DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA Obiekt: Inwestor: Bezprzerwowego zasilania dla Ośrodka Aerologii IMGW Adres inwestora: Ośrodek Aerologii w Legionowie Ul. Zegrzyńska 38 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa ul. Podleśna 61 Opracował: inż. MICHAŁ ROLBIECKI /imię i nazwisko/ /podpis/ Warszawa, czerwiec 2008 rok

2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podstawa opracowania dokumentacji 3 3. Zakres opracowania 3 4. Zasilacz UPS 3 5. Zespół prądotwórczy 5 6. SZR oraz BY-PASS zewnętrzny 7 7. Posadowienie Agregatu 7 8. Ochrona P.POŻ 7 9. Prowadzenie instalacji zasilających Obliczenia Ogólne zasady eksploatacji i konserwacji instalacji zasilającej Rysunki techniczne Karty Katalogowe 12 Warszawa, czerwiec 2008 rok 2

3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO 1. Wstęp. Przedmiotem poniższego opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji tandemu UPS AGREGAT dla Ośrodka Aerologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2. Podstawa opracowania dokumentacji. Wytyczne użytkownika, Normy i przepisy, Umowa na wykonanie dokumentacji z Inwestorem Wytyczne producenta urządzeń oraz aparatów Dokumentacja powykonawcza wydzielonej sieci komputerowej Zalecenia instalacyjne dla zasilaczy UPS oraz Agregatu 3. Zakres opracowania. Poniższa dokumentacja obejmuje następujące zagadnienia w zakresie instalacji sieci logicznej i zasilającej: Sposób posadowienia agregatu, Sposób prowadzenia instalacji zasilającej, Sposób zasilenia dedykowanej sieci zasilającej, Wypełnienia tablic energetycznych, Schemat jednokreskowy, 4. Zasilacz UPS; Zasilacz awaryjny UPS ma za zadanie zabezpieczyć przed zanikami, wahaniami oraz wszelkimi nieprawidłowościami napięcia zasilającego istniejącą sieć dedykowanego zasilania. Istniejąca sieć jest wykonana jako natynkowa w systemie TNS. Zgodnie z dokumentacją projektową wydzielonej sieci zasilającej Softbank S.A nr proj, 009/EL/00 moc szczytowa całej sieci wydzielonej wynosi P S =8,2 kva. Warszawa, czerwiec 2008 rok 3

4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Na podstawie tego parametru dobrano zasilacz bezprzerwowy o mocy 10 kva, z możliwością pobierania mocy 11k VA przy temperaturze 25. Dobrano UPS marki Chloride serii 70 NET o mocy 10 kva. Zaprojektowany zasilacz posiada około 20 % mocy rezerwowej. Zasilacz posadowić w pomieszczeniu serwerowni na poziomie -1 zgodnie z rys 1. Parametry zasilacza UPS: Moc znamionowa wyjściowa przy 40 C : Moc znamionowa wyjściowa przy 25 C: Zintegrowana bateria / autonomia: 10kVA 10kVA+10% - 11kVA 10 min / 100% obciążenia Wejście Znamionowe napięcie wejściowe: 400V, 3 faz. Podwójna konwersja energii, true on-line Sprawność przy obciążeniu 100% w trybie podwójnej konwersji: minimum 91 % Sprawność przy obciążeniu 100% w cyfrowym trybie interaktywnym: 98 % Zniekształcenie prądu wejściowego: < 8% Zakres napięcia wejściowego bez przechodzenia na baterie: - 30 / + 15 % Wejściowy współczynnik mocy: > 0,97 Tolerancja częstotliwości: ± 10% Wyjście Znamionowe napięcie wyjściowe: 400V, 3faz. Znamionowa częstotliwość wyjściowa: 50 Hz Stabilność statyczna napięcia wyjściowego: ± 1% Stabilność dynamiczna napięcia wyjściowego ( przy bc. 0% - 100% - 0% ) : 4% Współczynnik szczytu : 3 : 1, możliwość 100% asymetrii obciążenia Przeciążalność falownika: 125% - 5 minut; 150% - 30 sekund Warszawa, czerwiec 2008 rok 4

5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Ogólne: Sprawność AC / AC : do 98 % Zakres temperatury pracy: 0 C 40 C Poziom hałasu w odległości 1 m: < 50 db Klasa EMC ( wg. EN ): Klasa A Poziom ochrony: IP 21 Mechaniczny By-pass serwisowy zintegrowany Falownik wykonany w technologii IGBT Porty : E.P.O; styki bezpotencjałowe, 2xRS323, adapter SNMP Wbudowany panel LCD monitorujący z powiadomieniami wizualnymi i akustycznymi Możliwość rozszerzenia do 8 jednostek ( redundancja ) Baterie: żywotność akumulatorów wg EUROBAT 5 lat Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS: pomiar prądu ładowania baterii, pomiar i archiwizacja prądów, napięć, wejściowych i wyjściowych. UPS winien współpracować z centralnym monitoringiem ( Manager UPS CIO ) UPS-ów w IMGW. Certyfikat CE 5. Zespół Prądotwórczy. Zespół prądotwórczy będzie rezerwowo zasilał poprzez zasilacz UPS całą sieć dedykowanego zasilania. Dobrano zespół prądotwórczy o mocy 20 kva. Zespół prądotwórczy wyposażyć w obudowę umożliwiającą pracę na zewnątrz. Dane ogólne zespołu prądotwórczego: Moc znamionowa : praca ciągła 20 kva, 16 kw praca awaryjna 22 kva, 17,6 kw Możliwość przeciążenia: 10 % przez godzinę na każde 12 godzin pracy Napięcie : 400 V, 50 Hz Tolerancja napięcia: ±1 % Warszawa, czerwiec 2008 rok 5

6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Prędkość obrotowa: 1500 rpm Klasa izolacji : H Zużycie paliwa: praca ciągła 4,9 l/h praca awaryjna 5,3 l/h Zintegrowany zbiornik o pojemności pozwalającej na minimum 8 h pracy przy 100% obciążeniu. Stopień ochrony: IP23 Podgrzewacz bloku silnika Elektroniczny regulator obrotów Prądnica synchroniczna samowzbudna Baterie startowe minimum 70 Ah Rozrusznik + alternator Zintegrowany regulator napięcia Zintegrowany prostownik baterii startowych Samoczynny start Zgodność z normami : IEC34 Obudowa dźwiękochłonna natężenie 67dBA z 7m Zewnętrzny SZR 63 A ( oparty na stycznikach ) Zintegrowany wyłącznik główny 50 A Wyłącznik awaryjny Dane ogólne panelu sterowania: Zasilanie z akumulatora wewnętrznego Wyświetlacz LCD Cyfrowa regulacja prędkości obrotowej, Możliwość zdalnego uruchamiania Alarmy: nadobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura Przełącznik kontrolny OFF, AUTO, MANUAL Warszawa, czerwiec 2008 rok 6

7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Wskaźniki LED : błąd rozruchu, nadobroty, podobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura, błąd alternatora/prostownika, Licznik motogodzin 6. SZR oraz BY PASS zewnętrzny UPS-a Przewidziano zewnętrzy układ samoczynnego załączena rezerwy zrealizowany na dwóch stycznikach 63 A, wyposażony w blokadę elektryczną oraz mechaniczną. Skrzynkę natynkową z SZR-em zamontować w pomieszczeniu serwerowni. Do stycznika SIEĆ doprowadzić podstawowe zasilanie z RG. W projekcie przewidziano zewnętrzny BY PASS UPS, zrealizowany jest on na przełączniku o wartości prądu znamionowego 63 A. BY-PASS umieścić obok SZR a zgodnie z rys Posadowienie agregatu. Agregat posadowić na postumencie o wymiarach określonych na rys 1. Postument na którym będzie posadowiony zespół prądotwórczy wykonać zgodnie z rys. 4 dokumentacji. Wykonać uziemienie agregatu uziomem szpilkowym o rezystancji < 10Ω. Agregat po posadowienieu zatankować do pełnego poziomu zbiornika. 8. Ochrona P.POŻ. Pożar może powstać na skutek: Przeciążenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodów elektrycznych Przepływowi prądu z częśći czynnych, np. przewodów do części przewodzących dostępnych lub części obcych, przy uszkodzenieu izolacji co może powodować nadmierny wzrost temperatury drogi przepływu, lub iskrzenie lub palenie się łuku elektrycznego. Zapobiega się przez zastosowanie wyłącznika P.POŻ przy Rozdzielnicy RG. Wyłączniki blokuje pracę UPS-a oraz Agregatu. 9. Prowadzenie instalacji zasilających. Instalacje zasilające prowadzić zgodnie z rysunkiem 1. Pomiędzy agregatem a budynkiem okablowanie prowadzić w rurze osłonowej KR. W budynku instalację prowadzić na drabinkach kablowych BAKS oraz kanałach DLP. Warszawa, czerwiec 2008 rok 7

8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO 10. Obliczenia Obliczenia spadków napięć, obciążalności długotrwałej przewodów dokonano w oparciu o normę PN-IEC OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI I KONSERWACJI INSTALACJI ZASILAJĄCEJ Instalacje elektryczne o napięciu do 1 kv podlegają badaniom odbiorczym oraz okresowym pomiarom, oględzinom i przeglądom. Szczegółowe zasady eksploatacji instalacji oraz wymagane czynności eksploatacyjne są określone w przepisach eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz w normie PN-IEC dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych ( Sprawdzania i sprawdzania odbiorcze ). Oględziny instalacji należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat oraz na bieżąco w ramach wykonywania czynności eksploatacyjnych. W czasie przeprowadzania oględzin instalacji należy w szczególności sprawdzić stan: widocznych części przewodów; miejsca wprowadzenia przewodów do tablic rozdzielczych; osłon chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów; środków ochrony przeciwporażeniowej; gotowości ruchowej urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania; napisów i oznaczeń na gniazdach oraz w tablicach rozdzielczych. Terminy i zakresy przeglądów instalacji powinny wynikać z przeprowadzanych oględzin i oceny stanu technicznego instalacji. Warszawa, czerwiec 2008 rok 8

9

10

11

12

13 System kontrolny PowerCommand Panel kontrolny zespo u pr dotwórczego Opis Kontroler PowerCommand 1301 jest opartym na mikroprocesorze, systemem monitorowania i kontroli zespo u pr dotwórczego. W sk ad kontrolera wchodzi prosty pulpit sterowniczy, umo liwiaj cy cyfrow regulacj napi cia, cyfrow regulacj pr dko ci obrotowej silnika, kontrol w czania / wy czania i funkcje zabezpieczaj ce. Kontroler zespo u pr dotwórczego PowerCommand 1301 wspó pracuje z szerok gam zespo ów pr dotwórczych w nierównoleg ym po czeniu. Kontroler PowerCommand 1301 mo e zosta ustawiony dla dowolnej konfiguracji cz stotliwo ci, napi cia i przy cza mocy w zakresie od 120 do 600 VAC 50 Hz lub 60 Hz. Kontroler jest zasilany z akumulatora zestawu pr dotwórczego. Kontroler pracuje w zakresie napi cia od 8 VDC do 35 VDC. Podstawowe w a ciwo ci Zasilanie akumulatorowe 12 lub 24VDC. Cyfrowa regulacja pr dko ci obrotowej silnika (opcjonalnie) zapewniaj ca izochroniczn regulacj cz stotliwo ci. Elektroniczna regulacja napi cia Monitoring zestawu pr dotwórczego. Monitoruje wszystkie krytyczne funkcje silnika i alternatora. Posiada przeka nik bezpotencja owy do automatycznego startu/stop oraz, awaryjny wy cznik, Konfigurowalne parametry wej cia / wyj cia, dwa wej cia i dwa wyj cia bezpotencja owe Monitoring zestawu pr dotwórczego: Wy wietla status wszystkich wa nych funkcji silnika i alternatora. Inteligentny system kontroli rozruchu: Zintegrowane dozowanie ilo ci podawanego paliwa dla ograniczenia czarnych spalin i przerostu cz stotliwo ci. Zaawansowane serwisowanie z wykorzystaniem InPower, narz dzia serwisowego w postaci oprogramowania PC System kontroli Posiada wszystkie funkcje pozwalaj ce na miejscu lub zdalnie uruchomi i wy czy oraz zabezpieczy zespó pr dotwórczy. Prze cznik kontrolny - RUN/OFF/AUTO Tryb OFF - zespó pr dotwórczy jest wy czony i nie mo e zosta uruchomiony; resetuje b dy. Tryb RUN - zespó pr dotwórczy wykona sekwencj uruchamiania. Tryb AUTO - zespó pr dotwórczy mo e zosta uruchomiony z urz dzenia zdalnego. Monitowanie statusu - Kontroler wy wietla informacje o statusie / b dach. Funkcje: Wska nik miga podczas wst pnego podgrzewania (je li zastosowanie) oraz podczas uruchamiania zespo u pr dotwórczego. READY TO LOAD - miga dopóki nie zostanie osi gni ta nominalna warto napi cia i cz stotliwo ci, dalej wieci wiat em ci g ym. B dy monitowane s wy wietleniem dwucyfrowego kodu b du. Wska niki LED - (wy wietlacz opcjonalny) Funkcje: Nie w trybie AUTO Zdalne uruchamianie Ostrze enie Wy czenie AUTO RUN Zdalny wy cznik awaryjny. Natychmiastowe wy czenie pracuj cego zespo u pr dotwórczego. Podstawowe zabezpieczenia silnika: Wy czenie przy nadobrotach Wy czenie przy niskim ci nieniu oleju Wy czenie przy wysokiej temperaturze silnika Wy czenie przy podobrotach / awarii czujnika Nie mo na uruchomi Uszkodzenie alternatora adowania akumulatora Opcje Cyfrowa regulacja pr dko ci obrotowej silnika dla izochronicznej regulacji cz stotliwo ci. Wy wietlacz monituj cy najwa niejsze parametry i histori pracy zespo u pr dotwórczego.

14 Zespół prądotwórczy Cummins C22 D5 Dane ogólne Prądnica Wyposażenie dodatkowe Silnik Cummins Regulacja napięcia Certyfikat zgodnosci CE Filtry paliwa i oleju Tolerancja napiecia ±1.0% przy: Agregaty Cummins posiadaja certyfikat CE Króćce spustowe oleju współczynniku od 0,8 do 1,0 Rozrusznik & alternator 12 V DC zmianach obciążenia od 0% do 100% System paliwowy Mechniczny regulator obrotów zmianach silnik zimny-gorący Niski stan paliwa - wyłączenie Filtr powietrza przy spadkach obrotów do 4,5% Jednołożyskowa prądnica, klasa H/H, IP23 Regulacja częstotliwości Standardowe napięcie 400/230 wolt 50 Hz Izochroniczna przy zmianie braku obciążenia Układ wydechowy Zintegrowany regulator napięcia do 100% obciażenia z elektronicznym Tłumik wydechowy, przemysłowy (9 db) Panel kontrolny PCC1300 regulatorem obrotów Tłumik wydechowy typu residental (25 db) 4 polowy MCB Zmiana częstotliwości Zestaw do montażu tłumika przemysłowego Stalowa rama i podkładki antywibracyjne Nie przekracza ±0.25% dla stałego Zestaw do montażu tłumika residental Kieszenie dla wózków widłowych obciażenia Stalowy zbornik paliwa Waveform Zbiornik na minimum 8 godzin pracy Total harmonic distortion open circuit voltage Rozszerzona gwrancja Praca ciągła lub awaryjna waveform in the order of 1.8%. Three-phase 5 lat dla pracy awaryjnej Tlumik wydechowy 9 db(a) balanced load in the order of 5.0%. 2 lata dla pracy ciągłej Baterie startowe Poziom zakłóceń (TIF) Malowanie w kolorze zielonym TIF poniżej 50 Opcjonalne napięcia Chłodnica w kolorze czarnym THF zgodnie z BS 4999 Part 40, poniżej 2% 277/480V, 3 fazy Urządzenie opakowane w folię Klasa prądnicy 254/440V, 3 fazy Instrukcja obsługi Klasa H 240/416V, 3 fazy Standardowe naklejki informacyjne 230/400V, 3 fazy Zakłócenia radiowe 220/380V, 3 fazy Zgodna z normą BS 800 i VDE poziom 127/220V, 3 fazy G i N. 115/200V, 3 fazy 110/190V, 3 fazy Inne opcje Dane silnika Prądnica Podgrzewacz bloku silnika 240/120V Cummins 4B3.3G1 Typ Prostownik baterii startowych V, 3A Rzędowy, wtrysk bezpośredni Jednołożyskowa, samowzbudna, Elektroniczny regulator obrotów. 4 cylindrowy kroploszczelna. Samoczynne załączanie rezerwy (SZR) Typ Klasa izolacji H, stopień ochrony IP23 Drewniane opakowanie transportowe. Chłodzony płynem, czterosuwowy, system chłodzenia IC 01. Zgodność z normami wolnossacy Samonośna, amortyzowana. BS4999/5000 pt 99, Konstrukcja Wzbudnica AC i prostownik na wirniku. VDE 0530, UTE5100, Dwa zawory na cylinder, wał korbowy i Uzwojenie stojana pokryte epoksydem. NEMA MG1-22, CEMA, korbowód kuty, blok silnika wykonany z Wirnik i wzbudnica zaimpregnowana IEC 34, CSA A22.2, żeliwa. tropikalnym olejem izolacyjnym i pokryta AS1359, BSS 5514, System rozruchowy odporną na kwasy żywicą poliestrową. ISO 3046 i ISO voltowy, 35 amperowy alternator ładujacy Wirnik wyważany dynamicznie (BS 5625). baterie zamontowany na silniku. Prąd Łożyska szczelne. rozruchowy 240 A przy temperaturze 0 C. System paliwowy 0 Zasilanie 12 volt. Puszkowy filtr Wzbudnica paliwa, pompa wtryskowa Stanadyne z Potrójnie impregnowana, odporna na zintegrowanym regulatorem mechanicznym działanie olejów i kwasów, pokryta obrotów. Dwie giętkie linie paliwowe wraz z warstwą lakieru. połączeniami. Separator wody zamontowany na układzie paliwowym. Filtry Uzwojenie z podskokiem 2/3 dla obniżenia Suchy filtr powietrza ze wskaźnikiem zawartości wyższych harmonicznych. zabrudzenia. Puszkowy filtr olejowy. Dokładne połączenie silnika z alterntorem Chłodzenie dla zachowania osiowości. 50 C chłodnica. Cłodnica oleju. Króćce spustowe. Model kva kwe 0 Praca awaryjna Praca ciągła Praca awaryjna Praca ciągła C22 D ,6 16 Uwaga: dane mogą ulec zmianie, bez powiadamiania. C22 D5

15 Dane Techniczne Model C22 D5 Prędkość obrotowa 1500 rpm Napięcie V 50 Hz Regulacja napięcia ±1.0% Praca ciągła 16.0 kwe 20 kva Klasa izolacji H Praca awaryjna 17.6 kwe 22 kva Zużycie paliwa, praca ciagła 4.9 l/hr Silnik Cummins Zużycie paliwa, praca awaryjna 5.3 l/hr Model silnika 4B3.3G1 Pojemność układu smarowania 7.5 Litres Ilość cylindrów 4 Pojemność zbiornika pliwa 144 Litres Układ cylindrów Rzędowy Pojemność układu chlodzenia 7.9 Litres Regulator obrotów Mechaniczny Temperatura spalin, praca ciągła 448 C Aspiration and cooling Wolnossący Przepływ spalin 89 l/s Skok x śrdnica 95mmx115mm Maksymlne ciśnienie spalin 75 mm Hg Stopień sprężania 18.2:1 Przepływ powietrza przez radiator 1.45 m3/s Pojemność silnika 3.3 Litres Pobór powietrza do spalania 35 Litre/s Min. temp. rozruch silnika 4 C Powierzchnia czerpni 0.50 sq m Pojemność baterii startowych 70 A/hr Powierzchnia wyrzutni 0.30 sq m Moc silnika praca ciągła 32kWm Spadek ciśnienia 10 mm Wg* Moc silnika praca awaryjna 36kWm Ciepło odpadowe z silnika 6.3 kwm PRACA CIĄGŁA (PRP) Moc, którą zespół prądotwórczy jest w stania dostarczyć w sposób ciągły przy zmiennym obciążeniu przez nieogrniczony czas w roku, zgodnie z PN-ISO Dopuszczalne jest przeciążenie o 10% przez 1 godzninę na każed 12 godzin pracy zespołu, zgodnie z ISO PRACA AWARYJNA (ESP) Moc, którą zespół prądotwórczy jest w stanie dostarczyć przy awarii zasilnia podstawowego. Nie dopuszcza się żadnych obciążeń. W instalacjach, gdzie przerwy w zasilaniu podstawowowym są dłuższe niż 200 godzin/rok, powinny być stosowane agregaty do pracy ciągłej. Agregaty o mocy awaryjnej mogą być stowowane tylko jako rezerwowe źródło energii. Wszytkie podane parametry wyjściowe, mierzone przy poniższych warunkach zewnętrznych. - Temperatura otoczenia 27oC - Wysokość n.p.m. 150 metrów - Wilgotność względna 60% 0 Wymiary i masa Model Silnik Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Masa brutto (Kg) Masa netto (Kg) Masa w obudowie (Kg) C22 D5 4B3.3G Uwaga: dane mogą ulec zmianie, bez powiadamiania. Cummins Power Generation Limited Manston Park, Columbus Avenue Manston, Ramsgate Kent CT12 5BF, UK Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Stalowy zbornik paliwa Praca ciągła lub awaryjna Tlumik wydechowy 9 db(a) Baterie startowe Malowanie w kolorze zielonym Chłodnica w kolorze czarnym Urządzenie opakowane w folię 06/2004 C22 D5

16

17 Model: Frequency: Fuel Type: C22 D5 50 Diesel» Generator set data sheet 22kVA 50Hz Our energy working for you. Spec sheet: Noise data sheet (Open/enclosed): Airflow data sheet: Derate data sheet (Open/enclosed): Transient data sheet: SS2-CPGK ND50-OS550 / ND50-CS550 AF DD50-OS550 / DD50-CS550 TD Fuel consumption Ratings Load gph L/hr Standby Prime kva (kw) kva (kw) 22 (17.6) 20 (16) 1/4 1/2 3/4 Full 1/4 1/2 3/4 Full Engine Engine manufacturer Engine model Configuration Aspiration Gross engine power output, kwm BMEP at set rated load, kpa Bore, mm Stroke, mm Rated speed, rpm Piston speed, m/s Compression ratio Lube oil capacity, L Overspeed limit, rpm Regenerative power, kw Governor type Starting voltage Standby rating Cummins 4B3.3G1 4 Cycle; In-line; 4 Cylinder Diesel Naturally Aspirated : ±50 3 Mechanical 12 Volts DC Prime rating Fuel flow Maximum fuel flow, L/hr Maximum fuel inlet restriction, mm Hg Maximum fuel inlet temperature ( C) Air Combustion air, m 3 /min Maximum air cleaner restriction, kpa Cummins Power Generation Inc. All rights reserved Specifications subject to change without notice Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. PowerCommand and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

18 Exhaust Exhaust gas flow at set rated load, m 3 /min Exhaust gas temperature, C Maximum exhaust back pressure, kpa Standard set-mounted radiator cooling Ambient design, C Fan load, KW m Coolant capacity (with radiator), L Cooling system air flow, 12.7mmH2O Total heat rejection, BTU/min Maximum cooling air flow static restriction mmh2o Standby rating Prime rating Open set derating factors kva (kw) Note: Standard open genset options running at 400V, 150m above sea level. For enclosed product derates, please refer to datasheet - DD50- CS550. Standby 27 C 22 (17.6) 40 C 45 C 22 (17.6) 21.9 (17.5) 50 C 55 C 21.1 (16.9) 20.5 (16.4) Prime 20 (16) 20 (16) 19.9 (15.9) 19.3 (15.4) 18.6 (14.9) Weights* Unit dry weight kgs Unit wet weight kgs Dimensions Standard open set dimensions Enclosed set standard dimensions Open set Open Enclosed * Weights represent a set with standard features. See outline drawing for weights of other configurations Genset outline Length Width Height Enclosed set Outlines are for illustrative purposes only. Please refer to the genset outline drawing for an exact representation of this model Cummins Power Generation Inc. All rights reserved Specifications subject to change without notice Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. PowerCommand and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

19 Alternator data Feature code B729 Connection 1 Wye, 3 Phase Temp rise degrees C 150/125C Duty 2 S/P Alternator BC184E Voltage V Ratings definitions Emergency Standby Power (ESP) Limited-Time running Power Applicable for supplying power to Applicable for supplying power to a varying electrical load for the constant electrical load for limited duration of power interruption of a hours. Limited Time Running reliable utility source. Emergency Power (LTP) is in accordance with Standby Power (ESP) is in ISO accordance with ISO Fuel Stop power in accordance with ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 and BS Prime Power (PRP): Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. Prime Power (PRP) is in accordance with ISO Ten percent overload capability is available in accordance with ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 and BS Base Load (Continuous) Power Applicable for supplying power continuously to a constant electrical load for unlimited hours. Continuous Power (COP) in accordance with ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 and BS Formulas for calculating full load currents: Three phase output kw x 1000 Voltage x 1.73 x 0.8 Single phase output kw x SinglePhaseFactorx 1000 Voltage See your distributor for more information. Cummins Power Generation Manston Park, Columbus Avenue Manston, Ramsgate Kent CT12 5BF, UK Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: Cummins Power Generation Inc. All rights reserved Specifications subject to change without notice Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. PowerCommand and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

20 Secure Power Always 70-NET od 10 do 60 kva Zasilacz Bezprzerwowy

21 Secure Power Always 70-NET od 10 do 60 kva Rodzina 70-NET firmy Chloride obejmuje modele od 10 do 60 kva w wersjach z wyjêciem trójfazowym. Dodatkowe zestawy bateryjne pozwalajà konfigurowaç dowolne czasy autonomii, baterie wewn trzne dost pne dla modeli kva. ElastycznoÊç rozwiàzaƒ specjalnych W 70-NET zastosowano inteligentnà technologi podwójnej konwersji, co oznacza, e u ytkownicy mogà wybraç jeden z poni szych trybów pracy: Podwójna konwersja: ograniczenie zak óceƒ sieci do minimum Cyfrowy interaktywny: mo liwoêç osiàgni cia znaczàcych oszcz dnoêci energii poprzez wysokà sprawnoêç Oddzielne zaciski wejêciowe uk adu obejêciowego i podejêcie kablowe od góry urzàdzenia (w modelach kva) zapewniajà maksymalnà elastycznoêç podczas instalacji. Dost pne sà specjalne wersje zawierajàce transformator z pe nà izolacjà galwanicznà (400 V/400 V/50 Hz, wersja T oraz 208 V/208 V/60 Hz, wersja LAM), które mo na zintegrowaç z szafà zasilacza UPS. Wiodàca technologia Opatentowana technologia Vector Control zwi kszajàca wydajnoêç podzespo ów zasilajàcych i umo liwiajàca aktywne kondycjonowanie obcià enia. Vector Control zapewnia: Poprawionà wydajnoêç obs ugi specyficznych obcià eƒ niezbalansowanych Idealny podzia obcià enia pomi dzy równolegle po àczonymi zasilaczami UPS Poprawionà funkcj usuwania zwarç atwà indywidualizacj konfiguracji poprzez proste modyfikacje oprogramowania Wi kszà wydajnoêç poprzez krótszy czas instalacji i prostà obs ug. Aktywna korekcja wspó czynnika mocy wejêciowej (PFC) to kolejna pomocna funkcja rodziny 70-NET. Jednostki poch aniajà tylko moc aktywnà, dzi ki wspó czynnikowi mocy wejêciowej wynoszàcemu >0,97. Prowadzi to do ni szych kosztów instalacji i obs ugi. 70-NET umo liwia równie korekt ca kowitego zniekszta cenia harmonicznego (THDi). 70-NET koryguje wejêciowe THDi do poziomu poni ej 8% bez koniecznoêci stosowania urzàdzeƒ dodatkowych, zapewniajàc idealnà kompatybilnoêç z jednostkami dystrybucyjnymi i zachowujàc sprawnoêç zasilaczy UPS (wersje kva). NiezawodnoÊç i skalowalnoêç U ytkownik mo e pod àczyç równolegle nawet 8 trójfazowych jednostek 70-NET. Oferujemy indywidualne dopasowywanie rozwiàzaƒ wraz ze zmianà wymagaƒ w zakresie mocy odbiorów. Dzi ki w pe ni zintegrowanemu sterowaniu cyfrowemu, 70-NET umo liwia: Modularne równoleg e konfiguracje redundantne N + 1 Modularne równoleg e konfiguracje skalowalne, pozwalajàce zwi kszyç moc dost pnà na obiekcie. Komunikacja Modele 70-NET sà oferowane z portem styków beznapi ciowych, dwoma portami szeregowymi i dwoma gniazdami wewn trznymi do: ManageUPSNET (z opcjà SNMP i interfejsem sieciowym IP), oprogramowania monitorujàco-wy àczajàcego. MopUPS oraz modemu LIFE.net. WyÊwietlacz ciek okrystaliczny dodatkowo usprawnia wspó prac z zasilaczem UPS. Funkcja Advanced Battery Care (zaawansowana obs uga akumulatora) pozwala optymalizowaç stan akumulatora poprzez regularne kontrole. Modele 70-NET sà tak e kompatybilne z systemem zarzàdzania akumulatorami (BMS) firmy Chloride, zapewniajàc ciàg e monitorowanie pojedynczych ogniw akumulatora. Zdalna diagnostyka Rodzina modeli 70-NET jest w pe ni kompatybilna z LIFE.net - narz dziem firmy Chloride do zdalnej diagnostyki. Ta us uga umo liwia: Automatyczne przekazywanie codziennego raportu o statusie UPS Sta e monitorowanie i diagnostyka zasilacza w czasie rzeczywistym Mo liwoêç zdalnego serwisu Regularne raporty o statusie roboczym zasilacza UPS, dostarczane pocztà lub em Szczegó owa historia pracy przez ca y okres u ytkowania systemu zasilaczy UPS Funkcja ETS umo liwia wykrywanie i usuwanie b dów dotyczàcych wi kszoêci standardowych anomalii operacyjnych Monitoring JakoÊci Zasilania - skuteczne Êledzenie tendencji zak óceƒ zasilania. Zastosowania Modele 70-NET zapewniajà bezpiecznà infrastruktur zasilania dla szerokiego zakresu zastosowaƒ, w tym dla: Sieci pami ci masowych Komercyjnych uk adów procesowych Sieci IT Serwerów. Zawsze Bezpieczne Zasilanie Korzystanie z samego zasilacza UPS nigdy nie zapewni wymaganego poziomu ciàg oêci dost pnoêci. Firma Chloride oferuje bogaty pakiet ofert opieki serwisowej, które: Podnoszà niezawodnoêç systemu Przed u ajà ywotnoêç posiadanych urzàdzeƒ zabezpieczajàcych zasilanie Optymalizujà inwestycje kapita owe Zapewniajà mo liwoêç zarzàdzania ryzykiem przy za o onych kosztach Zapewniajà proaktywne podejêcie do odzyskiwania danych na wypadek awarii krytycznej. Zapraszamy do kontaktu z lokalnym biurem sprzeda y firmy Chloride w celu uzyskania dodatkowych informacji. Powierz zarzàdzanie zasilaniem ekspertom.

22 70-NET CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nominalna moc wyjêciowa przy 40 C (kva) Nominalna moc wyjêciowa przy 25 C (kva) 11 16, WEJÂCIE Nominalne napi cie wejêciowe (V) 400 (mo liwoêç wyboru 380 V lub 415 V), trójfazowe + N Tolerancja napi cia wejêciowego: Pe ne obcià enie (%) -30/+15-30/+15-25/+15-25/+15-25/+15-25/+15-25/+15 75% obcià enia (%) -30/+15-30/+15-30/+15-30/+15-30/+15-30/+15-30/+15 Cz stotliwoêç nominalna (Hz) 50/60 [mo liwoêç wyboru] Tolerancja cz stotliwoêci (%) ±10% Wspó czynnik mocy wejêciowej przy nominalnym napi ciu wejêciowym >0,97 Zniekszta cenie pràdu wejêciowego (%) <8 <8 <8 <8 <8 <10 (*) <10 (*) Nominalne napi cie rezerwowe (V) 400 (mo liwoêç wyboru 380 V lub 415 V), trójfazowe + N Tolerancja cz stotliwoêci napi cia rezerwowego (%) ±2 [mo liwoêç wyboru od 0,2 do 6] WYJÂCIE Nominalne napi cie wyjêciowe (V) 400 (mo liwoêç wyboru 380 V lub 415 V), trójfazowe + N Nominalna cz stotliwoêç wyjêciowa (Hz) 50 (mo liwoêç wyboru 60) KompatybilnoÊç z odbiornikami Dowolny wspó czynnik mocy (pojemnoêciowy lub indukcyjny) do 0,8; wspó czynnik szczytu do 3:1 StabilnoÊç napi cia wyjêciowego dla zmiany obcià enia 0-100%: Statyczna (%) ±1 Dynamiczna ZgodnoÊç z IEC/EN , klasa 1 StabilnoÊç cz stotliwoêci wyjêciowej: Z synchronizacjà sieci (%) ±2 [mo liwoêç wyboru 1, 3, 4] Z wewn trznym oscylatorem kwarcowym (%) 0,1 Przecià alnoêç falownika: Przez 5 minut (%) 125 Przez 30 sekund (%) 150 Automatyczny wzrost mocy nominalnej zale ny od temperatury 110% przy 25 C, 100% przy 40 C ADOWARKA AKUMULATORA Sk adowa zmienna pràdu t tniàcego akumulatora (%) <0,01C10 Pràd adowania (A) / (opcjonalnie) 5(+5) 5(+5) 5(+5) 5(+5) 10(+10) 10(+10) 10(+10) DANE OGÓLNE SprawnoÊç AC/AC (**) (%) do 98 Temperatura pracy ( C) 0-40 Maksymalna wilgotnoêç wzgl dna przy 20 C (bez kondensacji) (%) <90 Maksymalny poziom ha asu z odleg oêci 1 metr (dba) <50 <50 <50 <52 <52 <55 <55 Klasa EMC (EN ) Klasa A (10-40) Klasa RS (50-60) Poziom ochrony IP 21 IP 20 Kolor obudowy (RAL) 7035 WejÊcie kablowe Dó /bok Góra/dó /bok Mo liwoêç przemieszczania Na kó kach samonastawnych Stacjonarne WYMIARY I MASA WysokoÊç (mm) SzerokoÊç (mm) G bokoêç (mm) Masa (kg) bez akumulatorów Uwagi: (*) Z opcjà niskiego poziomu THD wejêciowego (**) Warunki stosowania Niniejsza publikacja zawiera jedynie ogólne informacje o produkcie i nie stanowi adnej cz Êci jakiejkolwiek oferty lub kontraktu. Firma stosuje polityk ciàg ego rozwijania i udoskonalania produktów, w zwiàzku z czym zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez zawiadomienia. MKA4L0PL70NET Wydanie 2-02/2008

DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA

DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA Bezprzerwowego zasilania dla Biura Prognoz Meteorologicznych Obiekt: Inwestor: Adres inwestora: Biuro Prognoz Meteorologicznych W Szczecinie, ul. Przestrzenna 10. Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA AK2 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 85 93 Moc kw 68 74 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GBW15Y. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3

GBW15Y. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 GBW15Y Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 Współczynnik mocy Moc maksymalna LTP kva 14.30 Moc maksymalna LTP kw 11.44 Moc znamionowa PRP

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Umowa Nr Obiekt: Branża: elektryczna Egz. nr Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FM 17

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FM 17 ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FM 17 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła moc maksymalna (P.R.P.) (Fuel stop power) moc 3~ kva 17 18,7 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 13,6 14,9 prąd szczytowy 3~ A 19,5 26,9

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FI 45

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FI 45 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła (P.R.P.) moc maksymalna (Fuel stop power) moc 3~ kva 45 49,5 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 36 39,6 prąd szczytowy 3~ A 64,8 71,2 częstotliwość Hz 50 obroty

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FV 410

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FV 410 2 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła (P.R.P.) moc maksymalna (Fuel stop power) moc 3~ kva 410 451 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 328 360 prąd szczytowy 3~ A 590 650 częstotliwość Hz 50 obroty

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKIEM DIESLA 37-385kVA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKIEM DIESLA 37-385kVA AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKIEM DIESLA 37-385kVA EPR33N EPR45N EPR63N EPR76N EPR100N EPR114N EPR132N EPR155N EPR198N EPR273N EPR346N DIESEL ENGINE / SILNIK DIESLA POWER / MOC MODEL TYP TYPE MOC POWER

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem GENERATOR JCB SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEKTRYCZNE CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz] NAPIĘCIE [V] MOC ZNAMIONOWA [kva/kw] MOC MAKSYMALNA[kVA/kW] STAND BY 50 Hz 3 fazy 400/230v 107.7kVA PRIME / 86.2kW 118.5kVA / 94.8kW

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Moc kva 37 41 Moc kw 37 41 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1

Moc kva 37 41 Moc kw 37 41 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1 B10 CHŁODZONE CIECZĄ JEDNOFAZOWE 60 HZ NIE ZGODNY EPA OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 37 41 Moc kw 37 41 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - Producent : - Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT1500I Zalety Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. APLIKACJA FALOWNIKÓW 690P - 4-Q Regen ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice Tel : 032 330-45-70 Fax : 032 330-45-74

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów firmy Digital Energy Serii LP 33 / kva 400 Vac CE Seria 0

Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów firmy Digital Energy Serii LP 33 / kva 400 Vac CE Seria 0 Digital Energy TM LP Se ries Digital Energy T M LP Series Digital Energy TM LP Series GE Consumer & Industrial Power Protection Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów firmy Digital Energy

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne. LP 33 Series 10 20 30 40 kva. Digital Energy Systemy Zasilania Bezprzerwowego UPS-y. GE Digital Energy Power Quality

Dane Techniczne. LP 33 Series 10 20 30 40 kva. Digital Energy Systemy Zasilania Bezprzerwowego UPS-y. GE Digital Energy Power Quality GE Digital Energy Power Quality Dane Techniczne Digital Energy Systemy Zasilania Bezprzerwowego UPS-y LP 33 Series 10 20 30 40 kva 400 Vac CE Seria 5 GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Bardziej szczegółowo

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h K.K. /11 B E E BEE.. FBYK IIKÓW EEKYCZYCH IIKI IUKCYE EOFZOWE O WZIOIE OI WŁU 63 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,

Bardziej szczegółowo

GSW2800M. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3

GSW2800M. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 GSW2800M Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 Współczynnik mocy Moc maksymalna LTP kva 2750 Moc maksymalna LTP kw 2200 Moc znamionowa PRP

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by SCANIA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by SCANIA K9 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 502 550 Moc kw 402 440 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie Eaton Power Quality SA

Nowości w ofercie Eaton Power Quality SA Nowości w ofercie Eaton Power Quality SA Tomasz Wojda Key Account Manager 2007 Eaton Corporation. All rights reserved. Eaton Corporation co to jest? 2007 Eaton Corporation. All rights reserved. Eaton Corporation

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by YANMAR

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by YANMAR K2 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ STAGE 3A OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 20 22 Moc kw 16,2 17,7 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe Napięcie

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by FPT_IVECO. Standardowe Napięcie CHŁODZONE CIECZĄ JEDNOFAZOWE 50 HZ STAGE 2 OLEJ NAPĘDOWY

Moc Agregatu. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by FPT_IVECO. Standardowe Napięcie CHŁODZONE CIECZĄ JEDNOFAZOWE 50 HZ STAGE 2 OLEJ NAPĘDOWY AB GEKO - Agregaty prądotwórcze najwyższej jakości Szczecin, Al. Wojska polskiego 215 http://ab-geko.pl kontakt@ab-geko.pl tel. +48 881 300 302 K4 CHŁODZONE CIECZĄ JEDNOFAZOWE 50 HZ STAGE 2 OLEJ NAPĘDOWY

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL wersja wyciszona Powered by FPT_IVECO

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL wersja wyciszona Powered by FPT_IVECO D10 CHŁODZONE CIECZĄ JEDNOFAZOWE 50 HZ STAGE 2 OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 69 76 Moc kw 55 61 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 230 Standardowe Napięcie V

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

UPS STS. B9600FXS 400 do 800 kva Kon guracja 3/3. B9000FXS 60 do 300 kva Kon guracja 3/3 Podwójna konwersja on-line

UPS STS. B9600FXS 400 do 800 kva Kon guracja 3/3. B9000FXS 60 do 300 kva Kon guracja 3/3 Podwójna konwersja on-line ICT Industry Katalog STS STS100/300 25 do 3000 A 1-fazowy i 3-fazowy Przełącznik Statyczny Biegun neutralny przełączany lub stały Blokada przełączania w przypadku awarii Zabezpieczenie backfeed : 110 do

Bardziej szczegółowo

Agregat prądotwórczy kogeneracyjny AGV 200 zasilany gazem.

Agregat prądotwórczy kogeneracyjny AGV 200 zasilany gazem. Mamy przyjemność przedstawić ofertę techniczną, kogeneracyjnego zespołu prądotwórczego AGV200. Oferta na agregat 200 kwel zabudowany w kontenerze 20-stopowym. Wykorzystano 12- cylindrowy silnik JAMZ (diesel

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału)

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału) Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału) Agregaty prądotwórcze EPS 113 TDE EPS 183 TDE EPS 243 TDE Str.2/6 WSTĘP Proszę uważnie zapoznać się z treścią Instrukcji Obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT od 00 do 000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT Elementy infrastruktury, takie jak sieci informatyczne, systemy sieciowe i nowoczesne sieci

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Trinergy od 200 do 1200 kw

Trinergy od 200 do 1200 kw Secure Power Always Trinergy od 200 do 1200 kw Modu owy, skalowalny zasilacz UPS du ej mocy z trzema dynamicznymi trybami pracy Zminimalizowany àczny koszt eksploatacji Zmaksymalizowane oszcz dnoêci Cechy

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem GENERTOR JCB PECYFIKCJ TECHNICZN ELEKTRYCZNE CZĘTOTLIWOŚĆ [Hz] NPIĘCIE [V] MOC ZNMIONOW [kv/kw] PRIME MOC MKYMLN[kV/kW] TND BY 50 Hz 3 fazy 400 V 7.8kV/6.2kW 8.6kV/6.9kW 50 Hz 1 faza 230 V 7.8kV / 6.2kW

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

UPS. NIKY i NIKY S JEDNOFAZOWY od 600 do 3000 VA SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. NIKY i NIKY S JEDNOFAZOWY od 600 do 3000 VA SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS NIKY i NIKY S JEDNOFAZOWY od 600 do 3000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES Doskonałe rozwiązanie do stosowania w

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen Mierniki > Mierniki Cęgowe > Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Pomiar metodą cęgową Maksymalna średnica przewodu 4 mm DATA HOLD - zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA HR Wyciszone dla wypożyczalni Powered by SCANIA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA HR Wyciszone dla wypożyczalni Powered by SCANIA H1R CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ STAGE 3A OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 400 450 Moc kw 320 360 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe Napięcie

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INVERTIM BIS s. c. Trójfazowy 200V klasa 0.4kW do 30kW Trójfazowy 400V klasa 0.4kW to 30kW

INVERTIM BIS s. c. Trójfazowy 200V klasa 0.4kW do 30kW Trójfazowy 400V klasa 0.4kW to 30kW TOSVERT przemiennik dedykowany do wentylatorów i pomp HVAC INVERTIM BIS s. c. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Mrówcza 1 0-687 Warszawa tel. () 81 7 06 fax () 61 69 79 e-mail: zenonz@invertimbis.com.pl invertimbis@invertimbis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 1 z 6

2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 1 z 6 2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 1 z 6 2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 2 z 6 Charakterystyka wykonania: moce znamionowe podane s dla pracy S1, napicie znamionowe 380, 400 lub 500 [V], czstotliwo

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA HR Wyciszone dla wypożyczalni Powered by YANMAR

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA HR Wyciszone dla wypożyczalni Powered by YANMAR B10R CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ STAGE 3A OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 20 22 Moc kw 16 17,6 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe Napięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

S5000 400V50HZ #AVR #CONN #DPP

S5000 400V50HZ #AVR #CONN #DPP S5000 400V50HZ #AVR #CONN #DPP W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY A robust generator with all the features of a top class product: a powerful and economic engine, a strong and modern design and a long-run

Bardziej szczegółowo