AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk."

Transkrypt

1 SŁOŃSK AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. P W Brygidy Piotra Józefa Marty Ś Mirosława Apolonii Danuty Izabeli Cz. Oskara Jacka Juliana Sergiusza Witosława Lucjana Konstancji Cezarego Pt S Agaty Eulalii Konrada Mirosława Doroty Katarzyny Leona Anastazji N Ryszarda Walentego Feliksa Romana Luty 2010r. ISSN strona 1 Przysłowia Luty miesiąc bardzo zmienny: pół zimowy, pół wiosenny Powiedzenia Aby być szczęśliwym w miłości, nie trzeba być ślepym, lecz od czasu do czasu przymykać oczy. 11 LUTY TŁUSTY CZWARTEK 14 LUTY WALENTYNKI 16 LUTY OSTATKI 17 LUTY POPIELEC 65 ROCZNICA WYZWOLENIA SŁOŃSKA 29 stycznia 2010 r. był dniem szczególnym dla całej słońskiej społeczności. Bowiem tego dnia obchodziliśmy 65 rocznicę wyzwolenia Słońska i masakry 819 więźniów Obozu Sonnenburg. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godz Ksiądz proboszcz Józef Drozd oraz ksiądz Jan Bagiński w asyście kompani honorowej wprowadzili do świątyni poczet sztandarowy XVII Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz poczty organizacji kombatanckich i społecznych (foto poniŝej). Następnie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, podczas której Słowo BoŜe wygłosił Ksiądz Jan. Po mszy miało miejsce krótkie wystąpienie Wójta Gminy Słońsk, który w kilku słowach powitał przybyłych i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w dalszej części obchodów. Następnie wszyscy udali się pod pomnik przy Muzeum Martyrologii, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Po ustawieniu kompani honorowej i pocztów sztandarowych oraz posterunku przy pomniku złoŝonym z druhów OSP Słońsk i Ŝołnierzy, prowadząca, pani Danuta Gramsa, powitała zebranych i chwilę później zespół instrumentów dętych z Gorzowa odegrał hymn Rzeczpospolitej Polskiej. W dalszej kolejności miały miejsce wystąpienia Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków, Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej pana Władymira Tkaczewa, przedstawiciela Posła na Sejm RP pani BoŜeny Sławiak, Wicewojewody Lubuskiego pana Jana Świrepo, dyrektora Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze pana Andrzeja Świder i pana Włodzimierza Boguckiego- przewodniczącego zielonogórskiego oddziału stowarzyszenia Lubuska Rodzina Katyńska. Wystąpienie Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków (foto powyŝej) Szanowni Państwo, Drodzy Goście Witam bardzo serdecznie w Słońsku, miejscowości pięknej pod względem przyrodniczym i krajobrazowym ale wpisanej czarnymi zgłoskami na kartach historii. Stoimy dziś w miejscu upamiętniającym dramat obywateli wielu krajów Europy, którym przyszło egzystować i ginąć w cięŝkim więzieniu - obozie koncentracyjnym Sonnenburg. Nr 2/97 /Marcel Achard/ To tutaj najwcześniej, wkrótce po objęciu władzy przez Hitlera, trafili najpierw Niemcy, których jedynym przewinieniem było posiadanie innych niŝ nazistowskie przekonań politycznych, a potem równieŝ obywatele kolejnych krajów - ludzie których poglądy i intelekt były niebezpieczne dla hitlerowskiej ideologii. Za murami sonnenburskiego więzienia likwidowana była elita intelektualna całej podbitej przez hitlerowców, Europy. Było to miejsce więzienia patriotów z Francji, Niemiec, Belgii, Kanady, Norwegii, Luksemburga, Dani, Holandii, Jugosławii, Czech, Słowacji, Rosji, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch oraz z Polski. To tutaj więziono Carla von Ossietzkiego pisarza i noblistę - symbol ruchu oporu. To jest miejsce męki i śmierci tysięcy więźniów. Złym uwieńczeniem tej martyrologii było rozstrzelanie pozostałych jeszcze przy Ŝyciu 819 więźniów politycznych dosłownie na chwilę przed wyzwoleniem tych ziem przez Ŝołnierzy armii radzieckiej, w nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku. Jesteśmy tutaj dzisiaj, bowiem naszym wspólnym obowiązkiem jest oddanie czci i szacunku ofiarom niemieckiego nazizmu, który nie był tylko systemem zbudowanym na zwyrodnieniu katów ale równieŝ powstał przy milczącej akceptacji zwykłych obywateli. Jesteśmy tutaj dzisiaj równieŝ dlatego, iŝ naszym obowiązkiem jest przekazać następnym pokoleniom całą prawdę o tamtych czasach. Pokolenie wówczas walczące stopniowo ale nie odwołalnie odchodzi na wieczny, zasłuŝony odpoczynek. Mamy coraz mniej moŝliwości usłyszeć prawdę o dramacie II wojny światowej z ust uczestników tamtych tragicznych wydarzeń. ciąg dalszy na str. 2

2 dokończenie ze str. 1 To, Ŝe jesteście Państwo dzisiaj z nami w tym miejscu świadczy o tym, jak waŝne jest dla nas wszystkich przypominanie o tych waŝnych faktach historycznych. Cieszę się, Ŝe dzisiejsza uroczystość - 65 rocznica wspomnianych wydarzeń - pozwoliła na przybycie pod Pomnik Ofiar Obozu Sonnenburg oraz Muzeum Martyrologii w Słońsku tak znamienitych gości. Jako gospodarz Gminy Słońsk serdecznie witam: Przedstawicieli placówek dyplomatycznych w Polsce V-ce Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburg Pana Patricka Hemmer Przedstawicieli Ambasady Republiki Białorusi Pana Wiktora Gaisonok oraz Pana Wasilija Czernika Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej Pana Władimira Tkaczewa Serdecznie witam przedstawicieli Sejmu oraz Senatu Rzeczpospolitej Polskiej: Pana Senatora Henryka Woźniaka w imieniu Pani Poseł BoŜeny Sławiak Dyrektora Biura Poselskiego Pana Adama Piotrowskiego Witam gorąco Przedstawiciela Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pana Adama Siwka Pragnę powitać Vice wojewodę Lubuskiego Pana Jana Świrepo Witam gorąco przedstawicieli władz samorządowych Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego oraz pełnomocnika Zarządu Województwa Lubuskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Pana Andrzeja Świdra Przewodniczącego Rady Powiatu Sulęcińskiego Pana Bronisława Krycha Starostę Sulęcińskiego Pana Stanisława Kubiaka Radnego Rady Powiatu Sulęcin pana Dariusza Czarnego Witam Wójtów i burmistrzów zaprzyjaźnionych miast i gmin: Wójta Gminy Górzyca pana Roberta Stolarskiego Wójta Gminy Krzeszyce pana Czesława Symeryaka Burmistrza Kostrzyna nad Odrą pana Andrzeja Kunta Burmistrza Sulęcina Pana Michała Deptucha Przewodniczący Rady Miasta Sulęcin pana Bogdana Furtaka Witam gości zagranicznych- przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji kombatanckich oraz rodziny więźniów obozu Sonnenburg Gorąco witam przedstawicieli organizacji kombatanckich Pana Włodzimierza Boguckiego Pana Bogusława Muchę Panią Kazimierę Pastuszak Panią Jadwigę Ostrowską Witam przedstawicieli władz samorządowych naszej gminy Przewodniczącą Rady Gminy w Słońsku Panią Lillę Burkiewicz oraz radnych i sołtysów Gminy Słońsk Witam Księdza Proboszcza Józefa Drozda oraz Księdza Rezydenta Jana Bagińskiego Witam równieŝ przedstawicieli stowarzyszeń oraz organizacji i instytucji związanych z naszą gminą Witam przedsiębiorców, szefów zakładów pracy, młodzieŝ, nauczycieli i mieszkańców gminy Słońsk oraz wszystkich gości zebranych na dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo Dziękuję za przybycie pod Muzeum Martyrologii i za kwiaty, które zostaną złoŝone pod pomnikiem upamiętniającym sonnenburskie ofiary. Z tego miejsca pragnę zaprosić Państwa do odwiedzenia razem z nami Cmentarza Jenieckiego, na którym spoczywają prochy ofiar Obozu Sonnenburg, gdzie równieŝ złoŝymy im hołd. W drodze do Cmentarza Jenieckiego proszę zebranych o zatrzymanie się przed pomnikiem Ŝołnierzy radzieckich, gdzie oddamy hołd wyzwolicielom Słońska. Po tych uroczystościach zapraszam do Świetlicy wiejskiej na występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieŝy szkolnej, poświęcone wydarzeniom sprzed 65 lat. Dziękuję bardzo Po wystąpieniach porucznik Adam Gombiński z XVII Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej odczytał Apel Poległych (foto poniŝej), po którym Ŝołnierze oddali salwę honorową dla uczczenia ofiar Obozu Sonnenburg. Wystąpienie Wójta Gminy Słońska pana Janusza Krzyśków Szanowni Państwo Dzięki wydarzeniom sprzed 65 lat obecnie Słońsk jest miejscem bogatym w historyczne pamiątki, z których część dzisiaj juŝ odwiedziliśmy. Witam serdecznie w kolejnym miejscu będącym milczącym świadkiem tamtych wydarzeń, w miejscu wiecznego spoczynku tych, którzy nieopodal stąd polegli w walce z faszyzmem. To tutaj złoŝone są prochy więźniów, którzy zostali bestialsko zamordowani w obozie Sonnenburg. Wspominając wszystkich, którzy oddali swoje Ŝycie za wolność i pokój, bardzo proszę uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. W tym miejscu i w dniu dzisiejszym mam zaszczyt zaprezentować Państwu oraz zaprosić do uroczystego odsłonięcia pomnika dla uczczenia ofiar niszczycielskiej potęgi faszyzmu Pomnik, który dzisiaj odsłaniamy jest dowodem na to, Ŝe wciąŝ pamiętamy o tych, którzy oddali w walce za poglądy, za idee coś, co mieli najcenniejszego jedynego i niepowtarzalnego Ŝycie. Pamiętać winniśmy równieŝ dlatego, aby ofiara ich Ŝycia była przestrogą dla potomnych. Nigdy więcej wojny, Nigdy więcej ofiary z krwi niewinnych W imieniu społeczności Gminy Słońsk, w imieniu rodzin i bliskich tych, którzy tutaj spoczywają, jak równieŝ w imieniu tych wszystkich, którzy otaczają te miejsce pamięcią, składam fundatorom pomnika - Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, bardzo gorące podziękowanie za tak cenny dar. Szczególne podziękowania kieruję do Sekretarza Rady Pana Andrzeja Przewoźnika za jego osobiste, ogromne zaangaŝowanie w upamiętnianiu miejsc, o których nie wolno zapomnieć. Niemniejsze podziękowania naleŝą się wszystkim tym, którzy dołoŝyli swoją cegiełkę do dzieła istnienia cmentarza, na którym się znajdujemy oraz innych miejsc pamięci. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i deklaruję, Ŝe miejsca, pamięci, które dzięki Waszej ofiarności zostały odnowione, będą otoczone naleŝytą opieką. Po wystąpieniach panowie: Andrzej Siwek z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (foto powyŝej), Jan Świrepo wicewojewoda Lubuski, Patrick Hemmer Pierwszy Sekretarz Ambasady Wielkiego Księstwa Luksemburg. Witam przedstawicieli instytucji współpracujących z naszą gminą: Dyrektora Muzeum w Seelow Pana Ulricha Herrmana Zastępcę Komendanta Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Sulęcinie Pana Marka Harkota Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty Pana Konrada Wypychowskiego Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. Pana ppłk Adama Gorczyńskiego Komendanta WKU w Sulęcinie Pana ppłk Sławomira Terpiłowskiego Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie Pana Roberta Parchimowicza Następnie zebrani złoŝyli wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem ofiar Obozu i udali się na Plac Kombatantów gdzie przy pomniku oddali hołd wyzwolicielom Słońska. Kolejnym waŝnym miejscem uroczości był cmentarz jeniecki, gdzie pochowane są ofiary Obozu Sonennburg. Wszyscy zebrani wysłuchali tam krótkiego wystąpienia Wójta i pana Adama Siwek przedstawiciela Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. strona 2 ciąg dalszy na str. 3

3 dokończenie ze str.3 w Polsce, Andrzej Świder Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz Janusz Krzyśków Wójt Gminy Słońsk dokonali przecięcia wstęgi i odsłonięcia nowego pomnika. Ksiądz Proboszcz odmówił modlitwę za zmarłych pochowanych na cmentarzu i poświęcił pomnik, a zebrani złoŝyli kwiaty i oddali hołd ofiarom hitlerowskiego faszyzmu. Zebrani mogli zobaczyć równieŝ wykonaną ponownie bramę pomnik, która skradziona w 2005r., nie została odnaleziona. Fundusze na nową bramę pochodzą z budŝetu Gminy Słońsk. Ostatnim miejscem uroczystości była świetlica wiejska w Słońsku, gdzie młodzieŝ z Zespołu Szkół w Słońsku pod kierunkiem pani Barbary Lula i przy akompaniamencie pana Mariusza Wojnarowskiego przedstawiła wiersze i pieśni patriotyczne (foto poniŝej). Były one bardzo waŝnym i pięknym elementem pokazującym, Ŝe młode pokolenie pamięta o wydarzeniach sprzed 65 lat. W świetlicy swoje wystąpienie miał równieŝ pan Zygmunt Włodarczyk Delegat Generalny organizacji Souvenir Francais w Polsce, który podkreślił Ŝe właśnie tu, w Słońsku, zginęli i pochowani zostali na cmentarzu jenieckim bojownicy francuscy walczący z niemieckim okupantem. Następnie pan BłaŜej Kaczmarek odczytał list pułkownika- Daniela Chambeiro, którego treść prezentuję poniŝej. Szanowny Panie Wójcie Panie i Panowie, mieszkańcy Gminy Słońsk Właśnie w tym miejscu, 65 lat temu - w nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku -dokonano straszliwej masakry 819 więźniów europejskich. Morderstwo zostało zlecone i wykonane przez haniebny reŝim, który w ciągu 12 lat zniesławił honor Niemiec. Pośród ofiar był półkownik armii francuskiej Leon FAYE, głównodowodzący wywiadu "Alliance", jednego z głównych wywiadów we Francji. "Alliance" straciło 432 członków, co stanowi 15 % całej grupy. Francuski wojownik, półkownik Leon FAYE, spoczywa na wieki na szlachetnej ziemi polskiej, pod ochroną ludności Słońska oraz Ŝyjąc ciągle w ich pamięci. WyróŜniona klasa "Colonel Leon FAYE" Francuskiej Szkoły Wojskowej pragnie podziękować z głębi serca władzom gminy oraz wszystkim mieszkańcom Słońska, którzy wiernie zachowują w pamięci Tragedię tamtej nocy. GdyŜ, nawet jeśli warunki międzynarodowe znacznie się zmieniły, ludzkość nie ma prawa zapomnieć (nie zachowując jednakŝe w sercu nienawiści) okrucieństwa II wojny światowej. Za punkt honoru gmina Słońsk powinna sobie postawić zachowanie oraz przekazywanie młodym pokoleniom nienaruszonych wspomnień, tak aby męczeńska śmierć tych 819 niemych świadków Historii, upamiętniła fakt poświęcenia Ŝycia w imię wolności. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tu obecnym. Na koniec obchodów pan Leszek Gruntkowski odczytał swój wiersz pt Wyzwolenie Słońska. (tekst poniŝej) Wyzwolenie Słońska Dziś 65-tą rocznicę wyzwolenia Słońska mamy Lecz dla Sonnenburga ten dzień nie przyniósł Chwały W nocy z 30 na 31 stycznia 45 roku 819 antyfaszystów rozstrzelano Hitlerowcy chcieli zatrzeć swe ślady lecz im się to nie udało. Z 823 więźniów tylko czworo ocalało Dwóch ukryło się w Kotłowni A pozostała dwójka padła między trupami i martwych udawała Więźniowie byli róŝnej narodowości Dlatego siedzieli, bo nie chcieli faszystowskiej przynaleŝności Przybywali tu Belgowie, Rosjanie, Niemcy, Francuzi, Szwajcarzy, Holendrzy, Austriacy, Białorusini, śydzi, Byli Jugosłowianie, Norwegowie, Luksemburczycy, Czesi, Słowacy oraz nasi rodacy Kilkadziesiąt Luksemburczyków bestialsko zamordowali Za to Ŝe do hitlerowskiej armii wstąpić nie chcieli Była to młodzieŝ 20-to i 20- to paro letnia, kwiat narodu luksemburskiego śycie swoje oddali za ojczyznę, którą bardzo kochali Na cmentarzu przy ulicy Kolejowej, gdzie ich prochy spoczywają Luksemburczycy piękny pomnik pobudowali Chwałę i cześć im za ten bohaterski czyn oddali O bramie, którą na cmentarzu naród Luksemburski postawił Nie powinienem wspominać, gdyŝ prawda jaką nam wandale wyrządzili jest dla Słońska skandalem Lecz wspomnę moment bardziej uroczysty w którym udział brałem Jak ksiąŝę Luksemburga do Słońska przyjechał Aby tym wspaniałym młodzieńcom odda cześć i chwałę Muzeum martyrologii przed którym dzisiaj staliśmy słońszczanie pobudowali Mimo Ŝe były to czasy totalitaryzmu O jednym pamiętali, aby oddać honory Tym wspaniałym męŝczyznom Słońsk; ten Słoneczny Gród strona 3 warta honorowa Ŝołnierzy i druhów OSP Słońsk przy nowym pomniku na cmentarzu to wspaniała miejscowość Lecz obóz koncentracyjny który tu się znajdował Jeszcze niejedną tajemnicę zachował JuŜ na początku 33-ego roku, ta mała wtedy mieścina Piekłem tortur się nazywała, jaka nazwa przykra i niemiła W 41 roku wydano Edykt Wermachtu o nazwie pod Osłonom mgły i nocy Wtedy naziści w mgle i mroku do Sonnenburga wywozili wszystkich Kto im się przeciwstawiał uŝywając siły i przemocy Wypada jeszcze jedną rzecz wspomnieć; Ŝe tu w Sonnenburgu Siedział wybitny człowiek Karl Ossietzky się nazywał Za swą działalność publicystyczną Nagrodę Nobla otrzymał On całemu światu pokazał, Ŝe był antyfaszystą A faszyzm to dla świata zagłada ruina i zgliszcza Dziś zaproszeni goście, mieszkańcy województwa lubuskiego powiatu sulęcińskiego i Słońska Wam to udowadniamy, Ŝe po uroczystej mszy świętej wspaniałej homilii Przed pomordowanymi sztandary i czoła swe schylamy Niech ta gehenna, która tu w Sonnenburgu setki ludzi z Europy spotkała Będzie nauczką i ostrzeŝeniem dla całego świata Aby nigdy więcej wojny; niech naród z narodem się brata A nasza wspaniała Słońska młodzieŝ niech zawsze pamięta śe na tym jenieckim cmentarzu leŝą prawdziwe orły i orlęta A cmentarz który odwiedziliśmy Jest pod opieką młodzieŝy szkolnej My Słońszczanie Was bardzo cenimy, Wy chyba o tym wiecie Pielęgnujcie Go nadal jak tylko moŝecie a dumni z siebie będziecie Pod koniec stycznia br. cmentarz jeniecki odwiedziłem Nie mogłem uwierzyć w to co zobaczyłem Nowy pomnik na tym pięknym cmentarzu ujrzałem Serce mi mocniej zabiło, a łzy same poleciały. Zaś brama, którą po raz trzeci odrestaurowano Niech świadczy o tym ciąg dalszy na str. 4

4 dokończenie ze str. 3 śe pamięć o Was w naszych sercach i umysłach na zawsze zostaną Byliście wspaniałymi ludźmi, nie daliście się ujarzmić Lecz w mgle i nocy, gdy faszyści Was przyszli Nie byliście wstanie uniknąć tej kaźni Dziś kompania honorowa warte przed Wami trzymała Salwami z karabinów światu obwieszczała, śe tu leŝą antyfaszyści niemal z całej Europy, śe Polska jest waszym drugim domem w zjednoczonej Europie. Polska jest pięknym krajem, Szlachetność nas zobowiązuje Po tym co przeszliśmy w drugiej wojnie światowej Jeszcze bardziej nas mobilizuje Dbamy o nekropolie, dbać zawsze będziemy Udowodniliśmy to dzisiaj Europie śe Polska to brzmi dumnie, A cały świat nas szanuje Mord, który naziści w Sonnenburgu dokonali To był dla Europy w serce cios Nasza znakomita pisarka Zofia Nałkowska napisała, Ŝe: Ludzie Ludziom zgotowali ten los Śpijcie tu przyjaciele na tej polskiej ziemi Niech Wam się przyśnią Wasze rodzinne kraje A Polska juŝ na zawsze waszą drugą ojczyzną zostanie Walczyliście o wolność i wyzwolenie Zaś pokój Waszym duszom niech z Wami na zawsze zostanie. Cześć Waszej pamięci!!! A teraz zwracam się do Pana Wójta, Pani Przewodniczącej oraz Rajców Naszej Gminy Aby ulicę Kolejową na ulice Karla Ossietzkiego przemienili Byłby to wspaniały gest dla naszych zachodnich sąsiadów Gest przebaczenia i pojednania od mieszkańców Słońska i Narodu Polskiego W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tych waŝnych dla naszej gminy uroczystości. Wojciech Zimmerman poczet sztandarowy XVII Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Kościele w Słońsku część gości podczas naboŝeństwa kapłani celebrujący Mszę Świętą wystąpienie Konsula Federacji Rosyjskiej pana Władimira Tkaczewa list Posła na Sejm RP pani BoŜeny Sławiak czytany przez Dyrektora Biura Poselskiego wystąpienie Wicewojewody Lubskiego pana Jana Świrepo kompania honorowa w kościele w Słońsku Plac przed Muzeum Martyrologii wystąpienie dyrektora Urzędu Marszałkowskiego pana Andrzeja Świdra Fotorelacja z uroczystości wystrój kościoła w Słońsku poczty sztandarowe przy pomniku przy Muzeum wspomnienia z dawnych lat pana Kazimierza Boguckiego ciąg dalszy na str. 5 strona 4

5 Aktualności Gminy Słońsk dokończenie ze str. 4 luty 2010 salwa honorowa kompani Wojska Polskiego Wiązanki kwiatów i wieńce od przedstawicieli WKU Sulęcin i PSP Sulęcin przedstawicieli Gminy Słońsk i księdza proboszcza Józefa Drozda Ŝołnierzy z XVII Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza Nr 2/97 przedstawicieli Muzeum Seelower Höhen i stowarzyszenia w Strausbergu wędkarzy Koła PZW Nr 1 w Słońsku dyrektora Zespołu Szkół w Słońsku przedstawicieli Ambasady Białorusi przedstawicieli Urzędu Gminy Słońsk i radnych Rady Gminy przedstawicieli sąsiednich gmin i powiatu przedstawicieli Stowarzyszenia z Berlina myśliwych Koła Łowieckiego Dzik w Słońsku przedstawicieli TPS Unitis Viribus delegacja miasta i gminy Sulęcin związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów strona 5 ciąg dalszy na str. 6

6 Aktualności Gminy Słońsk luty 2010 Nr 2/97 dokończenie ze str. 5 przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy Słońsk wiązanka od konsula pana Władimira Tkaczewa Burmistrza Seelow pana Jörga Schreder wiązanka od przedstawicieli Powiatu Sulęcin przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości warta honorowa przy pomniku Ofiar Obozu Sonnenburg kwiaty od pana Zygmunta Włodarczyka, BłaŜeja Kaczmarka, i dzieci z Zespołu Szkół poświęcenie pomnika prze księdza proboszcza uroczysty przemarsz na Plac Kombatantów Plac Kombatantów hołd oddany przez przedstawicieli słuŝby więziennej wystąpienie pana BłaŜeja Kaczmarka wieniec od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Cmentarz jeniecki przy ul Kolejowej wystąpienie pana Adama Siwka kwiaty od władz samorządowych Gminy Słońsk strona 6 Wiązanka do wice ambasadora pana Patricka Hemmera ciąg dalszy na str. 7

7 dokończenie ze str. 6 WYZWOLENIE SŁOŃSKA Konsul Państwa Rosyjskiego I OBOZU SONNENBURG mówi o naszej wspólnej walce Ŝeśmy wspólnie krew przelewali kiedy dzisiaj mamy Wolność Byśmy jej dobrze pilnowali kwiaty od Wicewojewody Lubuskiego pana Jana Świrepo kwiaty od pana Andrzeja Świdra i organizacji kombatanckich wiązanka od przedstawicieli sąsiednich gmin wiązanka od radnych Rady Gminy Słońsk kwiaty od Sabine Schneider i Jörga Petzela - gości z Niemiec Ulice Słońska przystrojone w Chorągwie Biało czerwone Przed Kościołem Poczty Sztandarowe StraŜacki, Myśliwych, Kombatantów i Wojskowe Pod Sztandarem wypręŝeni jak Wojsko Idą nas Myśliwi Dziewczynka młodzi chłopcy i powaŝni panowie siwi Za nimi nasze Wiarusy Zbowidowcy chłopcy juŝ nie młodzi Wyprostowani jak świece Porucznik Kazia nimi dowodzi Szkolny Poczet Sztandarowy Szarfy przez piersi do góry uniesione głowy Wszyscy wchodzimy do Kościoła Kompania Honorowa miejsce zajmuje Ksiądz Józef z Księdzem Janem Msze Świętą celebruje Słuchamy Kazania Księdza Józefa i Księdza Jana O okropnościach wojny Musimy pamiętać o wojennych ofiarach chociaŝ dziś czas spokojny Po Mszy świętej pod Pomnik pomordowanych ruszamy Wartę Honorową pełnią StraŜacy Wszyscy się obok ustawiamy Po lewej stronie Kampania Honorowa do Apelu Poległych stoi gotowa Młody Major z Szablą w ręce czaka na Salwę Honorową Prowadzi całą uroczystość nasza Danusia kochana wygląda bardzo uroczyście jak KsięŜna Dajana Głos zabiera Wójt Januszek Wszystkich zebranych wita Wita Starostę Wojewodę Delegacje Zagraniczne z Niemiec z Francji Luksemburga Konsula Państwa Rosyjskiego dyrektora Biura Poselskiego Delegacje Policjantów Z Komendantem powiatowym na czele SłuŜbę Więzienną Wójt Januszek przypomina dlatego zostali pomordowani nie chcieli słuŝyć Hitlerowi taka była ich wina 819 rozstrzelano po 10 ustawiono pod ścianą Nacht und Nebel Przemawiają Zbowidowcy z Zielonej Góry Zbowidowcy z Gorzowa Potępienie tej strasznej zbrodni z kaŝdych ust płyną słowa Dowódca wydaje Komendę Stańcie do Apelu Wojsko odpowiada zostali zamordowani Zginęło ich tak wielu Trzykrotna Salwa się rozlega Z Obozem się Ŝegnamy Pod pomnik Radzieckich śołnierzy ruszamy Delegacja Luksemburga Muzeum zwiedza Prezes BłaŜej im tłumaczy co to jest Nacht und Nabel Mord wszystkich Nocą Mgła to tajemnicą okryje Pod Pomnikiem z Gwiazda Czerwoną składamy Kwiaty Znicze płoną Idziemy na cmentarz Jeniecki Na Cmentarzu nowa Brama Nowy pomnik który Ksiądz Józef poświęcił Odmawiamy Modlitwę za umarłych składamy Wieńce i Kwiaty Nazwiska pomordowanych czytamy Modlimy się za nich Do Słońska wracamy Na Świetlicy nasze Dzieciaki przedstawiają Dobrą Nauczycielkę Basie mają Śpiewają róŝne Piosenki Patriotyczne brawa nie milknące Brawa Mądre te nasze dzieci takie śliczne Przemawia Prezes Francuskich Zbowidowców pierś pełna Medali Podoba mu się Organizacja obchodów Naszego Prezesa pana BłaŜeja chwali Nasz Redaktor Wojtuś Utrwala wszystko na zdjęciach Wszystko Fotografuje Wójt Januszek głos zabiera wszystkim za przybycie dziękuje Kramek Tadeusz z Kostrzyna nad Odrą warta honorowa Ŝołnierzy i druhów OSP przy pomniku przy Placu Kombatantów strona 7

8 WYWIADY Z UCZESTNIKAMI OBCHODÓW 65 ROCZNICY WZYWOLENIA SŁOŃSKA I MORDU 819 WIĘŹNIÓW OBOZU SONNENBURG Wojciech Zimmerman Proszę sie przedstawić czytelnikom naszej gazety. Patrick Hemmer (foto powyŝej) Jestem Pierwszym Sekretarzem Ambasady Luksemburga w Polsce, w kraju w którym Ŝyję i pracuję od dwóch lat. Zajmuję się stosunkami politycznymi między Luksemburgiem a Polską. Przyjechałem więc do Słońska, aby reprezentować nasz kraj podczas obchodów 65 rocznicy masakry osób więzionych przez nazistów. W.Z. Jakie znaczenie historyczne ma dawny Sonnenburg dla mieszkańców Wielkiego Księstwa Luksemburg? P.H. Luksemburg został zdobyty przez Niemców 9 maja 1940 r. W konsekwencji wielu młodych Luksemburczyków zostało siłą wcielonych do wermachtu i wysłanych na Front Wschodni. Sonnenburg zajmuje szczególne miejsce w historii Wielkiego Księstwa Luksemburg. 65 lat temu podczas ewakuacji nazistowskiej placówki penitencjarnej oddział SS rozstrzelał bez sądu 819 więźniów, których uznano za niebezpiecznych. Wśród ofiar było co najmniej 90 młodych luksemburskich dezerterów z wermachtu. Była to największa masakra Luksemburczyków w historii II Wojny Światowej. Dla nas był to luksemburski Katyń. W.Z. Dlaczego przyjechał Pan na uroczystości 65 rocznicy Słońska i mordu 819 więźniów Obozu Sonnenburg? P.H. Biorąc pod uwagę ogrom tej zbrodni Fedracja ofiar nazizmu w Luksemburgu postanowiła uczcić pamięć młodych Luksemburczyków zamordowanych przez Niemców. W 1986 r. na więziennym cmentarzu, na którym po wojnie pochowano ofiary masakry powstał pomnik. Widnieją na nim te znane nazwiska luksemburskich więźniów. Natomiast w 1995 r., przy okazji obchodów 50 rocznicy masakry powstał pomnik w formie drzwi z brązu przy wejściu na cmentarz. Ufundowany został przez luksemburskie społeczeństwo dla uczczenia pamięci wszystkich ofiar nazizmu, a w szczególności ofiar pochodzenia luksemburskiego. Obchody 65 rocznicy masakry stały się waŝną okazją, aby reprezentować Luksemburg. Stąd powód mojej obecności. W.Z. Jak Pan ocenia te uroczystości i czy warto w przyszłości ponownie je organizować? P.H. Byłem pod duŝym wraŝeniem obchodów i miłego przyjęcia przez władze. Chciałbym w szczególności podziękować Wójtowi za organizację i pogratulować udanych uroczystości. Jesteśmy zaszczyceni, Ŝe skradziona wcześniej brama cmentarna została zastąpiona nową, która będzie zabezpieczona dzięki staraniom Gminy. W.Z. Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom Słońska? P.H. Jestem zachwycony, Ŝe mogłem odwiedzić Waszą Gminę i dowiedzieć się, jak duŝą wagę przywiązujecie do zachowania tego miejsca pamięci, symbolu barbarzyństwa i ludzkiego cierpienia. Wysiłki te muszą przyczynić się do wzmocnienia wartości humanistycznych, które polepszą przyszłe losy ludzkości. 65 lat po zakończeniu II Wojny Światowej doświadczamy pokoju a dzięki naszej przynaleŝności do Unii Europejskiej moŝemy swobodnie poruszać się po naszym kontynencie. Serdecznie zapraszam mieszkańców Słońska do odwiedzenia Luksemburga. W.Z. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Wojciech Zimmerman Proszę sie nam przedstawić i powiedzieć jaka funkcje pełni Pan w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie? Adam Siwek (foto powyŝej) Naczelnik Wydziału Krajowego Rady OPWiM. W.Z. Czym zajmuje się Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa? A.S. Zakres działalności Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa określony jest ustawą z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. z dnia 28 stycznia 1988 r.). Rada OPWiM jest ciałem społecznym pełniącym funkcje doradcze i opiniującym inicjatywy związane utrwalaniem pamięci narodowej, propagowaniem wiedzy historycznej i tradycji patriotycznych. Organem wykonawczym jest Biuro Rady OPWiM, w szczególności dwa wydziały merytoryczne: Krajowy i Zagraniczny. Rada OPWiM zakresem swoich działań obejmuje równieŝ polskie groby wojenne i miejsca pamięci połoŝone poza granicami kraju. Podstawowym zadaniem Rady OPWiM jest sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, w szczególności nad grobami i cmentarzami wojennymi w myśl ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z dnia 30 maja 1933 r.). Zagadnienia dotyczące opieki nad grobami wojennymi Ŝołnierzy obcych armii oraz cywilnych ofiar wojen i represji innych narodowości, które znajdują się na terytorium Polski regulują dodatkowo Konwencje Genewskie o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r. ratyfikowane przez Radę Państwa 18 września 1954 r. oraz dwustronne umowy międzyrządowe określające warunki opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci na zasadzie wzajemności. Za realizację tych umów przez stronę polską odpowiada równieŝ Rada OPWiM. Rada OPWiM współpracuje z władzami samorządowymi w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej rozumianych jako pomniki i wszelkiego rodzaju upamiętnienia. Ponadto Rada OPWiM prowadzi działalność strona 8 edukacyjną organizując wystawy i publikując opracowania historyczne oraz wspierając finansowo tego typu inicjatywy. W.Z. 29 stycznia br. miało miejsce odsłonięcie ufundowanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nowego pomnika na cmentarzu jenieckim w Słońsku. Proszę powiedzieć skąd wziął się pomysł na wykonanie tego monumentu? A.S. Rada OPWiM współpracuje z wojewodami w zakresie realizacji zadania Rządu RP polegającego na opiece nad cmentarzami wojennymi. W ramach tych działń na mocy porozumień z wojewodami i władzami samorządowymi Rada OPWiM współfinansuje prace remontowe na tego typu obiektach. W ostatnich latach Rada OPWiM współpracując z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i władzami Gminy Słońsk wspierała prace remontowe na cmentarzu ofiar obozu Sonnenburg. W związku ze zbliŝającą się 65 rocznicą mordu ostatnich więźniów obozu i postulatami władz Wielkiego Księstwa Luxemburga o szczególne uczczenie tej tragicznej rocznicy Rada OPWiM wspólnie z Wójtem Gminy Słońsk uznała, Ŝe najlepszą formą oddania hołdu ofiarom niemieckiej zbrodni będzie budowa nowego pomnika i odtworzenie bramy cmentarnej. Pierwszego zadania podjęła się Rada OPWiM, natomiast drugie zostało zrealizowane przez władze gminy. W.Z. Czy Gmina Słońsk moŝe jeszcze liczyć na wsparcie finansowe Rady, a jeśli tak to jakie inwestycje będą realizowane? A.S. Dotychczasowa współpraca z Gminą Słońsk przebiegała bez najmniejszych zastrzeŝeń i z pewnością Rada OPWiM w miarę moŝliwości będzie starała się udzielać wsparcia w zakresie swoich ustawowych zadań, szczególnie przy realizacji zamierzeń związanych z realizacją kompleksu muzealno pomnikowego obozu Sonnenburg. W.Z. Co by Pan chciał przekazać naszym czytelnikom? A.S. Pragnę podziękować władzom i mieszkańcom Gminy Słońska za zaangaŝowanie w opiekę nad cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci oraz za zorganizowanie wspaniałej i podniosłej uroczystości w dniu 29 stycznia br., w której miałem zaszczyt uczestniczyć. W.Z. Dziękuję bardzo Wojciech Zimmerman Proszę się nam przedstawić. Władimir Tkaczew (foto powyŝej) Urodziłem się w 1950 roku w Arhangielsku nad morzem Białym na północy Rosji. W 1977 roku ukończyłem Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych w Moskwie. ciąg dalszy na str. 9

9 A.Ś. Z Zielonej Góry przyjechały dwa poczty sztandarowe: - Lubuskiej Rodziny Katyńskiej z przewodniczącym Włodzimierzem Boguckim oraz Związek śołnierzy Armii Krajowej z prezesem Władysławem Starczewskim. Przyjechali więc do Słońska przedstawiciele środowisk, które podczas II wojny światowej równie wiele wycierpieli. dokończenie ze str. 8 W 1991 roku zostałem absolwentem Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego. Od 1977 roku jestem związany z dyplomacją oraz słuŝbą konsularną. Pracowałem na róŝnych stanowiskach w aparacie centralnym MSZ oraz za granicą, między innymi w Konsulacie Generalnym ZSRR w Gdańsku, w Ambasadzie ZSRR oraz Federacji Rosyjskiej w Warszawie, Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Republice Armenii. Będąc w Polsce nauczyłem się polskiego, władam teŝ angielskim. W zeszłym roku po trzynastoletniej przerwie razem z Ŝoną znów przyjechałem do Polski. Od lipca jestem Konsulem Generalnym Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. W.Z. 29 stycznia br. brał pan udział w uroczystościach 65 rocznicy wyzwolenia Słońska i mordu 819 więźniów Obozu Sonnenburg. Czy często uczestniczy Pan w uroczystościach upamiętniających m. in. udział Ŝołnierzy radzieckich w wyzwoleniu Polski z spod okupacji hitlerowskiej? W.T. Tak, w tym roku juŝ brałem udział w uroczystościach, między innymi w Koninie i Wągrowcu, które upamiętniały udział Ŝołnierzy Armii Czerwonej wraz z Wojskiem Polskim w wyzwoleniu waszego kraju, tych miast z pod okupacji hitlerowskiej. Sądzę, Ŝe ta dobra tradycja będzie kontynuowana w tym roku i w innych miastach województwa Wielkopolskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego oraz Opolskiego, stanowiących okręg konsularny Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, wyznaczony przez Rząd Rzeczypospolitej. W.Z. Czy Pana zdaniem wspominanie wydarzeń z przed 65 laty w społeczeństwie gdzie większość ludzi zna je głównie z kart historii jest potrzebne? W.T. Wspomnienie wydarzeń sprzed 65 laty w naszych czasach, moim zdaniem, jest aktualne i konieczne. Druga Wojna Światowa zabrała Ŝycie 27 milionów moich rodaków. Rosja i Polska były sojusznikami w tej sprawiedliwej bitwie. Dlatego wspólnym obowiązkiem Ŝyjących dziś jest pochylić głowę przed poległymi, przed męstwem i odwagą Ŝołnierzy i oficerów róŝnych krajów, którzy walczyli i zwycięŝyli faszyzm. Ktoś moŝe na swój sposób interpretować naszą wspólną historię, wydarzenia tamtych lat, broniąc swojego spojrzenia na historię. Jeśli chcemy mieć pokojową przyszłość, powinniśmy wyciągnąć wnioski z historii. Stosunki z Polską traktujemy jako przyjazne. Naszym obowiązkiem wobiec poległych jest dołoŝenie wszelkich starań dla uwolnienia stosunków rosyjskopolskich od nieufności i uprzedzeń, które otrzymaliśmy w spadku. Od nas przecieŝ zaleŝy, Ŝeby wszystko to, co jest najlepsze, co łączy narody Rosji i Polski umacniało się i pomnaŝało się. W.Z. I na koniec czy moŝemy liczyć na Pana przyjazd na kolejna 66 rocznice do Słońska? W.T. Biorąc udział 29 stycznia bieŝącego roku w uroczystościach z okazji 65 rocznicy wyzwolenia miasta i mordu więźniów Obozu Sonnenburg w Słońsku zrozumiałem, Ŝe w tym mieście przedstawiciele władzy oraz mieszkańcy nie chcą zmieniać tradycji i na pewno będą godnie obchodzić kolejną 66 rocznice wyzwolenia miasta. Po otrzymaniu zaproszenia nie widzę przeszkód Ŝeby nie uczestniczyć w tych uroczystościach wraz z moimi polskimi przyjaciółmi. W.Z. Dziękuję bardzo Wywiad z panem Andrzejem Świder (foto powyŝej) Dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Wojciech Zimmerman Uczestniczył pan w uroczystościach 65 rocznicy wyzwolenia Słońska i mordu 819 więźniów Obozu Sonnenburg. Czy często organizowane są tego typu uroczystości w Województwie Lubuskim? Jak Pan ocenia uroczystości w Słońsku? Andrzej Świder Uroczystości poświęcone 65 rocznicy wyzwolenia Słońska i wymordowania więźniów obozu Sonnenburg są wyjątkowe. Skłaniają do refleksji i zadumy nad tym czym jest ustrój totalitarny, ustrój bez zasad, moralności i poszanowania praw człowieka. Relacje z obozu są straszne i okropne, a wymordowanie ponad 800 jeńców w przeddzień wyzwolenia jest zbrodnia niewyobraŝalną dla współczesnego człowieka. Uroczystości zostały zorganizowane w sposób bardzo sprawny i świadczą o tym jak wielką do nich wagę przywiązują władze miasta i jego mieszkańcy. O wydarzeniach tych warto pamiętać jeszcze z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, Ŝe ginęli w tym obozie ludzie nietuzinkowi, często wielcy, którzy mieli odwagę upominać się o prawa człowieka. Paradoksem jest, Ŝe walcząc o prawa ludzkie zostali ich całkowicie pozbawieni. Po drugie dlatego, Ŝe Sonnenburg to międzynarodowa mogiła będąca dowodem na to, Ŝe faszyzm był przeciwnikiem wszystkich ludzi bez względu na narodowość. Słońsk to taki symbol europejskiego cierpienia i sądzę, Ŝe to naleŝy wykorzystać. Tak więc uroczystości poświęconych wyzwoleniom miast, obozów, zbrodniom jest wiele, ale Słońsk z powodów o których powiedziałem przed chwilą jest czymś szczególnym! W.Z. Wraz z Panem uczestniczyli w nich 2 poczty sztandarowe (foto poniŝej). Proszę powiedzieć kilka słów na ich temat? strona 9 A tak na marginesie jestem pod wraŝeniem bardzo duŝej ilości sztandarów uczestniczących w obchodach i we mszy. Wiem, Ŝe na początku był tylko jeden. Na pewno jest to efekt zabiegów organizatorów. Podobno bryluje w tym ksiądz proboszcz. Ich ilość jednak świadczy równieŝ o chęci jednoczenia się wokół tak smutnej rocznicy, wokół symbolu europejskiego cierpienia. Filozof grecki Cyceron powiedział, Ŝe kto cierpi, pamięta. Warto cierpieć i pamiętać aby podobna tragedia w przyszłości się nie powtórzyła. W.Z. Głównym miejscem uroczystości był plac przy Muzeum Martyrologii, które jest w bardzo złym stanie technicznym. Czy moŝemy liczyć na jakiekolwiek wsparcie Urzędu Marszałkowskiego do projektu remontu i przebudowy tegoŝ muzeum? A.Ś. Muzeum martyrologii jest w fatalnym stanie, o czym mogłem się naocznie przekonać. Wiem, Ŝe wójt zamierza ubiegać się o środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przyznawanie i wydatkowanie ich podlega określonym regułom, określonym przez Unię Europejską. Rozmowa z wójtem oraz wiedza o jego operatywności i kompetencji pozwala przyjąć, Ŝe remont i przebudowa muzeum w oparciu o środki unijne jest bardzo realna. Ja jestem optymistą. W.Z. Co by Pan chciał przekazać mieszkańcom naszej gminy? A.Ś.. Chciałbym ich przede wszystkim pozdrowić i podziękować za wspaniałe przyjęcie. Chciałbym im poŝyczyć wiele sukcesów i radości. Człowiek wolny jest stworzony do sensownego i radosnego Ŝycia. Chciałbym przy tym wyrazić przekonanie, Ŝe będą równieŝ pamiętać o tych, którzy tej wolności nie mieli i za nią oddali Ŝycie. A ta zbiorowa mogiła będąca swoistym symbolem europejskiego cierpienia będzie ludzi łączyć i przestrzegać przed złem ciąg dalszy na str. 10

10 dokończenie ze str. 9 NOWY SZTANDAR KS WARTA SŁOŃSK Wywiad z panem Zygmuntem Włodarczykiem Delegatem Generalnym Polskę stowarzyszenia Souvenir Francais. Wojciech Zimmerman Proszę sie nam przedstawić. Zygmunt Włodarczyk Mając 15 lat rozpocząłem prace w kopalni węgla kamiennego w północnej Francji, w której pracowałem 3 lata w tym czasie naleŝałem do organizacji Sokół. W dniu 18 czerwca 1940 generał Charles de Gaule ( z Londynu) wstępuje do podziemnej organizacji Polskiej siły zbrojne we Francji biorąc czynny udział w róŝnych akcjach zbrojnych wysadzanie pociągów niemieckich, które ze wschodu udawały się na Zachód, gdzie odbyła się ewakuacja wojsk zachodnich, wysadzanie samolotów niemieckich na lotnisku, pomoc Ŝołnierzy rosyjskich którzy uciekali z obozów jenieckich. W.Z. Jaka organizacje Pan reprezentuje i czym sie ona zajmuje? Z.W. Organizacja do której naleŝy jest Souvenir Francais, która jest pod patronatem prezydenta Republiki Francuskiej członkami są premier Francji, minister obrony, minister spraw zagranicznych do moich zadań naleŝy tak jak na wizytówce pamięć i opieka nad mogiłami Ŝołnierzy armii Napoleona i I-II wojnie na całym kraju (Polska). W.Z. Dlaczego przyjechał Pan do Słońska na uroczystości 65 rocznicy wyzwolenia Słońska i mordu 819 więźniów Obozu Sonnenburg? Z.W. Do Słońska przyjechałem na zaproszenie Wójta po uzyskaniu dokumentacji o obozie w Sonnenburgu od pan Kaczmarka BłaŜeja, muszę ze wstydem powiedzieć Ŝe nie znałem tego obozu śmierci w którym zginęło tyle francuskich bojowników w tym okrutnym obozie i do moich obowiązków naleŝy brać udział w rocznicy tej tragedii Pamięć o tych ludziach (Ŝołnierzach) nie nie moŝe zaginąć My pamiętamy a oni są nieśmiertelni W.Z. Jednym najbardziej znanych obywateli Republiki Francji wiezionych w Obozie Sonnenburg jest Leon de Faye. Proszę przybliŝyć nam w kilku zdaniach jego postać? Z.W. śałuje ale tego wielkiego bohatera nie znałem zapoznałem się z jego działalnością z dokumentacji pana BłaŜeja Kaczmarka W.Z. Co by Pan chciał przekazać mieszkańcom naszej gminy? Z.W. Pragnę przekazać moje największe gratulacje i podziw dla całej gminy Słońsk za pamięć o tych bohaterach. Jako Kombatant jestem dumny Ŝe spotkałem tyle młodzieŝy i ludzi tak bezinteresownie zaangaŝowanych w Pamięć o tych bohaterach. Serdecznie dziękuje panu Kaczmarkowi za jego zaangaŝowanie w pracy dla wszystkich kombatantów i pamięć o tych którzy zginęli w Obozie Sonnenburg. W.Z. Dziękuję bardzo Dnia 6 lutego 2010 roku w Kościele Parafialnym w Słońsku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Klubu Sportowego Warta Słońsk. Mszę celebrował ksiądz proboszcz Józef Drozd, koncelebrowali ksiądz wikary Jan Bagiński oraz ksiądz kapelan pułkownik Sławomir Niewęgłowski. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe ksiądz proboszcz naleŝał do inicjatorów ufundowania sztandaru dla klubu Sportowego Warta Słońsk. Podczas mszy w wygłoszonej homilii podkreślił on rolę sportu w zdrowym wychowaniu młodzieŝy i całego społeczeństwa co jest zgodne z nauką Kościoła W szlachetnej walce, w dąŝeniu do zwycięstwa kształtuje się charakter ideologiczny, który zbliŝa człowieka do Boga. Kościół w całej rozciągłości popiera ideę rozwoju sportu, a szczególnie bardzo popularnej na terenie Słońska piłki noŝnej. W odprawionej mszy uczestniczyli Władze Gminy z Wójtem Gminy Januszem Krzyśków na czele, Zarząd Klubu Sportowego Warta Słońsk z Prezesem i członkami Zarządu, zawodnicy, kibice oraz sympatycy druŝyny Warty. Poczet Sztandarowy stanowili zawodnicy Warty Słońsk Łukasz Pińczyński, Jarosław M i glujewi cz i Przemysław Matkowski, oprócz święconego sztandaru uroczystość swoją obecnością zaszczyciły poczty sztandarowe Szkoły i StraŜy PoŜarnej ze Słońska. Ufundowany sztandar, jeden z nielicznych w województwie Lubuskim będzie wspaniałą wizytówką dla za wo d n i kó w Wart y Słońsk, mobilizującą do osiągania jak najlepszych wyników i kreowania prawidłowego wizerunku druŝyny i postaw zawodników w imię zasady Fair Play. Fundatorami sztandaru b y l i : U r ząd G m i n y w Słońsku, pan: Franciszek Jamniuk, Piotr Miglujewicz, Stanisław Dobrzań ski i Dariusz Matkowski. Stanisław Dobrzański wystąpienie Prezesa Lubuskiego Związku Piłki NoŜnej pana Mirosława Wrzesińskiego wprowadzenie sztandarów przez księŝy do kościoła w Słońsku poświęcenie sztandaru przez Proboszcza Księdza Józefa Drozda pokłon przed ołtarzem na zakończenie uroczystości strona 10

11 FINAŁ IX PLEBISCYTU NA NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW I TRENERÓW PIŁKI NOśNEJ ZIEMI LUBUSKIEJ W SŁOŃSKU. Ogłoszenie wyników IX plebiscytu na najlepszych zawodników i trenerów Ziemi Lubuskiej poprzedziło, przy brzmiących dźwiękach hymnu klubu Sportowego Warta Słońsk wprowadzenie nowo ufundowanego i świeŝo poświęconego sztandaru Warty Słońsk. Jego wprowadzenie zostało przyjęte owacyjnie, a komentarz Ŝe jest to jeden z nielicznych sztandarów klubowych w Województwie Lubuskim jeszcze je wzmogło. W dalszej kolejności nastąpiło powitanie przez urzędującego Prezesa Lubuskiego Związku Piłki NoŜnej Mirosława Wrzesińskiego licznie przybyłych zaproszonych gości, wśród których byli: poseł Zbigniew Wontor, radny Sejmiku Wojewódzkiego Tomasz Wontor, wicestarosta powiatu sulęcińskiego Dariusz Ejchart, burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt, radny powiatu Sulęcińskiego Dariusz Czarny, wiceprezes GKP Tadeusz Babij, Dyrektor biura GOZPN w Gorzowie Wlkp Alfred Nowosadzki, prezesi klubów LZPN, zawodnicy i zaproszeni goście, wszyscy zaproszeni przybyli wraz z małŝonkami W imieniu organizatorów LZPN w Zielonej Górze, OZPN w Gorzowie Wlkp. i Słubickiej Firmy Colloseum Marketing Sport organizatorów plebiscytu Prezes Mirosław Wrzesiński przystąpił do odczytania wyników plebiscytu: Najlepsi w IX Plebiscycie Bramkarz: Sławomir Janicki 934 głosy GKP Gorzów, Obrońca: Ireneusz Marcinkowski 559 głosów Polonia Kozera Słubice, Pomocnik: Łukasz Maliszewski 1029 głosów GKP, Napastnik: Mouhadou Traore 975 głosów GKP, Trener młodzieŝowy: Piotr śak 941 Lechia Zielona Góra, Trener seniorów: Adam Topolski 984 głosy, DruŜyna roku ŁKS Łęknica. Uhonorowano teŝ Wójta Słońska Janusza Krzyśkowa oraz grono działaczy Warty Słońsk: Dariusza Matkowskiego, Stanisława Dobrzańskiego, Stanisława Piecucha, Piotra Miglujewicza, Franciszka Jamniuka złotymi i srebrnymi odznakami honorowymi LZPN w Zielonej Górze W przerwie między tańcami przeprowadzono licytację gadŝetów Sportowych z której wpływ zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla Klubu Sportowego Bocian w Słońsku. Zebrano 4000 złotych. Zabawa trwała do białego rana. Stanisław Dobrzański FOTORELACJA Z BALU otwarcie Balu przez Prezesa Lubuskiego Związku Piłki NoŜnej pana Mirosława Wrzesińskiego wystąpienie Wójta Gminy Słońska pana Janusza Krzyśków odśpiewanie hymnu Warty Słońsk przy nowym sztandarze wystąpienie Prezesa KS Warta pana Franciszka Jamniuka i Wiceprezesa pana Dariusza Matkowskiego ciąg dalszy na str. 12 strona 11

12 dokończenie ze str. 11 wręczenie nagrody od prezesa i wiceprezesa Lotoor dla pana Ireneusza Marcinkowskiego Prezes GBS Barlinek wręcza nagrodę dla przedstawiciela najlepszej druŝyny Województwa Lubuskiego odznaka honorowa LZPN dla pana Stanisława Dobrzańskiego Franciszek Jamniuk i Piotr Miglujewicz wręczają nagrody dla Mouhadou Traore które w jego imieniu odbiera prezes Gorzowskiego Okręgu Piłki NoŜnej pan Tadeusz Babij odznaki honorowe LZPN dla Wójta Gminy Słońsk i wiceprezesa KS Warta odznaka honorowa LZPN dla pana Piotra Miglujewicza Wicestarosta Powiatu Sulęcin wręcza nagrody dla najlepszego trenera młodzieŝy pana Piotra śaka Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków wręcza nagrody dla najlepszego trenera seniorów pana Adama Topolskiego odznaka honorowa LZPN dla prezesa Warty Pana Franciszka Jamniuka odznaka honorowa LZPN dla pana Stanisława Piecucha Foto Wojciech Zimmerman Słońsk, dnia r. OGŁOSZENIE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 2/2010 WÓJTA GMINY SŁOŃSK Z DNIA r. ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE OWNICE W CELU ROZPATRZENIA WNIOSKU MIESZKAŃCÓW O ODWOŁANIE SOŁTYSA WSI OWNICE. ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ w dniu r. o godz W BUDYNEKU PO BYŁEJ SZKOLE PORZĄDEK ZEBRANIA: Przedstawienie wniosku mieszkańców wsi Ownice z dnia r. o zwołanie zebrania wiejskiego w celu rozpatrzenia wniosku mieszkańców o odwołanie Sołtysa wsi Ownice, Wysłuchanie Sołtysa Wsi Ownice, Powołanie Komisji Skrutacyjnej, Głosowanie i ustalenie wyników głosowania. WÓJT GMINY SŁOŃSK Janusz Krzyśków strona 12

13 WAśNIEJSZE WYDARZENIA NA PODSTAWIE Urząd Gminy informuje SPRAWOZDANIA WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 16 XII 2009 r. 27 I 2010 r r. - spotkanie Wójta z Wojewódzkim konserwatorem zabytków w sprawie oświetlenia kościoła r. - podpisanie przez Wójta aneksu do umowy na dofinansowanie remontu Sali Wiejskiej w Głuchowie ze środków PROW w Zielonej Górze r. - Wigilia dla osób najbardziej potrzebujących, zorganizowana przez pracowników GOPS w Słońsku r. - spotkanie Rady Budowy Przedszkola Samorządowego w Słońsku r. - Wigilia w Szkole Podstawowej w Budzigniewie r. - spotkanie Wójta z mieszkańcami Lemierzyc w sprawie funduszu sołeckiego r. - spotkanie Wójta z architektem panią Joanną Lebioda-Styka r. - wizyta w Urzędzie Gminy delegacji z WKU w Sulęcinie oraz odznaczenie srebrnym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju Wójta Gminy Słońsk r. - spotkanie Wójta z Dyrektorem Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp. panem Krzysztofem Szydłakiem oraz podpisanie umowy na dofinansowanie złoŝonych wniosków r. - udział Wójta w spotkaniu opłatkowym u Marszałka pana Marcina Jabłońskiego XXXIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY W SŁOŃSKU W dniu 16 grudnia 2009 r. Rada Gminy w Słońsku podczas XXXIX zwyczajnej sesji podjęła uchwały w sprawach: 1) uchwały budŝetowej Gminy Słońsk na 2010 r.- UCHWAŁA NR XXXIX/250/2009, 2) zmiany w budŝecie gminy - UCHWAŁA NR XXXIX/251/2009, 3) zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budŝetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe w Kościele p.w. Matki BoŜej Częstochowskiej w Słońsku - UCHWAŁA NR XXXIX/252/2009, 4) zmiany uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - UCHWAŁA NR XXXIX/253/2009, 5) zmiany uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych - UCHWAŁA NR XXXIX/254/2009, 6) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata UCHWAŁA NR XXXIX/255/2009, 7) przyjęcia Gminnego Sytemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Słońsk - UCHWAŁA NR XXXIX/256/2009, 8) wyraŝenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierŝawę nieruchomość niezabudowaną, połoŝoną w Ownicach, stanowiącą własność Gminy Słońsk - UCHWAŁA NR XXXIX/257/2009. Podjęte podczas XXXIX sesji uchwały zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj.: XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY W SŁOŃSKU Podczas XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Słońsku podjęte zostały następujące uchwały: 1) UCHWAŁA NR XL/258/2009 RADY GMINY SŁOŃSK w sprawie zmian budŝetu gminy. 2) UCHWAŁA NR XL/259/2009 RADY GMINY SŁOŃSK w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok ) UCHWAŁA NR XL/260/2009 RADY GMINY SŁOŃSK w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. strona 13 w Zielonej Górze r. - udział Wójta w obchodach 10 lecia Powiatu Sulęcińskiego r. - Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Słońsk r. - popisanie przez Wójta umowy o współpracy partnerskiej z TPS Unitis Viribus na rzecz realizacji projektu Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych r. - XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy r. - udział Wójta w comiesięcznym spotkaniu wójtów i burmistrzów u starosty r. - spotkanie Wójta z Zarządem KS Warta r. - podpisanie umowy przez Wójta o prefinansowanie inwestycji w Zielonej Górze r. - spotkanie Zarządu SKF Hubertus r. - spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Słońsk r. - podpisanie przez Wójta umowy o prefinansowanie inwestycji z Bankiem Gospoodarstwa Krajowego w Zielonej Górze r. - spotkanie Wójta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie udzielenia poŝyczki na remont wodociągu i kanalizacji r. - udział Wójta w spotkaniu z Dyrektorem PKP w Poznaniu w sprawie uregulowania ich zobowiązań r. - rozstrzygniecie konkursu Na najładniejszą dekorację świąteczną i noworoczną w Gminie Słońsk r. - udział Wójta w spotkaniu Zarządu KS Warta r. - udział Wójta w spotkaniu z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola r. - udział Wójta w balu charytatywnym w Sulęcinie r. - złoŝenie przez Wójta dokumentacji rozliczeniowej inwestycji Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Słońsku w LRPO w Zielonej Górze. Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego r. - w Krzeszycach miało miejsce z udziałem Wójta Walne Zebranie Członków gmin naleŝących do Euroregionu Pro Europa Viadrina r. - posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy r. - udział Wójta w spotkaniu z Pastorem z Niemiec, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy r. - posiedzenie Wspólnoty Mieszkańców bloku mieszczącego się przy ul. Sikorskiego 49 Wojciech Zimmerman POSIEDZENIA RADY GMINY SŁOŃSK Podjęte podczas XL sesji uchwały zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj.: Podinspektor mgr Karina Matuszak UWAGA SZKOLENIE LODR organizuje w dniach 4-5 marca 2010 r. w Słońsku szkolenie w zakresu stosowania środków ochrony roślin przy uŝyciu opryskiwaczy (uprawnienia waŝne na 5 lat). Koszt około zł. Uczestnictwo w szkoleniu tylko po uprzednim zgłoszeniu do organizatora - tel: Maria Fabianowicz do dnia 19 lutego 2010r. Ilość miejsc ograniczona SPOTKANIE W dniu 17 lutego br. (środa) w godz. 10:00-12:00 w Urzędzie Gminy w Słońsku będzie moŝna uzyskac informacje dotyczące moŝliwości dofinansowania ze środków unijnych w ramach programów krajowych i regionalnych na lata DyŜur będzie pełnił konsultant Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Zielonej Górze. ElŜbieta Rutkowska

14 NAGRODY ROZDANE Dnia 21 lutego br. w sali narad Urzędu Gminy w Słońsku miało miejsce zakończenie i podsumowanie gminnego konkursu na Najładniejszą dekoracje świąteczną w Gminie Słońsk. Komisja konkursowa w składzie ElŜbieta Sieracka, Beata Sroka, Alicja Urbaniak i Wojciech Zimmerman po obejrzeniu i ocenie dekoracji przyznała następujące miejsca: Urząd Gminy informuje I miejsce państwo Arleta i Tomasz Nowaccy II m-ce Wiesława i Paweł Rykała III m-ce Gabriela i Karol Sombert IV m-ce pan Józef Kowaski V m-ce pan Tomasz Kudyba VI m-ce pani Włodzimiera Sadowska VII m-ce pan Tadeusz Cirko pani Arleta Nowacka odbiera dyplom z rąk Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków Ponadto z uwagi na tylko jeden zgłoszony, ale bardzo ładnie udekorowany balkon komisja postanowiła przyznać nagrodę specjalną i otrzymał ją pan Kazimierz Jakubiec. Wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez Gminę Słońsk nagrody w postaci sprzętu AGD które wręczył Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków. Wojciech Zimmerman strona 14 pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu wraz z organizatorami ZASADY ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA TERENACH POWODZIOWYCH PRZED WYSTĄPIENIEM POWODZI. Podstawowe pojęcia: POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE - wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal podnosi się. ALARM POWODZIOWY - ogłasza się, gdy poziom wody zbliŝa się do stanu alarmowego. 2. Dowiedz się w Urzędzie Gminy Słońsk lub u sołtysa: a) ile wynosi w przybliŝeniu stan ostrzegawczy i alarmowy na wodowskazie Stacji Pomp, b) jakie będą sposoby alarmowania ludności w czasie alarmu powodziowego, c) w razie powodzi w jaki sposób będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie prowadził, kiedy, kogo i co obejmuje oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć i mienia. 3. Ubezpiecz siebie i swój dobytek w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoŝe Ci stanąć na nogi. 4. Jeśli zagroŝenie powodziowe stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt: latarki elektryczne, radioodbiornik bateryjny, zapasowe baterie, inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki). 5. Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez około 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym. 6. Poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych na terenach bezpiecznych by słuŝyli jako miejsce kontaktowe dla twojej rodziny. Upewnij się czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych. 7. Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieŝą. 8. Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieŝenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności uŝyj duŝych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników. 9. Nie zaśmiecaj terenów powodziowych w szczególności substancjami toksycznymi, chemikaliami, produktami ropopochodnymi, itp. Trujesz siebie i innych! 10. OpróŜniaj zbiorniki bezodpadowe (szamba), miejsca składowania obornika i zabezpiecz je przed zalaniem przez falę powodziową poprzez obwałowanie. 11. Poddaj się szczepieniom ochronnym zalecanym przez słuŝby medyczne. II. W CZASIE ZAGROśENIA POWODZIĄ. 1. Miej włączone radio na częstotliwość radia regionalnego albo rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagroŝeniu i sposobie postępowania. Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj!!! 2. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyŝej połoŝone tereny (miejsca). 3. JeŜeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagroŝonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj o swoich zwierzętach. 4. Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe wyposaŝenie domowe na wyŝsze piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z pieskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąŝ do czegoś stabilnego, aby nie spłynęły. 5. JeŜeli podejmiesz samodzielnie ewakuację zgłoś do Urzędu Gminy lub do sołtysa (nawet poprzez sąsiadów) miejsce swego pobytu. 6. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Odetnij dopływ wody z sieci wodociągowej. 7. Nie uŝywaj w swoim gospodarstwie wód gruntowych (studni), mogą być zatrute (skaŝone). 8. Nie chodź na obszarach zalanych, jeŝeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów moŝe przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka. 9. JeŜeli musisz przekroczyć zalany obszar, uŝyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego. 10. Po ostrzeŝeniu, Ŝe spodziewana jest duŝa powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagroŝenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych. 11. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością naleŝy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania. 12. JeŜeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) pomagaj! 13. W miarę moŝliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu to połowa sukcesu. 14. Jeśli władze gminy podejmą ewakuację nie utrudniaj jej. ciąg dalszy na str. 15

15 dokończenie ze str. 14 Nie upieraj się aby pozostać w swoim domu, choć by nawet groziła utrata całego dobytku. śycie jest najcenniejsze! 15. P A M I Ę T A J! a) w czasie powodzi zimowych spowodowanych zatorem lodowym lub śryŝowym, woda przybiera bardzo szybko. Czas na ewakuację jest ograniczony, b) uŝywaj sygnalizacji: - kolor BIAŁY potrzeba ewakuacji, - kolor CZERWONY potrzeba Ŝywności i wody, - kolor NIEBIESKI potrzeba pomocy medycznej c) w czasie ewakuacji pamiętaj o zabraniu: - dokumentów osobistych i waŝnych dokumentów gospodarskich: - zapasu leków, które uŝywasz, - pieniędzy, - ciepłego ubrania i pościeli, - radioodbiornika bateryjnego, - oświetlenia zastępczego, - zapasu Ŝywności. III. PO POWODZI. 1. Jak najdłuŝej pozostać poza zasięgiem wód powodziowych, gdyŝ mogą być skaŝone np. produktami ropopochodnymi, nie czyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie Vademecum wiedzy o odpadach Śmieci stanowią powaŝne zagroŝenie dla środowiska, a tym samym dla zdrowia nas wszystkich, dlatego kaŝdy z nas musi podejmować działania w celu minimalizacji ilości powstawania odpadów w naszych gospodarstwach domowych. Jednym ze sposobów zmniejszania ilości odpadów jest ich segregacja. Aby surowce mogły być ponownie przetworzone muszą zostać posegregowane u źródła ich powstawania, czyli juŝ w naszych domach. W osiągnięciu celu niezbędny jest udział kaŝdego mieszkańca gminy. Posegregowane surowce wtórne odbierane są bezpośrednio z posesji w dostarczonych wcześniej kolorowych workach. W pobliŝu moŝna zbierać je w specjalnych pojemnikach. Jak segregować odpady? Do pojemników tych wrzucamy wysegregowane odpady: Do pojemnika niebieskiego: wrzucamy: makulaturę, gazety, kolorowe czasopisma, ksiąŝki, zeszyty, zapisane i zadrukowane kartki papieru biurowego, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka papierowe, kartony. nie wrzucamy: papierowych opakowań z domieszką innych tworzyw ( kartonów po mleku, napojach, sokach, pudełek po papierosach), kalki, papieru przebitkowego, tapet, zatłuszczonego silnie zabrudzonego powlekanego folią papieru, celofanu. Do pojemnika Ŝółtego: wrzucamy: plastikowe butelki PET, opakowania po jogurtach, torebki plastikowe i reklamówki, butelki i kanistry plastikowe po środkach czystości, pojemniki plastikowe po mydłach w płynie i szamponach, wielorazowe butelki z tworzywa sztucznego, kubki z tworzywa sztucznego, plastikowe koszyczki po owocach, korki i zakrętki, puszki aluminiowe po napojach, puszki po konserwach, drobny złom Ŝelazny i metali kolorowych. uŝywaj ich do picia i nie udostępniaj zwierzętom gospodarskim. Mogą być one równieŝ pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych. 2. Bądź ostroŝny gdy wyjeŝdŝasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać cięŝaru twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu. 3. Miej zawsze włączone radio, w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielania pomocy tj. zaopatrzenia w Ŝywność i wodę zdatną do picia i uŝytku ogólnego. 4. Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi. 5. Nie odławiaj i nie spoŝywaj ryb pochodzących z wylewisk powodziowych. 6. Pamiętaj o wspomoŝeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych osobach. 7. Wyrzuć Ŝywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi. 8. Poinformuj odpowiednie słuŝby o zerwanych liniach energetycznych, telefonicznych lub o innych zagroŝeniach na twoim terenie. 9. Mieszkanie, budynki gospodarcze i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego uŝytkowania trzeba zdezynfekować, gdyŝ naniesiony GOSPODARKA ODPADAMI nie wrzucamy: naczyń jednorazowych bez oznaczeń przydatności do recyklingu, styropianu, opakowań po aerozolach, środkach chemicznych ( farbach, olejach), baterii. Do pojemnika biało zielonego: wrzucamy: szklane butelki bez kapsli i nakrętek, słoiki bez nakrętek, stłuczkę szklaną bez części metalowych, nie wrzucamy: fajansowych, porcelany i ceramiki, luster, szkła zbrojonego i Ŝarood-pornego, szyb samochodowych, szkła okiennego, Ŝarówek i lamp jarzeniowych, Przypominam ponadto, Ŝe zestawy do segregacji o pojemności 1100 i igloo są ustawione w następujących miejscach w Słońsku: ul. Sikorskiego 7 /stara szkoła/, ul. Lipowa 9 / plac przy szkole/, ul. 3 go Lutego /górka/, ul. 3 go Lutego / osiedle PGR/ ul. Parkowa /przy świetlicy/ NaleŜycie wysegregowane odpady do pojemników moŝe wrzucić kaŝdy mieszkaniec gminy niezaleŝnie od miejsca zamieszkania. Odbiór odpadów z pojemników jest równieŝ bezpłatne. Przypominam terminy odbioru worków z surowcami wtórnymi w 2010 r.: 1 marca kwietnia maja czerwca lipca sierpnia września października listopada grudnia 2010 strona 15 Urząd Gminy informuje muł zawiera duŝe ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagraŝają zdrowiu ludzi i zwierząt. 10. Sprawdź czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, Ŝe budynek nie grozi zawaleniu. 11. Odpompuj zalane piwnice stopniowo około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów. 12. Dopilnuj aby instalacje domowe, elektryczne i wodno kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym uŝytkowaniem. 13. UŜywaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań. 14. JeŜeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniem. Zrób zdjęcia zaistniałych zniszczeń zarówno budynków jak i wyposaŝenia. 15. W razie stwierdzenia wszelkich chorobowych zmian na skórze, zaburzeń Ŝołądkowo jelitowych oraz innych niepokojących objawów jak najszybciej zgłaszaj lekarzowi. Inspektor ds. obronnych i OC Maria Juszkiewicz-Ilnicka Aby minimalizować ilości odpadów: w przypadku butelek z tworzyw sztucznych naleŝy przed wyrzuceniem spłaszczyć lub zgnieść butelkę i odkręcić nakrętkę; podobnie opakowaniami napojów w kartonach, w czasie zakupów wybieraj produkty w prostszych, lŝejszych opakowaniach, przy drobnych zakupach nie bierz nowej torebki ze sklepu uŝyj starej, wcześniej otrzymanej, kupuj zeszyty, ksiąŝki, papier do pisania i rysowania wyprodukowany z makulatury, uŝywaj powtórnie pudełek i papieru opakowaniowego, kartek zapisanych z jednej strony, słoików do przechowywania przetworów i butelek szklanych, unikaj jednorazowych kubków i talerzy, prowadź recykling. Spróbuj kupować produkty przyjazne środowisku. Prosimy Państwa o to aby dbać o nasze środowisko a przede wszystkim o zdrowie, które jest dla nas bardzo cenne. Razem moŝemy oczyścić Matkę Ziemię z nagromadzonych odpadów i dobrze je powtórnie wykorzystać. Inspektor ds. ochrony środowiska UG Maria Pakos

16 TURNIEJ PIŁKARSKI ROZSTRZYGNIĘTY Dnia roku rozpoczął się Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki NoŜnej Chłopców uczęszczających do Zespołu Szkół w Słońsku. W kategorii szkoły podstawowej w rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, a gimnazjum 7. Zespoły po podziale na grupy rozegrały mecze eliminacyjne w systemie kaŝdy z kaŝdym, a w półfinałach w systemie I z II (zwycięzca grupy I z przegranym z grupy II i odwrotnie). Do półfinałów przeszły zespoły: grupa SP: VI b, AC MILAN, FC KIEPSCY, MANCZESTER, grupa gimnazjum: TESCO W KOSTRZYNIE, JAMNO CITY, AGAP, Ib. W rundzie finałowej spotkały się zespoły: grupa SP: VI b, FC KIEPSCY, grupa gimnazjum: TESCO, AGAP. Finałowe pojedynki zakończyły się sukcesem zespołu: w grupie SP: FC KIEPSCY, w grupie gimnazjum: TESCO. Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco: Grupa: Szkoła Podstawowa: I miejsce: FC KIEPSCY II miejsce: VI b III miejsce: AC MILAN IV miejsce: MANCZESTER Grupa: Gimnazjum: I miejsce: TESCO II miejsce: AGAP III miejsce: I b IV miejsce: JAMNO CITY Najlepszym bramkarzem w grupie SP został Patryk Grabiński, a w grupie gimnazjum Rafał Rosiński. Najlepszym strzelcem w grupie SP został Jan Hrysiukowicz z 51 bramkami, a w grupie gimnazjum Aleksy Juszkiewicz z 15 bramkami. Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i gier stolikowych, które zostały zakupione ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Leszek Gramsa strona 16 Kultura - oświata fragment jednego z meczu FC Kiepscy z nagrodami MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Dnia 09 i 10 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół w Słońsku odbyły się Turnieje Mikołajkowe o mistrzostwo Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w tenisie stołowym. Celem zawodów była popularyzacja tenisa stołowego oraz zachęcenie dzieci i młodzieŝy do ruchowego trybu Ŝycia. Po ciekawej i emocjonującej grze najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Słońsku. Klasyfikacja: Dziewczęta: I miejsce: Jowita Krawiec II miejsce: Dominika Szawlińska III miejsce: Lawinia Juszkiewicz Chłopcy: I miejsce: Jan Hrysiukowicz II miejsce: Piotr Matkowski III miejsce: Krzysztof Woźniak Mistrzostwo gimnazjum zdobył Aleksy Juszkiewicz II miejsce: Tomasz Korolewicz III miejsce: Kamil Matusik Gratulujemy wszystkim uczestnikom i Ŝyczymy dalszych sukcesów. MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ W miesiącu grudniu w Zespole Szkół w Słońsku odbyły się Turnieje Mikołajkowe o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w piłce koszykowej w kategorii dziewcząt i chłopców. Celem zawodów była popularyzacja wśród dzieci i młodzieŝy gry w piłkę koszykową oraz zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Po ciekawej i zaciętej rywalizacji najlepszymi okazały się zespoły klasowe: Szkoła Podstawowa: I miejsce i tytuł mistrza koszykówki dziewcząt zdobyła druŝyna z klasy VI a. I miejsce i tytuł mistrza koszykówki chłopców zdobyła druŝyna z klasy VI c. Gimnazjum: I miejsce i tytuł mistrza gimnazjum zdobyły dziewczęta z klasy III c. I miejsce i tytuł mistrza gimnazjum zdobyli chłopcy z klasy III c. Najwięcej koszy zdobyli następujący uczniowie: - Aleksy Juszkiewicz - Michał Klim - Paweł Matkowski Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Słońsku. Jolanta Matkowska Jan Hrysiukowicz odbierający nagrodę zwycięska druŝyna klasy VI C BoŜena Ilnicka

17 JAK KARNAWAŁ, TO KARNAWAŁ! Szczególnie ci najmłodsi, wiedzą jak moŝna się dobrze bawić, wystarczy przebrać się za kogoś innego zaopatrzyć się w szeroki uśmiech, a nogi do tańca same poniosą. I tak teŝ było w naszym Przedszkolu. Wszystkie panie i dzieci przemienieni, jak za dotknięciem czarodziejskiej róŝdŝki w elfy, Ŝabki, indian i wielu bohaterów ulubionych bajek, w barwnym korowodzie rozpoczęły bal karnawałowy. Tanecznym krokiem przemierzyliśmy cały świat, gdzie poznaliśmy tańce róŝnych narodów. Teraz kaŝdy przedszkolak wie, jak brzmią rytmy: kankana, kalinki, zorby, czy poleczki. Okazało się, Ŝe znajomość muzyki z bajek i filmów, nie stanowi dla naszych maluchów Ŝadnego problemu. W konkursie Jaka to melodyjka, juŝ po pierwszych taktach znały tytuły piosenek granych przez zaproszony zespół muzyczny. Dzieci brały teŝ udział w sesji zdjęciowej, w wyniku której kaŝdy rodzic będzie mógł wybrać na pamiątkę zdjęcie do rodzinnego albumu. Słodkości i pyszne napoje dopełniły reszty. Zabawa była świetna, a nastrój niepowtarzalny. To, dobra odskocznia od dnia codziennego! Spróbujcie sami! I Wam drodzy czytelnicy, Ŝyczymy świetnej zabawy. W imieniu Rady Pedagogicznej Beata Cholewicka mali przebierańcy Jedzie pociąg z daleka SZKOŁA W BUDZIGNIEWIE SIĘ BAWI 15 stycznia 2010 roku odbyły się jednocześnie dwie imprezy szkolne - Dzień Babci i Dziadka oraz Bal Karnawałowy. Po powitaniu wszystkich gości przez kierownik szkoły, panią Elizę Banasik, szczególnie Babć i Dziadków, rozpoczęły się występy artystyczne. Wnuki przebrane w przepiękne karnawałowe stroje, podziękowały babciom i dziadkom za trud włoŝony w ich wychowanie, recytując okolicznościowe wiersze i śpiewając piosenki. Na zakończenie występów dzieci wręczyły symboliczny kwiatek dla wszystkich Ŝyczenia dla kochanych Babć i Dziadków babć i dziadków. Po części oficjalnej dzieci odwiedził długo wyczekiwany Mikołaj, przynosząc ogromny worek prezentów. W tym roku okazał się bardzo wymagający. Aby otrzymać paczkę trzeba było znać tabliczkę mnoŝenia lub powiedzieć wierszyk. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek, a dla dzieci rozpoczął się bal karnawałowy, w trakcie którego odbył się konkurs na najciekawszy strój. Wszystkie dzieci dołoŝyły starań, aby ich przebranie było wyjątkowe, co spowodowało niemały problem dla jury. Dlatego teŝ wszystkie przebrane dzieci zajęły pierwsze miejsce. Sprawiło to milusińskim ogromną radość. KaŜdy uczestnik balu otrzymał równieŝ nagrodę za wysiłek włoŝon y w przygotowanie stroju. Wszyscy świetnie się bawili w miłej i przyjemnej atmosferze. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Dnia Babci i Dziadka oraz balu karnawałowego, szczególnie rodzicom i pracownikom szkoły. Kultura - oświata W EUROPIE JEŹDZIMY BEZPIECZNIE Rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieŝy szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasaŝera i kierującego pojazdem - w rezultacie wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest bardzo waŝną sprawą. Dlatego co roku biorę udział w wojewódzkim konkursie, organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i MłodzieŜy z siedzibą w Zielonej Górze W Europie jeździmy bezpiecznie W tym roku na ten konkurs zgłosiły się 62 szkoły z całego województwa. Zawody przeprowadzane są we wrześniu i polegają na tym, iŝ przez dwa tygodnie uczniowie odpowiadają na pytania z ruchu drogowego umieszczonych na gazetce szkolnej. Najlepsze osoby z poszczególnych klas reprezentują szkołę w etapie rejonowym. Do etapu rejonowego zakwalifikowano 42 szkoły. W tym roku na etapie rejonowym szkołę reprezentowali: Urszula Pietrzyńska kl. 4a, Martin Kubicki kl. 5a oraz Julia Łobejko klasa 6a. Etap rejonowy dla naszej szkoły odbył się w Baczynie, gdzie zajęliśmy 4 miejsce. Otrzymany wynik pozwolił nam zakwalifikować się równieŝ do etapu wojewódzkiego, do którego przechodzi 10 najlepszych szkół. Gratuluję uczniom sukcesu i Ŝyczę powodzenia w finale. opiekun druŝyny Mariola Piecuch wierszyk dla Mikołaja Eliza Banasik kwiatek dla Babci strona 17 worek prezentów

18 FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO Uczniowie Zespołu Szkół w Słońsku oraz młodzieŝ ponadgimnazjalna jak co roku mogli skorzystać z bogatej oferty sportowo kulturalnej przygotowanej przez dyrekcję, nauczycieli i pracowników szkoły. Uczestnicy zimowiska swoje zainteresowania mogli realizować w świetlicy szkolnej, sali internetowej i sali gimnastycznej. W trakcie ferii rozegrano szereg turniejów o Mistrzostwo Zimowiska. W turnieju tenisa stołowego: Mistrzem zimowiska w kategorii SP został Jan Hrysiukowicz. Mistrzem zimowiska w kategorii gimnazjum został Paweł Matkowski. zwycięzcy turnieju tenisowego W turnieju rzutu piłki koszykowej za 3 punkty: Mistrzem zimowiska w kategorii SP został Krzysztof Woźniak. Mistrzem zimowiska w kategorii gimnazjum został Kamil Matusik. W turnieju rzutu piłki koszykowej z linii osobistych: Mistrzem zimowiska w kategorii SP został Bartosz Lewandowski. Mistrzem zimowiska w kategorii gimnazjum został Kornel Mizera. W turnieju halowej piłki noŝnej zespołów 4 osobowych: Mistrzem zimowiska w kategorii SP został zespół INNI. Mistrzem zimowiska w kategorii gimnazjum został zespół WWW>OTSZY>NET. W turnieju piłki noŝnej JEDYNEK : Mistrzem zimowiska w kategorii SP został Jan Hrysiukowicz. Mistrzem zimowiska w kategorii gimnazjum został Aleksy Juszkiewicz. W turnieju gier stolikowych: Mistrzem zimowiska w kategorii SP została Karolina Wiącek. Mistrzem zimowiska w kategorii gimnazjum została Karolina Majerczyk. Wszyscy zwycięzcy, nie tylko mistrzowie otrzymali nagrody i upominki ufundowane ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Leszek Gramsa Kultura - Oświata JUś W NOWYM PRZEDSZKOLU Miło mi poinformować Ŝe od dnia 24 stycznia 2010 r. dzieci zaczęły uczęszczać do przedszkola w Słońsku. Przestrzenne, jasne i kolorowe sale umoŝliwią małym przedszkolakom na naukę i zabawę w komfortowych warunkach. przedszkolaki podczas posiłku Redakcja BEZ LĘKU PRZED KLASÓWKĄ I EGZAMINEM! Klasówki i egzaminy u wielu uczniów wywołują niepokój, a czasem i spory lęk. Niektóre dzieci denerwują się bardziej, inne mniej, ale większość z nich przeŝywa egzaminacyjny stres. Rodzice zastanawiają się, jak pomóc pociechom przezwycięŝyć ten stres i odnieść sukces? NiezaleŜnie od tego, czy wierzymy w sukces czy boimy się poraŝki naszej pociechy, spróbujmy jej dodawać otuchy w tych trudnych chwilach. Nasze dziecko powinno czuć się bezpiecznie niezaleŝnie od tego czy przewiduje swój sukces, czy poraŝkę. Nie zapominajmy, Ŝe pozytywne nastawienie i wiara, Ŝe się uda, pomagają pokonać lęk i odnieść sukces. Amerykański psycholog Geoffry Scott, autor ksiąŝki Jak zdać egzamin?, twierdzi, Ŝe nie poziom wiedzy decyduje o zdaniu bądź oblaniu egzaminu. Kluczem do sukcesu jest wiara w ten sukces. Odpoczynek Im bliŝej egzaminów, tym częściej mobilizujemy dzieci do nauki. Wymagamy, by ślęczały nad ksiąŝkami i zapominamy, Ŝe z samego siedzenia przy biurku wiedzy nie przybywa. Warto przekonać dziecko, Ŝe lepiej uczyć się krótko, ale intensywnie, by potem zrobić przerwę i o nauce nie myśleć w ogóle. Jeśli dziecko uczy się przez dłuŝszy czas, zaproponujmy, by w czasie przerw wykonywało ćwiczenia na koncentrację np. (przez 2-3 minuty wpatruje się w jeden punkt, zamyka oczy i próbuje rozróŝnić dźwięki lub wyobraŝa sobie jakąś skomplikowaną figurę geometryczną). Najlepsze godziny na naukę Między godziną 7.00 a i między a nasze zmysły są bardziej wyostrzone, koncentracja i uwaga poprawiają się i przyswajanie wiadomości odbywa się w szybszym tempie. Po godzinie sprawność intelektualna spada i o połowę spada teŝ efektywność uczenia się. Lepiej więc uczyć się w ciągu dnia i odpoczywać w nocy. Siedzenie nad ksiąŝkami, gdy zmrok zapada, jest tylko oszukiwaniem siebie, bo do głowy i tak mało wchodzi, a napięcie związane ze zmęczeniem wzrasta. Nauka a cisza Niektóre dzieci potrzebują do nauki całkowitej ciszy. Innym pomaga w nauce muzyka, pod warunkiem, Ŝe jest ona spokojna i cicha. Zmuszanie niektórych dzieci do nauki w absolutnej ciszy wcale nie poprawia ich koncentracji i zdecydowanie pogarsza nastrój! Atmosfera poprzedzająca egzamin powinna kojarzyć się z czymś przyjemnym, a nie przykrym. Im dziecko będzie miało lepszy nastrój przed klasówką i egzaminem, tym mniejsze napięcie będzie mu towarzyszyło. Pozytywne myślenie Niektórzy rodzice straszą swoje dziecko, Ŝe nie zda, wymyślają kary w przypadku poraŝki i dziecko zaczyna wątpić w swój sukces. Skupia swoją uwagę na ewentualnej poraŝce, a nie na nauce. Tymczasem pozytywne myślenie o tym, co je czeka, sprawia, Ŝe mobilizuje się i optymistycznie myśli o egzaminach. Rodzicielska wiara w sukces pozwala dziecku zachować spokój. Nawet jeśli u dziecka pojawia się myśl o poraŝce, jest ono przekonane, Ŝe rodzice pomogą znaleźć wyjście z trudnej sytuacji! Atmosfera w domu Jeśli w domu panuje ciepła, rodzinna i przyjacielska atmosfera, dziecko jest spokojniejsze. strona 18 Postarajmy się, by w okresie poprzedzającym klasówkę czy egzamin nie było w domu Ŝadnych kłótni, sprzeczek. Nie próbujmy wtedy z dzieckiem załatwiać zaległych spraw. Zrobimy to, gdy pociecha będzie juŝ po egzaminie i znikną z domu dodatkowe napięcia. Dieta Odporność na stres jest większa, gdy organizm jest w dobrej kondycji fizycznej. Nasza pociecha nie musi mieć w tym czasie apetytu. Nie próbujmy jej zmuszać do jedzenia, raczej zadbajmy o rozmaitość potraw, moŝliwość wyboru, no i przede wszystkim o mniejszą kaloryczność, a większą energetyczność tego, co znajdzie się na stole. Na organizm mobilizująco wpływa witamina C. Z kolei na zmęczenie dobry jest kawałek czekolady ( zawiera ona pobudzającą kofeinę) lub kilka orzechów ( zawierają witaminę B6 łagodzącą stresy ). Koncentrację i uwagę poprawiają banany, poniewaŝ zawierają duŝo aminokwasów. Najlepiej, by w okresie poprzedzającym klasówkę i egzamin znalazły się na stole produkty bogate w następujące składniki odŝywcze: witamina B1 łagodzi objawy niepokoju, witamina C zwalcza stres, witamina B12 łagodzi rozdraŝnienie i ułatwia koncentrację, zwiększa energię, witamina E dostarcza tlen do komórek mózgowych, cynk zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mózgu, mangan łagodzi zdenerwowanie, ciąg dalszy na str. 19

19 dokończenie ze str. 18 wapń rozluźnia, magnez zmniejsza napięcie związane ze stresem. Składniki te moŝna znaleźć w: surówce z kapusty (witamina C,E), wątróbce (B12,B6, magnez), rybach (B6, cynk, wapń), barszczu (mangan), pełnoziarnistym pieczywie (wszystkie witaminy z grupy B), orzechach (witamina E, magnez, wapń, mangan), migdałach (magnez), mleku (witaminy B12, B1, B6). D z i e ń Świętego Walentego 14 lutego obchodzony jako Dzień Zakochanych łączy w sobie zarówno tradycję pogańską, jak i chrześcijańską. Luty od wieków był miesiącem poświęconym zakochanym parom i płodności. JuŜ w staroŝytnych Atenach od połowy stycznia do połowy lutego były obchodzone uroczystości ku czci małŝeństwa Zeusa i Hery. W staroŝytnym Rzymie 15 lutego zaczynały się Liperkalia, święto płodności. Legenda głosi, Ŝe w przeddzień obchodów chłopcy wypisywali imiona swoich sympatii i wrzucali do urny. Potem losowali i dobierali się w pary. Prawdopodobnie w nawiązaniu do tego zwyczaju papieŝ Gelazy I w 496 r. poświęcił dzień 14 lutego Świętemu Walentemu i ogłosił ten dzień świętem zakochanych. Kim był święty Walenty? Było ich kilku. Najbardziej znany i związany z tradycją Walentynek był księdzem i Ŝył w III w n.e. w staroŝytnym Rzymie za czasów cesarza Klaudiusza II. Okrutny cesarz w pewnym momencie swojego panowania zakazał ślubów, poniewaŝ chciał skłonić męŝczyzn do tego, Ŝeby wstępowali do armii, a nie dbali o swoje rodziny. Ksiądz zasłynął z tego, Ŝe mimo zakazu udzielał potajemnie ślubów młodym parom. Niestety szybko został nakryty przez Ŝołnierzy cesarza i stracony w 270 r. w Rzymie. W więzieniu zaprzyjaźnił się z córką straŝnika. Przed śmiercią przekazał jej list, który podpisał "Od twojego Walentego". Doświadczenia rodziców Podzielmy się z dziećmi swoim doświadczeniem. Dzieci chętnie słuchają zwierzeń rodziców i opowieści dotyczących ich Ŝycia. Opowiedzmy o swoich egzaminacyjnych sukcesach i poraŝkach. Szczerze odpowiadajmy na pytania, bo te rozmowy uspakajają nasze dziecko. Przygotowania a termin egzaminu Przygotowania do egzaminu rozpoczynają się najczęściej na wiele miesięcy przed planowanym terminem zdawania. Przygotowania do klasówki trwają krócej, choć wszystko zaleŝy od stopnia waŝności klasówki i stanu wiedzy uczącego się. Jedni rodzice stawiają na samodzielność i ich dzieci przygotowują się do egzaminów samodzielnie, inni wierzą wyłączenie w indywidualne korepetycje i na takie posyłają swoje pociechy. Dzieci więc mniej lub bardziej pilnie się uczą i nie zaleŝnie od tego, ile wiedzy zdobędą w czasie tych przygotowań, na kilka dni przed egzaminami powinny przestać się uczyć. Przekonanie, Ŝe wszystko, co powtórzą w ostatniej chwili, najlepiej pozostanie w głowie, jest złudne. Tym ostatnim powtórkom najczęściej towarzyszy większe napięcie i łatwiej o mętlik w głowie niŝ o uporządkowania posiadanej wiedzy. TuŜ przed egzaminem Zaplanujmy ostatni wieczór przed egzaminem i poranek w dniu egzaminu. Wieczorna kąpiel z ulubionym płynem, lekkostrawna kolacja, spacer z psem do parku (to dobry sposób na dotlenienie mózgu i pozbycie się napięcia), a moŝe po prostu chwila spędzona sam na sam w zaciszu swojego pokoju? Kiedy ubrania i magiczne przedmioty (np. czterolistna koniczyna, poŝyczony długopis od kogoś Ŝyczliwego lub jeszcze coś innego) - nie mówimy, Ŝe te zabiegi nie mają sensu. One mogą mieć sens, choćby dlatego, Ŝe zmniejszają przedegzaminacyjne napięcie i zostały juŝ przygotowane na następny dzień, moŝna sobie pozwolić na odpoczynek. Rano dziecko powinno pójść do szkoły bez pośpiechu, ale nie z pustym Ŝołądkiem. Jeśli pociecha odmawia zjedzenia śniadania, niech wypije filiŝankę gorącej czekolady. Ona doda energii, a zawarty w czekoladzie cukier podziała uspakajająco. Zniechęćmy dziecko do wcześniejszego wychodzenia z domu. Atmosfera nerwowości przed klasówką lub egzaminem zwykle udziela TRADYCJA WALENTYNEK W ten sposób do dziś zakochani podpisują swoje walentynkowe wyznania. Ś w ięto Zakochan ych zaczęto powszechnie obchodzić w Europie, a szczególnie w Anglii, w średniowieczu. W połowie lutego na Wyspach B r y t y j s k i c h ptaki zaczynają łączyć się w pary, co sprzyja romantycznym wyznaniom. Właśnie stamtąd pochodzi pierwsza zachowana kartka walentynkowa, która jest przechowywana w Muzeum Brytyjskim. W 1415 roku Karol, ksiąŝę Orleanu wysłał ją do swojej Ŝony, kiedy był uwięziony w londyńskim Tower. Pierwsze drukowane walentynki pojawiły się pod koniec XVII wieku. Zawierały one wiersze i rymowane Ŝyczenia, ozdobione amorkami, ptaszkami i serduszkami. Na skalę masową kartki walentynkowe zaczęła produkować Amerykanka Esther Howland na początku XIX wieku. Pod koniec XX wieku modne stały się miłosne anonse w prasie, jak równieŝ pocztówki elektroniczne, w y s y ł a n e m a s o w o w internecie. Ostatnio przebojem stały się walentynkowe sms-y z Ŝyczeniami i obrazkami. W Polsce tradycja obchodzenia Walentynek strona 19 Kultura - oświata się i grupowe napięcie rośnie. WydłuŜający się czas oczekiwania podnosi poziom lęku i sprzyja dekoncentracji. Lepiej więc wyjść z domu tak, by nie spieszyć się i nie obawiać spóźnienia, ale dotrzeć na miejsce na krótko przed egzaminem. Nauczmy dziecko kilku ćwiczeń, które pozwolą mu się uspokoić. Przed wyjściem z domu - kładzie się na łóŝku lub na dywanie. W pozycji na plecach, zgina nogi w kolanach, przyciąga je do brody, obejmuje rękami. Chowa w nich głowę i zamyka oczy. Pozostaje tak przez chwilę, a potem wolno otwiera oczy i rozprostowuje nogi. W szkole - gdy serce zaczyna bić mocniej, oddech staje się szybki i krótki, moŝe spróbować na chwilę zamknąć oczy i spokojnie nabrać nosem powietrze i wypuścić ustami. Jeśli jest jeszcze czas, niech powtórzy to ćwiczenie juŝ z otwartymi oczami. Kilka razy: wdech (policzyć do sześciu), a potem wydech (znów policzyć do sześciu). Przed samym wejściem na egzamin lub klasówkę - niech myśli wyłącznie o tym, co dobrze umie, w czym czuje się mocne i o czym moŝe bez trudu pisać i mówić. Wszystkim uczniom ZS w Słońsku Ŝyczę osiągnięcia jak najlepszych wyników na sprawdzianie i egzaminie. Pedagog Barbara Lula jako Święta Zakochanych pojawiła się na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Od tego czasu z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Obchodzą to święto i młodzi, i starzy, zakochani i samotni. To wyjątkowy dzień, w którym moŝemy okazać innym swoje uczucia i sympatię. Kto uzbiera więcej walentynek, ten ma więcej szacunku, przychylnych ludzi i miłości wokół siebie. Wcześniej św. Walentego czczono w Polsce jako patrona osób chorych na epilepsję, dŝumę, podagrę, chorych na nerwy i mających problemy z psychiką. Epilepsja była nawet nazywana potocznie chorobą św. Walentego. Jak obchodzić Walentynki? Tego dnia zakochani z wzajemnością bądź bez wzajemności wysyłają sobie serduszka, karteczki z Ŝyczeniami i obdarowują się drobnymi prezentami. Tradycja mówi, Ŝe kartki i Ŝyczenia powinny być anonimowe - podpisane "Twój Walenty" albo "Twoja Walentynka". Zakochani spędzają razem wieczór, jedzą odświętną kolację. Samotni natomiast wró- Ŝą sobie, kiedy spotkają wreszcie miłość. Wszystkim Czytelnikom Ŝyczymy udanych Walentynek Opracowały: Anna Maria Zajączek-Prałat Maria Cieciura

20 WOŚP W SŁOŃSKU. ALLLE ZAGRAŁA!!! XVIII Finał w swoim całym graniu za nami. Wysiłek i zaangaŝowanie włoŝony w organizację imprezy przez Sztab został przez Was, mieszkańców gminy Słońsk doceniony. NajwaŜniejsza jest radość, którą wszyscy czuliśmy przez całą niedzielę, widząc jak bardzo wszystkich ogarnął wspaniały duch wspólnego działania. Wszyscy ten dzień spędziliśmy bardzo narodowo, przeszczęśliwie, przeserdecznie, bez darcia szat i jakichkolwiek kompleksów, za to z dumą i uśmiechem na ustach mogliśmy krzyczeć z całych sił udało się!!! Ale od początku. Wzorem wielu miejscowości w Polsce zawiązał się w Słońsku Sztab WOŚP, który przygotował szczegółowy program imprezy. W skład sztabu wchodzili członkowie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Hubertus w Słońsku, dzieci z naszej gminy ( i tu wielki ukłon w stronę kol. Anety Sokół za zorganizowanie wolontariuszy oraz kol. Barbary Lula za opiekę nad nimi ), członkowie MUKS Bocian oraz pracownicy Urzędu Gminy. Cały sztab juŝ od godziny 8 rano zebrał się w świetlicy wiejskiej przy Remizie StraŜackiej, gdzie przez cały dzień miał swoją siedzibę. TuŜ po godzinie 9 na ulice Słońska wyruszyły trzyosobowe grupy wolontariuszy opatrzonych w identyfikatory. KaŜdy zespół miał swojego dorosłego opiekuna, który zapewniał mu bezpieczeństwo podczas kwesty. O godzinie rozpoczął się Turniej Tenisa Stołowego, w którym zwolennicy ruchu mogli sprawdzić swoje moŝliwości. Nad całością imprezy sportowej czuwali członkowie MUKS Bocian w Słońsku pod kierownictwem pana Henryka Grabowskiego. Pomimo, iŝ zwycięzca był jeden to wygrali wszyscy, którzy wzięli udział w turnieju. Przez cały czas w siedzibie sztabu wrzało od przygotowań do finałowego koncertu w parku. Dekoracje, losy loteryjne, banery, wszystko to powstawało w błyskawicznym tempie. Kwesta przebiegała bez zakłóceń w ciepłej i szalonej atmosferze. Daliśmy takŝe znać o sobie w okolicznych miejscowościach, w których mieszkańcy z zadowoleniem podchodzili i wspomagali inicjatywę Jurka Owsiaka. TuŜ przed 17 cały Sztab przeniósł się do parku, gdzie płonęło ognisko przygotowane przez OSP w Słońsku, czekała darmowa, pyszna i gorąca grochówka oraz rozpoczęła się loteria fantowa, w której kaŝdy los wygrywał. Przybyłych gości w imieniu organizatorów powitał kol. Piotr Lech, który przybliŝył wszystkim cel XVIII Finału oraz przedstawił program wieczoru. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w swoich celach statutowych ma nie tylko kwesty uliczne oraz towarzyszące im koncerty i imprezy sportowe. WOŚP to takŝe szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. I właśnie taki pokaz z uŝyciem specjalistycznego fantoma przeprowadzili dla wszystkich przybyłych do parku członkowie Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. Gratulacje dla osób które z wielkim zainteresowaniem śledziły pokaz. Nigdy nie wiadomo kiedy umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej moŝe być potrzebna, a wtedy okaŝe się bezcenna. Gwoździem programu była rozpoczęta przed godziną 19 licytacja, na której pod młotek poszły rzeczy przekazane przez firmy, instytucje bądź osoby prywatne. Wśród licytowanych gadŝetów znalazły się m.in.: obrazy, rzeźby, sprzęty wędkarskie, rękawice bokserskie z autografami polskich olimpijczyków, koszulki z autografami S. Świderskiego, zestawy kominkowe, sprzęty audio, ksiąŝki oraz przesłane przez Jurka Owsiaka, kubek i koszulka z logo WOŚP. NajwyŜszą kwotę uzyskano z licytacji tortu 250 zł. Po licytacji nadszedł czas na wystąpienie Wójta Gminy pana Janusza Krzyśków, który bardzo podziękował wszystkim zaangaŝowanym w organizację imprezy oraz przekazał dla Sztabu wcześniej wylicytowany tort. Członkowie Sztabu postanowili podzielić się słodką nagrodą z wszystkimi przybyłymi do parku. a o zapłonęło Światełko do nieba, ku niebu wystrzelono sztuczne ognie oraz został ogłoszony przybliŝony efekt całodziennej zbiórki. Dzisiaj moŝemy śmiało powiedzieć udało się. Zebraliśmy łącznie sumę 7037,12 zł,w tym 20 dolarów, 16 euro i 3 funty. Końcowe efekty Finału pokazały, Ŝe Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to najlepsze, bardzo logiczne działanie na rzecz potrzebujących, akceptowane przez Polaków, którzy doskonale wiedzą, po co się to robi i czego moŝna się po tej zbiórce spodziewać. A wszystko to podsumować moŝna krótkim i zwięzłym sformułowaniem Made in Poland. Ten dzień stworzyliśmy my wszyscy, Szanowni Państwo, którzy po prostu byliśmy razem ze sobą. Serdeczne podziękowania pragniemy złoŝyć Pani Ani Polewskiej, która przez kilkanaście godzin w siedzibie Sztabu słuŝyła nam pomocą. Gorąca kawa i herbata, którą parzyła, rozgrzewała wolontariuszy w ten mroźny dzień. Wielki ukłon w stronę wszystkich tych, którzy w najmniejszy nawet sposób, pośrednio i bezpośrednio przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia tegorocznego finału. SKF Hubertus Kultura - oświata wolontariusze pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej wielka licytacja PODZIĘKOWANIE podsumowanie finału liczenie zebranych pieniędzy Wójtowi Gminy Słońsk - Januszowi Krzyśków, Zastępcy Wójta Beacie Sroka, Kierownikowi USC Annie Hruszowiec oraz księŝom naszej parafii ks. Józefowi Drozd i ks. Janowi Bagińskiemu serdeczne podziękowania za pamięć i uświetnienie naszego JUBILEUSZU 50 rocznicy zawarcia małŝeństwa. Janina i Władysław BoŜkiewicz strona 20

21 POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII INFORMUJE strona 21 Zdrowie Dobre wiadomości dla hodowców bydła. Województwo Lubuskie jest blisko uzyskania statusu regionu wolnego od białaczki bydła. Opłaciła się cięŝka praca hodowców, lekarzy weterynarii i pracowników laboratoriów. Jeszcze niedawno teren powiatu sulęcińskiego, a szczególnie gmina Słońsk nale- Ŝał, do obszarów o największej liczbie stwierdzanych przypadków enzootycznej białaczki bydła. Obecnie mamy tylko jedno ognisko choroby na terenie całego powiatu wykryte w 2008 roku. Myślę, Ŝe do końca tego roku będzie moŝna wystąpić do Komisji Europejskiej o uznanie naszego regionu za wolny od tej choroby. Jednak aby tak się stało kaŝde stado bydła musi mieć decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o uznania stada za urzędowo wolne od białaczki bydła. Właściciel stada występuje z wnioskiem o wydanie takiej decyzji i praktycznie od ręki otrzymuje potrzebny dokument. Stad takich, które są potencjalnie wolne lecz hodowca nie dopilnował tej formalności jest na terenie naszego powiatu ponad 100. Apeluję więc do hodowców o składanie stosownych wniosków do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jednocześnie przypominam hodowcom, Ŝe bez wydanej decyzji nie moŝna sprzedawać bydła za granicę a takŝe w kraju na chów (moŝna tylko do rzeźni). Są teŝ inne wymierne korzyści wynikające z posiadania stada bydła o statusie urzędowo wolnym od enzootycznej białaczki bydła (EBB). W związku z tym, Ŝe w 2009 roku nie było Ŝadnego przypadku wystąpienia EBB i procent zakaŝeń na terenie naszego powiatu był niŝszy niŝ 0,2, w stadach posiadających status badanie w kierunku EBB odbywać się będzie począwszy od tego roku co 3 lata. Tak więc nie trzeba będzie co roku zaganiać, łapać bydła w celu pobrania krwi. W stadach bez statusu czyli tych, które nie posiadają decyzji, badanie będzie odbywać się co roku. Natomiast po ogłoszeniu przez Komisję Europejską naszego regionu za wolny od EBB badania takie odbywać się będą co 5 lat. Jak powszechnie wiadomo od dnia 23 kwietnia 2009 roku Polska decyzją Komisji Europejskiej jest krajem wolnym od gruźlicy bydła a od 5 sierpnia 2009 roku krajem wolnym od brucelozy bydła. W związku z tym od przyszłego roku badania monitoringowe w kierunku tych chorób przeprowadzać się będzie co 5 lat. W 2010 roku jeszcze na starych zasadach czyli według harmonogramu ustalającego badania w cyklu trzyletnim. Uwolnienie kraju od tych dwóch chorób zwalnia z badania bydła przy wysyłce za granicę. Niestety gorsze wiadomości mam dla hodowców bydła odnośnie choroby niebieskiego języka. Wszystko wskazuje na to, Ŝe powiat sulęciński pozostanie w strefie zamkniętej dla tej choroby jeszcze co najmniej do końca 2010 roku. Prowadzony jest intensywny monitoring tej choroby u bydła i owiec a takŝe u wektorów przenoszących chorobę. Pozytywem jest tylko to, Ŝe moŝna badania serologiczne w kierunku choroby niebieskiego języka zlecać w pracowni serologicznej ZHW Gorzów Oddział Zielona Góra (tel ). Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Gembka AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie; ul. 3 Maja 24 tel / 5012;fax Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Gorzów Wlkp., którego przedstawicielem na terenie gminy Słońsk jest Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem w Ośnie Lubuskim, posiada w swoim zasobie wiele atrakcyjnych nieruchomości o przeznaczeniu rolniczym, budowlanym i inwestycyjnym. Obecnie na terenie działania GNiAZ Ośno przygotowywane są do sprzedaŝy następujące nieruchomości: Lp. Data i godzina przetargu PołoŜenie nieruchomości (powiat/gmina/ obręb/nr-y działek) Powierzchnia ogółem / powierzchnia uŝytków rolnych, w ha Rolnictwo Cena / czynsz wywoławczy , godz Sulęcin/Krzeszyce/Studzionka 14/8 9,2080/9, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Przęślice 46/2 0,51/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Wystok 30/2 0,41/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Pniów 106/9 2,1703/0, ,00 zł , godz Słubice/Ośno/Radachów 83/7 0,1939/0, ,00 zł , godz Słubice/Ośno/Radachów 83/9 0,1081/0, ,00 zł , godz Słubice/Ośno/Radachów 83/10 0,1146/0, ,00 zł , godz Słubice/Ośno/Radachów 83/8 0,1310/0, ,00 zł , godz Słubice/Cybinka/Drzeniów 87/2 0,75/0, ,00 zł , godz Słubice/Cybinka/Drzeniów 86/21, 86/22 0,2370/0, ,00 zł , godz Słubice/Cybinka/Biaków 753 0,4973/0, ,00 zł , godz Świebodzin/Lubrza/Lubrza 181/2 0,0904/0, ,00 zł , godz Świebodzin/Szczaniec/Szczaniec 263 2,11/2, ,00 zł , godz Świebodzin/Lubrza/Staropole 103 1,45/1, ,00 zł , godz Świebodzin/Szczaniec/Ojerzyce 105/1 1,3499/1, ,00 zł , godz Świebodzin/Szczaniec/Szczaniec 628/1 1,16/1, ,00 zł , godz Słubice/Ośno/Połęcko 386 5,5204/2, ,00 zł , godz Słubice/Ośno/Smogóry 175/1 2,35/2, ,00 zł , godz Słubice/Górzyca/Czarnów 402, ,69/1, ,00 zł , godz Słubice/Górzyca/śabice 352 1,83/1, ,00 zł 21 Sulęcin/Krzeszyce/Krzemów-Łukmin-Graby 04.02, godz ,05/1, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Mierczany 5/8 0,04/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Pniów 60/5 0,06/0, ,00 zł , godz Słubice/Górzyca/Radówek 92/2 1,7834/1, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Bargów 12/2, 12/3 5,2860/5, ,00 zł , godz Słubice/Słubice/Kunowice 147/11 0,1016/0, ,00 zł ciąg dalszy na str. 22

22 dokończenie ze str. 21 Rolnictwo , godz Słubice/Słubice/Słubice 68/4 1,3638/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Krzeszyce/Brzozowa 50/1, 51/3 1,44/1, ,00 zł , godz Sulęcin/Słońsk/Ownice 58/1, 59 0,7077/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Krzeszyce/Krzemów-Łukomin-Graby 34/2 0,10/0, ,00 zł , godz Słubice/Ośno/Radachów 159/4 0,0572/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Długoszyn 124/15 0,78/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Brzeźno 112/17, 112/18 0,1071/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Grabów 88/21 0,1006/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Lubów 8/19 0,03/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Długoszyn 98/3 0,1424/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Krzeszyce/Brzozowa 206/6 0,1944/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Krzeszyce/Brzozowa 130/1 0,39/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Krzeszyce/Brzozowa 127/2 0,45/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Trzebów 169/2 0,91/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Trzebów 41 0,96/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Słońsk/Lemierzyce 380 0,44/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Krzeszyce/Dębokierz 9/13 4,5128/4, ,00 zł , godz Sulęcin/Krzeszyce/Dębokierz 9/15 1,1277/1, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Lubów 8/11 0,09/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Grabów 19/4 0,29/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Torzym/Grabów 19/3 0,36/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulecin/Rychlik 32/4 0,08/0,08 910,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Trzebów 74 5,47/5, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Długoszyn 124/18 0,30/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Długoszyn 124/19 0,70/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Długoszyn 124/14 0,31/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Rychlik 3/5 0,4487/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Sulęcin/Rychlik 51/3 0,2477/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Słońsk/Lemierzyce 344 0,64/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Słońsk/Lemierzyce 333/2 0,15/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Słońsk/Lemierzyce 349/2 0,51/0, ,00 zł , godz Sulęcin/Słońsk/Lemierzyce 343 0,47/0, ,00 zł PRACE ROZPOCZĘTE W miesiącu styczniu br. rozpoczął sie pierwszy etap prac przy projekcie pn Remont konserwatorski (renowacja i rekonstrukcja) stolarki okiennej i drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Matki BoŜej Częstochowskiej w Słońsku. W dniu 12 stycznia 2010 r. pracownicy firmy Galeria Na RozdroŜu. Antyki Justyna Bałło zdjęli 2 pary drzwi bocznych, drzwi w kruchcie, drzwi i okno witraŝowe do zakrystii oraz naświetla nad drzwiami bocznymi w kościele parafialnym w Słońsku. Elementy te zostały zawiezione do pracowni konserwatorskiej skąd wrócą do słońskiej świątyni w miesiącu lutym. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , oś 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Z parafii Redakcja Mgr konserwacji Maćko Piotr podczas pobierania próbek do ustalenia oryginalnej kolorystki drzwi. Skalpelem pobiera się próbki ( skalpelem wycina się wszystkie warstwy farby) do analizy z oznaczonych miejsc. Próbki są niewiele większe niŝ ziarnko ryŝu. kaŝdą próbkę wkłada się do odpowiednio oznakowanego woreczka. Następnie próbki zatapia się w Ŝywicy i zeskrobuje się warstwa po warstwie - od razu moŝna ustalić ilość warstw, aŝ do ostatniej warstwy farby - pod farbami zazwyczaj był podkład. Ogląda się próbkę pod mikroskopem + foto i juŝ wszystko wiadomo jaki był oryginalny kolor. drzwi zewnętrzne są bardzo cięŝkie - dwuwarstwowe - kaŝde skrzydło waŝy ok. 200 kg więc całe drzwi z belką i maswerkiem ok. 500 kg. Foto: Adam Michalski strona 22

23 ŁOWIECTWO MIĘDZY KULTURĄ, A NATURĄ CZ LXXVI MATECZNIK -Stary kozioł dobiegał swych dni. Jeszcze ubiegłego, skwarnego lata oddawał się miłosnym uniesieniom teraz jednak czuł, Ŝe kres nadchodzi. Jego matecznik jak całunem- zima pokryła grubą pierzyną śniegu. Nie miał siły szukać cieplejszych stron, a i do tego ostępu przywiązany był od dzieciństwa. Tutaj przebył najpiękniejsze lata znaczone walkami o terytorium, tutaj odprawiał ruje znojne gorącym latem. Teraz tracił siły. Zęby starte do korzeni nie mogły rozdrobnić zamarzniętych gałązek, a do bardziej soczystej trawy dogrzebać się nie było sposobu. Jeszcze te psy nękające spokojną ostoję, coraz bliŝej zataczające kręgi jakby wiedziały, Ŝe on tam jest. Nad bagienkiem łatwiej było o poŝywienie, tam jednak psy miały swoje legowiska. Gmatwał tropy, wychodził chyłkiem na karmisko dzików. Znajdował tam czasem kromkę chleba, ziarno kukurydzy, obierki ziemniaków, nadgniłe jabłkoczasem trafiał na pachnącą kiszonkę. Tak trwał. Zima jednak nie Ŝartowała. Silne mrozy i śnieŝyce ledwo pozwalały przeŝyć upiorne noce. Tylko dziki wcale dobrze się miały. Buchtowały ściółkę pod dębami, Ŝłobiąc szeroką bruzdę w śniegu prowadziły na karmisko. Stary kozioł nauczył się podąŝać za nimi - i choć sarny niezbyt lubią towarzystwo dzików czuł się przy nich bezpieczniejszy. Myśliwy obserwował tę dziwną zaŝyłość, zastanawiał się czemu stary kozioł nie dołączył do rudla, których było kilka w obrębie okolicznych pól. Począł pilnie czytać tropy i odkrył, Ŝe stary kozioł powaŝnie kuleje, a więc ze względów bezpieczeństwa rudel go odrzucił. CzyŜby kalectwo wynikło ze spotkania z psami? JakŜe on dotąd się uchował? Postanowił zaglądać tu częściej, chronić starego kozła. A tu zaczęła się huczka, odyńce zaczęły walki o lochy. Głośne charkoty i kwiczenia odbijały się echem strasząc go po nocach. Dał tedy spokój towarzystwu i znowu zaszył się w mateczniku, w gęste jeŝyny pod świerkami. Wstawał dzień, a z nim niepokój. Jakieś poszczekiwania, jakieś wycia szły po lesie psy znowu ruszyły w śmiertelny obchód. Było ich pięć pięć duŝych zdziczałych psów bez opieki i bez pana. Głodnych i zdeterminowanych, w stadzie nie czuły lęku. Młody myśliwy wracając z porannej zasiadki na dziki przystanął i zasłuchał się w tę dziwną muzykę lasu. Wiedział, Ŝe nie ma w pobliŝu polowania zbiorowego, a więc skąd ten gon psów w łowisku? Zawrócił pospiesznie, przez telefon poinformował towarzysza łowów o swej decyzji i wskazał kierunek, gdzie trwał wściekły oszczek i jakiś tumult w młodniku sosnowym. Zasapany stanął pod ścianą lasu ładując broń. Wściekły warkot psów ustawał, tylko dzik kwiknął charcząc krwawą pianą i nastała cisza. Myśliwy zdjął ciepłą kurtkę, schylił się i nie bacząc na niebezpieczeństwo wszedł do młodnika. Cicho przedzierał się pod wiatr, miękko odgarniał gałązki sosnowe i w pewnym momencie doszedł go odwiatr krwi i męki zwierza. Dostrzegł cienie psów, które jak w transie - Ŝywcem - rozrywały dzika. Dymiły trzewia rozwlekane po śniegu, który barwił się krwiście. Twarz myśliwego stęŝała, ręce mu zadrŝały, przyklęknął dla lepszego widoku. Podniósł strzelbę do ramienia, pociągnął spust raz i drugi. Przeładował pospiesznie, bo jeden z psów rzucił się w jego stronę. Zerwał się pospiesznie i strzelił mu w łeb prawie pod nogami - gdyby nie zdąŝył mógłby podzielić los dzika. Znowu zagrzmiała broń, to towarzysz myśliwego przybywał z odsieczą daleki skowyt zaznaczył SPOTKANIE OPŁATKOWE W dniu 16 stycznia 2010 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Słońsk oraz kilku zaproszonych kombatantów. Wśród zaproszonych gości mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć Wójta Gminy Słońsk oraz księdza Józefa Drozd, który poprowadził poprzedzającą modlitwę, odczytał odpowiednią ewangelię oraz wygłosił kilka słów pod adresem uczestników spotkania. Następnym składającym Ŝyczenia był jak zwykle nasz Wójt pan Janusz Krzyśków, którego mowa była przesycona troską oraz szacunkiem wobec ludzi starszych. Drogi Wójcie pamiętać będziemy to i damy wyraz temu w odpowiedniej chwili. Przy okazji dziękujemy za wsparcie bo bez niego spotkanie by nie doszło do skutku. Nie mniej szanowanymi gośćmi byli przedstawiciele Rejonowego Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Kostrzyna nad Odrą. Dziękujemy im za uczestnictwo i cieszymy się, Ŝe byli z nami w tak waŝnej chwili. A teraz seria podziękowań dla naszych darczyńców. A były to panie i panowie: Franciszek Jamniuk, Dariusz Matkowski, Stanisław Piecuch, Teresa i Tadeusz Matkowscy, pani dyrektor Małgorzata Chuderska, pani prezes Gminnej Spółdzielni Halina Falińska Mrówka, pani Halina Krawczyk z kwiaciarni i pan Andrzej Nowogran. Stokrotne dzięki za wypieki. A były to panie Teresa Gaworko i Izabela Cieciura. Za pracę wszystkim tym którzy się angaŝowali dziękujemy. Wśród ogólnej wesołości zabawa trwała od godz do godz dnia następnego. O godz następnego dnia zebraliśmy się ponownie aby wesprzeć sprzątających salę i oddać ją w naleŝytym porządku. Prezes PZERiI Koło Słońsk Zygmunt Kaczmarek Wśród nocnej ciszy - śpiewa Proboszcz Ksiądz Józef Drozd Stowarzyszenia celny strzał. Obejrzeli dzika. To był spory wycinek, a jednak dały mu radę. Ile zwierzyny musiały zabić, by dojść do takiej wprawy? Działając w stadzie stały się watahą wilków, a nie psów. Ludzie o nie nie zadbali, a więc uciekły do lasu. A moŝe ktoś je wyrzucił z samochodu, gdy znudziły się jako zabawka dla dzieci? Były głodne. Głód zmusił je do beznadziejnej walki o przetrwanie, gdzie nie ma miejsca dla zdziczałych psów śmiertelnie niebezpiecznych dla zwierząt i dla ludzi. W nocy powiał cieplejszy wiatr, drzewa prostowały czuby zwalając cięŝką okiść wstawał senny, mglisty dzień. Stary kozioł podniósł wysoko głowę - wczorajszy dzień i noc całą przeleŝał w mateczniku - teraz łapiąc wiatr w chrapy nie znalazł trwogi wilczej zgrai. Osłabiony głodem, kulejąc, przez głęboki śnieg ruszył nad rzeczkę, tam zawsze było najcieplej i przy bagienku najłatwiej o runo leśne, o soczysty kęsek z kępy traw, które teraz czupurnie wabiły. Z kaŝdym kęsem rosła nadzieja w sercu starego kozła na ciepłą wiosnę. Tupnął zadziornie cewką, zaczochrał scypułem parostków pobliską brzózkę, sapnął i połoŝył się na kępie traw, pilnie przeŝuwając strawę. Słońce łagodnie przygrzewało, topiło śnieg na bagnie... Trzymajmy psy zawsze w zagrodzie, szczególnie suki w czasie cieczki, dbajmy by nie były głodne i zmarznięte to nasi najwierniejsi przyjaciele. Darz Bór Lektor Ekspert Polskiego Związku Łowieckiego Mirosław Jerzy Więckowski Ŝyczenia od Wójta Gminy Słońsk Wszystkiego najlepszego... strona 23

24 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA INFORMUJE Stowarzyszenia Rozliczenie darowizn 1% podatku dochodowego za rok 2008 przekazanego TPS Unitis Viribus W tym roku otrzymaliśmy od Państwa kwotę 8 203,40 zł jako 1% podatku dochodowego za rok Zgodnie z ustawą Wasze pieniądze przekazywały nam urzędy skarbowe od maja do września br.: US Sulęcin 1933,40 w tym 1157,30 zł od mieszkańców gminy Słońsk US Poznań 1642,70, US Warszawa 1295,50,US Czechowice-Dziedzice 116-1,60, US Słubice 486,60, US Gorzów 453,10,US Myślenice 165,60, US Kraków 96,70, US Bielsko-Biała 7,60, US Wolsztyn 26,70,US Wrocław 86,50,US Gdańsk 131,70 US Piaseczno 47,80, US śagań 79,60,US Zielona Góra 21,70,US Drezdenko 45,50,US Szczecin 54,20, US Wodzisław Śląski 71,30, US śary 56,70,US Świdnica 92,00,US Jawor 47,20, US Tczew 23,10,US Myślibórz 174,60 Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy, a tym z Państwa, którzy ujawnili swoje dane przesłaliśmy podziękowania wraz z kalendarzem Rzeczpospolitej Ptasiej na 2010r. Zebraną kwotę przeznaczyliśmy na organizację VII Rajdu Rowerowego "Szlakiem bocianów" i Maurycjadę. Zgodnie z deklaracją chcemy poinformować Państwa jak zostały wydane Wasze pieniądze. W poniŝszej tabelce przedstawiliśmy rozliczenie rajdu rowerowego: Darczyńcy Suma Przeznaczenie 1% 8203, ,58 - nagrody: sprzęt Dotacja UG Słońsk 300,00 sportowy i turystyczny, rower, lornetki, pendrivy, płyty, ksiąŝki Wpisowe uczestników 152, ,89 - kamizelki odblaskowe z nadrukiem, 768,05 - poczęstunek, ubezpieczenie uczestników, dyplomy, Dochody razem wyniosły 8655,40 zł, zaś suma wydatków wymienionych w tabelce 4985,52 zł (róŝnica 3669,88 została wykorzystana na organizację Maurycjady). Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom i sponsorom! Dzięki Wam udały się kolejne imprezy Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus". Przed nami czas rozliczeń dochodów za rok 2009, mamy nadzieję, Ŝe w tym roku mieszkańcy naszej gminy nie zawiodą i będą jeszcze hojniejsi niŝ w latach ubiegłych. Wszak otrzymane darowizny wykorzystujemy dla dobra naszej słońskiej społeczności. Zarząd TPS Unitis Viribus W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus serdecznie zapraszam na XI Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 lutego 2010 (sobota) o godz w Sali Wiejskiej Urzędu Gminy w Słońsku przy ul. Parkowej 2. Izabella Engel Prezes TPS Unitis Viribus strona 24

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110876,75-rocznica-zbrodni-katynskiej.html Wygenerowano: Środa, 15 marca 2017, 18:15 Strona znajduje się w archiwum. 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Prowadzący Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić! (gra werbel) Do hymnu państwowego! Hymn Prowadzący Po hymnie!

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

W uroczystości udział wezmą:

W uroczystości udział wezmą: SCENARIUSZ uroczystego apelu przedstawicieli organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniu 17.09.2015 r. o godz. 10.00 1 W uroczystości udział

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39664,hold-dla-warszawskich-powstancow.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia 2017, 23:47 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości

Przebieg uroczystości Dzień Patrona-31.01.2014r Program uroczystości: Prowadzący: Anna Bernard, Aleks Kazuś Przebieg uroczystości AB: Dzień dobry Państwu. AB Nazywam się Ania Bernard, chodzę do czwartej klasy, jestem przewodniczącą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130786,lubuskie-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 września 2017, 04:46 Strona znajduje się w archiwum. LUBUSKIE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r.

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. W dniu 22.11.2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Kochał sport i ludzi sportu...

Kochał sport i ludzi sportu... Kochał sport i ludzi sportu... 2010-10-08 - tak zmarłego w katastrofie Smoleńskiej Piotra Nurowskiego wspominają znajomi i najbliŝsi współpracownicy powiedział wiceprezes PZP, prezes KO Sokół w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KRASNYMSTAWIE

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KRASNYMSTAWIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129281,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-krasnymstawie.html Wygenerowano: Piątek, 19 sierpnia 2016, 07:22 Strona znajduje się w archiwum. WOJEWÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Obchody 73. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

Obchody 73. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto 20-09-17 1/10 Litzmannstadt Getto 29.08.2017 16:38 Agnieszka Łuczak / BPKSiT kategoria: Tożsamość i tradycja Miasto Modlitwy za zmarłych, którzy zginęli w getcie i obozach zagłady, a następnie Marsz Pamięci

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r.

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r. PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 25 MAJA 2010r. Protokół XL/10 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 maja 2010r. O godz. 16:10 Przewodniczący Rady Bronisław Krych

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 60 rocznicę masowej rzezi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POZNANIU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POZNANIU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/101379,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-poznaniu.html Wygenerowano: Piątek, 16 czerwca 2017, 14:58 Strona znajduje się w archiwum. WOJEWÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Konkurs Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-11-10 09:01:03 Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3141,rocznica-powstania-policji-panstwowej-swieto-w-csp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/42688,uroczyste-slubowanie-policjantow-ksp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 24 lipca 2017, 04:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Planowany przebieg: 1. Spotkanie przed kościołem, uformowanie szyku, 2.Uroczysta Msza Święta z poświęceniem

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA WAWELU

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA WAWELU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130423,uroczyste-obchody-swieta-policji-na-wawelu.html Wygenerowano: Środa, 22 lutego 2017, 08:28 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 Zostaną po nas tylko guziki (bohater filmu Katyń w reż. A. Wajdy) Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić na I przegląd filmów

Bardziej szczegółowo

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II Krężnica Jara, jak tysiące innych miejscowości, ma swoje dowody tragicznej historii. Do nich należą krzyże, pomniki i groby poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu

Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu ,,ŚLADAMI MARSZU ŚMIERCI Niech z pokolenia głos nasz idzie w pokolenie. O pamięć, nie o zemstę proszą nasze cienie (Franciszek Fenikowski)

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino.

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Zarząd koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze w dniu 12 października 2013 roku zorganizował wiele przedsięwzięć dla uczczenia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz Maria Niemczuk Stefania Wakuła Ewa Szajwaj Radek Kalamarz Barbara Chrościak

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne Współorganizatorzy Programu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz INSTYTUT TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w imieniu Komitetu Organizacyjnego Programu Historyczno

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

NOWA SIEDZIBA I KOMISARIATU POLICJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI

NOWA SIEDZIBA I KOMISARIATU POLICJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ŁODZI Źródło: http://www.lodz.policja.gov.pl/eld/galeriazdjec/6222,nowa-siedziba-i-komisariatu-policji-kmp-w-lodzi.html Wygenerowano: Niedziela, 9 października 2016, 20:49 NOWA

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4933,26-rocznica-powolania-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 29 czerwca 2017, 14:39 26. rocznica powołania SG Autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: powołania Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU

PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU STATUT STOWARZYSZENIA PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem i posiada

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo