Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w "Poradniku Przewoźnika" Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w "Poradniku Przewoźnika" Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa."

Transkrypt

1

2 Spis treści 01 Rozdział Rozdział 2 Obowiązek podatkowy... 9 Rozdział 3 Transport drogowy towarów Transport krajowy Transport wewnątrzwspólnotowy Transport międzynarodowy Rozdział 4 Transport osób Transport osób w Polsce Transport osób za granicę Rozdział 5 Usługi pośrednictwa i spedycji oraz usługi pomocnicze w transporcie Rozdział 6 Faktury Termin wystawienia faktury Treść faktury Podpis na fakturze Faktury korygujące Faktury wewnętrzne w przypadku importu usług Rozdział 7 Zasady odliczania podatku naliczonego Podatek naliczony związany z usługami niepodlegającymi opodatkowaniu na terytorium Polski Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym zasady zwrotu Rozdział 8 Odliczanie podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów i paliwa Rozdział 9 Odliczanie podatku naliczonego z tytułu umów leasingu, najmu i innych umów o podobnym charakterze Rozdział 10 Możliwość odzyskania podatku zapłaconego za zakupy w innych krajach Indeks 01 D Definicja Wspólnoty Europejskiej w świetle VAT 29 Dowody opłat za autostrady 96 F Faktury bilety jednorazowe 73 elektroniczne 87 ile egzemplarzy 70 jak wypisywać 71 korygujące 87 na część zapłaty 76 na zaliczki 73 niższa stawka VAT 70 podpis 85 przedpłaty, zaliczki 67 Poradnik Przewoźnika

3 02 Indeks stwierdzające wykonanie usługi 78 termin wystawiania 67 treść 69 za paliwo 96 za transport międzynarodowy 81 za transport osób 84 za transport wewnątrzwspólnotowy 82 K Kasy fiskalne 42 Kodeks wykroczeń zmiany 107 Konwojowanie 64 N Nabycie paliwa odliczanie VAT naliczonego 105 Nabycie pojazdów odliczanie VAT naliczonego 102 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym zasady zwrotu 98 Numery identyfikacyjne w państwach Wspólnoty 6 O Obowiązek podatkowy import usług 13 kiedy powstaje 9 komunikacja miejska 11 na kim spoczywa 11 usługi o charakterze ciągłym 14 Odzyskiwanie VAT za zakupy w krajach Unii 111 P Podatek naliczony zasady odliczania 97 Podatek z tytułu leasingu 109 Prawo o ruchu drogowym zmiany 107 Przewóz poza Unią, nie przez Polskę 36 R VAT 1 VAT UE 2 S Spedycja i usługi pomocnicze transport międzynarodowy 61 transport wewnątrzwspólnotowy 56 w transporcie krajowym 55 w transporcie zagranicznym 56 Spedytor obowiązki 54 Sprawdzanie kontrahenta za pomocą VAT-UE 4 T Transport dowozowy 30 Transport drogowy towarów 16 Transport krajowy towarów miejsce świadczenia usług 17 stawki 16 Transport międzynarodowy towarów jak udokumentować usługę 7 jakie stawki w Polsce 34 miejsce świadczenia usług 33 obowiązek podatkowy 39 zasady ogólne 31 zmiany w ustawie o VAT 38 stawki za odcinek poza Polską 35 Transport osób w Polsce 43 Transport osób za granicę dodatkowe usługi (all inclusive) 51 miejsce świadczenia usług 47 obowiązek podatkowy 52 podatek w krajach poza Polską 48 podatek zryczałtowany 47 przedstawiciel podatkowy 50 przepisy niemieckie 50 stawki 45 zasady ogólne 44 Transport wewnątrzwspólnotowy towarów miejsce świadczenia usług 18 obowiązek podatkowy 31 stawki 18 zasady ogólne 17 U Usługi pośrednictwa i spedycji oraz usługi pomocnicze 54 Z Zaświadczenie o spełnianiu wymogów ustawy o VAT 106 Zwrot VAT zapłaconego przez zagranicznego klienta w Polsce 27 Wiedza i praktyka

4 Rozdział 1 REJESTRACJA PODATNIKÓW Kto jest podatnikiem VAT? Usługi podlegają opodatkowaniu VAT, wtedy gdy są świadczone przez podatników VAT oraz mieszczą się w kategoriach czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnikami są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pamiętaj! Odpłatne świadczenie usług transportu drogowego podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostało wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami. Inaczej mówiąc opodatkowane są także usługi transportowe wykonywane przez przedsiębiorstwa, które nie mają licencji na transport drogowy (a więc nie spełniają warunków określonych w ustawie o transporcie drogowym). Analogicznie brak licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy nie powoduje, że przewoźnik nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Kto musi się zarejestrować? Wszystkie podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, a więc także podmioty świadczące usługi transportowe i spedycyjne są zobowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-R. Poradnik Przewoźnika

5 Zwolnione z tego obowiązku są tylko te podmioty, w przypadku których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. VAT UE dobrowolnie Dobrowolne natomiast jest uzyskanie statusu podatnika VAT UE, tzn. uzyskanie rejestracji i numeru identyfikacyjnego VAT-UE, który podatnicy stosują w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Polski podatnik, który zamierza świadczyć usługi wewnątrz wspólnotowego transportu towarów, nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT UE. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy usługi te będą wykonywane na zlecenie polskiego czy unijnego kontrahenta. Obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają również przedsiębiorstwa zagraniczne, nieposiadające na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wykonują na terytorium naszego kraju wyłącznie usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów. Kiedy warto się zarejestrować? Jednak polscy podatnicy, którzy będą nabywali usługi świadczone przez podatników z innych państw Wspólnoty i chcą, aby usługi te stanowiły u nich import usług, powinni się zarejestrować celem uzyskania numeru VAT-UE.

6 Podatnik nabywając usługi, takie jak: wewnątrzwspólnotowy transport towarów, usługi pomocnicze w stosunku do usług transportowych (np. załadunek czy rozładunek), związane bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowym transportem towarów, pośrednictwo i spedycja związane bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowym transportem towarów, inne usługi wykonywane przez pośredników, którzy działają w imieniu i na rachunek osób trzecich, związane bezpośrednio z usługami pomocniczymi do usług transportowych, takimi jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności, i podając przy tym polski numer VAT-UE, spowoduje zmianę miejsca świadczenia usługi z faktycznego miejsca rozpoczęcia transportu na Polskę. Zyska tym samym prawo do potraktowania tej usługi jako importu usług. Rozliczenie nabywanej usługi transportowej lub pośrednictwa jako importu usług w Polsce pozwala na uniknięcie zapłaty podatku VAT obowiązującego w kraju rozpoczęcia transportu. Uwaga! Ten pogląd, że aby podawanie numeru skutkowało zmianą miejsca świadczenia usług, musi to być numer VAT-UE, jest poglądem zdecydowanie dominującym zarówno w literaturze, jak i w pismach organów skarbowych. Stosując tę zasadę, będziesz więc bezpieczny. Jednak naszym zdaniem do zmiany miejsca uznawanego za miejsce wykonywania usługi nie jest konieczne, by usługobiorca podał numer identyfikacji UE. Wystarczy, że poda numer, pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb VAT w swoim państwie. Podanie przez usługobiorcę krajowego numeru VAT również skutkuje zmianą miejsca świadczenia. Polska ustawa VAT nakłada wprawdzie na podatników, którzy zamierzają nabywać usługi wewnątrzwspólnotowe, obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT UE (art. 97 ust. 3), ale naruszenie tego obowiązku nie oznacza, że podanie numeru krajowego nie wywołuje skutku w postaci zmiany miejsca świadczenia usługi. Poradnik Przewoźnika

7 Ten pogląd może być jednak kontrowersyjny, więc jeśli obawiasz się zatargów ze swoim urzędem skarbowym, zadbaj o używanie w rozliczanych przez siebie transakcjach numerów VAT-UE. Jak sprawdzić Twojego kontrahenta? Masz prawo składać wnioski o potwierdzenie identyfikacji kontrahentów na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Takie wnioski mają symbole VAT-ID oraz VAT-ID (kontynuacja). Wniosek taki możesz złożyć do naczelnika Twojego urzędu skarbowego lub do biura informacji o VAT (tzw. system VIES). W tym drugim przypadku możesz to zrobić: q drogą pocztową, na adres: Ministerstwo Finansów Ośrodek Zamiejscowy Biura Wymiany Informacji o VAT w Koninie ul. Poznańska Konin; q telefonicznie: (63) ; q faksem: (63) ; q em: Każdy może również samodzielnie dokonywać weryfikacji numerów kontrahentów w systemie VIES na stronie internetowej Komisji Europejskiej, _customs/vies/en/vieshome.htm. Rejestr numerów jest aktualny tylko przez jeden dzień, każdego dnia na stronie jest umieszczany aktualny rejestr. Nie ma możliwości sprawdzenia historycznej ważności numeru VAT. W odpowiedzi na zapytanie udzielana jest odpowiedź: v TAK podany numer jest ważny w danym momencie lub v NIE podany numer jest nieważny lub nieprawidłowy. W przypadku numerów VAT nadanych przez osiem państw członkowskich Belgię, Estonię, Finlandię, Łotwę, Litwę, Szwecję, Słowenię oraz Irlandię przy pozytywnym potwier-

8 dzeniu numeru identyfikacyjnego VAT pojawia się nazwa i adres podatnika. W przypadku Czech i Cypru pojawia się nazwa podatnika. Sprawdzenie, czy Twój kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem, może Ci się bardzo opłacać! Przykład Zawsze sprawdzaj! Firma ZARA TRANS SA z Warszawy dokonała przewozu maszyn na rzecz niemieckiej firmy BRAMERG GmbH & KG. Maszyny przewieziono z Warszawy do Bonn. Ponieważ BRAMERG GmbH & KG podał w umowie z firmą ZARA TRANS SA informację o numerze identyfikacji VAT-UE nadanym w Niemczech, firma ZARA TRANS SA wystawiła firmie BRAMERG GmbH & KG fakturę, w której wykazała jedynie wartość swojej usługi netto bez podatku VAT, dokonując tylko wymaganej przepisami adnotacji, że świadczenie usługi zostanie opodatkowane w Niemczech według obowiązującej tam stawki VAT. Jednocześnie ZARA TRANS SA odliczyła naliczony w związku z tą usługą VAT z tytułu dokonanych w Polsce zakupów. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że firma BRAMERG GmbH & KG zgłosiła likwidację działalności i została wykreślona, przed dokonaniem przewozu przez ZARA TRANS SA, z niemieckiego rejestru podatników. A zatem ZARA TRANS SA powinna była usługę opodatkować w Polsce jako państwie, w którym rozpoczął się transport towarów. Powinna była ustalić prawidłowo zobowiązanie (22% VAT) i ująć je w rejestrach VAT za okres, w którym dokonywała przewozu. Ponieważ usługa wykonana była przed kilkoma miesiącami, teraz ZARA TRANS SA musi dokonać korekty deklaracji za ten okres i zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami. BRAMERG GmbH & KG zapłaciła jedynie kwotę netto, a zatem ZARA TRANS SA, jeśli nie otrzyma dodatkowej zapłaty pokrywającej podatek, będzie stratna. Poradnik Przewoźnika

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011 DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: Nowy Leksykon VAT 2011 Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala CZĘŚĆ I. Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2222 Warszawa, 28 lipca 2009 r.

Druk nr 2222 Warszawa, 28 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-81-09 Druk nr 2222 Warszawa, 28 lipca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług Celem niniejszej broszury jest przybliżenie polskim podatnikom regulacji w zakresie zasad określania miejsca świadczenia w przypadku dostaw

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY ED YCJA PIER WSZA - PAŹDZI ERNI K 2014 W lutym 2015 roku minie dekada od kiedy

Bardziej szczegółowo

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r.

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. Ziemowit Pirtań marzec 2011 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Podatek od towarów i usług VAT... 3 Podstawy prawne... 3 Informacje ogólne... 4 Podatnik podatku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT...

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... 1 L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. 3 III. 5 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... PROGI...... IV. USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r.

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r. MONITOR księgowego nr 5(225) 1.03.2013 dodatek nr 3 TEMAT na czasie Anna Adamiec doradca podatkowy Faktury VAT i faktury korygujące I. Zasady wystawiania faktur w 2013 r..... 3 1. Obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o podatku od towarów i usług (projekt)

USTAWA z dnia r. o podatku od towarów i usług (projekt) USTAWA z dnia r. o podatku od towarów i usług (projekt) Spis treści: Dział I. Definicje ustawowe.... 3 Rozdział 1.... 3 Dział II. Podmiot podatku od towarów i usług.... 6 Rozdział 1. Podmioty będące podatnikami....

Bardziej szczegółowo