BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO"

Transkrypt

1

2 BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

3 Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficmym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicmej w Rzeszowie Rada Wydawnicza: Barbara Kutyna, Teresa LeSniak, Anna Rogowska, Stanislaw Turek Opisy zebraly: Paulina Paslawska, Krystyna Szuba, Malgorzata Zaremba Opracowala: MALGORZATA ZAREMBA._ Z.,:',:~t:t! 4.. R-?n[., I /la!4$h Projekt okladki Adolf Jakubowicz Korekta 05' Malgorzata Zaremba ISSN

4 SPIS RZECZY Przedmowa... IX 6. Geografia. Krajoznawstwo. Turys- Wykaz czasopism wykonystanych w tyka... bibliografii i ich skr6tow... X III. LUDNOSC... Wykaz wainiejszych skr6t6w i symboli stosowanych w bibliografii... XIV SPIS BIBLIOGRAFICZNY I. ZAGADNIENIA OGOLNE 1. Bibliografie Czasopisma Opracowania dotyczqce calosci regionu a) wspolpraca migdzynarodowa... b) zwiqzki z Poloniq Poszczegolne okregi i miejscowoic i Biografie. Pamietniki. Wspornnie- IV. HISTORIA. NAUKI POMOC- NICZE HISTORII 1. Opracowania ogblne, ~r6dla. Numizmatyka Archeologia Historia miejscowosci Historia ruchu ludowego Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza do roku Historia polityczna i spoleczno-go- 6 spodarcza Historia polityczna i spoleczno-go- 7 spodarcza Historia polityczna i spoleczno-go- 12 spodarcza SRODOWISKO GEOGRAFICZNE V. ETNOGRAFIA Mapy. Plany... Geologia. Geofizyka. Geodezja. Geomorfologia Gleboznawstwo Hydrologia. Meteorologia. Klirnatologia ~os1innos~. Zwierzgta. Ochrona przyrody i Srodowiska 1. Zagadnienia ogolne Literatura ludowa (opracowania i teksty Sztuka ludowa Muzyka. Taniec. Stroje ludowe 5. Zwyczaje. Obnedy. Wierzenia... VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE a) RoSlinnoSc. Zwierzeta , Zagadnienia ogolne. Planowanie. b) Ochrona PW~O~Y i Srodowiska 24 Inwestycje... 50

5 2. Geografia gospodarcza Planowanie przestnenne. Architekbra. Urbanistyka. Budownictwo a) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka... b) Budownictwo Przemysi. Rzemioslo. Technika a) Zagadnienia og6lne... b) Historia techniki. przemysiu. rzemiosla i handlu... c) Przemysi naftowy... d) Siarka... e) Gaz... f) Hutnictwo... g) Przemysi budowy maszyn i metalowy... h) Przemy si szklarski... i) Przemysi chemiczny... j) Przemysi motoryzacyjny... k) Przemysl drzewny i meblowy 1) Przemysl energetyczny... 1) Przemysi dziewiarski. wiokienniczy i odzieiowy... m) Przemysi rolny i spoiywczy.. n) Inne galqzie przemysh... o) Przemysl drobny. SpbldzielczoSC pracy. Rzemiosio Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo... b) Hodowla. Weterynaria... c) Ogrodnictwo. Sadownictwo... d) RoSliny przemysiowe... e) LeSnictwo f) Lowiectwo... g) Pszczelarstwo... h) Gospodarka rybna Handel. Sp6idzielczoSC. Uslugi. zywienie zbiorowe a) Handel. Sp6idzielczoj;C... b) Ushgi... c) zywienie zbiorowe Finanse Komunikacja. Transport. LqcmoSC a) Komunikacja. Transport... b) LqcznoSC Gospodarka wodna. Hydrotechnika Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa Poiarnictwo... VII. ZAGADNIENIA SPOLECZNE I POLITYCZNE 1 Zagadnienia ogolne Problemy lat Partie polityczne. Organizacje spo- leczne i miodzieiowe a) Polska Partia Robotnicza b) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza c) Zjednoczone Stronnictwo Ludowe d) Stronnictwo Demokratycme e) Organizacje spoieczne f) Organizacje miodzieiowe Praca. Zabezpieczenie spoieczne. Zwiqzki Zawodowe. Zagadnienia socjalne a) Praca. Zabezpieczenie spoieczne...,l b) Zagadnienia socjalne. Wczasy. Rekreacja c) Zawodowe. Samorzqdy 114 d) Pomoc spoleczna e) Czyny spoieczne. Praca spoleczna Patologia spolecma Problemy narodowosciowe Uroczystoici Obchody VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO- ADMINISTRACYJNE Zagadnienia og6lne Rady narodowe Prokuratura. Sqdownictwo Bezpieczenstwo publiczne IX WOJSKO 126 X. SLUZBA ZDROWIA. LECZNIC- TWO. HIGIENA Zagadnienia og6lne oswiaty, szkolnictwa i wychowania Zagadnienia ogolne kultury Historia kultury i oswiaty Towarzystwa regionalne 143

6 5. Nauka. Plac6wki naukowe Szkolnictwo wyzsze i pornaturalne Szkolnictwo podstawowe i Srednie og6lnoksztaicqce Szkolnictwo zawodowe Szkolnictwo artystyczne OSwiata doroslych Opieka nad dzieckiern i mlodziezq Praca kulturalno-oiwiatowa a) Zagadnienia ogblne. Irnprezy. b) Dorny kultury. Kluby... c) Amatorski ruch artystyczny Muzealnictwo. Izby parnigci. Zbiory Radio i telewizja Kultura fizyczna i sport... XI1. JQZYKOZNAWSTWO... XI11. LITERATURA PIQKNA 1. Historia literatury i krytyka literacka. ~ycie literackie Teksty... XIV. SZTUKA 1. Zagadnienia og6lne. Historia sztuki. Zabytki. Ich ochrona Zagadnienia wsp6iczesnej plasty- 3. Teatr. Estrada a) Zagadnienia ogolne b) Teatr irn. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie c) Panstwowy Teatr Lallci i Aktora.. Kacperek" d) Rzeszowskie Przedsigbiorstwo Imprez Artystycmych.. Estrada" w Rzeszowie Muzyka Film. Kino Fotografika XV. ZAGADNIENIA WYZNANIO- WE. ATEIZM XVI. KsI&!KA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA Zagadnienia og6lne 2 Drukarstwo Ruch wydawniczy. 3 Ksiqgarstwo... 4 Biblioteki. Czytelnictwo CzasopiSrniennictwo. Dziennikarstwo Archiwa... Indeks autorski... Indeks przedrniotowy... Indeks autor6w i tytui6w druk6w zwartych oraz tytui6w opracowan zbiorowych zamieszczonych w.,b i. bliografii"...

7 PRZEDMOWA,,Bibliografia wojewodztw: krolniehskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987" jest kontynuacjq jedenastu poprzednio wydanych czqlci oraz,,bibliografii Rzeszowszczyzny"* W doborze i opracowywaniu materialu zastosowano te same kryteria, co w tomach poprzednich. Opisy przejete z innych irodet bez autopsji oznaczono znakiem,,ow.,,bibliografia wojewodztw: krolnieiiskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987" zawiera 2808 numerow pozycji (w tym takie opisow zbiorowych). Zawiera rowniei uzupelnienia za lata 1984, 1985 i W korzystaniu z,, Bibliografii..." pomogq zainteresowanym indeksy: autorski, przedmiotowy (zawierajqcy przede wszystkim hasla geograficzne i osobowe) oraz indeks ksiqzek. * Dotychczas ukazaly sic nastqpujqce czqici Bibliografii regionalnej:,,bibliografia Rzeszowszczyzny ". Dn~ki zwarte. Oprac. A. Misiowa. Rzeszow 1964,,Rzeszowszczyma w prozie XX-lecia ". Oprac. A. Paslawska. Rzeszow 1966,,Bibliografia Rzeszowszczyzny ". Art. z czas. Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1968,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1964". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1968,,Bibliografia Rzeszowszczymy 1965". Oprac. P. Pasiawska. Rzeszow 1970,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1966". Oprac. B. Kurowska, Z. Przywara. Rzeszow 1971,,Bibliografia Rzeszowszczymy 1967". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1970,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1968". Oprac. P. Paslawska. Rzeszbw 1972,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1969". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1973,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1970". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1976,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1971". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1977,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1972". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1980,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1973". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1982,,Bibliografia Rzeszowszczyzny V 1975". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1990,,Bibliografia wojewodztw: krosniehskiego, przenlyskiego, rzeswwskiego i tarnobrzeskiego 1 VI XI1 1976". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1981,,Bibliografia wojewodztw: kroiniehskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1977". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1984,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1978". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1985,,Bibliografia wojewodztw: krosniehskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1979". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1986,,Bibliografia wojewodztw: kroinieliskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1980". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1988,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1981". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1990,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1982". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1991,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, przelllyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1983". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1993,,Bibliografia wojewodztw: kroiniehskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1984". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1994,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, prze~llyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1985". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1995,,Bibliografia wojewodztw: krosniehskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1986". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1996

8 WYKAZ TYTULOW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH w BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKROT~W* Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Oecon. - Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Oeconomia, Olsztyn Acta Pol. Pharm. - Acta Poloniae Pharmaceutica, Warszawa Acta UNC Zabytkozn. - Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo, Torub Akcent - Akcent, Lublin Antena - Antena, Warszawa Arch. Bibl. Muz. - Archiwa, Biblioteki i Muzea KoScielne, Lublin Arch. Miner. - Archiwum Mineralogiczne, Warszawa Archeion - Archeion, Warszawa Archeol. Pol. - Archeologia Polska, Wroclaw Argumenty - Argumenty, Warszawa Astronautyka - Astronautyka, Warszawa Aura - Aura, Warszawa Auto - Auto, Technika Motoryzacyjna, Warszawa Bibliotekarz - Bibliotekarz, Warszawa Biul. GI. Komis. Bad. Zbmd. Hitler. - Biuletyn Giownej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Warszawa Biul. Hist. Szt. - Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa Biul. zyd. Inst. Hist. - Biuletyn zydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa Bmmat. - Bromatologia i Chemia Toksyczna, Warszawa Chemik - Chemik, Warszawa Chlodnictwo - Chlodnictwo, Warszawa Chlop. Droga - Chiopska Droga, Warszawa Chronmy Przyr. - Chronmy Przyrodq Ojczystq, Warszawa, Krakow Czas. Praw.-Hist. - Czasopismo Prawno- Historyczne, Poznah Dialog - Dialog, Warszawa Dz. Lud. - Dziennik Ludowy, Warszawa Dz. Pol. - Dziennik Polski, Krakow Dz. Zach. - Dziennik Zachodni, Katowice Dzieje Najnow. - Dzieje Najnowsze, Warszawa Ekon. Org. Pr. - Ekonomika i Organizacja Pracy, Warszawa Etnogr. Pol. - Etnografia Polska, Warszawa Expr. Wiecz. - Express Wieczomy, Warszawa Expr. Wiecz. Kulisy - Express Wieczomy Kulisy, Warszawa Fakty - Fakty, Bydgoszcz Film - Film, Warszawa Fragm. Faun. - Fragmenta Faunistica, Warszawa; Wrociaw Gaz. Krak. - Gazeta Krakowska, Krak6w Gaz. Mlod. - Gazeta Miodych, Warszawa Gaz. Praw. - Gazeta Prawnicza, Warszawa Ginek. Pol. - Ginekologia Polska, Warszawa Glos Naucz. - Gios Nauczycielski, Warszawa Glos ~ ol. - Gios ~ohierza, Warszawa Gosp. Admin. Panstw. - Gospodarka Administracja Panstwowa, Warszawa Gosp. Mies. - Gospodarka Miqsna, Warszawa Gosp. Suz Miner - Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Krakow Gospodyni - Gospodyni, Warszawa Granica - Granica, Warszawa Grom. Rol. Pol. - Gromada Rolnik Polski, Warszawa Haslo Opd. - Hasio Ogrodnicze, Krakow Ideol. i Polit. - Ideologia i Polityka, Warszawa IMT - llustrowany Magazyn Turystyczny ~wiatowid, Warszawa Inspiracje - Inspiracje, Warszawa ITD - ITD: tygodnik studencki, Warszawa Kierunki - Kierunki, Warszawa Kob. i zycie - Kobieta i ~ycie, Warszawa * Liczba tytulow przejrzanych w celu zebrania materialu bibliograficznego jest znacznie wigksza od podanej w tym spisie. Sporzqdzony wykaz uwzglgdnia wylqcznie czasopisma, w ktorych znaleziono artykuly zwiqzane tematycznie z woj. poludniowo-wschodnimi.

9 Kontrasty - Kontrasty, Bialystok Kultura - Kultura, Warszawa Kult. i Spol. - Kultura i Spoleczenstwo, Warszawa Kult. Oiw. - Kultura OSwiata, Warszawa Kult. w Kraju - Kultura w Kraju i na Swiecie, Warszawa Kur. Pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Geol. - Kwartalnik Geologiczny, Warszawa Kwart. Hist. - Kwartalnik Historyczny, Warszawa Kwart. Hist. Kult. - Kwartalnik Historii Kultury Materialowej, Warszawa Kwart. Hist. Prasy Pol. - Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Wroclaw Kwart. Pedag. - Kwartalnik Pedagogiczny, Warszawa Lit. Lud. - Literatura Ludowa, Wroclaw Lad - Lad, Warszawa Mag. Rodz. - Magazyn Rodzinny, Warszawa Miasto - Miasto, Warszawa Motywy - Motywy, Warszawa Mowiq Wieki - M6wiq Wieki, Warszawa Muzea Walki - Muzea Wallci, Warszawa Nowa Szk. - Nowa Szkola, Warszawa Nowa Wiei - Nowa WieS, Warszawa Nowe Drogi - Nowe Drogi, Warszawa Nowe Ksiqz. - Nowe Ksiqzki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa Nowiny - Nowiny Wyd. 1, 1-2, Rzeszow Ochr. Pnyr. - Ochrona Przyrody, Warszawa Odra - Odra, Wroclaw Odrodzenie - Odrodzenie, Warszawa Okolice - Okolice, Warszawa Opole - Opole, Opole Org. Met. - Organizacja. Metody. Technika, Warszawa Oiw. Doms. - OSwiata Doroslych, Warszawa Oiw. Wychow. - OSwiata i Wychowanie, Warszawa Pan - Pan. Magazyn Poradniczo-Hobbistyczny, Warszawa Panorama - Panorama, Katowice Panorama Pol. - Panorama Polska Nasza Ojczy ma, Warszawa Perspektywy - Perspektywy, Warszawa Podkarpacie - Podkarpacie, Krosno Poezja - Poezja, Warszawa Pol. Pn. Chir. - Polski Przeglqd Chirurgiczny, Warszawa Pol. Szt. Lud. - Polska Sztuka Ludowa, Wroclaw; Warszawa Pol. swieci - Polscy ~wi~ci, Warszawa Poligrafika - Poligrafika, Warszawa Politechnik - Politechnik, Warszawa Polityka - Polityka, Warszawa Polska - Polska, Warszawa Poznaj Swoj Kraj - Poznaj Sw6j Kraj, Warszawa Pr. Nauk. Inst. Ochr Roil. - Prace Naukowe Instytutu Ochrony RoSlin, Poznali Prasa Pol. - Prasa Polska, Warszawa Prawo i Zycie - Prawo i zycie, Warszawa Probl. Oiw. Wsi - Problemy OSwiaty na Wsi, Warszawa Profile - Profile, Rzesz6w Protet. Stom. - Protetyka Stomatologiczna, Warszawa Pn. Geogr - Przeglqd Geograficzny, Warszawa Pn. Geol. - Przeglqd Geologiczny, Warszawa Prz. Gdr. - Przeglqd Gorniczy, Katowice Prz. Hist.-Oiw. - Przeglqd Historyczno- OSwiatowy, Warszawa Prz. Hod. - Przeglqd Hodowlany, Warszawa Prz. Lqcz. -? Prz. Powsz. - Przeglqd Powszechny, Warszawa Pn. Sport. Przeglqd Sportowy, Warszawa Prz. Tech. - Przeglqd Techniczny, Warszawa Pn. Tyg. - Przeglqd Tygodniowy, Warszawa Przekrij - Przekroj, Krakow Przem. Ferm. - Przemysl Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Warszawa Przemiany - Przemiany, Kielce Przyjacidlka - Przyjaciolka, Warszawa Przyr. Pol. - Przyroda Polska, Warszawa Rada Nar. - Rada Narodowa, Warszawa Razem - Razem, Warszawa Rocz. Bibl. - Roczniki Biblioteczne, Warszawa; Wroclaw Rocz. Hist. - Roczniki Historyczne, Warszawa; Pozna~i Rocz. Hist.-Arch. - Rocznik Historyczno- Archiwalny, PrzemySl

10 Rocz. Kolb. - Rocznik Kolbuszowski, Kolbuszowa Rocz. Kornis. Nauk Pedag. - Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Wroclaw; Krakow Rocz. Muz. Nar. Kiel. - Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce Rocz. Nauk Med. - Rocznik Nauk Medycznych, PrzemySl Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Krak. Pr. Geogr. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Geograficzne, Krakow Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Krak. Pr. Hist. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny W SP w Krakowie. Prace Historyczne, Krakow Rocz. Palist. Zakl. Hig. - Rocznik Panstwowego Zakladu Higieny, Warszawa Rocz. Sqdec. - Rocznik Sqdecki, Nowy Sqcz Rozpr. Kornis. Jqz. - Rozprawy Komisji Jqzykowej. Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, Wroclaw Ruck Biblij. - Ruch Biblijny i Liturgiczny, ICrakow Ruch Muzycz. - Ruch Muzyczny, Warszawa Rzeczpospolita - Rzeczpospolita, Warszaw a Rzeczy~listoit - RzeczywistoSc, Warszawa Rzesz. Zesz. Nauk. - Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Rzeszow Scena - Scena, Warszawa Skrzyd. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszawa Sl. Powsz. - Slowo Powszechne, Warszawa Sluf. Zdr. - Sluzba Zdrowia, Warszawa Sport - Sport, Katowice Sport Wj~czyn. - Sport Wyczynowy, Warszawa Sportowiec - Sportowiec, Warszawa Spot. z Zabyt. - Spotkania z Zabytkami, Warszawa; Lublin Spraw. Archeol. - Sprawozdania Archeologiczne, Wroclaw Stolica - Stolica, Warszawa Stud. Hist. - Studia Historyczne, Krakow Stud, Kiel. - Studia Kieleckie, Kielce Student - Student, Warszawa Sylwan - Sylwan, Warszawa Szk. Zawod. - Szkola Zawodowa, Warszawa Szpilki - Szpilki, Warszawa Sztand. Mlod. - Sztandar Mlodych, Warszawa Teatr - Teatr, Warszawa Teka Kornis. Urb. - Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Wroclaw; Krakow TIM - Tygodniowy llustrowany Magazyn, Warszawa Pyb. Ludu - Trybuna Ludu, Warszawa Tworcz. Rob. - TworczoSC Robotnikow, Warszawa Tworczoit - Tworczosc, Warszawa Tyg. Demokr. - Tygodnik Demokratyczny, Warszawa Tyg. Kult. - Tygodnik Kulturalny, Warszawa Tyg. NadwiSl. - Tygodnik NadwiSlanski, Tarno brzeg Tyg. Potrsz. - Tygodnik Powszechny, Krakow Tyg. Rob. - Tygodnik Robotniczy, Warszawa Ukrainskij Kalendar - Ukrainskij Kalendar', Warszawa Veto - Veto, Warszawa W Drodze - W Drodze, Poznan Walka Mlod. - Walka Mlodych, Warszawa Wektory - Wektory, Warszawa Wiad. Lek - WiadomoSci Lekarskie, Warszawa Wiad. Parazyt. - WiadomoSci Parazytologiczne, Warszawa Wiad. Ston. - WiadomoSci Tytoniowe, Warszawa Wiad. Ubezp. - WiadomoSci Ubezpieczeniowe, Warszawa Widnokrqg - Widnokru, Rzeszbw WieS Wspolcz. - WieS Wspolczesna, Warszawa Wiesci - WieSci, Krakow Wiqi - Wiqi, Warszawa Woj. Prz. Hist. - Wojskowy Przeglqd Historyczny, Warszawa qchow. HI Pnedszk - Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa Z Pola Walki - Z Pola Walki, Warszawa Za Wol. Lud - Za WolnoSc i Lud, Warszawa Zarzewie - Zarzewie, Warszawa

11 Zesz. Majdanka - Zeszyty Majdanka, 1987 Zesz. Nauk. AE Krak - Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Krak6w Zesz. Nauk. PRz Mechanika - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, Rzeszow Zesz. Nauk UG Ekon. Transp. Lqd. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdanskiego. Ekonomika Transportu Morskiego, Gdansk Zesz. Nauk. W Pr. Bot. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Botanicme, Krak6w Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Geograficzne, Krak6w Zesz. Nauk. UJ Pr. Hist. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Historycme, Krakow Zesz. Nauk UJ Pr. Jezykozn. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Jgzykoznawcze, Krakow Zesz. Nauk. WAP - Zeszyty Naukowe. Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzieriynskiego, Warszawa Zdz Publ. - Zdrowie Publiczne, Warszawa Ziel. Sztand. - Zielony Sztandar, Warszawa Znak - Znak, Krakow Zwierciadlo - Zwierciadlo, Warszawa zol. Ludu - ~olnierz Ludu, Wroclaw iol. Pol. - ~ohierz Polski, Warszawa ~ol. Wol. - ~olnierz WolnoSci, Warszawa zycie Gosp. - ~ycie Gospodarcze, Warszawa iycie Lit. - ~ycie Literackie, Krak6w zycie Part. - ~ycie Partii, Warszawa zycie Pnemys. - zycie Pnemyskie, Przemy61 zycie Szk. Wyi. - zycie Szkoty Wyzszej, Warszawa iycie Warsz. - iycie Warszawy, Warszawy zycie Wet. - ~ycie Weterynaryjne, Warszawa

12 WYKAZ WA~NIEJSZYCH SKROT~W I SYMBOL1 STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII A. - Annales AK - Armia Krajowa Aut. - autor AZS - Akademicki Zwiqzek Sportowy BCh - Bataliony Chtopskie B. Rz. - Bibliografia Rzeszowszczyzny B WA - Biuro Wystaw Arty stycznych barw. - barwna bezbarw. - bezbarwna bibliogr. - bibliografia biogr. - biografia COP - Centralny Okreg Przemystowy Cz. - czqsc DKF - Dyskusyjny Klub Filmowy Dod. ilustr. - Dodatek ilustrowany Dwumies. - dwumiesiqcznik Dwutyg. - dwutygodnik Dzien. - dziennik err. - errata fasc. - fasciculus fot. - fotografie fragm. - fragment GBP - Gminna Biblioteka Publiczna GOK - Gminny OSrodek Kultury GOPR - Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe GRN - Gromadzka Rada Narodowa GUS - Gtowny Urzqd Statystyczny i in. - i inni il. - ilustrowal(a), ilustracje im. - imienia Inst. Ekon. Rol. - Instytut Ekonomiki Rolnej KC - Komitet Centralny KG - Komitet Gminny Kcirim - streszczenie w jqz. hebrajskim KGW - Koto Gospodyn Wiejskich KiZPS - Kopalnie i Zaktady Przetworcze Siarki KKMP - Korespondencyjny Klub Mtodych Pisarzy KM - Komitet Miejski KM-G - Komitet Miejsko-Gminny KPP - Komunistyczna Partia Polski KSR - Komisje Samorzqdu Robotniczego KW - Komitet Wojewodzki KZ - Komitet Zaktadowy k. nlb. - kart nieliczbowanych k. tyt. - karta tytutowa Krak. - Krak6w Kwart. - Kwartalnik Kom, red. - Komitet redakcyjny LHS - Linia Hutniczo-Siarkowa LK - Liga Kobiet LO - Liceum Ogolnoksztatcqce LOK - Liga Obrony Kraju LOP - Liga Ochrony Przyrody LKS - Ludowy Klub Sportowy LZS - Ludowy Zesp61 Sportowy MBL - Muzeum Budownictwa Ludowego MBP - Miejska Biblioteka Publiczna MDK - Miejski Dom Kultury MGRN - Miejsko-Gminna Rada Narodowa MiGBP -Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna MKS - Miejska Komunikacja Samochodowa MOK - Miejski OSrodek Kultury MPK - Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikac yjne MRN - Miejska Rada Narodowa Mies. - miesiecznik NK - Naczelny Komitet NOT - Naczelna Organizacja Techniczna na odwr. - na odwrocie Nekr. - nekrolog NFOZ - Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia niereg. - nieregulamie nlb. nieliczbowane no - numero nr - numer ochr. zdr. - ochrona zdrowia Odp. - odpowiedz Oddziel. - oddzielnie OHP - Ochotnicze Hufce Pracy okt. - oktadka OKON - Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego oprac. - opracowat(a) oprac. graf. - opracowanie graficzne ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej OSP - Ochotnicza Straz Pozama P. - Pars.

13 PCK - Polski Czerwony Krzyi PFZ - Panstwowy Fundusz Ziemi PGR - Panstwowe Gospodarstwo Rolne PKO - Powszechna Kasa OszczqdnoSci PKP - Polskie Koleje Panstwowe PKS - Panstwowa Kornunikacja Sarnochodowa POM - Panstwowy OSrodek Maszynowy POP - Podstawowa Organizacja Partyjna PRON - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne PTSM - Polskie Towarzystwo Schronisk Mlodzieiowych PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZU - Panstwowy Zaklad Ubezpieczen pl. - plany pocz. - poczqtek podl. - podhine Polern. - polernika popr. - poprawione portr. - portrety pow. - powiat powiel. - powielony poz. - pozycja Pozn. - Poznan praca k. o. - praca kulturalnooswiatowa przedrn. - przedrnowa przel. - przeioiyl pt. - pod tytulern R. - rok Rec. - recenzja Red. - redaktor Ref. - referent Rep. - reportai(e) R'es. - Rtsume Rez. - Rezjume Rei. - reiyseria RSP - Rolnicza Spbldzielnia Produkcyjna Rozm. - rozrnawial(a) rozsz. - rozszerzone rys. - rysunki Rzesz. - Rzeszow Rzesz. Zakt. Graficzne - Rzeszowskie Zaklady Graficzne s. - na stronach SD - Stronnictwo Dernokratyczne SFA - Sanocka Fabryka Autobusow SL - Stronnictwo Ludowe SN - Studiurn Nauczycielskie Sod. - Sodierianije Streszcz. - streszczenie ss. - surna stron SKR - Spbldzielnia Kolek Rolniczych Sum. - Summary SZSP - Socjalistyczny Zwiqzek Studentow Polskich TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKS - Towarzystwo Krzewienia Kultury Swieckiej TPD - Towarzystwo Przyjaciol Dzieci TPN - Towarzystwo Przyjaciol Nauk TPPR - Towarzystwo Przyjaini Polsko- -Radzieckiej TRZZ - Towarzystwo Rozwoju Ziern Zachodnich TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej t. - tom tab. - tabele tabl. - tablice tlum. - thrnaczyl(a) tyg. - tygodnik UL - Uniwersytet Ludowy UMCS - Uniwersytet irn. Marii Curie- -Sklodowskiej Uzup. - uzupelnienie vol. - volumen w. - wiersz w obwol. - w obwolucie WBP - Wojewodzka Biblioteka Publiczna WDK - Wojewodzki Dom Kultury WK - Wojewodzki Kornitet WRN - Wojewodzka Rada Narodowa WSK - Wytw6rnia Sprzqtu Komunikacyjnego WSP - Wyisza Szkola Pedagogiczna wlasc. - wlaiciwie Wr. - Wroclaw WOPR - Wojewodzki OSrodek Postqpu Rolniczego woj. - wojewodztwo Wwa - Warszawa Wyd. - wydanie wykr. - wykresy wypow. - wypowiedzi z. - zeszyt ZBOWiD - Zwiqzek Bojownikow o WolnoSC i Demokracjq

14 ZDK - Zakladowy Dorn Kultury ZG - Zarzqd Glowny ZHP - Zwiqzek Harcerstwa Polskiego ZMP - Zwiqzek Mlodzieiy Polskiej ZMS - Zwiqzek Mlodzieiy Socjalistycznej ZMW - Zwiqzek Mlodziezy Wiejskiej ZNP - Zwiqzek Nauczycielstwa Polskiego ZPP - Zwiqzek Prawnikow Polskich ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe ZSMP - Zwiqzek Socjalistycznej Mlodziezy Polskiej ZUS - Zaklad Ubezpieczeli Spolecznych ZWM - Zwiqzek Walki Mlodych zob. - zobacz Zsfg. - Zusammenfassung zw. z Poloniq- zwiqzki z Poloniq * - oddziela yoszczegolne opisy w pozycji zbiorowej 0 - oznacza opis przejqty z innego zrodla bez autopsji

15 1. BIBLIOGRFIE 1. BLBLIOGWIA Rzeszowszc~y 1% -73.-[T. 1-12]. - Rzeszbw, Rec, SZYMCZYK WITOLD, Nowiny 1987 LU 32 s BIBLIOGRAFIA wojewodztw: kro- Snienskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego [T, 14-17]. - Rzeszow, Rec. SZYMCZYK WITOLD, Nowiny 1987 LU 32 s. 5. Bibliografia zob. teipoz CZASOPISMA 3. BALOWE Nowiny: wydanie specjalne 28 luty 1987 I Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL - Oddzial w Rzeszowie. - Rzeszow, cm 1 4. DWUKROPEK: Jednodniowka Studentow Rzeszowa: wydanie specjalne 1 Zrzeszenie Studentow Polskich; red. Wojciech Furman i in. - [R. 81, [nr 11 maj Rzesz6w: ROZSP, cm 5. DZIENNIK Urzqdowy Wojew6dztwa KroSnienskiego I Urzqd Wojewodzki w Kro- Snie. - [R. 131, nr Krosno: UW, cm Niereg. 6. DZIENNIK Urzqdowy Wojewodztwa Przemyskiego 1 Urzqd Wojewddzki w Przemyhlu. - [R. 121, nr Przemyhl: UW, cm Niereg. 7. DZIENNIK Urzqdowy Wojewodztwa Rzeszowskiego I Urzqd Wojewbdzki w Rze- szowie. - [R. 131, nr skorowidz. - Rzeszow: UW, cm Niereg. 8. DZIENNIK Urzqdowy Wojewodztwa Tarnobrzeskiego I Urzqd Wojewodzki w Tarnobrzegu. -[R. 131, nr Tarnobrzeg: UW, cm Niereg. 9. GAZETA Sanocka: Autosan I pismo Sanockiej Fabryki Autobusow w Sanoku; red. Wieslaw Koszela. - R. 14, nr Sanok, cm Ukamje sig co 10 dni. 10. GLOS Stowarzyszenia MiloSnikbw Jarodawia na Dni Jarodawia: 30.V - 7.V : Jednodniowka; red. Romuald Ostrowski. - Jarodaw: SMJ, cm 1 1. GLOS Zalogi I tygodnik WSK,,PZL Mielec"; red. Tadeusz Wiqcek. - [R. 371, nr Mielec, cm 12. HARCERZ Sanocki I Komenda Hufca ZHP [Zwiqzku Harcerstwa Polskiego] w Sanoku; red. Artur Andrus. - R. 1, nr 1. - Sanok, cm Kwart. 13. INFORMACJA Techniczna: biuletyn techniczno-ekonomiczny HS W I [Kombinat Przemyslowy Huta Stalowa Wola; red. M[ieczyslaw] Moskal.]. - [R. 1, nr] 1 (grudzien 1985), - Stalowa Wola: KPHSW, cm Niereg. 14. INFORMACJE, propozycje 1 Wojewodzki Dom Kultury w Rzeszowie; red. Ewa Dornagala i in. - [R. 11, nr 1-5?. - [Rzeszow, cm Dwumies.

16 15. INFORMATOR /Polski Zwiqzek Filatelistow Zarzqd Okregu Rzesz6w. - [R. 41, nr [1]/8 - [2]/9. - Rzeszow, cm Powiel. 16. INFORMATOR Kulturalny Wojewodztwa Kroinienskiego / Wojewodzki Dom Kultury w KroSnie; red. Ryszard Sudyka. - [R. 51; nr [1]/8 - [9]/16. - Krosno: Wojew6dzki Dom Kultury, cm 17. INFORMATOR Organizacyjny Zarzqdow Wojewodzkich PTTK w KroSnie, PrzemySlu i Rzeszowie / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarzqd Wojewodzki [w Rzeszowie]; red. Bronisiaw Cmela. - nr Rzesz6w: PTTK, cm 18. INSTALOWIEC I pismo zaiogi Przedsiebiorstwa Instalacji Przemysiowych,,Instal1'; red. Julian Woiniak. - [R. 21, nr Rzeszow, cm 19. KRONIKA Diecezji Przemyskiej OL [Obrzqdku Lacinskiego] / Kuria Biskupia; red. Wiadyslaw Giowa, Stanisiaw Krzywinski, Zdzisiaw Majcher. - [R. 731 z PnemyS1, cm Dwumies. 20. KRONIKA Diecezji Sandomiersko- Radomskiej: miesiqcznik poswiecony sprawom diecezji. - R Sandomierz, LOMBARD: przemyski informator kulturalny / red. Jacek Macina. - R. 5, nr PrzemySl: Wojewodzki Dom Kultury, cm Mies. MATERIALY i Studia Muzealne t. 6 = poz NAD Wisiokq / pismo Miejskiego komitetu SD [Stronnictwa Demokratyczne- go] w Mielcu; red. Edward ~yrkowski. - R. 1, nr Mielec, cm Kwart. 23. NASZ Gios 1 gazeta miqdzyzakladowa Lancuckiej Fabryki hub, LZPS,,Polmos", ZPO,,VistulaH, MPGKiM w Lancucie; red. Adam Kunysz. - R. 7, nr 1-?. - Lancut, ? cm 24. NONPAREL: Jednodniowka Rzeszowskich Zakiadow Graficznych. - nr Rzeszow: RzZG, cm 25. NOWINY: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Krosno, PrzemyS1, Rzeszow, Tarnobrzeg 1 red. Henryk Paslawski. - [R. 391, nr Rzeszow, cm Mutacje: Pon., piqtki, sob. - Wyd. 1 Wt., Srody, czw. - Wyd. 1, Wyd. 1, 2. Brak Wyd. 1, 2 w numerach z dnia 1 V, 17/18 VI, 24 XI1 oraz 3 1 XII. W wyd. sobotnio-niedzielnympodtytd,,magaynw. Dodatek niesamoistny ciqgly w numerach poniedzialkowych,,stadion". Dodatek samoistny ciqgly,,widnokrqg". 26. PODKARPACIE: tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej I red. Artur Bata. - R. 17 [wlasc. 181, nr 1-5 1/52. - Krosno, cm 27. PROFILE: miesiccznik spoieczno-kulturalny / red. Daniel Czarnota. - [R. 221, nr Rzeszow, cm 28. PRZEGLAD Techniczny: biuletyn techniczno-ekonomiczny HS W / [Kombinat Przemysiowy Huta Stalowa Wola]; red. M[ieczysiaw] Moskal. - [R. 2, nr 11 (czerwiec 1986). - Stalowa Wola: KPHSW, cm Kwart. - Tyt. okl.: Przeglqd Techniczny Huty Stalowa Wola. Tyt. poprzedni: Informacja Techniczna

17 29. ROCZNIK Historyczno-Archiwalny I Archiwum Panstwowe w PrzemySlu; red. Zdzislaw Koniecmy. - [T PrzemyS1, cm 30. ROCZNIK Kolbuszowski I Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej; red. Halina Dudzinska i in. - nr 2. - Kolbuszowa, cm 3 1. ROCZNIK Nauk Medycznych I Towarzystwo Przyjacioi Nauk w PrzemySlu. Societas Scientiarum ac Litterarum Premisliensis. Sekcja Nauk Medycznych; red. Stanisiaw Sobocki, t PrzemySl, cm 32. ROCZNIK Statystyczny Wojewodztwa KroSnienskiego I Wojew6dzki Urzqd Statystyczny; red. Jozef Wqgrzyn. - R Krosno, cm 33. ROCZNIK Statystyczny Wojewodztwa Przemyskiego I Wojew6dzki Urzqd Statystyczny w PrzemySlu; red. Ryszard Hajduk. - PrzemySl, cm Dane z 1986 roku na tle infonnacji z lat poprzednich. 34. ROCZNIK Statystyczny Wojewbdztwa Rzeszowskiego I Wojew6dzki Urzqd Statystyczny w Rzeszowie; red. Aleksander Bosek. - R Rzeszbw, cm 35. ROLA Katolicka: Nieregularny Tygodnik Diecezjalny I Kuria Biskupia w Przemy- Slu. - [R.?I, nr 7. - PrzemySl, ok. 20 cm Powiel. Znany nr 2 z 15 IX. 36. RZESZOWSKI Zelmer 1 pismo zaiogi Zaklad6w Zmechanizowanego Sprzetu Domowego,,Predom-Zelmer" im. A. Micaia; red. Barbara Samolewicz. - [R. 91, ru Rzesz6w, cm 37. RZESZOW SKIE Zeszyty Naukowe: Prawo. Ekonomia. Rolnictwo / Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej. Filia w Rzeszowie; Akademia Rolnicza im. H. KoHqtaja. Filia w Rzeszowie; red. Jan Winiarz [i in.]. - R. 5, t Rzeszdw, cm 38. SERWIS Informacyjny: biuletyn KW PZPR [Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] w Rzeszowie I Wydziai Ideologiczny, Kultury i Informacji KW PZPR; red. Tadeusz Ochyra. - R. 6, nr Rzesz6w, cm Niereg. - Do uz. wew. 39. SERWIS Informacyjny INTE / WOjewodzki OSrodek Postepu Rolniczego W Boguchwale. - [R. 21, nr [Boguchwaia], cm 40. SERWIS Informacyjny INTE I oprac. Maria Malacha; Wojewodzki OSrodek POstepu Rolniczego W Boguchwale. - [R. 31, nr 1-12/13. - [Boguchwala], cm 41. SIARKA 1 pismo zal6g przemyslu siarkowego Tarnobrzeg-Grzyb6w; red. Marek LubaS. - [R. 241, nr Tarnobrzeg, cm 42. SOCJALISTY CZNE Tempo / pismo Kombinatu Przemysiowego Huta,,Stalowa Wola"; red. Jacek Koieczko. - R. 36 [wtasc. 371, nr 1-52/53. - Stalowa Wola, cm 43. STADION: dodatek sportowy,,nowin". - [R. 311, nr Rzeszow, cm Dodatek niesamoistny. Ukazuje sic w poniedziaikowych numerach. 44. SZKLANE Zagiebie / pismo Kro- Snienskich Hut Szkia; red. Bogusiaw Lec-

18 ki. - [R. 131, nr Krosno, crn 45. TYGODNIK NadwiSlanski: pisrno Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej I red. Kazirnierz Lesiecki. - R. 7, nr Tarnobrzeg, crn 46. WIADOMOSCI Fabryczne / pisrno Wytwbrni Sprzqtu Kornunikacyjnego,,PZL Rzeszbw"; red. Zbigniew Szerer. - R. 35, nr Rzeszbw, crn 47. WIADOMOSCI Polrnozbytu / PP Polrnozbyt w Rzeszowie; red. Barbara Sarnolewicz. - [R. 41, nr Rzeszow, crn Od nr 2 red. Jerzy Gancarz. 48. WIDNOKRAG: kultura - nauka - ogwiata. - [R. 201, nr Rzeszbw, crn Dod. samoistny do,,nowin" 49. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 9: Budownictwo i Iniynieria Srodowiska 1 red. Michal Galda. - z Rzeszbw: Wydaw. Uczelniane PRz, crn Niereg. - Tyt. z. 4.,,Edward Motak: Fundamenty bezpoirednie. Wytyczne projektowania". 50. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 19: Nauki Spoleczne I red. Andrzej Daszkiewicz. - [z Rzeszow: Wydaw. Uczelniane PRz, cm Niereg. - Tyt. z. 3.,,Jakub Daszkiewicz: Przeiycie estetyczne poezji" ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Folia Scientiarurn Universitatis Technicae Resoviensis nr 34; nr 38: Maternatyka i Fizyka 1 red. Jan Stankiewicz. - z. 5; z. 6: Maternatyka. - Rze- szow: Wydaw. Uczelniane PRz, crn Niereg. Tyt. z. 5.,,Jozef Banai: Applications of measures of noncompactness to various problems. 52. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 29, 35-36: Mechanika I red. Henryk Kopecki. - [z. 1 1 ; z. 14; z Rzeszbw: Wydaw. Uczelniane PRz, crn Niereg. - Tyt. z. 14.,,Monotematyczny zbiq referatow pod red. Jerzego Lunarskiego"; z. 15.,,XV Szkola Trybologiczna: materialy konferencji zorganizowanej przez Sekcjq Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budowy Maszyn Politechniki Rzeszowskiej". 53. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 37: Elektrotechnika 1 red. Jerzy Bajorek. - z Rzeszow: Wydaw. Uczelniane PRz, crn Niereg. - Tyt. z. 6.,,XIX Miqdzyuczelniana Konferencja Metrologow". 54. ZIEMIA Opatowska / Urzqd Miasta i Grniny w Opatowie; Towarzystwo Przyjaciol Zierni Opatowskiej; [red. Irena Batugowska]. - [R. I.], nr 1. - Opatow: UMiG, cm Kwart. 55. ZYCIE Przernyskie: tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej l red. Zygrnunt Marciak. - R. 21, nr 1-51/52. - Przernyil, crn 3. OPRACOWANIA DOTYCZACE CALOSCI REGIONU 56. BARTOSZEWICZ TOMASZ: W eksporcie nie rnoze by6 zaleglosci. W tancuckiej Fabryce grub. RzeczpospoZita 1987 nr 112s.3.

19 57. BILSKAA.: DaC i wziqk - co najlepsze. Nowiny 1987 N 71 s. 4. Wspolpraca Fabryki Amortyzatorow,,Polmom w Krosnie z Zakiadem Dkwigbw Samochodowych w Drohobyczu (ZSRR). 58.CAPIGA ANDRZEJ: Na glinianych nogach. Tyg. Nadwiil nr 39 s. 1, 5, il. Z problemow eksportowych Zakiadow Metalowych,,DezametW w Nowej Dqbie. 59. GRYMUZA HENRYK: Dobrosqsiedzka wspolpraca. Tyg. Rob nr 24 s. 13. Wspolpraca gospodarcza i kulturalna woj. przemyskiego z obwodem lwowskim w Ukrainskiej SRR. 60. Cj.k.): Nawiqzanie przyjacielskich kontaktow. Kabardyjsko-Balkarska ASRRwojewodztwo tarnobrzeskie. Vg. Nadwiil nr 22 s. 1,4, il. * JELISIEJEW JEW- GIENIJ: Z wizytq przyjakni i braterstwa. Tamze. 61. KOLIJEWICZ LESLAW: Jezeli dwaj robiq to samo... Nowiny 1987 nr 136 s. 4. Wspolpraca Zaklad6w Przemysh Gumowego,,Stomilw w Sanoku i,,siarkopolu" w Tarnobrzegu z ZSRR. 62. KRASNICKI ZDZISLAW: Za rniedzq Lwow za miedzq PrzemyS1. Veto 1987 nr 45 s. 8. Dotyczy wsp6lpracy handlowej. 63. KRYCA BOGDAN: Glebszy oddech. Rozm. W[alenty] Sowa. Nowiny 1987 nr 53 s. 4.* JOVANOVIC NESTOR P.: Partnerstwo. Chicago-Stalowa Wola. Rozm. Walenty Sowa. Tamze nr 227 s. 5, portr. 64. LOKAJOWA HALINA: Od Talina do Tbilisi. Nowiny 1987 nr 261 s. 3. Kontakty miqdzy zalogami rzeszowskich zakiad6w pracy a zakladami w ZSRR. 65. MK: Medycyna nie zna granic. zycie Przemys nr 2 s. 10, il. Dotyczy wspolpracy sluzby zdrowia woj. przemyskiego i obwodu Iwowskiego. 66. MADZINSKI KRZYSZTOF: Klienta moina nabrac tylko raz. Rozm. Jacek Stachiewicz. Nowiny 1987 nr 4 1 s. 3. Uslugi serwisowe,,bumar-u" Huty Stalowa Wola w ZSRR. 67. NYCZEK MIECZYSLAW: Bez sehetow. Nowiny 1987 nr 118, s. 4, il. Dotyczy wspolpracy przeworskich Zakladow Odziezowych,,Vistula" w Przeworsku z Zakladami Odzieiowymi we Lwowie. 68. PAJAK JACEK: Jak handlowac z zagranicq? Podkarpacie 1987 nr 6 s. 5, il. Dotyczy woj. krosniehskiego. 69. PIATEK ANDRZEJ: Wspolpraca. Nowiny 1987 nr 148 s. 3. Wspblpraca uczelni pedagogicznych z pafistw socjalistycznych z WSP w Rzeszowie. 70. PIECHOTA WLADYMIR: Waine sq konkrety. Rozm. Maurycy Kamieniecki. Nowiny 1987 nr 178 s Toi: Rzeczpospolita 1987 nr 180 s. 7. M.in. dotyczy wsp6lpracy Lwowa z Przemyslem i Rzeszowem. 71. PSZCZ~LKOWSKI MIECZYSLAW: Dosiadanie tego samego konia. Rozm. Anna Koniecka. Nowiny 1987 nr 244 s. 3. Dotyczy kontaktow handlowych Huty Stalowa Wola ze Zwiqzkiem Radzieckim. 72. RYCZAJ TADEUSZ: BezpoSrednia wsp6ipraca Mielec - Woronez. Sknyd. Pol nr 26 s. 3, il., portr. * MICHAJLOW OLEG: BezpoSrednia wspolpraca Woronez - Mielec. Tamie nr 39 s. 3, il., portr. * RY- CZAJ T.: 11-em szybciej. Rozm. Franciszek

20 Pipala. Nowiny 1987 nr 1 s. 4, il. * ZATOR- SKI RYSZARD: Mielec iyje z eksportu. Nowy etap wspblpracy z Woroneiem. Pyb. Ludu 1987 nr 128 s. 7, il. Wspblpraca Mieleckiej Wytworni Sprzqtu Komunikacyjnego z Woroneskim Produkcyjnym Zjednoczeniem Lotnictwa. 73. (stan): KroSniehskie otwarcie. Gaz. Mlod nr 54 s. 4. Dotyczy wspblpracy naukowo-technicznej ZSMP w Krosnie z zakladami krajow socjalistycznych. 74. SPOTKANIA z NRD. Tyg. Nadwiil nr 43 s. 3, il. Dotyczy m.in. wspblpracy woj. tarnobrzeskiego z Niemieckq Republikq Demokratycznq. 75. SZEGDA JANUSZ: Rodem z Tarnobrzeskiego. Oprac... Tyg. Nadwiil nr 21 s. 5. Dotyczy wplywbw z eksportu w woj. tamobrzeskim. 76. TARNAWSKA DANUTA: Eksportuj ieby iyc. Progi istniejq tylko w wyobraini. Nowiny 1987 nr 158 s. 4. Problemy eksportowe zakladbw przemyslowych woj. poludnio,wo-wschodnich. 77. TARNAWSKA DANUTA: TrafiC do paryskiego salonu... Nowiny 1987 nr 54 s. 3. Dotyczy eksportu Spbldzielni Pracy Przemyslu Skbrzanego,,Askow w Rymanowie. 78. TOFILSKJ JOZEF: Nowe moiliwosci wspblpracy i integracji gospodarczej. Rozm. S[lawomir] Balda. Nowiny 1987 nr 136 s. 3. Wspblpraca woj. kroinienskiego i wschodnioslowackiego (CSRS). 79. (wp): Zaczqlo siq od.,rotela". St. Powsz nr 86 s. 5, il. Wspblpraca rzeszowskiego,,zelmerum z zagranite 80. WITKOWSKI BOGUSLAW: WSp61- praca z ZSRR. Skrzyd. Pol nr 1 s. 5, il. WSK PZL Mielec, woj. rzeszowskie WOJCIESZONEK W[IESLAW]: Czy eksport siq oplaca? Oprac... ZYcie Przemys nr 18 s. 6. Na przykladzie woj. przemyskiego. 82. WOZNIAK J ULIAN : Kusionowy Slad na ziemi. Nowiny 1987 nr 189 s. 4, il. Dotyczy pracy Rzeszowskiego Przedsiqbiorstwa Budownictwa Przemyskiego i,,hydrobudowy" na Slowacji. 83. WUJEK EWA: Paryi w,,jarlanie". Rozm. Elibieta Kolano. Nowiny 1987 nr 213 s. 3. Dotyczy wspblpracy,,jarlanu" z paryskq projektanm odzieiy. 84. ZIELINSKJ ANDRZEJ: Eksportowe dylematy rzeszowskiego,,instalu". Rzeczpospolita 1987 nr 200 s. 3. Wspblpraca miqdzynarodowa zob. teipoz. 191, 710, 744, 821, 832, 873, 882, 948, 962, 981, 992, 1006, 1200, 1211, 1216, , 2014, 2120, , 2328, 2568, 2567 b) Zwiqzki z Polonip 85. BESZ Z[DZISLAW]: Dar zza wielkiej wody. ~ycie Pnemys nr 51/52 s. 19, il. Zwiqzki Bronislawa Kaima z woj. przemyskim. 86. BISKUP BOGDAN: Abym miala gdzie wrbcic. Nowiny 1987 nr 154 s. 4, il. Zwiqzki Stanislawy Pedersen z Kanady z Kaszycami, woj. przemyskie.

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Opisy

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki Król Stanisław (1904-1981) : księgarz kielecki Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Jedno, Anna : Stanisław Król 1904-1981 // W: Raptularz Kielecki. [T.] 3 / red. Ryszard Miernik ; Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewddzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Opisy

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15.

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15. Wykaz bibliotek i instytucji, gdzie można znaleźć naszą monografię pt. Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego : 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Aura Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR 1. Amatorskie badania regionalne / oprac. Franciszek Kotula. - Rzeszów : Muzeum w Rzeszowie, 1958. sygn. WypRz 2380 B, WypRz 6743 B 2. Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism.

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism. TYTUŁ CZASOPISMA FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Charaktery Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Do Rzeczy Dobre Rady Filia

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych :

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, 2016 r. Wyboru

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin zestawienie bibliograficzne w wyborze Bibliografia podmiotu Staszic Stanisław : Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIE ****************************

PODZIĘKOWANIE **************************** PODZIĘKOWANIE **************************** W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZO KULTURALNEGO WIKLINA 2008 RUDNIK NAD SANEM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PATRONOM I SPONSOROM IMPREZY ZA

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015 1. 21 wiek F 6 2. Abecadło 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Animal Planet 7. Aura 8. Auta (mies. dla dzieci) F 6 9. Auto Świat 10. Auto Motor i Sport 11. ialski Przegląd Akademicki 12. ialskopodlaski

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

W RZESZOWIE RZESZOWSZCZY ZNY

W RZESZOWIE RZESZOWSZCZY ZNY W RZESZOWIE B I B L I O G R A FIA RZESZOWSZCZY ZNY wo JEW~DZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY 11972 Wykonano w Oddziale,,ResovianaM WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASEAWSKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Archiwum Medycyny Płockiej Aura Auto Kurier

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka W Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Marzec 1968 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO

RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Re~ionalne j Wojewbdzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Rada Wydawnicza: Zdzisiaw Darai, Ewa Golebiowska,

Bardziej szczegółowo

Tutaj już byliśmy z mobilnymi stanowiskami ZIP:

Tutaj już byliśmy z mobilnymi stanowiskami ZIP: Tutaj już byliśmy z mobilnymi stanowiskami ZIP: Data Miejscowość Lokalizacja 10.07.2013 Rzeszów Komenda Miejska Policji Urząd Marszałkowski 11.07.2013 Rzeszów Urząd Wojewódzki 12.07.2013 Rzeszów Komenda

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016 1. 21 wiek B 2. Abecadło B 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Apetyt B 7. Auto Świat 8. Auto Motor i Sport B 9. Bialski Przegląd Akademicki 10. Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki 11. Biblioteka w Szkole

Bardziej szczegółowo

Roczniki czasopism. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979, 1980, 1981, 1982-(brak nr 1 ; 2), 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

Roczniki czasopism. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979, 1980, 1981, 1982-(brak nr 1 ; 2), 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 ACTA GEOLOGICA POLONICA (kwart.) 1951, 1953, 1954, 1955(jest nr 4), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (WYNIKI PRAC BADAWCZYCH I STUDIALNYCH Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury ZR 0001 ZR 0002 ZR 0003 ZR 0004 ZR 0005 ZR 0006 ZR 0007 ZR 0008 ZR 0009 ZR 0010

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Załącznik nr 10 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy

Bardziej szczegółowo

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia,

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia, Lista dokumentów 1) Szyfrogram nr 397, 14 stycznia, minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski o drugiej część X plenum KC PZPR i przyspieszeniu wyborów do Sejmu 2) Szyfrogram nr 882, 27 stycznia,

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90.

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90. Konstanty LEWICKI 1..1722..1747 Laszki Murowane mieszczanin Aft..1776 Occu-2 Descr -3-4 Res 's father 1 M 2 M 3 M 4 M 5 F 's mother 5.02.1747 Laszki Murowane Marianna KILAROWICZ 5..1747 Laszki Murowane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne Czasopisma Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne CZASOPISMA dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Region świętokrzyski: struktura, gospodarka

Region świętokrzyski: struktura, gospodarka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Region świętokrzyski: struktura, gospodarka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2011 Wydawnictwa zwarte 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu Państwa.. Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki

Repetytorium z matematyki Repetytorium z matematyki (poziom podstawowy rozszerzony) materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 202 Załącznik nr 2 Liczba. 3 Magazyn Szczęśliwej Nastolatki 8 2. 2 Wiek 3. Abecadło 3 4. Architektura-Murator 5. Atest

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG ( )

OSKAR KOLBERG ( ) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OSKAR KOLBERG (1814 1890) Literatura dostępna w zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr 2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Liczba 1. 21 Wiek 1 8% 2. Abecadło 1 8% 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO, wykdnano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Regionalne j W o jewbdzkie j Biblioteki Publiczne j w

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY

WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY Wykonano w Oddziale,,ResovianaV WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASEAWSKA Projekt okladki: Adolf Jakubowicz Redaktor techniczny:

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2013/2014 KOPKCh VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza Patronat: Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza Prezydent

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG /

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak - życie i dzieło

Janusz Korczak - życie i dzieło PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE FILIA W LUBARTOWIE Janusz Korczak - życie i dzieło Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowała Halina Soszka LUBARTÓW 2012

Bardziej szczegółowo