Co nas wyróżnia. Ważne dane *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nas wyróżnia. Ważne dane *"

Transkrypt

1

2 Jak powstaliśmy Biuro Informacji Kredytowej S.A. rozpoczęło działalność w 1997 roku. Powstało z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz 23 największych banków w celu minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. Od momentu powstania BIK zajmuje pozycję lidera na rynku wymiany informacji. Obecnie w Systemach Wymiany Informacji BIK uczestniczy blisko 650 instytucji, w tym ponad 545 banków spółdzielczych, wszystkie Banki Zrzeszające banki spółdzielcze, wszystkie SKOK-i oraz 43 banki komercyjne. BIK jest jedynym Biurem zapewniającym bankom i SKOK-om dostęp do informacji o ponad 67 mln czynnych rachunków należących do ponad 22 mln kredytobiorców. 2 3

3 Nasze wartości Głównym zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest dostarczanie produktów informacyjnych oraz narzędzi informatycznych wspierających zaufanie oraz bezpieczeństwo uczestników obrotu gospodarczego w Polsce. Głównymi odbiorcami BIK są banki, konsumenci i przedsiębiorcy. Celem BIK jest utrzymanie pozycji lidera wymiany informacji wspierającej bezpieczny obrót gospodarczy, jak również upowszechnianie wiedzy o potrzebie budowania pozytywnej historii kredytowej oraz o znaczeniu wymiany informacji między instytucjami uprawnionymi do udzielania kredytów. 4 5

4 Co nas wyróżnia wieloletnie doświadczenie w zakresie wymiany informacji kredytowej największa baza danych o kredytobiorcach dostęp do informacji z baz zewnętrznych (BIG Info- Monitor, System Dokumenty Zastrzeżone) transgraniczna wymiana informacji gwarancja bezpieczeństwa przechowywanych danych, wynikająca z ustawy Prawo Bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych szeroki zakres oferowanych produktów i usług Ważne dane * 22 mln - liczba osób znajdujących się w bazie BIK 67 mln - liczba czynnych rachunków w bazie BIK 210 mln - liczba udostępnionych Raportów Kredytowych i Monitorujących udział Raportów z oceną punktową w ogólnej liczbie Raportów udostępnianych bankom i SKOK-om - 40% * dane: październik 2012 r. 6 7

5 Jak działamy? Celem przyświecającym działalności Biura Informacji Kredytowej jest minimalizowanie ryzyka kredytowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu pieniężnego. Zadanie to BIK realizuje poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o historii kredytowej klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. BIK przekazuje dane w formie raportów przedstawiających sytuację kredytową klienta, tzn.: jego bieżące i spłacone zobowiązania wobec banków i SKOK-ów. Raporty te wzbogacane są o informacje z baz zewnętrznych, m.in. BIG InfoMonitor oraz Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Dzięki dostępowi do Systemów Informacji BIK - Klient Indywidualny oraz Przedsiębiorca, banki i SKOK-i mogą bardziej precyzyjnie szacować ryzyko związane z udzielaniem kredytów. Współpraca BIK z bankami oraz skok-ami opiera się na 4 zasadach: WZAJEMNOŚĆ Prawo do korzystania z informacji mają te instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, które zobowiązały się do regularnego przekazywania danych do BIK. WIARYGODNOŚĆ BIK odpowiada za zgodność informacji przekazywanych do użytkowników z danymi źródłowymi, które otrzymuje od banków oraz upoważnionych instytucji finansowych. Nie modyfikuje oraz nie zmienia przekazywanych danych. NEUtralNOŚĆ Biuro nie udziela informacji, które mogłyby stanowić tajemnicę handlową, np. nie są podawane nazwy instytucji, z których pochodzą informacje o kliencie. BezpieczeŃstwo Wszelkie informacje gromadzone i wymieniane pomiędzy Biurem a użytkownikami mają charakter tajemnicy bankowej. Z tego też względu BIK stosuje zabezpieczenia w postaci odpowiedniego oprogramowania oraz procedur, które uniemożliwiają przejęcie tych danych przez osoby niepowołane. 8 9

6 Zasady funkcjonowania Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami) pozwoliła ona bankom wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi na utworzenie instytucji upoważnionej do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) wszystkie dane gromadzone i przekazywane przez BIK podlegają ochronie prawnej. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 50, poz.424) umożliwia wymianę informacji z BIG InfoMonitor

7 produkty i usługi Raporty Kredytowe, Monitorujące, Zarządzanie Klientem dotyczące klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw Oceny punktowe (score) (BIKSco Credit Risk, BIKSco ProCredit, BIKSco Hipoteczny) Raporty Aktywności Kredytowej Klientów (RAKK) usługi przeglądania i walidacji danych wsadowych (Platforma BIK) produkty umożliwiające monitorowanie zjawiska nadmiernego zadłużenia (BIK Debt Index, BIK Data Monitoring) dostęp do informacji z baz zewnętrznych (BIG Info- Monitor, System Dokumenty Zastrzeżone) pośredniczenie w udostępnianiu informacji o historii kredytowej osób w Niemczech (z bazy niemieckiego biura kredytowego SCHUFA Holding AG) BIK dla Klientów Indywidualnych Każdy klient indywidualny ma możliwość sprawdzenia, jakie dane na jego temat znajdują się w BIK. Dzięki temu może on zweryfikować poprawność swoich danych w bazie BIK, uzyskać informację na temat oceny punktowej lub sprawdzić, czy nikt nie posłużył się jego danymi w celu wyłudzenia kredytu. Dostęp do produktów BIK jest możliwy za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta oraz poprzez bankowość internetową wybranych banków

8 Nasi Partnerzy BIK utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami środowiska bankowego, m.in. ze Związkiem Banków Polskich, regulatorami tego sektora (Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Bankowego, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym), instytucjami zapewniającymi przepływ informacji (EXATEL S.A., KIR S.A.), a także z wiodącymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce. Współpracuje z analitykami Banku Światowego, jest także aktywnym członkiem ACCIS (Europejskiego Stowarzyszenia Biur Wymiany Informacji). Biuro Informacji Kredytowej rozpoczęło wymianę informacji o kredytobiorcach ze swoim niemieckim odpowiednikiem SCHUFA Holding AG. Dzięki nawiązanej współpracy BIK z innymi biurami kredytowymi, banki będą miały możliwość pełniejszej oceny wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów. BIK planuje sukcesywnie rozszerzać usługę transgranicznej wymiany informacji kredytowej na kolejne państwa. Nasi akcjonariusze 14 15

9 Jesteśmy społecznie odpowiedzialni Biuro Informacji Kredytowej w duchu solidarności społecznej pomaga tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Od lat angażuje się w inicjatywy dobroczynne na rzecz szczególnie uzdolnionej, wykazującej talent i pasję młodzieży, która jednocześnie boryka się z przeciwnościami losu. Biuro wsparło także mieszkańców miejscowości Kłodne, którzy stracili swoje domy w wyniku osuwania się ziemi podczas powodzi w 2010 r. Na przestrzeni kilku ostatnich lat pomoc finansową i rzeczową z BIK otrzymały m.in.: Limanowska Akcja Charytatywna GOPR Grupa Krynicka Fundacja Pożywienie darem serca Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Fundacja Nasze Dzieci Czerwony Krzyż W ramach akcji edukacyjnej, organizowane są konferencje, dla przedstawicieli organizacji konsumenckich, poruszające tematykę rynku wymiany informacji kredytowej i jej wpływu na wzrost dobrobytu społeczeństwa. W ramach działań edukacyjnych prowadzona jest ścisła współpraca z Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP. Bardzo ważne są również działania skierowane do młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz studentów. BIK wspiera organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej S. Celem tych inicjatyw jest edukacja ekonomiczna młodzieży, rozwój wiedzy o gospodarce oraz wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów. Biuro jest zaangażowane w finansowanie programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych,,żyj finansowo! pod patronatem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

10 Nagrody i wyróżnienia Biuro Informacji Kredytowej uhonorowane zostało tytułem Gazeli Biznesu przyznawanym corocznie przez dziennik Puls Biznesu dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Bankowy Raport Kredytowy Klient Indywidualny, podstawowy produkt oferowany przez BIK został wyróżniony Polskim Godłem Promocyjnym Teraz Polska. System ESOR, udostępniany przez BIK, został nominowany do Godła Teraz Polska w I edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych i znalazł się wśród ośmiu najwyżej ocenionych

11 Biuro Obsługi Klienta ul. Postępu 17A, Warszawa tel.: +48 / , +48 / BIK jest patronem Programu

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r.

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r. System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK Warszawa, październik 2013 r. INFORMACJA FINANSOWA NA TLE RYNKU WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE Niezbędne minimum dla masowej

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski

Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski Szczecin, 1 marca 2013 r. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Instytucje biorące udział w projekcie www.bik.pl 2 Co możemy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warto wiedzieć Dlaczego powstał BIK? Wyobraźmy sobie świat, w którym banki udzielając kredytów, nie sprawdzają danych swoich klientów, ani tego jak wcześniej spłacali oni swoje zobowiązania. Anonimowemu

Bardziej szczegółowo

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r.

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 6 II RYZYKO WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 7 1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Grażyna Szustak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Wprowadzenie Sukces działalności każdego podmiotu, także banku, w bardzo dużej

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową.

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową. CZĘŚĆ PIERWSZA CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo-Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało kiedyś? www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

INFORMATOR PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INFORMATOR KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w

Bardziej szczegółowo

Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK?

Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK? Przeczytaj, w jaki sposób buduje się Twoja historia finansowa i co warto monitorować w BIK. Sprawdź, co wpływa na Twoją ocenę punktową i jak banki interpretują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji

Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji Dun & Bradstreet Poland Zyskaj dzięki pewnej informacji Dun & Bradstreet Poland Dun & Bradstreet Poland D&B to czołowa wywiadownia gospodarcza, która od 170 lat dostarcza wiedzę i usługi, niezbędne do

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać + magazyn klientów GBS Bank 02/2012 (05) Nie wszystko złoto co się świeci czyli jak bezpiecznie oszczędzać Banki spółdzielcze stabilizatorem rynku finansowego Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty zarządzania organizacjami

Finansowe aspekty zarządzania organizacjami PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 18 http://piz.san.edu.pl Finansowe aspekty zarządzania organizacjami Redakcja Mirosław Wypych Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 18 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, grudzień 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo