Rob Cardigan Rick McNees

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rob Cardigan Rick McNees"

Transkrypt

1 Rob Cardigan Rick McNees

2 Fizyczne Bezpieczeństwo Sieci autorzy: Rob Cardigan, Technical Manager, Molex Premise Networks i Rick McNees, Global Marketing Manager, itracs

3 Fizyczne Bezpieczeństwo Sieci Molex Premise Networks Molex Premise Networks Na temat bezpieczeństwa w dziedzinie IT napisano i powiedziano już wiele, ale pomimo różnorodnych technik ochronnych, naruszenia zabezpieczeń nadal stanowią poważny problem w organizacjach wszystkich typów. Bezpieczeństwo to problem nie tylko informatyczny, ale i biznesowy, a to z kolei stwarza dodatkowe trudności. To szerokie i skomplikowane zagadnienie obejmuje między innymi zagrożenia informacji poufnych, systemów biznesowych i sprzętu. Najbardziej narażone na najczęstsze i najgroźniejsze ataki są zazwyczaj duże firmy świadczące usługi użyteczności publicznej oraz te z sektora finansowego. Te i inne organizacje wydają miliony na produkty zabezpieczające zasoby informatyczne. Analitycy z IDC przewidują, że globalny rynek samych produktów i usług chroniących przed włamaniami z Internetu wzrośnie do 700 milionów USD do roku Co ciekawe jednak, niedawne badania OMB nad wydatkami federalnych instytucji rządowych USA wykazały niewielkie powiązanie między wydatkami na zabezpieczenia a rzeczywistym bezpieczeństwem. W niniejszym artykule wysuwa się tezę, że organizacje mogą koncentrować się na niewłaściwych obszarach strategii zabezpieczeń IT i główny nacisk kładą na wykrywanie włamań do sieci, zamiast im aktywnie zapobiegać. W strategiach zabezpieczeń IT firm brak zasadniczej warstwy monitorowania i dokumentowania fizycznej infrastruktury sieci. Szybkie wykrywanie i dokumentowanie incydentów oraz stosowanie środków zaradczych ma znaczenie zasadnicze a nowoczesne systemy inteligentnego zarządzania infrastrukturą takie działanie umożliwiają. 3

4 Molex Premise Networks Fizyczne Bezpieczeństwo Sieci Dlaczego to jest ważne? Ankieta Dynamic Markets przeprowadzona wśród 850 menedżerów IT wskazuje, że w Wielkiej Brytanii 93% firm doświadczyło w ciągu ostatniego roku nieplanowanych przestojów. 14% respondentów miało nieplanowane przestoje przekraczające osiem godzin, a tylko 17% trwające krócej niż godzinę. Wiele z tych przestojów było spowodowanych przez drobne rozmyślne lub przypadkowe naruszenia zabezpieczeń. Wielu z tych drobnych naruszeń, np. wyjęcia kabla z panelu krosowego, nie można wyśledzić ani określić ich przyczyn z uwagi na niedostateczną dokumentację. Przestoje są bardzo kosztowne. Raport na temat naruszania zabezpieczeń w Wielkiej Brytanii sporządzony przez Price Waterhouse Coopers i DTI wskazuje, że przeciętny koszt poważnego incydentu wynosił funtów, a niektórzy respondenci doświadczyli incydentów kosztujących ponad funtów. Nie jest to jednak zło konieczne niedrogie rozwiązania do monitorowania warstwy fizycznej mogą czas nieplanowanych przestojów znacznie zredukować. Zabezpieczenia w skali pzedsiębiorstwa Współczesne, dynamiczne sieci korporacyjne nie mają już granic fizycznych, lecz podlegają zasadom i parametrom zabezpieczeń w skali całego przedsiębiorstwa. Skuteczne zasady zabezpieczeń muszą obejmować szeroki zakres usług, które regulują dostęp do zasobów sieciowych, chroniąc je jednocześnie przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Niemal wszystkie zainstalowane urządzenia zabezpieczające sieci służą do obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, ale prawdopodobnie najczęstsze i najgroźniejsze przypadki naruszenia zabezpieczeń są powodowane przez czynniki wewnętrzne. W takich sytuacjach udaje się ominąć systemy wykrywania intruzów, ponieważ jako pracownicy uzyskali oni już w systemie niezbędną autoryzację. Z 530 specjalistów do spraw zabezpieczeń zapytanych przez FBI w ramach ankiety na temat przestępstw komputerowych i zabezpieczeń w 2003 roku 80% doniosło o przypadkach dostępu do systemów przez nieupoważnione osoby z wewnątrz. Kontrolowanie działań i dostępu osób już znajdujących się wewnątrz stanowi poważny problem. Osoby mające dostęp do informacji znają zasoby firmy, wiedzą, gdzie one się znajdują i jaką mają wartość. Kosztowne poufne informacje, takie jak dane osobowe personelu, zapisy finansowe oraz informacje badawczo-rozwojowe, mogą łatwo paść łupem osób z wewnątrz, które znają środowisko i środki techniczne do poruszania się po sieci jeszcze lepiej niż zewnętrzni hakerzy. Liczne współczesne zagrożenia bezpieczeństwa można z grubsza podzielić na następujące kategorie: Nieautoryzowane urządzenia - nieznane lub niezatwierdzone urządzenia, które próbują połączyć się z siecią. Mogą to być nieautoryzowane urządzenia użytkowników oraz przypadki nieumyślnego narażania sieci przez użytkowników łączących z nią bezprzewodowy punkt dostępowy, przez który mogą się łączyć urządzenia 4

5 Fizyczne Bezpieczeństwo Sieci Molex Premise Networks Niespełniające parametrów urządzenia, np. źle skonfigurowane komputery - systemy komputerowe bez najnowszych poprawek oprogramowania i plików programów antywirusowych Nieupoważnione działania użytkowników wewnętrznych - przypadkowe lub rozmyślne działania pracowników (lub byłych pracowników), które narażają bezpieczeństwo usług lub informacji Użytkownicy zewnętrzni - wirusy, robaki, ataki DoS i włamania hakerów Kradzież fizyczna - fizyczna kradzież sprzętu lub oprogramowania Oszustwa - sfałszowane opłaty i dane kredytowe Informacje zastrzeżone - zniszczenie lub skopiowanie danych firmowych Wdrożenie warstwowego rozwiązania zabezpieczającego pomaga organizacjom uchronić się przed całą tą masą zagrożeń. W systemach informatycznych przedsiębiorstw można wyróżnić trzy warstwy : Ludzie - pracownicy, klienci, partnerzy i wszelkie osoby z zewnątrz Aplikacje - m.in. poczta elektroniczna, aplikacje zaopatrzeniowe, systemy ERP i do zarządzania łańcuchem dostaw Infrastruktura sieciowa - m.in. routery, przełączniki, komputery mainframe, wirtualne sieci prywatne Dobra strategia bezpieczeństwa musi uwzględniać wszystkie poziomy. Firmy nadal wydają znaczne sumy na ochronę warstw ludzi i aplikacji, natomiast często nie zwracają uwagi na poziom infrastruktury sieciowej. Zachowanie fizycznego bezpieczeństwa infrastruktury to obecnie proces bardzo prosty dzięki nowej, zaawansowanej technologii inteligentnych połączeń krosowych. Inteligentne połączenia krosowe to zasadnicza warstwa ochronna, umożliwiająca szybkie wykrywanie i dokumentację zagrożeń oraz podejmowanie czynności zaradczych. Systemu takiego można użyć do dokumentowania i monitorowania sieci w czasie rzeczywistym, ostrzegania o niezatwierdzonych połączeniach i rozłączeniach, wejściu do serwerowni itp. Dokumentowanie i monitorowanie w warstwie pierwszej może uchronić przed pewnymi niepożądanymi działaniami dzięki korelacji urządzeń z ich fizycznym położeniem w organizacji. Niektóre działania lub urządzenia mogą być niepożądane w określonych lokalizacjach. Inteligentne zarządzanie infrastrukturą - warstwa fizyczna Menedżerowie sieci tradycyjnie spędzali długie godziny, realizując niemal niewykonalne zadanie: utrzymywanie aktualnych i dokładnych zapisów na papierze dotyczących wszystkich fizycznych połączeń w sieci oraz odzwierciedlających wszystkie przeniesienia, rozbudowy i zmiany (ang. moves, adds and changes, MAC). Może to być wymagane w biurze mieszczącym 50 lub 5000 pracowników, w jednym budynku lub setkach małych oddziałów na całym świecie. W firmach o dużej rotacji pracowników czynności MAC są wymagane w jeszcze większym zakresie. 5

6 Molex Premise Networks Fizyczne Bezpieczeństwo Sieci W natłoku codziennych spraw zapisy prowadzone ręcznie są nierzadko całkiem nieaktualne. Co więcej, firmy niekiedy zlecają wszystkie działania MAC na zewnątrz. Jedna z takich firm akceptuje i toleruje piętnastoprocentową niezgodność informacji w swoich kontraktach oraz płaci dodatkowo za wezwania serwisowe i dokumentację napraw. Jak widać, niedokładna dokumentacja nie tylko stwarza zagrożenia, ale niesie ze sobą także większe koszty. Dzięki technologii inteligentnego zarządzania infrastrukturą wszystkie urządzenia połączone z siecią są automatycznie wykrywane i rejestrowane elektronicznie, podobnie jak wszelkie zmiany w połączeniach sieciowych i instalacjach zabezpieczających. Połączenia sieciowe można skorelować z fizyczną lokalizacją punktów dostępu do sieci. W ten sposób celowe i nieumyślne rozłączenie ważnego kabla krosowego można naprawić w ciągu kilku minut, minimalizując przestoje i oszczędzając dziesiątki tysięcy złotych. Z sieciowymi logami zdarzeń i dostępu można także skorelować urządzenia zabezpieczające, takie jak kamery, przełączniki dostępowe i czujniki ruchu. Wszelkie nieupoważnione osoby wchodzące do serwerowni są na przykład rejestrowane w zasie rzeczywistym przez kamerę, a ich nieuprawnione poczynania wywołują alarm, który umożliwia szybkie podjęcie odpowiednich kroków. Przy użyciu dodanego oprogramowania nowoczesne systemy inteligentnego zarządzania infrastrukturą wykrywają awarie i potencjalne działania szpiegowskie w czasie rzeczywistym. Systemy te mogą wykryć podłączenie do sieci urządzenia i powiadomić o tym menedżera sieci, przekazując mu tak ważne informacje, jak nazwa hosta i adres IP. W ten sposób można zlokalizować urządzenie z dokładnością do gniazdka, do którego zostało podłączone. Łączność w sieci można także sprawdzić dokładniej pod względem reguł biznesowych autoryzacji, harmonogramów zdarzeń i zleceń. 6

7 Fizyczne Bezpieczeństwo Sieci Molex Premise Networks Możliwość monitorowania i śledzenia jest szczególnie cenna w przypadku oddziałów terenowych, które menedżerowie sieci odwiedzają sporadycznie. W takich sytuacjach natychmiastowe zdalne powiadomienia o zmianach połączeń i ich przyczynie to nieodzowny element zabezpieczeń. Koszty monitorowania oddziałów terenowych są o wiele niższe dzięki możliwości diagnozowania i dokonywania zmian połączeń zdalnie, bez potrzeby wysyłania technika na miejsce. Jeżeli potrzebna jest naprawa lub konserwacja, wysłani technicy będą do niej odpowiednio przygotowani. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenia mogą mieć pewność, że w oddziałach terenowych dostęp jest strzeżony i śledzony wraz z wszelkimi połączeniami. Inteligentne zarządzanie infrastrukturą pomaga także organizacjom w zachowaniu ciągłości działania w razie niekontrolowanego naruszenia zabezpieczeń. W sytuacji przywracania działania po awarii nowoczesne systemy inteligentnego zarządzania infrastrukturą prezentują zdjęcie pełnych wymagań komunikacyjnych organizacji. Funkcja ta stanowi nieocenioną pomoc dla instytucji rządowych w USA, które budują alternatywne ośrodki przetwarzania danych w celu zapewnienia ciągłości pracy. Kiedy w senacie USA pojawiło się zagrożenie wąglikiem i zamknięto kilka biur, udało się dokładnie odtworzyć system łączności i usług sieciowych w ośrodku alternatywnym oraz zachować poziom kontynuacji i bezpieczeństwa. Inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą sieciową są obecnie w stanie wskazać fizyczną lokalizację urządzenia. Dzięki przygotowywanemu, nowemu oprogramowaniu system będzie mógł wkrótce skorelować działanie urządzenia z jego fizyczną lokalizacją i oflagować wszelkie podejrzane i nieautoryzowane czynności - np. logowanie do sieci z cudzego komputera w innym pomieszczeniu. Najbliższa przyszłość Dodanie funkcji inteligentnego zarządzania infrastrukturą do systemu okablowania zmienia elastyczną sieć w wydajną, kontrolowaną infrastrukturę. Inteligentne rozwiązanie reagujące w czasie rzeczywistym może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo i ciągłość działalności oraz skrócić przestoje. Wnioski Wobec narastających zagrożeń prewencyjne, warstwowe podejście organizacji do bezpieczeństwa ma znaczenie kluczowe. Nowoczesne, inteligentne systemy krosowe umożliwiają tworzenie i kształtowanie sieci w taki sposób, by zawczasu wykryć potencjalne zagrożenia wewnętrzne w postaci szpiegostwa przemysłowego. 7

8 Molex Premise Networks Fizyczne Bezpieczeństwo Sieci W planowaniu bezpieczeństwa infrastruktury mogą pomóc menedżerom IT następujące pytania: 1. Czy jestem w stanie wykryć w czasie rzeczywistym nieautoryzowane urządzenia oraz określić ich fizyczne położenie? 2. Czy mogę automatycznie wykryć przyczynę nieplanowanego rozłączenia ważnego urządzenia? 3. Czy mogę wymusić zgodność łączącego się urządzenia z zasadami bezpieczeństwa? 4. Czy mogę odmówić nieautoryzowanemu lub niezgodnemu urządzeniu dostępu do sieci, aby zapobiec zagrożeniu? 5. Czy mój plan zabezpieczeń uwzględnia infrastrukturę fizyczną? 6. Czy układ mojej sieci zapewnia bezpieczeństwo przed intruzami? 7. Czy wszystkie zasady i procedury dostępu fizycznego i zdalnego dla pracowników, podwykonawców oraz techników zostały udokumentowane? 8. Czy moi konsultanci i zewnętrzni instalatorzy udokumentowali zasady i procedury bezpieczeństwa zgodnie z moimi? 9. Czy nasze urządzenia o znaczeniu strategicznym wymagają nośników o zwiększonym bezpieczeństwie, takich jak światłowody? 10. Jak mogę dowiedzieć się o naruszeniu bezpieczeństwa sieci fizycznej i ją zamknąć? 11. Czy mój plan przywracania działania uwzględnia wymagania okablowania strukturalnego? 12. Czy w mojej infrastrukturze sieciowej są wykorzystywane produkty z funkcjami bezpieczeństwa (np. kable krosowe i moduły oznaczane kolorami, zamykane pokrywy, fabryczne końcówki lub wstępnie zarobione produkty światłowodowe)? 13. Czy mam dostępny w czasie rzeczywistym schemat instalacji okablowania strukturalnego łącznie z aktywnymi portami? 14. Czy wszystkie plany pięter, schematy konfiguracji w serwerowni i dokumentacja przydziału portów są aktualne i zamknięte w bezpiecznym miejscu? 8

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 STRESZCZENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 Sponsorowane przez: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah KONTEKST Dziesięć lat temu firma Microsoft

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZ. Zagadnienia bezpieczeństwa informacji w branży energetycznej. > Rozrost systemów informatycznych w branży

WEWNĄTRZ. Zagadnienia bezpieczeństwa informacji w branży energetycznej. > Rozrost systemów informatycznych w branży Symantec Enterprise Security RAPORT Zagadnienia bezpieczeństwa informacji w branży energetycznej WEWNĄTRZ > Rozrost systemów informatycznych w branży energetycznej > Luki w zabezpieczeniach sieci w branży

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ. Symantec Gateway Security z serii 5400

TREŚĆ. Symantec Gateway Security z serii 5400 Symantec Enterprise Security OPRACOWANIE TECHNICZNE Symantec Gateway Security z serii 5400 TREŚĆ Obecne na rynku rozwiązania konkurencyjne Wymagania wobec rozwiązania preferowanego Najważniejsze funkcje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w Twoim Urzędzie rozwiązanie Cisco Integrated Security dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Bezpieczeństwo w Twoim Urzędzie rozwiązanie Cisco Integrated Security dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Bezpieczeństwo w Twoim Urzędzie rozwiązanie Cisco Integrated Security dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. W miarę jak administracje publiczne na całym świecie w coraz większym stopniu wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą Joseph Conrad RAPORT Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji BEZPIECZNA FIRMA STRONA 1 Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

Audyt bezpieczenstwa informacji w praktyce

Audyt bezpieczenstwa informacji w praktyce IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Audyt bezpieczenstwa informacji w praktyce Autor: Tomasz Polaczek ISBN: 83-246-0402-2 Format: B5, stron: oko³o

Bardziej szczegółowo

BEZPECZEŃSTWO. Dariusz Kulawik. Obszar publiczny. Proceduralne

BEZPECZEŃSTWO. Dariusz Kulawik. Obszar publiczny. Proceduralne BEZPECZEŃSTWO W TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYCE Z PUNKTU WIDZENIA OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO Dariusz Kulawik WYMAGANIA PROCEDURALNE Obszar publiczny POTRZEBY PRZECIWDZIAŁAŃ Proceduralne W artykule

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Christopher Leidigh White Paper 101 Streszczenie Liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń rośnie co roku w alarmującym tempie. Coraz bardziej złożone są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Wyjście poza taśmowe systemy kopii zapasowych.

Wyjście poza taśmowe systemy kopii zapasowych. IBM Global Services Styczeń 2008 Wyjście poza taśmowe systemy kopii zapasowych. Odpowiedź IBM na wyzwania w zakresie ochrony danych stojące przed średnimi firmami Strona 2 Spis treści 2 Wprowadzenie 2

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych w organizacji AŚ w Kielcach Instytut Matematyki Dr Zbigniew Bem

Ochrona danych w organizacji AŚ w Kielcach Instytut Matematyki Dr Zbigniew Bem Ochrona danych w organizacji AŚ w Kielcach Instytut Matematyki Dr Zbigniew Bem Literatura E. Cole, R. L. Krutz, J. Conley, Bezpieczeństwo sieci Biblia, Helion 2005. M. Kaeo, Tworzenie bezpiecznych sieci,

Bardziej szczegółowo