CUKRZYCA = Diabetes mellitus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CUKRZYCA = Diabetes mellitus"

Transkrypt

1 STUDIA DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA MŁODEGO JĘCZMIENIA NA POZIOM CUKRU WE KRWI U CHORYCH NA CUKRZYCĘ I. CZĘŚĆ OGÓLNA CUKRZYCA = Diabetes mellitus OPIS Definicja choroby: Diabetes mellitus to syndrom o heterogennych źódłach i przyczynach, którego najwaŝniejszym objawem jest podwyŝszenie poziomu cukru we krwi (=hiperglikemia). Cukrzyca jest chroniczną chorobą metabolizmu cukrów, spowodowaną zaburzeniem tworzenia insuliny w trzustce. Objawia się podwyŝszonym stanem cukru (glukozy) we krwi. WiąŜe się to takŝe z gospodarką innych substancji odŝywczych i ma wpływ na całą przemianę materii w organizmie. Typy cukrzycy: 1) I typu (cukrzyca absolutna, przestarzała nazwa: cukrzyca typu dziecięcego (zaczyna się w dzieciństwie lub młodości), inaczej cukrzyca insulinozaleŝna wiąŝe się z tym, Ŝe trzustka przestaje wytwarzać insulinę (zaczyna się nagle). 2) II typu (cukrzyca relatywna) cukrzyca dorosłych (rozpoczyna się najczęściej po 30 roku Ŝycia), inaczej cukrzyca insulinoniezaleŝna jest wywołana zaburzeniami wydzielania insuliny z trzustki i jej działania (zaczyna się powoli). 3) Cukrzyca ciąŝowa pojawia się u kobiet, które nigdy nie cierpiały na cukrzycę, a po skończeniu okresu ciąŝy daje ona o sobie znać. 4) Zaburzenia tolerancji glukozy Nie są cukrzycą, lecz często występują przed nią (zwłaszcza przed cukrzycą II typu). Przyczyny 1) Cukrzyca I typu powstaje przez zniszczenie beta komórek wysepek trzustkowych Langerhansa, które mają produkować insulinę. Ich niszczenie związane jest z przebytą infekcją wirusową, faktorami autoimmunicznymi, wpływami genetycznymi, konsumpcją mleka krowiego, oddziaływaniem wolnych rodników czy teŝ określonych substancji chemicznych i lekarstw. 2) Cukrzyca II typu wiąŝe się z predyspozycją dziedziczną, nieodpowiednim odŝywianiem, nadwagą (ryzyku podlega zwłaszcza otyłość brzuszna, kiedy nadmiar tłuszczu odkłada się nad biodrami) i z siedzącym trybem Ŝycia. Następnie spowodowana jest wyczerpaniem (obniŝeniem) sekrecji insuliny. Mimo tego sekrecja insuliny zostaje absolutnie podwyŝszona. 3) Cukrzyca ciąŝowa wiąŝe się z odziaływaniem hormonów, ze skłonnościami dziedzicznymi (w przyszłości zagraŝa przemianie w cukrzycę II typu) oraz z nadwagą. 1

2 Objawy i diagnostka Objawy: 1) Cukrzyca I typu nadwraŝliwość częste oddawanie moczu zwiększone pragnienie wymioty osłabienie ciała chudnięcie napady głodu moczenie nocne u dzieci 2) Cukrzyca II Typu zamglone widzenie obniŝone odczucie słodkiego smaku swędzenie zwiększone pragnienie ospałość zmęczenie infekcje skórne powolne gojenie się ran ból nóg mrowienie lub brak czucia w stopach objawy podobne do grypy utrata owłosienia na nogach wzmoŝone wzrost włosków na twarzy xantomy (Ŝółte guzki) na ciele zapalenie skóry Ŝołędzia i napletka częste dzienne i nocne oddawanie moczu Stawianie diagnozy: przez wyrywkowy test pozimu glukozy w osoczu krwi po jedzeniu: jeśli poziom jest > 11,0 mmol/1 rozpoznaje się cukrzycę, przez test poziomu glukozy w osoczu na czczo jeśli 2 testy na czczo wykaŝą > 6,7 mmol/1 rozpoznaje się cukrzycę, przez test wysiłkowy między tygodniem ciąŝy, przez doustny test tolerancji glukozy, przeprowadzany u ludzi, u których wyrywkowy test poziomu glukozy w osoczu krwi wahał się między 9,0 11,00 mmol/l lub test poziomu glukozy w osoczu na czczo wyniósł 6,0 8,0 mmol/l. Występowanie: w Czeskiej Republice dochodzi nawet do 5% (dotkniętych chorobą jest więcej niŝ osób) 90% z nich to chorzy z cukrzycą II typu zaburzenia tolerancji glukozy dotyczą około 1 mln osób występowanie syndromu metabolicznego nawet do 25% dorosłej populacji. (Syndrom metaboliczny dotyka aŝ czterdziestu procent dorosłej populacji i jest największym zagroŝeniem trzeciego tysiąclecia. Do głównych objawów syndromu naleŝy nadwaga, obniŝony poziom dobrego cholesterolu, podwyŝszone zagęszczenie cząsteczek tłuszczowych w krwi, wysokie ciśnienie krwi oraz podwyŝszony poziom cukru we krwi. Jeśli występują trzy z wyŝej wymienionych faktrów naraz, mamy do czynienia z syndromem metabolicznym). 2

3 Komplikacje Nagłe komplikacje: 1) Hipoglikemia zbyt niski poziom cukru we krwi (glukozy) przyczyny zbyt duŝo insuliny zbyt mało cukru niedoŝywienie znaczny wysiłek alkohol objawy uczucie głodu zawroty głowy pocenie się osłabienie tachykardia (przyśpieszone bicie serca) brak czucia lub mrowienie w końcówkach palców nieleczona hipoglikemia wiedzie do podwójnego widzenia drgawek dezorientacji zmian zachowania Nieleczona hipoglikemia moŝe prowadzić do śpiączki a nawet śmierci. 2) Hiperglikemia zbyt wysoki poziom cukru we krwi moŝe prowadzić do: a) Cukrzycowej kwasicy ketonowej (przede wszystkim u diabetyków I typu), a ta ma: Przyczyny niezdiagnozowana cukrzyca zaniechanie brania insuliny czas stresu lub choroby, kiedy przez hormony dochodzi do uwolnienia glukozy z wątroby i jednocześnie zablokowana jest insulina. Objawy mały apetyt ból Ŝołądka wymioty zaburzenia widzenia osłabienie ospałość słodki zapach oddechu następnie klasyczne objawy większe pragnienie suchość w ustach częste oddawanie moczu gorąca, sucha lub zaczerwieniona skóra problemy z oddychaniem Nieleczona hiperglikemia moŝe prowadzić do śpiączki a nawet śmierci. 3

4 b) Hiperglikemicznego stanu hiperosmolarnego (u cukrzyków II typu), a ten ma: Przyczyny niezdiagnozowana cukrzyca stres alkohol nieleczona infekcja leki (glukokortykoidy, fenytoiny, diuretyki, beta-blokery, cimetidinum) niedostateczna ilość płynów środki doŝylne dializa otrzewnowa objawy suchość w ustach, uczucie pragnienia ospałość osłabienie ciepła, sucha skóra, brak pocenia się wysoki poziom cukru (glukozy) we krwi Jeśli stan ten nie jest leczony, moŝe prowadzić do śpiączki a nawet śmierci. Komplikacje chroniczne: 1) Specyficzne uszkodzenie naczyń (mikroangiopatia cukrzycowa), pojawiające się tylko u chorych na cukrzycę, chodzi przede wszystkim o komplikacje mikrowaskularne dotykające małe naczynia, uszkodzenie nerwów (polineuropatia cukrzycowa), konieczne regularne badanie neurologiczne, uszkodzenie siatkówki oka (retinopatia cukrzycowa), konieczne regularne badanie dna oka, uszkodzenie nerek (nefropatia cukrzycowa), konieczna regularna kontrola mikroalbuminurii (albumin w moczu). 2) Niespecyficzne choroby pojawiające się takŝe u osób, które nie chorują na cukrzycę, ale u cukrzyków ich występowanie jest częstsze lub pojawiają się wcześniej i mają bardziej drastyczny przebieg. Chodzi przede wszystkim o: makrowaskularne komplikacje dotykające głównie pacjentów z cukrzycą II typu, choroby serca konieczna jest kontrola masy ciała, ciśnienia krwi, poziomu lipidów, badania naczyniowe (naczyń kończyn dolnych, tętnic szyjnych, tętnic wieńcowych), infekcje. 4

5 Leczenie klasyczne Cukrzyca I typu 1) insulina jest podstawą tego leczenia peny (strzykawki) insulinowe pompy insulinowe 2) dieta konieczne jest częste spoŝywanie posiłków (5 6 dziennie) zaleca się nie przekraczać dawki 30 gramów cukru dziennie, w takim przypadku konieczne jest odliczenie tej dawki od zalecanej dziennej dawki cukru nie zaleca się spoŝywania pewnych wyrobów spoŝywczych słodzonych lub konserwowanych sacharozą chodzi przede wszystkim o kompoty, marmolady i cukierki 3) aktywność fizyczna naleŝy skrupulatnie przestrzegać dyscypliny i regularności jeśli diabetyk uprawia sport, to zawsze z kimś, kto będzie wiedział jak zareagować w przypadku jego nieoczekiwanego złego samopoczucia naleŝy zasięgnąć rady lekarza i przestrzegać jego zaleceń nigdy nie moŝna dopuścić do hipoglikemii (niedostatku cukru we krwi) cukrzycy nie mogą sobie równieŝ pozwolić na dłuŝsze głodówki. 4) regularne kontrole i badania (są prewencją przed komplikacjami) osobiste kontrole poziomu cukru we krwi za pomocą glukometrów test na glikowaną hemoglobinę za jego pomocą moŝna stwierdzić średnią wartość glikemii w ostatnich trzech, czterech miesiącach badanie nerek, cholesterolu, oczu, nóg... 5) leczenie eksperymentalne transplantacja trzustki lub jedynie komórek wysepek Langerhansa (komórki te produkują insulinę) Cukrzyca II typu 1) dieta podstawą jest obniŝenie wartości energetycznej poŝywienia, aby osiągnąć spadek masy ciała, co oznacza spoŝywanie dziennie mniej niŝ 1800 kcal (Kcal= kilokaloria, jednostka energii zastępowana dziś jednostką kilojul (Kj), gdzie 1 kcal = 4,18 Kj) w poŝywieniu naleŝy ograniczyć tłuszcze i cukry trzeba dbać o dostarczenie błonnika, zwłaszcza w formie warzyw ich spoŝycie nie musi być ograniczane, moŝna spoŝywać takŝe owoce, ale naleŝy zwrócić uwagę na ich ilość w diecie, ze względu na zawartość cukru jeśli jemy mięso, to ryby i drób nieodpowiedni jest tłuszcz mleczny w formie śmietanki, tłustych serów i innych mlecznych produktów, duŝa zawartość tłuszczu znajduje się równieŝ w wędlinach ilość białka w potrawie nie powinna być zbyt wysoka, poniewaŝ obciąŝa to pracę nerek (0,9-1,0 gram na kg masy ciała na dzień) spoŝywanie Ŝywności dla diabetyków (dia Ŝywność), która jest: słodzona nieenergetycznymi słodzikami (sacharyna, aspartam, acesulfam, te słodziki są lepsze, gdyŝ produkty, które z nich pochodzą mają niŝszą zawartość energii (chodzi zwłaszcza o lemoniady, marmoladę itp.) 5

6 słodzona słodzikami z zawartością fruktozy i innych sacharydów, ma ona identyczną zawartość energii w 1 gramie jak cukier z buraka cukrowego (sacharoza) lub glukoza nie zaleca się produktów wyrabianych w ten sposób, a jeśli juŝ są spoŝywane, to jedynie w ramach dokładnego planu diety z przeliczeniem kaŝdej energii w nich zawartej. 2) aktywność fizyczna podtrzymuje stan mięśni i kondycję obniŝa poziom glukozy we krwi kontroluje poziom tłuszczu we krwi pomaga, obok diety, kontrolować masę ciała podwyŝsza wraŝliwość na działanie leku 3) antydiabetyki, leki, które obniŝają poziom glukozy we krwi dzięki temu, Ŝe: pomagają produkować i wydzielać insulinę redukują zbyt duŝą ilość glukozy (biguanidy metformina, akarboza) zmniejszają rezystencję insulinową (biguanidy metformina) 4) insulina jeśli pomimo diety i fizycznej aktywności oraz zarzywania lekarstw nie udaje się utrzymać niskiego poziomu cukru we krwi. Cukrzyca ciąŝowa dieta aktywność fizyczna insulina jeśli nie wystarczy dieta i ćwiczenia Prewencja i leczenie komplikacji: utrzymywanie wyrównanego poziomu glukozy we krwi jest najwaŝniejszym postępowaniem w prewencyjnym leczeniu wszystkich komplikacji, konieczne jest śledzenie kompensacji cukrzycy regularne ustalanie porannej glikemii duŝy profil glikemiczny u diabetyków I typu uwzględnia takŝe ustalenie glikemii po jedzeniu (po 1 lub 2 godzinach) i skontrolowaniu nocnych glikemii u diabetyjów II typu waŝniejsza jest informacja postprandialnej glikemii (glikemia po jedzeniu, według róŝnych ośrodków badawczych, określa się ją po 60, 90 lub 120 minutach po jedzeniu) u diabetyków I typu ilość ketosubstancji w moczu kontrola poziomu glikowanej hemoglobiny (HBA1c)- powinien być mniejszy niŝ 7,5 % Nagłe komplikacje: 1) Hipoglikemia zmierzyć glikemię (jeśli jest to moŝliwe) podać cukier (około g glukozy, co jest zawarte np. w 2 5 tabletkach glukozowych, 2 łyŝkach rodzynek, w połowie puszki lemoniady, w 125 g soku pomarańczowego, w 10 galaretkach (cukierkach), w 2 duŝych kostkach lub 2 łyŝeczkach cukru, w 2 łyŝeczkach miodu, w tubce galaretki (20g), w g beztłuszczowego lub 1% mleka cięŝka hipoglikemia (śpiączka) wymaga zastrzyku glukagonu 2) Hiperglikemia a) Cukrzycowa kwasica ketonowa insulina 6

7 płyny zaniechanie aktywności fizycznej informowanie lekarza b) Hiperglikemiczny stan hiperosmolarny (u diabetyków II typu) picie duŝej ilości bezkofeinowych i bezalkoholowych napojów w większości przypadków konieczna jest dawka insuliny informowanie lekarza Komplikacje chroniczne: 1) Polyneuropatia cukrzycowa uszkodzenie nerwów, przede wszystkim nerwów obwodowych zróŝnicowane leczenie w róŝnych typach polineuropatii 2) Retinopatia uszkodzenie siatkówki laserowa fotokoagulacja witrektomia 3) Nefropatia cukrzycowa uszkodzenie nerek obniŝenie ciśnienia krwi (dieta z niską zawartością soli, leki, przede wszystkim ACE inhibitory) dieta z niską zawartością białka, to znaczy maksymalnie 40 gram dziennie w przypadku przewlekłej niewydolności nerek hemodializa nerek, dializa otrzewnowa lub przeszczep nerek 4) Mikroangiopatia uszkodzenie małych naczyń 5) Choroba serca i naczyń zakaz palenia papierosów leczenie podwyŝszonego poziomu cholesterolu oraz wysokiego ciśnienia angioplastyka lub by-passy 6) Infekcja podawanie antybiotyku, ogólnie lub miejscowo 7

8 Leczenie naturalne i uzupełniające Leczenie naturalne jest leczeniem uzupełniającym. Witaminy i uzupełnienie diety: Ludzie chorzy na cukrzycę potrzebują większej dawki witamin niŝ osoby zdrowe. W nawiasach, pogrubiono na zielono zawartość tych substancji w Młodym jęczmieniu. Pikolinat chromu mcg dziennie podtrzymuje działanie insuliny, kontroluje tkankę tłuszczową i mięśnie (1,09 mcg/g) Witamina B6 przynajmniej 10 mg dziennie niedobór tej witaminy łączy się z pojawieniem się cukrzycy (18,8 mg/100 g) Witamina B mg dziennie w prewencji neuropatii cukrzycowej B kompleks 50 mg 3x dziennie, witaminy z grupy B oddziałują najlepiej, kiedy są spoŝywane razem (B1 0,43 mg/100 g, B2 2,41 mg/100 g, Niacyna 3,63 mg/100 g, B5 5,1 mg/100 g, B6 patrz wyŝej, Biotyna 0,8 mg/100 g) Wapń i magnez niedobór magnezu łączy się z pojawieniem się cukrzycy, łącznie z wapniem są bardzo waŝne dla dobrego funkcjonowania systemu nerwowego (Ca 6,79 mg/g, Mg 0,03 mg/g) L-karnitina 500mg 2x dziennie na czczo - mobilizuje tłuszcze do szybkiego spalania Cynk 50 mg dziennie niedobór łączy się z pojawieniem się cukrzycy, pomaga w gojeniu tkanek Witamina C co najmniej 3 g dziennie jej niedobór prowadzi do problemów naczyniowych (457 mg/100 g) Betakaroten UI 1x dziennie (w przypadku ciąŝy nie więcej niŝ UI), jest waŝny w zachowaniu dobrego wzroku (1370 UI/g) Witamina E 400 mg dziennie poprawia obieg krwi i blokuje powstawanie róŝnych komplikacji (22,5 IU/10 g) Szczegóły - patrz załącznik skład Młodego jęczmienia Leczenie Ŝywnością: Nienasycone kwasy tłuszczowe przede wszystkim Omega3 (tłuszcz rybi) oraz kwas linolenowy (olej lniany) w dawce 1 łyŝki dziennie obniŝają i stabilizują poziom insuliny oraz poprawiają jej działanie przy spalaniu cukrów i tłuszczów jako źródła energii. Do Ŝywności obniŝającej poziom cukru we krwi naleŝy: czosnek, cebula, siemię lniane, strączki fasoli, jagody, kwas piwny, produkty mleczne, (przede wszystkim chude sery), ryby, sałatka z młodych listków mniszka lekarskiego, kwaśna kapusta i warzywa. Do Ŝywności zawierającej witaminę B6 (pirydoksyna) naleŝą: liście jarzyn, melasa buraczana, kiełki pszenicy, droŝdŝe piwowarskie. Do Ŝywności zawierającej magnez naleŝą: rośliny zielone, rośliny strączkowe, soja, orzechy, wyroby pełnoziarniste, kiełki pszenicy, marchew, bakłaŝany, oliwki, karczochy, cebula. Do Ŝywności zawierającej chrom naleŝą: produkty pełnoziarniste, warzywa, droŝdŝe, sery, mięso. Fytoterapia owoc cedru poprawia pracę trzustki korzeń Ŝeń-szenia obniŝa poziom cukru we krwi (nie spoŝywać przy wysokim ciśnieniu!) borówka amerykańska poprawia tworzenie insuliny borówka, korzeń mniszka zalecane przy leczeniu cukrzycy rutwica lekarska bardzo dobra dla diabetyków listki borówki zawierają magnez i glukokininy, które stymulują działanie trzustki i aktywnie obniŝają poziom cukru we krwi pokrzywa wielka obniŝa poziom cukru, zawiera duŝo Ŝelaza, zawiera magnez strączki fasoli (bez ziaren!) znana roślina obniŝająca cukier we krwi. 8

9 A JAKIE JEST DZIAŁANIE DOTĄD NIE WSPOMNIANEGO MŁODEGO JĘCZMIENIA? O TYM DOWIECIE SIĘ W DRUGIEJ CZĘŚCI WYKŁADU... OPIS BADAŃ II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA a) Podział Badania w swoim zamierzeniu miały sprawdzić działanie Młodego jęczmienia na poziom cukru u pacjentów ze stwierdzonym diabetes mellitus czyli cukrzycą. Obserwowani pacjenci podzieleni zostali na 2 podstawowe grupy: 1) Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą II typu na diecie lub diecie i doustnych antydiabetykach (obserwację prowadził lek. med Lacina) 20 pacjentów. Patrz tabelki nr 1A i 1B oraz odpowiednie diagramy. 2) Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą II typu na insulinie (obserwację prowadziła lek. med. Tělupilová) 20 pacjentów, patrz tabliczki nr 2A, 2B i odpowiednie diagramy. b) Czas trwania badań Pacjenci zaŝywali MJ w okresie obserwacji minimalnie 3, maksymalnie 6 miesięcy. c) Obserwowane parametry Pobieranie krwi przeprowadzono przed rozpoczęciem uŝywania Młodego jęczmienia, a następnie po minimalnie 4 tygodniach (u 1 grupy) a takŝe po 6 tygodniach (u 2 grupy) podczas uŝywania Młodego jęczmienia i po skończeniu uŝywania Młodego jęczmienia. Podczas trwania obserwacji pacjenci starali się w Ŝaden sposób nie zmieniać swojego dotychczasowego odŝywiania i sposobu Ŝycia. Utrzymywali swoją dietę i nie zmieniali leków ani ich dawkowania, o ile tego nie wymagał ich stan zdrowia. Obserwowana była wartość glikemii (granica fizjologiczna na czczo wynosi 3,3 6,1 mmol/l, ewentualnie 5,2 mmol/l) następnie wartość glikowanej hemoglobiny (GHBA%) u pierwszej grupy (poziom maksymalnie do 8% całkowitej hemoglobiny), a takŝe glikowanej proteiny (GP) u drugiej grupy. Glikowana hemoglobina wskazuje średni poziom glikemii mniej więcej 60 dni wstecz. Obowiązuje przelicznik, Ŝe 1% GHBA% = 1,3 mmol/l średniego poziomu glikemii 2 miesiące wstecz. Glikowana proteina (granica fizjologiczna na czczo wynosi 1,8 2,6 mmol/l lub j. Jej wartość przedstawia przeciętną wartość poziomu glikemii około 10 dni do 2 tygodni wstecz. 9

10 1 grupa chorych przewaŝnie na diecie i PAD Tabelka nr 1A (pierwsza grupa pacjentów) Rozwój wartości glikemii w mmol/l na czczo (dane po lewej stronie) i wartości glikowanej hemoglobiny w % (dane po prawej stronie) w słupku tabelki w porównaniu z wcześniejszym pomiarem laboratoryjnym z pogrubioną poprawą pogorszeniem w porównaniu do wcześniejszej wartości. Liczba porządkowa Wartości wstępne Po 4 tyg. Po 8 tyg. Po 12 tyg. Po 16 tyg. Po 20 tyg. Po 24 tyg. Uwaga D+PAD+I 1. 6,1/4.74 6,5/4,77 5,5/4,48 5,4/4, K (50) ,1/4,54 6,7/4,84 5,1/4,43 5,9/4, M (42) ,3/5,61 7,1/5,53 6,4/5,35 5,8/5, M (51) ,6/5,07 6,7/4,64 6,5/4,90 6,2/4, K (74) ,3/6,38 7,3/5,99 6,6/5,81 6,2/5, K (58) ,4/5,69 7,8/5,89 6.8/5,60 5,9/5, M (64) ,4/4,91 6,7/5,03 5,5/4,72 5,7/4, K (38) ,5/5,56 6,8/5,36 6,9/5,41 6,2/5, K (45) ,6/5,23 6,9/5,26 6,4/5,13 6,3/5, M (48) ,2/5,49 6,4/5,32 6,5/5,17 6,1/5, M (52) ,1/4,78 5,9/4,30 5,6/4,20 5,5/4,12 5,6/4,18 5,2/4,10 5,2/4,05 M (60) ,9/4,80 6,4/4,98 6,2/4,84 5,9/4,76 5,8/4,68 6,1/4,73 5,6/4,62 K (52) ,5/5,42 6,4/4,20 6,5/4,10 6,2/4,11 6,0/4,48 5,8/4,12 5,9/4,25 K (57) ,6/4,75 6,8/4,99 6,9/5,13 6,7/5,02 5,2/4,82 5,2/4,53 5,1/4,05 M (60) ,5/5,84 7,8/6,08 6,9/5,54 6,1/4,20 5,0/4,14 5,3/4,28 5,2/4,18 M (40) ,9/6,82 6,9/6,42 7,5/5,24 5,5/4,82 5,6/4,62 5,2/4,16 5,4/4,22 M (50) ,6/6,12 7,5/6,15 7,7/6,32 7,9/6,88 8,3/7,04 7,6/6,82 7,7/5,35 M (62) ,3/6,68 8,8/6,88 7,4/6,42 7,1/6,32 6,6/5,83 6,8/5,88 6,1/5,14 K (39) ,9/5,34 7,4/5,58 7,0/5,62 7,2/5,57 5,8/4,95 5,9/4,62 5,6/4,23 K (48) ,4/6,32 6,9/6,05 7,0/5,74 6,3/5,19 6,4/5,06 5,7/4,82 5,8/4,96 M (52) 6 D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapia 10

11 Diagram I do tabelki 1A Analiza wartości glikemii po 1 miesiącu pomiar labolatoryjny - pogorszenie 55% 45% pomiar labolatoryjny - poprawa Diagram II do tabelki 1A Analiza wartości GHBA% po 1 miesiącu pomiar labolatoryjny - pogorszenie 65% 35% pomiar labolatoryjny - poprawa 11

12 Tabelka 1B (pierwsza grupa pacjentów) Porównanie wartości pierwszego (przed rozpoczęciem uŝywania MJ) i ostatniego (po zakończeniu uŝywania MJ) labolatoryjnego badania glikemii w mmol/l na czczo (informacja po lewej stronie) i wartości glikowanej hemoglobiny w % (informacja po prawej stronie) w słupku tabelki z wyszczególnioną poprawą pogorszeniem końcowych wyników labolatoryjnych przeciwko wynikom wstępnym. Liczba Wartości Po 4 Po 8 Po 12 Po 16 Po 20 Po 24 Uwaga porządkowa wstępne tyg. tyg. tyg. tyg. tyg. tyg. D+PAD+I 1. 6,1/4.74 6,5/4,77 5,5/4,48 5,4/4, K (50) ,1/4,54 6,7/4,84 5,1/4,43 5,9/4, M (42) ,3/5,61 7,1/5,53 6,4/5,35 5,8/5, M (51) ,6/5,07 6,7/4,64 6,5/4,90 6,2/4, K (74) ,3/6,38 7,3/5,99 6,6/5,81 6,2/5, K (58) ,4/5,69 7,8/5,89 6.8/5,60 5,9/5, M (64) ,4/4,91 6,7/5,03 5,5/4,72 5,7/4, K (38) ,5/5,56 6,8/5,36 6,9/5,41 6,2/5, K (45) ,6/5,23 6,9/5,26 6,4/5,13 6,3/5, M (48) ,2/5,49 6,4/5,32 6,5/5,17 6,1/5, M (52) ,1/4,78 5,9/4,30 5,6/4,20 5,5/4,12 5,6/4,18 5,2/4,10 5,2/4,05 M (60) ,9/4,80 6,4/4,98 6,2/4,84 5,9/4,76 5,8/4,68 6,1/4,73 5,6/4,62 K (52) ,5/5,42 6,4/4,20 6,5/4,10 6,2/4,11 6,0/4,48 5,8/4,12 5,9/4,25 K (57) ,6/4,75 6,8/4,99 6,9/5,13 6,7/5,02 5,2/4,82 5,2/4,53 5,1/4,05 M (60) ,5/5,84 7,8/6,08 6,9/5,54 6,1/4,20 5,0/4,14 5,3/4,28 5,2/4,18 M (40) ,9/6,82 6,9/6,42 7,5/5,24 5,5/4,82 5,6/4,62 5,2/4,16 5,4/4,22 M (50) ,6/6,12 7,5/6,15 7,7/6,32 7,9/6,88 8,3/7,04 7,6/6,82 7,7/5,35 M (62) ,3/6,68 8,8/6,88 7,4/6,42 7,1/6,32 6,6/5,83 6,8/5,88 6,1/5,14 K (39) ,9/5,34 7,4/5,58 7,0/5,62 7,2/5,57 5,8/4,95 5,9/4,62 5,6/4,23 K (48) ,4/6,32 6,9/6,05 7,0/5,74 6,3/5,19 6,4/5,06 5,7/4,82 5,8/4,96 M (52) 6 D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapia 12

13 Diagram I do tabelki 1 B Całkowita analiza wartości glikemii pomiar labolatoryjny - pogorszenie 5% pomiar labolatoryjny - poprawa 95% Diagram II do tabelki 1B Całkowita analiza wartości GHBA% pomiar labolatoryjny - pogorszenie 0% 100% pomiar labolatoryjny - poprawa 13

14 Podsumowanie 1 grupy: MŁODY JĘCZMIEŃ U PACJENTÓW Z ROZPOZNANIEM CUKRZYCY II TYPU, KTÓRZY PRZEWAśNIE SĄ NA DIECIE ORAZ NA ANTYDIABETYKACH (PAD) WPŁYWA POZYTYWNIE, YWNIE, OBNIśA POZIOM GLIKEMII I WARTOŚĆ GHBA % Młody jęczmień został uznany za bezpieczną i poŝyteczną Ŝywność dla diabetyków 14

15 2 grupa chorych przewaŝnie na PAD i insulinoterapii Tabelka nr 2 A (druga grupa pacjentów) Rozwój wartości glikemii w mmol/l na czczo (informacja po lewej stronie) i wartości glikowanej proteiny w j. (informacja po prawej stronie) w słupku tabelki w porównaniu z poprzednim pomiarem labolatoryjnym z podkreśloną poprawą pogorszeniem pozostaniem w takim samym stanie na przeciw poprzednim wartościom. Liczba Wartości Po 4 Po 8 Po 12 tyg. Po 16 Po 20 Po 24 Uwagi porządkowa wstępne tyg. tyg. tyg. tyg. tyg. D+PAD+I 1. 9,8/387 14,8/408 12,7/389 10,5/ K (68) ,9/382 9,0/345 10,4/301 8,6/ K (72) ,5/263 10,8/328 9,2/312 8,9/305 7,5/311 8,1/302 10,2/284 M (75) ,4/319 15,5/358 10,8/396 8,8/346 16,1/452 6,1/370 8,6/370 K (84) ,4/467 17,8/316 16,3/368 Nie 13,1/344 12,5/347 10,8/356 K (54) 6 przyszła 6. 7,4/250 8,2/341 7,9/325 Nie M (60) 3 przyszedł 7. 6,3/278 6,2/241 7,3/237 7,6/218 7,7/225 7,1/220 6,5/203 M (57) ,9/259 8,9/312 7,6/258 7,2/215 7,4/250 6,7/233 7,9/253 K (70) ,7/218 10,2/257 10,1/210 8,8/212 7,8/213 10,2/257 7,6/249 K (58) ,7/329 11,4/374 10,2/305 9,5/304 8,2/282 9,0/290 8,4/283 M (68) ,4/277 6,6/257 6,7/220 5,8/250 5,6/250 6,1/232 6,8/237 K (65) ,4/287 8,0/279 7,2/271 11,4/229 7,3/236 6,9/228 6,1/225 M (79) ,6/467 8,1/393 5,3/433 6,5/344 5,6/356 8,4/383 6,7/391 K (37) ,7/332 11,5/316 13,7/330 11,6/277 11,5/316 10,3/312 14,6/341 K (75) ,2/304 9,7/300 9,4/296 8,9/296 9,5/348 9,3/299 10,7/338 K (48) D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapia 15

16 Diagram I do tabelki 2A Analiza wartości glikemii po 4 tygodniach pomiar labolatoryjny - poprawa 13% 87% pomiar labolatoryjny - pogorszenie Diagram II do tabelki 2A Analiza wartości GP po 4 tygodniach pomiar labolatoryjny - poprawa 53% 47% pomiar labolatoryjny - pogorszenie 16

17 Tabelka nr 2 B (druga grupa pacjentów) Porównanie wartości pierwszego (przed rozpoczęciem uŝywania MJ) i ostatniego (po zakończeniu uŝywania MJ) badania labolatoryjnego glikemii w mmol/l na czczo (informacja po lewej stronie) i wartości glikowanej proteiny (informacja po prawej stronie) w słupku tabelki z podkreśloną poprawą pogorszeniem końcowych wyników laboratoryjnych na przeciwko początkowych wyników laboratoryjnych. Dalej tabelka zawiera oszacowanie subiektywnych objawów respondentów objawów towarzyszących nefropatii cukrzycowej, angiopatii, nefropatii i retinopatii, takŝe w formie poprawy pogorszenia pozostania bez zmian. Liczba porządkowa Wstępne wartości Po 12 tyg. Po 24 tyg. Subiektywne objawy Poprawa Tak samo Poznámka D+PAD+I 1. 9,8/387 10,5/ Tak Tak K (68) 3 samo 2. 7,9/382 8,6/ Tak Tak K (72) 3 samo 3. 7,5/ ,2/284 Tak Tak M (75) ,4/ ,6/370 Tak Tak K (84) ,4/ ,8/356 Tak Tak K (54) ,4/250 7,9/ Tak Tak M (60) ,3/ ,5/203 Tak Tak M (57) ,9/ ,9/253 Tak Tak K (70) ,7/ ,6/249 Tak Tak K (58) ,7/ ,4/283 Nie Nie M (68) ,4/ ,8/237 Tak Tak K (65) ,4/ ,1/225 Tak Tak M (79) ,6/ ,7/391 Tak Tak K (37) ,7/ ,6/341 Tak Tak K (75) ,2/ ,7/338 Nie Nie K (48) D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapie 17

18 Diagram I do tabelki 2B Całościowa analiza wartości glikemii 7% 27% 66% ) poprawiony 2) pogorszony 3) bez zmian Diagram II do tabelki 2B Całościowa analiza wartości GP 40% 60% 1 2 1) poprawiony 2) pogorszony 18

19 Diagram III. do tabelki 2B Analiza objawów wtórnych 15% % 1) poprawiony 2) bez zmian 19

20 Podsumowanie dotyczące 2 grupy: MŁODY JĘCZMIEŃ U PACJENTÓW Z ROZPOZNIANIEM CUKRZYCY II TYPU, KTÓRZY SĄ NA PAD W KOMBINACJI Z INSULINOTERAPIĄ, OBNIśA POZIOM GLIKEMII, PRZEDE WSZYSTKIM LABOLATORYJNĄ WARTOŚĆ GLIKOWANEJ PROTEINY, CO OZNACZA DŁUGOTRWAŁY SPADEK POZIOMU GLIKEMII. II. Młody Jęczmień został uznany za bezpieczną i poŝyteczną Ŝywność dla diabetyków KIEDY U NAS STANIE SIĘ TO RZECZYWISTOŚCIĄ? 20

21 Skład Młodego Jęczmienia Analiza wewnętrzna Chlorofil Białko Cukry - Witaminy: Betakaroten Witamina A Witamina B1 Witamina B2 Niacyna Witamina B5 Witamina B6 Biotyna Witamina C Witamina E Witamina K Kwas foliowy - Aminokwasy Alanina Metionina Arginina Fenyloalanina Prolina Seryna Glicyna Treonina Histydyna Tyrozyna Izoleucyna Walina Leucyna Lizyna Kwas asparaginowy Kwas glutaminowy - Minerały Wapń Potas Magnez śelazo Krzem Sód Fosfor 300 mg/100 g 280 mg/g 500 mg/ g 1370 IU/g < 50 IU/100 g 0,43 mg/100 g 2,41mg/100 g 3,63 mg/100 g 5,1 mg/100 g 17,8 mg/100 g 0,8 mg/100 g 457 mg/100 g 22,5 IU/100 g 0,776 mg/100 g 1,5 mg/100 g 16,9 mg/g 3,6 mg/g 13,4 mg/g 13,0 mg/g 14,8 mg/g 11,4 mg/g 12,4 mg/g 11,5 mg/g 5,22 mg/g 8,29 mg/g 18,2 mg/g 13,0 mg/g 18,2 mg/g 14,6 mg/g 19,7 mg/g 26,1 mg/g 6,79 mg/g 40,5 mg/g 0,03 mg/g 0,37 mg/g 0,04 mg/g 6,41 mg/g 3,94 mg/g 21

22 Bor Mangan Miedź Srebro Chrom 58,0 mcg/g 0,14 mg/g 0,09 mg/g 0,50 mcg/g 1,09 mcg/g Młody Jęczmień Green Ways jest obrabiany na tyle delikatnie, Ŝe zawiera całe spektrum Ŝywych enzymów. Aktywność enzymatyczna była zmierzona w przypadku 20 znanych enzymów, jak na przykład: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, oksydaza cytochromowa itp. Substancje unikatowe Młody Jęczmień, w porównaniu z pszenicą, zawiera 25x więcej potasu, 37x więcej wapnia, ponad dwa razy więcej magnezu, 5x więcej Ŝelaza, ale o połowę mniej fosforu pierwiastka, który występuje w większości artykułów spoŝywczych. Zawiera takŝe znaczne ilości manganu i cynku. Młody Jęczmień odnawia kwasowo zasadową równowagę. Jest 2 razy bardziej skuteczny niŝ szpinak, jest najpełniejszym zasadotwórczym poŝywieniem. Zawiera witaminy, które aktywują enzymy pomagające przy profilaktyce chorób i stanów patologicznych. Ma wysoką zawartość betakarotenu, witaminy C, E i witaminy grupy B: B1, B2, B3, B6, biotynę, kwas foliowy, kwas pantotenowy i cholinę. Na niedobór witamin cierpimy z powodu przewagi przetwarzanych artykułów spoŝywczych i przez to, Ŝe niektóre z jedzonych przez nas potraw tracą wartości odŝywcze wcześniej niŝ trafią na nasz stół. Zawartość witaminy C w świeŝo obranej rzodkiewce spada pod wpływem powietrza o połowę juŝ w ciągu 5 min. Ilość witamin B1 i B2 w potrawach dramatycznie spada przy gotowaniu. Jednak witaminy i inne wartości odŝywcze w Młodym Jęczmieniu pozostają prawie nienaruszone. Bez enzymów dojdzie do naruszenia wszystkich Ŝyciowych funkcji trawienia, oddychania, ruchu itp. Naukowcy zidentyfikowali w ciele ludzkim więcej niŝ 3000 enzymów. W roku 1979 podczas generalnego zebrania japońskich farmaceutów ogłoszono, Ŝe jęczmień zawiera więcej niŝ 20 enzymów, a kolejne prace nad nim odkrywają jeszcze inne. 45% masy jęczmienia tworzy białko ( w mące jest go tylko 10%). Mają one niską masę molekułową łatwo przyswajalną przez organizm. Młody Jęczmień wspomaga zdrowy rozwój. Zielone białko leczy wrzody i chroni tkanki zewnętrzne oraz śluzówki. Sok ten bogaty jest w naturalny cud chlorofil. UŜywa się go w lecznictwie do odświeŝenia krwi, a obok przeciwzapalnych oraz dezynfekujących właściwości ceniony jest dla swych zapachowych właściwości. UŜywa się go do odświeŝenia oddechu i do płukanek. W zielonym ekstrakcie znajdują się takŝe dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), likwidator wolnych rodników, oksydaza cytochromowa, enzym przyśpieszający oksydację i redukcję, peroksydaza rozkładająca peroksyd wodoru na tlen i woda dla łatwego wydalenia z ciała, oksydaza konieczna do przetwarzania kwasów tluszczowych, transhydrogenaza waŝna dla tkanki sercowej itp. Młody Jęczmień odznacza się silną aktywnością antyoksydacyjną. Większość dostępnych na rynku enzymatycznych preparatów (takŝe tych do systemowej enzymoterapii) pozyskuje się z krwi, organów i tkanek ssaków. Wielu fachowców wątpi w te źródła i poleca czysto rośliną enzymoterapię. W Młodym Jęczmieniu znaleziono antyoksydant 2-0- glikozylisowiteksynę (GIV). Jego antyoksydacyjna aktywność przeciwko oksydacyjnemu uszkodzeniu lipidów skóry spowodowanych promieniami UV jest około pięćset razy wyŝsza niŝ aktywność witaminy E. 22

Cukrzyca Informować. Zapobiegać. Działać

Cukrzyca Informować. Zapobiegać. Działać Polnisch Das Gesundheitsprojekt Mit Migranten für Migranten Cukrzyca Informować. Zapobiegać. Działać Przewodnik dostępny w dziesięciu językach Das Gesundheitsprojekt Mit Migranten für Migranten Impressum

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA U OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO. czyli jak prawidłowo komponować dietę

PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA U OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO. czyli jak prawidłowo komponować dietę PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA U OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO czyli jak prawidłowo komponować dietę Czy można zacząć żyć od nowa? Uwierzyć, że tragedia nie jest końcem a początkiem drogi? Dzięki idei Aktywnej

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na kolejna edycję Piramidy Żywienia Przedszkolaka Jesień 2013 Pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY

Zaprasza na kolejna edycję Piramidy Żywienia Przedszkolaka Jesień 2013 Pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY Zaprasza na kolejna edycję Piramidy Żywienia Przedszkolaka Jesień 2013 Pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY O czym będzie prezentacja? à O roli węglowodanów, błonnika, białka i tłuszczu w diecie

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ

CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ materiał przygotowała i opracowała mgr Sylwia Rodak pielęgniarka oddziałowa Centrum Dializa sp. z o.o. Stacja Dializ Sopot Cukrzyca (diabetes mellitus) to bardzo podstępna

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. Joanna Myszkowska-Ryciak. Plan prezentacji (1 część)

Dr inŝ. Joanna Myszkowska-Ryciak. Plan prezentacji (1 część) Węglowodany Dr inŝ. Joanna Myszkowska-Ryciak Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki Wydział Nauk o śywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW 1 Plan prezentacji (1 część) charakterystyka chemiczna węglowodanów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Studenckie Koło Zakładu Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Budowa i czynność serca Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Pielęgniarstwo III Rok, Studia I stopnia, Paulina Krahel

Bardziej szczegółowo

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmacji Katedra i Zakład Bromatologii Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego Nawyki żywieniowe i aktywność

Bardziej szczegółowo

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu 087857 PORADY LEKARZA RODZINNEGO ZDROWE ODŻYWIANIE zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem witaminy białka tłuszcze węglowodany błonnik pokarmowy składniki mineralne piramida zdrowia choroby

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ciąża w cukrzycy DLA DIABETYKÓW

Ciąża w cukrzycy DLA DIABETYKÓW Ciąża w cukrzycy DLA DIABETYKÓW 2 3 Droga Pacjentko! Jeśli chorujesz na cukrzycę i planujesz powiększenie rodziny lub jeśli ciąża okazała się dla Ciebie zaskoczeniem, zapoznaj się z tą broszurą. Wiadomość,

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Magazyn Popularnonaukowy PWSZ w Nysie

Magazyn Popularnonaukowy PWSZ w Nysie 1 Szanowni Czytelnicy, W związku z systematycznym rozwojem Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nysie, a takŝe w oparciu o misję uczelni, redakcja czasopisma Alma Mater postanowiła wzbogacić ofertę gazety,

Bardziej szczegółowo

Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka

Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka dietetyk i trener personalny www.ajwen.pl Każdy z nas marzy o jędrnej, dobrze nawilżonej i zdrowej skórze. Mocnych paznokciach

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 28 WRZEŚNIA 2009 TWOJE SERCE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 28 WRZEŚNIA 2009 TWOJE SERCE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 28 WRZEŚNIA 2009 Danone radzi jak zadbać o serce swoje i swoich bliskich Cukrzyca istotny problem społeczny w XXI w Technologia Zeptera

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Jak jeść zdrowo, z przyjemnością i do syta by obniżyć lub podwyższyć wagę ciała? Zdrowe dobieranie i łączenie pokarmów. Odkwaszanie i oczyszczanie

Jak jeść zdrowo, z przyjemnością i do syta by obniżyć lub podwyższyć wagę ciała? Zdrowe dobieranie i łączenie pokarmów. Odkwaszanie i oczyszczanie Jak jeść zdrowo, z przyjemnością i do syta by obniżyć lub podwyższyć wagę ciała? Zdrowe dobieranie i łączenie pokarmów. Odkwaszanie i oczyszczanie organizmu. Spis treści 1. Czym jest Metoda Dr. Jacoba?

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa licencjacka

Praca dyplomowa licencjacka Instytut: Instytut Dietetyki Kierunek: Dietetyka Specjalność: Dietetyka kliniczna Praca dyplomowa licencjacka WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE Promotor: dr n med. Bogusław Bucki Autor:

Bardziej szczegółowo

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ Miniencyklopedia profilaktyki chorób układu krążenia pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia Zalecenia przedstawione w opracowaniu oparto

Bardziej szczegółowo

Vademecum. apetyt na. Moc witamin Zadbaj o swoje dziecko. minerały. witaminy!

Vademecum. apetyt na. Moc witamin Zadbaj o swoje dziecko. minerały. witaminy! Vademecum ZDROWIA minerały i witaminy Mam apetyt na witaminy! 048 49 vademecum zdrowia Życie witaminizowane Witamina A wzmacnia wzrok i skórę, D chroni przed krzywicą, a B9, czyli kwas foliowy, zapobiega

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA Czwartkowe Obiady u Diabetyków Trzeba marzyć Żeby coś się zdarzyło Żeby mogło się zdarzyć I zjawiła się miłość Trzeba marzyć Zamiast dmuchać na zimne Na gorącym się sparzyć Z

Bardziej szczegółowo

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU ROLA ŻYWIENIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich Wpływ choroby nowotworowej

Bardziej szczegółowo

materiał dydaktyczny fragmenty: Grzegorz Kożuch, Piotr Machalski Dieta zwycięzców Wydawnictwo KOMA" Gdańsk 1995 (nakład wyczerpany) SPIS TREŚCI WSTĘP TRZY ELEMENTY, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA TWÓJ SUKCES KAŻDY

Bardziej szczegółowo

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Ponieważ ciało nasze zbudowane jest z tego co zjadamy i wypijamy, nie należy się dziwić, że badacze długowieczności przywiązują takie znaczenie do czynników pokarmowych

Bardziej szczegółowo

Biopierwiastki można podzielić na 3 grupy Makroelementy, Mikroelementy i Ultraelementy

Biopierwiastki można podzielić na 3 grupy Makroelementy, Mikroelementy i Ultraelementy BIOPIERWIASTKI Minerały - składnica pierwiastków niezbędnych do życia Pierwiastki występują w całym kosmosie, w którym żyjemy i takież same są też w organizmie człowieka. Od nich zależy stan naszego zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym Barbara Wizner Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym www.servier.pl Opracowanie: Dr n. med. Barbara Wizner Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

Bardziej szczegółowo