SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania,,dostawa i montaż zestawu urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego wraz z zasilaniem i monitoringiem, systemów do transmisji i odbioru obrazu oraz zestawów komputerowych pozwalających na sterowanie kamerami przez sieć LAN/WAN Nadleśnictwa Jastrowie A. System obserwacji. 1. Zestaw obserwacyjny Zestaw obserwacyjny - wymagane parametry zestawu kamerowego: kamera o rozdzielczości 1920x1080 z obiektywem zoom: przetwornik co najmniej 2MP mechaniczny filtr podczerwieni (automatyczne lub ręczne przełączanie) funkcje - automatyka ekspozycji (AGC), automatycznie przełączany filtr IR z przełączaniem trybu pracy dzień/noc obiektyw motozoom ze zmienną ogniskową minimum 4-krotnie kąt obserwacji w poziomie 5º lub węższy przy największym zbliżeniu optycznym z zachowaniem rozdzielczości optyki minimum 45lp/mm (test według tablicy ISO1223) szeroki kąt obserwacji 20st. lub szerszy (pełny przegląd horyzontu w ciągu 30 s) automatyka ostrości zasięg obserwacji do 20km (rozdzielczość terenowa poniżej 1m/pxl przy 20km) głowica obrotowa: obrót w poziomie N x 360º zakres ruchu w pionie -90/+20º szybkość obrotu regulowana od 0,03 do 40 /s z automatycznym dostosowaniem do aktualnego kąta obserwacji dokładność ustawiania pozycji 0,1º funkcje zestawu: tryb auto z dostosowaniem szybkości, wysokości, zbliżenia i ostrości programowanie linii horyzontu 60 szybkich punktów programowane trasy obserwacji (pozycja, szybkość, zoom, focus) 10 tras po 100 pkt/trasę nazwy kierunków co 1º. wyświetlanie azymutu z rozdzielczością 1 minuty kątowej informacja zwrotna do systemów wizualizacji pozycji na mapach i sterowania przez sieć LAN wyjście IP: rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli i 20kl/s kompresja MJPEG 50Mb/s przy 20kl/s lub H Mb/s przy 25kl/s wysyłanie co najmniej 3 strumieni jednocześnie w różnych rozdzielczościach sterowanie przez IP pozostałe parametry: zasilanie 24VDC, 1A waga do 12kg szczelność IP66 wilgotność do 100% temperatury pracy -10 do +50st.C 2. Monitor 1szt. 1

2 - 42" HD1080p z wejściem DVI, HDMI 3. Dekoder LAN/HD dekodowanie obrazu z kamery uzyskiwanego przez sieć LAN i wyświetlanie na HD w rozdzielczości 1920x1080 pikseli 4. Zdalny wyłącznik 1szt. dwa wyjścia przekaźnikowe 1A/230VAC, montaż na szynę DIN sterowanie po Lanie 5. Zestaw komputerowy min. parametry Core 2 Duo 3GHz, 500GB HDD, 2GB RAM, dwa porty LAN 100Mbps, joystick 3D, Win XP Prof monitor 22" karta graficzna dwumonitorowa monitor x 1080 pikseli 6. Program do obsługi zestawu obserwacyjnego - podstawowe parametry programu: podgląd do czterech obrazów jednocześnie sterowanie ekranowe obsługa map rastrowych ze wskazywaniem kierunku i zasięgu obserwacji panorama ułatwiająca orientację w terenie praca w sieci LAN obsługa urządzeń wejściowych (mysz, klawiatura, joystick) klient zdalny API dla programistów do współpracy z przeglądarkami leśnych map współpraca ze wszystkimi kamerami ze sterowaniem wektorowym współpraca z kierunkomierzami i wskaźnikami mapowymi. monitorze - B. System antywłamaniowy. 1. Moduł GSM wbudowany telefon przemysłowy obsługa 8 numerów telefonów współpraca ze stacjami monitoringu SMS, CLIP powiadamianie na numery prywatne; SMS, VOICE, SMS+VOICE, CLIP. MMS, przesyłanie informacji o stanie systemu poprzez SMS: dowolne komunikaty z poszczególnych wejść niezależne informacje o naruszeniu i powrocie wejścia komunikaty o awariach zasilania informacja o stanie systemu: wejść, wyjść, zasilanie, awarii przesyłanie informacji głosowej współpraca z syntezerami mowy dowolne komunikaty głosowe z poszczególnych wejść współpraca z modułem audio, odsłuch obiektu przesyłanie wiadomości multimedialnej (MMS) możliwość wysłania czterech zdjęć w jednej wiadomości MMS funkcja centrali alarmowej funkcja pomiaru temperatury przy współpracy z czujnikiem 2

3 przesyłanie informacji o przekroczeniu wartości wartość chwilowa w SMS "STAN" wybór typów reakcji np. załącz/wyłącz, opóźniona, licznikowe wejścia wyzwalane '+12V' lub 'GND' wyjście wysokoprądowe z zabezpieczeniem elektronicznym 1A sterowanie poprzez: wejścia, zdarzenie, stan modułu, SMS lub CLIP programowany tryb działania (alarm, awaria, naruszenie wej. czasy systemowe itd.) wyzwalane z wejścia, odpytanie zewnętrzne (SMS) programowany typ testu: SMS lub CLIP rejestrowanie zdarzeń np. zał./wył. alarm data i czas zdarzenia rejestr 1000 zdarzeń z funkcją nadpisywania 2. Zewnętrzna czujka ruchu 2szt. min. parametry techniczne: - rodzaj detektora: podwójne elementy PIR, - zasięg: 11x11m, 90, - pobór prądu: < 20mA, - wyjścia: Alarm (NC), Sabotaż (NC), - sygnalizacja działania: dioda LED, - temperatura pracy: -20 C C, - ignoruje obecność zwierząt o masie do 40kg Zainstalowane na wieży obserwacyjnej skierowane ku dołowi na wysokości, która nie spowoduje załączenia alarmu przez osoby poruszające się w pobliżu ogrodzenia wieży. 3. Zewnętrzna kamera IP z nocną wizją Specyfikacja: - rozdzielczość: 480 linii TV, - minimum Lux: 0.5 Lux / F1.2, - obiektyw: 8mm, - balans bieli: AUTO, - kompensacja tylnego oświetlenia (BLC): AUTO, - funkcja QoS, - wbudowany serwer web, - kompresja MPEG4 i M-JPEG, - obsługa symultaniczna do 10 użytkowników, - detekcja ruchu, - wspiera protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, ARP, DDNS, PPPoE, IGMP, - norma szczelności: IP66, - sieć: 10/100 Ethernet (RJ-45), - zasilanie: 24V - temperatura pracy -25 C do +50 C, Zainstalowana na wieży skierowana ku dołowi, w chwili wywołania alarmu przez czujki aby istniała możliwość zdalnego monitorowania ewentualnych osób próbujących wejść na wieżę. C. Sieć kablowa 230V I logistyczna oraz jej zabezpieczenia. 1. Okablowanie wykonać zgodnie z warunkami panującymi na wieży obserwacyjnej (przeprowadzić w rurkach osłonowych mocowanych do konstrukcji bez naruszania jej). a/ Parametry wieży Jeziora - wysokość wieży 45 mb, - położenie , ,47, - odległość wieży do wejścia kabla do budynku 73 mb, - odległość od miejsca wejścia kabli do budynku PAD do pomieszczenia obserwatora 8 mb, - odległość od pomieszczenia obserwatora do wyjścia kabla z budynku 8 mb, - odległość od wyjścia kabla z budynku PAD do biurowca nadleśnictwa (serwer) 87 mb. 3

4 Okablowanie wieży dotyczy zasilania 230V i kabli logistycznych światłowodowych. 2. Zabezpieczenie przepięciowe 1szt. ochrona przepięciowa zasilania - ochronnik B+C+D ochrona przepięciowa sterowania zabezpieczenie dwustopniowe ochrona przepięciowa wizji zabezpieczenie dwustopniowe zakres temperatur pracy -25ºC do + 50ºC 3. Wyłącznik różnicowoprądowy - częstotliwość znamionowa: 50 Hz - napięcie znamionowe: 230 V - prąd znamionowy: 25 A - znamionowy prąd upływu: 0,03 A 4. Wyłącznik nadprądowy - typu S C10A D. Dokumentacja i pomiary. 1. Dostarczenie kart katalogowych, deklaracji zgodności Dostarczenie kart katalogowych, deklaracji zgodności, CE (zgodnie z wymogami) urządzeń materiałów wykorzystanych w przedsięwzięciu. 2. Dostarczenie poświadczenia do pracy na wysokości. 3. Dostarczenie świadectwa kwalifikacji E do 1KV. 4. Wykonanie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej. 5. Wykonanie schematów połączeń instalacji dla każdej wieży oraz dla pomieszczeniu obserwatora. E. Warunki gwarancji i obsługi pogwarancyjnej. 1. Gwarancji udziela Wykonawca zamówienia na okres nie krótszy jak 36 miesięcy. 2. Wykonawca zabezpieczy serwis techniczny na całość przedmiotu zamówienia. 3. Udzielona gwarancja obejmuje wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie autoryzowanego przedstawiciela do zapewnienia kompleksowego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz zabezpieczenia części zamiennych. F. Szkolenie W miejscu dostawy, Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla dwóch obserwatorów w zakresie obsługi, bezpieczeństwa Pracy i konserwacji. Czas trwania szkolenia jeden dzień roboczy podzielony na część teoretyczną i praktyczną. 4

5 G. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy. 1. Dostawa i montaż przedmiotu Umowy zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do wyznaczonego przez Nadleśnictwo miejsca. 2. Wykonawca przekaże przedmiot Umowy w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność oraz odpowiadający właściwościom przedmiotu Umowy. 3. Wraz z zamontowanymi urządzeniami Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie posiadane dokumenty dotyczące przedmiotu Umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania przedmiotu Umowy w chwili jego odbioru pod względem zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w opisie przedmiotu zamówienia oraz pod kątem ewentualnych, widocznych wad. Po zbadaniu towaru strony podpiszą protokół przekazania towaru. Podpisanie protokółu przez Zamawiającego jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności z zamówieniem. 5. O wadach, których nie da się wykryć przy odbiorze, Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu. 6. Wykonawca na dostarczane i zamontowane przedmioty Umowy udzieli 36 miesięcznej gwarancji i na podstawie warunków gwarancji przedstawionych w złożonej ofercie począwszy od dnia przekazania i odbioru robót. 7. Usuwanie awarii następować będzie w ciągu 72 godzin. W razie konieczności dłuższej naprawy przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze. 8. Wszelkie reklamacje i przeglądy dotyczące przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji Wykonawca, jako gwarant będzie wykonywał osobiście lub przez uprawnionych przedstawicieli. 9. Kontakt w sprawie wad ukrytych, reklamacji i przeglądów odbywał się będzie na drodze bezpośredniej tj. użytkownik Nadleśnictwo i Wykonawca. 5

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH 1 Wstęp Celem niniejszego projektu jest wybudowanie systemu monitoringu opartego na kamerach IP dla SP w Grębocicach. Efektem końcowym

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV Załącznik nr 2 do znak rozpoznania cenowego: OPPUiPR.817.6.37.2013 PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV Nazwa obiektu: Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT EGZ. NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: TEMAT: INWESTOR: ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY TEREN ZAKŁADU DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. SOBIEJUCHY 88-400 ŻNIN SYSTEM MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

IZP.271.71.2014 Bielawa dnia 31.10.2014 roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz

IZP.271.71.2014 Bielawa dnia 31.10.2014 roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz Urząd Miejski Bielawy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58-260 Bielawa, Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45 lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu Umowa nr 14/NS/2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo