Regulamin usługi gdzie jest dziecko"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usługi gdzie jest dziecko""

Transkrypt

1 Regulamin usługi gdzie jest dziecko" 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Dziecko, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej serwisu WAP wap.gdziejestdziecko.pl/t-mobile oraz komunikacji SMS, MMS i aplikacji mobilnych przy pomocy telefonu komórkowego, a także zasady wysyłania wiadomości SMS do Klientów oraz abonentów krajowych sieci mobilnych za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej w aplikacji mobilnej Usługę świadczy Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł, numer NIP , numer REGON Regulamin określa warunki świadczenia usługi Gdzie Jest Dziecko Klientom T-Mobile Polska S.A., oraz zasady lokalizacji kart SIM, używanych w Sieci T-Mobile; 1.4. Postanowienia wskazujące na sposób korzystania z usługi Gdzie jest Dziecko dotyczące karty SIM numeru telefonu używanych w Sieci Orange albo Plus maja charakter wyłącznie informacyjny. W takim przypadku warunki świadczenia usługi Gdzie jest Dziecko, w szczególności zasady lokalizacji karty SIM, określone zostały w odpowiednich regulaminach Sieci Orange albo Plus Definicje: APN - Access Point Name - nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych Bliski osoba, która ukończyła 18 rok życia (osoba pełnoletnia), która wyraziła zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM zgodnie z punktem 4 Regulaminu Dziecko - osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), korzystająca z telefonu z kartą SIM powierzoną jej przez Rodzica, który dodatkowo wyraził zgodę na lokalizowanie tej karty SIM zgodnie z punktem 4 Regulaminu Dostawca Locon Sp. z o.o Klient/Klienci osoba fizyczna, będąca stroną zawartej z T-Mobile Polska S.A umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z oznaczeniem T-Mobile, Mix, T-Mobile na kartę, Era, Era Mix, Tak Tak, Heyah, Heyah Mix, tubiedronka Komunikator SMS - system umożliwiający wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do krajowych sieci GSM za pomocą formularza w Serwisie oraz opcji Wyślij wiadomość w aplikacji mobilnej Rodzica. Wysłanie przez Użytkownika Usługi 1 wiadomości SMS z Komunikatora powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1/2 punktu (według przelicznika 1 punkt = 2 wiadomości SMS) Konto Użytkownika Usługi - konto punktowe Użytkownika Usługi służące do korzystania z Usługi. Użytkownik Usługi zasila konto punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium pakietem cyklicznym, o których mowa w punktem 9.3 (Tabela nr 1). Wysyłanie Zapytań o lokalizację wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu opiera się na tym koncie i jest uzależnione od dysponowania przez Klienta na koncie wystarczającą liczbą (Wartością Konta Użytkownika Usługi) Lokalizacja LBS Location Based Service system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM Moje miejsce (POI) punkt charakterystyczny jest to miejsce które odwiedza Dziecko Bliski w ciągu dnia. Rodzic dodaje punkt w Serwisie aplikacji mobilnej. Usługa udostępnia następujące rodzaje miejsc: DOM, SZKOŁA, RODZINA, ZABAWA, PRZYJACIELE, SPORT, ODPOCZYNEK Osoba lokalizowana Dziecko Bliski Osoby do powiadomień Lista osób, które otrzymują powiadomienia zgodnie z ustawieniami Aplikacji Dziecka Bliskiego wykonanymi przez Rodzica Bliskiego. Lista może zawierć numery telefonów działające w sieci Orange, T-Mobile, Plus i/ adresy , na które Usługa wysyła powiadomienia po otrzymaniu zgłoszenia z Aplikacji mobilnej Dziecka Bliskiego Pakiet Jednorazowy związany z jednorazową opłatą pakiet pojedynczego zasilenia Konta Użytkownika Usługi na zasadach określonych w punkcie 9.3 (Tabela nr 1) Pakiet Premium / Pakiet Cykliczny (automatyczny) Premium pakiet zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w punkcie 9.3 (Tabela nr 1) pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcji Usługi zgodnie z punktem Pakiet Standard / Pakiet Cykliczny (automatyczny) Standard pakiet zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych określonej w punkcie 9.3 (Tabela nr 1) T-Mobile Polska S.A - T-Mobile Polska Spółka Akcyjna. z siedzibą ul. Marynarska 12, Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 29159, NIP: , REGON: o kapitale zakładowym: zł Regulamin niniejszy regulamin; Rodzic - posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię władzy rodzicielskiej Klient, użytkownik końcowy sieci Plus użytkownik końcowy sieci Orange będący rodzicem opiekunem prawnym Dziecka Klient, użytkownik końcowy sieci Plus użytkownik końcowy sieci Orange, w przypadku którego inna osoba która ukończyła 18 rok życia (osoba pełnoletnia), wyraziła zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez tą osobę karty SIM zgodnie z punktem 4, oraz który zarejestruje się w Usłudze Serwis - serwis internetowy udostępniony pod adresem w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych pod adresem gdziejestdziecko.pl/t-mobilewap Sieć Orange sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10 a, Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł, nr NIP Pojęcie "sieć Orange" nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi Sieć Plus sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Postępu 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 20908, NIP: o kapitale zakładowym zł. Pojęcie "sieć Plus" nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi. Obowiązuje od dnia ze zmianami z dnia oraz ze zmianami z dnia

2 Sieć T-Mobile - sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest T-Mobile Polska S.A. Pojęcie "sieć T-mobile" nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi SMS (Short Message Service), system krótkich wiadomości tekstowych Usługa usługa Gdzie Jest Dziecko ; świadczona przez Dostawcę usługa o wartości wzbogaconej dostępna dla Klientów którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, w ramach której wykorzystywana jest Lokalizacja LBS. Przy świadczeniu Usługi wykorzystuje się komunikację SMS jak również dostarczane przez Dostawcę dedykowaną stronę www i WAP oraz aplikacje mobilne Użytkownik Usługi Klient, który (i) wyposażył Dziecko w telefon komórkowy z numerem i kartą SIM w sieci T-Mobile, sieci Orange sieci Plus, której Bliski, korzysta z telefonu komórkowego z numerem i kartą SIM w sieci T-Mobile, sieci Orange sieci Plus, (ii) udzielił wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie Dziecka dla którego Bliski udzielił wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie karty SIM, z której Bliski korzysta, zgodnie z punktem 4 Regulaminu oraz (iii) zarejestrował się w Usłudze zgodnie z punktem 3.1 Regulaminu, Wartość Konta Użytkownika Usługi ilość zgromadzonych przez Użytkownika Usługi na Koncie Użytkownika Usługi poprzez jego zasilanie w wyniku wysyłania wiadomości SMS Premium zasilenia pakietem cyklicznym, o których mowa w punkcie 9.3 (Tabele nr 1) Wartość Konta Użytkownika Usługi ulega zwiększeniu - w przypadku aktywacji Pakietu Jednorazowego, Pakietu Standard, Pakietu Premium zmniejszeniu - w przypadku wykonania Zapytania o lokalizację skorzystania z Komunikatora SMS na zasadach opisanych w Regulaminie Zapytanie o lokalizację / lokalizacja weryfikacja położenia geograficznego Osoby lokalizowanej w danym momencie. 2. Zasady korzystania z Usługi 2.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Usługi, chyba że z Regulaminu wprost wynika odesłanie do innych dokumentów źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Usługi. Powyższe postanowienie nie narusza ogólnie obowiązujących przepisów prawa co, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie podmioty zarówno biorące udział w świadczeniu Usługi, jak i z niej korzystające Usługa polega na lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną oraz wysyłaniu wiadomości SMS / MMS z Serwisu Zawarcie z Dostawcą umowy o świadczenie Usługi następuje w drodze czynności faktycznej poprzez zarejestrowanie się Klienta w Usłudze Poprzez zarejestrowanie się w Usłudze Klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień Lokalizacja Dziecka Bliskiego może odbywać się wyłącznie na obszarze pokrycia zasięgiem Sieci T-Mobile, Orange albo Plus w zależności od tego, w której sieci działa karta SIM Osoby lokalizowanej Klient korzystający z określonego numeru telefonu może zarejestrować się w Usłudze jako Rodzic tylko jeden raz W Pakiecie Jednorazowym Pakiecie Standard jeden Rodzic może lokalizować maksymalnie 3 karty SIM używane przez Osoby lokalizowane. Pakiet Premium umożliwia lokalizację do 5-ciu kart SIM Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi Użytkownik Usługi może wykorzystać na lokalizację i/ wysłanie wiadomości SMS z Serwisu oraz aplikacji mobilnej. Informacja o Wartości Konta Użytkownika Usługi jest widoczna po zalogowaniu się Użytkownika Usługi w Serwisie, po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej w wiadomości zwrotnej na SMS o treści: KONTO wysłanego na numer 8082 (koszt SMS 0 zł z VAT) Zlecenie lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną za pomocą wiadomości SMS na numerze 8082 (koszt SMS 0 zł z VAT) zgodnie z punktem 7.2, za pomocą serwisu aplikacji mobilnej każdorazowo zmniejsza stan Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1 punkt Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 7, Mozilla Firefox minimum w wersji 2, Opera minimum w wersji 9, Safari minimum w wersji 3.1 oraz Google Chrome Korzystanie z serwisu WAP APN Internet oraz APN WAP może wiązać się z opłatą za transmisję danych według stawek operatora W celu pobrania Aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko dla Rodzica należy: wysłać SMS z jedną z następujących treści: APLIKACJA, AP, APP na numer 8082 (koszt 0 zł z VAT). W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem wejść z telefonu na adres: Wybierając link z wiadomości SMS wpisując link w telefonie Klient będzie mógł za pomocą sieci T-Mobile, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile, pobrać Aplikację mobilną Gdzie Jest Dziecko dla Rodzica W celu pobrania Aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko dla Osoby lokalizowanej należy: zalogować się na konto Rodzica i w opcji Bezpieczna Rodzina wybrać Wyślij aplikację dla wskazanego numeru. W odpowiedzi na telefon wybranego przez Rodzica Dziecka Bliskiego wysłany zostanie SMS z linkiem wejść z telefonu Dziecka Bliskiego na adres: Wybierając link z wiadomości SMS wpisując link w telefonie Dziecka Bliskiego będzie, można pobrać Aplikację mobilną Gdzie Jest Dziecko dla Dziecka Bliskiego W celu aktywacji Aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko dla Osoby lokalizowanej należy uruchomić poprzednio pobraną aplikację zgodnie z punktem 2.14 i postępować według instrukcji prezentowanych na ekranie telefonu. Aktywacja Aplikacji mobilnej następuje poprzez wysłanie automatycznego SMS-a z aplikacji na telefonie Dziecka Bliskiego Za pobieranie aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko w wersji dla Rodzica jak również Osoby lokalizowanej oraz dalsze z niej korzystanie przez APN Internet oraz APN WAP może wiązać się z naliczeniem opłata za transmisję danych według stawek operatora Dostawca gwarantuje działanie usługi na telefonach, których lista dostępna jest w Serwisie Szczegółowy opis reguł i komend Usługi jest opublikowany w Serwisie w sekcji Pomoc. 3. Rejestracja w Usłudze 3.1. Klient może się zarejestrować w Usłudze w jeden z następujących sposobów: poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi na stronie internetowej Serwisu, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami przez wysłanie wiadomości SMS, dodając do Usługi numer telefonu związany z kartą SIM, która ma być lokalizowana w ramach Usługi poprzez wysłanie na numer 8082 wiadomości SMS o treści "xxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9 cio cyfrowy numer telefonu (koszt wiadomości 0 zł z VAT) przez wysłanie wiadomości SMS, aktywując dowolny pakiet cykliczny w sposób określony w punkcie 9 (Tabela nr 1) aktywowanie oferty promocyjnej zgodnie z punktem 11 (Tabela nr 2) poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi z poziomu aplikacji mobilnej Rodzica, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami Po określeniu numeru telefonu związanego z kartą SIM która ma być lokalizowana w ramach Usługi, na wskazany numer telefonu zostanie wysłany SMS z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację oraz ze wskazaniem zakresu zgody. Udzielenie zgody następuje w sposób określony w punkcie Na telefon Klienta dążącego do uzyskania statusu Rodzica zostaną wysłane dwie następujące wiadomości SMS: z informacją o statusie procesu wyrażania zgody, oraz w przypadku wykonania działań opisanych w punkcie 4.1: z opisem położenia Osoby lokalizowanej, z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi w przypadku, kiedy Rodzic nie założył jeszcze Konta Użytkownika Usługi 3.4. Klient otrzymuje Status Rodzica po wykonaniu jednego z działań opisanych w punkcie 3.1 oraz jeśli zostanie udzielona zgoda w trybie określonym w punkcie Udzielenie zgody na lokalizację Obowiązuje od dnia ze zmianami z dnia oraz ze zmianami z dnia

3 4.1. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM możliwe jest po otrzymaniu wiadomości, wskazanej w punkcie 3.2. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM powierzonej Dziecku przez Rodzica karty SIM, z której korzysta Bliski: działającej w Sieci T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS przez Rodzica z telefonu Dziecka przez Bliskiego z jego telefonu pierwszej wiadomości o treści "ZGODA xxxxxxxxx" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9 cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, po wysłaniu której na telefon Dziecka / Bliskiego wysłana zostanie wiadomość SMS z informacją o zakresie zgody oraz prośbą o potwierdzenie zgody; - drugiej wiadomości o treści POTWIERDZAM na numer 8082; działającej w Sieci Orange możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS przez Rodzica z telefonu Dziecka przez Bliskiego z jego telefonu: pierwszej - o treści "RODZIC xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9 cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, oraz drugiej - o treści "ZGODA GJD" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), działającej w Sieci Plus możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS przez Rodzica z telefonu Dziecka przez Bliskiego z jego telefonu: pierwszej - o treści "RODZIC xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9 cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, oraz drugiej - o treści "ZGODA" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT) Zgoda na lokalizację karty SIM działającej w Sieci T-Mobile udzielana jest dla T-Mobile Polska S.A 4.3. Zakres zgody na lokalizację obejmuje prawo T-Mobile Polska S.A do lokalizowania karty SIM oraz określenia ostatniej lokalizacji karty SIM przed utratą dostępu do Sieci T-Mobile jak również prawo do udostępnienia uzyskanych wyników wskazanych operacji Dostawcy wyłącznie w celu przekazania przez Dostawcę wyniku lokalizacji ostatniej lokalizacji Rodzicowi Osobom do powiadomień - w sposób określony w Regulaminie. Lokalizacja karty SIM oraz określenie ostatniej lokalizacji karty SIM przed utratą dostępu do Sieci T- Mobile będą dokonywane przez T-Mobile Polska S.A, wyłącznie na wniosek Dostawcy skierowany do T-Mobile Polska S.A w przypadku zgłoszenia przez Rodzica stosownego zapytania przez Osobę lokalizowaną stosownej dyspozycji - w sposób określony w Regulaminie. Zgoda jest udzielana na czas nieoznaczony i może być odwołana w każdej chwili w sposób określony w punkcie Podany w komendzie SMS numer telefonu Rodzica zostanie zarejestrowany, jako numer za pomocą, którego Rodzic będzie mógł lokalizować w ramach Usługi Osobę lokalizowaną Wysłanie dwóch wiadomości SMS o treści ZGODA i POTWIERDZAM stanowi potwierdzenie wyrażenia dobrowolnej zgody na lokalizację karty SIM wskazanej w punkcie 4.1 powyżej oraz upoważnia T-Mobile Polska S.A do lokalizowania tej karty SIM w przypadkach określonych w punkcie Po uzyskaniu pełnoletniości przez osobę, która dotychczas miała status Dziecka, Rodzic nie może wysyłać Zapytań o lokalizację takiej osoby, dopóki osoba ta nie uzyska statusu Bliskiego poprzez wyrażenie zgody na lokalizację zgodnie z punktem Wyrażenie zgody na lokalizację jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi T-Mobile Polska S.A będzie przetwarzać, w tym przekaże Dostawcy, dane o lokalizacji wskazujące położenie geograficzne karty SIM, działającej w sieci T-Mobile, której dotyczy zgoda wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przez Dostawcę Usługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Usługą. 5. Wycofanie i wygaśnięcie zgody na lokalizację 5.1. Wycofanie zgody na lokalizację używanej przez Osobę lokalizowaną karty SIM działającej w sieci: T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka Bliskiego o treści NIE RODZICE" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT) Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka Bliskiego o treści KONIEC GJD" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), Plus możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka Bliskiego o treści USUN" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT) Wysłanie SMS, o którym mowa wyżej spowoduje uniemożliwienie lokalizowania karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną. Żaden zarejestrowany Rodzic nie będzie mógł już lokalizować tej karty SIM, z której wysłano SMS o treści powyżej określonej Wycofanie zgody na lokalizację przez Rodzica używanej przez Osobę lokalizowaną karty SIM działającej w sieci : T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka Bliskiego o treści USUN xxxxxxxxx" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka Bliskiego o treści NIE xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), Plus możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka Bliskiego o treści NIE xxxxxxxxx " na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT) Dla podanego w komendzie SMS numeru telefonu Rodzica zostanie zablokowana możliwość lokalizacji w ramach Usługi karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną Ponadto, dla karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku karty SIM w telefonie Bliskiego działającej w sieci T-Mobile zgoda na lokalizację dla Usługi wygasa samoczynnie po upływie 12 miesięcy od daty jej udzielenia. Na telefon Rodzica z numeru 8082 wysyłana jest wiadomość SMS z informacją o wygasającej zgodzie wraz z instrukcją ponownego jej wyrażenia na 7 dni, 3 dni oraz na 1 dzień przed wygaśnięciem zgody. W przypadku, kiedy zgoda nie zostanie ponownie wyrażona, na telefon Rodzica z numeru 8082 wysyłana jest wiadomość SMS z informacją o wygaśnięciu zgody. Na telefon Dziecka / Bliskiego nie jest wysyłana informacja o zbliżającym się wygaśnięciu zgody oraz nie jest wysyłana informacja o wygaśnięciu zgody Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie, aplikacji mobilnej Rodzica za pomocą SMS, dlaczego lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną nie jest możliwa Aby ponownie uruchomić Usługę Rodzic powinien postępować zgodnie z punktem 3 i punktem Informowanie o wyrażonych zgodach 6.1. W celu sprawdzenia jakie numery mogą lokalizować kartę SIM używaną przez Osobę lokalizowaną, należy wysłać jedną wiadomość SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści: KTO" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT). 7. Lokalizacja 7.1. Lokalizowanie karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną możliwe jest poprzez: Serwis: na żądanie Rodzica, lokalizacja odbywa się przez kliknięcie na przycisku Lokalizuj w Serwisie znajdującego się w sekcji z danymi Dziecka Bliskiego, poprzez kalendarz planowania lokalizacji w Serwisie. Plan lokalizacji definiuje się w kalendarzu oddzielnie dla każdego Dziecka Bliskiego, poprzez opcję strefy w Serwisie. Strefy wyznacza się oddzielnie dla każdego Dziecka Bliskiego na koncie Rodzica z Aktywnym Pakietem Premium Komunikację SMS. Rodzic wysyła wiadomość na numer 8082 (koszt 0 zł z VAT) o treści: GDZIE xxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9 cio cyfrowy numer telefonu Osoby lokalizowanej, GDZIE imię pseudonim Dziecka Bliskiego", gdzie imię pseudonim Dziecka Bliskiego oznacza imię pseudonim Dziecka Bliskiego zarejestrowany przez Rodzica na jego Koncie Użytkownika Komunikację MMS. Rodzic wysyła wiadomość na numer 8082 (koszt 0 zł z VAT) o treści: GDZIE xxxxxxxxx M", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9 cio cyfrowy numer telefonu Osoby lokalizowanej, a M oznacza, że wynik ma być dostarczony w postaci mapki w wiadomości MMS, Obowiązuje od dnia ze zmianami z dnia oraz ze zmianami z dnia

4 GDZIE imię pseudonim Dziecka/Bliskiego M", gdzie imię pseudonim Dziecka Bliskiego oznacza imię pseudonim Dziecka Bliskiego zarejestrowany przez Rodzica na jego Koncie Użytkownika w Serwisie, a M oznacza, że wynik ma być dostarczony w postaci mapki w wiadomości MMS Aplikację mobilną Rodzica, w której Rodzic zaznacza wybrane dziecko i wybiera opcję Lokalizuj" Usługa aktywuje lokalizację wyłącznie gdy spełnione są warunki niniejszego Regulaminu, w tym Rodzic posiada uprawnienia do lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem wskazanemu Dziecku karty SIM w telefonie Bliskiego oraz posiada Wartość Konta Użytkownika Usługi umożliwiającą wykonanie Zapytania o lokalizację. W przeciwnym wypadku Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie, aplikacji mobilnej Rodzica za pomocą SMS dlaczego lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną nie jest możliwa Lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną zostanie zaprezentowana: w postaci opisu oraz w postaci położenia na mapie, dla lokalizacji zleconej z Serwisu oraz aplikacji mobilnej, w postaci opisu słownego, dla lokalizacji zleconej przez komunikację SMS. Lokalizacje wykonane przez SMS będą widoczne w Serwisie oraz aplikacji mobilnej, w postaci multimedialnej wiadomości MMS zawierającej opis oraz graficzną mapkę z zaznaczoną lokalizacją, dla lokalizacji zleconej przez komunikację MMS Dokładność Lokalizacji LBS karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną jest uzależniona od wielu czynników technicznych, które zmieniają się zależnie od obszaru przebywania Osoby lokalizowanej (przykładowo zagęszczenie infrastruktury sieci operatora jest różne w mieście i poza miastem), dlatego Dostawca gwarantuje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania faktycznej lokalizacji nie zaś jej stu procentową dokładność Orientacyjnie można przyjąć, iż lokalizowane karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną znajdują się w obszarze o promieniu 600 m prezentowanym na mapie w Serwisie oraz w opisie w wiadomości SMS / MMS Dokonanie lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną możliwe jest wyłącznie jeśli karta ta znajduje się we włączonym telefonie, jest zalogowana w sieci T-Mobile, Orange albo Plus w zależności od tego, w której sieci działa dana karta SIM oraz ustalenie położenia w miejscu znajdowana się karty SIM jest technicznie możliwe przez sieć danego operatora. Jeśli wskazany warunek nie zostanie spełniony, Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie, aplikacji mobilnej za pomocą SMS, ze wskazaniem powodu dla którego lokalizacja się nie powiodła Nie częściej niż raz na kwartał Dostawca zastrzega możliwość wystąpienia przerwy w obsłudze komunikatów SMS, trwającej nie dłużej niż 5 godzin, związanej w szczególności z koniecznością konserwacji modernizacji sprzętu służącego do obsługi Serwisu. Rodzic zostanie powiadomiony o planowanym czasie rozpoczęcia przerwy stosowną wiadomością SMS z wyprzedzeniem co najmniej 12 godzin. Ponadto w przypadku zlecenia Zapytania o lokalizację w trakcie przerwy Rodzic otrzyma informację o trwającej przerwie w postaci komunikatu w Serwisie, aplikacji mobilnej za pomocą SMS. 8. Bezpieczeństwo 8.1. Rodzic może lokalizować kartę SIM używaną przez Osobę lokalizowaną pod warunkiem, że została wyrażona zgoda na lokalizację zgodnie z treścią punktu 4 Regulaminu Usługa nie pozwala na lokalizację karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną przez żadnego innego użytkownika końcowego, z wyjątkiem osoby zarejestrowanego Rodzica Zgoda na lokalizację wyrażona przy użyciu karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną obowiązuje wyłącznie w Usłudze i nie stanowi zgody na inne usługi lokalizacyjne W chwili rejestracji Rodzica weryfikowana jest sieć operatora, w której działają numery telefonów Rodzica i Dziecka/Bliskiego Każda zmiana numeru telefonu Rodzica powoduje konieczność ponownego udzielenia zgody na lokalizację zgodnie z punktem 4 oraz weryfikacji posiadania podanego numeru telefonu w sieci T-Mobile. 9. Opłaty w Usłudze. Zasilenie Konta Użytkownika Usługi 9.1. Chcąc skorzystać z lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną za pośrednictwem Serwisu, aplikacji mobilnej poprzez komunikację SMS Użytkownik Usługi powinien: posiadać odpowiednią liczbę (minimum 1 punkt) na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) umożliwiającą zlecenie lokalizacji zgodnie z punktem 2.9, wykonać Zapytanie lokalizacji karty SIM w Serwisie, na stronie WAP, w aplikacji mobilnej klikając przycisk Lokalizuj, wysyłać SMS na bezpłatny numer 8082 (0 zł z VAT) zgodnie z punktem 7.2 oraz punktem W przypadku braku wystarczającej liczby na Koncie Użytkownika Usługi może on aktywować Pakiet jednorazowy, Pakiet cykliczny Standard Pakiet cykliczny Premium w sposób opisany w punkcie 9.3 poniżej Istnieją następujące możliwości aktywacji Pakietu jednorazowego/pakietu cyklicznego Standard/Pakietu cyklicznego Premium. Użytkownik Usługi powinien wysłać SMS o treści wskazanej poniżej w tabeli na jeden z wymienionych w tabeli numerów SMS Premium - w zależności od wybranego przez Użytkownika Usługi pakietu. Nazwa Pakietu (Ilość zasilających Konto Użytkownika Usługi) Pakiet Jednorazowy 2 Pakiet Jednorazowy 20 Pakiet Cykliczny - Standard (automatyczny) 30 Pakiet Cykliczny - Premium (automatyczny) 150 Komenda aktywacji (treść wiadomości SMS aktywującej pakiet) Komenda i darmowy numer do dezaktywacji* (treść wiadomości SMS dezaktywującej pakiet) Okresy aktualizacji Pakietu cyklicznego Standard, Premium (automatycznego doładowania Konta Użytkownika Usługi)** Cena Netto za SMS (zł) Cena Brutto za SMS (automatyczne doładowanie w przypadku Pakietu cyklicznego Standard i Premium) (zł) Numer SMS Premium KUP , KUP , GJD5 GJD STD GJDP GJD5 NIE GJD NIE STD NIE na numer 8089 (0 zł z VAT) GJDP NIE raz na 30 dni (minimum po upływie 720 godzin) raz w tygodniu (minimum po upływie 5 6, , Obowiązuje od dnia ze zmianami z dnia oraz ze zmianami z dnia

5 BR PRM BR NIE PRM NIE na numer 8089 (0 zł z VAT) 168 godzin) *Nie dotyczy Pakietu Jednorazowego; ** Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi i jednocześnie pobrana z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie Cena Brutto za SMS (zł) dla aktywowanego Pakietu cyklicznego Standard Premium; liczony jest od momentu wysłania Wiadomości SMS Aktywującej dany Pakiet cykliczny; doładowane punkty są widoczne na Koncie Użytkownika Usługi przez wskazany okres; 9.4. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla Pakietów Jednorazowych, o których mowa w punkcie 9.3 (Tabela nr 1) powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium punkty kumulują się na Koncie Użytkownika Usługi. W przypadku Pakietów Cyklicznych Standard oraz Premium ponowna próba aktywacji dla już aktywnego pakietu spowoduje zakończeni poprzedniego okresu i uruchomienie nowego, a niewykorzystane punkty nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się, są nadpisywane) W przypadku Pakietu cyklicznego Standard oraz Premium aktywacja przysługujących Użytkownikowi Usługi kolejnych odbywa się w okresach wskazanych wyżej w tabeli. W okresach aktualizacji Pakietu cyklicznego za każdym razem pobierana jest z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie Cena Brutto za SMS właściwa dla wybranego przez Użytkownika Usługi Pakietu Cyklicznego, a do Konta Użytkownika Usługi dodawane są punkty o których mowa w punkcie 9.3 (Tabela nr 1) przy czym zarówno dla Pakietu Standard jak i dla Pakietu Premium niewykorzystane punkty nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się; są nadpisywane). Opłata pobierana jest niezależnie od tego czy Klient wskazał numer telefonu związany z kartą SIM, która ma być lokalizowana w ramach Usługi W przypadku jednoczesnego posiadania aktywnego Pakietu Jednorazowego, Pakietu Standard i Premium, w pierwszej kolejności wykorzystywane są punkty lokalizacyjne zawarte w Pakiecie Premium, następnie punkty z pakietu Standard, a na końcu punkty z Pakietu Jednorazowego W przypadku aktywacji Pakietu/Pakietu Cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi Wiadomości SMS Aktywującej Pakiet/Pakiet cykliczny ), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Pakiet/Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą uruchomienie pakietu Przy każdej aktywacji Pakietu/Pakietu cyklicznego Użytkownik Usługi zostanie obciążony z góry opłatą wskazaną w punkcie 9.3 (Tabela nr 1- kolumna Cena brutto za SMS ). W przypadku Użytkowników Usługi, korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych warunkiem obciążenia opłatą za Usługę jest posiadanie odpowiednich środków na koncie (odpowiedniej wartości konta) oraz zalogowanie karty SIM do sieci T-Mobile w momencie, w którym zostanie podjęta próba obciążenia tego konta opłatą Aktywacja Pakietu/Pakietu Cyklicznego w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Pakiet/Pakiet cykliczny w roamingu międzynarodowym zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności cennika usług telekomunikacyjnych, wiążącej Klienta z T-Mobile Polska S.A Korzystanie z Pakietu Cyklicznego w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej może wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Pakietu cyklicznego (automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi) zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności cennika usług telekomunikacyjnych, wiążącej Klienta z T-Mobile Polska S.A Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób przewidziany w punkcie 9.3 (Tabela nr 1 kolumna Komenda i darmowy numer do dezaktywacji ). W przypadku Użytkowników Usług korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Wartości konta w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym opłaty za Pakiet cykliczny, oraz opłat, o których mowa w punkcie 9.8 i punkcie 9.9, o ile Użytkownik Usługi będzie korzystał z Usługi w roamingu międzynarodowym Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Pakietu cyklicznego Usługa będzie świadczona do chwili dezaktywacji Pakietu cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi darmowej Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet cykliczny). Użytkownik Usługi aktywujący Pakiet cykliczny wyraża zgodę na każdorazowe automatyczne obciążanie go z góry w okresach wskazanych w punkcie 9.3 (Tabela nr 1 kolumna Okresy aktualizacji Pakietu cyklicznego Standard, Premium ) opłatą właściwą dla aktywowanego Pakietu cyklicznego. Niewykorzystane punkty z puli przepadają w chwili obciążania W celu dezaktywacji Pakietów cyklicznych należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji Pakietu cyklicznego, wiadomość SMS o treści i na numer podany w punkcie 9.3 (Tabela nr 1 kolumna Komendą i darmowy numer do dezaktywacji ).powoduje dezaktywację Pakietu cyklicznego ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez T-Mobile, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym T-Mobile. Na numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS dezaktywująca Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą dezaktywację pakietu Nie jest możliwa dezaktywacja Pakietu cyklicznego z innego numeru telefonu niż numer telefonu, z którego Użytkownik uprzednio aktywował dany Pakiet cykliczny Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez Użytkownika Usługi błędnego numeru telefonu próbę aktywowania przez Użytkownika Usługi Pakietu cyklicznego, który nie jest dostępny dla tego Użytkownika ze względu na ograniczenia techniczne w używanej Karcie SIM, niepoprawną konfigurację aparatu telefonicznego inne nieprzystosowanie aparatu karty SIM do korzystania z Pakietu cyklicznego Opłaty za korzystanie z Pakietu cyklicznego prezentowane będą na rachunku szczegółowym Użytkownika Usługi, jako kategoria WAP Specjalny Dezaktywacja Pakietu cyklicznego nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika, ale opłacony okres korzystania z Pakietu cyklicznego Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że możliwość korzystania z Pakietu cyklicznego jest zablokowana ograniczona w przypadku: zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych dla numeru telefonu Użytkownika Usługi będącego stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z T-Mobile Polska S.A i wnoszącego opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyłącznie na podstawie faktury, brak na koncie Użytkownika Usługi uiszczającego opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym (prepaid) środków wystarczających na pokrycie opłat za korzystanie z Pakietu cyklicznego (po doładowaniu konta prepaid i pobraniu środków na poczet opłat związanych z Pakietem cyklicznym możliwość korzystania z tego pakietu zostanie odblokowana), przebywanie Użytkownika Usługi poza zasięgiem Sieci z wyłączonym telefonem przez okres dłuższy niż 7 dni przepełnienia pamięci telefonu Użytkownika Usługi Pozostałe warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z warunkami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności cennika usług telekomunikacyjnych, wiążącej Klienta z T-Mobile Polska S.A. 10. Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i aplikacji mobilnej (Komunikator SMS) Obowiązuje od dnia ze zmianami z dnia oraz ze zmianami z dnia

6 10.1. Wysyłanie wiadomości SMS w Usłudze z poziomu Serwisu i aplikacji mobilnej jest możliwe dla Użytkowników Usługi, którzy zakończyli proces rejestracji opisany w punkcie Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i aplikacji mobilnej jest uzależnione od dysponowania przez Użytkownika Usługi na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) niezbędną ilością (minimum 1 punktu do wysłania jednej wiadomości SMS), z zastrzeżeniem punktu ) Użytkownik Usługi zasila Konto Użytkownika Usługi punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w punkcie 9.3 (Tabela nr 1) Wysłanie przez Klienta wiadomości SMS dłuższej niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) spowoduje automatyczne podzielenie tej wiadomości na odpowiednią liczbę wiadomości SMS, o długości wskazanej w punkcie 10.5, z których każda powoduje zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi, zgodnie z punktem powyżej. Polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) użyte w wiadomości będą automatycznie zamieniane na odpowiedniki alfabetu łacińskiego Wiadomość SMS dłuższa niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) dzielona jest na odpowiednią liczbę wiadomości SMS, o maksymalnej ilości znaków równej: pierwsza wiadomość SMS znaków, druga wiadomość SMS znaków, trzecia wiadomość SMS i kolejne wiadomości SMS znaki Warunkiem wysłania wiadomości SMS przez Komunikator jest wpisanie w oznaczone pola strony Serwisu: Numeru telefonu odbiorcy wiadomości SMS, Dowolnego wyrazu w polu Od, Treści wiadomości SMS Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysłanych za pomocą Komunikatora. Całkowitą odpowiedzialność za treść wysyłanej wiadomości ponosi nadawca wiadomości (Rodzic) Dostawca zastrzega sobie prawo do ustalenia dziennego limitu wszystkich wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Serwisu i aplikacji mobilnej do 50 wiadomości Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości SMS do odbiorcy, które nastąpiło z przyczyn niezależnych od Dostawcy, w szczególności w przypadku gdy odbiorca wiadomości SMS będzie znajdował się poza zasięgiem sieci będzie miał wyłączony telefonu przez cały okres ważności wiadomości SMS Usługa nie jest przeznaczona do wysyłania niezamówionych informacji handlowych, a Użytkownik Usługi nie może wysyłać niezamówionych informacji handlowych z wykorzystaniem Serwisu i aplikacji mobilnej. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób, do których Użytkownik Usługi wysyła wiadomości SMS z wykorzystaniem Serwisu, z tytułu roszczeń tych osób wynikających z działania Użytkownika Usługi sprzecznego z powyższym zobowiązaniem. 11. Oferta promocyjna Użytkownik Usługi może skorzystać z oferty promocyjnej (dalej Promocji ) na poniższych warunkach W ramach Promocji Użytkownik Usługi ma możliwość aktywacji wybranego przez siebie Pakietu cyklicznego wyszczególnionego w tabeli w punkcie 9.3 oferowanego bezpłatnie. Aby aktywować ofertę promocyjną Użytkownik Usługi powinien wysłać SMS o treści wskazanej w poniższej tabeli na wymieniony darmowy numer w zależności od wybranego przez siebie pakietu W ramach Promocji Użytkownik Usługi otrzyma darmowe punkty na Konto Użytkownika Usługi (dalej Bonus ) w liczbie 10 dla Pakietu Cyklicznego Standard, w liczbie 150 dla Pakietu Cyklicznego Premium, które przysługują za aktywację danego Pakietu cyklicznego zgodnie z poniższą tabelą. Nazwa Pakietu cyklicznego Ilość promocyjnyc h dodawanych do konta Długość okresu promocyjnego oraz okres ważności promocyjnych Komenda aktywująca Komenda dezaktywująca Cena Netto / Brutto za SMS Numer SMS Pakiet Cykliczny - Standard (automatyczny) tydzień (168 godzin) GJD5 GJD STD GJD5 NIE GJD NIE STD NIE 0 zł 8089 Pakiet Cykliczny - Premium (automatyczny) tydzień (168 godzin) GJDP BR PRM GJDP NIE BR NIE PRM NIE 0 zł Po zakończeniu okresu promocyjnego odpowiadającego aktywowanemu Pakietowi cyklicznemu, pakiet ten przechodzi automatycznie w okres płatny, co oznacza, że opłaty za kolejne cykliczne (automatyczne) doładowania Konta Użytkownika Usługi w ramach aktywowanego Pakietu cyklicznego będą zgodne z tabelą z punktu 9.3 na zasadach opisanych w punkcie 9. Przy czym, przed zakończeniem okresu promocyjnego Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS zawierającą warunki dalszego korzystania z Pakietu cyklicznego w tym wysokość opłaty za kolejny okres jego aktualizacji oraz dostęp do komendy anulowania W celu anulowania Pakietu cyklicznego oferowanego bezpłatnie należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji tego pakietu, wiadomość SMS o treści wskazanej w tabeli z punktu 11.3 powyżej w kolumnie Komenda dezaktywująca na numer podany w tabeli w kolumnie Numer SMS ( Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny oferowany bezpłatnie ). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet cykliczny oferowany bezpłatnie powoduje dezaktywację Pakietu cyklicznego oferowanego bezpłatnie ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez Dostawcę, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym Dostawcy. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Dezaktywację Pakietu Użytkownik Usługi, który skorzystał z Pakietu cyklicznego oferowanego bezpłatnie, nie może dokonać ponownej aktywacji tego pakietu przed upływem 90 dni od dnia ostatniej jego aktywacji Użytkownik Usługi posiadający aktywny Pakiet cykliczny, za który dokonał płatności zgodnie z punktem 9, nie może w czasie jego obowiązywania dokonać ponownej aktywacji analogicznego Pakietu cyklicznego oferowanego bezpłatnie W momencie aktywowania Pakietu cyklicznego na warunkach niepromocyjnych zgodnie z punktem 9, Użytkownik Usługi automatycznie dezaktywuje Pakiet cykliczny oferowany bezpłatnie Aktywacja Bonusu umożliwia Rodzicowi wykonywanie lokalizacji oraz wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocja obowiązuje od 2 lutego 2010 roku do odwołania. Obowiązuje od dnia ze zmianami z dnia oraz ze zmianami z dnia

7 11.8. Promocja może być odwołana w każdym czasie w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że odwołanie Promocji nie będzie powodować dezaktywacji aktywnych pakietów promocyjnych. 12. Pakiet Premium Użytkownik Usługi może aktywować Pakiet Premium zgodnie punktem 9.3 (Tabela nr 1) w przypadku Pakietu Premium oferowanego bezpłatnie zgodnie z punktem 11.3 (Tabela nr 2) Pakiet Premium pozostaje aktywny przez okres ważności Punktów zasilających Konto Użytkownika Usługi zgodnie z punktem 9.3 (Tabela nr 1) Punktów promocyjnych zgodnie z punktem 11.3 (Tabela nr 2) dalej Aktywny Pakiet Premium W ramach Pakietu Premium Użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych opcji Usługi jak: Strefy, Ostatnia lokalizacja oraz Bezpieczna Rodzina - Aplikacja mobilna Gdzie Jest Dziecko dla Osoby lokalizowanej Aplikacja mobilna Gdzie Jest Dziecko dla Rodzica - stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program działający na telefonie Klienta, umożliwiający lokalizowanie Dzieci i Bliskich oraz wysyłanie do nich wiadomości SMS Bezpieczna Rodzina - Aplikacja mobilna Gdzie Jest Dziecko dla Osoby lokalizowanej - stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program działający na telefonie Dziecka Bliskiego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń o zagrożeniach (Zgłoszenie SOS) oraz zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo (Zgłoszenie OK.). Informacje przekazywane są w ramach Usługi, w formie powiadomień SMS wiadomości e- mail do Rodzica Osób do powiadomień Zgłoszenie SOS zgłoszenie wysyłane przez Dziecko Bliskiego z Aplikacji Bezpieczna Rodzina w sytuacji zagrożenia zapisywane i archiwizowane w systemie Dostawcy oraz przekazywane w formie SMS wiadomości do Rodzica Osób do powiadomień. W skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Dziecka Bliskiego oraz rodzaj zgłoszenia. W skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie, połączenie telefoniczne ze wskazanym numerem numerami. W przypadku konieczności nawiązania połączenia z więcej niż jednym numerem, połączenia nawiązywane są jedno po drugim. Obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień Aplikacji Bezpieczna Rodzina oraz możliwości technicznych telefonu Dziecka Bliskiego. Usługa w domyślnej konfiguracji udostępnia następujące rodzaje zagrożeń: "Ogólny", "Choroba", "Wypadek", "Kradzież", "Pożar", "Inne" Zgłoszenie OK. zgłoszenie wysyłane przez Dziecko Bliskiego z Aplikacji Bezpieczna Rodzina w sytuacji nie zagrażającej bezpieczeństwu zapisywane i archiwizowane w systemie Dostawcy oraz przekazywane w formie SMS wiadomości do Rodzica Osób do powiadomień. W skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Osoby lokalizowanej oraz rodzaj potwierdzenia. W skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie. Obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień Aplikacji Bezpieczna Rodzina oraz możliwości technicznych telefonu Osoby lokalizowanej. Usługa w domyślnej konfiguracji udostępnia następujące rodzaje potwierdzeń: "Wszystko w porządku", "Jestem w drodze", "Spóźnię się", "Będę za 15 min. ", "Zadzwoń", "Inne", "Zdjęcie", "Video" Ostatnia lokalizacja możliwość otrzymania danych o ostatniej znanej lokalizacji telefonu Osoby lokalizowanej przed utratą dostępności do sieci operatora (opcja ta jest dostępna tylko gdy Osoba lokalizowana korzysta z karty SIM w sieci T-Mobile Plus) Strefa - okolica wskazanego przez Rodzica punktu POI dla którego wykrywane są zdarzenia wejścia opuszczenia strefy przez Dziecko Bliskiego. Funkcjonalność stref dostępna jest tylko w Pakiecie Premium Ograniczenia opcji "Bezpieczna Rodzina": Łączna długość nagrań audio / video dołączonych do pojedynczego zgłoszenia SOS / OK nie przekroczy 5 minut (300 sekund); Sumaryczna ilość zdjęć dołączonych do pojedynczego zgłoszenia SOS / OK nie przekroczy 60; W ramach aktywnego Pakietu Premium, Rodzic oraz Osoby do powiadomień uzyskują bezpłatny dostęp do wszystkich plików audio, video oraz zdjęć dołączonych do: pięciu zgłoszeń SOS dwudziestu zgłoszeń OK Dostęp do zgromadzonych plików realizowany jest za pomocą aplikacji mobilnej Rodzica w przypadku Rodzica za pomocą Serwisu w przypadku Rodzica oraz Osób do powiadomień Po wykorzystaniu limitu, o którym mowa w poprzednim punkcie , ale przed aktualizacją okresu Premium, Rodzic oraz Osoby do powiadomień mogą odblokować wszystkie pliki dołączone do zgłoszeń SOS / OK za pomocą SMS-a o treści: MULTI wysłanego na numer (koszt wiadomości wynosi 1,23 zł z VAT). Wysłanie SMS-a przez Rodzica Osobę do powiadomień odblokowuje pliki dla wszystkich osób posiadających dostęp do zgłoszenia W przypadku przyjścia zgłoszenia SOS / OK dla Konta Rodzica, na którym brak Aktywnego Pakietu Premium, Rodzic oraz Osoby do powiadomień mogą uzyskać dostęp do szczegółów po wysłaniu SMS-a o treści ODKRYJ na numer (koszt wiadomości wynosi 11,07 zł z VAT). Wysłanie SMS-a przez Rodzica Osobę do powiadomień odblokowuje zgłoszenie dla wszystkich osób posiadających dostęp do zgłoszenia. Odblokowanie zgłoszenia nie Aktywuje Pakietu Premium, a jedynie umożliwia dostęp do szczegółowych danych zgłoszenia. 13. Tryb postępowania reklamacyjnego Reklamacja może dotyczyć niewykonania nienależytego wykonania Usługi Reklamacja może być złożona na piśmie na adres Locon Sp. z o.o., Ul. Tama Pomorzańska 1, Szczecin z dopiskiem na kopercie "Gdzie Jest Dziecko", telefonicznie na numer (numer stacjonarny w strefie szczecińskiej, dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30) w formie elektronicznej na adres W przypadku reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie pocztą elektroniczną, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację Przepisu z punktu 13.3 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko (nazwę) i adres Użytkownika Usługi zgłaszającego reklamację; określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; Numer telefonu Użytkownika Usługi, którego dotyczy reklamacja; datę zawarcia Umowy i określony w Umowie termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi; podpis Użytkownika w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej Reklamacja może być złożona w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana miała być wykonana. Reklamację wniesioną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu telefonicznie nie spełnia warunków określonych w punkcie 13.5 pkt a - f, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania Użytkownika Usługi o konieczności jej uzupełnienia W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w punkcie 13.5, Dostawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Użytkownika Usługi do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Dostawcę listu zawierającego reklamację w formie pisemnej, elektronicznej przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Dostawca udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona. Obowiązuje od dnia ze zmianami z dnia oraz ze zmianami z dnia

8 Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację; rozstrzygnięcie o uznaniu odmowie uznania reklamacji; podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska Spory pomiędzy Użytkownikiem Usługi a Dostawcą w zakresie określonym w punkcie 13.1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. 14. Odpowiedzialność Dostawcy Dostawca odpowiada za niewykonanie nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie nienależyte wykonanie usługi wynikało z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Usługi Osoby lokalizowanej w szczególności nieprzestrzegania przez Użytkownika Usługi Regulaminu, działania Użytkownika Usługi niezgodnego z prawem nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia a charakterze siły wyższej Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność brak możliwości skorzystania z Usługi, wynikającą z nieosiągnięcia przez telefon inne urządzenie teleinformatyczne używane przez Użytkownika Usługi parametrów technicznych wymaganych do skorzystania z Usługi, a także w przypadku używania przez Użytkownika usługi telefonu innego urządzenia teleinformatycznego nieposiadającego wymaganego na terytorium Polski świadectwa homologacji certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami Z tytułu niewykonania nienależytego wykonania Usługi Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Użytkownikowi Usługi przysługuje odszkodowanie w wysokości 20, które powiększą Wartość Konta Użytkownika Usługi, i które Użytkownik będzie mógł wykorzystać w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi Z tytułu opóźnienia w przesłaniu informacji na dane Zapytanie o lokalizację trwającego dłużej niż 30 min od zarejestrowania tego zapytania przez Dostawcę niepełnego zakresu informacji uzyskanych na dane Zapytanie o lokalizację, z wyłączeniem przypadków wskazanych w punkcie 7.7 i punkcie 7.9, Użytkownikowi przysługuje wyłącznie roszczenie o zwrot na Konto Użytkownika Usługi liczby o jaką zmniejszony został stan Wartości Konta Użytkownika Usługi w związku z wysłaniem tego zapytania Dostawca nie ponosi innej odpowiedzialności niż określona w punkcie 14.3 i punkcie 14.4, z wyłączeniem przypadku winy umyślnej, za: ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi (w tym utracone korzyści) mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi, sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi, ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania niemożności korzystania przez Użytkownika z Usługi (w tym utracone korzyści), w tym także szkody wyrządzone osobom trzecim, treści wykorzystywane w Usłudze, Dostawca zobowiązuje się do dołożenia staranności, aby informacje dostępne w Usłudze były aktualne. 15. Postanowienia końcowe Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie, zakończenia czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w dowolnym czasie. Informacje w tym zakresie zostaną podane na stronie Dostawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w tym zaprzestania ograniczenia świadczenia Usługi oraz zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie. W razie wprowadzenia zmiany Regulaminu, Dostawca poinformuje Użytkownika Usługi o proponowanych zmianach z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmiany w życie poprzez podanie treści każdej proponowanej zmiany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Dostawca wyśle również na numer telefonu Użytkownika Usługi wiadomość SMS z informacją o zamieszczeniu wskazanego ogłoszenia. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika Usługi planowanej zmiany Użytkownik może do czasu jej wprowadzenia wykorzystać punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi a następnie zakończyć korzystanie z Usługi System punktacji określony w Regulaminie działa wyłącznie w obrębie Usługi i nie może być łączony z innymi systemami punktacji działającymi w sieci T-Mobile. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach Usługi Regulamin dostępny jest na stronie oraz w siedzibie Dostawcy. Obowiązuje od dnia ze zmianami z dnia oraz ze zmianami z dnia

Regulamin usługi gdzie jest dziecko"

Regulamin usługi gdzie jest dziecko Regulamin usługi gdzie jest dziecko" 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Dziecko, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "BEZPIECZNY DOM - OKO NA DOM"

REGULAMIN USŁUGI BEZPIECZNY DOM - OKO NA DOM 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Bezpieczny Dom - Oko Na Dom, określa zasady świadczenia usługi "Bezpieczny Dom - Oko Na Dom" dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS i aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina" wersja z dnia 25.12.2014 1 Postanowienia ogólne 1.

Regulamin Usługi Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina wersja z dnia 25.12.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina" wersja z dnia 25.12.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina" wersja z dnia 15.06.2015 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "BEZPIECZNY DOM - OKO NA DOM"

REGULAMIN USŁUGI BEZPIECZNY DOM - OKO NA DOM 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Bezpieczny Dom - Oko Na Dom, określa zasady świadczenia usługi Bezpieczny Dom - Oko Na Dom dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS i aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD"

REGULAMIN USŁUGI GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Gdzie jest Dziecko 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Dziecko, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej www.gdziejestdziecko.pl/t-mobile,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom",

Bardziej szczegółowo

operatorem jest Orange Polska S.A. (operatorzy wirtualni).

operatorem jest Orange Polska S.A. (operatorzy wirtualni). Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" obowiązuje od 1 lutego 2014 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko" określa zasady świadczenia usługi "Gdzie Jest Dziecko",

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Oko Na Dom dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) " określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015r. włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) " określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto"

Regulamin usługi Gdzie Jest Auto Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" wersja z dnia Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Gdzie Jest Bliski Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina wersja z dnia Postanowienia ogólne Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" wersja z dnia 19.04.2017 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina,

Bardziej szczegółowo

Regulamin*usługi*"Georandka"*

Regulamin*usługi*Georandka* Regulamin*usługi*"Georandka"* wersja*z*dnia*16.09.2015*r.* * 1. Regulamin Usługi "GeoRandka, dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "GeoRandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r.

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Drogowskaźnik, dostępnej za pośrednictwem telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Gdzie Jest Auto dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko" Obowiazuje od 20 lipca 2010 r. do odwołania

Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Obowiazuje od 20 lipca 2010 r. do odwołania Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko" Obowiazuje od 20 lipca 2010 r. do odwołania I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) dotyczy usługi lokalizacyjnej typu LBS (Location

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 1 lutego 2014 do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom", dostępnej

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina dla Abonentów oferty Prepiad oraz Mix na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" P4 obowiązuje od 11.07.2013 r. do odwołania

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 13.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" obowiązuje od 1 lutego 2014 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Gdzie Jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid / Prepaid / Mix) obowiązuje od 17.12.2014 r.

Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina dla Abonentów Play (Postpaid / Prepaid / Mix) obowiązuje od 17.12.2014 r. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid / Prepaid / Mix) obowiązuje od 17.12.2014 r. 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina dla Abonentów Play obowiązuje od 03.01.2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina dla Abonentów Play obowiązuje od 03.01.2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina dla Abonentów Play obowiązuje od 03.01.2013 r. do odwołania 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. W oparciu o przepis art.384 Kodeksu cywilnego oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin promocji 500 SMS-ów W PLUSIE ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 11.05.2011 r.) Opis Promocji: 1. Promocja " 500 SMS-ów w Plusie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Gdzie Jest Pracownik" dla Abonentów Play (Postpaid / Prepaid / Mix) obowiązuje od r. 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

Regulamin Usługi Gdzie Jest Pracownik dla Abonentów Play (Postpaid / Prepaid / Mix) obowiązuje od r. 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Pracownik" dla Abonentów Play (Postpaid / Prepaid / Mix) obowiązuje od 09.12.2016 r. 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Kwota minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł

Kwota minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł Regulamin Promocji Ja + Mix bez końca tylko Sim ( Regulamin ) (wersja z dnia 19.05.2015r.) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + Mix bez końca tylko Sim ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania 1. Nawigacja Orange, dalej Usługa to usługa dostępna dla Abonentów spółki pod

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania 1. Karuzela Nagród ( Promocja ) to usługa promocyjna dostępna dla wszystkich Abonentów taryf One, POP, Nowe Go oraz Abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina dla Abonentów Play obowiązujący od 17.12.2014r.

Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina dla Abonentów Play obowiązujący od 17.12.2014r. Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina dla Abonentów Play obowiązujący od 17.12.2014r. 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Kwota Minimalna. Opłata za Pakiet cykliczny 29 zł (opłata pobierana co 30 dni)

Kwota Minimalna. Opłata za Pakiet cykliczny 29 zł (opłata pobierana co 30 dni) Regulamin Promocji JA + Mix tylko Sim Konwersja Specjalna 30 ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA + Mix tylko Sim Konwersja Specjalna 30 ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp.

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfy iplus na kartę

Cennik taryfy iplus na kartę Cennik taryfy iplus na kartę Oferta ważna od 25.11.2010 Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Stawki podstawowe Opłata za minutę połączenia do Abonentów lub Użytkowników Polkomtel S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne Regulamin Regulamin usługi 1. Uwagi ogólne 1. Usługa "Serwis Premium SMS MT" (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Grze BeastWorld

Regulamin udziału w Grze BeastWorld Regulamin udziału w Grze BeastWorld Niniejszy "Regulamin Gry BeastWorld", zwany dalej "Regulaminem", określa zasady udziału i rejestracji ("Rejestracja") w grze BeastWorld ("Gra") w sieci Orange, w sieci

Bardziej szczegółowo

W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S. A. dla Użytkowników MixPlus. 3

W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S. A. dla Użytkowników MixPlus. 3 Regulamin Usługi MusicShop - Muzodajnia dla Abonentów MixPlus wersja z dnia 20.07.2010 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów MixPlus ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin MAS/REG38/1214

Regulamin MAS/REG38/1214 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia 21.11.2014 r. do odwołania Usługa Miesio 19 ( Usługa ) jest dostępna dla Abonentów oferty nju na kartę ( Abonenci ). W ramach Usługi, Abonent otrzymuje miesięczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel.

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel. Regulamin udziału w usłudze społecznościowej Georandka. 1. Regulamin Usługi "Georandka" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 RP441_090511_1_OGSM/PDF01/0511, Strona 1 z 1111 Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 1 Zakres Usługi 1. Usługa Halo Granie na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 9.05.2011

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług "Bezpieczny Dom" oraz Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii.

Regulamin Usług Bezpieczny Dom oraz Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii. Regulamin Usług "Bezpieczny Dom" oraz Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii. 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "Bezpieczny Dom", Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii oznaczają: a. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko dla użytkowników aktywujących dostęp do ww. usługi począwszy od dnia 31.12.2015 roku włącznie.

Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko dla użytkowników aktywujących dostęp do ww. usługi począwszy od dnia 31.12.2015 roku włącznie. Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko dla użytkowników aktywujących dostęp do ww. usługi począwszy od dnia 31.12.2015 roku włącznie. 1 Opis usługi 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowa Liczba Zasileń 24

Obowiązkowa Liczba Zasileń 24 Regulamin Promocji JA + Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA + Mix tylko Sim ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M Usługi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 zł 140 141,14 zł 170 171,39 zł 210 211,72 zł Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy Regulamin promocyjnej usługi w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMSowych usług ezoterycznych "Wróżki w Orange" 1 DEFINICJE

Regulamin SMSowych usług ezoterycznych Wróżki w Orange 1 DEFINICJE Regulamin SMSowych usług ezoterycznych "Wróżki w Orange" 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Usługę świadczy Spółka pod firmą Orange Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi moje konto na portalu

Regulamin usługi moje konto na portalu Regulamin usługi moje konto na portalu www.njumobile.pl obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi moje konto, zwanej dalej Usługą przez Spółkę pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania Regulamin Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania 1. Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA UŻYTKOWNIKóW T-MOBILE NA KARTĘ...

SPIS TREŚCI WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA UŻYTKOWNIKóW T-MOBILE NA KARTĘ... SPIS TREŚCI WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA UŻYTKOWNIKóW T-MOBILE NA KARTĘ...2 WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 20% WIĘCEJ Z DOŁADOWANIEM PRZEZ T-MOBILE

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Gdzie Jest Auto dla Abonentów Netii.

Regulamin Usługi Gdzie Jest Auto dla Abonentów Netii. Regulamin Usługi Gdzie Jest Auto dla Abonentów Netii. 1. DEFINICJE 1. Definicje użyte w Regulaminie Gdzie Jest Auto Abonentów Netii oznaczają: Abonent Netii (Uczestnik) podmiot będący stroną umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Bezpieczny Dom" dla Abonentów Netii.

Regulamin Usługi Bezpieczny Dom dla Abonentów Netii. Regulamin Usługi "Bezpieczny Dom" dla Abonentów Netii. 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "Bezpieczny Dom " dla Abonentów Netii oznaczają: a. Organizator podmiot świadczący usługę, Locon

Bardziej szczegółowo