Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów"

Transkrypt

1 Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Kod Przedmiot Moduł Semestr MK2_1 dynamika maszyn wspólny 1 MK2_2 filozofia wspólny 1 MK2_3 język obcy (nie język angielski) wspólny 1 MK2_4 język obcy (nie język angielski) wspólny 2 MK2_5 komunikacja społeczna wspólny 3 MK2_6 matematyka stosowana wspólny 1 MK2_7 modelowanie procesów transportowych wspólny 2 MK2_8 sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych wspólny 2 MK2_9 teoria niezawodności i bezpieczeństwa wspólny 1 MK2_10 materiały eksploatacyjne w transporcie samochodowym ES 1 MK2_11 mechatronika samochodowa ES 1 MK2_12 metody wibroakustyczne w badaniach pojazdów ES 2 MK2_13 niekonwencjonalne układy napędowe ES 2 MK2_14 nowe technologie i materiały w budowie pojazdów ES 2 MK2_15 obiekty i urządzenia obsługi samochodów ES 3 MK2_16 obsługa techniczna pojazdów samochodowych ES 2 MK2_17 praca dyplomowa magisterska ES 3 MK2_18 praca przejściowa ES 2 MK2_19 prawne aspekty działalności transportowej ES 3 MK2_20 procesy spalania w silnikach ES 2 MK2_21 seminarium dyplomowe ES 3 MK2_22 systemy zasilania paliwami alternatywnymi ES 2 MK2_23 technologia wytwarzania pojazdów ES 1 MK2_24 tribologia ES 1 MK2_25 zintegrowane techniki produkcji pojazdów ES 2 MK2_26 badania homologacyjne i certyfikacja w transporcie TZTS 2 MK2_27 badania techniczne pojazdów TZTS 2 MK2_28 energochłonność i bezpieczeństwo TZTS 1 MK2_29 inżynieria jakości w transporcie TZTS 2 MK2_30 materiały eksploatacyjne TZTS 1 MK2_31 naprawa i obsługa pojazdów TZTS 1 MK2_32 obiekty zaplecza technicznego motoryzacji TZTS 2 MK2_33 praca dyplomowa magisterska TZTS 3 MK2_34 praca przejściowa TZTS 2 MK2_35 prawo cywilne i umowy w transporcie TZTS 3 MK2_36 prawo handlowe w transporcie TZTS 2 MK2_37 seminarium dyplomowe TZTS 3 MK2_38 ubezpieczenia w transporcie TZTS 3 MK2_39 magazyny wysokiego składowania TP 1 MK2_40 praca dyplomowa magisterska TP 3

2 Kod Przedmiot Moduł Semestr MK2_41 praca przejściowa TP 2 MK2_42 projektowanie z wykorzystaniem MES TP 2 MK2_43 seminarium dyplomowe TP 3 MK2_44 transport hydrauliczny i pneumatyczny TP 2 MK2_45 elementy maszyn transportowych TP+LT 1 MK2_46 logistyka zaopatrzenia TP+LT 1 MK2_47 metody prezentacji i negocjacji TP+LT 3 MK2_48 opakowania i logistyka dystrybucji TP+LT 2 MK2_49 spedycja TP+LT 2 MK2_50 systemy identyfikacji ładunków TP+LT 2 MK2_51 zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym TP+LT 1 MK2_52 infrastruktura logistyczna w transporcie LT 2 MK2_53 logistyka odpadów LT 1 MK2_54 nowoczesne technologie transportowe LT 2 MK2_55 praca dyplomowa magisterska LT 3 MK2_56 praca przejściowa LT 2 MK2_57 seminarium dyplomowe LT 3 MK2_58 strategie logistyczne LT 1 MK2_59 badania marketingowe w transporcie szynowym PSz 3 MK2_60 badania pojazdów szynowych PSz 2 MK2_61 budowa pojazdów szynowych PSz 1 MK2_62 eksploatacja pojazdów szynowych PSz 1 MK2_63 elektrotechnika i elektronika w pojazdach szynowych PSz 2 MK2_64 ergonomia w transporcie szynowym PSz 3 MK2_65 infrastruktura kolejowa PSz 2 MK2_66 inżynieria bezpieczeństwa PSz 2 MK2_67 logistyka transportu szynowego PSz 1 MK2_68 modelowanie elementów pojazdów szynowych PSz 2 MK2_69 praca dyplomowa magisterska PSz 3 MK2_70 praca przejściowa PSz 2 MK2_71 seminarium dyplomowe PSz 3 MK2_72 silniki pojazdów szynowych PSz 1 MK2_73 Aviation English NP 3 MK2_74 czynnik ludzki w lotnictwie NP 1 MK2_75 meteorologia II NP 1 MK2_76 naziemne przygotowanie do lotów NP 1 MK2_77 ogólna budowa statków powietrznych II NP 2 MK2_78 osiągi i planowanie lotu II NP 2 MK2_79 praca dyplomowa magisterska NP 3 MK2_80 prawo lotnicze i procedury ATC II NP 1 MK2_81 procedury operacyjne II NP 1 MK2_82 radionawigacja NP 2 MK2_83 seminarium dyplomowe NP 3 MK2_84 systemy informacji przestrzennej NP 2 MK2_85 systemy satelitarne w transporcie NP 3 MK2_86 zasady lotu II NP 2

3 Kod Przedmiot Moduł Semestr MK2_87 aerodynamika, struktury i systemy samolotów turbinowych II ML 1 MK2_88 aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca II ML 2 MK2_89 Aviation Technical English ML 2 MK2_90 awionika statków powietrznych ML 2 MK2_91 budowa i eksploatacja silników tłokowych ML 1 MK2_92 budowa i eksploatacja silników turbinowych ML 2 MK2_93 czynnik ludzki w lotnictwie ML 3 MK2_94 praca dyplomowa magisterska ML 3 MK2_95 standardowa obsługa statków powietrznych ML 3 MK2_96 seminarium dyplomowe ML 3 MK2_97 śmigła lotnicze ML 2 MK2_98 wyposażenie elektryczne statków powietrznych ML 1 MK2_99 analiza systemów transportowych IR 2 MK2_100 organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego IR 2 MK2_101 organizacja i technologie transportu w przedsiębiorstwie IR 1 MK2_102 praca dyplomowa magisterska IR 3 MK2_103 praca przejściowa IR 2 MK2_104 prognozowanie zjawisk jakościowych w systemach transportowych IR 2 MK2_105 publiczny transport miejski IR 2 MK2_106 seminarium dyplomowe IR 3 MK2_107 transport intermodalny i terminale logistyczne IR 2 MK2_108 inżynieria ruchu drogowego IR+SIT 1 MK2_109 planowanie potoków ruchu IR+SIT 3 MK2_110 teletransmisja danych IR+SIT 1 MK2_111 teoria ruchu pojazdów IR+SIT 2 MK2_112 układy i urządzenia elektroniczne transportu IR+SIT 1 MK2_113 monitorowanie ruchu drogowego SIT 2 MK2_114 praca dyplomowa magisterska SIT 3 MK2_115 praca przejściowa SIT 2 MK2_116 programowanie sterowników ruchu drogowego SIT 2 MK2_117 seminarium dyplomowe SIT 3 MK2_118 systemy inteligentne i decyzyjne transportu SIT 2 MK2_119 systemy koordynacji sterowania SIT 2 MK2_120 techniki symulacyjne SRD SIT 1 Moduły specjalnościowe: ES eksploatacja pojazdów samochodowych TZTS technika i zarządzanie w transporcie samochodowym TP transport przemysłowy LT logistyka transportu PSz eksploatacja pojazdów szynowych NP nawigacja powietrzna ML mechanika i eksploatacja lotnicza IR inżynieria ruchu SIT systemy informatyczne transportu

4 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: DYNAMIKA MASZYN 2. Kod przedmiotu: MK2_1 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego 11. Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Aleksander Sładkowski 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: matematyka, fizyka, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów ze studiów inżynierskich 16. Cel przedmiotu: umiejętność rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z dynamiki maszyn Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów egzamin K_W09 (+) K_W14 (+) K_U23 (+) 2 potrafi zamodelować proste układy mechaniczne egzamin ćwiczenia 3 potrafi wyprowadzić równania ruchu drgających układów mechanicznych 4 potrafi wyznaczyć częstotliwości drgań własnych układów o jednym stopniu swobody 5 potrafi wyznaczyć częstotliwości drgań własnych i postacie drgań układów o wielu stopniach swobody 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 15 Ćw. 30 L. P. Sem. kolokwium kolokwium kolokwium ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia K_W08 (+) K_W14 (+) K_U22 (++) K_W21 (+++) K_W07 (++) K_U18 (+) K_W21 (+++) K_K02 (++) K_U10 (++) K_W21 (+++) K_K02 (++) K_U16 (+)

5 19. Treści kształcenia: Wykład: Podstawy mechaniki analitycznej. Równania Lagrange a. Siły działające w układach drgających. Klasyfikacja drgań. Metody analizy i syntezy układów dynamicznych. Wybrane elementy teorii drgań. Redukcja mas, sztywności i tłumienia. Swobodne drgania układów o 1 stopniu swobody z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia. Wymuszone drgania układów o 1 stopniu swobody. Krzywa rezonansowa. Drgania nieliniowe. Drgania układów liniowych o wielu stopniach swobody. Wyprowadzenie równań dla drgań swobodnych układ ze skończoną liczbą stopni swobody. Częstotliwości własne i formy własne drgań. Wymuszone drgania układów ze skończoną liczbą stopni swobody. Rezonans i antyrezonans. Wykorzystanie MES do badania drgań konstrukcji. Ćwiczenia: Rozwiązanie problemów dynamiki układów o 1 lub 2 stopniach swobody. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. Leyko J.: Mechanika ogólna. Tom II, PWN, Warszawa, Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. Tom II, WNT, Warszawa, Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Tom III, WNT, Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Hannah, M.J. Hillier. Applied Mechanics. Longman, 3rd edition. 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład 15/20 2 Ćwiczenia 30/45 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne/ Suma godzin 45/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

6 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: FILOZOFIA 2. Kod przedmiotu: MK2_2 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne)1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych 11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Jan Majzner 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny1 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: 16. Cel przedmiotu: zaznajomienie studentów z podstawowymi kierunkami myśli filozoficznej 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 rozumie społeczne oraz pozatechniczne uwarunkowania kolokwium działalności inżynierskiej i uwzględniania je w praktyce inżynierskiej 2 potrafi interpretować zjawiska społeczne oraz wzajemne kolokwium relacje między tymi zjawiskami 3 ma świadomość ważności i zrozumienia kolokwium pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 4 identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z kolokwium wykonywaniem zawodu 5 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, podejmuje starania, aby przekazać informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 30 Ćw. L. P. Sem. kolokwium Forma prowadzenia zajęć (dyskusja) Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W01 (++) K_U01 (+++) (dyskusja) (dyskusja) K_K02 (++) K_K05 (++) (dyskusja) (dyskusja) K_K07 (++)

7 19. Treści kształcenia: Wykład: Etymologia terminu filozofia, pojecie mądrości, stosunek filozofii do nauk szczegółowych, miejsce filozofii w kulturze intelektualnej Europy. Przedmiot i działy filozofii. Scjentyzm jego geneza, poglądy metodologiczne scjentyzmu, redukcjonizm i jego odmiany, zalety i wady metodologii redukcjonistycznej. Podstawowe rozstrzygnięcia i systemy w obrębie metafizyki: idealizm, realizm, materializm, spirytualizm, determinizm i jego odmiany, kreacjonizm i zagadnienie początku czasowego świata we współczesnej kosmologii, problem struktury bytu monizm, dualizm, pluralizm. Epistemologia zagadnienie źródeł i dróg poznania: empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm, aprioryzm i aposterioryzm, podstawowe kryteria podziału nauk szczegółowych, klasyczna i nieklasyczne teorie prawdy. Główne nurty antropologii filozoficznej i aksjologii relatywizm aksjologiczny, konwencjonalizm, eudajmonizm i jego odmiany. Współczesne spory w obrębie historiozofii i teorii społecznej. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. PWN, Warszawa 1958 i następne 2. L. Kasprzyk, A. Węgrzecki: Wprowadzenie do filozofii. PWN, Warszawa 1970 i następne 3. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych. E. Podsiad (red.) PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca: 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład 30/15 2 Ćwiczenia / 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

8 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: JĘZYK OBCY 2. Kod przedmiotu: MK2_3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Studium Języków Obcych 11. Prowadzący przedmiot: mgr Maria Kingsford-Golinowska 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: niemiecki, rosyjski, włoski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: test kwalifikacyjny 16. Cel przedmiotu: rozwijanie kompetencji językowych 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 posiada zarówno wiedzę ogólną jak i z dziedziny transportu w zakresie języka obcego; znajomość gramatyki jak i struktur leksykalnych pozwalających na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów mówionych i pisanych, formalnych i nieformalnych, na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu transportu 2 potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł ;potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji,a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, także w języku obcym 3 potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz porozumiewać się przy użyciu wybranych technik w różnych środowiskach zawodowych,także w języku obcym 4 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji własnych badań i przygotować tekst o charakterze naukowym zawierający omówienie wyników, także w języku obcym 5 potrafi przygotować i przedstawić zwartą prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień w zakresie transportu,także w języku obcym kolokwium pisemne i ustne Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów ćwiczenia K_W05 (+) projekt ćwiczenia K_U04 (+) kolokwium ustne ćwiczenia K_U05 (+) projekt ćwiczenia K_U06 (+) prezentacja ćwiczenia K_U07 (+)

9 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. Ćw. 30 L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: Utrwalanie i rozwijanie znajomości struktur gramatycznych,prezentacje, różne formy wypowiedzi ustnych i pisemnych 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: Altag,Beruf&Co. N.Becker, Studio d Funk, Wot i my S.Wujec, Start.ru A.Pado, Progetto Italiano T.Martin 22. Literatura uzupełniająca: Klipp und klar Ch.Fandrych, Sage und schreibe Fandrych, Repetytorium, Argumenty i fakty prasa rosyjska, Gramatyka biez probljem, Primo Ascolto T.Martin, Espresso L.Ziglio 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład / 2 Ćwiczenia 30/25 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

10 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: JĘZYK OBCY 2. Kod przedmiotu: MK2_4 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Studium Języków Obcych 11. Prowadzący przedmiot: mgr Maria Kingsford-Golinowska 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: niemiecki, rosyjski, włoski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: test kwalifikacyjny 16. Cel przedmiotu: rozwijanie kompetencji językowych 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 posiada zarówno wiedzę ogólną jak i z dziedziny transportu w zakresie języka obcego; znajomość gramatyki jak i struktur leksykalnych pozwalających na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów mówionych i pisanych, formalnych i nieformalnych, na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu transportu 2 potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł ;potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji,a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, także w języku obcym 3 potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz porozumiewać się przy użyciu wybranych technik w różnych środowiskach zawodowych,także w języku obcym 4 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji własnych badań i przygotować tekst o charakterze naukowym zawierający omówienie wyników, także w języku obcym 5 potrafi przygotować i przedstawić zwartą prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień w zakresie transportu,także w języku obcym kolokwium pisemne i ustne Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów ćwiczenia K_W05 (+) projekt ćwiczenia K_U04 (+) kolokwium ustne ćwiczenia K_U05 (+) projekt ćwiczenia K_U06 (+) prezentacja ćwiczenia K_U07 (+)

11 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. Ćw. 30 L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: Utrwalanie i rozwijanie znajomości struktur gramatycznych,prezentacje, różne formy wypowiedzi ustnych i pisemnych 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: Altag,Beruf&Co. N.Becker, Studio d Funk, Wot i my S.Wujec, Start.ru A.Pado, Progetto Italiano T.Martin 22. Literatura uzupełniająca: Klipp und klar Ch.Fandrych, Sage und schreibe Fandrych, Repetytorium, Argumenty i fakty prasa rosyjska, Gramatyka biez probljem, Primo Ascolto T.Martin, Espresso L.Ziglio 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład / 2 Ćwiczenia 30/25 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2. Kod przedmiotu: MK2_5 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Informatyki Przemysłowej 11. Prowadzący przedmiot: dr Wioletta Ocieczek 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: filozofia, etyka, znajomość podstawowych zagadnień życia społecznego, podstawy zarządzania 16. Cel przedmiotu: przekazanie wiedzy na temat komunikowania ludzi oraz zdobycie umiejętności przez studentów w zakresie efektywnego komunikowania interpersonalnego w życiu prywatnym i zawodowym, pracy w grupie, wywierania wpływu i manipulacji, zarządzania czasem 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 wymienia i opisuje podstawowe style komunikowania społecznego, potrafi zinterpretować komunikowanie niewerbalne w pracy zawodowej, rozpoznaje aktywne słuchanie 2 wyjaśnia i odpowiednio interpretuje reguły wpływu społecznego w pracy zawodowej i życiu społecznym 3 potrafi zarządzać sobą w czasie, organizuje odpowiednio zadania do wykonania, stosuje macierz zarządzania czasem w życiu prywatnym i w przedsiębiorczości 4 zna podstawowe etapy tworzenia zespołu pracowniczego w przedsiębiorstwie, rozpoznaje podstawowe role w zespole 5 zna wpływ komunikowania na rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. 6 rozpoznaje podstawowe techniki negocjacyjne w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstwa 7 postępuje zgodnie z zasadami skutecznej komunikacji 8 rozpoznaje sytuacje kryzysowe i konfliktowe w rozwoju przedsiębiorstwa kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) ) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna Forma prowadzenia zajęć (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W01 (++) K_W02 (++) K_U01 (+++) K_W02 (++) K_W04 (+) K_U09 (+) K_K01 (+) K_W04 (++) K_K03 (++) K_W04 (+) K_W04 (++) K_U05 (++) K_K05 (+) K_W04 (++)

13 9 opisuje odpowiednie zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa kolokwium (część pisemna) 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 30 Ćw. L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: (dyskusja) K_W04 (+) Wprowadzenie do komunikacji społecznej. Komunikowanie w przedsiębiorstwie, komunikacja pozioma i pionowa. Metody i techniki wpływu społecznego, sposoby budowania pozytywnego długofalowego dialogu interpersonalnego, komunikacja niewerbalna, umiejętność aktywnego słuchania. Proces negocjacji. Podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne. Wpływ komunikowania na rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. Komunikowanie o tworzeniu indywidualnej przedsiębiorczości w dziedzinie transportu. Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych. Komunikacja z klientem, style kierowania. Poziomy komunikowania: interpersonalne, grupowe. Teoria konfliktu, sposoby jego przezwyciężania, zarządzanie konfliktem, zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych. Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa, kompetencje społeczne, style rozwiązywania konfliktów, umiejętność zadawania pytań, rozróżnianie komunikatów perswazyjnych, manipulacyjnych, propagandowych, reklama, autoprezentacja. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław McKay M.: Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Literatura uzupełniająca: 1. Thomson P.: Sposoby komunikacji interpersonalnej, przeł. Geller T., Zysk i S-ka, Poznań Stewart, John (red.): Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, Puzynina J.: Etyka międzyludzkiej komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin 1 Wykład kontaktowych 30/35 / pracy studenta 2 Ćwiczenia / 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

14 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA STOSOWANA 2. Kod przedmiotu: MK2_6 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2013/14 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Matematyki 11. Prowadzący przedmiot: dr hab. D. Jama Prof. Pol. Śl. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: matematyka, studia pierwszego stopnia 16. Cel przedmiotu: Celem kształcenia jest opanowanie materiału z zakresu całek wielokrotnych i teorii pola wektorowego, niezbędnego do pogłębienia umiejętności budowania modeli matematycznych dla różnorodnych zagadnień technicznych, oraz do rozwiązywania problemów technicznych, w szczególności związanych z zagadnieniami występującymi w transporcie. student, który zaliczył przedmiot: 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 rozumie pojęcie całki podwójnej i potrójnej; potrafi je obliczyć poprzez zamianę zmiennych- potrafi wskazać ich zastosowania w geometrii i zagadnieniach technicznych. 2 rozumie pojęcie całki krzywoliniowej I i II rodzajupotrafi wskazać ich zastosowania. 3 rozumie pojęcie całki powierzchniowej I i II rodzajupotrafi je obliczyć i wskazać zastosowania. 4 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii pola wektorowego. 5 umie powiązać elementy teorii pola wektorowego z rachunkiem całkowym. 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 15 Ćw. 30 L. P. Sem. sprawdzian pisemny, egzamin sprawdzian pisemny, egzamin sprawdzian pisemny, egzamin sprawdzian pisemny, egzamin sprawdzian pisemny, egzamin Forma prowadzenia zajęć, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W07(+) K_W21(+) K_U02(+) K_W21(+) K_U02(+) K_W21(+) K_U02(+) K_U04(+)

15 19. Treści kształcenia: 1.Całka podwójna, współrzędne biegunowe. Zastosowanie w geometrii i w zagadnieniach technicznych. 2.Całka potrójna, współrzędne sferyczne. Zastosowanie w geometrii i zagadnieniach technicznych. 3.Całka krzywoliniowa I rodzaju i jej zastosowanie. 4. Całka krzywoliniowa II rodzaju i jej zastosowanie. 5. Całka powierzchniowa I rodzaju i jej zastosowanie. 6. Całka powierzchniowa II rodzaju i jej zastosowanie. 7.Elementy teorii pola wektorowego. 8.Twierdzenia: Greena, Stokesa, Gaussa-Ostrogradskiego. 20. Egzamin: tak nie 1 21.Literatura podstawowa: 1.Żakowski W., Kołodziej W. Matematyka Podręczniki Akademickie, WNT, W-wa, Górski J., Brzychczy S., Czarliński T., Główczyńska B., Węglowska D., Wożniak W. Wybrane działy matematyki stosowanej, PWN, W-wa, Grzymkowski R., Matematyka. Zadania i odpowiedzi. WPKJS, G-ce, Literatura uzupełniająca: 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład 15/40 2 Ćwiczenia 30/65 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 45/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

16 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE PROCESÓW 2. Kod przedmiotu: MK2_7 TRANSPORTOWYCH 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Inżynierii Ruchu 11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Grzegorz Sierpiński 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: infrastruktura transportu, systemy i procesy transportowe, podstawy inżynierii ruchu, optymalizacja sieci transportowych, umiejętność obsługi informatycznych programów inżynierskich. 16. Cel przedmiotu: zdobycie umiejętności: modelowania procesów transportowych, przewidywania rezultatów modernizacji rozwiązań transportowych, identyfikacji systemów kolejkowych 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 jest świadomy znaczenia modeli ruchu przy rozpatrywaniu przyszłych modernizacji układów transportowych i w procesach zarządzania potokami ruchu oraz ma wiedzę na temat metod opisu procesów transportowych. 2 posiada umiejętność szerszego spojrzenia na infrastrukturę transportową z punktu widzenia procesów przemieszczania w mieście. 3 identyfikuje zależności między systemami transportowymi a otoczeniem (w tym środowiskiem) oraz zna trendy rozwojowe dotyczące systemów transportowych (w tym transport alternatywny). egzamin ustny Forma prowadzenia zajęć (przykłady +dyskusja) sprawozdanie laboratorium + egzamin ustny (przykłady) Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W07(++) K_W12(++) K_W14(+) K_W21(++) K_U04(+) K_U05(+) K_U06(+) K_U07(+) K_U14(++) K_U15(+++) K_U19(++) K_K02(+++) K_W13(++) K_U04(+) K_U05(+) K_U06(+) K_U07(+) K_U18(+) K_K06(+) K_K07(+) K_W12(++) K_W13(+++) K_W17(+++) K_U20(++) K_K02(+++)

17 4 jest zdolny oszacować wielkości ruchu według wytycznych GDDKiA do celów planistyczno projektowych. 5 potrafi identyfikować systemy kolejkowe zgodnie z klasyfikacją Kendalla, a także ocenić ich wydajność i efektywność. 6 rozpoznaje i potrafi dokonać wyboru właściwej metody szacowania straty czasu w zależności od sytuacji ruchowej na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. 7 zna zasady wyboru ścieżki objazdu w ruchu kołowym i potrafi je zastosować w praktyce do analizy możliwego rozpływu potoków ruchu. 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 15 Ćw. L. 15 P. Sem. 19. Treści kształcenia: egzamin ustny egzamin ustny (przykłady) (przykłady +dyskusja) sprawozdanie laboratorium + egzamin ustny (przykłady) K_U03(++) K_U12(+) K_W07(++) K_W21(++) K_U03(++) K_U14(++) K_U15(+++) K_U03(++) K_U10(++) K_U12(++) K_K04(+) K_U03(++) K_U10(++) K_U12(+) K_U22(+) Wykład: procesy transportowe, modele systemu transportowego (modele statyczne, dynamiczne, stochastyczne, deterministyczne), modele otoczenia systemu i procesu transportowego, modele strat czasu, zrównoważony rozwój ze wskazaniem na rozwój infrastruktury transportowej, polityki parkingowej i strefowania ruchu, komunikacja alternatywna, dostępność transportowa, teoria kolejek (m. in. klasyfikacja Kendalla, miary wydajności i efektywności, formuły Little a), zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno projektowych. Projekt: modelowanie procesów przemieszczania oparte na przykładach, System Oceny Układów Torowych (SOUT) a w nim m. in. analizy wykorzystania węzłów torowych, wyznaczanie optymalnej intensywności ruchu poprzez szacowanie funkcji płynności ruchu, macierze zależności, analiza sieci kolejowej z użyciem SOUT, badanie ruchu wewnątrzmiejskiego wspomagane programem komputerowym, podstawowe zasady wyboru ścieżki objazdu w ruchu kołowym, metoda szacowania samoistnego rozkładu ruchu na sieci skrzyżowań, uwzględnienie przenoszenia kolejki pojazdów w modelu strat czasu, modelowanie procesu parkowania w miastach. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKiŁ Warszawa Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa (metodologia aktualnie zalecana do stosowanie w Polsce) 3. Zasady prognozowania ruchu drogowego, GDDKiA Warszawa. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych r.) (metodologia aktualnie zalecana do stosowanie w Polsce) Wesołowski J.: Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transportu miejskiego. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź Literatura uzupełniająca: 1. Gutenbaum J.: Modelowanie matematyczne systemów. PAN Instytut Badań systemowych. Akademicka Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa Szymczak M.: Logistyka miejska. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Szołtysek J.: Podstawy logistyki miejskiej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Tundys B.: Logistyka miejska. Koncepcje. Systemy. Rozwiązania. Difin, Warszawa Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin 1 Wykład kontaktowych 15/15 / pracy studenta 2 Ćwiczenia / 3 Laboratorium 15/15 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/30

18 24. Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

19 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W 2. Kod przedmiotu: MK2_8 SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Inżynierii Ruchu 11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Grzegorz Karoń 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: systemy i procesy transportowe, infrastruktura transportu, podstawy inżynierii ruchu: znajomość zagadnień związanych z opisem i funkcjonowaniem systemów transportowych; 16. Cel przedmiotu: poznanie zasad sterowania i zarządzania w systemach transportowych, nabycie umiejętności przygotowania, zaprezentowania i obrony projektu z zakresu sterowania i zarządzania w systemach transportowych. 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 rozróżnia i klasyfikuje systemy sterowania i zarządzania w systemach transportowych z uwzględnieniem różnic w systemach transportowych (drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim) 2 potrafi zidentyfikować oraz przeprowadzić analizę dokumentów strategicznych związanych z planowaniem rozwoju systemów transportowych miasta i aglomeracji, wyciąga konstruktywne wnioski oraz formułuje koncepcje poprawy stanu obecnego. 3 potrafi scharakteryzować strategie sterowania i zarządzania w systemach transportowych oraz wskazać właściwe dla określonego obszaru analizy, uwzględniając mobilność i komodalność. obrona części teoretycznej projektu obrona części teoretycznej projektu obrona części teoretycznej projektu Forma prowadzenia zajęć (przykłady +dyskusja) projekt (przykłady +dyskusja) projekt (przykłady +dyskusja) Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W01(+); K_W02(+) K_W07(++); K_W10(++) K_W12 (++); K_W13 (++) K_U11(++) K_W01(+); K_W02(+) K_W10(++); K_U01(+) K_U04(++); K_U11(++) K_U14(++); K_U17(+) K_K02(+) K_W01(+); K_W02(+) K_W10(++); K_U01(+) K_U11(++); K_U15(+)

20 4 potrafi opracować plan zarządzania mobilnością dla wybranych obiektów oraz grup użytkowników. 5 wykorzystuje najnowsze narzędzia informatyczne, systemy eksperckie oraz bazy danych do wykonania projektu z zakresu zarządzania mobilnością. 6 identyfikuje architekturę i usługi ITS, potrafi przygotować propozycje architektury i usług dla miasta i aglomeracji 7 potrafi przygotować projekt z zakresu sterowania i zarządzania w systemach transportowych oraz przedstawić go w formie prezentacji wraz z uzasadnieniem i obroną podczas dyskusji na zajęciach wykonanie i obrona projektu wykonanie i obrona projektu wykonanie i obrona projektu wykonanie i obrona projektu 8 potrafi pracować indywidualnie i w zespole wykonanie i obrona projektu 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 15 Ćw. L. P. 30 Sem. 19. Treści kształcenia: projekt projekt projekt projekt projekt K_W01(+), K_W02(+) K_W12 (++) K_W13 (++) K_W16 (++) K_U01(+) K_U02(+) K_U03(+) K_U11(++) K_U14(++) K_U19(++) K_U20(++) K_U22(++) K_K02(+) K_K04(+) K_W01(+); K_W02(+) K_W13 (++); K_W14(++) K_W16 (++); K_W17(++) K_U01(+); K_U02(+) K_U03(+); K_U04(++) K_U06(++); K_U07(++) K_U08(+); K_U14(++) K_U15(+); K_U17(+) K_U18(++); K_U20(++) K_U22(++); K_K02(+) K_K06(+); K_K07(+) K_W07(++); K_W10(++) K_W13 (++); K_W14(++) K_W16 (++); K_W21 (++) K_U03(+); K_U14(+) K_U15(+) K_W07(++); K_W10(++) K_W12 (++); K_W13 (++) K_W14(++); K_U06(++) K_U07(++); K_U11(++) K_U15(+); K_U19(++) K_U20(++); K_K02(+) K_K04(+); K_K07(+) K_U05(+); K_U09(+) K_K01(+); K_K03(+) K_K04(+) Wykład: zarządzanie, nadzór i sterowanie systemami transportowymi, rodzaje sterowania procesami transportowymi, funkcje sterowania, sterowanie i zarządzanie popytem na transport, plany i programy mobilności, sterowanie i zarządzanie ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach, sterowanie ruchem drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim cechy wspólne i różnice, metody i narzędzia w procesie sterowania, zadania i metody rozwiązywania problemów sterowania, zrównoważony rozwój transportu, mobilność i komodalność w systemach transportowych, elementy architektury i usługi systemów starowania i zarządzania, systemy ITS jako kompleksowego narzędzia sterowania i zarządzania w systemach transportowych, analiza systemów ITS wdrażanych w kraju i na świecie architektura i usługi. Projekt: analiza i ocena układu komunikacyjnego miasta i aglomeracji wraz z identyfikacją działań z zakresu sterowania i zarządzania ruchem (wdrażanych i planowanych), zarządzanie popytem poznanie zasad oraz narzędzi zarządzania mobilnością (wykorzystanie baz wiedzy i systemów ekspertowych dostępnych na przykład na platformie EPOMM, opracowanie planów zarządzania mobilnością dla charakterystycznych obiektów (uczelnia, centrum handlowo-usługowe, zakład pracy) oraz grup użytkowników (zatrudnieni w obiekcie oraz odwiedzający obiekt), przygotowanie koncepcji architektury systemu usługi ITS dla wybranego miasta / aglomeracji. 20. Egzamin: tak nie 1

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III MK2 1 Dynamika maszyn 1 45 15 30 1 E 2 4 2 Filozofia 2 30 30 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 60 60 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna 5 30

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne - przedmioty wspólne w tym mod. I mod. II mod. III A. Przedmioty podstawowe 135 30 30 15 1 Matematyka stosowana 45 15 30 1 E 5 Fizyka współczesna 30 15 15 1 1 3 3 Język obcy (do wyboru, nie j.ang.) 60

Bardziej szczegółowo

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Kod Przedmiot Moduł Semestr NMK2_1 dynamika maszyn wspólny 1 NMK2_2 filozofia wspólny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III NMK2 1 Mechanika stosowana 1 27 9 18 1 E 2 5 2 Filozofia 2 18 18 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 36 36 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: 2. Kod przedmiotu: METODY I TECHNIKI MONITOROWANIA I 16.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOŚwPP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Efekty kształcenia dla kierunku: LOGISTYKA Wydział: ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA nazwa kierunku studiów: Logistyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K1A_W01

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Infrastruktura transportu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 4 8-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-3_1 Rok: 3 Semestr: 5 Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja pojazdów samochodowych Kod przedmiotu

Eksploatacja pojazdów samochodowych Kod przedmiotu Eksploatacja pojazdów samochodowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Eksploatacja pojazdów samochodowych Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-09_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: Recykling odpadów 2. Kod przedmiotu: komunalnych 3. Karta przedmiotu ważna od

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej II

Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej II Opis przedmiotu: Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej II Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SMS213 Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej II Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Metodyka projektowania maszyn i urządzeń transportowych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR-2-210-AS-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2. Kod przedmiotu: I USŁUGAMI ROZ-L2-30 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ekologia transportu drogowego Nazwa w języku angielskim: Ecology of Road Transportation Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu studiów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06_15W_pNadGenG0LFU Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-20_15gen Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Kod Przedmiot Moduł Semestr MK2_1 mechanika stosowana wspólny 1 MK2_2 filozofia wspólny

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI KIEROWNICZYCH 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pojazdy samochodowe - opis przedmiotu

Pojazdy samochodowe - opis przedmiotu Pojazdy samochodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pojazdy samochodowe Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-01_15W_pNadGenE5EFV Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Diagnostyka Status przedmiotu: Język wykładowy: polski Rok: III Nazwa specjalności: Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo