Wyjaśnienia treści SIWZ- nr sprawy 32/PN/2013,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia treści SIWZ- nr sprawy 32/PN/2013,"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A Opole NIP REGON tel. 077/ fax. 077/ Opole, dnia r. Wyjaśnienia treści SIWZ- nr sprawy 32/PN/2013, Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (zwanej w treści pisma ustawą PZP ), podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań oraz informacje dotyczące zmian w treści SIWZ wprowadzonych na podstawie art. 38 ust 4 Część 1 Pytanie 1. Wyspecyfikowane kamery, a raczej kamera, ten model kamery z wyspecyfikowanym obiektywem 2,8-12 mm nie istnieje. Owszem jest taka kamera ale ogniskowa obiektywu to 3-9 mm Czy należy przyjąć kamery z obiektywem 3-9 mm, czy też inne-jakie? Proszę przyjąć kamerę z obiektywem o ogniskowej 3-9 mm. Pytanie 2. Na rysunku załączonym E-11 jest jeden rejestrator 4 kanałowy z dołączonymi 6-cioma kamerami-rozumiem, że to taki skrót myślowy, ale wyspecyfikowany jest również tylko 1 monitor?! Rejestrator ma jedno wyjście video HDMI! Skoro mamy 2 rejestratory i każdy ma po jednym złączu HDMI to wyświetlanie obrazów na jednym monitorze jest bardzo trudne. Oczywiście można postawić stację PC, ale rysunek nic nie mówi o takim rozwiązaniu.?! Czy do wyceny należy przyjąć stację PC? Do wyceny nie przyjmować stacji PC. Do wyceny przyjąć rejestrator 8-kanałowy (opcja w opisie-zamiast 2 rejestratorów 4 kanałowych) z dyskiem twardym 1 TB (1 szt.) - pozostałe parametry bez zmian. Pytanie 3. Ponadto na rysunku widnieje jeszcze pulpit sterujący a w specyfikacji nie występuje pulpit. Czy do wyceny należy przyjąć pulpit sterujący? Do wyceny nie przyjmować pulpitu sterującego. W przypadku rejestratora z brakiem możliwości sterowania z panela urządzenia przyjąć pulpit sterujący.

2 Część 2 Pytanie 1. Prosimy o informację, czy zapisane w pkt V SIWZ wymagania dotyczące kosztorysu i wizualizacji 3D są prawidłowe, czy może nastąpiła jakaś pomyłka. Zamawiający zmienił zapis pkt V SIWZ w sprostowaniu SIWZ z dnia r. Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja okablowania strukturalnego (poza adaptowanymi pomieszczeniami) nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. Instalacja taka została przedstawiona na rysunku rys-2-technologia.pdf w załączniku 1-8 do projektu. Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi tylko instalacja okablowania strukturalnego dla pom. 001 (pom. Informatyków) oraz pom. 003 (pom. Serwerów IT). Pytanie 3. Na rysunku A1 Architektury dla pomieszczenia aneksu porządkowego oraz korytarza napisano ZAMUROWANIE LUB OKNO EI60. Prosimy o podjęcie decyzji. W pom. aneksu porządkowego zamurowanie okna, a w korytarzu okno EI60. Pytanie 4. Prosimy o wskazanie planowanej lokalizacji zasilacza UPS wraz z zestawem baterii. Nie udało nam się znaleźć takiej informacji zarówno w opisie jak i na rysunkach projektowych. Miejsce zainstalowania UPS wraz z zestawem baterii pom. 003 w miejscu przewidzianym w przyszłości na montaż szafy dystrybucyjnej nr 6 ( szafa nr 5 i 6 rezerwa miejsca). Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie są żadne szafy IT (brak pozycji w przedmiarze). Potwierdzamy, że przedmiotem zamówienia nie są szafy IT. Pytanie 6. Z rysunku E-9 projektu branży elektrycznej wynika, że okablowanie z pomieszczeń 0.01 i 0.03 należy doprowadzić do szafy LAN 42U w pomieszczeniu 03. W przedmiarze nie ma pozycji mówiącej o zaterminowaniu okablowania na patchpanelu itp. Prosimy o wyjaśnienie jak i gdzie należy zakończyć kable w pomieszczeniu serwerowni. W przedmiarze należy przewidzieć patchpanel. Kable powinny być wystarczająco długie aby umieścić patchpanel w szafie dystrybucyjnej (na rys. szafa nr 4) i aby pozostał zapas 5 metrów.

3 Pytanie 7. Nawiązując do poprzedniego pytania prosimy o informację dotyczącą sposobu wykonania pomiaru okablowania, jeśli w zakres zamówienia nie wejdzie, co najmniej jeden panel krosowy. Pomiary należy wykonać na zarobionym panelu, natomiast umieszczenie panelu w szafie dystrybucyjnej przewidziane jest w ramach innej inwestycji. Pytanie 8. Na stronie 7 projektu elektrycznego mowa jest w jednym miejscu, że System ma posiadać potwierdzoną wydajność do Kat.6A/Klasy EA natomiast w innym miejscu tej samej strony jest napisane System ma posiadać potwierdzoną wydajność Klasy FA. Prosimy o doprecyzowanie. Odpowiedź. System ma posiadać możliwość pracy z obydwoma poniższymi wydajnościami tak jak jest opisane w projekcie elektrycznym: - system ma posiadać potwierdzoną wydajność do Kat.6A/Klasy EA, natomiast jego budowa ma pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi wydajnościami, określonymi przez normy; - System ma posiadać potwierdzoną wydajność Klasy FA, natomiast jego budowa ma pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi wydajnościami, określonymi przez obowiązujące dokumenty normalizacyjne jak również uwzględniać zastosowania wykraczające poza zakres standaryzacji okablowania; Część 3 Pytanie 1 W załączniku do SIWZ Serwerownia przedmiar [elektryka].pdf, zamawiający specyfikuje UPS 15kVA, 3f/3f 15min. W zal_1-4\specyfyfikacje techniczne [serwerownia]\opis dodatkowy do STWiOR [elektryczna] Zamawiający szczegółowy definiuje parametry techniczne jakie powinien posiadać UPS. W specyfikacji jest informacja o UPS 3f/1f. Ze względu na niezgodność w/w parametru prosimy jego doprecyzowanie. W dodatkowym opisie nie jest stwierdzone,że UPS ma być zasilany 3f z wyjściem 1 fazowym. Błędnie został zinterpretowany zapis - zapis dotyczy typu gniazd (odbiorników) 1fazowych podłączonych do UPS zasilanego 3 fazowo z wyjściem 3-fazowym. Obowiązuje przedmiar robót oraz część rysunkowa - UPS 15kVA/3f/3f, czas podtrzymania 15 minut. Pytanie 2 W opisie instalacji sanitarnej oraz STWiOR Zamawiający specyfikuje konkretne modele klimatyzacji produkcji Fujitsu i Hyundai. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie klimatyzacji innego producenta, spełniającej wymagania techniczne dobranego w opisie urządzenia? Zamawiający dopuszcza zastosowanie klimatyzacji innych producentów o wymaganiach zgodnych z opisem.

4 Pytanie 3 W załącznikach do SIWZ, Zamawiający specyfikuje m.in. system gaszenia gazem, UPS, kamery IP, rejestrator. Prosimy o doprecyzowanie jaką gwarancję powinny posiadać w/w systemy i urządzenia. Urządzenia i systemy wymienione w pytaniu powinny posiadać gwarancję producenta danego systemu lub urządzenia liczoną od daty odbioru końcowego zadania Pytanie 4 W załączniku do SIWZ - zal_1-6\inst. elektryczne [serwerownia]\opis techniczny_elektryka, Zamawiający specyfikuje kamery i rejestrator. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści kamery, które: - będą miały inny obiektyw tj. 3-9mm lub 10-23mm; - nie będą posiadały AGC i bez filtru podczerwieni; Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści rejestrator: - który będzie ogólnie posiadał możliwość podłączenia 16 kamer; - będzie posiadał możliwość nagrywania poniżej 100kl/s Zamawiający odpowiedział na powyższy temat w Części 1. Nie dopuszcza się kamery bez AGC i filtra podczerwieni. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. Pytanie 5 W rozdz. 5 pkt. 2 SIWZ, zamawiający żąda przedstawienia Wizualizacja 3D proponowanego systemu specjalistycznej zabudowy wnętrz wraz z wyposażeniem i opisem technicznym dla wybranej sali operacyjnej na nośniku elektronicznym, w celu potwierdzenia spełniania wymagań w zakresie zaproponowanego rozwiązania (dotyczy zadania nr 2) Jakie zadanie nr zamawiający 2 ma na myśli, skoro przedmiotem zamówienia jest jedno zadanie pod nazwą Przebudowa (adaptacja) pomieszczeń pomocniczych w budynku G na serwerownię Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu Czy nie dostarczenie wizualizacji 3D będzie skutkować odrzuceniem oferty? Zamawiający zmienił zapis pkt V SIWZ w sprostowaniu SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej r.

5 Część 4 Pytanie 1 W zał. 1-3 do SIWZ Zamawiający zamieścił przedmiary branży budowalnej, elektrycznej i sanitarnej. Prosimy o informację czy zamieszczone przedmiary robót uwzględniają wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia? Zamieszczone w załączniku 1-3 do SIWZ przedmiary pełnią jedynie rolę pomocniczą i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny ofertowej. Podstawą do wykonania oferty jest całość dokumentacji projektowej zamieszczonej w załącznikach do SIWZ. Pytanie 2 Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe prace i/lub dostawy sprzętu, które nie zostały ujęte w przedmiarach robót? Prosimy o określenie zakresu prac i dostaw dodatkowych. Zamawiający nie planuje dodatkowych prac i dostaw sprzętu nie ujętych w SIWZ. Podstawą wykonania wszystkich prac i dostaw sprzętu jest załączony do SIWZ projekt budowlano wykonawczy. Pytanie 3 Czy prace budowlane mają być wykonane na podstawie projektów budowlano wykonawczych stanowiących załączniki do SIWZ odpowiednio od zał 1-1 do zał 1-8? Tak. Patrz odpowiedź do pytania 2 Pytanie 4 ZAMÓWIENIA Zamawiający ppk 2. Określa wymóg wykonania projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskania pozwoleń wydanych przez właściwe urzędy. Prosimy o potwierdzenie czy faktycznie Zamawiający wymaga od wykonawcy nowych projektów, zważywszy iż zał 1-1 do 1-8 stanowią dokumentację projektową budowlano-wykonawczą? Pytający popełnił błąd przy odczycie SIWZ. Załącznik 1-9 jest jednostronicowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik, o którym mowa w pytaniu znajduje się pod numerem załącznika 1.8 do SIWZ. Załącznik 1.8 jest częścią technologiczną dla serwerowni w budynku G programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego część większego programu dla innych obiektów. Wg tego załącznika powstał projekt budowlano-wykonawczy dla serwerowni, będący podstawą do wykonania prac budowlanych. Załącznik 1.8 należy traktować jako część informacyjno-uzupełniającą do projektu. Pytanie 5 ZAMÓWIENIA Zamawiający ppk 3 Zamawiający określa wymóg dodatkowych ekspertyz, które mają być uwzględnione w części projektowej. Prosimy o informację jakie ekspertyzy należy wykonać? Patrz odpowiedź do pytania 4. Wykonawca nie wykonuje żadnej ekspertyzy. Pytanie 6 ZAMÓWIENIA Zamawiający ppk 4 5 określa wymóg etapowości oraz kosztorysów dla kolejnych etapów. Prosimy o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie. Patrz odpowiedź do pytania 4. Pojęcia etapowość i kosztorysy nie dotyczą niniejszego postępowania przetargowego.

6 Pytanie 7 ZAMÓWIENIA Zamawiający określa wymóg nadmiarowości systemów na poziomie n+1. Prosimy o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie poprzez określenie systemów dla których wymagana jest nadmiarowość ( dla przykładu w w projekcie określony został pojedynczy UPS bez nadmiarowości). Wszelkie informacje konieczne do wykonania zadania zawarte są w projekcie budowlanowykonawczym. Pytanie 8 Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę na wykonanie prac ujętych w projekcie budowlano- wykonawczym ( wg zał 1-1 do 1-8)? Tak Pytanie 9 Czy Zamawiający może uaktualnić wymagania stawiane wykonawcy w zał. 1-9 z uwagi na fakt, iż większość wymagań odnosi się do dokumentacji, która jest już wykonana. Wymagania określone są w SIWZ oraz w projekcie budowlano-wykonawczym. Pytanie 10 Czy Zamawiający wymaga dostawy systemy Zintegrowany system monitorowania infrastruktury fizycznej i technicznej w pomieszczeniu centralnej serwerowni CPD opisanego w zał 1-9, a który nie został ujęty w przedmiarach robót? Prosimy o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie. Zakres prac zawarty jest w SIWZ (m.in. opis przedmiotu zamówienia) oraz w projekcie budowlanowykonawczym. Pytanie 11 Nawiązując do pytania nr 1, prosimy o wyjaśnienie, czy oprócz dokumentów, które są wymienione w pkt. IV SIWZ Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca winien złożyć w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest złożyć jakiekolwiek dodatkowe dokumenty, oświadczenia itp., szczególnie w zakresie pkt. V SIWZ Dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Odpowiedź. Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu podejmuje zobowiązanie wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, załączonych do SIWZ w określonym przez Zamawiającego terminie. Wybrany wykonawca, podpisując umowę przyjmie odpowiedzialność, którą szczegółowo określa 9 ogólnych warunków umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). W związku z powyższym, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców składania dodatkowo dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r.

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.4.2015.20.JG) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Położenie dedykowanej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

RAP/59/2009 Wrocław, dnia 09.02.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

RAP/59/2009 Wrocław, dnia 09.02.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 RAP/59/2009 Wrocław, dnia 09.02.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny nr postępowania : NlnA_PN_POliS_ 4_2014 Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II.

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II. Gmina Zaleszany Zaleszany,28.01.2013r GKM.IV.IV.1-1.2014 Do oferentów,którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy przetargu p.n. Rozbudowa Budowa,modernizacja systemu uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo