2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok. 4. Zadania Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok. 4. Zadania Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym"

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba 2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok 3. Koszty konserwacji w okresie sprawozdawczym 4. Zadania Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym 5. Koszty wynagrodzeń i etatyzacja w okresie sprawozdawczym 6. Struktura zadłużeń na dzień 31 grudnia 2014 roku 7. Realizacja remontów w Osiedlu Sadyba za 2014 rok 8. Sprawozdanie z działalności społeczno wychowawczej Ośrodka Edukacji Kulturalnej Osiedla Sadyba za 2014 rok Zakończenie - 1 -

2 Wprowadzenie Administracja Osiedla Sadyba przedstawia sprawozdanie z działalności gospodarczofinansowej za 2014 rok. W sprawozdaniu zaprezentowano wykonanie planu na 2014 rok w Osiedlu Sadyba. Zasoby Administracji Osiedla Sadyba obejmują 90 budynków w tym: 86 budynków mieszkalnych, stanowiących 53 nieruchomości, 4 pawilony użytkowe. W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych jest lokali o ogólnej powierzchni m². 1. Zasoby Osiedla Sadyba Zasoby Osiedla Sadyba przedstawia poniższa tabela. Zasoby Osiedla Sadyba tabela nr 1 L.p. Treść Stan na r. Stan na r. 1. Liczba budynków, w tym: Budynki mieszkalne Pawilony Inne 5. Powierzchnia użytkowa ogółem: lokali mieszkalnych lokali użytkowych, w tym: lokali na potrzeby admin garaży Powierzchnia c.o.(objęta dostawą c.o.) lokali mieszkalnych lokali użytkowych Powierzchnia c.w. (objęta dostawą c.w.) lokali mieszkalnych lokali użytkowych Liczba budynków z dźwigami Liczba dźwigów Liczba mieszkań Liczba izb Liczba mieszkańców Liczba lokali użytkowych (bez garaży) Liczba garaży (miejsc postojowych) Powierzchnia terenów Osiedla (w m 2 ) Powierzchnia parkingów społecznych strzeżonych

3 2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok Wyniki finansowe gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2014 r. Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów za 2014 r. obejmuje gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i pozostałą działalność gospodarczą wraz z uwzględnieniem wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok ubiegły (art. 6 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) oraz nadwyżki bilansowej za 2013 rok. Rok sprawozdawczy na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej zamknął się łącznym wynikiem finansowym brutto 2 622,68 tys. zł., co stanowi wskaźnik w stosunku do planu na 2014 r. na poziomie 1,32, wynik netto ukształtował się w wysokości 2 308,35 tys. zł.. Wynik finansowy brutto w Osiedlu Sadyba za 2014 r. wykres nr 1 Wynik finansowy brutto. Wykonanie 2014 r. w prównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r. Wartości w tys.zł Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Wynik finansowy netto w Osiedlu Sadyba za 2014 r. wykres nr 2 Wynik finansowy netto. Wykonanie 2014 r. w prównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r. Wartości w tys.zł Plan 2014r. Wykonanie w 2014r. Wykonanie w 2013r. Plan 2014r. Wykonanie w 2014r. Wykonanie w 2013r

4 Na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wynik finansowy wyniósł 87,94 tys. zł. z uwzględnieniem nadwyżki bilansowej na podstawie z Uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka" z dnia 7 czerwca 2014 roku. na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi: dla nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 69,53 tys. zł. na fundusz remontowy: dla nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 243,69 tys. zł. i art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 1 755,76 tys. zł dla Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba zgodnie z 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 70,00 tys. zł. W planie gospodarczo finansowym na 2014 r. zakładano, że gospodarka zasobami mieszkaniowymi zamknie się praktycznie bezwynikowo (+ 0,41 tys. zł.). Rok sprawozdawczy wykazał nadwyżkę w wysokości 87,94 tys. zł. ( w tym): nadwyżka w wysokości 461,53 tys. zł. (dotyczy 27 nieruchomości), niedobór w wysokości 373,61 tys. zł (dotyczy 26 nieruchomości i garaż w pawilonie Konstancińska 3, w którym od 2008 r. nie były aktualizowane opłaty za miejsce postojowe z uwagi na zły stan techniczny i nie pokrywały w całości bieżących kosztów utrzymania. W 2013 r. zostały wykonane roboty elektryczne na kwotę 30,95 tys. zł (z uwagi na bezpieczeństwo), co spowodowało na koniec 2013 r. niedobór w wysokości 52,30 tys. zł., a na koniec 2014 r. zwiększył się do kwoty 63,07 tys. zł.). Na pozostałej działalności gospodarczej został wypracowany wynik finansowy brutto w wysokości 2 534,74 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,28 w stosunku do planu na 2014 r.. Dochód z pozostałej działalności powstaje z dwóch źródeł, tj. z dochodów poszczególnych nieruchomości oraz majątku wspólnego Osiedla Sadyba i jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynik finansowy netto (nadwyżka bilansowa) na pozostałej działalności gospodarczej na koniec 2014 r. wyniósł 2 220,41tys. zł

5 Strukturę wyniku netto wypracowanego z pozostałej działalności przedstawia poniższy wykres. Struktura wyniku netto z pozostałej działalności gospodarczej za 2014 r. wykres nr 3 Struktura w yniku netto (%) pozostałej działalności w Osiedlu "Sadyba" za 2014 r. Parkingi komercyjne; 0,69 Działalność Dzierżawa terenów; finansowa; 10,67 6,66 Anteny; 5,21 Reklama; 9,34 Lok. wygospodarowane; 2,48 Lok.użytkowe własnościowe; 3,68 Lok.użytkowe najem; 59,50 Strukturę wyniku netto wypracowanego w nieruchomościach przedstawia poniższy wykres. Struktura wyniku netto z nieruchomości za 2014 r. wykres nr 4 Struktura wyniku netto(%) pozostaw nieruchomości za 2014 r. Lok.użytkowe Garaże 2,66 własnościowe 25,39 Reklama 18,82 Anteny 36,73 Lok.użytkowe wygospodarowa ne 16,41 Z nadwyżki bilansowej z majątku wspólnego Osiedla Sadyba w kwocie 1 882,94 tys. zł.. Administracja proponuje przeznaczyć kwotę 250,00 tys. zł. na dofinansowanie Ośrodka Edukacji Kulturalnej, a pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 1 632,94 tys. zł. na fundusz remontowy członków spółdzielni (w skali roku w przeliczeniu na 1 m² powierzchni lokali zamieszkałych przez członków spółdzielni 8,16 zł/m² ) Z nadwyżki z pozostałej działalności nieruchomości w kwocie netto 337,44 tys. zł. Administracja proponuje przeznaczyć na pokrycie niedoborów na GZM kwotę 109,24 tys. zł. a pozostałą kwotę 228,20 tys. zł na fundusz remontowy tych nieruchomości, które osiągnęły dochód. Zbiorcze zestawienie kosztów, przychodów i wyników Osiedla Sadyba za 2014 r. zawiera załącznik nr 1. Wyniki finansowe na GZM w Osiedlu Sadyba za 2014 r. zawiera załącznik nr

6 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2014 r. Koszty w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem na 2014 r. w wysokości ,28 tys.. Koszty za 2014 r. w poszczególnych grupach ukształtowały się na poziomie: eksploatacja podstawowa wykonanie kosztów wyniosło 7 638,26 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 1,03, konserwacja - wykonanie kosztów wyniosło 1 605,32 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 0,96, odpisy na fundusz remontowy - wykonanie kosztów wyniosło 5 776,63 tys. zł., zgodnie z założonym planem na 2014 r., koszty remontów lokali użytkowych wynajmowanych (w tym garaże) wykonanie wyniosło 38,68 tys. zł., o stanowi wskaźnik wykonania planu na 2014 r. na poziomie 0,29, opłaty niezależne wykonanie kosztów wyniosło 1 357,00 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 1,06, W grupie kosztów opłat niezależnych występują koszty: energii elektrycznej nieruchomości części wspólnej (wskaźnik wykonania zgodnie z założonym planem na 2014 r.), wody na cele techniczne i ogólne (wskaźnik wykonania 1,17). usługi i opłaty komunalne - wykonanie kosztów wyniosło 8 674,22 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 0,97, W grupie kosztów usług i opłat komunalnych występują: koszty podatku od nieruchomości (wskaźnik wykonania 0,98), wieczystego użytkowania gruntów nieruchomości i gruntów wspólnych (wskaźnik wykonania 0,98), koszty wody i kanalizacji (wskaźnik wykonania 0,98) oraz koszty wywozu śmieci (wskaźnik wykonania 0,91), dostawa ciepła - wykonanie kosztów wyniosło 7 938,22 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 0,94. koszty operacyjne i finansowe - wykonanie w kwocie 211,18 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 1,

7 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2014 r. wykres nr 5 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Wykonanie za 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r Wartości w tys.zł Eksploatacja Konserwacja Odpisy na podstaw ow a fundusz remontow Energia elektryczna Woda na celeusługi i opłaty techn. komunalne Media Plan 2014 Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2014 r. stanowi załącznik nr 3. Koszty zarządzania ogólnego Administracji Osiedla Sadyba za 2014 roku ukształtowały się na poziomie 3 921,93 tys. zł., co w stosunku do planu stanowi wskaźnik 1,05 (wzrost o 22,11 tys. zł.). Lp. Wykonanie kosztów zarządzania ogólnego w 2014 r. (w tys. zł.) Wyszczególnienie Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Wskaźnik wykonania 2014/ (3 / 4) 1 Wynagrodzenia i narzuty pracowników umysłowych 2 541, ,88 1,04 2 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 27,63 25,61 1,07 3 Narzuty kosztów biura Zarządu 745,75 745,75 1,00 4 Materiały (biurowe i czystościowe) 99,67 74,03 1,35 5 Pozostałe koszty (w tym usługi pocztowe, informatyczne,telefoniczne, konserwacja sprzętu biurowego amortyzacja, PFRON, zakup sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, BHP, i inne) 261,78 246,19 1,06 6 Koszty utrzymania lokalu własnego 205,97 201,76 1,02 7 Koszty organów samorządowych 39,48 34,79 1, ryczałty telefoniczne 26,11 24,30 1, koszty Zebrania Osiedlowego 7,74 7,04 1, Pozostałe koszty (materiały) 5,63 3,45 1,63 RAZEM 3 921, ,01 1,04 tabela nr 2 Przekroczenie kosztów zarządzania ogólnego dotyczy nieplanowanych wydatków m.in. na: zakup teczek ewidencji lokali mieszkalnych dla potrzeb Działu Eksploatacji ( 14,50 tys. zł.), krzeseł na Zebranie Osiedlowe (5,10 tys. zł.), obsługi prawnej (6,67 tys. zł.). W porównaniu do wykonania roku 2013 wzrost dotyczył głównie: kosztów wynagrodzeń z narzutami spowodowany wzrostem etatów kadry kierowniczej od lipca 2013 r., - 7 -

8 materiałów, m.in. na zakup tonerów w kwocie 41,98 tys. zł. niezbędnych do sporządzania ogromnej ilości dokumentów do instytucji zewnętrznych (prokuratura, sądy) oraz na potrzeby realizacji umów, przetargów, sprawozdawczości, współpracy z Radami Domów -Nieruchomości i organów samorządowych, pozostałych kosztów m.in. archiwizacji dokumentów przez firmę zewnętrzną w kwocie 20,02 tys. zł. i obsługą prawną. Przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2014 r.. Ogółem przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,97 tys. zł. na poziomie wskaźnika 1,02 planu na 2014 r.. Przychody w Osiedlu Sadyba za 2014 r. Przychody. Wykonanie 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r. wykres nr 6 Warości w tys. zł Przchody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi Przychody z pozostałej działalności gospodarczej Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Przychody za 2014 r. w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały wykonane w wysokości ,08 tys. zł. w stosunku do planowanych ,23 tys. zł., tj. na planowanym poziomie. Przychody w zakresie pozostałej działalności gospodarczej zostały zrealizowane w wysokości 4 778,89 tys. zł. w stosunku do planowanych 4 233,07 tys. zł., tj. na poziomie wskaźnika 1,13. Przychody i wyniki utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2014 r. zawiera załącznik nr Koszty konserwacji w okresie sprawozdawczym Całkowite koszty konserwacji za 2014 r. w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie wskaźnika 0,96 w wysokości 1 605,32 tys. zł., z czego: konserwacja własna wskaźnik 1,01 w wysokości 490,51 tys. zł. konserwacja obca wskaźnik 0,94 w wysokości 1 114,81 tys. zł

9 Konserwacja własna: konserwacja ogólnobudowlana została wykonana w wysokości 153,32 tys. zł., w stosunku do planu na 2014 r. na poziomie wskaźnika 0,94, konserwacja zieleni została wykonana w wysokości 337,19 tys. zł., w stosunku do planu na 2014 r. na poziomie wskaźnika 1,05. Konserwacja obca: konserwacja dźwigów została wykonana na poziomie planowanym na 2014 r. w wysokości 138,96 tys. zł., konserwacja domofonów została wykonana w wysokości 82,40 tys. zł. i w stosunku do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 1,13, konserwacja elektryczna została wykona w wysokości 429,19 tys. zł. i w stosunku do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 1,12, konserwacja sanitarna została wykona w wysokości 391,56 tys. zł. i w stosunku do zaplanowanej na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 1,10, konserwacja zieleni została wykonana w wysokości 69,72 tys. zł. i w stosunku do zaplanowanej na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 0,44. konserwacja ogólnobudowlana została wykonana w wysokości 2,98 tys. zł. i w stosunku do zaplanowanej na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 0,04 Koszty konserwacji za 2014 rok (w tys. zł.) tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. Wskaźnik wyk. planu 2014 r (4 / 3) 1 Konserwacja własna 484,01 490,51 1,01 w tym konserwacja ogólnobudowlana 163,94 153,32 0,94 konserwacja zieleni 320,07 337,19 1,05 2 Konserwacja obca 1 192, ,81 0,94 konserwacja dźwigów 143,75 138,96 0,97 konserwacja domofonów 72,74 82,40 1,13 konserwacja elektryczna 389,05 429,19 1,12 konserwacja sanitarna 356,23 391,56 1,10 konserwacja ogólnobudowlana 75,00 2,98 0,04 konserwacja zieleni 160,00 69,72 0,44 RAZEM 1 676, ,32 0,96-9 -

10 4. Zadania Dział Eksploatacji w okresie sprawozdawczym Realizacja zadań eksploatacji na rzecz Osiedla Sadyba realizowana była przez służby techniczne i administracyjne w sposób optymalny, dostosowany do obecnej sytuacji gospodarczej i rynkowej. W zależności od rodzaju koniecznych przedsięwzięć, przeprowadzana była siłami własnym lub obcymi. Główne zadania będące w zakresie Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym za 2014 r. polegały m.in. na: przyjmowaniu wniosków i oświadczeń dotyczących ulgi z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów za 2014 r., przyjmowaniu oświadczeń mieszkańców Osiedla Sadyba dotyczących ilości osób zamieszkałych w lokalach związanych z gospodarką odpadami; wypełnianiu i rozliczaniu deklaracji dotyczących nieruchomości związanych z gospodarką odpadami, nadzorowaniu i koordynowaniu wywozu śmieci komunalnych, gabarytowych, gruzu, recyklingu, odpadów zielonych, itp., nadzorze nad gospodarzami i sprzątaczami posesji, grupą parkową oraz utrzymaniem właściwego stanu sanitarno porządkowego w budynkach, na terenach Osiedla Sadyba jak i Parku Stanisława Dygata, organizowaniu i zlecaniu zastępstw urlopowych i chorobowych w celu zapewnienia ciągłości pracy i bieżącej obsługi nieruchomości, przygotowywaniu nieruchomości do obchodów świąt państwowych, zlecaniu, nadzorowaniu i koordynowaniu prac firm zewnętrznych w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji, inwentaryzacji pomieszczeń wspólnych zajmowanych bezumownie przez mieszkańców wraz z rozpoczęciem procedury uregulowania stanu prawnego, inwentaryzacji nielegalnych zabudów korytarzy i części wspólnych, nadzorze nad wykonywaniem zadań zleconych firmom ochroniarskim wraz z comiesięczną weryfikacją przesyłanych raportów, prowadzeniu rejestrów i zawieraniu umów m.in. najmu na pomieszczenia typu schowki i inne wolne np. suszarnie, pralnie itp., nie użytkowane przez mieszkańców pomieszczenia gospodarcze, zaopatrzeniu gospodarzy domów w narzędzia pracy, środki czystości i inne artykuły dla potrzeb Administracji Osiedla i Organów Samorządowych Administracji, uczestnictwu w komisjach np. związanych z zalaniem mieszkań, okresowych przeglądów technicznych budynków, udziału w zwalnianiu i zasiedlaniu lokali mieszkalnych i użytkowych,

11 udziału w przeprowadzaniu eksmisji z lokali, współuczestnictwu przy wprowadzaniu wykonawców na tereny zewnętrzne i na budynki w celu wykonania robót remontowych wraz z odbieraniem terenu po ich wykonaniu, prowadzeniu spraw dotyczących skarg mieszkańców na zakłócanie ciszy nocnej, spokoju w budynkach i przyległym terenie, przez lokatorów i osoby z zewnątrz (również nocujące na klatkach schodowych). Niektóre z tych spraw kierowane były do organów Policji i Straży Miejskiej, Dział Eksploatacji współpracował również ze wszystkimi innymi jednostkami organizacyjnymi Administracji i Zarządu Spółdzielni MSM Energetyka. Związana była z funkcjonowaniem Osiedla Sadyba w sprawach organizacyjnych, technicznych, porządkowych, lokalowych itp. Pracownicy działu aktywnie uczestniczyli w Zebraniach Domowych Nieruchomości organizowanych przez Rady Domów Nieruchomości. Dział Eksploatacji aktywnie brał udział w akcjach społecznych jak i organizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów. W roku 2014 odbywały się spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Warszawa Mokotów. Spotkania te miały na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Osiedla Sadyba. Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej otrzymywali informacje dotyczące miejsc, które powinny być objęte szczególnym nadzorem tych służb ze względu na zagrożenia takie jak: dewastacja mienia Spółdzielni, picie alkoholu, gromadzenie się osób zakłócających ciszę i spokój mieszkańcom oraz przekazywano informacje o mieszkańcach bardzo często zakłócających ciszę nocną. We wszystkich budynkach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych wywieszone są numery telefonów do Straży Miejskiej 986 i Policji 997 jak również dzielnicowych, w celu całodobowego kontaktu ze służbami porządkowymi. W razie zaistnienia przypadków zakłócania ciszy nocnej, nocowania osób bezdomnych, dewastacji mienia Spółdzielni itp. Dział Eksploatacji podejmował również interwencje w sprawach porządkowych na sąsiadujących nieruchomościach z terenami Osiedla, nie będących w administrowaniu np. Konstancińska 11a, Limanowskiego/Powsińska jak również polegających na odśnieżaniu chodników, sprzątaniu terenów zielonych, monitowanie do dzielnicowych służb porządkowych itp. Główne zadania będące w zakresie zieleni i infrastruktury w okresie sprawozdawczym w 2014 roku polegały m.in. na: występowaniu do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie uzyskania zezwoleń na usuwanie drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu, zakupie sadzonek, nasadzeniem drzew, krzewów, żywopłotów, cięciu żywopłotów, usuwaniem starych i zagrażających drzew, wiatrołomów, pielęgnacji drzewostanu, prześwietlaniu drzew z usunięciem i wywiezieniem suszu,

12 nadzorowaniu i organizowaniu prac związanych z koszeniem trawników, odbiorze terenu i zieleni po wykonaniu robót remontowych zewnętrznych, konserwacji zieleni objętej nadzorem przez Konserwatora zabytków, konserwacji kosiarek, pilarek i nożyc spalinowych i innych oraz ich przeglądy i naprawy. Na terenie Administracji Osiedla Sadyba dokonywane są nowe nasadzenia oraz podnoszona jest kultura gleb terenów zielonych. W większości są to drzewa i krzewy szlachetne cieszące oko kolorem i pokrojem liści oraz wydające owoce, tak poszukiwane przez zamieszkujące na terenach spółdzielczych ptaki. W okresie sprawozdawczym współpracowano z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie konserwacji zieleni, wykonał prace ogrodnicze zgodnie z uzależnieniami zawartymi w wydanych przez WOŚ decyzjach, które nakładały na Spółdzielnię wykonanie nasadzeń drzew, w zamian za usunięte. WOŚ podawał w swoich decyzjach wymogi materiału roślinnego tj. ilość drzew do nasadzenia oraz minimalny obwód pnia drzewa. W roku 2014 : złożono 43 wnioski o wycięcie drzew i krzewów, otrzymano 33 decyzje z WOŚ (w tym:) ilość drzew do wycinki 144 szt. (zgodnie z decyzjami WOŚ) ilość krzewów do wycinki 134 m 2 ilość wykonanych nasadzeń drzew 148 szt. ilość wykonanych nasadzeń krzewów 84,6 m 2 Dobór i sadzenie drzew odbywało się pod nadzorem Inspektora ds. zieleni. Posadzone drzewa były komisyjnie odbierane przez inspektorów z Wydziału Ochrony Środowiska. Schemat wykonanych nasadzeń w 2014 r. na terenie Osiedla Sadyba stanowi załącznik nr 5. W okresie sprawozdawczym przygotowano i zrealizowano zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia r. i Uchwałą nr 8 z dnia r. WZCz MSM Energetyka zadania związane z modernizacją i doposażeniem placów zabaw. Powyższe zrealizowano na terenach ogólnoosiedlowych w rejonach ulic: przy budynku Bonifacego 73 przy budynkach Korczyńska 10,13,15 przy budynkach Spalska 1,2 w łącznej kwocie brutto wysokości 291,56 tys. zł.. Wydatki i ich dofinansowanie zostały zaewidencjonowane na funduszu remontowym

13 5. Koszty wynagrodzeń i etatyzacja w okresie sprawozdawczym Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w 2014 r. zostały zrealizowane na poziomie wskaźnika 0,98 w kwocie 3 987,72 tys. zł.. W stosunku do analogicznego okresu tj r. koszty wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie wskaźnika 1,01, co stanowi wzrost o 41,32 tys. zł.. pracownicy biurowi 2 207,28 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,98 w stosunku do planu 2014 r. (w stosunku do 2013 r. wskaźnik 1,04), pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 198,24 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,96 w stosunku do planu na 2014 r., (w stosunku do 2013 r. wskaźnik 0,97), konserwatorzy 218,43 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,99 w stosunku do planu 2014 r., (w stosunku do 2013 r. wskaźnik 1,02), gospodarze/ sprzątacze 1 363,76 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,97 w stosunku do planu 2014 r., (w stosunku do 2013 r. wskaźnik 0,98). wykres nr 7 Wykonanie wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba w 2014 r. (w tys. zł.) Wykonanie wynagrodzeń pracowników Administracji w 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r Pracownicy biurowi Ośrodek Edukacji Kulturalnej Konserwatorzy Gospodarze / Sprzątacze Plan zatrudnienia2014 r. Wykonanie zatrudnienia w 2014 r. Wykonanie zatrudnienia w 2013 r. Zatrudnienie w Administracji Osiedla ukształtowała się w 2014 r. na poziomie 75,60 etatów, co stanowi wskaźnik 0,97 w stosunku do planu 2014 r.. W stosunku do wykonania 2013 r. etatyzacja ogółem zmniejszyła się o 1 etat, co stanowi wskaźnik 0,99. kadra kierownicza 4,00 etaty zgodnie z założonym planem na 2014 r. pracownicy biurowi 28 etatów zgodnie z założonym planem na 2014 r. pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 4,00 etaty, zgodnie z założonym planem na 2014 r. konserwatorzy 5,00 etatów, zgodnie z założonym planem na 2014 r. gospodarze/ sprzątacze 35 etatów, co stanowi wskaźnik 0,95 wykonania planu na 2014 r., w stosunku do wykonania 2013 r. etatyzacja zmniejszyła się o 2 etaty, co stanowi wskaźnik 0,

14 Wykonanie zatrudnienia w Administracji Osiedla Sadyba w 2014 r. wykres nr 8 Struktura i wykonanie zatrudnienia w 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r Kadra kierownicza Pracownicy biurowi Ośrodek Edukacji Kulturalnej Konserwatorzy Gospodarze / Sprzątacze Plan 2014 r. Wykonanie zatrudnienia w 2014 r. Wykonanie zatrudnienia w 2013 r. 6. Struktura zadłużeń na dzień 31 grudnia 2014 roku Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, czynszu najmu lokali użytkowych i miejsc garażowych na dzień 31 grudnia 2014 roku ogółem wyniosło 2 065,83 tys. zł., co stanowi 5,68 % należnych opłat rocznych. Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych na r. wyniosło 1 813,13 tys. zł., co stanowi 5,87% należnych rocznych opłat. W stosunku do analogicznego okresu tj. stanu na r. kwota zadłużeń z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych zwiększyła się o 54,06 tys. zł., natomiast zmniejszyła się liczba zadłużonych lokali o 267 spraw. Zadłużenie z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych i miejsc garażowych na r. wyniosło 252,71 tys. zł., co stanowi 4,64% należnych opłat. W stosunku do analogicznego okresu tj. stanu na r. kwota zadłużeń z tytułu opłat za użytkowanie lokali użytkowych zmniejszyła się o 3,05 tys. zł.. Z analizy struktury zadłużeń wynika, że zadłużenia bieżące stanowią wskaźnik 0,70, z czego prawie połowa to zadłużenie do 2 miesięcy. Zadłużenia zasądzone i skierowane do sądu stanowią wskaźnik 0,30 łącznej kwoty zadłużeń. Zmniejszyła się znacznie liczba mieszkań z zadłużeniem bieżącym o 284 lokale oraz kwota tych zadłużeń o 18,00 tys. zł. w stosunku do 2013 r.. Nastąpił także wzrost zarówno liczby i kwoty spraw zasądzonych w porównaniu do roku ubiegłego. Problemy z odzyskaniem tych należności są złożone i długotrwałe. Stosowne działania i procedury prowadzone są na wniosek Administracji przez Zarząd Spółdzielni tj. egzekucje z własnościowego prawa do lokalu, postępowania eksmisyjne, sprawy sądowe o podział spadku oraz licytacje lokali

15 Kwota zadłużeń w Osiedlu Sadyba na r. (w tys. zł.) wykres nr 9 Kwota zadłużeń lokali. Stan na r. w porównaniu do r Wartości w tys. zł Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Stan na r. Stan na r. Liczba zadłużonych lokali w Osiedlu Sadyba na r. wykres nr 10 Liczba zadłużonych lokali. Stan na r. w porównaniu do r. Liczba lokali Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Stan na r. Stan na r. Na dzień r. wystosowano przedsądowych wezwań do zapłaty, skierowano 147 spraw do postępowania sądowego, otrzymano 140 wyroki w trybie nakazowym, doprowadzono do podpisania 49 zobowiązań, 2 ugód. W wyniku działań windykacyjnych odzyskano należności na kwotę 55,76 tys. zł.. Administracja Osiedla Sadyba w celu wyegzekwowania należności i minimalizowania poziomu zadłużeń z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i lokali użytkowych podejmuje wszelkie działania takie jak: prowadzenie częstych i licznych rozmów z dłużnikami, bieżące podejmowanie decyzji prawno- organizacyjnych, monitorowanie i egzekwowanie należności, wysyłanie monitów o zaleganiu z opłatami, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, kierowanie spraw na drogę postępowania komorniczego. Szczegółowe zestawienie zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień r. zawiera załącznik nr

16 7. Realizacja remontów w Osiedlu Sadyba Nakłady na remonty za 2014 r. wyniosły 9 900,80 tys. zł. i ukształtowały się na poziomie wskaźnika 1,03 w stosunku do planu na 2014 r.. W stosunku do 2013 r. wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba wzrosło o 1 648,19 tys. zł. (wskaźnik 1,20). L.p Bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba za 2014 r. (w tys. zł) Wyszczególnienie PLAN 2014r. Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Wskaźnik wykonania PLANU Wskaźnik wykonania 2014 / ( 4 / 3) ( 4 / 5) STAN funduszu remontowego na 1.01./+/ /-/ 4 318, , ,98 1,23 0,78 Przychody RAZEM 5 780, ,25 196,39 1,41 1,13 1 Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 5 780, , ,37 1,00 1, Od lokali mieszkalnych na: 5 624, , ,41 1,00 1,12 na spłatę pożyczek z CFR na termomodernizację 874, na remonty 5 624, , ,76 1,00 1, Odpisy od lokali użytkowych własnościowych 39,63 42,16 41,14 1,06 1, Odpisy od lok. użytk. dla potrzeb administracji 14,33 12,75 12,78 0,89 0, Odpisy od garaży własnościowych 102,92 104,10 59,04 1,01 1,76 Inne wpływy (np. odszkodowania z 2 378,38 146,32-2,59 PZU, wpłaty za dewastacje) 3 Z rozliczenia nadwyżki bilansowej 1 999, ,70-1,06 4 Fundusz remontowy RAZEM , , ,37 1,33 0,96 Indywidualne pożyczki budynków z CFR 2 298, ,51 974,30 0,63 1,49 Środki na remonty OGÓŁEM , , ,67 1,20 1,00 KOSZTY 1 Nakłady na remonty ogółem 9 624, , ,61 1,03 1,20 Spłata indywidualnych pożyczek 2 budynkowych z odsetkami Zwrot pożyczek z CFR na 3 termomodernizację 4 Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 792,74 851,14 728,17 1,07 1,17 698,01-10,71 20,66 46,03 1,93 0,45 Wydatki RAZEM z tego obciążające: , , ,82 1,03 1,11 fundusz remontowy , , ,81 1,04 1,11 koszty eksploatacji lokali użytkowych wynajmowanych 135,44 38,68 63,01 0,29 0,61 STAN FUNDUSZU na koniec roku 2 105, , ,87 1,99 0,79 tabela nr 4 Stan funduszu remontowego na koniec 2014 r. wynosi 4 199,72 tys. zł. i zmniejszył się w stosunku do stanu na koniec 2013 r. o 1 111,15 tys. zł.. Wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba za 2014 r. w podziale na roboty branżowe stanowi załącznik nr 7. Stan funduszu remontowego dla budynków na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi załącznik nr

17 Zakres rzeczowo finansowy remontów budynkowych wykonanych w Osiedlu Sadyba zawiera załącznik nr 9. Zakres rzeczowo finansowy remontów ogólnoosiedlowych wykonanych w Osiedlu Sadyba zawiera załącznik nr 10. W ramach robót budowlanych wykonano: remont wierzchniej warstwy elewacji wybranych ścian w budynkach: Korczyńska 1, Korczyńska 3, Korczyńska 5, Korczyńska 15, PBW 3, PBW 7, Spalska 6. remont balkonów, tarasów lub logii: - Jaszowiecka 8 prace blacharsko dekarskie (II etap) fragmentów gzymsów i daszków nad pionami balkonów ( nie w pełni realizowano), - Konstancińska 5A kompleksowy remont balkonów 4 pionów (16 lokali) Jaszowiecka 4 (4 lokale) Spalska 2 (4 lokale) Urle 13 (4 lokale) Bonifacego 79 (4 lokale) Konstancińska 5 (4 lokale) Konstancińska 7 (4 lokale) Sobieskiego 62 (4 lokale) Sobieskiego 66 (4 lokale) Sobieskiego 66A (4 lokale) Sobieskiego 72 (4 lokale) remonty klatek schodowych w budynkach: - Korczyńska 6 i Jaszowiecka 14 (zakończono prace rozpoczęte w roku 2013), Jaszowiecka 7, Korczyńska 11, Urle 8, Urle 9, Urle Bonifacego 73 okładziny posadzek z płytek gresowych w holach przed windami na wszystkich kondygnacjach. (II etap). - Bonifacego 71 wykończeniem na 11 kondygnacjach portali ścian wejść do wind. Ponadto trwają prace w budynkach, gdzie stopień zaawansowania na koniec grudnia 2014r. wyniósł: Konstancińska 7 95%, Korczyńska 10 20% (zakończenie prac w II kwartale 2015r.) Prace związane z remontem klatek schodowych na budynku Urle 1 zostały przesunięte na rok 2015r. Jaszowiecka 10, Korczyńska 6 wymianę drzwi do bocznych holi korytarzowych (rozpoczęcie w 2013 r.) Sobieskiego 72 wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych Bonifacego 87, Jaszowiecka 2, Jaszowiecka 9, Spalska 1 wymiana okienek piwnicznych Bonifacego 79 daszki nad wejściami

18 Solankowa 6 odwodnienie daszków nad wejściami Jaszowiecka 5, Jaszowiecka 6, PBW 11, Urle 4.docieplenie cokołów wraz z opaskami Bonifacego 73 przebudowa pomostu wejściowego do budynku (rozpoczęcie w 2013 r.) Bonifacego 89 remont wejścia z przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych remont pomieszczeń hydrowęzłów (w zakresie budowlanym) w 23 budynkach tj.: Bonifacego 71, Bonifacego 74, Jaszowiecka 3 (hydrowęzeł wspólny dla budynków Jaszowiecka 1 i 3), Jaszowiecka 6, Jaszowiecka 9, Jaszowiecka 11 (hydrowęzeł wspólny dla budynków Jaszowiecka 11 i 13), Jaszowiecka 14, Konstancińska 5, Konstancińska 7, Korczyńska 2, Korczyńska 13, PBW 3, PBW 11, Powsińska 38, Powsińska 40, Sobieskiego 62, Sobieskiego 66, Sobieskiego 66A, Sobieskiego 70, Sobieskiego 70A, Spalska 1, Spalska 2, Urle 4. wymianę wyłazów dachowych w 17 budynkach: Jaszowiecka 1, Jaszowiecka 3, Jaszowiecka 5, Jaszowiecka 6, Jaszowiecka 7, Konstancińska 7, Konstancińska 7A, Konstancińska 9, Sobieskiego 62, Sobieskiego 64, Sobieskiego 66, Sobieskiego 66A, Sobieskiego 70, Sobieskiego 70A, Spalska 1, Sobieskiego 2, Sobieskiego 4. inne roboty budowlane, które obejmowały doraźne naprawy jak również prace wnioskowane przez Rady Domu Nieruchomości. Wykonano m.in.: ekspertyzę wg decyzji PINB, Straży Pożarnej, naprawy drzwi korytarzowych, miejscowe naprawy dachu wg zgłoszeń o przeciekach właścicieli lokali z ostatniej kondygnacji, miejscowe naprawy elewacji, szklenie drzwi lub okien po dewastacjach, odgruzowanie oraz uszczelnienie przewodów kominowych, montaż nasad kominowych, sprawdzenie docieplenia stropodachu, zbicie tynku z płyt balkonowych, wymiana uszkodzonych płyt poliwęglanowych na daszkach wejściowych, uzupełnienie ubytków w schodach zewnętrznych, zamknięcie śrubami szuflad zsypowych, malowanie podłogi w pomieszczeniu rowerowni, adaptację pomieszczenia zsypu na rowerownię, dostawę i montaż podjazdu dla wózków inwalidzkich na ścianie przy biegach schodowych, podzielenie pomieszczenia suszarni ścianą i wstawienie nowych drzwi. W ramach robót elektrycznych: prace związane z wymianą instalacji elektrycznej WLZ (wewnętrznej linii zasilającej): w 14 budynkach: Bonifacego 79, Jaszowiecka 12, Konstancińska 5, Konstancińska 7B, Konstancińska 9, Korczyńska 13, Korczyńska 15, PBW 5, PBW 9, Urle 3, Urle 6, Urle 7, Urle 9, Spalska 3 (zakończenie prace z roku 2013). prace związane z wymianą instalacji elektrycznej WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) dla 9 budynków: Bonifacego 74, Jaszowiecka 3, Jaszowiecka 4, Jaszowiecka 5, Korczyńska 1, Korczyńska 3, Korczyńska 5, Spalska 1, Spalska 6 gdzie nastąpiło odstąpienie od umowy realizowanej z roku 2013, dokonano zapłaty na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych robót,

19 wymianę przyłącza elektrycznego dla 7 budynków: Jaszowiecka 2, Sobieskiego 64, Sobieskiego 66, Sobieskiego 66A, Sobieskiego 70, Sobieskiego 70A, Sobieskiego 72A. instalację odgromową wykonano na budynkach: Konstancińska 5A, Korczyńska 4, PBW 5, Urle 8, Urle 9. wymianę instalacji systemu CC TV w budynkach: Bonifacego 77, Jaszowiecka 10, Jaszowiecka 14, Korczyńska 6. zakończono prace (rozpoczęte w roku 2013) związane z wymianą dźwigów w budynkach Bonifacego 71 oraz Bonifacego 73, wymianę instalacji domofonowej analogowej na cyfrową: w budynkach: Konstancińska 5A, Urle 3, Powsińska 15, inne naprawy elektryczne obejmowały m.in.: sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo rozliczeniowego i założenie nowych plomb, montaż dodatkowego dysku do systemu CCTV, montaż listew osłonowych na przewody instalacji domofonowej, przeniesienie licznika rozliczeniowego, naprawy kamery w windzie, wymiany instalacji dzwonkowej, wymiany przycisków dzwonkowych, naprawy rejestratora systemu monitoringu, wykonanie audytu i wydanie opinii w zakresie wykonanego remontu instalacji elektrycznych, montaż czytników breloków oraz wyposażenie po jednym breloku dla każdego lokalu, montaż listew instalacji niskoprądowej, itp. W ramach robót sanitarnych : wymianę wodomierzy w 16 budynkach tj.: Bonifacego 71, Bonifacego 74, Bonifacego 77, Bonifacego 79, Bonifacego 87, Bonifacego 92, Jaszowiecka 9, Jaszowiecka 11, Jaszowiecka 13, Konstancińska 5, Konstancińska 7, Konstancińska 7A, Powsińska 23, Spalska 2, Spalska 3, Spalska 5. modernizację suchego pionu hydrantowego i podłączenie go do instalacji wodnej wykonano w budynku Bonifacego 71, wymianę przyłącza wody do budynku wraz z wykonaniem hydroforni oraz nawodnionego pionu hydrantowego wykonano w budynku Korczyńska 8, wymianę pionów kanalizacyjnych tj. łazienkowo kuchennych i łazienkowych wraz z podejściami wykonano w budynku Bonifacego 89, wymiana dwóch pionów kanalizacyjnych łazienkowo kuchennych i jednego pionu kanalizacyjnego łazienkowego wykonano w budynku Konstancińska 5B, wymianę pionów kanalizacyjnych łazienkowych wraz z podejściami oraz pionów łazienkowych i kuchennych ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z podejściami w budynku Bonifacego 83/85, wymiana jednego pionu kanalizacyjnego łazienkowo kuchennego i pionu centralnego ogrzewania w łazience (pion lokalu nr ) oraz wymianę dwóch pionów kanalizacyjnych

20 łazienkowych i łazienkowo kuchennych wraz z pionem instalacji c.o. i montażem grzejników w łazienkach ( pion lokali 3 142, ) w budynku Konstancińska 1 z uwagi na zaistniałą awarię dokonano wymiany jednego pionu kanalizacji sanitarnej łazienkowej lokali w budynku Sobieskiego 70A, inne naprawy sanitarne obejmowały m.in.: wymiany podstaw pionów kanalizacji deszczowej, wymiana grzejników na klatkach schodowych, demontaż i ponowny montaż zaworów hydrantowych i szafek, usunięcie awarii sieci wodociągowej podwyższonego ciśnienia między hydrofornią a budynkiem, wyniesienie zaworów z.w. i c.w. podpionowych z piwnicy na korytarz, zakup pompy cyrkulacji ciepłej wody do węzła c.o., wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej, kompleksowa wymiana odpowietrzników na końcówkach pionów instalacji c.o. (ostatnie piętro), montaż zlewu i doprowadzenie wody nad zlew w pomieszczeniu węzła cieplnego, serwis i montaż podzielników, montaż pierwotny wodomierzy lokalowych, uzupełnienie (wymiana) uszkodzonej izolacji poziomów centralnego ogrzewania, itp. W ramach robót ogólnoosiedlowych wykonano: Roboty elektryczne - oświetlenie dodatkowe słupy w liniach L-1, L-2 w rejonie klatki schodowej przy bud Solankowa 4 i L-1 przy bud Powsińska 40 oraz wymianę zasilania między TG a TA, linię oświetlenia zewnętrznego L-1, L-2 przy ul. Sobieskiego 66A, wymianę linii L1 L2 oświetlenia zewnętrznego przy ul. Bonifacego 71, wymianę linii L2 oświetlenia zewnętrznego przy ul. Jaszowieckiej 1, wymiana linii oświetlenia zewnętrznego L-1, L-3, Jaszowiecka 1 (wzdłuż budynków Jaszowiecka 1/3/5), wymianę linii oświetlenia zewnętrznego L-2 Urle 7 - docelowo nazwana L-1 Urle 5, wymianę linii oświetlenia zewnętrznego L-1 Korczyńska 8, instalację oświetlenia zewnętrznego linia L-3 PBW 7, Roboty drogowe przebudowę fragmentu drogi chodnika z dojściami do budynku przy ul. Korczyńskiej 15, modernizację ciągu pieszo jezdnego i chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Jaszowiecka 4/6/8, miejscowe naprawy dróg masami bitumicznymi, Roboty pozostałe montaż urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie placu zabaw usytuowanego przy ul. Bonifacego 73 (etap I: piramida Titan, zjeżdżalnia rurowa, dodatek tunel) wraz z wykonaniem strefy bezpiecznej na placu, montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw Korczyńska 10/13/15 i Spalska 1,2 oraz wykonanie strefy bezpiecznej,

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki finansowe Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2012 r.

1. Wyniki finansowe Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2012 r. Spis treści Wprowadzenie I. Wyniki finansowe Osiedla Sadyba w 2012 roku 1. Wyniki finansowe Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2012 r. 2. Przychody Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2015 roku. 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2015 rok

Spis treści. Wprowadzenie. 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2015 roku. 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2015 rok Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2015 roku 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2015 rok 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Wynik na pozostałej działalności za okres I-XII/2010 I. Pozostałe przychody operacyjne Lp. Wyszczególnienie kwota w złotych 1 2 3 1. Zwrot kosztów sądowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r.

Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2015 r. poniosła koszty związane z eksploatacją i technicznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r.

Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r. Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2014 r. poniosła koszty związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w MSM Energetyka za 2014 rok

Informacja dot. zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w MSM Energetyka za 2014 rok Informacja dot. zagadnień technicznoeksploatacyjnych w MSM Energetyka za 2014 rok Rok 2014 był pierwszym rokiem funkcjonowania nowego systemu planowania i realizacji robót remontowych wprowadzonego poleceniem

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczo- finansowy na 2011 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie

Plan gospodarczo- finansowy na 2011 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie MSM Energetyka 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel. 22 842 28 93, fax. 22 642 98 42 www.aosadyba.msmenergetyka.pl e-mail: sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Plan gospodarczo-

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczo- finansowy na 2013 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie

Plan gospodarczo- finansowy na 2013 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie MSM Energetyka 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel./fax 22 642 98 42 www.aosadyba.msmenergetyka.pl e-mail: sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Plan gospodarczo- finansowy

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczo- finansowy na 2012 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie

Plan gospodarczo- finansowy na 2012 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie MSM Energetyka 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel./fax 22 642 98 42 www.aosadyba.msmenergetyka.pl e-mail: sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Plan gospodarczo- finansowy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 Plan Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. Nieruchomość Zakres robót remontów planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 19/2011

U C H W A Ł A nr 19/2011 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2012r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na 31.XII. 2008

Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na 31.XII. 2008 Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na 31.XII. 2008 I Środki pieniężne w : -kasie 5 420,79 -bieżący rachunek bankowy 753 508,74 -rachunek ZFSS 2 058,13 -lokaty terminowe 2 628 950,00 razem 3 389 937,66

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r.

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r. UCHWAŁA NR 78 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia 24.09.2013 r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności MSM ENERGETYKA Administracji Osiedla Sadyba za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności MSM ENERGETYKA Administracji Osiedla Sadyba za 2009 rok MSM Energetyka 2-942 Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel. 22 842 28 93, fax. 22 642 98 42 www.aosadyba.msmenergetyka.pl e-mail: sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

RAZEM 17794,06 1,21 296609,06-105532,62 187851,00 378927,44

RAZEM 17794,06 1,21 296609,06-105532,62 187851,00 378927,44 I. REMONTY BIEŻĄCE PLAN REMONTÓW NA ROK 24 LISTOPADA 2008 Lp adres ilość m 2 funduszu w roku naliczenia w Stawka wartość odpisu Przewidywany BZ 31.12.2008 2008 Przewidywana wartość środków dostępnych w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA 2013-2017 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2013-2017, został sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA WG STANU NA DZIEŃ R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA WG STANU NA DZIEŃ R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.03.2016R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 2. ul. Wieczorka 6 12/2015 34/2016

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ]

STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ] 10. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ] 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 Należność główna 49

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku za rok 2016

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku za rok 2016 1 S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku za rok WALNE ZGROMADZENIE Pułtusk, maj 2017 r. 2 I. Informacja o członkach Spółdzielni i lokalach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie Sprawozdanie z działalności za 2015 r. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie Kolno, 29 luty 2016 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa spółdzielni i siedziba: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2016 roku. 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2016 rok

Spis treści. Wprowadzenie. 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2016 roku. 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2016 rok Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2016 roku 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2016 rok 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 51/2010

U C H W A Ł A nr 51/2010 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2011r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW NA 2012 r BUDYNKI MIESZKALNE

PLAN REMONTÓW NA 2012 r BUDYNKI MIESZKALNE PLAN REMONTÓW NA 2012 r BUDYNKI MIESZKALNE BLOK nr 1 4 (ul. Murarska 1,ul. Murarska 3, ul. Kochanowskiego 5, ul. Kochanowskiego 9) powierzchnia uŝytkowa eksploatowana 13.109,41 m2 L.p. Nr bl. Rodzaj robót

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r.

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Obecni według załączonej listy. P. Kieca uczestniczył w części posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad: 1 Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zał. Nr 2 do Uchwały RN Nr /2012 Lp. Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zakres robót Planowana wartość robót zł Środki do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale http://www.chsm.com.pl/akty_regulaminy/regulaminy/regulamin_zasady_rozliczania_kosztow Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu 4.03.2015r. Obecni według załączonej listy obecności. Pan Robiński nieobecny usprawiedliwiony. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 41 985 746,45 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI R E G U L A M I N w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WITOLDA KASPERSKIEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42 mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 2 KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ w 2017 r. w ujęciu analitycznym Nazwa operacji KOSZTY BIEŻĄCE - SALDO POCZĄTKOWE w dniu 1 I 2017 r. ZALICZKI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczo- finansowy na 2010 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie

Plan gospodarczo- finansowy na 2010 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie MSM Energetyka 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel. 22 842 28 93, fax. 22 642 98 42 www.aosadyba.msmenergetyka.pl e-mail: sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Plan gospodarczo-

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Stan środków obrotowych na w tym dotacja. WYKONANIE na Przedszkola Miejskie

Stan środków obrotowych na w tym dotacja. WYKONANIE na Przedszkola Miejskie 263 6. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA Do końca 2010 roku w strukturze koszalińskiego samorządu funkcjonowało łącznie 21 zakładów budżetowych, 1 gospodarstwo pomocnicze: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego URSYNÓW 02 777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98 REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo