NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076"

Transkrypt

1 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA PROJEKTY BRANŻOWE OPERATY WODNO- PRAWNE DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KOSZTORYSOWANIE NADZORY INWESTORSKIE KIEROWNICTWO BUDÓW PROJEKT WYKONAWCZY NOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO TECHNOPARK GLIWICE W GLIWICACH PRZY UL. WINCENTEGO POLA - instalacja wentylacji i klimatyzacji INWESTOR: Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice LOKALIZACJA INWESTYCJI: Ul. Wincentego Pola GLIWICE NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 30, 32, 34, 710/2, 43 STADIUM OPRACOWANIA: - PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 171/2013 DATA: AUTORZY OPRACOWANIA: 1) PROJEKTANT: MGR INŻ. JANUSZ BRODALA NR UPR.: SLK/0953/PWOS/05 NR ŚOIIB.: SLK/IS/3756/06 2) SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JERZY BRODALA NR UPR.: 527/74/Kt NR ŚOIIB.: SLK/IS/1189/03 2) OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. EWA PIĄTKOWSKA PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

2 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3 3. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJA MECHANICZNA CENTRALA N1W1 WENTYLACJA HALLU I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WENTYLATOR W2 WYWIEW Z WC SPRZĄTACZEK WENTYLATOR W3 WYWIEW Z SANITARIATÓW WENTYLATOR W4 WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO WENTYLATOR W5 WYWIEW Z POM. TRAFO WENTYLATOR W6 WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ PODŁĄCZENIE CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ WYKAZ POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI WENTYLACJI KLIMATYZACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI PRZEWODY FREONOWE ODPROWADZENIE SKROPLIN PRÓBA SZCZELNOŚCI WYTYCZNE BHP I PPOŻ UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 13 1

3 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Spis rysunków: IS-3/1 RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/2 RZUT I-go PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/3 RZUT II-go PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/4 RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI IS-3/5 PRZEKRÓJ A-A INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/6 PRZEKRÓJ B-B I C-C INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/7 RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI IS-3/8 RZUT I-go PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI IS-3/9 RZUT II-go PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI IS-3/10 RZUT DACHU INSTALACJA FREONOWA TYPU SPLIT 2

4 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Zlecenie Inwestora, Projekt architektoniczno budowlany, Uzgodnienia międzybranżowe, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. PN-83/B-03430/Az.3:2000 Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-78/B Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej oraz klimatyzacji dla budynku biurowego Technopark w Gliwicach przy ul. W. Pola; dz. nr 30; 32; 34; 43; 710/2. 3. OPIS TECHNICZNY 3.1. WENTYLACJA MECHANICZNA Centrala N1W1 wentylacja hallu i pomieszczeń biurowych Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno sanitarnych. Układ zapewnia dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 3

5 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Łączny strumień objętościowy powietrza nawiewanego dla centrali wynosi V N =8140 m 3 /h, powietrza wywiewanego V w =6980 m 3 /h. Temperatura nawiewu w zimie wynosi t n =22 C. Temperatura nawiewu w lecie wynosi t n =16 C. Układ obsługiwany będzie przez centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, stojącą z obrotowym wymiennikiem ciepła umieszczoną na dachu budynku. Sprawność odzysku ciepła wynosi ok.70%. Centrala będzie wyposażona w sekcje: Nawiew filtra kieszeniowego klasy EU4, wymiennika obrotowego, wentylatora, nagrzewnicy wodnej parametrach czynnika grzewczego 70/50 C, chłodnicy freonowej Wywiew filtra klasy EU4, wentylatora. Powietrze będzie rozprowadzane przewodami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej zlokalizowanymi w przestrzeniach sufitów podwieszanych poszczególnych kondygnacji. Przewody nawiewne i wywiewne należy zaizolować termicznie wełną mineralną gr.30mm w płaszczu aluminiowym np. typu Alu Lamella Mat firmy Rockwool. Nawiew powietrza za pomocą anemostatów wirowych 600x600mm z ruchomymi kierownicami ze skrzynkami rozprężnymi wyposażonymi w przepustnice regulacyjne. Wywiew powietrza za pomocą anemostatów sufitowych prostokątnych 4-kierunkowych ze skrzynkami rozprężnymi wyposażonymi w przepustnice regulacyjne. W celu ochrony przed hałasem na przewodzie nawiewnym i wywiewnym za centralą zabudować tłumiki akustyczne do prostokątnych przewodów wentylacyjnych z kulisami absorpcyjnymi powleczonymi welonem szklanym o wym.: 1050x600x1000mm. W przegrodach oddzielenia stref pożarowych zabudować klapy przeciwpożarowe odcinające ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym lub ampułką termiczną i uszczelką pęczniejącą w klasie EI Wentylator W2 wywiew z WC sprzątaczek Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu. Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=150 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego zamontowanego na podstawie tłumiącej ze średnicą wlotu φ160 i podstawie 321x321mm, vmax=310m 3 /h. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez kratkę transferową o wymiarach 400x100 mm montowaną w drzwiach wejściowych. 4

6 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Wentylator W3 wywiew z sanitariatów Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej W3 jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach WC na wszystkich kondygnacjach. Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=600 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego wyposażonego w wirnik o łopatkach wygiętych do tyłu, napędzane silnikami z wirującą obudową. Maksymalny wydatek 1330m 3 /h, średnica wlotu: 285 mm. Wentylator zamontować na podstawie tłumiącej. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworów wentylacyjnych montowanych w sufitach podwieszanych. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczeń sanitariatów poprzez klapy p.poż DN125 odcinające ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym i uszczelką pęczniejącą w klasie EI60 montowane w ścianie pomiędzy sanitariatem a hallem lub poprzez kratki transferowe o wymiarach 400x100mm montowane w drzwiach między przedsionkiem a sanitariatem Wentylator W4 wywiew z pom. technicznego 0.03 Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu technicznym nr Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=100 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego zamontowanego na podstawie tłumiącej ze średnicą wlotu φ160 i podstawie 321x321mm, vmax=310m 3 /h. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez klapę p.poż DN125 odcinającą ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym i uszczelką pęczniejącą w klasie EI60 montowaną w ścianie pomiędzy przedmiotowym pomieszczeniem a hallem Wentylator W5 wywiew z pom. trafo 0.10 Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu trafo nr Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=100 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego zamontowanego na podstawie tłumiącej ze średnicą wlotu φ160 i podstawie 321x321mm, vmax=310m 3 /h. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. 5

7 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji DN125 odcinającą ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym i uszczelką pęczniejącą w klasie EI60 montowaną w ścianie pomiędzy przedmiotowym pomieszczeniem a hallem Wentylator W6 wywiew z pom. technicznego 0.07 Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu technicznym węzła cieplnego nr Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=60 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego zamontowanego na podstawie tłumiącej ze średnicą wlotu φ160 i podstawie 321x321mm, vmax=310m 3 /h.. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez klapę p.poż odcinającą ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym i uszczelką pęczniejącą w klasie EI60 montowaną w ścianie pomiędzy przedmiotowym pomieszczeniem a hallem Podłączenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Nagrzewnicę centrali wentylacyjnej należy podłączyć do instalacji c.o. o parametrach 70/50 C. Szczegółowe rozwiązania ujęto w opracowaniu instalacji c.o Podłączenie chłodnicy centrali wentylacyjnej Źródłem chłodu dla centrali wentylacyjnej będzie freonowy agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 45 kw. Lokalizacja agregatu na dachu budynku WYKAZ POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzch nia m2 Wysoko ść m Kubatu ra m3 Ilość wymian powietrz a Ilość powietrz a nawiewn ego m3/h Ilość wymian powietrza Ilość powietrza wywiewan ego m3/h Uwagi PARTER 0.02 Portiernia 5 3,7 18,3 3,3 60 3,3 60 N1W Serwerownia 4 3,7 14,6 0 6,8 100 W4 6

8 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 0.04 Korytarz 6,5 3,7 23,8 2, N Magazyn 4,5 3,7 16,5 0 1,2 20 W Przebieralnia 4,3 3,7 15,7 9, ,5 150 N1W Pom. Techniczne 8,1 3,7 29,6 0 2,0 60 W Pokój. Socjalny 10 3,7 36,6 4, N WC sprzątaczek 3,8 3,7 13,9 0 10,8 150 W Trafo 4,9 3,7 17,9 0 5,6 100 W WC damskie 4,8 3,7 17,6 2,8 50 2,8 50 N1W WC męskie 8 3,7 29,3 3, ,4 100 N1W WC niepełnospraw nych Hall z klatą schodową Laboratorium komputerowe 1 Laboratorium komputerowe 2 Laboratorium komputerowe 3 Laboratorium komputerowe 4 Laboratorium komputerowe 5 4,4 3,7 16,1 0 3,1 50 W3 93 3,7 340,4 1, ,7 230 N1W ,7 110,3 2, ,0 220 N1W1 23,7 3,7 87,7 2, ,1 180 N1W1 52,1 3,7 190,7 2, ,1 400 N1W1 25,7 3,7 94,1 2, ,6 240 N1W1 61,5 3,7 225,1 1, ,8 400 N1W1 I PIĘTRO 1.01 Hall 93,00 3,7 340,4 1, , WC damskie 4,80 3,7 17,6 2,8 50 2, WC męskie 8,10 3,7 29,6 3, , WC niepełnospraw nych Pom. biurowe 1 4,40 3,7 16,1 0 3, ,8 3,7 110,3 2, ,0 220 N1W1 N1W3 N1W3 W3 N1W1 7

9 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Pom. biurowe 2 Pom. biurowe 3 Pom. biurowe 4 Pom. biurowe 5 Pom. biurowe 6 Pom. biurowe 7 Pom. biurowe 8 23,7 3,7 87,7 2, , ,10 3,7 190,7 2, , ,70 3,7 94,1 2, , ,40 3,7 188,1 2, , ,30 3,7 75,1 2, , ,30 3,7 75,1 2, , ,00 3,7 164,7 2, ,1 350 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 II PIĘTRO 2.01 Hall 91,00 3,7 336,7 1, , WC damskie 4,80 3,7 17,6 2,8 50 2, WC męskie 8,10 3,7 29,6 3, , WC niepełnospraw nych Pom. biurowe 9 Pom. biurowe 10 Pom. biurowe 11 Pom. biurowe 12 Pom. biurowe 13 Pom. biurowe 14 Pom. biurowe 15 Pom. biurowe 16 4,40 3,7 16,1 0 3, ,8 3,7 110,3 2, , ,7 3,7 87,7 2, , ,10 3,7 190,7 2, , ,70 3,7 94,1 2, , ,40 3,7 188,1 2, , ,30 3,7 75,1 2, , ,30 3,7 75,1 2, , ,00 3,7 164,7 2, ,1 350 N1W1 N1W3 N1W3 W3 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI WENTYLACJI Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B i PN-B Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-B Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B Do uszczelniania złączy kołnierzowych stosować taśmę uszczelniającą korkową bądź plastikową. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/ Podpory przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/

10 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane z zastosowaniem podkładek z gumy. Do zawieszenia kanałów stosować pręty nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane pręty nagwintowane M8 i M10, (M8 do 320 kg; M10 do 500 kg). We wszystkich pomieszczeniach, w których występuje tylko wentylacja wyciągowa, a które oddzielone są od innych pomieszczeń ścianami lub ściankami działowymi, należy zamontować kratki przepływowe (kompensacyjne) w drzwiach lub klapy przeciwpożarowe. Powierzchnia czynna kratek przepływowych powinna wynosić minimum 28 cm2 (0,0028 m2) na każde 10 m3/h powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Instalację wentylacji należy wyposażyć w przepustnice zlokalizowane w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego dla każdego z pięter. Centrale wentylacyjne łączyć z instalacją za pomocą króćców elastycznych. Stosować króćce dostarczone przez producenta central. Króćce powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B oraz stosować się do Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (zesz. nr 5). Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających oraz szczelność przewodów wentylacyjnych i ich połączeń. Należy przewidzieć otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz możliwość demontażu elementu składowego instalacji celem umożliwienia czyszczenia instalacji. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45. W przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. W przypadku odcinków przewodów pionowych otwory kontrolne powinny znajdować się w górnej i dolnej części każdego odcinka pionowego. Sieć przewodów, jej podpory i podwieszenia muszą być tak obliczone pod względem wytrzymałościowym, aby były w stanie utrzymać dodatkowy ciężar wynikający z wprowadzania do wnętrza kanałów urządzeń do kontroli i czyszczenia, jak również obciążenia będącego skutkiem opierania się pracowników o kanały podczas pracy. Minimalne wymiary otworów inspekcyjnych należy wykonać wg WTWiO instalacji wentylacyjnych (zesz. nr 5). Otwory serwisowe muszą być tak wykonane aby nie zmniejszać izolacyjności cieplnej i nie zmieniać charakterystyki akustycznej instalacji. Po montażu zaznaczyć w 9

11 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji projekcie powykonawczym odpowiednimi symbolami faktyczne umiejscowienie otworów rewizyjnych (wyczystnych). Po montażu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem występowania zanieczyszczeń. Należy zapewnić głębokie czyszczenie instalacji wentylacyjnej i urządzeń do obróbki powietrza co najmniej raz w roku przez wyspecjalizowaną firmę serwisową udostępniając informacje o wielkości, rodzajach i lokalizacji otworów serwisowych. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość kontroli pod względem częstotliwości oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń. Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy: porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, sprawdzić czystość instalacji, sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów pomiarowych KLIMATYZACJA W pomieszczeniach biurowych w celu zapewnienia komfortu cieplnego projektuje się układ klimatyzacji freonowej opartej o klimatyzatory ścienne typu Split. Klimatyzacja zapewni w okresie letnim utrzymanie temperatury 24 o C. Moce chłodnicze dla poszczególnych pomieszczeń wyznaczono wskaźnikowo (30W/m 3 ) i pokazano w części graficznej Jednostki zewnętrzne Jednostki zewnętrzne klimatyzacji montować na dachu budynku na konstrukcji wsporczej opartej na głównej ramie wykonanej wg branży konstrukcyjnej. Doprowadzić zasilanie elektryczne do każdej jednostki zewnętrznej. Moce elektryczne wg zestawienia materiałów. 10

12 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Jednostki wewnętrzne klimatyzacji Bezpośrednim źródłem chłodu w poszczególnych pomieszczeniach będą klimatyzatory ścienne. Przewiduje się do mocy chłodniczej 4,2 kw jedną jednostkę, powyżej dwie jednostki wewnętrzne na pomieszczenie. Obie podłączone do jednej jednostki zewnętrznej. Sterowanie układem poprzez indywidualne sterowniki zlokalizowane w każdym z klimatyzowanych pomieszczeń. Piloty sterujące pracą urządzeń należy zlokalizować w każdym z klimatyzowanych pomieszczeń na ścianie w pobliżu drzwi wejściowych Przewody freonowe Przewody parowe i cieczowe wykonać z rur miedzianych izolowanych izolacją kauczukową. Średnice poszczególnych rurociągów zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu klimatyzacji. Rozprowadzenie przewodów w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury będą podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych montowanych do sufitu. Instalacje zamontować tak, aby były one oddalone od siebie na odległość umożliwiającą ewentualny demontaż i założenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Projektuje się wykonanie dwóch szachów instalacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku. Przejście przewodów freonowych przez dach wykonać jako szczelne, np. poprzez zastosowanie stalowego ocynkowanego przepustu dachowego zbiorczego. Wymiar przepustu ustalić na budowie i dostosować do faktycznie wykonanego przejścia przez dach Odprowadzenie skroplin Skropliny będą odprowadzane grawitacyjnie przewodami wykonanymi z rur PP (dla kondygnacji +1 i +2) oraz przewodami wykonanymi z rur PVC (dla kondygnacji ±0) do kanalizacji. Skropliny włączyć do pionu kanalizacji sanitarnej PK2 przez zasyfonowanie. Dla kondygnacji +1 i +2 przewody prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego niższej kondygnacji, dla poziomu ±0 przewody prowadzić w posadzce. Przewody PVCφ50 układać w posadzce parteru ze szczególną ostrożnością tak by nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Dopuszcza się zamiennie przewody z PPφ Próba szczelności Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić test szczelności. W tym celu należy napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego 2,94 MPa i pozostawić w tym stanie na 24 godziny. 11

13 4. WYTYCZNE BHP I PPOŻ Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Instalacja wentylacji i klimatyzacji nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest zaprojektowana wyłącznie z materiałów niepalnych. Kanały i elementy nawiewno-wywiewne zaprojektowane są z materiałów niepalnych. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 5. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie roboty należy prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii. Realizację robót prowadzić: - zgodnie z niniejszym projektem - w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano instalacyjnymi - z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. - zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atest, oraz aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów, niż te wymienione w niniejszym opracowaniu, o ile nie odbiegają one znacząco parametrami technicznymi. 12

14 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Zestawienie kanałów wentylacyjnych wraz z elementami przedstawiono w załączniku. Pozostałe elementy uwzględniono w poniższej tabeli: INSTALACJA WENTYLACJI Lp. Pozycja Jedn. Ilość Producent 1 Wentylator typ TFSK 125M szt. 4 2 Wentylator DVSI 310 ES szt. 1 3 Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr.30mm w płaszczu aluminiowym np. typu Alu Lamella Mat m Klapy przeciwpożarowe KTM DN125 w klasie odporności ogniowej EI60 szt. 7 5 Klapy przeciwpożarowe KTM DN200 w klasie odporności ogniowej EI60 szt. 7 6 Klapy przeciwpożarowe KTS DN250 w klasie odporności ogniowej EI60 szt. 2 7 Kratki transferowe w drzwiach o wym. 400x100mm szt. 9 INSTALACJA KLIMATYZACJI 1 Klimatyzator MSZ-SF35VE, moc chłodnicza 3,5 kw szt Klimatyzator MSZ-SF42VE, moc chłodnicza 4,2 kw szt Jednostka zewnętrzna klimatyzatorów MUZ-SF35VE, pobór mocy elektrycznej 1,08 kw; 230 V Jednostka zewnętrzna klimatyzatorów MUZ-SF42VE, pobór mocy elektrycznej 1,34 kw; 230 V szt. 10 szt. 3 13

15 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 5 6 Jednostka zewnętrzna klimatyzatorów MXZ-4D72VA, pobór mocy elektrycznej 2,25 kw; 230 V Jednostka zewnętrzna klimatyzatorów MXZ-4D83VA pobór mocy elektrycznej 2,83 kw; 230 V szt. 5 szt. 3 7 Pilot przewodowy z modułem typ MAC-333I-F szt Agregat chłodniczy PUHY-EP400YSJM-A(-BS) dla centrali wentylacyjnej + rury miedziane do zasilania centrali (ciecz+para 2x17,5m) kpl. 1 9 Rury miedziane z izolacją kauczukową do zasilania klimatyzatorów typu Split (uwaga średnice dostosować do zabudowywanego systemu) φ9,52 m 700 φ6,35 m Rury PVC φ50 do odprowadzenia skroplin m Rury PP φ32 do odprowadzenia skroplin m 200 UWAGA: 1)Powyższe zestawienie należy rozpatrywać łącznie z rysunkami przynależnymi do projektu. 2)Powyższe zestawienia nie mogą być jedyną podstawą do zakupu materiałów przez wykonawcę. 3) Wskazane typu urządzeń należy traktować jako przykładowe, wskazano je w celu wykonania opracowań branżowych (konstrukcja, elektryka) oraz oszacowania kosztów inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. 14

16

17

18

19

20

21

22 przewód skroplin odprowadzić po zasyfonowaniu do pionu kanalizacji prowadzić w przestrzeni sufitu prowadzić w posadzce PVC50 UWAGA Wskazane typu urządzeń należy traktować jako przykładowe, wskazano je w celu wykonania opracowań branżowych (konstrukcja, elektryka) oraz oszacowania kosztów inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PPØ32 przewód skroplin odprowadzić po zasyfonowaniu do pionu kanalizacji PVC50 NR POM NAZWA POM. wiatrołap portiernia serwerownia korytarz magazyn przebieralnia pokój socjalny sprzątaczek wc sprzątaczek pom. tech na trafo szyb windy wc damskie - przedsionek wc damskie wc męskie - przedsionek wc męskie wc niepełnosprawnych hall z klatką schodową laboratorium komputerowe 1 laboratorium komputerowe 2 laboratorium komputerowe 3 laboratorium komputerowe 4 laboratorium komputerowe 5 SUMA PARTER pom tech. na węzeł cieplny oraz przyłącze wody POW. [m2] 13,60 4,85 3,95 6,50 4,49 4,33 7,99 9,77 3,75 4,42 3,48 3,07 1,77 3,07 4,62 4,02 90,96 29,75 23,68 51,82 25,26 61,07 366,22 PVC50 PVC50 PVC50 prowadzić w przestrzeni sufitu NAZWA OPRACOWANIA: PVC50 prowadzić w posadzce ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice IMIĘ I NAZWISKO PODPIS: FUNKCJA: PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: OPRACOWUJĄCY NUMER UPRAWNIEŃ: TYTUŁ RYSUNKU: NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO NUMER OIIB: DATA: DATA: mgr inż. Ewa PIĄTKOWSKA RZUT PARTERU -INSTALACJA KLIMATYZACJI DATA: STUDIUM: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:100 PODPIS: PODPIS: NR OPRACOWANIA: 171/2013 NR RYSUNKU: IS-3/7

23 przewód skroplin odprowadzić po zasyfonowaniu do pionu kanalizacji prowadzić w przestrzeni sufitu UWAGA Wskazane typu urządzeń należy traktować jako przykładowe, wskazano je w celu wykonania opracowań branżowych (konstrukcja, elektryka) oraz oszacowania kosztów inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 NR NAZWA POM. 1 PIĘTRO POW. [m2] 1.01 hall z klatką schodową 90,96 prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu szyb windy wc damskie - przedsionek wc damskie wc męskie przedsionek wc męskie wc niepełnosprawnych pom. biurowe 1 pom. biurowe 2 pom. biurowe 3 pom. biurowe 4 pom. biurowe 5 pom. biurowe 6 pom. biurowe 7 pom. biurowe 8 SUMA 3,48 3,07 1,77 3,07 4,62 4,02 29,75 23,68 51,82 25,26 51,76 20,31 20,31 44,57 378,45 PPØ32 PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice IMIĘ I NAZWISKO PODPIS: FUNKCJA: PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO DATA: PODPIS: NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: OPRACOWUJĄCY NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO DATA: mgr inż. Ewa PIĄTKOWSKA PODPIS: NUMER UPRAWNIEŃ: TYTUŁ RYSUNKU: NUMER OIIB: RZUT I-go PIĘTRA -INSTALACJA KLIMATYZACJI DATA: STUDIUM: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 171/2013 NR RYSUNKU: IS-3/8

24 przewód skroplin odprowadzić po zasyfonowaniu do pionu kanalizacji prowadzić w przestrzeni sufitu UWAGA Wskazane typu urządzeń należy traktować jako przykładowe, wskazano je w celu wykonania opracowań branżowych (konstrukcja, elektryka) oraz oszacowania kosztów inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu wyprowadzić szacht ponad dach prowadzić w przestrzeni sufitu NR POM NAZWA POM. hall z klatką schodową szyb windy wc damskie - przedsionek wc damskie wc męskie - przedsionek wc męskie wc niepełnosprawnych pom. biurowe 9 pom. biurowe 10 pom. biurowe 11 pom. biurowe 12 pom. biurowe 13 pom. biurowe 14 pom. biurowe 15 pom. biurowe 16 SUMA 2 PIĘTRO POW. [m2] 90,96 3,48 3,07 1,77 3,07 4,62 4,02 29,75 23,68 51,82 25,26 51,76 20,31 20,31 44,57 378,45 PPØ32 PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice IMIĘ I NAZWISKO PODPIS: FUNKCJA: PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO DATA: PODPIS: NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: OPRACOWUJĄCY NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO DATA: mgr inż. Ewa PIĄTKOWSKA PODPIS: NUMER UPRAWNIEŃ: TYTUŁ RYSUNKU: NUMER OIIB: RZUT II-go PIĘTRA -INSTALACJA KLIMATYZACJI DATA: STUDIUM: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 171/2013 NR RYSUNKU: IS-3/9

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 3: Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Załącznik nr. 3: Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Załącznik nr. 3: Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Nazwa: N1 Typ: Nawiewny Opis: Nawiew sala odczytu UWAGA: Kanały wentylacyjne naleŝy zaizolować izolacją firmy ROCKWOOL typu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA OBIEKTU: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013 Dokumentacja Projektowa dla prac aranżacyjnych pomieszczeń konferencyjnych na parterze oraz powierzchni biurowych w budynku biurowym Odeon w Warszawie przy ul. Płockiej 13 w Warszawie na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CHŁODU. Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40-025 Katowice, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CHŁODU. Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40-025 Katowice, ul. JEDNOSTKA PROJEKTOWA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CHŁODU PROJEKT WYKONAWCZY 12 Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3 PROJEKTANT SPRAWDZAJCY OPRACOWAŁ mgr

Bardziej szczegółowo

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI Łódź, Al. 1-Maja 64

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI Łódź, Al. 1-Maja 64 Jednostka projektowa : KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI 90-756 Łódź, Al. 1-Maja 64 Obiekt : Lokal nr 1 położony w Wieluniu przy ul Sieradzkiej 56A, przeznaczony na docelową placówkę terenową KRUS w Wieluniu.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

d = 160 l = 400 Trox D = 160 stal Trox L = 325 H = 125 stal Trox d = 200 l = 400 Trox D = 200 stal Trox

d = 160 l = 400 Trox D = 160 stal Trox L = 325 H = 125 stal Trox d = 200 l = 400 Trox D = 200 stal Trox Z.1 ZESTAWIENIE MATERIALÓW WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA Nazwa: N1 Typ: Nawiewny Opis: Nawiew obszar sterylizatornii UWAGA: Kanały wentylacyjne należy zaizolować izolacją firmy ROCKWOOL typu "LAMELLA

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PROJEKTU WYCINKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2 : Wykaz materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Załącznik nr.2 : Wykaz materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Załącznik nr.2 : Wykaz materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Nazwa: N1 Typ: Nawiewny Opis: Nawiew - klimatyzator w pom. 004 UWAGA: 1.Przewody wentylacyjne naleŝy zaizolować izolacją firmy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1 NIP 813-03-36-010 35-209 Rzeszów ul. M iko³ajczyka 5A architekt@ pro.onet.pl tel/ fax. 8630 733 tel. 8630 928 tel. 8630 877 OBIEKT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP ADRES : 35-307 RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie, dz. ew. nr 2/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania:

Spis zawartości opracowania: Spis zawartości opracowania: 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania. 3. Opis techniczny 4. Specyfikacja elementów wentylacji 5. Część graficzna Rzut piwnic skala 1:50 rys. 1 Rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ OPIS TECHNICZNY...2 1. Podstawa opracowania...2 1. Zakres opracowania...2 3. Charakterystyka ogólna budynku...3 4.1. Istniejące kanały wentylacyjne...3 5. Stan projektowany...3 5.1. Wentylatornie, czerpnie

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANOHANDLOWA CYBA 63400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 4/6 tel./fax : 062/7368314 tel. kom.: 0602/317980 NIP 6220100988 REGON 59361125245 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 -

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU...5 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI...5 4.1. SIEĆ N-1;W-1...

Bardziej szczegółowo