INWESTYCJE 2011 DZIELNICA URSYNÓW Stan na dzień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE 2011 DZIELNICA URSYNÓW Stan na dzień 31.12.2011"

Transkrypt

1 INWESTYCJE 2011 DZIELNICA URSYNÓW Stan na dzień Jednostka I1 Program rozwoju drogownictwa ,23 C/USN/I/1/1 Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego) Wykupiono działkę pod budowę ulicy ,36 Wykonano chodnik (ok. 17 m 73 m2) dojścia do Parku przy Bażantarni Wykonano połączenie Parku przy Bażantarni z ulicą Rosoła C/USN/I/1/2 Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka) Wypłacono odszkodowania za naniesienia w zajętych pod ulicę ogródkach działkowych. Wybudowano nową jezdnię oraz wykonano modernizację Zmodernizowano ulicę istniejącej jezdni ulicy na długości ok. 600 m stanowiącą połączenie ,37 (łącznie m 2 nawierzchni asfaltowej) wraz ze ścieżką pomiędzy Dzielnicami rowerową (1500 m 2 ) i chodnikami po obu stronach ulicy (4130 m 2 ) Ursynowem i Mokotowem, oświetleniem oraz sygnalizacją świetlną na 2 skrzyżowaniach. Zagospodarowano otoczenie inwestycji. C/USN/I/1/3 Budowa Al. KEN Zrealizowano budowę Al. KEN na odcinku ul. Dolina Służewiecka - granica Dzielnicy jako dojazd do nowopowstałego wiaduktu.dokonano modernizacji infrastruktury podziemej ulicy, ,50 oraz wykonano nowe i zmodernizowano istniejące jezdnie na długości 300 m - (4200 m2). Zagospodarowano otoczenie inwestycji. (Środki niewygasające przewidziane na opłatę końcowej faktury po dokonaniu odbiorów). Wykonano nowe połączenie połączenie pomiędzy Dzielnicami Ursynowem i Mokotowem Nastąpiło wydłużenie czasu realizacji zadania w związku z napotkanymi kolizjami sieci podziemnych z murami oporowymi metra. C/USN/I/1/9 Budowa ul. Rosnowskiego C/USN/I/1/12 Budowa ul. Wełnianej Przygotowanie terenów pod Wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądu, odszkodowanie za działkę przyszłą budowę nowego ,00 zajętą pod planowaną ulicę. połączenia Ursynowa z Wilanowem Wydatkowano środki na przedłużenie ważności dokumentacji ,39 projektowej ulicy. Wykupiono nieruchomości pod budowę ulicy Przygotowanie materiałów oraz terenów pod budowę nowej ulicy C/USN/I/1/11 Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli Opracowywano materiały wymagane do uzyskania decyzji ,95 środowiskowej dla przyszłej inwestycji. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej Przygotowano materiały konieczne dla rozpoczęcia projektowania modernizacji ulic. Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania C/USN/I/1/24 przestrzennego Natolina ,00 Wykonywany jest projekt przyszłej ulicy. Zachodniego "Moczydłowska Zachód" W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektu z Metrem Warszawskim zakończenie projektu nastąpi w 2012 roku C/USN/I/1/29 Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej Wykonano inwentaryzację zieleni oraz dokumentację techniczną ,00 chodnika. Rozpoczęto budowę chodnika na długości 350 m. Wykonanie chodnika w ulicy prowadzącej do cmentarza (poprawa bezpieczeństwa pieszych) C/USN/I/1/15 Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD ,00 Wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądu, odszkodowanie za działkę pod planowaną ulicę. 1

2 C/USN/I/1/33 Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbarskiej oraz Ludwinowskiej Opracowywano dokumentacje projektową odwodnienia ulic ,00 (umowa 2-letnia) Wykup gruntów - ul. Bekasów i C/USN/I/P2/ ,66 Wykupiono działki w ulicach gminnych. Makolągwy Stworzenie możliwości poszerzenia ulic. II8 Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami ,15 C/USN/II/8/1 Budowa budynków komunalnych Budynek A, B i H Wykonany stan surowy zamknięty, wykonane są instalacje wewnętrzne, pokrycie dachu, tynki i malowania ścian i sufitów w mieszkaniach, wylano posadzki, ułożone są płytki glazury i terakoty w mieszkaniach, zamontowane drzwi i windy osobowe. Montowane są grzejniki w łazienkach i pokojach,. Budynek E Wykonano stan surowy otwarty, montowane są okna i drzwi balkonowe, wykonane są ścianki działowe, montowane są instalacje wewnętrzne Budynek F Wykonano stan zerowy, wykonano betonowanie ,15 ścian konstrukcyjnych budynku i płyt stropowych czwartej kondygnacji, Budynek I Wykonano ławy i stopy fundamentowe, izolację poziomą i pionową ław i stóp fundamentowych, wykonane są ściany i słupy garażu podziemnego i pierwszej kondygnacji, wykonywane betonowanie ścian konstrukcyjnych budynku i płyt stropowych drugiej kondygnacji W ramach środków niewygasających nie zostało wykonane doprowadzenie do stanu surowego zamkniętego budynków E, F, I oraz zagospodarowanie otoczenia, drogi, oświetlenie Z powodu wysokiego stanu wód gruntowych zachodzi potrzeba przeprojektowania izolacji podziemnych kondygnacji budynków. Projekt został wykonany. Wystąpiono do BZL o dodatkowe środki na roboty zamienne i dodatkowe. III3 Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej ,00 C/USN/III/3/4A Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych WOŚ Wykonano koncepcję modernizacji oraz projektu rekultywacji jeziora mającego stanowić zbiornik retencyjny w wypadku ,00 deszczy nawalnych dla zabezpieczenia przed podtopieniami obszarów Zielonego Ursynowa C/USN/III/P4/1 Budowa kanalizacji w ul. Ibisa ,00 W ramach realizacji zadania w 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą 9 przykanalików kanalizacji w ulicy Ibisa. Wykonawca nie może rozpocząc prac w związku z opóźnieniami MPWiK oddania do użytkowania przepompowni scieków. Budowa kanalizacji deszczowej w C/USN/III/3/ ,00 Wykonano projekt odwodnienia ulicy (ok. 90 m.) ul. Arachidowej 2

3 Budowa systemu odwodnienia P 'C/USN/III/P4/ ,00 Dokonano modernizacji nawierzchni parkingu przy przedszkolu. Nr 79 przy ul. Kajakowej Prace wykonane w celu zapobieżenia zalewania bloku żywieniowego podczas deszczy nawalnych. Modernizacja sieci drenarskiej C/USN/III/P4/ ,00 Przełożono sieć drenarską na odcinku 200 m. przy ul. Kajakowej Przygotowanie terenu pod przyszłą budowę ośrodka kultury. III12 C/USN/III/12/3 Program terenów zielonych Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) ,27 Zakończono prace związane z realizacją parku na obszarze ok m 2. Wykonano dwa ogrodzone place zabaw dla młodszych ,19 i starszych dzieci (33 urządzenia zdo zabaw i gier) małą architekturę, alejki i zagospodarowanie otoczenia. Wykonano oświetlenie placu zabaw. Wybudowanie placu zabaw pomiędzy osiedllami budynków wielorodzinnych, na terenie na którym brak było takiego obiektu. C/USN/III/12/5 Budowa parku "Lasek Brzozowy" Dokończono realizację parku (4.705 m 2 ), w tym ogrodzonego placu zabaw dla dzieci starszych (632 m 2 ) z nawierzchnią bezpieczną i 10 urządzeniami zabawowymi wraz z układem alej ,07 (ok. 450 m 900 m 2 ) oraz oświetleniem i małą architekturą - wykonano przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji deszczowej i zagospodarowano otoczenie. Wybudowanie placu zabaw pomiędzy osiedllami budynków wielorodzinnych, na terenie na którym brak było takiego obiektu. C/USN/III/12/2 GMMW Budowa parku Przy Bażantarni Wykonano projek dodatkowego odwodnienia placu zabaw. Zakończono w ramach kolejnego etapu budowy układ Zrealizowano kolejny etap ,01 komunikacyjny wzdłuż ul. Przy Bażantarni (460 m m2) wraz budowy Parku za oraz fragment ścieżki rowerowej (120 m. 240 m2). Wykonano dodatkowe oświetlenie terenu. 3

4 V10 Program rozwoju bazy edukacyjnej ,67 Termomodernizacja budynku P C/USN/V/10/ ,00 Wykonano dokumentacje trermomodernizacji 79 przy ul. Kajakowej Termomodernizacja budynku G C/USN/V/10/ ,00 Wykonano dokumentacje trermomodernizacji Nr 91 przy ul. Kajakowej 1 Termomodernizacja budynku SP 'C/USN/V/10/ ,00 Wykonano aktualizację dokumentacji termomodernizacji obiektu 81 'C/USN/V/10/2 Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 Zainstalowano kraty w oknach nowowybudowanego obiektu ,80 szkolnego. Zakończono wyposażanie nowego obiektu oświatowego Budowa Kompleksu Oświatowego C/USN/V/10/56 przy ul. Lokajskiego Zrealizowano stan surowy zamknięty 3 kondygnacyjnego obiektu szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną dla 936 uczniów ,82 (kubatura m 3, powierzchnia całkowita m 2 ). Wykonano przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne i energetyczne. Trwają prace wykończeniowe. C/USN/V/10/59 Rozbudowa Przedszkola Nr 395 C/USN/V/10/ ,00 Wykonano projekt modernizacji obiektu. przy ul. Na Uboczu Termomodernizacja budynku P 'C/USN/V/10/ ,00 Wykonano aktualizację dokumentacji termomodernizacji obiektu Nr 283 przy ul. Puszczyka 6 C/USN/V/10/58 Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku szkoły ,26 podstawowej. Wybudowano wiatę dla melexa obsługującego stołówkę szkolną ,97 oraz prace modernizacją bloku żywieniowego. Rozbudowa przedszkola Nr 50 C/USN/V/10/ ,50 Wykonano projekt modernizacji obiektu przy ul. Hirszfelda Termomodernizacja obiektów C/USN/V/10/67 oświatowych przy ul ,00 Wykonano aktualizację dokumentacji termomodernizacji obiektu Małcużyńskiego 4 Termomodernizacja obiektów C/USN/V/10/68 oświatowych przy ul. Na Uboczu ,00 Wykonano aktualizację dokumentacji termomodernizacji obiektu 9 Modernizacja obiektu Gimnazjum 'C/USN/V/P1/ ,00 Wykonano modernizację dachu budynku nr 92 przy ul. Koncertowej 4 Włączono obiekt oświatowy do kanalizacyjnej sieci miejskiej W wyniku modernizacji zostaną przygotowane 3 dodatkowe sale przedszkolne W wyniku modernizacji zostaną przygotowane 2 dodatkowe sale przedszkolne Zabezpieczenie budynku przed zalewaniem podczas deszczy nawalnych C/USN/V/P1/1 Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 Wybudowano plac zabaw o powierzchni 500 m 2 o nawierzchni ,43 bezpiecznej z płyt z 6 urządzeniami zabawowym, ławkami oraz 4

5 C/USN/V/P1/2 Nr 313 przy ul. Cybisa 1 Wybudowano plac zabaw o powierzchni 310 m 2 o nawierzchni ,35 bezpiecznej z 6 urządzeniami zabawowym, ławkami oraz C/USN/V/P1/3 Nr 318 przy ul. Teligi 3 Wybudowano plac zabaw o powierzchni 270 m 2 o nawierzchni ,09 bezpiecznej z płyt z 6 urządzeniami zabawowym, ławkami oraz C/USN/V/P1/ ,00 Wykonano program funkcjonalno-użytkowy placu zabaw Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4 W związku późnym przyznaniem środków na i nierozstrzygnięciem z przyczyn formalnych postępowania na wyłonienie wykonawcy placu zabaw inwestycja nie została zrealizowana C/USN/V/P1/6 Nr 303 przy ul. Koncertowej 8 Wybudowano plac zabaw o powierzchni 673 m 2 o nawierzchni ,83 bezpiecznej z płyt z 7 urządzeniami zabawowym, ławkami, ogrodzeniem oraz C/USN/V/P1/7 Nr 330 przy ul. Mandarynki 1 Wybudowano plac zabaw o powierzchni 300 m2 o nawierzchni ,62 bezpiecznej z płyt z 7 urządzeniami zabawowym, ławkami oraz C/USN/V/P1/9 Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych 1. kserokopiarka szt laptop szt ,17 3. tablica interaktywna szt zestaw komputerowy szt zestaw multimedialny szt. 1 C/USN/V/P1/11 Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów 1. centrala telefoniczna szt drukarka szt laptop szt ,15 4. serwer szt tablica do wyników szt zestaw do treningu lateralnego szt zestaw komputerowy szt. 1 C/USN/V/P1/4 Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli 1. centrala telefoniczna szt kocioł do kuchni szt laptop szt maszyna wielofunkcyjna szt obieraczka szt ,87 6. patelnia elektryczna szt szafa mrożnicza szt taboret gazowy szt zestaw komputerowy szt zestaw mebli ze stali szt zmywarka szt. 4 5

6 Zakupy inwestycyjne dla C/USN/V/P1/ ,00 1. laptop szt. 2 przedszkoli specjalnych C/USN/V/P1/12 Zakupy inwestycyjne dla C/USN/V/P1/13 Zakupy inwestycyjne dla poradni C/USN/V/P1/14 psychologiczno - pedagogicznych VIII5 1. wykonanie klimatyzacji Sali konferencyjnej i pomieszczeń C/USN/VIII/5/9 biurowych Modernizacja hali Arena przy ul. UCSIR ,89 2. wykonanie zasilania tablicy monitoringu Pileckiego wymiana 4 wrót magazynowych poprawa funkjonowania obiektu wykonanie ekspertyzy izolacji na scianie obiektu X9 Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących Program w zakresie sportu i rekreacji Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej 1. licencja oprogramowania serwera bazodanowego szt ,35 2. serwer szt maszyna do polerowania szt ,42 2. serwer szt zestaw komputerowy szt laptop szt ,04 2. szafa ogniotrwała szt zestaw do treningu lateralnego szt , ,72 C/USN/X/P2/1 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu WAG 1. urządzenie wielofunkcyjne, 2. system magazynowy, 3.aparat fotograficzny, 4. zestaw zabezpieczenia energetycznego imprez plenerowych, ,27 5. komputerowa ewidencja środków trwałych 6. namioty, 7. odśnieżarka 8. dodatkowe gniazda logiczne poprawa funkcjonowania Urzędu C/USN/X/9/4 Modernizacja budynku Urzędu WAG 1. wykonanie wejścia do magazynu i wyjścia na dach, 2. modernizacja systemu monitoringu, 3. system weryfikowania obchodów ochrony, ,45 4. system nawadniający zieleń, 5. modernizacja systemu Q matic 6. modernizacja systemu monitoringu poprawa obsługi interesantów oraz funkcjonowania Urzędu 6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 PRZEBUDOWA UL. LINDEGO OD UL. MARYMONCKIEJ DO UL. SZUBIŃSKIEJ Termin rozpoczęcia 2007-06-12 Termin zakończenia 2007-08-10 Przebudowa drogi wymieniono warstwy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 110 405 785 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 425 171 294,38 zł, co stanowi 38,29 % kwoty rocznej, z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE - SPOTKANIE PRESELEKCYJNE 16 MAJA

PROJEKTY ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE - SPOTKANIE PRESELEKCYJNE 16 MAJA PROJEKTY ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE - SPOTKANIE PRESELEKCYJNE 16 MAJA * KOLEJNOŚĆ PROJEKTÓW ALFABETYCZNA WEDŁUG NAZWISK PROJEKTODAWCÓW Lp. Nazwa projektu Opis projektu Lokalizacja Kosztorys po weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 Dokumentacja modernizacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji - dotacja celowa dla

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku załącznik do Uchwały Nr...... Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 210 000,00 80130 Szkoły zawodowe 210 000,00 6050

Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 210 000,00 80130 Szkoły zawodowe 210 000,00 6050 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 według poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Obiekty mieszkalne i hotelowe

Obiekty mieszkalne i hotelowe Obiekty mieszkalne i hotelowe Park Ostrobramska w Warszawie Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Zakup i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o G M I N Y M I Ę D Z Y C H Ó D

I N F O R M A C J A o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o G M I N Y M I Ę D Z Y C H Ó D I N F O R M A C J A o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o G M I N Y M I Ę D Z Y C H Ó D I. GRUNTY KOMUNALNE Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2014 r. stanowi 527,8246

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: 584 529 464 60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską drogowej 4 855 655 Budowa drogi gminnej o długości ok. 520mb, szerokości jezdni 5,5m, wraz z chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU DO ROKU 2016. Opracował Wydział Strategii i Rozwoju

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU DO ROKU 2016. Opracował Wydział Strategii i Rozwoju SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU DO ROKU 2016 Opracował Wydział Strategii i Rozwoju LUTY 2015 1. Wstęp Programu Rewitalizacji Ełku jest kompleksowym programem remontów,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZADANIA INWESTYCYJNEGO. Nr 10.1 DASZYŃSKIEGO I PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z PRZENIESIENIEM NA JEGO TEREN POMNIKA PAMIECI LOSÓW OJCZYZNY

FORMULARZ ZADANIA INWESTYCYJNEGO. Nr 10.1 DASZYŃSKIEGO I PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z PRZENIESIENIEM NA JEGO TEREN POMNIKA PAMIECI LOSÓW OJCZYZNY Małe budżety 10. Małe budżety FORMULARZ ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 10.1 102 pkt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI PRZEBUDOWA PARKU U ZBIEGU ULIC DASZYŃSKIEGO I PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z PRZENIESIENIEM NA JEGO TEREN

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013 2012/2013 Egzemplarz bezpłatny B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y M i a s t a i G m i n y B r u s y Kładka na Brdzie w Męcikale Posterunek Policji w Brusach Budynek socjalno-sportowy w Brusach Świetlica

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo