ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014"

Transkrypt

1 Piaseczno, r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Numer wniosku o dofinansowanie: WND- POIG /14 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności poprzez informatyzację powiazań spółki z partnerami biznesowymi 1

2 I ZAMAWIAJĄCY SWJ SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Młynarska 17/ Piaseczno II TRYB ZAMÓWIENIA Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego. III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: zakup następujących środków trwałych: 1. Maszyna serwerowa bazodanowa - 1 sztuka 2. Maszyna serwerowa terminalowa - 1 sztuka 3. Maszyna serwerowa analityczna - 1 sztuka 4. Urządzenie podtrzymujące zasilanie serwera (UPS) - 3 sztuki 5. Przełącznik sieciowy (switch) - 3 sztuki 6. Szafa serwerowa - 1 sztuka 7. Stacja robocza (komputer + monitor + klawiatura) - 15 sztuk nabycie następujących wartości niematerialnych i prawnych: 8. Oprogramowanie - system informatyczny klasy ERP tworzący rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (dla min. 20 użytkowników) - 1 sztuka 9. Oprogramowanie - system operacyjny dla serwera (dla min. 20 użytkowników) - 3sztuki 10. Oprogramowanie bazodanowe (dla min. 20 użytkowników) - 3 sztuki nabycie następujących usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania: 11. Instalacja infrastruktury technicznej (sprzętowej) 12. Instalacja oprogramowania 13. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera bazodanowego 14. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera terminalowego 15. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera analitycznego 16. Konfiguracja ogólna oprogramowania systemowego, bazodanowego i systemu informatycznego tworzących rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B 17. Implementacja struktur i procesów z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i relacji biznesowych typu B2B 18. Implementacja rozwiązań integracyjnych z uwzględnieniem specyfiki systemów informatycznych partnerów 19. Konfiguracja stanowiskowa systemu informatycznego tworzącego rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B 20. Konfiguracja ustawień archiwizacyjnych (kopii bezpieczeństwa danych) 21. Migracja danych (kartoteki i dane niestandardowe) 22. Testy systemowe szkolenia specjalistyczne: 23. Szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego tworzącego rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (dla min. 20 użytkowników) Wskazane pozycje mają być adekwatne do opisu przedmiotu zamówienia w kontekście koncepcji biznesowoinwestycyjnej i wymagań wskazanych w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego. 2

3 IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia ma stworzyć system informatyczny stanowiący rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B uwzględniający strukturę działania przedsiębiorstwa (min. 20 użytkowników i co najmniej 5 partnerów, w tym partnera zagranicznego), a także zachodzące procesy biznesowe. Ważnym jest także, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt informatyczny musi być dostosowany do wymogów planowanego do wdrożenia specjalistycznego oprogramowania klasy ERP, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji i wdrożenia wszystkich funkcjonalności systemu, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Właściwe wdrożenie systemu ma służyć usprawnieniu procesów biznesowych poprzez elektroniczną wymianę danych oraz automatyzację podejmowanych kontaktów między Zamawiającym, a jego partnerami biznesowymi. Oprogramowanie wraz z usługami i sprzętem, jako platforma typu B2B, mają pozwolić na współdziałanie grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. W ramach niniejszego projektu wdrożony zostanie system składający się z modułów, znacznie usprawniających oraz ułatwiających optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. Wobec przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia funkcjonalności/modułów i parametrów zgodnych z analizą przedwdrożeniową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, które jako kompleksowe rozwiązanie ma stanowić platformę B2B (z uwzględnieniem co najmniej 5 przedsiębiorców współpracujących z Zamawiającym w oparciu o wdrożony system B2B), i jednocześnie nie gorszych niż: 1. Maszyna serwerowa bazodanowa - 1 sztuka - ilość procesorów min. 2, - ilość rdzeni min. 6, - taktowanie min. 2 GHz, - ilość RAM min. 32 GB, - powierzchnia dyskowa- min. 1 TB - napęd optyczny, - zasilacz, - typ obudowy rack, - system efektywnego zarządzania energią 2. Maszyna serwerowa terminalowa - 1 sztuka - ilość procesorów min. 1, - ilość rdzeni min. 6, - taktowanie min. 2 GHz, - ilość RAM min. 8 GB, - powierzchnia dyskowa- min. 200GB, - napęd optyczny, - zasilacz, - typ obudowy rack, - system efektywnego zarządzania energią 3. Maszyna serwerowa analityczna - 1 sztuka - ilość procesorów min. 2, - ilość rdzeni min. 6, - taktowanie min. 2 GHz, - ilość RAM min. 32 GB, - powierzchnia dyskowa min. 500GB, 3

4 - napęd optyczny, - zasilacz, - system efektywnego zarządzania energią, - typ obudowy rack 4. Urządzenie podtrzymujące zasilanie serwera (UPS) - 3 sztuki - typ obudowy rack, - wydajność min. 1,5KVA, - napięcie 230V 5. Przełącznik sieciowy (switch) - 3 sztuki - liczba portów COMBO min. 4 - liczba portów 1000BaseT min prędkość magistrali wewnętrznych min. 70 Gb/s - przepustowość min. 40 mpps 6. Szafa serwerowa - 1 sztuka - typ obudowy - rack - wysokość użytkowa min. 20 U - drzwi wyposażone w zamek 7. Stacja robocza (komputer + monitor + klawiatura) - 15 sztuk - procesor min. dwurdzeniowy, - taktowanie min. 2 Ghz, - pamięć RAM min. 4GB, - dysk twardy min. 250 GB, - matryca monitora min. 15", - klawiatura typu QWERTY 8. Oprogramowanie - system informatyczny klasy ERP tworzący rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (dla min. 20 użytkowników) - 1 sztuka Oprogramowanie to tworzyć będzie rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B i jako narzędzie wykorzystywane w przedsiębiorstwie ma przyczynić się do osiągnięcia zakładanych celów projektu. Planowane do wdrożenia rozwiązania informatyczne znacząco usprawnią realizację procesów biznesowych zachodzących między spółką i jej stałymi partnerami handlowymi. Specyfikację systemu B2B przedstawiają poniżej funkcjonalności planowanych rozwiązań informatycznych dotyczących automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw, a systemem spółki. System B2B w przypadku firmy Zamawiającego będzie się opierał na działaniu konkretnych modułów, do których puli należą m.in. następujące funkcjonalności niezbędne do obsługi procesów biznesowych: Sprzedaż Są to kluczowe moduły w systemie, ponieważ odnoszą się do kompleksowej obsługi sprzedaży. W kontekście relacji B2B mają one o tyle znaczenie, że z jednej strony pozwolą na współpracę z modułem obsługi magazynów wewnętrznych jako determinujących potrzebę dokonywania zamówień do partnerów dostawców, a z drugiej strony pozwolą na sprawdzenie szczegółowych danych, które wykorzystane przez moduł analityczny pozwolą na świadczenie na rzecz partnerów-odbiorców zaawansowanych usług elektronicznych automatycznego przetwarzania danych. Co więcej, rozwiązania on-line owej sprzedaży wiązać się będą także z możliwościami zautomatyzowania tego procesu w sytuacjach obsługi partnerów- odbiorców przez handlowców, 4

5 którzy wykorzystują urządzenia mobilne. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Zamówienia Dzięki tym modułom możliwy jest sprawny obieg i automatyczne generowanie wszystkich dokumentów potrzebnych przy składaniu zamówienia z wykorzystaniem aktualnych cenników pobranych od partnerów dostawców. Na podstawie zamówienia tworzone są jednocześnie faktury, czy też dokumenty magazynowe u partnera, które następnie będą mogły być zaciągane do systemu spółki w drodze elektronicznej wymiany danych. Dokumenty powstające w ramach tego modułu mogą być ze sobą powiązane tak, aby maksymalnie usprawnić odnoszące się do nich procesy biznesowe. Funkcjonalność ta jest dodatkowo istotna w świetle obecnych przepisów o podatku VAT, które od r. nakładają na Przedsiębiorcę obowiązek zapłacenia podatku VAT z chwilą wydania towaru, a nie jak to było do tej pory- z chwilą wystawienia faktury. Obsługa magazynów wewnętrznych Ta funkcjonalność pozwala również na pracę z możliwością alokacji towarów poprzez magazyny wewnętrzne na wiele lokalizacji co jest istotne chociażby ze względu na partnera którym jest operator logistyczny dysponujący towarem należącym do spółki według jej dyspozycji. Monitorowanie ruchu/obrotu pozwala lepiej prowadzić gospodarkę magazynową i dokonywać zamówień w razie przekroczenia bezpiecznych limitów stanów magazynowych. Informacje te dostarczają również cennych danych marketingowych oraz logistycznych. Analityka i rozwiązania typu Business Intelligence Jest to element oprogramowania, który ma na celu gromadzenie i wykorzystywanie do różnorodnych analiz kluczowych dla Zamawiającego danych, co w znacznej mierze usprawnia zarządzanie podmiotem oraz pozwala opierać podejmowane decyzje na aktualnych i wiarygodnych danych. Dzięki danemu modułowi, możliwe jest dokonywanie wieloaspektowych analiz i prognoz, co do dalszych strategicznych działań przedsiębiorstwa. Jednocześnie moduł ten umożliwia analizowanie warunków handlowych z konkretnym kontrahentem, uwzględniając przy tym historię kontaktów biznesowych. Szczególnie istotną cechą będzie możliwość automatycznego zaawansowanego przetwarzania danych, które pozwolą na świadczenie usług na rzecz partnerów-odbiorców w zakresie danych marketingowych oraz optymalizacji logistycznych wykorzystujących autorski algorytm, według którego następować będzie zaawansowane przetwarzanie danych pochodzących z różnych źródeł (od partnerów odbiorców, od partnera- operatora logistycznego oraz danych posiadanych przez spółkę). Administrowanie dostępem systemowym Funkcjonalności odnoszące się do działania wskazanych modułów zapewniają dostęp do systemu wszystkim osobom/działom/partnerom upoważnionym do tego oraz jednoczesne zarządzanie i monitoring uprawnień. Przyczynia się to do usprawnienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa obsługiwanych danych. Oprócz tego, ma zostać zagwarantowana elektroniczna wymiana danych pomiędzy poszczególnymi kontrahentami. Dane dostępne w formatach adekwatnych do wymogów systemu klasy ERP (np. XML, CSV, XLS, TXT) będą mogły być wykorzystywane, aby zawarte w nich dane wykorzystać do wygenerowania innych dokumentów na ich podstawie. Przeglądarkowy dostęp do systemu Moduł ten funkcjonuje jako zdalny, przeglądarkowy dostęp do systemu, który umożliwia stronom danej transakcji dostęp do wszystkich funkcji usprawniających obsługę zlecenia i sprawną wymianę niezbędnych informacji w zakresie udostępnianych uprawnień. Jego praca pozwoli np. na pobieranie raportów marketingowych, będących efektem świadczenia zaawansowanych usług elektronicznego automatycznego przetwarzania danych, a także pobór dokumentów magazynowo-księgowych, czy też podgląd danych dotyczących zamówień zrealizowanych u danego użytkownika/partnera. 5

6 Modelowanie procesów i interfejs programistyczny Funkcjonalność realizowana przez wspomniane moduły ma zapewnić skalowalność zastosowanych w systemie rozwiązań; zapewnić rozbudowę funkcjonalności i zagwarantować tzw. otwartą architekturę programistyczną np. poprzez umożliwienie realizacji kolejnych procesów w przyszłości. Funkcjonalność ta zapewnia skalowalność, gdyż umożliwia dostęp do systemu nowym partnerom, nowym użytkownikom, czy też umożliwia realizację nowych procesów. Wskazane funkcjonalności systemu B2B zapewnią jego efektywne działanie, w szczególności elektroniczną wymianę danych i automatyzację 8 realizowanych w przedsiębiorstwie kluczowych procesów biznesowych do których należą: Aktualizacja cenników Funkcjonalność umożliwi wymianę m.in. aktualnych cenników w formie elektronicznej z zachowaniem nomenklatury stosowanej przez partnerów, będących dostawcami dla spółki. Oznacza to, iż nawet jeśli ten sam produkt zostanie wprowadzony do systemu pod różnymi nazwami, odpowiednie rozwiązania systemowe umożliwią jego rozpoznanie i skojarzenie z nomenklaturą wykorzystywaną w spółce. Funkcjonalność ta jest bardzo istotna z punktu widzenia olbrzymiej ilości asortymentu oferowanego przez Spółkę (około tysiąca pozycji asortymentowych). Odpowiednie rozwiązania systemowe umożliwią aktualizację cenników artykułów znajdujących się w ofercie partnerów biznesowych, którzy są dostawcami (opakowań dla żywności i materiałów opakowaniowych dla przemysłu) dla Zamawiającego jak i odbiorcami Zamawiającego. Dzięki dostępowi do bieżącego katalogu ofertowego partner będący odbiorcą w relacji handlowej otrzyma informację o aktualnych cenach. Funkcjonalność ta wyeliminuje konieczność każdorazowego składania zapytań ofertowych w postaci maili, faksów czy też rozmów telefonicznych z potencjalnymi lub obecnymi kontrahentami. Dotychczas kontakt z poszczególnymi partnerami Zamawiającego odbywał się również za pośrednictwem spotkań z przedstawicielem handlowym partnera. Przybierało to formę czasochłonnych spotkań, podczas których prezentowana była aktualna oferta firmy wraz z bieżącymi promocjami na konkretne artykuły. Omawiana funkcjonalność ma niebagatelne znaczenie mając na uwadze, że oferta partnerów biznesowych Zamawiającego, jak i jego samego jest niezwykle szeroka i ulega stosunkowo częstej modyfikacji ze względu na indywidualne parametry zamówień składanych przez klientów. Dzięki realizacji niniejszego projektu, Zamawiający (jako odbiorca i dostawca) będzie mógł otrzymywać (od dostawców) lub wygenerować (dla odbiorców) informacje o cennikach automatycznie w wersjach elektronicznych. W przypadku pojawienia się nowych artykułów, system zaktualizuje bazę danych dodając do niej nowe pozycje. Zabieg ten znacznie odciąży zasoby osobowe każdego z partnerów, redukując nakłady czasu pracy potrzebne do obsłużenia funkcjonalności, a jednocześnie umożliwi automatyczny dostęp do cenników z aktualnymi cenami i promocjami. Po zweryfikowaniu bieżącej oferty SWJ SYSTEM lub partner będzie mógł wybrać wariant najkorzystniejszy dla siebie (najniższa cena asortymentu, najbardziej atrakcyjne promocje etc.), również w kontekście optymalizacji logistycznejco przełoży się na poziom oszczędności i zysku z prowadzonej działalności. Funkcjonalność zapewni elektroniczną wymianę danych, której efektem będzie także całkowita eliminacja papierowego obiegu dokumentów. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM- Customer Relationship Management) w tym ofertacja Funkcjonalność ta zapewnia kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie relacjami z klientami, wspomaganie wszystkich faz kontaktu klienta z organizacją. Interaktywny, operatywny i analityczny system CRM zapewnia uniezależnienie standardu obsługi klienta od kanału komunikacji (obsłużenie wszystkich możliwych kanałów kontaktu klienta z organizacją); gromadzenie i udostępnianie informacji o kliencie i produktach, które umożliwiają jego wszechstronną i pełną obsługę; analizę klientów i ich zachowań (jak np.: wielowymiarowa segmentacja klientów, analiza wartości klientów, analiza lojalności, analiza koszykowa). System umożliwi krótszy cykl sprzedaży; ograniczenie kosztów administracyjnych; wpływ na sprawozdawczość i szybszy czas realizacji; wzrost sprzedaży i zwiększenia retencji klienta. W rezultacie, 6

7 pozwoli na zwiększanie przychodów poprzez przechwytywanie nowych klientów, utrzymanie istniejących, a to wszystko dzięki lepszemu zarządzaniu ich działalnością. Dzięki integracji z innymi modułami (zwłaszcza aktualizacji cenników) od dostawców SWJ SYSTEM będzie w stanie dokonać najbardziej aktualnej wyceny i przedstawić w sposób zautomatyzowany ofertę na dystrybuowane przez siebie towary, z uwzględnieniem rabatów, rodzajów płatności, itp. przynależnych danemu partnerowi. Rozwiązanie pozwoli na eliminację papierowego obiegu dokumentów. Złożenie zamówienia przez partnera Dzięki omawianej funkcjonalności nastąpi automatyzacja wymiany danych w związku ze złożeniem zamówienia przez odbiorcę (partnera). Największym udogodnieniem będzie możliwość szybkiego dostępu do dokumentów zamówieniowych w wersjach elektronicznych, które będą rozumiane przez każdy z systemów (Zamawiającego i poszczególnych partnerów odbiorców) oraz ustalenia cen i warunków handlowych przeznaczonych dla danego zamówienia składanego przez odbiorcę (partnera). Systemy partnerów - odbiorców będą w stanie eksportować oraz importować dokumenty do plików w różnych formatach (będących standardami dla zaawansowanych systemów klasy ERP) - systemy posiadane przez partnerów nie będą stanowiły ograniczeń na tym polu. Substytucyjnym rozwiązniem będzie także możliwość składania zamówień bezpośrednio do systemu spółki poprzez udostępnione narzędzie z poziomu przeglądarki po wdrożeniu zaawansowanego oprogramowania klasy ERP. Odbiorca będzie miał automatyczny dostęp do aktualnej oferty produktowej dostawcy (Zamawiającego), co wyeliminuje konieczność wpisywania danych ręcznie do plików tekstowych, celem złożenia zamówienia. Wyeliminowane zostaną błędy wynikające z wprowadzenia nieprecyzyjnych, bądź nieprawidłowych informacji. Jednocześnie SWJ SYSTEM będzie w stanie udostępnić zamowienie w formacie umożliwiającym jego dalsze przetworzenie we własnym systemie partnerowi, a tym samym wyeliminowany zostanie proces przepisywania danych dostarczanych obecnie w różnych formatach. Wyeliminowane zostaną tym samym błędy powstające w wyniku ustnego, bądź pisemnego składania zamówień z obszernego i zróżnicowanego katalogu produktów. Obecnie bardzo często zamówienia składane są przez odbiorcę telefonicznie, i bez potwierdzeń w formie papierowej, co skutkuje niekiedy chaosem oraz brakiem należytej koordynacji działań zakupowych i nie wpływa korzystnie na optymalizację stanów magazynowych, a także generuje zbędne koszty wynikające z reklamacji niezgodności dostaw z zamówieniem. Dzięki wdrożeniu systemu ERP opisany powyżej proces zostanie zmodyfikowany i uproszczony. Dane z zamówienia będą zapisywane w formacie, który umożliwi ich migrację, a także dalsze przetwarzanie w toku obsługi zamówienia. Tym samym zostanie zapewniona spójność zawartych danych na linii dystrybutor (Zamawiający) odbiorca (poszczególni partnerzy) oraz dystrybutor (Zamawiający) operator logistyczny. Rozwiązanie pozwoli na całkowitą eliminację papierowego obiegu dokumentów. Potwierdzenie zamówienia i statusu jego realizacji Zarówno w odniesieniu do odbiorców, jak i dostawców możliwe będzie uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia, co pozwoli zweryfikować, czy zlecenie zostało prawidłowo przekazane i czy nie jest obarczone pomyłką. Odbiorca takiego komunikatu uzyska pewność, że zamówienie poddane zostanie realizacji, co pozwoli skrócić czas realizacji zamówienia oraz wyeliminować błędy komunikacji, które oznaczać mogą dodatkowe koszty. Ponadto przejście zamówienia na kolejne etapy będzie informacją o jego realizacji zgodnie z przyjętymi terminami dostawy. Czynniki te wpłyną korzystnie na konkurencyjność spółki i jej partnerów, a w konsekwencji przełożą się na wzrost sprzedaży. Rozwiązanie pozwoli na całkowitą eliminację papierowego obiegu dokumentów. Zaopatrzenie - złożenie zamówienia przez Zamawiającego Dzięki omawianej funkcjonalności nastąpi automatyzacja wymiany danych w związku z zaopatrzeniem czyli ze składaniem zamówienia przez Zamawiającego. Największym udogodnieniem będzie możliwość szybkiego poboru dokumentów w wersjach elektronicznych, które potencjalnie będą mogły być rozumiane przez każdy z 7

8 systemów (Zamawiającego i poszczególnych partnerów dostawców) oraz ustalenia cen i warunków handlowych a także logistycznych przeznaczonych dla danego zamówienia składanego przez Zamawiającego. Systemy partnerów - odbiorców będą w stanie eksportować oraz importować dokumenty do plików w różnych formatach (będących standardami dla zaawansowanych systemów klasy ERP) - systemy posiadane przez partnerów nie będą stanowiły ograniczeń na tym polu. Substytucyjnym rozwiązaniem będzie także możliwość składania zamówień bezpośrednio do systemu spółki poprzez udostępnione narzędzie z poziomu przeglądarki po wdrożeniu zaawansowanego oprogramowania klasy ERP. Odbiorca będzie miał automatyczny dostęp do aktualnej oferty produktowej dostawcy (Zamawiającego), co wyeliminuje konieczność wpisywania danych ręcznie do plików tekstowych, celem złożenia zamówienia. Moduł zamówień będący częścią planowanego do nabycia oprogramowania będzie zapewniał możliwość automatycznego wyboru dostawcy danej partii artykułów będących przedmiotem zamówienia bezpośrednio z cenników dostawcy, ponieważ ich format będzie już uprzednio zaczytany przez system. Wyeliminowane zostaną zatem błędy wynikające z wprowadzenia nieprecyzyjnych, bądź nieprawidłowych informacji. Jednocześnie dostawca będzie mógł pobrać od firmy SWJ System zamówienie w formacie umożliwiającym jego dalsze przetworzenie we własnym systemie, tym samym wyeliminowany zostanie proces powielania danych. Wyeliminowane zostaną tym samym błędy powstające w wyniku ustnego, bądź pisemnego składania zamówień z obszernego i zróżnicowanego katalogu produktów. Obecnie bardzo często zamówienia składane są przez Beneficjenta telefonicznie i bez potwierdzeń w formie papierowej, co skutkuje niekiedy chaosem i brakiem należytej koordynacji działań zakupowych. Nie wpływa to korzystnie na optymalizację stanów magazynowych (dostawy odbiegające od intencji). Moduł umożliwi wprowadzanie bezpośrednio do systemu B2B danych związanych z zamówieniami przekazywanymi do partnerów-dostawców. System zapewni elektroniczny obieg danych i dokumentów,. Oznacza to, że raz wprowadzone dane będą mogły być wykorzystywane gdyż proces zaopatrzenia dzięki integracji z modułem zamówień spływajacych od odbiorców i zaawansowaną automatyzacją przetwarzania danych w praktyce wyeliminuje potrzebę wprowadzania tych danych przez pracowników SWJ SYSTEM. Dzięki wdrożeniu systemu ERP proces zaopatrzenia zostanie zmodyfikowany i uproszczony. Dane z zamówienia będą zapisywane w formacie, który umożliwi ich migrację. Tym samym zostanie zapewniona spójność zawartych danych na linii Zamawiający dostawca (poszczególni partnerzy) operator logistyczny. Rozwiązanie pozwoli na całkowitą eliminację papierowego obiegu dokumentów. Przesłanie dokumentacji transportowo-magazynowej Wdrożenie oprogramowania, które pozwoli na automatyczny obieg informacji między partnerami biznesowymi umożliwi wystawianie dokumentów transportowo- magazynowych (m.in. dokumenty WZ, listy przewozowe) bez konieczności wielokrotnego manualnego wprowadzania tych samych danych. Podstawowe funkcje, które będzie spełniało omawiane rozwiązanie to: automatyczna obsługa danych wchodzących do systemu z zewnętrz; korzystanie z raz wprowadzonych danych na potrzeby wygenerowania konkretnego dokumentu transportowo - magazynowego; korzystanie z dokumentów w systemie bez konieczności ich wydruku. Z uwagi na znaczną ilość składanych zamówień, generowane są liczne dokumenty transportowo-magazynowe. System umożliwi pobranie danych z zakresu zawartości określonego dokumentu transportowo-magazynowego tj. bez konieczności ich czasochłonnego i naznaczobego dużym ryzykiem powstawania błędu przepisywania. Moduł ten ma szczególne znaczenie w przypadku zamówień realizowanych na raty. Bowiem do każdej wysyłanej partii zamówienia wystawiany jest dokument WZ/ list przewozowy. Moduł ten pozwoli uporządkować przepływ dokumentów magazynowych dotyczących zamówień zwłaszcza wysyłanych partiami. Dzięki temu modułowi informacje i dokumenty wprowadzane do systemu będą korelować z danymi związanymi z generowaniem faktur i dokumentów księgowych. Dzięki tej funkcjonalności przedmiotem elektronicznej wymiany danych będzie zakres zawartości każdego transportu, aczkolwiek uwarunkowania celne nie pozwolą w tym przypadku na całkowitą eliminację papierowego obiegu dokumentów. Funkcjonalność ta ma ogromne znaczenie dla Zamawiającego, ponieważ z uwagi na ilość poszczególnych zamówień oraz ich rozmiar dotychczasowe generowanie dokumentów stanowiło czasochłonne zajęcie (szczególnie wobec faktu obsługi części dostaw przez operatora logistycznego). 8

9 Przesłanie dokumentacji księgowej Wdrożenie oprogramowania, które pozwoli na automatyczny obieg informacji między partnerami biznesowymi umożliwi wystawianie dokumentów księgowych (m.in. faktury) bez konieczności wielokrotnego manualnego wprowadzania tych samych danych. Podstawowe funkcje, które będzie spełniało omawiane rozwiązanie to: automatyczna obsługa danych wchodzących do systemu z zewnętrz; korzystanie z raz wprowadzonych danych na potrzeby wygenerowania konkretnego dokumentu księgowego. Z uwagi na znaczną ilość składanych zamówień, generowane są liczne dokumenty księgowe (faktury). System umożliwi pobranie danych z zakresu zawartości określonego dokumentu księgowego. Do dokumentacji księgowej odnoszącej się do poszczególnych partnerów będą mieli dostęp również upoważnieni pracownicy partnera, co znacznie usprawni proces. Moduł ten umożliwi pełną kontrolę poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym, w tym również kontrolę kosztów. Informacje zawarte w tych dokumentach księgowych będą przedmiotem elektronicznej wymiany danych. Dzięki tej funkcjonalności wszystkie dokumenty wystawione w innych modułach (związanych z procesami poprzedzającymi fakturowanie) będą od razu widoczne w module księgowym. Dostępna będzie funkcja przeglądania historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem, jak również wglądu w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego. Z uwagi na współpracę z partnerem z zagranicy, aplikacja da możliwość prowadzenia rozliczeń wielowalutowych. Możliwa będzie elektroniczna wymiana danych, np. w zakresie rozliczania zamówień (faktury), co wyeliminuje potrzebę ręcznego ich wprowadzania dla każdej ze stron. Funkcjonalność ta ma ogromne znaczenie dla Zamawiającego, ponieważ z uwagi na ilość poszczególnych zamówień oraz ich rozmiar dotychczasowe generowanie dokumentów księgowych stanowiło czasochłonne zajęcie. Funkcjonalność ta nie tylko przyczynia się do sprawnego wystawiania dokumentów, ale również ma przełożenie na ich prawidłowość i zgodność z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (odpowiednie moduły są kompatybilne z legislacyjnymi aktualizacjami). Zaawansowana usługa elektroniczna automatycznego przetwarzania danych marketingowych Po wdrożeniu tej usługi każdemu upoważnionemu do tego uprzednio klientowi zostanie możliwość korzystania z algorytmu do wygenerowania wieloprzekrojowych szczegółowych analiz odnoszących się do preferowanej informacji dotyczącej empirycznych danych marketingowych. Klienci korzystający z usługi to producenci lub importerzy, których towary sprzedawane są przez firmę SWJ SYSTEM. W związku z tym Zamawiający dysponuje informacjami odnośnie popytu na określone wyroby produkowane przez swoich klientów. Jednak kluczową różnicą między udostępnieniem jedynie informacji o ilości sprzedanego towaru jest to, iż usługa automatycznego przetwarzania danych pozwoli na dokonanie dodatkowych operacji na tych danych. Wynikiem tego będą m.in. raporty pozwalające obserwować kształtujące się trendy i zależności oraz ewentualnie ekstrapolować je w kontekście prognoz sprzedażowych. Warto nadmienić, iż uzyskiwane wyniki nie byłyby dostępne przy standardowych dotychczasowych metodach obróbki danych. 9. Oprogramowanie - system operacyjny dla serwera (dla min. 20 użytkowników) - 3sztuki Oprogramowanie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania nabywanych w ramach projektu maszyn serwerowych, tj. obsługi i zarządzania infrastrukturą informatyczną, a także konfiguracji względem systemu ERP i baz danych. Oprogramowanie niezbędne do obsługi oraz zarządzania zasobami danych zapisywanych i archiwizowanych na nabywanym w ramach inwestycji serwerze. System ma stanowić platformę, na której pracować będzie system B2B. Oprogramowanie jako komplet licencyjny (różni dostawcy stosują różne sposoby licencjonowania) musi być dostosowane do obsługi przez min. 20 użytkowników oraz gwarantować optymalną pracę urządzeń serwerowych i umożliwiać użytkownikom spoza centrali dostęp do danych za pośrednictwem serwera. Stworzenie właściwych warunków pracy jest konieczne celem utrzymania kontroli nad pracą urządzeń, które będą warunkować zachodzące zautomatyzowane procesy biznesowe. Przedmiotowe oprogramowanie musi zapewniać dostępność do 9

10 infrastruktury oraz elastyczność ustawień konfiguracyjnych. Wymagania techniczne: - rodzaj systemu serwerowy - wersja - 64 bitowa, - liczba użytkowników min. 60, - możliwość łączności dla użytkowników z zewnątrz, - polska wersja językowa. 10. Oprogramowanie bazodanowe (dla min. 20 użytkowników) - 3 sztuki Oprogramowanie to jest niezbędne do komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Program ten jest potrzebny, aby zapewnić dostęp na poziomie bazy wszystkim użytkownikom systemu, stąd też w ramach projektu zostało przewidziane, że jako komplet licencyjny (różni dostawcy stosują różne sposoby licencjonowania) musi być dostosowane do obsługi przez 20 użytkowników zapewniając możliwość łączności także dla użytkowników z zewnątrz. Zakup nieodłącznie związany z prawidłowym funkcjonowaniem nowego rozwiązania stanowi platformę, na której pracować będzie system B2B. Zamawiający zakłada w ramach tego systemu dostosowanie do obsługi przez 20 użytkowników, co podyktowane jest skalą i charakterem działalności przedsiębiorstwa i ma stanowić rozwiązanie kompleksowe. Specyfikacja: - zgodność z rozwiązaniami z rozwiązaniami technologicznymi typu SQL, - wersja - 64 bitowa. 11. Instalacja infrastruktury technicznej (sprzętowej) Usługa ma na celu prawidłowe złożenie nabywanych środków trwałych, stanowiących platformę, na której pracować będzie system B2B (podstawowa infrastruktura techniczna/informatyczna niezbędna dla wdrożenia systemu informatycznego) i zainstalowanie ich w obrębie istniejącej serwerowni. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 3 roboczodni. 12. Instalacja oprogramowania Usługa pozwoli na instalację nabywanego oprogramowania na nabywanych środkach trwałych oraz posiadanych zasobach technicznych, które zostaną wykorzystane w ramach projektu. Zainstalowane oprogramowanie stanowić będzie platformę, na której pracować będzie system B2B (podstawowa infrastruktura informatyczna niezbędna dla wdrożenia systemu informatycznego). ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 5 roboczodni. 13. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera bazodanowego Dzięki usłudze możliwe będzie odpowiednie sparametryzowanie pracy serwera bazodanowego względem zainstalowanego oprogramowania. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 2 roboczodni. 14. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera terminalowego Dzięki usłudze możliwe będzie odpowiednie sparametryzowanie pracy serwera terminalowego względem zainstalowanego oprogramowania i połączeń ze strony użytkowników i partnerów. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 2 roboczodni. 15. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera analitycznego Usługa umożliwi odpowiednie sparametryzowanie pracy serwera bazodanowego względem zainstalowanego 10

11 oprogramowania. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 2 roboczodni. 16. Konfiguracja ogólna oprogramowania systemowego, bazodanowego i systemu informatycznego tworzących rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B Nabywane oprogramowanie ERP i tworzące platformę, na której pracować będzie system B2B (podstawowa infrastruktura informatyczna niezbędna dla wdrożenia systemu informatycznego) zostanie skonfigurowane w celu zapewnienia właściwej wzajemnej współpracy poszczególnych typów oprogramowania i dostępu ogólnego dla użytkowników i partnerów. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 5 roboczodni. 17. Implementacja struktur i procesów z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i relacji biznesowych typu B2B Usługa pozwoli dostosować nabywane oprogramowanie do struktur istniejących w przedsiębiorstwie i schematów realizacji/obsługi procesów zgodnie z elementami mapowania procesów zidentyfikowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 60 roboczodni. 18. Implementacja rozwiązań integracyjnych z uwzględnieniem specyfiki systemów informatycznych partnerów Usługa pozwoli dostosować nabywane oprogramowanie do partnerów i schematów realizacji/obsługi procesów zgodnie opisanymi założeniami koncepcyjnymi. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 45 roboczodni. 19. Konfiguracja stanowiskowa systemu informatycznego tworzącego rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B W ramach tej usługi nabywane oprogramowanie ERP zostanie skonfigurowane w celu zapewnienia właściwej wzajemnej pracy dla partnerów oraz użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem zajmowanych stanowisk, obsługiwanych procesów biznesowych i niezbędnych danych dostępowych oraz generowanych przez nich. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 8 roboczodni. 20. Konfiguracja ustawień archiwizacyjnych (kopii bezpieczeństwa danych) Celem właściwej pracy i zapewnienia bezpieczeństwa zachowania danych koniecznym jest wprowadzenie ustawień pozwalających na ich systematyczne archiwizowanie z uwzględnieniem struktury archiwum i harmonogramu zapisów. W razie awarii, czy mogących pojawić się błędów w pracy systemu, zarchiwizowane dane pozwolą odtworzyć historyczne informacje. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 3 roboczodni. 21. Migracja danych (kartoteki i dane niestandardowe) Usługa niezbędna z punktu widzenia wykorzystania danych zawartych w obecnym systemie informatycznym i przeniesienia ich do nowego systemu B2B. Z uwagi na ograniczone możliwości uszeregowania struktur do automatycznej migracji koniecznym będzie wykonanie części prac z ręczną ingerencją w proces przenoszenia na płaszczyznę baz danych w nowej strukturze. 11

12 ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 7 roboczodni. 22. Testy systemowe Wdrożenie rozwiązań będzie wymagało wykonania prób poprawności działania systemu w poszczególnych jego obszarach i na poszczególnych typach stanowisk, a w razie zidentyfikowania problemów, zostaną one wyeliminowane. Weryfikacja w drodze testów rozruchowych zapewni właściwe funkcjonowanie systemu z chwilą zakończenia realizacji projektu. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 5 roboczodni. 23. Szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego tworzącego rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (dla min. 20 użytkowników) Usługi szkoleniowe obejmujące 20 użytkowników będą miały na celu specjalistyczne przeszkolenie użytkowników nowego oprogramowania celem prawidłowej jego obsługi i efektywnego korzystania z wdrożonego systemu informatycznego. W efekcie odpowiedniego poinstruowania personelu ograniczona zostanie ilość błędów powstałych po stronie czynnika ludzkiego, które mogłyby się pojawić na etapie wprowadzania nowych rozwiązań i procedur. W ten sposób skróci się czas adaptacji do nowych uwarunkowań. Szkolenie jest niezbędny z punktu widzenia prawidłowości realizacji inwestycji, gdyż samo nabycie nowoczesnego oprogramowania nie umożliwi zwiększenie efektywności procesów biznesowych bez posiadania wiedzy na temat właściwego korzystania z tych systemów. Mając na uwadze, że szkolenia dedykowane będą pracownikom w kilku różnych działów, różny też będzie ich zakres tematyczny - będzie on dostosowany do środowiska pracy poszczególnych osób. Ponadto dla zapewnienia efektywności szkoleń ilość uczestników nie powinna być większa niż 5-6 osób, co oznacza, że np. pracownicy obsługujący zamówienia będą musieli zostać podzieleni na tury. W ramach szkoleń przewidziano również szkolenia dla administratorów systemu. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 30 roboczodni. Szczegółowych informacji na temat baz danych, wymogów oraz specyfikacji technicznej posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych udzielamy w siedzibie przedsiębiorstwa od poniedziałku do piątku w godzinach Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia szczegółowych informacji w tym zakresie po przedłożeniu przez oferenta pisemnej klauzuli o zachowaniu poufności danych. V TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Ostateczny termin realizacji zamówienia to: r., przy czym: - dla pozycji 1-6 oraz 8-17 określonych w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego termin realizacji wyznacza się na r. - dla pozycji 7 oraz określonych w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego termin realizacji wyznacza się na r. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego żądania wydłużenia terminów zakończenia określonych powyżej. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Usługodawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. 12

13 Dostawa przedmiotu zamówienia ma nastąpić do miejsca lokalizacji inwestycji, mieszczącego się pod adresem: Drwalewice 23a Drwalew, woj. mazowieckie. VI KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania odnośnie rozważanej specyfikacji. Dobór kryteriów podyktowany jest dążeniem do dokonania wyboru oferty w sposób najbardziej uzasadniony ekonomicznie. Kryterium ceny odwzorowuje dbałość o racjonalność ponoszonych wydatków. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 100 Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 70 pkt. Kolejnym oferentom będą przyznawane punkty w następujący sposób: 1 Cena Od 0 do 70 2 Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach) Od 0 do 30 Liczba punktów badanej oferty = stosunek ceny łącznej w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty mnożony przez 70. Najkorzystniejsza oferta w zakresie terminu realizacji* zamówienia (najkrótszy termin realizacji zamówienia)= 30 pkt. Kolejnym oferentom będą przyznawane punkty w następujący sposób: Liczba punktów badanej oferty = stosunek terminu realizacji w ofercie z najkrótszym terminem* do terminu* realizacji badanej oferty mnożony przez 30. * - przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć liczbę dni kalendarzowych. W przypadku oznaczenia przez Oferenta terminu jako daty, do której zobowiązuje się on wykonać przedmiot zamówienia, dla obliczenia liczby dni dokona się obliczenia różnicy liczby dni między terminem wskazanym przez Oferenta i ostatecznym terminem składania ofert na udzielenie przedmiotowego zamówienia. Otrzymany wynik będzie w takiej sytuacji uwzględniony w ramach wyliczeń w kryterium wyboru oferty Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach). Brak informacji w zakresie rozważanego kryterium równoznaczny będzie z przyznaniem 0 punktów w tymże kryterium. VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W czasie trwania postępowania, oferent ma prawo zadawać pytania wyjaśniające. Wszelkie informacje dla potrzeb sporządzenia oferty mogą zostać udzielone w trakcie trwania postępowania w dni robocze w godzinach po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. Złożenie oferty musi być dokonane w formie pisemnej odpowiadającej sposobowi składania ofert określonemu w punkcie VIII. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. 13

14 VIII Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych takie oferty pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych takie oferty pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Oferty złożone po upływie ostatecznego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać osobiście, bądź listownie do siedziby firmy SWJ SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młynarska 17/18, Piaseczno. Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.); szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym lub nie budzące wątpliwości odniesienie do niniejszego zapytania ofertowego; termin realizacji zamówienia; cenę (wartości netto oraz brutto); długość okresu gwarancji; terminy, warunki oraz formy płatności; termin ważności oferty (nie krótszy niż 14 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert), podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta i opatrzone pieczątką firmową. W treści składanej oferty powinny się znaleźć następujące klauzule, do których przestrzegania Oferent się zobowiązuje: - Zapoznałem/Zapoznałam/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunków zamówienia, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do przedłożenia oferty uwzględniającej właściwe wykonanie zamówienia; - Jestem/Jesteśmy związani niniejszą ofertą do końca terminu jej ważności, określonego w ofercie, odpowiadającego warunkom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym; - Zobowiązuję się/zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. - Akceptuję/Akceptujemy bezwarunkowo termin i warunki realizacji zamówienia określone w punkcie V zapytania ofertowego, do którego przedkładamy/przedkładamy ofertę. Ostateczny termin składania ofert: r. godz Otwarcie ofert nastąpi r. po godz , po czym zostanie dokonana analiza otrzymanych ofert, skierowanie ewentualnych dodatkowych pytań w razie pojawienia się niejasności co do treści oferty oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w terminie do 14 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. W trakcie analizy ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się to oferentów o dodatkowe informacje w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności zaoferowanych rozwiązań. IX INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I OSOBA KONTAKTOWA Osoba kontaktowa w sprawie zamówienia: Sławomir Woźniak, tel , ; fax

15 X INFORMACJE DODATKOWE W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia (w tym terminu realizacji) oraz do unieważnienia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie zachowania terminu realizacji zamówienia. Oferenci mogą wykorzystywać informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie w celu przygotowania oferty. Oferty muszą zawierać datę wystawienia i datę obowiązywania (lub termin związania ofertą). Oferty muszą być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta i opatrzone pieczątką firmowa. Integralną część zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 wzór umowy o poufności oraz załącznik nr 2 analiza przedwdrożeniowa. 15

16 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wzór umowy o poufności UMOWA O POUFNOŚCI zawarta w dniu roku pomiędzy: Oferentem: Pełne oznaczenie Strony, analogicznie jak przy Zamawiającym a Zamawiającym: SWJ SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Młynarska 17/18, Piaseczno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: , NIP: , reprezentowaną przez:... zwanymi w dalszej części umowy Stronami o następującej treści: Zważywszy na to, że Strony porozumienia będą współpracować w kontekście przygotowania oferty przez Oferenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane przez Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający na prośbę Oferenta ujawniać będzie pewne specyfikacje, informacje o oprogramowaniu i inne informacje organizacyjne i techniczne niezbędne w celu przygotowania prawidłowej oferty, zostaje zawarta niniejsza umowa, której przedmiotem jest zachowanie poufności wszelkich informacji, szczegółowo określonych w 1 niniejszej umowy, ujawnionych przez Zamawiającego w związku z udzieleniem szczegółowych informacji o specyfikacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym uzgodniono co następuje: 1. Oferent zobowiązują się: 1. Przedmiot Umowy a) Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła; b) Wykorzystywać informacje jedynie w celach przygotowania oferty; c) Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego, której informacja lub źródło informacji dotyczy; d) Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części otrzymanych informacji od Zamawiającego. 2. Obowiązki wynikające z ust. 1 znajdują zastosowanie wobec właścicieli, pracowników, podwykonawców, konsultantów, reprezentantów Oferenta oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem oferty. 2. Postanowienia Dodatkowe 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 Raciszyn, 14.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 na wykonanie materiałów promocyjnych służących do informowania o udziale finansowym środków budżetu UE Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CSG/2012/04

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CSG/2012/04 Łódź, 10.05.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr CSG/2012/04 NA ZAKUP MEDIA PLANU Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Łódź, 18.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś Priorytetowa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2014

PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2014 Konstantynów Łódzki, 15.05.2014 r. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2014

PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2014 Łódź, 01.10.2014 r. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 07.08.2014 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GONZO S.C. ZPHU Anna Łuszcz, Krzysztof Łuszcz ul. Milionowa 37, 93 93 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 726-025-4-26 (NIP Spółki) 472944267 (REGON Spółki) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 08.0.204 r.

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. Bydgoszcz, dnia 18-10-2013 MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/13 85-638 Bydgoszcz Tel. 52 346 03 37 Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PPHU PROF MET S.C. J. Cieślak, W. Sadowski (nazwa i adres Beneficjenta) 829-164-14-68 (NIP Spółki) 731656275 (REGON Spółki) Zduńska Wola, dnia 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i wdrożenie wyników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE 02.01.2012, Ciechanów ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Achtel Sp. z o. o. projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2016 Pabianice, dn. 0.04.206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0/206 na usługi rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT oraz reprezentację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 03.10.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. 1. Program Nr umowy : PROGRAM OPERACYJNY: INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość Z.P.H.U Alsecco Sp. z o.o. NIP 7531608850 Nysa, dnia 18.09.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2013 Wiśniowa Góra, 07.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2013 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy:

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy: Zabajka, 02.01.2014 r. MEBLOSYSTEM SP. Z O.O. 36-060 Głogów Małopolski, Zabajka 365 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy: 1. Licencja na system B2B z modułami 2. System połączeń EDI - 1 licencja

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo