Uczestnicy i organizatorzy Turnieju Tarczy i Miecza Niepokornych z Orzesza z ekipą japońskiej telewizji TVQ, w plenerach zamku w Chudowie. Str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnicy i organizatorzy Turnieju Tarczy i Miecza Niepokornych z Orzesza z ekipą japońskiej telewizji TVQ, w plenerach zamku w Chudowie. Str."

Transkrypt

1 ISSN Nr 4 (216) kwiecień 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Burmistrz Miasta Orzesze Andrzej Szafraniec zaprasza na koncert: ORZESZE DZIĘKUJE ZA KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II Niedziela, 4 maja, kościół Nawiedzenia NMP w Orzeszu, godz W programie wystąpią: prof. Julian Gembalski organy, Elżbieta Grodzka Łopuszyńska sopran, chór Dzwon z Orzesza. Prowadzenie: ks. Stanisław Puchała Szczegóły str. 2 Zapraszamy na II Koncert Charytatywny na rzecz odbudowy kościoła w Jaśkowicach pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesze, który odbędzie się w piątek, 25 kwietnia, o godz , w sali widowiskowej w Jaśkowicach. Wykonawcy: Duo Fenix, Duet Karo, Bez Nazwy, Piotr Szefer, Jacek Silski. Cegiełki w cenie 35 zł do nabycia: w sklepie spożywczym w Jaśkowicach ul. Słowiańska (tel ), i u Łucji Hajduk, tel Uczestnicy i organizatorzy Turnieju Tarczy i Miecza Niepokornych z Orzesza z ekipą japońskiej telewizji TVQ, w plenerach zamku w Chudowie. Str. 5 Laureaci nagród i wyróżnień burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe z opiekunami oraz burmistrzem Andrzejem Szafrańcem i przew. Rady Miejskiej Janem Machem. Str. 6

2 ORZESZE DZIĘKUJE ZA KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II KONCERT w kościele Nawiedzenia NMP, Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 2 NIEDZIELA, 4 MAJA 2014, GODZ Wykonawcy: Julian Gembalski organy Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska sopran Chór Dzwon pod dyrekcją Martyny Rim Prowadzenie: Ks. Stanisław Puchała PROGRAM: Johann Sebastian Bach ( ) Toccata i fuga d-moll BWV 565 Preludium chorałowe Jesu bleibet meine Freude z kantaty BWV 147 Giulio Caccini ( ) Ave Maria Leon Boelmann ( ) Suita gotycka na organy op. 25 Prière á la Vierge Toccata Pieśni chóralne w wykonaniu Chóru Dzwon 1. Hosanna barankowi 2. O ziemio Polska 3. Ojcze nasz 4. Miserere 5. Santa Maria 6. Nome dolcissimo 7. O niepokalana 8. Bądź pozdrowiona Cesar Franck Panis Angelicus Georg Friedrich Haendel ( ) Recitativo e Aria Lancia ch io pianga Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska Julian Gembalski Improwizacja na temat pieśni Po górach, dolinach Słowo podziękowania: Burmistrz Orzesza Andrzej Szafraniec Na zakończenie wspólny śpiew pieśni: Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Julian Gembalski Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył klasę organów Henryka Klaji oraz Wydział Kompozycji i Teorii. Dalsze studia odbywał w Belgii i Francji (Flor Peeters, André Isoir, Michel Chapuis, Jean Saint-Arroman). Występował z koncertami w Europie i USA, nagrał ok. 40 płyt, w tym siedem z sopranistką Elżbietą Grodzką-Łopuszyńską. W latach zrealizował cykl nagrań radiowych pt. Antologia Organów na Górnym Śląsku, w którym nagrał ok. 90 organów regionu. Obok działalności artystycznej jako organista i pianista oraz kompozytorskiej zajmuje się pracą naukową i dydaktyką. Jest autorem licznych publikacji i projektów organów. Laureat konkursów improwizacji fortepianowej i organowej w Gdańsku, Nowej Rudzie i Weimarze oraz licznych nagród (m.in. nagroda im. Korfantego, im. Ligonia, nagroda Lux ex Silesia. Odznaczony przez Papieża Jana Pawła II medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Julian Gembalski jest profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów i pełni funkcję Kierownika Katedry Organów i Muzyki Kościelnej. W latach był Rektorem swej uczelni. Jest założycielem pierwszego w Europie środkowo-wschodniej muzeum organów. Od wielu lat Archidiecezjalny Wizytator organów i organistów. Elżbieta Grodzka Łopuszyńska Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie ukończyła z wyróżnieniem klasę śpiewu solowego prof. Stanisławy Marciniak- Gowarzewskiej. Ukończyła także filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Laureatka konkursów wokalnych (m.in. I nagrody na Konkursie Polskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach). Debiutowała na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu w Don Giovannim W.A.Mozarta. Współpracuje jako solistka z licznymi zespołami wokalno-instrumentalnymi, symfonicznymi i kameralnymi. Brała udział w polsko-niemieckim projekcie jako solistka Landes Jugend-Orchester pod dyrekcją Klausa Arpa, wykonując m.in. partię Berty w operze Lorelei Maxa Brucha. Wykonuje muzykę dawną i współczesną, często podejmuje się prawykonań. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki sakralnej różnych epok koncertując w świątyniach i salach koncertowych w kraju i za granicą. Od 1999 roku koncertuje z Julianem Gembalskim, wykonując, obok muzyki dawnej i współczesnej, również jego utwory i wspólne improwizacje. W swoim dorobku posiada nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. W 2012 roku została laureatką Nagrody im. Błogosławionego Ks. Emila Szramka. Jest pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. W roku 2004 otrzymała stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Chór DZWON Chór DZWON założony został 1 stycznia 1919 roku jako pierwsza polska organizacja kulturalno-oświatowa w Orzeszu. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w amatorskim ruchu muzycznym. Jest członkiem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Dzwon to chór mieszany, na stale wpisujący się w życie kulturalne miasta. Doskonale znany w środowisku artystycznym z licznych występów. Uświetnia swoim repertuarem uroczystości kulturalne, religijne, państwowe. Bierze udział w przeglądach, festiwalach i konfrontacjach chóralnych, w których zdobywa nagrody oraz wyróżnienia. Śpiewa także na akademiach środowiskowych, spotkaniach towarzyskich, uroczystościach rodzinnych, festiwalach. Do tradycji Chóru należą koncerty kolęd i pastorałek. Dzwon przyjmuje zaproszenia do udziału w różnych imprezach muzycznych nie tylko na terenie Polski, ale i Europy: Niemiec, Austrii, Ukrainy: koncertował m.in. w Czeskim Cieszynie, Ostrawie, Halle, w Wiedniu na Wzgórzu Kahlenberg w katedrze we Lwowie, w Bereżanach. W czasie II pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski wszedł w skład Chóru Śląska, śpiewającego podczas mszy polowej na lotnisku w Katowicach Muchowcu. Nawiązał swego czasu współpracę z Filharmonią Rybnicką, ma także na swym koncie występ w telewizji dla Programu II TVP oraz nagranie pieśni w studiu dla Telewizji Katowice. Chór Dzwon organizuje wiele koncertów na które zaprasza inne zaprzyjaźnione chóry oraz orkiestry. Z jego inicjatywy i przy współudziale MOK od 1994 roku organizowane są w Orzeszu, co dwa lata Zjazdy Śpiewacze. W 1952 roku dyrygentem chóru został Mieczysław Dzieńdziel, który kierował chórem, aż do swojej śmierci w Tuż po nim w 1994 roku kierownictwo artystyczne objął Jerzy Pogocki, który sprawował je do listopada 2009 roku. Obecnie pierwszym Dyrygentem Chóru Dzwon jest Natalia Łukaszewicz, drugim Martyna Rim. /Oprac. ks. St. Puchała/ 2

3 Kandyduje na urząd burmistrza Andrzej Szafraniec zapowiada swój start w wyborach samorządowych na urząd burmistrza miasta Orzesze. Jeśli wygra, byłaby to jego trzecia z rzędu kadencja. Wybory samorządowe odbędą się jesienią, najprawdopodobniej 16 listopada. Dlaczego decyduje się Pan ponownie kandydować? Uważam, że te dwie kadencje pozwoliły mi nabyć sporo wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania taką dużą organizacją jaką jest miasto. Czuję się na siłach, by sprostać kolejnemu wyzwaniu. Jakby Pan podsumował te dwie kadencje? W ciągu minionych 8 lat obok wielu istotnych i niezbędnych inwestycji zostały przygotowane dla miasta ważne dokumenty decydujące o jego dalszym rozwoju. Mam na myśli Strategię Rozwoju Miasta do roku 2020 i plany zagospodarowania przestrzennego. W toku prac i dyskusji wskazaliśmy także tereny pod inwestycje, a obecnie pracujemy nad lokalnym programem rewitalizacji miasta. Dzięki tym działaniom w Orzeszu już lokalizują się nowe przedsiębiorstwa, a huta szkła Can Pack objęta jest specjalną strefą ekonomiczną. Powstaje wiele nowych budynków mieszkalnych i przybywa mieszkańców. To kolejny dowód, że miasto rozwija się w wielu kierunkach, również tych ekonomicznych, co jest pozytywną prognozą na przyszłe lata. Od dwóch lat intensywnie przygotowujemy się do nowego okresu programowania środków unijnych, wypracowujemy ISSN Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21 Realizacja: Wydawnictwo Leliwa, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5 tel./fax 32/ lub Redaktor od powiedzialny: Izabela Wiêc³awska Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44 Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opa trywania tekstów w³asnymi tytu³ami. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy. konkretne projekty. Największy z nich dotyczy gospodarki wodno ściekowej, którego tak ważnym i oczekiwanym elementem będzie likwidacja uciążliwej oczyszczalni ścieków w centrum miasta. Prace projektowe tej inwestycji są już w toku. Rozpoczęliśmy również prace nad zaplanowaniem nowej koncepcji komunikacji miejskiej, która opierać się będzie nie tylko o autobusy, ale również o kolej. Coraz więcej osób korzysta z pociągów relacji Katowice Rybnik, więc istotne będzie skomunikowanie dworca kolejowego w Orzeszu z dzielnicami. Plany te przewidują utworzenie przy dworcu dużego parkingu dla samochodów, który pełniłby również rolę punktu przesiadkowego. Zgodnie z wypracowaną obecnie koncepcją, w przyszłej kadencji planujemy również remont pomieszczeń w biurowcu w Jaśkowicach, zarówno pod kątem wynajmu, jak i zagospodarowania na potrzeby miasta oraz organizacji pozarządowych działających w mieście. Planujemy stworzenie kolejnych miejsc w przedszkolach. To tylko niektóre przyszłe projekty, które będą dofinansowane z środków unijnych. W pewnym sensie kreśli Pan plany na przyszłość, na kolejną kadencję. Ale oponenci zarzucają, że do tej pory nie zrealizował Pan poprzednich obietnic przedwyborczych. Jako przykłady wskazują brak boisk przy szkołach obiecywał Pan je wszystkie wyremontować, oraz zbyt małe nakłady na remonty i budowę dróg gminnych. Życie pokazało, że w zakresie bazy sportowej, w pierwszej kolejności należało zabezpieczyć możliwość prowadzenia zajęć sportowych w pomieszczeniach zamkniętych czyli salach gimnastycznych. Nie wszystkie szkoły je miały. Stąd moje i radnych decyzje o budowie sal gimnastycznych przy trzech szkołach. Tym samym dzisiaj mają je wszystkie orzeskie placówki. Ostatnia obecnie budowana sala przy szkole w Zgoniu zostania oddana do użytku przed nowym rokiem szkolnym. Niezbędne okazały się również remonty w pomieszczeniach szkolnych, w tym termomodernizacje budynków. Zakończony więc został pewien etap dużych inwestycji w oświacie. A kolejnym krokiem będzie systematyczna budowa boisk przy szkołach, w pierwszej kolejności przy Zespole Szkół w centrum miasta. Jest już gotowy projekt techniczny tej inwestycji. Inwestycja ta będzie już możliwa w przyszłym roku. Powstał obiekt sportowy Orlik 2012 służący szkole SP 2, który również zaspokaja potrzeby sportowe setkom miłośnikom piłki nożnej, siatkówki i tenisa ziemnego. Jeśli chodzi o wydatkowanie środków z budżetu miasta na remonty dróg gminnych, to muszę nadmienić, że choć w ostatnich 6 latach dochody budżetu miasta systematycznie rosną, a w minionym roku przekroczyły magiczną liczbę 50 mln zł, to jednak nie są one na tyle wystarczające, by sprostać wszystkim potrzebom w zakresie wydatków inwestycyjnych. Poza tym, są różne oczekiwania mieszkańców. Są środowiska które chcą, by miasto wybudowało halę sportową, inne wskazują na salę widowiskową lub kryty basen. Ja też mam marzenia i plany w tym zakresie. Patrząc z okien mojego gabinetu wyobrażam sobie miejską przestrzeń z deptakiem, ławkami, kawiarenką, fontanną z prawdziwego zdarzenia. Niestety budżet Orzesza nadal pozostaje budżetem wyrzeczeń i w pierwszej kolejności należy wybierać te zadania, które są koniecznością, którym należy nadać priorytet. Problem dróg gminnych jest dostrzegany przeze mnie i radę miejską. Niestety, potrzeba jeszcze wielu lat, żeby dogonić wszystkie zaległości w zakresie remontów i budowy nowych dróg czy budowy chodników, o których też nie zapominamy. Poza tym, w mieście jest duża sieć dróg wojewódzkich i powiatowych, gdzie możliwości inwestycyjne są uzależnione od wkładu własnego gminy. Burmistrz Andrzej Szafraniec. Przy wsparciu finansowym z budżetu miasta przebudowano drogę od Woszczyc do Zgonia, a obecnie rozpoczął się remont ciągu ulic od Jaśkowickiej przez Stuska do ul. Wolności. Przy inwestycjach tych budowane są nowe chodniki i elementy poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich ma w planach na najbliższe lata remont i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 925 obejmującej ulice Rybnicką i Gliwicką. Tu również planuję budowę nowych odcinków chodników, zatok przystankowych i przejść dla pieszych. Zatem czy można przyjąć założenie, że skoro jako burmistrz wytyczył Pan kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata, to kandyduje dlatego, by potencjalnej śmietanki nie spił ktoś inny? Uważam, że dobrze przygotowałem plan dla miasta na najbliższe lata, zarówno pod względem inwestycyjnym, organizacyjnym czy społecznym. To była wspólna praca, moja, zespołów zadaniowych i oczywiście radnych. Myślę, że dobrze wykonaliśmy to zadanie, i zaniechaniem z mojej strony byłoby tego nie kontynuować. Dziękujemy za rozmowę. 3

4 Ekipa japońskiej telewizji nagrywała program o Arturze Bojdole Zdjęcia z turnieju na: Artur Bojdoł i ekipa z TVQ. Zbiórka na rozpoczęcie turnieju w Chudowie. Jeden z pojedynków turnieju w Chudowie. Misterium Męki Pańskiej w Jaśkowicach 4

5 Ekipa japońskiej telewizji nagrywała program o Arturze Bojdole Bohaterem jednego z odcinków dokumentalnej serii telewizji japońskiej TVQ prezentującej nietypowe pasje młodych ludzi będzie Artur Bojdoł z Orzesza, z juniorskiej sekcji walk rycerskich Niepokorni. Podczas dwudniowej wizyty ekipy telewizyjnej, ujęcia z Arturem kręcono w kilku miejscach Orzesza, a na potrzeby programu zaaranżowano również turniej Tarczy i Miecza sekcji Niepokornych, który rozegrano w malowniczej scenerii zamku w Chudowie. Czym Artur Bojdoł tak bardzo ujął gości z Azji, że to właśnie jemu poświęcono program? Szukano młodych ludzi, których pasje są nietypowe, ale ściśle związane z historią i kulturą swojego kraju. W przypadku Artura Japończyków najbardziej zafascynowało to, że trenuje walki rycerskie wzorowane na kulturze średniowiecznej. Dla nich Przedstawienie Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu RZŚ Jaśkowiczanie i grupy młodzieżowej działającej przy zespole oraz dzieci z SP-4 w Jaśkowicach było wyjątkowe podniosłe w nastroju, pełne skupienia, i niemal realistycznie oddające ostatnie dni życia Jezusa od tryumfalnego wjazdu do Jerozolimy, przez męczeńską śmierć, aż po zmartwychwstanie. Wykonawcy zebrali długie i zasłużone brawa, a Maria Gawlik, kierownik artystyczny zespołu zapowiedziała, że jeśli będzie taka wola widzów, spektakl, już to zupełna egzotyka, coś kompletnie im nieznanego. Naszym turniejem w Chudowie byli wyraźnie zafascynowani, podobały im się stroje dzieci, ich zaangażowanie w walkę, że wszystko dzieje się na poważnie, bez udawania, i w duchu sportowej rywalizacji. Artur jest naszym najlepszym juniorem, i swoją pozycję w sekcji potwierdził wygrywając również ten turniej mówi Damian Łakomski z Orzesza, jeden z trenerów Niepokornych i członek kadry narodowej walk rycerskich. Zarówno Łakomski jak i sekcja juniorska działają w barwach KS Sieradz. Dodajmy jeszcze, ze od ponad 3 lat Artur uprawia również mieszane sztuki walki MMA, a wizytę japońskiej w innej, nowej aranżacji, powtórzony będzie za rok. Występ w niedzielę goikową otwarły Maria Gawlik i prezes Jaśkowiczan Gertruda Baron. Przyjmijcie ten nasz goik ciepło, jak z utęsknieniem i radością witacie wiosnę. Niech ten zielony kolor jednej z czterech wstążek zdobiących goik będzie dla nas wszystkich symbolem nowego życia i przyrody budzącej się do życia mówiła G. Baron. Wszystkim wykonawcom należą się gorące podziękowania za bardzo telewizji i towarzyszącą mu przez dwa dni kamerę przyjął nadspodziewanie spokojnie. W zasadzie nie czułem żadnego stresu, może trochę na początku. Ale tak naprawdę były to dla mnie dwa normalne dni, takie jak zawsze. Nie robiłem nic na pokaz. W pierwszym dniu kręcili ujęcia ze mną przy koniach które ma moja rodzina, pokój w którym się uczę, moją najbliższą rodzinę, nagrali też mój trening w domu. Potem pojechaliśmy do Fabryki Energii na trening całej sekcji relacjonuje ze spokojem Artur, który wydawał się nie być w ogóle przejętym zamieszaniem jakie zrobiło się wokół niego. W drugim dniu ekipa telewizyjna nagrywała cały, trzygodzinny turniej w Chudowie, Misterium Męki Pańskiej w Jaśkowicach udany i przejmujący występ, a szczególne pochwały kieruję do Klaudii Tkocz wykonującej solową partię Marii Magdaleny z musicalu Jesus Christ Superstar oraz Emilii Janisz za popis na skrzypcach gratulował burmistrz Andrzej Szafraniec. W pracy nad widowiskiem zespół wsparli: MOK dekoracja, Iza Szafraniec rekwizyty i pani Janisz Grób Pański. Kwiaty dla Marii Gawlik oraz Gertrudy Baron i Marty Twardzik wręczyli burmistrz Andrzej Szafraniec i wiceburmistrz Andrzej Bujok. /I.W./ a po południu razem z Arturem wizytowali jego kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca i zrobili kilka ujęć na stawach Pasieki w Zawiści. Artur uczy się w I klasie Gimnazjum nr 1 w Orzeszu. Rycerstwem i jego historią interesował się już dawniej, a odkąd powstała pierwsza w kraju sekcja juniorska, tę wiedzę może zdobywać również od strony praktycznej. A jaka jest opinia Japończyków o Arturze, a także o naszym mieście, jakie wywarło na nich wrażenie? Nasz pobyt jest krótki, ale wydaje mi się, że Orzesze to bardzo spokojne miasteczko. Tu się żyje tak bez pośpiechu, wolnym rytmem. Widzę dużo zieleni, życzliwych ludzi, wszyscy są tacy serdeczni, przyjaźnie nastawieni, Myślę, że tu można bardzo przyjemnie sobie żyć mówiła Kitajima, dziennikarka TVQ. Artura też zapamięta z dobrej strony. Na początku trochę się stresował, ale szybko się oswoił z naszą obecnością, i był bardzo naturalny. Odniosłam wrażenie, że bardzo lubi te swoje walki, że wkłada w to całe serce. Lubi też rywalizację i wyzwania. Wydaje się być taki odpowiedzialny w tym co robi, no i jeszcze muszę zaznaczyć, że bardzo dobrze wykonuje wszystkie ćwiczenia, jest bardzo sprawny dodała Kitajima. Turniej w Chudowie Rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych, a w szrankach stanął niemal kompletny skład sekcji juniorskiej. Zawody były bardzo emocjonujące, a zawodnicy, jak przystało na Niepokornych rywalizowali ze stuprocentowym zaangażowaniem. Z takim samym entuzjazmem dopingowali się wzajemnie do jak najlepszej walki. Nagrody zawodnikom wręczali sponsorzy i współorganizatorzy imprezy: Iwona Klejnot, właścicielka Fabryki Energii, burmistrz Andrzej Szafraniec, Jerzy Miklaszewski firma Silkfencing, Agnieszka Matląg, Monika Gregorska. Opieka sportowa zawodów: trener Mariusz Oleś, Damian Łakomski i Marcin Ryszkiewicz. Wyniki turnieju: Kategoria 7-10 lat: 1. Tomasz Kretek; 2. Oliwia Ebert; 3. Wiktoria Sosna Kategoria lat: 1. Artur Bojdoł; 2. Wiktoria Oleś; 3. Paweł Leśniak Kategoria najmłodszy zawodnik: Wiktoria Sosna i Kamil Matląg. /I.W./ 5

6 Na Gali Finałowej Tesco w Opolu uczniowie z Zawiści zachwycali strojami i pomysłowością 18 marca sklep Tesco w Opolu zamienił się w niecodzienną salę lekcyjną. To uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu Zawiści wraz z innymi laureatami konkursu, odbierali cenne nagrody i świętowali wraz z nauczycielami i klientami, swój sukces w konkursie Tesco dla Szkół Talent do niemarnowania. Drużyna ze szkoły w Zawiści pokonała prawie 600 drużyn z całej Polski zdobywając I miejsce w konkursie, w kategorii Najbardziej apetyczny film, zdobywając uznanie przewodniczącego jury, samego Roberta Makłowicza. Nagrodą dla szkoły jest wyposażenie pracowni multimedialnej. O konkursie i nagrodzie pisaliśmy w ostatnim numerze gazety. Wyjazd na Galę Finałową do Opola był możliwy dzięki wsparciu urzędu miejskiego w Orzeszu. Reprezentacji uczniów towarzyszyli rodzice, Anna Czarnacka, dyrektor MZO, Monika Mucha z MZO i Adriana Pustelny, dyrektor szkoły. Regulamin przyznawania nagród przewiduje, że otrzymać je można za wysokie lokaty we współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym lub krajowym, i to niezależnie od wieku. Tak więc laureatami tych nagród mogą być dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Pula środków na tegoroczne nagrody wyniosła zł, a otrzymało je w sumie 31 osób. Dodatkowo wyróżnieniami uhonorowano 6 osób. Andrzej Szafraniec gratulując wszystkim nagrodzonym podziękował za promowanie miasta na arenach krajowych i międzynarodowych. Zauważył również, że na mapie dyscyplin sportowych uprawianych z sukcesami w Orzeszu pojawiają się nowe, jak 6 Reprezentacja szkoły z Zawiści na gali w Opolu. - Podczas gali nasi uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach, odbierali nagrody i zbierali zasłużone pochwały. Organizatorzy bardzo chwalili nasz filmik za oryginalność i pomysłowość. Nasz zespół był rozpoznawalny dzięki śląskim strojom, które założyli uczniowie. Myślimy, że poprzez udział w tej uroczystości godnie reprezentowaliśmy nasz region i pokazaliśmy, że nie wstydzimy się naszej tradycji ocenia Agnieszka Strzoda, pedagog ze szkoły w Zawiści. /I.W./ Pierwszomajowy Turniej Skata Uwaga skaciorze. 1 Maja odbędzie się tradycyjny już Turniej Skata o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze. Miejscem zawodów będzie tym razem Gospoda Myśliwska w Woszczycach, początek o godz Organizatorami turnieju są: klub Dąbki Mościska i sekcja Filar z Orzesza. 27 marca odbyły się eliminacje miejskie Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W Gimnazjum nr 2 w Zawadzie do walki o zwycięstwo, a tym samym awans do zmagań na szczeblu powiatowym, przystąpiły 42 osoby, podzielone na trzy kategorie: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wiedzę z zakresu pożarnictwa oceniało jury w składzie: Jan Mach, prezes Zarządu Miejskiego ZW OSP RP w Orzeszu, Joanna Kociubińska, sekretarz Zarządu oraz druhowie z OSP Jaśkowice: Marcin Zwycięzcy eliminacji miejskich w kat. szk. ponadgimnazjalnych z organizatorami. Palka i Bartosz Rodasik. Uczniowie którzy zajęli miejsca 1-3 w swoich kategoriach wiekowych reprezentowali nasze miasto w turnieju powiatowym. Strażacy dziękując zawadzkiemu gimnazjum za pomoc w organizacji turnieju wręczyli Ewie Głosz, nauczycielce z tej szkoły, pluszową maskotkę - strażaka. Wyniki turnieju: Szkoły podstawowe: 1. Agata Kisiel, SP5 Zazdrość. 2. Kinga Buchalik, SP5 Zazdrość 3. Mateusz Smolorz, SP8 Mościska Gimnazja: 1. Michał Figołuszka, G3 Gardawice (członek drużyny młodzieżowej OSP Zgoń); 2. Krzysztof Liszka, G3 Gardawice (członek drużyny młodzieżowej OSP Zgoń); 3. Bartosz Janosz, G3 Gardawice Szk. ponadgimnazjlane: 1. Łukasz Radzikowski (OSP Zgoń); 2. Ewelina Mizera (OSP Jaśkowice); 3. Bartosz Szolc (OSP Woszczyce) W powiatowych eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które również odbyły się w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie, zawodnicy z Orzesza zajęli następujące, punktowane miejsca: w kat. szkół podst. Agata Kisiel zajęła 3 m, a Ma teusz Smolorz 4 m. W kat. gimnazjów Michał Figołuszka zajął 1 m. Bartosz Janosz 4 m, i Krzysztof Liszka 5 m. W kat. szkół ponadgimnazjalnych Łukasz Radzikowski uplasował się na 2 m, a Bartosz Szolc na 3 m. /I.W./ Nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe Na sesji Rady Miejskiej w marcu burmistrz Andrzej Szafraniec i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wręczyli nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe oraz wyróżnienia w formie dyplomów. Kong Sao czy walki rycerskie skupione w prywatnym klubie Fabryka Energii. To duch nowych czasów w naszym mieście, gdy prywatny właściciel inwestuje w rozwój sportu, stawiając na mało w sumie popularne dyscypliny. Ale to przedsięwzięcie nie mogło by się powieść, gdyby nie takie osoby jak Mariusz Oleś i Damian Łakomski, którzy swoją pasją i hartem ducha potrafią zarażać innych, i być autorytetem sportowym dla dzieci mówił burmistrz. Pogratulował też działaczom prężnie rozwijającej się sekcji tenisa stołowego przy Sokole. Turniej wiedzy pożarniczej Nagrody burmistrza otrzymali: Bogusław Bieniasz, piłka nożna- zdobycie Mistrzostw Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej. Michał Klos, narciarstwo alpejskie niepełnosprawnych-i miejsce w slalomie i II miejsce w slalomie gigancie w Pucharze Europy. Dominik Grzegorzyca, kolarstwo - Wicemistrzostwo Polski, Mistrzostwa Śląska, III miejsce-puchar Polski Juniorów i Juniorek w Kolarstwie Torowym, I, II, II miejsce-puchar Polski-jazda indywidualna na czas. Michał Krętosz, podnoszenie ciężarów-i miejsce Mistrzostw Europy. Daniel Koszewski, szachy-mistrz Śląska w szachach klasycznych. Maria Leks, szachy-i miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek.Artur Bojdoł, sztuki walki Kong Sao. Kamil Matąg, sztuki walki Kong Sao. Marcin Noras, sztuki walki Kong Sao. Weronika Wycisło, sztuki walki Kong Sao. Paweł Ryguła, sztuki walki JU-JITSU, udział w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski. Patryk Żmijewski, karate FUDO- KAN. Julia Bujar, Kaja Labocha, Natalia Sikora, Adriana Smolorz, Marta Spyra Grupa Tańca Nowoczesnego Cheerleders Delta -III miejsce w V Ogólnopolskim Turnieju World Dance. Katarzyna Domin, Weronika Janecka, Bartłomiej Uryga, Marcin Uryga grupa nagrodzona w kategorii pływanie. Jakub Malcher, Daniel Michael, Dawid Mrozik, Zbigniew Mrozik, Julia Tkocz, Adam Piątek, Weronika Spendel, Jakub Suchoń, Daniel Szola, Marek Szafraniec nagrodzeni w kategorii tenis stołowy. Wyróżnienia otrzymali: Paulina Falkowska, badminton, Wiktoria Cebula, tenis stołowy, Weronika Kaczanowska, tenis stołowy, Rafał Ryguła, tenis stołowy, Michał Spendel, tenis stołowy, Martyna Sznapka, tenis stołowy. /I.W./

7 Daniel Koszewski brązowym medalistą Mistrzostw Polski Młodzików w szachach! Miło nam poinformować o tym wspaniałym sukcesie dziewięcioletniego Daniela Koszewskiego z Orzesza. Trzecie miejsce i brązowy medal Mistrzostw Polski w szachach (w kat. do lat 10), to dotychczas największy sukces w sportowej karierze Daniela. Turniej odbywał się w dniach 2-9 marca w Jastrzębiej Górze. Orzeszanin nie przegrał ani jednej partii, pięć zremisował, w tym jedną z Mistrzem Polski. W walce o miejsce na podium, razem z Danielem rywalizowało 66 najlepszych zawodników z kraju w jego kategorii wiekowej. Dlatego tak wysoka lokata orzeszanina cieszy tym bardziej. Trzecia pozycja na mistrzostwach kraju daje Danielowi przywilej udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów (w październiku, w Gruzji), w Mistrzostwach Świata Juniorów (wrzesień, RPA) oraz w przyszłorocznych Mistrzostwach Polski. Na pytanie, czy udział w tej prestiżowej imprezie sportowej był dla niego stresujący, Daniel odpowiada: Stres był. Najbardziej się bałem, że zrobię słaby ruch, jakiś błąd. Grałem z najlepszymi zawodnikami w kraju, i chciałem wypaść jak najlepiej. Myślę, że się udało cieszy się brązowy medalista. Trzecie miejsce Daniela na podium nie było przypadkowe. To efekt całorocznej pracy, talentu i ambicji, których temu dziewięciolatkowi nie brakuje. W ubiegłym roku startował w 29 turniejach szachowych, i aż w 18 z nich wygrał. Daniel ma na swoim koncie tytuły Mistrza Śląska w szachach klasycznych (2013r.) oraz Mistrza Śląska w szachach szybkich (2012r.) W Mistrzostwach Śląska w szachach szybkich zajął też II miejsce grając z zawodnikami o rok od siebie starszymi. Zagrał też m.in. w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kategorii o rok starszej, zajmując II miejsce, a w otwartym Pucharze Śląska w Pszczynie zdobył I miejsce. Natomiast awans do Mistrzostw Polski zapewniło mu III miejsce zdobyte w Turnieju Pierwszej Szansy w Ustroniu. Ubiegły rok to także zrobienie przez Daniela międzynarodowej kategorii szachowej, która pokazuje rzeczywistą siłę zawodnika w tej dyscyplinie. Te sukcesy nie byłyby możliwe, gdy nie pomoc i opieka trenerów. W mikołowskim klubie pieczę nad rozwojem sportowym Daniela sprawuje Hanna Leks, mistrzyni międzynarodowa. Od niedawna Daniel ma także prywatnego trenera. Jest nim Michał Tworuszka, mistrz FIDE, który ma bardzo duży wkład w wyniki orzeskiego zawodnika. Rodzice Świąteczny konkurs Gałązki tego pięknego zimozielonego krzewu wykorzystujemy do wielkanocnych stroików i jako dodatek do wielkanocnej palmy. Jego łacińska nazwa to Buxus. Jest rośliną gęstą, ozdobną, która zachowuje swój zielony kolor przez cały rok, i doskonale nadaje się do cięcia oraz formowania. Jak brzmi polska nazwa tej rośliny? Na odpowiedzi czekamy do 7 maja. Nagrodą dla zwycięzcy jest 100 zł. Kartki pocztowe wysyłamy na adres: Wydawnictwo LELIWA, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5. Odpowiedź można nadesłać również elektronicznie, na adres: Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam samych radosnych chwil, pogody ducha i radości jaką niesie Zmartwychwstanie Chrystusa. Redakcja. Daniel Koszewski z pucharem i brązowym medalem Mistrzostw Polski. Daniela wdzięczni są trenerowi, że towarzyszył synowi podczas Mistrzostw Polski, poświęcając po kilka godzin na analizowanie z Danielem poszczególnych partii i skutecznie motywując do jak najlepszej gry, a w wolnych chwilach, dla relaksu, grał z nim w piłkę. Ponadto Daniel zawsze może liczyć na wsparcie mamy, Anity Koszewskiej. Jest jego najwierniejszym kibicem, doradcą i pocieszycielką w trudniejszych chwilach. Jeździ z nim na turnieje, dodaje otuchy i wspiera. Daniel ma dopiero dziewięć lat, i obecność bliskiej mu Mamy dla Was sprawdzony przepis na mięso pieczone w piekarniku. Do wykorzystania na święta, ale też przy każdej innej okazji. Potrzebujemy jedną łopatkę wieprzową, koniecznie z kością i bez skóry. To solidny kawał mięsa, potrafi ważyć 3-4 kg. Na co dzień niełatwo go kupić, bo do sklepów trafia mięso dzielone już na mniejsze kawałki. Ale z powodzeniem możemy sobie taką porcję zamówić u sprzedawcy, odbierzemy przy następnej dostawie mięsa. Łopatkę myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym. Następnie musimy ją naszpikować czosnkiem i boczkiem wędzonym albo wędzoną słoniną do wyboru. W tym celu mięso gęsto nakłuwamy ostrym, wąskim nożem, a w powstałe otwory wsuwamy, na przemian, pokrojone w słupki raz czosnek, raz boczek (lub słoninkę). Potem całe mięso posypujemy wegetą i nacieramy bardzo osoby podczas zawodów jest dla niego na pewno bardzo ważna. Ale kibicuje mu cała rodzina i myślę, że ma to dla niego naprawdę duże znaczenie mówi pani Anita. - Daniel jest bardzo ambitny, wysoko stawia sobie poprzeczkę. Ale jednocześnie jest w nim dużo spontaniczności, takiej prawdziwej radości i przyjemności z gry w szachy. Zaraził mnie tym entuzjazmem, a jeszcze niedawno w ogóle nie interesowałam się szachami z uśmiechem dodaje mama. Dodajmy jeszcze, że życie Daniela nie kręci się tylko wokół szachów. Ma jeszcze zainteresowania typowe dla swojego wieku. Szachy są moją pasją, ale mam też czas na dużo innych rzeczy. Bardzo lubię pokopać w piłkę z kolegami i grać w ping ponga zapewnia. Pytany o plany sportowe na tę bliższą i dalszą przyszłość wyjaśnia: - Teraz na pewno chciałbym jak najlepiej zagrać na mistrzostwach Europy, i być w czołówce zawodników w kraju. A jak dorosnę chcę zostać mistrzem międzynarodowym. Przy tak sprecyzowanych planach nie pozostaje nam nic innego jak tylko życzyć ich spełnienia. /I.W./ Łopatka na święta i nie tylko dokładnie oliwą. Tak sprawioną łopatkę odkładamy na dwa dni w chłodne miejsce do lodówki, albo chłodnej piwnicy. Po tych dwóch dniach rozgrzewamy piekarnik do 170 st. Łopatkę kładziemy na ruszcie, pod który wkładamy blachę na którą wlewamy wodę. Pieczenie w zależności od wielkości mięsa zajmie nam 3-4 godzin. Po pierwszej godzinie zmniejszamy temperaturę piekarnika do 160 st., po następnej do 150 st. W trakcie całego pieczenia, mięso co jakiś czas polewamy płynem z blachy. W razie gdyby woda odparowała przed końcem pieczenia, musimy ja koniecznie uzupełnić. Tak upieczoną gorącą łopatkę podajemy na ładnej paterze, do tego serwujemy gościom musztardę i chrzan w dobrym gatunku, pyszne pieczywo, ewentualnie sałatkę ziemniaczaną. Mięso smakuje wybornie także na zimno, cięte w plastry. Życzymy smacznego. 7

8 Wykorzystajmy nasz sukces Mija dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spotyka się Pan jeszcze z ludźmi, którzy wątpią, że był to przełomowy moment w historii naszego kraju? Co im Pan mówi? Proponuję, żeby spojrzeli uważnie wokół siebie i pomyśleli, jak wiele z tego, co nas otacza, byłoby niemożliwe do osiągnięcia bez wstąpienia do Unii. To bardzo dobre doświadczenie. Na przykład w moim mieście, Cieszynie, wystarczy pójść nad Olzę i zobaczyć, jak dzisiaj wygląda granica państwa, którą przekraczamy bez kontroli, pamiętając przecież, jak wyglądała przed rokiem Osiągnęliśmy trudne, ale dobre dla naszego kraju porozumienie w sprawie budżetu na najbliższe lata. Teraz musimy pieniądze unijne dobrze wykorzystać mówi Jan Olbrycht. Wywalczyliśmy dobre porozumienie W minionym roku otrzymaliśmy prawie 500 mld złotych, w ramach różnych funduszy na najbliższą perspektywę finansową (lata ). Czy możemy w tym kontekście mówić o sukcesie negocjacji budżetowych? To oczywiście autentyczny, ogromny sukces, wypracowany trudnymi, twardymi rozmowami z pozostałymi państwami członkowskimi. Miałem okazję osobiście uczestniczyć Czytam, bo lubię! Uczniowie orzeskiej Dwójki brali udział w Powiatowym Konkursie Czytelniczym Twórczość Małgorzaty Musierowicz zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie. Naszą Szkołę reprezentowali: Emilia Starosta i Dominik Sabiniok, Finaliści konkursu. w niektórych etapach prowadzonych prac, i wiem, jak niełatwo było przekonać pozostałych uczestników negocjacji do korzystnych dla nas rozwiązań. Musieliśmy udowodnić, że to rozwiązania korzystne również dla innych. Trudno było dojść do porozumienia w sprawie unijnego budżetu? Tak, porozumienie było trudne, ponieważ musiało być zawarte pomiędzy 28 rządami i Parlamentem, liczącym dzisiaj 766 posłów. Rządy prezentowały odmienne interesy narodowe, zależne od ich sytuacji finansowej i część z nich szczególnie ta bogatsza chciała radykalnego zmniejszenia wspólnego budżetu. Parlament bronił większego budżetu, wskazując, że nie da się zrealizować wspólnie uzgodnionych celów, przy mniejszych środkach. Dyskusje nie dotyczyły zresztą tylko ilości pieniędzy, ale sposobu ich wydatkowania. Ostatecznie, osiągnęliśmy kompromis, ale przyznam, były momenty, gdy w powietrzu wisiała katastrofa budżetowa. Teraz czeka nas praca związana z efektywnym wydaniem pieniędzy. Jak Pana zdaniem sensownie to robić, by Polska nie stała się krajem z pustymi lotniskami i przysłowiowymi już, aquaparkami w każdej gminie? uczniowie klasy V (opiekun P. J. Orlik-Wypiór) Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja książek Małgorzaty Musierowicz oraz przybliżenie postaci tej popularnej autorki i ilustratorki. Podczas testu sprawdzano znajomość treści książek, a także umiejętność formułowania sądów i ocen na temat przeczytanych powieści. Jury przyznało, iż rywalizacja była zacięta.tym większą satysfakcję odczuli więc nasi reprezentanci, kiedy okazało się, że zdobyli II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! (inf. szkoły) Przede wszystkim chodzi o to, by nie wydawać publicznych pieniędzy na coś, co jest niepotrzebne, bądź na coś, na co nas nie stać ani dzisiaj, ani nie będzie nas stać w przyszłości. Przecież kiedyś będzie np. trzeba utrzymywać jakiś obiekt wybudowany przy unijnym wsparciu. Celem nie jest wydanie pieniędzy, ale mądre ich wykorzystanie. Najważniejsze jest z jednej strony określenie, co stanowi przeszkodę w rozwoju, np. brak właściwej Celem nie jest wydanie pieniędzy, ale mądre ich wykorzystanie infrastruktury transportowej, czy np. ograniczony dostęp do sieci szerokopasmowej. W tej sytuacji należy tak inwestować, by te przeszkody usunąć i ułatwiać działania prorozwojowe. Z drugiej strony, musimy właściwie ocenić, w jakich dziedzinach możemy uzyskać największe efekty i na nich się skoncentrować. Pan, jako Ślązak, przygląda się także działaniom i inwestycjom, prowadzonym dzięki funduszom unijnym właśnie w naszym województwie. Jak Pan je ocenia? Już jako marszałek, miałem okazję brać udział w przygotowaniach inwestycji i uważam, że nasze województwo dobrze wykorzystuje możliwości inwestycyjne. Gołym okiem widać nowe drogi, prężnie rozwijające się lotnisko i, co ważne szczególnie w naszym regionie, atrakcyjne obiekty kulturalne, wpływające na postrzeganie Śląska i całego województwa. W tych działaniach, niezwykle aktywne są samorządy wszystkich szczebli. Wydaje mi się, że nasze województwo stara się nie tylko nadrabiać stare zaległości, ale podejmuje próbę cywilizacyjnej ucieczki do przodu, co generalnie należy ocenić bardzo pozytywnie. Na jaką kwotę z funduszy europejskich może liczyć województwo śląskie w najbliższych latach i na co powinniśmy ją przeznaczyć? Uzgodnienia w tym temacie cały czas trwają. Projekt Umowy Partnerstwa, przedstawiony Komisji Europejskiej, zakłada, że w ramach naszego, śląskiego, regionalnego programu operacyjnego, będzie to suma zbliżona do 3,48 mld euro. Do tej kwoty należy doliczyć środki, jakie trafią do nas w ramach programów rządowych, krajowych na dużą infrastrukturę transportową, cyfryzację, szkolnictwo wyższe czy wspieranie innowacyjności przedsiębiorców. Niezależnie od tego, jaka kwota przypadnie w ostateczności naszemu regionowi, na pewno kluczowe będzie zadbanie o to, by środki te zostały wydane przede wszystkim na przedsięwzięcia sprzyjające modernizacji gospodarki naszego województwa i tworzące nowe miejsca pracy. Dużo mówimy o pieniądzach, ale przecież Parlament Europejski, w mijającej kadencji nie zajmował się tylko sprawami finansowymi. Które z działań uważa Pan za najważniejsze? Dla mnie najważniejsze były te działania, które dotyczyły nie tyle samych pieniędzy, co sposobu ich wykorzystania. Jak wspomniałem, to niezwykle ważne. Po raz pierwszy Parlament mógł w pełni współtworzyć ramy prawne dla realizacji polityki spójności (polityki regionalnej). Prawie dwa lata zajęło nam, wspólnie z rządami, przygotowanie i uzgodnienie przepisów regulujących to, na co będzie można wydawać unijne pieniądze. Miałem zaszczyt być posłem sprawozdawcą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i sam doświadczyłem, jak trudno było wypracować wspólne stanowiska w samym Parlamencie i z Radą reprezentującą rządy. Jeśli chodzi o inne obszary działania Parlamentu, ważna była dla mnie aktywność w sprawach rozwijania mechanizmów rynku wewnętrznego i wymiany handlowej UE z innymi partnerami, a w ostatnim czasie, relacje międzynarodowe i wspieranie budowy demokracji w innych krajach. NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2014/15 Drodzy Rodzice, 30 kwietnia mija termin składania wniosków o objęcie ucznia nieodpłatną nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach. Deklaracja zgłoszenia oraz więcej informacji na stronie: oraz pod nr. tel , DFK Orzesze, Żory.

9 Sesja Rady Miejskiej w marcu Infrastruktura sportowa Baza sportowa w mieście to wiodący temat marcowej sesji. Jak wygląda ona w placówkach szkolnych przedstawiała Anna Czarnacka, dyrektor MZO. Jeśli chodzi o sale gimnastyczne to mają je wszystkie szkoły, z tym, że sala w Zgoniu jeszcze się buduje, a oddanie jej do użytku zaplanowano przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Gorzej jest z boiskami zewnętrznymi przy szkołach. W Dwójce trwają prace naprawcze, dzieci korzystają z Orlika. Także z Orlika korzystają uczniowie Zespołu Szkół, gdzie boisko jest w fatalnym stanie i nie nadaje się do użytkowania. Remontu wymaga również płyta boiska przy gimnazjum w Gardawicach. Chwilowo boiska nie posiadają: szkoła w Mościskach trwa jego budowa (najpierw budowano tam salę gimnastyczną), w Zgoniu (z powodu budowy sali). Natomiast problemu z boiskami nie mają uczniowie szkół: w Zazdrości, Zawiści, Zawadzie i Woszczycach. W miarę dobre jest boisko przy szkole w Jaśkowicach. Jeśli chodzi o inne obiekty sportowe, to mamy do dyspozycji przede wszystkim Orlika w centrum miasta, oraz boiska sportowe przy klubach piłkarskich: Sokole, LZS Gardawice i LKS Woszczyce. Na sesji sporo dyskutowano o Orliku. Radni wskazywali na zły stan nawierzchni ze sztucznej trawy ZGKiM administrujący Orlikiem zapowiada renowację trawy w okolicach maja. Wskazywano również na częste przypadki dewastacji urządzeń na Orliku urywane piłkochwyty, niszczona siatka ogrodzeniowa oraz na to, że niektórzy zawodnicy korzystający z boiska do piłki nożnej używają nieregulaminowego obuwia butów z ostrymi kolcami, które powodują zniszczenia nawierzchni. Pewne emocje u radnych wzbudza również sprawa komu tak naprawdę Orlik ma służyć dzieciom i młodzieży czy może dorosłym o co pytał radny Szala. Z definicji Orliki mają być boiskami darmowymi i ogólnodostępnymi. Tymczasem w Orzeszu są skargi, że Orlika okupują dorośli, a młodzież nie ma gdzie grać. Wyrwany do odpowiedzi poczuł się radny Kurpas, który organizuje piłkarską ligę Orlika. Gra w niej ok. 300 dorosłych osób. Radny przekonywał, że uczestnicy ligi korzystają z Orlika od 19-22, czyli, zdaniem radnego, w godzinach, gdy dzieci są już w domu. Na sesję w charakterze gości przyszli przedstawiciele sekcji piłki nożnej z Sokoła, by przedstawić problemy z jakimi boryka się klub, a reprezentowali go: prezes Damian Kancelista, Adam Łysak, kierownik drużyny młodzieżowej, Dariusz Pietrowski, kierownik drużyny Skrzatów i Grzegorz Chojecki, kierownik Żaków. Tych problemów przedstawili wiele, a najważniejsze to brak na wczoraj boiska treningowego dla drużyn dziecięcych i katastrofalny stan baraku stanowiącego zaplecze socjalno-gospodarcze klubu. Dzieci chcących trenować w klubie jest coraz więcej, i klub z braku boiska ma kłopot z przyjęciem wszystkich chętnych. Albo z utrzymaniem w barwach klubu już wyszkolonych młodych ludzi, których z otwartymi ramionami przyjmują okoliczne kluby: Polonia Łaziska i Gwarek Ornontowice. Dzieci grające w klubie do niedawna korzystały z boiska przy Dwójce oraz z Orlika. Ale to pierwsze na kilka miesięcy zostało wyłączone z eksploatacji, a z Orlika nie zawsze mogą korzystać, bo są wcześniejsze rezerwacje przez innych graczy. I jeszcze zły stan sztucznej trawy, której miejscami już nie ma, albo odrywa się i osadza na ubraniach, a potem zapycha pralki. Natomiast barak pełniący rolę siedziby i zaplecza klubu w chwili obecnej, ze względu na bardzo zły stan techniczny, w ogóle nie powinien być udostępniany. Cały obiekt jest zagrzybiony, bez izolacji, i woda leje się po ścianach. Okna na trwałe zabite są gwoździami, by nie wypadły z futryn. Powodem jest m.in. niewłaściwie przeprowadzony remont, który klub zrobił kilka lat temu, a do którego miasto się dołożyło. To co radni oraz burmistrz odpowiedzieli przedstawicielom Sokoła, można tak streścić: w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2016 zapisana jest kwota 1,2 mln na budowę nowej siedziby dla klubu, wcześniej pieniędzy nie będzie. Dzieci obecnie muszą korzystać z Orlika, a po remoncie z boiska przy Dwójce, bo budowa nowego boiska dla klubu to wydatek kilkuset tysięcy złotych, których nie ma i nie zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie. Przez ostanie lata miasto sporo wyłożyło na infrastrukturę sportową budując trzy sale gimnastyczne, i to były priorytety. Teraz dopiero można zacząć szukać pieniędzy na budowę boisk sportowych. /I.W./ Klimatyczna przestrzeń do dyskusji o teatrze Wielkie brawa dla pasjonatów teatru: Barbary Wojnarowskiej i Piotra Tenczyka ze stowarzyszenia teatralnego Dom z Jaśkowic za konferencję jakiej w Orzeszu jeszcze nie było. Dwa dni międzynarodowej konferencji naukowej pt. Teatrologia na Rozdrożach przyniosły same miłe, zaskakujące niespodzianki. W jednym miejscu, w małych Jaśkowicach nie kojarzonych do tej pory jako miejsce dyskursu akademickiego, pojawiło się grono fachowców, znawców problematyki i wyzwań stojących przez współczesnym teatrem i nauką opisującą ten świat czyli teatrologią. Wybitne postaci nie tylko krajowych uczelni, zebrały się pod patronatem pani profesor Eleonory Udalskiej gościa honorowego I Otwartego Forum w Jaśkowicach, by w niecodziennych, ale jakże miłych dla oka i ducha okolicznościach, wieść spór i dyskusję o dniu dzisiejszym a zarazem przyszłości teatru i teatrologii. Pomysłodawcy konferencji Piotr Tenczyk i Barbara Wojnarowska ze stowarzyszenia teatralnego Dom z Jaśkowic zorganizowali dwudniową debatę jakiej w Orzeszu jeszcze nie było. Nie tylko ze względu na rangę prelegentów oraz temat dyskusji, ale też z uwagi na klimat i warunki w jakich gościli uczestników spotkania. Sala widowiskowa w Jaśkowicach na te dwa dni zmieniła się nie do poznania. Niewiarygodną wręcz aranżację wnętrza zaprojektowała Anna Wołoszczuk. Dużą i przytłaczającą wyglądem salę podzieliła białymi, miękkimi ścianami na mniejsze sektory. Ścianami były białe, transparentne połacie materiału, rozpięte na metalowych szkieletach rusztowań. Rozświetlane z zewnątrz miały charakter zbliżony do pergaminowych lampionów. Dwudniowej debacie o teatrze towarzyszyły spektakle teatralne, a jej pokłosiem będą m.in. publikacje naukowe i produkcja filmowa. Piotr Tenczyk nie wyklucza, że podobne przedsięwzięcie odbędzie Piotr Tenczyk na konferencji (z lewej). się w Jaśkowicach kolejny raz, z tym, że jeszcze nie wiadomo kiedy. Na pewno nie za rok, bo organizacja takiej konferencji to wielkie wyzwanie. Praca nad jej przygotowaniem zajęła prawie 12 miesięcy. Staraliśmy się przyjąć naszych gości najlepiej jak umieliśmy. Zapraszając ich do Jaśkowic to jak do naszego prawdziwego domu. I o to nam chodziło, żeby pokazać, że twórcza debata o sprawach istotnych nie musi się odbywać w murach uczelnianych, a z powodzeniem w takim klimatycznym miejscu jakim są Jaśkowice mówił P. Tenczyk. Życzymy zatem bogatego, naukowego pokłosia konferencji i z niecierpliwością czekamy na kolejne propozycje stowarzyszenia Dom z Jaśkowic. /I.W./ Nowość w ofercie Miejskiego Ośrodka Kultury I ORZESKI SPACER HISTORYCZNY w poszukiwaniu średniowiecza! Polecamy i zapraszamy. Zapraszamy na pieszą wycieczkę po Woszczycach i Krolówce. O średniowiecznej historii Orzesza opowie historyk, Przemysław Mycielski. Na spotkanie w plenerze zapraszamy w sobotę, 17 maja. Zbiórka przy kościele w Woszczycach o godz Udział jest bezpłatny. Informacje: MOK Orzesze, tel ; 9

10 Biesiada dla kobiet 7 marca miała miejsce II Biesiada organizowana przez Stowarzyszenie Razem=Łatwiej z okazji Dnia Kobiet. Gdy w zeszłym roku przygotowywaliśmy nasze pierwsze spotkanie, nie przypuszczaliśmy, że impreza spotka się z tak dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Jak wiadomo, nasze Stowarzyszenie powstało, aby wesprzeć działania mające na celu budowę sali gimnastycznej - a przy okazji zrodziło się wiele ciekawych pomysłów, które staramy się realizować. W tym roku naszą biesiadę poprowadził Marek Kapias z Rudziczki, który razem ze swoimi dziećmi prowadzi zespół Impuls (www. zespolimpuls.com.pl). Na początku spotkania z krótkim programem wystąpiła parafialna schola, która działa także świecko przy Stowarzyszeniu. Na imprezie bawiło się ponad 80 pań, a wśród nich zaproszeni goście: dyrektor 10 SP 9 Olga Kaniewska, dyrektor MZO Anna Czarnacka, Urszula Zienc, radne naszego miasta: Grażyna Matuszczyk i Maria Fuchs, sołtys Eugenia Krzyż, a także sponsorzy - Alicja Szromek i Sylwia Nycz oraz Danuta Janasik. Na gości czekały pyszne ciasta, kawa i herbata, a także zupa cebulowa przygotowana przez Różę Kępkę. Każde nasze spotkanie przygotowują wolontariusze. Nie sposób podziękować wszystkim. Tą imprezę pomagały przygotować: Olga Kaniewska, Katarzyna Krymer, Lucyna Liszka, Anna Piksa, Małgorzata Baron, Barbara Gałeczka, Karina Stawowska, Maria Migas, Elżbieta Migas, Teresa Jaszczyk, Mirella Kiecka, Elżbieta Remer oraz Grażyna Bortlik i Sebastian Jeziorski. Wszystkim dziękujemy za pomoc i udział we wspólnej zabawie. Serdecznie zapraszamy za rok. /Inf.wł./ Easy English okazał się easy dla Julii Borowskiej z Jaśkowic! 24 marca w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach odbył się IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Easy English zorganizowany przez Bożenę Banach. Test konkursowy zawierał zadania sprawdzające umiejętności słuchania i czytania, znajomość gramatyki oraz wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu-Jaśkowicach rokrocznie biorą udział w tej imprezie. W tym roku Julia Borowska, uczennica kl. VI b, zajęła I miejsce. Otrzymała dyplom, słownik języka angielskiego, książkę do wzbogacania słownictwa oraz kubek z flagą brytyjską. Zwy- Julia Borowska, I miejsce. ciężczynię do konkursu przygotowała Katarzyna Widuch. /Inf.wł./ Wiosenne spotkanie z Szarotkami w Przedszkolu z oddziałem integracyjnym nr 1 w Orzeszu 20 marca, w przeddzień pierwszego dnia wiosny, nasze przedszkole po raz kolejny gościło zaprzyjaźniony od lat Regionalny Zespół Śpiewaczy Szarotki z Mościsk. Panie przyjechały do nas, aby wspólnie z dziećmi wykonać Marzannę zimową pannę. Dzieci dowiedziały się, że Marzanna symbolizuje odejście zimy i zwiastuje nadejście wiosny. Dzięki jej odejściu (poprzez spalenie lub zatopienie w rzece) odpędzamy wszelkie zło, choroby i niepowodzenia. Dzieci miały okazję zapoznać się z tym ciekawym obrzędem regionalnym, którego wymowa symboliczna brzmi: Żegnamy zimę - witamy wiosnę. Jak na zespół śpiewaczy przystało opowiadaniom i pracy towarzyszyły śląskie przyśpiewki: Wynda jo se z kontka, Goik zielony oraz Marzanka. Tej ostatniej dzieci ochoczo uczyły się pod okiem naszych zaprzyjaźnionych Pań Przedstawicielki Szarotek w Przedszkolu nr 1. w pięknych strojach regionalnych a treść tej przyśpiewki brzmi: Marzanka rosła aże urosła. Nasza Marzanka mo kjecki I patrzom się na nie syneczki Nie je łona zodno nizdara Godno ci samego sztygara. Składamy serdeczne podziękowania Zespołowi Szarotki za ciekawe zajęcia i wieloletnią współpracę! Jolanta Schier, Justyna Świerkot NR 10 KWIECIEŃ 2014 Będzie się działo! Koncert Pieśni Pasyjnych chóru Dzwon ; godz Kościół NNMP w Orzeszu. Po liturgii Wigilii Paschalnej chór zapewni także oprawę muzyczną Rezurekcji. Organizatorzy: Dzwon i MOK II Koncert Charytatywny, wystąpią: Duet Karo, Duo Fenix, Bez Nazwy, Piotr Szefer, Jacek Silski; godz Sala Widowiskowa w Jaśkowicach. Organizator: Stowarzyszenie im. F. Stuska Otwarte mistrzostwa w kolarstwie indywidualnym, zapisy u organizatorów, start z Woszczyc. Organizator: Fundacja Aktywni Koncert ORZESZE DZIĘKUJE ZA KANONIZACJĘ Jana Pawła II ; godz Organizatorzy: Parafia PW. NNMP w Orzeszu, Miejski Ośrodek Kultury Wystawa fotografii Pani Grażyny Boguty. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Noc Bibliotek, występ Kuby Michalskiego. godz Organizator: Miejska Biblioteka Noc z Andersenem Po raz kolejny dnia 04/ odbyła się Noc z Andersenem w której wzięło udział 32 dzieci. Szczegółowe informacje w majowym numerze.

11 Powiatowy konkurs profilaktyczny w Gimnazjum w Orzeszu Zawadzie Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 24 marca 9 drużyn gimnazjalistów z powiatu mikołowskiego rywalizowało ze sobą podczas konkursu profilaktycznego. Konkurs zorganizowany po raz trzeci, skupia się nie tylko na zwiększaniu obszaru świadomości młodych ludzi o zagrożeniach uzależnieniami, ale jego głównym zadaniem jest kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia, promowanie pozytywnych norm i wartości, angażowanie młodzieży do rówieśniczych działań profilaktycznych. Oprócz testu wiedzy uczestnicy musieli zmierzyć się z profilaktyczną wykreślanką czy też wykonać plakat dekalog zdrowego trybu życia. Posiadający wiedzę i świadomość dotyczącą zagrożeń, jakie niosą ze sobą środki psychoaktywne, młodzi ludzie są dla swoich kolegów najbardziej wiarygodnym źródłem informacji. Uczestnicy konkursu taką postawę prezentują. Są to osoby działające aktywnie w swoich szkołach w działaniach profilaktycznych. Dlatego też właśnie za ich pośrednictwem najłatwiej jest dotrzeć do młodzieży z przekonaniem o złudnej magii uzależnień. Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Zawadzie Natalia Biela i Marcelina Cyprys, a drugie i trzecie miejsce, o które trzeba było rozegrać dogrywkę, przypadło drużynom z Gimnazjum nr 3 z Łazisk Górnych. Za pomoc w organizacji konkursu dziękuję pedagogom i nauczycielom, p. Jolancie Zwyrtek z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz komisarz Annie Musioł z Komendy Powiatowej Policji. Dziękuję również instytucjom nas wspierającym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu, Miejskiemu Zespołowi Oświaty w Orzeszu oraz Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii w Warszawie. Ilona Czardybon Z lewej gimnazjalistki z Zawady, laureatki I miejsca w konkursie profilaktycznym. 25 marca w Szkole Podstawowej w Jaśkowicach odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W tym roku zdecydowanie zmieniły się zasady turnieju dotyczące szkół podstawowych drużyna musiała liczyć Laureaci i organizatorzy turnieju. 4 osoby, w tym koniecznie dwie dziewczyny. Zadaniem zawodników było napisanie dwóch testów jeden z przepisów ogólnych ruchu drogowego, drugi wyłącznie ze skrzyżowań. Nie zmieniły się zasady dotyczące jazdy na rowerowym torze przeszkód i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Na starcie turnieju pojawiły się 3 drużyny reprezentujące gimnazja i 6 ze szkół podstawowych. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwał młodszy aspirant Michał Rzepka oraz organizatorzy Ilona Czardybon i Tomasz Stroka. Wśród szkół podstawowych zwycięzcami zostali uczniowie SP4 w Jaśkowicach w składzie: Sabina Paryła, Paulina Dyka, Oskar Sontag i Paweł Golba. Paweł otrzymał również tytuł najlepszego uczestnika turnieju w tej kategorii. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie z SP 5 w Zazdrości, a trzecie z SP 10 z Woszczyc. W kategorii szkół gimnazjalnych najlepsi byli uczniowie z G2 w Zawadzie: Konrad Tkocz, Michał Spendel i Tomasz Morawiec. Drugie miejsce zajęli gimnazjaliści z ZS w Orzeszu, a trzecie z G3 w Gardawicach. Najlepszym zawodnikiem turnieju wśród gimnazjalistów został Konrad Tkocz z Zawady. Za pomoc w organizacji turnieju dziękujemy Miejskiemu Zespołowi Oświaty w Orzeszu. Zwycięskie drużyny będą reprezentować nasze miasto podczas etapu powiatowego w Mikołowie. Życzymy powodzenia. /Inf.wł.org./ Zmarł ks. Jan Gross, administrator parafii ewangelicko augsburskiej w Orzeszu w latach marca w Cieszynie, w wieku 76 lat, zmarł śp. ks. Jan Gross proboszcz parafii ewangelickiej w Mikołowie ( ), radca Konsystorza ( ), prezes Synodu Kościoła ( ), wybitny ekumenista i znawca liturgii. Od 1986 do 2007 roku był członkiem Synodu Kościoła. W latach roku był radcą Konsystorza Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego naczelnej władzy administracyjnej. W latach pełnił funkcję prezesa Synodu Kościoła. W trakcie swojej posługi w Kościele był członkiem wielu komisji kościelnych m.in.: przewodniczącym Komisji Liturgicznej ( ); członkiem Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej ( ); przewodniczącym międzynarodowej Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej ( ); członkiem Synodalnych Komisji Prawniczej, ds. Środków Masowego Przekazu, Pastoralnej i Ekumenicznej; przewodniczącym Redakcji Ewangelickich Programów Radiowo-Telewizyjnych. Ks. Jan Gross był w latach przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, po przejściu na emeryturę w 2004 roku w uznaniu zasług na polu ekumenicznym otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziału. Za swoją działalność otrzy- Ks. Jan Gross. mał wiele nagród m.in.: Nagrodę Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego "Róża Lutra" 2004, Nagrodę Miasta Mikołowa "Mikołowianin roku 2003", Nagrodę Związku Górnośląskiego im. Wojciecha Korfantego

12 PKM Tychy a Meteor Każdy pasażer MZK Tychy zna chyba barwy głównego przewoźnika Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Autobusy są w kolorach żółto-zielonych. Często jednak zamiast takich pojazdów pojawiają się inne w różnorodnych barwach. Dotyczy to zwłaszcza linii 29, 605 i 655. Linia 69 ma bowiem innego wykonawcę. Ale zacznijmy od początku. Wyjaśnijmy na czym polega współpraca tych dwóch firm. Przetarg MZK Tychy Raz w roku MZK Tychy ogłasza przetarg na wykonywanie przewozów w komunikacji miejskiej. Nas interesuje ten największy, ponieważ w nim wymienione są linie 29, 605 i 655. Od wielu lat przetarg wygrywa PKM Tychy. Nic w tym dziwnego, tylko ta spółka startuje w przetargu. PKM ma jednak pewne braki taborowe, potrzebuje więc wsparcia podwykonawców. Przetarg PKM Tychy PKM ogłasza przetarg krótko po tym, gdy wygrywa w zamówieniu MZK Tychy. Tutaj też jest wszystko poukładane. Przetarg PKM Tychy (na podwykonawstwo) wygrywa konsorcjum firm Meteor i Transgór. To te firmy wypożyczają PKM-owi swoje autobusy. Kiedyś mogliśmy to rozpoznać po bordowo-pomarańczowych barwach. Obecnie Meteor nie ma ustalonego jednolitego malowania autobusów. Możemy spotkać je w dosłownie wszystkich kolorach. A rozpoznajemy je tylko po naklejkach na bocznych szybach, na których widnieje logo firmy Meteor. W ostatnim numerze gazety ogłosiliśmy konkurs, w którym można było wygrać czujkę wykrywająca czad marki Honeywell, której fundatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Dziękujemy za wszystkiego Na konkurs ogłoszony w ostatnim numerze gazety, w którym prosiliśmy o przesyłanie zdjęć obrazujących sztukę malowania ciała, wpłynęła tylko jedna praca (zdjęcie na str. 13), pani Lilki Perlich. Tym samym ogłaszamy ją 12 Ile pozostało z dawnej edycji firmy Meteor? Niektórzy pamiętają zapewne bordowo-pomarańczowe Solarisy na linii 69. To właśnie linia 69 była pierwszą w centrum miasta, na której pojawił się ten przewoźnik. Problemy taborowe spowodowały, że renoma firmy zniknęła. Obecnie możemy jednak zaobserwować znaczy wzrost jakości usług tej firmy. Przede wszystkim Meteor posiada tylko jeden wysokopodłogowy autobus na tyskim oddziale, jednak wykonuje on kursy na linii 25 (Mikołów Dw. PKP Łaziska Górne Kopanina), której trasa przejazdu nie przebiega przez Orzesze. Możemy zatem powiedzieć, że w Orzeszu nie spotkamy już raczej pojazdu tego typu, wszystkie autobusy są niskopodłogowe. To znacznie wpływa na komfort jazdy, zwłaszcza osób starszych oraz matek z dziećmi. Punktualność spółek PKM Tychy i Meteor w ostatnim czasie są bardzo punktualne. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że Meteor odrobinę bardziej trzyma się rozkładu na swoich kursach. Awaryjność też jest znikoma, obie firmy radzą sobie dość dobrze w tym temacie. Od tego miesiąca rozpoczynamy tworzenie "kącika komunikacyjnego". Dzięki niemu mieszkańcy Orzesza będą wiedzieli więcej na temat komunikacji miejskiej, co za tym idzie podróżowanie stanie się znacznie łatwiejsze i ciekawsze. Pasażerów zachęcamy do regularnego wchodzenia na stronę MZK Tychy. Jacek Drobny Rozwiązanie konkursu Nie dla czadu zgłoszenia nadesłane Pocztą oraz drogą elektroniczną. W wyniku losowania czujkę otrzymuje pan Grzegorz Wiejak z ul. Szkolnej. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy Pocztą Polską. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Body painting, czyli malowanie ciała zwyciężczynią naszego konkursu, i to do niej wysyłamy zaproszenie na zabieg kosmetyczny do salonu fryzjersko kosmetycznego Ewelina w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 170 fundatora nagrody. Zatańczyli i zaśpiewali rewelacyjnie! Musical Grease w wykonaniu gimnazjalistów z Zespołu Szkół. Brodwayowski musical Grease w wykonaniu gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Orzeszu to bez wątpienia hit sezonu. Premiera spektaklu odbyła się 27 marca, w zapełnionej publicznością po brzegi, sali gimnastycznej szkoły. Była to opowieść o młodych ludziach zafascynowanych rock'n'rollem, o rodzących się pierwszych uczuciach, przyjaźni i potrzebie przynależności do grupy. W tym orzeskim spektaklu wszystko robiło wrażenie choreografia, śpiew i muzyka. Fantastycznie został oddany klimat początku lat 70-ych ubiegłego wieku, gdy Grease wystartował na Broadwayu. Wszystkim młodym ludziom występującym w tym musicalu należą się ogromne brawa za kreacje przez nich stworzone, bo co by nie powiedzieć - powierzone im role wykonali brawurowo, i jak na swój Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu brała udział w Konkursie Matematycznym Pangea, który organizuje Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Vistula University w Warszawie. Rywalizacja przeprowadzana jest w 9 kategoriach klasy IV, V, VI szkoły podstawowej, klasy I, II, III gimnazjum oraz klasy I, II, III liceum. Najpierw uczniowie rozwiązywali testy na terenie szkoły, następnie oczekiwali na wyniki. Zaproszenie do wzięcia udziału w drugim etapie konkursu otrzymało 5 uczniów naszej szkoły. Są to: W dniach 3-11 grudnia ub. roku uczniowie klas trzecich SP nr 2 w Orzeszu brali udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym Stypendiada Wczesnoszkolna dla klas 3. Rywalizowali w konkursach z zakresu edukacji czytelniczej, ortograficznej, matematycznej i plastycznej. W konkursie czytelniczym I Ty bądź czytelny III miejsce zdobył Bartosz Słupik ( opiekun M. Honisz) a wyróżnienie otrzymali Jan Wypiór (opiekun S. Jarczyk), młody wiek profesjonalnie. Słowa uznania należą się także kwartetowi nauczycielek, odpowiedzialnych za to wyjątkowe widowisko: Magdalenie Czank Nowakowskiej za choreografię, Annie Kamyk za dobór muzyki, Beacie Jonak za wyreżyserowanie całości i Ilonie Markiton za scenografię. Spektakl prezentowany był dwukrotnie pierwszy raz oglądali go rodzice i zaproszeni do szkoły goście, drugi raz szóstoklasiści, przyszli uczniowie tej szkoły, w ramach Dnia Otwartego. /I.W./ Zdj. na str. 13 oraz na Matematyka da się lubić! Wyróżnieni matematycy z Dwójki. Mikołaj Harazim, Kamil Świerkot (opiekun P. E. Wojciechowska), Karolina Nowak, Kacper Szyszka oraz Dominik Sabiniok (opiekun P. A. Kazimierska-Gawlik). Wymienieni uczniowie pojadą pod opieką nauczycieli matematyki do Warszawy, aby wziąć udział w wielkim finale. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! /Inf.szk./ IV miejsce i Puchar Finalisty dla Dwójki w Stypendiadzie Paulina Kozielska i Zuzanna Szafraniec (opiekun I. Brzyżek). W konkursie matematycznym Plus minus wyróżnienie zdobyła Julia Szczykutowicz (opiekun S.Jarczyk). W tegorocznej Stypendiadzie 2013/2014 w kategorii Grand Prix Drużynowe od uczestników, nasi uczniowie uplasowali się w skali kraju na IV miejscu i zdobyli Puchar Finalisty. Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów. /inf.wł.szk./

13 Zatańczyli i zaśpiewali rewelacyjnie! Musical Grease w wykonaniu gimnazjalistów z Zespołu Szkół. Zapraszamy na wystawę fotograficzną Dziecko w obiektywie, na której prezentowane będą zdjęcia, których autorką jest Grażyna Boguta z Orzesza. Wystawa czynna będzie przez cały maj, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 23. Grażyna Boguta przygodę z fotografią zaczęła wiele lat temu, a tą pasją na dobre zaraziła ją córka Lila. By doskonalić swój warsztat, zapisała się do kółka fotograficznego ef, które działa przy Miejskim Ośrodku Kultury. - Dzięki pracy i cierpliwości Joanny Wojtyczki, która wówczas prowadziła zajęcia, oraz dzięki wspaniałym kolegom i koleżankom, uczyłam się od podstaw obsługi lustrzanki i poznawałam tajniki robienia dobrych zdjęć mówi autorka wystawy. W zasadzie to cały czas jestem na etapie uczennicy i tak już pozostanie, ponieważ ciągle dowiaduję się czegoś nowego w tej dziedzinie dodaje. Przez lata bardzo udoskonaliła warsztat, jej zdjęcia są wysublimowane, ciekawe pod względem kolorystyki i kompozycji. Warto zapoznać się z tymi pracami, a wystawa w bibliotece jest ku temu dobrą okazją. Zapraszamy. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Body painting, czyli malowanie ciała Autor: Lilka Perlich. Dziecko w obiektywie wystawa autorska Grażyny Boguty IV miejsce i Puchar Finalisty dla Dwójki w Stypendiadzie Jedna z fotografii która prezentowana będzie na wystawie. 13

14 Kronika policyjna Śmiertelny upadek z rusztowania Śledczy wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku w Orzeszu, który wydarzył się 2 kwietnia przy jednej Policja na miejscu tragicznego wypadku w Jaśkowicach. z posesji na ul. 1 Maja w Jaśkowicach. Podczas prac remontowych z rusztowania na wysokości około 6 metrów z nieustalonych dotychczas przyczyn spadli dwaj pracownicy firmy budowlanej. 58-letni mieszkaniec Orzesza poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Jego ciężko ranny 57-letni współpracownik trafił do szpitala. Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem prokuratury wyjaśni, jakie były dokładne przyczyny tragedii. W wypadku na Gliwickiej ranny motocyklista W niedzielne popołudnie 30 marca, ok , na łuku drogi doszło do zderzenia motocykla z autem osobowym. Wypadek zdarzył się na ul. Gliwickiej, na wysokości skrzyżowania z ul. Wypadek na Gliwickiej. Foto: J. Drobny. Powstańców. W wypadku ranny został motocyklista mieszkaniec Rudy Śląskiej, który odwieziony został do szpitala. Lekko poszkodowanym był także kierowca samochodu osobowego, mieszkaniec powiatu rybnickiego udzielając pierwszej pomocy motocykliście doznał lekkich poparzeń dłoni. Miejsce wypadku zabezpieczały dwie jednostki straży pożarnej Państwowa Straż Pożarna z Mikołowa oraz OSP Orzesze. Kradzież kabli 6 marca na ul. Rybnickiej nieznani sprawcy ukradli ok. 60 metrów kabli telekomunikacyjnych na szkodę firmy Orange. Zniknęły formy do granulatu Nie wiadomo dokładnie kiedy je ukradziono, ale dopiero na początku marca w firmie na ul. Pasieki w Zawiści zorientowano się, że z placu zniknęło 30 form do produkcji płyt z granulatu gumowego. Ostatni raz widziane były jesienią ub. roku. Straty oszacowano na 20 tys.zł. Zniszczona skrzynka monitorująca wodociąg 3 marca przed południem, na ul. Podgórskiej nieznani sprawcy zdewastowali wnętrze szafki monitorującej sieć wodociągową. Uszkodzili elektronikę, akumulatory, przetworniki, a straty wynoszą 2,3 tys. zł. Ukradli koła z audi 29 marca w godz nieznani sprawcy ukradli dwa koła z audi A6, które zaparkowane było przy ul. Fabrycznej w Jaśkowicach. Straty wynoszą 800 zł. Kradzież metodą na znajomego syna 31 marca na jednej z posesji przy ul. Gostyńskiej pojawiło się dwóch, około 40.letnich mężczyzn. Rozmawiającej z nimi 87-letniej kobiecie wmówili, że są znajomymi jej syna, i że muszą zabrać coś z garażu, o co rzekomo syn miał prosić. Kobieta udostępniła im pomieszczenie, a ci ukradli silnik elektryczny, kable, przedłużacze. Wartość łupu wyniosła ok. 1,1 tys. zł. Jakub Woźniak z Sokoła zwycięzcą III Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego w kategorii młodzik Bardzo dużym sukcesem zawodnika SOKOŁA Orzesze zakończył się rozgrywany 15 marca, na hali sportowej w Łaziskach Górnych, III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w kategorii młodzik. Zwyciężył go po raz pierwszy w swej 6 letniej karierze sportowej zawodnik Autonomicznej Sekcji Tenisa Stołowego MKS SOKÓŁ Orzesze - Jakub Woźniak (na zdjęciu). Kuba już w poprzednich wojewódzkich turniejach zajmował wysokie pozycje (w I był VI, a w II - 4). Poziom jego gry wyraźnie się podnosił przez cały sezon i w ostatnim turnieju wykorzystał on swe umiejętności i wygrał, osiągając największy swój sukces na szczeblu wojewódzkim rozgry- Asy z III klasy Laureaci Asów z opiekunami. wek indywidualnych. Trenerem Kuby jest Marek Tkocz z Orzesza, utytułowany tenisista, a wcześniej piłkarz. /P.P./ W Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach odbyły się eliminacje miejskie konkursu Asy z III klasy. Zwycięzcą i laureatem tytułu Złotego Asa został Adam Burszka z SP6 w Zawiści (wychowawca Bożena Buchalik). Tytuł Srebrnego Asa wywalczyła Zuzanna Szafraniec z SP2 w Orzeszu (wych. Izabela Brzyżek), a Bursztynowego Asa: Marcin Uryga z SP10 w Woszczycach (wych. Teresa Wolnik) oraz Julia Szczykutowicz z SP2 w Orzeszu (wych. Sylwia Jarczyk). /T.W./ AUTO ZŁOM Złomowanie wszystkich typów pojazdów Za każdy kompletny pojazd płacimy Wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów Odbieramy pojazdy od klienta Terenowa Służba Ratownicza S.C Łaziska Górne ul. Starowiejska 1 tel.: 32/ kom.: ,

15 Prawnik radzi Jak uzyskać odszkodowanie za słupy energetyczne? Każdy właściciel nieruchomości, na której znajdują się urządzenia energetyczne, np. słupy czy linie przesyłowe może ubiegać się o zadośćuczynienie. Ponadto można się zwrócić o podpisanie umowy o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. Co należy zrobić? Przede wszystkim należy ustalić czy mamy status właściciela nieruchomości (dokumentem, który to potwierdza jest np. akt notarialny). Następnie właściciel powinien uważnie przejrzeć księgę wieczystą, a konkretnie wpisy w dziale III, które pozwolą ustalić, czy przypadkiem służebność lub inne prawo zakładu energetycznego nie są już tam wpisane. Kiedy upewnimy się, że zakład energetyczny korzysta z Naszej nieruchomości bez tytułu prawnego, powinniśmy określić wartości przedmiotu sporu w danej sprawie, czyli tzw. obszar trwałego wyłączenia gruntu. Taka ingerencja w cudze grunty pociąga za sobą konieczność wypłaty wynagrodzenia dla ich właścicieli lub użytkowników wieczystych, którzy nie mogą się budować w pobliżu linii gazowych albo muszą omijać słupy energetyczne przy uprawie pól. To tylko bardzo ogólny zarys procedury, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika. Potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń! Doradztwo prawne: tel Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych zaprasza! Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych to szkoła ciesząca się niesłabnącą od wielu lat popularnością. Na kolejny rok szkolny 2014/2015 przygotowaliśmy zmienioną ofertę edukacyjną. Nowością będzie w szkole propozycja nauki w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach: elektryk i elektromechanik. Ponadto kształcimy w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, mechanik monter maszyn i urządzeń górniczych, sprzedawca, fryzjer, mechanik, kucharz, lakiernik i wiele innych. Tradycyjnie ZSEiU proponuje również naukę na poziomie technikum w zawodach: elektryk, elektronik, górnik eksploatacji podziemnej, informatyk oraz logistyk - które to kierunki cieszą się zainteresowaniem absolwentów okolicznych gimnazjów. Warto podkreślić, iż absolwenci klasy górniczej dostaną imienną gwarancję zatrudnienia. Duża popularność tego kierunku wśród młodzieży oraz zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w tej dziedzinie spowodowało wprowadzenie go do naszej oferty. Nasza placówka ma długą tradycję kształcenia w tym zawodzie jako dawna szkoła przyzakładowa KWK Bolesław Śmiały, zresztą w roku 2012 powróciła do ZSEiU górnicza szkoła zawodowa kontynuująca ścisłe związki z kopalnią, w której realizowane są zajęcia praktycznej nauki zawodu. Staramy się zachęcić do nauki w murach naszej szkoły, organizując ciekawe imprezy szkolne, zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań uczniów oraz możliwość rozwijania się poprzez dodatkowe kursy kwalifikacyjne dla chętnych oraz możliwość brania udziału w różnych konkursach i olimpiadach. Szkoła bierze udział w programie unijnym: Kompetencje TAK, Stereotypy NIE w ramach którego organizowane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i przedsiębiorczości oraz kursy dające dodatkowe kwalifikacje, między innymi: obsługi kas fiskalnych, obsługi wózków widłowych, prawa jazdy czy wizażu. Więcej informacji o szkole na stronie Ewa Sajur Bawimy się z Brzechwą i Tuwimem Pod tym tytułem odbył się dzisiaj przegląd twórczości przedszkolnej, którego organizatorem były Przedszkole nr 3 Tęczowy Promyk z Zawady i Przedszkole nr 6 Zdrowe Jagódki z Zawiści. Na sali widowiskowej w Jaśkowicach zaprezentowały się niemal wszystkie orzeskie przedszkola i oddziały przedszkole. Śpiewem, tańcem i deklamacją dzieci zmierzyły się z twórczością wielkich poetów: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, mających bogaty dorobek literacki adresowany do najmłodszych. Najczęściej na przedszkolny warsztat trafiły Kaczka Dziwaczka i Na wyspach Bergamutach, oraz cała reszta dziecięcej klasyki, m.in.: Kłamczucha, Leń, Okulary, Samochwała, Rzepka. Przegląd prowadziły Patrycja Zorychta z P-6 i Justyna Bojdoł z P-3, a dyrektorki tych placówek, Bernadeta Siecińska i Halina Strokol wręczały przedszkolakom nagrody za piękne występy. Popisom w jaśkowickiej sali towarzyszyła wystawa plakatów poświęconych twórczości Brzechwy i Tuwima, przygotowane przez te grupy przedszkolne, które nie uczestniczyły w występach. Złoty Medal przyznano pracy Lokomotywa grupy Żabki 1 z Przedszkola nr 1 w Orzeszu, a Srebrny i Brązowy Medal trafiły do Przedszkola nr 3 w Zawadzie, za prace ZOO i Na straganie. Fundatorem na gród był Miejski Zespół Oświaty, a Miejski Ośrodek Kultury użyczył nieodpłatnie salę widowiskową na potrzeby przeglądu. /I.W./ (zdjęcia na str. 16 oraz na 15

16 Bawimy się z Brzechwą i Tuwimem 16

Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2

Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2 ISSN 1425-7610 Nr 4 (228) kwiecień 2015 cena 1,8 zł z 8% VAT www.facebook.com/gazetaorzeska Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2 50 osób odebrało nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com

ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Zespół z SP4 w Jaśkowicach. Młodzież z G1 w Orzeszu. Amelia Kopiec. Exist. Orzeski Lider Biznesu dla NT Industry.

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 10 (212) październik 2013 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com W tym numerze przeczytacie: Gminne inwestycje szczegóły budowy nowego targowiska wraz z parkingiem i szaletem,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca 2011-02-05 Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz. 18.00

WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca 2011-02-05 Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz. 18.00 W tym numerze przeczytacie: Budżet miasta 2011, dochody i wydatki, komentarz burmistrza Biblioteka w Woszczycach na miarę XXI wieku Dom Śląskiej Kultury atrakcją artystyczną i kulturalną Orzesza Akcja

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 6 (174) czerwiec 2010 cena 1, 6 z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: W Orzeszu odbył się kolejny już Zjazd Śpiewaczy poświęcony pamięci dyrygenta Mieczysława Dzieńdziela. Czytaj str.

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

Trzej bracia wkraczają na scenę

Trzej bracia wkraczają na scenę 19 czerwca 2015 Nr 13 (863) Trzej bracia wkraczają na scenę 25. Święto Trzech Braci musi rządzić się swoimi prawami. Przede wszystkim musimy godnie uczcić ten jubileusz, srebrne wesele zapowiada Cecylia

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą!

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! NR 2/2013 (2)! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! Powrót motocrossu 2 Serdecznie zapraszamy do placówek u Spółdzielczego www.okbank.pl CENTRALA BANKU

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

www.elblag.eu Nr 2(8) kwiecień 2013 Obudź wrażliwość - s. 2 Nowa ustawa śmieciowa - s. 8 Elbląg za pół ceny - s. 15 fot. Konrad Kosacz u u u

www.elblag.eu Nr 2(8) kwiecień 2013 Obudź wrażliwość - s. 2 Nowa ustawa śmieciowa - s. 8 Elbląg za pół ceny - s. 15 fot. Konrad Kosacz u u u Nr 2(8) kwiecień 2013 www.elblag.eu u u u Obudź wrażliwość - s. 2 Nowa ustawa śmieciowa - s. 8 Elbląg za pół ceny - s. 15 fot. Konrad Kosacz 2 Tym żyje Elbląg I przyszła wiosna. Choć przywitała nas ujemną

Bardziej szczegółowo

Powitanie olimpijczyków

Powitanie olimpijczyków Nr 5(197) I 6 marca 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Andrzej Lek w fotoreportażu zdjęciowym z uroczystego powitania polskich medalistów Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 II miejsce w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej Spotkanie z Mistrzem Świata str. 3 Rozwój e-usług str. 7 KRUS informuje str. 15 W numerze Okładka

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce TAPETA MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI Adres redakcji: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 Tel. 012-27-16-758 Fax. 012-27-16-757 Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce efekt półrocznych przygotowań wokalnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Na francuskich parkietach Siatkarz z Kraśnika chce zawojować Francję. Podpatrzyliśmy jak przygotowuje

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 InfoRegion Fot. Archiwum Nowe Podkarpacie Fot. Archiwum Miasta Przemyśla Tygrysy biznesu Podkarpackiego Trójmiasta Najprężniej działające firmy z południa regionu otrzymały

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BEZPŁATNY Bogatynia ISSN 2299-9868 www.bogatynia.pl BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA Czy jesteś za tym, aby w tym roku odbyły się BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW

Bardziej szczegółowo

Pismo Samorz¹du i Mieszkañców Miasta i Gminy Dobrodzieñ

Pismo Samorz¹du i Mieszkañców Miasta i Gminy Dobrodzieñ Grudzień 2004, nr 56 cena 1,30 zł i Okolic Że, jak mówi wam wszystkim Dawne, odwieczne orędzie, Z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiędzie. Sercem Go przyjąć gorącym, Na ścieżaj otworzyć

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo