Sporządził: B. Hornik, A. Gustowska Dnia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sporządził: B. Hornik, A. Gustowska Dnia: 21.02.2013"

Transkrypt

1 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:1/28 Dpt: Ubezpieczeń Majątkowych Klientów Indywidualnych Zastępuje: nowy Klasa: DUW Sporządził: B. Hornik, A. Gustowska Dnia: Sprawdził: M. Wojciechowski Dnia: Otrzymują: Dyrektor Sieci Sprzedaży, Dyrektorzy i Managerowie Oddziałów, Specjaliści Majątkowi, Zespół Likwidacji Szkód, Centrum Klienta, KZA, TMS, Agenci Spis treści: 1. Cel Obowiązywanie Podstawy prawne, przepisy wewnętrzne Treść Szczegółowa KALKULACJA składki za ubezpieczenie mieszkania lub domu Szczegółowa KALKULACJA składki za ubezpieczenie OC w życiu prywatnym Szybka ścieżka KALKULACJI (skrót) Ekran OFERTA i DANE DO UMOWY Ekran POLISA - Akceptacja umowy, wydruki i obieg dokumentów Postanowienia ogólne Funkcjonowanie oferty dotychczasowej Akceptacja oferty powyżej kompetencji Cel Instrukcja jest dokumentem wewnętrznym regulującym zasady zawierania i akceptowania umów ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia domów, mieszkań oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Dom i Rodzina przez portal Merkury Obowiązywanie Niniejsza instrukcja obowiązuje upoważnione osoby do zawierania i akceptowania w Generali umów ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia domów, mieszkań oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Dom i Rodzina GNL/2/1/1/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r., które weszły w życie z dniem 22 lutego 2013 r. 3. Podstawy prawne, przepisy wewnętrzne Podstawy prawne i procedury wewnętrzne do zawierania umów ubezpieczenia mieszkań, domów oraz odpowiedzialności cywilnej Dom i Rodzina obowiązujące w dniu zawarcia umowy: 1) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, 2) Kodeks Cywilny, 3) Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów oraz odpowiedzialności cywilnej Dom i Rodzina (zwane dalej OWU),

2 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:2/28 4) Taryfa stawek za ubezpieczenie mieszkań, domów oraz odpowiedzialności cywilnej Dom i Rodzina. 4. Treść Prawo do zawierania umów ubezpieczenia w ww. OWU mają specjaliści majątkowi, korporacyjni oraz KZA, TMS, MZA, oraz inne osoby posiadające pełnomocnictwo agencyjne. Dodatkowo prawo do zawierania umów mogą mieć inne wskazane osoby, które uzyskały pisemną akceptację Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych Klientów Indywidualnych, po uprzedniej rekomendacji Dyrektora Sprzedaży. Agent ma obowiązek przed podpisaniem umowy wręczyć ubezpieczającemu OWU. Ubezpieczający ma prawo zapoznać się z pełnomocnictwem akwizycyjnym agenta ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Agent może zawrzeć Umowę jedynie na standardowych OWU oraz pod warunkiem, że sumy ubezpieczenia znajdują się w ramach pełnomocnictwa akwizycyjnego Agenta i umowa zawarta jest zgodnie z niniejszą instrukcją (nawet jeśli Merkury 2.0 pozwala na zawarcie umowy). Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego może zostać zawarte, o ile Ubezpieczający posiada lokal na podstawie aktu własności (np.: udział we wspólnocie mieszkaniowej) lub na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W innym przypadku beneficjentem praw z polisy będzie zarządca lub właściciel nieruchomości.

3 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:3/28 Klient i wybór produktów 1. Na stronie zaloguj się używając swojego loginu i hasła. 2. Pojawi się ekran, na którym wybierz Sprzedaż KLIENT 3. Jeśli Klient jest już Klientem Generali skorzystaj z opcji Szukaj. Do wyszukania osoby fizycznej wystarczy nr PESEL i nazwisko, dla osoby prawnej NIP lub REGON i nazwa firmy. UWAGA! W celu wznowienia umowy na nowych warunkach należy wybrać Klienta z bazy i wpisać na nowo dane (sumy, ryzyka) dotyczące ubezpieczenia. Wcześniejsza umowa, w której była zgoda na automatyczne wznowienie powinna być przez Klienta wypowiedziana. 4. Jeśli Klienta nie ma w bazie lub nie jest jeszcze Klientem Generali wybierz opcję Nowy Klient

4 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:4/28

5 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:5/28 PRODUKTY Wybierz produkty, które chcesz zaoferować Klientowi. Uwaga! W ubezpieczeniu mieszkaniowym nie ma już OC w życiu prywatnym i NNW jako opcji. Aby zaoferować Klientowi OC w życiu prywatnym/nnw wybierz produkt na tym ekranie. Jeśli chcesz szybko wyliczyć cenę i skorzystać z szybkiej ścieżki wybierz Dalej. Przy wyborze przycisku dalej na ekranie skróconej kalkulacji, zawsze będzie możliwość przejścia na ekran szczegółowej kalkulacji. Jeśli chcesz rozmawiać z Klientem o szczegółach oferty wybierz przycisk Pomiń skrót, który przeniesie Cię na ekran/ekrany szczegółowej kalkulacji produktu/produktów.

6 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:6/28 1. Szczegółowa KALKULACJA składki za ubezpieczenie mieszkania lub domu OKRES UBEZPIECZENIA Wybierz okres ubezpieczenia. Początek ochrony może być najwcześniej następnego dnia (przycisk od jutra ),a najdalej za 30 dni od daty dzisiejszej. Przy określaniu początku okresu ubezpieczenia należy pamiętać o tym, że ochrona rozpoczyna się najwcześniej od następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej raty za polisę. Najkrótszy okres ubezpieczenia to 6 miesięcy (181 dni). Aby zawrzeć umowę krótkoterminową odznacz przycisk 1 rok. Przy umowie krótszej niż rok nie będzie możliwości zaznaczenia opcji automatycznego przedłużenia. MIEJSCE UBEZPIECZENIA Po wpisaniu kodu pocztowego i wpisaniu pierwszej litery miejscowości system podpowie listę miejscowości przypisanych dla danego kodu, wybierz jedną z nich. Po wybraniu miejscowości i wpisaniu pierwszej litery ulicy system podpowie nazwę ulicy. Wybierz jedną z nich. W polu ulica dla miejscowości bez ulic powtórz nazwę miejscowości. Na podstawie danych adresowych system określi strefę powodziową. Strefa powodziowa jest określana na podstawie map powodziowych (historycznych i prawdopodobieństwa oraz odległości od tej strefy) i nie podlega zmianie. Brak szkód powodziowych od 1997 r. nie wpływa na określenie strefy powodziowej. Strefa powodziowa jest weryfikowana corocznie, nawet w umowach ze zgodą na automatyczne przedłużenie umowy. UWAGA! Odstępstwo od wybierania adresu z listy (adres nieznany) może spowodować automatyczne przydzielenie strefy powodziowej X. W przypadku adresu, którego nie ma w podpowiedziach, a dane są poprawne, zgłoś kod i nazwę miejscowości na adres W polu Powierzchnia powinna być podana powierzchnia użytkowa (bez powierzchni balkonów, loggy i tarasów) w zaokrągleniu do pełnych m 2. Następnie określ gdzie znajduje się Miejsce ubezpieczenia w: budynku mieszkalnym, lokalu mieszkalnym na parterze, lokalu mieszkalny na piętrze, lokalu mieszkalny na piętrze ostatnim. Zaznacz czy w danym momencie lub w trakcie ochrony budynek/lokal mieszkalny znajduje się/będzie znajdować się w stadium Budowy. Zaznaczenie tego pola ma charakter informacyjny i nie wpływa na zakres ochrony. Spowoduje jednak na wydruku polisy dodanie informacji jakie ograniczenia ochrony są związane z wybranym zakresem ubezpieczenia w stadium budowy. Do czasu zakończenia budowy obowiązują poniższe limity:

7 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:7/28 Ruchomości domowe odpowiedzialność za same stałe elementy Przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej i przedmioty wartościowe brak odpowiedzialności Dla zakresu: W przypadku wariantu BURSZTYN: Do czasu zakończenia budowy obowiązują poniższe limity: Przepięcie: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka przepięcia Stłuczenie stałych elementów: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka stłuczenia stałych elementów Deszcz nawalny: 50% sumy ubezpieczenia mienia Zalanie: brak odpowiedzialności Wandalizm: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka wandalizmu W przypadku wariantu RUBIN: Do czasu zakończenia budowy obowiązują poniższe limity: Przepięcie: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka przepięcia Stłuczenie stałych elementów: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka stłuczenia stałych elementów Deszcz nawalny: 50% sumy ubezpieczenia mienia Zalanie: odpowiedzialność z tytułu ryzyka zalania istnieje pod warunkiem, iż przedmiot ubezpieczenia znajduje się, co najmniej w stanie surowym zamkniętym Wandalizm: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka wandalizmu W przypadku wariantu DIAMENT: Do czasu zakończenia budowy obowiązują poniższe limity: Deszcz nawalny: 50% sumy ubezpieczenia mienia Zalanie: odpowiedzialność z tytułu ryzyka zalania istnieje pod warunkiem, iż przedmiot ubezpieczenia znajduje się, co najmniej w stanie surowym zamkniętym (budowa wznoszenie nowego budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, budynków gospodarczych, garaży wolnostojących, a także ich rozbudowa lub nadbudowa, oraz remont mający charakter przebudowy (tzn. zmieniający konstrukcję budynku)) Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta od chwili rozpoczęcia budowy. Przez rozpoczęcie budowy rozumie się podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy w szczególności: wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w budowie, jeżeli w trakcie okresu ochrony ubezpieczeniowej nastąpi zakończenie budowy określone w 2 pkt 2 lit b OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej automatycznie ulega zmianie z dniem zakończenia budowy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i zmiany wysokości składki. Od dnia zakończenia budowy obowiązuje zakres i przedmiot ubezpieczenia określony dla budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w użytkowaniu. Obiekty znajdujące się w stadium budowy są objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w zakresie przewidzianym dla budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w budowie. Bieżące prace konserwacyjne prowadzone w użytkowanym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym nie powodują zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

8 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:8/28 OCENA SZKODOWOŚCI Wybierz liczbę szkód w ostatnich 5 latach w podanym miejscu ubezpieczenia. Dla nowej umowy są to wszystkie zdarzenia, w wyniku, których mogła lub została zgłoszona szkoda do ubezpieczyciela. W przypadku kontynuacji do liczby szkód zaliczają się tylko szkody wypłacone. W przypadku szkody regresowanej uznaje się ją za szkodę do czasu spłaty regresu. UWAGA! Taryfa nie zawiera zwyżki za szkodować. Każda umowa z historią powyżej 2 szkód w ostatnich 5 latach podlega akceptacji i ryzyko będzie oceniane indywidualnie. Wybierz liczbę szkód powodziowych po 1997 r. Każda umowa ze szkodą powodziową wymaga akceptacji. Brak szkód powodziowych od 1997 r. nie wpływa na określenie strefy powodziowej. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Aby ubezpieczyć wybrany przedmiot ubezpieczenia należy zaznaczyć checkbox przy danym przedmiocie, wybrać klasę palności (jeżeli wymagana) oraz uzupełnić pole Suma ubezpieczenia Budynek/lokal mieszkalny (wraz z pomieszczeniami przynależnymi i stałymi elementami ) Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty budynek/lokal mieszkalny będący w budowie lub w użytkowaniu (zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane). Do budynku/lokalu mieszkalnego zalicza się również elementy stałe (zgodnie z OWU 2 pkt 17), które powinny zostać uwzględnione w sumie ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Do ochrony ubezpieczeniowej, włączone są pomieszczenia przynależne do budynku/lokalu mieszkalnego (bez konieczności ich wskazania we wniosku), o ile nie stanowią one odrębnej budowli lub budynku wolnostojącego. Np.: piwnica jest objęta ochroną wraz z mieszkaniem. Budynki gospodarcze, Garaż wolnostojący, Budowle Możliwość ubezpieczenia po wcześniejszym wybraniu ochroną budynku/lokalu mieszkalnego. Do budynków gospodarczych, garaży wolnostojących i budowli określa się dodatkowe sumy ubezpieczenia. Jeżeli garaż wolnostojący znajduje się na terenie innej posesji niż ubezpieczony budynek/lokal mieszkalny, należy podać jego dokładną lokalizację: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer. (Miejsce na wpisanie adresu garażu znajduje się na ekranie DANE DO UMOWY, sekcja ubezpieczenie domu/mieszkania). Ubezpieczający ma możliwość ubezpieczyć kilka różnych budynków gospodarczych (zarówno murowanych jak i drewnianych) oraz kilka budowli. W takim

9 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:9/28 przypadku należy wpisać jedną łączną sumę ubezpieczenia. Jeśli jeden z budynków klasyfikuje się jako drewniany, to cała kategoria ma klasę drewniany. W polu UWAGI należy wymienić budynki gospodarcze i budowle wraz z podziałem na konstrukcję oraz sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie więcej niż jednego garażu tylko za zgodą Centrali. Murowany/Drewniany Ubezpieczający musi określić konstrukcję budynku, czy jest: murowana czy drewniana. Budynek murowany tj. taki, w którym ze względu na konstrukcję istnieje niskie ryzyko powstania pożaru. Do tej grupy możemy zaliczyć budynki, których elementy konstrukcji nośnej (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z materiałów niepalnych (z cegły, prefabrykatów, kamienia, pustaków, suporeksu, szkła i innych materiałów niepalnych), niezależnie od konstrukcji i pokrycia dachu. Budynek drewniany tj. taki, w którym ze względu na konstrukcję istnieje wysokie ryzyko powstania pożaru. Do tej grupy możemy zaliczyć np.: budynki o konstrukcji szkieletowej drewnianej, niezależnie od rodzaju wykończenia zewnętrznego (cegła, siding, itp.), budynki z bali drewnianych, budynki, w których konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane. W budynkach mieszanych, w przypadku kiedy część drewniana stanowi powyżej 50% klasyfikujemy taki budynek jako drewniany. Budynki drewniane mogą zostać ubezpieczone wyłącznie za zgodą Centrali Generali Ruchomości domowe oraz elementy stałe Należy wpisać łączną sumę ubezpieczenia dla ruchomości domowych wraz z elementami stałymi, o ile nie zostały ubezpieczone w sumie ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnym. W przypadku, jeśli elementy stałe są własnością Ubezpieczonego lub są przez niego używane na podstawie pisemnej Umowy, a budynek lub lokal mieszkalny nie jest przedmiotem ubezpieczenia, to elementy stałe należy uwzględnić w sumie ubezpieczenia ruchomości domowych. Dla ryzyka kradzieży suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia dla ryzyk ogień, naturalne zdarzenia, zalanie. Przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej Należy wpisać łączną sumę ubezpieczenia dla przedmiotów takich jak: maszyny, urządzenia i narzędzia, materiały i towary oraz mienia osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi. Suma podawana z dokładnością do 1 zł. Dla ryzyka kradzieży suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia dla ryzyk ogień, naturalne zdarzenia, zalanie. Przedmioty wartościowe Należy wpisać łączną sumę wartości przedmiotów wartościowych, którymi są według definicji w OWU 2 ust. 47 (np.: antyki, zbiory kolekcjonerskie, itp.). Wartości podane dla poszczególnych

10 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:10/28 przedmiotów wartościowych, muszą być potwierdzone odpowiednio załączonymi rachunkami zakupu lub wycenami rzeczoznawców. W razie zakupu przedmiotu wartościowego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia należy dokonać doubezpieczenia i dołączyć rachunek zakupu lub wycenę rzeczoznawcy, w przeciwnym wypadku przedmiot ten nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający i jest ona podawana, co do 1 zł. Dla ryzyka kradzieży suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia dla ryzyk ogień, naturalne zdarzenia, zalanie. Suma ubezpieczenia przedmiotów wartościowych od ryzyka kradzieży musi być równa sumie wartości przedmiotów wskazanych w spisie mienia dla tego ryzyka. SUMY UBEZPIECZENIA Sugerowana suma ubezpieczenia Na podstawie powierzchni lokalu, budynku mieszkalnego oraz lokalizacji Generali zaproponuje sumę ubezpieczenia. Wybranie przez Ubezpieczającego zaproponowanej sumy ubezpieczenia lub wpisanie wyższej spowoduje, iż ochrona z danego przedmiotu ubezpieczenia zostanie zwiększona o 10%. UWAGA! Sugerowana suma ubezpieczenia nie jest wyceną przedmiotu ubezpieczenia, a jedynie podpowiedzią na podstawie średnio wybieranych sum ubezpieczenia w danym terenie oraz danych statystycznych. Tabela nr 1. Sumy ubezpieczenia na m2 w poszczególnych strefach terytorialnych Obszar Nr strefy Budynek mieszkalny (BM) Lokal mieszkalny (LM) Ruchomości domowe od ryzyk losowych Ruchomości domowe od ryzyka kradzieży (BM) (LM) (BM) (LM) Województwo Dolnośląskie bez Wrocławia Wrocław Województwo Kujawskopomorskie bez Bydgoszczy i Torunia Bydgoszcz Toruń Województwo Lubelskie bez Lublina Lublin Województwo Lubuskie bez Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry Gorzów Wielkopolski Zielona Góra Województwo Łódzkie bez Łodzi Łódź

11 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:11/28 Województwo Małopolskie bez Krakowa Kraków Województwo Mazowieckie bez Warszawy i powiatów sąsiednich* Warszawa Powiaty: warszawski zachodni, legionowski, miński, nowodworski mazow, wołomiński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, grodziski Województwo Opolskie bez Opola Opole Województwo Podkarpackie bez Rzeszowa Rzeszów Województwo Podlaskie bez Białegostoku Białystok Województwo Pomorskie bez Gdańska Gdańsk Województwo Śląskie bez Katowic Katowice Województwo Świętokrzyskie bez Kielc Kielce Województwo Warmińskomazurskie bez Olsztyna Olsztyn Województwo Wielkopolskie bez Poznania Poznań Województwo Zachodniopomorskie bez Szczecina Szczecin *powiaty: warszawski zachodni, legionowski, miński, nowodworski mazowiecki, wołomiński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, grodziski Ustalanie SU według wartości rzeczywistej Odszkodowanie wypłaca się według wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej, o ile stopień zużycia mienia wynosi więcej niż 50%. Sumy ubezpieczenia ustalane są na podstawie wartości odtworzeniowej lub za zgodą Centrali według wartości rzeczywistej. Do wstępnej, szacunkowej oceny stopnia zużycia budynku mogą być pomocne tabele Rossa:

12 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:12/28 Aby określić stopień zużycia budynków lub budowli z uwagi na wiek w pierwszej kolejności należy określić okres trwałości budynku lub budowli w latach. Z podanej poniżej tabeli należy wybrać okres trwałości odpowiadający poszczególnym grupom obiektów: Tabela nr 2. Przykładowe okresy trwałości obiektów budowlanych Przewidywany okres trwałości w latach (T) Konstrukcja drewniana ściany, Konstrukcja mieszana budynki z Konstrukcja masywna ściany Rodzaj budynku stropy i dach drewniany cegły lub materiałów podobnych, murowane, żelbetowe, itp., ze stropach i dachu drewnianym stropami i schodami masywnymi Budynki mieszkalne * * Budynki gospodarcze Garaże wolnostojące Budowle *górne granice trwałości dotyczą budynków z dachami o konstrukcji innej (trwalszej) niż drewniana. Jeżeli został już ustalony okres trwałości w latach dla wybranych obiektów z poniższej tabeli należy odczytać stopień zużycia technicznego określony w procentach. Tabela nr 3. Stopień zużycia obiektów budowlanych w latach w zależności od ich wieku (wg Rossa) Wiek obiektów Trwałość w obiektów w latach (T) latach (t) Stopień zużycia obiektów w procentach

13 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:13/ Jeżeli stan techniczny obiektu odbiega od utrzymywanego przeciętnie o normalnym przebiegu remontów, dla obliczenia stopnia zużycia technicznego można posłużyć się następującymi wzorami: dla obiektów w złym stanie technicznym Stopień zużycia = t/t x 100% dla obiektów o starannym utrzymaniu w dobrym stanie technicznym Stopień zużycia = t²/t² x 100% Tabela nr 4 Minimalne i maksymalne sumy ubezpieczenia oraz zaokrąglenia Przedmioty/ryzyka SUMA Dla grupy ryzyk: ogień, naturalne zdarzenia, zalanie min. max. zaokrąglenia Budynek/lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi i stałymi elementami zł do 100 zł w górę Budynki gospodarcze 500 zł zgodnie do 100 zł w górę Garaż wolnostojacy 500 zł z do 100 zł w górę Budowle 100 zł pełnomocnictwem do 100 zł w górę Ruchomości domowe zł do 100 zł w górę Przedmioty wartościowe 100 zł do 1 zł w górę Przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej 100 zł do 1 zł w górę Ryzyka dodatkowe do ognia Przepięcie*, ** 1000 zł zł do 100 zł w górę Stłuczenie* 1000 zł zł do 100 zł w górę Przedmiot ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży Ruchomości domowe 5000 zł zgodnie do 100 zł w górę Przedmioty wartościowe 100 zł z do 1 zł w górę Przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej 100 zł pełnomocnictwem do 1 zł w górę Ryzyka dodatkowe do kradzieży Wandalizm* 5000 zł 5000 zł brak Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia 500 zł zł do 100 zł w górę Siłowniki i automatyka bram 100 zł zł do 100 zł w górę Dom letniskowy min. max. Dom letniskowy 1000 zł do 100 zł w górę Budynki gospodarcze 100 zł zgodnie do 100 zł w górę Budowle 100 zł z do 100 zł w górę Ruchomości domowe (ogień) 100 zł pełnomocnictwem do 100 zł w górę Ruchomości domowe (kradzież) 100 zł * w wariancie Diament do limitu sumy głównej bez podlimitu ** w wariancie Rubin minimum zł ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie może być zawarte w jednym z trzech wariantów: 1) Bursztyn do 100 zł w górę

14 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:14/28 2) Rubin 3) Diament. W każdym z wariantów ryzyka występują jako obligatoryjne lub opcjonalne, co przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 5 zakres ryzyk ubezpieczenia mieszkań i domów Zakres ubezpieczenia Wariant Diament Rubin Bursztyn Pożar, implozja, wybuch, uderzenie pioruna, akcja ratownicza. obligatoryjnie obligatoryjnie Upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza obligatoryjnie fakultatywnie* Ogień Przepięcie obligatoryjnie obligatoryjnie Przepięcie min zł fakultatywnie* Przepięcie min zł Stłuczenie stałych elementów obligatoryjnie stłuczenie Min zł fakultatywnie stłuczenie Min zł Katastrofa budowlana fakultatywnie fakultatywnie All risks X X Silny wiatr, grad, trzęsienie ziemi, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi obligatoryjnie fakultatywnie Upadek drzew i budowli, ciężar śniegu i lodu, pękanie na skutek mrozu. obligatoryjnie fakultatywnie obligatoryjnie Naturalne zdarzenia

15 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:15/28 Deszcz nawalny fakultatywnie** fakultatywnie** All risks X X Powódź fakultatywnie fakultatywnie** fakultatywnie** Zalanie fakultatywnie*** fakultatywnie Zalanie Zalanie z akwarium, instalacji przeciwpożarowej, łóżka wodnego Poszukiwanie przyczyny szkody obligatoryjnie fakultatywnie*** fakultatywnie*** fakultatywnie Fakultatywnie All risks X X Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja fakultatywnie fakultatywnie fakultatywnie Kradzież Wandalizm Kradzież siłowników i automatyki bram zgodnie z OWU w cenie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem bez limitu obligatoryjnie SU 5 000**** fakultatywnie SU 5000 fakultatywnie fakultatywnie fakultatywnie Rabunek rzeczy osobistych poza miejscem zamieszkania fakultatywnie fakultatywnie fakultatywnie * wykupienie ryzyk upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza w wariancie bursztynowym powoduje automatyczne wykupienie ryzyka przepięcia ** wykupienie powodzi powoduje automatyczne wykupienie deszczu nawalnego w wariancie bursztynowym i rubinowym *** wykupienie zalania w wariancie rubinowym powoduje automatyczne wykupienie zalania z akwarium, instalacji przeciwpożarowej, łóżka wodnego oraz poszukiwanie przyczyny szkody **** wykupienie kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji w wariancie rubinowym powoduje automatyczne wykupienie wandalizmu na SU 5000 Uwaga! Wykupienie jakiegokolwiek ryzyka w ramach bloku ogień, naturalne zdarzenia, zalanie i kradzież powoduje automatyczne wykupienie pierwszej (podstawowej) grupy ryzyk z danego bloku. Powódź

16 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:16/28 W przypadku wybrania ryzyka powodzi w krótkiej ścieżce system dla strefy 1 i 2 przyjmie opcję z franszyzą, a dla lokali na piętrze w strefie 1,2,X przyjmie opcję bez powodzi w pomieszczeniach przynależnych), czyli to co dla danej strefy jest najtańsze. Tabela 6 Stawka za powódź (i deszcz nawalny) w poszczególnych strefach powodziowych Deszcz nawalny 3% stawki bazowej Strefa 0 (lub lokal mieszkalny na piętrze powódź 5% stawki bazowej bez pomieszczeń przynależnych) Strefa 1 z franszyzą (1% nie mniej niż 2500 zł) 10% stawki bazowej Strefa 1 bez franszyzy 150% stawki bazowej Strefa 2 z franszyzą (2% nie mniej niż 5000 zł) 20% stawki bazowej Strefa 2 bez franszyzy 500% stawki bazowej Strefa X brak możliwości ubezpieczenia ryzyka powodzi Kradzież Ryzyko kradzieży może zostać wykupione po uprzednim wykupieniu co najmniej ryzyka ogień. Ruchomości domowe i stałe elementy, przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej, przedmioty wartościowe mogą zostać ubezpieczone od kradzieży na sumę ubezpieczenia nie większą niż suma ubezpieczenia dla ryzyka ogień w tej kategorii mienia. Dla lokalu mieszkalnego na parterze oraz budynku mieszkalnego stawka taryfowa jest wyższa o 20%. Zniżki za zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: Należy zaznaczyć wymienione zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, które są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy. Zniżki są liczone jako suma zniżek. Max. łączna zniżka za zabezpieczenia wynosi 50%. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, za które przysługuje zniżka w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku: 1. zabezpieczenia okien - zamontowane na oknach, drzwiach balkonowych, tarasowych i innych częściach oszklonych żaluzje posiadające atest potwierdzający ich zwiększona odporność na włamanie lub kraty; okna i przeszklone drzwi tarasowe i balkonowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie (co najmniej klasa P3); 2. drzwi antywłamaniowe - posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie; 3. stały dozór - pełniony przez pracowników Ubezpieczającego lub pracowników agencji ochrony mienia, stały dozór fizyczny, w miejscu ubezpieczenia; 4. alarm lokalny - jest to system zabezpieczeń wywołujący sygnały dźwiękowe w miejscu ubezpieczenia; 5. monitoring - system antywłamaniowy obejmujący swym zasięgiem całą powierzchnię budynku/lokalu mieszkalnego wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia, z czasem reakcji nie dłuższym niż 15 minut od momentu odebrania zgłoszenia; 6. domofon urządzenie służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali. W przypadku, gdy lokal/budynek mieszkalny posiada zarówno monitoring jak i alarm lokalny, zniżki za te zabezpieczenia nie sumują się ze sobą, Ubezpieczający ma prawo tylko do jednej z tych zniżek.

17 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:17/28 Prawo do zniżki przysługuje za te zabezpieczenia, które posiadają atest w dniu zakupu. Akceptowane są atesty następujących firm: - Zakładu Technicznej Ochrony Mienia TECHOM, - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa Metaplast (COBR) Np.: wykaz wyrobów certyfikowanych przez IMP dostępny jest na stronie internetowej: W przypadku, gdy budynek mieszkalny piętrowy posiada zabezpieczenia okien wyłącznie w kondygnacji parterowej Ubezpieczającemu przysługuje zniżka za te zabezpieczenia jedynie pod warunkiem, że do okien wyższych kondygnacji nie można przedostać się poprzez znajdujące się w budynku podesty, daszki, pergole, drabinki oraz inne elementy ułatwiające dostęp do wyższych kondygnacji. Rabat za zabezpieczenia jest przyznawany niezależnie od tego czy zabezpieczenia są wymagane obowiązkowo czy też nie. Wandalizm Możliwość wykupienia po wybraniu ryzyka kradzieży. W wariancie Diament odpowiedzialność do limitu sumy ruchomości i stałych elementów od kradzieży. W wariancie Rubin w zakresie obligatoryjnym na nie zamienialną sumę ubezpieczenia zł. W wariancie Bursztyn opcja fakultatywna z nie zamienialną sumę ubezpieczenia zł Kradzież siłowników i automatyki bram Możliwość wykupienia ryzyka po uprzednim ubezpieczeniu Budowli od ognia oraz ryzyka kradzieży. Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia Możliwość wykupienia po wybraniu ryzyka kradzieży. OCHRONA PRAWNA Możliwość wybrania jednej z dwóch sum ubezpieczenia - opcja fakultatywna w każdym z wariantów. DOMEK LETNISKOWY Ubezpieczenie domu letniskowego możliwe jest tylko pod warunkiem ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalanego lub ruchomości domowych. Ubezpieczenie domu letniskowego możliwe jest wyłącznie za zgodą osoby posiadającej takie pełnomocnictwo np. Specjalista ds. majątkowych. Ubezpieczenie ryzyka kradzieży możliwe jest tylko za zgodą uprawnionego pracownika Centrali. Aby ubezpieczyć domek letniskowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej należy w produkcie OC w życiu prywatnym wybrać klauzulę 8B Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody

18 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:18/28 z tytułu posiadania dodatkowych zabudowanych nieruchomości niebędących miejscem zamieszkania. POSTANOWIENIA DODATKOWE Postanowienia dodatkowe są możliwe do wpisania za zgodą uprawnionego pracownika Centrali. W przypadku warunków odmiennych od OWU po zaznaczeniu Postanowienia dodatkowe należy opisać ryzyko oraz w odpowiednie pole wpisać składkę dodatkową. Wymagana jest wcześniejsza konsultacja z osobą akceptującą. ZNIŻKI i ZWYŻKI OGÓLNE Zniżka cross-sellingowa Przysługuje za aktywne produkty OC i AC komunikacyjne 5% - Samo AC albo OC 10% - AC i OC Zniżka za dosprzedaż Naliczana automatycznie za produkty zawarte jednocześnie w ramach grupy Dom i Rodzina: 10% - min. 2 produkty (2 lub 3 produkty) 15% - wszystkie 4 produkty Aby w ubezpieczeniu mieszkania/domu przysługiwała zniżka za dosprzedaż konieczne jest wykupienie ryzyka kradzieży. Zwyżka inna Zwyżka inna wymaga opisu. Wymagana każdorazowa konsultacja z uprawnionym pracownikiem Centrali. Współczynnik korygujący Współczynnik korygujący wyliczany jest automatycznie przez program Merkury, zgodne z taryfą stawek:

19 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:19/28 5% zniżki za składkę podstawową min. 500 zł 10% zniżki za składkę podstawową min. 700 zł 20% zniżki za składkę podstawową min zł Zniżka marketingowa Udzielana przez Pośrednika ubezpieczeniowego/ Brokera zgodnie z jego pełnomocnictwem. Maksymalna zniżka marketingowa z tytułu całej umowy ubezpieczenia nie może przekroczyć 20%. Specjalista w wystawianej przez siebie polisie może udzielić zniżki marketingowej w wysokości od 21% do 49% tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Centrali Generali i może być również polisą bezprowizyjną. Zniżka pracownicza Jest Udzielana pracownikowi Generali zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, Agentowi, Multiagentowi (w sytuacji, gdy na polisie występuje jako Ubezpieczający). Zniżka pracownicza wynosi max. 50% pod warunkiem, iż jest to polisa bezprowizyjna i może być udzielona tylko na polisie wystawianej przez uprawnionego Specjalistę lub pracownika Centrali. Zniżka pracownicza wyklucza zastosowanie zniżki marketingowej. Składka minimalna Składka minimalna w ubezpieczeniu domu, mieszkania wynosi 75 zł. UWAGI Pole to nie powinno być używane dla celów rozszerzenia ochrony, ani jakichkolwiek informacji mających wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe, chyba, że wynika to z uzgodnień do oferty akceptowanej przez Centralę. 2. Szczegółowa KALKULACJA składki za ubezpieczenie OC w życiu prywatnym OKRES UBEZPIECZENIA Wybierz okres ubezpieczenia. Początek ochrony może być najwcześniej następnego dnia (przycisk od jutra ),a najdalej za 30 dni od daty dzisiejszej. Przy określaniu początku okresu ubezpieczenia należy pamiętać o tym, że ochrona rozpoczyna się najwcześniej od następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej raty za polisę. Najkrótszy okres ubezpieczenia to 6 miesięcy (181 dni). Aby zawrzeć umowę krótkoterminową odznacz przycisk 1 rok. Przy umowie krótszej niż rok nie będzie możliwości zaznaczenia opcji automatycznego przedłużenia.

20 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:20/28 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie może być zawarte w jednym z trzech wariantów: 4) Bursztyn 5) Rubin 6) Diament. Minimalny zakres ubezpieczenia w wariancie Bursztyn to zakres terytorialny Polska i suma ubezpieczenia 25 tys. Klauzula 1 wymaga podania liczby psów. Klauzula 2 i 2A jest dostępna od sumy 50 tys. Minimalny zakres ubezpieczenia w wariancie Rubin to zakres terytorialny Europa i suma ubezpieczenia 50 tys. Ochrona w związku z posiadaniem psów nie wymaga podania ich liczby. Generali ponosi ochronę ubezpieczeniową bez względu na ich liczbę. Obligatoryjnie w zakresie wliczona jest również klauzula 2A przeznaczona dla najemców w zakresie szkód spowodowanych w nieruchomościach. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia klauzuli 2B w zakresie ruchomości. Minimalny zakres ubezpieczenia w wariancie Diament to zakres terytorialny Świat (z włączeniem USA i Kanady). Obligatoryjnie w zakresie ochrony jest również klauzula1, 2A i 2B. Wszystkie pozostałe klauzule są fakultatywne:

21 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:21/28 Minimalna suma ubezpieczenia klauzuli nr 5 to zł POSTANOWIENIA DODATKOWE Postanowienia dodatkowe są możliwe do wpisania za zgodą uprawnionego pracownika Centrali. W przypadku warunków odmiennych od OWU po zaznaczeniu Postanowienia dodatkowe należy opisać ryzyko oraz w odpowiednie pole wpisać składkę dodatkową. Wymagana jest wcześniejsza konsultacja z osobą akceptującą.

22 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:22/28 ZNIŻKI i ZWYŻKI OGÓLNE Zniżka cross-sellingowa Przysługuje za aktywne produkty OC i AC komunikacyjne 5% - Samo AC albo OC 10% - AC i OC Zniżka za dosprzedaż Naliczana automatycznie za produkty zawarte jednocześnie w ramach grupy Dom i Rodzina: 10% - min. 2 produkty (2 lub 3 produkty) 15% - wszystkie 4 produkty Jeśli w ubezpieczeniu mieszkania/domu nie ma wykupionego ryzyka kradzieży, produkt ten nie liczy się jako produkt uprawniający do zniżki w OC w życiu prywatnym. Zwyżka inna Zwyżka inna Zwyżka inna wymaga opisu. Wymagana każdorazowa konsultacja z uprawnionym pracownikiem Centrali. Współczynnik korygujący Współczynnik korygujący wyliczany jest automatycznie przez program Merkury, zgodne z taryfą stawek: 10% zniżki za składkę podstawową min 500 zł 20% zniżki za składkę podstawową min zł Zniżka marketingowa Udzielana przez Pośrednika ubezpieczeniowego/ Brokera zgodnie z jego pełnomocnictwem. Maksymalna zniżka marketingowa z tytułu całej umowy ubezpieczenia nie może przekroczyć 20%.

23 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:23/28 Specjalista w wystawianej przez siebie polisie może udzielić zniżki marketingowej w wysokości od 21% do 49% tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Centrali Generali i może być również polisą bezprowizyjną. Zniżka pracownicza Jest Udzielana pracownikowi Generali zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, Agentowi, Multiagentowi (w sytuacji gdy na polisie występuje jako Ubezpieczający). Zniżka pracownicza wynosi max. 50% pod warunkiem, iż jest to polisa bezprowizyjna i może być udzielona tylko na polisie wystawianej przez uprawnionego Specjalistę lub pracownika Centrali. Zniżka pracownicza wyklucza zastosowanie zniżki marketingowej. Składka minimalna Składka minimalna wynosi 15 zł.. UWAGI Pole to nie powinno być używane dla celów rozszerzenia ochrony, ani jakichkolwiek informacji mających wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe, chyba, że wynika to z uzgodnień do oferty akceptowanej przez Centralę.

24 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:24/28 3. Szybka ścieżka KALKULACJI (skrót) Szybka ścieżka pozwala na wyliczenie składki z minimalnym zakresem danych. Zakres ryzyk, dla którego liczona jest składka jest przedstawiony poniżej Wybierz okres ubezpieczenia zasady jak w kalkulacji szczegółowej okres ubezpieczenia jest wspólny dla wszystkich produktów wybranych do pakietu z grupy Dom i Rodzina. Wybierz wariant, w którym chcesz wyliczyć składkę i wprowadź dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia. Zasady jak w kalkulacji szczegółowej. Mury budynek mieszkalny/lokal mieszkalny wraz z elementami stały - w sumie ubezpieczenia powinny być uwzględnione stałe elementy. Mury z ruchomościami w sumie ubezpieczenia budynku mieszkalnego należy uwzględnić wartość stałych elementów, w ruchomościach domowych suma ubezpieczenia nie zawiera stałych elementów. Ruchomości w sumie ubezpieczenia powinny być uwzględnione stałe elementy. Na podstawie danych adresowych system określi strefę powodziową. Istnieje możliwość wybrania ryzyka powodzi lub nie.

25 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:25/28 W przypadku wybrania ryzyka powodzi w krótkiej ścieżce system dla strefy 1 i 2 przyjmie opcję z franszyzą, a dla lokali na piętrze w strefie 1,2,X przyjmie opcję bez powodzi w pomieszczeniach przynależnych), czyli to co dla danej strefy jest najtańsze. Wpisz powierzchnię i wybierz konstrukcję budynku zasady jak w szczegółowej kalkulacji. Dla OC w życiu prywatnym wybierz wariant. Naciśnięcie przycisku Przelicz powoduje wyliczenie składki. Jeśli składka lub standardowy zakres ubezpieczenia (do podejrzenia po naciśnięciu przycisku Info ) nie jest satysfakcjonujący dla Klienta naciśnij przycisk Szczególowa kalkulacja.

26 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:26/28 4. Ekran OFERTA i DANE DO UMOWY EKRAN OFERTA Na ekranie oferty poprzez kliknięcie pokaż pojawią się wybrane produkty z wykazem czy i na ile rat można podzielić składkę Zwyżka za raty Składka może zostać rozłożona na 2 raty o ile wynosi min. 200 zł, na 4 raty o ile wynosi min. 400 zł. Zwyżka 3% za 2 raty Zwyżka 5% za 4 raty EKRAN DANE DO UMOWY Ekran 5 Dane do umowy składa się z uzupełnienia przez Pośrednika dotychczasowej Propozycji o poniższe sekcje: 1) Dane Ubezpieczającego 2) Dane ubezpieczenia domu / mieszkania a. Dane Ubezpieczonego b. Ocena ryzyka c. Miejsce ubezpieczenia, d. Adres domku letniskowego e. Spis mienia dla ruchomości domowych f. Spis mienia dla przedmiotów wartościowych g. Indeksacja składki 3) Dane ubezpieczenia OC w życiu prywatnym a. Dane ubezpieczonego

27 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:27/28 b. Wybrane Klauzule wymagające dodatkowych danych 4) Cesja 5) Automatyczne przedłużenie 6) Płatność 7) Oświadczenia 8) Prowizje dla Pośrednika (występuje w przypadku roli Specjalista) 1) Dane Ubezpieczającego Pole Dane Ubezpieczającego zostało ujednolicone i obowiązuje do wszystkich produktów wybranych w ramach jednego Pakietu.

28 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:28/28 Ubezpieczający osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), zawierająca umowę ubezpieczenia, zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej. UWAGA! OBCOKRAJOWIEC a ubezpieczenie mienia Ubezpieczającym nie może być obcokrajowiec, który nie posiada nr PESEL. Obcokrajowiec może być jedynie Ubezpieczonym, a jego dane należy wpisać w polu uwagi dodatkowe nie odznaczając pola przeznaczonego dla Ubezpieczonego, ponieważ tam, także wymagany jest nr PESEL. Typ klienta: 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową Jeżeli Ubezpieczającym jest osoba fizyczna Podaj: tytuł do korespondencji (Pan / Pani), imię pierwsze, imię drugie (pole nieobowiązkowe), nazwisko, nr PESEL, a także adres zameldowania/zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu.

29 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:29/28 Informacje dodatkowe (nieobowiązkowe): numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego i adres . Numery telefonów wpisać należy ciągiem bez spacji czy kresek np (stacjonarny) i (kom.). Jeżeli Ubezpieczającym jest osoba prawna (lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) Podaj: pełną nazwę firmy wraz z podaniem formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (Sp. z o.o., S.A., s.c. itp.), NIP, REGON, adres prowadzonej działalności oraz nieobowiązkowo telefon kontaktowy i adres e mail. Jeżeli Ubezpieczającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Podaj: imię i nazwisko osoby fizycznej, REGON, PESEL adres prowadzonej działalności oraz nieobowiązkowo: pełną nazwę firmy z podaniem formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (Sp. z o.o., S.A., s.c. itp.), NIP, telefon kontaktowy, adres .

30 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:30/28 Pozostałe checkboxy z sekcji Dane Ubezpieczającego : 1. Ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym we wszystkich zakupionych produktach Opcja ta pozwala na automatyczne wypełnienie danych Ubezpieczającego w polach Ubezpieczonego. UWAGA: Dane Ubezpieczającego nie zostaną skopiowane do Danych Ubezpieczonego dla Typu Klienta: osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zgodnie z poniższą tabelą: Produkt Ubezpieczający Ubezpieczony Dom/Mieszkanie OC w żp NNWi Bezpieczna Podróż Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna 2. Adres do korespondencji inny niż adres zameldowania Pole do uzupełnienia w przypadku, gdy Ubezpieczający chce otrzymywać korespondencję na inny adres, niż wskazany jako miejsce zamieszkania. 2) Dane ubezpieczenia domu / mieszkania

31 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:31/28 a. Dane Ubezpieczonego w ubezpieczeniu domu/mieszkania W przypadku, kiedy Ubezpieczający nie jest jednocześnie Ubezpieczonym, w miejscu Dane Ubezpieczonego należy wpisać dane osoby, na rzecz, której została zawarta umowa ubezpieczenia. Ubezpieczony osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca tytuł prawny do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, na rachunek, której jest zawierana umowa ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna. (patrz tabela wyżej). Pozostałe checkboxy z sekcji Dane Ubezpieczonego w ubezpieczeniu domu/mieszkania : 1. Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym Zaznaczone automatycznie, gdy w sekcji Dane Ubezpieczającego został zaznaczony checkbox Ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym we wszystkich zakupionych produktach. Dane Ubezpieczonego do uzupełnienia te same, jak w przypadku danych Ubezpieczającego. 2. Drugi Ubezpieczony w ubezpieczeniu domu/mieszkania Do wyboru, gdy jest dwóch ubezpieczonych np. Właścicielami ubezpieczonego domu jest małżeństwo. Dane Ubezpieczonego do uzupełnienia te same, jak w przypadku danych Ubezpieczającego. b. Ocena ryzyka 1. Czy były przeprowadzane remonty? (NIE / TAK) W przypadku wyboru TAK pojawia się pole, w którym należy wpisać, kiedy i jaki remont został przeprowadzony. Dotyczy to również modernizacji, przebudowy lub rozbudowy budynku/lokalu mieszkalnego. Art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

32 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:32/28 Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istota tej definicji zamyka się w rodzaju robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale wykraczających poza prace związane z bieżącą konserwacją, jednakże te roboty budowlane muszą być wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym. 2. Czy istnieją widoczne uszkodzenia powstałe przed złożeniem wniosku o ubezpieczenia, wymagające naprawy? (NIE / TAK) W przypadku wyboru TAK pojawia się pole, w którym należy wypisać wszystkie widoczne uszkodzenia mienia (do momentu zawarcia umowy). Szczególną uwagę należy zwrócić na: pęknięcia budynku, zalania tynków i powłok malarskich, szkody w trakcie likwidacji, a także inne widoczne uszkodzenia. 3. Czy istnieją zagrożenia związane z usytuowaniem budynku, np.: brak ogrodzenia, położenie w niecce terenu, na zboczu, terenach zalewowych, brak ogrodzenia, itp.? (NIE / TAK) W przypadku wyboru TAK pojawia się pole, w którym należy podać zagrożenia związane z usytuowaniem budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki położone na zboczach, dopytać czy budynek nie znajduje się w strefie osuwiska, a także ważne jest położenie cieków wodnych, kanałów oraz innych małych rzeczek znajdujących się w pobliżu ubezpieczonego mienia. Niezależnie od powyższego należy ocenić ryzyko kradzieży z włamaniem np.: ogrodzenie posiadłości, lokalizacja budynku (np. w pobliżu skupisk mieszkalnych, osiedli lub w dalszej odległości). 4. Czy budynek/lokal mieszkalny jest użytkowany (nie dotyczy domu w budowie)? (NIE / TAK) W przypadku wyboru NIE pojawi się pole do uzupełnienia Budynek/lokal mieszkalny winien znajdować się pod opieką Ubezpieczającego tj.: - jest prowadzone w nim gospodarstwo domowe na stałe lub okresowo; - nie jest pozostawiony bez systematycznej kontroli, nie pozostaje niezamieszkany stale przez okres ciągły dłuższy niż pół roku. Dla budynku w budowie należy wybrać TAK. UWAGA: Został zwiększony termin w obowiązku nadzoru nad domem/mieszkaniem tj. niepozostawianie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego bez nadzoru przez okres ciągły dłuższy niż 90 dni. Ubezpieczony dom/ mieszkanie powinien być pod nadzorem Ubezpieczającego lub osoby przez niego upoważnionej. (W przypadku wynajęcia jest domniemanie opieki osób, które zamieszkują w nim). Zgodnie z obowiązującym OWU wymagane jest przeprowadzenie nadzoru dom/mieszkania co 90 dni. W przypadku posiadania np. apartamentu nad morzem i braku możliwości nadzoru przez okres dłuższy ubezpieczenie takie może być zawarte gdy dom/mieszkanie wyposażone jest w alarm z monitoringiem lub znajduje się

33 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:33/28 na strzeżonym osiedlu. W pozostałych przypadkach ewentualna zgoda na ubezpieczenie wymagać będzie indywidualnej oceny ryzyka przez Centralę. 5. Czy istniały lub istnieją wcześniejsze umowy ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego? (NIE / Kontynuacja w Generali / Inny ubezpieczyciel) - W przypadku kontynuacji ubezpieczenia należy wpisać numer poprzedniej polisy wystawionej w Generali (9 lub 11 cyfr). - W przypadku wyboru inny ubezpieczyciel - pojawia się pole, w którym należy wpisać nazwę poprzedniego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. c. Miejsce ubezpieczenia Należy uzupełnić brakujące informacje dotyczące miejsca ubezpieczenia domu/mieszkania tj.: 1. Rok budowy - należy wpisać rok budowy (rrrr) domu/budynku mieszkalnego, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie. W przypadku domu w budowie rok budowy stanowi ten sam rok, w którym została rozpoczęta budowa. W przypadku budynku mieszkalnego (mieszkania) rok budowy stanowi rok oddania mienia do użytkowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki starsze niż 50 lat, o wysokim stopniu zużycia technicznego. 2. Tytuł prawny do budynku / lokalu mieszkalnego należy wybrać z listy tytułu prawny mieszkania (własność/ spółdzielcze własnościowe/ spółdzielcze lokatorskie/ lokatorskie/ umowa najmu/ inne) jest to istotny elementem pozwalający ustalić czy:

34 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:34/28 - dla Ubezpieczonego wskazane jest zawarcie ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego (Ubezpieczający może uzyskać odszkodowanie w przypadku prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), - w miejscu ubezpieczenia występuje więcej niż jeden Ubezpieczony (np.: umowa najmu, gdzie współubezpieczonym może być właściciel mieszkania). Pozostałe dane tak jak: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania są nieedytowalne (zmian można dokonać na zakładce 3 Kalkulacja). 3. Adres garażu inny niż adres miejsca ubezpieczenia budynku / lokalu mieszkalnego, nleży zaznaczyć chexkbox i uzupełnić adres garażu znajdującego się poza głównym miejscem ubezpiecznenia. c. Adres domku letniskowego Należy podać adres domku letniskowego, uzupełniając wymagane pola (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu). W przypadku miejscowości nieposiadających ulic w polu ulica należy wpisać nazwę miejscowości. d. Spis mienia dla ruchomości domowych Spis mienia dla ruchomości nie jest obowiązkowy, wymóg pojawia się w przypadku ceny jednostkowej powyżej 6000 zł. Spis nie dotyczy mebli i rowerów. Należy zaznaczyć ryzyk od jakich są ubezpieczone wskazane w spisie ruchomości domowe (ryzyka ogniowe lub wszystkie ryzyka w przypadku wariantu DIAMENT i ryzyka kradzieżowe). Zaznaczenie ryzyk kradzieżowych powoduje automatyczne zaznaczenie ochrony od ognia. W przypadku braku spisu mienia w razie szkody podstawą wypłaty odszkodowania będzie przedstawienie dowodu zakupu lub inne dokumenty potwierdzające fakt posiadania mienia

35 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:35/28 e. Spis mienia dla przedmiotów wartościowych Spis mienia dla przedmiotów wartościowych jest obowiązkowy, należy podać rodzaj mienia, wartość zakupu (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy bądź z rachunkiem), rok zakupu / nabycia przedmiotu. Spis można również dołączyć do polisy np. w zamkniętej kopercie według mnie która zostanie otwarta dopiero gdy będzie szkoda. Nie wszyscy chcą wypisywać to na polisie może warto o tym wspomnieć Należy też zaznaczyć od czego jakich ryzyk jest ubezpieczony dany przedmiot ze spisu (ryzyka ogniowe lub wszystkie ryzyka w przypadku wariantu DIAMENT i/lub ryzyka kradzieżowe) W razie zakupu przedmiotu wartościowego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia należy dokonać doubezpieczenia i dołączyć rachunek zakupu lub wycenę rzeczoznawcy, w przeciwnym wypadku przedmiot ten nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową. Łączna wartość rynkowa wyszczególnionych przedmiotów w spisie powinna być równa sumie ubezpieczenia z kalkulacji. f. Indeksacja składki Automatycznie zaznaczone jest wyrażenie zgody na ideksację (TAK). Użytkownik ma możliwość odznaczenia indeksacji składki (zmiana na NIE). Indeksacja powoduje podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz składki w przypadku kontynuacji umowy. Wskaźnik indeksacji jest ustalany i aktualizowany każdego 1 kwietnia danego roku, w oparciu o wskaźnik inflacji za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. 4) Cesja Umowy ubezpieczenia zawierane do cesji bankowych Na wniosek Ubezpieczającego, Pośrednik w sekcji Cesja zaznacza checkbox by uzupełnić wszystkie dane potrzebne do wystawienia cesji.

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl WERSJA 2 10.01.2012 Formularz ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych 1) Kliknij zielony przycisk Sprawdź lub w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyliczenia składki na podstawie tabel szacunkowej wyceny budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Instrukcja wyliczenia składki na podstawie tabel szacunkowej wyceny budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Załącznik nr 1 do taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Instrukcja wyliczenia składki na podstawie tabel szacunkowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne 1 Wprowadzenie Strona 1 z 8 1.1 Niniejsza procedura ma na celu ujednolicenie zasad postępowania przy przyjmowaniu przez TUiR WARTA S.A. zawiadomień o cesji praw (w rozumieniu niniejszej procedury chodzi

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu C AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Wersja v 0.3 12_04_2017 Strona 1 z 25 1. Przedmiot i cel instrukcji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust. UNIQ Towarzystwo Ubezpieczeń S.. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 PRZEDMIOT ZAKRES Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 ogrodzenie ogrodzenie wraz ze stałymi elementami (w tym siłowniki), możliwość rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

o świadczenie usług ubezpieczeniowych

o świadczenie usług ubezpieczeniowych UMOWA DO CZĘŚCI NR I, Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych zawarta w dniu...r. w Czerwionce-Leszczynach pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043)

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) Celny pomysł na biznes Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów Co nowego w DMS? Od 09.07.2013 wprowadzamy zmiany dotyczące: dowiedz się więcej 2 Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C 1 Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C obowiązujące od 13.06.2016 r. (dalej: Pełnomocnictwo ) 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pakiet Bezpieczny Rolnik

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pakiet Bezpieczny Rolnik Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pakiet Bezpieczny Rolnik Ubezpieczenia obowiązkowe Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 czerwca 2015 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Wersja v 0.1 01_06_2013 Strona 1 z 8 Spis treści 1. Przedmiot i cel instrukcji...3 2. Zakres stosowania...3

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH System agenta elektronicznego dostępny jest po zalogowaniu na stronę www.rez.pl System partnerski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo