IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE"

Transkrypt

1 IIb. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE faza nazwa inwestycji budynek etap 2 PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 10/21, 10/22, 10/2, 10/2, 10/2 (dawniej 10/1, 10/19, 10/20) i przebudową zjazdu na działce 11/10 w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza Szpital Wielospecjalistyczny z garaŝem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, niskoprądowymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych i źródeł ciepła adres Katowice, ul. Ceglana i Wita Stwosza, działki nr 10/21, 10/22, 10/2, 10/2, 10/2 (dawniej 10/1, 10/19, 10/20) obr. Bogucice Zawodzie, jedn. ewid. M. Katowice inwestor CMC GEO PROJEKT 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głowackiego 10, 30-0 Kraków jednostka projektowa ZESPÓŁ AUTORSKI instalacje wewnętrzne instalacje elektryczne UCEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Ks. Pawlickiego 1/4, Kraków tel. (4 12) 39 23, fax. (4 12) Cegroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Kościuszki 1C IV piętro, Gliwice, tel. (4 32) 444, fax (4 32) 0 3 Krzysztof Dębowski Projektant nr upr. 22/9 nr członka izby zawodowej SLK/IE/3930/01 Adam Michalski Sprawdzający nr upr. SLK/31/POOE/11 nr członka izby zawodowej SLK/IE/3/11 opracował inŝ. Jarosław Kurowski data styczeń 2014 EN - 1

2 SPIS TREŚCI I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 3 II. SPIS RYSUNKÓW... 3 III. OPIS TECHNICZNY TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE System sygnalizacji poŝaru Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Instalacja sterowania oddymianiem Instalacja kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu Instalacja telewizji dozorowej Instalacja okablowania strukturalnego Instalacja TV/SAT Instalacja domofonowa Instalacja przywoławcza UWAGI ZAŁĄCZNIK EN - 2

3 I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW L.p. 1. Zestawienie materiałów Nazwa załącznika II. SPIS RYSUNKÓW L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 01. CMC/S2/PW/N/FA/100 Rzut garaŝu plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/101 Rzut parteru plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/102 Rzut I piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/103 Rzut II piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/104 Rzut III piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/10 Rzut IV piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/10 Rzut V piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/10 Rzut dachu plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/VE/110 Rzut garaŝu plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/111 Rzut parteru plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/112 Rzut I piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/113 Rzut II piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/114 Rzut III piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/11 Rzut IV piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/11 Rzut V piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/11 Rzut dachu plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/AC/120 Rzut garaŝu plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/121 Rzut parteru plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/122 Rzut I piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/123 Rzut II piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/124 Rzut III piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/12 Rzut IV piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/12 Rzut V piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/12 Rzut dachu plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/SC/130 Rzut garaŝu plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/131 Rzut parteru plan instalacji IT 1:100 EN - 3

4 L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 2. CMC/S2/PW/N/SC/132 Rzut I piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/133 Rzut II piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/134 Rzut III piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/13 Rzut IV piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/13 Rzut V piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/13 Rzut dachu plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/FA/200 Schemat instalacji SSP CMC/S2/PW/N/FA/201 Schemat instalacji oddymiania - 3. CMC/S2/PW/N/VE/210 Schemat instalacji DSO - 3. CMC/S2/PW/N/AC/220 Schemat instalacji CCTV - 3. CMC/S2/PW/N/AC/221 Schemat instalacji domofonowej - 3. CMC/S2/PW/N/AC/222 Schemat instalacji przyzywowej CMC/S2/PW/N/AC/223 Schemat instalacji KD i SWIN CMC/S2/PW/N/SC/230 Schemat instalacji LAN CMC/S2/PW/N/SC/231 Schemat instalacji RTV/SAT EN - 4

5 III. OPIS TECHNICZNY 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych niskoprądowych dla zadania: Szpital wielospecjalistyczny z garaŝem podziemnym w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza. Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne niskoprądowe: Instalacja sygnalizacji poŝaru SSP, Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, Instalacja sterowania oddymianiem, instalację kontroli dostępu KD, instalację wykrywania włamania i napadu SWIN, instalację CCTV, instalację okablowania strukturalnego LAN, instalacje TV/SAT, instalacja przywoławcza w toaletach dla niepełnosprawnych. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: wytyczne Inwestora, wytyczne Technologa Medycznego, wytyczne branŝy architektonicznej i wentylacji; warunki ochrony przeciwpoŝarowej uzgodnienia międzybranŝowe, obowiązujące przepisy i normy. projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych dla części S1+BO. Podstawowe parametry budynku Przedmiotem projektu jest budowa budynku Szpitala wchodzącego w skład Centrum Medycznego Ceglana. Projektowany budynek posiada sześć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE 3.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU WPROWADZENIE Elementy systemu SSP podłączone zostaną do centrali poŝarowych zlokalizowanych do pomieszczeniu Serwerowni 0.A.1 i będą stanowić integralną część systemu. System sygnalizacji poŝaru będzie zapewniał ochronę całkowitą wszystkich stref w projektowanym budynku. Zaprojektowany system sygnalizacji poŝaru został zaprojektowany w oparciu o normę PKN-CEN/TS 4-14 oraz obowiązujące przepisy. System sygnalizacji spełniać będzie najwyŝsze standardy bezpieczeństwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpoŝarowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz modułowej koncepcji, system stanowić będzie uniwersalne narzędzie do wykrywania i sygnalizacji poŝaru charakteryzujące się duŝą elastycznością. EN -

6 System wykrywania i sygnalizacji poŝaru będzie składać się z: - czujek dymu; - czujek temperatury; - ręcznych ostrzegaczy poŝarowych ROP; - przekaźników i adapterów; - sygnalizatorów akustyczno-optycznych; - zasilaczy; - okablowania Instalacja wykonana będzie w postaci linii dozorowych (pętli), która zaczyna i kończy się w CSP. Instalacja będzie adresowalną, pracującą w układzie dialogowym, gwarantującą wysoką niezawodność i jakość funkcjonowania. Pętla to 2-Ŝyłowa magistrala, która jest dwustronnie zasilana i dozorowana. Pojedyncza przerwa pętli nie eliminuje z pracy Ŝadnego z elementów, a zastosowanie w niej izolatorów zwarć powoduje, Ŝe z dozoru wypada tylko część elementów zawarta pomiędzy dwoma sąsiednimi izolatorami (licząc na lewo i prawo od miejsca zwarcia) zaś pozostałe elementy zachowują pełną funkcjonalność. W obiekcie przyjęto podział na pętli dozorowych oraz 1 pętlę sterująco-monitorującą wg poniŝszego zestawienia: Pętla Zasięg Kondygnacja Centrala L21 GaraŜ z pomieszczeniami technicznymi GaraŜ S2 CSP1 L22 Parter Parter S2 CSP1 L23 1 piętro 1 piętro S2 CSP1 L24 2 piętro 2 piętro S2 CSP1 L2 3 piętro 3 piętro S2 CSP2 L2 4 piętro 4 piętro S2 CSP2 L2 piętro + wentylatorownia 2 piętro + dach CSP2 S2 L201 Całe skrzydło (od garaŝu do dachu) CSP2 Wszystkie elementy instalacji będą posiadać certyfikaty oraz dopuszczenia. ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU Stan normalny W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostają w stanie czuwania, nie są wykonywane Ŝadne procedury sterowań. W stanie normalnej pracy moŝliwe jest programowe odłączanie niektórych elementów systemu tj. czujek, ROP, sygnalizatorów, całych grup w/w elementów lub nawet pętli (np. na czas prowadzenia prac remontowych, serwisowych, w przypadku oczekiwania na naprawę uszkodzonego elementu itp.). Odłączenie moŝliwe jest to do wykonania tylko przez upowaŝnionego pracownika. Stan tymczasowego odłączenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizowany jest na wyświetlaczu CSP jako alarm techniczny. Stan zagroŝenia Stan zagroŝenia poŝarowego wykrywany jest w trzech przypadkach: - wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujkę dymu; - wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujkę temperatury; - zauwaŝenia zagroŝenia poŝarowego przez personel i wciśnięciu przycisku ROP. We wszystkich tych przypadkach do CSP przesyłany jest sygnał alarmowy: - z czujek najpierw wstępny - Alarm I, potem Alarm II, EN -

7 - z ROP - Alarm II, Alarm I - alarm wewnętrzny cichy jest to czas na przyjęcie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez straŝ wartowniczą lub pracowników budynku. Po uruchomieniu Alarmu I (alarm z dowolnej czujki), centrala systemu emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla odpowiedni komunikat o wykryciu zagroŝenia. Obsługa po potwierdzeniu swojej obecności, ma czas na rozpoznanie przyczyny wystąpienia alarmu i jego potwierdzenie (na przykład poprzez naciśnięcie przycisku ROP) lub jego skasowanie w przypadku uzyskania jednoznacznej i potwierdzonej informacji Ŝe przyczyną zadziałania czujki były czynniki inne niŝ poŝar, takie jak na przykład zapylenie czujnika, zaparowanie, uszkodzenie itp. W przypadku braku czynności po określonym czasie (czas uruchomienia alarmu II stopnia naleŝy podać w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego budynku) nastąpi uruchomienie alarmu II. Alarm II - alarm główny powoduje uruchomienie sygnałów sterowniczych. Po uruchomieniu Alarm II wszystkie działania podejmowane są automatycznie przez CSP tj.: - wyświetlenie na wyświetlaczu CSP komunikatów opisujących wszystkie sygnały przychodzące i wychodzące z centrali, - uruchomienie systemu DSO, - podanie sygnału do systemów i urządzeń współpracujących z systemem sygnalizacji poŝaru, - powiadomienie PSP. Stan awarii Stan awarii w systemie detekcji poŝaru, jego części, bądź sygnały awarii z monitorowanych urządzeń systemów współpracujących z systemem detekcji poŝaru będzie sygnalizowany na wyświetlaczu CSP. Sygnały awaryjne mogą być spowodowane między innymi: - przerwą bądź zwarciem w przewodach instalacji; - wymontowaniem elementu instalacji; - uszkodzeniem elementu instalacji; - sygnałami awarii przychodzącymi z innych systemów. Współpraca z innymi systemami - instalacja DSO Po wykryciu poŝaru II do systemu DSO zostanie przekazany sygnał alarmowy odpowiedni do strefy w której wykryto poŝar. Sygnały będą przekazane poprzez moduły sterujące systemu SSP. Dodatkowo z DSO do SSP zostaną przekazane sygnały alarmowe (awaria systemu DSO). - instalacja alarmowej sygnalizacji poŝarowej (akustyczno-optyczna) W pomieszczeniu technicznym na poziomie + z uwagi na poziomi hałasu zastosowane zostaną sygnalizatory akustyczno-optyczne wyzwalane i sterowane przez system SSP, poprzez podanie napięcia z zasilaczy poŝarowych. - oddymiania mechanicznego garaŝu Oddymianie garaŝu odbywa się przy pomocy wentylatora umieszczonego na dachu maszynowni na poziomie +. Zasilanie urządzeń będzie doprowadzone z rozdzielnicy RGP2 dedykowanej celom poŝarowym, wysterowanie urządzeń z modułu przekaźnikowego SSP. - oddymiania klatki schodowej W przypadku poŝaru w danej strefie do central sterującej oddymianiem klatki schodowej doprowadzony zostanie sygnał poŝar powodujący uruchomienie instalacji oddymiania. Wymagany dopływ powietrza uzupełniającego zapewniać będą drzwi uchylne otwierane ręcznie. Dodatkowo przewidziano sterowanie ręcznie z przycisków umieszczonych na parterze, na poziomie +2 i na najwyŝszym spoczniku uŝytkowym klatek schodowych. EN -

8 - wentylacji W przypadku poŝaru wszystkie urządzenia wentylacyjne zostaną wyłączone. Do central wentylacyjnych zostanie doprowadzony sygnał poŝar z modułu przekaźnikowego wpięty w automatykę central. Wyłączenie wentylatorów, klimatyzatorów będzie zrealizowane poprzez moduł przekaźnikowy SSP oddziaływujący na stycznik w rozdzielni elektrycznej, powodujący odcięcie zasilania wentylatorów. - klapy ppoŝ. Sterowanie klap odcinających umieszczonych na kanałach wentylacyjnych zrealizowane jest poprzez moduły przekaźnikowe SSP zamykającymi siłowniki klap. W przypadku poŝaru w danej strefie klapy zostaną zamknięte. System SSP monitoruje stan połoŝenia klap (połoŝenie KLAPA ZAMKNIĘTA). - Drzwi poŝarowe W przypadku wykrycia poŝaru wszystkie drzwi poŝarowe znajdujące się w pozycji OTWARTE zostaną zamknięte przez przekazanie sygnału poŝar do trzymaczy drzwiowych działających na zasadzie elektromagnesu. - Kontroli dostępu W przypadku poŝaru wszystkie drzwi objęte kontrolą dostępu zostaną odblokowane. W obwód zasilający elektrozamki zostanie wpięty styk modułu przekaźnikowe SSP, który spowoduje odcięcie zasilania. W ramach uruchomienia i programowania centrali naleŝy zweryfikować oprogramowanie elementów części S1+BO i dokonać odpowiedniego przeprogramowania centrali z uwzględnieniem części S2. PoniŜej zestawienie modułów wraz z przypisanymi im funkcjami: PĘTLA L201 Nr modułu M01 M02 M03 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP0.. Zamknięcie klapy 2 SKP0.. Zamknięcie klapy 3 SKP0.. Zamknięcie klapy 4 SKP0.. Zamknięcie klapy 1 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP0.. Zamknięcie klapy 2 SKP0.. Zamknięcie klapy FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S EN -

9 Nr modułu M04 M0 M0 M0 M0 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 3 SKP0.. Zamknięcie klapy 4 RWD Wyłączenie 1 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 SKP0.. Zamknięcie klapy 2 SKP0.. Zamknięcie klapy 3 RPT Wyłączenie 4 KD 0.B.02 Otwarcie KD 0.B.0 Otwarcie LPG/CO Aktywacja 1 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP0.. Zamknięcie klapy 2 SKP0.. Zamknięcie klapy 3 SKP0.. Zamknięcie klapy 4 SKP0.. Zamknięcie klapy SKP0.. Zamknięcie klapy SKP0.. Zamknięcie klapy SKP0.. Zamknięcie klapy 1 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S EN - 9

10 Nr modułu M09 M10 M11 M12 M13 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP1.. Zamknięcie klapy 2 SKP1.. Zamknięcie klapy 3 SKP1.. Zamknięcie klapy 4 SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy KD 1.B.34 Otwarcie KD 1.B.30 Otwarcie 1 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP1.. Zamknięcie klapy 2 SKP1.. Zamknięcie klapy 3 SKP1.. Zamknięcie klapy 4 SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy 1 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 KD 1.B.0 Otwarcie 2 KD 1.B.14 Otwarcie 3 KD 1.B.11 Otwarcie 4 KD 1.B.1 Otwarcie KD 1.B.1 Otwarcie KD 1.B.23 Otwarcie FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S EN - 10

11 Nr modułu M14 M1 M1 M1 M1 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu KD 1.B.2 Otwarcie KD 1.B.29 Otwarcie 1 SKP1.. Zamknięcie klapy 2 SKP1.. Zamknięcie klapy 3 SKP1.. Zamknięcie klapy 4 R-A0 Wyłączenie KD 1.B.01 Otwarcie 1 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 SKP2.. Zamknięcie klapy 2 SKP2.. Zamknięcie klapy 3 SKP2.. Zamknięcie klapy 4 R-CH Wyłączenie 1 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 R-AP Wyłączenie 2 KD 2.B.2 Otwarcie 3 KD 2.B.2 Otwarcie 4 KD 2.B.2 Otwarcie KD 2.B.31 Otwarcie KD 2.B.0 Otwarcie FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S EN - 11

12 Nr modułu M19 M20 M21 M22 M23 M24 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP2.. Zamknięcie klapy 2 SKP2.. Zamknięcie klapy 3 SKP2.. Zamknięcie klapy 4 SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy KD 2.B.41 Otwarcie 1 W Zjazd pożarowy 2 SKP2.. Zamknięcie klapy 3 SKP2.. Zamknięcie klapy 4 SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy 1 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP3.. Zamknięcie klapy 2 SKP3.. Zamknięcie klapy 3 SKP3.. Zamknięcie klapy 4 KD 3.B.20 Otwarcie 1 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) FLM-420-RLV-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S EN - 12

13 Nr modułu M2 M2 M2 M2 M29 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 3 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 SKP3.. Zamknięcie klapy 2 SKP3.. Zamknięcie klapy 3 SKP3.. Zamknięcie klapy 4 KD 3.B.30 Otwarcie 1 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 SKP4.. Zamknięcie klapy 2 SKP4.. Zamknięcie klapy 3 SKP4.. Zamknięcie klapy 4 SKP4.. Zamknięcie klapy KD 4.B.3 Otwarcie 1 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP4.. Zamknięcie klapy 2 SKP4.. Zamknięcie klapy 3 KD 4.B.30 Otwarcie 4 FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S EN - 13

14 Nr modułu M30 M31 M32 M33 M34 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP.. Zamknięcie klapy 2 SKP.. Zamknięcie klapy 3 SKP.. Zamknięcie klapy 4 SKP.. Zamknięcie klapy KD.B.32 Otwarcie 1 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 R-LA Wyłączenie 2 KD.B.2 Otwarcie 3 KD.B.2 Otwarcie 4 KD.B.2 Otwarcie KD.B.2 Otwarcie KD.B.2 Otwarcie 1 SKP.. Zamknięcie klapy 2 SKP.. Zamknięcie klapy 3 SKP.. Zamknięcie klapy 4 SKP.. Zamknięcie klapy SKP.. Zamknięcie klapy KD.B.1 Otwarcie FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-RLV-S EN - 14

15 Nr modułu M3 M3 M3 M3 M39 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP.. Zamknięcie klapy 2 SKP.. Zamknięcie klapy 3 SKP.. Zamknięcie klapy 4 KD.B.30 Otwarcie 1 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 ZPOZ.1 Monitoring zasilacza ZPOZ.1 Monitoring zasilacza 1 R-TW3 Wyłączenie 2 S2-NW Wyłączenie 3 S2-N4W4 Wyłączenie 4 S2-N2W2 Wyłączenie S2-NW Wyłączenie S2-NW Wyłączenie S2-N3W3 Wyłączenie S2-N1W1 Wyłączenie 1 S2-NW Wyłączenie 2 S2-W1G Wyłączenie 3 SAO Aktywacja S2 4 FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-RLV-S EN - 1

16 Nr modułu M40 M41 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP.. Zamknięcie klapy 2 SKP.. Zamknięcie klapy 3 SKP.. Zamknięcie klapy 4 COD/K3 Uruchomienie KD.B.20 Otwarcie 1 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SD2-1 Wyłącznik serwisowy / praca SD2-1 Wyłącznik serwisowy / awaria COD/K3 Monitoring stanu / alarm COD/K3 Monitoring stanu / usterka FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S Moduły wchodzące w skład pętli L101-L104 (S1+BO) do których naleŝy podłączyć urządzenia z S2. Pętla L101 M4 1 SD2-1 Załączenie FLM-420-RLV1-D Pętla L102 M01 1 R-A01 Wyłączenie 2 R-B01 Wyłączenie 3 4 FLM-420-RLV-S Pętla L103 M33 1 R-A21 Wyłączenie 2 DP3.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. 3 R-B21 Wyłączenie 4 DP3.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. EN - 1 FLM-420-RLV-S

17 Pętla L104 M01 1 R-A31 Wyłączenie 2 DP4.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. 3 R-B31 Wyłączenie 4 FLM-420-RLV-S M1 M1 1 R-A41 Wyłączenie 2 DP.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. 3 R-B41 Wyłączenie 4 1 R-A1 Wyłączenie 2 DP.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. 3 R-B41 Wyłączenie 4 FLM-420-RLV-S FLM-420-RLV-S LOKALIZACJA URZĄDZEŃ Czujki będą montowane w pomieszczeniach do stropu, w przestrzeni sufitu podwieszanego. Dobór typu czujek oraz ich rozmieszczenie zostało dobrane po uwzględnieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, kształtu, typu stropu, wysokości zgodnie, z wytycznymi CNBOP. Dla czujek niewidocznych przewidziano wskaźniki zadziałania, które naleŝy montować nastrojowo, dostropowo lub naściennie. Ręczne ostrzegacze poŝaru ROP montowane będą: w części korytarzowej, przy wyjściach na zewnątrz budynku. ROP naleŝy montować na wysokości 1,2-1,4m od poziomu podłogi. Odległość pomiędzy ROP została tak dobrana, aby do najbliŝszego ostrzegacza Ŝadna osoba w obiekcie nie musiała przebywać drogi dłuŝszej niŝ 30m. Moduły przekaźnikowe będą umieszczone w pobliŝu urządzeń. OKABLOWANIE Linie dozorowe (pętle) naleŝy wykonać kablem typu YnTKSYekw 1x2x1, linie sterującą-monitorujące kablem HTKSHekw PH90 1x2x1. Kable które muszą funkcjonować przez więcej niŝ 1min po wykryciu poŝaru powinny być odporne na oddziaływanie ognia przez 90min (HDGs PH90). Trasy kablowe naleŝy prowadzić w przestrzeni między-stropowej. Kable układać luźno zachowując zapasy, średnicę uchwytów pojedynczych EN - 1

18 dobrać co najmniej o jeden rząd większą niŝ średnica rzeczywista kabla. Do podłoŝa betonowego montować kotwy rozporowe w uprzednio wywierconych otworach. Uchwyty kabli naleŝy mocować w odstępach 30 cm. ZASILANIE Centrala sygnalizacji poŝaru zasilana będzie z sekcji poŝarowej rozdzielni elektrycznej. Centrala posiadać będzie zasilanie awaryjne (z akumulatorów), które umoŝliwi 2 godziną pracę instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie alarmowania. OZNACZENIA EN - 1

19 Wszystkie kable, czujki, ROP y, przekaźniki powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji PoŜaru. TESTY Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać niezbędne pomiary, uruchomić instalację oraz przeszkolić pracowników obsługujących system INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO WPROWADZENIE Elementy systemu DSO (głośniki, wzmacniacze) podłączone zostaną do szaf DSO zlokalizowanych do pomieszczeniu Serwerowni 0.A.1 i będą stanowić integralną część systemu. Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego będzie obejmowała swym zasięgiem cały obiekt. Pomieszczenia wyłączone z alarmowania to: pomieszczenia intensywnej opieki medycznej, sale zabiegowe i sale z chorymi. Ponadto z uwagi na poziom dźwięku (hałasu) pomieszczenie techniczne (.3 Wentylatorownia 2) na poziomie + zostało wyłączone z zakresu systemu DSO. Zamiast głośników systemu DSO zainstalowane w nim zostaną sygnalizatory akustyczno-optyczne sterowane i zasilanie z systemu SSP. System DSO spełniać będzie najwyŝsze standardy bezpieczeństwa w zakresie słownego powiadamiania o zagroŝeniu zdrowia i Ŝycia osób znajdujących się w obiekcie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz modułowej konstrukcji, system stanowić będzie uniwersalne narzędzie charakteryzujące się niezawodnością oraz duŝą elastycznością umoŝliwiające prowadzenie akcji ewakuacyjnej i wspomagania akcji ratowniczej. System umoŝliwiać będzie rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów bezpieczeństwa do osób przebywających w budynku w kaŝdym trybie funkcjonowania obiektu. System pracować będzie w technice 100V. Jego cechą charakterystyczną będzie otwarta struktura, którą moŝna rozbudowywać w zaleŝności od potrzeb. System moŝe nadawać w jednym czasie dwa róŝna komunikaty zapisane w pamięci cyfrowej (maksymalnie system moŝe rozgłaszać 4 róŝne sygnały audio równocześnie). Komunikaty alarmowe i ewakuacyjne mogą być wyzwalane z pulpitu straŝaka lub poprzez centrale przeciwpoŝarową (poprzez zaprogramowane komunikaty). System zapewniać będzie dyskretne diagnozowanie systemu diagnozowanie wszystkich elementów systemu czy działają poprawnie odbywa się bez zakłóceń i przerw w nadawaniu muzyki w tle czy emisji dowolnych komunikatów. System będzie pozwalać na nieustanne kontrolowanie linii głośnikowych oraz innych elementów systemu i wykrywanie uszkodzeń bądź anomalii w ich pracy. System zapewniać będzie funkcja podwójnej (akustycznej i elektrycznej) kontroli wkładki mikrofonu straŝaka. Podstawowe właściwości systemu: objęte certyfikatem CNBOP sterowania zewnętrze w systemie DSO umoŝliwiające w razie przyszłej potrzeby podłączenie i sterowanie urządzeń zewnętrznych, dopuszczona certyfikatem CNBOP moŝliwość umiejscowienia (certyfikowanego w ramach systemu) funkcjonalnego pulpitu mikrofonowego poza pokojem centrali DSO tzw. mikrofon strefowy lub ogólny, moŝliwość zaprogramowania i uruchomienia z pulpitu mikrofonu straŝaka róŝnorodnych scenariuszy poŝarowych dostosowanych do instrukcji poŝarowych indywidualnie dla kaŝdego obiektu, dopuszczona certyfikatem CNBOP zarówno impedancyjna jak i tonowa metoda kontroli linii głośnikowych, certyfikat na wyniesiony mikrofon straŝaka poza pomieszczenie centrali DSO. EN - 19

20 Instalacja będzie składać się z: - szafy z urządzeniami aktywnymi DSO: Jednostka kontroli (sekcja matrycowa sygnałów wejściowych, instalacja modułów wejściowych i modułów sterowania w pojedynczej jednostce w tym przypadku moduły podwójnej impedancyjnej kontroli linii głośnikowej, po jednym module wejściowym sterowania oraz module wyjściowym sterowania wzmacniacz mocy do kaŝdej linii głośnikowej oraz wzmacniacz rezerwowy, Jednostka zarządzająca systemem zasilania (jednostka dostarcza napięcie stałe z modułu zasilaczy do kaŝdego urządzenia systemu, do jednostki podłącza się baterię -akumulator zasilania rezerwowego, jednostka w trakcie ładowania akumulatora mierzy ich temperaturę i odpowiednio kompensuje napięcie ładowania, w momencie braku napięcia stałego z modułu zasilaczy spowodowanego przerwą w zasilaniu sieciowym, jednostka zasilająca systemem zasilania automatycznie przyłącza urządzenia systemu do rezerwowej baterii akumulator. Zasilacz Płyta zapowiedzi głosowych (odtwarza wcześniej nagrany komunikat) Impedancyjny moduł kontroli linii głośnikowej (moduł wyjściowy sygnału audio systemu dokonującym jednocześnie pomiaru impedancji linii głośnikowej, wykrywa on zwarcia i przerwy w linii głośnikowej (poprzez pomiar impedancji) oraz zwarcie w ziemi Interfejs miedzy SSP i DSO (umoŝliwia połączenie między centralą sygnalizacji poŝaru a dźwiękowym systemem ostrzegawczym) - Mikrofonu straŝaka słuŝy do stosowania głównie podczas nadawania komunikatów alarmowych, moŝliwość nadawania komunikatów w warunkach normalnych, mikrofon jest stale diagnozowany (łącznie z cewką kapsuły mikrofonowej) przy uŝyciu testowych sygnałów akustycznych, ograniczona liczba przycisków na pulpicie zawęŝona wyłącznie do włączania komunikatów ewakuacyjnych oraz dostosowania funkcjonalnie w sposób przyjazny dla słuŝb ratowniczych sprawia, Ŝe obsługa mikrofonu jest łatwa i sprawna, w przypadku awarii mikro procesora CPU komunikat z mikrofonu straŝaka moŝe być nadawany do wszystkich stref jednocześnie po uprzednim przełączeniu wyłącznika CPU w podstawie mikrofonu - Pulpit wywołań - Głośników - Okablowania System DSO pełnić będzie równieŝ funkcję nagłośnienia poprzez nadawanie komunikatów głosowych do wybranej strefy. Wszystkie elementy instalacji będą certyfikowane. ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU Zgodnie z wymogami dotyczącymi stosowania systemów rozgłaszania komunikatów dla celów bezpieczeństwa, naleŝy zastosować system dźwiękowy, który w przypadku niebezpieczeństwa, zdolny będzie do przekazu ewakuacyjnych komend słownych w sposób zrozumiały, wolny od zakłóceń i interferencji innych sygnałów audio. System głośnikowy powinien emitować sygnał audio o współczynniku zrozumiałości mowy nie mniejszym od 0, RASTI, na poziomie dźwięku alarmu od db do 20dB powyŝej szumu tła, lecz nie więcej niŝ 11dB i nie mniej niŝ db (w porze spoczynku) w miejscu odsłuchu (zgodnie z normą PN-EN049). System będzie podzielony na strefy alarmowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ochrony przeciwpoŝarowej. W rozpatrywanym obiekcie strefy alarmowe odpowiadają strefom głośnikowym. Wszystkie strefy głośnikowe posiadają co najmniej 2 linie głośnikowe. PoniŜej podział obiektu pod kątem linii głośnikowych. EN - 20

21 Linia Zasięg Kondygnacja Strefa alarmowa L21 GaraŜ z pomieszczeniami technicznymi GaraŜ A L22 GaraŜ z pomieszczeniami technicznymi GaraŜ A L23 Parter Diagnostyka obrazowa GaraŜ L L24 Parter Diagnostyka obrazowa GaraŜ L L2 1 piętro 1 piętro E L2 1 piętro 1 piętro E L2 2 piętro 2 piętro F L2 2 piętro 2 piętro F L29 3 piętro 3 piętro G L30 3 piętro 3 piętro G L31 4 piętro 4 piętro H L32 4 piętro 4 piętro H L33 piętro piętro I L34 piętro piętro I LK Klatka schodowa K3 M LK Klatka schodowa K3 M Stan normalny W przypadku normalnej pracy nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań, urządzenia będą w stanie czuwania. W tym stanie moŝliwe będzie przetwarzanie komunikatów administracyjnych, tła muzycznego. Stan zagroŝenia System moŝe być sterowany ręcznie z mikrofonowego pulpitu sterowniczego lub mikrofonu straŝaka z moŝliwością nadawania komunikatu do pojedynczych stref oraz wszystkich stref jednocześnie. Sterowanie ręczne umoŝliwia odtworzenie komunikatu zapisanego w pamięci systemu oraz przekazywanie komunikatów wypowiadanych do mikrofonu. System moŝe pracować w trybie automatycznym sterowanie z systemu SSP. Po wykryciu poŝaru przez CSP do systemu DSO przekazywany jest sygnał informujący w której strefie wystąpił poŝar, a następnie sterownik DSO rozpocznie przekazywanie nagranych komunikatów zgodnie z zaprogramowaną procedurą (odpowiadającą scenariuszowi poŝarowemu) do odpowiednich stref. Dla potrzeb czynności obsługowych pulpit mikrofonowy i mikrofon straŝaka mają wyŝszy priorytet niŝ zapowiedzi automatyczne. Po zaniku kryterium alarmowego nadany zostanie komunikat o odwołaniu stanu zagroŝenia. Stan awarii Stan o awarii w instalacji DSO, będzie przesyłany do CSP poprzez adresowalny przekaźnik zamontowany na pętli dozorowej. Komunikat o awarii wyświetlony będzie na wyświetlaczu CSP i na stanowisku obsługi. LOKALIZACJA URZADZEŃ Szafy DSO zlokalizowane będą w pomieszczeniu serwerowni 0.A.1 na poziomie -1. Mikrofon straŝaka oraz pulpit wywołań będą umieszczone w pomieszczeniu ochrony 1.0 zlokalizowanym na kondygnacji 0, dodatkowy pulpit wywołań umieszczony będzie w recepcji szpitala. Głośniki będą montowane w pomieszczeniach do stropu lub naściennie. Dobór typu głośników oraz ich rozmieszczenie zostało dobrane po uwzględnieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, kształtu, typu stropu, wysokości zgodnie, z wytycznymi Akustyka. Dla weryfikacji prawidłowego określenia ilości EN - 21

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i oddział pediatryczny Szpitala w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ: OPISOWA str. 3 1.1 Przedmiot projektu str. 3 1.2 Podstawa opracowania projektu str. 3 1.3 Uzgodnienia str. 3 1.4 Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR TOM XIII PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul Stefana śeromskiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo