SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Nr sprawy: ZEASiP/AG/4351/07/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z instalacją prądową w Sali Informatycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczycy

2 WSTĘP Przedmiotem niniejszego projektu jest opis modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczycy. Podstawowym zadaniem projektu jest opis przebudowy całej sieci teleinformatycznej w celu przystosowania salki do wypełnienia założeń wpisanych w szeroko rozumiany rozwój teleinformatyczny. Należy mieć na uwadze, że w salce jest główne przyłącze internetowe Na czas prac należy zagwarantować dostęp do internetu dla pozostałej części budynku. Urządzenia zredukować do minimum, zabezpieczyć przed pracami budowlanymi i o ile to możliwe przenieść je poza salkę informatyczną. Należy równiej zadbać o demontaż niepotrzebnego okablowania, urządzeń i sprzętu oraz pochowanie w bruzdy okablowania wykorzystywanego w salce informatycznej. SYTUACJA OBECNA Przy stanowiskach komputerowych pracują uczniowie SP. W salce eksploatowana jest stara sieć komputerowa przewodowa UTP o pojemności 14xRJ45 (plus gniazda prądowe) pracująca z prędkością maksymalna liniową do 10/100 Mb/s Przy dużym zapotrzebowaniu na przepustowość przesyłu danych oraz punktów przyłączeniowych sieć ta nie spełnia wymogów tj. prędkości transmisji a w szczególności brak jest miejsc na wpięcie planowanej ilości komputerów i urządzeń sieciowych, brak jest gniazd prądowych. ZAPOTRZEBOWANIE Planowana ilość komputerów w salce informatycznej to 24 uczniowskie oraz komputer nauczyciela. W salce dla obecnych jak i przyszłościowych potrzeb należy wybudować sieć strukturalną spełniającą najwyższe wymogi. Gdzie komputery będą połączone najlepszą optymalną prędkością. Będą mogły pracować z prędkością 100Mb/s 1

3 lub 1000 Mb/s. Projektowane przyłącza komputerowe jak i sieć strukturalną zaplanowano z nadmiarem w celu możliwości przełączenia komputera, czy drukarki sieciowej w inne miejsce lub podłączenie kolejnego stanowiska komputerowego. Powinna istnieć możliwość podłączenia rzutnika multimedialnego, głośników oraz uruchomienie tzw Sali językowej (będzie można podłączyć kokpity uczniowskie wyposażone w mikrofony i słuchawki) w związku z tym sala powinna mieć przygotowane okablowanie na w/w sprzęt. Sieć powinna zostać kompletnie wyposażona wraz z urządzeniami aktywnymi i ich konfiguracją oraz oprogramowaniem blokującym niepożądane strony internetowe. Należy odpowiednio skonfigurować router sieciowy. Sieć powinna zostać wyposażona w szafę krosową oraz w szafkę prądową z odpowiednimi zabezpieczeniami. 2

4 PROJEKT 3

5 Projekt rozpisano na 4 punkty: I, II, III, IV Głównym miejscem wykonywania prac jest Sala Informatyczna w Szkole Podstawowej w Rzeczycy. Bruzdy wykona firma budowlana. I SIEĆ TELEINFORMATYCZNA WRAZ Z GNIAZDAMI PRĄDOWYMI. A)Środek salki Informatycznej - w listwie systemowej specjalnie przystosowanej do montowania gniazd komputerowych i prądowych 12 gniazd rj45, 24 gniazda prądowe. B)Gniazda na ścianach do podłączenia komputerów uczniowskich - gniazda natynkowe razem 16 gniazd rj45 (8 po lewej stronie Sali, 8 po prawej stronie Sali) 32 gniazda prądowe (16+16) gniazda prądowe oraz gniazda komputerowe powinny być w jednej wspólnej ramce. C) Gniazda dla nauczyciela - gniazda natynkowe razem 4 gniazda rj45, 4 gniazda prądowe. Gniazda prądowe powinny być w jednej ramce oraz gniazda komputerowe powinny być w jednej ramce (2 ramki) D) Gniazda w pomieszczeniach sąsiadujących z salką informatyczną - korytarz 2 gniazda rj45 - salka przed 2 gniazda rj45 - salka za 2 gniazda rj45 Razem: 38 kabli UTP do wykorzystania do sieci komputerowej ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZNAJDUJĘ SIĘ NA KOŃCU PROJEKTU II SIEĆ SALA JĘZYKOWA - doprowadzenie okablowania UTP oraz audio pod tzw. Salę językową. Kable powinny zostać zakończone w puszkach na ścianach lub zwinięte w przypadku przyłączy w podłodze po stronie uczniowskiej natomiast po drugiej stronie doprowadzone do biurka nauczyciela (kable powinny być zabezpieczone i opisane) Zestawienie materiałów, które powinny zostać zastosowane i dostarczone służące do wykorzystania w przyszłości do Sali językowej. Kabel UTP m. 720 Przewód audio 2x3mm (2x ekran) m 720 4

6 III OKABLOWANIE DO RZUTNIKA MULTIMEDIALNEGO Należy zainstalować i dostarczyć okablowanie do projektora multimedialnego, który należy zamontować na ścianie. szacunkowa długość okablowania to 15m. Przewody powinny być schowane w bruzdach. Należy zadbać o doprowadzenie prądu na ścianę przy rzutniku multimedialnym. Należy zamontować ramię i uchwyt do rzutnika dostarczony przez zamawiającego. Zestawienie materiałów, które powinny zostać zastosowane i dostarczone podł Kabel HDMI 15m szt. 1 Kabel VGA 15m Szt. 1 Przyłącze prądowe gniazdo naścienne szt. 1 IV OKABLOWANIE DO GŁOŚNIKÓW Zestawienie materiałów, które powinny zostać zastosowane i dostarczone do podłączenia głośników. Głośniki będą zamontowane na ścianie na wysokości 2m po lewej i prawej stronie na ścianie. Kable powinny być prowadzone w bruzdach. Kabel głośnikowy 2x1 m. 40 5

7 ETAPY PRAC KAŻDY ETAP PRAC POWINIEN BYĆ ODEBRANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. POTWIERDZENIEM ODBIORU PRAC BĘDZIE SPORZĄDZONY CZĘŚCIOWY PROTOKÓŁ ODBIORU. ETAP I Termin wykonania prac: do 3 dni od przesłania przez Zamawiającego pisemnej informacji o gotowości do wykonania prac. Informacja przesłana faksem lub . - demontaż starego okablowania sieci komputerowej i prądowej, szafki elektrycznej, szafki prądowej, gniazd prądowych i elektrycznych. - nadzorowanie wykonywania bruzd przez budowlańców. - zabezpieczenie i opisanie w salce informatycznej istniejącego okablowania telefonicznego, alarmowego, sieciowego które przez tą salę przechodzi (połączenia salka informatyczna -> reszta szkoły) - tymczasowe przeniesienie urządzeń aktywnych zapewniających dostęp do sieci internet w miejsce wskazane przez zamawiającego. (Główne przyłącze internetowe dla Szkoły Podstawowej w Rzeczycy jest w salce informatycznej) na czas prac budowy sieci powinien być dostęp do internetu w sekretariacie oraz gabinecie dyrektora. ETAP II (po bruzdowaniu, przed pracami budowlanymi) Termin wykonania prac: do 3 dni od przesłania przez Zamawiającego pisemnej informacji o wykonaniu bruzd. Informacja przesłana faksem lub . Należy pamiętać aby wszelkie okablowanie było położone na tym etapie prac, gdyż później nie będzie możliwości ingerencji (wylanie posadzek, tynkowanie) Kable UTP, prądowe, audio, kable głośnikowe itd. Zgodnie z projektem. - schowanie w bruzdach istniejącego okablowania telefonicznego, alarmowego, sieciowego (połączenia salka informatyczna -> reszta szkoły) sprawdzenie okablowania. - w przypadku uszkodzenia okablowania wykonawca sieci zobowiązany jest do naprawy okablowania lub wymiany na nowe. 6

8 - ułożenie z nowo projektowanej sieci wszystkich kabli w bruzdach, kable powinny być ułożone w listwach pcv (podłoga) oraz peszlach ochronnych (ściany). Poza okablowaniem prądowym 3x2,5mm2 należy dostarczyć kabel prądowy 5 x 4mm2 i przedłużyć okablowanie zasilające szafkę prądową. - Kable powinny zostać opisane - zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem (w maksymalny sposób, na ile to możliwe) i zabrudzeniem - kable powinny być tak położone aby przy montażu gniazd natynkowych nie zostały uszkodzone. - wykonanie dokumentacji (wykonanie zdjęć) z położenia okablowania ETAP III (po wylaniu posadzki, tynkowaniu) Termin wykonania prac: do 5 dni od przesłania przez Zamawiającego pisemnej informacji o wylaniu posadzki i otynkowaniu. Informacja przesłana faksem lub . - montaż listwy przystosowanej do instalacji gniazd prądowych i komputerowych, montaż gniazd prądowych i komputerowych, zabezpieczenie listwy przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. - montaż puszek i mechanizmów pod instalację komputerową i elektryczną (tj. zarobienie okablowania) - montaż gniazd kompletnych rj45 w pomieszczeniach sąsiadujących z salką informatyczną - montaż puszek na ścianach, w których będą zabezpieczone kable pod salkę językową - etykiety maskujące gniazda powinny zostać zamontowane po pracach budowlanych (tj. po malowaniu) - montaż szafy elektrycznej wraz z zabezpieczeniami - montaż szafy krosowej, zarobienie patchapeneli, opisanie okablowania na patchpanelach. - wstępne przetestowanie okablowania 7

9 ETAP IV (po malowaniu, przed montażem biurek) Termin wykonania prac: do 3 dni od przesłania przez Zamawiającego pisemnej informacji o zakończeniu malowania. Informacja przesłana faksem lub . - zamotowanie zaślepek w gniazdach - zamontowanie w szafie wentylatora z termostatem - zamontowanie w szafie urządzeń aktywnych tj,. switchy, routera ETAP V (po montażu biurek) Termin wykonania prac: do 3 dni od przesłania przez Zamawiającego pisemnej informacji o zakończeniu montażu biurek. Informacja przesłana faksem lub . - podłączenie komputerów, konfiguracja sieci, instalacja agenta Opiekun Ucznia - uruchomienie urządzeń aktywnych w szafie, połączenie urządzeń - sprawdzenie poprawności działania internetu - instalacja Opiekuna Ucznia na komputerach uczniowskich, podłączenie stacji roboczych w aplikacji do komputera nauczyciela, przetestowanie zdalnej administracji - wpięcie routera brzegowego, konfiguracja routera, instalacja licencji Webfiltering podzielenie sieci na 3 podsieci: a) nauczyciele/administracja b) uczniowie c) gość (nowy komputer podpięty do sieci otrzyma adres z serwera dhcp i będzie miał dostęp tylko do stron www, nie będzie mógł podłączać się do udziałów z pozostałych podsieci) - ustawienie przekierowania portów 8

10 ETAP VI - wykonanie pomiarów elektrycznych i przekazanie zamawiającemu - wykonanie testów sieci komputerowej, pomiarów przekazanie zamawiającemu - wykonanie dokumentacji powykonawczej, oznaczenie gniazd i patchapanela etykietami - oznaczenie gniazd prądowych etykietami, opisanie w szafie prądowej - przekazanie gwarancji na sieć komputerową, urządzenia aktywne - przekazanie licencji oprogramowanie do routera oraz opiekun ucznia licencje minimum 12 m-cy - przekazanie pozostałej dokumentacji, zgodnie z umową. 9

11 SIEĆ STRUKTURALNA W ostatnich latach sieci komputerowe stały się niezbędnym narzędziem używanym w urzędach, przemyśle, bankowości, administracji, wojsku, nauce i innych działach gospodarki. Na rynku dostępne są różne technologie sieciowe, których kierunki rozwoju określone są przez międzynarodowe organizacje standaryzacyjne przy współudziale największych firm dostarczających sprzęt i oprogramowanie sieciowe. Korzyści wielokrotnie przewyższają koszty instalacji sieci. Do najważniejszych można tu zaliczyć: możliwość wykorzystywania tych samych zasobów sprzętowych przez grupę użytkowników, udostępnienie wielu różnych usług sieciowych jak np. przesyłanie danych (od plików po dźwięk i obraz) w czasie rzeczywistym, poczta elektroniczna, internet, heterogeniczność czyli zdolność łączenia różnorodnych zasobów sprzętowych, często niekompatybilnych, integralność danych - te same informacje mogą być wykorzystywane przez wielu użytkowników jednocześnie. Założenia szczegółowe przy projekcie sieci strukturalnej Przegląd i wybór technologii sieciowej; Topologia sieci; Uwzględnienie wymagań stawianych sieciom lokalnym; Przeanalizowanie rozmieszczenia komputerów; Wskazanie centralnego punktu sieci; Rozmieszczenie gniazdek przyłączeniowych prądowych i komputerowych; Wyznaczenie tras instalacji sieci komputerowej; Wybór elementów i systemu okablowania strukturalnego; Dobór aktywnych urządzeń sieciowych; Przedstawienie schematu logicznego sieci; 10

12 Przegląd i wybór technologii sieci komputerowej Standard sieci Dostępnych jest kilka technologii sieci lokalnych LAN różniących się cenami i parametrami techniczno funkcjonalnymi. Do najważniejszych z nich należą: Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, Token Ring, ATM, Gigabit Ethernet i 10Gigabit Ethernet. Najbardziej rozwijającym się standardem sieci jest ETHERNET (Fast Ethernet, GigabitEthernet,) Ethernet jest w dzisiejszych czasach zdecydowanie dominującym standardem sieci komputerowych. Wielu ludzi go dobrze zna i używa. Na rynku jest wiele konkurencyjnych firm oferujących bardzo szeroki wachlarz produktów, przy czym ilość rozwiązań ciągle rośnie. Producenci inwestują coraz większe pieniądze w różne typy Ethernetu oraz produktów i rozwiązań z nim związanych. Zdecydowawszy się na Ethernet, a w szczególności na Gigabit Ethernet, można mieć pewność, że zainwestowało się w najlepszą technologię, ciągle rozwijającą sie, mającą wspomaganie we wielkiej ilości specjalistów i serwisantów. Przy Gigabit Ethernecie nie można pominąć sprawy kosztu implementacji tego standardu. Dzięki dużej konkurencji na rynku i szerokiej ofercie jest on zdecydowanie niższy niż przy ATM, jednocześnie dając bardzo wysoką przepustowość. Powyższe cechy wpłynęły znacznie na popularyzację GE nie tylko w sieciach lokalnych, ale także w sieciach bardziej rozległych, jak MAN. Przewidywanie wzrostu zapotrzebowania na przepustowość ma również duże znaczenie przy wyborze technologii. Technologia Gigabit Ethernet dostarcza dużą przepustowość, zachowując prostotę i elastyczność wcześniejszych rozwiązań sieciowych bazujących na technologii Ethernet i Fast Ethernet. Technologia Gigabit Ethernet jest rozszerzeniem standardu IEEE Zapewnia ona przepływność 1000 Mb/s (1Gb/s) i kompatybilność z urządzeniami sieciowymi Ethernetu i Fast Ethernetu. Gigabit Ethernet umożliwia transmisję w trybie pełnego dupleksu między przełącznikami oraz między przełącznikami a stacjami sieciowymi, a także pracę w trybie półdupleksu dla połączeń współdzielonych przy użyciu regeneratorów (Repeaters) i metody dostępu CSMA/CD. Gigabit Ethernet używa tych samych elementów organizacyjnych, jakie stosuje się w sieciach IEEE 802.3, to znaczy 11

13 formatu i rozmiaru ramki oraz obiektów do zarządzania siecią. W Ethernecie gigabitowym jest przewidziane stosowanie kabla światłowodowego, kabla UTP kategorii 5, 6 oraz kabla współosiowego. Odmiany Gigabit Ethernetu: 1000Base-SX (wielomodowy światłowód, laser 850nm), segment sieci 550m.; 1000Base-LX (jednomodowy światłowód, laser 1300nm),segment sieci 5km; 1000Base-CX, segment sieci 25m ; 1000Base-T (skrętka nieekranowana UTP). Cztery pary skrętek kategorii 5 mogą mieć długość od 25 do 100 m. Przegląd i wybór topologii sieci strukturalnej Topologią sieci nazywamy fizyczny układ sieci. Rozumiemy przez to rodzaj rozmieszczenia jej elementów oraz połączeń między nimi a także stosowane przez węzły sieci metody odczytu i wysyłania danych. Fizyczną topologią sieci nazywamy metodę, którą przewody łączą poszczególne komputery. Logiczną topologią nazywamy przepływ danych przez sieć od jednego komputera do drugiego. Rozróżnienie to jest dosyć istotne, fizyczna i logiczna topologia sieci może się bowiem od siebie znacząco różnić. Podstawowe topologie sieci to: pierścień, gwiazda, magistrala liniowa. Sieci o topologii gwiazdy posiadają jeden wspólny, centralny węzeł, do którego przy pomocy przełączników przyłącza się inne składniki sieci. Sieć jest chroniona w ten sposób przed awariami, ponieważ awaria jednego z łączy nie powoduje w następstwie awarii całej sieci co przede wszystkim odróżnia tą topologię od pozostałych i stawia ją na pierwszym miejscu. Cały ruch rejestrowany w sieci musi odbywać się za pośrednictwem przełącznika. Kolejną istotną zaletą topologii tego rodzaju jest prostota konserwacji, łatwość wykrywania uszkodzeń oraz dokładne monitorowanie i zarządzanie siecią Medium transmisyjne Jako medium transmisyjne zostanie wykorzystany przewód UTP kat. 5e 12

14 Kabel 5e spełnienia wymagania szybkich aplikacji sieciowych. Jest to kabel nieekranowany,4 pary UTP splot każdej pary o innym skoku (tzw. "splot norweski").mała średnica zewnętrzna, duża elastyczność i giętkość zapewniają łatwość układania w korytach kablowych. Sieć komputerowa będzie bazować na protokole komunikacyjnym Fast Ethernet/GigabitEthernet w standardzie 100BaseT/1000BasteT. Zgodnie z specyfikacją sygnały będą przekazywane z za pośrednictwem skrętki czteroparowej. Przy zmianie kierunku kładzenia kabla należy stosować minimalny promień zgięcia by zapobiec uszkodzeniu kabla. Promień ten zależny jest od do rodzaju kabla. 13

15 Podsumowanie wyboru standardu sieci, topologii i medium transmisyjnego Sieć strukturalna w obiekcie będzie wykonana w standardzie Gigabit Ethernet oraz Fast Ethernet. Jest to najnowocześniejsza technologia, najbardziej rozwijająca się. Elementy tych sieci są znacznie tańsze od innych standardów a dające o wiele większe korzyści. Sieć będzie wykonana w topologii gwiazdy z jednym centralnym punktem sieci. Jako medium transmisyjne zostanie wybrany kabel UTP kat. 5e. Wyznaczenie tras instalacji sieci teleinformatycznej Instalacja sieci strukturalnej będzie kładziona metodą wtynkową oraz natynkową. Przewody sieci komputerowej są prowadzone w korytach, listwach kablowych oraz tzw rurach ochronnych pod tynkiem i pod posadzką. Wybór Centralnego Punktu Sieci Centralnym Punktem sieci salki informatycznej będzie szafa krosowa w rogu pracowni. Do tego miejsca będą się zbiegały wszystkie przewody. Opis i elementy systemu okablowania strukturalnego. Ważnym elementem sieci teleinformatycznej jest jej część pasywna tzn. okablowanie strukturalne. System okablowania strukturalnego to kompleksowe, uniwersalne i elastyczne okablowanie budynku zapewniające dostęp do usług telefonicznych, komputerowych i energetycznych: Umożliwiające komunikację pomiędzy wszystkimi istniejącymi w budynku punktami telekomunikacyjnymi; Zgodne ze wszystkimi standardami przesyłania danych realizowanymi za pomocą kabli skrętkowych ( nieekranowanych i ekranowanych ), koncentrycznych i światłowodowych; Ma charakter modularny, z łatwością może być rekonfigurowany i rozbudowany, pozwala na przemieszczanie personelu bądź dodawanie nowych punktów bez potrzeby kosztownych modyfikacji sieci kablowej. 14

16 Sieć strukturalna to nie tylko osprzęt wchodzący w skład oferowanego przez producenta systemu okablowania strukturalnego - taki jak: panele krosownicze, krosownice, kable i przyłącza - ale także wiele dodatkowych urządzeń i elementów, których właściwy dobór jest równie decydujący z punktu widzenia zarówno poprawnego funkcjonowania sieci, jak i elementów systemu okablowania strukturalnego. Do tych urządzeń i elementów należą: szafy dystrybucyjne, kanały kablowe, listwy instalacyjne, przewody ochronne. Szafa kablowa (dystrybucyjna) Szafy dystrybucyjne (kablowe) służą do umieszczania aktywnego i pasywnego sprzętu sieciowego. Mają one szerokość 19 co jest wymiarem standardowym aktywnych i pasywnych komponentów sieci. Do proponowanej ilości przyłączy komputerowych należy zamontować wiszącą (ew stojącą) szafę krosową o wielkości 12U. W szafie będą znajdowały się wszystkie elementy pasywne jak i aktywne sieci komputerowej. W szafie zostaną zamontowane patchpanele, na których będą zarobione wszystkie doprowadzone kable UTP. Szafa powinna zostać wyposażona w wentylator z termostatem, zasilacz awaryjny UPS min 350VA z gniazdami prądowymi dopasowanymi do listwy zasilającej 19 oraz w półkę o głębokości nie mniejszej niż 40 cm. Centralny punkt okablowania z umiejscowionym tam, osprzętem aktywnym sieci Pozwala na estetyczne a zarazem skuteczne zabezpieczenie urządzeń aktywnych oraz okablowania przed przypadkowym uszkodzeniem. 15

17 Zdjęcie poglądowe szafy Szafa Rack 19'' 12 U wisząca rozmiar: 12U wymiary: 600 x 450 x 635mm drzwi przednie przeszklone drzwi boczne zatrzaskowe możliwość zamontowania dwóch wentylatorów w suficie szafy dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze masa do : 35kg kolor: czarny/szary/grafit Patch Panele W sieci komputerowej (Szafie dystrybucyjnej) będą wykorzystane dwa patchpanele o 24 portach, na których będą zarabiane kable UTP. Parametry patchpanela: Patch panel 24-port UTP5e ilość portów: 24 kategoria: 5 wysokość: 1U montaż: rack 19" typ gniazda: RJ45 16

18 Modularne gniazda natynkowe oraz montowane w listwach W nowoprojektowanej sieci strukturalnej powinny być wykorzystane gniazda systemowe takich firma jak Berker, Legrand lub równoważne. Gniazda naścienne powinny być montowane w jednej ramce z gniazdami prądowymi. Natomiast na środku salki powinny zostać zamontowane modularne gniazda systemowe przystosowane wraz z listwami do montażu gniazd prądowych i komputerowych. 17

19 Zdjęcie poglądowe modularnej listwy podłogowej. 18

20 URZĄDZENIA AKTYWNE Switche (przełączniki sieciowe) 2 szt. Sieć powinna zostać wyposażona w 2 switche Gigabitowe (przełączniki) 24 portowe, do których zostaną przyłączone wszystkie stacje robocze, drukarki i urządzenia sieciowe, serwer danych oraz połączona pozostała część szkoły. Switche powinny zostać zamontowane w dostarczonej szafie krosowej. Opis: Urządzenie powinno pracować ze standardową prędkością FastEthernet 10/100Mbps oraz z prędkością Gigabitową (na każdym porcie). Każdy port urządzenia może pracować w trybie pełnego dupleksu z prędkością do 2000Mb/s. Urządzenie powinno pracować w trybie pełnego i pół dupleksu transmitując dane z prędkością 10 i 100Mb/s oraz w trybie pełnego dupleksu przy transmisji 1000Mb/s Funkcja automatycznego krosowania (Auto-MDI/MDIX) Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół dupleksu Program przełączania pakietów metodą store and forward Wsparcie funkcji self-learning adresów MAC Możliwy montaż w szafach 19" Specyfikacja (wymagania minimalne): Standardy i protokoły Podstawowe funkcje Główna szerokość pasma Tablica adresów MAC Szybkość przekierowań IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP Duża prędkość przewodowej transmisji Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji back pressure dla trybu pół dupleksu 48Gb/s 8k 10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: pps/port 1000BASE-T: pps/port Metoda transmisji Store-and-Forward 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja połączeń, Porty automatyczne krosowanie MDI/MDIX) Okablowanie 10Base-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 19

21 sieciowe Kabel STP EIA/TIA Ω (do 100m) 100Base-Tx: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m) Kabel STP EIA/TIA Ω (do 100m) 1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m) Wskaźniki LED Power, Link/Act Certyfikaty FCC, CE Wymiary (S G W) 440*180*44 mm (17,3*7,1*1,7 cali) Dopuszczalna temperatura pracy: 0 ~40 (32 ~104 ) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 ~70 (-40 ~158 ) Środowisko pracy Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca Power VAC, 50/60Hz Router Firewall VPN 1szt. Powinien zostać dostarczony i skonfigurowany router, konfiguracja połączenia internetowego, konfiguracja filtrowania zawartości stron internetowych. Router powinien automatycznie aktualizować bazę stron z treściami niepożądanymi, (minimum abonament roczny). Konfiguracja VPN umożliwiająca dostęp do sieci lokalnej z sieci WAN. Router musi być wyposażony w następujące interfejsy po stronie WAN: WAN1: ADSL 2/2+ WAN2: Gigabit Ethernet WAN3: USB - dostęp 3/4G poprzez zewnętrzny modem WAN IP Alias musi umożliwiać przypisanie do 8 adresów IP do interfejsu WAN. Funkcjonalność dual-wan musi pozwalać na pracę łączy w trybach: Load Balancing lub Backup (Load Balancing umożliwia rozkład obciążenia pomiędzy WAN-ami, natomiast Backup dostarczy łącze zapasowe na wypadek awarii) Interfejs LAN musi stanowić wbudowany minimum 4-portowy Gigabitowy switch z funkcją VLAN tagging / IEEE 802.1Q, umożliwiającą pełną segmentację ruchu w sieci. Lokalny serwer DHCP musi pozwalać na przydział konkretnym użytkownikom właściwych adresów IP co w powiązaniu ze ścisłą kontrolą uniemożliwia dostęp do sieci osobom niepożądanym. Musi istnieć możliwość kontrolowania dostępu do Internetu z wykorzystaniem zarządzania użytkownikami. Firewall w skład, którego musi wchodzić: 20

22 dynamiczne filtrowanie pakietów (SPI),filtr połączeń, filtr danych, ochrona przed atakami DoS/DDoS, filtr IM/P2P, filtr zawartości URL, filtr treści Web. W celu uproszczenia konfiguracji musi być możliwość zastosowania obiektów i grup (np. obiekty IP). Do firewall'a musi być możliwość przypisania reguł czasowych, które uaktywniają mechanizmy o wybranej porze dnia. Musi istnieć filtr danych - blokowanie lub przepuszczanie ruchu w/g założonych kryteriów oraz kontrola aplikacji - blokowanie ruchu P2P (np. emule, Donkey, BitTorrent itp.), aplikacji IM (np. MSN, Skype, Gadu-Gadu itp.), protokołów (np. ftp, http) oraz oprogramowania odpowiedzialnego za tunelowanie, strumieniowanie i zdalną kontrolę. Filtr zawartości URL - blokowanie lub przepuszczanie na podstawie fraz adresów URL. Możliwość stworzenia profili dla grup użytkowników. Router musi posiadać filtr treści Web (z dostarczoną minimum roczną licencją) - blokowanie lub przepuszczanie stron internetowych w/g kategorii (np. sex, czat, haking), biała/czarna lista. Możliwość stworzenia profili dla grup użytkowników. Router musi być serwerem/klientem VPN dla połączeń typu LAN-LAN (łączenie zdalnych sieci LAN) oraz serwer VPN dla połączeń typu Host-LAN (zdalny dostęp pojedynczych stacji). Implementacja VPN musi stworzyć minimum 30 jednoczesnych tuneli z wykorzystaniem protokołów m.in: IPSec - zabezpieczenia AH lub ESP (szyfrowanie DES, 3DES, AES) z funkcjami haszującymi MD5 lub SHA1. Wbudowany Access Point w router musi pracować m.in. w standardzie IEEE n i umożliwiać pracę w paśmie 2.4GHz lub 5GHz. Zaimplementowany AP musi dać możliwość stworzenia do 4 niezależnych podsieci bezprzewodowych z możliwością sterowania przepływem ruchu (upload, download) dla każdego SSID. Sieć bezprzewodową można zabezpieczyć stosując najsilniejsze znane metody włączając WEP/WPA/WPA2 z użyciem klucza PSK lub serwera RADIUS i VPN over WLAN. AP musi posiadać możliwości podłączenia zewnętrznej anteny poprzez złącza RP-SMA. Za pośrednictwem wbudowanego portu USB musimy mieć możliwość skorzystania z funkcji dysku USB (FAT32) m.in. Serwer FTP/Samba, Eksplorator plików, zapis SysLog. GWARANCJA Minimum 2 LATA (door-to-door) 21

23 Schemat logiczny sieci 22

24 OPROGRAMOWANIE Należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować niżej wymienione oprogramowanie. OPROGRAMOWANIE FILTROWANIE TREŚCI DO ROUTERA Instalacja reguł do firewalla tzw. Filtrowanie treści, uruchomienie wybranych reguł wskazanych przez zamawiającego OPROGRAMOWANIE OPIEKUN UCZNIA - dostarczenie 10 licencji rocznych (rozszerzenie licencji) na oprogramowanie opiekun ucznia, które już funkcjonuje w salce informatycznej, instalacja konsoli zarządzania na komputerze nauczyciela, dodanie wszystkich komputerów do konsoli, sprawdzenie poprawności działania (tj możliwość zarządzania komputerami z poziomu komputera nauczyciela przez w/w program. 23

25 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Do starej szafki w pracowni informatycznej doprowadzona jest instalacja 3-fazowa (5x4mm2) Do nowej szafki elektrycznej ma być doprowadzony prąd przewodem 5x4mm2 (13m). Stara szafka, listwy pcv jak i okablowanie z obwodów powinno zostać zdemontowane. Sieć elektryczna nowo budowana ma być kontynuacją instalacji 3-fazowej. W salce informatycznej będzie podłączonych 25 komputerów, w związku z tym sieć elektryczna powinna składać się z minimum 6 obwodów. Każdy obwód powinien być zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym S301 B 16A poza tym w sieci powinny zostać użyte ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C, wyłącznik różnicowo-prądowy P304 25A 30mA oraz wyłącznik główny 40A. Wykonawca powinien ułożyć instalację zasilającą do urządzeń komputerowych z kompletną szafką zasilającą wyposażoną w/w zabezpieczenia. Gniazda prądowe na ścianach powinny być w jednej ramce z gniazdami komputerowymi natomiast gniazda prądowe oraz komputerowe na środku sali powinny być zamontowane w specjalnych listwach PCV do tego przystosowanych. Gniazda elektryczne powinny być firm berker, legrad lub równoważnych. Po wykonaniu prac powinny zostać wykonane pomiary elektryczne. Wyniki pomiarów powinny zostać przekazane zamawiającemu. Jeśli pomiary będą nieprawidłowe wykonawca poprawi instalację na własny koszt. Instalację elektryczną powinna wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Uprawnienia powinny zostać przedłożone zamawiającemu. 24

26 Zestawienie najważniejszych materiałów, które powinny zostać zastosowane przy budowie sieci elektrycznej. Przewód YDY-P 3x2,5mm2 300/500V m. 100 Przewód 5x4mm2 m. 13 Puszka elektroinstalacyjna Szt. 1 Bezpiecznik różnicowo-prądowy 25A 30mA Szt. 1 szt, 3-fazowy Wyłącznik nadprądowy B16A Szt. 6 Ochronnik przepięć Szt. 1 Włącznik główny 40A Szt. 1 Szafka minimum 24 pola Szt. 1 Gniazda prądowe pojedyncze szt 60 25

27 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA Zestawienie podstawowych materiałów, które powinny zostać zastosowane i dostarczone do budowy sieci informatycznej. Gniazdo kompletne 2x RJ45 kat.5 szt. 11 Gniazdo kompletne 1x RJ45 kat.5 Szt. 16 Przewód UTP kat 5e (UTP do sieci komp.) m 720 Patchcordy 0,5m szt. 40 Kable przyłączeniowe minimum 1,8m. szt 26 Szafa wisząca 12U 19" głęb. 450mm szt. 1 Wentylator z termostatem do szafy wiszącej szt. 1 półka do szafy Wiszącej szt. 1 Krosownica 24xRJ45 kat.6 szt. 2 listwa zasilająca w szafie 19 szt. 1 peszle do zabezpieczenia okablowania UTP m. 62 Switch 24 portowy rackowy GigabitEthernet szt. 2 Router z VPN DSL/ADSL/USB szt 1 Licencja na oprogramowanie Opiekun Ucznia (minimum 12 m-cy) szt 10 Licencja do routera WebFiltering na 12m-cy Szt. 1 Zasilacz awaryjny UPS min. 350VA Szt. 1 Kable przyłączeniowe UTP do komputerów Szt. 26 Listwy PCV wykorzystane w bruzdach m 30 Listwa PCV systemowa na gniazda m 8 26

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Opis Techniczny Załącznik nr 2 Opis techniczny Przedmiot zamówienia: wykonanie zadania dotyczącego Dostawy i wdrażania systemu informatycznego dla projektu pn.: Rozwój elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia...

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 1 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1... 3 Router, Firewall... 3 Przełącznik PoE... 6 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...6 Zasilacz

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1...3 1.1 Router, Firewall, sonda IPS...3 1.2 Przełącznik PoE...5 1.3 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...5

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Bartkowiak Piotr Dąbrowski Mariusz Matys Marek Stachnik Daniel Sikora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2013 Narol, dnia 17.01.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR STUDIO Teatr Studio im. ST. I. Witkiewicza, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 Załącznik Nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKTU BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU 1. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU BRANŻA: Teletechniczna/Klimatyzacyjna/Elektryczna INWESTOR: Miasto Opole Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

Trochę teorii, nieco praktyki

Trochę teorii, nieco praktyki Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki 2000-07-21 Copyright 2000 Bartosz Kiziukiewicz Sieci lokalne Strona 1 z 19 Oryginalna wersja tego dokumentu powstała pewien czas temu dla osoby, która w sposób

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo