1.1. działka nr 8/12 o powierzchni 7190 m 2 wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. działka nr 8/12 o powierzchni 7190 m 2 wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni"

Transkrypt

1 REGULAMIN nr FN-2/K/4751/5/2010 składania ofert zakupu nieruchomości ArcelorMittal Poland S.A. położonych w Krakowie przy ul. Igołomskiej w związku z ogłoszeniem o przetargu wyemitowanym w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 1. Niniejszy przetarg ofertowy obejmuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i własności zabudowy, położonych przy ul. Igołomskiej w Krakowie, obręb nr 0042, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętych księgą wieczystą nr KR1P/ /6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonych jako : 1.1. działka nr 8/12 o powierzchni 7190 m 2 wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi: ,00 zł. netto + podatek od czynności cyw.-pr., 1.2. działka nr 8/14 o powierzchni 8169 m 2 wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00 zł. netto + podatek od czynności cyw.-pr., 1.3. działki nr: 9/1 o powierzchni 809 m 2,9/2 o powierzchni 3734 m 2 (działka zabudowana budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 479 m 2, ogrodzeniem zaplecza oraz stacją transformatorową T 83) wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00zł. netto + podatek VAT, 1.4. działka nr 10/3 o powierzchni 1610 m 2 wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00 zł. netto + podatek od czynności cyw.-pr, 1.5. działki nr: 10/8 o powierzchni 9712 m 2, 75 o powierzchni 1156 m 2 (zabudowana budynkiem gospodarczo-administracyjnym o pow. użytkowej 1102 m 2 wraz z pomieszczeniem stacji transformatorowej firmy ENION S.A.), 76 o powierzchni 585 m 2 (zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 484,39 m 2 wyłączonym z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny - obiekt do likwidacji) wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00 zł. netto + podatek od czynności cyw.-pr, 1.6. działka nr 81 o powierzchni 324 m 2 (zabudowana budynkiem stróżówki o pow. użytkowej 15,63 m 2 wyłaczonym z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny) wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00 zł. netto + podatek od czynności cyw.-pr, 1.7. działki nr: 82 o powierzchni 9034 m 2 zabudowana pozostałościami budynku gospodarczego o pow. użytkowej 282 m 2 (ruina), 16/1 o powierzchni 4866 m 2 (sprzedaż prawa własnosci działki przysługującego Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków Wschód Sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie) wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00 zł. + należny podatek (w tym cena wywoławcza działki nr 16/1 wynosi ,00 zł. ). Wymienione nieruchomości zbywane są łącznie działka nr 83 o powierzchni m 2 (zabudowana budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 385 m 2, budynkiem wagi o pow. użytk. 65 m 2 oraz urządzeniami oznaczonymi jako: dwa osadniki betonowe, drogi i place, wieże oświetleniowe: W-1, W-2, W-3; zasieki kruszywa, ogrodzenie wytwórni betonu, myjnia samochodowa, waga samochodowa,

2 stacja transformatorowa T-72, sieć kablowa niskiego napięcia) wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00 zł. netto + podatek VAT, 1.9. działka nr 85 o powierzchni m 2 wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00zł. netto + podatek od czynności cyw.-pr, działka nr 86 o powierzchni 6463 m 2 (zabudowana budynkiem magazynowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 384,83 m 2 i budynkiem magazynowo-biurowym o pow. użytkowej 546,07 m 2 stanowiącymi nakłady poddzierżawcy nieruchomości) wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00 zł. netto + podatek VAT + wartość nakładów budowlanych poddzierżawcy w kwocie ,00 zł. netto + podatek VAT, działka nr 87 o powierzchni m 2 (zabudowana budynkiem produkcyjno-usługowym o powierzchni użytkowej 762,79 m 2, budynkiem produkcyjno-usługowym o pow. użytkowej całkowitej 763,18 m 2, budynkiem produkcyjno-usługowym o pow. użytkowej 404,81 m2, budynkiem produkcyjno-usługowym o pow. użytkowej całkowitej 552,05 m 2, budynkiem produkcyjno-usługowym o pow. użytkowej całkowitej 1051,93 m 2, podstacją transformatorową) wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni 8180 m 2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi ,00zł. + wartość nakładów budowlanych poddzierżawcy w kwocie ,00 zł. netto + podatek VAT. 2. Informacje uzupełniające: 2.1. Działki objęte niniejszym postępowaniem przetargowym nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2.2.Budynki posadowione na działkach nr: 9/2, 75, 76, 81, 83, 86, 87 obr. 42 nie posiadają certyfikatu energetycznego określonego Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2002/91/EC) oraz Ustawą z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy prawo budowlane Działka nr 8/12 ma kształt nieregularnego wieloboku i wykazuje zmiany rzędnych wysokości od 5-6 metrów. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa działka znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji produkcyjnej. Przez teren działki biegnie siec kanalizacji fekalnej, oraz linia kablowa > 1 kv stanowiąca własność ArcelorMittal Poland S.A, która nie będzie przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz sprzedającego nieodpłatna służebność przesyłowa dla ww. sieci w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości Działka nr 8/14 ma kształt regularnego wieloboku. Działka wykazuje nierówności terenu do ok. 3 metrów. Na działce nr 8/14 posadowione są 2 słupy linii kablowych wysokiego napięcia i 1 słup linii kablowej średniego napięcia nie stanowiące przedmiotu własności sprzedającego. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa działka znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji produkcyjnej. Przez teren działki biegnie sieć wodna będąca przedmiotem własności ArcelorMittal Poland S.A., która nie będzie przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz sprzedającego nieodpłatna służebność przesyłowa dla ww. sieci w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości Działka nr 9/1 stanowi wewnętrzna drogę dojazdową między innymi do zbywanej działki nr 9/2. Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela i użytkownika wieczystego działki nr 73/7 obr. 42 oraz odpłatnymi służebnościami przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli i wieczystych użytkowników działki nr 73/8 (kwota 350 zł. netto rocznie) oraz działek nr 73/6 i 74 obr. 42 (kwota 300 zł. netto rocznie). Nabywca nieruchomości nr 9/1 będzie uprawniony do pobierania rocznej opłaty z tytułu ww. służebności w sumarycznej kwocie 650 zł. netto rocznie, płatnej w terminie do 31 marca k-go roku z góry za dany rok). Działka jest w części dzierżawiona (2 umowy dzierżawy, z których jedna zawarta jest na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, a druga na czas nie oznaczony z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia). Przez teren działki biegnie sieć kablowa elektryczna stanowiąca własność

3 ArcelorMittal Poland S.A, która nie będzie przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz nieruchomości Działka nr 9/2 zabudowana, zagospodarowana. Działka jest dzierżawiona (2 umowy dzierżawy, z których jedna zawarta jest na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, a druga na czas nie oznaczony z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia). Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa działka znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji produkcyjnej. Przez teren działki przebiega sieć 6kV stanowiąca przedmiot własności firmy UNIHUT S.A. zasilająca podstację energetyczną T-83 na działce nr 9/2. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zawarcia z właścicielem ww. sieci 6 kv umowy na obsługę energetyczną. Przez teren działki biegnie sieć kablowa elektryczna stanowiąca własność ArcelorMittal Poland S.A, która nie będzie przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz nieruchomości Działka nr 10/3 ma kształt regularnego wieloboku, częściowo ogrodzona, częściowo stanowi pobocze drogi wewnętrznej na działce nr 84. Przez teren działki biegnie linia kablowa > 1 kv stanowiąca własność ArcelorMittal Poland S.A, która nie będzie przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz sprzedającego nieodpłatna służebność przesyłowa dla ww. sieci w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa działka znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji produkcyjnej. Działka dzierżawiona na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia Działka nr 10/8 ma kształt regularnego wieloboku, nie jest zabudowana budynkami. Stanowi otoczenie działek nr 75 i 76 zabudowanych obiektami kubaturowymi. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa działka znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji produkcyjnej. Przez teren działki biegnie sieć wodociągowa żeliwna stanowiąca własność ArcelorMittal Poland S.A, która nie będzie przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz sprzedającego nieodpłatna służebność przesyłowa dla ww. sieci w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości. Działka jest w części dzierżawiona oraz poddzierżawiana (dwie umowy dzierżawy zawarte na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia i umowa poddzierżawy zawarta na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia Działka nr 75 zabudowana, jest objęta dwoma umowami dzierżawy zawartymi na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz dwoma umowami poddzierżawy, z których jedna zawarta jest na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym, a druga z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pomieszczenie podstacji energetycznej przylegające do budynku gospodarczo-administracyjnego na działce nr 75 i urządzenia energetyczne stanowią własność firmy ENION S.A, która dzierżawi część działki nr 75. Przez teren działki biegnie sieć wodociągowa żeliwna stanowiąca własność ArcelorMittal Poland S.A, która nie będzie przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz sprzedającego nieodpłatna służebność przesyłowa dla ww. sieci w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości Działka nr 81 zabudowana, Przez teren działki biegnie linia kablowa > 1 kv stanowiąca własność ArcelorMittal Poland S.A, która nie będzie przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz nieruchomości Na działce nr 82 posadowiony jest 1 słup linii kablowych wysokiego napięcia nie stanowiący przedmiotu własności sprzedającego oraz fundamenty po budynku gospodarczym i utwardzony plac z trylinki Działka nr 16/1 obr. 42 stanowi przedmiot własności firmy: Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 31, w imieniu i na rzecz której działa ArcelorMittal Poland S.A. Działka posiada kształt wielokąta regularnego, konfiguracja terenu

4 wykazuje zmiany rzędnych wysokości. Działka nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Na jej terenie zlokalizowany jest słup energetyczny oraz ruiny budynku o pow. zabudowy ok. 9 m Działka nr 83 zabudowana. Przez teren działki nr 83 przebiega sieć 6kV stanowiąca przedmiot własności firmy UNIHUT S.A. zasilająca podstację energetyczną T-72 na działce nr 83. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zawarcia z właścicielem ww. sieci 6 kv umowy na obsługę energetyczną Działka nr 84 zabudowana jest wewnętrzną drogą dojazdową do nieruchomości objętych niniejszym przetargiem i będzie zbywana w udziałach wynoszących 1/11 do każdego z kompleksów działek. Udziały w działce nie będą fizycznie wydzielone. Powierzchnia działki odpowiadająca 1/11 udziału wynosi w zaokrągleniu : 743,64 m2. Przez teren działki biegną: linia kablowa > 1 kv, sieci kablowe rej. WP, kable elektryczne (kabel pilotujący) oraz sieć wodociągowa żeliwna, stanowiące własność ArcelorMittal Poland S.A, które nie będą przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz sprzedającego nieodpłatna służebność przesyłowa dla ww. sieci w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości Działka nr 85 nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa działka znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji produkcyjnej. Na terenie działki posadowione są 3 słupy linii kablowych wysokiego napięcia, nie stanowiące przedmiotu własności ArcelorMittal Poland S.A. Przez teren działki biegną również linie kablowe elektryczne i sieci wodociągowe żeliwne stanowiące własność ArcelorMittal Poland S.A, które nie będą przedmiotem sprzedaży i zostanie ustanowiona na rzecz nieruchomości. Część działki jest dzierżawiona na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia Działka nr 86 objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz umową poddzierżawy. Poddzierżawca poniósł nakłady budowlane na ww. działce, które będą podlegały zwrotowi bezpośrednio na rzecz poddzierżawcy przez nabywcę w momencie zakupu nieruchomości Działka nr 87 objęta jest w części dwoma umowami dzierżawy, z których jedna zawarta jest na czas nie oznaczony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, a druga na czas nie oznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym dzierżawca poddzierżawia przedmiot umowy dzierżawy. Poddzierżawca poniósł nakłady budowlane na ww. działce, które będą podlegały zwrotowi bezpośrednio na rzecz poddzierżawcy przez nabywcę w momencie zakupu nieruchomości. 3. Każdy kompleks stanowi odrębną ofertę przetargową. Kompleks działek wymieniony w punkcie 1.7. niniejszego regulaminu zbywany jest łącznie. Wadium od każdego z osobna z jedenastu kompleksów nieruchomości wymienionych w punktach od 1.1. do niniejszego regulaminu wynosi 5% ceny wywoławczej netto. 4. Warunki postępowania przetargowego: 4.1. Postępowanie przeprowadza Komisja Przetargowa na podstawie ogłoszenia zaproszenia do składania ofert zakupu wyemitowanego w dniu.. w dzienniku Rzeczpospolita i niniejszego Regulaminu Warunkiem przystąpienia do postępowania ofertowego jest: - złożenie oferty na zakup któregokolwiek z kompleksów działek wymienionych w punktach od 1.1. do niniejszego regulaminu z zawartymi dokumentami i informacjami podanymi w niniejszym Regulaminie w terminie do dnia r. - złożenie wraz z ofertą podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem przez oferenta, - wpłata wadium Oferty, pod rygorem ich odrzucenia powinny zawierać następujące dane, oświadczenia i dokumenty z właściwym rozumieniem użytych sformułowań: a) dane oferenta: - imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ksero dowodu osobistego (osoby fizyczne), a w przypadku podmiotów gospodarczych nazwę, adres i siedzibę firmy oraz dokumenty tj.

5 aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS oraz zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON (ksero), b) udokumentowanie umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, c) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza, d) oświadczenie, że uczestnik postępowania ofertowego zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz z treścią niniejszego Regulaminu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, e) zobowiązanie uczestnika postępowania ofertowego do pokrycia w pełnym zakresie kosztów zawarcia umów notarialnych i podatków wynikających z umowy kupna-sprzedaży, f) oświadczenie, że złożona oferta jest wiążąca w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od daty jej wpływu do Organizatora. g) dowód wpłaty wadium w pieniądzu (wyklucza się gwarancję bankową, czy weksel) w wysokości 5% ceny wywoławczej netto na konto ArcelorMittal Poland S.A. w ING Bank Śląski S.A. nr: Na przelewie należy wpisać tytuł wpłaty wpisując wadium Meksyk z podaniem odpowiedniego punktu od 1.1. do niniejszego regulaminu np. wadium Meksyk h) Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby zostało uznane na koncie Organizatora co najmniej w dniu otwarcia ofert. i) Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia w kwocie nominalnej. j) Wadium przepada na rzecz Organizatora postępowania przetargowego w przypadku jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej nieruchomości oraz w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy zakupu w wyznaczonym przez Organizatora terminie. k) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 21 dni od daty komisyjnego wyboru oferty określonej w punkcie 6.3. niniejszego Regulaminu przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu w ofercie zakupu Organizator postępowania ofertowego zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru oferenta, - unieważnienia lub przerwania postępowania ofertowego bez obowiązku podania przyczyny, - dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, - dochodzenia odszkodowania w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości objętej niniejszym Regulaminem od wybranego komisyjnie oferenta, który uchyla się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. 5. Kryteria wyboru oferenta i warunki sprzedaży: - cena nabycia, - stopień wiarygodności przedstawionych dokumentów, - dogodność formy zapłaty (przelew gotówkowy, przelew kredytowy, potrzeba wprowadzenia jakiegokolwiek zapisu pod rygorem egzekucji z art. 777 KPC) Nabywca przyjmuje do wiadomości, że organizujący postępowanie ofertowe do zawarcia z nabywcą ostatecznej umowy sprzedaży, jest zobowiązany do uzyskania zgody Zarządu i Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland SA na tę transakcję i procedury te mogą potrwać ok. 3 miesiące Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w dniu podpisania Aktu Notarialnego Nabywca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu braku certyfikatu energetycznego określonego Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2002/91/EC) oraz Ustawą z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy prawo budowlane oraz z tytułu stanu faktycznego nieruchomości i przedstawionych w niniejszym regulaminie warunków sprzedaży. 6. Postanowienia końcowe: 6.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia r. do: ArcelorMittal Poland S.A.Oddzial w Krakowie Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Zarządzania Majątkiem ul. Ujastek Kraków 6.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. w trybie niejawnym Komisyjny wybór oferty (z uwagi na możliwość dodatkowych rokowań z oferentami) zostanie dokonany w terminie do dnia r O wybraniu oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie niezwłocznie po dokonanym komisyjnie wyborze.

6 Niniejszy regulamin zatwierdził:

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości: Licytacje odbędą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego TARTAK-WYGON sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Sygnatura akt XII GUp 14/12 1. Podstawa prawna Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

I. PRZEDMIOT PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BYTOMIU PRZY UL. WOJCIECHA KILARA, W OBSZARZE BYTOMSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (BSAG) I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn. 20.03.2013r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Sprzedaż odbywa się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19.09.2013 r. o godz. 11ºº w siedzibie PKP S.A. Oddziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot przetargu:

I. Przedmiot przetargu: OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 14 maja 2014 r. Sygn. akt V. GUp 6/13 przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ REGULAMIN PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W PIWNICZNEJ (33-350), UL. JANA III SOBIESKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 29/2015 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁOSZENIE Nr 29/2015 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE OTO-MN-5110.29.2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3b 10-127 Olsztyn http: //www.amw.com.pl e-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo