w numerze m.in.: Nowy rok szkolny Dożynki 2015 Inwestycje gminnne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w numerze m.in.: Nowy rok szkolny Dożynki 2015 Inwestycje gminnne"

Transkrypt

1 w numerze m.in.: Nowy rok szkolny Dożynki 2015 Inwestycje gminnne Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo ISSN Nr 26, sierpień/wrzesień 2015 Pod napięciem Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec

2 informacje gminne Dopiewo.pl na nowo Zabrzmiał szkolny dzwonek. Dzieci poszły do szkół. Przeglądając materiały oświatowe, które znajdą Państwo w tym numerze przypomniałem sobie swój pierwszy inauguracyjny apel. Takie momenty pozostają w pamięci. Pierwsza klasa, wychowawczyni, granatowy fartuch z białym kołnierzykiem, dyżurny krawat na gumce, zapach gumy arabskiej, pióro chińskie i drewniany piórnik z góralem, który przywędrował z wakacji. Ech, człowiek robi się sentymentalny Wracając do rzeczywistości, zachęcam Państwa do lektury bieżącego numeru Czasu Dopiewa, a także informacji, które każdego dnia zamieszczamy na stronie internetowej dopiewo.pl, która zmieniła oblicze. Urząd Gminy Dopiewo uruchomił nową stronę internetową w połowie sierpnia pod znanym wcześniej adresem: dopiewo.pl. Z myślą o użytkownikach, poprawiona została funkcjonalność strony i odświeżono jej szatę graficzną. Korzystanie ze strony jest teraz bardziej intuicyjne, choć trzeba się jej nauczyć. Strona nie jest przełaowana elementami graficznymi i informacją. Większa jest przejrzystość. Dodatkową wartością zmian jest jej dostosowanie do urządzeń mobilnych, przez co stała się bardziej dostępna dla użytkowników smartfonów i tabletów. Nowa strona spełnia wymagania przystępności dla osób niepełnosprawnych, przez wprowadzenia możliwości zmiany kontrastu, regulacji wielkości czcionki, znakowanie zdjęć pozwalające na uzyskanie informacji głosowych o tym, co zdjęcie przedstawia przy użyciu własnych aplikacji. Nowymi elementami na stronie są np. Kalendarz Wydarzeń, Kalendarz Wójta i kanał RSS. Odchodzimy od powtarzania na stronie dopiewo.pl informacji typowo urzędowych, które podajemy w Biuletynie Informacji Publicznej. BIP jest miejscem skąd najlepiej jest pobierać zawsze aktualne formularze i dokumenty związane z obsługą urzędową. Unikamy w ten sposób możliwości wykorzystania druków, które straciły ważność, a są dostępne w nadal z innych źródeł internetowych. Przepraszamy za możliwe w okresie wdrożeniowym błędy techniczne, które można zgłaszać poprzez formularz, dostępny na stronie. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi. TymCzasem Adam Mendrala Redaktor Naczelny, Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Bezpłatne porady ekspertów ds. funduszy UE Mieszkańcu skonsultuj w Urzędzie Gminy Dopiewo swój pomysł na biznes. Czy i w jaki sposób możesz skorzystać z funduszy unijnych? Od września rozpoczynamy cykl dyżurów ekspertów ds. funduszy unijnych przeznaczonych dla mieszkańców Gminy Dopiewo. Konsultacje odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo i będą miały formę indywidualnych spotkań, podczas których konsultanci udzielą zainteresowanym informacji z zakresu pozyskiwania i wydatkowania dostępnych funduszy unijnych. Konsultacje z NGO. Program współpracy na 2016 r. Konsultacje w sprawie Programu współpracy na 2016 r. Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbędą się 22 września 2015 r. o godz w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na otwarte spotkanie, w którym wezmą udział przedstawiciele Urzędu Gminy Dopiewo. 26 sierpnia 2015r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 48 dotyczące tej sprawy. Projekt programu współpracy udostępniliśmy od 1 września 2015 r. w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dopiewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. JN Szczegóły: Do końca roku zaplanowaliśmy 4 takie spotkania. W każdym przypadku odbędą się one w środę, przypadającą około połowy miesiąca, w godzinach od do Terminarz dyżurów: 16 września 2015 (środa) 14 października 2015 (środa) 18 listopada 2015 (środa) 16 grudnia 2015 (środa) Zapraszamy na dyżury zwłaszcza: osoby, które mają pomysł na własną działalność gospodarczą i chciałyby poznać możliwości skorzystania z funduszy zewnętrznych, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych. Chętnych do skorzystania z przygotowanej przez nas oferty bezpłatnego doradztwa, prosimy o wcześniejsze zapisanie się na dyżury z ekspertami - poprzez wysłanie a pod adresy: lub albo telefoniczne pod nr: lub JN Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo Wydawca, redakcja: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c Tel w. promocja Redaktor Naczelny: Adam Mendrala Materiały redakcyjne przyjmujemy w redakcji w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dopiewie, pocztą tradycyjną i elektroniczną: pl. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów i listów. Skład, druk i reklama: Drukarnia Projekt S.C Jarocin, ul. Kusocińskiego 12 tel Kolportaż: Urząd Gminy Dopiewo Fotografia okładka: Przód - Beata Spychała, Tył - Paweł Rosół Za treść reklam i ogłoszeń nie odpowiadamy. Nakład: 5000 egz. Prawa autorskie: Urząd Gminy Dopiewo Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 sierpień / wrzesień 2015

3 Zdaniem wójta Pod napięciem Polskie Sieci Energetyczne chcą realizować inwestycję polegającą na budowie linii wysokiego napięcia 2 x 400 kv relacji Plewiska Piła Krzewina. Ma ona zastąpić obecnie funkcjonującą linię 2 x 220 kv - tej samej relacji. Przebieg jej przez Gminę Dopiewo nie jest znany. Od kilkudziesięciu lat istniejąca linia przecina tereny 4 sołectw: Dąbrówka, Dąbrowa, Gołuski i Skórzewo. Brak wiedzy na temat dokładnego przebiegu mającej powstać linii 400 kv wywołuje niepokój wśród mieszkańców różnych sołectw. PSE nie kryło, że rozważa kilka wariantów, ale wiemy też, że wyłoniony wykonawca tej inwestycji ma dokonać wyboru wariantu ostatecznego. W naszym gminnym studium przewidziana jest modernizacja istniejącej linii 2 x 220 kv. Nie zakłada więc ono, że kolejna linia wysokich napięć podzieli teren Gminy Dopiewo. Wieść o nowych planach inwestycyjnych Polskich Sieci Energetycznych wracała do nas jak bumerang na przestrzeni kilku lat. W 2013 r. dużo emocji wywołała informacja o budowie linii w nowym korytarzu: z Plewisk na zachód do Eisenhittenstadt. Tamte emocje opadły. W ostatnim czasie podniosły się nowe emocje, bo nigdy wcześniej proces inwestycyjny nie był tak zaawansowany, jak teraz, a Państwo nie dysponowało narzędziami takimi, jakie ma teraz, pozwalającymi na szybką i skuteczną budowę. Trzeba wiedzieć, że przedsięwzięcie to będzie realizowane na mocy ustawy o strategicznych inwestycjach w zakresie sieci przesyłowych, zwanej potocznie specustawą. Mowa jest w niej o 23 liniach priorytetowych, w tym takich, które dotyczą Gminy Dopiewo. Ustawa zwiększa prawdopodobieństwo budowy, ale i społecznych napięć (Dz.U. z 2015, poz z r.). Polskie Sieci Energetyczne prowadzą obecnie największy program inwestycyjny od czasów elektryfikacji. Żeby to sobie uzmysłowić, wystarczy podać liczby. W 2013 r. było w Polsce 13,5 tys. km linii najwyższych napięć. Do 2025 r. ich długość ma się zwiększyć do ok. 17,5 tys. km. Uciążliwość linii energetycznych polega przede wszystkim na stratach krajobrazowych i estetycznych. Przy zachowaniu odległości ochronnych nie występują wg specjalistów zagrożenia związane na przykład z przekroczeniami norm promieniowania. Z racji bliskości Lotniska Ławica słupy energetyczne będą wyposażone w sygnalizację świetlną, która może stwarzać pewne uciążliwości mieszkańcom domów zlokalizowanych przy linii, zwłaszcza jeśli słupy energetyczne znajdować się będą vis a vis okien sypialni. Mało osób cieszy widok konstrukcji metalowych, wiszących na nich linii oraz wizja migających nocą świateł. Stanowisko Wójta w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej W reakcji na artykuł pt. Wójt Dopiewa ignoruje decyzję sądu. Bo mu się nie podoba opublikowany w poznańskim dodatku Gazety Wyborczej r. należy wskazać, że zawiera on niezgodne z prawdą informacje i jest nierzetelny. Należy podkreślić, że między Gminą Dopiewo a Stowarzyszeniem Kulturalnym im. Praksedy Lemańskiej, była zawarta nieodpłatna umowa użyczenia pomieszczeń w Konarzewie. Bezpośred- Gmina Dopiewo jest jedną z sypialni Poznania. Znajduje się na jej terenie gęsta zabudowa. W ciągu 25 lat samorząd gospodarował przestrzenią, określając funkcje poszczególnych obszarów na administrowanym przez siebie terenie. Konsekwencją nadania kierunków rozwoju, były zmiany tej przestrzeni, nie uwzględniające ingerencji w przestrzeń przez kolejne korytarze linii energetycznych. Od kilkudziesięciu lat Gmina Dopiewo uwzględnia w gospodarowaniu przestrzenią aż 8 dotychczasowych linii energetycznych najwyższych napięć: 3 linie 220 kv, 4 linie 110 kv i 1 linia 400 kv, których przebieg ogranicza wykorzystanie terenu i przestrzeni. Największe zagęszczenie tych linii występuje w sołectwach Zakrzewo i Dąbrowa. Dziś trudno bez ingerencji w estetykę i przestrzeń przeprowadzić linię energetyczną nowym korytarzem. Nie mamy terenów neutralnych, a tylko takie zlokalizowanie inwestycji nie budziłoby kontrowersji. Zawsze będzie mniej lub więcej niezadowolonych mieszkańców, którzy się z taką inwestycją, po sąsiedzku, zetkną. Z racji tego, że inwestycja ta będzie prowadzona w ramach specustawy, możliwe będą wywłaszczenia. Podjęta przez Radę Gminy Dopiewo w końcu sierpnia 2015 r. uchwała, w której wzywa ona Polskie Sieci Energetyczne do konsultacji społecznych na każdym etapie postępowania, jest wyrazem troski o mieszkańców i swoistym manifestem poglądów samorządu w istotnej społecznie sprawie, nie ma jednak mocy prawnej. Gminy w tej grze niewiele mogą. Sprawy o strategicznym znaczeniu dla kraju mają pierwszeństwo nad interesem czy prawem lokalnym. Stanowisko Rady Gminy Dopiewo zostało przekazane PSE. Tak robią i inne Gminy. Należy mieć nadzieję, że głosy z Gmin, których inwestycje energetyczne dotyczą, zostaną wysłuchane i wykonawca linii 400 kv rzetelnie przeanalizuje i zlokalizuje jej przebieg, ograniczając uciążliwość dla mieszkańców i Gminy w największym możliwym stopniu. Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo nią przyczyną wypowiedzenia tej umowy było niezgodnie z jej zapisami użytkowanie pomieszczeń i fakt, że Gmina potrzebuje tych pomieszczeń na inne cele, służące ogółowi społeczności. Także Powiat Poznański miał olbrzymie zastrzeżenia do działalności Stowarzyszenia im. P. Lemańskiej, skutkiem czego było rozwiązanie z tym Stowarzyszeniem umowy o dofinansowanie kosztów działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetowych Powiatu Poznańskiego, i to ze skutkiem natychmiastowym. Powiat stwierdził liczne nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowym rozliczaniem i nieprzestrzeganiem przepisów Kodeksu pracy. Nie jest tak, że Wójt czy Gmina ignorują postanowienia sądu. W rzeczywistości po zażądaniu przez Gminę zwrotu pomieszczeń w Konarzewie, Stowarzyszenie im. P. Lemańskiej wniosło przeciwko Gminie pozew, kwestionując jej stanowisko. Na tą chwilę Sąd Rejonowy wydał jedynie postanowienie zabezpieczające, dotyczące zwrotu pomieszczeń na czas trwania procesu, ale należy podkreślić, że postanowienie to zostało zaskarżone i jest obecnie rozpatrywane przez Sąd II instancji Sąd Okręgowy w Poznaniu. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy postanowienie Sądu Rejonowego jest nieprawomocne. W chwili obecnej obiekt jest administrowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Dopiewie, która realizuje zajęcia, spotkania, koncerty także z udziałem osób niepełnosprawnych. Można powiedzieć, że zawitała tam wreszcie normalność. Obiekt jest otwarty na mieszkańców i nie jest zawłaszczany. Należy też nadmienić, że decyzja o rezygnacji z dalszego udostępniania pomieszczeń Stowarzyszeniu im. P. Lemańskiej nie wywołała żadnego uszczerbku dla osób niepełnosprawnych. Większość podopiecznych tego Stowarzyszenia i część kadry pracującej z niepełnosprawnymi, znalazła się pod opieką Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk. Z dochodzących do mnie sygnałów wynika, że osoby te są bardzo zadowolone i dopiero teraz zobaczyły, jak może wyglądać należyta opieka i troska nad osobami niepełnosprawnymi. Adrian Napierała Wójt Gminy Dopiewo sierpień / wrzesień

4 Rada Gminy Relacja z X sesji Rady Gminy Dopiewo 22 uchwały podjęli radni podczas X sesji, która odbyła się 31 sierpnia 2015 r. Jedna spośród nich zawiera stanowisko Gminy Dopiewo w sprawie planowanego przebiegu linii 400kV Piła Krzewina Poznań Plewiska. Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Remigiusz Hemmerling poinformował, że z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie lokalizacji na terenie Gminy Dopiewo linii elektroenergetycznej 400 kv Piła Krzewina Poznań Plewiska w kilku wariantach przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., postuluje się przyjęcie stanowiska informującego o tym, że: Rada Gminy Dopiewo wzywa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. do przeprowadzenia szczegółowych konsultacji społecznych celem wypracowania ostatecznego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kv Piła Krzewina Poznań Plewiska, który będzie najkorzystniejszy z punktu widzenia interesów mieszkańców Gminy Dopiewo. Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) w Skórzewie, w rejonie ulic: Kolejowej, Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej, którego celem jest zapobieżenie niekontrolowanemu rozwojowi zabudowy mieszkaniowej i usługowej, stworzenie racjonalnego układu komunikacyjnego i przestrzeni publicznej. Z porządku obrad wycofano 2 projekty uchwał dotyczące uchwalenia miejscowych planów w Palędziu, w rejonie ulicy Leśnej oraz w Skorzewie, w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej. W pierwszym przypadku na posiedzeniu komisji przegłosowano uwagę do planu, która będzie wymagała ponownego wyłożenia, natomiast w przypadku planu dla Skórzewa, radni uznali, że w pierwszej kolejności należy zmienić Studium, a później przystąpić do uchwalenia planu. Rada przystąpiła do sporządzenia mpzp w miejscowości Zborowo, terenu w rejonie ulicy Lotniczej. Opracowanie planu ma na celu umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej o charakterze rezydencjonalnym. Planowane przeznaczenie jest zgodne z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania X sesja uchwały Uchwała Nr X/113/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo. Uchwała Nr X/114/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej w Dopiewie oraz znajdującej się w tym budynku siłowni będącej w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Uchwała Nr X/115/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr X/116/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr X/117/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pasjonatów we wsi Zakrzewo, Dąbrowa, Dąbrówka. Uchwała Nr X/118/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zakrzewo. Uchwała Nr X/119/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Rajska we wsi Palędzie. Uchwała Nr X/120/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Magnacka we wsi Dopiewo. Uchwała Nr X/121/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sielska we wsi Dopiewiec. Uchwała Nr X/122/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Małego Księcia we wsi Dopiewiec. Uchwała Nr X/123/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dopiewiec. Uchwała Nr X/124/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Grafitowa we wsi Skórzewo. Uchwała Nr X/125/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Dopiewo dotyczącego pla- nowanego przebiegu linii 400kV Piła Krzewina Poznań Plewiska. Uchwała Nr X/126/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zborowo, terenu w rejonie ulicy Lotniczej. Uchwała Nr X/127/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo terenu w rejonie ul. Kolejowej, Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej. Uchwała Nr X/128/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo na 2015 rok, na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne. Uchwała Nr X/129/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata Uchwała Nr X/130/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr X/131/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Uchwała Nr X/132/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo. Uchwała Nr X/133/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo. Uchwała Nr X/134/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo. DG 4 sierpień / wrzesień 2015

5 Rada Gminy / finanse przestrzennego gminy. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania występują tereny zabudowane. Ponieważ przedmiotową działkę stanowią gleby wysokiej klasy bonitacyjnej umożliwienie na niej realizacji zabudowy wymaga uzyskania wcześniejszej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Radni postanowili o zawarciu porozumienia z Miastem Poznań oraz Gminą Komorniki w sprawie realizacji lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na prowadzeniu komunikacji gminnej na trasie: Poznań Skórzewo Dąbrowa - Zakrzewo Dąbrówka Palędzie Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty uchwałą Nr IV/37/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. W I półroczu 2015 r. dokonano zmian budżetu. Budżet po zmianach według stanu na 30 czerwca 2015 r. wynosił: Dochody ,29zł Wydatki ,29zł Dopiewiec-Dopiewo Konarzewo Lisówki Chomęcice; oraz porozumienia z z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, na trasie: Poznań Skórzewo Dąbrowa Dąbrówka Palędzie Dopiewiec Dopiewo. W celu pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie inwestycji pn. rozbudowa pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. Długiej i budowę kanalizacji deszczowej, radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo na 2015 r. w kwocie zł, na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne. Gmina Tarnowo Podgórne zwróciła się do Gminy Dopiewo o udział w realizacji inwestycji jako partnera projektu co zwiększa ich szanse na uzyskanie dofinansowania. Inwestycja realizowana przez Gminę Tarnowo Podgórne przyczyni się również do poprawy komunikacji Gminy Dopiewo poprzez uzyskanie wyjazdu z ul. Wiosennej w Skórzewie na ulicę Wierzbową w Wysogotowie w Gminie Tarnowo Podgórne co poprawi bezpośrednią komunikację z ulicy Skórzewskiej. Rada, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną, w sprawie skarg złożonych na Wójta Gminy, postanowiła o uznaniu ich za bezzasadne. Ponadto radni dokonali zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, nadali 8 nazw ulic, a także określili w regulaminie zasady i tryb korzystania z hali sportowej w Dopiewie oraz znajdującej się w tym budynku siłowni będącej w zarządzie GOSIR. Damian Gryska Biuro Rady Gminy Fot. Adam Mendrala Wykonanie budżetu Gminy Dopiewo w I półroczu 2015 r. Deficyt ,00zł Przychody ,00zł Rozchody ,00zł Dochody Gminy Dopiewo w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości ,47zł, co stanowi 53,57% planu w tym: dochody bieżące w wysokości ,06zł, tj. 51,60% planu dochodów ogółem, 54,17% planu dochodów bieżących, dochody majątkowe w wysokości ,41zł, tj. 1,97% planu dochodów ogółem, 41,50% planu dochodów majątkowych. Wykonanie dochodów Gminy Dopiewo w I półroczu 2015 r. wg działów Nazwa Plan 2015 Wykonanie I półrocze 2015 r. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,64 48,97% Leśnictwo 1 000,00 0,00 0,00% Rybołówstwo i rybactwo 7 000, ,00 48,21% Transport i łączność , ,00 100,00% Gospodarka mieszkaniowa , ,77 38,21% Działalność usługowa , ,00 40,80% Administracja publiczna , ,35 93,70% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 97,33% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,80 49,39% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,47 50,29% Różne rozliczenia , ,13 61,70% Oświata i wychowanie , ,44 46,86% Pomoc społeczna , ,27 65,48% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,50 53,03% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 93,54% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 56,84% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,85 100,98% Kultura fizyczna , ,56 75,68% Razem dochody , ,47 53,57% sierpień / wrzesień

6 finanse Skutki obniżeń górnych stawek podatkowych w I półroczu 2015 r. w zł Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w I półroczu 2015 r. o łączną kwotę ,00 zł. Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatków w I półroczu 2015 r. w zł Treść Osoby prawne Osoby fizyczne Razem Podatek od nieruchomości , , ,00 Podatek rolny , , ,00 Podatek od środków transportowych , , ,00 Razem , , ,00 Skutki udzielonych zwolnień podatkowych Wprowadzone uchwałą Rady Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie wpływów z tego tytułu w I półroczu 2015 r. o kwotę ,00 zł. Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w I półroczu 2015 r. na podstawie ustawy ordynacja podatkowa w zł Treść Umorzenia w I półroczu 2015 r. Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do r. rat i odroczeń z decyzji wydanych w 2015 r.) Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 309,00 0,00 Podatek od nieruchomości osoby prawne 0, ,00 Podatek rolny - osoby fizyczne 8,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn* 0, ,49 Odsetki osoby fizyczne 0,00 236,51 Odsetki - osoby prawne 5.192, ,00 Razem 5.509, ,00 * ulga udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wydatki Wydatki Gminy Dopiewo w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości ,08zł, co stanowi 42,16% planu w tym: wydatki bieżące w wysokości ,74 zł, tj. 31,77% planu wydatków ogółem, 47,38% planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe w wysokości ,34 zł, tj. 10,39% planu wydatków ogółem, 31,54% planu wydatków majątkowych, Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo w I półroczu 2015 r. wg działów Nazwa Plan 2015 rok Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,22 51,59% Rybołówstwo i rybactwo , ,53 40,06% Transport i łączność , ,35 31,69% Gospodarka mieszkaniowa , ,18 51,11% Działalność usługowa , ,10 22,69% Administracja publiczna , ,97 52,88% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 97,33% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,68 38,65% Obsługa długu publicznego , ,47 37,27% Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Oświata i wychowanie , ,22 42,71% Ochrona zdrowia , ,47 41,51% Pomoc społeczna , ,82 52,07% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,33 38,14% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,89 47,45% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,03 32,75% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,08 44,40% Kultura fizyczna , ,74 39,12% Razem , ,08 42,16% 6 sierpień / wrzesień 2015

7 finanse Przychody Plan przychodów budżetu Gminy na 30 czerwca 2015 r. wynosi ,00 zł, w tym: kredyty emisja obligacji i pożyczki - kwota ,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota ,00 zł. Przychody na 30 czerwca 2015 r. zrealizowano w wysokości ,18 zł, w tym: z tytułu emisji obligacji kwota ,00 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota ,18 zł. Rozchody Plan rozchodów budżetu Gminy na 30 czerwca 2015 r. wynosi ,00 zł i dotyczy spłaty kredytów i pożyczek. Rozchody na 30 czerwca 2015 r. wykonano w wysokości ,00 zł, w tym: z tytułu spłaty pożyczek kwota ,00 zł z tytułu spłaty kredytów kwota ,00 zł. Nadwyżka/Deficyt W I półroczu 2015r. osiągnięto nadwyżkę w wysokości ,39 zł, przy planowanym deficycie w kwocie ,00zł. Planowany deficyt zostanie pokryty z kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie ,00 zł, natomiast w kwocie ,00 zł z wolnych środków o których mowa Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień r. Treść w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie Zadłużenie Gminy wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniosło ,00 zł, z tego: kredyty długoterminowe ,00 zł; obligacje komunalne ,00 zł; pożyczki ,00 zł. Obsługa zadłużenia Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów oraz odsetek na 30 czerwca 2015 r. wyniosła ,47 zł, w tym raty ,00 zł, odsetki ,47 zł. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę ,00 zł dotyczące prowizji. Należności i zobowiązania Należności Gminy na 30 czerwca 2015 r. wyniosły ,27 zł, w tym zaległości ,27 zł. Zaległości z tytułu należności głównej Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne ,02 Podatek od środków transportowych - osoby prawne ,44 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne ,53 Podatek od nieruchomości - osoby prawne ,54 Podatek rolny - osoby fizyczne ,95 Podatek rolny - osoby prawne 1.220,80 Podatek leśny - osoby fizyczne 152,72 W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2015 r. wysłano upomnienia wystawiono tytuły wykonawcze. Razem ,00 Zobowiązania Gminy na 30 czerwca 2015 r. wyniosły ,04 zł, w tym z tytułu realizowanych inwestycji ,41 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły. Małgorzata Mazurek, Skarbnik Gminy Dopiewo Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dopiewo w I półroczu 2015 r. według zadań Nazwa zadania Plan Wykonanie Dopiewiec - Budowa kanalizacji sanitarnej, ulice Wierzbowa, Cicha, Osiedle, Brzozowa Skórzewo - Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wiosennej Skórzewo - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Skórzewskiej Dąbrowa - Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Okrężna Dąbrowa - Budowa kanalizacji sanitarnej ulice Ogrodowa, Działkowa, Sadowa Dąbrówka dokumentacja projektowa pod rozbudowę oczyszczalni ścieków Dopiewiec ulica Szkolna - remont i przebudowa obiektu przeznaczonego na usługi społeczno - kulturalne Środki sołeckie - Więckowice Palędzie - Rekultywacja stawu Gmina Dopiewo - Zakup wiat przystankowych Dąbrówka - Środki sołeckie Dąbrówka - Przebudowa ulic Lipowej i Majątkowej Skórzewo - Budowa ulicy Sportowej I i II etap Skórzewo - Budowa ulicy Niecałej Skórzewo - Budowa ulicy Szkolnej Skórzewo - Budowa ulic Winoroślowa, Łanowa, Nizinna Zakrzewo - Budowa ulicy Niezłomnych Pozostałe zadania wykup nieruchomości pod drogi, montaż progu zwalniającego Dąbrówka, ulica Topolowa sierpień / wrzesień

8 inwestycje Zakup urządzeń i oprogramowania elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy Dąbrowa - Wykonanie łącznika między szkołą a częścią modułową Skórzewo - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Skórzewo - Szkoła Podstawowa: monitoring, oraz brama wjazdowa, nawierzchnia Konarzewo - Przedszkole zakup urządzeń Dopiewo - Budowa Gimnazjum Skórzewo Gimnazjum - dokumentacja projektowa pod budowę pomieszczenia gospodarczego na terenie boiska Dopiewo - Środki sołeckie Drwęsa - Budowa oświetlenia ulica Sosnowa 5 lamp Skórzewo - Budowa oświetlenia drogowego, ulica Wakacyjna 4 lampy Skórzewo - Budowa oświetlenia drogowego, ulica Stawna - projekt Więckowice - Budowa oświetlenia drogowego, ulica Słoneczna 7 lamp Dąbrówka Pałac - budowa instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej (hydranty), częściowe odwodnienie terenu oraz zagospodarowanie terenu. Częściowa płatność za instalację wodociągową i kanalizacyjną MM Inwestycje w gminie - sierpień 2015 Boisko wielofunkcyjne w Konarzewie Budowa chodnika w Konarzewie Budowa chodnika w Konarzewie 8 sierpień / wrzesień 2015

9 inwestycje Klatka schodowa w Szkole Podstawowej w Konarzewie Nowa nawierzchnia i rów odwadniający na wyremontowanym odcinku ul. Wieckowskiej w Dopiewie Nowa nawierzchnia ul. Ogrodowej w Dopiewie Nowy chodnik przy Szkole Podstawowej w Więckowicach Rozpoczęcie przebudowy ul. Batorowskiej w Skórzewie Fot. Archiwum UG Dopiewo sierpień / wrzesień

10 Wizytacja Wicemarszałka Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził 10 sierpnia 2015 r. władze samorządoinformacje gminne we Gminy Dopiewo, by porozmawiać o płaszczyznach współpracy z między samorządem gminnym i wojewódzkim. lub przygotowywanych do realizacji na terenie w Gminie Dopiewo, dla których współpraca między obu samorządami będzie wskazana i porządana. P o d - czas wizyty omawiał z samorząd o w c a m i G m i n y Dopiewo: Wójtem Adrianem Napierałą, Z a s t ę p - cą Wójta Pawłem P r z e piór ą i Przewodn i c z ą c y m Rady Gminy Leszkiem N o w a c z y - kiem, bieżące sprawy dot yc z ąc e infrastruktury i inwestycji realiz o w a n y c h Przedmiotem rozmów były m.in. Zintegrowane Inwestycje Regionalne, związane z infrastrukturą kolejową dworcami kolejowymi i ich otoczeniem, jak również możliwości zwiększenia częstotliwości przewozów, żeby w pełni zaspakajać potrzeby komunikacyjne mieszkańców Gminy. Goście odwiedzili przy okazji plac budowy nowej siedziby Gimnazjum w Dopiewie przy ul. Łąkowej, dotykając spraw budowlanych i oświatowych. Marszałek, będący mieszkańcem naszej Gminy, żywo interesował się harmonogramem prac i prognozami oświatowymi, zwłaszcza tym, jak Gmina sobie poradzi z dynamiką wzrostu tego typu potrzeb w kolejnych latach. Po drodze, idąc z dworca na plac budowy, samorządowcy rozmawiali o możliwości wspólnej inicjatywy kanalizacji rowu przy ul. Łąkowej. AM, fot. Beata Spychała 10 sierpień / wrzesień 2015

11 C M Y CM MY CY CMY K informacje gminne Karta Dużej Rodziny Karty z rodzinnym charakterem Dla Rodziny 3+ Przedstawiciele rodzin wielodzietnych z Gminy Dopiewo mogą wnioskować do Urzędu Gminy o wydanie Karty Dużej Rodziny i Wielkopolskiej Karty Rodziny. Warto posiadać takie Karty, ponieważ uprawniają one do zniżek na produkty i usługi u Partnerów Programów. Partnerzy Programu to przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie, którzy dając rabaty Rodzinom 3+ zdecydowali się je wesprzeć. Posiadaczami Kart mogą być Przedstawiciele Rodzin 3+, czyli rodziny, w których oprócz rodziców czy opiekunów jest co najmniej trójka dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (jeśli się uczą) lub niepełnosprawnych (bez ograniczeń wiekowych). Jak działają Karty? Upoważniają do zniżek Karty są honorowane przez Partnerów Programów. Podstawą otrzymania zniżki jest okazanie Karty w momencie zakupu produktu lub usługi. Czym różnią się obydwie Karty? Każda z Kart jest częścią niezależnego Programu wsparcia. W przypadku Karty Dużej Rodziny wyróżniamy Partnerów Lokalnych i Ogólnopolskich, czyli udzielających zniżek odpowiednio Rodzinom 3+ z terenu Gminy albo z całego kraju. Lista partnerów lokalnych KDR znajduje się na stronie: dopiewo.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny. Lista partnerów ogólnopolskich KDR znajduje się na stronie: Listę partnerów Wielkopolskiej Karty Rodziny można znaleźć na stronie: Jakie są podobieństwa miedzy kartami? Są bezpłatne. Wnioski o ich wydanie można złożyć w tym samym miejscu - w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Dopiewo (budynek przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie). Każdy członek Rodziny 3+ może mieć swoją: Kartę Dużej Rodziny i Wielkopolską Kartę Rodziny (grafiki przedstawiamy na dole informacji). Dokumenty do pobrania: Wniosek o wydanie karty, Oświadczenie o ukończeniu nauki oraz Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu udostępnione są na stronie: dopiewo.pl Przedsiębiorco zostań Partnerem KDR Lokalni Partnerzy Karty Dużej Rodziny W jaki sposób można zostać Lokalnym P a r t n e r e m P r o g r a m u? Z a c h ę c a m y Przedsiębiorców z Gminy Dopiewo do zostania Lokalnym Partnerem Karty Dużej Rodziny. W tym celu wystarczy podpisać i złożyć deklarację przystąpienia do programu w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Dopiewo (budynek przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie). Wcześniej należy określić, jakie zniżki i ulgi przedsiębiorca chce zaoferować rodzinom 3+. Na stronie dopiewo.pl dostępny jest formularz Deklaracji Przystąpienia do Programu. Kontakt z nami: tel Dlaczego warto zostać Lokalnym Partnerem Karty Dużej Rodziny? Prawo do posługiwania się w materiałach reklamowych i informacyjnych znakiem Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Umieszczenie w wykazie Partnerów sierpień / wrzesień

12 informacje gminne Programu, opublikowanym na oficjalnym portalu Gminy Dopiewo: dopiewo.pl, wraz z logotypem i linkiem do strony Partnera. Oznaczenie sklepu, firmy, punktu usługowego partnerską naklejką. Zamieszczenie informacji w gminnym czasopiśmie Czas Dopiewa, wraz z logotypami Partnerów. Jednocześnie informujemy, że: Ogólnopolskim Partnerem tej samej Karty Dużej Rodziny można zostać podpisując Deklarację Przystąpienia w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Dokumenty do pobrania: Oferta Lokalnych Partnerów Programu KDR (opis zniżek), Deklaracja przystąpienia do programu, Krajowa oferta Partnerów KDR udostępnione są na stronie: dopiewo.pl. Partnerem Programu Wielkopolska Karta Rodziny można zostać wypełniając Deklarację Przystąpienia w Regionalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Partnerzy lokalni Karty Dużej Rodziny Adam Mendrala Nazwa Klub Malucha BABY-HOUSE ul. Gajowa 66, Zakrzewo Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie Siedziba: ul. Konarzewska 12, Dopiewo Filie: - w Dąbrówce, ul. Malinowa 41; - w Skórzewie, ul. Poznańska 42; - w Konarzewie, ul. Szkolna 16; Zniżki 20% zniżki na pakiety godzinowe w klubie, zajęcia Zumby dla Mam i Dzieci, zniżki na gimnastykę z elementami jogi, a także 10% zniżki na balet dla dzieci. 50% opłat za wszystkie zajęcia dodatkowe Klub Rondo w Skórzewie. ul. Ks. St. Kozierowskiego 1 Centrum Harmonijnego Rozwoju Dziecka ul. Kolejowa 30, Skórzewo Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo Zakrzewo, ul. Długa 131, Dopiewo Gminny Ośrodek Sporty i Rekreacjiw Dopiewie ul. Polna 1a, Dopiewo REHA NOVA Dojazdowo w domu klienta Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o ul. Wyzwolenia 15, Dopiewo OPTYKA- OPTOMETRIA BUCZKOWSKI ul. Platanowa 2, Dąbrówka Stacja Paliw Cel ul. Polna 1, Dąbrówka Żłobek Twórcze Smyki Spółdzielcza 15, Skórzewo Niepubliczne Przedszkole BAJKA ul. Kościelna 2, Konarzewo Świat Dziecka ul. Młyńska 6, Dopiewo Leśna Chatka Puchatka ul. Zacisze 22, Zakrzewo 100zł /m-c zniżki w zakresie opieki nad dzieckiem 10% zniżki na inne organizowane przez placówkę atrakcji 20% zniżki na opłaty miesięczne za członkauczestnika sekcji piłki nożnej i szachów Zwolnienie z opłaty startowej dorosłych członków rodziny w biegu o koronę księżnej Dąbrówki (corocznie ostatnia niedziela maja), Zwolnienie z opłaty startowej dorosłych członków rodziny w gwiazdkowych turniejach w badmintona i tenisa stołowego (corocznie sobota przed świętami Bożego Narodzenia), Zwolnienie z opłaty za ustawienie namiotu/przyczepy campingowej i samochodu na jeden tydzień na polu namiotowo-kampingowym w Zborowie w sezonie letnim. 20% zniżki na: wszystkie, Kinesiology, terapię manualną, gimnastykę indywidualną, drenaż limfatyczny, na zajęcia Nordic Walking 10 zł zniżki na usługę asenizacyjną 6,7 m3 15 zł zniżki na usługę asenizacyjną 8,0 m3 7% zniżki na soczewki kontaktowe; 15% zniżki na zakup okularów przeciwsłonecznych, zniżki na zakup okularów korekcyjnych (oprawa+ soczewki); 5% zniżki na zakup płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych 10 gr. / l zniżki na zakup paliwa 10% zniżki na abonament całodzienny, zajęcia dodatkowe (rytmika, balet itp.), zajęcia z języka angielskiego 50% zniżki na czesne za pierwsze dziecko w przedszkolu, 75% zniżki na czesne za każde następne dziecko w przedszkolu (uczęszczające w tym samym czasie, co pierwsze) 5% zniżki na artykuły szkolne i odzież 10% zniżki na czesne za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku Nowy system MSW - źródłem problemów Uprzejmie informujemy, że od 1 września br. wszystkie urzędy stanu cywilnego na terenie Polski mają obligatoryjny obowiązek pracy w nowym informatycznym systemie rejestrów państwowych,,źródło. System ten został przygotowany i będzie administrowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Lokalne urzędy nie mają wpływu na funkcjonowanie systemu i błyskawiczne rozwiązywanie występujących problemów. Zmiany ustawowe i systemowe zmieniają procedury załatwiania spraw. Docelowe korzyści płynące z nowych rozwiązań niosą ze sobą także utrudnienia niezależne od pracowników urzędu. Wydłużony tok załatwiania spraw odczują zwłaszcza osoby pozyskujące odpisy aktów stanu cywilnego. Do tej pory wydawane one były od ręki z lokalnych programów. Nowy system wymaga migracji aktu do rejestrów państwowych, co w ustawowo określonym czasie może potrwać od 7 do 10 dni. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne utrudnienia. UG 12 sierpień / wrzesień 2015

13 komunikacja Zmiany w transporcie publicznym Koleje Wielkopolskie: Od 1 września obowiązuje nowy rozkład jazdy - dodatkowe połączenie. ZTM Poznań: Linie 703, 716, 718, 719 Przywrócono od zasadnicze rozkłady jazdy na ww. liniach (większa ilość kursów). W miejscowości Zakrzewo uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek na ulicy Gajowej, w stronę Poznania ( Zakrzewo/Bukowska n/ż ) Bistrans: Linie 791, 792, 798 Od dnia 1 września obowiązuje zasadniczy rozkład jazdy: zlikwidowano kursy do plaży w Zborowie i powiązane z nimi kursy linii 791 i 792 przywrócono kursy szkolne do miejscowości: Joanka, Drwęsa, Podłoziny i Żarnowiec zmieniono wybrane godziny odjazdów utrzymano do końca roku kurs kościelny na linii 798 (Palędzie dworzec - Skórzewo kościół) Bistrans: Linia 720 przywrócone zostaje 6 dodatkowych kursów oznaczonych literką e : odjazdy z Dopiewa: 6:15, 7:50, 10:45, 13:35, 15:00, 16:45 odjazdy z Ogrodów: 6:49, 8:24, 11:19, 14:09, 15:34, 17:19 Pozostałe autobusy nadal kursują w tych samych godzinach Bistrans: Linia i od października Nowy przystanek na ul. Gajowej w Zakrzewie sobotnie kursy przez Dąbrowę - przywrócone zostają od soboty 5 września: odjazdy z Dopiewa: 6:45, 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 odjazdy z Ogrodów: 7:24, 9:24, 11:24, 13:24, 15:24, 17:24 UG Przypominamy, że od 1 października 2015 r. linia 718 będzie funkcjonowała pod zmienionym numerem 727, a 719 pod 729. Zmieni się też częstotliwość kursowania autobusów tych linii. Autobusy linii 727 będą kursować na trasie: Dąbrówka Szkoła - Dąbrowa - Skórzewo - Junikowo Dworzec, zatrzymując się na przystankach: Junikowo Gerberowa Żonkilowa Nagietkowa - Malwowa I - Malwowa - Skórzewo Szarotkowa Skórzewo Kościół Skórzewo Makowa - Skórzewo Gimnazjum - Dąbrowa Leśna - Dąbrowa Poprzeczna - Dąbrówka Las - Dąbrówka Parkowa - Dąbrówka Kasztanowa - Dąbrówka Szkoła. Jej autobusy będą jeździć w godzinach szczytu co minut, realizując Pojemniki na odpady wg norm w dni robocze po 17 kursów w obu kierunkach. Zgodnie z deklaracjami miasta Poznań, wraz z wprowadzeniem linii 727, na pętlę Junikowo będzie docierać w dni robocze w godzinach szczytu dodatkowa linia tramwajowa nr 6 lub 15. Autobusy linii 729, zamiast obecnych 13 kursów w obydwie strony w dni robocze, będą realizować po 18 kursów w obu kierunkach. Ich częstotliwość w szczycie wyniesie ok. 40 minut. Mieszkańcy Zakrzewa zyskają więc większą ilość połączeń. Dodatkowo 2 pary kursów tej linii (obydwa kierunki) zostaną wydłużone o odcinek Dopiewo - Konarzewo - Chomęcice, uzupełniając ofertę gminnej linii 791 na tej trasie. Przywrócone zostaną także weekendowe kursy do DPS Lisówki (w dni robocze ten odcinek nadal będzie obsługiwać linia 791). Zwiększy się ilość autobusów obsługujących ww. trasy 727 i 729. Łączna ilość kursów w dni robocze, zamiast obecnych 22,5 par kursów, wyniesie 35 par kursów. Zamiast 4 autobusów na linii 718 / 719 (2 + 2 kursujące w godzinach szczytu), na linii 727 jeździć będą 2 autobusy, w tym jeden w godzinach szczytu, a na linii 729 jeździć będą 3 autobusy, w tym jeden w godzinach szczytu. W soboty, niedziele i święta, obok 13 kursów linii 719 (729), wprowadzone zostanie 13 kursów linii 727, zapewniając przejazd co 60 minut w miejscowościach Dąbrówka, Dąbrowa i Skórzewo. JP, UG Podajemy normy, jakim powinny odpowiadać pojemniki, w których należy gromadzić odpady. Używanie innych pojemników może skutkować nieodebraniem zgromadzonych odpadów z posesji przez firmę PUK Hemar Sp. z o.o., która realizuje w naszej Gminie tego rodzaju usługi. Pojemniki muszą być: ruchome, tzn. wyposażone w kółka, wytrzymałe, dostosowane do mechanizmów załadowczych śmieciarek, nieuszkodzone np. w wyniku wrzucania gorącego popiołu albo dużej ilości materiałów pobudowanych, nieprzeładowane zbyt dużą ilością śmieci, bez odpadów niebezpiecznych (lampy fluorescencyjne, rtęć, odpady medyczne, leki, farby, środki chemiczne) UG Od 1 października autobusy 718 zmienią numer na 727, a 719 na 729 sierpień / wrzesień

14 Susza informacje dla rolników rolnictwo Ważna informacja aby starać się o odszkodowanie straty muszą sięgać ponad 30 % wartości całej produkcji roślinnej i zwierzęcej w danym gospodarstwie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie dopiewo.pl Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Dopiewie Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 5, parter) w terminie do 15 września 2015 roku. Łukasz Maciński Fot. Adam Mendrala Jedno ze spotkań, jakie odbyły się w Urzędzie Gminy Dopiewo w sprawie suszy. Udział wzięli pracownicy UG: Ewa Brzezińska, Zbigniew Kobiela, Paulina Trybuś - Ludwiczak, Remigiusz Hemmerling oraz przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dopiewie Anna Kucharska i przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Tomasz Sip. W związku z opublikowaniem przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informacji ona temat stanu zagrożenia suszą zawiadamiamy, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym z tytułu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześcidekadoowym okresie od 1 kwietna do dnia 30 września spadkiem klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonych dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych. W celu monitorowania występowania zjawiska suszy został utworzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - System Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym. Monitoring suszy rolniczej znajduje się na stronie internetowej susza.iung.pulawy.pl/tabele/ / Komunikaty te są podstawą do potwierdzenia ewentualnego zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw na terenie gminy. Według Instytutu na terenie Gminy Dopiewo straty suszowe na dzień roku mogą dotyczyć następujących upraw: kukurydzy na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu,warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz roslin strączkowych. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych). We wniosku należy uwzględnić także uprawy wymagające zaorania w związku z ujemnymi skutkami przezimowania. URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y: PESEL: 6. Nr tel NIP...8. REGON Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa... Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2) : 1) suszy 6) powodzi 2) gradu 7) huraganu 3) deszczu nawalnego 8) pioruna 4) ujemnych skutków przezimowania 9) obsunięcia się ziemi 5) przymrozków wiosennych 10) lawiny co miało miejsce 3) : a) w dniu b) w okresie od dnia do dnia Celem 3) : ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej; potwierdzenia działania siły wyższej dla potrzeb ARiMR; ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu Rządowego). Szkody powstały w 3) : 1) uprawach 2) zwierzętach 3) środkach trwałych Na terenie gmin/y:. 1) wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie poszkodowanego gospodarstwa, 2) właściwe zaznaczyć; 14 sierpień / wrzesień 2015

15 informacje gminne Razem od 60 lat Jubileusz Państwa Gunerów Jubileusz Państwa Kuśnierków Jubileusz 60-lecia małżeństwa obchodziły dwie pary z Gminy Dopiewo. Państwo Irena i Czesław Guner z Palędzia świętowali wspólne 60 lat 1 lipca 2015 r. Pobrali się w 1955 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Wychowali piątkę dzieci: 4 sy- nów i córkę. Doczekali się 10 wnucząt i 2 prawnucząt. Dwa miesiące później, 1 września 2015 r., sześć wspólnych dekad świętowali Państwo Anna i Edward Kuśnierek z Dopiewa, w którym zawarli związek małżeński. Mają 3 dzieci, 6 wnucząt i 3 prawnucząt. Z okazji tak diamentowych godów obu parom Jubilatów życzenia złożył w ich domach Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała. Otrzymali dokument pamiątkowy, kwiaty i kosz obfitości. Tekst i fot. Grażyna Grześkowiak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dopiewie Ważne telefony Nawałnica Urząd Gminy Dopiewo (fax) Straż Gminna w Dopiewie (7:30-22:00) Po raz drugi w te wakacje nawałnica siała spustoszenie na terenie Gminy Dopiewo. Droga Zborowo - Fiałkowo, krajobraz po niedzielnej burzy z 16 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy Dopiewo systematycznie usuwał skutki wichury, zwlaszcza drzewa z blokujące przejazd i stanowiące zagrożenie. UG Straż Pożarna 998 Komenda Miejska Straży Pożarnej w Poznaniu Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dopiewo Policja 997 Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym Rewir Dzielnicowych w Dopiewie Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie Pogotowie ratunkowe 999 Pogotowie weterynaryjne 983 Pogotowie energetyczne 991 Pogotowie gazowe 992 Pomoc doraźna (18:00-6:00) sierpień / wrzesień

16 informacje gminne Dlaczego warto podłączyć się do kanalizacji? Argumentów przemawiających za podłączeniem posesji do kanalizacji, gdy Gmina stworzyła technicznie taką możliwość, jest co najmniej kilka: komfort, wygoda, oszczędności finansowe, wzrost wartości nieruchomości czy ochrona środowiska naturalnego. Procedura podłączenia kanalizacji jest prosta. Dowiedz się, co zyskujesz i jak to zrobić. Komfort i wygoda Skanalizowanie posesji oznacza koniec kłopotów z przepełnionym szambem. Żegnamy się raz na zawsze z nieprzyjemnymi zapachami towarzyszącymi opróżnianiu szamba. Więcej w portfelu Podłączenie do kanalizacji sanitarnej pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków co najmniej o połowę. Opróżnienie zbiornika (szamba) o pojemności 10 m³ kosztuje 150 zł. Za pozbycie się tej samej ilości ścieków za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej zapłacimy 60 zł. Więcej warta nieruchomość Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard i w konsekwencji wartość. Zyskujemy w przypadku ewentualnej sprzedaży. Ekologia Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej, chronisz wody gruntowe i lokalne rzeki. Nieszczelność szamba może powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych i ich skażenie. Podłączenie krok po kroku Krok pierwszy Mając studzienkę kanalizacyjną na terenie posesji, wykonaj odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy przykanalikiem sanitarnym a wewnętrzną instalacją sanitarną budynku. Krok drugi Zgłoś odbiór wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, znajdującego się w stanie odkrytym: osobiście w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, ul. Wyzwolenia 15 lub telefonicznie: , owo: faksem: Krok trzeci Po dokonaniu odbioru przyłącza kanalizacyjnego bez zastrzeżeń, podpisz umowę na odprowadzanie ścieków. Ponadto wnieś opłatę za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych ZUK (wynika z kosztów przeprowadzenia prób techniczny przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług). Uważaj! W przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, Wójt jest zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej nakazującej właścicielowi nieruchomości wykonanie tego obowiązku. Straż Gminna jest uprawniona do nałożenia mandatu karnego na właściciela nieruchomości, który pomimo stworzenia przez gminę technicznych możliwości, odmawia podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. ZUK Dopiewo, AM Place zabaw po przeglądzie Urząd Gminy Dopiewo przeprowadził latem przegląd infrastruktury gminnej służącej rekreacji. Tam, gdzie było to konieczne i możliwe przeprowadzono naprawy i zainstalowano nowe urządzenia. Niżej podajemy wykaz tego typu obiektów, znajdujących się w Gminie Dopiewo, z których mieszkańcy mogą korzystać. Oprócz placów zabaw, podajemy także lokalizacje siłowni zewnętrznych i boisk. Każde eksploatowane urządzenie z czasem ulec może uszkodzeniu, dlatego prosimy o przekazywanie takich informacji do Urzędu Gminy Dopiewo w przypadku stwierdzenia usterek. Place zabaw Dopiewiec, ul. Szkolna Trzcielin, ul. Płk. Kopy/ Środkowa Lisówki, ul. Trzcielińska Konarzewo, ul. Szkolna/ Kościelna Dopiewo, ul. Łąkowa Dopiewo, ul. Północna Skórzewo, ul. Malinowa Skórzewo, park Skórzewo, ul. Szkolna (za Kontrą) Więckowice, ul. Gromadzka ( przy blokach) Dąbrowa, ul. Sadowa Dąbrowa, ul. Tęczowa Dąbrowa, ul. Rolna Gołuski (przy świetlicy) Palędzie (przy OSP) Zakrzewo (przy OSP) Żarnowiec Dąbrówka, ul. Bukowa/ Jałowcowa nowy plac (realizacja w sierpniu br) Siłownie zewnętrzne Dopiewiec boisko gminne Więckowice boisko gminne Skórzewo plac przy ul. Malinowej Żarnowiec Gołuski (przy świetlicy) Dąbrowa, ul. Tęczowa Dąbrowa, ul. Rolna Dąbrówka 16 sierpień / wrzesień 2015

17 informacje gminne Konarzewo Dopiewo, ul. Łąkowa Lisówki Dąbrowa, ul. Sadowa Skórzewo, park Gołuski Żarnowiec Palędzie Trzcielin Boiska gminne Wyposażone w małą architekturę - bramki, kosze itp. Więckowice, ul. Parkowa (bramki, kosz, wiaty + stoły, platforma 4 w 1, stoły do ping ponga). We wrześniu na boisku nastąpi montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią amortyzującą Dopiewiec, ul. Kwiatowa (stół do ping ponga, bramki) Gołuski, ul. Szkolna (bramki) Palędzie (przy OSP) (bramki) Barbara Podmorańska, Referat Inwestycji i Utrzymania Obiektów Kubaturowych Fot. Jacek Olejniczak, Beata Spychała, Tomasz Strugacz Dąbrowa, ul. Polna sierpień / wrzesień

18 oświata Co nowego w roku szkolnym 2015 / 2016? Rozpoczął się nowy rok szkolny. Poprosiliśmy osoby zarządzające gminną oświatą o podzielenie się z Czytelnikami Czasu Dopiewa informacjami, jaki ten rok szkolny będzie? Aleksandra Kuźniak, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Dopiewo: - Dla organu prowadzącego będzie to rok dużych wyzwań. Wiążą się one głównie z dynamicznym i nierównomiernym rozwojem gminy Dopiewo pod względem demograf icznym. W związku z tym prognozowanie miejsc w naszych przedszkolach i szkołach jest zadaniem ważnym i trudnym. Istotnym przedsięwzięciem jest zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo. To kolejny rok pracy nad utrzymaniem wysokiego poziomu dydaktycznego i opieki wychowawczej w naszych placówkach. Jako organ prowadzący staramy się tworzyć warunki do rozwoju dzieci, podejmując wiele działań, między innymi wsparcie szkół i przedszkoli dodatkowe środki na zadania, wykraczające poza podstawę programową. Prowadzone w szkołach inwestycje, takie jak np. rozbudowa szkoły w Dąbrówce i sprawnie przebiegająca budowa nowego budynku gimnazjum w Dopiewie wpłyną wkrótce pozytywnie na poprawę warunków nauki naszych dzieci. Violetta Czerniak, Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. J. Brzechwy w Dopiewie: - Liczba uczniów i przedszkolaków wzrosła. Rok szkolny rozpoczęło 445 dzieci, o 28 więcej w stosunku do roku ubiegłego. W ślad za tym idzie z w i ę k s z o n a liczba oddziałów. W roku szkolnym 2015/2016 będzie u nas funkcjonować 20 oddziałów, czyli o 1 więcej niż w roku ubiegłym. Przewidujemy udział w projektach ekologicznych i prozdrowotynych. Zaczynamy już 9 września dużym projektem, do którego zostaliśmy zaproszeni przez PCK Chroń Dziecięce Uśmiechy. Głównym jego założeniemu jest szeroko rozumiana profilaktyka jamy ustnej i dbałość o zęby. Zamierzamy również zainteresować uczniów poezją - w końcu naszym patronem jest Jan Brzechwa poeta, a to zobowiązuje. W kwestii dydaktyki będziemy dalej wdrażać ocenianie kształtujące i skupimy się w sposób szczególny na procesie uczenia się ucznia. Aleksandra Maryanowska Naja, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dopiewcu: - W tym roku szkolnym otwarty został kolejny oddział klasy V w naszej szkole. Świadczy to o tym, że szkoła się rozrasta pod względem liczby W oddziałach przedszkolnych mamy 69 dzieci, a w klasach I-V - 51 uczniów. Zatrudniamy 16 nauczycieli. W tym roku wprowadzamy dziennik elektroniczny, który usprawni pracę nauczycieli i ułatwi rodzicom dostęp do informacji o postępach dziecka w nauce. Chcemy też rozwijać relacje ze społecznością lokalną. Szkoła ma swoje lata, ale jest nowocześnie wyposażona. Budynek jest w pełni zmodernizowany i wyposażony - w wakacje przeprowadzony został remont placu zabaw i przystosowana została sala lekcyjna dla kolejnej klasy. Będziemy realizować projekty: Drugie życie elektrośmieci, Kolorowy Uniwersytet, Książki naszych marzeń. Stanisław Mytko, Dyrektor Przedszkola Leśne Duszki w Zakrzewie: - Program przedszkola wzbogaciliśmy opracowaną przez Radę Pedagogiczną innowacją Z ogrodem za pan brat, czyli ogródkowa podróż przez cztery pory roku. P o s z e r z a m y treści edukacji przyrodniczej i zdrowotnej. Dzieci poznają bliski sobie świat - obserwując, eksperymentując i działając w naszym unikatowym ogrodzie. Od lipca trwał remont kończący prowadzoną od 4 lat przebudowę obiektu, z dostosowaniem do warunków ppoż. Wybudowaliśmy nową klatkę schodową, zabudowaliśmy pomieszczenie kotłowni, zamontowaliśmy nowe drzwi i drzwi p-poż., czujniki, oświetlenia ewakuacyjne. W ramach własnych środków wyremontowaliśmy część instalacji elektrycznej, wraz z wymianą liczników oraz skrzynek głównego zasilania. Urszula Perz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konarzewie: - Do szkoły będzie uczęszczać 128 uczniów. Nieco mniej niż przed rokiem ze względu na nieprowadzenie w tym roku oddziału przedszkolnego. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli i 5 pracowników obsługi i administracji. W wakacje została zakończona budowa nowej klatki schodowej w jednym z budynków. Myślimy o niezbędnych zmianach i przygotowaniach w przypadku prowadzenia przez Gminę budowy sali gimnastycznej. Na potrzeby uczniów przeznaczonych jest obecnie 12 pomieszczeń, w tym: gabinet pedagoga, biblioteka, pracownia komputerowa i jadalnia. Każda klasa wyposażona jest w tablicę multimedialną. Nauczyciele będą wykorzystywać metody aktywizujące i ocenianie kształtujące. Mamy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Mamy Gromadę Zuchową. Jak każdego roku organizowane będą akcje Lato, Zima. Nasza świetlica czynna jest od 7.00 do Jesteśmy,,szkołą z klimatem - tworzą go uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy. Ludmiła Kucharska, Dyrektor Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Dopiewie: - Ten rok szkolny rozpoczęło u nas 263 gimnazjalistów w 12 klasach i 28 nauczycieli. Mamy 23 gimnazjalistów więcej. Nauczyciele uczestniczą w programie O c e n i a n i e K ształtując, Szkole Uczącej Się i Rozwijanie Uczenia się i Nauczania. Prowadzimy klasy tematyczne, poszerzające zainteresowania uczniów. Ważnym momentem dla naszej szkoły będzie przeprowadzka w 2016 r. do nowej siedziby gimnazjum, do czego się przygotowujemy. Projekty, w których uczestniczymy: Jak zawładnąć przestrzenią?, Mieszkańcy gminy Dopiewo w okresie II wojny światowej, Nadal Lubimy Być Razem, Taniec mażoretkowy ciekawa i malownicza forma ruchu Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży w sekcji Cheerleaderek i Mażoretek, Bezpieczna i przyjazna szkoła, Mierzymy daleko sięgamy wysoko,, 1050-lecie chrztu Polski, Bryły wokół nas, Zdrowie i zdrowy styl życia, 10 lat z Janem Kochanowskim. 18 sierpień / wrzesień 2015

19 oświata Katarzyna Kruger Szczot, Dyrektor Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Skórzewie: - Jest nas więcej o oddział. Mamy w tym roku 361 uczniów, 16 oddziałów, 40 nauczycieli. Będziemy prowadzić zajęcia d o d a t k o w e : matematyczne, informatyczne, przyrodnicze i humanistyczne. Kontynuujemy zajęcia laboratoryjne, sportowe i artystyczne, a także realizujemy liczne projekty, skierowane do gimnazjalistów i kadry, np. Program bezpieczna i przyjazna szkoła. Prowadzimy wymianę młodzieżową z Saint Brice we Francji i warsztatach językowe w Londynie. Zamierzamy wymienić się doświadczeniami z nauczycielami z Schalkau w Niemczech. Będziemy współpracować z UAM: Wydziałem Chemii, Instytutem Filologii Romańskiej, Wydziałem Studiów Edukacyjnych i być może Wydziałem Matematyki i Informatyki. Magdalena Oczujda Walich, Dyrektor Przedszkola w Konarzewie: - Pod względem liczebności nasz stan nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego mamy 2 oddziały z 50 dzieci, którymi opiekuje się 5 nauczycieli. Chcemy też nadać przedszkolu imię, działania w tym kierunku podejmujemy od maja. Dalej będziemy propagować czytanie wśród dzieci i dorosłych, będziemy zapraszać kolejnych gości, którzy gotowi są poczytać dzieciom bajki. Rozpoczniemy program psychologiczny, dotyczący traumy pod nazwą Przyjaciele Zippiego i Przedszkolny Teatrzyk. Zamierzamy pracować z dziećmi w oparciu o metody: Arte Terapii, Bajkoterapii, Dobrego Startu i W. Sherboerne. Ponadto zrealizujemy trzeci teledysk reklamujący naszą placówkę. Co miesiąc zamierzamy organizować dla dzieci koncerty. Alicja Studzińska, Dyrektor Przedszkola w Skórzewie: - W tym roku mamy 150 dzieci w przedszkolu i 25 w żłobku. Razem 7 oddziałów, 12 nauczycieli i 4 opiekunów. Ważnym w ydarzeniem w życiu placówki będzie uroczystość nadania imienia. Przeszliśmy już procedurę, dlatego już od 24 września 2015 r. będziemy Iskierkami. Będziemy realizować projekty związane z bezpieczeństwem, wokół tego skoncentrują się nasze działania i współpraca z instytucjami. Zrealizujemy i inne projekty, zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zamierzamy przeprowadzić konkursy: Witamy Wiosnę z Piosenką, Przegląd Małych Form Teatralnych, Konkurs na Najpiękniejszą Marzannę. Pracujemy innowacyjną metodą F. Froebel a, a to rzadkość w Wielkopolsce. Tomasz Kąkolewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Skórzewie: - Wraz z początkiem roku miała miejsce u nas inauguracja 3 nowych sal lekcyjnych, powstałych przy okazji budowy drugiej sali gimnastycznej. Służy ona z powodzeniem naszym uczniom od marca tego roku kalendarzowego. Jeśli chodzi o prace remontowe, to zostanie jeszcze ułożona kostka od strony cmentarza, wokół sali gimnastycznej. Powiększamy się. Liczba dzieci, które uczęszczają do szkoły wzrosła w tym roku o 75, a oddziałów o 3. Przed rokiem uczęszczało 585 dzieci, teraz uczy się 660 w 29 oddziałach. Będziemy dbać o wysoki poziom nauczania i starty naszych reprezentantów w olimpiadach. Nowym projektem, który wprowadzamy do klas I jest projekt realizowany razem z Polskim Związkiem Szachowym Szachy w Szkole, weźmie w nim udział 7 klas pierwszych. Barbara Tomkowiak, Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Więckowicach: - W tym roku szkolnym mamy o kilkoro uczniów więcej niż przed rokiem. Naukę rozpoczęło 80 uczniów i 40 przedszkolaków. Mamy 6 klas i 3 oddziały przedszkolne. Chcemy nadal prowadzić zajęcia użyteczne dla dzieci, m.in. Przygotowanie z Mentorem. Będziemy realizować projekty. Nasi 3 nauczyciele uczestniczą w programie Erasmus +, dotyczącym mobilności kadry nauczycielskiej. Jesteśmy jedną z 9 placówek w Wielkopolsce, biorących udział w tym projekcie. Uczestnicy odbywają szkolenia językowe, których następstwem będzie wprowadzenie nauki języka hiszpańskiego połączonej z zabawą. Przed szkołą zrobiło się u nas ładniej - niedawno skończył się remont chodnika prowadzącego wzdłuż budynku szkoły i prowadzącego do wejścia głównego. Iwona Napierała, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce: - Dynamika wzrostu liczby uczniów nie słabnie, co potwierdza zasadność rozbudowy naszej szkoły. Efektem rozpoczętej przez Gminę budowy będzie 14 sal lekcyjnych i sala gimnastyczna, co nas cieszy. Obserwując jak nam rośnie liczba dzieci, wiemy, że nowe obiekty są bardzo potrzebne. Ten rok szkolny rozpoczęło 80 uczniów więcej niż przed rokiem. Do szkoły uczęszcza 560 dzieci, które uczy 52 nauczycieli. Mamy w tym roku 26 oddziałów, o 3 więcej niż w roku poprzednim. Największą zaplanowaną uroczystością będzie Nadanie imienia. Przypomnę, że społeczność na patrona zbiorowego wybrała Kawalerów Orderu Uśmiechu. Będziemy realizować liczne projekty, wśród których mogę wymienić: Wiarygodną Szkołę, Bezpieczną Szkołę czy WF z klasą. Elżbieta Zapłata Szwedziak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie: Do szkoły uczęszcza w tym roku szkolnym 181 uczniów i 12 przedszkolaków. Odnotowaliśmy progres, co jest w przypadku naszej placówki korzystne. Rok temu mieliśmy 10 dzieci mniej. W szkole pracuje obecnie 25 nauczycieli i 6 pracowników administracyjnych. W ubiegłym roku szkolnym wzbogaciliśmy się o część modułową. W planach mamy kilka wydarzeń, w tym Zjazd szkół im. Astrid Lindgren w maju i Festyn Szkolny połączony z Dniem Dąbrowy w czerwcu. Nadal będziemy organizować Wieczory historyczne i weźmiemy udział w akcji Zapal znicz pamięci. Są i nowości: nauka tańca w ramach w-fu, wyjazdy na basen, lekcje angielskiego z native speaker em i zajęcia z robotyki. Zamierzamy prowadzić projekty z udziałem społeczności lokalnej, takie jak: Mistrzowie kodowania, Szkoła dobrych rozwiązań i dobrych manier, Śladami twórczości patronki Astrid Lindgren czy Dąbrowa wczoraj i dziś album ludzi i miejsc Dąbrowy. Rozmawiał: Adam Mendrala Fot. Adam Mendrala sierpień / wrzesień

20 oświata Dożynki Wojewódzkie za miedzą Tegoroczne, XVII WojewódzkoArchidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbywały się za miedzą ich gospodarzem był nasz sąsiad Gmina Buk. Uroczystość uświetnili obecnością przedstawiciele władz wojewódzkich państwowych i samorządowych, hierarchowie kościelni, samorządowcy powiatowi i gminni z całej Wielkopolski. Nie zabrakło posłów i senatorów, licznie stawili się reprezentanci organizacji rolniczych, wszelkich instytucji, służb mundurowych. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, radni, sołtysi i mieszkańcy naszej Gminy. Wszyscy przemawiający podkreślali wagę pracy rolnika, rozwój polskiej wsi i rolnictwa i potrzebę kultywowania tradycji. Przed mównicą stanęli m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek, Starosta Poznański - Jan Grabkowski. Mszy dożynkowej przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Poświęcone zostały chleby i wieńce. Uczestnicy mogli podziwiać obrzęd dożynkowy Zespół Pieśni i Tańca Łany, po którego występie, zgodnie z polską tradycją, dzielono się chlebem. Rolę starosty dożynek pełnił Andrzej Bogacz z Pawłówka w Gminie Buk, natomiast starościną była Justyna Jóźwiak z Dębna w Gminie Stęszew. Część placu zajmowała wystawa maszyn rolniczych, część - stoiska promocyjne: organizacji, instytucji, agencji, stowarzyszeń, muzeów i firm związanych z rolnictwem. W szpalerze namiotów dobrze prezentowało się LGD Źródło, na którym można było otrzymać Czas Dopiewa i mapę naszej Gminy Na innych stoiskach można było spróbować miód i chleb od producentów z Gminy Dopiewo. Wśród niezliczonej ilości wieńców dożynkowych, rozstawionych na murawie boiska, biorących udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec, można było znaleźć dwa przygotowane przez mieszkanki naszej Gminy - z Więckowic i Trzcielina. W tej rywalizacji bezkonkurencyjne okazało się Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W części nieoficjalnej zaprezentowały się: Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa, Kapela Podwórkowa Junaki z Buku i Big Band Take Eight. Na drugiej scenie zagrał zespół Enej. AM, fot. Beata Spychała i Adam Mendrala 20 sierpień / wrzesień 2015

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 Wizyta Pierwszej Damy Estonii w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach W dniu 19 marca 2014 roku Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach miało zaszczyt gościć Małżonkę

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2014 ~ nr 8 (281) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

ISSN 2299-5323. Agnieszka Wilczyńska

ISSN 2299-5323. Agnieszka Wilczyńska Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 2/2015 (29) Zamieszanie śmieciowe Gdy miesiąc

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20 ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie 2

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

ISSN 2299-5323. ogród przy ul. Więckowkiej w Dopiewie. W głosowaniu internautów za najpiękniejszy ogród uznano

ISSN 2299-5323. ogród przy ul. Więckowkiej w Dopiewie. W głosowaniu internautów za najpiękniejszy ogród uznano Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 6/2014 (22) KONKURS NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / CZERWIEC 2013 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 7 kwietnia 2013r. Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 15 marca mija termin opłaty za psa Nie zapomnij! Oferta wynajmu sal w gminnych świetlicach i Domu Osiedlowym Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP Bądź fit w nowym

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę NUMER 3/135 MARZEC 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę Reprezentacje wszystkich grup Przedszkola Samorządowego w Serocku oraz zerówki przepędzały 21 marca

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

nr 08 (141) wrzesień 2014

nr 08 (141) wrzesień 2014 nr 08 (4) wrzesień 204 ISSN 233-0574 VADEMECUM WYBORCY cz. Suchy Las zna angielski Vademecum wyborcy W Golęczewie żegnano lato Zielątkowska Pieczona Pyra w październiku Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

CASTLE BRASS. Rokickie Wiadomości Czasopismo Gminy Rokietnica KONCERT SYLWESTROWO-NOWOROCZNY. W sylwestrowonoworocznym

CASTLE BRASS. Rokickie Wiadomości Czasopismo Gminy Rokietnica KONCERT SYLWESTROWO-NOWOROCZNY. W sylwestrowonoworocznym ISSN 1508-8138 Numer bezpłatny Rokickie Wiadomości Czasopismo Gminy Rokietnica nr 12 (161) grudzień 2012 r. www.rokietnica.pl CASTLE BRASS KONCERT SYLWESTROWO-NOWOROCZNY WSTĘP WOLNY 28 grudnia 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo