Feniks Konsulting Bartosz Max ul. Kołobrzeska 52G/9, Konstancin-Jeziorna, NIP ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Feniks Konsulting Bartosz Max ul. Kołobrzeska 52G/9, 05-510 Konstancin-Jeziorna, NIP 692-108-33-37 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Feniks Konsulting Bartosz Max ul. Kołobrzeska 52G/9, Konstancin-Jeziorna, NIP ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: ZO/01/2013 Zamawiający: Feniks Konsulting Bartosz Max zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę infrastruktury teleinformatycznej i nowoczesnych systemów Contact Center 1) Przedmiot zamówienia - obejmuje następujące elementy: Przygotowanie infrastruktury, w tym okablowania niezbędnego doświadczenia usług CC Zakup i wdrożenie platformy programowo-sprzętowej w oparciu o technologię IP Zakup mebli i podstawowego wyposażenia biurowego Zakup licencji dla 80 stanowisk Budowa infrastruktury technicznej: serwerownia wyposażona w szafy typu rack, klimatyzację i zasilanie awaryjne, infrastruktura typu LAN tj. okablowanie strukturalne wraz z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi (routery, switche) Dostawa sprzętu typu serwery: serwer IP PBX, serwer contact center, serwer bazodanowy, serwer IVR, licencje MS SQL + karty telekomunikacyjne Budowa stanowisk pracy złożonych z biurka, krzesła, komputera klasy PC z systemem MS Windows, monitora oraz wysokiej klasy zestawy słuchawkowego dla call center. W ramach działania zbudowane zostanie 80 stanowisk pracy Licencje 80 stanowisk: licencje call center:, licencje outbound predictive, licencje skrypter, licencje IVR, licencje syntezatora mowy, moduł raportowania i statystyk, licencje na inne kanały komunikacji: , fax, sms Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 2) Maksymalny termin realizacji zamówienia: 28 października 2013 r. 1

2 3) Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowej informacji o przedmiocie zamówienia pod adresem i numerem telefonu: Pan Bartosz Max - tel.: , Konstancin Jeziorna, ul. Kołobrzeska 53G/ 9 4) Kryteria wyboru ofert: 85% - cena, 15% - termin realizacji. 5) Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dostarczenia dokumentów związanych z doświadczeniem przy realizacji podobnych zleceń: oświadczenie przy realizacji podobnych zleceń - wykaz wykonanych robót w przeciągu ostatnich 3 lat, posiadanie wymaganych prawem uprawnień lub zezwoleń, Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3, 6) Istotne postanowienia umowy zostaną zawarte w treści późniejszej umowy, co stanowi załącznik nr 4, 7) Warunki gwarancji: 12 miesięcy. 8) Sposób przygotowania oferty - ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 9) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego: Konstancin Jeziorna, ul. Kołobrzeska 53G/ 9, listownie na adres: Konstancin Jeziorna, ul. Kołobrzeska 53G/ 9, bądź em na adres: w terminie do dnia 24 września 2013 r., do godziny 15:00. 10) Finansowanie z funduszy strukturalnych Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest element będący składową projektu pn.: Dostawę infrastruktury teleinformatycznej i nowoczesnych systemów Contact Center na które to przedsięwzięcie Zamawiający pozyskał dofinansowanie na w/w projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie Rozwój przedsiębiorczości. Bartosz Max właściciel 2

3 W załączeniu: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2. Formularz oferty, 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 4. Ogólne istotne postanowienia umowy. 3

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa środków trwałych i oprogramowania na potrzeby projektu pn.: Dostawę infrastruktury teleinformatycznej i nowoczesnych systemów Contact Center, na które to przedsięwzięcie Zamawiający pozyskał dofinansowanie na w/w projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest eliminacja głównych barier w postaci: niedostatecznych źródeł finansowania, zbyt niskiej wydajności pracy; oferty zawierającej kompleksowe usługi - pożądanych przez odbiorców usług; nowoczesnych technologii umożliwiających zaspokojenie potrzeb klientów w zakresu usług call&contact center oraz doradztwa telekomunikacyjnego. Ich eliminacja ma przedsiębiorstwu zapewnić: Wzrost konkurencyjności w wyniku zbudowania trwałej przewagi technologicznej, pozwalającej na: poprawę jakości naszych usług a co za tym idzie obsługi klientów zleceniodawcy, objawiającą się, lepszym transferem danych, jakością połączeń telekomunikacyjnych, większą ilością odebranych połączeń, krótszym czasem oczekiwania na konsultanta, szybszą realizacją zleceń, maksymalizację bezpieczeństwa poprzez zdublowanie urządzeń sieciowych i serwerów, zapewniających płynność na wypadek awarii, wdrożenie wielu zabezpieczeń hardware owych i software owych zabezpieczających przed utrata danych, wzrost wydajności pracy za pomocą specjalistycznego oprogramowania do zarządzania pracą konsultantów, wprowadzających automatyzację i programowalność wielu zadań i czynności, co zmniejszy koszty utraconych możliwości, zwiększy potencjał usługowy i pozwoli na obsługę większej ilości zleceń a więc wzrost przychodów, wprowadzenie innowacji usługowej w postaci: systemu IVR, 4

5 nagrywania i archiwizacji połączeń, unowocześnienie najbardziej rentownej sfery działalności call center jaką są kampanie wychodzące poprzez zwiększenie szybkości ich realizacji, system raportujący i mierzący efekty, redukcję kosztów i wzrostu rentowności w wyniku implementacji telefonii cyfrowej IP, gwarantującej wysoką jakość połączeń głosowych przy jednoczesnej minimalizacji ich kosztów, oraz platformy wirtualnego call center, likwidację barier technologicznych. Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na nowe usługi - zautomatyzowane, wielokanałowe systemy customer services oraz kontaktu z otoczeniem (wirtualne sekretariaty firm, obsługa zamówień przy pomocy strony WWW itp.). Wzmocnienie wizerunku na rynku. Zwiększenie potencjału usługowego i stworzenie nowych stanowisk pracy dla konsultantów a także zniwelowanie barier technologicznych, uniemożliwiających satysfakcjonujące i wydajne wywiązanie się ze zleceń zgłaszanych przez naszych klientów a tym samym obsługę większej ilości odbiorców i wzrost przychodów. Zwiększenie potencjału usługowego dotyczyć będzie usług call&center oraz często komplementranych usług w zakresie doradztwa ICT, które przedsiębiorstwo realizuje. Usprawnienie obiegu i przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie, dzięki informatyzacji procesu zarządzania kampaniami wychodzącymi oraz ich analizy, sporządzania statystyk i raportów. Zwiększenie zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa dzięki możliwości wysoce jakościowego nagrywania rozmów telefonicznych oraz zwiększeniu możliwości przeliczeniowych całego systemu. Efektywniejsze wykorzystanie wiedzy, doświadczenia oraz dobrych relacji handlowych z licznymi partnerami biznesowymi. FENIKS KONSULTING będąc dynamicznie rozwijającym się podmiotem jest korzystnym partnerem dla wielu zleceniodawców. Doświadczenie telekomunikacyjne oraz znajomość nowych trendów umożliwi w perspektywie czasu rozszerzenie kanałów komunikacyjnych. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przystosowaniem go do działalności Contact Center. W wyniku dokonania zakupu ww. sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem mają być wprowadzone następujące elementy systemu: 1. Inbound w tym automatyczna interaktywna obsługa klientów zleceniodawcy bazująca na systemie IVR (Interactive Voice Response). Usługa ta w połączeniu z systemem precyzyjnego przekierowywania połączenia, wielojęzycznych zapowiedzi oraz poczty głosowej, jest bardzo atrakcyjna dla wielu firm, które nie mogą zaangażować wieloosobowego personelu do obsługi połączeń przychodzących. Jednocześnie świadczenie tego serwisu jest 5

6 rentowne dla małego Contact Center, które dzięki nowoczesnym systemom ICT również nie musi dysponować dużymi zasobami ludzkimi, aby oferować atrakcyjne cenowo usługi. 2. Outbound + predictive - dzięki implementacji nowoczesnych serwerów, umożliwiających uruchomienie centrali IP PABX oraz oprogramowania zarządzającego kampaniami wychodzącymi (działania promocyjne, zintegrowane działania telesprzedażowe, itp.). Bardzo ważnym aspektem z punktu widzenia klienta będzie opcja raportowania i generowania statystyk przez system, co pozwoli na rzetelne rozliczanie i monitorowanie projektu. 3. Wirtualny sekretariat usługa charakteryzująca się wielokanałową i wielojęzyczną obsługą klienta, bazującą na serwisie www, zintegrowanym systemie IVR, a także systemie bazodanowym. Usługa ta jest skierowana zarówno do dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Serwis handlowy oparty na rozwiązaniach CRM oraz Call & Contact Center. Usługa oparta ma być na kompleksowym opracowaniu strategii obsługi klienta. Dzięki realizacji przedmiotowego zamówienia przedsiębiorstwo wyposażone zostanie w nowoczesny serwer bazodanowy umożliwiający permanentne zdobywanie i przechowywanie informacji o klientach zleceniodawcy. Następnie skuteczne i szybkie działania korygujące bądź wzmacniające procesy promocyjne, a także stałą kontrolę efektywności poszczególnych działów oraz raportowanie wyników prac zespołów handlowych. Realizacja: Przez realizację zamówienia należy rozumieć: - dostawę rozwiązania w zaproponowanej przez wykonawcę technologii, - udzielenie wszystkich niezbędnych licencji, - zapewnienie niezbędnych elementów infrastruktury, - zapewnienia bezpieczeństwa danych i całego systemu. Dostawa rozumiana jako zestaw czynności związanych ze sprzedażą i uruchomieniem wszystkich elementów systemu. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Oferta powinna obejmować dostawę następujących elementów: To nowoczesne oraz sprawdzone urządzenie na rynku telekomunikacyjnym, działające pod kontrolą systemów operacyjnych MS Windows lub, Linux, umożliwiające obsługa protokołów SIP, IAX,. Obsługuje karty pracujące w sieciach PSTN i ISDN. Umożliwia przeprowadzanie telekonferencji, poczty głosowej oraz obsługuje IVR oraz LCR. To niezbędne urządzenia dla realizacji celów projektu, stanowiące serce nowoczesnego systemu Call Center. Umożliwia stworzenie bardzo wydajnej i bezpiecznej centrali telefonicznej IP. W stosunku do innych rozwiązań o prezentujących podobne parametry funkcjonalne, urządzenie to charakteryzuje duża efektywność cenowa. Oparte jest na platformie sprzętowej Intel z procesorem Core I3 lub lepszym, z pamięcią RAM 8 GB, 4 dyski w układzie RAID, redundantne zasilanie, architecktura RACK. Serwer posiada zintegrowany system rejestracji połączeń, które składowane są tymczasowo na lokalnych zasobach dyskowych a następnie archiwizowane na pamięci 6

7 zewnętrznej. Serwer wyposażony jest w specjalistyczne karty umożliwiające konwersję z tradycyjnych łącz ISDN do standardu IP. Serwer Contact Center System w architekturze Windows lub Linux implementujący logikę contact Center opartą o ACD i Skill based Routing, posiadający link CTI do centrali IP PBX oraz wyposażony w system IVR. Serwer w architekturze Intel z procesorem Core z pamięcią RAM 6 GB, 2 dyski w układzie RAID, redundantne zasilanie, architektura RACK. Serwer Bazy Danych Wydajna platforma bazodanowa przechowująca informacje o klientach i wszelkich parametrach funkcjonowania call center. Oparta o technologie SQL, preferowany jest produkt komercyjny ze względu na wydajność i stabilność. Oparty o serwer w architekturze Intel, 8 GB RAM, dyski w układzie RAID, redundantne zasilanie, system operacyjny Windows Server Serwer aplikacyjny Wymagany dla aplikacji dodatkowych takich jak skrypter dla agentów call center, system statystyk i raportów historycznych oraz jako serwer zapasowy dla bazy danych i systemu call center. Serwer a architekturze Intel, procesor Core lub zbliżony, 6GB RAM, HDD w układzie RAID, obudowa RACK, system Windows Server Router i przełączniki (Switche) Obsługa sieci LAN gigabitowej dla 80 stanowisk tj. 160 portów ethernetowych, wydajność zapewniająca możliwość obsługi ruchu głosowego w architekturze IP. Zapewnią to możliwości odpowiedniej administracji ruchem IP poprzez zaawansowane funkcjonalności ruotera (np. wyodrębnienie klas ruchu głosowego i separacja pasma od transmisji danych). Zasilacz UPS Urządzenie zapewniające możliwość pracy serwerów w przypadku awarii zasilania. Zapewni to bezpieczeństwo danych i systemu pozwalając na zamknięcie bazy danych i wszystkich aplikacji. W przypadku krótkoterminowych braków zasilania UPS zapewni nieprzerwaną pracę systemu. Moc UPS zostanie dopasowana do mocy wszystkich urządzeń (dla serwerów poziom mocy to ok 600W) Klimatyzator W zależności od specyfiki wynajętej nieruchomości należy dobrać do serwerowni jeśli chodzi o wydajność chłodzenia Stacje robocze dla konsultanów call center Stacja robocza konsultanta składa się z następujących elementów: Komputer klasy PC/terminal z telefonem - z systemem Windows, procesor Pentium lub wyższy, 1 GB RAM lub więcej, karta dźwiękowa z wyjściem audio i wejściem mikrofonowym typu Jack Monitor LCD co najmiej 17 Mysz, klawiatura Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, dedykowany dla call center Meble dla call center biurko, krzesło, panele separujące stanowiska pracy Wymagany będzie zakup 80 stacji roboczych. 7

8 System Contact Center 80 licencji IVR lub licencja na 80 użytkowników 80 licencji Skrypter lub licencja na 80 użytkowników aplikacja dla konsultanta wspomagająca realizacje kampanii telesprzedazowych 80 licencji Outbound lub licencja na 80 użytkowników dla trybów predictive, progressive, preview 80 licencji aplikacji CTI konsultanta lub licencja na 80 użytkowników wraz z telefonem typu Softphone 80 licencji wspomagających dodatkowe kanały komunikacji: SMS, , fax. lub licencja na 80 użytkowników Kompletna infrastruktura techniczna do serwerowni (szafa rack) oraz kablowa elektryka, sieć, gniazda umożliwiająca działanie wszystkich elementów dostawy. 8

9 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Warszawa, dnia... FORMULARZ OFERTY Na wykonanie: Dostawę infrastruktury teleinformatycznej i nowoczesnych systemów Contact Center Nazwa i adres WYKONAWCY NAZWA:... ADRES:... NIP:... TELEFON... FAX NR RACHUNKU BANKOWEGO:... W nawiązaniu do zapytania ofertowego: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: cenę netto:... zł cenę brutto:... zł słownie brutto:... zł wartość podatku VAT:... zł., stawka.% 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 9

10 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.. 3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: a.... b.... c.... d.... e.... f.... g.... h , dnia podpis osoby uprawnionej (pieczęć wykonawcy) 10

11 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu Wykonawcy Oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności/czynności, 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn wskazanych poniżej. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 11

12 osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, b. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; c. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. Miejsce i data imię, nazwisko osoby uprawnionej (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 12

13 OGÓLNE ISTOTNE POSTANOWIENIA U M O W Y 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmie - przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. 2. Wykonawca będzie zobowiązany szczegółowo ustalać z Zamawiającym określone elementy zamówienia, charakterystyczne dla danego przedmiotu. 3. Wykonawca udzieli na dostarczony system gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. 4. Wykonawca może zlecić wykonanie części usługi podwykonawcom. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 5. Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób (telefonicznie, faxem, listownie, osobiście) wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. 6. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni robocze w ciągu całego roku. 7. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie i zrealizować w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, bez dodatkowego wezwania, Zamawiający może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 9. Wykonanie usług w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 8 nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji. 10. Wykonawca, w trakcie wykonywania usług, zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wykonanie badań, prób i sprawdzeń w zakresie, jakim uzna on za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie usług jest niezgodne z warunkami technicznymi, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę. Do obowiązków Zamawiającego będzie należeć: 1. Zapewnienie nadzoru technicznego. 2. Rozpoczęcie w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia odbioru końcowego i zakończenia go bez zbędnej zwłoki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów formalnoprawnych koniecznych do odbioru. 3. Stwierdzenie istotnych usterek lub braków właściwych dokumentów powoduje nie dokonanie odbioru. 4. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z poleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i UE. 2. Zgłaszanie do odbioru wykonanej usługi. 3. Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej: dokumentacji powykonawczej, atestów, stosownych certyfikatów, deklaracji zgodności, protokółów badań i sprawdzeń, oświadczenia Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. Sposób rozliczania przedmiotu umowy. 1. Wynagrodzenie za wykonane zadanie będzie płatne na podstawie faktury VAT. 2. Płatność za Fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto wykonawcy nr...w ciągu.. dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru robót spowodują naliczenie ponownego dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 13

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151377-2013:text:pl:html PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. System pamięci masowej, znak sprawy: AZP-2401-11/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. System pamięci masowej, znak sprawy: AZP-2401-11/2014 ul ~~stytut - ~m. M. Nenckiego PAN biologii doświadczalnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o.

Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej (działanie 8.2) Polski Związek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

5.1 SIWZ PO ZMIANACH

5.1 SIWZ PO ZMIANACH 51 SIWZ PO ZMIANACH 1 I Informacje wstępne INFORMACJE OGÓLNE 1 Zamawiający: a) Zamawiającym jest: Politechnika Śląska ul Akademicka 2A 44 100 Gliwice NIP: 631-020-07-36 VAT UE PL: PL 631-020-07-36 REGON:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: Nazwa zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3 44-100 Gliwice e-mail:

Bardziej szczegółowo

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych

Bardziej szczegółowo

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN ~L ~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo