DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA Obiekt: Inwestor: Bezprzerwowego zasilania dla Ośrodka Aerologii IMGW Adres inwestora: Ośrodek Aerologii w Legionowie Ul. Zegrzyńska 38 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa ul. Podleśna 61 Opracował: inż. MICHAŁ ROLBIECKI /imię i nazwisko/ /podpis/ Warszawa, czerwiec 2008 rok

2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podstawa opracowania dokumentacji 3 3. Zakres opracowania 3 4. Zasilacz UPS 3 5. Zespół prądotwórczy 5 6. SZR oraz BY-PASS zewnętrzny 7 7. Posadowienie Agregatu 7 8. Ochrona P.POŻ 7 9. Prowadzenie instalacji zasilających Obliczenia Ogólne zasady eksploatacji i konserwacji instalacji zasilającej Rysunki techniczne Karty Katalogowe 12 Warszawa, czerwiec 2008 rok 2

3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO 1. Wstęp. Przedmiotem poniższego opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji tandemu UPS AGREGAT dla Ośrodka Aerologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2. Podstawa opracowania dokumentacji. Wytyczne użytkownika, Normy i przepisy, Umowa na wykonanie dokumentacji z Inwestorem Wytyczne producenta urządzeń oraz aparatów Dokumentacja powykonawcza wydzielonej sieci komputerowej Zalecenia instalacyjne dla zasilaczy UPS oraz Agregatu 3. Zakres opracowania. Poniższa dokumentacja obejmuje następujące zagadnienia w zakresie instalacji sieci logicznej i zasilającej: Sposób posadowienia agregatu, Sposób prowadzenia instalacji zasilającej, Sposób zasilenia dedykowanej sieci zasilającej, Wypełnienia tablic energetycznych, Schemat jednokreskowy, 4. Zasilacz UPS; Zasilacz awaryjny UPS ma za zadanie zabezpieczyć przed zanikami, wahaniami oraz wszelkimi nieprawidłowościami napięcia zasilającego istniejącą sieć dedykowanego zasilania. Istniejąca sieć jest wykonana jako natynkowa w systemie TNS. Zgodnie z dokumentacją projektową wydzielonej sieci zasilającej Softbank S.A nr proj, 009/EL/00 moc szczytowa całej sieci wydzielonej wynosi P S =8,2 kva. Warszawa, czerwiec 2008 rok 3

4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Na podstawie tego parametru dobrano zasilacz bezprzerwowy o mocy 10 kva, z możliwością pobierania mocy 11k VA przy temperaturze 25. Dobrano UPS marki Chloride serii 70 NET o mocy 10 kva. Zaprojektowany zasilacz posiada około 20 % mocy rezerwowej. Zasilacz posadowić w pomieszczeniu serwerowni na poziomie -1 zgodnie z rys 1. Parametry zasilacza UPS: Moc znamionowa wyjściowa przy 40 C : Moc znamionowa wyjściowa przy 25 C: Zintegrowana bateria / autonomia: 10kVA 10kVA+10% - 11kVA 10 min / 100% obciążenia Wejście Znamionowe napięcie wejściowe: 400V, 3 faz. Podwójna konwersja energii, true on-line Sprawność przy obciążeniu 100% w trybie podwójnej konwersji: minimum 91 % Sprawność przy obciążeniu 100% w cyfrowym trybie interaktywnym: 98 % Zniekształcenie prądu wejściowego: < 8% Zakres napięcia wejściowego bez przechodzenia na baterie: - 30 / + 15 % Wejściowy współczynnik mocy: > 0,97 Tolerancja częstotliwości: ± 10% Wyjście Znamionowe napięcie wyjściowe: 400V, 3faz. Znamionowa częstotliwość wyjściowa: 50 Hz Stabilność statyczna napięcia wyjściowego: ± 1% Stabilność dynamiczna napięcia wyjściowego ( przy bc. 0% - 100% - 0% ) : 4% Współczynnik szczytu : 3 : 1, możliwość 100% asymetrii obciążenia Przeciążalność falownika: 125% - 5 minut; 150% - 30 sekund Warszawa, czerwiec 2008 rok 4

5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Ogólne: Sprawność AC / AC : do 98 % Zakres temperatury pracy: 0 C 40 C Poziom hałasu w odległości 1 m: < 50 db Klasa EMC ( wg. EN ): Klasa A Poziom ochrony: IP 21 Mechaniczny By-pass serwisowy zintegrowany Falownik wykonany w technologii IGBT Porty : E.P.O; styki bezpotencjałowe, 2xRS323, adapter SNMP Wbudowany panel LCD monitorujący z powiadomieniami wizualnymi i akustycznymi Możliwość rozszerzenia do 8 jednostek ( redundancja ) Baterie: żywotność akumulatorów wg EUROBAT 5 lat Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS: pomiar prądu ładowania baterii, pomiar i archiwizacja prądów, napięć, wejściowych i wyjściowych. UPS winien współpracować z centralnym monitoringiem ( Manager UPS CIO ) UPS-ów w IMGW. Certyfikat CE 5. Zespół Prądotwórczy. Zespół prądotwórczy będzie rezerwowo zasilał poprzez zasilacz UPS całą sieć dedykowanego zasilania. Dobrano zespół prądotwórczy o mocy 20 kva. Zespół prądotwórczy wyposażyć w obudowę umożliwiającą pracę na zewnątrz. Dane ogólne zespołu prądotwórczego: Moc znamionowa : praca ciągła 20 kva, 16 kw praca awaryjna 22 kva, 17,6 kw Możliwość przeciążenia: 10 % przez godzinę na każde 12 godzin pracy Napięcie : 400 V, 50 Hz Tolerancja napięcia: ±1 % Warszawa, czerwiec 2008 rok 5

6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Prędkość obrotowa: 1500 rpm Klasa izolacji : H Zużycie paliwa: praca ciągła 4,9 l/h praca awaryjna 5,3 l/h Zintegrowany zbiornik o pojemności pozwalającej na minimum 8 h pracy przy 100% obciążeniu. Stopień ochrony: IP23 Podgrzewacz bloku silnika Elektroniczny regulator obrotów Prądnica synchroniczna samowzbudna Baterie startowe minimum 70 Ah Rozrusznik + alternator Zintegrowany regulator napięcia Zintegrowany prostownik baterii startowych Samoczynny start Zgodność z normami : IEC34 Obudowa dźwiękochłonna natężenie 67dBA z 7m Zewnętrzny SZR 63 A ( oparty na stycznikach ) Zintegrowany wyłącznik główny 50 A Wyłącznik awaryjny Dane ogólne panelu sterowania: Zasilanie z akumulatora wewnętrznego Wyświetlacz LCD Cyfrowa regulacja prędkości obrotowej, Możliwość zdalnego uruchamiania Alarmy: nadobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura Przełącznik kontrolny OFF, AUTO, MANUAL Warszawa, czerwiec 2008 rok 6

7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO Wskaźniki LED : błąd rozruchu, nadobroty, podobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura, błąd alternatora/prostownika, Licznik motogodzin 6. SZR oraz BY PASS zewnętrzny UPS-a Przewidziano zewnętrzy układ samoczynnego załączena rezerwy zrealizowany na dwóch stycznikach 63 A, wyposażony w blokadę elektryczną oraz mechaniczną. Skrzynkę natynkową z SZR-em zamontować w pomieszczeniu serwerowni. Do stycznika SIEĆ doprowadzić podstawowe zasilanie z RG. W projekcie przewidziano zewnętrzny BY PASS UPS, zrealizowany jest on na przełączniku o wartości prądu znamionowego 63 A. BY-PASS umieścić obok SZR a zgodnie z rys Posadowienie agregatu. Agregat posadowić na postumencie o wymiarach określonych na rys 1. Postument na którym będzie posadowiony zespół prądotwórczy wykonać zgodnie z rys. 4 dokumentacji. Wykonać uziemienie agregatu uziomem szpilkowym o rezystancji < 10Ω. Agregat po posadowienieu zatankować do pełnego poziomu zbiornika. 8. Ochrona P.POŻ. Pożar może powstać na skutek: Przeciążenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodów elektrycznych Przepływowi prądu z częśći czynnych, np. przewodów do części przewodzących dostępnych lub części obcych, przy uszkodzenieu izolacji co może powodować nadmierny wzrost temperatury drogi przepływu, lub iskrzenie lub palenie się łuku elektrycznego. Zapobiega się przez zastosowanie wyłącznika P.POŻ przy Rozdzielnicy RG. Wyłączniki blokuje pracę UPS-a oraz Agregatu. 9. Prowadzenie instalacji zasilających. Instalacje zasilające prowadzić zgodnie z rysunkiem 1. Pomiędzy agregatem a budynkiem okablowanie prowadzić w rurze osłonowej KR. W budynku instalację prowadzić na drabinkach kablowych BAKS oraz kanałach DLP. Warszawa, czerwiec 2008 rok 7

8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LEGIONOWO 10. Obliczenia Obliczenia spadków napięć, obciążalności długotrwałej przewodów dokonano w oparciu o normę PN-IEC OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI I KONSERWACJI INSTALACJI ZASILAJĄCEJ Instalacje elektryczne o napięciu do 1 kv podlegają badaniom odbiorczym oraz okresowym pomiarom, oględzinom i przeglądom. Szczegółowe zasady eksploatacji instalacji oraz wymagane czynności eksploatacyjne są określone w przepisach eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz w normie PN-IEC dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych ( Sprawdzania i sprawdzania odbiorcze ). Oględziny instalacji należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat oraz na bieżąco w ramach wykonywania czynności eksploatacyjnych. W czasie przeprowadzania oględzin instalacji należy w szczególności sprawdzić stan: widocznych części przewodów; miejsca wprowadzenia przewodów do tablic rozdzielczych; osłon chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów; środków ochrony przeciwporażeniowej; gotowości ruchowej urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania; napisów i oznaczeń na gniazdach oraz w tablicach rozdzielczych. Terminy i zakresy przeglądów instalacji powinny wynikać z przeprowadzanych oględzin i oceny stanu technicznego instalacji. Warszawa, czerwiec 2008 rok 8

9

10

11

12

13 System kontrolny PowerCommand Panel kontrolny zespo u pr dotwórczego Opis Kontroler PowerCommand 1301 jest opartym na mikroprocesorze, systemem monitorowania i kontroli zespo u pr dotwórczego. W sk ad kontrolera wchodzi prosty pulpit sterowniczy, umo liwiaj cy cyfrow regulacj napi cia, cyfrow regulacj pr dko ci obrotowej silnika, kontrol w czania / wy czania i funkcje zabezpieczaj ce. Kontroler zespo u pr dotwórczego PowerCommand 1301 wspó pracuje z szerok gam zespo ów pr dotwórczych w nierównoleg ym po czeniu. Kontroler PowerCommand 1301 mo e zosta ustawiony dla dowolnej konfiguracji cz stotliwo ci, napi cia i przy cza mocy w zakresie od 120 do 600 VAC 50 Hz lub 60 Hz. Kontroler jest zasilany z akumulatora zestawu pr dotwórczego. Kontroler pracuje w zakresie napi cia od 8 VDC do 35 VDC. Podstawowe w a ciwo ci Zasilanie akumulatorowe 12 lub 24VDC. Cyfrowa regulacja pr dko ci obrotowej silnika (opcjonalnie) zapewniaj ca izochroniczn regulacj cz stotliwo ci. Elektroniczna regulacja napi cia Monitoring zestawu pr dotwórczego. Monitoruje wszystkie krytyczne funkcje silnika i alternatora. Posiada przeka nik bezpotencja owy do automatycznego startu/stop oraz, awaryjny wy cznik, Konfigurowalne parametry wej cia / wyj cia, dwa wej cia i dwa wyj cia bezpotencja owe Monitoring zestawu pr dotwórczego: Wy wietla status wszystkich wa nych funkcji silnika i alternatora. Inteligentny system kontroli rozruchu: Zintegrowane dozowanie ilo ci podawanego paliwa dla ograniczenia czarnych spalin i przerostu cz stotliwo ci. Zaawansowane serwisowanie z wykorzystaniem InPower, narz dzia serwisowego w postaci oprogramowania PC System kontroli Posiada wszystkie funkcje pozwalaj ce na miejscu lub zdalnie uruchomi i wy czy oraz zabezpieczy zespó pr dotwórczy. Prze cznik kontrolny - RUN/OFF/AUTO Tryb OFF - zespó pr dotwórczy jest wy czony i nie mo e zosta uruchomiony; resetuje b dy. Tryb RUN - zespó pr dotwórczy wykona sekwencj uruchamiania. Tryb AUTO - zespó pr dotwórczy mo e zosta uruchomiony z urz dzenia zdalnego. Monitowanie statusu - Kontroler wy wietla informacje o statusie / b dach. Funkcje: Wska nik miga podczas wst pnego podgrzewania (je li zastosowanie) oraz podczas uruchamiania zespo u pr dotwórczego. READY TO LOAD - miga dopóki nie zostanie osi gni ta nominalna warto napi cia i cz stotliwo ci, dalej wieci wiat em ci g ym. B dy monitowane s wy wietleniem dwucyfrowego kodu b du. Wska niki LED - (wy wietlacz opcjonalny) Funkcje: Nie w trybie AUTO Zdalne uruchamianie Ostrze enie Wy czenie AUTO RUN Zdalny wy cznik awaryjny. Natychmiastowe wy czenie pracuj cego zespo u pr dotwórczego. Podstawowe zabezpieczenia silnika: Wy czenie przy nadobrotach Wy czenie przy niskim ci nieniu oleju Wy czenie przy wysokiej temperaturze silnika Wy czenie przy podobrotach / awarii czujnika Nie mo na uruchomi Uszkodzenie alternatora adowania akumulatora Opcje Cyfrowa regulacja pr dko ci obrotowej silnika dla izochronicznej regulacji cz stotliwo ci. Wy wietlacz monituj cy najwa niejsze parametry i histori pracy zespo u pr dotwórczego.

14 Zespół prądotwórczy Cummins C22 D5 Dane ogólne Prądnica Wyposażenie dodatkowe Silnik Cummins Regulacja napięcia Certyfikat zgodnosci CE Filtry paliwa i oleju Tolerancja napiecia ±1.0% przy: Agregaty Cummins posiadaja certyfikat CE Króćce spustowe oleju współczynniku od 0,8 do 1,0 Rozrusznik & alternator 12 V DC zmianach obciążenia od 0% do 100% System paliwowy Mechniczny regulator obrotów zmianach silnik zimny-gorący Niski stan paliwa - wyłączenie Filtr powietrza przy spadkach obrotów do 4,5% Jednołożyskowa prądnica, klasa H/H, IP23 Regulacja częstotliwości Standardowe napięcie 400/230 wolt 50 Hz Izochroniczna przy zmianie braku obciążenia Układ wydechowy Zintegrowany regulator napięcia do 100% obciażenia z elektronicznym Tłumik wydechowy, przemysłowy (9 db) Panel kontrolny PCC1300 regulatorem obrotów Tłumik wydechowy typu residental (25 db) 4 polowy MCB Zmiana częstotliwości Zestaw do montażu tłumika przemysłowego Stalowa rama i podkładki antywibracyjne Nie przekracza ±0.25% dla stałego Zestaw do montażu tłumika residental Kieszenie dla wózków widłowych obciażenia Stalowy zbornik paliwa Waveform Zbiornik na minimum 8 godzin pracy Total harmonic distortion open circuit voltage Rozszerzona gwrancja Praca ciągła lub awaryjna waveform in the order of 1.8%. Three-phase 5 lat dla pracy awaryjnej Tlumik wydechowy 9 db(a) balanced load in the order of 5.0%. 2 lata dla pracy ciągłej Baterie startowe Poziom zakłóceń (TIF) Malowanie w kolorze zielonym TIF poniżej 50 Opcjonalne napięcia Chłodnica w kolorze czarnym THF zgodnie z BS 4999 Part 40, poniżej 2% 277/480V, 3 fazy Urządzenie opakowane w folię Klasa prądnicy 254/440V, 3 fazy Instrukcja obsługi Klasa H 240/416V, 3 fazy Standardowe naklejki informacyjne 230/400V, 3 fazy Zakłócenia radiowe 220/380V, 3 fazy Zgodna z normą BS 800 i VDE poziom 127/220V, 3 fazy G i N. 115/200V, 3 fazy 110/190V, 3 fazy Inne opcje Dane silnika Prądnica Podgrzewacz bloku silnika 240/120V Cummins 4B3.3G1 Typ Prostownik baterii startowych V, 3A Rzędowy, wtrysk bezpośredni Jednołożyskowa, samowzbudna, Elektroniczny regulator obrotów. 4 cylindrowy kroploszczelna. Samoczynne załączanie rezerwy (SZR) Typ Klasa izolacji H, stopień ochrony IP23 Drewniane opakowanie transportowe. Chłodzony płynem, czterosuwowy, system chłodzenia IC 01. Zgodność z normami wolnossacy Samonośna, amortyzowana. BS4999/5000 pt 99, Konstrukcja Wzbudnica AC i prostownik na wirniku. VDE 0530, UTE5100, Dwa zawory na cylinder, wał korbowy i Uzwojenie stojana pokryte epoksydem. NEMA MG1-22, CEMA, korbowód kuty, blok silnika wykonany z Wirnik i wzbudnica zaimpregnowana IEC 34, CSA A22.2, żeliwa. tropikalnym olejem izolacyjnym i pokryta AS1359, BSS 5514, System rozruchowy odporną na kwasy żywicą poliestrową. ISO 3046 i ISO voltowy, 35 amperowy alternator ładujacy Wirnik wyważany dynamicznie (BS 5625). baterie zamontowany na silniku. Prąd Łożyska szczelne. rozruchowy 240 A przy temperaturze 0 C. System paliwowy 0 Zasilanie 12 volt. Puszkowy filtr Wzbudnica paliwa, pompa wtryskowa Stanadyne z Potrójnie impregnowana, odporna na zintegrowanym regulatorem mechanicznym działanie olejów i kwasów, pokryta obrotów. Dwie giętkie linie paliwowe wraz z warstwą lakieru. połączeniami. Separator wody zamontowany na układzie paliwowym. Filtry Uzwojenie z podskokiem 2/3 dla obniżenia Suchy filtr powietrza ze wskaźnikiem zawartości wyższych harmonicznych. zabrudzenia. Puszkowy filtr olejowy. Dokładne połączenie silnika z alterntorem Chłodzenie dla zachowania osiowości. 50 C chłodnica. Cłodnica oleju. Króćce spustowe. Model kva kwe 0 Praca awaryjna Praca ciągła Praca awaryjna Praca ciągła C22 D ,6 16 Uwaga: dane mogą ulec zmianie, bez powiadamiania. C22 D5

15 Dane Techniczne Model C22 D5 Prędkość obrotowa 1500 rpm Napięcie V 50 Hz Regulacja napięcia ±1.0% Praca ciągła 16.0 kwe 20 kva Klasa izolacji H Praca awaryjna 17.6 kwe 22 kva Zużycie paliwa, praca ciagła 4.9 l/hr Silnik Cummins Zużycie paliwa, praca awaryjna 5.3 l/hr Model silnika 4B3.3G1 Pojemność układu smarowania 7.5 Litres Ilość cylindrów 4 Pojemność zbiornika pliwa 144 Litres Układ cylindrów Rzędowy Pojemność układu chlodzenia 7.9 Litres Regulator obrotów Mechaniczny Temperatura spalin, praca ciągła 448 C Aspiration and cooling Wolnossący Przepływ spalin 89 l/s Skok x śrdnica 95mmx115mm Maksymlne ciśnienie spalin 75 mm Hg Stopień sprężania 18.2:1 Przepływ powietrza przez radiator 1.45 m3/s Pojemność silnika 3.3 Litres Pobór powietrza do spalania 35 Litre/s Min. temp. rozruch silnika 4 C Powierzchnia czerpni 0.50 sq m Pojemność baterii startowych 70 A/hr Powierzchnia wyrzutni 0.30 sq m Moc silnika praca ciągła 32kWm Spadek ciśnienia 10 mm Wg* Moc silnika praca awaryjna 36kWm Ciepło odpadowe z silnika 6.3 kwm PRACA CIĄGŁA (PRP) Moc, którą zespół prądotwórczy jest w stania dostarczyć w sposób ciągły przy zmiennym obciążeniu przez nieogrniczony czas w roku, zgodnie z PN-ISO Dopuszczalne jest przeciążenie o 10% przez 1 godzninę na każed 12 godzin pracy zespołu, zgodnie z ISO PRACA AWARYJNA (ESP) Moc, którą zespół prądotwórczy jest w stanie dostarczyć przy awarii zasilnia podstawowego. Nie dopuszcza się żadnych obciążeń. W instalacjach, gdzie przerwy w zasilaniu podstawowowym są dłuższe niż 200 godzin/rok, powinny być stosowane agregaty do pracy ciągłej. Agregaty o mocy awaryjnej mogą być stowowane tylko jako rezerwowe źródło energii. Wszytkie podane parametry wyjściowe, mierzone przy poniższych warunkach zewnętrznych. - Temperatura otoczenia 27oC - Wysokość n.p.m. 150 metrów - Wilgotność względna 60% 0 Wymiary i masa Model Silnik Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Masa brutto (Kg) Masa netto (Kg) Masa w obudowie (Kg) C22 D5 4B3.3G Uwaga: dane mogą ulec zmianie, bez powiadamiania. Cummins Power Generation Limited Manston Park, Columbus Avenue Manston, Ramsgate Kent CT12 5BF, UK Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Stalowy zbornik paliwa Praca ciągła lub awaryjna Tlumik wydechowy 9 db(a) Baterie startowe Malowanie w kolorze zielonym Chłodnica w kolorze czarnym Urządzenie opakowane w folię 06/2004 C22 D5

16

17 Model: Frequency: Fuel Type: C22 D5 50 Diesel» Generator set data sheet 22kVA 50Hz Our energy working for you. Spec sheet: Noise data sheet (Open/enclosed): Airflow data sheet: Derate data sheet (Open/enclosed): Transient data sheet: SS2-CPGK ND50-OS550 / ND50-CS550 AF DD50-OS550 / DD50-CS550 TD Fuel consumption Ratings Load gph L/hr Standby Prime kva (kw) kva (kw) 22 (17.6) 20 (16) 1/4 1/2 3/4 Full 1/4 1/2 3/4 Full Engine Engine manufacturer Engine model Configuration Aspiration Gross engine power output, kwm BMEP at set rated load, kpa Bore, mm Stroke, mm Rated speed, rpm Piston speed, m/s Compression ratio Lube oil capacity, L Overspeed limit, rpm Regenerative power, kw Governor type Starting voltage Standby rating Cummins 4B3.3G1 4 Cycle; In-line; 4 Cylinder Diesel Naturally Aspirated : ±50 3 Mechanical 12 Volts DC Prime rating Fuel flow Maximum fuel flow, L/hr Maximum fuel inlet restriction, mm Hg Maximum fuel inlet temperature ( C) Air Combustion air, m 3 /min Maximum air cleaner restriction, kpa Cummins Power Generation Inc. All rights reserved Specifications subject to change without notice Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. PowerCommand and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

18 Exhaust Exhaust gas flow at set rated load, m 3 /min Exhaust gas temperature, C Maximum exhaust back pressure, kpa Standard set-mounted radiator cooling Ambient design, C Fan load, KW m Coolant capacity (with radiator), L Cooling system air flow, 12.7mmH2O Total heat rejection, BTU/min Maximum cooling air flow static restriction mmh2o Standby rating Prime rating Open set derating factors kva (kw) Note: Standard open genset options running at 400V, 150m above sea level. For enclosed product derates, please refer to datasheet - DD50- CS550. Standby 27 C 22 (17.6) 40 C 45 C 22 (17.6) 21.9 (17.5) 50 C 55 C 21.1 (16.9) 20.5 (16.4) Prime 20 (16) 20 (16) 19.9 (15.9) 19.3 (15.4) 18.6 (14.9) Weights* Unit dry weight kgs Unit wet weight kgs Dimensions Standard open set dimensions Enclosed set standard dimensions Open set Open Enclosed * Weights represent a set with standard features. See outline drawing for weights of other configurations Genset outline Length Width Height Enclosed set Outlines are for illustrative purposes only. Please refer to the genset outline drawing for an exact representation of this model Cummins Power Generation Inc. All rights reserved Specifications subject to change without notice Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. PowerCommand and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

19 Alternator data Feature code B729 Connection 1 Wye, 3 Phase Temp rise degrees C 150/125C Duty 2 S/P Alternator BC184E Voltage V Ratings definitions Emergency Standby Power (ESP) Limited-Time running Power Applicable for supplying power to Applicable for supplying power to a varying electrical load for the constant electrical load for limited duration of power interruption of a hours. Limited Time Running reliable utility source. Emergency Power (LTP) is in accordance with Standby Power (ESP) is in ISO accordance with ISO Fuel Stop power in accordance with ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 and BS Prime Power (PRP): Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. Prime Power (PRP) is in accordance with ISO Ten percent overload capability is available in accordance with ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 and BS Base Load (Continuous) Power Applicable for supplying power continuously to a constant electrical load for unlimited hours. Continuous Power (COP) in accordance with ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 and BS Formulas for calculating full load currents: Three phase output kw x 1000 Voltage x 1.73 x 0.8 Single phase output kw x SinglePhaseFactorx 1000 Voltage See your distributor for more information. Cummins Power Generation Manston Park, Columbus Avenue Manston, Ramsgate Kent CT12 5BF, UK Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: Cummins Power Generation Inc. All rights reserved Specifications subject to change without notice Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. PowerCommand and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

20 Secure Power Always 70-NET od 10 do 60 kva Zasilacz Bezprzerwowy

21 Secure Power Always 70-NET od 10 do 60 kva Rodzina 70-NET firmy Chloride obejmuje modele od 10 do 60 kva w wersjach z wyjêciem trójfazowym. Dodatkowe zestawy bateryjne pozwalajà konfigurowaç dowolne czasy autonomii, baterie wewn trzne dost pne dla modeli kva. ElastycznoÊç rozwiàzaƒ specjalnych W 70-NET zastosowano inteligentnà technologi podwójnej konwersji, co oznacza, e u ytkownicy mogà wybraç jeden z poni szych trybów pracy: Podwójna konwersja: ograniczenie zak óceƒ sieci do minimum Cyfrowy interaktywny: mo liwoêç osiàgni cia znaczàcych oszcz dnoêci energii poprzez wysokà sprawnoêç Oddzielne zaciski wejêciowe uk adu obejêciowego i podejêcie kablowe od góry urzàdzenia (w modelach kva) zapewniajà maksymalnà elastycznoêç podczas instalacji. Dost pne sà specjalne wersje zawierajàce transformator z pe nà izolacjà galwanicznà (400 V/400 V/50 Hz, wersja T oraz 208 V/208 V/60 Hz, wersja LAM), które mo na zintegrowaç z szafà zasilacza UPS. Wiodàca technologia Opatentowana technologia Vector Control zwi kszajàca wydajnoêç podzespo ów zasilajàcych i umo liwiajàca aktywne kondycjonowanie obcià enia. Vector Control zapewnia: Poprawionà wydajnoêç obs ugi specyficznych obcià eƒ niezbalansowanych Idealny podzia obcià enia pomi dzy równolegle po àczonymi zasilaczami UPS Poprawionà funkcj usuwania zwarç atwà indywidualizacj konfiguracji poprzez proste modyfikacje oprogramowania Wi kszà wydajnoêç poprzez krótszy czas instalacji i prostà obs ug. Aktywna korekcja wspó czynnika mocy wejêciowej (PFC) to kolejna pomocna funkcja rodziny 70-NET. Jednostki poch aniajà tylko moc aktywnà, dzi ki wspó czynnikowi mocy wejêciowej wynoszàcemu >0,97. Prowadzi to do ni szych kosztów instalacji i obs ugi. 70-NET umo liwia równie korekt ca kowitego zniekszta cenia harmonicznego (THDi). 70-NET koryguje wejêciowe THDi do poziomu poni ej 8% bez koniecznoêci stosowania urzàdzeƒ dodatkowych, zapewniajàc idealnà kompatybilnoêç z jednostkami dystrybucyjnymi i zachowujàc sprawnoêç zasilaczy UPS (wersje kva). NiezawodnoÊç i skalowalnoêç U ytkownik mo e pod àczyç równolegle nawet 8 trójfazowych jednostek 70-NET. Oferujemy indywidualne dopasowywanie rozwiàzaƒ wraz ze zmianà wymagaƒ w zakresie mocy odbiorów. Dzi ki w pe ni zintegrowanemu sterowaniu cyfrowemu, 70-NET umo liwia: Modularne równoleg e konfiguracje redundantne N + 1 Modularne równoleg e konfiguracje skalowalne, pozwalajàce zwi kszyç moc dost pnà na obiekcie. Komunikacja Modele 70-NET sà oferowane z portem styków beznapi ciowych, dwoma portami szeregowymi i dwoma gniazdami wewn trznymi do: ManageUPSNET (z opcjà SNMP i interfejsem sieciowym IP), oprogramowania monitorujàco-wy àczajàcego. MopUPS oraz modemu LIFE.net. WyÊwietlacz ciek okrystaliczny dodatkowo usprawnia wspó prac z zasilaczem UPS. Funkcja Advanced Battery Care (zaawansowana obs uga akumulatora) pozwala optymalizowaç stan akumulatora poprzez regularne kontrole. Modele 70-NET sà tak e kompatybilne z systemem zarzàdzania akumulatorami (BMS) firmy Chloride, zapewniajàc ciàg e monitorowanie pojedynczych ogniw akumulatora. Zdalna diagnostyka Rodzina modeli 70-NET jest w pe ni kompatybilna z LIFE.net - narz dziem firmy Chloride do zdalnej diagnostyki. Ta us uga umo liwia: Automatyczne przekazywanie codziennego raportu o statusie UPS Sta e monitorowanie i diagnostyka zasilacza w czasie rzeczywistym Mo liwoêç zdalnego serwisu Regularne raporty o statusie roboczym zasilacza UPS, dostarczane pocztà lub em Szczegó owa historia pracy przez ca y okres u ytkowania systemu zasilaczy UPS Funkcja ETS umo liwia wykrywanie i usuwanie b dów dotyczàcych wi kszoêci standardowych anomalii operacyjnych Monitoring JakoÊci Zasilania - skuteczne Êledzenie tendencji zak óceƒ zasilania. Zastosowania Modele 70-NET zapewniajà bezpiecznà infrastruktur zasilania dla szerokiego zakresu zastosowaƒ, w tym dla: Sieci pami ci masowych Komercyjnych uk adów procesowych Sieci IT Serwerów. Zawsze Bezpieczne Zasilanie Korzystanie z samego zasilacza UPS nigdy nie zapewni wymaganego poziomu ciàg oêci dost pnoêci. Firma Chloride oferuje bogaty pakiet ofert opieki serwisowej, które: Podnoszà niezawodnoêç systemu Przed u ajà ywotnoêç posiadanych urzàdzeƒ zabezpieczajàcych zasilanie Optymalizujà inwestycje kapita owe Zapewniajà mo liwoêç zarzàdzania ryzykiem przy za o onych kosztach Zapewniajà proaktywne podejêcie do odzyskiwania danych na wypadek awarii krytycznej. Zapraszamy do kontaktu z lokalnym biurem sprzeda y firmy Chloride w celu uzyskania dodatkowych informacji. Powierz zarzàdzanie zasilaniem ekspertom.

22 70-NET CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nominalna moc wyjêciowa przy 40 C (kva) Nominalna moc wyjêciowa przy 25 C (kva) 11 16, WEJÂCIE Nominalne napi cie wejêciowe (V) 400 (mo liwoêç wyboru 380 V lub 415 V), trójfazowe + N Tolerancja napi cia wejêciowego: Pe ne obcià enie (%) -30/+15-30/+15-25/+15-25/+15-25/+15-25/+15-25/+15 75% obcià enia (%) -30/+15-30/+15-30/+15-30/+15-30/+15-30/+15-30/+15 Cz stotliwoêç nominalna (Hz) 50/60 [mo liwoêç wyboru] Tolerancja cz stotliwoêci (%) ±10% Wspó czynnik mocy wejêciowej przy nominalnym napi ciu wejêciowym >0,97 Zniekszta cenie pràdu wejêciowego (%) <8 <8 <8 <8 <8 <10 (*) <10 (*) Nominalne napi cie rezerwowe (V) 400 (mo liwoêç wyboru 380 V lub 415 V), trójfazowe + N Tolerancja cz stotliwoêci napi cia rezerwowego (%) ±2 [mo liwoêç wyboru od 0,2 do 6] WYJÂCIE Nominalne napi cie wyjêciowe (V) 400 (mo liwoêç wyboru 380 V lub 415 V), trójfazowe + N Nominalna cz stotliwoêç wyjêciowa (Hz) 50 (mo liwoêç wyboru 60) KompatybilnoÊç z odbiornikami Dowolny wspó czynnik mocy (pojemnoêciowy lub indukcyjny) do 0,8; wspó czynnik szczytu do 3:1 StabilnoÊç napi cia wyjêciowego dla zmiany obcià enia 0-100%: Statyczna (%) ±1 Dynamiczna ZgodnoÊç z IEC/EN , klasa 1 StabilnoÊç cz stotliwoêci wyjêciowej: Z synchronizacjà sieci (%) ±2 [mo liwoêç wyboru 1, 3, 4] Z wewn trznym oscylatorem kwarcowym (%) 0,1 Przecià alnoêç falownika: Przez 5 minut (%) 125 Przez 30 sekund (%) 150 Automatyczny wzrost mocy nominalnej zale ny od temperatury 110% przy 25 C, 100% przy 40 C ADOWARKA AKUMULATORA Sk adowa zmienna pràdu t tniàcego akumulatora (%) <0,01C10 Pràd adowania (A) / (opcjonalnie) 5(+5) 5(+5) 5(+5) 5(+5) 10(+10) 10(+10) 10(+10) DANE OGÓLNE SprawnoÊç AC/AC (**) (%) do 98 Temperatura pracy ( C) 0-40 Maksymalna wilgotnoêç wzgl dna przy 20 C (bez kondensacji) (%) <90 Maksymalny poziom ha asu z odleg oêci 1 metr (dba) <50 <50 <50 <52 <52 <55 <55 Klasa EMC (EN ) Klasa A (10-40) Klasa RS (50-60) Poziom ochrony IP 21 IP 20 Kolor obudowy (RAL) 7035 WejÊcie kablowe Dó /bok Góra/dó /bok Mo liwoêç przemieszczania Na kó kach samonastawnych Stacjonarne WYMIARY I MASA WysokoÊç (mm) SzerokoÊç (mm) G bokoêç (mm) Masa (kg) bez akumulatorów Uwagi: (*) Z opcjà niskiego poziomu THD wejêciowego (**) Warunki stosowania Niniejsza publikacja zawiera jedynie ogólne informacje o produkcie i nie stanowi adnej cz Êci jakiejkolwiek oferty lub kontraktu. Firma stosuje polityk ciàg ego rozwijania i udoskonalania produktów, w zwiàzku z czym zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez zawiadomienia. MKA4L0PL70NET Wydanie 2-02/2008

DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA

DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA Bezprzerwowego zasilania dla Biura Prognoz Meteorologicznych Obiekt: Inwestor: Adres inwestora: Biuro Prognoz Meteorologicznych W Szczecinie, ul. Przestrzenna 10. Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

P V 50HZ #CONN #DPP

P V 50HZ #CONN #DPP P4500 230V 50HZ #CONN #DPP CICHA MOC Niski poziom hałasu, jest to idealny agregat to zastosowania na terenach zamieszkałych lub poza normalnymi godzinami pracy. Wyposażony w niezawodny silnik Diesla, najwyższej

Bardziej szczegółowo

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie Załącznik nr 1 Specyfikacja produktu 1. Centralny system podtrzymania zasilania: SO Suwałki Nazwa Opis Producent: Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru

Bardziej szczegółowo

SILNIK Aksa A4CRX22 Aksa A4CRX25 Aksa A4CRX25T Aksa A3CRX32T Wysokoprężny, z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony cieczą, wolnossący

SILNIK Aksa A4CRX22 Aksa A4CRX25 Aksa A4CRX25T Aksa A3CRX32T Wysokoprężny, z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony cieczą, wolnossący www.sbt.com.pl Agregat prądotwórczy APD 20 A APD 25 A APD 33 A APD 40 A Moc LTP (kva / kw) 20 / 16 25 / 20 33 / 26 40 / 32 Moc PRP (kva / kw) 18 / 14,4 23 / 18 30 / 24 36 / 29 Częstotliwość Napięcie 50

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja wyciszona Powered by HIMOINSA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja wyciszona Powered by HIMOINSA SB11 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 39 43 Moc kw 31 34 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA AK3 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 60 HZ NIE ZGODNY EPA OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 122 135 Moc kw 98 108 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 480/277 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA AK2 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 85 93 Moc kw 68 74 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

GBW15Y. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3

GBW15Y. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 GBW15Y Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 Współczynnik mocy Moc maksymalna LTP kva 14.30 Moc maksymalna LTP kw 11.44 Moc znamionowa PRP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / zawarta w dniu w Toruniu pomiędzy:

UMOWA Nr / zawarta w dniu w Toruniu pomiędzy: UMOWA Nr / 2011 zawarta w dniu w Toruniu pomiędzy: GMINĄ MIASTA TORUŃ URZĘDEM MIASTA TORUNIA, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (NIP: 879-000-10-14) reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG 60 000 DIGITAL SILENT- Super Silent series generators. ZDJĘCIA POGLĄDOWE: TECHNOLOGY CLOSER Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w zamek, umożliwiające bezproblemową eksploatację

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

S V50HZ #CONN W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY

S V50HZ #CONN W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY S5000 230V50HZ #CONN W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY A robust generator with all the features of a top class product: a powerful and economic engine, a strong and modern design and a long-run easy

Bardziej szczegółowo

S V50HZ #AVR #CONN

S V50HZ #AVR #CONN S8000 400V50HZ #AVR #CONN W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY A robust generator with all the features of a top class product: a powerful and economic engine, a strong and modern design and a long-run

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Umowa Nr Obiekt: Branża: elektryczna Egz. nr Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) 24 miesięcy - gwarancja normalna

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) 24 miesięcy - gwarancja normalna Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415 KOD PRODUCENT GWARANCJA AUAPCSA1216 APC 24 miesięcy gwarancja normalna Opis APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower,

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Moc kva Moc kw Prędkość obrotowa r.p.m Standardowe Napięcie V 230/115 Wartość przy cos fi Cos Phi 0,8

Moc kva Moc kw Prędkość obrotowa r.p.m Standardowe Napięcie V 230/115 Wartość przy cos fi Cos Phi 0,8 M O D E L K4 CHŁODZONE CIECZĄ JEDNOFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 48 53 Moc kw 38 42 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 230/115

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FM 17

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FM 17 ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FM 17 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła moc maksymalna (P.R.P.) (Fuel stop power) moc 3~ kva 17 18,7 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 13,6 14,9 prąd szczytowy 3~ A 19,5 26,9

Bardziej szczegółowo

Moc kva 3,5 3,9 Moc kw 3,5 3,9 Prędkość obrotowa r.p.m Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1

Moc kva 3,5 3,9 Moc kw 3,5 3,9 Prędkość obrotowa r.p.m Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1 CYLINDRYCZNY + ZESTAW KÓŁ CHŁODZONY POWIETRZEM JEDNOFAZOWE 60 HZ TIER I OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 3,5 3,9 Moc kw 3,5 3,9 Prędkość obrotowa r.p.m. 3.600 Standardowe Napięcie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FI 45

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FI 45 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła (P.R.P.) moc maksymalna (Fuel stop power) moc 3~ kva 45 49,5 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 36 39,6 prąd szczytowy 3~ A 64,8 71,2 częstotliwość Hz 50 obroty

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA 6/0 kva BYPASS ZEWNĘTRZNY ZIMNY START Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO O MOCY 60 KVA REZERWUJĄCEGO ZASILANIE OBIEKTÓW NADLEŚNICTWA W

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FV 410

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FV 410 2 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła (P.R.P.) moc maksymalna (Fuel stop power) moc 3~ kva 410 451 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 328 360 prąd szczytowy 3~ A 590 650 częstotliwość Hz 50 obroty

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA 0//0 kva BYPASS ZEWNĘTRZNY ZIMNY START Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Mińsk Mazowiecki, dn.19.09.2016r. Numer sprawy: 40/2016 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy

Bardziej szczegółowo

FOCUSED ON GENERATORS ONLY REKOMENDACJA. POWERED BY VOLVO

FOCUSED ON GENERATORS ONLY REKOMENDACJA.  POWERED BY VOLVO TWIN REKOMENDACJA POLSKA MARKA ROK ZAŁOŻENIA 2002 ZATRUDNIENIE 108 NCAGE OBROTY 2013 102 000 000 PLN AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE BENZYNOWE DIESEL WOM EUROPEJSKA JAKOŚĆ Nieustanny wzrost zapotrzebowania na energię

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. ZAKRES REDNIEGO NAPICIA Wersja otwarta Powered by MTU

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. ZAKRES REDNIEGO NAPICIA Wersja otwarta Powered by MTU ZAKRES REDNIEGO NAPICIA WERSJA OTWARTA CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 1695 1865 Moc kw 1356 1492 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START RT // kva OBUDOWA RACK / TOWER EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU DODATKOWY MODUŁ(Y) BATERYJNE Seria zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Z TYRYSTOREM SERII 860/861 860/861 SERIES SCR SOLID STATE RELAY Wymiary w mm. Dimension in mm TABELA DOBORU PRZEKAŹNIKA - RELAY SELECTION TABLE 10 A 25 A 40 A 50 A 70 A 90

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKIEM DIESLA 37-385kVA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKIEM DIESLA 37-385kVA AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKIEM DIESLA 37-385kVA EPR33N EPR45N EPR63N EPR76N EPR100N EPR114N EPR132N EPR155N EPR198N EPR273N EPR346N DIESEL ENGINE / SILNIK DIESLA POWER / MOC MODEL TYP TYPE MOC POWER

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD KOD PRODUCENT GWARANCJA AUAPCMR0702 APC 24 miesięcy gwarancja normalna Opis APC Smartups 750VA LCD RM 2U 230V APC SmartUPS, 500 Watts /750 VA, na wejściu 230V /na wyjściu

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START RT 6/0 k OBUDOWA RACK / TOWER PRACA RÓWNOLEGŁA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU Seria zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem GENERATOR JCB SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEKTRYCZNE CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz] NAPIĘCIE [V] MOC ZNAMIONOWA [kva/kw] MOC MAKSYMALNA[kVA/kW] STAND BY 50 Hz 3 fazy 400/230v 107.7kVA PRIME / 86.2kW 118.5kVA / 94.8kW

Bardziej szczegółowo

Prądnica. typ prądnicy SINCRO JB4MA referencja prądnicy x5. typ połączenia biegunów. odporne na środowisko wilgotne i słone

Prądnica. typ prądnicy SINCRO JB4MA referencja prądnicy x5. typ połączenia biegunów. odporne na środowisko wilgotne i słone Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła moc awaryjna (P.R.P.) (Fuel stop power) moc 3~ kva 85 93,5 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 68 74,8 prąd szczytowy 3~ A 122,4 134,6 częstotliwość Hz 50 obroty

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FI 130

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FI 130 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła moc maksymalna (P.R.P.) (Fuel stop power) moc 3~ kva 130 143 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 104 114,4 prąd szczytowy 3~ A 187,2 205,9 częstotliwość Hz 50 obroty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA

DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA Inwestor: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ UL. PODLEŚNA 61 01-673 WARSZAWA Obiekt: STACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA UL. SIENKIEWICZA 26C 34-500 ZAKOPANE Temat: BEZPRZERWOWE

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Moc kva 37 41 Moc kw 37 41 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1

Moc kva 37 41 Moc kw 37 41 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1 B10 CHŁODZONE CIECZĄ JEDNOFAZOWE 60 HZ NIE ZGODNY EPA OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 37 41 Moc kw 37 41 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy

Bardziej szczegółowo

Eaton Ellipse MAX. Ellipse MAX 1k5. Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA. Seria Pulsar SPECYFIKACJA TECHNICZNA DANE OGÓLNE

Eaton Ellipse MAX. Ellipse MAX 1k5. Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA. Seria Pulsar SPECYFIKACJA TECHNICZNA DANE OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA Seria Pulsar Eaton Ellipse MAX Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line-interactive (VI) z AVR i HF Model UPS wieżowy/stelażowy Ellipse

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA. Seria DELPHYS DS

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA. Seria DELPHYS DS SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA Seria DELPHYS DS Zawartość opracowania.. Ochrona przeciwprzepięciowa str.. Schemat blokowy zasilacza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FV 300

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FV 300 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła (P.R.P.) moc maksymalna (Fuel stop power) moc 3~ kva 300 330 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 240 264 prąd szczytowy 3~ A 432 475 częstotliwość Hz 50 obroty silnika

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h K.K. /11 B E E BEE.. FBYK IIKÓW EEKYCZYCH IIKI IUKCYE EOFZOWE O WZIOIE OI WŁU 63 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,

Bardziej szczegółowo

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. APLIKACJA FALOWNIKÓW 690P - 4-Q Regen ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice Tel : 032 330-45-70 Fax : 032 330-45-74

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - Producent : - Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT1500I Zalety Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL wersja wyciszona Powered by HIMOINSA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL wersja wyciszona Powered by HIMOINSA B10 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 30 33 Moc kw 24 26 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FI 720

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY FI 720 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego moc ciągła moc maksymalna (P.R.P.) (Fuel stop power) moc 3~ kva 720 792 moc przy cosφ 0,8 3~ kw 576 634 prąd szczytowy 3~ A 1037 1140 częstotliwość Hz 50 obroty

Bardziej szczegółowo

Wolnostojący trójfazowy system UPS. PowerScale kva Zwiększanie dostępności z PowerScale

Wolnostojący trójfazowy system UPS. PowerScale kva Zwiększanie dostępności z PowerScale Wolnostojący trójfazowy system UPS 10 50 kva Zwiększanie dostępności z zabezpieczenie zasilania klasy premium jest średniego wielkości trójfazowym systemem UPS zapewniającym ochronę zasilania klasy premium

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe agregatów

Karty katalogowe agregatów Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze Karty katalogowe agregatów HIGH PROTECTION EISEMANN POLSKA 2010 (2) EISEMANN H2801 HIGH PROTECTION IP 54 Elektryczna moc 1~ (cos 1,0) VA 2500 Elektryczna moc 1~ kw 2,5

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów firmy Digital Energy Serii LP 33 / kva 400 Vac CE Seria 0

Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów firmy Digital Energy Serii LP 33 / kva 400 Vac CE Seria 0 Digital Energy TM LP Se ries Digital Energy T M LP Series Digital Energy TM LP Series GE Consumer & Industrial Power Protection Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów firmy Digital Energy

Bardziej szczegółowo

GSW2800M. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3

GSW2800M. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 GSW2800M Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 Współczynnik mocy Moc maksymalna LTP kva 2750 Moc maksymalna LTP kw 2200 Moc znamionowa PRP

Bardziej szczegółowo

SATURN Online UPS + DATA CENTER + URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE + SYSTEMY MEDYCZNE + AUTOMATYKA NADZORCZA. Smart Energy Solution

SATURN Online UPS + DATA CENTER + URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE + SYSTEMY MEDYCZNE + AUTOMATYKA NADZORCZA. Smart Energy Solution SATURN Online UPS DATA CENTER URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE SYSTEMY MEDYCZNE AUTOMATYKA NADZORCZA Smart Energy Solution Produkt WYSOKA WYDAJNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ MAKSYMALNA NIEZAWODNOŚĆ BRAK WPŁYWU NA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne. LP 33 Series 10 20 30 40 kva. Digital Energy Systemy Zasilania Bezprzerwowego UPS-y. GE Digital Energy Power Quality

Dane Techniczne. LP 33 Series 10 20 30 40 kva. Digital Energy Systemy Zasilania Bezprzerwowego UPS-y. GE Digital Energy Power Quality GE Digital Energy Power Quality Dane Techniczne Digital Energy Systemy Zasilania Bezprzerwowego UPS-y LP 33 Series 10 20 30 40 kva 400 Vac CE Seria 5 GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Kompresor śrubowy JOSVAL - MISTRAL Set 15-B AS - ZESTAW (500L, 15KM, 10BAR) + osuszacz + filtr (nowość) (promocja)

Kompresor śrubowy JOSVAL - MISTRAL Set 15-B AS - ZESTAW (500L, 15KM, 10BAR) + osuszacz + filtr (nowość) (promocja) HAFEN, ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce, www.hafen.pl, e-mail: biuro@hafen.pl, tel/fax: 25 644 08 22 5256815 Kompresor śrubowy JOSVAL - MISTRAL Set 15-B AS - ZESTAW (500L, 15KM, 10BAR) + osuszacz +

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

GSW45Y. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3

GSW45Y. Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 GSW45Y Główne parametry Częstotliwość Hz 50 Napięcie V 400 Współczynnik mocy cos ϕ 0.8 Faza i połączenie 3 Współczynnik mocy Moc maksymalna LTP kva 46.40 Moc maksymalna LTP kw 37.12 Moc znamionowa PRP

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym NEMA-PREMIUM EFFICIENCY

Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym NEMA-PREMIUM EFFICIENCY Rok załoŝenia 1878 ISO 9001 Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym NEMA-PREMIUM EFFICIENCY Three-phase induction motors with squirrel-cage rotor NEMA-PREMIUM EFFICIENCY EDITION 3 FABRYKA MASZYN

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie Eaton Power Quality SA

Nowości w ofercie Eaton Power Quality SA Nowości w ofercie Eaton Power Quality SA Tomasz Wojda Key Account Manager 2007 Eaton Corporation. All rights reserved. Eaton Corporation co to jest? 2007 Eaton Corporation. All rights reserved. Eaton Corporation

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNEUPS. Dbamy o stabilną pracę.

ZASILACZE AWARYJNEUPS. Dbamy o stabilną pracę. AWARYJNE ZASILACZE Uninterruptible Power Supply Dbamy o stabilną pracę ZASILACZE AWARYJNE TECHNOLOGIA Zasilacze awaryjne marki EAST wyposażone zostały w zaawansowane technologie zapewniające niewrażliwość

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by SCANIA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by SCANIA K9 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 502 550 Moc kw 402 440 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV) PSPower.pl PSPower (Basic ; PV) Seria zasilaczy to innowacyjne urządzenia zasilające przeznaczone do wielu aplikacji. Typowe aplikacje to: Zasilanie bezprzerwowe typowa aplikacja UPS; Zasilanie bezprzerwowe

Bardziej szczegółowo

Generatory-Pradotworcze.pl

Generatory-Pradotworcze.pl DELTA UPS Seria DLT CL100D 6-10 kva Zasilacze UPS DELTA serii CL100D są zaprojektowane i zbudowane na podstawie najnowszej bez-transformatorowej technologii prostownika IGBT (tranzystorów bipolarnych z

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNEUPS

ZASILACZE AWARYJNEUPS UPS ZASILACZE AWARYJNEUPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery Dbamy o stabilną pracę www.eastups.pl Zasilacze UPS awaryjne UPS650P-LED / UPS850P-LED Zasilacze awaryjne offline

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

1500RPM - 50Hz/1800RPM 60Hz Bieguny. Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione

1500RPM - 50Hz/1800RPM 60Hz Bieguny. Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione GENERATOR JCB SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEKTRYCZNE CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIE [V] MOC ZNAMIONOWA - PRIME MOC MAKSYMALNA - STAND BY 50 Hz 400/230V 502.1kVA /401.7kW 549.9kVA / 439.9kW 60Hz 380/220V 500kVA/400kW

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Moment. Wspó³czynnik. Sprawnoœæ. mocy [%] [Nm] Torque. Power factor. Efficiency. [Nm] cos N [%]

Moment. Wspó³czynnik. Sprawnoœæ. mocy [%] [Nm] Torque. Power factor. Efficiency. [Nm] cos N [%] K.K. 10/ BEE.. FBYK IIKÓW EEKYCZYCH IIKI IUKCYE EOFZOWE O WZIOIE OI W U 56 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego, praca

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

Agregat prądotwórczy kogeneracyjny AGV 200 zasilany gazem.

Agregat prądotwórczy kogeneracyjny AGV 200 zasilany gazem. Mamy przyjemność przedstawić ofertę techniczną, kogeneracyjnego zespołu prądotwórczego AGV200. Oferta na agregat 200 kwel zabudowany w kontenerze 20-stopowym. Wykorzystano 12- cylindrowy silnik JAMZ (diesel

Bardziej szczegółowo