DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA Obiekt: Inwestor: Bezprzerwowego zasilania dla Ośrodka Aerologii IMGW Adres inwestora: Ośrodek Aerologii w Legionowie Ul. Zegrzyńska 38 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa ul. Podleśna 61 Opracował: inż. MICHAŁ ROLBIECKI /imię i nazwisko/ /podpis/ Warszawa, czerwiec 2008 rok

2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podstawa opracowania dokumentacji 3 3. Zakres opracowania 3 4. Zasilacz UPS 3 5. Zespół prądotwórczy 5 6. SZR oraz BY-PASS zewnętrzny 7 7. Posadowienie Agregatu 7 8. Ochrona P.POŻ 7 9. Prowadzenie instalacji zasilających Obliczenia Ogólne zasady eksploatacji i konserwacji instalacji zasilającej Rysunki techniczne Karty Katalogowe 12 Warszawa, czerwiec 2008 rok 2

3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO 1. Wstęp. Przedmiotem poniższego opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji tandemu UPS AGREGAT dla Ośrodka Aerologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2. Podstawa opracowania dokumentacji. Wytyczne użytkownika, Normy i przepisy, Umowa na wykonanie dokumentacji z Inwestorem Wytyczne producenta urządzeń oraz aparatów Dokumentacja powykonawcza wydzielonej sieci komputerowej Zalecenia instalacyjne dla zasilaczy UPS oraz Agregatu 3. Zakres opracowania. Poniższa dokumentacja obejmuje następujące zagadnienia w zakresie instalacji sieci logicznej i zasilającej: Sposób posadowienia agregatu, Sposób prowadzenia instalacji zasilającej, Sposób zasilenia dedykowanej sieci zasilającej, Wypełnienia tablic energetycznych, Schemat jednokreskowy, 4. Zasilacz UPS; Zasilacz awaryjny UPS ma za zadanie zabezpieczyć przed zanikami, wahaniami oraz wszelkimi nieprawidłowościami napięcia zasilającego istniejącą sieć dedykowanego zasilania. Istniejąca sieć jest wykonana jako natynkowa w systemie TNS. Zgodnie z dokumentacją projektową wydzielonej sieci zasilającej Softbank S.A nr proj, 009/EL/00 moc szczytowa całej sieci wydzielonej wynosi P S =8,2 kva. Warszawa, czerwiec 2008 rok 3

4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Na podstawie tego parametru dobrano zasilacz bezprzerwowy o mocy 10 kva, z możliwością pobierania mocy 11k VA przy temperaturze 25. Dobrano UPS marki Chloride serii 70 NET o mocy 10 kva. Zaprojektowany zasilacz posiada około 20 % mocy rezerwowej. Zasilacz posadowić w pomieszczeniu serwerowni na poziomie -1 zgodnie z rys 1. Parametry zasilacza UPS: Moc znamionowa wyjściowa przy 40 C : Moc znamionowa wyjściowa przy 25 C: Zintegrowana bateria / autonomia: 10kVA 10kVA+10% - 11kVA 10 min / 100% obciążenia Wejście Znamionowe napięcie wejściowe: 400V, 3 faz. Podwójna konwersja energii, true on-line Sprawność przy obciążeniu 100% w trybie podwójnej konwersji: minimum 91 % Sprawność przy obciążeniu 100% w cyfrowym trybie interaktywnym: 98 % Zniekształcenie prądu wejściowego: < 8% Zakres napięcia wejściowego bez przechodzenia na baterie: - 30 / + 15 % Wejściowy współczynnik mocy: > 0,97 Tolerancja częstotliwości: ± 10% Wyjście Znamionowe napięcie wyjściowe: 400V, 3faz. Znamionowa częstotliwość wyjściowa: 50 Hz Stabilność statyczna napięcia wyjściowego: ± 1% Stabilność dynamiczna napięcia wyjściowego ( przy bc. 0% - 100% - 0% ) : 4% Współczynnik szczytu : 3 : 1, możliwość 100% asymetrii obciążenia Przeciążalność falownika: 125% - 5 minut; 150% - 30 sekund Warszawa, czerwiec 2008 rok 4

5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Ogólne: Sprawność AC / AC : do 98 % Zakres temperatury pracy: 0 C 40 C Poziom hałasu w odległości 1 m: < 50 db Klasa EMC ( wg. EN ): Klasa A Poziom ochrony: IP 21 Mechaniczny By-pass serwisowy zintegrowany Falownik wykonany w technologii IGBT Porty : E.P.O; styki bezpotencjałowe, 2xRS323, adapter SNMP Wbudowany panel LCD monitorujący z powiadomieniami wizualnymi i akustycznymi Możliwość rozszerzenia do 8 jednostek ( redundancja ) Baterie: żywotność akumulatorów wg EUROBAT 5 lat Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS: pomiar prądu ładowania baterii, pomiar i archiwizacja prądów, napięć, wejściowych i wyjściowych. UPS winien współpracować z centralnym monitoringiem ( Manager UPS CIO ) UPS-ów w IMGW. Certyfikat CE 5. Zespół Prądotwórczy. Zespół prądotwórczy będzie rezerwowo zasilał poprzez zasilacz UPS całą sieć dedykowanego zasilania. Dobrano zespół prądotwórczy o mocy 20 kva. Zespół prądotwórczy wyposażyć w obudowę umożliwiającą pracę na zewnątrz. Dane ogólne zespołu prądotwórczego: Moc znamionowa : praca ciągła 20 kva, 16 kw praca awaryjna 22 kva, 17,6 kw Możliwość przeciążenia: 10 % przez godzinę na każde 12 godzin pracy Napięcie : 400 V, 50 Hz Tolerancja napięcia: ±1 % Warszawa, czerwiec 2008 rok 5

6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Prędkość obrotowa: 1500 rpm Klasa izolacji : H Zużycie paliwa: praca ciągła 4,9 l/h praca awaryjna 5,3 l/h Zintegrowany zbiornik o pojemności pozwalającej na minimum 8 h pracy przy 100% obciążeniu. Stopień ochrony: IP23 Podgrzewacz bloku silnika Elektroniczny regulator obrotów Prądnica synchroniczna samowzbudna Baterie startowe minimum 70 Ah Rozrusznik + alternator Zintegrowany regulator napięcia Zintegrowany prostownik baterii startowych Samoczynny start Zgodność z normami : IEC34 Obudowa dźwiękochłonna natężenie 67dBA z 7m Zewnętrzny SZR 63 A ( oparty na stycznikach ) Zintegrowany wyłącznik główny 50 A Wyłącznik awaryjny Dane ogólne panelu sterowania: Zasilanie z akumulatora wewnętrznego Wyświetlacz LCD Cyfrowa regulacja prędkości obrotowej, Możliwość zdalnego uruchamiania Alarmy: nadobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura Przełącznik kontrolny OFF, AUTO, MANUAL Warszawa, czerwiec 2008 rok 6

7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Wskaźniki LED : błąd rozruchu, nadobroty, podobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura, błąd alternatora/prostownika, Licznik motogodzin 6. SZR oraz BY PASS zewnętrzny UPS-a Przewidziano zewnętrzy układ samoczynnego załączena rezerwy zrealizowany na dwóch stycznikach 63 A, wyposażony w blokadę elektryczną oraz mechaniczną. Skrzynkę natynkową z SZR-em zamontować w pomieszczeniu serwerowni. Do stycznika SIEĆ doprowadzić podstawowe zasilanie z RG. W projekcie przewidziano zewnętrzny BY PASS UPS, zrealizowany jest on na przełączniku o wartości prądu znamionowego 63 A. BY-PASS umieścić obok SZR a zgodnie z rys Posadowienie agregatu. Agregat posadowić na postumencie o wymiarach określonych na rys 1. Postument na którym będzie posadowiony zespół prądotwórczy wykonać zgodnie z rys. 4 dokumentacji. Wykonać uziemienie agregatu uziomem szpilkowym o rezystancji < 10Ω. Agregat po posadowienieu zatankować do pełnego poziomu zbiornika. 8. Ochrona P.POŻ. Pożar może powstać na skutek: Przeciążenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodów elektrycznych Przepływowi prądu z częśći czynnych, np. przewodów do części przewodzących dostępnych lub części obcych, przy uszkodzenieu izolacji co może powodować nadmierny wzrost temperatury drogi przepływu, lub iskrzenie lub palenie się łuku elektrycznego. Zapobiega się przez zastosowanie wyłącznika P.POŻ przy Rozdzielnicy RG. Wyłączniki blokuje pracę UPS-a oraz Agregatu. 9. Prowadzenie instalacji zasilających. Instalacje zasilające prowadzić zgodnie z rysunkiem 1. Pomiędzy agregatem a budynkiem okablowanie prowadzić w rurze osłonowej KR. W budynku instalację prowadzić na drabinkach kablowych BAKS oraz kanałach DLP. Warszawa, czerwiec 2008 rok 7

8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO 10. Obliczenia Obliczenia spadków napięć, obciążalności długotrwałej przewodów dokonano w oparciu o normę PN-IEC OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI I KONSERWACJI INSTALACJI ZASILAJĄCEJ Instalacje elektryczne o napięciu do 1 kv podlegają badaniom odbiorczym oraz okresowym pomiarom, oględzinom i przeglądom. Szczegółowe zasady eksploatacji instalacji oraz wymagane czynności eksploatacyjne są określone w przepisach eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz w normie PN-IEC dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych ( Sprawdzania i sprawdzania odbiorcze ). Oględziny instalacji należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat oraz na bieżąco w ramach wykonywania czynności eksploatacyjnych. W czasie przeprowadzania oględzin instalacji należy w szczególności sprawdzić stan: widocznych części przewodów; miejsca wprowadzenia przewodów do tablic rozdzielczych; osłon chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów; środków ochrony przeciwporażeniowej; gotowości ruchowej urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania; napisów i oznaczeń na gniazdach oraz w tablicach rozdzielczych. Terminy i zakresy przeglądów instalacji powinny wynikać z przeprowadzanych oględzin i oceny stanu technicznego instalacji. Warszawa, czerwiec 2008 rok 8

9

10

11

12

13 System kontrolny PowerCommand Panel kontrolny zespo u pr dotwórczego Opis Kontroler PowerCommand 1301 jest opartym na mikroprocesorze, systemem monitorowania i kontroli zespo u pr dotwórczego. W sk ad kontrolera wchodzi prosty pulpit sterowniczy, umo liwiaj cy cyfrow regulacj napi cia, cyfrow regulacj pr dko ci obrotowej silnika, kontrol w czania / wy czania i funkcje zabezpieczaj ce. Kontroler zespo u pr dotwórczego PowerCommand 1301 wspó pracuje z szerok gam zespo ów pr dotwórczych w nierównoleg ym po czeniu. Kontroler PowerCommand 1301 mo e zosta ustawiony dla dowolnej konfiguracji cz stotliwo ci, napi cia i przy cza mocy w zakresie od 120 do 600 VAC 50 Hz lub 60 Hz. Kontroler jest zasilany z akumulatora zestawu pr dotwórczego. Kontroler pracuje w zakresie napi cia od 8 VDC do 35 VDC. Podstawowe w a ciwo ci Zasilanie akumulatorowe 12 lub 24VDC. Cyfrowa regulacja pr dko ci obrotowej silnika (opcjonalnie) zapewniaj ca izochroniczn regulacj cz stotliwo ci. Elektroniczna regulacja napi cia Monitoring zestawu pr dotwórczego. Monitoruje wszystkie krytyczne funkcje silnika i alternatora. Posiada przeka nik bezpotencja owy do automatycznego startu/stop oraz, awaryjny wy cznik, Konfigurowalne parametry wej cia / wyj cia, dwa wej cia i dwa wyj cia bezpotencja owe Monitoring zestawu pr dotwórczego: Wy wietla status wszystkich wa nych funkcji silnika i alternatora. Inteligentny system kontroli rozruchu: Zintegrowane dozowanie ilo ci podawanego paliwa dla ograniczenia czarnych spalin i przerostu cz stotliwo ci. Zaawansowane serwisowanie z wykorzystaniem InPower, narz dzia serwisowego w postaci oprogramowania PC System kontroli Posiada wszystkie funkcje pozwalaj ce na miejscu lub zdalnie uruchomi i wy czy oraz zabezpieczy zespó pr dotwórczy. Prze cznik kontrolny - RUN/OFF/AUTO Tryb OFF - zespó pr dotwórczy jest wy czony i nie mo e zosta uruchomiony; resetuje b dy. Tryb RUN - zespó pr dotwórczy wykona sekwencj uruchamiania. Tryb AUTO - zespó pr dotwórczy mo e zosta uruchomiony z urz dzenia zdalnego. Monitowanie statusu - Kontroler wy wietla informacje o statusie / b dach. Funkcje: Wska nik miga podczas wst pnego podgrzewania (je li zastosowanie) oraz podczas uruchamiania zespo u pr dotwórczego. READY TO LOAD - miga dopóki nie zostanie osi gni ta nominalna warto napi cia i cz stotliwo ci, dalej wieci wiat em ci g ym. B dy monitowane s wy wietleniem dwucyfrowego kodu b du. Wska niki LED - (wy wietlacz opcjonalny) Funkcje: Nie w trybie AUTO Zdalne uruchamianie Ostrze enie Wy czenie AUTO RUN Zdalny wy cznik awaryjny. Natychmiastowe wy czenie pracuj cego zespo u pr dotwórczego. Podstawowe zabezpieczenia silnika: Wy czenie przy nadobrotach Wy czenie przy niskim ci nieniu oleju Wy czenie przy wysokiej temperaturze silnika Wy czenie przy podobrotach / awarii czujnika Nie mo na uruchomi Uszkodzenie alternatora adowania akumulatora Opcje Cyfrowa regulacja pr dko ci obrotowej silnika dla izochronicznej regulacji cz stotliwo ci. Wy wietlacz monituj cy najwa niejsze parametry i histori pracy zespo u pr dotwórczego.

14 Zespół prądotwórczy Cummins C22 D5 Dane ogólne Prądnica Wyposażenie dodatkowe Silnik Cummins Regulacja napięcia Certyfikat zgodnosci CE Filtry paliwa i oleju Tolerancja napiecia ±1.0% przy: Agregaty Cummins posiadaja certyfikat CE Króćce spustowe oleju współczynniku od 0,8 do 1,0 Rozrusznik & alternator 12 V DC zmianach obciążenia od 0% do 100% System paliwowy Mechniczny regulator obrotów zmianach silnik zimny-gorący Niski stan paliwa - wyłączenie Filtr powietrza przy spadkach obrotów do 4,5% Jednołożyskowa prądnica, klasa H/H, IP23 Regulacja częstotliwości Standardowe napięcie 400/230 wolt 50 Hz Izochroniczna przy zmianie braku obciążenia Układ wydechowy Zintegrowany regulator napięcia do 100% obciażenia z elektronicznym Tłumik wydechowy, przemysłowy (9 db) Panel kontrolny PCC1300 regulatorem obrotów Tłumik wydechowy typu residental (25 db) 4 polowy MCB Zmiana częstotliwości Zestaw do montażu tłumika przemysłowego Stalowa rama i podkładki antywibracyjne Nie przekracza ±0.25% dla stałego Zestaw do montażu tłumika residental Kieszenie dla wózków widłowych obciażenia Stalowy zbornik paliwa Waveform Zbiornik na minimum 8 godzin pracy Total harmonic distortion open circuit voltage Rozszerzona gwrancja Praca ciągła lub awaryjna waveform in the order of 1.8%. Three-phase 5 lat dla pracy awaryjnej Tlumik wydechowy 9 db(a) balanced load in the order of 5.0%. 2 lata dla pracy ciągłej Baterie startowe Poziom zakłóceń (TIF) Malowanie w kolorze zielonym TIF poniżej 50 Opcjonalne napięcia Chłodnica w kolorze czarnym THF zgodnie z BS 4999 Part 40, poniżej 2% 277/480V, 3 fazy Urządzenie opakowane w folię Klasa prądnicy 254/440V, 3 fazy Instrukcja obsługi Klasa H 240/416V, 3 fazy Standardowe naklejki informacyjne 230/400V, 3 fazy Zakłócenia radiowe 220/380V, 3 fazy Zgodna z normą BS 800 i VDE poziom 127/220V, 3 fazy G i N. 115/200V, 3 fazy 110/190V, 3 fazy Inne opcje Dane silnika Prądnica Podgrzewacz bloku silnika 240/120V Cummins 4B3.3G1 Typ Prostownik baterii startowych V, 3A Rzędowy, wtrysk bezpośredni Jednołożyskowa, samowzbudna, Elektroniczny regulator obrotów. 4 cylindrowy kroploszczelna. Samoczynne załączanie rezerwy (SZR) Typ Klasa izolacji H, stopień ochrony IP23 Drewniane opakowanie transportowe. Chłodzony płynem, czterosuwowy, system chłodzenia IC 01. Zgodność z normami wolnossacy Samonośna, amortyzowana. BS4999/5000 pt 99, Konstrukcja Wzbudnica AC i prostownik na wirniku. VDE 0530, UTE5100, Dwa zawory na cylinder, wał korbowy i Uzwojenie stojana pokryte epoksydem. NEMA MG1-22, CEMA, korbowód kuty, blok silnika wykonany z Wirnik i wzbudnica zaimpregnowana IEC 34, CSA A22.2, żeliwa. tropikalnym olejem izolacyjnym i pokryta AS1359, BSS 5514, System rozruchowy odporną na kwasy żywicą poliestrową. ISO 3046 i ISO voltowy, 35 amperowy alternator ładujacy Wirnik wyważany dynamicznie (BS 5625). baterie zamontowany na silniku. Prąd Łożyska szczelne. rozruchowy 240 A przy temperaturze 0 C. System paliwowy 0 Zasilanie 12 volt. Puszkowy filtr Wzbudnica paliwa, pompa wtryskowa Stanadyne z Potrójnie impregnowana, odporna na zintegrowanym regulatorem mechanicznym działanie olejów i kwasów, pokryta obrotów. Dwie giętkie linie paliwowe wraz z warstwą lakieru. połączeniami. Separator wody zamontowany na układzie paliwowym. Filtry Uzwojenie z podskokiem 2/3 dla obniżenia Suchy filtr powietrza ze wskaźnikiem zawartości wyższych harmonicznych. zabrudzenia. Puszkowy filtr olejowy. Dokładne połączenie silnika z alterntorem Chłodzenie dla zachowania osiowości. 50 C chłodnica. Cłodnica oleju. Króćce spustowe. Model kva kwe 0 Praca awaryjna Praca ciągła Praca awaryjna Praca ciągła C22 D ,6 16 Uwaga: dane mogą ulec zmianie, bez powiadamiania. C22 D5

15 Dane Techniczne Model C22 D5 Prędkość obrotowa 1500 rpm Napięcie V 50 Hz Regulacja napięcia ±1.0% Praca ciągła 16.0 kwe 20 kva Klasa izolacji H Praca awaryjna 17.6 kwe 22 kva Zużycie paliwa, praca ciagła 4.9 l/hr Silnik Cummins Zużycie paliwa, praca awaryjna 5.3 l/hr Model silnika 4B3.3G1 Pojemność układu smarowania 7.5 Litres Ilość cylindrów 4 Pojemność zbiornika pliwa 144 Litres Układ cylindrów Rzędowy Pojemność układu chlodzenia 7.9 Litres Regulator obrotów Mechaniczny Temperatura spalin, praca ciągła 448 C Aspiration and cooling Wolnossący Przepływ spalin 89 l/s Skok x śrdnica 95mmx115mm Maksymlne ciśnienie spalin 75 mm Hg Stopień sprężania 18.2:1 Przepływ powietrza przez radiator 1.45 m3/s Pojemność silnika 3.3 Litres Pobór powietrza do spalania 35 Litre/s Min. temp. rozruch silnika 4 C Powierzchnia czerpni 0.50 sq m Pojemność baterii startowych 70 A/hr Powierzchnia wyrzutni 0.30 sq m Moc silnika praca ciągła 32kWm Spadek ciśnienia 10 mm Wg* Moc silnika praca awaryjna 36kWm Ciepło odpadowe z silnika 6.3 kwm PRACA CIĄGŁA (PRP) Moc, którą zespół prądotwórczy jest w stania dostarczyć w sposób ciągły przy zmiennym obciążeniu przez nieogrniczony czas w roku, zgodnie z PN-ISO Dopuszczalne jest przeciążenie o 10% przez 1 godzninę na każed 12 godzin pracy zespołu, zgodnie z ISO PRACA AWARYJNA (ESP) Moc, którą zespół prądotwórczy jest w stanie dostarczyć przy awarii zasilnia podstawowego. Nie dopuszcza się żadnych obciążeń. W instalacjach, gdzie przerwy w zasilaniu podstawowowym są dłuższe niż 200 godzin/rok, powinny być stosowane agregaty do pracy ciągłej. Agregaty o mocy awaryjnej mogą być stowowane tylko jako rezerwowe źródło energii. Wszytkie podane parametry wyjściowe, mierzone przy poniższych warunkach zewnętrznych. - Temperatura otoczenia 27oC - Wysokość n.p.m. 150 metrów - Wilgotność względna 60% 0 Wymiary i masa Model Silnik Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Masa brutto (Kg) Masa netto (Kg) Masa w obudowie (Kg) C22 D5 4B3.3G Uwaga: dane mogą ulec zmianie, bez powiadamiania. Cummins Power Generation Limited Manston Park, Columbus Avenue Manston, Ramsgate Kent CT12 5BF, UK Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Stalowy zbornik paliwa Praca ciągła lub awaryjna Tlumik wydechowy 9 db(a) Baterie startowe Malowanie w kolorze zielonym Chłodnica w kolorze czarnym Urządzenie opakowane w folię 06/2004 C22 D5

16

17 Model: Frequency: Fuel Type: C22 D5 50 Diesel» Generator set data sheet 22kVA 50Hz Our energy working for you. Spec sheet: Noise data sheet (Open/enclosed): Airflow data sheet: Derate data sheet (Open/enclosed): Transient data sheet: SS2-CPGK ND50-OS550 / ND50-CS550 AF DD50-OS550 / DD50-CS550 TD Fuel consumption Ratings Load gph L/hr Standby Prime kva (kw) kva (kw) 22 (17.6) 20 (16) 1/4 1/2 3/4 Full 1/4 1/2 3/4 Full Engine Engine manufacturer Engine model Configuration Aspiration Gross engine power output, kwm BMEP at set rated load, kpa Bore, mm Stroke, mm Rated speed, rpm Piston speed, m/s Compression ratio Lube oil capacity, L Overspeed limit, rpm Regenerative power, kw Governor type Starting voltage Standby rating Cummins 4B3.3G1 4 Cycle; In-line; 4 Cylinder Diesel Naturally Aspirated : ±50 3 Mechanical 12 Volts DC Prime rating Fuel flow Maximum fuel flow, L/hr Maximum fuel inlet restriction, mm Hg Maximum fuel inlet temperature ( C) Air Combustion air, m 3 /min Maximum air cleaner restriction, kpa Cummins Power Generation Inc. All rights reserved Specifications subject to change without notice Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. PowerCommand and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

18 Exhaust Exhaust gas flow at set rated load, m 3 /min Exhaust gas temperature, C Maximum exhaust back pressure, kpa Standard set-mounted radiator cooling Ambient design, C Fan load, KW m Coolant capacity (with radiator), L Cooling system air flow, 12.7mmH2O Total heat rejection, BTU/min Maximum cooling air flow static restriction mmh2o Standby rating Prime rating Open set derating factors kva (kw) Note: Standard open genset options running at 400V, 150m above sea level. For enclosed product derates, please refer to datasheet - DD50- CS550. Standby 27 C 22 (17.6) 40 C 45 C 22 (17.6) 21.9 (17.5) 50 C 55 C 21.1 (16.9) 20.5 (16.4) Prime 20 (16) 20 (16) 19.9 (15.9) 19.3 (15.4) 18.6 (14.9) Weights* Unit dry weight kgs Unit wet weight kgs Dimensions Standard open set dimensions Enclosed set standard dimensions Open set Open Enclosed * Weights represent a set with standard features. See outline drawing for weights of other configurations Genset outline Length Width Height Enclosed set Outlines are for illustrative purposes only. Please refer to the genset outline drawing for an exact representation of this model Cummins Power Generation Inc. All rights reserved Specifications subject to change without notice Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. PowerCommand and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

19 Alternator data Feature code B729 Connection 1 Wye, 3 Phase Temp rise degrees C 150/125C Duty 2 S/P Alternator BC184E Voltage V Ratings definitions Emergency Standby Power (ESP) Limited-Time running Power Applicable for supplying power to Applicable for supplying power to a varying electrical load for the constant electrical load for limited duration of power interruption of a hours. Limited Time Running reliable utility source. Emergency Power (LTP) is in accordance with Standby Power (ESP) is in ISO accordance with ISO Fuel Stop power in accordance with ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 and BS Prime Power (PRP): Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. Prime Power (PRP) is in accordance with ISO Ten percent overload capability is available in accordance with ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 and BS Base Load (Continuous) Power Applicable for supplying power continuously to a constant electrical load for unlimited hours. Continuous Power (COP) in accordance with ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 and BS Formulas for calculating full load currents: Three phase output kw x 1000 Voltage x 1.73 x 0.8 Single phase output kw x SinglePhaseFactorx 1000 Voltage See your distributor for more information. Cummins Power Generation Manston Park, Columbus Avenue Manston, Ramsgate Kent CT12 5BF, UK Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: Cummins Power Generation Inc. All rights reserved Specifications subject to change without notice Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. PowerCommand and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

20 Secure Power Always 70-NET od 10 do 60 kva Zasilacz Bezprzerwowy

21 Secure Power Always 70-NET od 10 do 60 kva Rodzina 70-NET firmy Chloride obejmuje modele od 10 do 60 kva w wersjach z wyjêciem trójfazowym. Dodatkowe zestawy bateryjne pozwalajà konfigurowaç dowolne czasy autonomii, baterie wewn trzne dost pne dla modeli kva. ElastycznoÊç rozwiàzaƒ specjalnych W 70-NET zastosowano inteligentnà technologi podwójnej konwersji, co oznacza, e u ytkownicy mogà wybraç jeden z poni szych trybów pracy: Podwójna konwersja: ograniczenie zak óceƒ sieci do minimum Cyfrowy interaktywny: mo liwoêç osiàgni cia znaczàcych oszcz dnoêci energii poprzez wysokà sprawnoêç Oddzielne zaciski wejêciowe uk adu obejêciowego i podejêcie kablowe od góry urzàdzenia (w modelach kva) zapewniajà maksymalnà elastycznoêç podczas instalacji. Dost pne sà specjalne wersje zawierajàce transformator z pe nà izolacjà galwanicznà (400 V/400 V/50 Hz, wersja T oraz 208 V/208 V/60 Hz, wersja LAM), które mo na zintegrowaç z szafà zasilacza UPS. Wiodàca technologia Opatentowana technologia Vector Control zwi kszajàca wydajnoêç podzespo ów zasilajàcych i umo liwiajàca aktywne kondycjonowanie obcià enia. Vector Control zapewnia: Poprawionà wydajnoêç obs ugi specyficznych obcià eƒ niezbalansowanych Idealny podzia obcià enia pomi dzy równolegle po àczonymi zasilaczami UPS Poprawionà funkcj usuwania zwarç atwà indywidualizacj konfiguracji poprzez proste modyfikacje oprogramowania Wi kszà wydajnoêç poprzez krótszy czas instalacji i prostà obs ug. Aktywna korekcja wspó czynnika mocy wejêciowej (PFC) to kolejna pomocna funkcja rodziny 70-NET. Jednostki poch aniajà tylko moc aktywnà, dzi ki wspó czynnikowi mocy wejêciowej wynoszàcemu >0,97. Prowadzi to do ni szych kosztów instalacji i obs ugi. 70-NET umo liwia równie korekt ca kowitego zniekszta cenia harmonicznego (THDi). 70-NET koryguje wejêciowe THDi do poziomu poni ej 8% bez koniecznoêci stosowania urzàdzeƒ dodatkowych, zapewniajàc idealnà kompatybilnoêç z jednostkami dystrybucyjnymi i zachowujàc sprawnoêç zasilaczy UPS (wersje kva). NiezawodnoÊç i skalowalnoêç U ytkownik mo e pod àczyç równolegle nawet 8 trójfazowych jednostek 70-NET. Oferujemy indywidualne dopasowywanie rozwiàzaƒ wraz ze zmianà wymagaƒ w zakresie mocy odbiorów. Dzi ki w pe ni zintegrowanemu sterowaniu cyfrowemu, 70-NET umo liwia: Modularne równoleg e konfiguracje redundantne N + 1 Modularne równoleg e konfiguracje skalowalne, pozwalajàce zwi kszyç moc dost pnà na obiekcie. Komunikacja Modele 70-NET sà oferowane z portem styków beznapi ciowych, dwoma portami szeregowymi i dwoma gniazdami wewn trznymi do: ManageUPSNET (z opcjà SNMP i interfejsem sieciowym IP), oprogramowania monitorujàco-wy àczajàcego. MopUPS oraz modemu LIFE.net. WyÊwietlacz ciek okrystaliczny dodatkowo usprawnia wspó prac z zasilaczem UPS. Funkcja Advanced Battery Care (zaawansowana obs uga akumulatora) pozwala optymalizowaç stan akumulatora poprzez regularne kontrole. Modele 70-NET sà tak e kompatybilne z systemem zarzàdzania akumulatorami (BMS) firmy Chloride, zapewniajàc ciàg e monitorowanie pojedynczych ogniw akumulatora. Zdalna diagnostyka Rodzina modeli 70-NET jest w pe ni kompatybilna z LIFE.net - narz dziem firmy Chloride do zdalnej diagnostyki. Ta us uga umo liwia: Automatyczne przekazywanie codziennego raportu o statusie UPS Sta e monitorowanie i diagnostyka zasilacza w czasie rzeczywistym Mo liwoêç zdalnego serwisu Regularne raporty o statusie roboczym zasilacza UPS, dostarczane pocztà lub em Szczegó owa historia pracy przez ca y okres u ytkowania systemu zasilaczy UPS Funkcja ETS umo liwia wykrywanie i usuwanie b dów dotyczàcych wi kszoêci standardowych anomalii operacyjnych Monitoring JakoÊci Zasilania - skuteczne Êledzenie tendencji zak óceƒ zasilania. Zastosowania Modele 70-NET zapewniajà bezpiecznà infrastruktur zasilania dla szerokiego zakresu zastosowaƒ, w tym dla: Sieci pami ci masowych Komercyjnych uk adów procesowych Sieci IT Serwerów. Zawsze Bezpieczne Zasilanie Korzystanie z samego zasilacza UPS nigdy nie zapewni wymaganego poziomu ciàg oêci dost pnoêci. Firma Chloride oferuje bogaty pakiet ofert opieki serwisowej, które: Podnoszà niezawodnoêç systemu Przed u ajà ywotnoêç posiadanych urzàdzeƒ zabezpieczajàcych zasilanie Optymalizujà inwestycje kapita owe Zapewniajà mo liwoêç zarzàdzania ryzykiem przy za o onych kosztach Zapewniajà proaktywne podejêcie do odzyskiwania danych na wypadek awarii krytycznej. Zapraszamy do kontaktu z lokalnym biurem sprzeda y firmy Chloride w celu uzyskania dodatkowych informacji. Powierz zarzàdzanie zasilaniem ekspertom.

22 70-NET CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nominalna moc wyjêciowa przy 40 C (kva) Nominalna moc wyjêciowa przy 25 C (kva) 11 16, WEJÂCIE Nominalne napi cie wejêciowe (V) 400 (mo liwoêç wyboru 380 V lub 415 V), trójfazowe + N Tolerancja napi cia wejêciowego: Pe ne obcià enie (%) -30/+15-30/+15-25/+15-25/+15-25/+15-25/+15-25/+15 75% obcià enia (%) -30/+15-30/+15-30/+15-30/+15-30/+15-30/+15-30/+15 Cz stotliwoêç nominalna (Hz) 50/60 [mo liwoêç wyboru] Tolerancja cz stotliwoêci (%) ±10% Wspó czynnik mocy wejêciowej przy nominalnym napi ciu wejêciowym >0,97 Zniekszta cenie pràdu wejêciowego (%) <8 <8 <8 <8 <8 <10 (*) <10 (*) Nominalne napi cie rezerwowe (V) 400 (mo liwoêç wyboru 380 V lub 415 V), trójfazowe + N Tolerancja cz stotliwoêci napi cia rezerwowego (%) ±2 [mo liwoêç wyboru od 0,2 do 6] WYJÂCIE Nominalne napi cie wyjêciowe (V) 400 (mo liwoêç wyboru 380 V lub 415 V), trójfazowe + N Nominalna cz stotliwoêç wyjêciowa (Hz) 50 (mo liwoêç wyboru 60) KompatybilnoÊç z odbiornikami Dowolny wspó czynnik mocy (pojemnoêciowy lub indukcyjny) do 0,8; wspó czynnik szczytu do 3:1 StabilnoÊç napi cia wyjêciowego dla zmiany obcià enia 0-100%: Statyczna (%) ±1 Dynamiczna ZgodnoÊç z IEC/EN , klasa 1 StabilnoÊç cz stotliwoêci wyjêciowej: Z synchronizacjà sieci (%) ±2 [mo liwoêç wyboru 1, 3, 4] Z wewn trznym oscylatorem kwarcowym (%) 0,1 Przecià alnoêç falownika: Przez 5 minut (%) 125 Przez 30 sekund (%) 150 Automatyczny wzrost mocy nominalnej zale ny od temperatury 110% przy 25 C, 100% przy 40 C ADOWARKA AKUMULATORA Sk adowa zmienna pràdu t tniàcego akumulatora (%) <0,01C10 Pràd adowania (A) / (opcjonalnie) 5(+5) 5(+5) 5(+5) 5(+5) 10(+10) 10(+10) 10(+10) DANE OGÓLNE SprawnoÊç AC/AC (**) (%) do 98 Temperatura pracy ( C) 0-40 Maksymalna wilgotnoêç wzgl dna przy 20 C (bez kondensacji) (%) <90 Maksymalny poziom ha asu z odleg oêci 1 metr (dba) <50 <50 <50 <52 <52 <55 <55 Klasa EMC (EN ) Klasa A (10-40) Klasa RS (50-60) Poziom ochrony IP 21 IP 20 Kolor obudowy (RAL) 7035 WejÊcie kablowe Dó /bok Góra/dó /bok Mo liwoêç przemieszczania Na kó kach samonastawnych Stacjonarne WYMIARY I MASA WysokoÊç (mm) SzerokoÊç (mm) G bokoêç (mm) Masa (kg) bez akumulatorów Uwagi: (*) Z opcjà niskiego poziomu THD wejêciowego (**) Warunki stosowania Niniejsza publikacja zawiera jedynie ogólne informacje o produkcie i nie stanowi adnej cz Êci jakiejkolwiek oferty lub kontraktu. Firma stosuje polityk ciàg ego rozwijania i udoskonalania produktów, w zwiàzku z czym zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez zawiadomienia. MKA4L0PL70NET Wydanie 2-02/2008

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny. Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN PS11 Miernik parametrów sieci Power network meter Instrukcja obsługi PL User s manual EN 1 1 1 2 PL PS11 - miernik parametrów sieci Instrukcja montażu i użytkowania Sekcja Zawartość 1. 2. Wstęp Ekrany

Bardziej szczegółowo

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by SCANIA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by SCANIA K9 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 502 550 Moc kw 402 440 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V Seria / Series CHA 702-V 5602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 03.07 04.06 Katalog / Catalogue CB 56.5 R407C AGREGATY WODY ODOWEJ CHŁODZONE OWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I OMA CIEŁA Z WENTYATORAMI

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by YANMAR

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by YANMAR K2 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ STAGE 3A OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 20 22 Moc kw 16,2 17,7 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe Napięcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 17.06.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Rozwiązania w zakresie ochrony zasilania dla urządzeń IT i sprzętu sieciowego

KATALOG. Rozwiązania w zakresie ochrony zasilania dla urządzeń IT i sprzętu sieciowego KATALOG Rozwiązania w zakresie ochrony zasilania dla urządzeń IT i sprzętu sieciowego 0 0 Rozwiązania w zakresie ochrony sposoby zasilania Technologie zasilaczy UPS VFD offline zależne od napięcia i częstotliwości.

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Online UPS. Instrukcja obsługi PL. PowerWalker 6000C LCD / PowerWalker 10000C LCD. PowerWalker VFI 6000C/R LCD / PowerWalker VFI 10000C/R LCD

Online UPS. Instrukcja obsługi PL. PowerWalker 6000C LCD / PowerWalker 10000C LCD. PowerWalker VFI 6000C/R LCD / PowerWalker VFI 10000C/R LCD Online UPS PowerWalker 6000C LCD / PowerWalker 10000C LCD PowerWalker VFI 6000C/R LCD / PowerWalker VFI 10000C/R LCD Instrukcja obsługi PL Table of Contents 1. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

systemy zasilania awaryjnego katalog produktów

systemy zasilania awaryjnego katalog produktów systemy zasilania awaryjnego katalog produktów 00 Spis treści Wstęp --------------------------------------------------------------------------------- 3 1 Prostowniki przemysłowe typu PBI Siłownie napięcia

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka MultiSync LCD1525M Podr cznik u ytkowinka Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically

Bardziej szczegółowo

UPSy jednofazowe skrócony katalog 2011

UPSy jednofazowe skrócony katalog 2011 www.eaton.com UPSy jednofazowe skrócony katalog 2011 www.moeller.pl UPS Eaton 3S 550 700 VA Ochrona zasilania dla domowych i biurowych urządzeń komputerowych Zabezpieczenie przed problemami zasilania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

Gama produktów UPS Delta

Gama produktów UPS Delta The power behind competitiveness Gama produktów UPS Delta Zasilacze awaryjne UPS www.deltapowersolutions.com Spis treści Grupa Delta 1 O dziale MCIS 3 Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta 4 Produkty 6 seria

Bardziej szczegółowo

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS CHI Control Components Enclosures Zasilacze UPS marki EATON Bullet 1 Bullet 2 Bullet 3 Bullet 4 Bullet 5 Bullet 6 Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS Content to be provided 21,8 Sektor elektryczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egz. 1 USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ADAM LINDA 89-600 Chojnice, ul. Żeromskiego 36 NIP 767-121-45-36 tel 604623383, adres email: adam.linda@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo