Ginekologiczno Połozniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Polna 33, Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ginekologiczno Połozniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60 535 Poznań"

Transkrypt

1 Załącznik nr Ginekologiczno Połozniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul., Poznań Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z aktualizacjami: - czy klient posiada przedmiotową instrukcję: TAK - data ostatniej aktualizacji: 0/203 - czy w instrukcji zalecenia dotyczące procedur prac pożarowo niebezpiecznych: TAK Zasilanie w wodę ppoż.: - pojedyncze - podwójne - ujęcie własne.. - sieć publiczna Systemy detekcji pożaru: - brak - ręczny (ROP) (liczba) 03 szt. - - Automatyczny (chronione miejsca, budynki) lokalny (chronione miejsca, budynki)... - do portierni - alarm do monitoringu PSR - czy konserwowany i testowany - data, wynik, uwagi). Sieć hydrantów zewnętrznych: - w bezpośrednim otoczeniu - w dopuszczalnej przepisami odległości od Szpitala. - na terenie liczba / rodzaj na terenie liczba / rodzaj.. - sieć niezgodna z obowiązującymi wymogami, brak konserwacji i protokołów badań - sieć zgodna z obowiązującymi wymogami - dostępne odpowiednie protokoły badań - data, wynik, uwagi.. Sieć hydrantów wewnętrznych: - liczba / rodzaj 70 szt / 52mm - liczba / rodzaj 2 szt / 25 mm z wężem półsztywnym - pełna ochrona - częściowa ochrona 20% - sieć niezgodna z obowiązującymi wymogami, brak konserwacji i protokołów badań - sieć zgodna z obowiązującymi wymogami - dostępne odpowiednie protokoły badań październik 202r., wynik - pozytywny, Podręczny sprzęt gaśniczy: - liczba gaśnic 37 szt (typ: GP, GS, GSE) - badania: co 6 miesięcy Wydzielenia pożarowe / strefy: - brak - konstrukcyjne - przestrzenne odległość metrach,.. - aktywacja bram i drzwi pożarowych) Stałe urządzenia gaśnicze - brak - ręczne, wymienić...

2 - automatyczny system, wymienić.. - dostępne odpowiednie protokoły badań - data, wynik, uwagi.. Kontrola palenia tytoniu - procedury na piśmie - brak procedur) Prace pożarowo niebezpieczne - procedury na piśmie - brak procedur Kontrola instalacji elektrycznej - czy kontrolowane: NN, SN, WN - TAK - badanie rezystancji: Pomiary instalacji elektrycznej wykonywane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem Instalacja odgromowa - brak instalacji odgromowej - jest instalacja odgromowa - kontrolowane: maj 202 rok, wynik pozytywny. Organizacja zarządzania bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska: Osoba odpowiedzialna za BHP ISO 800 Osoba odpowiedzialna za PPOŻ Osoba odpowiedzialna za OŚ ISO 400 Magazynowanie odpadów (materace, koce itp.): Miejsca składowania odpadów i sposób ich utylizacji (krótki opis):. Codzienne sprzątanie odpadów i nieczystości Własna spalarnia odpadów Działania wspierane przez kierownictwo Zabezpieczenia pomieszczeń rozdzielni, transformatorów, serwerowni, pomieszczeń UPC: Czy w pomieszczeniach zainstalowana jest czujka pożarowa systemu detekcji pożaru: Czy w pomieszczeniach zainstalowane są stałe urządzenia gaśnicze gazowe: Czy pomieszczenia są wydzielone pożarowo: Czy wszystkie przejścia instalacji przez ściany zabezpieczone są ogniowo certyfikowanymi środkami zabezpieczającymi: (częściowo) Czy w każdym pomieszczeniu znajduje się gaśnica przeznaczona do gaszenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 2

3 Czy w pomieszczeniach panuje porządek i nie znajdują się w nim np. zalegające materiały palne: Zabezpieczenia w pomieszczeniu przelewania cieczy łatwopalnych (alkoholi): Miejsce składowania cieczy łatwopalnych: Bunkier piwnica w Budynku Głównym, brak dostępu osób nieupoważnionych, miejsce przeznaczone do magazynowania odczynników chemicznych. Ilość i rodzaj pojemników używanych do składowania: Ok. 5 pojemników o pojemności 20 l System detekcji informujący o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia cieczy łatwopalnych w pomieszczeniu: Brak Ręczny Automatyczny Alarm lokalny Alarm do portierni Alarm do monitoringu PSP Regularna konserwacja i testy Brak konserwacji i testów Data przeprowadzonego ostatnio przeglądu:.... System wentylacji pomieszczenia: Brak Ręczne Automatyczne Regularna konserwacja i testy Brak konserwacji i testów Liczba wymian powietrza: wymian/godzinę Data przeprowadzonego ostatnio przeglądu:. Czy pomieszczenie wyposażone jest w instalację odprowadzania ładunków elektrostatycznych: Regularne przeglądy i konserwacja Brak przeglądów i konserwacji Data przeprowadzonego ostatnio przeglądu:. Składowanie tlenu: Czy szpital posiada własny zbiornik z ciekłym tlenem przeznaczonym na cele medyczne: Pojemność zbiornika: 0m 3 Ciśnienie przechowywania tlenu w zbiorniku: bar Czy zbiornik z ciekłym tlenem posiada własną instalację ochrony odgromowej: Czy zbiornik z ciekłym tlenem posiada instalację odprowadzania ładunków elektrostatycznych: Czy zbiornik z tlenem jest wyznaczoną strefą zagrożenia wybuchem i posiada pisemnie sporządzoną ocenę zagrożenia wybuchem: Krótki opis przebiegu dostawy i przetłaczania dostarczonego tlenu do zbiornika: 3

4 Dostawy średnio raz w miesiącu cysterną zgodnie z umową na dostawy przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Krótki opis lokalizacji zbiornika z ciekłym tlenem w stosunku do najbliższych budynków: Lokalizacja na terenie Szpitala w centralnym miejscu w pobliżu Budynku G Magazynowanie tlenu w butlach: Ilość i pojemność butli z tlenem: 40l 47 szt, 0 l 0 szt., tlen 5 l 20 szt,. 3 l- 24 szt, 24 szt., 2l po 20 szt..... Krotki opis sposobu składowania i zabezpieczenia butli z tlenem przed upadkiem: Butle magazynowane są w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym oraz wydzielonym od innych budynków. Czy pomieszczenie, w którym znajdują się butle z tlenem jest wydzielone pożarowo: Czy pomieszczenie, w którym znajdują się butle z tlenem posiada instalację elektrostatyczną: Składowanie dwutlenku węgla: Magazynowanie CO 2 w butlach: 27l 6 szt., 5l 4 szt. Krotki opis sposobu składowania i zabezpieczenia butli z tlenem przed upadkiem: Butle w magazynie zabezpieczone są grupami wg rodzaju gazu, butle zabezpieczone są przed upadkiem poprzez specjalne przegrody oraz łańcuchy zabezpieczające przed upadkiem. Czy pomieszczenie w którym znajdują się butle z CO 2 jest wydzielone pożarowo Pomieszczenia piwniczne i poddasza budynków: Czy poddasze jakiegokolwiek z budynków należących do szpitala posiada elementy drewniane Udział procentowy dachów z elementów drewnianych w stosunku do wszystkich dachów budynków szpitala: 35 % Czy piwnice i poddasza wszystkich budynków objęte są ochroną systemu detekcji pożaru: Czy na w piwnicach i na poddaszach budynków składowane są materiały palne (materace, koce itp.): Czy elementy drewniane konstrukcji budynków poddawane są okresowej impregnacji drewna: Nazwa zastosowanego środka impregnującego..... Data ostatnio przeprowadzonej impregnacji Czy zastosowany środek impregnujący posiada certyfikat: Pełna nazwa certyfikatu:.. Protokoły z kontroli stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia przegląd 5 letni /roczne - brak kontroli - kontrolowane - kwiecień 202 roku - wynik pozytywny 4

5 Protokoły z kontroli przewodów kominowych - brak - kontrolowane: maj 202 roku wynik pozytywny Protokoły badań okresowych wydane przez UDT wraz z decyzjami, - brak - kontrolowane: zgodnie ze spisem urządzeń zgłoszonych do UDT w Poznaniu na które są wydane decyzję zezwalające na eksploatację urządzenia. Straż pożarna - odległość do najbliższej jednostki 2 km, ul. Grunwaldzka JRG nr 2 - przewidywany czas dojazdu 3 min. - przeszkody (przejazd kolejowy) brak przejazdów kolizyjnych z zaporami Ochrona i zabezpieczenie zakładu - ogrodzenie: pełne / częściowe - odpowiednie oświetlenie terenu: / nie ręczne /automat - ochrona: straż przemysłowa / agencja ochrony / (9 osób na zmianie dobowej, okres umowy poprzetrgowej od do r., okres ochrony) - patrole zewnętrzne: z potwierdzeniem dokonania iego obchodu przyciski obchodowe : /nie - patrole wewnętrzne z potwierdzeniem dokonania iego obchodu przyciski obchodowe : /nie - system kontroli dostępu: /nie - system antywłamaniowy: / nie / tylko określone pomieszczenia obiekty (wymienić) Apteka Szpitalna, Pomieszczenia Dydaktyki, Pomieszczenia byłej pralni szpitalnej, Budynek Wielofunkcyjny, WOK, BHP, Sekcja Ewidencji i Inw. (pom. Biurowe) ul. Wawrzyniaka 43, Magazyny, Archiwum Szpitala Sumy ubezpieczenia Budynki i budowle:. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, pozostałe środki trwałe: Środki obrotowe:. czy w lokalizacji wysokie składowanie (pow. 4m): pow. w m2.. Najwyższa przewidywana ilość materiałów palnych w tonach:.. Dane budynków wg odrębnego załącznika. Drewniane elementy konstrukcyjne budynku dotyczą budynków nr Budynek Główny A, Budynek Audytoryjny C dachu (belki, krokwie, łaty, jętki) - pokrycie (np. dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka) - pokrycie inne :... ścian stropów - elementy te zostały zabezpieczone w celu zmniejszenia / ograniczenia palności np. impregnacja ogniochronna powłoką pęczniejącą nie. (sposób impregnacji, zastosowany preparat, kiedy przeprowadzona Częściowa impregnacja elementów drewnianych dachu odbyła się w 202 roku nad nowym Oddziałem Izolacyjnym Noworodka 5

6 zabezpieczenie zostało wykonane przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów.. nie. - czy w części budynku z drewnianymi elementami konstrukcji budynków instalacja elektryczna została wykonana z izolacją uniepalnioną (stosowana np. na statkach), częściowo w lokalizacji jak w opisie powyżej nie. - czy prowadzenie instalacji elektrycznej w peszlach w miejscach które tego wymagają nie. - czy odizolowano wszelkie elementy elektryczne tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej nie MEDIA I INFRASTRUKTURA Zasilanie energetyczne (Rodzaj i ilość źródeł zasilania, moc zainstalowana i zamawiana) Szpital posiada cztery zasilania dla budynków poszczególnych budynków Szpitala w tym dwa za stacji SN 5 kv oraz dwa zasilanie z rozdzielni NN 0,4 KV I sekcja stacja SN 5 KV moc zam. 270 kw II sekcja SN5 kv moc zam. 550 kw Zasilanie podstawowe Budynek Wielofunkcyjny - moc zam. 75 kw Zasilanie rezerwowe Budynek Wielofunkcyjy moc zam. 45 kw Dodatkowo Szpital posiada zasilania do pomieszczeń biurowych w Budynku Mieszkalnym na ul. Wawrzyniaka 43 (taryfa G, C typowe dla lokali mieszkalnych) sposób dystrybucji energii na terenie zakładu tunele oraz kanały kablowe, kable ziemne agregaty prądotwórcze awaryjne: Szpital posiada jeden agregat prądotwórczy PG850 Wilson jako zasilanie rezerwowe który poprzez automatykę samoczynnego zasilania rezerwy w przypadku przerwy w zasilaniu z zewnątrz zasila wszystkie budynki Szpitala. Magazynowanie paliwa do agregatu jeden zbiornik dwukomorowy ON podziemny o poj. m 3 oraz zbiornik pod agregatem o pojemnosci 50 litrów ON. Ilość paliwa zmagazynowanego powinna wystarczyć na ok 24 godz. w zależności od zapotrzebowania na moc. Przegląd główny odbywa się raz w roku co udokumentowane jest protokołem z przeglądu. Co dwa tygodnie odbywa się próba agregatu 30min bez obciążenia oraz raz na kwartał każdego roku 2 godzinna próba pod obciążeniem polegającym na odłączeniu Szpitala z zasilania energetycznego zewnętrznego/podstawowego. Wszystkie włączenia są udokumentowane zapisami w protokołach oraz harmonogramach. Stacje transformatorowe (Rodzaj i ilość stosowanych transformatorów, rodzaj zasilania, dokładny wiek, moc znamionowa, procentowe obciążenie pracy, lokalizacja, wartość transformatorów, zastosowane zabezpieczenia przepięciowe, zakres i częstotliwość przeprowadzanych przeglądów i konserwacji, wydzielenie p.poż.) Szpital posiada trzy transformatory: szt. rok prod. 200, typ: TOd 400/5s, Moc 400 kva 2 szt rok prod. 988, typtnofhc 630 / 20, Moc 630 kva Protokoły z badań szczegółowe oraz wyniki pomiarów (pozytywne) znajdują się w Dziale Eksploatacji GPSK UM Systemy chłodnicze (Rodzaj środka chłodniczego, zabezpieczenia, możliwość rezerwowania) Szpital posiada dwa agregaty wody lodowej RANS 360 oraz kilka pojedynczych systemów typu split wewnętrzny plus jednostka zewnętrzna, układ freonowy jest napełniony środkiem dopuszczonym do używania. Sprężone powietrze (Zasilanie centralne lokalne, rezerwa, ciśnienie, ilość, typ i rodzaj sprężarek) Stacja sprężonego powietrza jest głównym zasilaniem poprzez dwie sprężarki Airpol C7 (podstawowa), BOGE S8 (rezerwowa) oraz odpowiedni system filtracji powietrza. Zecim zasilaniem jest rozprężarnia butlowa. Ciśnienie robocze około 5 bar Gaz ziemny 6

7 (Przeznaczenie, zabezpieczenia, w przypadku systemu detekcji informacja o tym gdzie przekazywany jest sygnał o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia, wyposażenie w elektrozawór odcinający dopływ gazu po stwierdzeniu przekroczenia stężenia dopuszczalnego gazu, data ostatnio wykonanego przeglądu/konserwacji) Gaz ziemny zasila tylko kuchnię szpitalną (taborety gazowe) oraz kotłownię gazową w Budynku mieszkalnym na ul. Wawrzyniaka 43 gdzie znajduje się system detekcji gazu gazex+ zawór odcinający automatycznie zasilanie gazu do kotłowni (badanie i przegląd systemu w sierpniu 202 roku Gazy techniczne (Rodzaj, przeznaczenie, ilość, sposób dystrybucji) Acetylen butle 27l 2 szt, Acetylen butle 0l szt. Ciepło technologiczne, systemy grzewcze (Rodzaj paliwa, krótki opis zbiornika/pomieszczenia, w których składowane jest paliwo, czy pomieszczenia kotłowni i magazynowania paliwa są wydzielone pożarowo, parametry pary, rodzaj zasilania centralne - lokalne) Szpital zasilany jest z miejskiej sieci cieplnej (Dalkia S.A.) na podstawie umowy do węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy Budynku Technicznego. Węzeł po modernizacji w okresie letnim 202 roku Ścieki i odpady (Rodzaj i sposób zagospodarowania/utylizacji) Wody i ścieki są dostarczane na podstawie odrębnej umowy z Aquanet S.A. w Poznaniu. Utylizacja odpadów odbywa się na podstawie odrębnej umowy / umów ze Szpitalem. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej NN na terenie obiektu: Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): Stan instalacji dobry, zezwalający na eksploatację. Wiek w zależności od lokalizacji, od roku do 20 lat. Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe; Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe; instalacja miedziana, aluminiowa instalacja miedziana, aluminiowa Prowadzenie instalacji elektrycznej kable natynkowe, podtynkowe kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.)... prowadzone w peszlach na torach kablowych Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis: Zgodnie z przepisami Zabezpieczenia nadprądowe ( bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis)... 7

8 Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej: a) instalacja odgromowa (, nie, opis) b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony Rozdzielnia główna Rozdzielnia wewnętrzna obiektu Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) - nazwa, model / lub brak Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) nazwa, model / lub brak Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) nazwa, model / lub brak Zabezpieczane obwody: Zabezpieczane urządzenia: c) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych); I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) - nazwa, model / lub brak Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) nazwa, model / lub brak Klasa ogranicznika (B, C, D T, T2, T3) nazwa, model / lub brak Zabezpieczane obwody / układy sterowania: Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej: wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis: występują w rozdzielniach we wszystkich lokalizacjach. 8

9 badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): j.w... inne uwagi (np. strefy EX) brak... Instalacja elektryczna Szpitala jest sprawna, badana w określonych harmonogramem terminach. W dziale eksploatacji znajdują się stosowne protokoły z badań, potwierdzające czynności o które występują pytania powyżej. 9

10 Lp. Nr inwentarzowy Nazwa rodzajowa Budynek Ł - Portiernia ul. Jackowskiego Budynek E - Techniczny ul Budynek F - Agregat ul Budynek F - Magazyn gazów, rozprężarnia ul Budynek I - Pralnia ul Budynek A - Główny ul Budynek C - Audytoryjny ul Budynek B - Diagnostyczno- Zabiegowy ul Budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny ul. Wawrzyniaka 43 Konstrukcja ścian (żelbet,, szklana, blacha bez ocieplenia, blacha z wełną, blacha z pianka poliuretanową, blacha ze styropianem, drewniana), szkło, żelbet Ilość kondyg nacji 3 3 Konstrukcja stropów (betonowe / drewniane / inne) Konstrukcja dachu Zabezpieczenia p. poż. Ilość gaśnic, czujników, dymu, hydrantów, dozór, monitoring, itp.) żelbet Gaśnica 2 szt żelbet Data przeglądów Gaśnic / hydrantów sieci elektrycznej budynków Gaśnice - kwiecień / październik Gaśnica 2 szt. Gaśnice - kwiecień / październik Hydrant 6 szt. baszany Gaśnica szt Gaśnice - kwiecień / październik blaszany drewniany nida drewniano ceramiczny Gaśnica 3 szt. Gaśnica 4 szt.; Hydrant 3 szt. SSP Gaśnice 29 szt; Hydrant szt. SSP Gaśnice - kwiecień / październik Gaśnice - kwiecień / październik ceramiczny Gaśnica 6 szt Gaśnice - kwiecień / październik; 2 Hydrant 6 szt. szkło 6 4 żelbet żelbet SSP Gaśnica 43 szt. Hydrant 33 szt. SSP Gaśnica 5 szt. Monitoring Gaśnice - kwiecień / październik; Gaśnice - kwiecień / październik; Budynek D - 5 ceramiczny Gaśnica 2 szt. Gaśnice - kwiecień / październik; Instalacja odgromowa TAK / NIE 0

11 Wielofunkcyjny ul. Wawrzyniaka 43 Hydrant 3 szt Budynek K - Archiwum ul. Wawrzyniaka 43 Gaśnica 4 szt Gaśnice - kwiecień / październik; Budynek L- Warsztatowo Magazynowy ul. Wawrzyniaka Budynek G - Stolarnia, Transport, St. Spr.pow.) ul. Wawrzyniaka 43 Gaśnica 2 szt. Gaśnica 7 szt; Hydrant 3 szt Gaśnice - kwiecień / październik;

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ 184 /02/12 Warszawa, 20.02.2012r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/05UB/01/2012

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ nr 208/17/07/2012/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Adres siedziby : ul. Terebelska 57-65 21-500

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 12 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem oraz wybuchem podstawowe pojęcia oraz wymagania związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla obiektów: KARPOL Spółka z o.o. mieszczących się: w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 66 Opracował: Zatwierdził: Piła, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI: I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: Poznań,Styczeń 2015r Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje...

1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje... 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje..... 4 2.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 2.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego Opracowana dla TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Data aktualizacji: 28.08. 2012 r. Bryg.w st. spocz. inż. Antoni Filapek.. Mgr inż.pawe

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Dz.U.10.109.719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Magazyn Główny (G-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Szafrana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 12 Załącznik nr 13 do SIWZ 349/06/12/2013/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjno-naprawcze w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań Opracowanie : Poznań, listopad 2009 1 Spis treści 1. PODSTAWY OPRACOWANIA...4 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 109 9116 Poz. 719 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo