Ile Możesz Zyskać na SŁUPACH ENERGETYCZNYCH? Copyright Media Venus Management 2012 MVM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile Możesz Zyskać na SŁUPACH ENERGETYCZNYCH? Copyright Media Venus Management 2012 MVM"

Transkrypt

1 MVM

2 Autor zezwala na rozpowszechnianie tego opracowania w niezmienionej formie i treści.

3 Ostrzeżenie!!! Nie czytaj tego tekstu, jeśli masz słupy na działce, albo jakiekolwiek linie przesyłowe (wodociągowe, energetyczne, telekomunikacyjne), być może właśnie stałeś się bogatszy o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak, tak, gdybyś żył w Ameryce i znalazł na swojej działce ropę, byłbyś bogaty. Niestety tutaj jest Polska nie Ameryka, ale i tutaj można przypadkowo zostać bogatym. Zamiast tryskającej brudnej ropy mamy za to słupy energetyczne, telefoniczne, wodociągowe, czy gazowe. Równie zyskowne. Nie wierzysz? Na pewno nie raz widziałeś artykuł typu miliony za słupy na działce i zastanawiałeś się o co chodzi, czy to możliwe. Na szczęście jest to możliwe i ludzie otrzymują za to pieniądze. Niestety tam gdzie pojawiają się pieniądze, a zwłaszcza duże pieniądze, zjawia się dużo chętnych do podziału. Setki firm obecnie oferuje swoje usługi pomagając w uzyskaniu należnych odszkodowań od

4 przedsiębiorstw energetycznych i innych tego typu podmiotów. Po lekturze krótkiego wstępu możesz być, że masz w ręku wiedzę, której nie jest świadoma większość Polaków, a która pozwoli Ci uzyskać wysokie odszkodowania i rentę na przyszłość. Zapewne jesteś niecierpliwy i chciałbyś wiedzieć, czy jest o co walczyć, czy to w ogóle jest opłacalne. Odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista. Jeżeli w tej chwili na Twojej działce/gruntach stoją słupy energetyczne nie masz z tego nic, a jedynie przeszkodę w pełnym korzystaniu ze swojej nieruchomości. Czy zatem możesz mieć mniej niż zero? Oczywiście, że nie. Negocjacje z zakładami energetycznymi, telekomunikacyjnymi nie kosztują Cię nic oprócz poświęcenia chwili wolnego czasu i minimalnego wysiłku. Mówię minimalnego, bo w krótce na tej stronie internetowej pojawi się publikacja, która poprowadzi Cię krok po kroku, do kogo się zwrócić, jakie dokumenty są

5 potrzebne, jak dokładnie wygląda postępowanie w tego typu sprawach. Jeśli boisz się, że nie zrozumiesz zawiłości prawnych również nie masz powodu do zmartwień. Opiszę Ci wszystko prostym zrozumiałym językiem, aby nawet najbardziej abstrakcyjne konstrukcje prawne wydały Ci się oczywiste. W ten sposób będziesz wiedział, jak przeprowadzić postępowanie szybko i sprawnie. Najpierw dowiedz się jednak najważniejszego ile można na tym wszystkim zyskać. Niestety nie mogę powiedzieć Ci, ile Ty konkretnie na tym zarobisz. Bo odpowiedź na to pytanie zależy od szeregu czynników, takich jak: wielkość działki, jej położenie, usytuowanie słupów energetycznych i linii energetycznych i wielu innych. Podam Ci jednak sposób, abyś mógł samodzielnie wyliczyć, jaką konkretnie kwotę możesz na tym zyskać. Sposób, który Ci zaprezentuję jest powszechnie przyjętą metodą wyliczania tego typu odszkodowań przez biegłych sądowych w sporach cywilnych dotyczących właśnie

6 odszkodowań za słupy energetyczne. Masz więc gwarancję, że wyliczona kwota będzie odpowiadać odszkodowaniu jakie rzeczywiście możesz uzyskać. Zatem do dzieła. 1. Roszczenie o usunięcie urządzeń przesyłowych i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Po pierwsze, czym jest odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Punktem wyjścia jest założenie, że zakłady energetyczne budując na cudzym gruncie linie energetyczne i stawiając na nich słupy czyniły to nie zważając na zdanie właściciela nieruchomości. Nie zmienia to faktu, iż często wybudowanie linii energetycznych, czy telekomunikacyjnych było postrzegane w poprzednim ustroju jako coś korzystnego. Skoro na naszym gruncie zostały wybudowane urządzenia to ktoś inny (w domyśle zakład energetyczny) odniósł z tego korzyść, a nasze prawo własności zostało w sposób

7 istotny ograniczone. Nie mogliśmy przecież zabudować działki tak jak chcieliśmy ze względu na istniejąc linie czy słupy. Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa w przypadku, gdy linie energetyczne są wysokiego napięcia. Nie zbadano przecież jaki dokładnie wpływ na ludzkie zdrowie ma długotrwałe oddziaływanie silnego pola magnetycznego. Poza tym, kto chciałby kupić od nas działkę, na której znajdują się słupy i linie wysokiego napięcia. Odpowiedź w tym względzie jest chyba oczywista.. Bezspornym jest zatem, że w większości przypadków posadowienie słupów na gruncie powoduje fizyczne oddziaływanie na nieruchomość, a tym samym narusza to prawo własności. Wracając do meritum, skoro nasze prawo własności zostało bezprawnie naruszone, to logicznym jest, iż pierwszym naszym żądaniem winno być roszczenie o usunięcie tych urządzeń poza granice nieruchomości. Jest to pierwsza i najważniejsza korzyść jaką możemy wywalczyć od zakładów energetycznych. Korzyść w tym przypadku jest jasna. Pozbywamy się linii, słupów, operator telefoniczny zakłada światłowody zamiast

8 linii. Możemy korzystać z działki w pełni, nie zostaje zmniejszona jej wartość przy ewentualnej sprzedaży. Zakłady często idą na taki układ, podpisują ugody itp. W takim przypadku zakład energetyczny również uzyskuje pewnego rodzaju korzyść, albowiem pozbywa się konieczności płacenia ewentualnego czynszu na rzecz właściciela w przyszłości. Trzeba jednak zadać pytanie. Ale przecież te słupy znajdowały się na nieruchomości przez tyle lat? Czy nic mi się za to nie należy? Oczywiście, że się należy. Służy temu roszczenie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Nie wnikając na tym etapie w aspekty prawne tej instytucji oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, trzeba tylko podkreślić, że zakład energetyczny traktowany jest jak posiadacz w złej wierze i nie może zwolnić się od obowiązku zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Jeśli z treści aktu notarialnego nabycia nieruchomości nie wynika nic innego obecny właściciel nieruchomości

9 może dochodzić odszkodowania jedynie za okres od kiedy stał się właścicielem spornej nieruchomości. Przy czym należy dodać, że może domagać się odszkodowania za nie więcej niż 10 lat wstecz. Dlaczego 10 lat wstecz? Ponieważ roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości ulega przedawnieniu z upływem 10 lat. Wiemy już za jaki okres możemy żądać wynagrodzenia, zatem ustalmy teraz w jakiej wysokości. To zależy od takich czynników jak: wielkości działki gruntu, wartości metra kwadratowego działki, stopnia w jakim działka zajęta jest przez linie energetyczne. Te dane posłużą nam do obliczenia wysokości odszkodowania przy zastosowaniu specjalnego wzoru. W pełnej publikacji ujawnię tez bardziej skomplikowane wzory. Chcę po prostu, abyś teraz mógł w przybliżeniu obliczyć samodzielnie ile możesz zyskać w Twojej sytuacji. Od razu zaznaczam, że oprócz tych danych w praktyce bierze się również pod uwagę inne czynniki, takie jak: stopień ingerencji posiadacza w treść prawa własności, utracone korzyści wynikające z uszczuplenia prawa własności.

10 Wynika to z orzeczeń Sądu Najwyższego, który przetarł szlak przy ustalaniu tego typu odszkodowań. Przed podaniem wzoru, najpierw kilka uwag. a) Odszkodowanie wylicza się w oparciu nie o cenę ziemi, ale wysokość czynszu dzierżawnego, jaki właściciel mógłby pobierać za teren. Niemniej jednak bezpośredni wpływ na czynsz dzierżawny ma cena metra kwadratowego działki. b) Chociaż możliwość korzystania odnosi się do działki jako całości, przy wyliczaniu odszkodowania bierzemy pod uwagę pas, na którym nie możemy gospodarować z powodu znajdujących się tam urządzeń, oraz obszar, który zapewnia dostęp do urządzeń np. na wypadek awarii, czyli droga dojazdowa do nich. c) W odniesieniu do linii energetycznych ważne jest,o jakim napięciu jest to linia. Szerokość pasa energetycznego (czyli pasa, w oparciu o który należy obliczyć odszkodowanie) przy linii średniego napięcia, czyli od 15 kv do 30 kv zawsze wynosi od 3 m do 4 m, dla linii wysokiego napięcia: 110 kv, 220 kv i 400 kv

11 wynosi od 9 do 15 m. Konkretne wartości powinny znajdować się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. d) Trzeba sprawdzić zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, który właśnie z uwagi na urządzenia przesyłowe może w sposób istotny ograniczać linię zabudowy naszej działki. Taka okoliczność będzie dodatkowym atutem przy staraniu się o należne odszkodowanie. Może przecież się okazać, że ze względu na istniejące linie energetyczne na działce nie da się nic wybudować. e) Wynagrodzenie przysługuje bez względu na to, czy w przeszłości wyraziłeś zgodę na budowę linii energetycznej, czy też nie.

12 Jak zatem obliczyć wysokość odszkodowania? Najpierw obliczamy długość pasa energetycznego, mnożąc szerokość pasa energetycznego dla linii energetycznej przez długość linii elektrycznej przebiegającej przez nieruchomość. Przykład: linia niskiego napięcia do 15 kv długość linii energetycznej 100 m. pas energetyczny to: 6 m (po 3 metry z każdej strony linii) x 100 m = 600 m2 Następnie obliczamy również drogę dojazdową do pasa energetycznego linii elektrycznej, mnożąc odległość

13 od drogi publicznej razy 2,5 m. Dojazd do miejsca położenia słupów jest niezbędny ze względu na wypadek awarii linii lub słupa, konieczność ich konserwacji Przykład: linia niskiego napięcia do 15 kv długość linii energetycznej 100 m dojazd do pasa energetycznego to: 2,5 m x 40 m = 100 m2 Skoro mamy już te dwie wartości (długość pasa energetycznego i drogi dojazdu do pasa energetycznego) to sumujemy i mnożymy przez wartość czynszu dzierżawnego za 1 m2.

14 Przykład: 600 m m2 = 700 m2 700 m2 x 2 zł/m2 = 1400 zł Wyliczona kwota stanowi wysokość czynszu za bezumowne korzystanie z nieruchomości jakiego można się domagać za jeden miesiąc. Jak wcześniej wspomniałem maksymalny okres, za jaki można domagać się odszkodowania za bezpodstawne korzystanie z nieruchomości to 10 ostatnich lat, dlatego obliczoną w powyższy sposób kwotę należy przemnożyć przez 120 miesięcy. Przykład: 1400 zł/m-c x 120 m-cy = ,00 zł Rozważenia wymaga jeszcze określenie wysokości stawki czynszu dzierżawnego za metr kwadratowy gruntu.

15 Jak widzisz, powyżej przyjąłem uśrednioną stawkę 2 zł/m2 nieruchomości. Nie jest to wartość stała i w zależności od miejsca położenia nieruchomości, jej wartości może ulegać powiększeniu lub zmniejszeniu. W bardzo dużym uproszczeniu czynsz dzierżawny może stanowić około 10 % wartości metra kwadratowego działki. Jest to bardzo duże uproszczenie i przy formułowaniu roszczeń do sądu trochę niebezpieczne, bowiem istnieje w takim wypadku możliwość przeszacowania wartości dochodzonego odszkodowania, co później może wiązać się z koniecznością poniesienia części kosztów postępowania sądowego. Czynsz dzierżawny powinien odpowiadać rzeczywistym stawkom, jakie są aktualne w bezpośrednim sąsiedztwie danej nieruchomości, w danej miejscowości.

16 Jak widzisz gra jest warta świeczki. Wystarczy trochę cierpliwości i minimum aktywności z Twojej strony, aby zyskać całkiem niezłe pieniądze. PS. Firma odszkodowawcza chce od Ciebie 40% należnego Ci odszkodowania? Przecież możesz zrobić to samemu, musisz tylko wiedzieć jak. Już niedługo na stronie publikacja, z której dowiesz się m.in. jak samodzielnie krok po kroku wywalczyć od zakładu energetycznego, telekomunikacyjnego, czy gazowni satysfakcjonujące Cię odszkodowanie nie płacąc

17 gigantycznych honorariów dla firm odszkodowawczych, poznasz klarowne wyjaśnienie wszystkich niezbędnych pojęć prawniczych, czym jest instytucja służebności przesyłu, kiedy się pojawiła, jakie wywołała konsekwencji w polskim prawie i co z niej wynika, jakie są najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego, które mają bezpośredni wpływ na dochodzone roszczenia i zawierają odpowiedzi na nurtujące pytania,

18 jakie dokumenty są niezbędne do samodzielnego dochodzenia roszczeń i gdzie ich szukać, ile to będzie trwało i jaki jest tego koszt, jak samodzielnie sformułować pismo do zakładu energetycznego, jak oszacować czy warto zawrzeć ugodę z zakładem energetycznym, jak napisać pozew do sądu i jakie wiążą się z tym opłaty, jak wygląda postępowanie przed sądem i co musisz wiedzieć, by skutecznie dochodzić swoich praw,

19 jakie dokładnie roszczenia Ci przysługują i którą drogę najlepiej wybrać, dostaniesz też gotowe wzory pism i odpowiedzi na pisma zakładów energetycznych, które będziesz mógł natychmiast wykorzystać, Wszystko to już wkrótce na

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

http://dochodpasywny.edu.pl

http://dochodpasywny.edu.pl Strona 1 Tylko teraz masz niepowtarzalną okazję sięgnąć po wiedzę, której nie posiada 99% ludzi w Polsce. OTO KLUCZ DO TAJEMNIC MILIONERÓW >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae WNOP odcinek 058 25 sierpnia 2015 r. Refinansowanie kredytu hipotecznego - czy i kiedy warto to zrobić? Opis odcinka: /058 To jest podcast Więcej

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015

Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015 Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015 Parę słów o nas: Lexperto tworzy zespół wykwalifikowanych prawników oraz współpracujący z nim sztab doradców. Dzięki ich pomocy udało nam się pomóc już 20 000

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju Internetu szerokopasmowego w Polsce widziane z perspektywy lokalnych operatorów telekomunikacyjnych

Bariery rozwoju Internetu szerokopasmowego w Polsce widziane z perspektywy lokalnych operatorów telekomunikacyjnych Bariery rozwoju Internetu szerokopasmowego w Polsce widziane z perspektywy lokalnych operatorów telekomunikacyjnych Przygotowali Daniel Kulesza Michał Matuszewski Andrzej Banach www.inetgroup.eu Historia

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Autor: Marcin Polak Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 004. Jak kupić mieszkanie - część 2 z Piotrem Hryniewiczem

WNOP odcinek 004. Jak kupić mieszkanie - część 2 z Piotrem Hryniewiczem WNOP odcinek 004 Jak kupić mieszkanie - część 2 z Piotrem Hryniewiczem Opis odcinka: /004 Idalia Szafrańska: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy odcinek czwarty. Michał Szafrański: Cześć

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 016

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 016 WNOP odcinek 016 Zarabianie na blogu część 2, czyli jak współpracuję z firmami Opis odcinka: /016 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek szesnasty. Cześć, dzień dobry, witam Cię w szesnastym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum ubezpieczeń. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum ubezpieczeń. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Vademecum ubezpieczeń partner merytoryczny Poradnik dla każdego nr 115 (1985) A Dział I Zmiana przepisów Więcej uprawnień dla ubezpieczonych Zaczął się dobry czas dla ubezpieczonych. Pierwsze

Bardziej szczegółowo