Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. Wytyczne redakcyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. Wytyczne redakcyjne"

Transkrypt

1 Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics Wytyczne redakcyjne Wszystkie publikacje winny być sprawdzone pod względem poprawności językowej przez rdzennego użytkownika języka; prosimy przysyłać je drogą elektroniczną na adres W treści maila prosimy podać: imię, nazwisko, tytuł, adres służbowy, adres mailowy, numer telefonu. Prosimy również o przesłanie formularza Opis artykułu dla autorów i Oświadczenie dla autorów dostępnych na naszej stronie w zakładce Glottodidactica. Terminy nadsyłania artykułów, recenzji oraz sprawozdań z konferencji naukowych w językach angielskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim: koniec lutego oraz koniec września. Objętość artykułu (wraz z bibliografią) nie powinna przekraczać 12 stron wydruku komputerowego A4, a recenzji i sprawozdań 3 stron (prosimy o numerowanie stron w prawym dolnym rogu). Struktura artykułu Prosimy o respektowanie poniższych zasad i kolejności: imię i nazwisko autora (czcionka Times New Roman 12, kapitaliki, wyrównanie do środka), w odległości 1,5 pkt. (1x Enter) afiliacja - prosimy o podanie nazwy w języku kraju, w którym znajduje się instytucja, prosimy o podawanie tylko np. reprezentowanego uniwersytetu bez innych bardziej szczegółowych danych (czcionka Times New Roman 10, kursywa, wyrównanie do środka), w podwójnej odległości (2 x Enter) tytuł artykułu (pogrubiona czcionka Times New Roman 14, wyrównanie do środka), w odległości 1,5 pkt. tytuł w języku angielskim (pogrubiona czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do środka), w podwójnej odległości abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 6 wierszy), czcionka Times New Roman 10, pojedyncza interlinia między wierszami), poprzedzony wprowadzeniem ABSTRACT. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. w odległości 1,5 pkt. słowa kluczowe w języku angielskim (czcionka Times New Roman 10, pojedyncza interlinia między wierszami), poprzedzone wprowadzeniem KEYWORS: x, xx, xxx. Tekst główny tekst główny (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5 pkt.) wprowadzamy w podwójnej odległości od słów kluczowych, zaleca się stosowanie śródtytułów,

2 numerację śródtytułów rozpoczynamy od 1. (pogrubiona czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do środka, litery drukowane), w razie konieczności 1.1. (pogrubiona czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do środka) itd., pomiędzy śródtytułem (przed i po) a tekstem zachowujemy podwójną odległość, w całym tekście stosujemy akapity o szerokości 1,25 pkt., wymagane jest zachowanie 2,5-centymetrowego odstępu z prawej i lewej strony oraz 2,5- przypisy prosimy ograniczać do minimum, w razie konieczności ich umieszczenia prosimy o załączenie w osobnym pliku, nie pod tekstem. Źródła bibliograficzne i cytowanie odniesienia do literatury należy wprowadzać w następujący sposób np. Kowalska (2006: 52) uważa, że, Kowalska/ Kowalski (2007: 17), Kowalska (2008a: 7), Kowalska (2008b: 7); jeżeli chcemy rozróżnić autorów o tym samym nazwisku to podajemy w tekście także inicjały imienia np. J. Kowalska (2009: 1), A. Kowalska (2010: 2), prosimy nie podawać pełnych danych bibliograficznych w przypisach ani w tekście głównym, odwołania do literatury należy wprowadzać poprzez podanie nazwiska autora oraz roku wydania, w razie konieczności także strony np. (Kowalska 2006) lub (Kowalska/ Kowalski 2007: 17), a następnie umieścić pełne dane w bibliografii artykułu, cytaty umieszczamy w tekście głównym, nie kursywą, z zastosowaniem znaków cytatu, przy cytatach dłuższych niż trzy linijki należy używać czcionki Times New Roman 10 pkt. oraz pojedynczych odstępów; cytaty takie powinny być wcięte po obu stronach na 1,25 pkt. i oddzielone interlinią 1,5 pkt. na górze i dole tekstu głównego, nie używamy w tym przypadku znaków cytatu, bibliografię wprowadzamy w następujący sposób: śródtytuł bez numeracji (nazwany Literaturverzeichnis (niem.) lub References (ang.) (pogrubiona czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do środka), w podwójnej odległości wprowadzamy dane bibliograficzne, w porządku alfabetycznym według nazwiska autorów (czcionka Times New Roman 10, pojedyncza interlinia, wcięcie od drugiej linijki na 1,25 pkt.), umieszczamy wszystkie źródła podawane w tekście. pozycja książkowa Nazwisko autora, Inicjały imion. Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Pfeiffer, W Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

3 Nazwisko autora, Inicjały imion./ Nazwisko autora, Inicjały imion. Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Fulcher, G./ Davidson, F Language Testing and Assessment: An Advanced Resource Book. New York: Routledge. artykuł w dziele zbiorowym Nazwisko autora, inicjały imion. Rok. Tytuł artykułu. In: Nazwiska redaktorów, inicjały imion.(hrsg. lub eds). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, numery stron. Knapp-Potthoff, A Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit als Lernziel. In: Knapp-Potthoff, A. / Liedke, M. (Hrsg.). Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. München: iudicium, artykuł w czasopiśmie Nazwiska autorów, inicjały imion. Rok. Tytuł artykułu. In: Tytuł Czasopisma Numer Czasopisma, numery stron tekstu. Allwright, R. L The Importance of Interaction in Classroom Language Learning. In: Applied Linguistics 5/2, źródła internetowe Kowalski J. Biznes plan. (stan na dzień/ abgerufen am/date of access: ) strony internetowe nie powinny być sformatowane jako hiperłącze Struktura recenzji Imię Nazwisko: Tytuł. Wydawnictwo: Miejsce wydania Rok, Liczba stron S. (TNR 12, interlinia 1,5 pkt.) np. Aldona Sopata: Erwerbstehoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext. Seria Język Kultura Komunikacja. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2009, 462 S. (TNR 12, interlinia 1,5 pkt.) Imię Nazwisko/ Imię Nazwisko (Hrsg. lub eds): Tytuł. Wydawnictwo: Miejsce wydania Rok, Liczba stron S. (TNR 12, interlinia 1,5 pkt.) np. Hans Barkowski/ Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.): Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. A. Francke Verlag: Tübingen und Basel 2010, 370 S. (TNR 12, interlinia 1,5 pkt.) Prosimy o respektowanie poniższych zasad: tekst główny (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5 pkt.), w tekście stosujemy akapity o szerokości 1,25 pkt.,

4 wymagane jest zachowanie 2,5-centymetrowego odstępu z prawej i lewej strony oraz 2,5- imię i nazwisko autora pod recenzją (czcionka Times New Roman 12, kursywa, wyrównanie do prawej). Struktura sprawozdania Bericht über die deutsch-polnische Konferenz (TNR 12 pogrubiona, wyrównanie do środka) Interaction with Others, Wrocław (TNR 10 pogrubiona, wyrównanie do środka) Prosimy o respektowanie poniższych zasad: tekst główny (czcionka Times New Roman 12, odległość 1.5 pkt), w tekście stosujemy akapity o szerokości 1,25 pkt., wymagane jest zachowanie 2,5-centymetrowego odstępu z prawej i lewej strony oraz 2,5- imię i nazwisko autora pod sprawozdaniem (czcionka Times New Roman 12, kursywa, wyrównanie do prawej). W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją: Serdecznie zapraszamy do publikowania w czasopiśmie Glottodidactica! oprac. Luiza Ciepielewska-Kaczmarek, Monika Kowalonek-Janczarek, Barbara Myczko

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM I. WYMAGANIA REGULAMINOWE Praca magisterska / licencjacka:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Złożona praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Układ pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik].

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student wykonujący pracę dyplomową (licencjacką/inŝynierską/magisterską)

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Szczecin 2012 Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Wykaz wymaganych dokumentów przy złożeniu pracy dyplomowej (inżynierskiej/magisterskiej) w dziekanacie...

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady edycji prac dyplomowych w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego

Podstawowe zasady edycji prac dyplomowych w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Podstawowe zasady edycji prac dyplomowych w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego 1. Pierwsze powołanie się ę na dany akt prawny w tekście pracy Wprowadzamy skróty jeśli w pracy kilkakrotnie powołujemy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I PRACE LICENCJACKIE ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH 1. Wymogi podstawowe Praca licencjacka: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, - temat pracy powinien by zwizany

Bardziej szczegółowo