ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014"

Transkrypt

1 Piaseczno, r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Numer wniosku o dofinansowanie: WND- POIG /14 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności poprzez informatyzację powiazań spółki z partnerami biznesowymi 1

2 I ZAMAWIAJĄCY SWJ SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Młynarska 17/ Piaseczno II TRYB ZAMÓWIENIA Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego. III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: zakup następujących środków trwałych: 1. Maszyna serwerowa bazodanowa - 1 sztuka 2. Maszyna serwerowa terminalowa - 1 sztuka 3. Maszyna serwerowa analityczna - 1 sztuka 4. Urządzenie podtrzymujące zasilanie serwera (UPS) - 3 sztuki 5. Przełącznik sieciowy (switch) - 3 sztuki 6. Szafa serwerowa - 1 sztuka 7. Stacja robocza (komputer + monitor + klawiatura) - 15 sztuk nabycie następujących wartości niematerialnych i prawnych: 8. Oprogramowanie - system informatyczny klasy ERP tworzący rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (dla min. 20 użytkowników) - 1 sztuka 9. Oprogramowanie - system operacyjny dla serwera (dla min. 20 użytkowników) - 3sztuki 10. Oprogramowanie bazodanowe (dla min. 20 użytkowników) - 3 sztuki nabycie następujących usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania: 11. Instalacja infrastruktury technicznej (sprzętowej) 12. Instalacja oprogramowania 13. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera bazodanowego 14. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera terminalowego 15. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera analitycznego 16. Konfiguracja ogólna oprogramowania systemowego, bazodanowego i systemu informatycznego tworzących rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B 17. Implementacja struktur i procesów z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i relacji biznesowych typu B2B 18. Implementacja rozwiązań integracyjnych z uwzględnieniem specyfiki systemów informatycznych partnerów 19. Konfiguracja stanowiskowa systemu informatycznego tworzącego rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B 20. Konfiguracja ustawień archiwizacyjnych (kopii bezpieczeństwa danych) 21. Migracja danych (kartoteki i dane niestandardowe) 22. Testy systemowe szkolenia specjalistyczne: 23. Szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego tworzącego rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (dla min. 20 użytkowników) Wskazane pozycje mają być adekwatne do opisu przedmiotu zamówienia w kontekście koncepcji biznesowoinwestycyjnej i wymagań wskazanych w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego. 2

3 IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia ma stworzyć system informatyczny stanowiący rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B uwzględniający strukturę działania przedsiębiorstwa (min. 20 użytkowników i co najmniej 5 partnerów, w tym partnera zagranicznego), a także zachodzące procesy biznesowe. Ważnym jest także, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt informatyczny musi być dostosowany do wymogów planowanego do wdrożenia specjalistycznego oprogramowania klasy ERP, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji i wdrożenia wszystkich funkcjonalności systemu, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Właściwe wdrożenie systemu ma służyć usprawnieniu procesów biznesowych poprzez elektroniczną wymianę danych oraz automatyzację podejmowanych kontaktów między Zamawiającym, a jego partnerami biznesowymi. Oprogramowanie wraz z usługami i sprzętem, jako platforma typu B2B, mają pozwolić na współdziałanie grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. W ramach niniejszego projektu wdrożony zostanie system składający się z modułów, znacznie usprawniających oraz ułatwiających optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. Wobec przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia funkcjonalności/modułów i parametrów zgodnych z analizą przedwdrożeniową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, które jako kompleksowe rozwiązanie ma stanowić platformę B2B (z uwzględnieniem co najmniej 5 przedsiębiorców współpracujących z Zamawiającym w oparciu o wdrożony system B2B), i jednocześnie nie gorszych niż: 1. Maszyna serwerowa bazodanowa - 1 sztuka - ilość procesorów min. 2, - ilość rdzeni min. 6, - taktowanie min. 2 GHz, - ilość RAM min. 32 GB, - powierzchnia dyskowa- min. 1 TB - napęd optyczny, - zasilacz, - typ obudowy rack, - system efektywnego zarządzania energią 2. Maszyna serwerowa terminalowa - 1 sztuka - ilość procesorów min. 1, - ilość rdzeni min. 6, - taktowanie min. 2 GHz, - ilość RAM min. 8 GB, - powierzchnia dyskowa- min. 200GB, - napęd optyczny, - zasilacz, - typ obudowy rack, - system efektywnego zarządzania energią 3. Maszyna serwerowa analityczna - 1 sztuka - ilość procesorów min. 2, - ilość rdzeni min. 6, - taktowanie min. 2 GHz, - ilość RAM min. 32 GB, - powierzchnia dyskowa min. 500GB, 3

4 - napęd optyczny, - zasilacz, - system efektywnego zarządzania energią, - typ obudowy rack 4. Urządzenie podtrzymujące zasilanie serwera (UPS) - 3 sztuki - typ obudowy rack, - wydajność min. 1,5KVA, - napięcie 230V 5. Przełącznik sieciowy (switch) - 3 sztuki - liczba portów COMBO min. 4 - liczba portów 1000BaseT min prędkość magistrali wewnętrznych min. 70 Gb/s - przepustowość min. 40 mpps 6. Szafa serwerowa - 1 sztuka - typ obudowy - rack - wysokość użytkowa min. 20 U - drzwi wyposażone w zamek 7. Stacja robocza (komputer + monitor + klawiatura) - 15 sztuk - procesor min. dwurdzeniowy, - taktowanie min. 2 Ghz, - pamięć RAM min. 4GB, - dysk twardy min. 250 GB, - matryca monitora min. 15", - klawiatura typu QWERTY 8. Oprogramowanie - system informatyczny klasy ERP tworzący rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (dla min. 20 użytkowników) - 1 sztuka Oprogramowanie to tworzyć będzie rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B i jako narzędzie wykorzystywane w przedsiębiorstwie ma przyczynić się do osiągnięcia zakładanych celów projektu. Planowane do wdrożenia rozwiązania informatyczne znacząco usprawnią realizację procesów biznesowych zachodzących między spółką i jej stałymi partnerami handlowymi. Specyfikację systemu B2B przedstawiają poniżej funkcjonalności planowanych rozwiązań informatycznych dotyczących automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw, a systemem spółki. System B2B w przypadku firmy Zamawiającego będzie się opierał na działaniu konkretnych modułów, do których puli należą m.in. następujące funkcjonalności niezbędne do obsługi procesów biznesowych: Sprzedaż Są to kluczowe moduły w systemie, ponieważ odnoszą się do kompleksowej obsługi sprzedaży. W kontekście relacji B2B mają one o tyle znaczenie, że z jednej strony pozwolą na współpracę z modułem obsługi magazynów wewnętrznych jako determinujących potrzebę dokonywania zamówień do partnerów dostawców, a z drugiej strony pozwolą na sprawdzenie szczegółowych danych, które wykorzystane przez moduł analityczny pozwolą na świadczenie na rzecz partnerów-odbiorców zaawansowanych usług elektronicznych automatycznego przetwarzania danych. Co więcej, rozwiązania on-line owej sprzedaży wiązać się będą także z możliwościami zautomatyzowania tego procesu w sytuacjach obsługi partnerów- odbiorców przez handlowców, 4

5 którzy wykorzystują urządzenia mobilne. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Zamówienia Dzięki tym modułom możliwy jest sprawny obieg i automatyczne generowanie wszystkich dokumentów potrzebnych przy składaniu zamówienia z wykorzystaniem aktualnych cenników pobranych od partnerów dostawców. Na podstawie zamówienia tworzone są jednocześnie faktury, czy też dokumenty magazynowe u partnera, które następnie będą mogły być zaciągane do systemu spółki w drodze elektronicznej wymiany danych. Dokumenty powstające w ramach tego modułu mogą być ze sobą powiązane tak, aby maksymalnie usprawnić odnoszące się do nich procesy biznesowe. Funkcjonalność ta jest dodatkowo istotna w świetle obecnych przepisów o podatku VAT, które od r. nakładają na Przedsiębiorcę obowiązek zapłacenia podatku VAT z chwilą wydania towaru, a nie jak to było do tej pory- z chwilą wystawienia faktury. Obsługa magazynów wewnętrznych Ta funkcjonalność pozwala również na pracę z możliwością alokacji towarów poprzez magazyny wewnętrzne na wiele lokalizacji co jest istotne chociażby ze względu na partnera którym jest operator logistyczny dysponujący towarem należącym do spółki według jej dyspozycji. Monitorowanie ruchu/obrotu pozwala lepiej prowadzić gospodarkę magazynową i dokonywać zamówień w razie przekroczenia bezpiecznych limitów stanów magazynowych. Informacje te dostarczają również cennych danych marketingowych oraz logistycznych. Analityka i rozwiązania typu Business Intelligence Jest to element oprogramowania, który ma na celu gromadzenie i wykorzystywanie do różnorodnych analiz kluczowych dla Zamawiającego danych, co w znacznej mierze usprawnia zarządzanie podmiotem oraz pozwala opierać podejmowane decyzje na aktualnych i wiarygodnych danych. Dzięki danemu modułowi, możliwe jest dokonywanie wieloaspektowych analiz i prognoz, co do dalszych strategicznych działań przedsiębiorstwa. Jednocześnie moduł ten umożliwia analizowanie warunków handlowych z konkretnym kontrahentem, uwzględniając przy tym historię kontaktów biznesowych. Szczególnie istotną cechą będzie możliwość automatycznego zaawansowanego przetwarzania danych, które pozwolą na świadczenie usług na rzecz partnerów-odbiorców w zakresie danych marketingowych oraz optymalizacji logistycznych wykorzystujących autorski algorytm, według którego następować będzie zaawansowane przetwarzanie danych pochodzących z różnych źródeł (od partnerów odbiorców, od partnera- operatora logistycznego oraz danych posiadanych przez spółkę). Administrowanie dostępem systemowym Funkcjonalności odnoszące się do działania wskazanych modułów zapewniają dostęp do systemu wszystkim osobom/działom/partnerom upoważnionym do tego oraz jednoczesne zarządzanie i monitoring uprawnień. Przyczynia się to do usprawnienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa obsługiwanych danych. Oprócz tego, ma zostać zagwarantowana elektroniczna wymiana danych pomiędzy poszczególnymi kontrahentami. Dane dostępne w formatach adekwatnych do wymogów systemu klasy ERP (np. XML, CSV, XLS, TXT) będą mogły być wykorzystywane, aby zawarte w nich dane wykorzystać do wygenerowania innych dokumentów na ich podstawie. Przeglądarkowy dostęp do systemu Moduł ten funkcjonuje jako zdalny, przeglądarkowy dostęp do systemu, który umożliwia stronom danej transakcji dostęp do wszystkich funkcji usprawniających obsługę zlecenia i sprawną wymianę niezbędnych informacji w zakresie udostępnianych uprawnień. Jego praca pozwoli np. na pobieranie raportów marketingowych, będących efektem świadczenia zaawansowanych usług elektronicznego automatycznego przetwarzania danych, a także pobór dokumentów magazynowo-księgowych, czy też podgląd danych dotyczących zamówień zrealizowanych u danego użytkownika/partnera. 5

6 Modelowanie procesów i interfejs programistyczny Funkcjonalność realizowana przez wspomniane moduły ma zapewnić skalowalność zastosowanych w systemie rozwiązań; zapewnić rozbudowę funkcjonalności i zagwarantować tzw. otwartą architekturę programistyczną np. poprzez umożliwienie realizacji kolejnych procesów w przyszłości. Funkcjonalność ta zapewnia skalowalność, gdyż umożliwia dostęp do systemu nowym partnerom, nowym użytkownikom, czy też umożliwia realizację nowych procesów. Wskazane funkcjonalności systemu B2B zapewnią jego efektywne działanie, w szczególności elektroniczną wymianę danych i automatyzację 8 realizowanych w przedsiębiorstwie kluczowych procesów biznesowych do których należą: Aktualizacja cenników Funkcjonalność umożliwi wymianę m.in. aktualnych cenników w formie elektronicznej z zachowaniem nomenklatury stosowanej przez partnerów, będących dostawcami dla spółki. Oznacza to, iż nawet jeśli ten sam produkt zostanie wprowadzony do systemu pod różnymi nazwami, odpowiednie rozwiązania systemowe umożliwią jego rozpoznanie i skojarzenie z nomenklaturą wykorzystywaną w spółce. Funkcjonalność ta jest bardzo istotna z punktu widzenia olbrzymiej ilości asortymentu oferowanego przez Spółkę (około tysiąca pozycji asortymentowych). Odpowiednie rozwiązania systemowe umożliwią aktualizację cenników artykułów znajdujących się w ofercie partnerów biznesowych, którzy są dostawcami (opakowań dla żywności i materiałów opakowaniowych dla przemysłu) dla Zamawiającego jak i odbiorcami Zamawiającego. Dzięki dostępowi do bieżącego katalogu ofertowego partner będący odbiorcą w relacji handlowej otrzyma informację o aktualnych cenach. Funkcjonalność ta wyeliminuje konieczność każdorazowego składania zapytań ofertowych w postaci maili, faksów czy też rozmów telefonicznych z potencjalnymi lub obecnymi kontrahentami. Dotychczas kontakt z poszczególnymi partnerami Zamawiającego odbywał się również za pośrednictwem spotkań z przedstawicielem handlowym partnera. Przybierało to formę czasochłonnych spotkań, podczas których prezentowana była aktualna oferta firmy wraz z bieżącymi promocjami na konkretne artykuły. Omawiana funkcjonalność ma niebagatelne znaczenie mając na uwadze, że oferta partnerów biznesowych Zamawiającego, jak i jego samego jest niezwykle szeroka i ulega stosunkowo częstej modyfikacji ze względu na indywidualne parametry zamówień składanych przez klientów. Dzięki realizacji niniejszego projektu, Zamawiający (jako odbiorca i dostawca) będzie mógł otrzymywać (od dostawców) lub wygenerować (dla odbiorców) informacje o cennikach automatycznie w wersjach elektronicznych. W przypadku pojawienia się nowych artykułów, system zaktualizuje bazę danych dodając do niej nowe pozycje. Zabieg ten znacznie odciąży zasoby osobowe każdego z partnerów, redukując nakłady czasu pracy potrzebne do obsłużenia funkcjonalności, a jednocześnie umożliwi automatyczny dostęp do cenników z aktualnymi cenami i promocjami. Po zweryfikowaniu bieżącej oferty SWJ SYSTEM lub partner będzie mógł wybrać wariant najkorzystniejszy dla siebie (najniższa cena asortymentu, najbardziej atrakcyjne promocje etc.), również w kontekście optymalizacji logistycznejco przełoży się na poziom oszczędności i zysku z prowadzonej działalności. Funkcjonalność zapewni elektroniczną wymianę danych, której efektem będzie także całkowita eliminacja papierowego obiegu dokumentów. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM- Customer Relationship Management) w tym ofertacja Funkcjonalność ta zapewnia kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie relacjami z klientami, wspomaganie wszystkich faz kontaktu klienta z organizacją. Interaktywny, operatywny i analityczny system CRM zapewnia uniezależnienie standardu obsługi klienta od kanału komunikacji (obsłużenie wszystkich możliwych kanałów kontaktu klienta z organizacją); gromadzenie i udostępnianie informacji o kliencie i produktach, które umożliwiają jego wszechstronną i pełną obsługę; analizę klientów i ich zachowań (jak np.: wielowymiarowa segmentacja klientów, analiza wartości klientów, analiza lojalności, analiza koszykowa). System umożliwi krótszy cykl sprzedaży; ograniczenie kosztów administracyjnych; wpływ na sprawozdawczość i szybszy czas realizacji; wzrost sprzedaży i zwiększenia retencji klienta. W rezultacie, 6

7 pozwoli na zwiększanie przychodów poprzez przechwytywanie nowych klientów, utrzymanie istniejących, a to wszystko dzięki lepszemu zarządzaniu ich działalnością. Dzięki integracji z innymi modułami (zwłaszcza aktualizacji cenników) od dostawców SWJ SYSTEM będzie w stanie dokonać najbardziej aktualnej wyceny i przedstawić w sposób zautomatyzowany ofertę na dystrybuowane przez siebie towary, z uwzględnieniem rabatów, rodzajów płatności, itp. przynależnych danemu partnerowi. Rozwiązanie pozwoli na eliminację papierowego obiegu dokumentów. Złożenie zamówienia przez partnera Dzięki omawianej funkcjonalności nastąpi automatyzacja wymiany danych w związku ze złożeniem zamówienia przez odbiorcę (partnera). Największym udogodnieniem będzie możliwość szybkiego dostępu do dokumentów zamówieniowych w wersjach elektronicznych, które będą rozumiane przez każdy z systemów (Zamawiającego i poszczególnych partnerów odbiorców) oraz ustalenia cen i warunków handlowych przeznaczonych dla danego zamówienia składanego przez odbiorcę (partnera). Systemy partnerów - odbiorców będą w stanie eksportować oraz importować dokumenty do plików w różnych formatach (będących standardami dla zaawansowanych systemów klasy ERP) - systemy posiadane przez partnerów nie będą stanowiły ograniczeń na tym polu. Substytucyjnym rozwiązniem będzie także możliwość składania zamówień bezpośrednio do systemu spółki poprzez udostępnione narzędzie z poziomu przeglądarki po wdrożeniu zaawansowanego oprogramowania klasy ERP. Odbiorca będzie miał automatyczny dostęp do aktualnej oferty produktowej dostawcy (Zamawiającego), co wyeliminuje konieczność wpisywania danych ręcznie do plików tekstowych, celem złożenia zamówienia. Wyeliminowane zostaną błędy wynikające z wprowadzenia nieprecyzyjnych, bądź nieprawidłowych informacji. Jednocześnie SWJ SYSTEM będzie w stanie udostępnić zamowienie w formacie umożliwiającym jego dalsze przetworzenie we własnym systemie partnerowi, a tym samym wyeliminowany zostanie proces przepisywania danych dostarczanych obecnie w różnych formatach. Wyeliminowane zostaną tym samym błędy powstające w wyniku ustnego, bądź pisemnego składania zamówień z obszernego i zróżnicowanego katalogu produktów. Obecnie bardzo często zamówienia składane są przez odbiorcę telefonicznie, i bez potwierdzeń w formie papierowej, co skutkuje niekiedy chaosem oraz brakiem należytej koordynacji działań zakupowych i nie wpływa korzystnie na optymalizację stanów magazynowych, a także generuje zbędne koszty wynikające z reklamacji niezgodności dostaw z zamówieniem. Dzięki wdrożeniu systemu ERP opisany powyżej proces zostanie zmodyfikowany i uproszczony. Dane z zamówienia będą zapisywane w formacie, który umożliwi ich migrację, a także dalsze przetwarzanie w toku obsługi zamówienia. Tym samym zostanie zapewniona spójność zawartych danych na linii dystrybutor (Zamawiający) odbiorca (poszczególni partnerzy) oraz dystrybutor (Zamawiający) operator logistyczny. Rozwiązanie pozwoli na całkowitą eliminację papierowego obiegu dokumentów. Potwierdzenie zamówienia i statusu jego realizacji Zarówno w odniesieniu do odbiorców, jak i dostawców możliwe będzie uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia, co pozwoli zweryfikować, czy zlecenie zostało prawidłowo przekazane i czy nie jest obarczone pomyłką. Odbiorca takiego komunikatu uzyska pewność, że zamówienie poddane zostanie realizacji, co pozwoli skrócić czas realizacji zamówienia oraz wyeliminować błędy komunikacji, które oznaczać mogą dodatkowe koszty. Ponadto przejście zamówienia na kolejne etapy będzie informacją o jego realizacji zgodnie z przyjętymi terminami dostawy. Czynniki te wpłyną korzystnie na konkurencyjność spółki i jej partnerów, a w konsekwencji przełożą się na wzrost sprzedaży. Rozwiązanie pozwoli na całkowitą eliminację papierowego obiegu dokumentów. Zaopatrzenie - złożenie zamówienia przez Zamawiającego Dzięki omawianej funkcjonalności nastąpi automatyzacja wymiany danych w związku z zaopatrzeniem czyli ze składaniem zamówienia przez Zamawiającego. Największym udogodnieniem będzie możliwość szybkiego poboru dokumentów w wersjach elektronicznych, które potencjalnie będą mogły być rozumiane przez każdy z 7

8 systemów (Zamawiającego i poszczególnych partnerów dostawców) oraz ustalenia cen i warunków handlowych a także logistycznych przeznaczonych dla danego zamówienia składanego przez Zamawiającego. Systemy partnerów - odbiorców będą w stanie eksportować oraz importować dokumenty do plików w różnych formatach (będących standardami dla zaawansowanych systemów klasy ERP) - systemy posiadane przez partnerów nie będą stanowiły ograniczeń na tym polu. Substytucyjnym rozwiązaniem będzie także możliwość składania zamówień bezpośrednio do systemu spółki poprzez udostępnione narzędzie z poziomu przeglądarki po wdrożeniu zaawansowanego oprogramowania klasy ERP. Odbiorca będzie miał automatyczny dostęp do aktualnej oferty produktowej dostawcy (Zamawiającego), co wyeliminuje konieczność wpisywania danych ręcznie do plików tekstowych, celem złożenia zamówienia. Moduł zamówień będący częścią planowanego do nabycia oprogramowania będzie zapewniał możliwość automatycznego wyboru dostawcy danej partii artykułów będących przedmiotem zamówienia bezpośrednio z cenników dostawcy, ponieważ ich format będzie już uprzednio zaczytany przez system. Wyeliminowane zostaną zatem błędy wynikające z wprowadzenia nieprecyzyjnych, bądź nieprawidłowych informacji. Jednocześnie dostawca będzie mógł pobrać od firmy SWJ System zamówienie w formacie umożliwiającym jego dalsze przetworzenie we własnym systemie, tym samym wyeliminowany zostanie proces powielania danych. Wyeliminowane zostaną tym samym błędy powstające w wyniku ustnego, bądź pisemnego składania zamówień z obszernego i zróżnicowanego katalogu produktów. Obecnie bardzo często zamówienia składane są przez Beneficjenta telefonicznie i bez potwierdzeń w formie papierowej, co skutkuje niekiedy chaosem i brakiem należytej koordynacji działań zakupowych. Nie wpływa to korzystnie na optymalizację stanów magazynowych (dostawy odbiegające od intencji). Moduł umożliwi wprowadzanie bezpośrednio do systemu B2B danych związanych z zamówieniami przekazywanymi do partnerów-dostawców. System zapewni elektroniczny obieg danych i dokumentów,. Oznacza to, że raz wprowadzone dane będą mogły być wykorzystywane gdyż proces zaopatrzenia dzięki integracji z modułem zamówień spływajacych od odbiorców i zaawansowaną automatyzacją przetwarzania danych w praktyce wyeliminuje potrzebę wprowadzania tych danych przez pracowników SWJ SYSTEM. Dzięki wdrożeniu systemu ERP proces zaopatrzenia zostanie zmodyfikowany i uproszczony. Dane z zamówienia będą zapisywane w formacie, który umożliwi ich migrację. Tym samym zostanie zapewniona spójność zawartych danych na linii Zamawiający dostawca (poszczególni partnerzy) operator logistyczny. Rozwiązanie pozwoli na całkowitą eliminację papierowego obiegu dokumentów. Przesłanie dokumentacji transportowo-magazynowej Wdrożenie oprogramowania, które pozwoli na automatyczny obieg informacji między partnerami biznesowymi umożliwi wystawianie dokumentów transportowo- magazynowych (m.in. dokumenty WZ, listy przewozowe) bez konieczności wielokrotnego manualnego wprowadzania tych samych danych. Podstawowe funkcje, które będzie spełniało omawiane rozwiązanie to: automatyczna obsługa danych wchodzących do systemu z zewnętrz; korzystanie z raz wprowadzonych danych na potrzeby wygenerowania konkretnego dokumentu transportowo - magazynowego; korzystanie z dokumentów w systemie bez konieczności ich wydruku. Z uwagi na znaczną ilość składanych zamówień, generowane są liczne dokumenty transportowo-magazynowe. System umożliwi pobranie danych z zakresu zawartości określonego dokumentu transportowo-magazynowego tj. bez konieczności ich czasochłonnego i naznaczobego dużym ryzykiem powstawania błędu przepisywania. Moduł ten ma szczególne znaczenie w przypadku zamówień realizowanych na raty. Bowiem do każdej wysyłanej partii zamówienia wystawiany jest dokument WZ/ list przewozowy. Moduł ten pozwoli uporządkować przepływ dokumentów magazynowych dotyczących zamówień zwłaszcza wysyłanych partiami. Dzięki temu modułowi informacje i dokumenty wprowadzane do systemu będą korelować z danymi związanymi z generowaniem faktur i dokumentów księgowych. Dzięki tej funkcjonalności przedmiotem elektronicznej wymiany danych będzie zakres zawartości każdego transportu, aczkolwiek uwarunkowania celne nie pozwolą w tym przypadku na całkowitą eliminację papierowego obiegu dokumentów. Funkcjonalność ta ma ogromne znaczenie dla Zamawiającego, ponieważ z uwagi na ilość poszczególnych zamówień oraz ich rozmiar dotychczasowe generowanie dokumentów stanowiło czasochłonne zajęcie (szczególnie wobec faktu obsługi części dostaw przez operatora logistycznego). 8

9 Przesłanie dokumentacji księgowej Wdrożenie oprogramowania, które pozwoli na automatyczny obieg informacji między partnerami biznesowymi umożliwi wystawianie dokumentów księgowych (m.in. faktury) bez konieczności wielokrotnego manualnego wprowadzania tych samych danych. Podstawowe funkcje, które będzie spełniało omawiane rozwiązanie to: automatyczna obsługa danych wchodzących do systemu z zewnętrz; korzystanie z raz wprowadzonych danych na potrzeby wygenerowania konkretnego dokumentu księgowego. Z uwagi na znaczną ilość składanych zamówień, generowane są liczne dokumenty księgowe (faktury). System umożliwi pobranie danych z zakresu zawartości określonego dokumentu księgowego. Do dokumentacji księgowej odnoszącej się do poszczególnych partnerów będą mieli dostęp również upoważnieni pracownicy partnera, co znacznie usprawni proces. Moduł ten umożliwi pełną kontrolę poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym, w tym również kontrolę kosztów. Informacje zawarte w tych dokumentach księgowych będą przedmiotem elektronicznej wymiany danych. Dzięki tej funkcjonalności wszystkie dokumenty wystawione w innych modułach (związanych z procesami poprzedzającymi fakturowanie) będą od razu widoczne w module księgowym. Dostępna będzie funkcja przeglądania historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem, jak również wglądu w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego. Z uwagi na współpracę z partnerem z zagranicy, aplikacja da możliwość prowadzenia rozliczeń wielowalutowych. Możliwa będzie elektroniczna wymiana danych, np. w zakresie rozliczania zamówień (faktury), co wyeliminuje potrzebę ręcznego ich wprowadzania dla każdej ze stron. Funkcjonalność ta ma ogromne znaczenie dla Zamawiającego, ponieważ z uwagi na ilość poszczególnych zamówień oraz ich rozmiar dotychczasowe generowanie dokumentów księgowych stanowiło czasochłonne zajęcie. Funkcjonalność ta nie tylko przyczynia się do sprawnego wystawiania dokumentów, ale również ma przełożenie na ich prawidłowość i zgodność z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (odpowiednie moduły są kompatybilne z legislacyjnymi aktualizacjami). Zaawansowana usługa elektroniczna automatycznego przetwarzania danych marketingowych Po wdrożeniu tej usługi każdemu upoważnionemu do tego uprzednio klientowi zostanie możliwość korzystania z algorytmu do wygenerowania wieloprzekrojowych szczegółowych analiz odnoszących się do preferowanej informacji dotyczącej empirycznych danych marketingowych. Klienci korzystający z usługi to producenci lub importerzy, których towary sprzedawane są przez firmę SWJ SYSTEM. W związku z tym Zamawiający dysponuje informacjami odnośnie popytu na określone wyroby produkowane przez swoich klientów. Jednak kluczową różnicą między udostępnieniem jedynie informacji o ilości sprzedanego towaru jest to, iż usługa automatycznego przetwarzania danych pozwoli na dokonanie dodatkowych operacji na tych danych. Wynikiem tego będą m.in. raporty pozwalające obserwować kształtujące się trendy i zależności oraz ewentualnie ekstrapolować je w kontekście prognoz sprzedażowych. Warto nadmienić, iż uzyskiwane wyniki nie byłyby dostępne przy standardowych dotychczasowych metodach obróbki danych. 9. Oprogramowanie - system operacyjny dla serwera (dla min. 20 użytkowników) - 3sztuki Oprogramowanie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania nabywanych w ramach projektu maszyn serwerowych, tj. obsługi i zarządzania infrastrukturą informatyczną, a także konfiguracji względem systemu ERP i baz danych. Oprogramowanie niezbędne do obsługi oraz zarządzania zasobami danych zapisywanych i archiwizowanych na nabywanym w ramach inwestycji serwerze. System ma stanowić platformę, na której pracować będzie system B2B. Oprogramowanie jako komplet licencyjny (różni dostawcy stosują różne sposoby licencjonowania) musi być dostosowane do obsługi przez min. 20 użytkowników oraz gwarantować optymalną pracę urządzeń serwerowych i umożliwiać użytkownikom spoza centrali dostęp do danych za pośrednictwem serwera. Stworzenie właściwych warunków pracy jest konieczne celem utrzymania kontroli nad pracą urządzeń, które będą warunkować zachodzące zautomatyzowane procesy biznesowe. Przedmiotowe oprogramowanie musi zapewniać dostępność do 9

10 infrastruktury oraz elastyczność ustawień konfiguracyjnych. Wymagania techniczne: - rodzaj systemu serwerowy - wersja - 64 bitowa, - liczba użytkowników min. 60, - możliwość łączności dla użytkowników z zewnątrz, - polska wersja językowa. 10. Oprogramowanie bazodanowe (dla min. 20 użytkowników) - 3 sztuki Oprogramowanie to jest niezbędne do komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Program ten jest potrzebny, aby zapewnić dostęp na poziomie bazy wszystkim użytkownikom systemu, stąd też w ramach projektu zostało przewidziane, że jako komplet licencyjny (różni dostawcy stosują różne sposoby licencjonowania) musi być dostosowane do obsługi przez 20 użytkowników zapewniając możliwość łączności także dla użytkowników z zewnątrz. Zakup nieodłącznie związany z prawidłowym funkcjonowaniem nowego rozwiązania stanowi platformę, na której pracować będzie system B2B. Zamawiający zakłada w ramach tego systemu dostosowanie do obsługi przez 20 użytkowników, co podyktowane jest skalą i charakterem działalności przedsiębiorstwa i ma stanowić rozwiązanie kompleksowe. Specyfikacja: - zgodność z rozwiązaniami z rozwiązaniami technologicznymi typu SQL, - wersja - 64 bitowa. 11. Instalacja infrastruktury technicznej (sprzętowej) Usługa ma na celu prawidłowe złożenie nabywanych środków trwałych, stanowiących platformę, na której pracować będzie system B2B (podstawowa infrastruktura techniczna/informatyczna niezbędna dla wdrożenia systemu informatycznego) i zainstalowanie ich w obrębie istniejącej serwerowni. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 3 roboczodni. 12. Instalacja oprogramowania Usługa pozwoli na instalację nabywanego oprogramowania na nabywanych środkach trwałych oraz posiadanych zasobach technicznych, które zostaną wykorzystane w ramach projektu. Zainstalowane oprogramowanie stanowić będzie platformę, na której pracować będzie system B2B (podstawowa infrastruktura informatyczna niezbędna dla wdrożenia systemu informatycznego). ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 5 roboczodni. 13. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera bazodanowego Dzięki usłudze możliwe będzie odpowiednie sparametryzowanie pracy serwera bazodanowego względem zainstalowanego oprogramowania. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 2 roboczodni. 14. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera terminalowego Dzięki usłudze możliwe będzie odpowiednie sparametryzowanie pracy serwera terminalowego względem zainstalowanego oprogramowania i połączeń ze strony użytkowników i partnerów. ramach zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia określa się na poziomie ok. 2 roboczodni. 15. Konfiguracja infrastruktury technicznej (sprzętowej) w zakresie serwera analitycznego Usługa umożliwi odpowiednie sparametryzowanie pracy serwera bazodanowego względem zainstalowanego 10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 Raciszyn, 14.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 na wykonanie materiałów promocyjnych służących do informowania o udziale finansowym środków budżetu UE Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Hempis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Demczyka 16-28, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-26-02-615, Regon 592255661

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo