Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów"

Transkrypt

1 Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Kod Przedmiot Moduł Semestr MK2_1 dynamika maszyn wspólny 1 MK2_2 filozofia wspólny 1 MK2_3 język obcy (nie język angielski) wspólny 1 MK2_4 język obcy (nie język angielski) wspólny 2 MK2_5 komunikacja społeczna wspólny 3 MK2_6 matematyka stosowana wspólny 1 MK2_7 modelowanie procesów transportowych wspólny 2 MK2_8 sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych wspólny 2 MK2_9 teoria niezawodności i bezpieczeństwa wspólny 1 MK2_10 materiały eksploatacyjne w transporcie samochodowym ES 1 MK2_11 mechatronika samochodowa ES 1 MK2_12 metody wibroakustyczne w badaniach pojazdów ES 2 MK2_13 niekonwencjonalne układy napędowe ES 2 MK2_14 nowe technologie i materiały w budowie pojazdów ES 2 MK2_15 obiekty i urządzenia obsługi samochodów ES 3 MK2_16 obsługa techniczna pojazdów samochodowych ES 2 MK2_17 praca dyplomowa magisterska ES 3 MK2_18 praca przejściowa ES 2 MK2_19 prawne aspekty działalności transportowej ES 3 MK2_20 procesy spalania w silnikach ES 2 MK2_21 seminarium dyplomowe ES 3 MK2_22 systemy zasilania paliwami alternatywnymi ES 2 MK2_23 technologia wytwarzania pojazdów ES 1 MK2_24 tribologia ES 1 MK2_25 zintegrowane techniki produkcji pojazdów ES 2 MK2_26 badania homologacyjne i certyfikacja w transporcie TZTS 2 MK2_27 badania techniczne pojazdów TZTS 2 MK2_28 energochłonność i bezpieczeństwo TZTS 1 MK2_29 inżynieria jakości w transporcie TZTS 2 MK2_30 materiały eksploatacyjne TZTS 1 MK2_31 naprawa i obsługa pojazdów TZTS 1 MK2_32 obiekty zaplecza technicznego motoryzacji TZTS 2 MK2_33 praca dyplomowa magisterska TZTS 3 MK2_34 praca przejściowa TZTS 2 MK2_35 prawo cywilne i umowy w transporcie TZTS 3 MK2_36 prawo handlowe w transporcie TZTS 2 MK2_37 seminarium dyplomowe TZTS 3 MK2_38 ubezpieczenia w transporcie TZTS 3 MK2_39 magazyny wysokiego składowania TP 1 MK2_40 praca dyplomowa magisterska TP 3

2 Kod Przedmiot Moduł Semestr MK2_41 praca przejściowa TP 2 MK2_42 projektowanie z wykorzystaniem MES TP 2 MK2_43 seminarium dyplomowe TP 3 MK2_44 transport hydrauliczny i pneumatyczny TP 2 MK2_45 elementy maszyn transportowych TP+LT 1 MK2_46 logistyka zaopatrzenia TP+LT 1 MK2_47 metody prezentacji i negocjacji TP+LT 3 MK2_48 opakowania i logistyka dystrybucji TP+LT 2 MK2_49 spedycja TP+LT 2 MK2_50 systemy identyfikacji ładunków TP+LT 2 MK2_51 zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym TP+LT 1 MK2_52 infrastruktura logistyczna w transporcie LT 2 MK2_53 logistyka odpadów LT 1 MK2_54 nowoczesne technologie transportowe LT 2 MK2_55 praca dyplomowa magisterska LT 3 MK2_56 praca przejściowa LT 2 MK2_57 seminarium dyplomowe LT 3 MK2_58 strategie logistyczne LT 1 MK2_59 badania marketingowe w transporcie szynowym PSz 3 MK2_60 badania pojazdów szynowych PSz 2 MK2_61 budowa pojazdów szynowych PSz 1 MK2_62 eksploatacja pojazdów szynowych PSz 1 MK2_63 elektrotechnika i elektronika w pojazdach szynowych PSz 2 MK2_64 ergonomia w transporcie szynowym PSz 3 MK2_65 infrastruktura kolejowa PSz 2 MK2_66 inżynieria bezpieczeństwa PSz 2 MK2_67 logistyka transportu szynowego PSz 1 MK2_68 modelowanie elementów pojazdów szynowych PSz 2 MK2_69 praca dyplomowa magisterska PSz 3 MK2_70 praca przejściowa PSz 2 MK2_71 seminarium dyplomowe PSz 3 MK2_72 silniki pojazdów szynowych PSz 1 MK2_73 Aviation English NP 3 MK2_74 czynnik ludzki w lotnictwie NP 1 MK2_75 meteorologia II NP 1 MK2_76 naziemne przygotowanie do lotów NP 1 MK2_77 ogólna budowa statków powietrznych II NP 2 MK2_78 osiągi i planowanie lotu II NP 2 MK2_79 praca dyplomowa magisterska NP 3 MK2_80 prawo lotnicze i procedury ATC II NP 1 MK2_81 procedury operacyjne II NP 1 MK2_82 radionawigacja NP 2 MK2_83 seminarium dyplomowe NP 3 MK2_84 systemy informacji przestrzennej NP 2 MK2_85 systemy satelitarne w transporcie NP 3 MK2_86 zasady lotu II NP 2

3 Kod Przedmiot Moduł Semestr MK2_87 aerodynamika, struktury i systemy samolotów turbinowych II ML 1 MK2_88 aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca II ML 2 MK2_89 Aviation Technical English ML 2 MK2_90 awionika statków powietrznych ML 2 MK2_91 budowa i eksploatacja silników tłokowych ML 1 MK2_92 budowa i eksploatacja silników turbinowych ML 2 MK2_93 czynnik ludzki w lotnictwie ML 3 MK2_94 praca dyplomowa magisterska ML 3 MK2_95 standardowa obsługa statków powietrznych ML 3 MK2_96 seminarium dyplomowe ML 3 MK2_97 śmigła lotnicze ML 2 MK2_98 wyposażenie elektryczne statków powietrznych ML 1 MK2_99 analiza systemów transportowych IR 2 MK2_100 organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego IR 2 MK2_101 organizacja i technologie transportu w przedsiębiorstwie IR 1 MK2_102 praca dyplomowa magisterska IR 3 MK2_103 praca przejściowa IR 2 MK2_104 prognozowanie zjawisk jakościowych w systemach transportowych IR 2 MK2_105 publiczny transport miejski IR 2 MK2_106 seminarium dyplomowe IR 3 MK2_107 transport intermodalny i terminale logistyczne IR 2 MK2_108 inżynieria ruchu drogowego IR+SIT 1 MK2_109 planowanie potoków ruchu IR+SIT 3 MK2_110 teletransmisja danych IR+SIT 1 MK2_111 teoria ruchu pojazdów IR+SIT 2 MK2_112 układy i urządzenia elektroniczne transportu IR+SIT 1 MK2_113 monitorowanie ruchu drogowego SIT 2 MK2_114 praca dyplomowa magisterska SIT 3 MK2_115 praca przejściowa SIT 2 MK2_116 programowanie sterowników ruchu drogowego SIT 2 MK2_117 seminarium dyplomowe SIT 3 MK2_118 systemy inteligentne i decyzyjne transportu SIT 2 MK2_119 systemy koordynacji sterowania SIT 2 MK2_120 techniki symulacyjne SRD SIT 1 Moduły specjalnościowe: ES eksploatacja pojazdów samochodowych TZTS technika i zarządzanie w transporcie samochodowym TP transport przemysłowy LT logistyka transportu PSz eksploatacja pojazdów szynowych NP nawigacja powietrzna ML mechanika i eksploatacja lotnicza IR inżynieria ruchu SIT systemy informatyczne transportu

4 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: DYNAMIKA MASZYN 2. Kod przedmiotu: MK2_1 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego 11. Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Aleksander Sładkowski 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: matematyka, fizyka, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów ze studiów inżynierskich 16. Cel przedmiotu: umiejętność rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z dynamiki maszyn Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów egzamin K_W09 (+) K_W14 (+) K_U23 (+) 2 potrafi zamodelować proste układy mechaniczne egzamin ćwiczenia 3 potrafi wyprowadzić równania ruchu drgających układów mechanicznych 4 potrafi wyznaczyć częstotliwości drgań własnych układów o jednym stopniu swobody 5 potrafi wyznaczyć częstotliwości drgań własnych i postacie drgań układów o wielu stopniach swobody 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 15 Ćw. 30 L. P. Sem. kolokwium kolokwium kolokwium ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia K_W08 (+) K_W14 (+) K_U22 (++) K_W21 (+++) K_W07 (++) K_U18 (+) K_W21 (+++) K_K02 (++) K_U10 (++) K_W21 (+++) K_K02 (++) K_U16 (+)

5 19. Treści kształcenia: Wykład: Podstawy mechaniki analitycznej. Równania Lagrange a. Siły działające w układach drgających. Klasyfikacja drgań. Metody analizy i syntezy układów dynamicznych. Wybrane elementy teorii drgań. Redukcja mas, sztywności i tłumienia. Swobodne drgania układów o 1 stopniu swobody z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia. Wymuszone drgania układów o 1 stopniu swobody. Krzywa rezonansowa. Drgania nieliniowe. Drgania układów liniowych o wielu stopniach swobody. Wyprowadzenie równań dla drgań swobodnych układ ze skończoną liczbą stopni swobody. Częstotliwości własne i formy własne drgań. Wymuszone drgania układów ze skończoną liczbą stopni swobody. Rezonans i antyrezonans. Wykorzystanie MES do badania drgań konstrukcji. Ćwiczenia: Rozwiązanie problemów dynamiki układów o 1 lub 2 stopniach swobody. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. Leyko J.: Mechanika ogólna. Tom II, PWN, Warszawa, Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. Tom II, WNT, Warszawa, Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Tom III, WNT, Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Hannah, M.J. Hillier. Applied Mechanics. Longman, 3rd edition. 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład 15/20 2 Ćwiczenia 30/45 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne/ Suma godzin 45/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

6 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: FILOZOFIA 2. Kod przedmiotu: MK2_2 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne)1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych 11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Jan Majzner 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny1 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: 16. Cel przedmiotu: zaznajomienie studentów z podstawowymi kierunkami myśli filozoficznej 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 rozumie społeczne oraz pozatechniczne uwarunkowania kolokwium działalności inżynierskiej i uwzględniania je w praktyce inżynierskiej 2 potrafi interpretować zjawiska społeczne oraz wzajemne kolokwium relacje między tymi zjawiskami 3 ma świadomość ważności i zrozumienia kolokwium pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 4 identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z kolokwium wykonywaniem zawodu 5 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, podejmuje starania, aby przekazać informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 30 Ćw. L. P. Sem. kolokwium Forma prowadzenia zajęć (dyskusja) Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W01 (++) K_U01 (+++) (dyskusja) (dyskusja) K_K02 (++) K_K05 (++) (dyskusja) (dyskusja) K_K07 (++)

7 19. Treści kształcenia: Wykład: Etymologia terminu filozofia, pojecie mądrości, stosunek filozofii do nauk szczegółowych, miejsce filozofii w kulturze intelektualnej Europy. Przedmiot i działy filozofii. Scjentyzm jego geneza, poglądy metodologiczne scjentyzmu, redukcjonizm i jego odmiany, zalety i wady metodologii redukcjonistycznej. Podstawowe rozstrzygnięcia i systemy w obrębie metafizyki: idealizm, realizm, materializm, spirytualizm, determinizm i jego odmiany, kreacjonizm i zagadnienie początku czasowego świata we współczesnej kosmologii, problem struktury bytu monizm, dualizm, pluralizm. Epistemologia zagadnienie źródeł i dróg poznania: empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm, aprioryzm i aposterioryzm, podstawowe kryteria podziału nauk szczegółowych, klasyczna i nieklasyczne teorie prawdy. Główne nurty antropologii filozoficznej i aksjologii relatywizm aksjologiczny, konwencjonalizm, eudajmonizm i jego odmiany. Współczesne spory w obrębie historiozofii i teorii społecznej. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. PWN, Warszawa 1958 i następne 2. L. Kasprzyk, A. Węgrzecki: Wprowadzenie do filozofii. PWN, Warszawa 1970 i następne 3. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych. E. Podsiad (red.) PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca: 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład 30/15 2 Ćwiczenia / 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

8 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: JĘZYK OBCY 2. Kod przedmiotu: MK2_3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Studium Języków Obcych 11. Prowadzący przedmiot: mgr Maria Kingsford-Golinowska 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: niemiecki, rosyjski, włoski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: test kwalifikacyjny 16. Cel przedmiotu: rozwijanie kompetencji językowych 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 posiada zarówno wiedzę ogólną jak i z dziedziny transportu w zakresie języka obcego; znajomość gramatyki jak i struktur leksykalnych pozwalających na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów mówionych i pisanych, formalnych i nieformalnych, na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu transportu 2 potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł ;potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji,a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, także w języku obcym 3 potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz porozumiewać się przy użyciu wybranych technik w różnych środowiskach zawodowych,także w języku obcym 4 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji własnych badań i przygotować tekst o charakterze naukowym zawierający omówienie wyników, także w języku obcym 5 potrafi przygotować i przedstawić zwartą prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień w zakresie transportu,także w języku obcym kolokwium pisemne i ustne Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów ćwiczenia K_W05 (+) projekt ćwiczenia K_U04 (+) kolokwium ustne ćwiczenia K_U05 (+) projekt ćwiczenia K_U06 (+) prezentacja ćwiczenia K_U07 (+)

9 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. Ćw. 30 L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: Utrwalanie i rozwijanie znajomości struktur gramatycznych,prezentacje, różne formy wypowiedzi ustnych i pisemnych 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: Altag,Beruf&Co. N.Becker, Studio d Funk, Wot i my S.Wujec, Start.ru A.Pado, Progetto Italiano T.Martin 22. Literatura uzupełniająca: Klipp und klar Ch.Fandrych, Sage und schreibe Fandrych, Repetytorium, Argumenty i fakty prasa rosyjska, Gramatyka biez probljem, Primo Ascolto T.Martin, Espresso L.Ziglio 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład / 2 Ćwiczenia 30/25 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

10 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: JĘZYK OBCY 2. Kod przedmiotu: MK2_4 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Studium Języków Obcych 11. Prowadzący przedmiot: mgr Maria Kingsford-Golinowska 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: niemiecki, rosyjski, włoski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: test kwalifikacyjny 16. Cel przedmiotu: rozwijanie kompetencji językowych 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 posiada zarówno wiedzę ogólną jak i z dziedziny transportu w zakresie języka obcego; znajomość gramatyki jak i struktur leksykalnych pozwalających na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów mówionych i pisanych, formalnych i nieformalnych, na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu transportu 2 potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł ;potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji,a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, także w języku obcym 3 potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz porozumiewać się przy użyciu wybranych technik w różnych środowiskach zawodowych,także w języku obcym 4 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji własnych badań i przygotować tekst o charakterze naukowym zawierający omówienie wyników, także w języku obcym 5 potrafi przygotować i przedstawić zwartą prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień w zakresie transportu,także w języku obcym kolokwium pisemne i ustne Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów ćwiczenia K_W05 (+) projekt ćwiczenia K_U04 (+) kolokwium ustne ćwiczenia K_U05 (+) projekt ćwiczenia K_U06 (+) prezentacja ćwiczenia K_U07 (+)

11 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. Ćw. 30 L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: Utrwalanie i rozwijanie znajomości struktur gramatycznych,prezentacje, różne formy wypowiedzi ustnych i pisemnych 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: Altag,Beruf&Co. N.Becker, Studio d Funk, Wot i my S.Wujec, Start.ru A.Pado, Progetto Italiano T.Martin 22. Literatura uzupełniająca: Klipp und klar Ch.Fandrych, Sage und schreibe Fandrych, Repetytorium, Argumenty i fakty prasa rosyjska, Gramatyka biez probljem, Primo Ascolto T.Martin, Espresso L.Ziglio 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład / 2 Ćwiczenia 30/25 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2. Kod przedmiotu: MK2_5 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Informatyki Przemysłowej 11. Prowadzący przedmiot: dr Wioletta Ocieczek 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: filozofia, etyka, znajomość podstawowych zagadnień życia społecznego, podstawy zarządzania 16. Cel przedmiotu: przekazanie wiedzy na temat komunikowania ludzi oraz zdobycie umiejętności przez studentów w zakresie efektywnego komunikowania interpersonalnego w życiu prywatnym i zawodowym, pracy w grupie, wywierania wpływu i manipulacji, zarządzania czasem 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 wymienia i opisuje podstawowe style komunikowania społecznego, potrafi zinterpretować komunikowanie niewerbalne w pracy zawodowej, rozpoznaje aktywne słuchanie 2 wyjaśnia i odpowiednio interpretuje reguły wpływu społecznego w pracy zawodowej i życiu społecznym 3 potrafi zarządzać sobą w czasie, organizuje odpowiednio zadania do wykonania, stosuje macierz zarządzania czasem w życiu prywatnym i w przedsiębiorczości 4 zna podstawowe etapy tworzenia zespołu pracowniczego w przedsiębiorstwie, rozpoznaje podstawowe role w zespole 5 zna wpływ komunikowania na rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. 6 rozpoznaje podstawowe techniki negocjacyjne w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstwa 7 postępuje zgodnie z zasadami skutecznej komunikacji 8 rozpoznaje sytuacje kryzysowe i konfliktowe w rozwoju przedsiębiorstwa kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) ) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna) kolokwium (część pisemna Forma prowadzenia zajęć (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) (dyskusja) Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W01 (++) K_W02 (++) K_U01 (+++) K_W02 (++) K_W04 (+) K_U09 (+) K_K01 (+) K_W04 (++) K_K03 (++) K_W04 (+) K_W04 (++) K_U05 (++) K_K05 (+) K_W04 (++)

13 9 opisuje odpowiednie zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa kolokwium (część pisemna) 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 30 Ćw. L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: (dyskusja) K_W04 (+) Wprowadzenie do komunikacji społecznej. Komunikowanie w przedsiębiorstwie, komunikacja pozioma i pionowa. Metody i techniki wpływu społecznego, sposoby budowania pozytywnego długofalowego dialogu interpersonalnego, komunikacja niewerbalna, umiejętność aktywnego słuchania. Proces negocjacji. Podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne. Wpływ komunikowania na rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. Komunikowanie o tworzeniu indywidualnej przedsiębiorczości w dziedzinie transportu. Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych. Komunikacja z klientem, style kierowania. Poziomy komunikowania: interpersonalne, grupowe. Teoria konfliktu, sposoby jego przezwyciężania, zarządzanie konfliktem, zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych. Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa, kompetencje społeczne, style rozwiązywania konfliktów, umiejętność zadawania pytań, rozróżnianie komunikatów perswazyjnych, manipulacyjnych, propagandowych, reklama, autoprezentacja. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław McKay M.: Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Literatura uzupełniająca: 1. Thomson P.: Sposoby komunikacji interpersonalnej, przeł. Geller T., Zysk i S-ka, Poznań Stewart, John (red.): Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, Puzynina J.: Etyka międzyludzkiej komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin 1 Wykład kontaktowych 30/35 / pracy studenta 2 Ćwiczenia / 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

14 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA STOSOWANA 2. Kod przedmiotu: MK2_6 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2013/14 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Matematyki 11. Prowadzący przedmiot: dr hab. D. Jama Prof. Pol. Śl. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: matematyka, studia pierwszego stopnia 16. Cel przedmiotu: Celem kształcenia jest opanowanie materiału z zakresu całek wielokrotnych i teorii pola wektorowego, niezbędnego do pogłębienia umiejętności budowania modeli matematycznych dla różnorodnych zagadnień technicznych, oraz do rozwiązywania problemów technicznych, w szczególności związanych z zagadnieniami występującymi w transporcie. student, który zaliczył przedmiot: 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 rozumie pojęcie całki podwójnej i potrójnej; potrafi je obliczyć poprzez zamianę zmiennych- potrafi wskazać ich zastosowania w geometrii i zagadnieniach technicznych. 2 rozumie pojęcie całki krzywoliniowej I i II rodzajupotrafi wskazać ich zastosowania. 3 rozumie pojęcie całki powierzchniowej I i II rodzajupotrafi je obliczyć i wskazać zastosowania. 4 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii pola wektorowego. 5 umie powiązać elementy teorii pola wektorowego z rachunkiem całkowym. 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 15 Ćw. 30 L. P. Sem. sprawdzian pisemny, egzamin sprawdzian pisemny, egzamin sprawdzian pisemny, egzamin sprawdzian pisemny, egzamin sprawdzian pisemny, egzamin Forma prowadzenia zajęć, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W07(+) K_W21(+) K_U02(+) K_W21(+) K_U02(+) K_W21(+) K_U02(+) K_U04(+)

15 19. Treści kształcenia: 1.Całka podwójna, współrzędne biegunowe. Zastosowanie w geometrii i w zagadnieniach technicznych. 2.Całka potrójna, współrzędne sferyczne. Zastosowanie w geometrii i zagadnieniach technicznych. 3.Całka krzywoliniowa I rodzaju i jej zastosowanie. 4. Całka krzywoliniowa II rodzaju i jej zastosowanie. 5. Całka powierzchniowa I rodzaju i jej zastosowanie. 6. Całka powierzchniowa II rodzaju i jej zastosowanie. 7.Elementy teorii pola wektorowego. 8.Twierdzenia: Greena, Stokesa, Gaussa-Ostrogradskiego. 20. Egzamin: tak nie 1 21.Literatura podstawowa: 1.Żakowski W., Kołodziej W. Matematyka Podręczniki Akademickie, WNT, W-wa, Górski J., Brzychczy S., Czarliński T., Główczyńska B., Węglowska D., Wożniak W. Wybrane działy matematyki stosowanej, PWN, W-wa, Grzymkowski R., Matematyka. Zadania i odpowiedzi. WPKJS, G-ce, Literatura uzupełniająca: 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład 15/40 2 Ćwiczenia 30/65 3 Laboratorium / 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 45/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

16 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE PROCESÓW 2. Kod przedmiotu: MK2_7 TRANSPORTOWYCH 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Inżynierii Ruchu 11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Grzegorz Sierpiński 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: infrastruktura transportu, systemy i procesy transportowe, podstawy inżynierii ruchu, optymalizacja sieci transportowych, umiejętność obsługi informatycznych programów inżynierskich. 16. Cel przedmiotu: zdobycie umiejętności: modelowania procesów transportowych, przewidywania rezultatów modernizacji rozwiązań transportowych, identyfikacji systemów kolejkowych 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 jest świadomy znaczenia modeli ruchu przy rozpatrywaniu przyszłych modernizacji układów transportowych i w procesach zarządzania potokami ruchu oraz ma wiedzę na temat metod opisu procesów transportowych. 2 posiada umiejętność szerszego spojrzenia na infrastrukturę transportową z punktu widzenia procesów przemieszczania w mieście. 3 identyfikuje zależności między systemami transportowymi a otoczeniem (w tym środowiskiem) oraz zna trendy rozwojowe dotyczące systemów transportowych (w tym transport alternatywny). egzamin ustny Forma prowadzenia zajęć (przykłady +dyskusja) sprawozdanie laboratorium + egzamin ustny (przykłady) Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W07(++) K_W12(++) K_W14(+) K_W21(++) K_U04(+) K_U05(+) K_U06(+) K_U07(+) K_U14(++) K_U15(+++) K_U19(++) K_K02(+++) K_W13(++) K_U04(+) K_U05(+) K_U06(+) K_U07(+) K_U18(+) K_K06(+) K_K07(+) K_W12(++) K_W13(+++) K_W17(+++) K_U20(++) K_K02(+++)

17 4 jest zdolny oszacować wielkości ruchu według wytycznych GDDKiA do celów planistyczno projektowych. 5 potrafi identyfikować systemy kolejkowe zgodnie z klasyfikacją Kendalla, a także ocenić ich wydajność i efektywność. 6 rozpoznaje i potrafi dokonać wyboru właściwej metody szacowania straty czasu w zależności od sytuacji ruchowej na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. 7 zna zasady wyboru ścieżki objazdu w ruchu kołowym i potrafi je zastosować w praktyce do analizy możliwego rozpływu potoków ruchu. 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 15 Ćw. L. 15 P. Sem. 19. Treści kształcenia: egzamin ustny egzamin ustny (przykłady) (przykłady +dyskusja) sprawozdanie laboratorium + egzamin ustny (przykłady) K_U03(++) K_U12(+) K_W07(++) K_W21(++) K_U03(++) K_U14(++) K_U15(+++) K_U03(++) K_U10(++) K_U12(++) K_K04(+) K_U03(++) K_U10(++) K_U12(+) K_U22(+) Wykład: procesy transportowe, modele systemu transportowego (modele statyczne, dynamiczne, stochastyczne, deterministyczne), modele otoczenia systemu i procesu transportowego, modele strat czasu, zrównoważony rozwój ze wskazaniem na rozwój infrastruktury transportowej, polityki parkingowej i strefowania ruchu, komunikacja alternatywna, dostępność transportowa, teoria kolejek (m. in. klasyfikacja Kendalla, miary wydajności i efektywności, formuły Little a), zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno projektowych. Projekt: modelowanie procesów przemieszczania oparte na przykładach, System Oceny Układów Torowych (SOUT) a w nim m. in. analizy wykorzystania węzłów torowych, wyznaczanie optymalnej intensywności ruchu poprzez szacowanie funkcji płynności ruchu, macierze zależności, analiza sieci kolejowej z użyciem SOUT, badanie ruchu wewnątrzmiejskiego wspomagane programem komputerowym, podstawowe zasady wyboru ścieżki objazdu w ruchu kołowym, metoda szacowania samoistnego rozkładu ruchu na sieci skrzyżowań, uwzględnienie przenoszenia kolejki pojazdów w modelu strat czasu, modelowanie procesu parkowania w miastach. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKiŁ Warszawa Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa (metodologia aktualnie zalecana do stosowanie w Polsce) 3. Zasady prognozowania ruchu drogowego, GDDKiA Warszawa. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych r.) (metodologia aktualnie zalecana do stosowanie w Polsce) Wesołowski J.: Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transportu miejskiego. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź Literatura uzupełniająca: 1. Gutenbaum J.: Modelowanie matematyczne systemów. PAN Instytut Badań systemowych. Akademicka Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa Szymczak M.: Logistyka miejska. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Szołtysek J.: Podstawy logistyki miejskiej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Tundys B.: Logistyka miejska. Koncepcje. Systemy. Rozwiązania. Difin, Warszawa Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin 1 Wykład kontaktowych 15/15 / pracy studenta 2 Ćwiczenia / 3 Laboratorium 15/15 4 Projekt / 5 Seminarium / 6 Inne / Suma godzin 30/30

18 24. Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi:

19 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W 2. Kod przedmiotu: MK2_8 SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Transport (RT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Inżynierii Ruchu 11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Grzegorz Karoń 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: systemy i procesy transportowe, infrastruktura transportu, podstawy inżynierii ruchu: znajomość zagadnień związanych z opisem i funkcjonowaniem systemów transportowych; 16. Cel przedmiotu: poznanie zasad sterowania i zarządzania w systemach transportowych, nabycie umiejętności przygotowania, zaprezentowania i obrony projektu z zakresu sterowania i zarządzania w systemach transportowych. 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 rozróżnia i klasyfikuje systemy sterowania i zarządzania w systemach transportowych z uwzględnieniem różnic w systemach transportowych (drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim) 2 potrafi zidentyfikować oraz przeprowadzić analizę dokumentów strategicznych związanych z planowaniem rozwoju systemów transportowych miasta i aglomeracji, wyciąga konstruktywne wnioski oraz formułuje koncepcje poprawy stanu obecnego. 3 potrafi scharakteryzować strategie sterowania i zarządzania w systemach transportowych oraz wskazać właściwe dla określonego obszaru analizy, uwzględniając mobilność i komodalność. obrona części teoretycznej projektu obrona części teoretycznej projektu obrona części teoretycznej projektu Forma prowadzenia zajęć (przykłady +dyskusja) projekt (przykłady +dyskusja) projekt (przykłady +dyskusja) Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K_W01(+); K_W02(+) K_W07(++); K_W10(++) K_W12 (++); K_W13 (++) K_U11(++) K_W01(+); K_W02(+) K_W10(++); K_U01(+) K_U04(++); K_U11(++) K_U14(++); K_U17(+) K_K02(+) K_W01(+); K_W02(+) K_W10(++); K_U01(+) K_U11(++); K_U15(+)

20 4 potrafi opracować plan zarządzania mobilnością dla wybranych obiektów oraz grup użytkowników. 5 wykorzystuje najnowsze narzędzia informatyczne, systemy eksperckie oraz bazy danych do wykonania projektu z zakresu zarządzania mobilnością. 6 identyfikuje architekturę i usługi ITS, potrafi przygotować propozycje architektury i usług dla miasta i aglomeracji 7 potrafi przygotować projekt z zakresu sterowania i zarządzania w systemach transportowych oraz przedstawić go w formie prezentacji wraz z uzasadnieniem i obroną podczas dyskusji na zajęciach wykonanie i obrona projektu wykonanie i obrona projektu wykonanie i obrona projektu wykonanie i obrona projektu 8 potrafi pracować indywidualnie i w zespole wykonanie i obrona projektu 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 15 Ćw. L. P. 30 Sem. 19. Treści kształcenia: projekt projekt projekt projekt projekt K_W01(+), K_W02(+) K_W12 (++) K_W13 (++) K_W16 (++) K_U01(+) K_U02(+) K_U03(+) K_U11(++) K_U14(++) K_U19(++) K_U20(++) K_U22(++) K_K02(+) K_K04(+) K_W01(+); K_W02(+) K_W13 (++); K_W14(++) K_W16 (++); K_W17(++) K_U01(+); K_U02(+) K_U03(+); K_U04(++) K_U06(++); K_U07(++) K_U08(+); K_U14(++) K_U15(+); K_U17(+) K_U18(++); K_U20(++) K_U22(++); K_K02(+) K_K06(+); K_K07(+) K_W07(++); K_W10(++) K_W13 (++); K_W14(++) K_W16 (++); K_W21 (++) K_U03(+); K_U14(+) K_U15(+) K_W07(++); K_W10(++) K_W12 (++); K_W13 (++) K_W14(++); K_U06(++) K_U07(++); K_U11(++) K_U15(+); K_U19(++) K_U20(++); K_K02(+) K_K04(+); K_K07(+) K_U05(+); K_U09(+) K_K01(+); K_K03(+) K_K04(+) Wykład: zarządzanie, nadzór i sterowanie systemami transportowymi, rodzaje sterowania procesami transportowymi, funkcje sterowania, sterowanie i zarządzanie popytem na transport, plany i programy mobilności, sterowanie i zarządzanie ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach, sterowanie ruchem drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim cechy wspólne i różnice, metody i narzędzia w procesie sterowania, zadania i metody rozwiązywania problemów sterowania, zrównoważony rozwój transportu, mobilność i komodalność w systemach transportowych, elementy architektury i usługi systemów starowania i zarządzania, systemy ITS jako kompleksowego narzędzia sterowania i zarządzania w systemach transportowych, analiza systemów ITS wdrażanych w kraju i na świecie architektura i usługi. Projekt: analiza i ocena układu komunikacyjnego miasta i aglomeracji wraz z identyfikacją działań z zakresu sterowania i zarządzania ruchem (wdrażanych i planowanych), zarządzanie popytem poznanie zasad oraz narzędzi zarządzania mobilnością (wykorzystanie baz wiedzy i systemów ekspertowych dostępnych na przykład na platformie EPOMM, opracowanie planów zarządzania mobilnością dla charakterystycznych obiektów (uczelnia, centrum handlowo-usługowe, zakład pracy) oraz grup użytkowników (zatrudnieni w obiekcie oraz odwiedzający obiekt), przygotowanie koncepcji architektury systemu usługi ITS dla wybranego miasta / aglomeracji. 20. Egzamin: tak nie 1

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N23 3. Karta przedmiotu ważna od

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowa i badania manipulatorów i robotów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo