PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 ROGRAM FUNKCJONANO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM w Szczecinie, przy ul. Unii ubelskiej 1 Adres obiektu: 71-5 Szczecin, ul. Unii ubelskiej 1 Zamawiający: omorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-4 Szczecin Spis treści 1. Część opisowa 1.1 Zakres prac projektowych i budowlanych 1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 1.5 Informacje ogólne.. Wymagania dotyczące prac.1 Wymagania dotyczące materiałów. Kontrola jakości robót 3. odstawa płatności 4. Gwarancja i przeglądy 5. Część informacyjna Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 1/

2 1. Część opisowa rzedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż klimatyzacji (zwanej Systemem) typu split lub multi-split z osobną jednostką zewnętrzną dla każdego pomieszczenia, zamontowaną na dachu wraz z całą infrastrukturą potrzebną do wykonania zadania w czterech pomieszczeniach zamrażarek w Centrum Nowych Technologii Medycznych UM, przy ul. Unii ubelskiej 1 w Szczecinie, zwanym dalej CNTM. Zamawiający wymaga: a) Oprawania dokumentacji projektowej (wszystkie branże) wraz z dokładnym opisem zawierającym potrzebne informacje dotyczące montażu klimatyzatorów z całą infrastrukturą niezbędną do wykonania zadania, kosztorysu, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń bądź zgłoszeń, b) Wykonania i uruchomienia systemu klimatyzacji wraz z dostawą materiałów potrzebnych do wykonania zadania i przeprowadzeniem robót towarzyszących wg oprawanej dokumentacji oraz niezbędne do zainstalowania urządzeń roboty wykończeniowe i instalacyjne, uzyskanie odbioru i pozwolenia na użytkowanie, 1.1 Zakres prac projektowych i budowlanych rzedmiotem zamówienia objęte są pomieszczenia CNTM UM: - na pierwszym piętrze budynku pomieszczenie nr (nazwa z załączonego projektu) - na drugim piętrze budynku pomieszczenie nr 0.43 (nazwa z załączonego projektu) - na trzecim piętrze budynku pomieszczenie nr 03.3 i (nazwa z załączonego projektu) Wykonawca w oprawaniu projektowym i wykonaniu powinien przewidzieć: c) dobór odpowiednich do zadanych wymagań temperaturowych jednostek chłodzących oraz analizę możliwości ich montażu, doprowadzenia wszystkich potrzebnych instalacji. d) montaż jednostek zewnętrznych na dachu e) ustalenie miejsca montażu jednostek wewnętrznych w najbardziej efektywnym miejscu. f) poprowadzenie instalacji czynnika chłodniczego i odprowadzenia skroplin Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. /

3 g) wykonania zasilania elektrycznego z istniejących tablic i rozdzielni z zapewnieniem zasilania awaryjnego h) okablowanie do sterowania klimatyzatorami i) przewierty (przepusty) przez przegrody j) Montaż, zakup i dostarczenie wszystkich potrzebnych elementów klimatyzacji zgodnie z wykonanym projektem k) Uruchomienie systemu klimatyzacji, konfiguracja urządzeń, wykonanie testów, przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi systemu l) Zabezpieczenie sprzętów i pomieszczeń przed uszkodzeniem, zapyleniem, zalaniem, itp. m) rzygotowania odpowiednio ścian, sufitów, dachu do montażu urządzeń. n) Wykonania zabudowy i osłon nowo zamontowanych instalacji o) Wykonanie prac wykończeniowych, odtworzeniowych p) Uszczelnienia pomieszczeń stanowiących strefy ochrony ppoż. q) Odtworzenia funkcji terenu robót naruszonego podczas wykonywania prac r) Montaż systemu alarmującego w przypadku przekroczenia założonej max. temperatury, poprzez montaż np. sygnalizatora dźwiękowego i optycznego s) Zakup i montaż nowych drzwi z ościeżnicami do pomieszczeń wymienionych w tab. nr 1 1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Klimatyzacja ma być zamontowana w 4 pomieszczeniach budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM w Szczecinie ul. Unii ubelskiej 1(CNTM). Jest to nowy budynek wielokondygnacyjny oddany do użytkowania w r., przylegający parterem i piwnicą do budynku Centrum Diagnostyki i eczenia Nowotworów Dziedzicznych. Budynek jest objęty gwarancją przez Wykonawcę obiektu ENERGOO-SZCZECIN S.A. Obecnie pomieszczenia wentylowane są za pomocą wentylacji mechanicznej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 3/

4 podwieszany Tab. 1 Zestawienie pomieszczeń objętych zamówieniem: iętro Nr pom. ow. [m ] Wys. om. [m] Rodzaj sufitu Strona świata (położenie pom. z oknami) rzewidziana ilość lodówek (-6 C o) w pomieszczeni u Wym. drzwi I ,4 3,5 SW 9 1 II ,4 3,5 SW 9 1 III ,4 3, SW 0 III , NE 1 Schemat pomieszczeń stanowią załączniki od Załącznik 1 do Załącznik Właściwości funkcjonalno-użytkowe Celem wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach jest zapewnienie stabilnej i odpowiedniej temperatury (±)C o przy pracy wszystkich zamrażarek znajdujących się w pomieszczeniu przez cały rok. a) rzewiduje się, że układ klimatyzacji powinien być indywidualny dla każdego z pomieszczeń typu split lub multi split a jego działanie powinno być płynne (inwerter). okalizacja jednostek wewnętrznych podstropowo w suficie podwieszanym. okalizacja jednostek zewnętrznych na dachu. b) System powinien tak być dobrany, aby głośność w pomieszczeniach przyległych nie przekraczała db. c) System musi zapewniać utrzymanie temperatury (±)C o (funkcja chłodnicza) w pomieszczeniu przy pracy wszystkich zamrażarek. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 4/

5 d) System musi być przystosowany do pracy 4 godz./doba, całorocznej. arametry, takie jak wydajność chłodnicza systemu i wielkość strumienia chłodzonego powietrza muszą być na poziomie umożliwiającym zapewnienie założonych warunków dla urządzeń chłodzonych; e) System musi być pozbawiony tzw. pojedyńczego punktu awarii, przez Zamawiający rozumie taki System, w którym uszkodzenie jednego z elementów nie powoduje zaprzestania działania całego Systemu i nie powoduje spadku wydajności chłodniczej systemu, rozumianej, jako wzrost temperatury powietrza wlotowego chłodzonych urządzeń powyżej założonej wartości maksymalnej; f) System musi umożliwiać zwiększenie wydajności chłodniczej w razie dostawienia dodatkowych zamrażarek powyżej ilości przewidywanej (±3); g) Wykonawca dostarczy i uruchomi urządzenie, które umożliwi monitorowanie parametrów systemu i środowiska w pomieszczeniach (przynajmniej temperatury, stanu pracy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, ich rejestrację przynajmniej tygodniową oraz dokona zobrazowania zarejestrowanych parametrów; h) Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać skonfigurowanie akcji (w tym wysyłanie powiadomienia) w przypadku zarejestrowania alarmu poprzez np. uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej i optycznej i) Jednostki wewnętrzne muszą być wyposażone w filtry powietrza z możliwością ich wymieniania przez Zamawiającego; j) Jednostka zewnętrzna wraz z instalacjami musi być zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przystosowana do pracy w warunkach klimatycznych panujących w olsce; k) Każde z urządzeń Systemu musi być wyposażone w układ zapewniający samoczynne uruchomienie (autostart) po zaniku lub zakłóceniu zasilania elektrycznego, z uprzednio ustalonymi (zaprogramowanymi) parametrami funkcja ta ma może być realizowana przez zewnętrzny układ sterowania; l) System musi być zasilany również ze źródła awaryjnego z obwodów rezerwowych w tym celu wykonawca wykona właściwe zasilanie z rozdzielni piętrowych lub rozdzielni głównej do urządzeń systemu 1.4 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia a) System musi zapewnić odprowadzenie ciepła z czterech pomieszczeń zamrażarek (załącznik nr 4 DTR zamrażarek) każde z pomieszczeń Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 5/

6 minimalnie wstępne oszawane przez Zamawiającego parametry chłodnicze dla urządzeń to kw b) rzy doborze urządzeń należy przewidzieć zwiększenia ilości zamrażarek (tab. 1) w pomieszczeniu o max. 3 c) System musi zapewniać utrzymanie temperatury w każdym pomieszczeniu na poziomie (±) ºC; d) omiar temperatury pomieszczenia przewidziany jest na wysokości około 1,60 m przy drzwiach wejściowych; e) System musi być przeznaczony do pracy 4h na dobę. arametry takie, jak wydajność chłodnicza systemu i wielkość strumienia chłodzonego powietrza muszą być na poziomie umożliwiającym zapewnienie założonych warunków dla urządzeń chłodzonych; f) Spadek wydajności chłodniczej podczas awarii jednego z elementów Systemu nie może spowodować wzrostu temperatury w pomieszczeniu powyżej C. g) Elementy zewnętrzne instalacji muszą być zlokalizowane na dachu h) Instalacja musi posiadać system odprowadzenia skroplin do istniejącej w budynku kanalizacji, i) System w każdym z pomieszczeń powinien być wyposażony w urządzenie regulujące temperaturę w pomieszczeniu, które umożliwi monitorowanie parametrów stanu pracy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, ich rejestrację przynajmniej tygodniową oraz dokona zobrazowania zarejestrowanych parametrów, j) Jednostki wewnętrzne podsufitowe kasetonowe wyposażone w filtry, poziom głośności w pomieszczeniach przyległych nieprzekraczający db, działanie urządzeń powinno być płynne i utrzymujące zadaną temperaturę. k) Jednostka zewnętrzne wraz z instalacjami musi być zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przystosowana do pracy w warunkach klimatycznych panujących w olsce, należy wykonać zabezpieczenia przeciwmrozowe; l) omieszczenia zamrażarkowe należy wyposażyć: - na szybach należy zamontować folie przeciwsłoneczne zapobiegające nadmiernemu naświetlaniu i nagrzewaniu pomieszczeń - w ościeżnice stalowe, drzwi z okleiną C min. 0, mm na pełnej płycie otworowej nie przepuszczające dźwięku db. oraz izolujące temperaturę z pomieszczeń zamrażarek (wymiary drzwi w tabeli nr. 1) m) Każde z dostarczonych urządzeń Systemu musi być wyposażone w układ zapewniający samoczynne uruchomienie (autostart) po zaniku lub Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 6/

7 zakłóceniu zasilania z uprzednio ustalonymi (zaprogramowanymi) parametrami. n) rzejścia instalacji przez przegrody budowlane w pomieszczeniach stanowiących strefy ppoż. muszą zostać zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi wymogami z zastosowaniem odpowiednich materiałów. o) Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych należy przyłączyć do istniejącej już instalacji sanitarnych. p) Zasilanie elektryczne Systemu realizowane będzie z istniejących tablic rozdzielczych lub z rozdzielni głównej z zasileniem awaryjnym. 1.5 Informacje ogólne. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych i szczegółowego opisu technicznego wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno - użytkowego i umowy. rojekt systemu musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prac. rojekt należy wykonać z uwzględnieniem wszystkich branż towarzyszących, w zestawie niezbędnym dla wykonania pełnego zakresu prac remontowo - instalacyjnych systemu klimatyzacyjnego oraz wymiany drzwi w pomieszczeniach objętych systemem. Dokumentację projektową, kosztorys oraz dokumentację powykonawczą należy wykonać w egzemplarzach.. Wymagania dotyczące prac Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania prac projektowych i wykonawczych. onadto Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane zgodnie z przyjętymi w olsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania projekt, harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu prac. Wykonawca uzyska wszelkie potrzebne zgody i pozwolenia do wykonywania prac. a) rzekazanie terenu, organizacja robót: Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych prac oraz wskaże punkty poboru wody, Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 7/

8 energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z których będą mogli korzystać robotnicy. rzed przystąpieniem do robót należy odebrać protokolarnie front robót od Zamawiającego. obór mediów dla celów realizacji prac jest nieodpłatny. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza robót na własny koszt. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót oraz plan BIOZ. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiający wymaga również bieżącego usuwania z pomieszczeń gruzu i odpadów do pojemnika ustawionego na zewnątrz budynku przez Wykonawcę. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów przez okna. onadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końwego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. b) Zabezpieczenie terenu objętego pracami budowlanymi: Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami instalatorskimi w okresie trwania realizacji przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końwego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, prawników. Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywanych prac instalacyjnych przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie. Transport materiałów rozbiórkowych jak i wbudowywanych musi odbywać się przez korytarze i windę wyznaczoną w trakcie przekazania placu robót. Wszystkie ciągi i winda muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po całym obiekcie. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. /

9 race objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie jakościowym w tym utrzymania czystości. Budynek jest użytkowany i w pomieszczeniach znajdują się urządzenia specjalistyczne. Zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy odgradzając pozostałą cześć budynku. c) Wymagania dotyczące ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania prac wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budynku. Wykonawca będzie również unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób pracujących w budynku z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. d) Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej: Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. e) Bezpieczeństwo i higiena pracy odczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny racy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie prawników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót wewnątrz budynku ze względu na jednoczesne użytkowanie obiektu przez inne podmioty. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie. f) Ochrona i utrzymanie robót Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 9/

10 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia prac do czasu odbioru ostatecznego. o zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót objętego pracami i usunięcia negatywnych skutków realizacji prac w obrębie wszystkich pomieszczeń i korytarzy objętych skutkami przeprowadzonych prac. g) Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac. Z uwagi na powyższe zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Inwestora oraz będzie z nim współprawał dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących prowadzenia prac w budynku i na terenie wokół budynku oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru..1 Wymagania dotyczące materiałów a) Wymagania ogólne rzy wykonywaniu robót mogą być zastosowane wyłącznie materiały budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały muszą być nowe i nieużywane. Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie rawo Budowlane. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. /

11 rzed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych do wbudowania materiałów z podaniem źródła wytwarzania i niezbędnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. b) rzechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budynku w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem prowadzonych robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. c) Sprzęt i maszyny Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie przy tego rodzaju pracach. iczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. d) Transport Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zastosowane środki transportu nie mogą wpływać negatywnie na pozostałe pomieszczenia a wszelkie uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Wykonawcy. Transport materiałów i sprzętu będzie odbywał się przez wyznaczone drogi komunikacyjne i windy, które zostaną wskazane w trakcie przekazywania placu robót. Zabezpieczone drogi transportowe przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zgłosi do akceptacji Inspektorowi. e) Wykonanie robót Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 11/

12 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umową oraz obowiązującymi przepisami m.in. ustawy rawo budowlane. Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie dokładności Robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, FU, normach i wytycznych. f) Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiającego Inspektor, upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na teren prowadzonych prac. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, FU, W i innych normach i instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji robót stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić dodatkowego podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.. Kontrola jakości robót a) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac. Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy, wymaganiami FU i dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. b) Roboty podlegają następującym odbiorom: Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. /

13 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końwy robót Odbiorowi końwemu podlega ocena rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz usunięcie wszystkich uszkodzeń, które nastąpiły w trakcie wykonywania prac. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do odbioru końwego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Na 7 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końwego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej /w formie papierowej i elektronicznej/. Odbioru końwego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z FU i projektem. W toku odbioru końwego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Dokumenty odbiorowe W wyznaczonym terminie do odbioru końwego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: uprawnienia kierownika robót, oświadczenie kierownika robót Świadectwa jakości, atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów wydane przez dostawców/producentów materiałów/, Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 13/

14 uwagi i zalecenia Inspektora, obmiary robót, protokoły odbioru robót zanikających, pomiary z działania urządzeń sprawozdanie techniczne, karty utylizacji odpadów, projekt powykonawczy, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końwego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót. Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny. Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały zostały wbudowane do: " (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę Za zgodność z oryginałem ) oraz opieczętowane i podpisane przez Kierownika Robót. Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końwego. 3. odstawa płatności odstawą płatności jest protokół odbioru końwego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia Użytkowania i funkcjonowania Systemu zgodnie z przepisami (art. 63 par. 1 K.C.). 4. Gwarancja i przeglądy a) Gwarancja zostaje udzielona na okres 3 lat b) W okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie będzie świadczył wszelkie niezbędne przeglądy i konserwacje. c) W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia reakcję serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 4 h od zgłoszenia usterki Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. 14/

15 5. Część informacyjna Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy rawo budowlane(tekst jedn. Dz. U. Z06r., Nr 6, poz z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zdnia kwietnia 0r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(dz. U. z0r., Nr 75, poz.6 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, olskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Załączniki do przedmiotowego oprawania stanowią rzuty poszczególnych kondygnacji oraz DTR zamrażarek Zamówienie obejmuje kompletne zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej, w tym m. in.: dostawę wszystkich materiałów montażowych i elementów składowych, dostawę i napełnienie czynnikiem chłodniczym, wykonanie instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, prac budowlanych, przeprowadzenie testów, szkolenie obsługi oraz dokonywanie niezbędnych przeglądów w okresie 3 lat. Wszelkie koszty materiałów i prac wymaganych do pełnego uruchomienia systemu (w tym estetycznego wykończenia), a niewymienionych w opisie zamówienia, pokrywa Wykonawca. W przypadku konieczności dokonania zmian w konstrukcji, położeniu elementów istniejących w pomieszczeniach tj. zmian w systemie wentylacji, lampach, suficie podwieszanym koszty materiałów montażowych i wykończeniowych, itd. oraz robocizny obciążają Wykonawcę. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM str. /

16 17 7 W3 64 ścianka murowana do wysokości cm W S E m² om.nr rawnia 40 O1 świetlik EI 60 1 hp=cm x40 spód na rzędnej 7,70 ścianka murowana do wysokości cm 5 5 A 40 0 hp=cm świetlik EI O hp=cm W16.07 m² om.nr ab. molekularne Dc Dc16a Dc16b Dc1 Dc1a wiszącymi Dc1b Dca wiszącymi Dcb Dc3a wiszącymi Dc3b Dc4a wiszącymi Dc4b Dc5a stół laboratoryjny z blatem kwasoodpornym 75x1x stół aparaturowy x75x stół aparaturowy 1x75x zlew podwójny+miska umywalkowa 10x75x stół lab. z panelem inst. stan. 75x140x, z półkami hp=cm hp=cm stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x0x stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x1x, z półkami stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x1x zestaw lab. z panelem inst. stan. 75x40x, z półkami wiszącymi zestaw lab. z panelem inst. stan. 75x40x zestaw laboratoryjny naroŝny 1x1x, z półkami zestaw laboratoryjny naroŝny 1x1x zestaw laboratoryjny wyspa 75x0x zestaw laboratoryjny wyspa 75x75x Ea4 Ed Ed3 Ed4 Ed5 Eg Eg3 Eg4 Ee1 Ei1 Ei biurko naroŝne stolik kawiarniany stół 10x60 stół 40x stół konferencyjny 450x160 stan. biurowe 0cm stan. biurowe 1cm stan. biurowe 1cm z nadstawką stan. biurowe naroŝne 1x10cm stolik okolicznościowy kwadratowy 60x60cm stolik okolicznościowy prostokątny60x1 Fl1 wózek sprzątacza Gk3a Gk4a Gk4b lampa przepływowa bakteriobójcza 60W ampa stacjonarna baktriobójcza 60W ampa stacjonarna baktriobójcza W bs1 c c1 cr1 cr dc1 f f14 g1 j1 j j jon1 s1 s s3 sc1 psc1 spręŝarka powietrza inkubator CO cieplarka Real Time CR1 40x40x40 Real Time CR 40x40x140 chromatograf cieczowy 40x40x140 wirówka laboratoryjno medyczna wirówka medyczna wielkogabarytowa 75x destylarka digestorium chemiczne digestorium ceramiczne 00 loŝa laminarna dejonizator Sequenom 60x60x65 Sequenom 60x60x65 Sequenom 60x0x65 Sequencer 55x75x0 yrosequencer 60x0x65 Sk1 Sk stan. komputerowe stan. komputerowe Tb Tb16 Tf4 Tg kuchenka mikrofalowa minikuchnia z lodówką zamraŝarka -st.c lodówko-zamraŝarka Xa Xf3 Xm1 wieszak odzieŝowy ścienny pojemnik jezdny z pokrywą drabinka składana Nazwa Korytarz Korytarz Kl. schodowa K1 Szyb dźwigowy W1 Kl. schodowa K Szyb dźwigowy W rawnia rawnia Archiwum om. prac. dydaktycznych om. prac. dydaktycznych.socjalne/aneks kuch. Sala seminar.-konferenc. rzedsionek WC damskie/niepełn. rzedsionek WC rzedsionek WC damskie rzedsionek ow iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro iętro iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro B Nazwa WC męskie rzedsionek Łazienka rzedsionek Łazienka Magazyn om. pomocnicze om. orządkowe Magazyn rac. komputerowa Śluza rawnia rzedsionek czysty rzedsionek brudny Śluza rawnia omieszczenie rawnia Śluza ab. molekularne om. z zamraŝarkami ow oziom iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 iętro 1 Wykończenie posadzki 1 : 50 OBIEKT ADRES Centrum Nowych Technologii Medycznych omorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przy ul.unii ubelskiej 1. TREŚĆ RYS. ietro I SYMBO Z:\ATR-rojekty\ATR-SU\SU-D\SU-D-NT\SU-D-NT-F\SU-D-NT-FA (architektura)\atr-su-d-nt-fa-001-j (rzuty).rvt 1 : 50 DATA uty 09 F.A p. ietro I 1140 iętro 1 Wykończenie posadzki oziom D stół lab. z panelem inst. stan. 75x0x stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x0x, z półkami RACOWNIA ROJEKTOWA linia zadaszenia systemowego- szczegóły wg rys. nr 4 zadaszenie systemowe- szczegóły wg rys. nr 4 I 7 spadek 3% +,40 H1 H GS spadek 3% 9 1 hp=0cm stół lab. z panelem inst. stan. 75x140x stół lab. z panelem inst. stan. 75x0x, z półkami hp=cm +, system Geberit obudowa x1.5cm płytą FH, h=0cm , S14 1 W9 9 6 szafka na leki wisząca szafka kuchenna z półkami 0cm szafka wisząca 50 cm szafka wisząca 0cm szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem 60x60cm szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem 60xcm szafka szatniowa dwudzielna z ławką 50x40xcm szafka szatniowa z ławką 0x0xcm szafa biblioteczna regał archiwalny przesuwny szafa w serwerowni 0 szafa w serwerowni 0 szafka biurowa z szufladami szafa biurowa - półki zamknięte, otwarte szafa na karty chorobowe 70x55x0 półki nierdzewne regał magazynowy szafa na narzędzia, plastiki, sprzęt 60x60 szafa na narzędzia, plastiki, sprzęt 0x60 szafa na odczynniki palne z wyciągiem 60x60 szafa na odczynniki palne z wyciągiem x60 poczta pneumatyczna ze stołem laboratoryjnym regał na CR-y 60x1 szafa przelotowa - śluza materiałowa x60cm szafa wbudowana umywalkowa szafa wbudowana ubraniowa szafka kuch.z szufladami szafka kuch. z półkami H=0cm Ca4 Cc1d Ccb Ccd Cch6a Cch6b Cd7 Cd Ce3 Ce Ce6a Ce6b Ce7 Ce9 Cf5 Ch1 Ch9 Cn5a Cn5b Cp7a Cp7b Cppn Cr1 Csm Cw1a Cw4 Cz3 Cz x D3 taboret obrotowy z oparciem krzesło szpitalne krzesło z podłokietnikami krzesło składane krzesło z pulpitem krzesło biurowe krzesło tapicerowane fotel wypoczynkowy iętro GS x 14 x GS Ba3 Bb1 Bb Bb7 Bc1 Bc Bc5 Bd 6.p ,05 + 4, hp=5cm 7 linia zadaszenia szczegóły wg rys. nr 40 1 O , D3 4 D linia zadaszenia szczegóły wg rys. nr m² om.nr 01.1 WC męskie m² om.nr 01. rzedsionek H=0cm W urządzenie kanapa S m² om.nr 01. WC damskie H=50cm świetlik EI 60 system Geberit - obudowa x1.5cm płytą FH, h=50cm m² om.nr 01.1 rzedsionek H=50cm świetlik EI 60 S1 3 0 S W G M4 600x400 spód 7, świetlik EI O1 1 hp=cm F.55 m² om.nr 01.3 rawnia x0 spód 7, śr. 50 oś 7, m² om.nr om. z zamraŝarkami + 4, śr oś 7, Dt 1 śr. 0 oś 7, S om.nr Śluza H=60cm symbol Af Dc5b Dcna wiszącymi Dcnb Dcwa Dcwb świetlik EI 60 W m² om.nr 01.0 Korytarz H=60cm m² 6.44 m² om.nr 01. om. orządkowe H=60cm m² om.nr Kl. schodowa K W C om.nr Szyb dźwigowy W 59 (1) (0) O S DW C GS m² om.nr 01. omieszczenie H=60cm EI EIS Wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na placu budowy. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ: C 1 G6kg szafka na gaśnicę x75x6 1cm nad poz. podłogi D H1 G6kg 600x400 spód 7,75 EI 0 0 G H 5 D H5 szafka hydrantowa natynkowa 95x65x5 zawieszana 1cm nad poz. podłogi, z miejscem na gaśnicę 6 kg śr. 50 oś 7,6 1 0 śr. 50 oś, Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. świetlik EI 60 S1 0 om.nr 01. Śluza H=60cm om.nr 01.9 Magazyn hp=cm O1 1 W D Układ wszystkich elementów konstrukcji wg. szczegółowych rysunków projektu konstrukcyjnego. M W4. Otwory i przebicia instalacyjne bezwzględniae koordynować z proj. konstrukcji, oraz proj. branŝy sanitarnej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej.. Izolacje pionowe i poziome wykonać zapewniając ciągłość izolacji. 50 EI śr. 50 oś, WINDA TOWAROWA BRUDNA Np. rolift ISOA 700x Q<0kg drzwi gilotynowe wys.1.m poziom załadowczy 0.9m otwór w stropie 0.9x1.55m, roleta w kabinie naświetle śr. 0 oś,07 I m² om.nr rzedsionek brudny H=60cm m² om.nr 01.7 om. pomocnicze 40 5 D m² om.nr 01.6 Magazyn system Geberit - obudowa xpłytą FH do wys.stropu 5 94 system Geberit - obudowa xpłytą FH do wys.stropu 0 D7 S W om.nr 01.5 Łazienka H=50cm D m² m² om.nr rzedsionek czysty H=60cm hp=cm 0 świetlik EI 60 hp=cm WINDA TOWAROWA CZYSTA Np. rolift ISOA 700x Q<0kg drzwi gilotynowe wys.1.m poziom załadowczy 0.9m otwór w stropie 0.9x1.55m, roleta w kabinie 4. Na wysokości nadproŝa naleŝy wykonać konstrukcję stalową mowania przeszklonych scianek działowych,drzwi lub okien wewnętrznych - wg rys.szczegółowego. Obudowa konstrukcji xpłytą F lub FH(pom. mokre) z wypełnieniem wełną kamienną (akustyczną)gr.cm do wysokości płyt sufitu podwieszonego (3,00m). 6. rzy zastosowaniu technologi budowy ścian z płyt kartonowo-gipsowych, naleŝy stosować ruszty stalowe obudowane podwójną płytą F lub FH lub pojedynczą płytę gipsowo-włóknową odpowiednio ognio lub wodo- i ogniochronną. M3 przeszklenie ze szkła bezpiecznego, zakończone pochwytem na wysokości 1cm 45. m² om.nr Sala seminar.-konferenc. H iony kanalizacji sanitarnej 7. Obudowa pionów i instalacji sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych xfh do pełnej wysokości sufitu m² om.nr 01.3 rawnia O ion instalacji wodociągowej 5. Na wysokości nadproŝa naleŝy wykonać konstrukcję stalową mowania przeszklonych scianek działowych,drzwi lub okien wewnętrznych - wg rys.szczegółowego. Obudowa konstrukcji xpłytą F lub FH (pom. mokre) z wypełnieniem wełną kamienną (akustyczną)gr. do pełnej wysokości Ŝelbetowego stropu lub podciągu. Dymoszczelność przegrody naleŝy zapewnić poprzez zastosowanie systemowych mas uszczelniających np. typu Hilti m² ion W C S S C om.nr 01.3 Łazienka H=50cm 17 W ściana do wys. cm, h pochwytu = 1cm W x400 spód 7, hp=cm 40 D6 ściana (cegła Silka 1 cm) wymurowana po zamontowaniu kształtek wentylacji mechanicznej om.nr Śluza H=60cm.44 m² EI M1 S 4.14 m² 549 G S W 9 hp=cm 7.7 m² om.nr 01..socjalne/aneks kuch. śr. 0 oś,0 śr. 0 oś, Wysokość ścianek rusztu montaŝowego wc, pisuarów, umywalek podwieszanych,obudowanych z płyt gipsowo-kartonowych xfh, wynosi od poziomu płyty Ŝelbetowej cm (systemowy ruszt montaŝowy np; firmy "Geberit"), od poziomu podłogi wykończonej ok. 1cm. arapet naleŝy wykończończyć xfh z obudową glazurą bez noska, lub płytą konglomeratu zliwaną ze ścianą. W pomieszczeniach gdzie będą zainstalowane przybory sanitarne dla osób niepełnosprawnych, naleŝy zamontować wzmocnione profile stalowe do montaŝu poręczy umywalkowych lub wc m² om.nr 01.4 rzedsionek H=50cm m² om.nr 01. rzedsionek H=50cm inia rozgraniczająca strefy poŝarowe. Na etapie wykonania elewacji naleŝy przewidzieć systemowe elementy zapewniające moŝliwość dojścia ścian działowych do płaszczyzny elewacji. EI śr. 50 oś 7,6 przeszklenie ze szkła bezpiecznego, zakończone pochwytem na wysokości 1cm x0 spód 7,5 x75x6 1cm nad poz. podłogi334 S9 W F m² om.nr Korytarz H=0cm G6kg G6kg szafka na gaśnicę x500 spód 7,44 500x500 spód 7,44+ 0 D6 EI śr. 0 oś,0 śr. 0 oś,0 Otwory instalacji wentylacji mech. z rzędną wysokościową oraz wymiarowaniem w płaszczyŝnie rzutu 50 S Ściana działowa mobilna akustyczna, z paneli przesuwanych, konstrukcja aluminiowa z wypełnieniem trudnozapalnym o dzwiękoszczelności 46dB, kolor jasno-szary np typu 0 f-my Hufr Dt m² om.nr om. prac. dydaktycznych 7 0 hp=cm A E D6 EI 0 Otwory instalacji wod.-kan. z rzędną wysokościową oraz wymiarowaniem w płaszczyŝnie rzutu 50 M śr. 500 oś 7, m² hp=cm śr. 0 oś,0 1.4 m² om.nr 01. om. prac. dydaktycznych śr. 0 oś,0 Ściana, słup - elementy Ŝelbetowe nośne x GS H5 szafka hydrantowa natynkowa 95x65x5 zawieszana 1cm nad poz. podłogi, z miejscem na gaśnicę 6 kg x C1 śr. 0 oś, x GS śr. 0 oś,0 B D 3 H 6 500x400 spód 7, m² om.nr 01. rac. komputerowa x50 spód na rzędnej -1, D GS hp=cm 43 Ściana z cegły typu orotherm 7.5/11.5/1./5 cm 1. Wymiary szczegółowe dotyczące ślusarki aluminiowej i okien CV naleŝy traktować jako orientacyjne zaleŝne od przyjętego systemu i technologii montaŝu hp=cm hp=cm Ściana z cegły typu Silka /1/5cm cm lub cegła ceramiczna pełna /5cm B GS EI om.nr Szyb dźwigowy W m² om.nr Archiwum W1 11 hp=cm Ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych xf lub xfh (xgkf lub xgkfi) -x1.5cm, na stelaŝu stalowym 5/cm, z wypełnieniem wełną akustyczną 5/cm A x50 spód na rzędnej -1, m² om.nr Kl. schodowa K1 () (0) , 65 D DW1 36 hp=cm S EI W1 W3 S6 G H EIS C UWAGI: ściana (cegła Silka 1 cm) wymurowana po zamontowaniu kształtek wentylacji mechanicznej 5 D6 4 system Geberit - obudowa x1.5cm płytą FH, h=50cm om.nr WC H=50cm m² om.nr rawnia m² EI śr. 0 oś, hp=cm śr. 0 oś, D D 5. m² om.nr 01. WC damskie/niepełn. H=50cm D W +,5 9 EGENDA hp=0cm S m² om.nr rzedsionek H=50cm m² om.nr 01.0 rawnia 3 D system Geberit - obudowa x1.5cm płytą FH, h=50cm 6.36 m² om.nr rzedsionek śr. 50 oś,0 śr. 50 oś, hp=cm % GS + 4, % C , linia zadaszenia - szczegóły wg rys. nr B A 4 ++naświetle AUTOR ROJEKTU dr inŝ. arch. Jarosław Bondar upr. bud. nr 70/Sz/01, Zp-7 SRAWDZAJĄCY mgr inŝ. arch. Małgorzata Helińska upr. bud. nr 41/Sz/9 KOORDYNATOR ROJEKTU mgr inŝ. arch. aweł Zimnicki upr. bud. nr 13/ZOIA/03 ZESÓŁ ORACOWUJĄCY mgr inŝ. arch. Anna Hołubowska mgr inŝ. arch. Joanna Sęczkowska NR RYS. 04

17 1 3 B hp=cm hp=cm hp=cm 55 śr. 0 oś, 0 16 G S O M4 x spód na rzędnej 11, W x spód na rzędnej 11, x hp=cm B Ca4 Cc1d Ccb Ccd Cch6a Cch6b Cd7 Cd Ce3 Ce Ce6a Ce6b Ce7 Ce9 Cf5 Ch1 Ch9 Cn5a Cn5b Cp7a Cp7b Cppn Cr1 Csm Cw1a Cw4 Cz3 Cz4 szafka na leki wisząca szafka kuchenna z półkami 0cm szafka wisząca 50 cm szafka wisząca 0cm szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem 60x60cm szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem 60xcm szafka szatniowa dwudzielna z ławką 50x40xcm szafka szatniowa z ławką 0x0xcm szafa biblioteczna regał archiwalny przesuwny szafa w serwerowni 0 szafa w serwerowni 0 szafka biurowa z szufladami szafa biurowa - półki zamknięte, otwarte szafa na karty chorobowe 70x55x0 półki nierdzewne regał magazynowy szafa na narzędzia, plastiki, sprzęt 60x60 szafa na narzędzia, plastiki, sprzęt 0x60 szafa na odczynniki palne z wyciągiem 60x60 szafa na odczynniki palne z wyciągiem x60 poczta pneumatyczna ze stołem laboratoryjnym regał na CR-y 60x1 szafa przelotowa - śluza materiałowa x60cm szafa wbudowana umywalkowa szafa wbudowana ubraniowa szafka kuch.z szufladami szafka kuch. z półkami Dc Dc16a Dc16b Dc1 Dc1a wiszącymi Dc1b Dca wiszącymi Dcb Dc3a wiszącymi Dc3b Dc4a wiszącymi Dc4b Dc5a stół laboratoryjny z blatem kwasoodpornym 75x1x stół aparaturowy x75x stół aparaturowy 1x75x zlew podwójny+miska umywalkowa 10x75x stół lab. z panelem inst. stan. 75x140x, z półkami stół lab. z panelem inst. stan. 75x140x stół lab. z panelem inst. stan. 75x0x, z półkami stół lab. z panelem inst. stan. 75x0x stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x0x, z półkami stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x0x stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x1x, z półkami stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x1x zestaw lab. z panelem inst. stan. 75x40x, z półkami wiszącymi zestaw lab. z panelem inst. stan. 75x40x zestaw laboratoryjny naroŝny 1x1x, z półkami zestaw laboratoryjny naroŝny 1x1x zestaw laboratoryjny wyspa 75x0x zestaw laboratoryjny wyspa 75x75x Ea4 Ed Ed3 Ed4 Ed5 Eg Eg3 Eg4 Ee1 Ei1 Ei biurko naroŝne stolik kawiarniany stół 10x60 stół 40x stół konferencyjny 450x160 stan. biurowe 0cm stan. biurowe 1cm stan. biurowe 1cm z nadstawką stan. biurowe naroŝne 1x10cm stolik okolicznościowy kwadratowy 60x60cm stolik okolicznościowy prostokątny60x1 Fl1 wózek sprzątacza Gk3a Gk4a Gk4b lampa przepływowa bakteriobójcza 60W ampa stacjonarna baktriobójcza 60W ampa stacjonarna baktriobójcza W bs1 c c1 cr1 cr dc1 f f14 g1 j1 j j jon1 s1 s s3 sc1 psc1 spręŝarka powietrza inkubator CO cieplarka Real Time CR1 40x40x40 Real Time CR 40x40x140 chromatograf cieczowy 40x40x140 wirówka laboratoryjno medyczna wirówka medyczna wielkogabarytowa 75x destylarka digestorium chemiczne digestorium ceramiczne 00 loŝa laminarna dejonizator Sequenom 60x60x65 Sequenom 60x60x65 Sequenom 60x0x65 Sequencer 55x75x0 yrosequencer 60x0x65 Sk1 Sk stan. komputerowe stan. komputerowe Tb Tb16 Tf4 Tg kuchenka mikrofalowa minikuchnia z lodówką zamraŝarka -st.c lodówko-zamraŝarka Xa Xf3 Xm1 wieszak odzieŝowy ścienny pojemnik jezdny z pokrywą drabinka składana Nazwa ow. iętro Wykończenie posadzki oziom D iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro 1. iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro H.p. Nazwa I WC męskie rzedsionek Łazienka rzedsionek Łazienka Magazyn om. pomocnicze om. orządkowe Magazyn Śluza aboratorium Hodowla komórek rzedsionek czysty Śluza Hodowla komórek rzedsionek brudny Śluza Hodowla komórek Śluza Hodowla komórek Śluza ab. biotechnologii ZamraŜarki ietro II RACOWNIA ROJEKTOWA Korytarz Korytarz Kl.schodowa K1 Szyb dźwigowy W1 Kl. schodowa K Szyb dźwigowy W Sekretariat om. prac. dydaktycznego Archiwum om. prac. dydaktycznych om. prac. dydaktycznych.socjalne/aneks kuch. Sala seminaryjna rzedsionek WC damskie/nepełn. rzedsionek WC męskie rzedsionek WC damskie rzedsionek H1 hp=cm hp=cm 7 GS hp=0cm S14 hp=cm 1 99 system Geberit obudowa x1.5cm płytą FH, h=50cm + 6, D3 1 H=0cm W9 taboret obrotowy z oparciem krzesło szpitalne krzesło z podłokietnikami krzesło składane krzesło z pulpitem krzesło biurowe krzesło tapicerowane fotel wypoczynkowy iętro 67 GS 14 x 5 D x GS D O Ba3 Bb1 Bb Bb7 Bc1 Bc Bc5 Bd m² om.nr 0.4 ab. biotechnologii x400 spód, m² om.nr 0.43 ZamraŜarki x0 spód,175 śr. 0 oś,04 śr. 50 oś 11, m² om.nr 0.40 Hodowla komórek hp=cm, wys otworu dostosować do szafy wybranego producenta urządzenie kanapa 0 Dc5b Dcna wiszącymi Dcnb Dcwa Dcwb F x spód na rzędnej 11, O G6kg szafka na gaśnicę x75x6 1cm nad poz. podłogi A 5 5 śr. 50 oś 11,767 G6kg S 4 S m² om.nr 0.0 Korytarz H=60cm 791 E x spód na rzędnej 11, EIS 6.53 m² om.nr 0. om. orządkowe H=60cm S1 W 31 0 W14 om.nr 0.41 Śluza H=60cm m² om.nr 0.3 Hodowla komórek hp=cm, wys otworu dostosować do szafy wybranego producenta x spód na rzędnej 11, 34 hp=cm, wys. otworu dostosować do szafy wybranego producenta M M O1 1.p m² om.nr 0. Hodowla komórek C x spód na rzędnej 11, m² om.nr 0.05 Kl. schodowa K hp=5cm symbol Af ow. oziom Wykończenie posadzki h=50cm W C W Wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na placu budowy. Geberit - obudowa x1.5cm płytą FH Dt 1 +,55 S m² om.nr 0. rzedsionek 5.63 m² om.nr 0.1 WC męskie H=0cm om.nr 0.06 Szyb dźwigowy W m² om.nr 0. WC damskie H=50cm 5 (1) (0) GS m² om.nr 0.1 rzedsionek H=50cm 7 7 H1 DW C śr. 0 oś, D G H 5 600x400 spód, EI 91 4 D6 śr. 0 oś, EI H5 szafka hydrantowa natynkowa 95x65x5 zawieszana 1cm nad poz. podłogi, z miejscem na gaśnicę 6 kg 11. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ: om.nr 0.39 Śluza H=60cm 4.13 m² śr. 50 oś 11, 600x400 spód, przeszklenie systemowe od posadzki do pełnej wysokości, dymoszczelne D. Izolacje pionowe i poziome wykonać zapewniając ciągłość izolacji. 9 śr. 400 oś,7 hp=cm W naświetle Obudowa pionów i instalacji sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych xfh do pełnej wysokości sufitu m² m² om.nr 0.13 Sala seminaryjna om.nr 0.9 Magazyn 40 O Układ wszystkich elementów konstrukcji wg. szczegółowych rysunków projektu konstrukcyjnego W S W6 G ściana (cegła Silka 1 cm) wymurowana po zamontowaniu kształtek wentylacji mechanicznej iony kanalizacji sanitarnej 6. rzy zastosowaniu technologi budowy ścian z płyt kartonowo-gipsowych, naleŝy stosować ruszty stalowe obudowane podwójną płytą F lub FH lub pojedynczą płytę gipsowo-włóknową odpowiednio ognio lub wodo- i ogniochronną. D 654 om.nr 0. Śluza H=60cm hp=cm 7 ion instalacji wodociągowej. Otwory i przebicia instalacyjne bezwzględniae koordynować z proj. konstrukcji, oraz proj. branŝy sanitarnej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej m² om.nr 0.3 Hodowla komórek 6 WINDA TOWAROWA BRUDNA Np. rolift ISOA 700x Q<0kg drzwi gilotynowe wys.1.m poziom załadowczy 0.9m 455 otwór w stropie 0.9x1.55m, roleta w kabinie S1 0 1 hp=cm hp=cm, wys. otworu dostosować do szafy(śluzy materiałowej) wybranego producenta 59 ścianka murowana do wysokości cm m² om.nr 0.7 om. pomocnicze C D m² om.nr 0.36 rzedsionek brudny hp=cm 46 F 5 D ion W9 5. Na wysokości nadproŝa naleŝy wykonać konstrukcję stalową mowania przeszklonych scianek działowych,drzwi lub okien wewnętrznych - wg rys.szczegółowego. Obudowa konstrukcji xpłytą F lub FH (pom. mokre) z wypełnieniem wełną kamienną (akustyczną)gr. do pełnej wysokości Ŝelbetowego stropu lub podciągu. Dymoszczelność przegrody naleŝy zapewnić poprzez zastosowanie systemowych mas uszczelniających np. typu Hilti hp=cm, wys otworu dostosować do szafy wybranego producenta system Geberit - obudowa xpłytą FH do wys.stropu 0 M1 S S m² om.nr 0.6 Magazyn W system Geberit - obudowa xpłytą FH do wys.stropu 4 ściana do wysokości 1cm, powyŝej przeszklenie systemowe do pełnej wysokości, dymoszczelne W 40 S om.nr 0.5 Łazienka W5 om.nr 0.34 Śluza H=60cm 455 H=50cm 3.70 m² x400 spód 11, Na wysokości nadproŝa naleŝy wykonać konstrukcję stalową mowania przeszklonych scianek działowych,drzwi lub okien wewnętrznych - wg rys.szczegółowego. Obudowa konstrukcji xpłytą F lub FH(pom. mokre) z wypełnieniem wełną kamienną (akustyczną)gr.cm do wysokości płyt sufitu podwieszonego (3,00m). W om.nr 0.3 Łazienka H=50cm 3.71 m² 3. m² C WINDA TOWAROWA CZYSTA Np. rolift ISOA 700x Q <0kg drzwi gilotynowe wys.1.m poziom załadowczy 0.9m otwór w stropie 0.9x1.55m, roleta w kabinie D ścianka murowana do wysokości cm S16 W EI inia rozgraniczająca strefy poŝarowe 3. Wysokość ścianek rusztu montaŝowego wc, pisuarów, umywalek podwieszanych,obudowanych z płyt gipsowo-kartonowych xfh, wynosi od poziomu płyty Ŝelbetowej cm (systemowy ruszt montaŝowy np; firmy "Geberit"), od poziomu podłogi wykończonej ok. 1cm. arapet naleŝy wykończończyć xfh z obudową glazurą bez noska, lub płytą konglomeratu zliwaną ze ścianą. W pomieszczeniach gdzie będą zainstalowane przybory sanitarne dla osób niepełnosprawnych, naleŝy zamontować wzmocnione profile stalowe do montaŝu poręczy umywalkowych lub wc. hp=cm, wys otworu dostosować do szafy wybranego producenta m² śr. 0 oś, m² om.nr 0.33 rzedsionek czysty H=60cm 0 11 om.nr 0. Śluza H=60cm śr. 0 śr. 0 oś, oś, śr. 400 oś, m² om.nr 0.4 rzedsionek H=50cm x400 spód 11, m² 31 S9 7.7 m² om.nr 0..socjalne/aneks kuch. 50. Na etapie wykonania elewacji naleŝy przewidzieć systemowe elementy zapewniające moŝliwość dojścia ścian działowych do płaszczyzny elewacji Dt 1 61 W śr. 0 oś, Otwory instalacji wentylacji mech. z rzędną wysokościową oraz wymiarowaniem w płaszczyŝnie rzutu 1. Wymiary szczegółowe dotyczące ślusarki aluminiowej i okien CV naleŝy traktować jako orientacyjne zaleŝne od przyjętego systemu i technologii montaŝu. Boks aparatury Sequenom 5.16 m² 6 50 UWAGI: poczta pneumatyczna szpitalna, dwuponktowa, np firmy Hoertig Rohpost, Sumetzbergen ze stali nierdzewnej śr. 160mm G6kg szafka na gaśnicę x75x6 1cm nad poz. podłogi 4.34 m² om.nr 0. rzedsionek H=50cm śr. 400 oś, śr. 0 oś 11, D6 EI 9 1. m² om.nr 0.11 om. prac. dydaktycznych 76 hp=cm 9 śr. 0 oś, Otwory instalacji wod.-kan. z rzędną wysokościową oraz wymiarowaniem w płaszczyŝnie rzutu 5x50 spód na rzędnej -1, m² om.nr 0.31 aboratorium 500x400 spód 11,0 D6 EI Dt śr. 50 oś 11, przeszklenie systemowe od posadzki do pełnej wysokości, dymoszczelne G6kg 14 x500 spód 11, EIS GS 1. m² om.nr 0.01 Korytarz H=0cm GS W13 A H5 szafka hydrantowa natynkowa 95x65x5 zawieszana 1cm nad poz. podłogi, z miejscem na gaśnicę 6 kg H 35 ++naświetle 1 G H E B1 Boks aparatury yrosequencer C1 600 hp=cm m² om.nr 0. om. prac. dydaktycznych x D ,55 95 śr. 0 oś, GS 14 x DW śr. 0 oś, m² om.nr 0.09 Archiwum hp=cm 74 śr. 0 oś, B Ściana działowa systemowa do wys. 5cm Boks aparatury DHC Ściana działowa systemowa do wys. 5cm D Ściana działowa systemowa do wys. 5cm hp=cm GS Ściana, słup - elementy Ŝelbetowe nośne S EI W Obudowa do wys. sufitu xfh Obudowa do wys. sufitu xfh hp=cm Ściana z cegły typu orotherm 7.5/11.5/1./5 cm M D D6 S4 om.nr 0.04 Szyb dźwigowy W1 60 W W3 S hp=cm A 5x50 spód na rzędnej -1, m² om.nr 0.03 Kl.schodowa K1 Ściana z cegły typu Silka /1/5cm cm lub cegła ceramiczna pełna /5cm hp=cm 0 0 () (0) EI I D Boks aparatury Real Time m² om.nr Sekretariat ściana (cegła Silka 1 cm) wymurowana po zamontowaniu kształtek wentylacji mechanicznej m² om.nr 0. WC damskie/nepełn. H=50cm system Geberit obudowa x1.5cm płytą FH, h=50cm 3 C1 59 D m² om.nr 0.17 WC męskie H=50cm hp=cm 0 EI 66 hp=cm 5 13 śr. 0 oś, 4 C D m² om.nr 0.16 rzedsionek H=50cm m² om.nr 0.0 om. prac. dydaktycznego m² om.nr 0.14 rzedsionek śr. 50 oś, +6, W 3 D 161 hp=0cm S5 11 system Geberit - obudowa x1.5cm płytą FH, h=50cm hp=cm GS H Ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych xf lub xfh (xgkf lub xgkfi) -x1.5cm, na stelaŝu stalowym 5/cm, z wypełnieniem wełną akustyczną 5/cm A EGENDA iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro iętro 1 : 50 OBIEKT ADRES Centrum Nowych Technologii Medycznych omorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przy ul.unii ubelskiej 1. TREŚĆ RYS. ietro II SYMBO Z:\ATR-rojekty\ATR-SU\SU-D\SU-D-NT\SU-D-NT-F\SU-D-NT-FA (architektura)\atr-su-d-nt-fa-001-j (rzuty).rvt 1 : 50 DATA uty 09 F.A AUTOR ROJEKTU dr inŝ. arch. Jarosław Bondar upr. bud. nr 70/Sz/01, Zp-7 SRAWDZAJĄCY mgr inŝ. arch. Małgorzata Helińska upr. bud. nr 41/Sz/9 KOORDYNATOR ROJEKTU mgr inŝ. arch. aweł Zimnicki upr. bud. nr 13/ZOIA/03 ZESÓŁ ORACOWUJĄCY mgr inŝ. arch. Anna Hołubowska mgr inŝ. arch. Joanna Sęczkowska NR RYS. 05

18 1 3 B EGENDA Ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych xf lub xfh (xgkf lub xgkfi) -x1.5cm, na stelaŝu stalowym 5/cm, z wypełnieniem wełną akustyczną 5/cm Ściana z cegły typu Silka /1/5cm cm lub cegła ceramiczna pełna /5cm Ściana z cegły typu orotherm 7.5/11.5/1./5 cm lustro weneckie 460xcm, hp=cm 13. m² om.nr 03. Sterownia biorobotów Izolacje pionowe i poziome wykonać zapewniając ciągłość izolacji. D Otwory i przebicia instalacyjne bezwzględniae koordynować z proj. konstrukcji, oraz proj. branŝy sanitarnej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej. 9. Układ wszystkich elementów konstrukcji wg. szczegółowych rysunków projektu konstrukcyjnego Wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na placu budowy H=60cm 40 O rzestrzeń zajmowana przez Bioroboty hp=cm ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ: 44 hp=cm O klapa przesuwana ze stali nierdzewnej 5 91 W E A M C m² om.nr om. biorobotów O ścianka murowana do wysokości cm D m² om.nr 03. Magazyn DNA F x0 spód 16, x0 spód 16, W om.nr Śluza S 7.71 m² 0 G 17 S1 W M4 4.4 m² om.nr om. zamraŝarek śr. 0 oś, Dt EIS m² om.nr 03.0 Korytarz H=60cm szafka na leki wisząca szafka kuchenna z półkami 0cm szafka wisząca 50 cm szafka wisząca 0cm szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem 60x60cm szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem 60xcm szafka szatniowa dwudzielna z ławką 50x40xcm szafka szatniowa z ławką 0x0xcm szafa biblioteczna regał archiwalny przesuwny szafa w serwerowni 0 szafa w serwerowni 0 szafka biurowa z szufladami szafa biurowa - półki zamknięte, otwarte szafa na karty chorobowe 70x55x0 półki nierdzewne regał magazynowy szafa na narzędzia, plastiki, sprzęt 60x60 szafa na narzędzia, plastiki, sprzęt 0x60 szafa na odczynniki palne z wyciągiem 60x60 szafa na odczynniki palne z wyciągiem x60 poczta pneumatyczna ze stołem laboratoryjnym regał na CR-y 60x1 szafa przelotowa - śluza materiałowa x60cm szafa wbudowana umywalkowa szafa wbudowana ubraniowa szafka kuch.z szufladami szafka kuch. z półkami Dc Dc16a Dc16b Dc1 Dc1a wiszącymi Dc1b Dca wiszącymi Dcb Dc3a wiszącymi Dc3b Dc4a wiszącymi Dc4b Dc5a stół laboratoryjny z blatem kwasoodpornym 75x1x stół aparaturowy x75x stół aparaturowy 1x75x zlew podwójny+miska umywalkowa 10x75x stół lab. z panelem inst. stan. 75x140x, z półkami stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x0x stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x1x, z półkami stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x1x zestaw lab. z panelem inst. stan. 75x40x, z półkami wiszącymi zestaw lab. z panelem inst. stan. 75x40x zestaw laboratoryjny naroŝny 1x1x, z półkami zestaw laboratoryjny naroŝny 1x1x zestaw laboratoryjny wyspa 75x0x zestaw laboratoryjny wyspa 75x75x Fl1 wózek sprzątacza Gk3a Gk4a Gk4b lampa przepływowa bakteriobójcza 60W ampa stacjonarna baktriobójcza 60W ampa stacjonarna baktriobójcza W bs1 c c1 cr1 cr dc1 f f14 g1 j1 j j jon1 s1 s s3 sc1 psc1 spręŝarka powietrza inkubator CO cieplarka Real Time CR1 40x40x40 Real Time CR 40x40x140 chromatograf cieczowy 40x40x140 wirówka laboratoryjno medyczna wirówka medyczna wielkogabarytowa 75x destylarka digestorium chemiczne digestorium ceramiczne 00 loŝa laminarna dejonizator Sequenom 60x60x65 Sequenom 60x60x65 Sequenom 60x0x65 Sequencer 55x75x0 yrosequencer 60x0x65 Sk1 Sk stan. komputerowe stan. komputerowe Tb Tb16 Tf4 Tg kuchenka mikrofalowa minikuchnia z lodówką zamraŝarka -st.c lodówko-zamraŝarka Xa Xf3 Xm1 wieszak odzieŝowy ścienny pojemnik jezdny z pokrywą drabinka składana hp=cm hp=cm H1 H hp=cm GS 9 hp=0cm 99 hp=cm W9 Geberit - obudowa x1.5cm płytą FH h=0cm ,65 45 stół lab. z panelem inst. stan. 75x0x stół lab. z panelem inst. 1 stan. 75x0x, z półkami biurko naroŝne stolik kawiarniany stół 10x60 stół 40x stół konferencyjny 450x160 stan. biurowe 0cm stan. biurowe 1cm stan. biurowe 1cm z nadstawką stan. biurowe naroŝne 1x10cm stolik okolicznościowy kwadratowy 60x60cm stolik okolicznościowy prostokątny60x stół lab. z panelem inst. stan. 75x140x stół lab. z panelem inst. stan. 75x0x, z półkami Ea4 Ed Ed3 Ed4 Ed5 Eg Eg3 Eg4 Ee1 Ei1 Ei m² om.nr 03.4 ab. genetyki x 14 x 5 1 Ca4 Cc1d Ccb Ccd Cch6a Cch6b Cd7 Cd Ce3 Ce Ce6a Ce6b Ce7 Ce9 Cf5 Ch1 Ch9 Cn5a Cn5b Cp7a Cp7b Cppn Cr1 Csm Cw1a Cw4 Cz3 Cz4 Nazwa ow I Korytarz Korytarz Kl. schodowa K1 Szyb dźwigowy W1 Kl. schodowa K Szyb dźwigowy W Sekretariat om. prac. dydaktycznego Archiwum om. prac. dydaktycznych om. prac. dydaktycznych.socjalne+aneks kuch. Sala seminar.-konferenc. rzedsionek WC męskie rzedsionek Wc damski/niepełnosp. rzedsionek WC damskie rzedsionek iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro iętro 3 iętro iętro iętro 3 iętro iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 3.p. Nazwa 4 RACOWNIA ROJEKTOWA 9 B 6 D ozio m Wykończenie posadzki iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro iętro 3 iętro 3 iętro 3 iętro 3 ow WC męskie rzedsionek Łazienka rzedsionek Łazienka Magazyn om. pomocnicze om. porządkowe Serwerownia Śluza Obsługa om. zamraŝarek om. przygotowania Śluza Sterownia biorobotów om. biorobotów Magazyn DNA rzedsionek brudny Mag. podręczny odpadów Wejście techn. Śluza ab. genetyki om. zamraŝarek 1 : 50 OBIEKT ADRES Centrum Nowych Technologii Medycznych omorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przy ul.unii ubelskiej 1. TREŚĆ RYS. ietro III SYMBO ietro III Z:\ATR-rojekty\ATR-SU\SU-D\SU-D-NT\SU-D-NT-F\SU-D-NT-FA (architektura)\atr-su-d-nt-fa-001-j (rzuty).rvt 1 : 50 DATA uty 09 F.A iętro 3 ozio Wykończenie m posadzki GS 391 GS taboret obrotowy z oparciem krzesło szpitalne krzesło z podłokietnikami krzesło składane krzesło z pulpitem krzesło biurowe krzesło tapicerowane fotel wypoczynkowy D3 S14 Ba3 Bb1 Bb Bb7 Bc1 Bc Bc5 Bd 6 iętro 3 śr. 0 STRO D hp=5cm O śr. 0 oś 16,40 śr. 0 oś 16, , D3 1 urządzenie kanapa 0.p. 45 S m² om.nr 03. om. porządkowe H=60cm 14 Geberit - obudowa x1.5cm płytą FH h=50cm symbol Af Dc5b Dcna wiszącymi Dcnb Dcwa Dcwb 5x5 spód na rzędnej 16, 14 3 klamry wyłazowe, min m² om.nr szerokość 50cm, cm Kl. schodowa K od ściany, cm m² om.nr 03. rzedsionek H=0cm 5.63 m² om.nr 03.1 WC męskie 50 H=0cm om.nr Szyb dźwigowy W 91 C W W 3.5 m² om.nr 03.1 rzedsionek H=50cm Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. W3 5. Na wysokości nadproŝa naleŝy wykonać konstrukcję stalową mowania przeszklonych scianek działowych,drzwi lub okien wewnętrznych - wg rys.szczegółowego. Obudowa konstrukcji xpłytą F lub FH (pom. mokre) z wypełnieniem wełną kamienną (akustyczną)gr. do pełnej wysokości Ŝelbetowego stropu lub podciągu. Dymoszczelność przegrody naleŝy zapewnić poprzez zastosowanie systemowych mas uszczelniających np. typu Hilti. 7. Obudowa pionów i instalacji sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych xfh do pełnej wysokości sufitu m² om.nr Wejście techn. H=60cm klapa oddymiająca o pow. czynnej 1,m, np. typu rolight lus Merr C0 3 (1) (0) C 5.71 m² om.nr 03. WC damskie H=50cm śr. 50 oś 16, śr. 50 oś 16,70 śr. 0 oś 16, GS 9 WINDA TOWAROWA BRUDNA Np. rolift ISOA 700x Q<0kg drzwi gilotynowe wys.1.m poziom załadowczy 0.9m otwór w stropie 0.9x1.55m, roleta w kabinie W 60 H G H D ++naświetle 7 ścianka murowana do wysokości cm 14 G6kg szafka na gaśnicę x75x6 1cm nad poz. podłogi 600x400 spód 16,07 600x400 spód 16,07 EI H5 szafka hydrantowa natynkowa 95x65x5 zawieszana 1cm nad poz. podłogi, z miejscem na gaśnicę 6 kg 5 śr. 50 oś 16, D iony kanalizacji sanitarnej 6. rzy zastosowaniu technologi budowy ścian z płyt kartonowo-gipsowych, naleŝy stosować ruszty stalowe obudowane podwójną płytą F lub FH lub pojedynczą płytę gipsowo-włóknową odpowiednio ognio lub wodo- i ogniochronną. W 3.95 m² om.nr 03.3 rzedsionek brudny hp=cm m² om.nr 03.9 Serwerownia G6kg przeszklenie systemowe od posadzki do pełnej wysokości, dymoszczelne C S śr. 0 oś 16,70 S m² om.nr Mag. podręczny odpadów x50 STRO S9 W 50 DW M m² om.nr Śluza H=60cm WINDA TOWAROWA CZYSTA Np. rolift ISOA 700x Q <0kg drzwi gilotynowe wys.1.m poziom załadowczy 0.9m otwór w stropie 0.9x1.55m, roleta w kabinie system Geberit - obudowa xpłytą FH do wys.stropu m² om.nr 03.7 om. pomocnicze EI 65 W m² om.nr Sala seminar.-konferenc D ściana (cegła Silka 1 cm) wymurowana po zamontowaniu kształtek wentylacji mechanicznej hp=cm 0 5 S ion instalacji wodociągowej 4. Na wysokości nadproŝa naleŝy wykonać konstrukcję stalową mowania przeszklonych scianek działowych,drzwi lub okien wewnętrznych - wg rys.szczegółowego. Obudowa konstrukcji xpłytą F lub FH(pom. mokre) z wypełnieniem wełną kamienną (akustyczną)gr.cm do wysokości płyt sufitu podwieszonego (3,00m). 514 C 94.3 m² om.nr 03.6 Magazyn ion W9 3. Wysokość ścianek rusztu montaŝowego wc, pisuarów, umywalek podwieszanych,obudowanych z płyt gipsowo-kartonowych xfh, wynosi od poziomu płyty Ŝelbetowej cm (systemowy ruszt montaŝowy np; firmy "Geberit"), od poziomu podłogi wykończonej ok. 1cm. arapet naleŝy wykończończyć xfh z obudową glazurą bez noska, lub płytą konglomeratu zliwaną ze ścianą. W pomieszczeniach gdzie będą zainstalowane przybory sanitarne dla osób niepełnosprawnych, naleŝy zamontować wzmocnione profile stalowe do montaŝu poręczy umywalkowych lub wc. H=50cm 0 system Geberit - obudowa xpłytą FH do wys.stropu W om.nr 03.5 Łazienka x400 spód, 0 W6 H m² EI x0 spód 16, poczta pneumatyczna szpitalna, np firmy Hoertig Rohpost, Sumetzbergen ze stali nierdzewnej śr. 160mm śr. 50 oś 16,70 D om.nr 03.3 Łazienka m² om.nr 03..socjalne+aneks kuch. 5 7 G W Wymiary szczegółowe dotyczące ślusarki aluminiowej i okien CV naleŝy traktować jako orientacyjne zaleŝne od przyjętego systemu i technologii montaŝu. 66 hp=cm W5 S 3 D6 EI x spód na rzędnej, F x0 STRO inia rozgraniczająca strefy poŝarowe UWAGI: 644 ściana do wysokości 1cm, powyŝej przeszklenie systemowe do pełnej wysokości, dymoszczelne śr. 50 oś 16, śr. 0 0 S I m² om.nr 03.4 rzedsionek H=50cm 73 oś 16, x5 spód na rzędnej 16, m² om.nr 03. rzedsionek H=50cm 95 0x0 STRO 3 D6 EI hp=cm 0 Otwory instalacji wentylacji mech. z rzędną wysokościową oraz wymiarowaniem w płaszczyŝnie rzutu 50 S śr. 0 oś 16, m² om.nr om. prac. dydaktycznych 5x50 spód na rzędnej -1,50 46 śr. 0 oś 16,70 A M1 13 om.nr 03. Śluza 0 śr. 0 oś 16, E śr. 0 G6kg szafka na gaśnicę x75x6 oś,977 1cm nad poz. podłogi 43 Dt EIS G6kg 3 śr. 0 oś 16, hp=cm 1.5 m² om.nr 03. om. prac. dydaktycznych śr. 50 oś 16,0 9.3 m² śr. 0 oś 16, x400 spód, x400 spód, m² om.nr Korytarz H=0cm GS 47 EI GS m² C m² om.nr Kl. schodowa K m² om.nr om. przygotowania 14 +, naświetle G H 5 H 3 14 x GS D D 4 śr. 0 oś 16,70 7 B1 Otwory instalacji wod.-kan. z rzędną wysokościową oraz wymiarowaniem w płaszczyŝnie rzutu. Na etapie wykonania elewacji naleŝy przewidzieć systemowe elementy zapewniające moŝliwość dojścia ścian działowych do płaszczyzny elewacji hp=cm 74 śr. 0 oś 16, m² om.nr Archiwum 9 500x400 spód, m² om.nr 03.3 om. zamraŝarek m² om.nr Obsługa hp=cm hp=cm 31 GS klapa oddymiająca o pow. czynnej 1,m, np. typu rolight lus Merr C0 W przeszklenie systemowe od posadzki do pełnej wysokości, dymoszczelne śr. 0 oś 16,40 H5 szafka hydrantowa natynkowa 95x65x5 zawieszana 1cm nad poz. podłogi, z miejscem na gaśnicę 6 kg hp=cm Ściana, słup - elementy Ŝelbetowe nośne 31 śr. 0 oś 16,40 klamry wyłazowe, min. szerokość 50cm, cm od ściany, cm S D6 W () (0) 1 5 EI hp=cm śr. 0 STRO 5 B system Geberit - obudowa xpłytą FH do wys.stropu ściana (cegła Silka 1 cm) wymurowana po zamontowaniu kształtek wentylacji mechanicznej hp=cm m² om.nr Sekretariat 147 A 5x50 spód na rzędnej -1,50 om.nr Szyb dźwigowy W m² om.nr Wc damski/niepełnosp. H=50cm DW1 17 D6 C1 6 +,65 W3 S hp=cm EI śr. 50 oś 16, D C D m² om.nr 03.0 om. prac. dydaktycznego m² om.nr rzedsionek H=50cm 5. m² om.nr 03. WC męskie H=50cm m² om.nr rzedsionek H=50cm śr. 50 oś 16, D hp=0cm 14 x S5 W D hp=cm system Geberit obudowa xpłytą FH do wys.stropu GS A AUTOR ROJEKTU dr inŝ. arch. Jarosław Bondar upr. bud. nr 70/Sz/01, Zp-7 SRAWDZAJĄCY mgr inŝ. arch. Małgorzata Helińska upr. bud. nr 41/Sz/9 KOORDYNATOR ROJEKTU mgr inŝ. arch. aweł Zimnicki upr. bud. nr 13/ZOIA/03 ZESÓŁ ORACOWUJĄCY mgr inŝ. arch. Anna Hołubowska mgr inŝ. arch. Joanna Sęczkowska NR RYS. 06

19 INSTRUCTION MANUA Ultra-ow Temperature Freezer MDF-U74V MDF-U74VC MDF-U54V MDF-U54VC MDF-U74V

20 CONTENTS INTRODUCTION. RECAUTIONS FOR SAFE OERATION. 3 ENVIRONMENTA CONDITIONS. 7 FREEZER COMONENTS. Control panel. INSTAATION SITE. 11 INSTAATION. START-U OF UNIT. 13 CHAMBER TEMERATURE SETTING.14 KEY OCK FUNCTION. 14 AARM TEMERATURE SETTING. SETTING OF AARM RESUME TIME. 16 REMOTE AARM TERMINA. 17 MONITOR OF FREEZER STATUS. 1 CHANGE OF COMRESSOR DEAY TIME. CHANGE OF DOOR AARM DEAY TIME. AARMS & SAFETY FUNCTIONS. 1 ROUTINE MAINTENANCE Cleaning of cabinet. Cleaning of ndenser filter. Defrosting of inside wall. 3 TROUBESHOOTING. 4 REACEMENT OF BATTERY. 5 DISOSA OF UNIT. 6 Recycle of battery. 6 TEMERATURE RECORDER (OTION). 31 BACK-U SYSTEM (OTION). 3 INNER DOOR (OTION). 33 DRAWER (OTION). 33 MOUNTING OF INTERFACE BOARD (OTION). 34 MOUNTING OF AN INTERFACE BOARD (OTION). INVENTORY RACK (OTION). 36 SECIFICATIONS. ERFORMANCE. 39 SAFETY CHECK SHEET

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ROGRAM FUNKCJONANO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach z zamrażarkami w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych UM w Szczecinie, przy ul. Unii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Opis prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Opis prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. 322 345 200 fax. 322 345 300 Nr sprawy: ZP/370/2013 Opis prac budowlanych nie wymagających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku CNTM posadowionego na terenie SPSK-1 w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1. Zamawiający: Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECH ICZ A

SPECYFIKACJA TECH ICZ A SPECYFIKACJA TECH ICZ A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DŹWIGU TOWAROWEGO OBIEKT: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 67 INWESTOR: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL BRANŻA: BUDOWLANA ADRES: Kielno, gm. Szemud, dz. 25/4, 547. INWESTOR: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Wykonał : Bogdan Wołowicz

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Wykonał : Bogdan Wołowicz SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE Wykonał : Bogdan Wołowicz Lipiec 2009 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) Suwałki, 562 94 21 dnia 13.03.2012r. fax (0-87) 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH Nazwa zamówienia Zadanie I Instalacja wentylacji mechanicznej dla sali wykładowej nr 127 Wydziału InŜynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 Nazwa inwestycji : Remont elewacji, docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Obiekt: WER Kraków ul. Prokocimska 6 Zamawiający: POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie ul. Westerplatte 20, 31-045 Kraków

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie Nazwa zamówienia: Budynek Główny Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY MEBLE

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY MEBLE ... (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY MEBLE Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych, biurowych oraz krzeseł dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca ST. 3/ /MP/2016 1. Specyfikacja techniczna wykonania robót Kod Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA Załącznik nr 2b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA REMONCIE NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA Z BRUKU BETONOWEGO PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót Załącznik Nr 5 Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót 1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem remontu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania : Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego kompaktowych urządzeń schładzających - zapewniających normatywne temperatury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA DOSTAWY SZAFEK ST- SZ - 1. Dostawa szafek ubraniowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA DOSTAWY SZAFEK ST- SZ - 1. Dostawa szafek ubraniowych Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA DOSTAWY SZAFEK ST- SZ - 1 Dostawa szafek ubraniowych KOD CPV : 39160000-1 Dostawa mebli szkolnych 45421160-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PRZEMUROWANIE KOMINÓW I WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH budynek mieszkalny ul. Kanałowa 2 w Bydgoszczy

PRZEMUROWANIE KOMINÓW I WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH budynek mieszkalny ul. Kanałowa 2 w Bydgoszczy PRZEMUROWANIE KOMINÓW I WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH budynek mieszkalny ul. Kanałowa 2 w Bydgoszczy ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia Budynek Admin. Nr pom..00 Nazwa pom. Kancelaria Wysokość 3.00 Architektura Instalacje sanitarne Instalacje Nr: 003 nr:.b(z) nr:.b(z) rolety zewnętrzne sterowane przez BMS Instalacje : Wykładzina flokowana

Bardziej szczegółowo

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie Meble biurowe (biurka, szafy i regały) z melaminy, płyty MDF lub fornirowane,na metalowych stelażach, blaty biurek proste, grubości 2,8cm, wyposażone w osłonę przednią. Szafy z półkami, zamykane na zamki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU ADRES ROBÓT : budynki administrowane przez Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, 04-687 Warszawa kom 601 097 055, tel. 22 815 39 57, fax 22 815 95 17 biuro@telin.com.pl, www.telin.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT projekt P K p r o j e k t B iu r o A rc h it e kt o n ic zn e P i o tr K oło dzi e j 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B tel. 014 6240 960 NIP 8732976354 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) DLA PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOBORZE ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DLA POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU BIUROWYM MIEJSKIEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo