Modernizacja linii elektroenergetycznych 220 kv na terenie spółki PSE Południe S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja linii elektroenergetycznych 220 kv na terenie spółki PSE Południe S.A."

Transkrypt

1 Modernizacja linii elektroeneretycznych 220 kv na terenie spółki PSE Południe S.A. relacji Joachimów Roowiec 1, Joachimów Roowiec 2, Łośnice Koksochemia, Łośnice Kielce, Łośnice Siersza

2 Kto jest kim w inwestycji Inwestor Zamawiający Wykonawca konsorcjum firm Polskie Sieci Elektroeneretyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłoweo enerii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczeólnym znaczeniu dla polskiej ospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności jako OSP określony jest w ustawie Prawo Eneretyczne. PSE zajmują się przesyłaniem enerii elektrycznej siecią przesyłową (400 kv i 220 kv oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich reionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szereu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskieo systemu elektroeneretyczneo, rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroeneretycznych najwyższych napięć. Inżynier Kontraktu Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroeneretyczneo ELBUD w Katowicach Spółka z o.o. Lider Konsorcjum to ceniona na rynku firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu, świadcząca usłui w zakresie budownictwa elektroeneretyczneo. Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci rozdzielczych 110 kv i przesyłowych 220 i 400 kv oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych o napięciach SN, 110 kv, 220 kv i 400 kv. Oferta firmy obejmuje usłui z zakresu projektowania, kompletacji dostaw, budowy i uruchomienia obiektów. ELBUD Katowice Sp. z o.o. posiada kadrę inżynieryjno-techniczną, która potrafi sprawnie zoranizować i koordynować prace własnych bryad montażowych i podwykonawców oraz prowadzić bezpośredni nadzór nad wszystkimi etapami przyotowania i realizacji inwestycji. Posiadana i ciąle aktualizowana wiedza techniczna oraz zdobyte doświadczenie zawodowe w połączeniu z umiejętnościami oranizacyjnymi warantują sprawność realizacji prac, zastosowanie najlepszych rozwiązań i zachowanie wysokiej jakości świadczonych usłu z branży budownictwa elektroeneretyczneo. PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej PSE. Firma wykonuje szere działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiąać statutowe cele krajoweo Operatora Systemu Przesyłoweo. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroeneretycznych (biuro projektów). SAG Elbud Gdańsk S.A. od ponad 60 lat zajmuje się budową i modernizacją linii oraz stacji elektroeneretycznych wysokich i najwyższych napięć w Polsce, a także w Europie. Zatrudniając ponad 280 pracowników, jest jedną z największych firm budownictwa elektroeneretyczneo w Polsce. Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza w połączeniu z potencjałem wykwalifikowanej kadry, pozwalają Spółce na realizację najpoważniejszych inwestycji w branży elektroeneretycznej. 2

3 Spis treści Kto jest kim w inwestycji 2 Słowo wstępu 4 Znaczenie Krajoweo Systemu Elektroeneretyczneo 5 Charakterystyka inwestycji 7 Zakres planowanych prac i rozwiązania technoloiczne 10 Korzyści, które przyniesie modernizacja 12 Wpływ linii na środowisko 13 Informacja dla mieszkańców 14 Najczęściej zadawane pytania 15 Linia elektroeneretyczna 220 kv relacji Joachimów Roowiec 1 3

4 Słowo wstępu Eneria w otoczeniu człowieka Trudno wyobrazić sobie życie bez enerii elektrycznej. Jej istnienie łączy się ze wszystkimi przejawami życia człowieka. Używanie światła, olądanie telewizji, słuchanie audycji radiowych, możliwość korzystania z komputerów czy telefonów - z teo wszystkieo korzystamy w naszych domach, w pracy czy szkole. Globalne zapotrzebowanie na enerię zależy od wielu czynników, spośród których do najważniejszych należy zaliczyć: tempo rozwoju ospodarczeo kraju, wzrost liczby ludności i postęp techniczny w zakresie stosowania urządzeń i tworzenia nowych rozwiązań technicznych. Współczesny postęp techniczny odznacza się elektryfikacją stosowanych urządzeń, procesami automatyzacji, powszechnym zastosowaniem elektroniki czy wzrostem potrzeb oświetleniowych itp. Zwiększone zużycie enerii elektrycznej spowodowane jest również elektryfikacją rolnictwa i wzrostem wyposażenia ospodarstw domowych w odbiorniki elektryczne, orzewanie elektryczne oraz zastępowaniem paliw ciekłych enerią elektryczną w transporcie. Dlateo właśnie tak ważne jest zachowanie równowai pomiędzy wytwarzaniem enerii oraz jej wykorzystaniem przez odbiorców czemu służy modernizacja linii elektroeneretycznych. 4

5 Znaczenie krajoweo systemu elektroeneretyczneo Zasilanie enerią elektryczną jest możliwe dzięki pracy Krajoweo Systemu Elektroeneretyczneo (KSE) zapewniająceo optymalne w stosunku do zapotrzebowania - wytwarzanie, przesyłanie i rozdział prądu. Elementami systemu elektroeneretyczneo są elektrownie, elektrociepłownie oraz sieci elektroeneretyczne, w skład których wchodzą stacje rozdzielcze i transformatorowo-rozdzielcze oraz linie przesyłowe różnych napięć przekazujące enerię elektryczną między elektrowniami, stacjami i odbiornikami. Sprawne funkcjonowanie systemu oraz istnienie licznych, a przy tym różnokierunkowych połączeń umożliwia właściwe dostarczanie enerii elektrycznej do różnych rup odbiorców. Słup przelotowy serii H52 W Polsce, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej bezawaryjnemu działaniu KSE służą modernizacje jeo elementów, w tym linii i stacji elektroeneretycznych. Zapewnia to odbiorcom możliwość nieprzerwanych dostaw enerii elektrycznej oraz warantuje zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa eneretyczneo. Słup mocny serii ML52 Linia elektroeneretyczna 220 kv relacji Łośnice Siersza Proces modernizacji linii i stacji elektroeneretycznych najwyższych napięć prowadzony jest z inicjatywy Polskich Sieci Elektroeneretycznych S.A., operatora systemu przesyłoweo enerii elektrycznej w Polsce. Spółka jest właścicielem kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroeneretycznych najwyższych napięć. Linia elektroeneretyczna 220 kv relacji Joachimów Roowiec 2 5

6 Schemat systemu elektroeneretyczneo dla linii przesyłowych najwyższych napięć 220 kv 1 żródła wytwarzania 2 linie transmisyjne NN i WN 3 stacje transformatorowe WN/SN 4 linie dystrybucyjne SN 5 stacje transformatorowe SN/nn 6 linie dystrybucyjne 0,4 kv elektrownia stacja NN stacja transformatorowa NN/WN Linie przesyłowe najwyższych napięć 220 kv linia NN linia NN linia WN 110 kv linia nn 400/230 V stacja transformatorowa WN/SN transformator słupowy SN/nn linia rozdzielcza SN 10, 15, 20 lub 30 kv Leenda: NN najwyższych napięć (220 kv, 400 kv, 750 kv) WN wysokich napięć (110 kv) SN średnich napięć (15 kv, 20 kv) nn niskich napięć (400/230 V) 6

7 Charakterystyka inwestycji Linie modernizowane na terenie spółki PSE-Południe S.A. przebieają przez obszary powiatów: częstochowskieo, radomszczańskieo, bełchatowskieo, zawierciańskieo, olkuskieo, będzińskieo, włoszczowskieo, jędrzejowskieo, kieleckieo, chrzanowskieo oraz miasta Dąbrowa Górnicza. Zakres planowanych prac modernizacyjnych obejmuje pięć odcinków linii o napięciu 220 kv. Konieczność podjęcia prac remontowych uzasadniają również występujące na obszarze objętym inwestycją ekstremalne zjawiska poodowe powodujące powstawanie awarii eneretycznych. Modernizacja linii ma być warancją bezpieczeństwa eneretyczneo reionu oraz zapewnić dłuoletnie sprawne funkcjonowanie systemu elektroeneretyczneo na obszarze centralnej i południowej Polski. Położenie i dłuość linii elektroeneretycznych 220 kv na terenie spółki PSE-Południe S.A. Odcinek linii Gmina Dłuość linii Joachimów Roowiec 1 Joachimów Roowiec 2 Łośnice Koksochemia Łośnice Kielce Łośnice Siersza Olsztyn, Mstów, Rędziny, Kłomnice, Mykanów, Radomsko, Kruszyna, Ładzice, Lota W., Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Bełchatów Miasto, Bełchatów Olsztyn, Mstów, Rędziny, Kłomnice, Mykanów, Radomsko, Kruszyna, Ładzice, Lota W., Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Bełchatów Miasto, Bełchatów Łazy, Zawiercie, Bolesław, Sławków, Orodzieniec, Dąbrowa Górnicza Moskorzew, Oksa, Chęciny, Małooszcz, Piekoszów, Szczekociny, Pilica, Radków, Nałowice, Żarnowiec, Słupia, Zawiercie, Orodzieniec Łazy, Klucze, Zawiercie, Bolesław, Bukowno, Orodzieniec,Dąbrowa Górnicza, Trzebinia 78 km 75 km 27 km 93,5 km 40 km 7

8 Przebie poszczeólnych linii elektroeneretycznych 220 kv 1 Joachimów Roowiec 1 ŁÓDZKIE ŁÓDZKIE Joachimów Roowiec 2 2 WOJ. ŚLĄSKIE WOJ. ŚLĄSKIE WOJ. ŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE Łośnice Koksochemia 3 5 Łośnice Siersza WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE WOJ. ŚLĄSKIE 4 Łośnice Kielce 8

9 Przebie modernizowanych linii elektroeneretycznych 220 kv relacji Joachimów Roowiec 1, Joachimów Roowiec 2, Łośnice Koksochemia, Łośnice Kielce, Łośnice Siersza m. Bełchatów Bełchatów SE ROGOWIEC EC powiat bełchatowski ki Piotrków Trybunalski Bełchatów powiat piotrkowski ŁÓDZKIE Kamieńsk K mi mina mi min i a Kamie eńsk sk Kamieńsk Gomunice Dobryszyce mina i a a Wielka W Loota WOJ. ŚLĄSKIE Radomsko Ra a m mina adzzice Ładzice m mi Rad do m.. R Radomsko m a min Radom R Rado adom ms Radomsko Kruszyna a Kłomnice icee min na a Mstó w Mstów Częstochowa a p ia powiat częstochowski częstochowsk zęsto ęstoch powiat włoszczowski Wł zczow Włoszczowa czow Piekoszów Ma Małoo z Małooszcz Olsztyn O Ols Ol llszty sztyyn yn Olsztyn m mina mina a Mo Mosk oskorzew osk o s ze Moskorzew Nałowice Słupia mina a wiercie wie ierrcie Zawiercie SE ŁOŚNICE ŚNICE E Dąbrowa Górnicza Jaworzno m Żarno Ż arnowiec wiec Żarnowiec Pilica O Orodzieniec m Klu Klucze SE KIELCE m min C Chę Chęciny powiat kielecki Jędzr Jędzrzejów Żarki arki rk Zawiercie ie Kielce m mina m O mina Oksa Ra Radków SE E JOA JOACHIMÓW ACHIMÓW A ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MAŁOPOLSKIE powiat radomszczański a ów Mykanów Województwa, w których modernizowane są liniie elektroeneretyczne 220 kv ŁÓDZKIE powiat p owia jędzejowsk jędzejowski jędzejo ję e powiat wia miechowski mi ch WOJ OJ ŚW Ś ŚWIĘ W ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat olkuski Olkusz own no Bukowno m m Trze Trz rzeb rze Trzebinia Trzebnica T Trz rzzze e Skała MAŁOPOLSKIE powiat chrzanowski 9

10 Zakres planowanych prac i rozwiązania technoloiczne Planowana inwestycja obejmuje remont linii już istniejących. Ma na celu zapewnienie ich dalszeo niezawodneo działania oraz zabezpieczenie przed wystąpieniem awarii w sytuacji zmieniających się warunków meteoroloicznych. Gwarancją realizacji tych zamierzeń będzie systematyczne przeprowadzenie prac, które ze wzlędu na specyfikę modernizacji obejmą trzy etapy: przyotowanie dokumentacji projektowej oraz formalnoprawnej, uzodnienia z właścicielami obiektów i prace budowlano-montażowe oraz badania i opracowanie dokumentacji powykonawczej zapewniającej bezpieczne użytkowanie linii elektroeneretycznej 220 kv na terenie spółki PSE-Południe S.A Słup mocny serii Hc Linia elektroeneretyczna 220 kv relacji Łośnice Kielce Sylwetki słupów przelotowych wykorzystanych w modernizacji seria H52 seria ML52 seria H seria Mc2 seria Hc seria HL52 10

11 Sylwetki słupów mocnych wykorzystanych w modernizacji seria H52 seria ML52 seria H seria M52 seria Hc seria Mc2 W ramach realizowanej inwestycji zostaną wykonane następujące prace: Słup przelotowy serii H naprawa, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne słupów, wymiana przestarzałych przewodów odromowych na przewód nowej eneracji, ochrona linii poprzez wymianę skorodowanych elementów wieżyczek odromowych, kontrola i naprawa uziemień, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, odnowienie oznakowania linii. Wszystkie prace związane z modernizacją linii będą realizowane z najwyższą starannością oraz zodnie z przyjętymi standardami i rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej, w poszanowaniu praw mieszkańców oraz w trosce o ich bezpieczeństwo. Linia elektroeneretyczna 220 kv relacji Łośnice Kielce 11

12 Korzyści jakie przyniesie modernizacja Inwestycja obejmuje remont już istniejących linii elektroeneretycznych, co nie wprowadza nowych elementów do otoczenia. Modernizacja obejmuje linie, które w styczniu 2010 r. znalazły się w strefie oblodzenia katastrofalneo. Dlateo poprawa stanu techniczneo linii przyniesie korzyści odbiorcom enerii elektrycznej. Planowane prace, związane z modernizacją linii, będą przebieać zodnie z obowiązującymi przepisami i nie wprowadzą żadnych zmian moących niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Miejsce modernizowanych linii w Krajowym Systemie Elektroeneretycznym BEK ROG KIE ANI HCZ JOA RAD Leenda WTZ linia elektroeneretyczna 400 kv linia elektroeneretyczna 220 kv stacje elektroeneretyczne rozdzielcze stacje elektroeneretyczne przyelektrowniane LAG KAT JAM HAL TCN LOS KHK SIE LUA Zalety modernizacji linii: poprawa bezpieczeństwa eneretyczneo województw łódzkieo, śląskieo, świętokrzyskieo, małopolskieo, zapewnienie dalszeo niezawodneo działania całej linii, poprawa stanu techniczneo linii, zmniejszenie ryzyka wystąpienia przerw w dostawach enerii elektrycznej, stworzenie korzystnych warunków do zapewnienia nowych podłączeń, wzrost atrakcyjności min przyotowujących nowe tereny inwestycyjne. 12

13 Wpływ linii na środowisko Bezpieczeństwo, poprawa działania oraz unowocześnienie to przyczyny modernizacji napowietrznych linii elektroeneretycznych. Efekty działań modernizacyjnych można podzielić na zauważalne oraz niedostrzealne przez mieszkańców. Efektem zauważalnym jest wzrost komfortu usłu eneretycznych, niedostrzealnym natomiast są zmiany dotyczące pola elektromanetyczneo i szumów akustycznych. Słup przelotowy serii H Polska jest krajem, w którym dopuszczalne normy w zakresie maksymalnych wartości czynników związanych z pracą linii elektroeneretycznych (m.in. składowych pola elektromanetyczneo i hałasu) w miejscach dostępnych dla ludzi są bardziej restrykcyjne niż w innych krajach. Obowiązujące przepisy odnoszą się do wszystkich linii, zarówno nowobudowanych jak i remontowanych, do których należą także linie 220 kv na terenie spółki PSE POŁUDNIE S.A. (Joachimów Roowiec 1, Joachimów Roowiec 2, Łośnice Koksochemia, Łośnice Kielce, Łośnice Siersza). Zodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dopuszczalne w środowisku człowieka poziomy pola elektromanetyczneo na obszarach zabudowy mieszkaniowej nie moą przekraczać 1 kv/m (kilowolta na metr) oraz 60 A/m (amperów na metr). Natomiast w pozostałych miejscach użyteczności publicznej wartość pola elektromanetyczneo nie może być wyższa niż 10 kv/m i 60 A/m. Wskazane normy są bezpieczne dla człowieka oraz otaczająceo o środowiska. W trosce o ochronę środowiska oraz komfort życia mieszkańców opracowano również wytyczne dotyczące występowania szumu akustyczneo, który może być efektem pracy linii. Dopuszczalny poziom hałasu w pobliżu linii 400 kv nie może przekraczać w ciąu dnia 50 db (decybeli), a w nocy 45 db. Występowanie szumów zazwyczaj jest niezauważalne, a ujawnia się tylko przy złej poodzie, kiedy na przewodach osadzają się krople wody lub lodu. Tak powstają małe wyładowania elektryczne określane mianem ulotu powstająceo na krawędziach osprzętu, czy też na iiełkach osadzająceo się lodu. Linia elektroeneretyczna 220 kv relacji Joachimów Roowiec 2 (1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromanetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883). (2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826). 13

14 Informacje dla mieszkańców Modernizacja linii elektroeneretycznych 220 kv na terenie spółki PSE POŁUDNIE S.A. ma na celu zapewnienie dalszeo niezawodneo działania linii elektroeneretycznych oraz zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa dostaw enerii elektrycznej. Prace wykonywane będą z największą starannością oraz zastosowaniem do wszystkich obowiązujących przepisów i norm. Wykonawca rozpocznie prace remontowe po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, a także dokonaniu wymaanych uzodnień. Jeśli wspomniane przedsięwzięcia wymaać będą wstępu na nieruchomości właścicieli prywatnych, zostaną oni z wyprzedzeniem powiadomieni o zakresie planowanych prac, terminie ich rozpoczęcia i zakończenia. Gdyby na skutek użycia maszyn czy urządzeń przy wykonywaniu robót budowlanych wystąpiły ewentualne szkody w uprawach lub na droach dojazdowych Wykonawca naprawi je lub wypłaci stosowne odszkodowania. Elementy konstrukcyjne linii elektroeneretycznych wysokich napięć przewody odromowe przewody odromowe łańcuchy izolatorowe przewody fazowe przewody fazowe sylwetka słupa przelotoweo serii H tłumik drań przewodu fundamenty sylwetka słupa przelotoweo serii ML52 14

15 Najczęściej zadawane pytania Czy modernizacja jest bezpieczna dla okolicznych mieszkańców? Tak. Modernizacja linii jest bezpieczna dla mieszkańców. Prace związane z modernizacją linii wykonywane będą przez specjalistyczne bryady monterskie, a zmodernizowana linia przez kolejne lata będzie warantowała bezpieczeństwo zasilania reionu i kraju. Czy podczas modernizacji nastąpią przerwy w dostawach prądu? W związku z modernizacją linii 220 kv nie będą występowały przerwy w dostawach prądu dla mieszkańców. Jak dłuo potrwają prace? Przewidywany koniec prac modernizacyjnych to październik 2015 r. Czy wyremontowana linia elektroeneretyczna przyniesie korzyści mieszkańcom reionu? Wyremontowana linia zapewni większe bezpieczeństwo zasilania reionu w enerię elektryczną, co zawarantuje pewność jej dostaw oraz może być czynnikiem decydującym o lokalizacji nowych przedsięwzięć ospodarczych. Czy bezpieczne jest wypasanie zwierząt i uprawa ziemi pod linią? Odlełość przewodów linii 220 kv od ziemi umożliwia w sposób bezpieczny wykorzystanie terenu pod linią pod uprawę roli lub wypas bydła. Czy po modernizacji linii nastąpią dodatkowe oraniczenia w użytkowaniu terenu pod linią elektroeneretyczną? Nie. Modernizacja linii ma na celu jej konserwacje i poprawę stanu techniczneo poprzez wymianę zużytych elementów. Nie zmienią się warunki użytkowania terenu pod linią. Eneria w otoczeniu człowieka 15

16 Wydawca: Polskie Sieci Elektroeneretyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Zdjęcia: Archiwum PSE S.A. Archiwum Elbud Katowice Sp. z o.o. Archiwum SAG Elbud Gdańsk S.A. Strona inwestycji: Inwestor: Polskie Sieci Elektroeneretyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Inżynier Kontraktu: PSE Inwestycje S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Elbud Katowice Sp. z o.o. ul. Ks. bpa Herberta Bednorza Katowice tel.: fax: SAG Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej Gdańsk tel.: fax: Konstancin - Jeziorna 2015

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec 3 SAG Elbud Gdańsk S.A. Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Janów - Piotrków SAG Elbud Gdańsk S.A. Kto jest kim w inwestycji Inwestor Inżynier Kontraktu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Główny wykonawca konsorcjum Kto jest kim w inwestycji? 2 Spis treści 3 Słowo wstępu 4 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv relacji Grudziądz Węgrowo Płock Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Rozbudowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice 1 Kto jest kim w inwestycji? INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA 2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY Energia w dobrych rękach Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Groszowice Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Gorzów Leśniów Folder informacyjny inwestor inżynier kontraktu wykonawca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu PSE Inwestycje S.A.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznych 220 kv na terenie spółki PSE Południe S.A.

Modernizacja linii elektroenergetycznych 220 kv na terenie spółki PSE Południe S.A. Modernizcj linii elektroeneretycznych 220 kv n terenie spółki PSE Południe S.A. relcji Jochimów Roowiec 1, Jochimów Roowiec 2, Łośnice Koksochemi, Łośnice Kielce, Łośnice Siersz Kto jest kim w inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kv na linię kablową

Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kv na linię kablową Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kv na linię kablową Morzyczyn - Police Inwestycja liniowa Kto jest kim w Inwestycji? Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA LINII 220 KV NA TERENIE SPÓŁKI PSE-POŁUDNIE S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA LINII 220 KV NA TERENIE SPÓŁKI PSE-POŁUDNIE S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA LINII 220 KV NA TERENIE SPÓŁKI PSE-POŁUDNIE S.A. Modernizacja linii Joachimów - Rogowiec 1, Joachimów - Rogowiec 2,

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Siedlce Ujrzanów Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław FOLDER INFORMACYJNY inwestor inżynier kontraktu WykONAWcA konsorcjum firm SAG Elbud Gdańsk S.A. Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Czarna - Polkowice Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl PSE Inwestycje S.A. obejmuje

Bardziej szczegółowo

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa i Informator dla mieszkańców gmin Święciechowa, Lipno, Wschowa Szanowni Państwo! Firma PBE ELBUD Warszawa rozpoczyna przebudowę jednego z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI www.elbudowa.com.pl 1 ELEKTROBUDOWA SA KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY www.elbudowa.com.pl 2 ELEKTROBUDOWA SA Firma istnieje na rynku od 1953 roku. Notowana na

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje Radkowice i Kielce Piaski KTO JEST KIM W INWESTYCJI? PSE Operator S.A. inwestor, zleceniodawca projektu. www.pse-operator.pl

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 1 METRYKA KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z prawie 50-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną.

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Pątnów Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv Glinki Recław Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Temat: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja linii 400 kv Tucznawa-Rogowiec, Joachimów-Rogowiec3 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie

Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie Prosument Czyli osoby będącej zarówno konsumentem jak i producentem energii elektrycznej. W wyniku zmian w prawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013 odzyskamy Twój potencjał OFERTA 0 Strona EnergoUtylizacja EnergoDemontaż EnergoZłom EnergoBudownictwo EnergoSystem Uprawnienia Informacje 8 9 EnergoUtylizacja Usługi związane z ponownym wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ARKOS BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, arkos@pro.onet.pl tel.(075)7526304; fax (075)7676955

ARKOS BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, arkos@pro.onet.pl tel.(075)7526304; fax (075)7676955 ARKOS BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, arkos@pro.onet.pl tel.(075)7526304; fax (075)7676955 OPERAT WODNOPRAWNY Rodzaj robót: Przekroczenie kanału energetycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Plan prezentacji O nas Profil działalności Najważniejsze wydarzenia Grupa kapitałowa Nasza oferta Zakres działalności Wydziały usługowe i produkcyjne Fakty i liczby Statystki

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA. Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych. Zakres usług obejmuje przygotowanie wariantowych

SPECJALIZACJA. Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych. Zakres usług obejmuje przygotowanie wariantowych S.A. SPECJALIZACJA Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji słaboprądowych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. Zakres usług

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Piaseczno Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną miasta SPIS TREŚCI A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. OCENA STANU AKTUALNEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO.

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO. Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO część II IŁAWA MARZEC 2008r - 2 - PROJEKT TECHNICZNY - branża elektryczna Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wersja archiwalna WOJEWODA MAŁOPOLSKI że 18 lutego 2015 r., została wydana decyzja nr 2/2015 znak: WI-VI.747.1.7.2014.DM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

ENION S.A. Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej na terenie Małopolski w związku z sytuacją pogodową w dniach 8-25 stycznia 2010 r.

ENION S.A. Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej na terenie Małopolski w związku z sytuacją pogodową w dniach 8-25 stycznia 2010 r. ENION S.A. Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej na terenie Małopolski w związku z sytuacją pogodową w dniach 8-25 stycznia 2010 r. Kraków, 25 stycznia 2010 r. Agenda 1 Przyczyny zaistniałej

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, PREZENTACJA FIRMY O FIRMIE KERD Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Naszą nadrzędną strategią jest

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa 1 Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa Inteligentne sieci energetyczne w ENERGA-OPERATOR Sieć dystrybucyjna i powiązane z nią technologie

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

NOWA SERIA SŁUPÓW STRUNOBETONOWYCH DLA JEDNO I DWUTOROWYCH LINII 110 kv SPIS TREŚCI

NOWA SERIA SŁUPÓW STRUNOBETONOWYCH DLA JEDNO I DWUTOROWYCH LINII 110 kv SPIS TREŚCI NOWOŚĆ! JUŻ DOSTĘPNE NOWA SERIA SŁUPÓW STRUNOBETONOWYCH DLA JEDNO I DWUTOROWYCH LINII 110kV NOWA SERIA SŁUPÓW STRUNOBETONOWYCH DLA JEDNO I DWUTOROWYCH LINII 110 kv SPIS TREŚCI 4 INFORMACJE OGÓLNE LINIE

Bardziej szczegółowo

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa Krzysztof Lipko EPC SA Międzynarodowa wymiana mocy LE AB Przekroje techniczne B ID Opis A B PSE (CEPS+SEPS+VET) VET- (PSE+CEPS) C A C CEPS-PSE E F

Bardziej szczegółowo

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia mogą być wykonane w różnych układach sieciowych. Mogą się różnić one systemem ochrony przeciwporażeniowej, sposobem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Glinki Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A.

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. O FIRMIE Na polskim rynku wykonawców budownictwa elektroenergetycznego jesteśmy od ponad 50 lat. Do międzynarodowego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. i ENERGA OPERATOR S.A. - PROGRAM MODERNIZACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ I INWESTYCYJNY, POLSKA

ENERGA S.A. i ENERGA OPERATOR S.A. - PROGRAM MODERNIZACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ I INWESTYCYJNY, POLSKA ENERGA S.A. ENERGA S.A. i ENERGA OPERATOR S.A. - PROGRAM MODERNIZACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ I INWESTYCYJNY, POLSKA Marzec 2010 Uwaga Niniejsze streszczenie w języku niespecjalistycznym zostało przygotowane

Bardziej szczegółowo

9. OCHRONA PRZED NIEJONIZUJĄCYM PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

9. OCHRONA PRZED NIEJONIZUJĄCYM PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 9. OCHRONA PRZED NIEJONIZUJĄCYM PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 9.1. Ogólna charakterystyka i ocena stanu aktualnego Pole elekromagnetyczne to pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i wyzwania w rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator sp. z o.o.

Aktualny stan i wyzwania w rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator sp. z o.o. VI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Bezpieczeństwo energetyczne a nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii w Warszawie dr inż. Janusz Jakubowski RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Załącznik nr 8 Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla wykonawców wybranych w drodze zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924

Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924 Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Temat: Branża: Stadium: Obiekt: Adres obiektu: Inwestor: Wymiana

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO OBSŁUGI INWSTYCJI I PROJEKTOWANIA INWEST-BUD 96-100 Skierniewice ul. Ziołowa 10 tel. 046 833-98-49 fax 833-68-32 7. NIP 836-15-80-891, Regon 50183391 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P)

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P) MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7(P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo