(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215047. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08844673."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2247 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 13/47 EP 2247 B1 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 9/ (06.01) A61K 31/198 (06.01) A61K 31/714 (06.01) (4) Tytuł wynalazku: SPOSÓB LECZENIA NIEDOBORÓW WITAMINY B12 (30) Pierwszeństwo: US P US US 8366 (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr /32 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 14/0 (73) Uprawniony z patentu: Emisphere Technologies, Inc., Cedar Knolls, US (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP 2247 T3 CRISTINA CASTELLI, Cedar Knolls, US LAURA KRAGIE, Chevy Chase, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Rumpel RUMPEL SP. K. Al. Śmigłego-Rydza 29 m Łódź Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 SPOSÓB LECZENIA NIEDOBORÓW WITAMINY B12 Opis DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Niniejszy wynalazek odnosi się ogólnie do sposobów leczenia niedoborów witaminy B 12 i mieszanek farmaceutycznych do takiego leczenia. TŁO WYNALAZKU [0002] Witamina B 12 jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego i dla tworzenia krwi. Bierze ona udział w metabolizmie każdej komórki ciała, wpływając zwłaszcza na syntezę DNA i regulację, lecz także na syntezę kwasów tłuszczowych i wytwarzanie energii. Jej wpływ nie jest jeszcze w pełni znany. [0003] Cyjanokobalamina jest najbardziej stabilną i powszechnie stosowaną formą witaminy B 12. Jest ona wiązana do białek osocza i przechowywana w wątrobie. Witamina B 12 jest wydalana z żółcią i podlega w pewnym stopniu recyklingowi jelitowemu. Wchłonięta witamina B 12 jest transportowana za pomocą specyficznych białek wiążących B 12, transkobalaminy I i II, do różnych tkanek. Wątroba jest głównym narządem magazynowania witaminy B 12. [0004] Niedobór witaminy B 12 może spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia, zwłaszcza mózgu i układu nerwowego. Tabletki doustne zawierające witaminę B 12 zostały opracowane w celu leczenia niedoboru witaminy B 12. Jednakże wielu pacjentów z niedoborem witaminy B 12 nie reaguje na leczenie doustne witaminą B 12. Istnieje zapotrzebowanie na opracowanie sposobu leczenia tych pacjentów. [000] US 06/ przedstawia mieszanki witaminy B 12 zawierające mieszaninę analogów witaminy B 12, które są lepiej wchłaniane do krwiobiegu przy niedoborze witaminy B 12, korzystnie poprzez błony śluzowe. [0006] Majuru, S (Drug Delivery technology, vol. 4, no 8, 1 January 04, strony 8-89) jest pracą przeglądową dotyczącą postępów w doustnym podawaniu heparyny w stałych postaciach korzystając z technologii doustnego dostarczania leku Eligen Emisphere. [0007] DATABASE BIOSIS ((online) Biosciences information service, Philadelphia, PA, US; December 03, QI RIONG et al, Numer dostępu do bazy PREV ), przedstawia badania dotyczące efektu i mechanizmu

3 2 1 wzmacniania absorpcji z przewodu pokarmowego roztworu insuliny dla N-[8-(2- hydroksybenzoilo)amino] kaprylanu sodowego. [0008] Malkov Dmitry et al (Current Drug Delivery, vol 2, no.2, April 0, strony ) załącza badania dotyczące mechanizmu podawania doustnego insuliny za pomocą technologii eligen. [0009] Arbit Ehud et al (Thrombosis Journal, Biomed Central, London, vol 4, no.1, May 06, strona 6) jest pracą przeglądową dotyczącą skuteczności klinicznej technik doustnego podawania heparyny. KRÓTKIE PODSUMOWANIE WYNALAZKU [00] Inny aspekt wynalazku dotyczy mieszanki farmaceutycznej do podawania doustnego zawierającej: (1) witaminę B 12, (2) co najmniej jeden związek wybrany z grupy obejmującej kwas N-[8-(2-hydroksybenzoilo)amino]kaprylowy i jego farmaceutycznie dopuszczalne sole. [0011] Innym aspektem wynalazku jest mieszanka farmaceutyczna według wynalazku do stosowania w leczeniu niedoboru witaminy B 12. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0012] Fig. 1 jest wykresem stężenia witaminy B 12 w surowicy w funkcji czasu. OPIS SZCZEGÓŁOWY [0013] W znaczeniu stosowanym w niniejszym opisie, określenie "SNAC" oznacza 8-(N-salicyloiloamino)kaprylan sodu, 8-(N-salicyloiloamino)oktanian monosodowy, sól monosodową kwasu N-(salicyloilo)-8-aminooktanowego, N-[8-(2- fenoksybenzoilo)amino] oktanian monosodowy, sól monosodową E414 lub 8-[(2- hydroksybenzoilo)amino]oktanian sodu. Ma on strukturę 2 [0014] "Kwas N-[8-(2-hydroksybenzoilo) amino]kaprylowy" ma wzór sumaryczny C 1 H 21 NO 4.

4 [001] Termin "Witamina B 12 " oznacza członka grupy związków zawierających kobalt znanych jako kobalaminy, które obejmują, ale nie są ograniczone do cyjanokobalaminy, hydroksokobalaminy, metylokobalaminy, oraz -deoksyadenozylokobalaminy. [0016] Określenie "leczenie" lub "leczyć" oznacza każde leczenie choroby lub zaburzenia u ssaka, obejmujące: zapobieganie lub ochronę organizmu przed chorobą lub zaburzeniem, to jest powodowanie, że symptomy kliniczne nie rozwijają się, hamowanie choroby lub zaburzenia, które znaczy hamowanie lub zatrzymanie rozwoju objawów klinicznych i/lub łagodzenie choroby lub zaburzenia, to jest spowodowanie regresji objawów klinicznych. Termin "ssak" obejmuje ludzi. [0017] Określenia "nośnik, substancja pomocnicza, emulgator, stabilizator, środek słodzący, środek smakowy, rozcieńczalnik, środek barwiący, środek solubilizujący" są zgodne z definicją w Handbook of Pharmaceutical Excipients (czwarta edycja) Raymond C. Rowe, Paul J. Sheskey i Paul J. Weller. [0018] Termin "białko czynnika wewnętrznego" oznacza glikoproteiny wytwarzane przez okładzinowe komórki żołądka. Jest ono konieczne do absorpcji witaminy B12 w dalszej części jelita krętego. [0019] W korzystnym wykonaniu, leczenie jest ukierunkowane na pacjentów, którzy nie zareagowali na istniejące leczenie doustne witaminą B 12. Korzystnie do leczenia stosowane są tabletki. Takie tabletki zawierają od około 0,01 mg do około 2 mg witaminy B 12 i od około 1 mg do około 600 mg SNAC w każdej, korzystnie od około 0,02 mg do około 2 mg witaminy B 12 i korzystniej od około 0,1 mg do około mg witaminy B 12 i najkorzystniej od około 0, mg do mg witaminy B 12 i od około mg do około 0 mg SNAC w każdej tabletce. [00] Korzystny stosunek wagowy witaminy B 12 i SNAC w tabletce wynosi od około 2:1 do około 1:700, korzystniej od około 1:2 do około 1:600 lub od około 1:3 do około 1:, a najkorzystniej od około 1:4 do około 1:. [0021] W korzystnym wykonaniu, mieszanka farmaceutyczna jest w postaci tabletki. Korzystnie, każda tabletka zawiera od około 0,01 mg do około 2 mg witaminy B 12 i od około 0 mg do około 600 mg SNAC. Korzystniej, każda tabletka zawiera od około 0,02 mg do około mg witaminy B 12. Jeszcze korzystniej, każda tabletka zawiera od około 0,1 mg do około mg witaminy B 12. Najkorzystniej, każda tabletka zawiera

5 około 1 do mg witaminy B 12 i około 0 do 0 mg SNAC, lub około 0,1 do 1, mg witaminy B 12 i około 2 do mg SNAC. [0022] W innym korzystnym wykonaniu, tabletka zawiera ponadto co najmniej jeden nośnik, wypełniacz, emulgator, stabilizator, słodzik, środek smakowy, rozcieńczalnik, środek barwiący, środek solubilizujący lub ich kombinacje. [0023] W innym korzystnym wykonaniu, tabletka ewentualnie zawiera od około 1 do 2 mg Capmul PG-8 i ewentualnie zawiera od około 0, do mg Providone. Korzystnie, Capmul PG-8 jest w ilości od około 2 do mg, a Providone występuje w ilości od około 1 do 8 mg. Korzystniej, Capmul PG-8 jest w ilości od około do 1 mg, a Providone występuje w ilości od około 1, do mg. Jeszcze korzystniej, Capmul PG-8 jest w ilości od około do mg, a Providone występuje w ilości od około 1, do mg. [0024] Bez zamiaru wiązania się z żadną szczególną teorią działania, uważa się, że absorpcja z przewodu pokarmowego witaminy B 12 zależy od obecności wystarczającej ilości białka czynnika wewnętrznego żołądka, wydzielanego z komórek okładzinowych. Typowa dieta dostarcza około meg/dzień witaminy B 12 w postaci związanej z białkiem, która jest dostępna do absorpcji po prawidłowym trawieniu. Witamina B 12 jest wiązana z czynnikiem wewnętrznym podczas transportu przez żołądek, oddzielanie zachodzi w końcowym odcinku jelita krętego i witamina B 12 wchodzi do komórki śluzówki w celu absorpcji w procesie z pośrednictwem receptora. Następnie jest transportowana przez białka wiążące transkobalaminy. Niewielka ilość (około 1% całkowitej ilości spożycia) jest pochłaniana przez zwykłą dyfuzję, ale ten mechanizm jest odpowiedni tylko w bardzo dużych dawkach. Uważa się również, że SNAC pozwala B 12 na ominięcie jej zwykłego procesu z pośrednictwem receptora. [002] Poniższe przykłady podano jako szczególne ilustracje wynalazku. Należy jednak rozumieć, że wynalazek nie ogranicza się do konkretnych szczegółów podanych w tych przykładach. Wszystkie części i procenty podane w przykładach, jak również w pozostałej części specyfikacji, są wagowe, o ile nie podano inaczej. [0026] Ponadto, cytowane w opisie albo dalszych ustępach jakiekolwiek zakresy liczb opisujące lub zastrzegające różne aspekty wynalazku, takie jak dane reprezentujące poszczególne właściwości, jednostki miar, stany, warunki fizyczne albo procenty, dowolne liczby wchodzące w takie zakresy, w tym dowolny podzbiór liczb lub zakresy

6 1 włączone w dowolny zakres są takie jak podane. Określenie "około", gdy stosowane jest jako modyfikator dla, albo w połączeniu ze zmienną ma pokazać, że liczba i ujawnione zakresy są elastyczne i że realizacja niniejszego wynalazku dla fachowców w tej dziedzinie w oparciu o stężenia, ilości, zawartości, liczby atomów węgla i właściwości, które są poza zakresem lub inne od pojedynczej wartości, będą dawać pożądany rezultat, a mianowicie skuteczne leczenie pacjenta z niedoborem witaminy B 12, który nie odpowiedział na istniejące tabletki doustne witaminy B 12, jak również kompozycje farmaceutyczne do takiego leczenia. Przykład 1. Przygotowanie kwasu N-[8-(2-hydroksybenzoilo) amino]kaprylowego i SNAC [0027] Sposób przygotowania kwasu N-[8-(2-hydroksybenzoilo) amino]kaprylowego i SNAC obejmuje następujące etapy: materiałem wyjściowym jest salicylamid, który przekształca się tworząc Carsalam. Drugi etap polega na alkilowaniu Carsalam. Przedostatnim etapem jest hydroliza w celu odczepienia etylowej grupy zabezpieczającej na końcu łańcucha alkilowego i otwarcie pierścienia heterocyklicznego tworząc wolny kwas SNAC. W końcowym etapie, sól sodowa wolnego kwasu SNAC wytwarzana jest przez reakcję z 1% nadmiarem stechiometrycznym zasady w postaci wodorotlenku sodu. Po ochłodzeniu wytrącony produkt oddziela się przez wirowanie i suszy pod zmniejszonym ciśnieniem przed pakowaniem. Kontrola procesu na schemacie syntezy jest przedstawiona w Tabeli I. Tabela I. Kontrola procesu w procesie produkcji SNAC. Krok Reakcja Pożądany produkt Specyfikacja Kontrola procesu 1 Carsalam Carsalam <% salicylamidu HPLC 2 Alkilowanie Alkilowany Carsalam <8% Carsalam HPLC 3 Hydroliza Wolny kwas SNAC <0,% LOD 4 Sól sodowa Sól sodowa SNAC 9-% HPLC 2 Przykład 2. Przygotowanie tabletek witaminy B 12. [0028] Matryca i stemple tabletkarki są sprawdzane w celu zapewnienia, że są one czyste, a ich powierzchnie są posypane proszkiem stearynian magnezu. Witamina B 12,

7 6 1 SNAC, nośnik, substancja pomocnicza, emulgator, stabilizator, środek słodzący, środek smakowy, rozcieńczalnik, środek barwiący, środek solubilizujący przesiewa się przez sito #3 i przenosi do szczelnie zamkniętych pojemników. 0 mg witaminy B 12 waży się i dokładnie miesza się z 11 g nośnika, substancji pomocniczej, emulgatora, stabilizatora, środka słodzącego, rozcieńczalnika, środka smakowego, środka barwiącego i/lub środka solubilizującego. Wykonuje się 0 tabletek witaminy B 12, przy czym każda tabletka zawiera 0, mg witaminy B 12 i 1 mg nośnika, substancji pomocniczej, emulgatora, stabilizatora, środka słodzącego, rozcieńczalnika, środka smakowego, środka barwiącego i/lub środka solubilizującego. Tabletki te stosuje się jako kontrolę. Przykład 3. Przygotowanie tabletek witaminy B 12 i SNAC [0029] 0 mg witaminy B 12, 1 gram SNAC waży się, i dokładnie miesza z gramami nośnika, substancji pomocniczej, emulgatora, stabilizatora, środka słodzącego, rozcieńczalnika, środka smakowego, środka barwiącego i/lub środka solubilizującego. Wykonuje się 0 tabletek witaminy B 12, przy czym każda tabletka zawiera 0, mg witaminy B 12, mg SNAC i 0 mg nośnika, substancji pomocniczej, emulgatora, stabilizatora, środka słodzącego, rozcieńczalnika, środka smakowego, środka barwiącego i/lub środka solubilizującego. Proces powtarza się w celu otrzymania tabletek zawierających odpowiednio 1,0 mg, 0,8 mg, 0,6 mg, 0,4 mg i 0,2 mg witaminy B 12,. Tabletki te mają następująca specyfikację odnoście uwalniania składnika SNAC: Testy Wygląd Identyfikacja Specyfikacja Biały do jasnocielistego proszek z odcieniem różowawym Metoda analityczna AM001 Test na obecność sodu Potwierdza obecność sodu USP <191> FTIR Zgodny z normą odniesienia USP <197K> Zakres/Temperatura topnienia C z zakresem USP <741>

8 7 Testy Specyfikacja nieprzekraczającym C Metoda analityczna Zawartość wody NMT 3,0 % USP <921> Metoda I Metale ciężkie < ppm USP <231> Metoda II Zawartość sodu 6,9 do 8,4 % AM017 Śladowe rozpuszczalniki Etanol Mniej niż 4000 ppm AM008 Heptan Mniej niż 00 ppm AM008 Oznaczenie soli sodowej SNAC (stan zastany) 90,0 1,0 % w/w AM016 1 Przykład 4. Przygotowanie tabletek do badań na szczurach [0030] Tabletki zawierające cztery rodzaje różnych składników przygotowano w następujący sposób: (1) 8,8 mg witaminy B 12, 3 mg SNAC odważono dokładnie, wymieszano i uformowano w tabletkę do dozowania szczurom, (2) 8,8 mg witaminy B 12, 3 mg SNAC i mg Capmul PG-8 odważono dokładnie, wymieszano i uformowano w tabletkę, (3) 8,8 mg witaminy B12, 3 mg SNAC i 0,9 mg Providone odważono dokładnie, wymieszano i uformowano w tabletkę. Każdy z czterech procesów powtórzono w celu wytworzenia większej ilości tabletek. Przykład. Dawkowanie szczurom Sprague-Dawley [0031] Samcom szczurów Sprague-Dawley (32-30g) podawano dożylnie samą witaminę B 12 (0, mg/kg) lub doustnie tabletki wytworzone w Przykładzie 4 w dawce 0 mg/kg samej witaminy B 12, lub w połączeniu z SNAC w ilości 0 mg/kg. Próbki krwi pobierano po 0, 3,,, 30, 60, 1, 240 i 360 minutach po podaniu. Próbki osocza były analizowane pod kątem B 12 metodą RIA. Modelowe niezależne pomiary farmakokinetyczne uzyskane po kombinacji B 12 -SNAC porównano z wynikami

9 8 uzyskanymi w następstwie podania samej B 12. Wyniki badania przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Wyniki badania porównawczego absorpcji witaminy B 12 Grupa (N=) Cmax (ug/ml) Średnia Odch. stand. Tmax (min) Średnia Odch. stand. AUC (ug*min/ml) Średnia Odch. stand. Średnia biodostępność % 0.mg/kg B 12 (dożylnie) witaminy 2,1 0,64 4,4 3,13 6, mg/kg samej witaminy B 12 (tabletka doustna) 0mg/kg witaminy B mg/kg SNAC (tabletka doustna) 0,14 0, ,9 28, ,42 7,99 2,41 24,48 22, ,93 Przykład 6. Przygotowanie tabletek do badań na podmiotach ludzkich [0032] Tabletki wykonano z cyjanokobalaminy, SNAC, Kollidon 90F, bezwodnego Emcompress USP/EP i stearynianu magnezu, NF/BP/EP/JP. Każda tabletka zawierała, co następuje: Składniki mg/tabletkę Cyjanokobalamina, USP (wewnątrzgranulkowa),00 SNAC (wewnątrzgranulkowy) 0,00 Kollidon 90F, NF/EP/JP (Providone K90; wewnątrzgranulkowy) 2,00 Bezwodny Emcompress USP/EP (dwuzasadowy fosforan wapnia, bezwodny, wewnątrzgranulkowy) Bezwodny Emcompress USP/EP (dwuzasadowy fosforan wapnia, bezwodny, zewnątrzgranulkowy) 70,00 21,00 Stearynian magnezu, NF/BP/EP/JP (zewnątrzgranulkowy) 2,00

10 9 Składniki mg/tabletkę Masa całkowita 0,0 1 2 Przykład 7. Dawkowanie podmiotom ludzkim [0033] Z grupy podmiotów szesnastu zdrowych mężczyzn losowano grupy otrzymujące jedno z następujących leczeń: 1. (1) Leczenie B: pojedyncza dawka doustna cyjanokobalaminy/snac ( mg cyjanokobalaminy/ 0 mg SNAC) podana na czczo jako tabletka. (6 podmiotów); 2. (2) Leczenie C: pojedyncza dawka doustna samej cyjanokobalaminy ( mg cyjanokobalaminy, VitaLabs, handlowa) podana na czczo jako tabletka. (6 podmiotów). 3. (3) Leczenie D: pojedyncza dawka dożylna cyjanokobalaminy (1 mg cyjanokobalaminy) podana na czczo. (4 podmioty). Każdy podmiot otrzymał 1 ml zastrzyk dożylny 1 mg/ml (00 µg/ml) roztworu dający całkowitą dawkę 1 mg cyjanokobalaminy. [0034] Podmioty nie spożywały pokarmów przez noc przed podaniem i nie spożywały płynów (w tym wody) przez co najmniej jedną godzinę przed i po podaniu leku. Doustne formy tabletek cyjanokobalaminy/snac podawano w pojedynczej dawce, w postaci tabletek z 0 ml czystej wody. Pobrano dwadzieścia pięć próbek krwi w celu analizy cyjanokobalaminy w następujących punktach czasowych: 30 minut przed podaniem dawki i 2,,,, 30, 40, 0 minut i 1, 1,, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9,, 11, 12, 14, 16, i 24 godziny po podaniu dawki. [003] Pomiary farmakokinetyczne uzyskano w oparciu o model niezależnej analizy farmakokinetyki indywidualnych stężeń cyjanokobalaminy. Do podsumowania wyników użyto statystyki opisowej. [0036] Po podaniu 1 tabletki mg B12/ 0 mg SNAC średnie maksymalne stężenie B 12 wyniosło ± 6613 pg/ml i miało miejsce 1 godzinę po dawkowaniu (średni tmax 0.0 ± 0.21 godzin). Średnia wartość AUClast (0-24) wyniosła 4618 ± hr*pg/ml. Procentowy współczynnik wariacji (%CV) wyniósł 1.% dla Cmax i 30.0% dla AUC.

11 [0037] Po pojedynczej doustnej dawce samej cyjanokobalaminy ( mg cyjanokobalaminy, VitaLabs, handlowy) średnie maksymalne stężenie B 12 wyniosło 1239 ± 40 pg/ml i miało miejsce pomiędzy 3 do godzin po dawkowaniu (średni tmax 6.8 ± 3.2 godzin). Średnia wartość AUClast (0-24) wyniosła ± 8343 hr*pg/ml. Procentowy współczynnik wariacji (%CV) wyniósł 36.3% dla Cmax i 36.1 % dla AUC. [0038] Po pojedynczej dożylnej dawce cyjanokobalaminy (1 mg cyjanokobalaminy) podanej na czczo (4 podmioty). Średnie maksymalne stężenie B 12 wyniosło ± pg/ml a średnia wartość AUClast (0-24) wyniosła ± hr*pg/ml. Procentowy współczynnik wariacji (%CV) wyniósł 36.3% dla Cmax i.7% dla AUC. [0039] Średnia biodostępność 1 tabletki mg samej witaminy B12, 1 tabletki mg witaminy B12/0 mg SNAC i 2 tabletek mg witaminy B12/0 mg SNAC wynosi odpowiednio 0,77% ± 2,1,,07 ± 1,2 i,92 ± 3,0%. (Uwaga: 2 tabletki mg witaminy B12 / 0 mg SNAC podawano wcześniej w badaniach rozpoznawczych opisanych jako Leczenie A). [0040] Średni tmax 1 tabletki mg samej witaminy B 12, 1 tablet of mg witaminy B12/0 mg SNAC, i 2 tabletek mg witaminy B12/ 0 mg SNAC wynosił odpowiednio 6.8 ± 3.2 godzin, 0.0 ± 0.21 godzin i 0.4 ± 0.32 godzin. [0041] Podczas przeprowadzonego leczenia nie zaobserwowano żadnych niekorzystnych efektów. Wszystkie mieszanki wydają się być bezpieczne i dobrze tolerowane. [0042] Stwierdzono nieoczekiwanie, że stopień wchłaniania B12 mierzony jako Cmax i AUC był znacznie zwiększony przez podawanie kombinacji cyjanokobalamina/snac. Biodostępność witaminy B12 była o około 240% większa dla 1 tabletki mg B12/0 mg SNAC w porównaniu do preparatu handlowego mg witaminy B12. Średnie szczytowe stężenia B12 po podaniu doustnego preparatu handlowego B12 nastąpiły znacznie później w porównaniu do mających miejsce po podaniu kombinacji B12/SNAC, co prawdopodobnie wynika z innego miejsca absorpcji każdego z preparatów doustnych. Jest to zgodne z danymi literaturowymi opisującymi wchłanianie B12 mające miejsce w dystalnej części przewodu pokarmowego w przypadku braku nośnika.

12 11 Zastrzeżenia patentowe 1. Mieszanka farmaceutyczna do podawania doustnego zawierająca (1) witaminę B 12 i (2) przynajmniej jeden związek wybrany z grupy obejmującej kwas N-[8-(2- hydroksybenzoilo)amino]kaprylowy i jego farmaceutycznie akceptowalne sole. 2. Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 1, znamienna tym, że wymieniona mieszanka farmaceutyczna jest tabletką. 3. Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 2, znamienna tym, że wymieniona tabletka zawiera od 0,01 mg do 2 mg witaminy B 12 i od 1 mg do 600 mg N-[8-(2- hydroksybenzoilo)amino]kaprylanu monosodowego. 4. Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 2 lub zastrz. 3, znamienna tym, że wymieniona tabletka zawiera od 0.02 mg do 2 mg witaminy B 12.. Mieszanka farmaceutyczna według dowolnego z zastrz. od 2 do 4, znamienna tym, że wymieniona tabletka zawiera od 0.1 mg do mg witaminy B Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 3 zawierająca od 0. do mg witaminy B 12 i do 0 mg N-[8-(2-hydroksybenzoilo)amino]kaprylanu monosodowego. 7. Mieszanka farmaceutyczna według dowolnego z zastrz. od 2 to 6, znamienna tym, że wymieniona tabletka zawiera również przynajmniej jeden nośnik, substancję pomocniczą, emulgator, stabilizator, środek słodzący, środek smakowy, rozcieńczalnik, środek barwiący, środek stabilizujący lub ich kombinacje. 8. Mieszanka farmaceutyczna według dowolnego z wcześniejszych zastrzeżeń, znamienna tym, że stosunek wagowy witaminy B 12 do N-[8-(2- hydroksybenzoilo)amino]kaprylanu monosodowego wynosi od 2:1 do 1: Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 8, znamienna tym, że wymieniony stosunek wagowy wynosi od 1:2 do 1:600.. Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 8, znamienna tym, że wymieniony stosunek wagowy wynosi od 1:3 do 1:. 11. Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 8, znamienna tym, że wymieniony stosunek wagowy wynosi od 1:4 do 1:. 12. Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 1, znamienna tym, że stosunek wagowy witaminy B 12 do N-[8-(2-hydroksybenzoilo)amino]kaprylanu monosodowego wynosi od 1:00 do 1:700.

13 Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 3, znamienna tym, że wymieniona tabletka zawiera od 1 do 1 mg witaminy B 12 i 0 do 0 mg N-[8-(2- hydroksybenzoilo)amino]kaprylanu monosodowego. 14. Mieszanka farmaceutyczna według dowolnego z zastrz. od 1 do 14 do użycia w leczeniu niedoboru witaminy B Mieszanka farmaceutyczna według zastrz. 14, znamienna tym, że wymieniona mieszanka farmaceutyczna jest stosowana do leczenia podmiotu, znamiennego tym, że wymieniony podmiot nie odpowiedział na leczenie doustne witaminą B 12.

14 Rysunek 1/1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462149 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.04 04006037.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211756 (21) Numer zgłoszenia: 376772 (22) Data zgłoszenia: 10.11.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO. Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO. Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Rheumocam 1 mg tabletki do żucia dla psów Rheumocam 2, mg tabletki do żucia dla psów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Każda tabletka zawiera:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837. RZECZPSPLITA PLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EURPEJSKIEG (19) PL (11) PL/EP 1671547 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.2 (51) Int. Cl. A23B7/154 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.12.1999,PCT/EP99/09864 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.12.1999,PCT/EP99/09864 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202483 (21) Numer zgłoszenia: 349335 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.12.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 1 mg tabletki do żucia dla psów Metacam 2,5 mg tabletki do żucia dla psów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jedna tabletka do żucia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

ANEKS I. Strona 1 z 5

ANEKS I. Strona 1 z 5 ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH, GATUNKI ZWIERZĄT, DROGA PODANIA, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Folacid, 5 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg kwasu foliowego (Acidum folicum). Substancje pomocnicze:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli strobili extractum siccum tabletki powlekane, 250 mg + 60 mg 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Analiza rejestru powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych Środki spożywcze specjalnego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1791422 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.0 (51) Int. Cl. A01N1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.2000, PCT/EP00/010871 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.2000, PCT/EP00/010871 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212132 (21) Numer zgłoszenia: 356240 (22) Data zgłoszenia: 03.11.2000 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 29.05.2001, PCT/EP01/06145 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 29.05.2001, PCT/EP01/06145 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203142 (21) Numer zgłoszenia: 352037 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.05.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin Suplementy Wilkasy 2014 Krzysztof Gawin Suplementy diety - definicja Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce.

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyciągu etanolowego

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Magne-Balans Plus, 17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów potasu, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 17 mg jonów magnezu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 41/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VITAMINUM B 12 WZF 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań VITAMINUM B 12 WZF 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Cyanocobalaminum Należy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alermed, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml roztworu do infuzji zawiera: L-Izoleucyna... L-Leucyna... L-Walina...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.09 09712902.7 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/473 (06.01) A61P

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Rutacid. Hydrotalcyt, 500 mg

Rutacid. Hydrotalcyt, 500 mg Leki stosowane przy nadkwaśności, zobojętniają nadmiar kwasu żołądkowego, wydzielanego przez komórki okładzinowe, znajdujące się w dnie i trzonie żołądka. Przyjmowane w zalecanych dawkach, sprawiają, że

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.08 0878781.8

Bardziej szczegółowo

do leczenia zakażenia Helicobacter pylori i związanych z nim chorób (74) Pełnomocnik:

do leczenia zakażenia Helicobacter pylori i związanych z nim chorób (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187704 (21) Numer zgłoszenia: 323305 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 05.07.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.0 0819874.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/7 (06.01) A61K 9/00

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego KONKURS RECEPTURY APTECZNEJ 25.04.2015 r., Białystok. Imię i nazwisko (Uczelnia, rok studiów) Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego Chłopiec w wieku 6 lat o masie ciała 26 kg choruje na nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) N um er zgłoszenia: 312204 (2 2 ) D ata zgłoszenia: 22.06.1994 (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jeden ml zawiera: Substancja czynna: Meloksykam

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Codipar, 500 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1937274. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.09.2006 06791828.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1937274. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.09.2006 06791828. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1937274 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.09.06 06791828.4

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CROTAMITON FARMAPOL płyn do stosowania na skórę, 100 mg/g 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 g płynu do stosowania

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jeden ml zawiera: Substancja czynna : Meloksykam

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.8

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 16.10.2003, PCT/SI03/000036 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 16.10.2003, PCT/SI03/000036 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206217 (21) Numer zgłoszenia: 376413 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diohespan forte, 600 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 600 mg diosminy (Diosminum). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda saszetka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITAMINUM PP Omega Pharma, 200 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 200 mg Nicotinamidum (nikotynamidu). Pełny

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Oestrophan 0,25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Gaviscon o smaku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu zawiera 500 mikrogramów cyjanokobalaminy (Cyanocobalaminum) - witaminy B 12.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu zawiera 500 mikrogramów cyjanokobalaminy (Cyanocobalaminum) - witaminy B 12. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITAMINUM B 12 WZF, 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 500 mikrogramów cyjanokobalaminy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sinecod; 1,5 mg/ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynian (Butamirati citras). Substancje

Bardziej szczegółowo

Gl. '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia" 3418, te124 71 32. . Glaxo Sp. z 0.0..

Gl. '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia 3418, te124 71 32. . Glaxo Sp. z 0.0.. Glaxo 111 N Gl.. Glaxo Sp. z 0.0.. Oddzial W warszaw\e Jana Pawia II 34/6 141 Warszawa, A. W PL fax 247129 '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia" 3418, te124 71 32 OZla. IInformacji.. Naukowej 00-141

Bardziej szczegółowo

Tribux Forte 200 mg, tabletki

Tribux Forte 200 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Forte 200 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Maglek B 6, 51 mg Mg 2+ + 5 mg, tabletki, (Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]>

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]> ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych.

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Bioterra zdrowie i uroda Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Każdy człowiek marzy o zdrowiu i urodzie. Pragnienie to nie zależy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CLARITINE ALLERGY 10 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg Loratadinum (loratadyny). Substancja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1740163 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740163 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje substancji leczniczych

Rodzaje substancji leczniczych Rodzaje substancji leczniczych Próby kliniczne leków - film Leki na nadkwasotę neutralizujące nadmiar kwasów żołądkowych Leki na nadkwasotę hamujące wydzielanie kwasów żołądkowych Ranitydyna (ranitidine)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FEXOFAST 120 mg, 120 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM

OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM POZNAŃ / kwiecień 2013 Wasilewski Cezary 1 Cel: Obniżenie kosztów wytwarzania Kontrolowanie jakości wyrobu Zasady postępowania Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

a problemy z masą ciała

a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała Badanie NATPOL PLUS (2002): reprezentatywna grupa dorosłych Polek: wiek 18-94 lata Skutki otyłości choroby układu sercowo-naczyniowego cukrzyca

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2006 06291421.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2006 06291421.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1769798 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2006 06291421.3

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ESPUMISAN (Simeticonum) 40 mg/ml, krople doustne, emulsja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ESPUMISAN (Simeticonum) 40 mg/ml, krople doustne, emulsja ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ESPUMISAN (Simeticonum) 40 mg/ml, krople doustne, emulsja Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ZANTAC Tabletki Zantac 150 mg: Tabletki Zantac 300 mg: Iniekcje Zantac:

ZANTAC Tabletki Zantac 150 mg: Tabletki Zantac 300 mg: Iniekcje Zantac: Tabletki Zantac 150 mg: białe, powlekane, z wytłoczonym napisem ZANTAC 150 po jednej stronie i GLAXO po drugiej. Jedna tabletka zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku. Tabletki Zantac 300 mg:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo