Opis zmian w środkach do dyspozycji Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w środkach do dyspozycji Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych"

Transkrypt

1 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Opis zmian w środkach do dyspozycji Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie OGÓŁEM Zwiększa się dochody w związku z realizacją wizyty przygotowawczej programu Comenius - DZB/4/IW projekt "Europejskie jedzenie smaczne i zdrowe". W związku z realizacją dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na zadaniu DWB/5/UW/RW pn. "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego", a także na pokrycie zmniejszeń w planie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży pozostałych nieruchomości oraz renty planistycznej Zmniejsza się planowane dochody w związku z brakiem nabywców na planowaną do sprzedaży DWM/1/PO nieruchomość położoną przy ul. Weneckiej 9. Nieruchomość ta została zaplanowana do sprzedaży 2 w 213 roku. W związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób DWB/6/OP prawnych zwiększa się planowane dochody o kwotę 42 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na zadaniach pn. "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego", "Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych" oraz "Obsługa informatyczna". 42 W związku z realizacją dochodów z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych DWB/1/PN zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na zadaniu pn. "Dotacje dla niepublicznych DWB/5/UW/RW Zmniejsza się planowane dochody z tytułu renty planistycznej. 25 W związku z przekazaniem podmiotów z podatku od nieruchomości od osób prawnych do Biura DWB/1/PN Podatków i Egzekucji m. st. Warszawy w 212 roku zmniejsza się dochody z tego tytułu o łączną kwotę zł. Jednocześnie wnosi się o zwiększenie środków wyrównawczych w w/w kwocie. W 212 roku przekazane zostały następujące podmioty: 1. Agmet Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. 2. Enco Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. 3. Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. 4. Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. 5. Coca - Cola HBC Polska Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie OGÓŁEM I TRANSPORT I KOMUNIKACJA B/I/2/4 Oświetlenie ulic - zadanie B/I/2/4/2 Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg Klasyfikacja: rozdział: 915 II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali II/ mieszkalnych - program 3 B/II/3/1 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 8 Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. B/II/3/3 Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 74 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. B/II/3/4 Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4 11 Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1

2 Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. 2

3 II/4 Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - B/II/4/ zadanie 1 Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadania pn. "Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych". B/II/4/2 Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział: 75 II/5 Pozostały zasób komunalny - program B/II/5/6 Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadania pn. "Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych". III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA III/1 Utrzymanie porządku i czystości - program B/III/1/4 Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 2 78 Klasyfikacja: rozdział: 93 Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - B/III/1/ zadanie 1 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 19 3 Klasyfikacja: rozdział: 95, 96, 97 III/2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program B/III/2/3 Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 677 Klasyfikacja: rozdział: 91 W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadań pn."dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych","dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego", "Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych" oraz "Obsługa informatyczna". III/3 Tereny zielone - program B/III/3/1 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 94 B/III/3/2 Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 616 B/III/3/3 Utrzymanie parków - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: B/III/3/5 Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 3 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 3 3

4 Klasyfikacja: rozdział: 94 4

5 III/4 Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program B/III/4/3 Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy 1 5 Klasyfikacja: rozdział: 13 W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadania pn. "Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych". B/III/4/6 Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 18 8 Klasyfikacja: rozdział: 995 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1 B/V/1/1 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 814, 816 B/V/1/1/1 Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki w kwocie zł do zadania pn. "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego"; pozostałą kwotę 12 zł przenosi się na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli. B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Zwiększa się środki z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. B/V/1/3 Prowadzenie oddziałów "" w szkołach podstawowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 813 B/V/1/3/2 Dotacje dla niepublicznych oddziałów "" w szkołach podstawowych Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 811 B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. B/V/1/4/2 Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Zwiększa się środki z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych. B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 811 B/V/1/6/1 Prowadzenie publicznych gimnazjów Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne. B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 411 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 411 B/V/1/8 Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 812 B/V/1/8/2 Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących. B/V/1/12 Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 813 B/V/1/12/2 Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

6 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania liceów ogólnokształcących". B/V/1/21 Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 8541 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadania pn. "Prowadzenie publicznych szkół podstawowych" oraz "Prowadzenie publicznych gimnazjów". B/V/1/29 Dowożenie uczniów do szkół - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 8113 Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 V/2/9 Realizacja programów edukacyjno-oświatowych - zadanie 9 B/V/2/9/2 Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej Klasyfikacja: rozdział: 8195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększa się środki z przeznaczeniem na koszty podróży służbowej oraz ubezpieczenie wyjazdu w ramach wizyty przygotowawczej programu Comenius - projekt "Europejskie jedzenie smaczne i zdrowe". VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA VI/3 Pomoc społeczna - program B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: W związku z oszczędnościami przenosi się środki do zadania inwestycyjnego pn."budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I"; ogólna kwota zwiększania na zadaniu inwestycyjnym wynosi 378.zł (pozostałe środki przesuwane są pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi) zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów prac związanych z adaptacją pomieszczeń usługowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (m.in. dokumentacja zamienna, roboty budowlane, zakup rolet oraz drzwi antywłamaniowych). VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA VIII/1 Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1 B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu 3 Klasyfikacja: rozdział: 9264 Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup granulatu w celu cyklicznego uzupełniania, służacego do wypełniania sztucznej trawy na boiskach przy ul. Światowida 56 oraz na boisku "SYRENKA"; regularne uzupełnianie wypełnienia sztucznej trawy wydatnie przedłuża żywotność nawierzchni oraz wływa na jakość płyty boiska. X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 B/X/2/2/3 Obsługa informatyczna Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy 35 Klasyfikacja: rozdział: 7523 Zwieksza się wydatki z przeznaczeniem na zakup komputerów, monitorów i akcesoriów komputerowych. XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej - program B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy 1 5 Klasyfikacja: rozdział: 7523 Zwiększa się wydatki z pzrzeznaczeniem na zapłatę kosztów egzekucyjnych - kwot wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu zaległości podatkowych. Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział:

7 Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku z weryfikacją aktów notarialnych na potrzeby naliczenia opłat z tytułu renty planistycznej. 7

8 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa Modernizacja ul. Pułaskiego Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę 4.zł oraz w roku 213 również o 4.zł. Zmniejszenie środków wynika ze znacznie mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania wraz z regulacją gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa ul. Ścieżka Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę 432.zł oraz zwiększenie w roku 213 o 4.zł. Zmniejszenie środków wynika z mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania wraz z regulacją gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa ul. Brzeziny od ul. Białołęckiej Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę 17.zł oraz w roku 213 o kwotę 18.zł. Zmniejszenie środków wynika ze znacznie mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania wraz z regulacją gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa ul. Orchowieckiej Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę 26.zł. Zmniejszenie środków wynika ze znacznie mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania wraz z regulacją gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa zatok parkingowych w ul. Strumykowej Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę zł. Zmniejszenie środków wynika ze znacznie mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania. Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa chodnika w ul. Calineczki Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę 4.356zł. Kwota zmniejszenia to kwota pozostająca na zadaniu po zawarciu wszystkich niezbędnych umów. Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa ul. Wilkowieckiej Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę zł, ponieważ nie ma możliwości uregulowania własności części nieruchomości w oparciu o przepisy art. 538 lub art. 713 Kodeksu Napoleona. Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 8/12

9 Budowa ul. Połączonej Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach Wnosi się o zwiększenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę zł, ponieważ Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje odmowne o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Warszawa Białołęka nieruchomości zajętych pod część ul. Połączonej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku. Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa oświetlenia w ul. Oleńki Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę zł. Zmniejszenie środków wynika z mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania. Klasyfikacja: rozdział 915 Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę 8.43zł. Kwota zmniejszenia to kwota pozostająca na zadaniu po zawarciu wszystkich niezbędnych umów. Klasyfikacja: rozdział 915 Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę zł. Kwota zmniejszenia to kwota pozostająca na zadaniu po zawarciu wszystkich niezbędnych umów. Klasyfikacja: rozdział 915 Przebudowa ul. Skarbka z Gór Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o zł. Środki pozostające na zadaniu przeznaczone są na wykup gruntów od osób fizycznych pod przebudowę ul.skarbka z Gór. Wnioskowana do zdjęcia kwota przeznaczona jest na wypłatę odszkodowania Wspólnotom Mieszkaniowym za nieruchomości przejęte pod ul.skarbka z Gór w trybie art.98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami co nie jest możliwe do realizacji w roku bieżącym. W/w wypłaty realizować będzie Biuro Gospodarki Nieruchomościami, które będzie je ustalało i wypłacało. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Program budownictwa mieszkaniowegoi gospodarki nieruchomościami Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I Wnosi się o zwiększenie środków w 212r. o kwotę 378.zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z adaptacją pomieszczeń usługowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (m.in. dokumentacja zamienna, roboty budowlane, zakup rolet oraz drzwi antywłamaniowych). Środki na zwiększenie wartosći zadania w kwocie zł pochodzą ze środków bieżących, które są w dyspozycji OPS, pozostałe środki przesuwane są pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Klasyfikacja: rozdział 75 9/12

10 ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach Wnosi się o zwiększenie środków w 212r. o kwotę 15.zł z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka, lokalizacja ul. Marywilska (poprzedni używany serwer uległ całkowitej awarii). Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział 7523 EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem Wnosi się o zwiększenie środków na zadaniu w 212r. o kwotę zł (środki w kwocie 5.zł przenoszone z zadań bieżacych w dyspozycji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka pozostałe przenoszone między inwestycjami) oraz w roku 214r. o kwotę 3.5.zł (przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi). Środki na zadaniu nie są wystarczające aby zrealizować pełny zaplanowany zakres zadania. Wnioskowane zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, w którym wszystkie złożone oferty przewyższają środki zaplanowane na realizację samej budowy szkoły, oraz pozwoli na realizację wyposażenia szkoły (zostało to wyłączone z przetargu ze względu na brak środków). Klasyfikacja: rozdział 811 Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli Wnosi się o zwiększenie środków w 212r. o kwotę 23.24zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia klimatyzacyjnego 2 szt. do serwerowni i sali gimnastycznej dla jednego z białołęckich przedszkoli oraz zmywarki dla Przedszkola nr 76 ul. Odkryta 18. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: rozdział 814 Zakup kontenera dla potrzeb SP Nr 342 przy ul. Strumykowej 21a na magazyn na sprzęt zmechanizowany do utrzymania czystości Wnosi się o utworzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w roku 212 kwoty w wysokości 17.zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zakupu kontenera do przechowywania maszyn i sprzętu do prac ogrodniczych, zamiatania i odśnieżania w Szkole Podstawowej Nr 342 przy ul. Strumykowej 21 A. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: rozdział 811 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA TERENY ZIELONE Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej - wraz z dojazdem Wnosi się o zmniejszenie środków w 212r. o kwotę 5.zł. Zmniejszenie środków w roku bieżacym dotyczy braku możliwości wykonania do końca roku planowanego dojazdu. Roboty zostaną wykonane w ramach zadania w roku następnym. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział 94 Budowa wieży dla jerzyków Wnosi się o zwiększenie środków w 212r. o kwotę 1.zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umową na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową wieży lęgowej dla jerzyków oraz na wykonanie na wieży dodatkowych zabezpieczeń antygromowych. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział 995 1/12

11 Plan przed zmianami Zmiany Plan po zmianach 11/12

12 Plan przed zmianami Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków Zmiany Plan po zmianach Wnosi się o przeznaczenie na dalszą realizację inwestycji w roku 212 kwoty 69.zł, która umożliwi zakup i montaż na terenie parku urządzenia zabawowego wraz z budową podbudowy, krawężników i bezpiecznej nawierzchni gumowej. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział 94 TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA Program w zakresie sportu i rekreacji Zakupy inwestycyjne dla Białołeckiego Ośrodka Sportu Wnosi się o utworzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w roku 212 kwoty w wysokości 25.zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup maszyny do rozluźniania granulatu z funkcją równania i szczotkowania nawierzchni oraz urządzenie do rozsypywania granulatu dla potrzeb konserwacji boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy przez Białołęcki Ośrodek Sportu (bez konieczności angażowania do tego firm zewenętrznych na zlecenie). Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu Klasyfikacja: rozdział /12

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU BudŜet miasta stołecznego Warszawy na 2011r. URSUS SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA OPOLA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 R... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 4 2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... 5 2.2. OPŁATA SKARBOWA... 6 2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2012r Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach: - dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo