Opis integracji systemu administracyjnego z systemem medycznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis integracji systemu administracyjnego z systemem medycznym"

Transkrypt

1 Opis integracji systemu administracyjnego z systemem medycznym I Wprowadzenie Dokument ten opisuje sposób integracji systemu obsługi szpitala w części medycznej z systemem finansowo księgowym, kadrowo płacowym i gospodarką materiałową Simple.ERP. Integracja systemów obejmuje następujące obszary: 1. Słownik materiałów z cenami 2. Funkcje personelu z kosztami 3. Koszty bezpośrednie MPK w podziale na koszty rodzajowe. W dalszej części opracowania system medyczny określany będzie jako SM a system administracyjno finansowy SIMPLE jako SK (system księgowy). II Rozwiązania szczegółowe 1. Tabele bazy wymiany 1.1. Słownik Jednostek Organizacyjnych Jednostki organizacyjne (Miejsca Powstawania Kosztów) używane w systemie SK powinny być zapisywane do tabeli JEDORG. JEDORG - zawiera dane jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w SM /SK JEDORG Jednostki organizacyjne z placówki Identyfikator komórki z SIMPLE (komorka_idn) KOD VARCHAR (1) Kod jednostki organizacyjnej w SK Pełne konto 5-ki (z definicji komórki) 5xx-x-KK KOD_MPK VARCHAR (11) Kod miejsca powstawania kosztów Pełne konto 5-ki 5xx-x-KK KODSM VARCHAR (11) Symbol jednoznacznie określający jednostkę organizacyjną w SM OPIS VARCHAR(60) Opis danej jednostki organizacyjnej Pełne konto 5-ki 5xx-x-KK Nazwa komórki STAID VARCHAR(10) Stan pozycji Stan pozycji STANP VARCHAR (1) Stan pozycji określany przez N przy upgrade i insert SM i SK KODSM_NA D VARCHAR (11) Symbol jednoznacznie określający jednostkę organizacyjną nadrzędna względem bieżącej w SM OPIS_SKRO T VARCHAR2(60) Opis skrócony jednostki Identyfikator komórki z SIMPLE (komorka_idn) ID_JEDORG INTEGER, NN Identyfikator unikalny rekordu PK ustawiany przez sekwencje SEQ_JEDORG Nadawana automatycznie W przypadku gdy KOD występuje w tabeli należy wykonać update a gdy brak, należy wykonać insert. Nr sprawy 11/2013 str. 1 / 6

2 1.2. Materiały z cenami Słownik jednostek miar powinien być zapisywany przez system SK-Simple do tabeli JMIARY. JMIARY Jednostki miary leków Jm_idn z tabeli jm KOD VARCHAR (15 Kod jednostki miary w SM Jm_idn z tabeli jm Zmiana definicji na 15 znaków KODSM VARCHAR (15) Symbol jednoznacznie Jm_idn z tabeli jm określający jednostkę miary w SM OPIS VARCHAR(250) Opis jednostki miary Nazwa z tabeli jm STAID VARCHAR(10) Stan pozycji STANP VARCHAR (1) Stan pozycji określany przez SM i N SK ID_JMIARY INTEGER, NN Identyfikator unikalny rekordu PK Automatyczne ustawiany przez sekwencje SEQ_JMIARY Słownik Materiałów powinien być zapisywany przez system SK-Simple do tabeli PROCEDUR. PROCEDUR PROCED UR PROCEDUR - zawiera dane dotyczące przedmiotów operacji takich jak leki, materiały medyczne, świadczenia i procedury, które brały udział w rozliczaniu i eksporcie danych do SK. Wykonywane procedury i świadczenia oraz uŝywane materiały Wytwor_idm z tabeli wytwor KOD VARCHAR (5) Kod procedury/czynności/leku/materiału w SK KODSM VARCHAR (20) Kod procedury/czynności/leku/materiał Wytwor_idm z tabeli wytwor u w SM OPIS VARCHAR(250) Opis danej procedury, nazwa leku, Nazwa z wytwor materiału OPIS_DOD VARCHAR(254) Opis dodatkowy dla leku (dawka, opis porcji, postać, opakowanie, ilość w opakowaniu zapis w postaci: teskt "Dawka" + wartość kolumy dawka tekst "Opis porcji" + wartość kolumy opis porcji itd. KOD_TYPU VARCHAR(4) Dodatkowy kod typu pozycji, wykorzystywany jako rodzaj leku dla katalogu leków OPIS_TYPU VARCHAR(40) Opis dodatkowego typu pozycji, wykorzystywany jako rodzaj leku dla katalogu leków STAID VARCHAR(10) Stan pozycji STANP VARCHAR (1) Stan pozycji określany przez SM i SK N dla nowych rekordów i zmienionych Nr sprawy 11/2013 str. 2 / 6

3 ZRODLO VARCHAR (2), NN Źródło pochodzenia procedury: - SM -system medyczny. SK system księgowy KOD_JM INTEGER Identyfikator jednostki miary dla leków, jednoznacznie identyfikujący jednostkę miary w bazie wymiany ILOSC_WOPA K INTEGER JMIARY.ID_JMIARY Liczba jednostek miary w opakowaniu zbiorczym najwyższego poziomu KOD_FI VARCHAR(10) Kod konta grupy 4 na potrzeby NAZWA_FI VARCHAR(250) Nazwa konta grupy 4 na potrzeby KOD_FI2 VARCHAR(10) Kod rodzaju kosztów na potrzeby NAZWA_FI2 VARCHAR(250) Nazwa rodzaju kosztów na potrzeby ID_PROCEDU INTEGER, NN Identyfikator unikalny rekordu PK R ustawiany przez sekwencje SEQ_PROCEDUR KOD_PROC VARCHAR(18) Kod procedury w SM (dla usług kod procedury z SL_PROC, dla badań kod wg KBL po 6 znaków na składową, dla leków INDEKS) KOD_DOD VARCHAR(20) Kod dodatkowy procedury w SM ( dla usług pole KOD z tabeli M_WLASNY_CEN, dla badań pole KOD_NAZWY M VARCHAR (11) KOD_BAD z L_KB) Dla leków kod nazwy międzynarodowej NAZWYM.KODSM MNOZNIK DECIMAL(7, 2) Dla leków przelicznik w stosunku do jednostki miary substancji czynnej nazwy międzynarodowej SK Tak jak opisie po lewej W przypadku gdy KOD występuje w tabeli należy wykonać update a gdy brak, należy wykonać insert. Koszty materiałów w danym miesiącu zapisywane powinnybyć przez system SK-Simple w tabeli PROC_FK_KOSZT. PROC_FK_KOSZT - zawiera dane wysłane przez SK do SM dotyczące średnich miesięcznych wartości materiałów ewidencjonowanych w SK a nieewidencjonowanych w SM które maja wpływ na wycenę kosztów procedur i odwrotnie dane średnich miesięcznych cen leków i materiałów ewidencjonowanych po stronie SM PROC_FK_ KOSZT PROC_FK_KOSZT Wartość średnich kosztów materiałów, procedur usług ewidencjonowanych po stronie SK, które mogą mieć wpływ na kalkulacje kosztów normatywnych. PROCEDURA VARCHAR (20) Kod leku/materiału po stronie SM Z tabeli PROCEDUR pole KODSM Wytwor_idm PROCEDURA _ID VARCHAR(50) Unikalny identyfikator procedury po stronie SK ZRODLO VARCHAR (2), NN Źródło pochodzenia procedury: - SM -system medyczny. SK system księgowy WARTOSC DECIMAL(15,6) Wartość średnia netto kosztów procedury/leku materiału przesłana z SK; Wytwor_idm usługi SK 0 (ZERO) Nr sprawy 11/2013 str. 3 / 6

4 WARTOSC_B DECIMAL(15,6) Wartość średnia brutto kosztów procedury/leku materiału przesłana z SK; JM VARCHAR (15), NN Jednostka miary czasu, dla której wyznaczono wartość kosztu H - godzina, M - minuta, D dzień; DATA_GEN TIMESTMP Data i czas wygenerowania wartości średnich kosztów MIESIAC INTEGER Miesiąc dla którego wyznaczono wartość średnich kosztów dla funkcji ROK INTEGER Rok dla którego wyznaczono wartość średnich kosztów dla funkcji Załącznik nr 11 do SIWZ średnie z rozchodów w SIMPLE jm_idn Bieżąca 1-12 (numer miesiąca, którego odotyczy) 2xxx (rok, którego dotyczy) STAID VARCHAR(10) Stan pozycji STANP VARCHAR (1) Stan pozycji określany przez SM i SK N ID_PROC_FK_ INTEGER, NN Identyfikator unikalny rekordu PK Automatyczne KOSZT UNIQUE INDEX: PROCEDURA, PROCEDURA_ID, MIESIAC, ROK W przypadku gdy PROCEDURA_ID występuje w tabeli należy wykonać update a gdy brak, należy wykonać insert Funkcje personelu z kosztami Słownik funkcji personelu udostępniany jest przez system medyczny (SM) w tabeli FUNKCPERS. FUNKCPERS FUNKCP ERS FUNKCPERS - zawiera dane słownikowe zdefiniowanych po stronie SM funkcji grupowych personelu medycznego (lekarz, lekarz specjalista, operator, lekarz asysty, pielęgniarka itp.). Słownik funkcji pełnionych przez personel medyczny w strukturze kalkulacji kosztów normatywnych. Kod z PERSONELU Grupa zawodowa KODSM VARCHAR (11) Kod funkcji w SM Kod z PERSONELU Grupa zawodowa OPIS VARCHAR(250) Opis funkcji wygenerowany przez SM Opis kodu STAID VARCHAR(10) Stan pozycji STANP VARCHAR (1) Stan pozycji określany przez SM i SK N ID_FUNKCPE INTEGER, NN Identyfikator unikalny rekordu PK automatyczne RS Dla udostępnionych funkcji system księgowy (SK, SIMPLE) powinien zapisać koszty pracy w określonej jednostce czasu w tabeli FPERS_KOSZT. Słownik jednostek czasu powinien być zapisywany przez system SK-Simple do tabeli JCZASU. JCZASU Jednostki miary czasu ID VARCHAR(5) Unikalny identyfikator pozycji Jedna pozycja h godziny m minuty KODSM VARCHAR (1) Kod jednostki miary w SM To co wyżej OPIS VARCHAR(25) Opis jednostki miary Opis jednostki STAID VARCHAR(10) Stan pozycji STANP VARCHAR (1) Stan pozycji określany przez SM i SK N ID_JCZASU INTEGER, NN Identyfikator unikalny rekordu PK automatyczny Nr sprawy 11/2013 str. 4 / 6

5 FPERS_KOSZT - zawiera dane wysłane przez SK do SM dotyczące średnich miesięcznych kosztów w podziale na funkcje zdefiniowane w systemie medycznym na potrzeby kalkulacji kosztów. FPERS_K Wartość średnich kosztów pełnionych przez personel medyczny w OSZT strukturze kalkulacji kosztów normatywnych. ID VARCHAR(50) Unikalny funkcji personelu na Grupa zawodowa podstawie FUNKCPERS określany przez SK KODSM VARCHAR (11) Kod funkcji personelu w SM na Grupa zawodowa podstawiefunkcpers JORG VARCHAR (11) Kod jednostki ze słownika JEDORG.KODSM, dla której wyznaczono koszt funkcji Identyfikator komórki z SIMPLE (komorka_idn) FPERS_KOSZT OPIS VARCHAR(250) Opis funkcji wygenerowany przez SM WARTOSC DECIMAL(15,6) Wartość netto średnich kosztów w przypadku pracownika kontraktowego, dla pracownika etatowego = WARTOSC_B Średnia z danych płacowych WARTOSC_B DECIMAL(15,6) Wartość brutto średnich kosztów Średnia z danych płacowych JM VARCHAR (15), NN Jednostka miary czasu, dla której wyznaczono wartość kosztu H - godzina, M - minuta, D dzień - JCZASU.KODSM jm_idn DATA_GEN TIMESTMP Data i czas wygenerowania wartości Data operacji średnich kosztów MIESIAC INTEGER Miesiąc dla którego wyznaczono wartość średnich kosztów dla funkcji Miesiąc wyliczenia średnich ROK INTEGER Rok dla którego wyznaczono wartość średnich kosztów dla funkcji Rok wyliczenia średnich STAID VARCHAR(10) Stan pozycji STANP VARCHAR (1) Stan pozycji określany przez SM i SK N ID_FPERS_K INTEGER, NN Identyfikator unikalny rekordu PK Automatyczny OSZT UNIQUE INDEX: KODSM, MIESIAC, ROK 1.4. Koszty bezpośrednie MPK w podziale na rodzaje kosztu Koszty bezpośrednie MPK w podziale na rodzaje kosztu powinny być zapisywane przez system SK-SIMPLE w tabeli KOSZT_BEZP. Uwaga: Jeżeli system SK-SIMPLE chce wysłać ponownie dane za ten sam miesiąc powinien usunąć poprzednie dane. KOSZT_BEZP - miesięczne koszty bezpośrednie wg OPK jednostkowe wg kluczy rodzajów kosztów RODZ_KOSZT wygenerowane przez SK na potrzeby kalkulacji kosztów procedur przekazane przez SK do SM KOSZT_ BEZP KOSZT_BEZP koszty jednostkowe wg kluczy rodzajów kosztów RODZ_KOSZT wygenerowane przez SK na potrzeby kalkulacji kosztów procedur przekazane przez SK do SM ID_RODZAJ VARCHAR(50) Rodzaj kosztu identyfikator pozycji - RODZ_KOSZT.ID JORG VARCHAR (5) Jednostka organizacyjna JEDORG.KODSM WARTOSC_W DECIMAL(15,6) Wartość Winien kosztów wybranego N rodzaju dla wybranego OPK przesłany z SK; Pole ID z tabeli RODZ_KOSZT Pole KODSM z tabeli JEDORG Wartość WN obrotów Nr sprawy 11/2013 str. 5 / 6

6 WARTOSC_M A DECIMAL(15,6) Wartość MA kosztów wybranego rodzaju dla wybranego OPK przesłany z SK; Załącznik nr 11 do SIWZ Wartość MA obrotów DATA_GEN TIMESTMP Data i czas wygenerowania wartości średnich kosztów Data wykonania - bieżąca MIESIAC INTEGER Miesiąc dla którego wyznaczono 1-12 wartość średnich kosztów dla funkcji ROK INTEGER Rok dla którego wyznaczono wartość 2xxx średnich kosztów dla funkcji STAID VARCHAR(10) Stan pozycji STANP VARCHAR (1) Stan pozycji określany przez SM i SK N ID_KOSZT_BE ZP INTEGER, NN Identyfikator unikalny rekordu PK automatyczne Rodzaje kosztów bezpośrednich powinny być zapisywane przez system SK-SIMPLE w tabeli RODZ_KOSZT. RODZ_KOSZT - zawiera dane słownikowe zdefiniowanych po stronie SK dotyczące rodzajów kosztów jednostkowych, wchodzących w skład kluczy statystycznych. RODZ_K OSZT RODZ_KOSZT Słownik zawiera dane zdefiniowanych po stronie SK dotyczące rodzajów kosztów jednostkowych, wchodzących w skład kluczy statystycznych. Usluga_idm z repozytorium dla słownika usługa. Tylko pozycje 4xx.xx KODSM VARCHAR (11) Kod funkcji w SM z usluga_idm 2,3,5,i 6 segment (bez 4-ki i kropki) czyli z wpisuję 0962 KOD_FK_IM VARCHAR(20) Dodatkowy kod kosztu do wykorzystania przez SK/SM OPIS VARCHAR(250) Opis rodzaju kosztu wygenerowany przez SK Nazwa pozycji w repozytorium STAID VARCHAR(10) Stan pozycji STANP VARCHAR (1) Stan pozycji określany przez SM i SK N przy upgrade i insert ID_RODZ_KO INTEGER, NN Identyfikator unikalny rekordu PK automatyczny SZT W przypadku gdy KODSM występuje w tabeli należy wykonać update a gdy brak, należy wykonać insert. 2. Sposób komunikacji Komunikacja między systemami SM i SK na poziomie bazy danych w wykorzystaniem standardowych narzędzi i sterowników pakietu MS SQL Server (konieczna możliwość połączenia serwerów baz danych SM i SK) III Informacje dodatkowe Sposób integracji systemów SM i SK od strony systemu SK może być modyfikowany i przystosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika i wymagań dowolnego systemu SM. Możliwe jest także przygotowanie wymiany danych poprzez wymianę plików (np. xml, xsv) lecz takie rozwiązanie nie jest rekomendowane. Nr sprawy 11/2013 str. 6 / 6

Toszek, 02.06.2015 r.

Toszek, 02.06.2015 r. Toszek, 02.06.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Obsługa faktury zakupu Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 12.09.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM

1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM 1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM System gospodarki materiałowej i magazynowej jest aplikacją pozwalającą na prawidłowe gospodarowanie materiałami i surowcami w ramach dowolnej

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie SPIS TREŚCI 1. Podstawowe obiekty w systemie... 3 1.1. Menu i pulpit... 3 1.2. Menu administratora... 4 1.3. Menu użytkownika... 4 1.4. Pulpit użytkownika...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Majątek Trwały SPIS TREŚCI 1. Parametryzacja ERP.MT... 2 1.1. Słowniki... 2 1.1.1. Forma przyjęcia,... 3 1.1.2. Forma własności... 3 1.1.3. Likwidacja... 3 1.1.4. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN. Dokumentacja eksploatacyjna

MAGAZYN. Dokumentacja eksploatacyjna MAGAZYN Dokumentacja eksploatacyjna 1 Rejestracja danych... 6 1.1 Rejestracja dokumentów... 6 2 Słowniki...10 2.1 Kontrahenci...10 2.2 Pracownicy...10 2.3 Zleceniobiorcy...10 2.4 Słownik indeksów...10

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o.

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 1 2 Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 3 Spis Treści 1. WPROWADZENIE...4 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY...5 2.1. USTAWIENIA OGÓLNE... 5 2.2. PLAN KONT.... 6 2.3. KONTA SPECJALNE...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo