Ginekologiczno Połozniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Polna 33, Poznań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ginekologiczno Połozniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60 535 Poznań"

Transkrypt

1 Załącznik nr Ginekologiczno Połozniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul., Poznań Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z aktualizacjami: - czy klient posiada przedmiotową instrukcję: TAK - data ostatniej aktualizacji: 0/203 - czy w instrukcji zalecenia dotyczące procedur prac pożarowo niebezpiecznych: TAK Zasilanie w wodę ppoż.: - pojedyncze - podwójne - ujęcie własne.. - sieć publiczna Systemy detekcji pożaru: - brak - ręczny (ROP) (liczba) 03 szt. - - Automatyczny (chronione miejsca, budynki) lokalny (chronione miejsca, budynki)... - do portierni - alarm do monitoringu PSR - czy konserwowany i testowany - data, wynik, uwagi). Sieć hydrantów zewnętrznych: - w bezpośrednim otoczeniu - w dopuszczalnej przepisami odległości od Szpitala. - na terenie liczba / rodzaj na terenie liczba / rodzaj.. - sieć niezgodna z obowiązującymi wymogami, brak konserwacji i protokołów badań - sieć zgodna z obowiązującymi wymogami - dostępne odpowiednie protokoły badań - data, wynik, uwagi.. Sieć hydrantów wewnętrznych: - liczba / rodzaj 70 szt / 52mm - liczba / rodzaj 2 szt / 25 mm z wężem półsztywnym - pełna ochrona - częściowa ochrona 20% - sieć niezgodna z obowiązującymi wymogami, brak konserwacji i protokołów badań - sieć zgodna z obowiązującymi wymogami - dostępne odpowiednie protokoły badań październik 202r., wynik - pozytywny, Podręczny sprzęt gaśniczy: - liczba gaśnic 37 szt (typ: GP, GS, GSE) - badania: co 6 miesięcy Wydzielenia pożarowe / strefy: - brak - konstrukcyjne - przestrzenne odległość metrach,.. - aktywacja bram i drzwi pożarowych) Stałe urządzenia gaśnicze - brak - ręczne, wymienić...

2 - automatyczny system, wymienić.. - dostępne odpowiednie protokoły badań - data, wynik, uwagi.. Kontrola palenia tytoniu - procedury na piśmie - brak procedur) Prace pożarowo niebezpieczne - procedury na piśmie - brak procedur Kontrola instalacji elektrycznej - czy kontrolowane: NN, SN, WN - TAK - badanie rezystancji: Pomiary instalacji elektrycznej wykonywane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem Instalacja odgromowa - brak instalacji odgromowej - jest instalacja odgromowa - kontrolowane: maj 202 rok, wynik pozytywny. Organizacja zarządzania bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska: Osoba odpowiedzialna za BHP ISO 800 Osoba odpowiedzialna za PPOŻ Osoba odpowiedzialna za OŚ ISO 400 Magazynowanie odpadów (materace, koce itp.): Miejsca składowania odpadów i sposób ich utylizacji (krótki opis):. Codzienne sprzątanie odpadów i nieczystości Własna spalarnia odpadów Działania wspierane przez kierownictwo Zabezpieczenia pomieszczeń rozdzielni, transformatorów, serwerowni, pomieszczeń UPC: Czy w pomieszczeniach zainstalowana jest czujka pożarowa systemu detekcji pożaru: Czy w pomieszczeniach zainstalowane są stałe urządzenia gaśnicze gazowe: Czy pomieszczenia są wydzielone pożarowo: Czy wszystkie przejścia instalacji przez ściany zabezpieczone są ogniowo certyfikowanymi środkami zabezpieczającymi: (częściowo) Czy w każdym pomieszczeniu znajduje się gaśnica przeznaczona do gaszenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 2

3 Czy w pomieszczeniach panuje porządek i nie znajdują się w nim np. zalegające materiały palne: Zabezpieczenia w pomieszczeniu przelewania cieczy łatwopalnych (alkoholi): Miejsce składowania cieczy łatwopalnych: Bunkier piwnica w Budynku Głównym, brak dostępu osób nieupoważnionych, miejsce przeznaczone do magazynowania odczynników chemicznych. Ilość i rodzaj pojemników używanych do składowania: Ok. 5 pojemników o pojemności 20 l System detekcji informujący o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia cieczy łatwopalnych w pomieszczeniu: Brak Ręczny Automatyczny Alarm lokalny Alarm do portierni Alarm do monitoringu PSP Regularna konserwacja i testy Brak konserwacji i testów Data przeprowadzonego ostatnio przeglądu:.... System wentylacji pomieszczenia: Brak Ręczne Automatyczne Regularna konserwacja i testy Brak konserwacji i testów Liczba wymian powietrza: wymian/godzinę Data przeprowadzonego ostatnio przeglądu:. Czy pomieszczenie wyposażone jest w instalację odprowadzania ładunków elektrostatycznych: Regularne przeglądy i konserwacja Brak przeglądów i konserwacji Data przeprowadzonego ostatnio przeglądu:. Składowanie tlenu: Czy szpital posiada własny zbiornik z ciekłym tlenem przeznaczonym na cele medyczne: Pojemność zbiornika: 0m 3 Ciśnienie przechowywania tlenu w zbiorniku: bar Czy zbiornik z ciekłym tlenem posiada własną instalację ochrony odgromowej: Czy zbiornik z ciekłym tlenem posiada instalację odprowadzania ładunków elektrostatycznych: Czy zbiornik z tlenem jest wyznaczoną strefą zagrożenia wybuchem i posiada pisemnie sporządzoną ocenę zagrożenia wybuchem: Krótki opis przebiegu dostawy i przetłaczania dostarczonego tlenu do zbiornika: 3

4 Dostawy średnio raz w miesiącu cysterną zgodnie z umową na dostawy przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Krótki opis lokalizacji zbiornika z ciekłym tlenem w stosunku do najbliższych budynków: Lokalizacja na terenie Szpitala w centralnym miejscu w pobliżu Budynku G Magazynowanie tlenu w butlach: Ilość i pojemność butli z tlenem: 40l 47 szt, 0 l 0 szt., tlen 5 l 20 szt,. 3 l- 24 szt, 24 szt., 2l po 20 szt..... Krotki opis sposobu składowania i zabezpieczenia butli z tlenem przed upadkiem: Butle magazynowane są w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym oraz wydzielonym od innych budynków. Czy pomieszczenie, w którym znajdują się butle z tlenem jest wydzielone pożarowo: Czy pomieszczenie, w którym znajdują się butle z tlenem posiada instalację elektrostatyczną: Składowanie dwutlenku węgla: Magazynowanie CO 2 w butlach: 27l 6 szt., 5l 4 szt. Krotki opis sposobu składowania i zabezpieczenia butli z tlenem przed upadkiem: Butle w magazynie zabezpieczone są grupami wg rodzaju gazu, butle zabezpieczone są przed upadkiem poprzez specjalne przegrody oraz łańcuchy zabezpieczające przed upadkiem. Czy pomieszczenie w którym znajdują się butle z CO 2 jest wydzielone pożarowo Pomieszczenia piwniczne i poddasza budynków: Czy poddasze jakiegokolwiek z budynków należących do szpitala posiada elementy drewniane Udział procentowy dachów z elementów drewnianych w stosunku do wszystkich dachów budynków szpitala: 35 % Czy piwnice i poddasza wszystkich budynków objęte są ochroną systemu detekcji pożaru: Czy na w piwnicach i na poddaszach budynków składowane są materiały palne (materace, koce itp.): Czy elementy drewniane konstrukcji budynków poddawane są okresowej impregnacji drewna: Nazwa zastosowanego środka impregnującego..... Data ostatnio przeprowadzonej impregnacji Czy zastosowany środek impregnujący posiada certyfikat: Pełna nazwa certyfikatu:.. Protokoły z kontroli stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia przegląd 5 letni /roczne - brak kontroli - kontrolowane - kwiecień 202 roku - wynik pozytywny 4

5 Protokoły z kontroli przewodów kominowych - brak - kontrolowane: maj 202 roku wynik pozytywny Protokoły badań okresowych wydane przez UDT wraz z decyzjami, - brak - kontrolowane: zgodnie ze spisem urządzeń zgłoszonych do UDT w Poznaniu na które są wydane decyzję zezwalające na eksploatację urządzenia. Straż pożarna - odległość do najbliższej jednostki 2 km, ul. Grunwaldzka JRG nr 2 - przewidywany czas dojazdu 3 min. - przeszkody (przejazd kolejowy) brak przejazdów kolizyjnych z zaporami Ochrona i zabezpieczenie zakładu - ogrodzenie: pełne / częściowe - odpowiednie oświetlenie terenu: / nie ręczne /automat - ochrona: straż przemysłowa / agencja ochrony / (9 osób na zmianie dobowej, okres umowy poprzetrgowej od do r., okres ochrony) - patrole zewnętrzne: z potwierdzeniem dokonania iego obchodu przyciski obchodowe : /nie - patrole wewnętrzne z potwierdzeniem dokonania iego obchodu przyciski obchodowe : /nie - system kontroli dostępu: /nie - system antywłamaniowy: / nie / tylko określone pomieszczenia obiekty (wymienić) Apteka Szpitalna, Pomieszczenia Dydaktyki, Pomieszczenia byłej pralni szpitalnej, Budynek Wielofunkcyjny, WOK, BHP, Sekcja Ewidencji i Inw. (pom. Biurowe) ul. Wawrzyniaka 43, Magazyny, Archiwum Szpitala Sumy ubezpieczenia Budynki i budowle:. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, pozostałe środki trwałe: Środki obrotowe:. czy w lokalizacji wysokie składowanie (pow. 4m): pow. w m2.. Najwyższa przewidywana ilość materiałów palnych w tonach:.. Dane budynków wg odrębnego załącznika. Drewniane elementy konstrukcyjne budynku dotyczą budynków nr Budynek Główny A, Budynek Audytoryjny C dachu (belki, krokwie, łaty, jętki) - pokrycie (np. dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka) - pokrycie inne :... ścian stropów - elementy te zostały zabezpieczone w celu zmniejszenia / ograniczenia palności np. impregnacja ogniochronna powłoką pęczniejącą nie. (sposób impregnacji, zastosowany preparat, kiedy przeprowadzona Częściowa impregnacja elementów drewnianych dachu odbyła się w 202 roku nad nowym Oddziałem Izolacyjnym Noworodka 5

6 zabezpieczenie zostało wykonane przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów.. nie. - czy w części budynku z drewnianymi elementami konstrukcji budynków instalacja elektryczna została wykonana z izolacją uniepalnioną (stosowana np. na statkach), częściowo w lokalizacji jak w opisie powyżej nie. - czy prowadzenie instalacji elektrycznej w peszlach w miejscach które tego wymagają nie. - czy odizolowano wszelkie elementy elektryczne tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej nie MEDIA I INFRASTRUKTURA Zasilanie energetyczne (Rodzaj i ilość źródeł zasilania, moc zainstalowana i zamawiana) Szpital posiada cztery zasilania dla budynków poszczególnych budynków Szpitala w tym dwa za stacji SN 5 kv oraz dwa zasilanie z rozdzielni NN 0,4 KV I sekcja stacja SN 5 KV moc zam. 270 kw II sekcja SN5 kv moc zam. 550 kw Zasilanie podstawowe Budynek Wielofunkcyjny - moc zam. 75 kw Zasilanie rezerwowe Budynek Wielofunkcyjy moc zam. 45 kw Dodatkowo Szpital posiada zasilania do pomieszczeń biurowych w Budynku Mieszkalnym na ul. Wawrzyniaka 43 (taryfa G, C typowe dla lokali mieszkalnych) sposób dystrybucji energii na terenie zakładu tunele oraz kanały kablowe, kable ziemne agregaty prądotwórcze awaryjne: Szpital posiada jeden agregat prądotwórczy PG850 Wilson jako zasilanie rezerwowe który poprzez automatykę samoczynnego zasilania rezerwy w przypadku przerwy w zasilaniu z zewnątrz zasila wszystkie budynki Szpitala. Magazynowanie paliwa do agregatu jeden zbiornik dwukomorowy ON podziemny o poj. m 3 oraz zbiornik pod agregatem o pojemnosci 50 litrów ON. Ilość paliwa zmagazynowanego powinna wystarczyć na ok 24 godz. w zależności od zapotrzebowania na moc. Przegląd główny odbywa się raz w roku co udokumentowane jest protokołem z przeglądu. Co dwa tygodnie odbywa się próba agregatu 30min bez obciążenia oraz raz na kwartał każdego roku 2 godzinna próba pod obciążeniem polegającym na odłączeniu Szpitala z zasilania energetycznego zewnętrznego/podstawowego. Wszystkie włączenia są udokumentowane zapisami w protokołach oraz harmonogramach. Stacje transformatorowe (Rodzaj i ilość stosowanych transformatorów, rodzaj zasilania, dokładny wiek, moc znamionowa, procentowe obciążenie pracy, lokalizacja, wartość transformatorów, zastosowane zabezpieczenia przepięciowe, zakres i częstotliwość przeprowadzanych przeglądów i konserwacji, wydzielenie p.poż.) Szpital posiada trzy transformatory: szt. rok prod. 200, typ: TOd 400/5s, Moc 400 kva 2 szt rok prod. 988, typtnofhc 630 / 20, Moc 630 kva Protokoły z badań szczegółowe oraz wyniki pomiarów (pozytywne) znajdują się w Dziale Eksploatacji GPSK UM Systemy chłodnicze (Rodzaj środka chłodniczego, zabezpieczenia, możliwość rezerwowania) Szpital posiada dwa agregaty wody lodowej RANS 360 oraz kilka pojedynczych systemów typu split wewnętrzny plus jednostka zewnętrzna, układ freonowy jest napełniony środkiem dopuszczonym do używania. Sprężone powietrze (Zasilanie centralne lokalne, rezerwa, ciśnienie, ilość, typ i rodzaj sprężarek) Stacja sprężonego powietrza jest głównym zasilaniem poprzez dwie sprężarki Airpol C7 (podstawowa), BOGE S8 (rezerwowa) oraz odpowiedni system filtracji powietrza. Zecim zasilaniem jest rozprężarnia butlowa. Ciśnienie robocze około 5 bar Gaz ziemny 6

7 (Przeznaczenie, zabezpieczenia, w przypadku systemu detekcji informacja o tym gdzie przekazywany jest sygnał o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia, wyposażenie w elektrozawór odcinający dopływ gazu po stwierdzeniu przekroczenia stężenia dopuszczalnego gazu, data ostatnio wykonanego przeglądu/konserwacji) Gaz ziemny zasila tylko kuchnię szpitalną (taborety gazowe) oraz kotłownię gazową w Budynku mieszkalnym na ul. Wawrzyniaka 43 gdzie znajduje się system detekcji gazu gazex+ zawór odcinający automatycznie zasilanie gazu do kotłowni (badanie i przegląd systemu w sierpniu 202 roku Gazy techniczne (Rodzaj, przeznaczenie, ilość, sposób dystrybucji) Acetylen butle 27l 2 szt, Acetylen butle 0l szt. Ciepło technologiczne, systemy grzewcze (Rodzaj paliwa, krótki opis zbiornika/pomieszczenia, w których składowane jest paliwo, czy pomieszczenia kotłowni i magazynowania paliwa są wydzielone pożarowo, parametry pary, rodzaj zasilania centralne - lokalne) Szpital zasilany jest z miejskiej sieci cieplnej (Dalkia S.A.) na podstawie umowy do węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy Budynku Technicznego. Węzeł po modernizacji w okresie letnim 202 roku Ścieki i odpady (Rodzaj i sposób zagospodarowania/utylizacji) Wody i ścieki są dostarczane na podstawie odrębnej umowy z Aquanet S.A. w Poznaniu. Utylizacja odpadów odbywa się na podstawie odrębnej umowy / umów ze Szpitalem. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej NN na terenie obiektu: Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): Stan instalacji dobry, zezwalający na eksploatację. Wiek w zależności od lokalizacji, od roku do 20 lat. Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe; Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe; instalacja miedziana, aluminiowa instalacja miedziana, aluminiowa Prowadzenie instalacji elektrycznej kable natynkowe, podtynkowe kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.)... prowadzone w peszlach na torach kablowych Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis: Zgodnie z przepisami Zabezpieczenia nadprądowe ( bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis)... 7

8 Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej: a) instalacja odgromowa (, nie, opis) b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony Rozdzielnia główna Rozdzielnia wewnętrzna obiektu Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) - nazwa, model / lub brak Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) nazwa, model / lub brak Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) nazwa, model / lub brak Zabezpieczane obwody: Zabezpieczane urządzenia: c) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych); I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) - nazwa, model / lub brak Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) nazwa, model / lub brak Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) nazwa, model / lub brak Zabezpieczane obwody / układy sterowania: Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej: wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis: występują w rozdzielniach we wszystkich lokalizacjach. 8

9 badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): j.w... inne uwagi (np. strefy EX) brak... Instalacja elektryczna Szpitala jest sprawna, badana w określonych harmonogramem terminach. W dziale eksploatacji znajdują się stosowne protokoły z badań, potwierdzające czynności o które występują pytania powyżej. 9

10 Lp. Nr inwentarzowy Nazwa rodzajowa Budynek Ł - Portiernia ul. Jackowskiego Budynek E - Techniczny ul Budynek F - Agregat ul Budynek F - Magazyn gazów, rozprężarnia ul Budynek I - Pralnia ul Budynek A - Główny ul Budynek C - Audytoryjny ul Budynek B - Diagnostyczno- Zabiegowy ul Budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny ul. Wawrzyniaka 43 Konstrukcja ścian (żelbet,, szklana, blacha bez ocieplenia, blacha z wełną, blacha z pianka poliuretanową, blacha ze styropianem, drewniana), szkło, żelbet Ilość kondyg nacji 3 3 Konstrukcja stropów (betonowe / drewniane / inne) Konstrukcja dachu Zabezpieczenia p. poż. Ilość gaśnic, czujników, dymu, hydrantów, dozór, monitoring, itp.) żelbet Gaśnica 2 szt żelbet Data przeglądów Gaśnic / hydrantów sieci elektrycznej budynków Gaśnice - kwiecień / październik Gaśnica 2 szt. Gaśnice - kwiecień / październik Hydrant 6 szt. baszany Gaśnica szt Gaśnice - kwiecień / październik blaszany drewniany nida drewniano ceramiczny Gaśnica 3 szt. Gaśnica 4 szt.; Hydrant 3 szt. SSP Gaśnice 29 szt; Hydrant szt. SSP Gaśnice - kwiecień / październik Gaśnice - kwiecień / październik ceramiczny Gaśnica 6 szt Gaśnice - kwiecień / październik; 2 Hydrant 6 szt. szkło 6 4 żelbet żelbet SSP Gaśnica 43 szt. Hydrant 33 szt. SSP Gaśnica 5 szt. Monitoring Gaśnice - kwiecień / październik; Gaśnice - kwiecień / październik; Budynek D - 5 ceramiczny Gaśnica 2 szt. Gaśnice - kwiecień / październik; Instalacja odgromowa TAK / NIE 0

11 Wielofunkcyjny ul. Wawrzyniaka 43 Hydrant 3 szt Budynek K - Archiwum ul. Wawrzyniaka 43 Gaśnica 4 szt Gaśnice - kwiecień / październik; Budynek L- Warsztatowo Magazynowy ul. Wawrzyniaka Budynek G - Stolarnia, Transport, St. Spr.pow.) ul. Wawrzyniaka 43 Gaśnica 2 szt. Gaśnica 7 szt; Hydrant 3 szt Gaśnice - kwiecień / październik;

Klient: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60 535 Poznań. j.w..

Klient: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60 535 Poznań. j.w.. WYMAGANE INFORMACJE Załącznik nr 11 Informacje dodatkowe dla miejsc ubezpieczenia gdzie: suma ubezpieczenia w danej lokalizacji (lub w kompleksie pożarowym odległość minimum 20 metrów) przekracza 10 mln

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 5/2012 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę Ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WE WŁADANIU ZAMAWIAJĄCEGO Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WE WŁADANIU ZAMAWIAJĄCEGO Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. nr ZP/251/I022013 Lokalizacja i rodzaj (Przeznaczenie, miejscowość, i adres) Przychodnia Rejonowo 02353 Rejonowo ul. Kaliska 24, 02316 Przychodnia Rejonowo 02372 ul. Sanocka 6, 02110 Rejestr Usług

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 124/22/03/2012/NO/Kędzierzyn - Koźle INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo Lublin, ul. Jaczewskiego2 Prowadzona działalność Instytut naukowo- badawczy z kliniką Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/205/M+OC/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 października 2012r. AZP.3320/ 55/ /12. dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Zamość, dnia 11 października 2012r. AZP.3320/ 55/ /12. dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ Zamość, dnia 11 października 2012r. AZP.3320/ 55/ /12 dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW Załącznik nr 20 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/2015/M+OC/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 11 do SIWZ 55/06/02/2012/N/Sosnowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA ZAŁĄCZNIK NR 7 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. Adres: Sierzno, 77-131 Rekowo NIP: 842-171-72-48 REGON: 220597269 INFORMACJE OGÓLNE 1. Data

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 33/2014/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 328/29/11/2013/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Adres siedziby: 21-500

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 03.07.2015r. w przetargu pn. Usługa ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/2015/M+OC/NO/K/BU Informacje do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 355/29/11/2012/N/KATOWICE INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Adres siedziby (dyrekcji): ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 166/11/07/2013/N/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie Adres siedziby : ul. Warzywna 3. 35-310 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 17.12.2013r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do siwz INFORMACJE O RYZYKU

Załącznik nr 4 do siwz INFORMACJE O RYZYKU INFORMACJE O RYZYKU Załącznik nr 4 do siwz 1. Prowadzona działalność: a) PKD (główny): 84.11 - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. b) Działalność podstawowa: Wykonywanie zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - "Informacje dotyczące lokalizacji/ budynków"

Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące lokalizacji/ budynków Załącznik nr 10 Lp. 1. Nazwa sądu 2. Adres 3. Numer 4. Kod 5. Miasto 6. NIP 7. Regon Lp. DANE SĄDU Wykaz lokalizacji adres, kod, miejscowość Sąd Okręgowy w Lubli Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO AOT.R.334.88.2016 Zamość, dnia 31.03.2016 r. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 do Umowy... Temat: Wykonanie Audytów Energetycznych Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 8 do SIWZ 116/09/05/2013/N/Zielona Góra INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Adres siedziby: 65-057

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 82/02/04/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BUDYNKÓW, BUDOWLI I NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK SPORTU w WARSZAWIE KONSTR. DACHU. Papa termozgrzewalna

WYKAZ BUDYNKÓW, BUDOWLI I NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK SPORTU w WARSZAWIE KONSTR. DACHU. Papa termozgrzewalna dodatek nr 3 opis budynków, budowli, nieruchomości oraz zabezpieczeń LP POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 1 ul. Łazienkowska RODZ. BUDYNKU, BUDOWLI Hala widowiskowosportowa Torwar I ROK BUDOWY 1999 REMONT KAPITALNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 23/22/01/2013/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 74/18/03/2013/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. NIP B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Arkusz1.  NIP B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. załącznik nr 3 SIWZ A. Informacje ogólne nazwa jednostki Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich adres jednostki ul. Adamczyka 14 47 400 Racibórz nr telefonu 032/415-30-03, 415-34-74 nr faksu fax.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 323/16/11/2012/N/Głogów Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Adres siedziby: ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów NIP: 693-12-47-303 REGON: 308784 PKD: 85.11Z Adresy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 8 do SIWZ 17/2015/N/Zawiercie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Adres siedziby (dyrekcji): 42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 80

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 1 OFERTA

(pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 1 OFERTA (pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr REGON: NIP:... z dnia 04.09.205 r., oznaczone: DPS.IV.370.7..205 do składania ofert na badanie instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie stanu sprawności

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 33/07/02/2013/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SPIS TREŚCI strona 1. Przedmowa Noty autorskie Indeks

Spis treści. SPIS TREŚCI strona 1. Przedmowa Noty autorskie Indeks SPIS TREŚCI strona 1 Spis treści Przedmowa Noty autorskie Indeks 04 1 Warunki techniczne wykonania budynków 1/1 Zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 13 do SIWZ 4/ PN /15 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku Adres siedziby: ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk Adresy innych lokalizacji objętych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE Data opracowania: czerwiec 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE OBIEKT: INWESTOR: S.S.Z.O.Z. NAD MATKĄ I DZIECKIEM ul. REYMONYA 8 45-018

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH KONSTR. DACHU. Papa termozgrzewalna

WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH KONSTR. DACHU. Papa termozgrzewalna Załącznik nr 7 opis budynków i budowli LP 1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚ CI Łazienkowska 6a, Warszawa RODZ. BUDYNKU, BUDOWLI Hala widowiskowosportowa Torwar I REMONT ROK KAPITALNY BUDOWY ( rodzaj wykonanych prac)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz Strona 1 z 6 Wrocław, 30.09.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa firmy PZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z O.O. Adres firmy 43-100 TYCHY UL. TOWAROWA 1 Numer telefonu / faxu 32/217-10-41 Numer

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GAŚNIC I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH W OBIEKTACH SP ZOZ MSZ W CZĘSTOCHOWIE

WYKAZ GAŚNIC I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH W OBIEKTACH SP ZOZ MSZ W CZĘSTOCHOWIE WYKAZ GAŚNIC I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH W OBIEKTACH SP ZOZ MSZ W CZĘSTOCHOWIE (stan na dzień 31.12.2014 z uwzględnieniem wyposażenia, jakie jest przewidziane w remontowanym pawilonie E przy ul. Mirowskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 26 Załącznik nr 9 do SIWZ 106/2014/N/Sokołowsko INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko Adresy innych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 321/16/11/2012/NO/Pyskowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 8 do SIWZ 28/2016/N/Płock INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17 NIP: 774-23-20-206

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3b_1 Wykaz i opis budynków wraz z planem sytuacyjnym rozmieszczenia

Załącznik 3b_1 Wykaz i opis budynków wraz z planem sytuacyjnym rozmieszczenia Oznaczenie sprawy: DZ/3321/234/14 Załącznik 3b_1 Wykaz i opis budynków wraz z planem sytuacyjnym rozmieszczenia Lp. 1 002487 Budynek - Administracyjny Nr 1 1997 Powierzchnia za: 1860 m2. Kubatura: 8860m2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 61/04/03/02013/N/Kup INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Adres

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA (ogień i inne żywioły)

Załącznik nr 10 do SIWZ KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA (ogień i inne żywioły) Załącznik nr 10 do SIWZ KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA (ogień i inne żywioły) A INFORMACJE OGÓLNE podkreślić właściwą odpowiedź i uzupełnić opisowo 1. Ubezpieczony (nazwa, adres): Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 66/2014/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr 1 A,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 306/29/11/2013/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 234810-2013 z dnia 2013-06-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego tlenu medycznego stosowanego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 142/14/06/2013/N/Strzyżów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Adres siedziby (dyrekcji): 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu 5. Jaka jest odległość w metrach między budynkami, które nie są ze sobą połączone łącznikami. Odległość pomiędzy budynkami niepołączonymi z sobą wynosi powyżej 20 m 6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Liczba lekarzy kontraktowych

Liczba lekarzy kontraktowych Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 151/27/06/2013/N/Rabka INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 09.04.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 09.04.2014r. Strona 1 z 8 Wrocław, 09.04.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik 5 a do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU MODERNIZACJI SERWEROWNI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE CZĘŚĆ I (SYSTEM

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego. Konstrukcja: mieszana, żelbetowa - prefabrykowany szkielet. Elewacja: tradycyjna.

Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego. Konstrukcja: mieszana, żelbetowa - prefabrykowany szkielet. Elewacja: tradycyjna. Oznaczenie sprawy: DZ/3321/215/15 Załącznik 3b_1 Wykaz i opis budynków wraz z planem sytuacyjnym rozmieszczenia Lp. 1 002487 Budynek - Administracyjny Nr 1 1997 Powierzchnia za: 1860 m2. Kubatura: 8860m2.

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo