5 i 2 powiedzmy, że przy drugim głosowaniu mogłoby być przypuśćmy 7 P.T.Kulig odczytał fragment z protokołu dot. głosowania przechodzimy do głosowania wariantów. P.J.Kołacz mnie z kolei najbardziej się podobał wniosek najdalej idący p.michała tutaj, nie doczekałem się na to. P.Zb.Tomasiak ale dlaczego p.michał nie głosował przeciw tylko się wstrzymał, broniąc swojego wariantu. P.T.Kulig ale mógł się wstrzymać. P.M.Dobosz ja jako pierwszy miałem obiekcje zaraz po głosowaniu jak pamiętacie Państwo, to ja zgłosiłem tą informację na ten temat ponieważ ja sądziłem w ten sposób, że z poszczególnych wariantów jeśli ja się wstrzymuję czy głosuję przeciw to jest mój znak, że ja tego jakby nie akceptuję i czekałem na swój właściwy wariant, ja to jakby podniosłem i dzisiaj możemy dyskutować na ten temat, natomiast nie wnikam w jakieś wnioski formalne my na razie się skupiamy na tym konkretnym wariancie, o którym była mowa, a właściwie o trzech więc możemy się tutaj zastanawiać co mamy zrobić w tym momencie bo dla niektórych tych którzy zagłosowali za sprawa jest jasna bo oni akceptowali natomiast dla tych którzy się wstrzymali czy też byli przeciwni zakładamy, że w pozostałych w 2 wariantach mogliby się wypowiedzieć, trudno teraz dyskutować czy za tym czy za tamtym wariantem, czy za drugim, czy za trzecim, który by uzyskał większość, oczywiście mogłoby do takiej sytuacji kolejnej dojść, że oto pierwszy wariant popiera 6 osób, drugi wariant też popiera 6 osób prawda. P.St.Sułkowski dlatego mówiłem, że może dojść do takich sytuacji i później trzeba byłoby potrzeć ile było głosów przeciwnych więcej, trzeba to na wstępie ustalić. P.M.Tokarczyk najprościej jest przy tego typu głosowaniach robić to w ten sposób, że każdy ma jeden głos wtedy jest to czytelne. P.M.Dobosz tak, ale mówimy, że np. pierwszy wariant czy drugi uzyskuje tyle samo głosów i wtedy musimy się zdecydować to co p.staszek tu mówi podpowiada, że albo patrzymy ile który z wariantów miał głosów przeciwnych więcej prawda bo tak można to też interpretować albo przyjąć jeszcze inną zasadę. P.T.Kulig dobrze, przykładowo jeden uzyska 6 za, drugi uzyska 6, jednego radnego nie będzie, 2 się wstrzymało jeden przy jednym, jeden przy drugim i dalej jest pas. P.M.Nosal to dyskutujemy dalej P.T.Kulig kiedyś było tak, że głos wiodący był tam gdzie Przew. głosował ale tego już nie ma. P.M.Pierzga ale trzeba przyjąć czy bezwzględną czy względną P.St.Sułkowski nie, zwykła większość tak mówi ustawa o samorządzie gminnym. P.M.Tokarczyk zgłasza formalny wniosek żeby rozpatrzenie tego punktu wprowadzić raz jeszcze na obrady. P.M.Dobosz przed wprowadzeniem tego punktu trzeba byłoby wyjaśnić dokładnie reguły żebyśmy wiedzieli jak mamy głosować. P.M.Tokarczyk po prostu ustalić zasady głosowania. P.T.Kulig popiera wniosek p.marka i będzie chciał z p.mecenasem usiąść i przygotować propozycje głosowania. Następnie poddał pod głosowanie wniosek p.m.tokarczyka aby na kolejne obrady sesji wprowadzić z powrotem punkt zajęcie stanowiska w sprawie części działki gminnej Nr 499/11 - pod głosowanie z przygotowanymi zasadami głosowania. W głosowaniu 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Pkt.16. Omówienie projektu budżetu Gminy Rytro na 2009 rok. P.Wł.Wnętrzak proponuje temat ten omówić tak jak w ubiegłym roku czyli wszelkie wątpliwości, pytania spisać w formie protokołu czy notatki, ja się zobowiązuję, że na te pytania, które potrafimy

14 dzisiaj odpowiedzieć to możemy już wstępną wiedzę przekazać ale dodatkowo na piśmie złożyć wszystkie odpowiedzi do tygodnia czy do 2 tygodni, a jednocześnie też miałbym prośbę żeby sesję zwołać w okolicach połowy stycznia czy przed 20-tym bo obligatoryjny termin jest już teraz 30 styczeń uchwalenia budżetu. Ja ogólnie chcę powiedzieć, że budżet na pewno nie jest budżetem marzeń bo jak to zwykle w gminach bywa potrzeb zawsze jest więcej niż możliwych dochodów i zawsze są dylematy na co postawić ale mimo wszystko uważam, że jest to budżet dobry, który pozwala nam poza bieżącymi wydatkami uwzględnić te inwestycje, o których się już bardzo głośno mówi od kilku lat czy to inwestycje z zakresu dokończenia kanalizacji, wodociągów, hali sportowej jak również centrum gminy i na każde z tych zadań środki przewidziałem w projekcie budżetu. Oczywiście, że brakuje na może jeszcze wiele innych pobożnych życzeń ale taka jest też zasada, że w trakcie roku możemy modyfikować budżet i ewentualnie dostosowywać do aktualnej sytuacji. To co mogliśmy dokładnie wyliczyć zostało już podane, dotyczy to subwencji, dotacji celowych, dotyczy to również symulacji dochodów w oparciu o podjęte przez Państwa uchwały podatkowe i dotyczące podatku od nieruchomości, gruntowych i innych, natomiast wiele rzeczy jest ciągle pod znakiem zapytania, jednym z takich znaków zapytania po stronie dochodów jest założona bardzo ostrożnie kwota 50tys. dochodów uzyskiwanych z gospodarowania mieniem komunalnym i oczywiście tutaj jestem otwarty na dyskusje ale chciałbym jeżeli tu byśmy mogli zwiększyć szukając możliwych dochodów po tej stronie to też jestem otwarty ale pod takim warunkiem, że wspólnie będziemy odpowiedzialnie decydować czy zamierzamy sprzedawać z mienia i w ten sposób podnosić dochody ale muszą być konkretne decyzje bo w tym roku ta może między nami dyskusja zbyt długo trwająca spowodowała, że kontrakty na zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia będą 31 grudnia zrealizowana bo takie są procedury wywieszeń, ogłoszeń, rozstrzygnięć przetargowych, przygotowania podziałów i różnych innych mechanizmów, że to wszystko spowodowało, że rzutem na taśmę oczywiście po dobrej cenie udało się znaleźć nabywców na działki, które za zgodą Rady przygotowałem do sprzedaży. Dlatego prosiłbym o taką analizę bo omawianie dział po dziale z naszej strony gdzie jest opisówka też dla Państwa dostarczona no może nie miałoby sensu, wolałbym żeby padały konkretne pytania co do poszczególnych pozycji i propozycji i albo zapiszemy te pytania i odpowiemy na nie i prześlemy radnym do zapoznania się. Mogę też powiedzieć, że przyszła już do nas opinia z RIO pozytywna w stosunku do przedłożonego im materiału, pewne kosmetyczne sugestie będą uwzględnione przy ostatecznej formie uchwały. P.Z.Szczepanowicz dobrze też byłoby żeby spotkały się Komisje Rady. P.T.Kulig oczywiście będę prosił Przewodniczących Komisji żeby w terminie do 10 stycznia dały opinie i ewentualnie wnioski. P.Wł.Wnętrzak też trzeba powiedzieć Państwu radnym, że w uchwale dot. procedury uchwalania budżetu jest zapisane, że w terminie miesiąca czasu od dostarczenia materiałów Komisje powinny złożyć swoje stanowiska, ten 15 grudzień już dawno minął ale my nie chcemy nikomu zamykać ani możliwości wypowiedzenia się co do materiału ani jakichś podpowiedzi słusznych tylko żebyśmy o tym również pamiętali ale jeżeli im wcześniej Pan Przew. zwoła sesję to będziemy realizować budżet zgodnie z uchwalonym materiałem. Pytania do projektu budżetu na 2009 rok: P.B.Bołoz w dziale 600 transport i łączność są zaplanowane tylko wydatki na drogi gminne 50tys., a nie ma zaplanowanej kwoty na drogi publiczne powiatowe, a w zeszłym roku było 70tys. P.Wł.Wnętrzak jest tylko 50tys. ale z tego co mówiłem we wstępie jeżeli tutaj radni będą mieli słuszne jakieś sugestie, że trzeba zwiększyć tą pozycję to kosztem czego i wtedy ewentualnie albo zwiększyć dochody ze składników mienia albo z innych inwestycji, które też radni muszą wiedzieć, że np. tniemy na wodociągi, tniemy gdzieś na hali sportowej, a dajemy np. tutaj 50tys. czy więcej. Ja mam ten dylemat, który też przy okazji może przedstawimy materiały, wnioski, podania mieszkańców, mamy również zapotrzebowanie sołectw złożone przed 15 listopada i oczywiście na drogi gminne byłoby szczęściem gdyby była ta kwota zwielokrotniała czy dwukrotnie, czy trzykrotnie większa ale musieliśmy tak dopiąć projekt budżetu żeby on też był zrównoważony. Na drogi powiatowe nie daliśmy specjalnie ponieważ tegoroczna inwestycja chodnika jest zakończona na pewnym etapie czyli do wjazdu na Osiedle i to co mówiłem niejednokrotnie, że przygotowujemy się ze Starostwem żeby do 30 września złożyć wspólny projekt do schetynówek na rok 2010 i wtedy

15 w tym projekcie wspólnym byłyby założone budowa chodników do samego końca tam już czyli do Jantara, budowa oświetlenia ulicznego, na które mamy projekt i teraz uzyskujemy tylko pozwolenie na budowę, może zdecydujemy się ze Starostwem na przebudowę skrzyżowania przy szkole jeżeli byłyby procedury możliwe do uzyskania żeby ono było bezpieczne to skrzyżowanie z tą wysepką i oczywiście nawierzchnia na całej długości, która byłaby po stronie Starostwa i wtedy wspólny wniosek, który mógłby zyskać ok. dwudziestu kilku punktów, gdyby nam przydzielono pieniądze 50 do 50 to wtedy robimy w 2010r. inwestycję wspólną Starostwo, Gmina i schetynówka już docelowo wartości kilku milionów złotych gdzie na nawierzchnię Starostwo wydawało my do chodników dokładaliśmy się 50% i do oświetlenia przydrożnego. P.T.Kulig ja mam takie pytanie bo jak o tej schetynówce mówimy, bo się mówi o drodze głównej tym skrzyżowaniu, a czy nie wziąć pod uwagę jeszcze co już było poruszane kilka razy odnośnie osiedla za szkołą tam przy tej Szkole Podstawowej jak robią skrzyżowanie odnośnie już wyznaczenia tam przy mostku czy cokolwiek tam między p.popielajewem, a Szkołą Podstawową bo tam podobno najlepsze byłoby rozwiązanie jak kiedyś było mówione na sesji i drugie czy nie włączyć w to też Mikutów bo problem jest w tym, że ze schetynówki nie za bardzo to co Pan mówił chcą dawać na drogę do lasu jak to było określone tu na sesji. P.Wł.Wnętrzak nie do końca bo byłem na 2 naradach i takich dróg właśnie P.T.Kulig ale tutaj Małopolska przepraszam, że się wtrącę to jest problem bo nawet czytałem wypowiedź tutaj Dyrekcji Powiatowej, że jest problem bo nasze drogi niestety w Powiecie tu sądeckim są właśnie do lasu w większości bo tak są ustawione, ale chodzi o to żeby wykorzystać może maksymalnie i na Mikutach nawierzchnię całą zmienić i żeby to zrobić za jednym zamachem, czy byłaby taka możliwość albo samą drogę Dużą Roztokę i Mikuty albo jak byłoby na tyle pieniążków i byłoby nas stać łącznie z tym mostem czy z czymś już P.Wł.Wnętrzak ja powiem tak, że rozmawiałem ze Starostą, z Dyr. Czerwińskim i po nowym roku będziemy spotykać się co po której stronie przygotować z dokumentacji bo ten rok był chaotyczny i rzutem na taśmę do 30 listopada składali samorządowcy wnioski natomiast w tym roku już trzeba będzie mieć konkretne dokumenty albo pozwolenie na budowę albo zgłoszenie albo różne inne opracowania, które będą Wojewodowie dokładnie analizować i ja bym mimo wszystko apelował żeby nie używać tego sloganu droga do lasu bo to nie jest droga do lasu P.T.Kulig ja tylko powtórzyłem, ja nie twierdzę, że droga do lasu tylko właśnie tak są usytuowane miejscowości P.Wł.Wnętrzak nie, Panie Przew. ta droga nie ma tylko połączenia swoim odcinkiem z inną drogą ale ona jest strategiczną drogą dla Starostwa. Dlatego mówię jeżeli będziemy przygotowywać wniosek to żeby nie, oczywiście można rozważać również o Mikutach tylko na Mikuty znowu by trzeba było projekt robić bo tam w ogóle nie ma chodnika i trzeba byłoby projektować chodnik ale ja nie uciekam się od tego tylko z Dyr. Czerwińskim i z Golonką ze Starostą będziemy rozmawiać jak przygotować najlepiej wniosek żeby uzyskać dwadzieścia kilka punktów bo 30 jest maksymalne ale 30 to jest marzeniem nie do osiągnięcia natomiast wszelkie zasady bezpieczeństwa, zasady oświetlenia, zasady chodników i różnych innych elementów trzeba wziąć pod uwagę bo punktacja jest znana dla wszystkich i 30 maksymalnie można uzyskać, jeżeli będziemy się przymierzać do tej inwestycji to tak dlatego będę prosił również o akceptację Rady żeby może w trakcie roku jeszcze robić jakieś tam może pewne dokumentacje, uzgodnienia, które będą wymagały jakichś nakładów ale tak przygotować zadanie żeby w 2010 tą drogę powiatową może z Mikutami, może bez Mikutów, może z oświetleniem ulicznym, może jakąś tam sygnalizacją świetlną przy drodze krajowej, nie wiem ale to będziemy omawiać jak ją przygotować żeby ona złapała. P.T.Kulig ja dlatego mówię o tym, ze względu na to, że no Mikuty wyglądają jak wyglądają, nie wiem czy tam wszyscy, ja tam często przejeżdżam no to jest po prostu tragedia. P.Wł.Wnętrzak same Mikuty mają długość ok. kilometra, a za to można uzyskać od 1 do 3 punktów i jak jest 3km to jest już 3pkt., a jak jest kilometr tylko 1pkt. P.T.Kulig to mamy dodatkowe 3pkt. P.Wł.Wnętrzak nie koniecznie bo za Mikuty tylko punkt można byłoby dostać P.T.Kulig ale ja rozumiem ale skoro jest możliwość wyciągnąć pieniądze to jakieś tam mogłoby być dofinansowanie, a to jest nasza droga P.Wł.Wnętrzak ja mówię, że będziemy rozmawiać P.T.Kulig i odnośnie ten most żeby wziąć pod uwagę przy dyskusji bo jest jeden wyjazd tylko z osiedla. P.Wł.Wnętrzak o moście to ja mam bo tam Starostwo przynajmniej na tym etapie sugerowało, że nie jest możliwe uzgodnienie wjazdu przy innym skrzyżowaniu i pod takim nachyleniem P.T.Kulig dlatego ja mówię między p.popielajewem i Szkołą Podstawową P.Wł.Wnętrzak ja widzę lepsze rozwiązanie tutaj poniżej boiska szkolnego koło

16 studni P.T.Kulig też można jak najbardziej ale most trzeba zrobić P.Wł.Wnętrzak ale to i tu i tu trzeba robić, koło studni, koło Olszowskiego Kazka gdyby tamtędy przejechał na drugą stronę, tu nad tamą i jest to skrzyżowanie pod kątem prostym. P.M.Dobosz tak ale tam jest grunt p.olszowskiego P.Wł.Wnętrzak ale można tam zamienić, że częściowo tutaj uzyskać od niego te 4m, a on się kiedyś ubiegał o pewną część jeszcze za życia teraz są spadkobiercy, pewną część tutaj koło studni, to jest jedna z wersji P.T.Kulig ja myślałem, że tak jak był dawniej przejazd gdzie furmankami jeździli przez Roztoczankę tam trochę niżej, ten pas co jest nie zepchnięty przez, tu jak jest plac szkolny, przy ogrodzeniu p.popielajewa i Szkoły Podstawowej i tam wjechać i wtedy byłoby nawiązanie do skrzyżowania jakie jest tam planowane bo praktycznie vis a vi siebie byłoby i tańszy koszt bo na dole trzeba drogę konkretną wtedy robić. P.B.Bołoz czy w tych planach nie dałoby się ująć chodnika, tak się nieszczęśliwie składa bo akurat to jest przed moim domem ale jest nawierzchnia mocno zniszczona, tam były wykopy robione pod kanalizację bodajże i te płytki są połamane P.Wł.Wnetrzak ale to wtedy było do schetynówki pismo kierowane, że na tych odcinkach gdzie trzeba wyremontować chodniki byłby remont chodnika, tam gdzie trzeba budować nowe to pozwolenie na budowę i to kompleksowo mówię gdyby taki wniosek przygotował w tym roku, a realizacja na 2010 od przejazdu kolejowego do Jantara P.B.Bołoz ale tamte odcinki są dobre P.Wł.Wnętrzak ale jak piszemy wniosek o 50% pieniędzy od Schetyny czy o coś to nie można, że na to robimy oddzielnie bo po co tracić 100% P.B.Bołoz ja rozumiem wszystko, no dobrze ale to przez to ma to cierpieć ten odcinek, tam jest 100m no nie wiem ile tam jest P.T.Kulig nie, też będzie robiony P.Wł.Wnętrzak ale to on byłby wkomponowany w całe zadanie, być może, że tu Pani myśli przez swój pryzmat, a drugi etap jest tu od Myślaka po tej stronie do Rytra też jest chodnik zniszczony to tego już Pani nie widzi, tylko widzi Pani koło siebie. P.B.Bołoz to też ważne, oczywiście P.Wł.Wnętrzak ja mówię kompleksowo załatwić całą tą drogę powiatową może wspólnie z Mikutami ale kompleksowo. P.T.Kulig wracając do dyskusji nad budżetem mam pytanie bo na te drogi publiczne gminne te 50tys. jest na tzw. sołectwa i kwestia tutaj czy to jest duża kwota czy mała to też Komisje się będą wypowiadały na ten temat ale czy tego nie podzielić na sołectwa żeby nie było znów jakichś niedomówień i sołtysi niech robią te granty małe i wtedy Rady Sołeckie będą decydowały już we własnym gronie komu, gdzie, co, jak i wtedy też ludzi zmotywują do tego żeby robili bo osoby, które będą miały dane pieniądze w sołectwie konkretne będą motywowały same siebie i sąsiadów do tego żeby zrobić i te granty we własnym gronie mogą, że tak powiem decydować. P.Wł.Wnętrzak Panie Przew. ja teraz oczywiście, że tutaj jeżeli Rada uzna, że trzeba to podzielić wg klucza na sołectwa no to zderzycie się Państwo z takim o to tematem, że w Życzanowie o tym jeszcze nie powiedziałem ale myślę, że w odpowiedziach przygotuję, że konstrukcja mostu, która została przywieziona do Życzanowa i roboty spawalnicze i inne, które robił p.kuśnierz już będzie kosztowało ok. 15tys.zł., gdyby liczyć kluczem na mieszkańca to Życzanów może dostanie 2tys. P.T.Kulig ale tu nikt nie powiedział, że kluczem na mieszkańca bo to by było niesprawiedliwe P.Wł.Wnętrzak no to dobrze, no to Panie Przew. jeżeli Pan znajdzie złoty środek, ja się nie upieram jeżeli Pan Przew. czy Rada znajdzie złoty środek, że na Życzanów trzeba dać 30, a na Rytro 5 albo 15, P.T.Kulig też 30 P.Wł.Wnętrzak no może 30, a może każdemu po 300 P.T.Kulig to już przesada by była P.Wł.Wnętrzak no nie przesada bo i może po 300 byłoby mało tylko, że trzeba znaleźć te pieniądze w budżecie i dlatego dzisiaj wszystkie pytania proszę kierować, jeżeli są wnioski od Państwa dotyczące przesunięć między jakimiś pozycjami to trzeba znaleźć od razu wskazać źródło, że Pan proponuje zwiększyć np. na fundusze sołeckie o drugie 50 ale wziąć to z czego z wodociągu, z kanalizacji, z hali czy z czegoś. P.Zb.Tomasiak jeżeli Rytro np. dostanie 8tys. to do końca roku ma 8tys., a my sobie poustalamy na zebraniu mniej więcej jak to te granty, niegrany później w trakcie tam wykonywania pieniążki się tam gdzieś poprzesuwa trochę na Suchą Strugę, trochę tu, a tak jak będę miał 8tys. to wiem, że mam 8tys. i ja sobie radę z nimi dam i wiem, że mi nikt nie uszczupli z tego. P.Wł.Wnętrzak ale jednocześnie też nikt palca nie dołożył żeby np. dwadzieścia kilka tysięcy ściągnąć z Nadleśnictwa na drogi P.T.Kulig ale Panie Wójcie to Rada nie ma do tego tylko to jest Urząd od tego P.M.Pierzga to właśnie to jest ten budżet, który sołtys czy ktoś tam sobie ściągnął, że skoro Rada Sołecka i sołtys nie brali w tym udziału no to Wójt ściągnął i brakło dla tego sołtysa P.B.Piwowar nie ściągnął sołtys tylko gmina bo my nie mamy prawa ściągać P.M.Pierzga ale sołtys może chodzić, pytać P.Wł.Wnętrzak jest inna pozycja czy sołtys samodzielnie jak dostanie pulę

17 pieniędzy pojedzie do Nadleśnictwa i powie Panie Nadleśniczy mam u siebie 20tys. Pan mi dołóż 20, nie ma mowy, jest takim kluczem żeby było podzielone to ta droga pod zamek nie byłaby w ogóle realizowana gdyby fundusz był przydzielony na sołectwo i wtedy sołtys Suchej Strugi niech jedzie do Piwnicznej i załatwia bo to jest jego zadanie. P.T.Kulig ale skoro np. sołectwo będzie miało powiedzmy 30tys. niech będzie Sucha Struga i jest posiedzenie Rady Sołeckiej przychodzi p.wójt i mówi, że jest możliwość pozyskania pieniędzy tyle i tyle z Nadleśnictwa to myślę, że sołtys nie powie nie dam, chyba, że będą uważać, że są ważniejsze rzeczy to da na ważniejsze P.M.Nosal to Wójt ma jeszcze tych sołtysów za rękę prowadzić, przecież jak do tej pory było dobrze P.T.Kulig nie za rękę prowadzić tylko przecież sołtys nie może z Nadleśnictwem dlatego mówi Wójt, że jest możliwość, sołtys i Rada Sołecka głosują te pieniądze pójdą zabezpieczenie jako dofinansowanie do drogi, którą będzie współfinansowało Nadleśnictwo i to jest proste. Mam kolejne pytanie bo tu są dochody majątkowe, wpływy z tytułu nabycia praw własności co jest planowane, te 50tys. co to jest planowane w sprzedaży P.Wł.Wnętrzak ja to ostrożnie założyliśmy te sprzedaże bezprzetargowe tak jak już jest przetarg co dzierżawi Era Kamienia już będzie przetarg można jakieś tam pieniądze uzyskać, jest na Obłazach za zgodą Rady 3 ary przeznaczone pod sprzedaż, jest kilka takich na podstawie wniosków to co przegłosowali Państwo dla Państwa Walczyków na Polance tam jest chyba 2, czy 3 ary, ja to ostrożnie zakładałem, że ok. 50tys. jesteśmy w stanie uzyskać, natomiast gdyby tą kwotę chciał zwiększyć to możemy podyskutować tak jak na zebraniu czy Rada uzyska zgodę zebrania czy ja od Państwa zgodę na tam jakąś jeszcze jedną działkę czy 2 działki, które są w zasobach i mogłyby być wydzielone i o to też mówię, że trzeba byłoby wtedy męskie decyzje podjąć przy uchwalaniu budżetu zwiększmy to z 50 na 100 albo na 120 ale wtedy decydujemy się, że w trakcie roku sprzedajemy 1 czy 2 działki z mienia gminnego czy to po barze Roztoka, czy na Połomii. P.K.Porębski mam tutaj leśnictwo przed sobą i widzę w dochodach jest 3tys.zł., a w wydatkach 4tys. P.Wł.Wnętrzak w dochodach jest sprzedaż materiałów loco las bo tak jest sprzedawane wg cenników nawet Nadleśnictwa P.K.Porębski ale nie o to mi chodzi Panie Wójcie bo operat się kończy prawdopodobnie albo w tym roku albo w przyszłym i jest masa drewna nie pozyskana w tym operac ie P.Wł.Wnętrzak ale gdzie P.K.Porębski na terenie lasów gminnych oczywiście P.Wł.Wnętrzak no to ja Panu przekażę operat może Pan go posprawdzać, przez kilka lat Pan go prowadził P.K.Porębski tak, właśnie dlatego wiem P.Wł.Wnętrzak no to dlatego możemy przekazać ale chcąc gospodarzyć tym lasem to nie jest wcale tak prosto, że wytnie się, bo albo trzeba byłoby wynająć brygadę, która by wycięła i zapłacić im za zrywkę i mieć na placu gotowe drewno i sprzedawać tak jak buka po 102 czy 110zł. loco plac manewrowy, czy sprzedawać go na Obłazach w lesie po 50 czy po 40zł., a zrywka interesuje już mieszkańca. Jeżeli Pan wskaże po zaznajomieniu się z operatem, że możemy sprzedać nie za 4tys. ale za 8 czy za 10 czy za 15 to ja chętnie taką decyzje podejmę, bo to co myśmy cechowali nieraz jak Pan był leśniczym gminnym w lesie sosnowym no to był żerdziowy materiał po 4, po 5 czy po 10zł. za sztukę i był to nawet kłopot. Ostatnio Nowak szacował te żerdzie nad Wilkówką to też jest rząd żerdzi po 4, 8 czy 6zł. bo takie są ceny i Pan doskonale o tym wie, natomiast materiał buk opałowy czy jakieś jodłowe tartaczne no to chcąc go sprzedać na pniu to można uzyskać cenę tam 100, 120, czy 150zł., a ściągnięty ze zrywką 300 czy 400zł. ale do tego trzeba dopłacić wszystkie koszty zrywki. P.K.Porębski wiem o tym tylko, że ta masa nawet tej jodły na Gliniarce tam jest tak duża, że no zarobiłby jeszcze pare groszy żeby przynajmniej jeśli już nie jakieś kokosy zdobyć ale pokryć te wydatki. P.Wł.Wnętrzak ja chętnie Pana jako radnego i jako byłego leśniczego gminnego chętnie wezmę na Połom jeżeli tam się uda, tam myśmy płacili podwójnie Marcinowi za wyciągnięcie z Gliniarki na tutaj koło Litwińskiej na to pole żeby samochód mógł odebrać to drzewo. P.K.Porębski ja wiem ale jest taka droga gdzieś w dół na Zabronie P.Wł.Wnętrzak nie ma jeżeli Pan znajdzie to ja chętnie, tam jest potok i prywatne grunty. P.K.Porębski tam dużo kubików jest do ucięcia tej jodły P.Wł.Wnętrzak ja chętnie mówię i decyduję się, można tam to wyciąć, dlatego mówię, że las to nie jest takie bogactwo z którego czerpiemy i czerpiemy to jest również kłopot, bo to co nam kradną w Potoku, to co nam kradną nawet nad Gliniarką to nie panujemy nad tym P.K.Porębski moje zdanie jest takie, że te 4 czy 5tys. z tego lasu musimy wyciągnąć. P.M.Nosal przy okazji jak tam Marcin ciągnął tam się droga uszkodziła P.T.Kulig ale my też mamy inne lasy P.Wł.Wnętrzak ja to przyjmuję i chętnie tutaj p.porębskiego poproszę o

18 pomoc. P.J.Kołacz las w Obłazach to więcej przynosi strat jak zysku bo wiemy jak droga została zrobiona i zostało trochę ścięte drzewa jak zaczęła się budowa Kapliczki przy zwózce poszła praktycznie nawierzchnia drogi bo jest taki teren, a nie inny bardzo trudny i tak to wygląda, a poza tym p.wójt wie, że ten las ryterski w Obłazach to on już jest naprawdę wycięty tak, że nie wiem, tam zawsze jest coś do ucięcia ale niewiele. P.Wł.Wnętrzak ja to przyjmuję, zapraszam do współpracy razem z Nowakiem, możecie obejść i powiedzieć jeżeli jest do zrywki, do ścięcia, tylko na jakich zasadach czy my mamy wynająć brygadę czy loco las sprzedawać, bo jeżeli loco las to zostaje później kupa gałęzi i nie ma kto nawet tego posprzątać. P.Zb.Tomasiak ja mam takie bo Pan tu mówi, że zagwarantować na 100%, że coś się sprzeda i z tego się zrobi tą drogę tutaj, ja zagwarantuję np. to czy mnie Rada poprze, że sprzedamy działkę w Rytrze i mam na to wydatki takie jak na Połomii pod domem tu rodzinnym p.nosala na poszerzenie drogi, w Cygańskim Potoku zrobienie też drogi i jeszcze tam takie mniejsze sprawy i część nawet na Mikuty i za tą działkę się rozliczę, no ale ja na zebraniu ludziom powiem przegłosujcie, pieniążki za to pójdą do budżetu no, a radni przegłosują mi na co inne. P.Wł.Wnętrzak Panie radny, ale to Pan rządzi nie tylko Rytrem, Pan jest radnym całej gminy, jeżeli Pan tutaj chce wśród Rady uzyskać taką opinię to proszę zapytać radnych, jeżeli Pan na zebraniu chce P.Zb.Tomasiak to przecież ja na zebraniu mówię są radni co Wy na to proszę mi odpowiedzieć P.M.Dobosz ja już odpowiem, pamiętacie to nie jest temat nowy bo do tego jakby wracamy też pamiętam, że sporo tutaj mówiliśmy na temat działek, które zostały sprzedane na osiedlu prawda i mówiliśmy tak, na osiedlu ma być droga, chodniki wykostkowane, do dzisiaj nie ma tych chodniczków, z boku jest tylko droga asfaltowa zrobiona ale generalnie opcja była taka i Wójta i wszystkich, że majątek sprzedany na terenie gminy jest wspólny, więc jakby to przeczy temu co Pan sołtys teraz mówi bo jeżeli mamy w ten sposób zrobić to ja sobie myślę to co zmieniamy zdanie jeszcze rok temu mieliśmy inne, a teraz mamy inne, ludzie z osiedla też uważali z tych rejonów co sprzedawano działki, a sprzedawano np. był taki przykład osiedla, że sprzedano sporo działek za duże pieniądze i gdyby to przeliczać czy one wróciły w to miejsce no nie za bardzo do końca, więc nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie. P.T.Kulig ale było mówione, że działki jak się sprzeda idą na drogę na osiedle i nie poszły. P.Zb.Tomasiak musielibyśmy głęboko wchodzić w taką politykę Rozporządzenia Rady Ministrów i inne ustawy, to było jeszcze za p.szyszki tu poprzedniego sołtysa mam to nowe na bieżąco to jest Poradnik sołtysa, która miejscowość tak jak Rytro tym mieniem gospodarzyła do roku 90-tego to może po roku 90-tym zarządzać tym w ten sposób np. sprzedajemy to i to, za to mamy zagwarantowane jakieś inwestycje na terenie tej wsi i to wyraźnie tam pisze paragraf, artykuł P.M.Dobosz w takim wypadku w Życzanowie nie ma nic do sprzedania i tam nic nie robimy P.T.Kulig ale nie chodzi o to, że w momencie sprzedaży działki mówimy, że za te pieniądze będzie to i to zrobione, ja nie mówię, że z każdej tylko przykładowo z jednej. P.Wł.Wnętrzak Rada może praktycznie wszystko, tak jak ostatnio na zebraniu powiedziałem będą inwestycje poważne w gminie to może mieszkańcy zdecydują się poprzeć sprzedaż po barze Roztoka czy innej działki ja po prostu teraz już nie wychylając się zaplanowałem ostrożnie 50tys. i teraz jeżeli Rada chce inwestycje poważne w gminie popierać czyli wodociągi, kanalizację, halę sportową przy Gimnazjum czy budowę centrum to musi się zdecydować czy na zebraniu lobbować tą sprzedaż czy też nie sprzedawać bo mienie trzeba trzymać i teraz jeżeli Pan sołtys mnie pyta co, jak ja będę na zebraniu się zachowywał albo jak tutaj na Radzie to Pan P.Zb.Tomasiak nie pytam Pana P.Wł.Wnętrzak bo Pan mówi, że jakby Pan zgodził się na sprzedaż działki P.Zb.Tomasiak nie Pan, Rada P.Wł.Wnętrzak no to, że wtedy na konkretną rzecz w gminie czy w Rytrze, jest to słuszne tylko Pan jest radnym całej gminy jeżeli Pan dzisiaj chce dzielić tą gminę na jakieś tam partykularne interesy, że ważniejsze to czy ważniejsze to tak jak mówi tutaj radny Dobosz pewne przysiółki w ogóle by się nie rozwijały bo nie mają żadnego mienia, nie mają żadnych dochodów i trzeba byłoby je odizolować i w trzecim świecie umieścić. Most w Życzanowie by nie powstał bo z pieniędzy takich by nie powstał nigdy wartości 2 czy 3mln. most, który był w tamtych latach budowany. P.Zb.Tomasiak to dziwne jest na zebraniu wiejskim, że Rytro tylko głosuje o sprzedaży mienia, ja na drugi raz jak zrobię zebranie wiejskie w Rytrze to zaproszę Obłazy, Suchą Strugę, Roztokę, wszystkich, niech decydują bo jak idzie do wspólnego to wszyscy. P.M.Dobosz żeby nie doszło do absurdu tak jak ostatnio, że mieszkańcy spoza Rytra głosują w takich sprawach czy sprzedać komuś działkę czy nie, to znaczy czy zrobić dzierżawę to jest absurd

19 jak ja widzę, że przychodzą mieszkańcy spoza terenu Rytra i głosują to, to jest normalne? P.Zb.Tomasiak skoro to jest mienie gminne to czemu nie, zaczniemy teraz tak robić. P.M.Dobosz zawsze jest tyle zamieszania czy jest quorum na zebraniu czy nie, kto ma głosować kto nie, typowy przykład był ostatnio, że było sporo ludzi spoza terenu Rytra i nikt tego nie sprawdzał czy oni głosowali czy nie, no bądźmy szczerzy bo tak było. P.T.Kulig mówimy o sprzedaży gruntów, a ile my mamy udziału procentowego w Spółce P.Wł.Wnętrzak przecież Pan ma materiały 1 milion 345tys., ma Pan w materiałach. P.T.Kulig to też można się zastanowić bo zimy są coraz gorsze czy trzymać to czy sprzedać bo wyciąg nie hula, nie przynosi zysków. P.T.Kulig wydatki dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dlaczego kwota jest aż taka spora 64tys. na Straż Pożarną. W tamtym roku była taka sama ale to ze względu na obchody i na remonty. P.Z.Szczepanowicz teraz dochodzi ekwiwalent, energia też jest zwiększona. Obecnych 12 radnych (wyszedł p.k.porębski). P.Wł.Wnętrzak pytanie ja przyjmuję i przygotujemy odpowiedź jakie zostało zapotrzebowanie na konkretne cele do Straży złożone przez Zarząd OSP w Rytrze. P.T.Kulig a jakie było takie założenie tutaj p.wójta, który przygotowywał ten projekt budżetu wydatków związanych właśnie z uposażeniem wyjazdów tych do ekwiwalentu. P.Wł.Wnętrzak myśmy liczyli 10, 12tys., jeżeli będzie wyjazdów do traw czy innych więcej to trzeba będzie zwiększać to w trakcie roku. P.T.Kulig to było, że tak powiem wyliczone na poprzednim roku ile było wyjazdów P.Wł.Wnętrzak tak, mniej więcej tak została kalkulacja zrobiona. P.T.Kulig zwiększyło się w tym roku wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu czym to było spowodowane. P.Wł.Wnętrzak jest zł. i to będzie w ramach konkursu rozstrzygnięte, zostały złożone 3 oferty i zaraz po nowym roku komisja będzie to analizowała. P.T.Kulig ale ile było w tamtym roku P.Z.Szczepanowicz 55tys. P.T.Kulig czyli, że tak powiem są 3 organizacje czyli będzie okrojone dla 2 teoretycznie. P.Wł.Wnętrzak Panie Przew. Pan to lubi gdybać P.T.Kulig znaczy nie, proszę Pana mam prawo, mogę przecież nie robię tego złośliwie tylko się pytam P.Wł.Wnętrzak bo Pan od razu mówi, że będzie okrojone P.T.Kulig bo ja bym chciał żeby tu było 80tys. P.Wł.Wnętrzak to proszę zaproponować skąd ściągnąć z jakiej inwestycji i na sport, na drogi gminne bo to mówimy jako poważni ludzie, którzy albo wiedzą na czym polega budżet i z pustego nikt nie naleje tylko trzeba wskazać, że trzeba na sport 20tys. zwiększyć ale Pan wskazuje źródło. P.Zb.Tomasiak czy już wiadomo w przybliżeniu ile będzie kosztował wodociąg P.Wł.Wnętrzak nie, w tej chwili my planujemy, że dokumentacja będzie kosztowała w granicach 400tys. natomiast sama inwestycja wodociągowa jest planowana dopiero przy udziale środków zewnętrznych i na dzień dzisiejszy nie ma przybliżonych środków bo dopiero kosztorys będzie w oparciu o dokumentację robiony. P.T.Kulig wydatki majątkowe budżetu przy inwestycjach długoterminowych mamy tak w 2009r. kończymy Dom Pogrzebowy, robimy kanalizacje, przymierzamy się do hali sportowe i chcemy Centrum Usług Publicznych w Gminie Rytro i sieć wodociągową i teraz jest kwestia trzeba też będzie się tu zastanowić co jest priorytetem, co jest ważne bo wszystkich inwestycji nie jesteśmy chyba w stanie rozpocząć tak ze strony ekonomicznej. P.Wł.Wnętrzak Panie Przew. to co jest zapisane w budżecie, w tym projekcie to jest prawidłowo i wszystkie inwestycje możemy rozpoczynać tak jak ma Pan w wydatkach majątkowych rozpoczęcie 2009, a kończenie np. 2010, 2011 czy 2012 i podobnie wszystkie inwestycje mogą być tylko zależy jaki jest ciężar szacunkowy na który rok i trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że wszystkie przygotowywane inwestycje, które są nawet zapisane niejednokrotnie pojawiają się środki zewnętrzne co nie jest też z góry powiedziane, że dostaniemy te pieniądze, my piszemy na halę, będziemy pisać na wodociągi, będziemy pisać projekty na Centrum ale też nie jest powiedziane, że każdy projekt przygotowany przez Gminę Rytro zostanie zaakceptowany do dofinansowania. P.T.Kulig mam jeszcze pytanie bo Centrum Usług Publicznych dla miejscowości Rytro chodzi tutaj o ten Urząd z całym zapleczem na 2010 w wydatkach w wieloletnim programie nie ma nic dopiero na 2011

20 Obecnych 13 radnych (przybył p.k.porębski). P.Wł.Wnętrzak w tej chwili trudno mówić o kwotach, które są jeszcze nieznane bo nie ma dokumentacji i dlatego jeżeli znajdziemy w tym roku 80tys. planujemy na 2009, a nie wiemy czy te 80tys. wystarczy na dokumentację, to też dopiero wtedy nam pokaże jaki kosztorys może być inwestorski całego przedsięwzięcia i na jakie pieniądze będziemy mogli aplikować wnioski i też Pan wie doskonale, że w trakcie roku jeżeli byśmy mieli nawet konkurs i mieli dokumentację i składali wnioski to za Państwa wiedzą projekt może być dokładnie modyfikowany, że albo robimy na 2010 jakąś tam kwotę, która pomoże rozpocząć tą inwestycję albo zakładamy większą albo mniejszą albo na coś nie dostajemy pieniędzy więc ona czeka w kolejce, a na inny projekt łapie nam gdzieś tam któryś konkurs, to jest za Państwa wiedzą będziecie na pewno musieli elastycznie podchodzić do projektowania wydatków wieloletnich. P.Zb.Tomasiak ja chciałem zapytać bo tak było mówione, że 4mln. będzie z dotacji no i okazało się, że jest połowa z tego, czy to jest jeszcze możliwość pozyskać 2mln. P.Wł.Wnętrzak ale gdzie P.Zb.Tomasiak przy budowie kanalizacji, czy jest możliwość, czy trzeba nowy wniosek P.Wł.Wnętrzak nie, tu jest już projekt, czekamy na podpisanie umowy ale wniosek opiewał, cała kanalizacja będzie kosztowała 4mln. z tego jest tutaj 1mln zł. i jeszcze w P.T.Kulig teoretycznie cała inwestycja Centrum Usług Publicznych ma kosztować 10mln. skoro nie ma kosztorysu to, że tak powiem to jest takie gdybanie. P.Wł.Wnętrzak jest gdybanie, jest Panie Przew. gdybanie P.T.Kulig bo ja nawet patrzę między halą, a tym jest różnica 4mln. P.Wł.Wnętrzak na halę mamy kosztorys inwestorski i mamy pozwolenie prawomocne natomiast ja nie wiem co napotkamy na drodze projektowania, czy przez rok uda nam się zaprojektować ten cały obiekt, który sobie marzymy i mieć pozwolenie na budowę i wtedy dopiero ubiegać się o środki zewnętrzne czy wbicie łopaty za środki własne. Oczywiście, że to jest gdybanie ale to od samego początku wiedzieliśmy bo koncepcja została przez Państwa i przez zebrania zatwierdzona w połowie roku czy w okresie jesiennym. W tej chwili specyfikacja jest już na ukończeniu będziemy ogłaszać przetarg na dokumentację techniczną i ona też wymaga jeszcze bardzo dużo konsultacji bo rozmawiałem z dr Zającem ile potrzeba pomieszczeń na Ośrodek Zdrowia, rozmawiałem też z aptekarzami ile potrzeba wg norm na aptekę, rozmawiałem z bibliotekami ile potrzeba na profesjonalną na miarę XXI wieku bibliotekę z czytelnią i wtedy będziemy wiedzieli ile funkcji zaprojektować w tym obiekcie i jakie zadania postawić przed projektantami jeżeli się zgłoszą do konkursu. P.M.Pierzga na dowożenie uczniów zaplanowano 36tys., a było 32 czyli ile ostatecznie tych uczniów z podstawówki i z gimnazjum jeździ bo tam chyba zgodnie z ustawą o systemie oświaty musi być te 3km P.Wł.Wnętrzak no i to spełniamy. P.M.Pierzga i druga sprawa no nie wiem skąd wziąć pieniądze ale trzeba by się zastanowić tak długo przez tyle lat rozmawialiśmy o tym nieszczęsnym oświetleniu ulicznym i w wydatkach tu mam, że te pieniądze 130tys.200 przeznacza się na pokrycie kosztów energii, konserwację oświetlenia ulicznego oraz wymianę żarówek, czy montaż nowych punktów oświetlenia więc czy ten montaż nowych punktów oświetlenia to myśli się o pojedynczej jakiejś jednej żarówce bo na wymianę całego oświetlenia to tu nie ma pieniędzy. Mi chodzi Wójcie o te nowe punkty, których nie ma, które zgłaszaliśmy, przykładowo Sucha Struga mówię o tą 1 lampę, o którą się dobijam 10 lat, o te lampy których nie ma, czy się myśli o Limasach, nie wiem tam chyba o Dziole też bo nie ma lamp, czy to jest, to nie ma w ogóle takiego planu. P.Wł.Wnętrzak nie, na dzień dzisiejszy tak jak Państwo na początku kadencji żeście zgłosili zapotrzebowanie na ponad 300tys. na rozbudowę sieci elektrycznej i teraz przy wzroście cen energii, przy nawet tym co żeśmy sobie kiedyś gratulowali, że zrobiliśmy energooszczędne oprawy, które nam 50% mniej energii zużywają to i tak ceny energii tak galopują, że dobrze, że na razie wstrzymał Urząd Ochrony Konkurencji wzrost cent energii od 1 stycznia ale ona nie jest unikniona i będzie może od 1 marca czy od kwietnia i mówi się o 30, 40% wzroście energii, jeżeli tak będzie to te 130tys. to jest na pokrycie kosztów energii i konserwację i może pojedyncze punkty świetlne 2, 3, 5 ale tam gdzie sieć jest zabudowana i można podłączyć poza jakieś tam istniejące instalacje. Budowa nowych punktów świetlnych to tak jak przy drodze powiatowej wymiana jest na pozwolenie na budowę to żeśmy na sam projekt dali 14tys.zł. i wtedy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. OAB.AM.0062-5/06 Protokół nr 5/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Łobzie, które odbyło się 28 grudnia 2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41 Otwarcie posiedzenia: godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku

U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie. Na podstawie art..18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009

P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009 P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009 z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu : 24 k w i e t n i a 2009 r o k u W posiedzeniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to wielka tajemnica, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo