OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE dlakazdego nr 6 (8) 2007 r. nakład egz. ISSN Niech jedynie radość, szczęście i zdrowie towarzyszą Wam w Nowym Roku, przepełnionym ciepłem i dobrocią Życzą swoim pacjentom lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego i redakcja Zdrowia dla Każdego Badania diagnostyczne Centrala NFZ podjęła się zebrania rozproszonych przepisów w jeden załącznik do umów, który dotyczy zasad wykonywania badań diagnostycznych. Więcej w tekście Bożeny Janickiej >>2 Tabletki to nie cukierki Patrzę na moich Pacjentów z podziwem. Mają zdrowie... Przychodzą tylko po przepisanie leków. >>3 Czy bać się raka? Przykłady społeczeństw zachodnich, które odnoszą sukcesy w zwalczaniu nowotworów świadczą najlepiej o tym, że jest to możliwe. Pisze Dariusz Surdyka >>4 Zimno na zdrowie Morsy to nazwa amatorów kąpieli w lodowatej wodzie odkrytych zbiorników wodnych. Od samego patrzenia robi się zimno. Co widziała Dorota Włodarska? >>12 Pięćdziesiątka po raz pierwszy Czy obrazem osoby w wieku sędziwym musi być zramolała staruszka i stetryczały starzec? Pyta Jerzy Stępień >>14 Potrawy według pani Lucyny Niektóre potrawy były wspólne dla wszystkich stołów. Jednak dla zamożnych obywateli Ćwierczakiewiczowa przygotowała zupełnie odmienne zestawy dań pisze K. Kastamonu >>16

2 2 6 (8) 2007 KRAJ ZDROWIEdlaKAZDEGO.pl KTO, CO, GDZIE I KIEDY Badania diagnostyczne Od wielu miesięcy pacjenci kierują do nas pytania o zasady wykonywania i kierowania na badania diagnostyczne. BOŻENA JANICKA Centrala NFZ podjęła się zebrania rozproszonych zapisów w jeden załącznik do umów, który dotyczy właśnie zasad wykonywania badań diagnostycznych. Jest on zatytułowany: Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym wydaniu naszej gazety przedstawiamy część opracowań dotyczących relacji lekarz rodzinny (POZ) a lekarz poradni specjalistycznej oraz lekarz rodzinny a lekarz szpitala czy kliniki w zakresie kierowania i wykonywania badań diagnostycznych. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego prowadzi leczenie, w którym zleca i kieruje na badania diagnostyczne. Badania diagnostyczne nie leczą! Tak, to prawda, podstawą leczenia jest wywiad i badanie pacjenta. Diagnostyka jest uzupełnieniem lub ukierunkowaniem procesu diagnostycznego, leczniczego i rokowniczego. 1 Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz, udzielający świadczeń w ramach umowy podpisanej z NFZ. Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli w ramach umowy z NFZ (lekarz POZ, specjalistyki, szpitala, kliniki), udzielający porad lekarskich, w prowadzonym leczeniu czy diagnozowaniu zleca, wykonuje i opłaca badania diagnostyczne, które są konieczne w prowadzonym przez niego leczeniu. Nie może zlecać badań na wniosek innych. 2 Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest do posługiwania się w procesie prowadzonego przez siebie leczenia i diagnozowania formularzami, których merytoryczną zawartość określa NFZ, o ile nie wynikają one z odrębnych przepisów. Jest to ważny zapis, mówiący o tym, że każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ, zlecając i zalecając wykonanie badań diagnostycznych nie może pisać tego zlecenia na jakimś świstku papieru. Ma on obowiązek wypisać zlecenie na druku skierowanie, określonym przez NFZ, co jest załącznikiem do każdej umowy z NFZ. Lekarz ma także obowiązek przystawić wynikające z druku pieczątki (lekarską i zakładu/poradni mającej umowę z NFZ). 3 Lekarz POZ kierujący świadczeniobiorcę do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania. Prowadząc leczenie, lekarz podejmuje decyzje o rodzaju wykonywanych badań diagnostycznych, które służą terapii lub stawianiu diagnozy i na te badania wystawia skierowanie. Badania te często są podstawą do kierowania do dalszego leczenia u specjalisty lub w szpitalu. Są to najczęściej badania, które pozwalają na wstępne rozpoznanie, a dalsze diagnozowanie podejmują już specjaliści lub szpitale. 4 W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i koszty ich wykonania pokrywa świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego świadczeniobiorca ma prawo zgłosić się bez skierowania. Zapis jednoznacznie określa, kto zleca, czyli wystawia druk skierowania i kto opłaca badania konieczne do kontroli lub dalszego leczenia w trakcie prowadzonej terapii przez poradnię specjalistyczną. Są to specjaliści prowadzący to leczenie. 5 W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania. Lekarz specjalista, widząc konieczność dalszego leczenia szpitalnego, wystawia skierowanie do szpitala i dołącza do niego wyniki wykonanych badań, aby wskazać wstępne rozpoznanie. 6 W przypadku kierowania świadczeniobiorcy z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki badań wykonane w poradni kierującej oraz inne badania diagnostyczne, będące w posiadaniu świadczeniobiorcy, a wykonane przez lekarza POZ, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania, stanowiącego przyczynę skierowania. Temat często podejmowany w korespondencji przez pacjentów: jestem już leczony u specjalisty, który uważa, że mam iść na konsultacje lub na leczenie do innej poradni specjalistycznej Ten zapis wyjaśnia, że każdy lekarz poradni specjalistycznej, widząc konieczność i wskazania, ma prawo i obowiązek skierować pacjenta do dalszego leczenia specjalistycznego, wystawiając druk skierowania i dołączając wykonane wcześniej badania, potwierdzające wstępne rozpoznanie, będące wskazaniem do dalszego leczenia specjalistycznego. 7 W przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala. Zapis jest czytelny i jasny. Pacjent kierowany do szpitala i przyjęty na leczenie szpitalne ma zlecane i wykonywane wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, oczywiście wynikające z prowadzonego procesu leczenia, przez leczący pacjenta szpital. >> Opisane zapisy jasno wyjaśniają zasady zlecania, wykonywania i opłacania badań diagnostycznych w ramach podpisanych umów z NFZ. Uwaga! Badania diagnostyczne są wykonywane na zlecenia leczącego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i wynikają z prowadzonego przez niego procesu leczniczego, a nie są to sugestie życzeniowe, roszczeniowe czy też przerzucanie tych zadań z innych podmiotów, np. gabinetów prywatnych. Umowa z NFZ, czy to w POZ czy w szpitalu, nie obejmuje i nie uprawnia do wykonywania badań zlecanych czy sugerowanych w gabinetach prywatnych. Nasz system opieki zdrowotnej udzielający porad i świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czyli umowy z NFZ, opiera się na kilku ogniwach. Są to lekarze rodzinni POZ, specjaliści ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lekarze szpitalni oraz kliniczni. Przedstawione powyżej zasady jednoznacznie określają, że każde ogniwo służby zdrowia ma swój zakres obowiązków w sprawie badań diagnostycznych w trakcie prowadzonego procesu leczniczego pacjentów. Przestrzeganie i zachowywanie tych zasad jest podstawą dobrego funkcjonowania systemu i uchronienia pacjentów przed dezinformacją i niepokojem. Odrębną sprawą są programy profilaktyczne (będące niejako przeglądem technicznym naszego stanu zdrowia), których jednym z elementów są również przesiewowe badania diagnostyczne. Ale to będzie już tematem kolejnego wydania naszej gazety. Autorka jest prezesem ZPOZ Wlkp-PZ, specjalistą medycyny rodzinnej i pediatrii. Fot. Archiwum ŻYWIENIE DZIECI W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM Zanim maluch dorośnie Dzieci w wieku przedszkolnym mogą w zasadzie jeść wszystko, co jedzą dorośli, z wyjątkiem potraw ciężkostrawnych i bardzo ostrych. Nie znaczy to wcale, że mogą jeść byle co, byle kiedy i byle jak. ARTUR ŻERKOWSKI P owinniśmy starannie kontrolować ilość i jakość pokarmów spożywanych przez nasze dzieci. Okres przedszkolny obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Rosnącemu i rozwijającemu się organizmowi dziecka potrzeba odpowiedniej ilości składników odżywczych. Szczególnie ważne są składniki budulcowe, jak wysokowartościowe białko, składniki mineralne oraz witaminy. W żywieniu dzieci należy zwracać uwagę na regularność oraz liczbę podawanych posiłków w ciągu dnia. Powinno jadać 4-5 posiłków. Bardzo ważne są godziny podawania - powinny być stałe, a przerwy między nimi niezbyt długie, najlepiej 3 godziny, jednak nie więcej niż 4. Niewystarczająca ilość i jakość pokarmów będzie przyczyną ospałości i gorszego rozwoju, natomiast przekarmianie spowoduje ociężałość i nadmierne tycie. Jeśli chcemy żeby dziecko chętnie jadło, potrawy powinny być świeże, kolorowe i apetyczne. Bardzo ważne jest też otoczenie: wygląd stołu, ładna zastawa, spokojna atmosfera w czasie posiłków. Pamiętajmy, że jedzenie ma być dla dziecka czymś naturalnym. Nie namawiajmy malca na siłę, by usiadł przy stole, nie zmuszajmy do jedzenia. Dziecko widząc, że pozostali uczestnicy posiłku jedzą spokojnie, szybko dostosuje się do ogólnego nastroju Jeśli dziecko lubi tylko słodycze Pamiętaj, że mała ilość czekolady nie zaszkodzi Twojemu maluchowi, zawiera dużo magnezu. Chcąc odzwyczaić dziecko od ciągłego podjadania słodyczy, powinno zawsze mieć pod ręką np. pestki słonecznika, dyni, rodzynki na przykład musli.dobrym pomysłem jest umówienie się z przedszkolakiem, że będzie mógł jeden dzień w tygodniu zjeść tyle słodyczy ile będzie chciał, ale w pozostałe dni w tygodniu nie podjada słodyczy. Dzięki takiej umowie zęby naszego malucha tylko raz w tygodniu będą narażone na duże ilości cukrów, a i tak ilość zjedzonych słodyczy w ciągu jednego dnia będzie dużo mniejsza niż ilość słodyczy zjedzonych po trochę w ciągu tygodnia. Rady dla rodziców Podawaj małe i urozmaicone porcje. Dbaj o estetykę i atrakcyjność podawanych posiłków. Unikaj zmuszania malucha do jedzenia liczą się nawet śladowe ilości w urozmaiconej diecie. Twoje dziecko, gdy pije dużo soków dostarcza organizmowi wielu kalorii. Jeśli chcesz by Twój niejadek więcej jadł ogranicz mu ilość wypijanych słodkich napojów. Zaproś dziecko do wspólnego przygotowywania posiłku. Nie poganiaj dziecka zadbaj, by mogło spokojnie spożyć posiłek, pamiętając, że wolne jedzenie jest zdrowe. MIĘDZY PRAWEM A PRZYWILEJEM Przerwa na karmienie Kilka dni temu młoda mama zwróciła się o wydanie zaświadczenia, które pozwoli jej na przerwę w pracy na karmienie lub będzie mogła godzinę wcześniej zakończyć z tego powodu pracę. JANUSZ TYLEWICZ J ej szefowa powiedziała, że zaświadczenie ma przynieść od rodzinnego albo od ginekologa. Ale zamiast uczynnego lekarza rodzinnego, moja pacjentka spotkała we mnie doktora-służbistę. Pogrzebałem trochę w głowie i w przepisach i okazało się, że i owszem, na podstawie tego zaświadczenia może być przeniesiona na inne stanowisko, mieć skrócony wymiar czasu pracy, a nawet w skrajnych przypadkach mieć wolne w pracy. Jednak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 marca 2006 r. wyraźnie wskazuje jako odpowiedzialnego za wydanie tego zaświadczenia lekarzaprofilaktyka, czyli mówiąc po polsku lekarza medycyny pracy, pod którego opieką znajduje się ten zakład lub jego pracownicy. Jako lekarz-rodzinny, służbista, przedzwoniłem następnego dnia do kadrowej zakładu pracy mojej pacjentki. Szefowa poinformowała ją o prawach przysługujących jako pracownikowi. Mnie pozostała świadomość dobrze odrobionego zadania. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią ( Dz.U ) Kodeks Pracy. Ustawa z dn Art.229

3 ZDROWIEdlaKAZDEGO.pl KRAJ 6 (8) TRZEBA CZYTAĆ, ROZMAWIAĆ, UDZIELAĆ SIĘ SPOŁECZNIE My srebrnogłowi Utarło się, że na stare lata czeka nas niedołęstwo, skleroza i same nieprzyjemności. Tymczasem patrząc choćby na prof. Władysława Bartoszewskiego widzimy energicznego, elokwentnego, dojrzałego mężczyznę, który miast narzekać na kolejne dolegliwości, ma czas, chęć i możliwość dzielenia się z nami swoją mądrością i doświadczeniem życiowym. LEK. MED. JOANNA STĘPIEŃ Jak to się dzieje, że 84-latek może nam imponować swoją witalnością oraz werwą i logiką wypowiedzi oraz myślenia? Czy Pan Profesor to zmutowany wyjątek? Czy absurdem były Rady Starszych i archonci? A może to nasz model funkcjonowania w społeczeństwie osób sędziwych jest błędny? Otóż, jak się okazuje, nieprawdą jest, że w miarę upływu czasu nasz mózg tylko zanika i traci swoją sprawność. Wiele współczesnych badań dowodzi, że w naszym centralnym układzie nerwowym cały czas tworzą się nowe komórki i połączenia nerwowe. Między innymi tak powstaje pamięć, gromadzenie wiedzy i doświadczeń życiowych. Tak naprawdę, umiejąc tworzyć i przechowywać olbrzymie zasoby pamięci w swoim mózgu, mamy nadal mgliste pojęcie na temat tego, jak powstaje i działa pamięć ludzka. Niemniej jednak dzięki współczesnym możliwościom technik neuroobrazowania dowiadujemy się, że siwa głowa jest jednocześnie opakowaniem olbrzymiej sieci łączących się ze sobą komórek magazynujących i przechowujących zasoby nieporównywalnie większe niż megakomputery Pentagonu. Co robić, aby w pełni i niezależnie od wieku z tych zasobów korzystać? Trzeba gimnastykować umysł, czytać, rozmawiać, udzielać się społecznie, wyjść z domu i służyć swoją mądrością zagubionej i pozbawionej autorytetów młodzieży. Kiedyś w wielopokoleniowych rodzinach to dziadkowie i babcie wychowywali wnuki, kochając i wspomagając je w rozwoju umysłowym i społecznym oraz dzieląc się swoimi doświadczeniami. Zalecenia, jak dbać o swój mózg znajdziecie państwo w ramce. Rozbicie przez tryb dzisiejszego życia modelu wspólnie zamieszkującej rodziny wielopokoleniowej sprzyja usuwaniu dziadków i babć na margines. Gdy przydałoby się, aby ktoś porozmawiał z dziećmi, wysłuchał je, na co nie mają czasu współcześni rodzice, to spaczone, by nie rzec zerwane, więzi rodzinne separują od siebie dziadków i wnuków. Aktywna babcia lub dziadek może być największym skarbem rodzinnym. I to nie jako namiastka domowej służby, zajmującej się bezpłatnym dozorem dzieci, zakupami i przygotowywaniem posiłków. Kto z nas, zagonionych codziennością może zdobyć się na zdystansowaną ocenę? Jak dużym nadużyciem jest prymitywne założenie, że osoba sędziwa musi być niepełnosprawna umysłowo i emocjonalnie, czy wręcz predysponowana do nieformalnego jej ubezwłasnowolniania? Czy nie czas przyznać się, że nasz stosunek do osób sędziwych stawia je na szarym końcu naszych priorytetów rodzinnych? Idą święta pomyślmy cieplej o naszych seniorach nie tylko z tej okazji. Nasze życie bez nich i ich życie bez nas byłoby równie niepełnowartościowe. Autorka jest pediatrą, neurologiem oraz lekarzem rodzinnym ze Złotowa Jak dbać o oszroniony mózg? 1. Twój mózg wymaga dożywotniej stymulacji wysiłkiem intelektualnym, dbaj by tego wysiłku Ci nie zabrakło. 2. Wiele dysfunkcji mózgu jest wynikiem nieleczenia lub złego leczenia innych chorób lecz je systematycznie. 3. Unikaj wszelkich urazów głowy ich efekty sumują się przez całe twoje życie. 4. Braki żywieniowe w dzieciństwie trwale upośledzają czynność mózgu, wybór mleka zastępczego dla twojego dziecka i diety eliminacyjne ustalaj zawsze ze swoim lekarzem. 5. Późniejsze niedobory żywieniowe są również przyczyną pogorszenia sprawności mózgu, dbaj by twoja dieta zawierała kwas foliowy, witaminy A, B i E oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. 6. Unikaj używania aluminiowych garnków, sztućców i zastawy. Mogą być odpowiedzialne za chorobę Alzheimera. STAROŚĆ CZY WARTO WALCZYĆ O ZDROWIE? Pytanie niby retoryczne Wszędzie słyszymy, że trzeba, że musimy dbać o siebie. Że to dla nas jest dieta, gimnastyka, higieniczny tryb życia, suplementy i leki. LEK. MED. JOANNA STĘPIEŃ LEK. MED. JERZY STĘPIEŃ C o robić, gdy dopadnie nas prawdziwy problem? Gdy choroba zaatakuje nasz mózg. Gdy padną tak straszne słowa, jak: udar, wylew, niedokrwienie? Nagła lub powolnie postępującą dysfunkcja czynności intelektualnych, zaburzenia pamięci i mowy, a choćby prozaiczny w tym zestawieniu niedowład? Poddać się i pogodzić, jak twierdzą niektórzy? Co się stało, to się nie odstanie, bo nie warto próbować i nic się nie da zrobić? Odpowiedź brzmi zdecydowanie i po wielokroć NIE! Jeszcze niedawno po każdym urazie, wylewie lub też epizodzie niedokrwiennym kazano pacjentowi długo leżeć. Nie pozwalano na żadną aktywność ruchową, ograniczano aktywność umysłową, a jak by się dało pętano pewnie i ducha. Błędnie, jak się okazuje, zakładano, że część mózgu uległa zniszczeniu (w mózgu jest dziura ) i nic się nie da zrobić. Czas się uderzyć we własne medyczne piersi MYLILIŚMY SIĘ! Niewiara w zdolności mózgu do regeneracji i transformacji funkcjonalnej została ostatecznie obalona przez badania, obrazujące funkcjonowanie centralnego układu mózgowego. Jak się okazuje, wykorzystujemy tylko niewielką część potencjału naszych mózgów, a ich faktyczne możliwości są jeszcze nieodgadnione. Dziś wiemy, że inne ośrodki nawet te, które pozornie są zarezerwowane dla innych działań mogą się nieco ścieśnić, a nawet wręcz przekwalifikować czynnościowo. Uwolnione moce przerobowe mogą być udostępniane tym ośrodkom, które zostały uszkodzone lub też zniszczone. Mózg jest plastyczny, wbrew dawnym poglądom nawet do późnych lat naszego życia. Im wcześniej rozpoczniemy walkę o jego sprawność, tym szybciej uzyskamy efekty. Nie wierzmy, że nie warto. Jeszcze ok. 20 lat temu neurolodzy twierdzili, że jak dziecko rodzi się z uszkodzonym neuronem ruchowym, to nie ma sensu jakiekolwiek usprawnienie to jak przyprawianie urwanej nogi mówili. NIEPRAWDA! Jeśli odpowiednio wcześnie uruchomimy właściwą rehabilitację i stymulację, to uszkodzone ośrodki świadomie starając się dysponować ruchem. Istnieją znaczne szanse na to, aby w dużej mierze wróciły funkcje uszkodzone nawet na skutek dużych perypetii zdrowotnych. Analogicznie jest u Pacjentów po udarach i uszkodzeniach mechanicznych mózgu. Im wręcz łatwiej jest przypomnieć sobie utracone funkcje niż noworodkom je odkryć. Ale warto też pamiętać o tym, że strata funkcji mózgu jest różnicą między stanem wyjściowym i efektami choroby. Im bardziej stymulujemy nasz mózg do stałego wysiłku intelektualnego, a ciało do racjonalnej aktywności, tym potencjalne ubytki pochorobowe będą mniejsze. Autorzy są twórcami programu intensywnej rehabilitacji schorzeń centralnego układu nerwowego i układu ruchu z użyciem botuliny LEK NIE JEST NORMALNYM POŻYWIENIEM DLA ORGANIZMU. MA LECZYĆ W OKREŚLONYM PRZYPADKU CHOROBY Tabletki to nie słodkie cukierki Wysypuję z torby MEDIA MARKT Nie dla idiotów stos opakowań po lekach. Patrzę i myślę odpowiedni napis. Tylko idiota może przepisać tę furę leków! Biorę głęboki oddech i zaczynam porządkowanie leków od rozmowy z pacjentem, przekonanym, że leki zapisane przecież przez specjalistów mają zostać. LEK. MED. IWONA MAY P atrzę na moich Pacjentów z podziwem. Mają zdrowie... Przychodzą tylko po przepisanie leków. Na studiach medycznych farmakologia jest jednym z obszerniejszych i trudniejszych przedmiotów, zakończonych egzaminem, na którym egzaminator nie ma litości. Tu nie można się mylić, lekami ratuje się życie. Myślę intensywnie, jak mam przekazać pacjentowi w sposób zrozumiały i przystępny wiedzę na temat leżących na biurku leków. Na początek posegregowałam leki zależnie od tego, od jakiego doktora je otrzymał. Zaczynam pytać mojego Pacjenta o najbardziej dokuczliwe dolegliwości Bo to Pani Doktor było tak opowiada pacjent. Poszedłem do neurologa z tymi bólami głowy, co po niczym mi nie przechodziły. Neurolog zapisał mi, o! te leki pokazuje na jeden zestaw i skierował mnie do ortopedy. Poszedłem się zarejestrować, ale dawno już nie byłem u okulisty, to też się zarejestrowałem. Na skórze małego palca miałem jedną krostkę, to się przy okazji zapisałem do dermatologa i dostałem te leki pokazuje następny zestaw. Ortopeda mnie zbadał i dał te leki pokazuje następne ale, że te bóle głowy mogę mieć, bo mi krew źle krąży, to skierował mnie do kardiologia. Po drodze była apteka, to jeszcze dokupiłem sobie 2 leki na wzmocnienie. Pani w aptece powiedziała, że są bardzo skuteczne Mam już odpowiedź na moje pytanie! Leki powtarzają się pod innymi nazwami. Skład ten sam, ale nazwa inna. Czy starczyło panu dnia, aby te wszystkie leki zażywać codziennie? Nie, nie odpowiada pacjent. Oddycham z ulgą. Samych leków przeciwbólowych było 10, choć o innych nazwach. Pozostałe leki brał tak jak mu pasowało, na zmianę raz jedne, raz drugie... Nie pozostaje mi nic innego, jak wytłumaczenie Pacjentowi, jak to wszystko działa i jakie są skutki brania tych leków, te dobre i te złe. Z leków przeciwbólowych musi pozostać jeden. Pokazuję pacjentowi, które to są. >> Na studiach medycznych farmakologia jest jednym z obszerniejszych i trudniejszych przedmiotów Pytam. Po którym najmniej boli i najszybciej ustępuje ból? Mój pacjent bez wahania wskazuje na jeden. Z 10 został więc jeden. Jeszcze tylko zastrzeżenie, że nie wolno go brać, gdy nie boli. Ten lek jest tylko w razie bólu! Można wówczas brać dziennie do 4 tabletek tłumaczę. Leki przeciwbólowe, używane często, w dużych ilościach, na pusty żołądek mogą wyrządzić wiele złego. Począwszy od zgagi, wrzodów żołądka, niewydolności nerek... Więcej już nie tłumaczę, widząc przerażoną minę pacjenta. Zajmujemy się następnymi lekami. Miały zwiotczyć mięśnie, aby mniej bolało. Ma ich w torbie 4 rodzaje, a wszystkie działają tak samo. To samo pytanie: Który najlepszy, ten zostaje. Na krążenie w żyłach następne 5 pudełek. Pytam pacjenta, czy ma zawroty głowy? Nie, ale miałem brać. Wybieram ten lek, który bierze się raz dziennie i ma najmniej ubocznych działań. Zostały nam jeszcze 3 pudełka. Jeden lek na wzmocnienie i zestaw witamin, które pacjent kupił sam w aptece. Na zadane pytanie, czy pacjent nie jada normalnych posiłków, czy jest słaby, odpowiada: Nic z tych rzeczy! I patrzy na mnie z zdziwiony. Tak mało mam brać? Wypisuję leki na jednej recepcie i na oddzielnej kartce zalecenia, jak tych leków używać. Umawiam się też na kontrolę. Pacjent wychodzi, a ja z przerażeniem myślę, czy nie wstąpi po drodze do apteki i znowu czegoś nie kupi! Miał przecież za mało leków! Wypijam szybko dwa łyki kawy. Mam następnego pacjenta. Nie, to tylko żona chorego. Sam chory nie może chorować, więc jest w pracy. Od wczoraj boli go gardło, temperatury nie ma. Tylko ja miałam w domu jedną tabletkę tego antybiotyku i niech mi pani przepisze, to będę to dalej dawać mężowi prosi żona pacjenta. W aptece nie chcą sprzedać bez recepty dodaje. Całe szczęście, myślę w duchu. Jak można leczyć na odległość?! Przecież podstawą jest zbadanie pacjenta. Pewnie, że w aptece nie wydadzą antybiotyku bez recepty, choć jest ich na półkach cała masa. Tylko że każdy ma specyficzne działanie zależne od choroby, odporności bakterii, stanu pacjenta, uczuleń na leki. Nie wypiszę recepty bez zbadania męża. Ale kobieta nie daje za wygraną. Pani doktor, ja już tyle razy tak robiłam, jak został antybiotyk, ale teraz w aptece też się uparli i nie chcą sprzedać! Spokojnie, tłumaczę sobie w myślach. Niby skąd żona ma wiedzieć, że takim postępowaniem wyrządza mężowi więcej krzywdy niż pożytku. Bakterie to też żywe stworzenia i chcą przeżyć. Kilkakrotne podawanie tego samego leku nie niszczy ich, gdyż się do niego przyzwyczają. A jeszcze dawka nie taka, bo trzeba oszczędzać, aby tabletek starczyło na 3 dni. Doktor nie chce zapisać, kupić w aptece nie można. Po 3 dniach te najsłabsze bakterie może zginą, ale te najsilniejsze zostaną. Już nie dadzą się tak łatwo zniszczyć. Tak się rodzi właśnie odporność na antybiotyki. Proponuję, aby chory mąż odwiedził mnie jednak jutro w gabinecie. Żona się zgadza. Nazajutrz, niestety, pacjent się nie zgłosił. Może antybiotyk wcale nie był konieczny, a może usłużna sąsiadka dała jakieś resztki antybiotyku, które zostały, jak była chora na zapalenie oskrzeli. Oddzielnym tematem odnośnie do antybiotyków jest ich podawanie dzieciom. Utarło się powszechnie przekonanie, że jeżeli dziecko gorączkuje, to musi dostać antybiotyk. Nic bardziej błędnego! Choroby infekcyjnej wywołanej przez wirusy nie leczy się antybiotykiem. Gorączka, która występuje u dziecka, jest objawem obrony organizmu. Jeżeli nie ma innych niepokojących objawów, podajemy lek przeciwgorączkowy, dużą ilość płynów do picia i obserwujemy dziecko. Nie podajemy także żadnego antybiotyku w czasie grypy wywołanej wirusem. Nie podajemy również bez zalecenia lekarza Biseptolu, bo to taki,,nibyantybiotyk. Problem jest poważny. Matki przychodzące z dziećmi wręcz wymuszają na lekarzu przepisanie antybiotyku. Jak można leczyć bez takiego specyfiku? Należy z rozwagą stosować antybiotyk, aby wówczas, kiedy będzie niezbędny był skuteczny. Po co podawać na zapas lek, który może szkodzić, a nie leczyć? W Polsce dostępnych jest kilka tysięcy leków. Pewną zaporą może być cena, ale i ona nie stanowi bariery dla pacjentów, lubiących połykać tabletki. Można wybierać, przebierać, próbować, bo to pomogło sąsiadce, a to bratu.. Lek nie jest jednak normalnym pożywieniem dla naszego organizmu. Ma leczyć w określonej chorobie i w określonym przypadku. W kartonikach znajdują się ulotki dotyczące leku jego działania, zarówno tego dobrego, jak i niepożądanego. Drodzy Pacjenci! Nie łykajcie tabletek jak najlepszych cukierków bez wyraźnej potrzeby. Nie sugerujcie się, że pomogły komuś innemu, nie traktujcie leków jako środka na zmniejszenie zmarszczek na twarzy i odmłodzenie. Zaufajcie swojemu lekarzowi, który patrzy na wasz organizm całościowo. Nigdy nie zaniecha on leczenia, jeżeli jest ono konieczne. Po to jesteśmy, po to jest cała medycyna rodzinna. Autorka jest specjalistą medycyny rodzinnej pediatrą (Wielkopolska)

4 4 6 (8) 2007 KRAJ ZDROWIEdlaKAZDEGO.pl PROGRAMY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH UMOŻLIWIAJĄ WCZESNE WYKRYWANIE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NOWOTWORÓW Czy bać się raka? Nowotwory złośliwe są coraz większym problemem zdrowotnym w naszym kraju, a także na całym świecie. Wzrost liczby ludności i wydłużenie długości życia, pociągające za sobą wzrost liczby osób w starszym wieku, oraz narażenie na czynniki rakotwórcze są uważane za główne przyczyny rosnącej od lat liczby zachorowań na raka. DR N. MED. DARIUSZ SURDYKA Ocenia się, że w 2004 r. w Polsce na choroby nowotworowe zachorowało ponad 130 tys. osób, zmarło natomiast prawie 90 tys. chorych. Oznacza to, że w ciągu 5 lat, tzn. w okresie , liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych zwiększyła się aż o 10%. Szacuje się przy tym, że w 2004 roku liczba chorych żyjących z rozpoznaniem nowotworu wynosiła w Polsce około 375 tys! Wśród kobiet przed 65 rokiem życia nowotwory stanowią obecnie główną przyczynę zgonów, wyprzedzając pod tym względem choroby układu krążenia. Jednak to mężczyźni najczęściej zapadają na choroby nowotworowe i również oni znacznie częściej niż kobiety umierają z powodu raka. Przy tym aż 1/3 zgonów z powodu nowotworów wśród mężczyzn stanowią zgony z powodu raka płuc! Do nowotworów najbardziej zagrażających mężczyznom zaliczamy również nowotwory jelita grubego, gruczołu krokowego oraz raka żołądka. Natomiast wśród kobiet najczęściej odnotowujemy zgony z powodu nowotworów złośliwych piersi, płuc, narządu rodnego i raka jelita grubego. Dynamicznie rośnie liczba zachorowań na raka piersi obecnie stanowi on już ponad 20% zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet. Statystyczne szanse na wyleczenie z choroby nowotworowej dorosłej osoby ocenia się w Polsce na około 30%. W krajach Unii Europejskiej udaje się wyleczyć średnio 50% chorych, a w USA około 60% chorych na nowotwory. Należy przy tym pamiętać, że w wielu przypadkach nowoczesna medycyna pozwala na wyleczenie % chorych na raka, pod warunkiem jednak, że nowotwory te zostaną wykryte we wczesnym stopniu zaawansowania. Obok dostępu do nowoczesnych metod leczenia podkreśla się coraz mocniej rolę profilaktyki zdrowotnej. Uchwalenie przez Sejm RP w 2005 r. ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych było niewątpliwym sukcesem polskich onkologów, którzy od lat nawoływali do zwiększenia wysiłków całego społeczeństwa w walce z rakiem. Ustawa zapewnia wieloletnie finansowanie działań, mających na celu między innymi poprawę wyposażenia ośrodków onkologicznych w urządzenia do diagnostyki i leczenia nowotworów oraz rozpowszechnienie programów profilaktyki nowotworów. Rola tych programów wynika z dwóch rodzajów korzyści zdrowotnych, do których one prowadzą. Po pierwsze określone działania profilaktyczne umożliwiają zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory. Po drugie wykonywanie badań profilaktycznych umożliwia skuteczniejsze leczenie nowotworów i zmniejszenie liczby zgonów. Program Pierwotnej Profilaktyki Nowotworów jest oparty na zaleceniach Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Obok popularyzacji badań profilaktycznych program ten zawiera szereg zasad dotyczących zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, zwalczania otyłości. Program zwraca szczególną uwagę na konieczność wyeliminowania kontaktu ze znanymi czynnikami rakotwórczymi, do których należą przede wszystkim dym tytoniowy oraz substancje szkodliwe w miejscu pracy. W krajach Unii Europejskiej zasady Kodeksu walki z rakiem zaczęto stosować w połowie lat 80. W roku 2000 stwierdzono, że umieralność na nowotwory złośliwe jest o 9,5% niższa niż oczekiwano na podstawie trendów obserwowanych w okresie wprowadzania Kodeksu. Świadczy to niewątpliwie o skuteczności zaleceń zawartych w tym dokumencie. NAJWIĘKSZĄ POMOC MOŻE OKAZAĆ RODZINA I PRZYJACIELE. NAJGORSZE JEST POCZUCIE OSAMOTNIENIA Fot. Archiwum Programy badań profilaktycznych (przesiewowych) umożliwiają wczesne wykrywanie najczęściej występujących nowotworów, takich jak rak piersi, rak szyjki macicy i nowotwory jelita grubego. Niektóre z nich są organizowane w Polsce już od wielu lat, niestety ich mały zasięg powodował, że nie przyczyniły się dotychczas do znacznego obniżenia umieralności z powodu tych nowotworów. Od 2 lat profilaktyczne badania mammograficzne oraz cytologia szyjki macicy są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bez żadnych ograniczeń. Z badania piersi mogą co 2 lata bezpłatnie skorzystać wszystkie kobiety w wieku lat, a z badania cytologicznego co 3 lata wszystkie kobiety w wieku lat. Uważa się przy tym, że istotną zmianę w umieralności z powodu raka piersi i raka szyjki macicy możemy uzyskać wówczas, gdy w badaniach profilaktycznych będzie brało udział minimum 70% kobiet, dla których są one zorganizowane. Obecnie, w przypadku programu profilaktyki raka piersi, wskaźnik udziału kobiet w badaniach wynosi około 30%, a w przypadku programu profilaktyki raka szyjki macicy tylko około 14%. Czy zatem w polskim społeczeństwie jest tak ogromna liczba osób lekceważących możliwość wykonania badań profilaktycznych? Przy tym wciąż olbrzymia jest liczba osób palących papierosy! Czyżbyśmy naprawdę nie bali się raka? A może wciąż jest to strach podszyty fałszywym przekonaniem, że rak to wyrok? Przykłady społeczeństw zachodnich, które odnoszą sukcesy w zwalczaniu nowotworów, świadczą najlepiej o tym, że jest to możliwe. Nie powinniśmy z rezygnacją czekać na kolejne reformy w polskim systemie ochrony zdrowia. Postarajmy się raczej wykorzystać te możliwości, które już są, zainteresujmy się informacjami o profilaktyce nowotworów zamieszczanymi w prasie, w telewizji, porozmawiajmy o tym ze swoim lekarzem rodzinnym. Stosując się do znanych obecnie zasad profilaktyki onkologicznej możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową, a także poprawić swój ogólny stan zdrowia. Nowotwór choroba czy wyrok? Wielkość, kulturę i zaawansowanie cywilizacyjne społeczeństw określa, oprócz wielu czynników, także stosunek do osób chorych, niepełnosprawnych i cierpiących. Czy zatem jesteśmy narodem wielkim? Wokół nas jest bardzo wielu chorych, niesprawnych i cierpiących. Czy aby na pewno stwarzamy im najlepsze warunki egzystencji? LEK. MED. JOLANTA KUDZELKA C horoby nowotworowe są drugą pod względem kolejności przyczyną zgonów w Polsce. Rak może dotknąć w każdej chwili nas samych lub kogoś z naszych najbliższych. Dopiero wtedy uświadamiamy sobie, jakie są realia opieki nad osobami z chorobą nowotworową. O tym, jak rak wygląda w statystyce, możemy przeczytać w uchwale Senatu z 8 listopada 2002 roku: Dynamika wzrostu liczby zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce należy do najwyższych w Europie. Choroby nowotworowe są obecnie przyczyną około 20% zgonów, w tym około 40% zgonów kobiet i 30% zgonów mężczyzn w wieku lat. Mimo że obecny stan wiedzy medycznej umożliwia rozpoznanie 70% nowotworów w okresie, kiedy nie doszło jeszcze do przerzutów odległych, wyleczenie lub pięcioletnie przeżycie uzyskuje się tylko u 30% chorych. W okresie najbliższych dziesięciu lat odsetek chorych, u których uzyskuje się wyleczenie lub pięcioletni okres przeżycia, powinien zwiększyć się do około 40%, co odpowiada obecnym standardom europejskim. Nadal do tego dążymy. Pacjent, który usłyszał od lekarza informację o potrzebie skontaktowania się z onkologiem, ma zawsze wrażenie, że usłyszał wyrok. Rozpoczyna się wyścig z czasem i niewydolnym systemem opieki zdrowotnej. Rozpoczynają się terminy badań, konsultacji, pojawia się strach, itp. Rodzina i przyjaciele W tym czasie największą pomoc może okazać rodzina i przyjaciele. Najgorsze jest poczucie osamotnienia. Pacjent często nie chce o swoich podejrzeniach mówić, bo nie chce martwić bliskich to błąd. W cierpieniu konieczne jest wsparcie emocjonalne. Aby z chorobą walczyć, trzeba nauczyć się z nią przede wszystkim żyć. Kiedy lekarze mówią, że jest jeszcze czas na leczenie, to nie należy zwlekać, ale też nie można swojego życia sprowadzić tylko do choroby. Potrzebna jest codzienna normalność, kontakty z najbliższymi, spełnianie swoich marzeń i zachcianek. Kiedy choroba przybiera na sile i zaczyna nam zdecydowanie dokuczać, też nie powinniśmy się zamykać w sobie. To także apel do rodzin schowajcie głęboko do szuflad swoje problemy ten czas, który macie trzeba wykorzystać maksymalnie może się zdarzyć, że więcej go nie będzie. Jeżeli nie mieliśmy dość szczęścia i leczenie nie rokuje powodzenia, trzeba skupić się na takiej organizacji życia, aby stworzyć jak najlepszy klimat wokół chorego. Niekoniecznie najlepszym miejscem jest szpital czy hospicjum stacjonarne. Oczywiście chcemy mieć profesjonalną opiekę, ale najlepiej czujemy się wśród najbliższych, w swoim otoczeniu. Jeśli więc można choremu stworzyć odpowiednie warunki w domu, to należy to zrobić niech będzie to nasz dar serca i nie chodzi tu o poświęcenie, które zawsze przez chorych jest źle odbierane. Opieka w domu W opiece w domu nad chorymi wymagającymi wsparcia ze strony służby zdrowia pomocne mogą być organizacje opieki paliatywnej, tzw. hospicja domowe. Niestety, nie wszędzie jest do nich dostęp. Chciałabym zwrócić uwagę, że nie trzeba zwlekać z prośbą o taką pomocą. Pracownicy hospicjów są dobrze wyszkolonym i wyposażonym personelem, potrafiącym skutecznie pomóc pacjentom wymagającym opieki. Są oni po to, by nieść ulgę, potrafią także nauczyć rodzinę i bliskich wielu praktycznych czynności. Nie znam przypadku, aby pomoc ta nie została doceniona i często wtedy słyszę, że można było skontaktować się z hospicjum wcześniej. Nie bójmy się tego! W dzisiejszym systemie opieki zdrowotnej oddziały szpitalne nie są przystosowane do długofalowej opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową. Pacjent otrzymuje pomoc w zakresie zachowania funkcji życiowych i jest wypisywany. Taki jest system. Kiedy obserwujemy społeczeństwa zachodnie i ich wysiłki, aby opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi uczynić maksymalnie sprawną, to wydaje się, że dzieli nas przepaść. Okres okołoświąteczny najlepiej uświadamia nam, jak mało robimy w tym zakresie. Może zatem zamiast wszechobecnych kłótni politycznych, warto rozejrzeć się wokół siebie i na swoim terenie, w swojej małej społeczności zacząć tworzyć i wspomagać opiekę paliatywną, wydobywając z siebie wszystkie pozytywne instynkty i emocje. Nie poświęcajmy się, zróbmy to w swoim jak najlepiej pojętym interesie. Nie dajmy się po prostu zaskoczyć. Fot. Archiwum

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz.

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz. OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE dlakazdego www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz. ISSN 1896-3781 CZTERY SPOŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 1 (3) styczeń 2007 nakład 352 tys.

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 1 (3) styczeń 2007 nakład 352 tys. OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE ZDROWIE dlakazdego www.zdrowiedlakazdego.pl nr 1 (3) styczeń 2007 nakład 352 tys. ISSN 1896-3781 W NUMERZE: Czym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO Numer 2 ISSN1897-4767 MAREK PIEKARA Chorobie Alzheimera nie może towarzyszyć samotność KATOWICE 1 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce drugi

Bardziej szczegółowo

zdrowia Szczepienia starannie zaplanowanes. 10 Onkonawigator kampania na rzecz czujności onkologicznej s. 14

zdrowia Szczepienia starannie zaplanowanes. 10 Onkonawigator kampania na rzecz czujności onkologicznej s. 14 nr 3/57 rok XV kwartalnik lato 2013 bliskoissn 2081-1039 zdrowia Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED www.luxmed.pl Onkonawigator kampania na rzecz czujności onkologicznej s. 14 Dietetyczno-

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin American Cancer Society, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Fundacja TAM I Z POWROTEM przedstawiają: Po diagnozie 1 Poradnik dla pacjentów z chorobą

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Poradnik dla osób zakażonych HCV W medycynie niewiele jest śmiechu, ale za to w śmiechu jest wiele medycyny. Josh Billings SPIS TREŚCI WITAMY W PROGRAMIE...

Bardziej szczegółowo

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej NR 1 (1) WIOSNA 2013 PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ZDROWIE KOBIETY Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Zuzanna Grabusińska Opole 2010-1 - Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl

zdrowiawww.luxmed.pl nr 4/47 rok XII kwartalnik zima 2010 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED 4sposoby na zimową chandrę s. 7 Bardzo męskie kłopoty s. 9 Przepis na

Bardziej szczegółowo

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA KAMPANIA EDUKACYJNA NA TEMAT RAKA PROSTATY ORGANIZATOR PARTNERZY HONOROWI PARTNER Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby Susan Sontag (1933 2004) 2 PORADNIK

Bardziej szczegółowo

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję lipiec - wrzesień 2014 /wydanie bezpłatne D l a L e k a r z a R o d z i n n e g o n r 1 DRUID BOTOX na depresję ABC leczenia zaburzeń lękowych Pobudzenie u pacjentów z otępieniem Wódka i śmierć EZOP Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Przyszłość. farmakoterapii. bezpieczne ryzyko o czym warto pamiętać przy ubezpieczaniu apteki. nikt nie lubi kontroli

Przyszłość. farmakoterapii. bezpieczne ryzyko o czym warto pamiętać przy ubezpieczaniu apteki. nikt nie lubi kontroli PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW WWW.FARMACJAPRAKTYCZNA.PL POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 5 (32) Maj 2010 Cena: 6,70 zł TEMAT MIESIĄCA nowa postać leku wiemy, jak przekonać do niej pacjenta senior w aptece

Bardziej szczegółowo

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Warszawa 2009 Dzieci też mają SM. Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Poradnik ten jest publikacją

Bardziej szczegółowo

Wesołego Alleluja. Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka. Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski

Wesołego Alleluja. Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka. Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski Wesołego Alleluja Z okazji Świąt Wielkiej Nocy w imieniu władz samorządowych Miasta Siedlce składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie życia, niech napełni

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów ZDROWIE URSYNOWA Przychodnia ul. Romera 4 Przychodnia ul. Kajakowa 12 Przychodnia ul. Na Uboczu 5 Przychodnia ul. Zamiany 13 Ursynowskie Dzienne Centrum Zabiegowe ul. Kajakowa 12 Nr 3 (6) 2011 www.zozursynow.pl

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

Wirus. Skutki uboczne terapii. Wyniki badań. Uczymy jak je odczytywać. historia komórkowego pasożyta

Wirus. Skutki uboczne terapii. Wyniki badań. Uczymy jak je odczytywać. historia komórkowego pasożyta 2/07 Grudzień Wyniki badań Uczymy jak je odczytywać Wirus historia komórkowego pasożyta Skutki uboczne terapii Jakich objawów możemy się spodziewać podczas leczenia? spis treści 04-05 listy do redakcji

Bardziej szczegółowo

RADOŚĆ ŻYCIA 4 GRUDNIA 2008 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ

RADOŚĆ ŻYCIA 4 GRUDNIA 2008 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 4 GRUDNIA 2008 RADOŚĆ ŻYCIA Jutro zaczyna się dzisiaj! Dowiedz się, jak zadbać o stan finansów i zdrowie, aby jesień Twojego życia

Bardziej szczegółowo

Święta RAKA. jak u Mamy. Mamy prawo rodzić bez bólu. Zęby pod aparatem SPECJALNA OCHRONA. Zdemaskować. Wypaleni w pracy. - finał akcji.

Święta RAKA. jak u Mamy. Mamy prawo rodzić bez bólu. Zęby pod aparatem SPECJALNA OCHRONA. Zdemaskować. Wypaleni w pracy. - finał akcji. nr 4 (6)/2013 ZIMA Święta Zdemaskować RAKA - finał akcji jak u Mamy smaki i zapachy dzieciństwa Zdrowa Gmina Mamy prawo rodzić bez bólu Wypaleni w pracy - wypaleni w życiu Zęby pod aparatem SPECJALNA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarki - kapłanki celebrujące życie i śmierć

Pielęgniarki - kapłanki celebrujące życie i śmierć 12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej Pielęgniarki - kapłanki celebrujące życie i śmierć *** Opolskie Centrum Onkologii. Jak zwykle rano wjedzie na jego teren kilkaset aut, także z pasażerami,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA LEKARZA Z PACJENTEM

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA LEKARZA Z PACJENTEM leczyc-kongres-okladka:205na272-a4_nowy.qxd 2011-03-14 21:53 Page 1a JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM JAK W PRAKTYCE REALIZOWAĆ PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI, WYRAŻANIA ZGODY, INTYMNOŚCI HISTORIA PRAW PACJENTA

Bardziej szczegółowo

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16 Lecznictwo Otwarte Kwartalnik Nr 02/2006 (20) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 125832710 temat numeru Zapanuj nad stresem str. 8 Leczenie w Unii Europejskiej str. 6 Laboratorium Nasza

Bardziej szczegółowo

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych Choroba Parkinsona i Ty Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych 1 Poznanie diagnozy choroby Parkinsona często jest bardzo emocjonalnym przeżyciem. Niektórzy doznają szoku inni zagubienia a jeszcze

Bardziej szczegółowo

Pacjenta. Gazeta LATO 2013. W numerze: Leczenie uzdrowiskowe Niedokrwistość Immunologia. Lecznictwo Otwarte

Pacjenta. Gazeta LATO 2013. W numerze: Leczenie uzdrowiskowe Niedokrwistość Immunologia. Lecznictwo Otwarte LATO 2013 Lecznictwo Otwarte Gazeta Pacjenta Nr 02/2013 (45) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 1897-1903 Pracownicy Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Kickiego 24 W numerze: Leczenie

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Abonament na zdrowie s. 4 Potęga Atopowe naszych mózgów s. 8 zapalenie skóry u dzieci s. 12

zdrowiawww.luxmed.pl Abonament na zdrowie s. 4 Potęga Atopowe naszych mózgów s. 8 zapalenie skóry u dzieci s. 12 nr 1/52 rok XIV kwartalnik wiosna 2012 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Potęga naszych mózgów s. 8 Atopowe zapalenie skóry u dzieci s. 12 Abonament

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo