Narkomania. spojrzenie wielowymiarowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narkomania. spojrzenie wielowymiarowe"

Transkrypt

1 Narkomania spojrzenie wielowymiarowe

2

3 AKADEMIA HUMANISTYCZNA im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA Narkomania spojrzenie wielowymiarowe Redakcja naukowa MARIUSZ JĘDRZEJKO Pułtusk Warszawa 2009

4 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. n. med. Józef Kocur Konsultacja medyczna dr n. med. Anna Nitka, dr n. med. Jerzy Janiszewski Konsultacja biologiczna prof. zw. dr hab. n. biolog. Krzysztof Jędrzejko Opracowanie redakcyjne Joanna Janulewicz Redakcja i opracowanie graficzne mgr Anna Chaberska Copyright by Mariusz Jędrzejko & Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009 Wydawcy: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pułtusk ul. Daszyńskiego 17 tel./fax (48-22) Internet: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Warszawa, ul. Dedala 8/44 tel fax ISBN ISBN

5 Wokół nas żyje kilkaset tysięcy ludzi uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Uzależnienie to choroba nieuleczalna, ale można nauczyć się z nią żyć.

6

7 Spis treści Czy istnieje potrzeba mówienia i pisania o narkomanii? Mariusz Jędrzejko Rozdział I Narkomania wybrane pojęcia i definicje Mariusz Jędrzejko, Anna Kowalewska 1.1. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych istota problemu Podstawowe pojęcia związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych Definicje uzależnienia Klasyfikacje substancji psychoaktywnych Toksykomania zakres przedmiotowy Rodzaje uzależnień Mechanizmy uzależnień od substancji psychoaktywnych Fazy uzależnienia narkotykowego i alkoholowego Zdrowie a substancje psychoaktywne Konsekwencje przyjmowania substancji psychoaktywnych Rozdział II Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych Mariusz Jędrzejko, Alicja Neroj, Anna Kowalewska, Krzysztof Wojcieszek 2.1. Biologiczne teorie uzależnień Uzależnienie jako zaburzenie uczenia asocjacyjnego związanego z dopaminą koncepcja Gaetano Di Chiary Model procesów przeciwstawnych Richarda L. Solomona i teoria allostazy George a F. Kooba i współpracowników Teoria sensytyzacji zachęt Terry ego E. Robinsona i Kenta C. Berridge a Koncepcje genetyczno-behawioralne Psychobiologiczna koncepcja osobowości Roberta C. Cloningera Psychologiczne teorie uzależnienia od substancji psychoaktywnych Psychoanalityczna koncepcja Zygmunta Freuda a uzależnienie Uzależnienia w perspektywie teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

8 Spis treści Koncepcja C.J. Frederica jako przykład behawioralnego wyjaśnienia przyczyn powstawania mechanizmu uzależnienia Uzależnienia w świetle społeczno-poznawczej teorii uczenia się Alberta Bandury Teorie środowiskowe, akcentujące rolę (wpływ) rodziny w powstawaniu uzależnień Teoria percepcji środowiska rodzinnego Freda Streita Homeostatyczny model rodziny narkomańskiej Duncana H. Stantona Zgeneralizowany model interakcji społecznych Denise B. Kandel i współpracowników Teoria interakcji rodzinnych Judith S. Brook Socjologiczne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych Teoria anomii Roberta K. Mertona Teoria zróżnicowanych możliwości Richarda A. Clowarda i Lloyda E. Ohlina oraz poglądy Alberta K. Cohena i Waltera B. Millera Wstępne założenia teorii nie zrównoważonego rozwoju jako stymulatora powstawania subkultur i zachowań dewiacyjnych Mariusza Jędrzejko i Wiesława Bożejewicza Teoria etykietowania Howarda S. Beckera Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego i integracyjna teoria zachowania przestępczego Marca LeBlanca Teorie naukowe a współczesna profilaktyka uzależnień Teoria społecznego uczenia się Teoria uzasadnionego działania Teoria zachowań problemowych Teoria substancji torujących drogę Teoria przywiązania Teoria odporności (resilience) Filozoficzne podejście do problemu uzależnień Zainteresowanie filozoficznym tłem używania substancji wynikające z doświadczeń terapeutycznych Wyjaśnienia G.F. Hegla Wyjaśnienia z pozycji interakcjonizmu społecznego (Jamesa, Meada) i ich zastosowanie w wyjaśnianiu fenomenu AA Koncepcja personalistyczna w ujęciu tomizmu konsekwentnego

9 Spis treści 2.8. Dostępność jako podstawowy powód używania substancji psychoaktywnych Decydująca rola dostępności substancji psychoaktywnych w ich używaniu Różne rodzaje dostępności Dostępność kulturowa i prawna Rozdział III Próba diagnozy problemu narkotykowego w Polsce Mariusz Jędrzejko, Marian Cabalski 3.1. Narkomania jako problem społeczny Leczenie narkomanów i zgony po zażyciu narkotyków Rozdział IV Przestępczość narkotykowa w Polsce Marian Cabalski 4.1. Wprowadzenie do problemu Skala i charakter przestępczości narkotykowej w Polsce w latach Poziom zagrożenia przestępczością narkotykową Dynamika zmian w ogólnym obrazie przestępczości narkotykowej Struktura przestępczości narkotykowej Geografia przestępstw narkotykowych Rozmiary przestępczości narkotykowej w świetle orzecznictwa sądowego Zorganizowana przestępczość narkotykowa Podmioty ustawowo zobowiązane do walki z przestępczością narkotykową Zorganizowana przestępczość narkotykowa w świetle działań CBŚ i innych podmiotów zaangażowanych w jej zwalczanie w latach Przemyt do i z Polski oraz tzw. szlaki przerzutu narkotyków Sposoby przemytu narkotyków Prawne aspekty zapobiegania narkomanii i zwalczania jej przejawów Regulacje prawa międzynarodowego dotyczące przeciwdziałania narkomanii Podstawowe regulacje prawa europejskiego dotyczące walki z narkomanią Polskie regulacje prawne w zakresie zapobiegania i walki z narkomanią

10 Spis treści 4.5. Przestępczość narkotykowa prognozy i konieczne działania zaradcze Rozdział V Charakterystyka narkotyków Mariusz Jędrzejko, Anna Kowalewska, Włodzimierz Janiszewski 5.1. Narkotyki farmakologiczne czynniki działania Wchłanianie i rozprowadzanie Efekt działania substancji psychoaktywnej Metabolizowanie, kumulowanie i wydalanie Droga podania substancji psychoaktywnej Narkotyki niefarmakologiczne czynniki działania Charakterystyka głównych substancji psychoaktywnych Substancje uspokajające i nasenne Środki halucynogenne Opiaty i opioidy Rozdział VI Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i zachowania człowieka Mariusz Jędrzejko, Anna Kowalewska 6.1. Środki o działaniu odurzającym i uspokajającym Opiaty Kanabinole Barbiturany i benzodiazepiny Środki działające pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy Amfetamina Kokaina Środki halucynogenne LSD, meskalina, psylocybina Ecstasy Substancje lotne i kleje Inne rośliny halucynogenne Rozdział VII Prekursory narkotyków Marcin Karnaś 7.1. Prekursory narkotykowe legislacja, zagrożenia, charakterystyka Charakterystyka prekursorów wg kategorii (I III)

11 Spis treści Rozdział VIII Współczesne dopalacze zjawisko i zagrożenia Jarosław Korczak 8.1. Charakterystyka współczesnych dopalaczy Krótka historia dopalaczy Napoje energetyzujące Najpopularniejsze napoje energetyczne Związki chemiczne wchodzące w skład napojów energetyzujących Syropy i tabletki na kaszel, środki na ból gardła Syropy i tabletki na kaszel o działaniu pobudzającym Syropy na kaszel o działaniu dysocjano-euforyzującym Najpopularniejsze środki o działaniu dysocjano-euforyzującym Charakterystyka substancji aktywnych zawartych w syropach Nowe substancje wzmacniające i zmieniające stany psychofizyczne dopalacze Najpopularniejsze dopalacze Zasadnicze substancje wchodzące w skład dopalaczy Produkcja i dystrybucja dopalaczy Konkluzje Rozdział IX Zjawisko narkomanii w aspekcie etyczno-moralnym Wiesław Bożejewicz, Dariusz Sarzała 9.1. Wokół problematyki uzależnień Człowiek jako osoba ludzka a uzależnienia Kryteria etycznej oceny uzależnień Rozdział X Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wybrane problemy Krzysztof Wojcieszek Arbitraż ewaluacji Co działa w naturze, czyli narkotykowy układ odpornościowy Czynniki ryzyka O problemie dostępności O czynnikach chroniących i ich profilaktycznym wzmacnianiu Najważniejszy czynnik chroniący rodzice Programy czy system?

12 Spis treści Rola programów psychoedukacyjnych w przeciwdziałaniu narkomanii Czy tylko mechanizmy? Rozdział XI Duchowość a problem uzależnień Kazimierz Pierzchała Wprowadzenie Uzależnienie destruktywny wymiar zjawiska Rola duchowości w rozwoju osobowym człowieka oraz profilaktyce i terapii uzależnień Dojrzałość moralna a problem uzależnień Podsumowanie Rozdział XII Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki Dariusz Sarzała Narkomania wyjaśnienie pojęcia oraz podstawowych terminów w świetle obowiązujących przepisów prawnych Przestępczość związana ze zjawiskiem narkomanii jako problem prawny Problem odpowiedzialności karanej sprawców przestępstw (uzależnionych od narkotyków) w świetle obowiązującego prawa Leczenie osób uzależnionych od narkotyków w kontekście uwarunkowań prawnych Rozwiązania prawne dotyczące postępowania z nieletnimi narkomanami-sprawcami przestępstw Problem leczenia i terapia narkomanów-więźniów w polskich zakładach karnych Kierunki poszukiwań teoretycznych i rozwiązań praktycznych dotyczących prawnych modeli postępowania w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków Wnioski Bibliografia Załączniki Noty o autorach

13 Mariusz Jędrzejko Czy istnieje potrzeba mówienia i pisania o narkomanii? Pod koniec 2008 roku, w ramach programu edukacyjnego, zleconego przez Ministerstwo Zdrowia, prowadziłem szkolenia dla nauczycieli i rodziców w podwarszawskim Garwolinie. Po omówieniu problematyki narkotyków i współczesnych dopalaczy podeszła do mnie mama jednego z uczniów miejscowej szkoły gimnazjalnej, w której odbywało się owo spotkanie. Spięta i silnie podenerwowana zaczęła tak: mam do pana tylko kilka pytań, zajmę 2 3 minuty Rozmowa trwała ponad 2 godziny, a jej rezultatem jest pobyt syna Państwa M. w ośrodku leczenia uzależnionych od narkotyków. Wiele miesięcy później, po wykładach na Uniwersytecie w Białymstoku, poprosiła mnie o rozmowę studentka tamtejszego Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W krótkich, niemal żołnierskich słowach przedstawiła dramat uzależnienia w jej rodzinnym domu, gdzie matka odmawia jakichkolwiek działań wobec jej starszego brata, który od 3 4 lat funkcjonuje na amfetaminowym dopaleniu. Wyjaśniłem jej, iż dramat współuzależnienia jest nierzadko tragiczniejszy niż sama choroba, prosząc, aby namówiła mamę do spotkania ze specjalistą od uzależnień. Wiem, że do dzisiaj do takiego spotkania nie doszło, a w trosce o dobro syna matka przekazuje mu co miesiąc naprawdę wysokie kieszonkowe. Argumentuje to tak: jak nie dostanie, będzie kradł, a ja nie chcę, aby mój syn poszedł do więzienia. Państwo M., podobnie jak wielu polskich rodziców, domyślali się, że ich syn bierze narkotyki (w tym przypadku od blisko roku), jednak nad konieczną reakcją zwyciężały nieracjonalny wstyd i obawa przed społeczną stygmatyzacją. Być może, gdyby reakcja nastąpiła wcześniej, problem można by rozwiązać zupełnie inaczej. Dzisiaj wiemy, że chłopak stracił co najmniej rok nauki i ma przed sobą żmudną, wielomiesięczną terapię. W drugim przypadku współuzależnienia pogłębia się dramat całej rodziny. 13

14 Mariusz Jędrzejko Słowa narkomania i narkotyki spowszedniały, a zjawiska towarzyszące temu uzależnieniu stały się na tyle szerokie, niemal powszechne, że nagminnie mówi się dzisiaj o narkomanii jako o jednym z największych zagrożeń społecznych XXI wieku. Ale przy świadomości zagrożeń w relacjach człowiek społeczeństwo narkotyki zadziałały, znane z psychologii, procesy znieczulenia i przyzwyczajenia, jeśli nawet nie zdestygmatyzowania tzw. lekkiej narkomanii. Nie jest oczywiście tak, że przestały funkcjonować mechanizmy i środki chroniące społeczeństwo przed skutkami dystrybucji, przyjmowania i nadużywania narkotyków. Z jednej strony obserwujemy co niewątpliwie cieszy że Policja, Centralne Biuro Śledcze, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i inne służby odnoszą niewątpliwe sukcesy w walce ze zorganizowaną przestępczością narkotykową. Rozwija się także działalność profilaktyczna i edukacyjna, prowadzona przez profesjonalistów i społeczników, najbardziej widoczna w szkołach gimnazjalnych i średnich. Jak się wydaje, skutkiem tych działań jest zauważalny spadek przypadków eksperymentowania z narkotykami opioidowymi oraz zmniejszenie deklaracji eksperymentów narkotykowych wśród uczniów. Jednak obok tego, co cieszy, ujawnia się silnie groźna strona omawianej tu problematyki. Po pierwsze, jest to poszerzanie się liczby młodocianych przestępców handlujących narkotykami; po drugie, zejście wieku inicjacji narkotykowej do tzw. granicy bezpieczeństwa (13 14 lat); po trzecie, zwiększające się zainteresowanie zorganizowanych grup przestępczych polskim rynkiem (co skutkuje m.in. wzrostem podaży kokainy i nowych substancji narkotycznych, nowymi szlakami przerzutu); i wreszcie po czwarte, zmiana narkotykowej demografii, czego wymiernym dowodem jest wzrost problemów narkotykowych wśród osób w średnim wieku. Nowym, niezwykle groźnym przejawem zażywania narkotyków staje się politoksykomania. Jak zauważa w przygotowywanej rozprawie doktorskiej Piotr Jabłoński (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), większość osób objętych leczeniem stacjonarnym stanowią obecnie narkomani politoksymatyczni. Z kolei profesorowie Czesław Cekiera i Zygfryd Juczyński stwierdzają, że współczesna narkomania jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, w którym dostrzega się zagrożenia zdrowotne, społeczne, moralne oraz prawne. Z licznych badań naukowych wynika, że narkomania podobnie jak inne patologie społeczne jest jednym z negatywnych następstw gwałtownie postępujących zmian społecznych. W tym procesie zachwiane zostały nie tylko podstawowe wartości, lecz również zrelatywizowano system aksjonormatywny, stanowiący podstawę wy- 14

15 Czy istnieje potrzeba mówienia i pisania o narkomanii? chowania, relacji rodzinnych i interpersonalnych. Konsekwencją tej sytuacji stało się zaburzenie umiejętności weryfikowania tego, co dobre i złe tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Zrzucenie winy na zmiany społeczne byłoby jednak zbytnim uproszczeniem w wyjaśnianiu istoty omawianego w tej pracy problemu społecznego. Przyjęte przez autorów kryterium oceny rozwoju narkomanii i wynikających z niej zagrożeń opiera się na założeniu, iż podstawowym problemem jest głęboka dezintegracja funkcji wychowawczych, wypełnianych przez rodzinę oraz niedostrzegany przez znaczną część władz samorządowych problem edukacyjno-profilaktycznych inicjatyw na szczeblu lokalnym. Nakłada się na to prawdziwie polska choroba kampanijność. Okazuje się bowiem, że tylko 1/3 uczniów polskich szkół objęta jest programami edukacji narkotykowej, wykraczającymi poza pojedyncze szkolenia, pogadanki czy prelekcje. W świetle statystyk opracowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Policję oraz instytucje badawcze, mamy w Polsce do czynienia z epidemią problemów narkotykowych : wzrostem podaży narkotyków, obniżaniem się wieku eksperymentów narkotykowych, narastaniem przestępczości narkotykowej, destygmatyzacją marihuany, zwiększającą się liczbą środków, które umownie określamy jako paranarkotyki. Z jednej strony rośnie liczba młodych osób deklarujących osobisty kontakt z narkotykami, z drugiej zaś na polski rynek trafia coraz więcej silnych narkotyków zwłaszcza kokainy i amfetaminy. Autorzy tej książki przeprowadzili (w latach ) badania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich Mazowsza, Ziemi Świętokrzyskiej i Podlasia niemal 1/5 uczniów stwierdziła, że ma za sobą kontakt z narkotykiem lub paranarkotykiem (w najnowszych badaniach porównawczych prowadzonych przez studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie odsetek ten wyniósł 12% dla gimnazjalistów i 17% dla uczniów szkół średnich). Z tych deklaracji wynika, że w opisywanych grupach wiekowych dominuje eksperymentowanie z marihuaną i amfetaminą oraz środkami umownie określanymi jako paranarkotyki. Wśród chłopców uczniów szkół średnich odnotowano także wysoki (niemal 8%) odsetek przyjmujących środki wspomagające rozwój masy mięśniowej, zaś w grupie czynnie uprawiających kulturystykę jest to ponad 67%. Nowym problemem jest wzrost doświadczeń narkotykowych wśród dorosłych, zwłaszcza w wieku lat, np. wśród kierowców, przedstawicieli handlowych i młodych manadżerów. Dotyczy to szczególnie osób 15

16 Mariusz Jędrzejko pracujących w warunkach dużego psychicznego i fizycznego obciążenia. Badania naukowe sygnalizują także rosnącą liczbę zażywających narkotyki wśród młodych, bogatych Polaków, intensywnie pracujących, nierzadko osiągających sukcesy zawodowe. Ważnym wskazaniem współczesnych analiz problemu narkotykowego jest teza wskazująca, iż narkomania przestaje być chorobą nizin społecznych i młodzieży, wychowującej się w patologicznych środowiskach. Współczesny obraz narkomanii wskazuje na potrzebę ponownego przemyślenia teorii odnoszących się do źródeł tego zjawiska (stąd w drugiej części prezentujemy Czytelnikowi, z konieczności zwięzłą, analizę teoretycznego podejścia do uzależnień). W świetle wielu współczesnych badań prawdziwą jest też teza, wskazująca na powiązania narkomanii z innymi patologiami społecznymi, np.: prostytucją, zorganizowaną przestępczością, niektórymi agresywnymi subkulturami młodzieżowymi. Rys. 1. Wielowymiarowy charakter narkomanii przestępczość narkotykowa związek z innymi formami przestępczości penalizacja sprawców utrata zdolności do życia społecznego rozpad rodziny współuzależnienie wpływ na rozwój innych patologii utrata zdolności zawodowych PROBLEM PRAWNY PROBLEM SPOŁECZNY NARKOMANIA PROBLEM ZDROWOTNY 16 rozbudowa placówek leczenia narkomanów wpływ na rozwój innych chorób choroba niemożliwa do pełnego wyleczenia wysokie koszty leczenia narkomanów

17 Czy istnieje potrzeba mówienia i pisania o narkomanii? Badacze zjawiska narkomanii wskazują na nowe problemy narkotykowe i paranarkotykowe. Jednym z najważniejszych jest pojawienie się na rynku nowych substancji psychoaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, używanych do odurzania się, które często nie są zdiagnozowane medycznie. Często są to zupełnie nowe substancje lub wyciągi z egzotycznych roślin, dotychczas mało znanych na naszym rynku. Obok powszechnych w lasach i na łąkach bielunia dziędzierzawy oraz pokrzyku wilczej jagody, rośnie konsumpcja preparatów kofeinowych, Jednym z nowych problemów rozwoju narkomanii jest wprowadzanie na rynek dotąd nieznanych, medycznie nieprzebadanych substancji psychoaktywnych. guaranowych, leków nasennych i uspokajających, szałwii meksykańskiej, a także mieszanin substancji chemicznych. Problem ten odnotować należy także w aspekcie reklamowania środków wspomagających pamięć oraz zmniejszających zmęczenie. Wyniki badań przeprowadzonych przez autorów tej pracy wskazują, że niemal 11% maturzystów (2007 rok) sięgało po środki poprawiające pamięć i koncentrację; wśród studentów odsetek wynosił niemal 18% (badania warszawskie, grudzień 2006 styczeń 2007 roku). W kontekście poczynionych ustaleń uzasadnione jest postawienie tezy, że mamy do czynienia z propagowaniem wśród młodych ludzi nienaturalnych sposobów zwiększania wydolności fizycznej i psychicznej. Jak się wydaje, zjawisko to nabiera wymiaru społecznego, także w innych grupach wiekowych i zawodowych. Tej kwestii poświęcamy osobny rozdział. Poniższa książka powstała z myślą o jak najszerszej popularyzacji problemów narkotykowych, zwłaszcza wśród nauczycieli, pedagogów szkolnych, działaczy organizacji non-profit, studentów kierunku pedagogika, zwłaszcza w specjalnościach pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika kryminalistyczna. Ale oczywiście radzi będziemy, jeśli okaże się przydatna dla innych osób. Autorzy dziękują recenzentowi tej pracy prof. Józefowi Kocurowi, wybitnemu znawcy narkomanii, za wsparcie przy jej opracowaniu oraz wiele cennych wskazówek naukowych. 17

18

19 ROZDZIAŁ I Mariusz Jędrzejko, Anna Kowalewska Narkomania wybrane pojęcia i defi nicje Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić przyczyny rozwoju uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ich autorzy poszukują źródeł i przyczyn rozwoju problemu narko- Nie posiadamy pewnych dowodów na to, kiedy po tykowego w czynnikach społecznych, behawioralnych, psychicznych, nierzadko we wzorcach raz pierwszy narkomania ujawniła się jako problem kulturowych. Wszystkie one wskazują na narkomanię jako jeden z typów uzależnienia. Jak społeczny. Zażywanie narkotyków znane jest od wiadomo, uzależnienie jest jednym z istotnych co najmniej 5000 lat, ale przejawów patologii społecznej. Spośród licznych definicji patologii społecznej wydaje się, jest prawdopodobne, że sięgano po nie wcześniej. że odzwierciedlenie problemu uzależnienia, jako Przyjmujemy, że społeczeństwo po raz pierwszy patologii, dobrze ujmuje następująca autorstwa prof. Ireny Pospiszyl: patologią społeczną jest zwróciło uwagę na konsekwencje uzależnienia ogół przypadków śmierci, obniżenia poziomu moralnego, pogorszenia samopoczucia i strat w okresie podboju tzw. materialnych spowodowanych naruszeniem reguł prakseologicznych, moralnych i prawnych Dzikiego Zachodu oraz wojen opiumowych w oraz postępowaniem autodestruktywnym 1. Ze Chinach w XIX wieku. współczesnych analiz problemu uzależnienia wynika, że jest ono źródłem indywidualnego i społecznego cierpienia. Podwójne ujęcie problemu cierpienia, jako konsekwencji uzależnień, nie jest przypadkowe. Po pierwsze, mamy do czynienia z cierpieniem jednostki, która 1 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s

20 Mariusz Jędrzejko, Anna Kowalewska się uzależniła. Po drugie, dostrzega się występowanie problemu cierpienia jej najbliższego otoczenia (często cierpienie to ma charakter współuzależnienia). Uprawnionym jest stwierdzenie, iż jest to cierpienie obejmujące wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Ogarnia ono sferę fizyczną, psychiczną, społeczną, a także duchową. Zauważmy też na wstępie, że rozwój narkomanii wskazuje na rozszerzanie równoległego, niezwykle poważnego problemu społecznego. W ramach jego analizy badacze usiłują odpowiedzieć na pytanie: dlaczego człowiek odbiera sobie wolność decydowania o sobie? Uzależnienie od substancji psychoaktywnych istota problemu Nie od dziś wiadomo, że uzależnić można się od wszystkiego, co jest w stanie zagłuszyć stan umysłu. Człowiek może uzależnić się zarówno od środków chemicznych, jak i od różnych czynności. W obszarze uzależnień wymienia się także uzależnienia od 2 Czytelników zainteresowanych całościowym przeglądem istniejących teorii kierujemy do prac Jolanty Rogali-Obłękowskiej, która dzieli je na biologiczne, psychologiczne, socjologiczne oraz teorie więzi interpersonalnych. Autorka omawia je w całościowym kontekście funkcjonowania człowieka. Podobnie, choć uwzględniając nieco inny podział, teorie te przedstawiają Czesław Cekiera i Dorota Pstrąg. Autorzy ci prezentują zbliżone koncepcje biologiczne, tłumaczące przede wszystkim biologiczny i popędowy aspekt uzależnienia, przy czym C. Cekiera przedstawia również różne modele patogenezy toksykomanii, reasumując je stwierdzeniem, że: nie można nikogo wyłączyć od możliwości stania się toksykomanem. D. Pstrąg natomiast przedstawia także istniejące koncepcje pedagogiczne na omawiany temat. Od strony psychologicznej teorie uzależnień analizują Lidia Cierpiałkowska i Helena Sęk. W biologicznym aspekcie istniejące teorie przedstawiają Wojciech Kostowski oraz Ronald A. Ruden i Marcia Byalick (tłumaczenie polskie Arkadiusza Millera). Autorzy ci akcentują znaczenie chemii mózgu, a tym samym istotnej roli odpowiedniego poziomu neuroprzekaźników, generującego predyspozycje do uzależnienia. Z pedagogicznego punktu widzenia na uwagę zasługują także prace akcentujące zagrożenia związane z dysfunkcjonalnością lub patologią środowiska rodzinnego młodzieży. Tematykę tę podejmują C. Cekiera oraz Zbigniew Gaś. Etiologię uzależnienia od substancji psychoaktywnych z punktu widzenia psychopatologii przedstawia Robert Meyer (przekład polski: Małgorzata Palczewska), analizując poszczególne przypadki uzależnień. Teorie socjologiczne, bezpośrednio nawiązujące do powstawania uzależnień, poza J. Rogalą-Obłękowską, przedstawia Marta Petrykowska, natomiast całościowy przegląd socjologicznych teorii dewiacji zwięźle wyjaśnia Andrzej Siemaszko. Przemysław Piotrowski natomiast przedstawia teorie subkultur młodzieżowych. Z kolei teorie uzależnień w sposób syntetyczny przedstawia Wiesław Bożejewicz. 20

21 Narkomania wybrane pojęcia i definicje człowieka (kulty). Wielość czynników uzależnieniowych doprowadziła do powstania umownego podziału na uzależnienia chemiczne i niechemiczne. Do uzależnień chemicznych badacze zaliczają: alkoholizm, lekomanię, sterydomanię (coraz częściej wyodrębnia się ją z narkomanii jako bigoreksję), narkomanię i nikotynizm. Do uzależnień niechemicznych zaliczane są wszelkie inne nałogowe zachowania człowieka, wśród których najczęściej wymieniane są m.in.: patologiczny hazard, uzależnienie od jedzenia, uzależnienie od pracy, komputera i gier komputerowych, od Internetu, telefonu komórkowego, od zakupów, uzależnienia od człowieka, tanoreksję czy uzależnienie od seksu. Repertuar zachowań, od których człowiek może się uzależnić, jest o wiele szerszy. Opisywane są one w literaturze przedmiotu jako najbardziej charakterystyczne w dobie dzisiejszego szybkiego postępu cywilizacyjno-technicznego, a co za tym idzie nowych kulturowych wzorców zachowań (tj. w przypadku uzależnienia od gier komputerowych, telefonu komórkowego, Internetu lub innych multimediów) i nowych warunków życia (np. pracoholizm, shopping, uzależnienie od człowieka) 3. Uzależnienia chemiczne: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, bigoreksja, lekomania, uzależnienia od jedzenia, uzależnienia od substancji wzmacniających (dopalacze, sterydy), uzależnienia od innych substancji. Uzależnienia niechemiczne: hazard, seksoholizm, infoholizm (siecioholizm), uzależnienie od człowieka, tanoreksja, shopping, pracoholizm, uzależnienie od idei, uzależnienia wizualizacyjne Podstawowe pojęcia związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych Obecnie funkcjonujące terminy określające substancje zażywane w celu odurzenia się zostały określone w 1992 roku w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) 4. Terminy te i ich wcześniejsze synonimy przedstawiono w poniższej tabeli. 3 M. Teenson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 12; D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000, s. 20; M. Jędrzejko, Typologia współczesnych patologii społecznych (materiały do ćwiczeń), Pedagogium, Warszawa K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003, s

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Małgorzata Lachowska Uwarunkowania rodzinne i społeczno- środowiskowe osób uzależnionych od narkotyków przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno- readaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zatrudnienie i integracja społeczna Projekt 1.20 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Komponent szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Terapia uzależnień poradnik dla rodziców. Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz

Terapia uzależnień poradnik dla rodziców. Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz Terapia uzależnień poradnik dla rodziców Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz Katowice 2003 2 Pracownia Psychoprofilaktyki Zamiast wstępu kim jestem Witam Państwa w Gabinecie Terapii Uzależnień.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ. F I D E S E T R A T I O Strona 1

WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ. F I D E S E T R A T I O Strona 1 WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 42 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Redaktorzy prowadzący i redakcja merytoryczna: Piotr Jabłoński Bogusława Bukowska Jan Czesław Czabała

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy,

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, zakończyła się polska prezydencja w Radzie UE. Trwała 184 dni. Szef prestiżowego ośrodka badawczego Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych Mark Leonard zwrócił uwagę na zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Recenzent Barbara Woynarowska. Projekt okładki Ewa Beniak-Haremska. Redaktor Beata Królicka. Skład PM LOGO

Recenzent Barbara Woynarowska. Projekt okładki Ewa Beniak-Haremska. Redaktor Beata Królicka. Skład PM LOGO Komitet Redakcyjny Sławomir Kaczmarek (przewodniczący) Zygmunt Babiński, Katarzyna Domańska, Grzegorz Kłosowski Andrzej Prószyński, Marlena Winnicka, Jacek Woźny Ewa Zwolińska, Grażyna Jarzyna (sekretarz)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim

Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń Vademecum problematyki uzależnień - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało drugą edycję kampanii Narkotyki? Na co mi to, tym razem przebiegającą pod hasłem Odleć z nami, nie z narkotykami!.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna Niepełnosprawność intelektualna Między diagnozą a działaniem Remigiusz J. Kijak Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Małgorzata Przybysz-Zaremba Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Olsztyn 2008 1 SPIS TREŚCI Strona Wstęp 4 1. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów jako problem społeczny 7 1.1. Próba

Bardziej szczegółowo

Wolni od uzależnień behawioralnych

Wolni od uzależnień behawioralnych Przedstawiona do recenzji publikacja podejmuje w sposób wieloaspektowy niezwykle ważną i aktualną problematykę uzależnień. Nie tylko wypełnia istniejącą na lokalnym rynku wydawniczym lukę, ale z pewnością

Bardziej szczegółowo

Polityka karna wobec osób używających narkotyki

Polityka karna wobec osób używających narkotyki Polityka karna wobec osób używających narkotyki Narkotyki Polityka Legislacyjna Ustawa HIV/AIDS Rozwiązania zagraniczne Wybór artykułów na temat narkotyków i prawa narkotykowego 1 ILUSTRACJE NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOERAPII im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 2012/2013 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2012r. 1 WPROWADZENIE I. ZNACZENIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU. Renata Miszczuk PRZYCZYNY WCZESNEJ INICJACJI NARKOTYKOWEJ

AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU. Renata Miszczuk PRZYCZYNY WCZESNEJ INICJACJI NARKOTYKOWEJ AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU Kierunek: Pedagogika Specjalność: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna Renata Miszczuk PRZYCZYNY WCZESNEJ INICJACJI NARKOTYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK 1 Załącznik do uchwały RG.. z dnia... PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK Opatów 2013 r. 2 SPIS TREŚCI I. ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA str. 3 II. WPROWADZENIE str.

Bardziej szczegółowo

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Kamila Dudek Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Alkohol towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wpływ i skutki wpływu

Bardziej szczegółowo

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU Barbara Purandare SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Wstęp. Alkoholizm i uzależnienie od alkoholu. Jerzy Mellibruda

Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Wstęp. Alkoholizm i uzależnienie od alkoholu. Jerzy Mellibruda 1 Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu Jerzy Mellibruda Rok: 1997 Czasopismo: Alkoholizm i Narkomania Numer: 3, 28 Wstęp Od końca lat osiemdziesiątych w wielu placówkach odwykowych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo