Badania panelowe internautów, jako wsparcie. Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania panelowe internautów, jako wsparcie. Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu"

Transkrypt

1 Badania panelowe internautów, jako wsparcie rynku i biznesu Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu

2 [ A g e n d a ] Internet jako medium Jak badać internet? Praktyczne wykorzystanie badań internetu

3 [ C z y m j e s t i n t e r n e t? ] Internet(ang.Internationalglobalna, międzynarodowa networksieć, również spotykany zapis: łac.intermiędzy, ang.netsieć, dosłownie międzysieć) -ogólnoświatowa sieć komputerowa [1] logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP(ang. Internet Protocol). Dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu oparte na telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze. Źródło: Wikipedia.org

4 [ C z y m j e s t i n t e r n e t? ] Internet [ang.], inform. ogólnoświat. sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci, korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnegotcp/ip, mająca jednolite zasady adresowania i nazywania węzłów (komputerów włączonych do sieci) oraz protokoły udostępniania informacji. Źródło: Encyklopedia PWN

5 [ C z y m j e s t i n t e r n e t? ] Obie definicje pomijają kluczowy aspekt: internet = medium

6 O f e r u j ą c y m b o g a c t w o t r e ś c i i f o r m [ J a k i m m e d i u m j e s t i n t e r n e t? ] witryny film wideo aplikacje tekst obraz dźwięk user generated content

7 [ J a k i m m e d i u m j e s t i n t e r n e t? ] O f e r u j ą c y m b o g a c t w o s e r w i s ó w

8 [ J a k i m m e d i u m j e s t i n t e r n e t? ] Ł ą c z ą c y m r ó ż n e m e d i a w j e d n y m radio live online e-prasa telewizja interaktywna podcasty platformy z muzyką internetowe witryny prasy playlisty wideo integratory newsów

9 D o s t ę p n y m z w i e l u u r z ą d z e ń [ J a k i m m e d i u m j e s t i n t e r n e t? ] źródło ilustracji: Google Images, Every Stock Photo

10 [ J a k i m m e d i u m j e s t i n t e r n e t? ] D o s t ę p n y m w w i e l u m i e j s c a c h źródło ilustracji: Google Images, Every Stock Photo

11 Z y s k u j ą c y m n a p o p u l a r n o ś c i [ J a k i m m e d i u m j e s t i n t e r n e t? ] 18 [mln] ,1 13,7 13,1 12,9 11,7 9,6 9 8,4 7,4 6,5 5,8 4,6 2, ,5 internauci powyżej 7 r.ż. (Megapanel) internuci powyżej 15 r.ż. (Net Track)

12 Z y s k u j ą c y m n a w a r t o ś c i [ J a k i m m e d i u m j e s t i n t e r n e t? ] Rynek reklamy online: około 1 mld PLN w 2008 roku prawdopodobnie medium nr 2 w 2009 roku (po telewizji) Rynek e-commerce: około mld PLN w roku 2008

13 [ J a k t o w s z y s t k o o g a r n ą ć? ] źródło ilustracji: Nekrom.com

14 [ J a k t o w s z y s t k o o g a r n ą ć? ] {truizm} internet, tak jak inne media potrzebuje badań {problem} tylko jakich? i w jaki sposób realizowanych?

15 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : p o c o? ] {dostarczenie wiedzy dla różnych grup odbiorców} o rynku internetowym // jego wielkość, mierzalność, wzrost o użytkownikach // profile społeczno demograficzne użytkowników internetu i witryn o kanałach komunikacji // witryny, serwisy, aplikacje o podmiotach rynkowych // właściciele witryn, grupy mediowe

16 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : d l a k o g o? ] właściciele witryn // oglądalność witryn, profile użytkowników, dane o konkurentach inwestorzy// pozycja graczy rynkowych, dane do akwizycji media plannerzy // planowanie kampanii reklamowych dziennikarze// wsparcie tekstów danymi naukowcy// wsparcie prac naukowych danymi użytkownicy internetu // informacje o popularności witryn

17 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : j a k b a d a ć? ] {deklaratywne badania offline /CATI, face-to-face} +/- np. Net Track SMG/KRC, GfK net Index, Interbus TNS OBOP użyteczne dane o penetracji internetu w populacji, liczbie internautów, profilu internautów nieużyteczne, deklaratywne i o niskiej rozdzielczości, dane o popularności i oglądalności witryn/aplikacji, profilach użytkowników witryn/aplikacji

18 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : j a k b a d a ć? ] {pomiar site-centric} +/- np. Gemius Traffic, Stat24, Google Analytics użyteczne i bardzo szczegółowe wskaźniki korzystania z witryny (odsłony, czas, witryny, geolokalizacja i wiele innych) nieużyteczne dane o liczbie osób korzystających z witryny, brak danych o profilach użytkowników odwiedzających witrynę

19 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : j a k i e p r o b l e m y? ] wiele osób może korzystać z jednego urządzenia (np. e-cafe), ta sama osoba może korzystać z wielu urządzeń w jednym miejscu (laptop + PDA) ta sama osoba może korzystać w wielu miejscach (np. praca, dom) problemy techniczne (różne przeglądarki, systemy operacyjne, karty) problemy technologiczne (różne technologie budowy witryn, zaawansowane systemy ajax, ramki, flash, aplikacje wbudowane w stronę www) bogactwo www - ogromna liczna witryn, serwisy w ramach witryn, aplikacje ruch na witrynie pochodzi zarówno z Polski, jak i zagranicy bardzo wysoki koszt realizacji

20 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : p a n e l ] {rozwiązanie:} panel telemetryczny panel internautów + oprogramowanie monitorujące ruch w internecie

21 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : M e g a p a n e l P B I / G e m i u s ] {koncepcja badania} realizacja: Polskie Badania Internetu oraz Gemius panel blisko 18 tysięcy internautów w wieku 7+ około 6 tysięcy witryn objętych badaniem rekrutacja online, w przygotowaniu offline reprezentatywny i doważany do struktury wg NetTrack każdy użytkownik instaluje na komputerze aplikację netpanel program rejestruje dane o odwiedzanych witrynach i spędzanym czasie dane od panelistów są uzupełniane o dane z systemów site-centric

22 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : M e g a p a n e l P B I / G e m i u s ] {elementy badania} Gemius Traffic Pomiar site-centric, który dostarcza wskaźników o oglądalności witryn Ankiety pop-up Aplikacja netpanel Dane demograficzne oraz o sposobie korzystania z internetu Wyświetlane losowo użytkownikom sieci. System kontroluje częstotliwość emisji i dobór adresatów ankiet. Zachęcają do udziału w panelu i instalacji aplikacji Dostarcza informacji z pomiaru user-centric. Nie angażując internauty, program monitoruje sposób korzystania z internetu przez użytkownika. Dane strukturalne Dane demograficzne z badania NetTrack firmy Millward Brown SMG/KRC; estymacja liczby internautów.

23 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : M e g a p a n e l P B I / G e m i u s ] {schemat badania} Zbieranie danych Analiza danych Obliczenia Wyniki Ankieta rekrutacyjna Dane społecznodemograficzne User-centric Aktywność w sieci panelistów Site-centric Cały ruch na witrynie Dane Strukturalne Kontrola struktury + ciągła rekrutacja, system motywacyjny, kontrola jakości danych, etc.

24 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : M e g a p a n e l P B I / G e m i u s ] {analizowane wskaźniki} Użytkownicy (11 zmiennych) Płeć, wiek, wykształcenie, etc. Staż w internecie, częstość korzystania Wielkość gospodarstwa dom. Wielkość miejscowości, województwo Oglądalność (20 wskaźników) Użytkownicy (i pochodne) Odsłony (i pochodne) Czas (i pochodne) Affinity index Współoglądalność

25 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : M e g a p a n e l P B I / G e m i u s ] {wyniki: rankingi witryn Top10 do Top1000}

26 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : M e g a p a n e l P B I / G e m i u s ] {wyniki: rankingi tematyczne 13 kategorii}

27 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : M e g a p a n e l P B I / G e m i u s ] {wyniki: porównania z konkurencją} Wskaźniki oglądalności Demografia

28 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : M e g a p a n e l P B I / G e m i u s ] {wyniki: rankingi w grupach celowych} Wiek 16-49, miasta powyżej 500 tys. mieszkańców; Wskaźnik: liczba użytkowników

29 [ B a d a n i e i n t e r n e t u, j a k o m e d i u m : M e g a p a n e l P B I / G e m i u s ] {pomiary: co dalej?} internet mobilny streaming monitoring zakupów online (po https) crossowanie danych online z offline (np. skanowanie zakupów) małe dedykowane panele (obserwowanie zachowań w kontrolowanych warunkach) pomiary jednoźródłowe (radio, prasa, telewizja, internet, zakupy)

30 D z i ę k u j e m y z a u w a g ę i z a p r a s z a m y d o z a d a w a n i a p y t a ń Andrzej Garapich Sławek Pliszka

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce Warszawa, luty 2009 Spis treści Wprowadzenie 3 Polscy internauci 4 Narzędzia internauty 15 Znaczące miejsca w sieci 21 Web 2.0 28 Internet a inne media 41 Finanse internautów 51 E-commerce 59 2 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 2013

I N F O R M A C J A 2013 INFORM A C J A 2013 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku 4 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 132/2014 Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU Na podstawie art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Jak określić moją grupę docelową?

Jak określić moją grupę docelową? Jak określić moją grupę docelową? Czyli o doborze grupy docelowej Anna Miotk Polskie Badania Internetu Jeśli coś, co powiem, spodoba Ci się ćwierknij: @amiotk #marketingday 2 POLSKIE BADANIA INTERNETU

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online casus ebadań

Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online casus ebadań Magdalena Szpunar magdalena_sz@wp.pl WNSS AGH Kraków Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online casus ebadań Badania prowadzone drogą online ciągle

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA. najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Polsce EDYCJA V. Badanie przeprowadzone przez:

SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA. najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Polsce EDYCJA V. Badanie przeprowadzone przez: SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Polsce EDYCJA V SPIS TREŚCI 3 WSTĘP 4 METODOLOGIA I ORGANIZACJA BADANIA 5 Etap I: wybór serwisów internetowych 7 Etap II: pomiary szybkości

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 83/2014 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 83/2014 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 83/2014 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo