IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE"

Transkrypt

1 IIb. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE faza nazwa inwestycji budynek etap 2 PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 10/21, 10/22, 10/2, 10/2, 10/2 (dawniej 10/1, 10/19, 10/20) i przebudową zjazdu na działce 11/10 w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza Szpital Wielospecjalistyczny z garaŝem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, niskoprądowymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych i źródeł ciepła adres Katowice, ul. Ceglana i Wita Stwosza, działki nr 10/21, 10/22, 10/2, 10/2, 10/2 (dawniej 10/1, 10/19, 10/20) obr. Bogucice Zawodzie, jedn. ewid. M. Katowice inwestor CMC GEO PROJEKT 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głowackiego 10, 30-0 Kraków jednostka projektowa ZESPÓŁ AUTORSKI instalacje wewnętrzne instalacje elektryczne UCEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Ks. Pawlickiego 1/4, Kraków tel. (4 12) 39 23, fax. (4 12) Cegroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Kościuszki 1C IV piętro, Gliwice, tel. (4 32) 444, fax (4 32) 0 3 Krzysztof Dębowski Projektant nr upr. 22/9 nr członka izby zawodowej SLK/IE/3930/01 Adam Michalski Sprawdzający nr upr. SLK/31/POOE/11 nr członka izby zawodowej SLK/IE/3/11 opracował inŝ. Jarosław Kurowski data styczeń 2014 EN - 1

2 SPIS TREŚCI I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 3 II. SPIS RYSUNKÓW... 3 III. OPIS TECHNICZNY TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE System sygnalizacji poŝaru Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Instalacja sterowania oddymianiem Instalacja kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu Instalacja telewizji dozorowej Instalacja okablowania strukturalnego Instalacja TV/SAT Instalacja domofonowa Instalacja przywoławcza UWAGI ZAŁĄCZNIK EN - 2

3 I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW L.p. 1. Zestawienie materiałów Nazwa załącznika II. SPIS RYSUNKÓW L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 01. CMC/S2/PW/N/FA/100 Rzut garaŝu plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/101 Rzut parteru plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/102 Rzut I piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/103 Rzut II piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/104 Rzut III piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/10 Rzut IV piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/10 Rzut V piętra plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/FA/10 Rzut dachu plan instalacji SSP 1: CMC/S2/PW/N/VE/110 Rzut garaŝu plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/111 Rzut parteru plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/112 Rzut I piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/113 Rzut II piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/114 Rzut III piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/11 Rzut IV piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/11 Rzut V piętra plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/VE/11 Rzut dachu plan instalacji DSO 1: CMC/S2/PW/N/AC/120 Rzut garaŝu plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/121 Rzut parteru plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/122 Rzut I piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/123 Rzut II piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/124 Rzut III piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/12 Rzut IV piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/12 Rzut V piętra plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/AC/12 Rzut dachu plan instalacji ochrony 1: CMC/S2/PW/N/SC/130 Rzut garaŝu plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/131 Rzut parteru plan instalacji IT 1:100 EN - 3

4 L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 2. CMC/S2/PW/N/SC/132 Rzut I piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/133 Rzut II piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/134 Rzut III piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/13 Rzut IV piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/13 Rzut V piętra plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/SC/13 Rzut dachu plan instalacji IT 1: CMC/S2/PW/N/FA/200 Schemat instalacji SSP CMC/S2/PW/N/FA/201 Schemat instalacji oddymiania - 3. CMC/S2/PW/N/VE/210 Schemat instalacji DSO - 3. CMC/S2/PW/N/AC/220 Schemat instalacji CCTV - 3. CMC/S2/PW/N/AC/221 Schemat instalacji domofonowej - 3. CMC/S2/PW/N/AC/222 Schemat instalacji przyzywowej CMC/S2/PW/N/AC/223 Schemat instalacji KD i SWIN CMC/S2/PW/N/SC/230 Schemat instalacji LAN CMC/S2/PW/N/SC/231 Schemat instalacji RTV/SAT EN - 4

5 III. OPIS TECHNICZNY 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych niskoprądowych dla zadania: Szpital wielospecjalistyczny z garaŝem podziemnym w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza. Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne niskoprądowe: Instalacja sygnalizacji poŝaru SSP, Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, Instalacja sterowania oddymianiem, instalację kontroli dostępu KD, instalację wykrywania włamania i napadu SWIN, instalację CCTV, instalację okablowania strukturalnego LAN, instalacje TV/SAT, instalacja przywoławcza w toaletach dla niepełnosprawnych. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: wytyczne Inwestora, wytyczne Technologa Medycznego, wytyczne branŝy architektonicznej i wentylacji; warunki ochrony przeciwpoŝarowej uzgodnienia międzybranŝowe, obowiązujące przepisy i normy. projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych dla części S1+BO. Podstawowe parametry budynku Przedmiotem projektu jest budowa budynku Szpitala wchodzącego w skład Centrum Medycznego Ceglana. Projektowany budynek posiada sześć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE 3.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU WPROWADZENIE Elementy systemu SSP podłączone zostaną do centrali poŝarowych zlokalizowanych do pomieszczeniu Serwerowni 0.A.1 i będą stanowić integralną część systemu. System sygnalizacji poŝaru będzie zapewniał ochronę całkowitą wszystkich stref w projektowanym budynku. Zaprojektowany system sygnalizacji poŝaru został zaprojektowany w oparciu o normę PKN-CEN/TS 4-14 oraz obowiązujące przepisy. System sygnalizacji spełniać będzie najwyŝsze standardy bezpieczeństwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpoŝarowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz modułowej koncepcji, system stanowić będzie uniwersalne narzędzie do wykrywania i sygnalizacji poŝaru charakteryzujące się duŝą elastycznością. EN -

6 System wykrywania i sygnalizacji poŝaru będzie składać się z: - czujek dymu; - czujek temperatury; - ręcznych ostrzegaczy poŝarowych ROP; - przekaźników i adapterów; - sygnalizatorów akustyczno-optycznych; - zasilaczy; - okablowania Instalacja wykonana będzie w postaci linii dozorowych (pętli), która zaczyna i kończy się w CSP. Instalacja będzie adresowalną, pracującą w układzie dialogowym, gwarantującą wysoką niezawodność i jakość funkcjonowania. Pętla to 2-Ŝyłowa magistrala, która jest dwustronnie zasilana i dozorowana. Pojedyncza przerwa pętli nie eliminuje z pracy Ŝadnego z elementów, a zastosowanie w niej izolatorów zwarć powoduje, Ŝe z dozoru wypada tylko część elementów zawarta pomiędzy dwoma sąsiednimi izolatorami (licząc na lewo i prawo od miejsca zwarcia) zaś pozostałe elementy zachowują pełną funkcjonalność. W obiekcie przyjęto podział na pętli dozorowych oraz 1 pętlę sterująco-monitorującą wg poniŝszego zestawienia: Pętla Zasięg Kondygnacja Centrala L21 GaraŜ z pomieszczeniami technicznymi GaraŜ S2 CSP1 L22 Parter Parter S2 CSP1 L23 1 piętro 1 piętro S2 CSP1 L24 2 piętro 2 piętro S2 CSP1 L2 3 piętro 3 piętro S2 CSP2 L2 4 piętro 4 piętro S2 CSP2 L2 piętro + wentylatorownia 2 piętro + dach CSP2 S2 L201 Całe skrzydło (od garaŝu do dachu) CSP2 Wszystkie elementy instalacji będą posiadać certyfikaty oraz dopuszczenia. ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU Stan normalny W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostają w stanie czuwania, nie są wykonywane Ŝadne procedury sterowań. W stanie normalnej pracy moŝliwe jest programowe odłączanie niektórych elementów systemu tj. czujek, ROP, sygnalizatorów, całych grup w/w elementów lub nawet pętli (np. na czas prowadzenia prac remontowych, serwisowych, w przypadku oczekiwania na naprawę uszkodzonego elementu itp.). Odłączenie moŝliwe jest to do wykonania tylko przez upowaŝnionego pracownika. Stan tymczasowego odłączenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizowany jest na wyświetlaczu CSP jako alarm techniczny. Stan zagroŝenia Stan zagroŝenia poŝarowego wykrywany jest w trzech przypadkach: - wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujkę dymu; - wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujkę temperatury; - zauwaŝenia zagroŝenia poŝarowego przez personel i wciśnięciu przycisku ROP. We wszystkich tych przypadkach do CSP przesyłany jest sygnał alarmowy: - z czujek najpierw wstępny - Alarm I, potem Alarm II, EN -

7 - z ROP - Alarm II, Alarm I - alarm wewnętrzny cichy jest to czas na przyjęcie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez straŝ wartowniczą lub pracowników budynku. Po uruchomieniu Alarmu I (alarm z dowolnej czujki), centrala systemu emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla odpowiedni komunikat o wykryciu zagroŝenia. Obsługa po potwierdzeniu swojej obecności, ma czas na rozpoznanie przyczyny wystąpienia alarmu i jego potwierdzenie (na przykład poprzez naciśnięcie przycisku ROP) lub jego skasowanie w przypadku uzyskania jednoznacznej i potwierdzonej informacji Ŝe przyczyną zadziałania czujki były czynniki inne niŝ poŝar, takie jak na przykład zapylenie czujnika, zaparowanie, uszkodzenie itp. W przypadku braku czynności po określonym czasie (czas uruchomienia alarmu II stopnia naleŝy podać w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego budynku) nastąpi uruchomienie alarmu II. Alarm II - alarm główny powoduje uruchomienie sygnałów sterowniczych. Po uruchomieniu Alarm II wszystkie działania podejmowane są automatycznie przez CSP tj.: - wyświetlenie na wyświetlaczu CSP komunikatów opisujących wszystkie sygnały przychodzące i wychodzące z centrali, - uruchomienie systemu DSO, - podanie sygnału do systemów i urządzeń współpracujących z systemem sygnalizacji poŝaru, - powiadomienie PSP. Stan awarii Stan awarii w systemie detekcji poŝaru, jego części, bądź sygnały awarii z monitorowanych urządzeń systemów współpracujących z systemem detekcji poŝaru będzie sygnalizowany na wyświetlaczu CSP. Sygnały awaryjne mogą być spowodowane między innymi: - przerwą bądź zwarciem w przewodach instalacji; - wymontowaniem elementu instalacji; - uszkodzeniem elementu instalacji; - sygnałami awarii przychodzącymi z innych systemów. Współpraca z innymi systemami - instalacja DSO Po wykryciu poŝaru II do systemu DSO zostanie przekazany sygnał alarmowy odpowiedni do strefy w której wykryto poŝar. Sygnały będą przekazane poprzez moduły sterujące systemu SSP. Dodatkowo z DSO do SSP zostaną przekazane sygnały alarmowe (awaria systemu DSO). - instalacja alarmowej sygnalizacji poŝarowej (akustyczno-optyczna) W pomieszczeniu technicznym na poziomie + z uwagi na poziomi hałasu zastosowane zostaną sygnalizatory akustyczno-optyczne wyzwalane i sterowane przez system SSP, poprzez podanie napięcia z zasilaczy poŝarowych. - oddymiania mechanicznego garaŝu Oddymianie garaŝu odbywa się przy pomocy wentylatora umieszczonego na dachu maszynowni na poziomie +. Zasilanie urządzeń będzie doprowadzone z rozdzielnicy RGP2 dedykowanej celom poŝarowym, wysterowanie urządzeń z modułu przekaźnikowego SSP. - oddymiania klatki schodowej W przypadku poŝaru w danej strefie do central sterującej oddymianiem klatki schodowej doprowadzony zostanie sygnał poŝar powodujący uruchomienie instalacji oddymiania. Wymagany dopływ powietrza uzupełniającego zapewniać będą drzwi uchylne otwierane ręcznie. Dodatkowo przewidziano sterowanie ręcznie z przycisków umieszczonych na parterze, na poziomie +2 i na najwyŝszym spoczniku uŝytkowym klatek schodowych. EN -

8 - wentylacji W przypadku poŝaru wszystkie urządzenia wentylacyjne zostaną wyłączone. Do central wentylacyjnych zostanie doprowadzony sygnał poŝar z modułu przekaźnikowego wpięty w automatykę central. Wyłączenie wentylatorów, klimatyzatorów będzie zrealizowane poprzez moduł przekaźnikowy SSP oddziaływujący na stycznik w rozdzielni elektrycznej, powodujący odcięcie zasilania wentylatorów. - klapy ppoŝ. Sterowanie klap odcinających umieszczonych na kanałach wentylacyjnych zrealizowane jest poprzez moduły przekaźnikowe SSP zamykającymi siłowniki klap. W przypadku poŝaru w danej strefie klapy zostaną zamknięte. System SSP monitoruje stan połoŝenia klap (połoŝenie KLAPA ZAMKNIĘTA). - Drzwi poŝarowe W przypadku wykrycia poŝaru wszystkie drzwi poŝarowe znajdujące się w pozycji OTWARTE zostaną zamknięte przez przekazanie sygnału poŝar do trzymaczy drzwiowych działających na zasadzie elektromagnesu. - Kontroli dostępu W przypadku poŝaru wszystkie drzwi objęte kontrolą dostępu zostaną odblokowane. W obwód zasilający elektrozamki zostanie wpięty styk modułu przekaźnikowe SSP, który spowoduje odcięcie zasilania. W ramach uruchomienia i programowania centrali naleŝy zweryfikować oprogramowanie elementów części S1+BO i dokonać odpowiedniego przeprogramowania centrali z uwzględnieniem części S2. PoniŜej zestawienie modułów wraz z przypisanymi im funkcjami: PĘTLA L201 Nr modułu M01 M02 M03 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP0.. Zamknięcie klapy 2 SKP0.. Zamknięcie klapy 3 SKP0.. Zamknięcie klapy 4 SKP0.. Zamknięcie klapy 1 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP0.. Zamknięcie klapy 2 SKP0.. Zamknięcie klapy FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S EN -

9 Nr modułu M04 M0 M0 M0 M0 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 3 SKP0.. Zamknięcie klapy 4 RWD Wyłączenie 1 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 SKP0.. Zamknięcie klapy 2 SKP0.. Zamknięcie klapy 3 RPT Wyłączenie 4 KD 0.B.02 Otwarcie KD 0.B.0 Otwarcie LPG/CO Aktywacja 1 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP0.. Zamknięcie klapy 2 SKP0.. Zamknięcie klapy 3 SKP0.. Zamknięcie klapy 4 SKP0.. Zamknięcie klapy SKP0.. Zamknięcie klapy SKP0.. Zamknięcie klapy SKP0.. Zamknięcie klapy 1 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S EN - 9

10 Nr modułu M09 M10 M11 M12 M13 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP0.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP1.. Zamknięcie klapy 2 SKP1.. Zamknięcie klapy 3 SKP1.. Zamknięcie klapy 4 SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy KD 1.B.34 Otwarcie KD 1.B.30 Otwarcie 1 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP1.. Zamknięcie klapy 2 SKP1.. Zamknięcie klapy 3 SKP1.. Zamknięcie klapy 4 SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy SKP1.. Zamknięcie klapy 1 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 KD 1.B.0 Otwarcie 2 KD 1.B.14 Otwarcie 3 KD 1.B.11 Otwarcie 4 KD 1.B.1 Otwarcie KD 1.B.1 Otwarcie KD 1.B.23 Otwarcie FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S EN - 10

11 Nr modułu M14 M1 M1 M1 M1 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu KD 1.B.2 Otwarcie KD 1.B.29 Otwarcie 1 SKP1.. Zamknięcie klapy 2 SKP1.. Zamknięcie klapy 3 SKP1.. Zamknięcie klapy 4 R-A0 Wyłączenie KD 1.B.01 Otwarcie 1 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP1.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 SKP2.. Zamknięcie klapy 2 SKP2.. Zamknięcie klapy 3 SKP2.. Zamknięcie klapy 4 R-CH Wyłączenie 1 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 R-AP Wyłączenie 2 KD 2.B.2 Otwarcie 3 KD 2.B.2 Otwarcie 4 KD 2.B.2 Otwarcie KD 2.B.31 Otwarcie KD 2.B.0 Otwarcie FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S EN - 11

12 Nr modułu M19 M20 M21 M22 M23 M24 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP2.. Zamknięcie klapy 2 SKP2.. Zamknięcie klapy 3 SKP2.. Zamknięcie klapy 4 SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy KD 2.B.41 Otwarcie 1 W Zjazd pożarowy 2 SKP2.. Zamknięcie klapy 3 SKP2.. Zamknięcie klapy 4 SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy SKP2.. Zamknięcie klapy 1 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP2.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP3.. Zamknięcie klapy 2 SKP3.. Zamknięcie klapy 3 SKP3.. Zamknięcie klapy 4 KD 3.B.20 Otwarcie 1 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) FLM-420-RLV-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S EN - 12

13 Nr modułu M2 M2 M2 M2 M29 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 3 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 SKP3.. Zamknięcie klapy 2 SKP3.. Zamknięcie klapy 3 SKP3.. Zamknięcie klapy 4 KD 3.B.30 Otwarcie 1 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP3.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 1 SKP4.. Zamknięcie klapy 2 SKP4.. Zamknięcie klapy 3 SKP4.. Zamknięcie klapy 4 SKP4.. Zamknięcie klapy KD 4.B.3 Otwarcie 1 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP4.. Zamknięcie klapy 2 SKP4.. Zamknięcie klapy 3 KD 4.B.30 Otwarcie 4 FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S EN - 13

14 Nr modułu M30 M31 M32 M33 M34 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP4.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP.. Zamknięcie klapy 2 SKP.. Zamknięcie klapy 3 SKP.. Zamknięcie klapy 4 SKP.. Zamknięcie klapy KD.B.32 Otwarcie 1 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 R-LA Wyłączenie 2 KD.B.2 Otwarcie 3 KD.B.2 Otwarcie 4 KD.B.2 Otwarcie KD.B.2 Otwarcie KD.B.2 Otwarcie 1 SKP.. Zamknięcie klapy 2 SKP.. Zamknięcie klapy 3 SKP.. Zamknięcie klapy 4 SKP.. Zamknięcie klapy SKP.. Zamknięcie klapy KD.B.1 Otwarcie FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-RLV-S EN - 14

15 Nr modułu M3 M3 M3 M3 M39 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 1 SKP.. Zamknięcie klapy 2 SKP.. Zamknięcie klapy 3 SKP.. Zamknięcie klapy 4 KD.B.30 Otwarcie 1 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 ZPOZ.1 Monitoring zasilacza ZPOZ.1 Monitoring zasilacza 1 R-TW3 Wyłączenie 2 S2-NW Wyłączenie 3 S2-N4W4 Wyłączenie 4 S2-N2W2 Wyłączenie S2-NW Wyłączenie S2-NW Wyłączenie S2-N3W3 Wyłączenie S2-N1W1 Wyłączenie 1 S2-NW Wyłączenie 2 S2-W1G Wyłączenie 3 SAO Aktywacja S2 4 FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S FLM-420-RLV-S FLM-420-RLV-S EN - 1

16 Nr modułu M40 M41 Nr Urządzenie Opis funkcji Typ modułu 1 SKP.. Zamknięcie klapy 2 SKP.. Zamknięcie klapy 3 SKP.. Zamknięcie klapy 4 COD/K3 Uruchomienie KD.B.20 Otwarcie 1 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 2 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 3 SKP.. Monitoring stanu klapy (zamknięcie) 4 SD2-1 Wyłącznik serwisowy / praca SD2-1 Wyłącznik serwisowy / awaria COD/K3 Monitoring stanu / alarm COD/K3 Monitoring stanu / usterka FLM-420-RLV-S FLM-420-IR1-S Moduły wchodzące w skład pętli L101-L104 (S1+BO) do których naleŝy podłączyć urządzenia z S2. Pętla L101 M4 1 SD2-1 Załączenie FLM-420-RLV1-D Pętla L102 M01 1 R-A01 Wyłączenie 2 R-B01 Wyłączenie 3 4 FLM-420-RLV-S Pętla L103 M33 1 R-A21 Wyłączenie 2 DP3.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. 3 R-B21 Wyłączenie 4 DP3.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. EN - 1 FLM-420-RLV-S

17 Pętla L104 M01 1 R-A31 Wyłączenie 2 DP4.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. 3 R-B31 Wyłączenie 4 FLM-420-RLV-S M1 M1 1 R-A41 Wyłączenie 2 DP.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. 3 R-B41 Wyłączenie 4 1 R-A1 Wyłączenie 2 DP.. Zamknięcie drzwi dyżurka pielęg. 3 R-B41 Wyłączenie 4 FLM-420-RLV-S FLM-420-RLV-S LOKALIZACJA URZĄDZEŃ Czujki będą montowane w pomieszczeniach do stropu, w przestrzeni sufitu podwieszanego. Dobór typu czujek oraz ich rozmieszczenie zostało dobrane po uwzględnieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, kształtu, typu stropu, wysokości zgodnie, z wytycznymi CNBOP. Dla czujek niewidocznych przewidziano wskaźniki zadziałania, które naleŝy montować nastrojowo, dostropowo lub naściennie. Ręczne ostrzegacze poŝaru ROP montowane będą: w części korytarzowej, przy wyjściach na zewnątrz budynku. ROP naleŝy montować na wysokości 1,2-1,4m od poziomu podłogi. Odległość pomiędzy ROP została tak dobrana, aby do najbliŝszego ostrzegacza Ŝadna osoba w obiekcie nie musiała przebywać drogi dłuŝszej niŝ 30m. Moduły przekaźnikowe będą umieszczone w pobliŝu urządzeń. OKABLOWANIE Linie dozorowe (pętle) naleŝy wykonać kablem typu YnTKSYekw 1x2x1, linie sterującą-monitorujące kablem HTKSHekw PH90 1x2x1. Kable które muszą funkcjonować przez więcej niŝ 1min po wykryciu poŝaru powinny być odporne na oddziaływanie ognia przez 90min (HDGs PH90). Trasy kablowe naleŝy prowadzić w przestrzeni między-stropowej. Kable układać luźno zachowując zapasy, średnicę uchwytów pojedynczych EN - 1

18 dobrać co najmniej o jeden rząd większą niŝ średnica rzeczywista kabla. Do podłoŝa betonowego montować kotwy rozporowe w uprzednio wywierconych otworach. Uchwyty kabli naleŝy mocować w odstępach 30 cm. ZASILANIE Centrala sygnalizacji poŝaru zasilana będzie z sekcji poŝarowej rozdzielni elektrycznej. Centrala posiadać będzie zasilanie awaryjne (z akumulatorów), które umoŝliwi 2 godziną pracę instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie alarmowania. OZNACZENIA EN - 1

19 Wszystkie kable, czujki, ROP y, przekaźniki powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji PoŜaru. TESTY Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać niezbędne pomiary, uruchomić instalację oraz przeszkolić pracowników obsługujących system INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO WPROWADZENIE Elementy systemu DSO (głośniki, wzmacniacze) podłączone zostaną do szaf DSO zlokalizowanych do pomieszczeniu Serwerowni 0.A.1 i będą stanowić integralną część systemu. Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego będzie obejmowała swym zasięgiem cały obiekt. Pomieszczenia wyłączone z alarmowania to: pomieszczenia intensywnej opieki medycznej, sale zabiegowe i sale z chorymi. Ponadto z uwagi na poziom dźwięku (hałasu) pomieszczenie techniczne (.3 Wentylatorownia 2) na poziomie + zostało wyłączone z zakresu systemu DSO. Zamiast głośników systemu DSO zainstalowane w nim zostaną sygnalizatory akustyczno-optyczne sterowane i zasilanie z systemu SSP. System DSO spełniać będzie najwyŝsze standardy bezpieczeństwa w zakresie słownego powiadamiania o zagroŝeniu zdrowia i Ŝycia osób znajdujących się w obiekcie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz modułowej konstrukcji, system stanowić będzie uniwersalne narzędzie charakteryzujące się niezawodnością oraz duŝą elastycznością umoŝliwiające prowadzenie akcji ewakuacyjnej i wspomagania akcji ratowniczej. System umoŝliwiać będzie rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów bezpieczeństwa do osób przebywających w budynku w kaŝdym trybie funkcjonowania obiektu. System pracować będzie w technice 100V. Jego cechą charakterystyczną będzie otwarta struktura, którą moŝna rozbudowywać w zaleŝności od potrzeb. System moŝe nadawać w jednym czasie dwa róŝna komunikaty zapisane w pamięci cyfrowej (maksymalnie system moŝe rozgłaszać 4 róŝne sygnały audio równocześnie). Komunikaty alarmowe i ewakuacyjne mogą być wyzwalane z pulpitu straŝaka lub poprzez centrale przeciwpoŝarową (poprzez zaprogramowane komunikaty). System zapewniać będzie dyskretne diagnozowanie systemu diagnozowanie wszystkich elementów systemu czy działają poprawnie odbywa się bez zakłóceń i przerw w nadawaniu muzyki w tle czy emisji dowolnych komunikatów. System będzie pozwalać na nieustanne kontrolowanie linii głośnikowych oraz innych elementów systemu i wykrywanie uszkodzeń bądź anomalii w ich pracy. System zapewniać będzie funkcja podwójnej (akustycznej i elektrycznej) kontroli wkładki mikrofonu straŝaka. Podstawowe właściwości systemu: objęte certyfikatem CNBOP sterowania zewnętrze w systemie DSO umoŝliwiające w razie przyszłej potrzeby podłączenie i sterowanie urządzeń zewnętrznych, dopuszczona certyfikatem CNBOP moŝliwość umiejscowienia (certyfikowanego w ramach systemu) funkcjonalnego pulpitu mikrofonowego poza pokojem centrali DSO tzw. mikrofon strefowy lub ogólny, moŝliwość zaprogramowania i uruchomienia z pulpitu mikrofonu straŝaka róŝnorodnych scenariuszy poŝarowych dostosowanych do instrukcji poŝarowych indywidualnie dla kaŝdego obiektu, dopuszczona certyfikatem CNBOP zarówno impedancyjna jak i tonowa metoda kontroli linii głośnikowych, certyfikat na wyniesiony mikrofon straŝaka poza pomieszczenie centrali DSO. EN - 19

20 Instalacja będzie składać się z: - szafy z urządzeniami aktywnymi DSO: Jednostka kontroli (sekcja matrycowa sygnałów wejściowych, instalacja modułów wejściowych i modułów sterowania w pojedynczej jednostce w tym przypadku moduły podwójnej impedancyjnej kontroli linii głośnikowej, po jednym module wejściowym sterowania oraz module wyjściowym sterowania wzmacniacz mocy do kaŝdej linii głośnikowej oraz wzmacniacz rezerwowy, Jednostka zarządzająca systemem zasilania (jednostka dostarcza napięcie stałe z modułu zasilaczy do kaŝdego urządzenia systemu, do jednostki podłącza się baterię -akumulator zasilania rezerwowego, jednostka w trakcie ładowania akumulatora mierzy ich temperaturę i odpowiednio kompensuje napięcie ładowania, w momencie braku napięcia stałego z modułu zasilaczy spowodowanego przerwą w zasilaniu sieciowym, jednostka zasilająca systemem zasilania automatycznie przyłącza urządzenia systemu do rezerwowej baterii akumulator. Zasilacz Płyta zapowiedzi głosowych (odtwarza wcześniej nagrany komunikat) Impedancyjny moduł kontroli linii głośnikowej (moduł wyjściowy sygnału audio systemu dokonującym jednocześnie pomiaru impedancji linii głośnikowej, wykrywa on zwarcia i przerwy w linii głośnikowej (poprzez pomiar impedancji) oraz zwarcie w ziemi Interfejs miedzy SSP i DSO (umoŝliwia połączenie między centralą sygnalizacji poŝaru a dźwiękowym systemem ostrzegawczym) - Mikrofonu straŝaka słuŝy do stosowania głównie podczas nadawania komunikatów alarmowych, moŝliwość nadawania komunikatów w warunkach normalnych, mikrofon jest stale diagnozowany (łącznie z cewką kapsuły mikrofonowej) przy uŝyciu testowych sygnałów akustycznych, ograniczona liczba przycisków na pulpicie zawęŝona wyłącznie do włączania komunikatów ewakuacyjnych oraz dostosowania funkcjonalnie w sposób przyjazny dla słuŝb ratowniczych sprawia, Ŝe obsługa mikrofonu jest łatwa i sprawna, w przypadku awarii mikro procesora CPU komunikat z mikrofonu straŝaka moŝe być nadawany do wszystkich stref jednocześnie po uprzednim przełączeniu wyłącznika CPU w podstawie mikrofonu - Pulpit wywołań - Głośników - Okablowania System DSO pełnić będzie równieŝ funkcję nagłośnienia poprzez nadawanie komunikatów głosowych do wybranej strefy. Wszystkie elementy instalacji będą certyfikowane. ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU Zgodnie z wymogami dotyczącymi stosowania systemów rozgłaszania komunikatów dla celów bezpieczeństwa, naleŝy zastosować system dźwiękowy, który w przypadku niebezpieczeństwa, zdolny będzie do przekazu ewakuacyjnych komend słownych w sposób zrozumiały, wolny od zakłóceń i interferencji innych sygnałów audio. System głośnikowy powinien emitować sygnał audio o współczynniku zrozumiałości mowy nie mniejszym od 0, RASTI, na poziomie dźwięku alarmu od db do 20dB powyŝej szumu tła, lecz nie więcej niŝ 11dB i nie mniej niŝ db (w porze spoczynku) w miejscu odsłuchu (zgodnie z normą PN-EN049). System będzie podzielony na strefy alarmowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ochrony przeciwpoŝarowej. W rozpatrywanym obiekcie strefy alarmowe odpowiadają strefom głośnikowym. Wszystkie strefy głośnikowe posiadają co najmniej 2 linie głośnikowe. PoniŜej podział obiektu pod kątem linii głośnikowych. EN - 20

21 Linia Zasięg Kondygnacja Strefa alarmowa L21 GaraŜ z pomieszczeniami technicznymi GaraŜ A L22 GaraŜ z pomieszczeniami technicznymi GaraŜ A L23 Parter Diagnostyka obrazowa GaraŜ L L24 Parter Diagnostyka obrazowa GaraŜ L L2 1 piętro 1 piętro E L2 1 piętro 1 piętro E L2 2 piętro 2 piętro F L2 2 piętro 2 piętro F L29 3 piętro 3 piętro G L30 3 piętro 3 piętro G L31 4 piętro 4 piętro H L32 4 piętro 4 piętro H L33 piętro piętro I L34 piętro piętro I LK Klatka schodowa K3 M LK Klatka schodowa K3 M Stan normalny W przypadku normalnej pracy nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań, urządzenia będą w stanie czuwania. W tym stanie moŝliwe będzie przetwarzanie komunikatów administracyjnych, tła muzycznego. Stan zagroŝenia System moŝe być sterowany ręcznie z mikrofonowego pulpitu sterowniczego lub mikrofonu straŝaka z moŝliwością nadawania komunikatu do pojedynczych stref oraz wszystkich stref jednocześnie. Sterowanie ręczne umoŝliwia odtworzenie komunikatu zapisanego w pamięci systemu oraz przekazywanie komunikatów wypowiadanych do mikrofonu. System moŝe pracować w trybie automatycznym sterowanie z systemu SSP. Po wykryciu poŝaru przez CSP do systemu DSO przekazywany jest sygnał informujący w której strefie wystąpił poŝar, a następnie sterownik DSO rozpocznie przekazywanie nagranych komunikatów zgodnie z zaprogramowaną procedurą (odpowiadającą scenariuszowi poŝarowemu) do odpowiednich stref. Dla potrzeb czynności obsługowych pulpit mikrofonowy i mikrofon straŝaka mają wyŝszy priorytet niŝ zapowiedzi automatyczne. Po zaniku kryterium alarmowego nadany zostanie komunikat o odwołaniu stanu zagroŝenia. Stan awarii Stan o awarii w instalacji DSO, będzie przesyłany do CSP poprzez adresowalny przekaźnik zamontowany na pętli dozorowej. Komunikat o awarii wyświetlony będzie na wyświetlaczu CSP i na stanowisku obsługi. LOKALIZACJA URZADZEŃ Szafy DSO zlokalizowane będą w pomieszczeniu serwerowni 0.A.1 na poziomie -1. Mikrofon straŝaka oraz pulpit wywołań będą umieszczone w pomieszczeniu ochrony 1.0 zlokalizowanym na kondygnacji 0, dodatkowy pulpit wywołań umieszczony będzie w recepcji szpitala. Głośniki będą montowane w pomieszczeniach do stropu lub naściennie. Dobór typu głośników oraz ich rozmieszczenie zostało dobrane po uwzględnieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, kształtu, typu stropu, wysokości zgodnie, z wytycznymi Akustyka. Dla weryfikacji prawidłowego określenia ilości EN - 21

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

2. Spis tomów projektu elektrycznego

2. Spis tomów projektu elektrycznego KOMPUTEROWEJ oraz REMONT SAL 22, 224, 225, 226 II PIĘTRA E415//2006 Projekt wykonawczy str. 1/8 2. Spis tomów projektu elektrycznego E415/1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE. E415/2 - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor URZĄD MIEJSKI śywcu 34-300 śywiec RYNEK 2 Obiekt PRZEDSZKOLE P11 W śywcu

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych Tomasz Popielarczyk

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW DSO-01-006 INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

SPIS RYSUNKÓW DSO-01-006 INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO Zawartość SPIS RYSUNKÓW... 1 I. OPIS TECHNICZNY.... 2 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania.... 2 3. Instalacja sygnalizacji pożaru SAP.... 2 3.1 Stan istniejący.... 2 3.2 Stan projektowany....

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Osiem cyfrowych kanałów informacyjnych, tylko dwa przewody Transmisja komunikatów przewodem miedzianym lub światłowodowym Automatyczne rozgłaszanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 2/10/2016

PROJEKT WYKONAWCZY 2/10/2016 PROJEK WYKONAWCZY 2/10/2016 Budowa systemów oddymiania klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 225, im. Józefa Gardeckiego Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE TELETECHNICZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny A - Instalacja systemu alarmu pożarowego (SAP) B - Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO C - Instalacja komputerowa D - Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kubica mł. kpt. mgr inż. Sylwia Boroń Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakres zagadnień Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS CENTRALI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO APS-APROSYS PL

OPIS CENTRALI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO APS-APROSYS PL OPIS CENTRALI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO APS-APROSYS PL TOMMEX Sp. J. D. Kamińska, J. T. Żebrowski Biuro: Ul. Arkadowa 29 02-776 Warszawa Tel.: (022) 853 58 02 Fax: (022) 852 30 50 APS-APROSYS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. BRANśA ELEKTRYCZNA SYSTEM SYGNALIZACJI POśAROWEJ (SSP). INSTALACJA ODDYMIANIA POśAROWEGO. INSTALACJA STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WXCA 01-460 WARSZAWA_UL. GÓRCZEWSKA 242/9_TEL/FAX 022 405 01 63_WWW.WXCA.PL_REGON:141183540 NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ORTOPEDII W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE PRZY UL. GDYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa łącznika pomiędzy budynkami wraz

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI 1 2 INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU (SAP) 3 2.1 WPROWADZENIE 3 2.2 ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 3 2.3 LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 6 2.4 OKABLOWANIE 7 2.5 ZASILANIE 7 2.6

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200 Modułowa centrala dla systemów wentylacji pożarowej» przeznaczona do obiektów wielkopowierzchniowych» wykonywana na indywidualne zamówienie»

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 d - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM - branża Teletechniczna

ZADANIE 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 d - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM - branża Teletechniczna ZADANIE 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 d - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I OWYCH DLA OBIEKTU NFM - branża Teletechniczna OPIS ÓW BRANŻA TELETECHNICZNA A. DACH B. DACH - POMIESZCZENIA TECHNICZNE T-01 B Poz. +5, +6

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE System gaśniczy OneU dla szaf 19 wykorzystujący środek gaśniczy 3M TM Novec TM 1230 MAŁE Tylko 44 milimetry wysokie (1U) Obecnie stosowane systemy IT

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo