Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów"

Transkrypt

1 Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów III konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych aspekty prawne, realizacja inwestycji, finansowanie, technologie Warszawa, lutego 2011 Hierarchia celów DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 2 1

2 Ilość odpadów w a dochód narodowy w krajach UE [kg per capita] [ per capita] Źródło: Eurostat, Składowanie, recykling, spalanie w Unii Europejskiej 4 2

3 Spalarnie w Europie Lokalizacja spalarni odpadów komunalnych w Europie (stan - rok 2007) 5 Polska - rok 2013? Chodzież Konin Planowana lokalizacja spalarni w Polsce Hrubieszów 6 3

4 Jaki mamy wybór? Składowiska? Recykling? MBT (MBA, MBS, MBP)? Spalanie???? Piroliza? Zgazowanie? Plazma? 7 Co to jest piroliza? Pirolizą nazywamy proces transformacji termicznej bogatych w węgiel substancji organicznych, który odbywa się w podwyższonych temperaturach, w środowisku całkowicie pozbawionym tlenu bądź przy jego pomijalnie małej obecności. Proces ten jest z natury endotermiczny i przebiega w temperaturach od 500 do 1000 C 8 4

5 Produkty pirolizy gaz pirolityczny - zawierający głównie wodór, metan, etan i ich homologi, tlenek i dwutlenek węgla oraz siarkowodór, amoniak, chlorowodór, fluorowodór i inne, koks pirolityczny - faza stała zawierająca węgiel oraz metale i inne substancje inertne, faza ciekła - zawierająca mieszaninę olejów, smół oraz wody i rozpuszczonych w niej prostych aldehydów, alkoholi i kwasów organicznych 9 Co to jest zgazowywaniez gazowywanie? Zgazowywanie jest procesem przemiany paliwa stałego w gazowe ( Holzgas ). Zachodzi ono w temperaturach bliskich 1000 C w obecności czynnika utleniającego (powietrze, tlen, para wodna). Produktami zgazowania są zazwyczaj wodór i tlenek węgla, a także niewielkie ilości metanu, dwutlenku węgla, azotu i pary wodnej. Wartość opałowa gazu otrzymanego w wyniku zgazowania waha się ok MJ/Nm

6 Spalanie Spalanie bardzo szybka reakcja chemiczna paliwa z tlenem (utlenianie), której towarzyszy wydzielenie bardzo dużej ilości ciepła oraz emisja promieniowania. Proces przebiega powyżej temperatury zapłonu paliwa przy określonym nadmiarze tlenu. Spalanie całkowite zachodzi wtedy, gdy całe paliwo ulegnie utlenieniu (spaleniu). Spalanie zupełne zachodzi wtedy, gdy wszystkie produkty procesu spalania są niepalne. W praktyce żaden proces spalania nie jest spalaniem ani całkowitym ani zupełnym. 11 Piroliza, zgazowanie, spalanie 12 6

7 Przykłady instalacji Schwel-Brenn-Verfahren, Thermoselect, PKA Verfahren, DBA-Verfahren, THIDE (EDDITH), SVZ Scharze Pumpe, i wiele, wiele innych 13 Schwel-Brenn Brenn-Verfahren Instalacja w Wiblingen Pierwsze założenia W 1988 roku w Wiblingen koło Ulm (Niemcy) instalacja pilotowa - ok. 0,2 t/h. W 1990 roku podjęto decyzję o budowie instalacji w skali przemysłowej o wydajności ok t/rok (2 x 7 t/h) w Fürth koło Norymbergi. Instalacja ta została oddana do użytku na poczatku 1997 roku, ostatecznie po licznych awariach zamknięta w 2000 roku. 14 7

8 Schwel-Brenn Brenn-Verfahren Widok instalacji Schwel-Brenn- Verfahren w Fürth w marcu 1997 roku podczas rozruchu technologicznego 15 Thermoselect W 1989 roku powstała mieszana Szwajcarsko-Włosko- Niemiecka grupa kapitałowa, która sfinansowała prace badawcze nad nową technologią termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Efektem tych prac było wybudowanie we Włoszech w miejscowości Fondotoce na przedmieściach Verbanii (nad Lago Maggiore) instalacji pilotowej o projektowanej wydajności 4,2 t/h. W rzeczywistości nigdy nie udało się na tej instalacji osiągnąć wydajności większej niż 3 t/h. W 1999 roku wybudowa -no w Niemczech w Karlsruhe instalację o wydajności ok t/rok oraz w Ansbabach (rok 2001) o wydajności ok t/rok. Instalacja w Karlsruhe po licznych awariach została uruchomiona latem roku Budowa instalacji w Ansbach została latem 2001 wstrzymana. 16 8

9 Thermoselect Instalacja Thermoselcet w Fontodoce (Włochy) 17 Thermoselect W Karlsruhe liczne awarie podczas rozruchu technologicznego spowodowały, że trwał on prawie 2,5 roku. Wystąpiły poważne problemy z dotrzymaniem norm emisji zanieczyszczeń. Newralgicznym punktem instalacji jest dolna część reaktora w której panuje temperatura ok o C. Technologia ta wymaga bardzo kalorycznych odpadów. W cywili obecnej pracuje osiem instalacji wg technologii Thermoselect: jedyna w Europie w Fontodoce (Włochy) oraz 7 instalacji (Chiba, Mutsu, Nagasaki, Kurashiki, Yorii, Tokushima i Osaka) w Japonii. Instalacja w Karlsruhe została w 2006 roku ostatecznie zamknięta. 18 9

10 Thermoselect 19 Thermoselect Karlsruhe Planowana wydajność instalacji: Mg/rok (3 x Mg/rok) 1999: t = 22,22 % 2000: t = 16,40 % 2001: t = 13,15 % 2002: t = 44,54 % 2003: t = 53,33 % 20 10

11 Thermoselect w Japonii Mutsu Chiba Lokalizacja Chiba Mutsu Nagasaki Kurashiki Yorii Tokushima Osaka Rodzaj odpadów komunalne przemysłowe komunalne przemysłowe komunalne przemysłowe przemysłowe Wydajność [Mg/db] Ilość linii PKA Verfahren Prace nad tą technologią podjęte zostały pod koniec lat osiemdziesiątych w Niemczech. W 1992 roku w miejscowości Freiberg niedaleko Drezna (Niemcy) została wybudowana instalacja pilotowa o wydajności ok t/rok (0,3 t/h) na której prowadzono badania procesu. W roku 2000 wybudowano instalację przemysłową o wydajności ok t/rok w miejscowości Aalen (Bawaria). W 2004 roku oddano do użytku instalację wydajności ok t/rok we Freibergu. W 2007 roku firma zbankrutowała

12 PKA Verfahren Widok instalacji PKA w Aalen 23 DBA-Verfahren 24 Widok instalacji w Burgau - WasteGen (UK), DG Engineering (D) 12

13 DBA-Verfahren Instalacja w Burgau 25 DBA-Verfahren Na bazie doświadczeń z Burgau w 2001 roku wybudowano instalację pirolizy w Hamm o wydajności Mg/rok (2 linie), w której gaz pirolityczny i koksik spalano w pobliskiej elektrowni (Kraftwerk Westfalen 2x152MW). W czerwcu 2010 roku instalacja w Hamm została zamknięta

14 THIDE - Pyrolysis THIDE - we współpracy z Francuskim Instytutem nafty opracowano nową technologię pirolityczną - EDDITH Process dla odpadów komunalnych. W latach 90-tych wybudowano instalacje doświadczalną w Vernouillet we Francji. Technologia bardzo zbliżona do wcześniej omawianych. W 1999 roku wspólnie z Hitachi wybudowano w Japonii instalację w Nakaminato ( t/rok) W 2002 roku oddano we Francji do użytku instalację Arthelyse w Arras o wydajności t/rok. W 2009 roku instalacja ta została zamknięta. 27 THIDE - Pyrolysis Nakaminato Arras Vernouillet 28 14

15 Zgazowanie odpadów Technologia zgazowania odpadów realizowana w Schwarze Pumpe 29 Zgazowanie - SVZ Sekundärrohstoff Verwertungszentrum Schwarze Pumpe (SVZ). Instalacja zgazowania odpadów komunalnych ( Mg/rok), osadów ściekowych ( Mg/rok), wysokokalorycznych odpadów przemysłowych ( Mg/rok) oraz odpadowego węgla brunatnego ( Mg/rok) została wybudowana w 1996 roku na terenie zakładów chemicznych w miejscowości Schwarze Pumpe. Wydajność instalacji zgazowania - 35 Mg/h. Otrzymany gaz syntezowy (ze zgazowania) był wykorzystywany do produkcji metanolu (metoda katalityczna) w ilości ok Mg/rok

16 Zgazowanie - SVZ SVZ Samochód na Holzgas 31 Zgazowanie - SVZ Instalacja zgazowania (Schwarze Pumpe) 32 16

17 Zgazowanie - SVZ Instalacja produkcji metanolu (Schwarze Pumpe) 33 Zgazowanie - SVZ Technologię zgazowania ciśnieniowego (P = 2,5 MPa) oraz urządzenie (BGL-Gasifer) dostarczyła firma Lurgi wspólnie z firmą British Gas. Temperatura zgazowania o C. Produkcja gazu syntezowego m 3 /h. W 2004 roku SVZ zbankrutowało i zostało sprzedane nowemu inwestorowi (Siemens) za 1. Ponownie instalacja została uruchomiona w 2007 roku i od tego czasu służy do zgazowania jedynie węgla brunatnego

18 Zgazowanie odpadów 35 Kymijärvi - problem Funkcjonowanie instalacji zgazowania odpadów przy elektrowni Kymijärvi w Lahti stało się powodem wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Finlandii przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu (sprawa C-209/09). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału jeżeli gaz ze zgazowania odpadów jest współspalany w kotle energetycznym to jest to współspalanie odpadów, (Dyrektywa 2000/76/EC) natomiast jeżeli gaz ten jest oczyszczany przed wprowadzaniem do kotła to jest to energetyczne spalanie paliw (Dyrektywa 2001/80/EC) 36 18

19 Plazma Palnik plazmowy 37 Instalacje plazmowe Lp Instalacja Rodzaj odpadów Wydajność Mg/rok Rok budowy 1 Mihama-Mikata, Japonia Odpady komunalne i osadyściekowe Utashinai, Japonia Odpady komunalne Ottawa, Kanada Odpady komunalne Madison, USA Biomasa Montreal, Kanada Odpady komunalne Faringdon, Anglia Paliwo alternatywne (RDF)

20 Instalacje plazmowe Lp Instalacja Rodzaj odpadów Wydajność Mg/rok Rok budowy 1 Landskrona, Szwecja Popiół ze spalarni Kinuura, Japonia Popiół ze spalarni Bordeaux, Francja Popiół ze spalarni Shimonoseki, Japonia Popiół ze spalarni Imizu, Japonia Popiół ze spalarni Kakogawa, Japonia Popiół ze spalarni Maizuru, Japonia Popiół ze spalarni Instalacje plazmowe Lp Instalacja Rodzaj odpadów Wydajność Mg/rok Rok budowy 1 Jonquiere, Kanada Odpady z produkcji aluminium Morcenx, Francja Azbest Bergen, Norwqegia Odpady garbarskie Honolulu, USA Odpady medyczne Alpoca, USA Amunicja Iizuka, Japonia Odpady przemysłowe U.S. Navy Amunicja U.S. Army Broń chemiczna Taipei, Taiwan Odpady medyczne i baterie Osaka, Japonia PCBs Hawthorne, USA Amunicja Richland, USA Odpady niebezpieczne

21 Plazma odpady komunalne Mihama-Mikata Utashinai 41 Instalacja plazmowa 42 21

22 Plazma emisja zanieczyszczeń UWAGA: Instalacja plazmowa wymaga odpadów o kaloryczności MJ/kg Zapotrzebowanie mocy wynosi ok. 4 MJ/kg odpadów! 43 Spalanie piec obrotowy Spalarnia odpadów przemysłowych z piecem obrotowym 44 22

23 Spalanie piec obrotowy Dopalanie żużla w piecu obrotowym 45 Spalanie piec oscylacyjny Spalarnie odpadów komunalnych z piecem oscylacyjnym francuskiej firmy CYCLERVAL (1,5-7,0 Mg/h) 46 23

24 Spalanie piec oscylacyjny Piec oscylacyjny CYCLERVAL 47 Spalanie piec oscylacyjny CYCLERVAL schemat, instalacja oczyszczania spalin 48 24

25 Spalanie piec oscylacyjny CYCLERVAL - przykłady 49 Spalanie piec oscylacyjny Grimsby (Wlk.Bryt.) CYCLERVAL Mg/a (7 Mg/h) uruchomienie 2005 rok 50 25

26 Spalarnia komorowa ENER G Technologia ENER G firmy ENERGOS 51 Spalarnia komorowa ENER G Technologia ENER G firmy ENERGOS - aplikacje 52 26

27 Spalarnie fluidalne Złoże fluidalne: stacjonarne, cyrkulacyjne, rotacyjne 53 Spalarnie fluidalne 54 27

28 Spalarnie fluidalne Spalarnia odpadów komunalnych (BFB) w Dundee (Szkocja) Wydajność Mg/rok Dwa kotły fluidalne BFB - 17 MW th Moc elektryczna 10,5 Mw e Uruchomienie 1999 rok 55 Spalarnie fluidalne Madryt (1996) Mg/a (3 x Mg/a) fluidalna spalarnia odpadów komunalnych ROVITEC (EBARA Lurgi - Lentjes) 56 28

29 Spalarnie rusztowe Pierwsze spalarnie odpadów komunalnych 1874 (Destructor) 57 Spalarnie rusztowe 5 Ruszt 4 Lej zasypowy 3 Suwnica z chwytakiem 2 Bunkier 8 Kocioł parowy 9 Ekonomizer 10 Reaktor pół-suchego systemu oczyszczania spalin 11 Stacja przygotowania mleczka wapiennego 14 Komin 1 Hala wyładunkowa 15 Odżużlacz 16 Przenośniki żużla 12 Filtr workowy 6, 7 Wentylator powietrza pierwotnego 13 Wentylator ciągu 58 29

30 Spalarnie rusztowe Wybudowana w 1971 roku, Przebudowana i gruntownie zmodernizowana w 1994 roku, Wydajność Mg/rok (2 x 16,6 Mg/h) Spalarnia odpadów komunalnych Spittelau w Wiedniu (Austria) 59 Spalarnie rusztowe Nowa spalarnia odpadów komunalnych Pfaffenau w Wiedniu: - wydajność ok Mg/rok ( Mg/rok), - położona obok EbS Simmering - rozpoczęła pracę w październiku

31 Spalarnie rusztowe Isseane ( Mg/rok) Paryż (Francja) 61 Spalarnie rusztowe Projektowana wydajność g/rok (2 x 30,5 Mg/h) Termin zakończenia budowy - wrzesień

32 Spalarnie rusztowe Brescia ( Mg/rok) - Włochy 63 Spalarnie rusztowe Spalarnia w Manchesterze (Wielka Brytania) 4 linie 27,6 Mg/h = Mg/rok Aktualnie w budowie 64 32

33 Spalarnie rusztowe 65 Spalarnie rusztowe Manchester (UK) Mg/rok 66 33

34 Zmniejszenie oddziaływania spalarni na środowisko System SYNCOM (MARTIN GmbH): - recyrkulacja spalin, - wzbogacenie powietrza pierwotnego w tlen (24-35%) - kamera IR do kontroli procesu spalania - podniesienie temperatury spalania do ok o C System SYNCOM PLUS (MARTIN GmbH): - recyrkulacja pyłów i produktów suchego odsiarczania spalin, - mokra mechaniczna obróbka popiołów i żużli - recyrkulacja części popiołu 67 Spalarnia konwencjonalna 68 34

35 Spalarnia SYNCOM 69 Spalarnia SYNCOM PLUS 70 35

36 Porównanie systemów Żużeli popiół z technologii SYNCOM-Plus spełnia wymagania dyrektywy 2003/33/EC jak dla odpadów obojętnych 71 Spalarnia Arnoldstein (Austria) - system SYNCOM - (2006) Mg/rok 72 36

37 Spalarnie rusztowe W 2005 roku w całej Europie (w 19 krajach funkcjonowało 435 spalarni odpadów komunalnych o łącznej wydajności ok. 66,9 mln Mg/rok, Wśród nich było 382 spalarnie rusztowe, 27 spalarni fluidalnych, 18 spalarni z piecem obrotowym lub oscylacyjnym oraz 8 instalacji innych: 5 komorowych (ENER G) i 3 pirolizy (Burgau i Hamm oraz Arras), Wszystkie duże instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych wybudowane w ostatnich latach i znajdujące się aktualnie w budowie to instalacje rusztowe. 73 Koszty inwestycyjne i eksploata- cyjne różnych typów w spalarni 74 37

38 Możliwo liwości zastosowania różnych technologii spalania 75 Możliwo liwości zastosowania różnych technologii spalania 76 38

39 Podsumowanie Jedyną, sprawdzoną, w 100 % pewną technologią termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest ich klasyczne spalanie na ruszcie. Żadna z tzw. nowych technologii nie funkcjonuje na świcie w skali tys. Mg/rok. Technologia rusztowa jest najtańszą pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnych oraz posiada najwyższą sprawność energetyczną. W nowoczesnych spalarniach emisja zanieczyszczeń nie stanowi istotnego problemu. 77 III konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych aspekty prawne, realizacja inwestycji, finansowanie, technologie Warszawa, lutego 2011 Dziękuj kuję za uwagę! 39

Wybór technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Wybór technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych Wybór technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych Autor: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ( Nowa Energia nr 1/2012)

Bardziej szczegółowo

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RAFAKO S.A. 2013 Spis treści Deklaracja środowiskowa RAFAKO S.A. wrzesień, 2013 1 Wprowadzenie -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Co można nazwać paliwem alternatywnym? Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Sposób termicznej utylizacji odpadów zwierzęcych

Sposób termicznej utylizacji odpadów zwierzęcych Henryk Karcz, 1) Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Andrzej Kozakiewicz TKW Combustion Sposób termicznej utylizacji odpadów zwierzęcych Termiczna utylizacja odpadów

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex

Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex Marcin Liszka Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex Praca Doktorska Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP METODY UNIESZKODLIWIANIA POLICHLOROWANYCH BIFENYLI (PCB), URZĄDZEŃ I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH PCB Stanisław Gryglewicz i Marek Stolarski Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla, Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana z odpadów. Ekologiczne działania. Bezpieczna utylizacja. Wydajne dostawy.

Wartość dodana z odpadów. Ekologiczne działania. Bezpieczna utylizacja. Wydajne dostawy. Wartość dodana z odpadów Ekologiczne działania. Bezpieczna utylizacja. Wydajne dostawy. 2 3 Wielu oferuje jedno rozwiązanie My oferujemy wiele rozwiązań Delfzijl Szlezwik- Holsztyn Stapelfeld Hamburg Meklemburgia-

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13

Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13 Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13 Analiza jakości gipsów syntetycznych z krajowych instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną stosowanych jako substytut gipsu naturalnego do produkcji wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Pracę sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie seminarium Energii z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie

Podsumowanie seminarium Energii z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie Podsumowanie seminarium Energii z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie 25 marca br. Zespół CBE Polska zorganizował drugą edycję międzynarodowego Seminarium Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie.

Bardziej szczegółowo

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie W CEMEX Polska uznajemy środowisko, które dostarcza nam wielu surowców i paliw do produkcji, za jednego

Bardziej szczegółowo

Stałe paliwa wtórne - jako element systemu odzysku energii z odpadów

Stałe paliwa wtórne - jako element systemu odzysku energii z odpadów Stałe paliwa wtórne - jako element systemu odzysku energii z odpadów Autor: mgr inŝ. Ryszard Wasielewski, dr inŝ. Aleksander Sobolewski - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu ("Nowa Energia - dodatek

Bardziej szczegółowo

BILANS PRODUKCJI OSADÓW W POLSCE I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

BILANS PRODUKCJI OSADÓW W POLSCE I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 12 0 16 Konferencja Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie XX Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 12 PLANOWANIE GOSPODARKI OSADAMI Z KOMUNALNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności RAFAKO S.A. w Raciborzu

SPRAWOZDANIE z działalności RAFAKO S.A. w Raciborzu GRUPA PBG SPRAWOZDANIE z działalności RAFAKO S.A. w Raciborzu w 2012 roku 19 marca 2013 roku Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 1 II. Sytuacja gospodarcza i finansowa... 4 1. Zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Tendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce Dyplomant: Opiekun dydaktyczny: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Cementownia Małogoszcz ze współspalaniem paliw alternatywnych

Doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Cementownia Małogoszcz ze współspalaniem paliw alternatywnych Doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Cementownia Małogoszcz ze współspalaniem paliw alternatywnych Mgr inż. Adam Czapla Lafarge Cement Polska S.A. Adam.czapla@lafarge-polska.lafarge.com Warszawa, Maj

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl CNG/LNG (metan sprężony/metan skroplony schłodzony) zastosowanie i perspektywy rozwoju. Transport drogowy LNG Gaz ziemny.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 20 sierpnia 2003 roku Spis treści nr strony Wstęp 3 I. Sytuacja gospodarcza i finansowa 6 1. Czynniki zewnętrzne

Bardziej szczegółowo