NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076"

Transkrypt

1 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA PROJEKTY BRANŻOWE OPERATY WODNO- PRAWNE DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KOSZTORYSOWANIE NADZORY INWESTORSKIE KIEROWNICTWO BUDÓW PROJEKT WYKONAWCZY NOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO TECHNOPARK GLIWICE W GLIWICACH PRZY UL. WINCENTEGO POLA - instalacja wentylacji i klimatyzacji INWESTOR: Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice LOKALIZACJA INWESTYCJI: Ul. Wincentego Pola GLIWICE NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 30, 32, 34, 710/2, 43 STADIUM OPRACOWANIA: - PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 171/2013 DATA: AUTORZY OPRACOWANIA: 1) PROJEKTANT: MGR INŻ. JANUSZ BRODALA NR UPR.: SLK/0953/PWOS/05 NR ŚOIIB.: SLK/IS/3756/06 2) SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JERZY BRODALA NR UPR.: 527/74/Kt NR ŚOIIB.: SLK/IS/1189/03 2) OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. EWA PIĄTKOWSKA PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

2 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3 3. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJA MECHANICZNA CENTRALA N1W1 WENTYLACJA HALLU I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WENTYLATOR W2 WYWIEW Z WC SPRZĄTACZEK WENTYLATOR W3 WYWIEW Z SANITARIATÓW WENTYLATOR W4 WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO WENTYLATOR W5 WYWIEW Z POM. TRAFO WENTYLATOR W6 WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ PODŁĄCZENIE CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ WYKAZ POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI WENTYLACJI KLIMATYZACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI PRZEWODY FREONOWE ODPROWADZENIE SKROPLIN PRÓBA SZCZELNOŚCI WYTYCZNE BHP I PPOŻ UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 13 1

3 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Spis rysunków: IS-3/1 RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/2 RZUT I-go PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/3 RZUT II-go PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/4 RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI IS-3/5 PRZEKRÓJ A-A INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/6 PRZEKRÓJ B-B I C-C INSTALACJA WENTYLACJI IS-3/7 RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI IS-3/8 RZUT I-go PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI IS-3/9 RZUT II-go PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI IS-3/10 RZUT DACHU INSTALACJA FREONOWA TYPU SPLIT 2

4 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Zlecenie Inwestora, Projekt architektoniczno budowlany, Uzgodnienia międzybranżowe, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. PN-83/B-03430/Az.3:2000 Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-78/B Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej oraz klimatyzacji dla budynku biurowego Technopark w Gliwicach przy ul. W. Pola; dz. nr 30; 32; 34; 43; 710/2. 3. OPIS TECHNICZNY 3.1. WENTYLACJA MECHANICZNA Centrala N1W1 wentylacja hallu i pomieszczeń biurowych Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno sanitarnych. Układ zapewnia dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 3

5 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Łączny strumień objętościowy powietrza nawiewanego dla centrali wynosi V N =8140 m 3 /h, powietrza wywiewanego V w =6980 m 3 /h. Temperatura nawiewu w zimie wynosi t n =22 C. Temperatura nawiewu w lecie wynosi t n =16 C. Układ obsługiwany będzie przez centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, stojącą z obrotowym wymiennikiem ciepła umieszczoną na dachu budynku. Sprawność odzysku ciepła wynosi ok.70%. Centrala będzie wyposażona w sekcje: Nawiew filtra kieszeniowego klasy EU4, wymiennika obrotowego, wentylatora, nagrzewnicy wodnej parametrach czynnika grzewczego 70/50 C, chłodnicy freonowej Wywiew filtra klasy EU4, wentylatora. Powietrze będzie rozprowadzane przewodami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej zlokalizowanymi w przestrzeniach sufitów podwieszanych poszczególnych kondygnacji. Przewody nawiewne i wywiewne należy zaizolować termicznie wełną mineralną gr.30mm w płaszczu aluminiowym np. typu Alu Lamella Mat firmy Rockwool. Nawiew powietrza za pomocą anemostatów wirowych 600x600mm z ruchomymi kierownicami ze skrzynkami rozprężnymi wyposażonymi w przepustnice regulacyjne. Wywiew powietrza za pomocą anemostatów sufitowych prostokątnych 4-kierunkowych ze skrzynkami rozprężnymi wyposażonymi w przepustnice regulacyjne. W celu ochrony przed hałasem na przewodzie nawiewnym i wywiewnym za centralą zabudować tłumiki akustyczne do prostokątnych przewodów wentylacyjnych z kulisami absorpcyjnymi powleczonymi welonem szklanym o wym.: 1050x600x1000mm. W przegrodach oddzielenia stref pożarowych zabudować klapy przeciwpożarowe odcinające ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym lub ampułką termiczną i uszczelką pęczniejącą w klasie EI Wentylator W2 wywiew z WC sprzątaczek Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu. Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=150 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego zamontowanego na podstawie tłumiącej ze średnicą wlotu φ160 i podstawie 321x321mm, vmax=310m 3 /h. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez kratkę transferową o wymiarach 400x100 mm montowaną w drzwiach wejściowych. 4

6 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Wentylator W3 wywiew z sanitariatów Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej W3 jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach WC na wszystkich kondygnacjach. Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=600 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego wyposażonego w wirnik o łopatkach wygiętych do tyłu, napędzane silnikami z wirującą obudową. Maksymalny wydatek 1330m 3 /h, średnica wlotu: 285 mm. Wentylator zamontować na podstawie tłumiącej. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworów wentylacyjnych montowanych w sufitach podwieszanych. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczeń sanitariatów poprzez klapy p.poż DN125 odcinające ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym i uszczelką pęczniejącą w klasie EI60 montowane w ścianie pomiędzy sanitariatem a hallem lub poprzez kratki transferowe o wymiarach 400x100mm montowane w drzwiach między przedsionkiem a sanitariatem Wentylator W4 wywiew z pom. technicznego 0.03 Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu technicznym nr Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=100 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego zamontowanego na podstawie tłumiącej ze średnicą wlotu φ160 i podstawie 321x321mm, vmax=310m 3 /h. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez klapę p.poż DN125 odcinającą ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym i uszczelką pęczniejącą w klasie EI60 montowaną w ścianie pomiędzy przedmiotowym pomieszczeniem a hallem Wentylator W5 wywiew z pom. trafo 0.10 Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu trafo nr Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=100 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego zamontowanego na podstawie tłumiącej ze średnicą wlotu φ160 i podstawie 321x321mm, vmax=310m 3 /h. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. 5

7 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji DN125 odcinającą ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym i uszczelką pęczniejącą w klasie EI60 montowaną w ścianie pomiędzy przedmiotowym pomieszczeniem a hallem Wentylator W6 wywiew z pom. technicznego 0.07 Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu technicznym węzła cieplnego nr Łączny strumień objętościowy powietrza wywiewanego Vw=60 m3/h. Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego zamontowanego na podstawie tłumiącej ze średnicą wlotu φ160 i podstawie 321x321mm, vmax=310m 3 /h.. Wywiew będzie realizowany za pomocą zaworu wentylacyjnego montowanego w suficie podwieszanym. Powietrze będzie transportowane kanałami okrągłymi typu spiro, nieizolowanymi. Powietrze będzie dopływało do pomieszczenia poprzez klapę p.poż odcinającą ze sprężyną zwrotną, wyzwalaczem topikowym i uszczelką pęczniejącą w klasie EI60 montowaną w ścianie pomiędzy przedmiotowym pomieszczeniem a hallem Podłączenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Nagrzewnicę centrali wentylacyjnej należy podłączyć do instalacji c.o. o parametrach 70/50 C. Szczegółowe rozwiązania ujęto w opracowaniu instalacji c.o Podłączenie chłodnicy centrali wentylacyjnej Źródłem chłodu dla centrali wentylacyjnej będzie freonowy agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 45 kw. Lokalizacja agregatu na dachu budynku WYKAZ POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzch nia m2 Wysoko ść m Kubatu ra m3 Ilość wymian powietrz a Ilość powietrz a nawiewn ego m3/h Ilość wymian powietrza Ilość powietrza wywiewan ego m3/h Uwagi PARTER 0.02 Portiernia 5 3,7 18,3 3,3 60 3,3 60 N1W Serwerownia 4 3,7 14,6 0 6,8 100 W4 6

8 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 0.04 Korytarz 6,5 3,7 23,8 2, N Magazyn 4,5 3,7 16,5 0 1,2 20 W Przebieralnia 4,3 3,7 15,7 9, ,5 150 N1W Pom. Techniczne 8,1 3,7 29,6 0 2,0 60 W Pokój. Socjalny 10 3,7 36,6 4, N WC sprzątaczek 3,8 3,7 13,9 0 10,8 150 W Trafo 4,9 3,7 17,9 0 5,6 100 W WC damskie 4,8 3,7 17,6 2,8 50 2,8 50 N1W WC męskie 8 3,7 29,3 3, ,4 100 N1W WC niepełnospraw nych Hall z klatą schodową Laboratorium komputerowe 1 Laboratorium komputerowe 2 Laboratorium komputerowe 3 Laboratorium komputerowe 4 Laboratorium komputerowe 5 4,4 3,7 16,1 0 3,1 50 W3 93 3,7 340,4 1, ,7 230 N1W ,7 110,3 2, ,0 220 N1W1 23,7 3,7 87,7 2, ,1 180 N1W1 52,1 3,7 190,7 2, ,1 400 N1W1 25,7 3,7 94,1 2, ,6 240 N1W1 61,5 3,7 225,1 1, ,8 400 N1W1 I PIĘTRO 1.01 Hall 93,00 3,7 340,4 1, , WC damskie 4,80 3,7 17,6 2,8 50 2, WC męskie 8,10 3,7 29,6 3, , WC niepełnospraw nych Pom. biurowe 1 4,40 3,7 16,1 0 3, ,8 3,7 110,3 2, ,0 220 N1W1 N1W3 N1W3 W3 N1W1 7

9 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Pom. biurowe 2 Pom. biurowe 3 Pom. biurowe 4 Pom. biurowe 5 Pom. biurowe 6 Pom. biurowe 7 Pom. biurowe 8 23,7 3,7 87,7 2, , ,10 3,7 190,7 2, , ,70 3,7 94,1 2, , ,40 3,7 188,1 2, , ,30 3,7 75,1 2, , ,30 3,7 75,1 2, , ,00 3,7 164,7 2, ,1 350 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 II PIĘTRO 2.01 Hall 91,00 3,7 336,7 1, , WC damskie 4,80 3,7 17,6 2,8 50 2, WC męskie 8,10 3,7 29,6 3, , WC niepełnospraw nych Pom. biurowe 9 Pom. biurowe 10 Pom. biurowe 11 Pom. biurowe 12 Pom. biurowe 13 Pom. biurowe 14 Pom. biurowe 15 Pom. biurowe 16 4,40 3,7 16,1 0 3, ,8 3,7 110,3 2, , ,7 3,7 87,7 2, , ,10 3,7 190,7 2, , ,70 3,7 94,1 2, , ,40 3,7 188,1 2, , ,30 3,7 75,1 2, , ,30 3,7 75,1 2, , ,00 3,7 164,7 2, ,1 350 N1W1 N1W3 N1W3 W3 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W1 N1W MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI WENTYLACJI Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B i PN-B Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-B Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B Do uszczelniania złączy kołnierzowych stosować taśmę uszczelniającą korkową bądź plastikową. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/ Podpory przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/

10 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane z zastosowaniem podkładek z gumy. Do zawieszenia kanałów stosować pręty nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane pręty nagwintowane M8 i M10, (M8 do 320 kg; M10 do 500 kg). We wszystkich pomieszczeniach, w których występuje tylko wentylacja wyciągowa, a które oddzielone są od innych pomieszczeń ścianami lub ściankami działowymi, należy zamontować kratki przepływowe (kompensacyjne) w drzwiach lub klapy przeciwpożarowe. Powierzchnia czynna kratek przepływowych powinna wynosić minimum 28 cm2 (0,0028 m2) na każde 10 m3/h powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Instalację wentylacji należy wyposażyć w przepustnice zlokalizowane w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego dla każdego z pięter. Centrale wentylacyjne łączyć z instalacją za pomocą króćców elastycznych. Stosować króćce dostarczone przez producenta central. Króćce powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B oraz stosować się do Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (zesz. nr 5). Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających oraz szczelność przewodów wentylacyjnych i ich połączeń. Należy przewidzieć otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz możliwość demontażu elementu składowego instalacji celem umożliwienia czyszczenia instalacji. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45. W przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. W przypadku odcinków przewodów pionowych otwory kontrolne powinny znajdować się w górnej i dolnej części każdego odcinka pionowego. Sieć przewodów, jej podpory i podwieszenia muszą być tak obliczone pod względem wytrzymałościowym, aby były w stanie utrzymać dodatkowy ciężar wynikający z wprowadzania do wnętrza kanałów urządzeń do kontroli i czyszczenia, jak również obciążenia będącego skutkiem opierania się pracowników o kanały podczas pracy. Minimalne wymiary otworów inspekcyjnych należy wykonać wg WTWiO instalacji wentylacyjnych (zesz. nr 5). Otwory serwisowe muszą być tak wykonane aby nie zmniejszać izolacyjności cieplnej i nie zmieniać charakterystyki akustycznej instalacji. Po montażu zaznaczyć w 9

11 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji projekcie powykonawczym odpowiednimi symbolami faktyczne umiejscowienie otworów rewizyjnych (wyczystnych). Po montażu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem występowania zanieczyszczeń. Należy zapewnić głębokie czyszczenie instalacji wentylacyjnej i urządzeń do obróbki powietrza co najmniej raz w roku przez wyspecjalizowaną firmę serwisową udostępniając informacje o wielkości, rodzajach i lokalizacji otworów serwisowych. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość kontroli pod względem częstotliwości oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń. Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy: porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, sprawdzić czystość instalacji, sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów pomiarowych KLIMATYZACJA W pomieszczeniach biurowych w celu zapewnienia komfortu cieplnego projektuje się układ klimatyzacji freonowej opartej o klimatyzatory ścienne typu Split. Klimatyzacja zapewni w okresie letnim utrzymanie temperatury 24 o C. Moce chłodnicze dla poszczególnych pomieszczeń wyznaczono wskaźnikowo (30W/m 3 ) i pokazano w części graficznej Jednostki zewnętrzne Jednostki zewnętrzne klimatyzacji montować na dachu budynku na konstrukcji wsporczej opartej na głównej ramie wykonanej wg branży konstrukcyjnej. Doprowadzić zasilanie elektryczne do każdej jednostki zewnętrznej. Moce elektryczne wg zestawienia materiałów. 10

12 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Jednostki wewnętrzne klimatyzacji Bezpośrednim źródłem chłodu w poszczególnych pomieszczeniach będą klimatyzatory ścienne. Przewiduje się do mocy chłodniczej 4,2 kw jedną jednostkę, powyżej dwie jednostki wewnętrzne na pomieszczenie. Obie podłączone do jednej jednostki zewnętrznej. Sterowanie układem poprzez indywidualne sterowniki zlokalizowane w każdym z klimatyzowanych pomieszczeń. Piloty sterujące pracą urządzeń należy zlokalizować w każdym z klimatyzowanych pomieszczeń na ścianie w pobliżu drzwi wejściowych Przewody freonowe Przewody parowe i cieczowe wykonać z rur miedzianych izolowanych izolacją kauczukową. Średnice poszczególnych rurociągów zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu klimatyzacji. Rozprowadzenie przewodów w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury będą podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych montowanych do sufitu. Instalacje zamontować tak, aby były one oddalone od siebie na odległość umożliwiającą ewentualny demontaż i założenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Projektuje się wykonanie dwóch szachów instalacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku. Przejście przewodów freonowych przez dach wykonać jako szczelne, np. poprzez zastosowanie stalowego ocynkowanego przepustu dachowego zbiorczego. Wymiar przepustu ustalić na budowie i dostosować do faktycznie wykonanego przejścia przez dach Odprowadzenie skroplin Skropliny będą odprowadzane grawitacyjnie przewodami wykonanymi z rur PP (dla kondygnacji +1 i +2) oraz przewodami wykonanymi z rur PVC (dla kondygnacji ±0) do kanalizacji. Skropliny włączyć do pionu kanalizacji sanitarnej PK2 przez zasyfonowanie. Dla kondygnacji +1 i +2 przewody prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego niższej kondygnacji, dla poziomu ±0 przewody prowadzić w posadzce. Przewody PVCφ50 układać w posadzce parteru ze szczególną ostrożnością tak by nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Dopuszcza się zamiennie przewody z PPφ Próba szczelności Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić test szczelności. W tym celu należy napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego 2,94 MPa i pozostawić w tym stanie na 24 godziny. 11

13 4. WYTYCZNE BHP I PPOŻ Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Instalacja wentylacji i klimatyzacji nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest zaprojektowana wyłącznie z materiałów niepalnych. Kanały i elementy nawiewno-wywiewne zaprojektowane są z materiałów niepalnych. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 5. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie roboty należy prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii. Realizację robót prowadzić: - zgodnie z niniejszym projektem - w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano instalacyjnymi - z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. - zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atest, oraz aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów, niż te wymienione w niniejszym opracowaniu, o ile nie odbiegają one znacząco parametrami technicznymi. 12

14 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji Zestawienie kanałów wentylacyjnych wraz z elementami przedstawiono w załączniku. Pozostałe elementy uwzględniono w poniższej tabeli: INSTALACJA WENTYLACJI Lp. Pozycja Jedn. Ilość Producent 1 Wentylator typ TFSK 125M szt. 4 2 Wentylator DVSI 310 ES szt. 1 3 Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr.30mm w płaszczu aluminiowym np. typu Alu Lamella Mat m Klapy przeciwpożarowe KTM DN125 w klasie odporności ogniowej EI60 szt. 7 5 Klapy przeciwpożarowe KTM DN200 w klasie odporności ogniowej EI60 szt. 7 6 Klapy przeciwpożarowe KTS DN250 w klasie odporności ogniowej EI60 szt. 2 7 Kratki transferowe w drzwiach o wym. 400x100mm szt. 9 INSTALACJA KLIMATYZACJI 1 Klimatyzator MSZ-SF35VE, moc chłodnicza 3,5 kw szt Klimatyzator MSZ-SF42VE, moc chłodnicza 4,2 kw szt Jednostka zewnętrzna klimatyzatorów MUZ-SF35VE, pobór mocy elektrycznej 1,08 kw; 230 V Jednostka zewnętrzna klimatyzatorów MUZ-SF42VE, pobór mocy elektrycznej 1,34 kw; 230 V szt. 10 szt. 3 13

15 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola instalacja wentylacji i klimatyzacji 5 6 Jednostka zewnętrzna klimatyzatorów MXZ-4D72VA, pobór mocy elektrycznej 2,25 kw; 230 V Jednostka zewnętrzna klimatyzatorów MXZ-4D83VA pobór mocy elektrycznej 2,83 kw; 230 V szt. 5 szt. 3 7 Pilot przewodowy z modułem typ MAC-333I-F szt Agregat chłodniczy PUHY-EP400YSJM-A(-BS) dla centrali wentylacyjnej + rury miedziane do zasilania centrali (ciecz+para 2x17,5m) kpl. 1 9 Rury miedziane z izolacją kauczukową do zasilania klimatyzatorów typu Split (uwaga średnice dostosować do zabudowywanego systemu) φ9,52 m 700 φ6,35 m Rury PVC φ50 do odprowadzenia skroplin m Rury PP φ32 do odprowadzenia skroplin m 200 UWAGA: 1)Powyższe zestawienie należy rozpatrywać łącznie z rysunkami przynależnymi do projektu. 2)Powyższe zestawienia nie mogą być jedyną podstawą do zakupu materiałów przez wykonawcę. 3) Wskazane typu urządzeń należy traktować jako przykładowe, wskazano je w celu wykonania opracowań branżowych (konstrukcja, elektryka) oraz oszacowania kosztów inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. 14

16

17

18

19

20

21

22 przewód skroplin odprowadzić po zasyfonowaniu do pionu kanalizacji prowadzić w przestrzeni sufitu prowadzić w posadzce PVC50 UWAGA Wskazane typu urządzeń należy traktować jako przykładowe, wskazano je w celu wykonania opracowań branżowych (konstrukcja, elektryka) oraz oszacowania kosztów inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PPØ32 przewód skroplin odprowadzić po zasyfonowaniu do pionu kanalizacji PVC50 NR POM NAZWA POM. wiatrołap portiernia serwerownia korytarz magazyn przebieralnia pokój socjalny sprzątaczek wc sprzątaczek pom. tech na trafo szyb windy wc damskie - przedsionek wc damskie wc męskie - przedsionek wc męskie wc niepełnosprawnych hall z klatką schodową laboratorium komputerowe 1 laboratorium komputerowe 2 laboratorium komputerowe 3 laboratorium komputerowe 4 laboratorium komputerowe 5 SUMA PARTER pom tech. na węzeł cieplny oraz przyłącze wody POW. [m2] 13,60 4,85 3,95 6,50 4,49 4,33 7,99 9,77 3,75 4,42 3,48 3,07 1,77 3,07 4,62 4,02 90,96 29,75 23,68 51,82 25,26 61,07 366,22 PVC50 PVC50 PVC50 prowadzić w przestrzeni sufitu NAZWA OPRACOWANIA: PVC50 prowadzić w posadzce ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice IMIĘ I NAZWISKO PODPIS: FUNKCJA: PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: OPRACOWUJĄCY NUMER UPRAWNIEŃ: TYTUŁ RYSUNKU: NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO NUMER OIIB: DATA: DATA: mgr inż. Ewa PIĄTKOWSKA RZUT PARTERU -INSTALACJA KLIMATYZACJI DATA: STUDIUM: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:100 PODPIS: PODPIS: NR OPRACOWANIA: 171/2013 NR RYSUNKU: IS-3/7

23 przewód skroplin odprowadzić po zasyfonowaniu do pionu kanalizacji prowadzić w przestrzeni sufitu UWAGA Wskazane typu urządzeń należy traktować jako przykładowe, wskazano je w celu wykonania opracowań branżowych (konstrukcja, elektryka) oraz oszacowania kosztów inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 NR NAZWA POM. 1 PIĘTRO POW. [m2] 1.01 hall z klatką schodową 90,96 prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu szyb windy wc damskie - przedsionek wc damskie wc męskie przedsionek wc męskie wc niepełnosprawnych pom. biurowe 1 pom. biurowe 2 pom. biurowe 3 pom. biurowe 4 pom. biurowe 5 pom. biurowe 6 pom. biurowe 7 pom. biurowe 8 SUMA 3,48 3,07 1,77 3,07 4,62 4,02 29,75 23,68 51,82 25,26 51,76 20,31 20,31 44,57 378,45 PPØ32 PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice IMIĘ I NAZWISKO PODPIS: FUNKCJA: PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO DATA: PODPIS: NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: OPRACOWUJĄCY NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO DATA: mgr inż. Ewa PIĄTKOWSKA PODPIS: NUMER UPRAWNIEŃ: TYTUŁ RYSUNKU: NUMER OIIB: RZUT I-go PIĘTRA -INSTALACJA KLIMATYZACJI DATA: STUDIUM: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 171/2013 NR RYSUNKU: IS-3/8

24 przewód skroplin odprowadzić po zasyfonowaniu do pionu kanalizacji prowadzić w przestrzeni sufitu UWAGA Wskazane typu urządzeń należy traktować jako przykładowe, wskazano je w celu wykonania opracowań branżowych (konstrukcja, elektryka) oraz oszacowania kosztów inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu wyprowadzić szacht ponad dach prowadzić w przestrzeni sufitu NR POM NAZWA POM. hall z klatką schodową szyb windy wc damskie - przedsionek wc damskie wc męskie - przedsionek wc męskie wc niepełnosprawnych pom. biurowe 9 pom. biurowe 10 pom. biurowe 11 pom. biurowe 12 pom. biurowe 13 pom. biurowe 14 pom. biurowe 15 pom. biurowe 16 SUMA 2 PIĘTRO POW. [m2] 90,96 3,48 3,07 1,77 3,07 4,62 4,02 29,75 23,68 51,82 25,26 51,76 20,31 20,31 44,57 378,45 PPØ32 PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu niższej kondygnacji PPØ32 prowadzić w przestrzeni sufitu NAZWA OPRACOWANIA: ADRES: Gliwice, ul. Wincentego Pola INWESTOR: Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice IMIĘ I NAZWISKO PODPIS: FUNKCJA: PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO DATA: PODPIS: NUMER UPRAWNIEŃ: FUNKCJA: OPRACOWUJĄCY NUMER OIIB: IMIĘ I NAZWISKO DATA: mgr inż. Ewa PIĄTKOWSKA PODPIS: NUMER UPRAWNIEŃ: TYTUŁ RYSUNKU: NUMER OIIB: RZUT II-go PIĘTRA -INSTALACJA KLIMATYZACJI DATA: STUDIUM: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:100 NR OPRACOWANIA: 171/2013 NR RYSUNKU: IS-3/9

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY ZARZĄDU INRFASTRUKTURY SPORTOWEJ UMK UL. WALEREGO SŁAWKA 10, KRAKÓW INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW STADIUM:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD MIASTA Łaziska

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE.

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW ORAZ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W REJONIE KAPONIERY WRAZ Z CZĘŚCIĄ OTOCZENIA NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI... 5 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 5 2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 007 Łódź pl. Komuny Paryskiej 3 m.5 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: biuro@piotrbilinski.com Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania.... 2 1.2. Podstawa opracowania.... 3 2. KRYTERIA PROJEKTOWE... 3 2.1. Parametry powietrza zewnętrznego....

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz modernizacji rozdzielaczy węzła cieplnego dla przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA KRUS W GRÓJCU, UL. MSZCZONOWSKA, DZIAŁKI. NR EWID.: 1428/78, 1428/80 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PLACÓWKA KRUS W GRÓJCU, UL. MSZCZONOWSKA, DZIAŁKI. NR EWID.: 1428/78, 1428/80 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 1 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE... 2 2. WENTYLACJA MECHANICZNA... 2 2.1. BILANS POWIETRZA I CHŁODU... 2 2.2. UKŁAD

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot i zakres opracowania. 2 Założenia techniczne

OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot i zakres opracowania. 2 Założenia techniczne a r c h i c o s c LASKOWSKI PŁOMECKI UL. SOWIŃSKIEGO 5 44 100 GLIWICE TEL/FAX 0322380661 TEL. KOM.602573083 TEL. KOM.602196333 NIP. 631 22 43 661 Projekt Wykonawczy TEMAT: WENTYLACJA MECHANICZNA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 i BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 rok założenia firmy 1953 Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy w Lublinie Kapitał zakładowy: 50.000,00

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Materiały do opracowania 3.0 Zakres opracowania 4.0 Wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele p.poż. 5.0 Wewnętrzna instalacja wody zimnej

Bardziej szczegółowo