CUKRZYCA = Diabetes mellitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CUKRZYCA = Diabetes mellitus"

Transkrypt

1 STUDIA DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA MŁODEGO JĘCZMIENIA NA POZIOM CUKRU WE KRWI U CHORYCH NA CUKRZYCĘ I. CZĘŚĆ OGÓLNA CUKRZYCA = Diabetes mellitus OPIS Definicja choroby: Diabetes mellitus to syndrom o heterogennych źódłach i przyczynach, którego najwaŝniejszym objawem jest podwyŝszenie poziomu cukru we krwi (=hiperglikemia). Cukrzyca jest chroniczną chorobą metabolizmu cukrów, spowodowaną zaburzeniem tworzenia insuliny w trzustce. Objawia się podwyŝszonym stanem cukru (glukozy) we krwi. WiąŜe się to takŝe z gospodarką innych substancji odŝywczych i ma wpływ na całą przemianę materii w organizmie. Typy cukrzycy: 1) I typu (cukrzyca absolutna, przestarzała nazwa: cukrzyca typu dziecięcego (zaczyna się w dzieciństwie lub młodości), inaczej cukrzyca insulinozaleŝna wiąŝe się z tym, Ŝe trzustka przestaje wytwarzać insulinę (zaczyna się nagle). 2) II typu (cukrzyca relatywna) cukrzyca dorosłych (rozpoczyna się najczęściej po 30 roku Ŝycia), inaczej cukrzyca insulinoniezaleŝna jest wywołana zaburzeniami wydzielania insuliny z trzustki i jej działania (zaczyna się powoli). 3) Cukrzyca ciąŝowa pojawia się u kobiet, które nigdy nie cierpiały na cukrzycę, a po skończeniu okresu ciąŝy daje ona o sobie znać. 4) Zaburzenia tolerancji glukozy Nie są cukrzycą, lecz często występują przed nią (zwłaszcza przed cukrzycą II typu). Przyczyny 1) Cukrzyca I typu powstaje przez zniszczenie beta komórek wysepek trzustkowych Langerhansa, które mają produkować insulinę. Ich niszczenie związane jest z przebytą infekcją wirusową, faktorami autoimmunicznymi, wpływami genetycznymi, konsumpcją mleka krowiego, oddziaływaniem wolnych rodników czy teŝ określonych substancji chemicznych i lekarstw. 2) Cukrzyca II typu wiąŝe się z predyspozycją dziedziczną, nieodpowiednim odŝywianiem, nadwagą (ryzyku podlega zwłaszcza otyłość brzuszna, kiedy nadmiar tłuszczu odkłada się nad biodrami) i z siedzącym trybem Ŝycia. Następnie spowodowana jest wyczerpaniem (obniŝeniem) sekrecji insuliny. Mimo tego sekrecja insuliny zostaje absolutnie podwyŝszona. 3) Cukrzyca ciąŝowa wiąŝe się z odziaływaniem hormonów, ze skłonnościami dziedzicznymi (w przyszłości zagraŝa przemianie w cukrzycę II typu) oraz z nadwagą. 1

2 Objawy i diagnostka Objawy: 1) Cukrzyca I typu nadwraŝliwość częste oddawanie moczu zwiększone pragnienie wymioty osłabienie ciała chudnięcie napady głodu moczenie nocne u dzieci 2) Cukrzyca II Typu zamglone widzenie obniŝone odczucie słodkiego smaku swędzenie zwiększone pragnienie ospałość zmęczenie infekcje skórne powolne gojenie się ran ból nóg mrowienie lub brak czucia w stopach objawy podobne do grypy utrata owłosienia na nogach wzmoŝone wzrost włosków na twarzy xantomy (Ŝółte guzki) na ciele zapalenie skóry Ŝołędzia i napletka częste dzienne i nocne oddawanie moczu Stawianie diagnozy: przez wyrywkowy test pozimu glukozy w osoczu krwi po jedzeniu: jeśli poziom jest > 11,0 mmol/1 rozpoznaje się cukrzycę, przez test poziomu glukozy w osoczu na czczo jeśli 2 testy na czczo wykaŝą > 6,7 mmol/1 rozpoznaje się cukrzycę, przez test wysiłkowy między tygodniem ciąŝy, przez doustny test tolerancji glukozy, przeprowadzany u ludzi, u których wyrywkowy test poziomu glukozy w osoczu krwi wahał się między 9,0 11,00 mmol/l lub test poziomu glukozy w osoczu na czczo wyniósł 6,0 8,0 mmol/l. Występowanie: w Czeskiej Republice dochodzi nawet do 5% (dotkniętych chorobą jest więcej niŝ osób) 90% z nich to chorzy z cukrzycą II typu zaburzenia tolerancji glukozy dotyczą około 1 mln osób występowanie syndromu metabolicznego nawet do 25% dorosłej populacji. (Syndrom metaboliczny dotyka aŝ czterdziestu procent dorosłej populacji i jest największym zagroŝeniem trzeciego tysiąclecia. Do głównych objawów syndromu naleŝy nadwaga, obniŝony poziom dobrego cholesterolu, podwyŝszone zagęszczenie cząsteczek tłuszczowych w krwi, wysokie ciśnienie krwi oraz podwyŝszony poziom cukru we krwi. Jeśli występują trzy z wyŝej wymienionych faktrów naraz, mamy do czynienia z syndromem metabolicznym). 2

3 Komplikacje Nagłe komplikacje: 1) Hipoglikemia zbyt niski poziom cukru we krwi (glukozy) przyczyny zbyt duŝo insuliny zbyt mało cukru niedoŝywienie znaczny wysiłek alkohol objawy uczucie głodu zawroty głowy pocenie się osłabienie tachykardia (przyśpieszone bicie serca) brak czucia lub mrowienie w końcówkach palców nieleczona hipoglikemia wiedzie do podwójnego widzenia drgawek dezorientacji zmian zachowania Nieleczona hipoglikemia moŝe prowadzić do śpiączki a nawet śmierci. 2) Hiperglikemia zbyt wysoki poziom cukru we krwi moŝe prowadzić do: a) Cukrzycowej kwasicy ketonowej (przede wszystkim u diabetyków I typu), a ta ma: Przyczyny niezdiagnozowana cukrzyca zaniechanie brania insuliny czas stresu lub choroby, kiedy przez hormony dochodzi do uwolnienia glukozy z wątroby i jednocześnie zablokowana jest insulina. Objawy mały apetyt ból Ŝołądka wymioty zaburzenia widzenia osłabienie ospałość słodki zapach oddechu następnie klasyczne objawy większe pragnienie suchość w ustach częste oddawanie moczu gorąca, sucha lub zaczerwieniona skóra problemy z oddychaniem Nieleczona hiperglikemia moŝe prowadzić do śpiączki a nawet śmierci. 3

4 b) Hiperglikemicznego stanu hiperosmolarnego (u cukrzyków II typu), a ten ma: Przyczyny niezdiagnozowana cukrzyca stres alkohol nieleczona infekcja leki (glukokortykoidy, fenytoiny, diuretyki, beta-blokery, cimetidinum) niedostateczna ilość płynów środki doŝylne dializa otrzewnowa objawy suchość w ustach, uczucie pragnienia ospałość osłabienie ciepła, sucha skóra, brak pocenia się wysoki poziom cukru (glukozy) we krwi Jeśli stan ten nie jest leczony, moŝe prowadzić do śpiączki a nawet śmierci. Komplikacje chroniczne: 1) Specyficzne uszkodzenie naczyń (mikroangiopatia cukrzycowa), pojawiające się tylko u chorych na cukrzycę, chodzi przede wszystkim o komplikacje mikrowaskularne dotykające małe naczynia, uszkodzenie nerwów (polineuropatia cukrzycowa), konieczne regularne badanie neurologiczne, uszkodzenie siatkówki oka (retinopatia cukrzycowa), konieczne regularne badanie dna oka, uszkodzenie nerek (nefropatia cukrzycowa), konieczna regularna kontrola mikroalbuminurii (albumin w moczu). 2) Niespecyficzne choroby pojawiające się takŝe u osób, które nie chorują na cukrzycę, ale u cukrzyków ich występowanie jest częstsze lub pojawiają się wcześniej i mają bardziej drastyczny przebieg. Chodzi przede wszystkim o: makrowaskularne komplikacje dotykające głównie pacjentów z cukrzycą II typu, choroby serca konieczna jest kontrola masy ciała, ciśnienia krwi, poziomu lipidów, badania naczyniowe (naczyń kończyn dolnych, tętnic szyjnych, tętnic wieńcowych), infekcje. 4

5 Leczenie klasyczne Cukrzyca I typu 1) insulina jest podstawą tego leczenia peny (strzykawki) insulinowe pompy insulinowe 2) dieta konieczne jest częste spoŝywanie posiłków (5 6 dziennie) zaleca się nie przekraczać dawki 30 gramów cukru dziennie, w takim przypadku konieczne jest odliczenie tej dawki od zalecanej dziennej dawki cukru nie zaleca się spoŝywania pewnych wyrobów spoŝywczych słodzonych lub konserwowanych sacharozą chodzi przede wszystkim o kompoty, marmolady i cukierki 3) aktywność fizyczna naleŝy skrupulatnie przestrzegać dyscypliny i regularności jeśli diabetyk uprawia sport, to zawsze z kimś, kto będzie wiedział jak zareagować w przypadku jego nieoczekiwanego złego samopoczucia naleŝy zasięgnąć rady lekarza i przestrzegać jego zaleceń nigdy nie moŝna dopuścić do hipoglikemii (niedostatku cukru we krwi) cukrzycy nie mogą sobie równieŝ pozwolić na dłuŝsze głodówki. 4) regularne kontrole i badania (są prewencją przed komplikacjami) osobiste kontrole poziomu cukru we krwi za pomocą glukometrów test na glikowaną hemoglobinę za jego pomocą moŝna stwierdzić średnią wartość glikemii w ostatnich trzech, czterech miesiącach badanie nerek, cholesterolu, oczu, nóg... 5) leczenie eksperymentalne transplantacja trzustki lub jedynie komórek wysepek Langerhansa (komórki te produkują insulinę) Cukrzyca II typu 1) dieta podstawą jest obniŝenie wartości energetycznej poŝywienia, aby osiągnąć spadek masy ciała, co oznacza spoŝywanie dziennie mniej niŝ 1800 kcal (Kcal= kilokaloria, jednostka energii zastępowana dziś jednostką kilojul (Kj), gdzie 1 kcal = 4,18 Kj) w poŝywieniu naleŝy ograniczyć tłuszcze i cukry trzeba dbać o dostarczenie błonnika, zwłaszcza w formie warzyw ich spoŝycie nie musi być ograniczane, moŝna spoŝywać takŝe owoce, ale naleŝy zwrócić uwagę na ich ilość w diecie, ze względu na zawartość cukru jeśli jemy mięso, to ryby i drób nieodpowiedni jest tłuszcz mleczny w formie śmietanki, tłustych serów i innych mlecznych produktów, duŝa zawartość tłuszczu znajduje się równieŝ w wędlinach ilość białka w potrawie nie powinna być zbyt wysoka, poniewaŝ obciąŝa to pracę nerek (0,9-1,0 gram na kg masy ciała na dzień) spoŝywanie Ŝywności dla diabetyków (dia Ŝywność), która jest: słodzona nieenergetycznymi słodzikami (sacharyna, aspartam, acesulfam, te słodziki są lepsze, gdyŝ produkty, które z nich pochodzą mają niŝszą zawartość energii (chodzi zwłaszcza o lemoniady, marmoladę itp.) 5

6 słodzona słodzikami z zawartością fruktozy i innych sacharydów, ma ona identyczną zawartość energii w 1 gramie jak cukier z buraka cukrowego (sacharoza) lub glukoza nie zaleca się produktów wyrabianych w ten sposób, a jeśli juŝ są spoŝywane, to jedynie w ramach dokładnego planu diety z przeliczeniem kaŝdej energii w nich zawartej. 2) aktywność fizyczna podtrzymuje stan mięśni i kondycję obniŝa poziom glukozy we krwi kontroluje poziom tłuszczu we krwi pomaga, obok diety, kontrolować masę ciała podwyŝsza wraŝliwość na działanie leku 3) antydiabetyki, leki, które obniŝają poziom glukozy we krwi dzięki temu, Ŝe: pomagają produkować i wydzielać insulinę redukują zbyt duŝą ilość glukozy (biguanidy metformina, akarboza) zmniejszają rezystencję insulinową (biguanidy metformina) 4) insulina jeśli pomimo diety i fizycznej aktywności oraz zarzywania lekarstw nie udaje się utrzymać niskiego poziomu cukru we krwi. Cukrzyca ciąŝowa dieta aktywność fizyczna insulina jeśli nie wystarczy dieta i ćwiczenia Prewencja i leczenie komplikacji: utrzymywanie wyrównanego poziomu glukozy we krwi jest najwaŝniejszym postępowaniem w prewencyjnym leczeniu wszystkich komplikacji, konieczne jest śledzenie kompensacji cukrzycy regularne ustalanie porannej glikemii duŝy profil glikemiczny u diabetyków I typu uwzględnia takŝe ustalenie glikemii po jedzeniu (po 1 lub 2 godzinach) i skontrolowaniu nocnych glikemii u diabetyjów II typu waŝniejsza jest informacja postprandialnej glikemii (glikemia po jedzeniu, według róŝnych ośrodków badawczych, określa się ją po 60, 90 lub 120 minutach po jedzeniu) u diabetyków I typu ilość ketosubstancji w moczu kontrola poziomu glikowanej hemoglobiny (HBA1c)- powinien być mniejszy niŝ 7,5 % Nagłe komplikacje: 1) Hipoglikemia zmierzyć glikemię (jeśli jest to moŝliwe) podać cukier (około g glukozy, co jest zawarte np. w 2 5 tabletkach glukozowych, 2 łyŝkach rodzynek, w połowie puszki lemoniady, w 125 g soku pomarańczowego, w 10 galaretkach (cukierkach), w 2 duŝych kostkach lub 2 łyŝeczkach cukru, w 2 łyŝeczkach miodu, w tubce galaretki (20g), w g beztłuszczowego lub 1% mleka cięŝka hipoglikemia (śpiączka) wymaga zastrzyku glukagonu 2) Hiperglikemia a) Cukrzycowa kwasica ketonowa insulina 6

7 płyny zaniechanie aktywności fizycznej informowanie lekarza b) Hiperglikemiczny stan hiperosmolarny (u diabetyków II typu) picie duŝej ilości bezkofeinowych i bezalkoholowych napojów w większości przypadków konieczna jest dawka insuliny informowanie lekarza Komplikacje chroniczne: 1) Polyneuropatia cukrzycowa uszkodzenie nerwów, przede wszystkim nerwów obwodowych zróŝnicowane leczenie w róŝnych typach polineuropatii 2) Retinopatia uszkodzenie siatkówki laserowa fotokoagulacja witrektomia 3) Nefropatia cukrzycowa uszkodzenie nerek obniŝenie ciśnienia krwi (dieta z niską zawartością soli, leki, przede wszystkim ACE inhibitory) dieta z niską zawartością białka, to znaczy maksymalnie 40 gram dziennie w przypadku przewlekłej niewydolności nerek hemodializa nerek, dializa otrzewnowa lub przeszczep nerek 4) Mikroangiopatia uszkodzenie małych naczyń 5) Choroba serca i naczyń zakaz palenia papierosów leczenie podwyŝszonego poziomu cholesterolu oraz wysokiego ciśnienia angioplastyka lub by-passy 6) Infekcja podawanie antybiotyku, ogólnie lub miejscowo 7

8 Leczenie naturalne i uzupełniające Leczenie naturalne jest leczeniem uzupełniającym. Witaminy i uzupełnienie diety: Ludzie chorzy na cukrzycę potrzebują większej dawki witamin niŝ osoby zdrowe. W nawiasach, pogrubiono na zielono zawartość tych substancji w Młodym jęczmieniu. Pikolinat chromu mcg dziennie podtrzymuje działanie insuliny, kontroluje tkankę tłuszczową i mięśnie (1,09 mcg/g) Witamina B6 przynajmniej 10 mg dziennie niedobór tej witaminy łączy się z pojawieniem się cukrzycy (18,8 mg/100 g) Witamina B mg dziennie w prewencji neuropatii cukrzycowej B kompleks 50 mg 3x dziennie, witaminy z grupy B oddziałują najlepiej, kiedy są spoŝywane razem (B1 0,43 mg/100 g, B2 2,41 mg/100 g, Niacyna 3,63 mg/100 g, B5 5,1 mg/100 g, B6 patrz wyŝej, Biotyna 0,8 mg/100 g) Wapń i magnez niedobór magnezu łączy się z pojawieniem się cukrzycy, łącznie z wapniem są bardzo waŝne dla dobrego funkcjonowania systemu nerwowego (Ca 6,79 mg/g, Mg 0,03 mg/g) L-karnitina 500mg 2x dziennie na czczo - mobilizuje tłuszcze do szybkiego spalania Cynk 50 mg dziennie niedobór łączy się z pojawieniem się cukrzycy, pomaga w gojeniu tkanek Witamina C co najmniej 3 g dziennie jej niedobór prowadzi do problemów naczyniowych (457 mg/100 g) Betakaroten UI 1x dziennie (w przypadku ciąŝy nie więcej niŝ UI), jest waŝny w zachowaniu dobrego wzroku (1370 UI/g) Witamina E 400 mg dziennie poprawia obieg krwi i blokuje powstawanie róŝnych komplikacji (22,5 IU/10 g) Szczegóły - patrz załącznik skład Młodego jęczmienia Leczenie Ŝywnością: Nienasycone kwasy tłuszczowe przede wszystkim Omega3 (tłuszcz rybi) oraz kwas linolenowy (olej lniany) w dawce 1 łyŝki dziennie obniŝają i stabilizują poziom insuliny oraz poprawiają jej działanie przy spalaniu cukrów i tłuszczów jako źródła energii. Do Ŝywności obniŝającej poziom cukru we krwi naleŝy: czosnek, cebula, siemię lniane, strączki fasoli, jagody, kwas piwny, produkty mleczne, (przede wszystkim chude sery), ryby, sałatka z młodych listków mniszka lekarskiego, kwaśna kapusta i warzywa. Do Ŝywności zawierającej witaminę B6 (pirydoksyna) naleŝą: liście jarzyn, melasa buraczana, kiełki pszenicy, droŝdŝe piwowarskie. Do Ŝywności zawierającej magnez naleŝą: rośliny zielone, rośliny strączkowe, soja, orzechy, wyroby pełnoziarniste, kiełki pszenicy, marchew, bakłaŝany, oliwki, karczochy, cebula. Do Ŝywności zawierającej chrom naleŝą: produkty pełnoziarniste, warzywa, droŝdŝe, sery, mięso. Fytoterapia owoc cedru poprawia pracę trzustki korzeń Ŝeń-szenia obniŝa poziom cukru we krwi (nie spoŝywać przy wysokim ciśnieniu!) borówka amerykańska poprawia tworzenie insuliny borówka, korzeń mniszka zalecane przy leczeniu cukrzycy rutwica lekarska bardzo dobra dla diabetyków listki borówki zawierają magnez i glukokininy, które stymulują działanie trzustki i aktywnie obniŝają poziom cukru we krwi pokrzywa wielka obniŝa poziom cukru, zawiera duŝo Ŝelaza, zawiera magnez strączki fasoli (bez ziaren!) znana roślina obniŝająca cukier we krwi. 8

9 A JAKIE JEST DZIAŁANIE DOTĄD NIE WSPOMNIANEGO MŁODEGO JĘCZMIENIA? O TYM DOWIECIE SIĘ W DRUGIEJ CZĘŚCI WYKŁADU... OPIS BADAŃ II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA a) Podział Badania w swoim zamierzeniu miały sprawdzić działanie Młodego jęczmienia na poziom cukru u pacjentów ze stwierdzonym diabetes mellitus czyli cukrzycą. Obserwowani pacjenci podzieleni zostali na 2 podstawowe grupy: 1) Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą II typu na diecie lub diecie i doustnych antydiabetykach (obserwację prowadził lek. med Lacina) 20 pacjentów. Patrz tabelki nr 1A i 1B oraz odpowiednie diagramy. 2) Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą II typu na insulinie (obserwację prowadziła lek. med. Tělupilová) 20 pacjentów, patrz tabliczki nr 2A, 2B i odpowiednie diagramy. b) Czas trwania badań Pacjenci zaŝywali MJ w okresie obserwacji minimalnie 3, maksymalnie 6 miesięcy. c) Obserwowane parametry Pobieranie krwi przeprowadzono przed rozpoczęciem uŝywania Młodego jęczmienia, a następnie po minimalnie 4 tygodniach (u 1 grupy) a takŝe po 6 tygodniach (u 2 grupy) podczas uŝywania Młodego jęczmienia i po skończeniu uŝywania Młodego jęczmienia. Podczas trwania obserwacji pacjenci starali się w Ŝaden sposób nie zmieniać swojego dotychczasowego odŝywiania i sposobu Ŝycia. Utrzymywali swoją dietę i nie zmieniali leków ani ich dawkowania, o ile tego nie wymagał ich stan zdrowia. Obserwowana była wartość glikemii (granica fizjologiczna na czczo wynosi 3,3 6,1 mmol/l, ewentualnie 5,2 mmol/l) następnie wartość glikowanej hemoglobiny (GHBA%) u pierwszej grupy (poziom maksymalnie do 8% całkowitej hemoglobiny), a takŝe glikowanej proteiny (GP) u drugiej grupy. Glikowana hemoglobina wskazuje średni poziom glikemii mniej więcej 60 dni wstecz. Obowiązuje przelicznik, Ŝe 1% GHBA% = 1,3 mmol/l średniego poziomu glikemii 2 miesiące wstecz. Glikowana proteina (granica fizjologiczna na czczo wynosi 1,8 2,6 mmol/l lub j. Jej wartość przedstawia przeciętną wartość poziomu glikemii około 10 dni do 2 tygodni wstecz. 9

10 1 grupa chorych przewaŝnie na diecie i PAD Tabelka nr 1A (pierwsza grupa pacjentów) Rozwój wartości glikemii w mmol/l na czczo (dane po lewej stronie) i wartości glikowanej hemoglobiny w % (dane po prawej stronie) w słupku tabelki w porównaniu z wcześniejszym pomiarem laboratoryjnym z pogrubioną poprawą pogorszeniem w porównaniu do wcześniejszej wartości. Liczba porządkowa Wartości wstępne Po 4 tyg. Po 8 tyg. Po 12 tyg. Po 16 tyg. Po 20 tyg. Po 24 tyg. Uwaga D+PAD+I 1. 6,1/4.74 6,5/4,77 5,5/4,48 5,4/4, K (50) ,1/4,54 6,7/4,84 5,1/4,43 5,9/4, M (42) ,3/5,61 7,1/5,53 6,4/5,35 5,8/5, M (51) ,6/5,07 6,7/4,64 6,5/4,90 6,2/4, K (74) ,3/6,38 7,3/5,99 6,6/5,81 6,2/5, K (58) ,4/5,69 7,8/5,89 6.8/5,60 5,9/5, M (64) ,4/4,91 6,7/5,03 5,5/4,72 5,7/4, K (38) ,5/5,56 6,8/5,36 6,9/5,41 6,2/5, K (45) ,6/5,23 6,9/5,26 6,4/5,13 6,3/5, M (48) ,2/5,49 6,4/5,32 6,5/5,17 6,1/5, M (52) ,1/4,78 5,9/4,30 5,6/4,20 5,5/4,12 5,6/4,18 5,2/4,10 5,2/4,05 M (60) ,9/4,80 6,4/4,98 6,2/4,84 5,9/4,76 5,8/4,68 6,1/4,73 5,6/4,62 K (52) ,5/5,42 6,4/4,20 6,5/4,10 6,2/4,11 6,0/4,48 5,8/4,12 5,9/4,25 K (57) ,6/4,75 6,8/4,99 6,9/5,13 6,7/5,02 5,2/4,82 5,2/4,53 5,1/4,05 M (60) ,5/5,84 7,8/6,08 6,9/5,54 6,1/4,20 5,0/4,14 5,3/4,28 5,2/4,18 M (40) ,9/6,82 6,9/6,42 7,5/5,24 5,5/4,82 5,6/4,62 5,2/4,16 5,4/4,22 M (50) ,6/6,12 7,5/6,15 7,7/6,32 7,9/6,88 8,3/7,04 7,6/6,82 7,7/5,35 M (62) ,3/6,68 8,8/6,88 7,4/6,42 7,1/6,32 6,6/5,83 6,8/5,88 6,1/5,14 K (39) ,9/5,34 7,4/5,58 7,0/5,62 7,2/5,57 5,8/4,95 5,9/4,62 5,6/4,23 K (48) ,4/6,32 6,9/6,05 7,0/5,74 6,3/5,19 6,4/5,06 5,7/4,82 5,8/4,96 M (52) 6 D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapia 10

11 Diagram I do tabelki 1A Analiza wartości glikemii po 1 miesiącu pomiar labolatoryjny - pogorszenie 55% 45% pomiar labolatoryjny - poprawa Diagram II do tabelki 1A Analiza wartości GHBA% po 1 miesiącu pomiar labolatoryjny - pogorszenie 65% 35% pomiar labolatoryjny - poprawa 11

12 Tabelka 1B (pierwsza grupa pacjentów) Porównanie wartości pierwszego (przed rozpoczęciem uŝywania MJ) i ostatniego (po zakończeniu uŝywania MJ) labolatoryjnego badania glikemii w mmol/l na czczo (informacja po lewej stronie) i wartości glikowanej hemoglobiny w % (informacja po prawej stronie) w słupku tabelki z wyszczególnioną poprawą pogorszeniem końcowych wyników labolatoryjnych przeciwko wynikom wstępnym. Liczba Wartości Po 4 Po 8 Po 12 Po 16 Po 20 Po 24 Uwaga porządkowa wstępne tyg. tyg. tyg. tyg. tyg. tyg. D+PAD+I 1. 6,1/4.74 6,5/4,77 5,5/4,48 5,4/4, K (50) ,1/4,54 6,7/4,84 5,1/4,43 5,9/4, M (42) ,3/5,61 7,1/5,53 6,4/5,35 5,8/5, M (51) ,6/5,07 6,7/4,64 6,5/4,90 6,2/4, K (74) ,3/6,38 7,3/5,99 6,6/5,81 6,2/5, K (58) ,4/5,69 7,8/5,89 6.8/5,60 5,9/5, M (64) ,4/4,91 6,7/5,03 5,5/4,72 5,7/4, K (38) ,5/5,56 6,8/5,36 6,9/5,41 6,2/5, K (45) ,6/5,23 6,9/5,26 6,4/5,13 6,3/5, M (48) ,2/5,49 6,4/5,32 6,5/5,17 6,1/5, M (52) ,1/4,78 5,9/4,30 5,6/4,20 5,5/4,12 5,6/4,18 5,2/4,10 5,2/4,05 M (60) ,9/4,80 6,4/4,98 6,2/4,84 5,9/4,76 5,8/4,68 6,1/4,73 5,6/4,62 K (52) ,5/5,42 6,4/4,20 6,5/4,10 6,2/4,11 6,0/4,48 5,8/4,12 5,9/4,25 K (57) ,6/4,75 6,8/4,99 6,9/5,13 6,7/5,02 5,2/4,82 5,2/4,53 5,1/4,05 M (60) ,5/5,84 7,8/6,08 6,9/5,54 6,1/4,20 5,0/4,14 5,3/4,28 5,2/4,18 M (40) ,9/6,82 6,9/6,42 7,5/5,24 5,5/4,82 5,6/4,62 5,2/4,16 5,4/4,22 M (50) ,6/6,12 7,5/6,15 7,7/6,32 7,9/6,88 8,3/7,04 7,6/6,82 7,7/5,35 M (62) ,3/6,68 8,8/6,88 7,4/6,42 7,1/6,32 6,6/5,83 6,8/5,88 6,1/5,14 K (39) ,9/5,34 7,4/5,58 7,0/5,62 7,2/5,57 5,8/4,95 5,9/4,62 5,6/4,23 K (48) ,4/6,32 6,9/6,05 7,0/5,74 6,3/5,19 6,4/5,06 5,7/4,82 5,8/4,96 M (52) 6 D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapia 12

13 Diagram I do tabelki 1 B Całkowita analiza wartości glikemii pomiar labolatoryjny - pogorszenie 5% pomiar labolatoryjny - poprawa 95% Diagram II do tabelki 1B Całkowita analiza wartości GHBA% pomiar labolatoryjny - pogorszenie 0% 100% pomiar labolatoryjny - poprawa 13

14 Podsumowanie 1 grupy: MŁODY JĘCZMIEŃ U PACJENTÓW Z ROZPOZNANIEM CUKRZYCY II TYPU, KTÓRZY PRZEWAśNIE SĄ NA DIECIE ORAZ NA ANTYDIABETYKACH (PAD) WPŁYWA POZYTYWNIE, YWNIE, OBNIśA POZIOM GLIKEMII I WARTOŚĆ GHBA % Młody jęczmień został uznany za bezpieczną i poŝyteczną Ŝywność dla diabetyków 14

15 2 grupa chorych przewaŝnie na PAD i insulinoterapii Tabelka nr 2 A (druga grupa pacjentów) Rozwój wartości glikemii w mmol/l na czczo (informacja po lewej stronie) i wartości glikowanej proteiny w j. (informacja po prawej stronie) w słupku tabelki w porównaniu z poprzednim pomiarem labolatoryjnym z podkreśloną poprawą pogorszeniem pozostaniem w takim samym stanie na przeciw poprzednim wartościom. Liczba Wartości Po 4 Po 8 Po 12 tyg. Po 16 Po 20 Po 24 Uwagi porządkowa wstępne tyg. tyg. tyg. tyg. tyg. D+PAD+I 1. 9,8/387 14,8/408 12,7/389 10,5/ K (68) ,9/382 9,0/345 10,4/301 8,6/ K (72) ,5/263 10,8/328 9,2/312 8,9/305 7,5/311 8,1/302 10,2/284 M (75) ,4/319 15,5/358 10,8/396 8,8/346 16,1/452 6,1/370 8,6/370 K (84) ,4/467 17,8/316 16,3/368 Nie 13,1/344 12,5/347 10,8/356 K (54) 6 przyszła 6. 7,4/250 8,2/341 7,9/325 Nie M (60) 3 przyszedł 7. 6,3/278 6,2/241 7,3/237 7,6/218 7,7/225 7,1/220 6,5/203 M (57) ,9/259 8,9/312 7,6/258 7,2/215 7,4/250 6,7/233 7,9/253 K (70) ,7/218 10,2/257 10,1/210 8,8/212 7,8/213 10,2/257 7,6/249 K (58) ,7/329 11,4/374 10,2/305 9,5/304 8,2/282 9,0/290 8,4/283 M (68) ,4/277 6,6/257 6,7/220 5,8/250 5,6/250 6,1/232 6,8/237 K (65) ,4/287 8,0/279 7,2/271 11,4/229 7,3/236 6,9/228 6,1/225 M (79) ,6/467 8,1/393 5,3/433 6,5/344 5,6/356 8,4/383 6,7/391 K (37) ,7/332 11,5/316 13,7/330 11,6/277 11,5/316 10,3/312 14,6/341 K (75) ,2/304 9,7/300 9,4/296 8,9/296 9,5/348 9,3/299 10,7/338 K (48) D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapia 15

16 Diagram I do tabelki 2A Analiza wartości glikemii po 4 tygodniach pomiar labolatoryjny - poprawa 13% 87% pomiar labolatoryjny - pogorszenie Diagram II do tabelki 2A Analiza wartości GP po 4 tygodniach pomiar labolatoryjny - poprawa 53% 47% pomiar labolatoryjny - pogorszenie 16

17 Tabelka nr 2 B (druga grupa pacjentów) Porównanie wartości pierwszego (przed rozpoczęciem uŝywania MJ) i ostatniego (po zakończeniu uŝywania MJ) badania labolatoryjnego glikemii w mmol/l na czczo (informacja po lewej stronie) i wartości glikowanej proteiny (informacja po prawej stronie) w słupku tabelki z podkreśloną poprawą pogorszeniem końcowych wyników laboratoryjnych na przeciwko początkowych wyników laboratoryjnych. Dalej tabelka zawiera oszacowanie subiektywnych objawów respondentów objawów towarzyszących nefropatii cukrzycowej, angiopatii, nefropatii i retinopatii, takŝe w formie poprawy pogorszenia pozostania bez zmian. Liczba porządkowa Wstępne wartości Po 12 tyg. Po 24 tyg. Subiektywne objawy Poprawa Tak samo Poznámka D+PAD+I 1. 9,8/387 10,5/ Tak Tak K (68) 3 samo 2. 7,9/382 8,6/ Tak Tak K (72) 3 samo 3. 7,5/ ,2/284 Tak Tak M (75) ,4/ ,6/370 Tak Tak K (84) ,4/ ,8/356 Tak Tak K (54) ,4/250 7,9/ Tak Tak M (60) ,3/ ,5/203 Tak Tak M (57) ,9/ ,9/253 Tak Tak K (70) ,7/ ,6/249 Tak Tak K (58) ,7/ ,4/283 Nie Nie M (68) ,4/ ,8/237 Tak Tak K (65) ,4/ ,1/225 Tak Tak M (79) ,6/ ,7/391 Tak Tak K (37) ,7/ ,6/341 Tak Tak K (75) ,2/ ,7/338 Nie Nie K (48) D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapie 17

18 Diagram I do tabelki 2B Całościowa analiza wartości glikemii 7% 27% 66% ) poprawiony 2) pogorszony 3) bez zmian Diagram II do tabelki 2B Całościowa analiza wartości GP 40% 60% 1 2 1) poprawiony 2) pogorszony 18

19 Diagram III. do tabelki 2B Analiza objawów wtórnych 15% % 1) poprawiony 2) bez zmian 19

20 Podsumowanie dotyczące 2 grupy: MŁODY JĘCZMIEŃ U PACJENTÓW Z ROZPOZNIANIEM CUKRZYCY II TYPU, KTÓRZY SĄ NA PAD W KOMBINACJI Z INSULINOTERAPIĄ, OBNIśA POZIOM GLIKEMII, PRZEDE WSZYSTKIM LABOLATORYJNĄ WARTOŚĆ GLIKOWANEJ PROTEINY, CO OZNACZA DŁUGOTRWAŁY SPADEK POZIOMU GLIKEMII. II. Młody Jęczmień został uznany za bezpieczną i poŝyteczną Ŝywność dla diabetyków KIEDY U NAS STANIE SIĘ TO RZECZYWISTOŚCIĄ? 20

21 Skład Młodego Jęczmienia Analiza wewnętrzna Chlorofil Białko Cukry - Witaminy: Betakaroten Witamina A Witamina B1 Witamina B2 Niacyna Witamina B5 Witamina B6 Biotyna Witamina C Witamina E Witamina K Kwas foliowy - Aminokwasy Alanina Metionina Arginina Fenyloalanina Prolina Seryna Glicyna Treonina Histydyna Tyrozyna Izoleucyna Walina Leucyna Lizyna Kwas asparaginowy Kwas glutaminowy - Minerały Wapń Potas Magnez śelazo Krzem Sód Fosfor 300 mg/100 g 280 mg/g 500 mg/ g 1370 IU/g < 50 IU/100 g 0,43 mg/100 g 2,41mg/100 g 3,63 mg/100 g 5,1 mg/100 g 17,8 mg/100 g 0,8 mg/100 g 457 mg/100 g 22,5 IU/100 g 0,776 mg/100 g 1,5 mg/100 g 16,9 mg/g 3,6 mg/g 13,4 mg/g 13,0 mg/g 14,8 mg/g 11,4 mg/g 12,4 mg/g 11,5 mg/g 5,22 mg/g 8,29 mg/g 18,2 mg/g 13,0 mg/g 18,2 mg/g 14,6 mg/g 19,7 mg/g 26,1 mg/g 6,79 mg/g 40,5 mg/g 0,03 mg/g 0,37 mg/g 0,04 mg/g 6,41 mg/g 3,94 mg/g 21

22 Bor Mangan Miedź Srebro Chrom 58,0 mcg/g 0,14 mg/g 0,09 mg/g 0,50 mcg/g 1,09 mcg/g Młody Jęczmień Green Ways jest obrabiany na tyle delikatnie, Ŝe zawiera całe spektrum Ŝywych enzymów. Aktywność enzymatyczna była zmierzona w przypadku 20 znanych enzymów, jak na przykład: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, oksydaza cytochromowa itp. Substancje unikatowe Młody Jęczmień, w porównaniu z pszenicą, zawiera 25x więcej potasu, 37x więcej wapnia, ponad dwa razy więcej magnezu, 5x więcej Ŝelaza, ale o połowę mniej fosforu pierwiastka, który występuje w większości artykułów spoŝywczych. Zawiera takŝe znaczne ilości manganu i cynku. Młody Jęczmień odnawia kwasowo zasadową równowagę. Jest 2 razy bardziej skuteczny niŝ szpinak, jest najpełniejszym zasadotwórczym poŝywieniem. Zawiera witaminy, które aktywują enzymy pomagające przy profilaktyce chorób i stanów patologicznych. Ma wysoką zawartość betakarotenu, witaminy C, E i witaminy grupy B: B1, B2, B3, B6, biotynę, kwas foliowy, kwas pantotenowy i cholinę. Na niedobór witamin cierpimy z powodu przewagi przetwarzanych artykułów spoŝywczych i przez to, Ŝe niektóre z jedzonych przez nas potraw tracą wartości odŝywcze wcześniej niŝ trafią na nasz stół. Zawartość witaminy C w świeŝo obranej rzodkiewce spada pod wpływem powietrza o połowę juŝ w ciągu 5 min. Ilość witamin B1 i B2 w potrawach dramatycznie spada przy gotowaniu. Jednak witaminy i inne wartości odŝywcze w Młodym Jęczmieniu pozostają prawie nienaruszone. Bez enzymów dojdzie do naruszenia wszystkich Ŝyciowych funkcji trawienia, oddychania, ruchu itp. Naukowcy zidentyfikowali w ciele ludzkim więcej niŝ 3000 enzymów. W roku 1979 podczas generalnego zebrania japońskich farmaceutów ogłoszono, Ŝe jęczmień zawiera więcej niŝ 20 enzymów, a kolejne prace nad nim odkrywają jeszcze inne. 45% masy jęczmienia tworzy białko ( w mące jest go tylko 10%). Mają one niską masę molekułową łatwo przyswajalną przez organizm. Młody Jęczmień wspomaga zdrowy rozwój. Zielone białko leczy wrzody i chroni tkanki zewnętrzne oraz śluzówki. Sok ten bogaty jest w naturalny cud chlorofil. UŜywa się go w lecznictwie do odświeŝenia krwi, a obok przeciwzapalnych oraz dezynfekujących właściwości ceniony jest dla swych zapachowych właściwości. UŜywa się go do odświeŝenia oddechu i do płukanek. W zielonym ekstrakcie znajdują się takŝe dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), likwidator wolnych rodników, oksydaza cytochromowa, enzym przyśpieszający oksydację i redukcję, peroksydaza rozkładająca peroksyd wodoru na tlen i woda dla łatwego wydalenia z ciała, oksydaza konieczna do przetwarzania kwasów tluszczowych, transhydrogenaza waŝna dla tkanki sercowej itp. Młody Jęczmień odznacza się silną aktywnością antyoksydacyjną. Większość dostępnych na rynku enzymatycznych preparatów (takŝe tych do systemowej enzymoterapii) pozyskuje się z krwi, organów i tkanek ssaków. Wielu fachowców wątpi w te źródła i poleca czysto rośliną enzymoterapię. W Młodym Jęczmieniu znaleziono antyoksydant 2-0- glikozylisowiteksynę (GIV). Jego antyoksydacyjna aktywność przeciwko oksydacyjnemu uszkodzeniu lipidów skóry spowodowanych promieniami UV jest około pięćset razy wyŝsza niŝ aktywność witaminy E. 22

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca. epidemia XXI wieku

Cukrzyca. epidemia XXI wieku Cukrzyca epidemia XXI wieku Typy cukrzycy Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 1 (Insulinozależna, Młodzieńcza) Cukrzyca ciążowa i przedciążowa Cukrzyca noworodków (wrodzona i przejściowa) Cukrzyca typu LADA

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH CUKRZYCA.? cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynika

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE Sylwia Musioł STATYSTYKI NA ŚWIECIE ŻYJE BLISKO 3OO MILIONÓW LUDZI CHORYCH NA CUKRZYCĘ SZACUJE SIĘ, ŻE LICZBA TA W CIĄGU JEDNEGO POKOLENIA WZROŚNIE DO OKOŁO 500 MILIONÓW W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Niedożywienie może występować u osób z nadwagą (powyżej 120% masy należnej) niedowagą (poniżej 80%

Bardziej szczegółowo

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA Soki 100% naturalne MALINA Sok z malin 100 % jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety. Zawiera bogactwo witamin: C, E, B1, B2, B6, PP oraz minerały: magnez, potas, wapń i żelazo. W jego składzie

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? CEL/75/11/09 Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA Na czym polega zdrowy styl życia? ZDROWY STYL ŻYCIA Prawidłowe odżywianie Aktywność

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

MASS UP 3,5kg + Muscle Serum 900g + Body Vitality Complex 30tab. (Multiwitamina)

MASS UP 3,5kg + Muscle Serum 900g + Body Vitality Complex 30tab. (Multiwitamina) Utworzono: 2017-01-25 15:09:14 MASS UP 3,5kg + Muscle Serum 900g + Body Vitality Complex 30tab. (Multiwitamina) Cena produktu: 133,90 PLN 80,99 PLN Mass Up to odżywka przeznaczona dla chcących szybko i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION Sp. z o.o. Gdynia ETYKIETA. FITMAX MASS ACTIVE 20 proszek

MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION Sp. z o.o. Gdynia ETYKIETA. FITMAX MASS ACTIVE 20 proszek ETYKIETA FITMAX MASS ACTIVE 20 proszek Środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, w szczególności sportowców. FitMax Mass Active 20 jest odżywką wspomagającą

Bardziej szczegółowo

Co to jest dietetyka?

Co to jest dietetyka? Co to jest dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Pamiętaj o codziennym spożywaniu produktów zawartych w piramidzie! PRODUKTY ZBOŻOWE ( mąki, kasza, ryż, płatki, pieczywo i makarony) Sągłównym

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko Hipoglikemia przyczyny, objawy, leczenie Beata Telejko Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Definicja hipoglikemii w cukrzycy Zespół objawów

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Jurata Jurkun Specjalista ds. odżywiania i kontroli wagi Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi w Suwałkach Zmiany cywilizacyjne Zmiany cywilizacyjne Transport Zbiory

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli

Ekstrakt z Chińskich Daktyli Ekstrakt z Chińskich Daktyli Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle Pomagają zachować sprawność Poprawiają odporność Wspomagają pracę żołądka

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru?

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? Hiperglikemia Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSOKIEGO POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, CZYLI HIPERGLIKEMII Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy)

Bardziej szczegółowo

WITAMINY DLA DIABETYKÓW

WITAMINY DLA DIABETYKÓW WITAMINY DLA DIABETYKÓW Witaminy dla diabetyków: zestaw witamin i składników mineralnych dostosowany ilościowo i jakościowo do potrzeb osób chorych na cukrzycę jako uzupełnienie codziennej diety. Energia

Bardziej szczegółowo

TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH

TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH TIENS SKONCENTROWANY EKSTRAKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH Główny surowiec Skoncentrowanego Ekstraktu z Daktyli Chińskich TIENS to najwyższej jakości owoce głożyny

Bardziej szczegółowo

WHEY CORE BCAA Amino Mega Strong - 2,3kg + 500ml

WHEY CORE BCAA Amino Mega Strong - 2,3kg + 500ml Utworzono: 2017-01-20 19:50:01 WHEY CORE 100 + BCAA Amino Mega Strong - 2,3kg + 500ml Cena produktu: 198,90 PLN 157,00 PLN Wyjątkowy w smaku koktajl proteinowy ze 100% białkiem serwatkowym (WPC, WPI) o

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Jak cukrzyca może wpłynąć na Twoje życie Hipoglikemia. Hiperglikemia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Jak cukrzyca może wpłynąć na Twoje życie Hipoglikemia. Hiperglikemia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Jak cukrzyca może wpłynąć na Twoje życie Hipoglikemia. Hiperglikemia CUKRZYCA ZAGROŻENIA W CHOROBIE Cukrzyca to poważna choroba. Ponieważ występuje dość często,

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW!

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! Polska to kraj pysznych owoców sezonowych. Szczególnie latem warto z tego bogactwa korzystać, bo owoce to nie tylko bomby witaminowe, lecz także doskonałe źródło składników

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu.

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Dostarczają także kwasu foliowego. Zawierają znaczne ilości składników

Bardziej szczegółowo

TIENS L-Karnityna Plus

TIENS L-Karnityna Plus TIENS L-Karnityna Plus Zawartość jednej kapsułki Winian L-Karnityny w proszku 400 mg L-Arginina 100 mg Niacyna (witamina PP) 16 mg Witamina B6 (pirydoksyna) 2.1 mg Stearynian magnezu pochodzenia roślinnego

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1

Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1 WODA DLA ZDROWIA Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1 Jesteś tym co pijesz WODA główny składnik ciała i podstawowy składnik poŝywienia stanowi 50 80 % masy

Bardziej szczegółowo

inwalidztwo rodzaj pracy

inwalidztwo rodzaj pracy Zdrowie jest najważniejsze Wykłady wraz z konsultacjami medycznymi realizowane przez Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bogufałów Źródło Baryczy w ramach wspierania realizacji zadania publicznego przez

Bardziej szczegółowo

Dieta a prewencja nowotworów

Dieta a prewencja nowotworów Dieta a prewencja nowotworów Dieta moŝe być zarówno źródłem naszego zdrowia, jak i przyczyną choroby. Racjonalne odŝywianie dostarcza organizmowi niezbędnych składników odŝywczych i pozwala zachować dobrą

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r.

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r. Warsztaty dla Rodziców Wiosenne śniadanie Warszawa 26.05.2015 r. Urozmaicenie Uregulowanie Umiarkowanie Umiejętności Unikanie Prawidłowe żywienie 7 zasad wg prof. Bergera + Uprawianie sportu + Uśmiech

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA. Fitmax Easy GainMass proszek

ETYKIETA. Fitmax Easy GainMass proszek ETYKIETA Fitmax Easy GainMass proszek smak waniliowy, truskawkowy, czekoladowy Środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców. FitMax

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle pomagają zachować sprawność, poprawiają odporność, wspomagają

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów. 2007 r.

RACJONALNE ŻYWIENIE. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów. 2007 r. RACJONALNE ŻYWIENIE Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów 2007 r. RACJONALNE ŻYWIENIE Polega na systematycznym dostarczaniu do organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK CIAŁ I ZDRWIE WSZECHŚWIAT KMÓREK RGANIZM RGANY TKANKA SKŁADNIKI DŻYWCZE x x KMÓRKA x FUNDAMENT ZDRWEG ŻYCIA x PRZEMIANA MATERII WSZECHŚWIAT KMÓREK Komórki są budulcem wszystkich żywych istot, również nasze

Bardziej szczegółowo

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Zestaw witamin i składników mineralnych przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

Hemoglobina glikowana (HbA1c) a cukrzyca

Hemoglobina glikowana (HbA1c) a cukrzyca Hemoglobina glikowana (HbA1c) a cukrzyca Cukrzyca jest najpopularniejszą chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Dotyczy osób w różnym przedziale wiekowym. Niezależnie od typu cukrzycy, głównym objawem choroby

Bardziej szczegółowo

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH dr inż. Dominika Głąbska Zakład Dietetyki Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW warzywa i owoce są istotnym elementem codziennej

Bardziej szczegółowo

CYNK 200 MIEDŹ 25 SELEN 0.32 AMINOKWASY. Iu/kg ARGININA 1.5 METIONINA 0.65 CYSTEINA 0.24 LIZYNA 1.55 TRYPTOFAN 0.27 TYROZYNA 0.7 KWASY NIENASYCONE

CYNK 200 MIEDŹ 25 SELEN 0.32 AMINOKWASY. Iu/kg ARGININA 1.5 METIONINA 0.65 CYSTEINA 0.24 LIZYNA 1.55 TRYPTOFAN 0.27 TYROZYNA 0.7 KWASY NIENASYCONE REGAL ACTIVE Specjalna formuła o zwiększonej dawce energii dla psów polujących, odbywających szkolenia, suk ciężarnych i karmiących oraz innych psów pracujących. Opiera się na kilku różnych źródłach białka

Bardziej szczegółowo

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... Dzienniczek Badań Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... lekarz prowadzący imię nazwisko wiek adres MASA CIAŁ A Masę ciała można ocenić na podstawie wskaźnika BMI

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 230/8 PL 25.8.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1413 z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności,

Bardziej szczegółowo

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA Wartość odżywcza Żywność z tej grupy należy do grupy produktów białkowych. Białko mięsa, ryb i jaj charakteryzuje sie dużą wartością

Bardziej szczegółowo

Whey C6-1000g (Whey C-6) + Creatine Powder - 250g + Tribulus Terrestris Professional kaps.

Whey C6-1000g (Whey C-6) + Creatine Powder - 250g + Tribulus Terrestris Professional kaps. Utworzono: 2017-02-02 01:56:17 Whey C6-1000g (Whey C-6) + Creatine Powder - 250g + Tribulus Terrestris Professional - 100 kaps. Cena produktu: 107,50 PLN 99,00 PLN Whey C-6 to megaanaboliczny, wysokobiałkowy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2016 r. (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 10 maja 2016 r. Do: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Chlorella Sorokiniana Cryptomonadales Ever Green

Chlorella Sorokiniana Cryptomonadales Ever Green Suplementy diety > Model : - Producent : - algi Chlorella Sorokiniana w 95% trawiona i wchłaniana przez w organizm! Powszechnie wiadomo, że 20 różnych gatunków chlorelli posiada twardą zewnętrzną ścianę

Bardziej szczegółowo

VITA-MIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport.

VITA-MIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport. Witaminy i minerały > Model : Producent : Olimp VITAMIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport. DZIAŁA PROZDROWOTNIE WZMACNIA SYSTEM ODPORNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Molekularne i komórkowe podstawy treningu zdrowotnego u ludzi chorych na cukrzycę

Molekularne i komórkowe podstawy treningu zdrowotnego u ludzi chorych na cukrzycę Molekularne i komórkowe podstawy treningu zdrowotnego u ludzi chorych na cukrzycę Cukrzyca grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

Polacy a ich wątroba Raport z badania realizowanego przez GfK Polonia Sp. z o.o.

Polacy a ich wątroba Raport z badania realizowanego przez GfK Polonia Sp. z o.o. Polacy a ich wątroba Raport z badania realizowanego przez GfK Polonia Sp. z o.o. METODOLOGIA I CELE BADANIA Metodologia i cele badania 1 Metoda badania CAPI (Computer Assisted Personal Interviews): wywiady

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

Dieta ketogenna ARKADIUSZ KOGUT

Dieta ketogenna ARKADIUSZ KOGUT Dieta ketogenna ARKADIUSZ KOGUT Odżywianie oparte na tłuszczach jest coraz częściej stosowane w sportach wytrzymałościowych. Jakie korzyści płyną ze wzrostu spożycia lipidów i kiedy można stosować taką

Bardziej szczegółowo

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Piramida Żywienia Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Zasady zdrowego żywienia 1. Dbaj o różnorodnośd spożywanych produktów. 2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Aminoven Infant 10%, roztwór do infuzji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Aminoven Infant 10%, roztwór do infuzji Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Aminoven Infant 10%, roztwór do infuzji Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Talerz zdrowia skuteczne

Talerz zdrowia skuteczne Talerz zdrowia skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania PSSE Chełm Kierownik Sekcji OZiPZ Alicja Bork PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Gwarancją właściwego rozwoju fizycznego, sprawności umysłu oraz dobrego zdrowia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vaminolact, roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1000 ml roztworu zawiera: Substancje czynne: L-alanina L-arginina L-asparaginowy

Bardziej szczegółowo

Zawartość w 100 g proszku

Zawartość w 100 g proszku HUMANA SL Proszek Produkt leczniczy przeznaczony do specjalnych celów żywieniowych, bez mleka. Produkt bezglutenowy. Zbilansowana dieta dla niemowląt i małych dzieci z nietolerancją mleka krowiego. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Cena : 229,99 zł Nr katalogowy : 7707 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji.

Cena : 229,99 zł Nr katalogowy : 7707 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. Informacje o produkcie Orijen Cat 6 Fish 6,8kg Cena : 229,99 zł Nr katalogowy : 7707 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Orijen Cat 6 Fish 6,8kg OTACZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE, LECZENIE. dr n. med. Małgorzata Kaczkan dietetyk Katedra Żywienia Klinicznego GUMed

ZALECENIA ŻYWIENIOWE, LECZENIE. dr n. med. Małgorzata Kaczkan dietetyk Katedra Żywienia Klinicznego GUMed ZALECENIA ŻYWIENIOWE, LECZENIE dr n. med. Małgorzata Kaczkan dietetyk Katedra Żywienia Klinicznego GUMed AKTUALNE ZALECENIA I NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA NIEDOŻYWIENIA CELE LECZENIA ŻYWIENIOWEGO: zapobieganie

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁA SUCHA KARMA DLA KOTÓW

DOSKONAŁA SUCHA KARMA DLA KOTÓW DOSKONAŁA SUCHA KARMA DLA KOTÓW DOSKONAŁA SUCHA KARMA DLA KOTÓW MATISSE Linia Matisse oferuje pełną gamę karm o wysokiej jakości dostosowanych do wszystkich ras kotów. Główne cechy linii Matisse to: Doskonały

Bardziej szczegółowo

Wymienniki dietetyczne w cukrzycy. Dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak Zakład Dietetyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 20.06.

Wymienniki dietetyczne w cukrzycy. Dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak Zakład Dietetyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 20.06. Wymienniki dietetyczne w cukrzycy Dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak Zakład Dietetyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 20.06.2012 Zalecenia szczegółowe - węglowodany: 40 50% wartości energetycznej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE WYNIKÓW RAPORTU Z PROGRAMU BADAWCZO-EDUKACYJNEGO NA TEMAT SAMOKONTROLI W CUKRZYCY.

STRESZCZENIE WYNIKÓW RAPORTU Z PROGRAMU BADAWCZO-EDUKACYJNEGO NA TEMAT SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. STRESZCZENIE WYNIKÓW RAPORTU Z PROGRAMU BADAWCZO-EDUKACYJNEGO NA TEMAT SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Wprowadzenie: Umiejętność samokontroli choroby wśród osób chorych na cukrzycę jest niezwykle istotną częścią

Bardziej szczegółowo

Dziecko z cukrzycą w szkole.

Dziecko z cukrzycą w szkole. Typy cukrzycy: I Cukrzyca typu 1 II Cukrzyca typu 2 III inne typy cukrzycy Dziecko z cukrzycą w szkole. Cukrzyca choroba przemiany materii, charakteryzująca się podwyższonym stężeniem cukru = glukozy we

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Dr n. med. Iwona Jakubowska Oddział Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Woj,. Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego w Białymstoku DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Zdrowe odżywianie polega na odpowiednim wyborze produktów i przygotowaniu posiłków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu poprzez

Bardziej szczegółowo

a problemy z masą ciała

a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała Badanie NATPOL PLUS (2002): reprezentatywna grupa dorosłych Polek: wiek 18-94 lata Skutki otyłości choroby układu sercowo-naczyniowego cukrzyca

Bardziej szczegółowo

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!!

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!! Zdrowy tryb życia Co robić żeby zdrowo żyć? Co otrzymujemy dzięki zdrowemu stylowi życia? Jak wygląda plan zdrowego żywienia? Chcesz być szczupła? Zdrowe odżywianie Węglowodany Warzywa i owoce Produkty

Bardziej szczegółowo

W JAKI SPOSÓB BIAŁKA WPŁYWAJĄ NA WAGĘ

W JAKI SPOSÓB BIAŁKA WPŁYWAJĄ NA WAGĘ Lekcja 1 BIAŁKA Dr David Heber Wydaje się, Ŝe gdzie nie spojrzymy, ktoś propaguje nową dietę wychwalającą dobroczynną moc białek. JednakŜe bez względu na to, czy chcesz schudnąć czy przytyć, czy teŝ utrzymać

Bardziej szczegółowo

Nutrend Isodrink ma osmolarność: 284 mosm/kg ( przy rozcieńczeniu 30 g w 500 ml wody)!

Nutrend Isodrink ma osmolarność: 284 mosm/kg ( przy rozcieńczeniu 30 g w 500 ml wody)! NUTREND Isodrinx Napój izotoniczny lub hipotoniczny w zależności od stosunku rozcieńczenia. Szybka energia, optymalna dawka minerałów, kompleks witamin. Napój sportowy do stosowania w trakcie intensywnego

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE Dietetyka Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY 10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY FAKT 1. Około 347 mln ludzi na świecie choruje na cukrzycę. Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości

Bardziej szczegółowo

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które DROGI RODZICU Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada,

Bardziej szczegółowo

2011-03-17. Woda. Rola wody. Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia?

2011-03-17. Woda. Rola wody. Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia? Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia? A. Jarosz Woda głównym składnikiem ciała i podstawowym składnikiem pożywienia stanowi 50 80 %masy ciała zasoby wodne organizmu muszą być stale

Bardziej szczegółowo

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch.

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Echo Dobrocina Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Kwiecień 2015 Ważne aspekty wychowania fizycznego Aby poznać pojęcie wychowania fizycznego należy najpierw zaznajomić się z definicją kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju SLIMXL Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju GRUPA DOCELOWA SlimXL to suplement diety przeznaczony dla kobiet: - z nadwagą i otyłością - które chcą tygodniowo zrzucić

Bardziej szczegółowo

Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk?

Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk? Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk? Podczas intensywnego treningu organizm produkuje energię znacznie szybciej, niż wówczas, gdy aktywność jest mała. W trakcie ćwiczeń serce bije częściej,

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA ANETA SADOWSKA

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA ANETA SADOWSKA ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA ANETA SADOWSKA I PATRYCJA SZAFRAŃSKA HASŁO PORADNIKA Nie wystarczy jeść - należy się odżywiać - to mądre słowa. Nie należy wpychać w siebie wszystkiego co jest na stole, czy w

Bardziej szczegółowo

Cena : 179,99 zł Nr katalogowy : 7107 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji.

Cena : 179,99 zł Nr katalogowy : 7107 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. Informacje o produkcie Orijen Adult 6,8kg Cena : 179,99 zł Nr katalogowy : 7107 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Orijen Adult 6,8 kg Z NATURY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA. Agnieszka Wyszyńska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA. Agnieszka Wyszyńska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA Agnieszka Wyszyńska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku Nadwaga i otyłość - najważniejszy problem zdrowia publicznego. Istnieje ok. 80 chorób powstających na tle wadliwego

Bardziej szczegółowo

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE PIRAMIDY EGIPSKIE Piramidy to budowle, które przetrwały tysiące lat. Najbardziej trwała była ich podstawa, czyli część zbudowana na ziemi. PIRAMIDA ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15 454 31996L0008 L 55/22 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 6.3.1996 DYREKTYWA KOMISJI 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności

Bardziej szczegółowo