Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów"

Transkrypt

1 Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów III konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych aspekty prawne, realizacja inwestycji, finansowanie, technologie Warszawa, lutego 2011 Hierarchia celów DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 2 1

2 Ilość odpadów w a dochód narodowy w krajach UE [kg per capita] [ per capita] Źródło: Eurostat, Składowanie, recykling, spalanie w Unii Europejskiej 4 2

3 Spalarnie w Europie Lokalizacja spalarni odpadów komunalnych w Europie (stan - rok 2007) 5 Polska - rok 2013? Chodzież Konin Planowana lokalizacja spalarni w Polsce Hrubieszów 6 3

4 Jaki mamy wybór? Składowiska? Recykling? MBT (MBA, MBS, MBP)? Spalanie???? Piroliza? Zgazowanie? Plazma? 7 Co to jest piroliza? Pirolizą nazywamy proces transformacji termicznej bogatych w węgiel substancji organicznych, który odbywa się w podwyższonych temperaturach, w środowisku całkowicie pozbawionym tlenu bądź przy jego pomijalnie małej obecności. Proces ten jest z natury endotermiczny i przebiega w temperaturach od 500 do 1000 C 8 4

5 Produkty pirolizy gaz pirolityczny - zawierający głównie wodór, metan, etan i ich homologi, tlenek i dwutlenek węgla oraz siarkowodór, amoniak, chlorowodór, fluorowodór i inne, koks pirolityczny - faza stała zawierająca węgiel oraz metale i inne substancje inertne, faza ciekła - zawierająca mieszaninę olejów, smół oraz wody i rozpuszczonych w niej prostych aldehydów, alkoholi i kwasów organicznych 9 Co to jest zgazowywaniez gazowywanie? Zgazowywanie jest procesem przemiany paliwa stałego w gazowe ( Holzgas ). Zachodzi ono w temperaturach bliskich 1000 C w obecności czynnika utleniającego (powietrze, tlen, para wodna). Produktami zgazowania są zazwyczaj wodór i tlenek węgla, a także niewielkie ilości metanu, dwutlenku węgla, azotu i pary wodnej. Wartość opałowa gazu otrzymanego w wyniku zgazowania waha się ok MJ/Nm

6 Spalanie Spalanie bardzo szybka reakcja chemiczna paliwa z tlenem (utlenianie), której towarzyszy wydzielenie bardzo dużej ilości ciepła oraz emisja promieniowania. Proces przebiega powyżej temperatury zapłonu paliwa przy określonym nadmiarze tlenu. Spalanie całkowite zachodzi wtedy, gdy całe paliwo ulegnie utlenieniu (spaleniu). Spalanie zupełne zachodzi wtedy, gdy wszystkie produkty procesu spalania są niepalne. W praktyce żaden proces spalania nie jest spalaniem ani całkowitym ani zupełnym. 11 Piroliza, zgazowanie, spalanie 12 6

7 Przykłady instalacji Schwel-Brenn-Verfahren, Thermoselect, PKA Verfahren, DBA-Verfahren, THIDE (EDDITH), SVZ Scharze Pumpe, i wiele, wiele innych 13 Schwel-Brenn Brenn-Verfahren Instalacja w Wiblingen Pierwsze założenia W 1988 roku w Wiblingen koło Ulm (Niemcy) instalacja pilotowa - ok. 0,2 t/h. W 1990 roku podjęto decyzję o budowie instalacji w skali przemysłowej o wydajności ok t/rok (2 x 7 t/h) w Fürth koło Norymbergi. Instalacja ta została oddana do użytku na poczatku 1997 roku, ostatecznie po licznych awariach zamknięta w 2000 roku. 14 7

8 Schwel-Brenn Brenn-Verfahren Widok instalacji Schwel-Brenn- Verfahren w Fürth w marcu 1997 roku podczas rozruchu technologicznego 15 Thermoselect W 1989 roku powstała mieszana Szwajcarsko-Włosko- Niemiecka grupa kapitałowa, która sfinansowała prace badawcze nad nową technologią termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Efektem tych prac było wybudowanie we Włoszech w miejscowości Fondotoce na przedmieściach Verbanii (nad Lago Maggiore) instalacji pilotowej o projektowanej wydajności 4,2 t/h. W rzeczywistości nigdy nie udało się na tej instalacji osiągnąć wydajności większej niż 3 t/h. W 1999 roku wybudowa -no w Niemczech w Karlsruhe instalację o wydajności ok t/rok oraz w Ansbabach (rok 2001) o wydajności ok t/rok. Instalacja w Karlsruhe po licznych awariach została uruchomiona latem roku Budowa instalacji w Ansbach została latem 2001 wstrzymana. 16 8

9 Thermoselect Instalacja Thermoselcet w Fontodoce (Włochy) 17 Thermoselect W Karlsruhe liczne awarie podczas rozruchu technologicznego spowodowały, że trwał on prawie 2,5 roku. Wystąpiły poważne problemy z dotrzymaniem norm emisji zanieczyszczeń. Newralgicznym punktem instalacji jest dolna część reaktora w której panuje temperatura ok o C. Technologia ta wymaga bardzo kalorycznych odpadów. W cywili obecnej pracuje osiem instalacji wg technologii Thermoselect: jedyna w Europie w Fontodoce (Włochy) oraz 7 instalacji (Chiba, Mutsu, Nagasaki, Kurashiki, Yorii, Tokushima i Osaka) w Japonii. Instalacja w Karlsruhe została w 2006 roku ostatecznie zamknięta. 18 9

10 Thermoselect 19 Thermoselect Karlsruhe Planowana wydajność instalacji: Mg/rok (3 x Mg/rok) 1999: t = 22,22 % 2000: t = 16,40 % 2001: t = 13,15 % 2002: t = 44,54 % 2003: t = 53,33 % 20 10

11 Thermoselect w Japonii Mutsu Chiba Lokalizacja Chiba Mutsu Nagasaki Kurashiki Yorii Tokushima Osaka Rodzaj odpadów komunalne przemysłowe komunalne przemysłowe komunalne przemysłowe przemysłowe Wydajność [Mg/db] Ilość linii PKA Verfahren Prace nad tą technologią podjęte zostały pod koniec lat osiemdziesiątych w Niemczech. W 1992 roku w miejscowości Freiberg niedaleko Drezna (Niemcy) została wybudowana instalacja pilotowa o wydajności ok t/rok (0,3 t/h) na której prowadzono badania procesu. W roku 2000 wybudowano instalację przemysłową o wydajności ok t/rok w miejscowości Aalen (Bawaria). W 2004 roku oddano do użytku instalację wydajności ok t/rok we Freibergu. W 2007 roku firma zbankrutowała

12 PKA Verfahren Widok instalacji PKA w Aalen 23 DBA-Verfahren 24 Widok instalacji w Burgau - WasteGen (UK), DG Engineering (D) 12

13 DBA-Verfahren Instalacja w Burgau 25 DBA-Verfahren Na bazie doświadczeń z Burgau w 2001 roku wybudowano instalację pirolizy w Hamm o wydajności Mg/rok (2 linie), w której gaz pirolityczny i koksik spalano w pobliskiej elektrowni (Kraftwerk Westfalen 2x152MW). W czerwcu 2010 roku instalacja w Hamm została zamknięta

14 THIDE - Pyrolysis THIDE - we współpracy z Francuskim Instytutem nafty opracowano nową technologię pirolityczną - EDDITH Process dla odpadów komunalnych. W latach 90-tych wybudowano instalacje doświadczalną w Vernouillet we Francji. Technologia bardzo zbliżona do wcześniej omawianych. W 1999 roku wspólnie z Hitachi wybudowano w Japonii instalację w Nakaminato ( t/rok) W 2002 roku oddano we Francji do użytku instalację Arthelyse w Arras o wydajności t/rok. W 2009 roku instalacja ta została zamknięta. 27 THIDE - Pyrolysis Nakaminato Arras Vernouillet 28 14

15 Zgazowanie odpadów Technologia zgazowania odpadów realizowana w Schwarze Pumpe 29 Zgazowanie - SVZ Sekundärrohstoff Verwertungszentrum Schwarze Pumpe (SVZ). Instalacja zgazowania odpadów komunalnych ( Mg/rok), osadów ściekowych ( Mg/rok), wysokokalorycznych odpadów przemysłowych ( Mg/rok) oraz odpadowego węgla brunatnego ( Mg/rok) została wybudowana w 1996 roku na terenie zakładów chemicznych w miejscowości Schwarze Pumpe. Wydajność instalacji zgazowania - 35 Mg/h. Otrzymany gaz syntezowy (ze zgazowania) był wykorzystywany do produkcji metanolu (metoda katalityczna) w ilości ok Mg/rok

16 Zgazowanie - SVZ SVZ Samochód na Holzgas 31 Zgazowanie - SVZ Instalacja zgazowania (Schwarze Pumpe) 32 16

17 Zgazowanie - SVZ Instalacja produkcji metanolu (Schwarze Pumpe) 33 Zgazowanie - SVZ Technologię zgazowania ciśnieniowego (P = 2,5 MPa) oraz urządzenie (BGL-Gasifer) dostarczyła firma Lurgi wspólnie z firmą British Gas. Temperatura zgazowania o C. Produkcja gazu syntezowego m 3 /h. W 2004 roku SVZ zbankrutowało i zostało sprzedane nowemu inwestorowi (Siemens) za 1. Ponownie instalacja została uruchomiona w 2007 roku i od tego czasu służy do zgazowania jedynie węgla brunatnego

18 Zgazowanie odpadów 35 Kymijärvi - problem Funkcjonowanie instalacji zgazowania odpadów przy elektrowni Kymijärvi w Lahti stało się powodem wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Finlandii przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu (sprawa C-209/09). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału jeżeli gaz ze zgazowania odpadów jest współspalany w kotle energetycznym to jest to współspalanie odpadów, (Dyrektywa 2000/76/EC) natomiast jeżeli gaz ten jest oczyszczany przed wprowadzaniem do kotła to jest to energetyczne spalanie paliw (Dyrektywa 2001/80/EC) 36 18

19 Plazma Palnik plazmowy 37 Instalacje plazmowe Lp Instalacja Rodzaj odpadów Wydajność Mg/rok Rok budowy 1 Mihama-Mikata, Japonia Odpady komunalne i osadyściekowe Utashinai, Japonia Odpady komunalne Ottawa, Kanada Odpady komunalne Madison, USA Biomasa Montreal, Kanada Odpady komunalne Faringdon, Anglia Paliwo alternatywne (RDF)

20 Instalacje plazmowe Lp Instalacja Rodzaj odpadów Wydajność Mg/rok Rok budowy 1 Landskrona, Szwecja Popiół ze spalarni Kinuura, Japonia Popiół ze spalarni Bordeaux, Francja Popiół ze spalarni Shimonoseki, Japonia Popiół ze spalarni Imizu, Japonia Popiół ze spalarni Kakogawa, Japonia Popiół ze spalarni Maizuru, Japonia Popiół ze spalarni Instalacje plazmowe Lp Instalacja Rodzaj odpadów Wydajność Mg/rok Rok budowy 1 Jonquiere, Kanada Odpady z produkcji aluminium Morcenx, Francja Azbest Bergen, Norwqegia Odpady garbarskie Honolulu, USA Odpady medyczne Alpoca, USA Amunicja Iizuka, Japonia Odpady przemysłowe U.S. Navy Amunicja U.S. Army Broń chemiczna Taipei, Taiwan Odpady medyczne i baterie Osaka, Japonia PCBs Hawthorne, USA Amunicja Richland, USA Odpady niebezpieczne

21 Plazma odpady komunalne Mihama-Mikata Utashinai 41 Instalacja plazmowa 42 21

22 Plazma emisja zanieczyszczeń UWAGA: Instalacja plazmowa wymaga odpadów o kaloryczności MJ/kg Zapotrzebowanie mocy wynosi ok. 4 MJ/kg odpadów! 43 Spalanie piec obrotowy Spalarnia odpadów przemysłowych z piecem obrotowym 44 22

23 Spalanie piec obrotowy Dopalanie żużla w piecu obrotowym 45 Spalanie piec oscylacyjny Spalarnie odpadów komunalnych z piecem oscylacyjnym francuskiej firmy CYCLERVAL (1,5-7,0 Mg/h) 46 23

24 Spalanie piec oscylacyjny Piec oscylacyjny CYCLERVAL 47 Spalanie piec oscylacyjny CYCLERVAL schemat, instalacja oczyszczania spalin 48 24

25 Spalanie piec oscylacyjny CYCLERVAL - przykłady 49 Spalanie piec oscylacyjny Grimsby (Wlk.Bryt.) CYCLERVAL Mg/a (7 Mg/h) uruchomienie 2005 rok 50 25

26 Spalarnia komorowa ENER G Technologia ENER G firmy ENERGOS 51 Spalarnia komorowa ENER G Technologia ENER G firmy ENERGOS - aplikacje 52 26

27 Spalarnie fluidalne Złoże fluidalne: stacjonarne, cyrkulacyjne, rotacyjne 53 Spalarnie fluidalne 54 27

28 Spalarnie fluidalne Spalarnia odpadów komunalnych (BFB) w Dundee (Szkocja) Wydajność Mg/rok Dwa kotły fluidalne BFB - 17 MW th Moc elektryczna 10,5 Mw e Uruchomienie 1999 rok 55 Spalarnie fluidalne Madryt (1996) Mg/a (3 x Mg/a) fluidalna spalarnia odpadów komunalnych ROVITEC (EBARA Lurgi - Lentjes) 56 28

29 Spalarnie rusztowe Pierwsze spalarnie odpadów komunalnych 1874 (Destructor) 57 Spalarnie rusztowe 5 Ruszt 4 Lej zasypowy 3 Suwnica z chwytakiem 2 Bunkier 8 Kocioł parowy 9 Ekonomizer 10 Reaktor pół-suchego systemu oczyszczania spalin 11 Stacja przygotowania mleczka wapiennego 14 Komin 1 Hala wyładunkowa 15 Odżużlacz 16 Przenośniki żużla 12 Filtr workowy 6, 7 Wentylator powietrza pierwotnego 13 Wentylator ciągu 58 29

30 Spalarnie rusztowe Wybudowana w 1971 roku, Przebudowana i gruntownie zmodernizowana w 1994 roku, Wydajność Mg/rok (2 x 16,6 Mg/h) Spalarnia odpadów komunalnych Spittelau w Wiedniu (Austria) 59 Spalarnie rusztowe Nowa spalarnia odpadów komunalnych Pfaffenau w Wiedniu: - wydajność ok Mg/rok ( Mg/rok), - położona obok EbS Simmering - rozpoczęła pracę w październiku

31 Spalarnie rusztowe Isseane ( Mg/rok) Paryż (Francja) 61 Spalarnie rusztowe Projektowana wydajność g/rok (2 x 30,5 Mg/h) Termin zakończenia budowy - wrzesień

32 Spalarnie rusztowe Brescia ( Mg/rok) - Włochy 63 Spalarnie rusztowe Spalarnia w Manchesterze (Wielka Brytania) 4 linie 27,6 Mg/h = Mg/rok Aktualnie w budowie 64 32

33 Spalarnie rusztowe 65 Spalarnie rusztowe Manchester (UK) Mg/rok 66 33

34 Zmniejszenie oddziaływania spalarni na środowisko System SYNCOM (MARTIN GmbH): - recyrkulacja spalin, - wzbogacenie powietrza pierwotnego w tlen (24-35%) - kamera IR do kontroli procesu spalania - podniesienie temperatury spalania do ok o C System SYNCOM PLUS (MARTIN GmbH): - recyrkulacja pyłów i produktów suchego odsiarczania spalin, - mokra mechaniczna obróbka popiołów i żużli - recyrkulacja części popiołu 67 Spalarnia konwencjonalna 68 34

35 Spalarnia SYNCOM 69 Spalarnia SYNCOM PLUS 70 35

36 Porównanie systemów Żużeli popiół z technologii SYNCOM-Plus spełnia wymagania dyrektywy 2003/33/EC jak dla odpadów obojętnych 71 Spalarnia Arnoldstein (Austria) - system SYNCOM - (2006) Mg/rok 72 36

37 Spalarnie rusztowe W 2005 roku w całej Europie (w 19 krajach funkcjonowało 435 spalarni odpadów komunalnych o łącznej wydajności ok. 66,9 mln Mg/rok, Wśród nich było 382 spalarnie rusztowe, 27 spalarni fluidalnych, 18 spalarni z piecem obrotowym lub oscylacyjnym oraz 8 instalacji innych: 5 komorowych (ENER G) i 3 pirolizy (Burgau i Hamm oraz Arras), Wszystkie duże instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych wybudowane w ostatnich latach i znajdujące się aktualnie w budowie to instalacje rusztowe. 73 Koszty inwestycyjne i eksploata- cyjne różnych typów w spalarni 74 37

38 Możliwo liwości zastosowania różnych technologii spalania 75 Możliwo liwości zastosowania różnych technologii spalania 76 38

39 Podsumowanie Jedyną, sprawdzoną, w 100 % pewną technologią termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest ich klasyczne spalanie na ruszcie. Żadna z tzw. nowych technologii nie funkcjonuje na świcie w skali tys. Mg/rok. Technologia rusztowa jest najtańszą pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnych oraz posiada najwyższą sprawność energetyczną. W nowoczesnych spalarniach emisja zanieczyszczeń nie stanowi istotnego problemu. 77 III konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych aspekty prawne, realizacja inwestycji, finansowanie, technologie Warszawa, lutego 2011 Dziękuj kuję za uwagę! 39

Strategiczna inwestycja dla pomorskiej gospodarki odpadami Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku

Strategiczna inwestycja dla pomorskiej gospodarki odpadami Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku IPOPEMA / Poufne Strategiczna inwestycja dla pomorskiej gospodarki odpadami Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku 2 ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W GDAŃSKU Kraje starej

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Korzyści związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów w instalacjach energetycznych zastępowanie

Bardziej szczegółowo

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Co można nazwać paliwem alternatywnym? Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

"Trendy w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych JERZY M. ŁASKAWIEC Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Fabryka Kotłów SEFAKO SA

Trendy w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych JERZY M. ŁASKAWIEC Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Fabryka Kotłów SEFAKO SA "Trendy w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych JERZY M. ŁASKAWIEC Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Fabryka Kotłów SEFAKO SA KLASTER WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI w zakresie Generacji i Użytkowania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPALARNIE W EUROPIE I NA ŚWIECIE

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPALARNIE W EUROPIE I NA ŚWIECIE KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPALARNIE W EUROPIE I NA ŚWIECIE wrzesień 2009 Historia spalarni odpadów komunalnych Koncepcja niszczenia odpadów poprzez spalanie w urządzeniach specjalnie zaprojektowanych

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Problem zagospodarowania osadów ściekowych * wg GUS 2/24 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11

Bardziej szczegółowo

Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Europie i Polsce

Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Europie i Polsce Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Europie i Polsce Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Prezentacja danych statystycznych Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów

Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów Autor: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka ( Nowa Energia - nr 1/2011) Celem

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Białystok

Inwestor: Miasto Białystok Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn ) Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów

Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów dr hab. inż. Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Katedra Systemów Inżynierii Środowiska ul. Wólczańska 175, 90-94 Łódź tel. +48 4 631-37-95, fax.

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW

WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW MECHANIZMY SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MECHANIZM SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Odpady komunalne w przewaŝającej mierze składają się z substancji organicznych 2. Ich mechanizm spalania

Bardziej szczegółowo

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA PRZYKŁADZIE STUO W KRAKOWIE Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi Kpgo 2014 - projekt Istniejący

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE. Krosno, 24 czerwiec 2015r.

ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE. Krosno, 24 czerwiec 2015r. ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE Krosno, 24 czerwiec 2015r. PLAN PREZENTACJI Przesłanki budowy ITPO opalanego paliwem alternatywnym Założenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Prezentacja technologii termicznego przekształcania odpadów na przykładzie zrealizowanej inwestycji dla miasta Erfurt przez firmę VonRoll Inova

Prezentacja technologii termicznego przekształcania odpadów na przykładzie zrealizowanej inwestycji dla miasta Erfurt przez firmę VonRoll Inova Prezentacja technologii termicznego przekształcania odpadów na przykładzie zrealizowanej inwestycji dla miasta Erfurt przez firmę VonRoll Inova Kalisz, 7 październik 2008 r. Tadeusz Krężelewski Aleksander

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

Współczesne technologie gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie odzysku energii

Współczesne technologie gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie odzysku energii Konferencja: Gospodarka odpadami. Przetwarzanie. Recykling 22 października 2015 r., Katowice Współczesne technologie gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie odzysku energii Dr inż. Aleksander Sobolewski,

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna Szczecin 3 grudnia 2009 Elektrownia Dolna Odra PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Pomorzany moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt

Bardziej szczegółowo

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

Regionalny zakład przetwarzania odpadów Kompleksowa gospodarka odpadami Regionalny zakład przetwarzania odpadów Mechaniczno Biologiczne Suszenie Odpadów Kołobrzeg 2011 rok Regionalne instalacje Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Świadomi tradycji. Naładowani energią

Świadomi tradycji. Naładowani energią Großräschen 02 03 Naładowani energią Świadomi tradycji Odpady to cenne źródło energii. W instalacjach grupy EEW Energy from Waste pozyskujemy z nich energię od ponad 40 lat, produkując ekologiczny prąd,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy generowania gazu z węgla Janusz Kotowicz W14 Wydział

Bardziej szczegółowo

Dioksyny, furany i dl-pcb. - problemy gospodarki komunalnej. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Dioksyny, furany i dl-pcb. - problemy gospodarki komunalnej. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii procesowej i Ochrony Środowiska Dioksyny, furany i dl-pcb - problemy gospodarki komunalnej Dioksyny Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny

Bardziej szczegółowo

Wtórne odpady ze spalania odpadów komunalnych. Bariery i perspektywy ich wykorzystania

Wtórne odpady ze spalania odpadów komunalnych. Bariery i perspektywy ich wykorzystania Wtórne odpady ze spalania odpadów komunalnych. Bariery i perspektywy ich wykorzystania dr hab. inż. Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Bilans masy

Bardziej szczegółowo

Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków

Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków Autor: Sebastian Werle - Politechnika Śląska ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 9/2010) W roku 2007 wytworzono w Polsce 533 tys.

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KJN DO TERMICZNEJ UTYLIZACJI ODPADÓW I SPALANIA BIOMASY

INSTALACJA KJN DO TERMICZNEJ UTYLIZACJI ODPADÓW I SPALANIA BIOMASY Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 Henryk Karcz Zakład Urządzeń Kotłowych Politechnika Wrocławska Janusz Nunberg Polska Izba Gospodarki Odpadami Krzysztof Wierzbicki Instytut Budownictwa, Mechanizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016 NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Plan prezentacji 1. Technologia łuku plazmowego 2. Biogazownie II generacji 3. System produkcji energii z biomasy

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej I. Wardach-Święcicka, A. Cenian, S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Problematyka zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wwarszawie Uwagi wstępne Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 5. Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 5 Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Metody utylizacji odpadów Składowanie Termiczne metody utylizacji Biodegradacja (ograniczona do biodegradowalnych) Recykling

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA

Spis treści PRZEDMOWA Spis treści PRZEDMOWA 1. ODPADY NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU 1.1. Odpady niebezpieczne a środowisko 1.2. Definicja odpadów niebezpiecznych oraz ich klasyfikacja 1.3. Źródła powstawania odpadów 1.4. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski POLITECHNIKA ŚLĄSKA Etap 23 Model reaktora CFB, symulacja układu kogeneracyjnego IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego Wykonawcy Wydział Chemiczny Prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski,

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski, Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych Marcin Chełkowski, 05.02.2015 Osady ściekowe Różne rodzaje osadów ściekowych generowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Źródło:

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA AGRO Premiery Polska Słoma Energetyczna TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej LAUREAT XI EDYCJI

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem

Bardziej szczegółowo

Energoprojekt Katowice

Energoprojekt Katowice ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA Artur Gradziński Energoprojekt Katowice WSTĘP ENERGIA Z ODPADÓW W NOWOCZESNYCH SYSTEMACH CIEPŁOWNICZYCH. Nowoczesny system ciepłowniczy powinien spełniać wymagania systemu efektywnego,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Paliwa z odpadów. Aleksander Sobolewski, Maria Bałazińska Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Wprowadzenie. Paliwa z odpadów. Aleksander Sobolewski, Maria Bałazińska Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla VII Konferencja Paliwa z odpadów Chorzów, 14-16 marzec 2017 r. Wprowadzenie Paliwa z odpadów Aleksander Sobolewski, Maria Bałazińska Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla A B 2/20 Obszar tematyczny konferencji

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej

Bardziej szczegółowo

Spalanie biomasy stałej i paliw alternatywnych w technologii rusztowej. Tomasz Wolny, Fumar Sp. z o.o. dr inż. Rafał Rajczyk

Spalanie biomasy stałej i paliw alternatywnych w technologii rusztowej. Tomasz Wolny, Fumar Sp. z o.o. dr inż. Rafał Rajczyk Spalanie biomasy stałej i paliw alternatywnych w technologii rusztowej Tomasz Wolny, Fumar Sp. z o.o. dr inż. Rafał Rajczyk Warto zwrócić uwagę na następujące trendy: po osłabieniu na rynku biomasy w l.

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Instalacja zgazowania frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych

Instalacja zgazowania frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych Instalacja zgazowania frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych Karpacz, 23 Września 2015 Projekty systemowych Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Polsce Stan

Bardziej szczegółowo

Bezemisyjna energetyka węglowa

Bezemisyjna energetyka węglowa Bezemisyjna energetyka węglowa Szansa dla Polski? Jan A. Kozubowski Wydział Inżynierii Materiałowej PW Człowiek i energia Jak ludzie zużywali energię w ciągu minionych 150 lat? Energetyczne surowce kopalne:

Bardziej szczegółowo

W temperaturze 850 stopni... Zgazowanie zrębków parą wodną

W temperaturze 850 stopni... Zgazowanie zrębków parą wodną W temperaturze 850 stopni... Zgazowanie zrębków parą wodną Autor: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski ( Energia Gigawat luty 006) Wobec ograniczonych zasobów nieodnawialnych nośników energii oraz rosnącej

Bardziej szczegółowo

Współspalanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych w elektrociepłowniach - czy jest taka możliwość? Dr inż. Ryszard WASIELEWSKI

Współspalanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych w elektrociepłowniach - czy jest taka możliwość? Dr inż. Ryszard WASIELEWSKI Współspalanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych w elektrociepłowniach - czy jest taka możliwość? Dr inż. Ryszard WASIELEWSKI V KONFERENCJA Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie,

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Podstawowymi składnikami paliw są następujące pierwiastki: C, H, S oraz pierwiastki niepalne jak O, N oraz nieznaczne ilości związków mineralnych.

Podstawowymi składnikami paliw są następujące pierwiastki: C, H, S oraz pierwiastki niepalne jak O, N oraz nieznaczne ilości związków mineralnych. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z GEWiŚ Cz. I 1. Klasyfikacja, rodzaj i spalanie paliw Paliwami nazywamy substancje zawierające określony związek chemiczny lub mieszaniny różnych pierwiastków i związków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK ZUSOK Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK 1 Czym jest ZUSOK? Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych to wielobranżowe przedsiębiorstwo zajmujące się: segregacją odpadów

Bardziej szczegółowo

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż.

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk I Konferencja Biowęglowa, Serock 30-31 maj 2016 r. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów na oczyszczalni ścieków Płaszów budowa, rozruch, eksploatacja

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów na oczyszczalni ścieków Płaszów budowa, rozruch, eksploatacja Stacja Termicznej Utylizacji Osadów na oczyszczalni ścieków Płaszów budowa, rozruch, eksploatacja Zbigniew Malec Grzegorz Wojas Katowice, 19 marzec 2012r. Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie Projekt

Bardziej szczegółowo

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o.

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW MBUSTION Sp. z o.o. 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 120, Tel.: (42) 719-30-83, Fax: (42) 719-32-21 SPALANIE MĄCZKI ZWIERZĘCEJ Z OBNIŻONĄ EMISJĄ NO X Henryk Karcz

Bardziej szczegółowo

Wallstein Ingenieur GmbH. Mgr inż Mariusz Maciejewski

Wallstein Ingenieur GmbH. Mgr inż Mariusz Maciejewski Wallstein Ingenieur GmbH Mgr inż Mariusz Maciejewski Agenda 01 Historia i struktura Grupy Wallstein 02 Profil działalności - przegląd 03 CEECON system odzysku ciepła poprzez kondensację spalin w kotłach

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Zgazowanie. Opracowano na podstawie: LILIANA BONDER, MAREK MIROSZ Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych

Zgazowanie. Opracowano na podstawie: LILIANA BONDER, MAREK MIROSZ Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych Zgazowanie Opracowano na podstawie: LILIANA BONDER, MAREK MIROSZ Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych TOMASZ CHMIELNIAK, ZDZISŁAW ŻUROMSKI ZGAZOWANIE BIOMASY W UKŁADACH MAŁEJ MOC NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski Celem prowadzonych badań jest możliwość wykorzystania energetycznego pofermentu Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Przeciętny poznaniak każdego dnia wyrzuca kilogram odpadów. W skali miasta to ponad 250 tysięcy ton rocznie. Wraz z postępem cywilizacyjnym, śmieci

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Scenariusze rozwoju techniki dla ekologicznej energetyki Maria Jędrusik PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia na paliwo z odpadów

Elektrociepłownia na paliwo z odpadów www.strabag-energy.com Elektrociepłownia na paliwo z odpadów STRABAG Energy Technologies GmbH (SET) Jacek Chrząstek STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) TECHNOLOGIE Charakterystyka naszych SET-Technologii

Bardziej szczegółowo

Technologie przekształcania odpadów

Technologie przekształcania odpadów Alternatywne technologie unieszkodliwiania (wykorzystania) odpadów komunalnych Prof. dr hab. inż. Andrzej W. Jasiński Doradca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Przewodniczący Krajowej Komisji ds.

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Systemy ochrony powietrza. Wstęp do systemów redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. 1. Techniczne. 2.

Wprowadzenie. Systemy ochrony powietrza. Wstęp do systemów redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. 1. Techniczne. 2. Wstęp do systemów redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza Wykład Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, st. inżynierskie Kazimierz Warmiński, UWM w Olsztynie 1 Wprowadzenie Obecny stopień zanieczyszczenia powietrza

Bardziej szczegółowo

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013 www.strabag-energy.com ENERGY TECHNOLOGIES () 2013 Marki koncernowe Na rodzinę w Polsce składa się kilka marek, które łącznie oferują całe spektrum usług budowlanych na najwyższym poziomie. Marki te mają

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo