W Kazimierzu 44 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą czerwca 2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Kazimierzu 44 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą - 25-27 czerwca 2010r."

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N A Nakład 2000 egz. w numerze cmyk ISSN NR 6-7/2010 (184) Wyniki Wyborów Prezydenckich w Gminie Ogrodzieniec str. 2 U K A Z U J E S I Ę N A T E R E N I E M I A S T A I G M I N Y O G R O D Z I E N I E C W Kazimierzu 44 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą czerwca 2010r. Występ konkursowy ZF WRZOS w kategorii zespół śpiewaczy Festiwal jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Polskiego Radia S.A Warszawa, Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Telewizji Polskiej S.A. Organizatorem Festiwalu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. W konkursie w dniach r wzięło udział ponad 800 wykonawców z 12 województw, w 102 prezentacjach w kategoriach: 29 Zespołów Śpiewaczych, 22 Solistów Śpiewaków, 16 Kapel, 13 Instrumentalistów, 22 grupy wykonawców w konkursie Duży- Mały. Jury podkreśliło, że należy cieszyć się z faktu niegasnącego zainteresowania uczestnictwem artystów ludowych w Festiwalu. Zaznaczyło, że poziom tegorocznego festiwalu był bardzo wysoki, chociaż z roku na rok jest coraz mniej wykonawców ludowych artystów Kapela Stanisław w składzie: M. Kołton, M. Ścisłowski, A. Wawrzyk, B. Kuźniak, A. Styczyński, A. Wawrzyk Do zobaczenia W dniu 24 czerwca 2010r. w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzieńcu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W tym roku zakończenie edukacji przedszkolnej przez sześciolatki zbiegło się z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wszechstronna edukacja przedszkolna dla każdego dziecka. Przedszkolaki od listopada 2009r. miały możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, na których rozwijały swoje zainteresowania i talenty. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały umiejętności zdobyte na zajęciach teatralnych, wokalno instrumentalnych, rytmicznych, karate oraz plastycznych. Mali aktorzy wystąpili w bajce pt. Kopciuszek akompaniowały na instrumentach perkusyjnych do utworu Wesoła instrumentacja, zaprezentowały podstawowe umiejętności karate. Rodzice oprócz występów dzieci mogli obejrzeć galerię prac plastycznych, wykonanych przez swoje pociechy. Sześciolatki wierszem i piosenką pożegnały się z nauczycielami i kolegami. Na zakończenie nasi absolwenci otrzymali pamiątkowe książki, dyplomy oraz upominki od młodszych kolegów. M. Grzebieluch Angela Wawrzyk występ konkursowy w kategorii solistka śpiewaczka Absolwenci Gimnazjum w Ogrodzieńcu str 5 starszego pokolenia. Sytuacja ta wymaga zmian w regulaminie festiwalu, wprowadzenia nowej kategorii, obejmującej młodych wykonawców - odtwórców sztuki ludowej. W 2010 roku Zespół Folklorystyczny Wrzos, Kapela Ludowa Stanisław i solistka Angela Wawrzyk uczestniczyli po raz szósty w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, do którego byli nominowani w kategoriach: Zespół Śpiewaczy, Kapela, Mały Duży, Solistka Śpiewak. W piątek 25 czerwca, Zespół Folklorystyczny Wrzos wystąpił w koncercie pozakonkursowym, prezentując widowisko Obgrywojki Stanisława. Widowisko to jest od 2007 roku w repertuarze Z. F. Wrzos i Kapeli Ludowej Stanisław, a obecnie przy pomocy Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie trwa realizacja filmu, którego fabuła jest oparta na scenariuszu, reżyserii i choreografii Jolanty Sprężak-Wawrzyk. Spektakl Obgrywojki Stanisława nominowany był na Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Bukowinie Tatrzańskiej w 2008r. do XXV edycji Ogólnopolskiego Sejmiku w Tarnogrodzie (17-19.X.2008r). ZF Wrzos w kategorii zespół śpiewaczy do Kazimierza był nominowany trzy razy: w 2006, 2007 i w 2010r. W tegorocznym konkursie zaprezentował dwie archaiczne pieśni pątnicze śpiewane a cappella: Wychodźcie ludzie na Jasną Górę i A we czwartek po obiedzie. Prezentowane przez Zespół utwory zostały opracowane przez Jolantę Sprężak- Wawrzyk na podstawie XIX-wiecznych pieśni ludowych. Zapisu nutowego dokonał Pan Bolesława Kuźniak ur.1932r. (członek zespołu). Pieśni te zostały zarejestrowane przez Polskie Radio S.A Warszawie. Angela Wawrzyk w Festiwalu brała udział już po raz piąty. Pierwszy raz w 2004r w kategorii Mały-Duży, w 2006r. z zespołem śpiewaczym, w 2007r z zespołem śpiewaczym i kapelą, w 2008r z Kapelą Stanisław. W 2010r Angela wystąpiła w kategorii solistka śpiewaczka, prezentując trzy pieśni: dwie XIX-wieczne pieśni weselne: Matulu moja, piknom córe masz, Oj Helu, Helu, Helenko i Szła Marysia w pole. Zespół Folklorystyczny Wrzos w swym bogatym repertuarze ma pieśni ludowe, przyśpiewki (wybrany materiał pieśniowy utrwalono na płycie CD), tradycyjne tańce, obrzędy, widowiska ludowe, zdobywa czołowe nagrody w przeglądach i festiwalach. Systematycznie gromadzony jest materiał dokumentalny, historyczny, etnograficzny, eksponaty związane z Ziemią Ryczowską, materiał pieśniowy oraz materiały etnograficzne z cyklu Z Ziemi Ryczowskiej, zamieszczane na stronie internetowej: Dorota Cygan, Jolanta Sprężak - Wawrzyk

2 2 Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Ogrodzieniec na podstawie danych z 0,58 32,90 37,46 2,92 0,98 0,08 21,44 1,18 1,23 1,23 45,97 54,03 Frekwencja w I turze na terenie gminy wyniosła 50,18, a w II turze 52,48 %. Wyniki ogólnopolskie II tury: Jarosław Kaczyński 46,99 %, Bronisław Komorowski 53,01 %. Pożegnanie szkoły Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w piątek 25 czerwca we wszystkich szkołach gminy wręczono świadectwa i nagrody za szczególne osiągnięcia. W naszej gminie z letniego wypoczynku korzysta 656 uczniów klas 1-6 szkól podstawowych i klas1-3 gimnazjum oraz 122 przedszkolaków. W Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu mury szkolne pożegnały trzy klasy szóste, których wychowawczyniami były: Jadwiga Nawara, Małgorzata Janoska i Barbara Ciszek. W szkolnym święcie wziął udział Burmistrz Andrzej Mikulski, który wręczył Nagrody Burmistrza dla uczniów z najlepszą średnią ocen. Byli to uczniowie: Aleksandra Krakowiak klasa VIb, Daniel Gębala klasa VIa, i Dagmara Maj klasa VIc. Burmistrz wręczył także dyplomy za uczestnictwo w zajęciach Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Zespołu Mażoretek i życzył wszystkim udanych wakacji. Dyrektor szkoły Ewa Rudnicka w imieniu grona pedagogicznego podziękowała uczniom za lata spędzone w szkole, za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach m.in. sportowej, kulturalnej oraz złożyła wszystkim życzenia udanych wakacji oraz sukcesów w dalszej edukacji. Uczniowie pożegnali swych nauczycieli występem artystycznym, w którym w humorystycznej formie wspominali lata nauki i swych pedagogów. Były kwiaty i słowa podziękowań dla nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. J. Piwowarczyk Z okazji Święta Policji wszystkim Funkcjonariuszom pełniącym obowiązki służbowe dla dobra i bezpieczeństwa naszych Mieszkańców składamy serdeczne podziękowania i życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Grzegorz Wałek Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu informuje, że z dniem 1 lipca br. obsługę bankową budżetu Gminy Ogrodzieniec przejął PKO BP z siedzibą w Warszawie, Centrum Korporacyjne w Sosnowcu). Numer rachunku, na który należy dokonywać wszelkie należności na rzecz Urzędu: Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Ogrodzieńcu zaprasza na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się 25 lipca na boisku sportowym w Gieble o godz.15.00

3 20 maja w sołectwie Ryczów odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Obecni byli radni z Ryczowa oraz radni powiatowi H. Karcz i H. Goncerz. Na spotkaniu poruszane były bieżące sprawy dotyczące miejscowości, sprawy dróg oraz omówiono przeprowadzone remonty w Szkole Podstawowej w Ryczowie. 22 maja w MOK Zawiercie odbyły się uroczystości związane z 90-leciem powstania ZHP na Ziemi Zawierciańskiej. W spotkaniu uczestniczyli również druhny i druhowie z gminy Ogrodzieniec, którzy przed laty działali w harcerstwie. Na spotkaniu rozprowadzana była książka, która została wydana przez Hufiec Ziemi Zawierciańskiej. Dla osób zainteresowanych jej nabyciem, książka jest dostępna w Hufcu przy ul.sienkiewicza w Zawierciu. 31 maja w siedzibie spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym podsumowano rok W dniach i br. obyły się również Walne Zgromadzenia Wspólników, na których podjęto uchwały dotyczące sprawozdań oraz absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu za rok ubiegły. Po przeanalizowaniu sytuacji w spółce oraz po zapoznaniu się z uwagami wspólnot mieszkaniowych dotyczącymi pracy Zarządu podjęto Uchwałę o nie udzieleniu absolutorium. 1 czerwca odbyło się spotkanie z właścicielami starych garaży przy ul. Słowackiego. Na spotkaniu omawiano plany Gminy w związku z inicjatywą budowy kompleksu nowych garaży. 1 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielców GS Samopomoc Chłopska, na którym podsumowano rok Zarząd Spółdzielni otrzymał absolutorium. W dniach 2 i 16 czerwca w Sądzie Okręgowym w Częstochowie w Wydziale Cywilnym odbyła się rozprawa z powództwa p. Mirosława Kostrzewy Prezesa spółki Eko-Harpoon z Cząstkowa Mazowieckiego, a jednocześnie współwłaściciela firmy Juta (wspólnik gminy w spółce Jurajski Park Wodny) o rzekome naruszenie dóbr osobistych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Po trwającym prawie dwa lata procesie Sąd oddalił pozew. W uzasadnieniu wyroku Sąd argumentował, że Burmistrz wypowiadając się na temat Spółki Jurajski Park Wodny był do tego uprawniony jako przedstawiciel gminy i choć mogło to być niewygodne dla pana Mirosława Kostrzewy, to nie naruszył on jego dóbr osobistych. 6 czerwca w Szczekocinach na Powiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych I miejsce zdobył Zespół Folklorystyczny Wrzos z Ryczowa Kolonii, który otrzymał nominację do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. 7 czerwca w siedzibie Polskiego Radia w Katowicach odbyło się Z notatnika burmistrza uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu EkoAktywni 2010 zorganizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach. Grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu, biorąca udział w konkursie, zdobyła nagrodę Zielony Czek w wysokości 5.000zł. 10 czerwca w Sosnowcu w Centrum Prasowym Polskapresse odbyło się spotkanie współorganizowane przez Dziennik Zachodni i WFOŚiGW w Katowicach w sprawie problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Gminę Ogrodzieniec reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy. 10 czerwca odbyło się podsumowanie Projektu Cztery pory roku na zajęciach dodatkowych w naszej szkole realizowanego w SP nr 1 w Ogrodzieńcu ze środków EFS. Dzięki Projektowi było możliwe zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej. Wśród nich były m.in. zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, ekologiczne, j. angielskiego. 13 czerwca w OSP Ryczów obchodzono 80-lecie istnienia jednostki. W czasie uroczystości przekazano wyremontowane dwa samochody (STAR 266 oraz Ford Transit). 14 czerwca odbyło się posiedzenie komisji Rady Miejskiej, na które zaproszono dyrektora Regionalnego Ośrodka Badań 3 i Dokumentacji Zabytków. Na spotkaniu omówiono obowiązki gminy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz szczególne formy ochrony wynikające z ustawy. Obiekty zabytkowe w Podzamczu tj.: Zamek, Góra Birów, Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej, kapliczka oraz linia umocnień z okresu II wojny światowej są jednymi z najatrakcyjniejszych w województwie śląskim i dlatego powinny być chronione przed niekontrolowaną ingerencją w krajobraz i otoczenie tych obiektów. 16 czerwca w Mokrusie i 17 czerwca w Ryczowie Kolonii odbyło się zebranie z mieszkańcami promujące LGD Perła Jury. 22 czerwca w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji projektu szerokopasmowego dostępu do Internetu w gminach powiatu zawierciańskiego. Omówiono dalsze losy projektu w sytuacji, gdy gmina Włodowice zamierza odstąpić od uczestnictwa w projekcie. Odstąpienie jednej z gmin może spowodować utratę dofinansowania przez wszystkie gminy. Na spotkaniu pozostali beneficjenci wyrazili opinię o potrzebie kontynuacji projektu i znalezienia pozytywnego rozwiązania. 23 czerwca na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu odbyło się podsumowanie projektów realizowanych przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, które obejmowały kursy języka angielskiego oraz warsztaty teatralne. 25 czerwca we wszystkich szkołach Gminy odbyło się zakończenie roku szkolnego. Wakacje rozpoczęło 656 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. W roku szkolnym 2009/2010 Nagrodami Burmistrza zostali wyróżnieni najlepsi uczniowie kończący szkoły podstawowe i gimnazjum. Są to: Aleksandra Krakowiak, Daniel Gębala, Dagmara Maj ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu, Milena Kowalska, Anna Feliszewska ze Szkoły Podstawowej w Ryczowie, Anna Widawska ze Szkoły Podstawowej w Gieble, Tomasz Galiński, Kamil Kowalczyk i Karolina Szota z Gimnazjum w Ogrodzieńcu. W dniach 28 czerwca 5 lipca młodzież należąca do Dziecięco- Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu, działającej przy MGOK, uczestniczyła w warsztatach muzycznych połączonych z wypoczynkiem w Węgierskiej Górce. Razem z LGD Perła Jury zmieniamy oblicza naszych gmin W dniu 25 czerwca 2010r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodzieńcu zostały wręczone nagrody I etapu konkursu Razem z LGD Perła Jury zmieniamy oblicza naszych Gmin, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie LGD Perła Jury. Celem konkursu, w którym z terenu gminy Ogrodzieniec wzięło udział 19 uczniów, była popularyzacja działań prowadzonych przez Stowarzyszenie LGD Perła Jury oraz zainteresowanie młodych mieszkańców przemianami zachodzącymi na terenie 8 gmin powiatu zawierciańskiego tworzących Stowarzyszenie. Nagrody I etapu konkursu Razem z LGD Perła Jury zmieniamy oblicza naszych gmin otrzymali: I. Krzysztof Bidziński z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Szkoła Podstawowa uczeń klasy VI, który otrzymał między innymi aparat fotograficzny II. Wojciech Czaplicki z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Szkoła Podstawowa, uczeń I klasy III. Michał Pokorski z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Szkoła Podstawowa, uczeń V klasy W drugim etapie konkursu Krzysztof Bidziński - zwycięzca I etapu weźmie udział w finale konkursu, który odbędzie się we wrześniu podczas uroczystości o randze powiatowej. Uczestnicy II etapu konkursu w formie odpowiedzi ustnych muszą wykazać się wiedzą ze znajomości LGD Perła Jury, programu LE- ADER, pow. zawierciańskiego, woj. śląskiego oraz Unii Europejskiej. Nagrodą dla finalisty i zarazem zwycięzcy II etapu konkursu będzie wyjazd do Brukseli oraz wysokiej klasy telewizor. Referat Geodezji i Rolnictwa Zwycięzca konkursu K. Bidziński odbiera nagrodę. ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W OGRODZIEŃCU Informujemy, że od 1 lipca br nastąpiła zmiana organizacji ruchu drogowego na Placu Piłsudskiego oraz w rejonie marketu Biedronka w Ogrodzieńcu. Ulica wokół Placu Piłsudskiego stała się drogą jednokierunkową z kierunkiem jazdy od ul. Olkuskiej. Na ulicach: Nowy Świat, Paderewskiego oraz PlacWolności na odcinku od Biedronki do ul. Kopernika także obowiązuje jeden kierunek ruchu pojazdów. Wprowadzone zmiany zostały podyktowane poprawą bezpieczeństwa kierowców i pieszych oraz potrzebą zwiększenia ilości miejsc postojowych. Prosimy zwracać uwagę na ustawione znaki drogowe i dostosować się do nowych zasad ruchu. ZGK w Ogrodzieńcu

4 4 Historia Ogrodzieńca W dzisiejszej opowieści chcę Wam przedstawić sylwetkę pierwszego mieszkańca Ogrodzieńca, który został lekarzem. Analizą objęte zostały działania podejmowane przez samorząd i organizacje pozarządowe w gminie Ogrodzieniec, sposób i jakość współpracy między tymi podmiotami oraz informacje, jakie zostaną zamieszczane w mediach lokalnych i na stronach internetowych. Raport zmierzał do odpowiedzi na trzy pytania. Jakie działania samorządów wspierają kulturę partycypacji? Jaki jest sposób rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji? Czy zasady są żywotne, czy są kontynuowane i czy są wprowadzane modyfikacje do zasad W odpowiedzi dowiadujemy się: Jest to podejmowanie decyzji dotyczących mieszkańców i organizacji lokalnych z ich udziałem. Kulturę partycypacji w gminie wzmacnia Był to doktor Franciszek Pilarski. Urodzony 2 października 1901r. jako syn Józefa i Franciszki z domu Łakota. Rodzice Franciszka byli zamożnymi ludźmi, ponieważ posiadali cegielnię, młyn i tartak. Mimo licznego potomstwa- 5 synów i 2 córki, byli na tyle majętni, aby dzieciom dać wykształcenie. Starszym synom umiejętności do kierowania cegielnią- szkoła techniczna, ceramiczna w Kielcach, a najmłodszemu Franciszkowi, nie wykazującemu skłonności do biznesu, wykształcenie wyższe. Początkowo uczył się w Gimnazjum w Olkuszu (pamiętajmy, że był to jeszcze okres zaboru rosyjskiego), a następnie już po zakończeniu I wojny światowej i zakończeniu wojny z bolszewicką Rosją wstąpił na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, skąd po 2 latach przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył studia medyczne w 1928r. Po studiach odbywał praktykę lekarską w kilku szpitalach, a na początku lat 30-tych wyjechał do Warszawy, gdzie odbył ośmiomiesięczny kurs, organizowany przez Ministerstwo Zdrowia dla lekarzy powiatowych. Po kursie był lekarzem powiatowym w Kielcach, a od 1936r. lekarzem powiatowym w Zawierciu. W roku 1938 objął posadę lekarza powiatowego w Zdałbunowie na Wołyniu i tam też zastała go wojna we wrześniu 1939r. 17 września 1939r. tereny Wołynia zostały zajęte przez wojska sowieckie i rozpoczęły się aresztowania i wywózki ludności polskiej, zwłaszcza inteligencji, w głąb Rosji. Dr Pilarski podjął decyzję o opuszczeniu Zdałbunowa, zostawiając cały dobytek, w tym świetnie wyposażony gabinet lekarski i skierował się w kierunku zachodniej demarkacyjnej granicy, ustalonej na Bugu. Tu, razem z licznymi uchodźcami, oczekiwał na przeprawę przez Bug, na którą od czasu do czasu Niemcy zezwalali. Udało mu się przedostać na lewy brzeg Bugu w czasie ostatniej przeprawy, na którą zezwolili Niemcy. 8 grudnia 1940r. Przejrzysta Polska Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja odbyła się prezentacja raportu z realizacji Programu monitorowania i wdrażania zasad partycypacji społecznej w samorządach lokalnych w ramach Programu Przejrzysta Polska. włączanie mieszkańców i organizacji pozarządowych w pomoc przy świętach lokalnych i innych przedsięwzięciach kulturalnych. Jest to nie tylko szansa na aktywności danych organizacji czy wspólnot lokalnych, ale też szansa na promocję danej organizacji i wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy i przedstawiciele organizacji są zapraszani na wspólne spotkania, podczas których są dyskutowane bieżące problemy i zbierane różne stanowiska w danej kwestii. Również Burmistrz jest zapraszany na spotkania w organizacjach, np. na spotkania podsumowujące działalność w mijającym roku. Samorząd wie co dzieje się w organizacjach, jakie są potrzeby i jak korzystają z pomocy samorządu. Mieszkańcy i organizacje mogą Franciszek Pilarski - uczeń Gimnazjum w Olkuszu, fotografia sprzed 1914r. udało mu się wreszcie dotrzeć do domu rodzinnego w Ogrodzieńcu. Zgłosił się od razu do pracy i został zatrudniony jako lekarz zakładowy w Przychodni Fabrycznej Cementowni Wiek, gdzie przepracował do końca stycznia 1945r. W 1941r. poślubił Halinę Orpichównę, której matka pochodziła z Limańskich z Ogrodzieńca. Po wyzwoleniu Franciszek Pilarski objął stanowisko lekarza powiatowego w Lublińcu, które piastował do 1953r. Zmarł w grudniu 1955r. osierocając żonę i dwoje nieletnich dzieci w wieku 8 i 10 lat. Za udostępnienie zdjęć i materiałów, dzięki którym mogłam przedstawić sylwetkę naszego pierwszego dyplomowanego lekarza, zgłaszać swoje uwagi nie tylko na spotkaniach, ale też za pośrednictwem forum czy drogi elektronicznej. Działania, procedury i rozwiązania wypracowane przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec podczas Programu Przejrzysta Polska, sprawdzone w praktyce, są corocznie powielane przy nieznacznych modyfikacjach pod kątem bieżących kwestii. Dużym plusem na rzecz rozwoju zasady partycypacji społecznej jest działalność portalu jako miejsca kontaktów z lokalną władzą i informacji na temat podejmowanych działań i aktualności gminnych. Raport w całości zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec. (www.ogrodzieniec.pl) Franciszek Pilarski dziękuję serdecznie Pani Halinie Pilarskiej z domu Orpich. Jak zwykle apeluję do Was o ciekawe zdjęcia i ciekawe opowieści, którymi zechcecie podzielić się Finał Konkursu Zbieramy zużyte baterie W roku szkolnym Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec we współpracy z firmą Argo-Film z Tarnowa organizował akcję Zbieramy zużyte baterie. Baterie zbierane były do pojemników ustawionych w budynkach: Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rady Miejskiej. W konkursie uczestniczyło Gimnazjum z Ogrodzieńca. W czasie akcji wspólnie zebraliśmy 81 kg zużytych baterii. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec, dzięki którym udało się zebrać powyższą ilość, jednocześnie informujemy, że wszystkie zebrane baterie zostały przekazane do utylizacji, a co za tym idzie nie będą zanieczyszczać środowiska. Za uzyskane pieniądze zakupiono nagrody, które wręczono podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniom, którzy zebrali największą ilość baterii. I miejsce Karol Joniec 523 sztuki zebranych baterii, II miejsce Piotr Banach 195 sztuk zebranych baterii, III miejsce Angelika Biedak 120 sztuk zebranych baterii. Akcja trwa nadal, baterie można wrzucać do pojemników w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25 (na parterze obok pokoju nr 8), w Budynku Rady Miejskiej, Plac Wolności 42 (w bibliotece) oraz w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Plac Wolności 24 (w Gminnym Centrum Informacji) w Ogrodzieńcu. Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu, Szkoła Podstawowa w Gieble i Szkoła Podstawowa w Ryczowie ze mną i z naszymi czytelnikami. (Mój telefon ). Pozdrawiam serdecznie Maria Lipka- Stępniewska brały udział w akcji zbierania zużytych baterii we współpracy z Organizacją Odzysku REBA S.A. Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie: - Ołów - jest pierwiastkiem trującym i praktycznie niezniszczalnym. Związki ołowiu mają negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza praktycznie wszystkie komórki i narządy. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży. - Kadm - jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym. Niezależnie od drogi wchłaniania, głównym miejscem magazynowania metalu są wątroba i nerki, a także trzustka, jelita i gruczoły, oraz płuca. Powoduje anemię i choroby kostne. - Rtęć- związek silnie trujący. Do organizmu dostaje się zarówno przez przewód pokarmowy, jak i przez drogi oddechowe. Najsilniejszy szkodliwy wpływ rtęci dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Pamiętajmy, że baterie są niezwykle szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska i nie należy ich wyrzucać razem z innymi odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Ewa Marzecka

5 5 ABSOLWENCI GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU 2010 Klasa III a Bąchór Klaudia, Bednarz Paulina, Biedak Angelika, Cesarska Gabriela, Czekała Sylwia, Florczyk Dagmara, Gębka Marta, Grzebieluch Anita, Jagła Kinga, Janosik Paulina, Jurczak Justyna, Miszczyk Anna, Pędzik Aleksandra, Szeląg Joanna, Weber Sandra, Janus Michał, Latacz Adrian, Ładoń Łukasz, Mieszczanek Daniel, Nazimek Wojciech, Szkoda Dawid, Tomaszewski Bartosz, Żyła Paweł Wychowawca - mgr Marzanna Dusza Klasa III b Jagła Marta, Kazior Aleksandra, Kowalczyk Justyna, Kuchta Paulina, Kuźniak Katarzyna, Mędrecka Magdalena, Pokora Jolanta, Rogoń Patrycja, Słomowska Agnieszka, Żak Martyna, Badełek Piotr, Bączek Tomasz, Giemza Kamil, Grzanka Tomasz, Iwa Łukasz, Jaworski Bartłomiej, Skowerski Damian, Niepiekło Paweł, Pawełczyk Patryk, Podsiadło Grzegorz, Trojan Łukasz, Żak Damian, Żak Piotr Wychowawca - mgr Katarzyna Łachan Klasa III c Drab Kinga, Dziedzic Patrycja, Lipka Emilia, Nitecka Klaudyna, Rozlał Martyna, Słodek Aleksandra, Szczęśniak Karolina, Szczur Monika, Wawrzyńczak Milena, Wojciechowska Gabriela, Żyła Klaudia, Doniec Krystian, Drzazga Kamil, Dybkowski Adrian, Galiński Tomasz, Jasiówka Olaf, Kijas Bartosz, Kurdybelski Bartosz, Oleś Mateusz, Osys Eryk, Stasiak Robert, Stefański Norbert, Trojan Mateusz, Korczyński Mateusz Wychowawca klasy - mgr Izabela Pocztowska Klasa III d Bator Wiktoria, Jurczak Aleksandra, Kulak Sara, Lipczyńska Joanna, Łypaczewska Iga, Marczyk Patrycja, Miśkiewicz Kinga, Pomietło Magdalena, Słowikowska Magdalena, Szlachta Paulina, Szota Karolina, Depczyński Rafał, Gaweł Przemysław, Karoń Dariusz, Kowalczyk Kamil, Kućmierz Kamil, Lipka Mateusz, Lipka Paweł, Oleś Marcin, Słaboń Krzysztof, Sobczak Paweł, Walnik Janusz, Zamora Igor, Stryniak Rafał Wychowawca klasy - mgr Anna Półkoszek PZU Ogrodzieniec ul. Kościuszki 11 tel./fax Najtańsze nowe OC!!! Wznowienia ubezpieczeń - dodatkowe rabaty!

6 6 Czerwiec z UKS Czerwiec 2010 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ogrodzieniec. Na początku miesiąca zawodnicy UKS uczestniczyli w seminarium szkoleniowym w Bytomiu, które prowadził wielokrotny mistrz świata w karate tradycyjnym sensei Krzysztof Neugebauer. Każde tego rodzaju szkolenie treningowe jest niezwykle korzystne dla wszystkich uczestników zajęć. Również tegoroczne spotkanie z mistrzem dało okazję do wytycznych dla własnego rozwoju karate każdemu zawodnikowi. Drugi weekend czerwca to zawody Śląskiej Ligi Karate Tradycyjnego, które odbyły się w hali sportowej w Bytomiu. Jak w każdych zawodach tego typu, tak i tym razem startowali nasi zawodnicy. Konkurencja tegorocznych zawodów jest niezwykle silna i wymagająca. Na starcie w Bytomiu stanęło do walki ponad 200 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Oprócz karateków z klubów województwa Śląskiego startowali także zawodnicy z klubów z Wrocławia, Opola a także Czech. Bartłomiej Rozlał wywalczył brązowy medal w konkurencji kata w kategorii dzieci. Dawid Iskierka wywalczył srebro w konkurencji kata oraz brąz w konkurencji kumite. Przy tak silnej rywalizacji zdobyte przez zawodników UKS medale potwierdzają naszą dobrą kondycję i stopień wyszkolenia. W dniach czerwca czterech reprezentantów UKS startowało w międzynarodowym Pucharze Polski Dzieci we Włocławku. Należeli do nich: Marcin Górka (3kyu), Jakub Sarecki (5 kyu), Michał Kijas (7 kyu) oraz Bartłomiej Rozlał (7 kyu). Możliwość startu naszych zawodników w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej to wydarzenie ważne i niecodzienne. Potwierdza to praktycznie nieograniczone możliwości rozwojowe jakie daje trenowanie karate w młodym wieku. Dla naszych reprezentantów to dopiero początek drogi, która w przyszłości z pewnością zaowocuje w ich przypadku osiąganiem sukcesów sportowych na skalę krajową a może i międzynarodową. Dariusz Kosiński Spotkanie autorskie Koncert w MGOK Gościem Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu była Pani Maria Kantor oraz nasza zaprzyjaźniona ogrodzieniecka poetka Pani Alicja Żak. Spotkanie odbyło się w Gimnazjum w Ogrodzieńcu i wzięła w nim udział młodzież uczęszczająca do tego Gimnazjum. Pani Maria Kantor urodziła się 8 stycznia 1940r. w Jaśle i dlatego jest tak emocjonalnie bardzo związana z Jasłem, piękną przyrodą Pogórza oraz Krakowem i Tatrami. Z wykształcenia jest magistrem chemii. Pani Maria Kantor interesuje się literaturą, muzyką, malarstwem i filozofią. Zadebiutowała w grudniu 2003r. tomikiem wierszy pt.,,sinusoida W roku 2004 ukazały się kolejne tomiki:,, Iść wyżej i wyżej oraz,,koncert skrzypcowy na tatrzańskiej grani. W 2005r. ukazał się tomik:,,zbiór zamknięty, ale nie oznacza końca twórczości, lecz tylko zamknięcie pewnego jej etapu. Ukazały się jeszcze Obrazy spod lustra wody, Pierścień z koralem, Gdzie krąży niebo. A w tym roku ukazał się najnowszy tomik wierszy Pani Marii Kantor pt. W deszczu. Pani Maria Kantor mówiła o swojej twórczości i roli poezji, definiowała podstawowe pojęcia i techniki pisarskie. Dawała też cenne wskazówki młodym adeptom pióra, którzy mieli okazję zaprezentować swoje własne wiersze. Obydwie Panie opowiadały o swoim życiu prywatnym, 18 czerwca 2010 r. (piątek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu odbył się Koncert Galowy Dzieci i Młodzieży, uczestniczących w zajęciach muzycznych w MGOK. Prowadzącym imprezę oraz jednocześnie kierownikiem muzycznym koncertu był instruktor MGOK- Marek Woźniak. W tym roku Koncert Galowy miał inny niż dotychczas charakter; zorganizowany był bowiem w formie unplugged. Było więc akustycznie, gitarowo, balladowo i rytmicznie. Nasi młodzi artyści zaprezentowali znane piosenki i utwory z najróżniejszych gatunków i form muzycznych; od klasyki fortepianowej (np. Prząśniczka, Taniec węgierski ), poprzez muzykę filmową ( Ojciec Chrzestny ), religijną ( Barka ), klasykę muzyki rozrywkowej (E. Presley, Scorpions, zawodowym i twórczości, czytały swoje wiersze. Na koniec spotkania młodzież zadała Poetkom mnóstwo pytań związanych z ich twórczością, a w podziękowaniu wręczyła piękne kwiaty. Spotkanie wspominamy bardzo miło i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś powtórzymy taki poranek poetycki. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu Gary Moore, Ritchie Blacmore), aż po najnowsze piosenki z tegorocznych list przebojów (Amy Mc Donald, Kelly Clarkson). Licznie zgromadzona publiczność, po brzegi wypełniająca salę MGOK-u, miała okazję usłyszeć również utwory z kręgu poezji śpiewanej ( Blues o 4 nad ranem, Makatka z aniołem ). Nasza utalentowana i uzdolniona muzycznie młodzież okazała szacunek tradycji muzycznej, wykonując w finale koncertu tzw. wiązankę ludową, złożoną z najbardziej znanych polskich przyśpiewek ludowych (m.in. Szła dzieweczka, Głęboka studzienka, Gdybym miał gitarę ). Ogrodzieniecka publiczność bawiła się tego dnia świetnie, czego dowodem były bisy, a także rzęsiste oklaski po każdym wykonanym utworze. Młodzi artyści dostarczyli wiele emocji i wzruszeń, dedykując niektóre z utworów naszemu Ojcowi Św. Janowi Pawłowi II oraz powodzianom. Do zobaczenia na następnym koncercie! J. Piwowarczyk, M. Woźniak

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna B E Z P Ł A T N A Nakład 2000 egz. w numerze cmyk ISSN 12325031 STYCZEŃ LUTY NR 12/2008 (162) Kilka pytań do... Prezesa ZPiSO, Piotra Kosińskiego str. 3 U K A Z U J E S I Ę N A T E R E N I E M I A S T

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik * Rok V * Nr 3(64) * nakład 1000 egz. * marzec 2014 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224

Miesięcznik * Rok V * Nr 3(64) * nakład 1000 egz. * marzec 2014 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 1 marzec 2014 Miesięcznik * Rok V * Nr 3(64) * nakład 1000 egz. * marzec 2014 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Spotkanie lokalnych przedsiębiorców, Informacja na temat pozyskiwanych funduszy,

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce TAPETA MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI Adres redakcji: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 Tel. 012-27-16-758 Fax. 012-27-16-757 Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce efekt półrocznych przygotowań wokalnych

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 II miejsce w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej Spotkanie z Mistrzem Świata str. 3 Rozwój e-usług str. 7 KRUS informuje str. 15 W numerze Okładka

Bardziej szczegółowo

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych.

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych. FHU Access Control Libiąż, ul. Paderewskiego 4/68(2) tel: 509 453 818 tel/fax: 32 627 46 10 e-mail: biuro@accesscontrol.pl www.accesscontrol.pl www.accesscontrol.com.pl ALARMY*MONITORING-CCTV-KAMERY AUTOMATYKA-BRAMY

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ Kto był inicjatorem programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne? Głównym inicjatorem napisania projektu

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

W numerze: Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł

W numerze: Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł MARZEC 2008 Nr 3 (176); Rok XVII ISSN 1232 4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł W numerze: Inwestycje w mieście Śmieci problem gmin Netkom rozwija produkcję Minął rok Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 39 / Lipiec 2012 ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU str. 2, 7 LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE str. 2, 8 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Od Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo