WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA;"

Transkrypt

1 1. C TH Economics Conference 2010 : central banking after the crisis / Oesterreichische Nationalbank. - Vienna : Österreichische Nationalbank, ,[2] s. : il., wykr. ; 30 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W; BANKI CENTRALNE A KRYZYS FINANSOWY; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; BANKI CENTRALNE - NIEZALEŻNOŚĆ; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; STABILNOŚĆ FINANSOWA; 2. C : 20 years after the collapse of the socialist economy : transformation, economic growth and convergence in Poland and other Central and Eastern European countries / National Bank of Poland. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr., fot. ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM). BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; BANKOWOŚĆ - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; 3. B ADMINISTRACJA wyborcza w obowiązującym prawie polskim : struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje / Andrzej Sokala. - Toruń : Tow.Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. : wykr. ; 24 cm. WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA; 4. B AFTER the crash : designing a depression-free economy / Mason Gaffney; ed. and with an introduction by Clifford W. Cobb. - Malden : Wiley-Blackwell, IX, 217 s., 1 k. tabl. : fot. ; 24 cm. - ( Studies in Economic Reform and Social Justice) KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; CYKL KONIUNKTURALNY - TEORIA; PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; TEORIE EKONOMICZNE A GOSPODARKA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 5. A AGENT, handlarz, prawnik, szpieg : tajemniczy świat korporacyjnego szpiegostwa / Eamon Javers ; przełożyła Agnieszka Andrzejewska. - Kraków : Wydaw.Literackie, cop , [1] s. ; 21 cm. KORPORACJA - STANY ZJEDNOCZONE; KORPORACJA - PRAWO; SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE; PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - STANY ZJEDNOCZONE; PRZESTĘPCZOŚĆ - STANY ZJEDNOCZONE - STUDIA PRZYPADKÓW; SZPIEGOSTWO; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; 1

2 6. A W AKCJONARIUSZ / Ryszard Czerniawski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 21 cm. - ( Meritum. Biblioteka) SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; AKCJONARIUSZE - PRAWO - POLSKA; AKCJONARIUSZE; 7. B W W ANALIZA i ocena kondycji finansowej na przykładzie wybranych spółek : materiały pomocnicze dla słuchaczy studiów podyplomowych / Sylwia Nowicka, Janina Stankiewicz. - Toruń : Tow.Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", , [6] s. : wykr. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - POLSKA; SPÓŁKA - FINANSE - BADANIE; ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; 8. A W ANALIZA kredytu czyli jak ocenić ofertę bankową? / Wojciech Sawicki. - Warszawa : TENOX, s. : il. ; 21 cm. KREDYT BANKOWY - PORADNIK; KREDYT - PORADNIK; KREDYT BANKOWY - STOPA PROCENTOWA; MATEMATYKA FINANSOWA - PORADNIK; ODSETKI; 9. B ANTROPOLOGIA organizacji : metodologia badań terenowych / Monika Kostera. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, , [1] s. ; 24 cm. ORGANIZACJA - ANTROPOLOGIA; ORGANIZACJA - BADANIE; ETNOLOGIA; 10. B APPLIED time series modelling and forecasting / Richard Harris and Robert Sollis. - Hoboken : John Wiley and Sons, cop X, 302 s. : wykr. ; 25 cm. SZEREGI CZASOWE; MODELE EKONOMETRYCZNE; 11. A ARE central banks' projections meaningful? / Jordi Galî. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 21, [7] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16384) BANKI CENTRALNE - PROGNOZOWANIE; INFLACJA - PROGNOZOWANIE; MAKROEKONOMIA - PROGNOZOWANIE; 2

3 12. A ARRESTING banking panics : Fed liquidity provision and the forgotten panic of 1929 / Mark Carlson, Kris James Mitchener, Gary Richardson. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 40 s. : mapy ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16460) BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.) - POLITYKA; KRYZYS GOSPODARCZY R.; BANKI CENTRALNE A KRYZYS FINANSOWY; RYNEK WALUTOWY - INTERWENCJE; 13. B AUDYT strategiczny : szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy / Krzysztof Opolski, Krzysztof Waśniewski, Magdalena Wereda ; pod red. nauk. Krzysztofa Opolskiego. - Warszawa : CeDeWu, s. : rys. ; 23 cm. AUDITING STRATEGICZNY; RYZYKO STRATEGICZNE; RYZYKO OPERACYJNE; 14. B W W AUDYT ubezpieczeniowy : praktyczne metody analizy ryzyka / Dariusz Gołębiowski. - Warszawa : Poltext, s. : wykr., fot. ; 24 cm. - ( Współczesne Ubezpieczenia) UBEZPIECZENIA - RYZYKO; RYZYKO - MODELE; AUDITING UBEZPIECZENIOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 15. B W AUKCJE i przetargi / Paweł Kuśmierczyk. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., , [2] s. : wykr. ; 24 cm. AUKCJE - TEORIA; AUKCJE - MODELE; AUKCJE INTERNETOWE; 16. B W BADANIE małych i średnich jednostek z zastosowaniem Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej / Alina Barcikowska, Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. ; 24 cm. REWIZJA FINANSOWA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE - POLSKA; 17. C BANK lending, banking and financial developments / ed. Killian N. Betrowe. - New York : Nova Science Publishers, cop IX,[1],206 s. : wykr. ; 27 cm. KREDYT BANKOWY - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; BANKOWOŚĆ - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; 3

4 18. B W W BANK na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / pod red. Ewy Miklaszewskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. NARODOWY BANK POLSKI; BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; BANKI A RYNEK FINANSOWY; BANKI - NADZÓR KORPORACYJNY; NADZÓR BANKOWY; NADZÓR FINANSOWY; RYZYKO BANKOWE; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - EFEKTYWNOŚĆ; 19. B THE BANK of England : 1950s to 1979 / Forrest Capie. - Cambridge [i in.] : Cambridge University Press, XXVIII,890,[1] s. ; 24 cm. - ( Studies in Macroeconomic History) BANK OF ENGLAND - HISTORIA; BANKI CENTRALNE - HISTORIA; BANKI CENTRALNE - WIELKA BRYTANIA; BANKOWOŚĆ - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; 20. C THE BANK of Korea : a sixty-year history. - Seoul : Bank of Korea, cop [8],295 s. : il. kolor. ; 26 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). CHŌSEN GINKŌ; BANKI CENTRALNE - KOREA POŁUDNIOWA; BANKOWOŚĆ - KOREA POŁUDNIOWA; 21. B W W BANKI spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego / pod red. Marka Stefańskiego. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, ,[3] s. : rys., wykr. ; 24 cm. BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; BANKOWOŚĆ A KRYZYS FINANSOWY; 22. B W W BANKOWOŚĆ / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ - POLSKA; BANKI - ORGANIZACJA; BANKOWOŚĆ - PODRĘCZNIK; KREDYT BANKOWY - POLSKA; BANKI - FINANSE; BANKI - KAPITAŁ; BANKI - ROZLICZENIA; PAPIERY WARTOŚCIOWE - OBRÓT; BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; 4

5 23. B W BANKOWOŚĆ detaliczna : idee, modele, procesy / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; No. 124) BANKI DETALICZNE; BANKI DETALICZNE - POLSKA; RYZYKO KREDYTOWE; PRODUKTY STRUKTURYZOWANE; BANKI - MARKETING; HIPOTEKA ODWRÓCONA; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA; SURCHARGING; KREDYT MIESZKANIOWY - POLSKA; INFORMATYKA - RYZYKO; ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA; 24. B BEZPIECZEŃSTWO : wymiar współczesny i perspektywy badań / pod red. Mirosława Kwiecińskiego. - Kraków : Krakowskie Tow.Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - ZAGADNIENIA; BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE - ZAGADNIENIA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - POLSKA - KONFERENCJE; 25. B BEZPIECZEŃSTWO informacji i biznesu : zagadnienia wybrane / pod red. Mirosława Kwiecińskiego. - Kraków : Krakowskie Tow.Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, s. : wykr. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZAGADNIENIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - BEZPIECZEŃSTWO; BIZNES - BEZPIECZEŃSTWO; BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE - ZAGADNIENIA; 26. B BEZPIECZEŃSTWO Polski : historia i współczesność / red. Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - HISTORIA - POLSKA R.; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA; BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE - POLSKA; 27. B W W BEZPOŚREDNIE inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Agnieszka Kłysik-Uryszek. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 23 cm. INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA; ŁÓDŹ (POLSKA ; REGION); REGIONY - ROZWÓJ A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA - ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZTWO (1999- ); 5

6 28. B W BIZNES międzynarodowy na progu XXI wieku : kompendium / Krzysztof Osiński. - Szczecin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Wydaw., s. : wykr., fot. ; 25 cm. GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W; BIZNES MIĘDZYNARODOWY - PODRĘCZNIK; WALUTOWY SYSTEM MIĘDZYNARODOWY; KURSY WALUTOWE; RYNEK WALUTOWY MIĘDZYNARODOWY; BILANS PŁATNICZY; KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS GOSPODARCZY; KAPITAŁ MIĘDZYNARODOWY - PRZEPŁYW; 29. B BRAKTEATY : pieniądz średniowiecznych Prus / Borys Paszkiewicz. - Wrocław : Uniw.Wrocławski. Wydaw., s., [18] k. tabl. : fot., mapy ; 25 cm. - ( Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego ; 3) BRAKTEATY (NUMIZMATYKA); MONETY ŚREDNIOWIECZNE; BRAKTEATY (NUMIZMATYKA) - PAŃSTWO KRZYŻACKIE; PIENIĄDZ - PAŃSTWO KRZYŻACKIE; PIENIĄDZ - PRUSY; NUMIZMATYKA - POLSKA; PAŃSTWO KRZYŻACKIE; 30. B W W BUDŻETOWANIE operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie / Wiesław Szczęsny, Jan Śliwa. - Warszawa : C.H.Beck, ,[2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. ( Finanse / Wydawnictwo C.H. Beck. Finanse Przedsiębiorstwa) BUDŻETOWANIE; BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE; BUDŻETOWANIE OPERACYJNE; BUDŻETOWANIE FINANSOWE; 31. B A CALL for judgment : sensible finance for a dynamic economy / Amar Bhidé. - New York : Oxford University Press, X,[2],353 s. ; 24 cm. FINANSE - STANY ZJEDNOCZONE; KAPITALIZM - STANY ZJEDNOCZONE; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - POLITYKA; 32. C CAN Belgian firms cope with the Chinese dragon and Asian tigers? : the export performance of multi-product firms on foreign markets / by Filip Abraham and Jan Van Hove. - Brussels : National Bank of Belgium, [2], 36 s. : wykr. ; 30 cm. ( Working Paper Research / National Bank of Belgium ; No 204) HANDEL MIĘDZYNARODOWY - KONFERENCJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - BELGIA; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - BELGIA; 6

7 33. B THE CAPITAL needs of central banks / ed. by Susan Milton and Peter Sinclair. - London ; New York : Routledge, XX,204 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Routledge International Studies in Money and Banking) BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; BANKI CENTRALNE - KAPITAŁ; BANKI CENTRALNE - ZARZĄDZANIE; BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; 34. B W CENTRA logistyczne w łańcuchach dostaw / Beata Skowron-Grabowska. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : rys. ; 24 cm. CENTRA LOGISTYCZNE; ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW; 35. B CENY transferowe : przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów / Józef Wyciślok. - Warszawa : C.H.Beck, XXXVII, 724 s. : wykr. ; 22 cm. CENY TRANSFEROWE; PODATEK - PRAWO - POLSKA; PODATEK - PRAWO - UNIA EUROPEJSKA; PODATEK - UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - FINANSE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - PODATEK; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - ZARZĄDZANIE; 36. A COACHING : prowadź swoją drużynę ku zwycięstwu / Ken Blanchard, Don Shula ; przekład Magda Witkowska. - Warszawa : MT Biznes, s. ; 22 cm. COACHING - PORADNIK; 37. B COMMUNITY banking strategies : steady growth, safe portfolio management, and lasting client relationships / Vincent Boberski. - Hoboken : Bloomberg Press, XIII,[1],178 s. ; 24 cm. BANKI KOMUNALNE; BANKI - STRATEGIE; BANKI - ZARZĄDZANIE; 38. B.96894/6 COMPENDIUM of accounting in Polish & English : = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. T.6, P-Z / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres]. - Warszawa : Wydaw.Akademickie i Profesjonalne, [2010] , [4], 47 s. : il., fot. ; 25 cm. RACHUNKOWOŚĆ - SŁOWNIK; FINANSE - SŁOWNIK; SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - RACHUNKOWOŚĆ; 7

8 39. A A.4400 A CONTRIBUTION to the theory of the trade cycle / John Richard Hicks. - Oxford : Clarendon Press, VII,201 s. ; 17 cm. CYKL KONIUNKTURALNY; HANDEL; 40. A COPYWRITING internetowy / Maciej Dutko. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, ,[2] s. : il. ; 21 cm. COPYWRITING; COPYWRITING INTERNETOWY; 41. A COUNTERCYCLICAL currency risk premia / Hanno Lustig, Nikolai Roussanov, Adrien Verdelhan. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 55 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16427) KURSY WALUTOWE - MODELE; RYNEK WALUTOWY - MODELE; RYZYKO WALUTOWE; 42. A CZYM (nie) jest coaching : prawdy i mity o coachingu / Monika Zubrzycka-Nowak, Katarzyna Rybczyńska, Sylwia Monostori. - Sopot : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, s. : il. ; 21 cm. COACHING; COACHING - PRACA - METODY; 43. B CZYNNOŚCI decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 25 cm. - ( Biblioteka Sądowa) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - WYROKI SĄDOWE - POLSKA; WYROKI SĄDOWE; CZYNNOŚCI PRAWNE - PRAWO - POLSKA; 44. C DANCING together at arm's lenght? : the interaction of central banks with governments in the G7 / by Cristina Bodea and Stefan Huemer. - Frankfurt a.main : European Central Bank, s. ; 30 cm. - ( Occasional Paper / European Central Bank ; No 120) GROUP OF SEVEN; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE - ZARZĄDZANIE; BANKI CENTRALNE A RZĄD - WSPÓŁPRACA; 8

9 45. A DECODING inside information / Lauren Cohen, Christopher Malloy, Lukasz Pomorski. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 31, [18] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16454) PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK - BADANIE; RYNEK FINANSOWY - EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA; 46. B W W DŁUG Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego / Tomasz Uryszek. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. BUDŻET PAŃSTWA - DEFICYT - FINANSOWANIE; DŁUGI PUBLICZNE - POLSKA; SKARB PAŃSTWA - PRAWO - POLSKA; BUDŻET PAŃSTWA - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA; 47. A DOPASOWANIE człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna / Joanna Czarnota- Bojarska. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, s. ; 21 cm. ORGANIZACJA - PSYCHOLOGIA; TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACYJNA; PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA; 48. B DROGA do bogactwa : rozpocznij podróż... do spełnienia przedsiębiorczych ambicji / Brian Tracy ; przekład Konrad Pawłowski. - Warszawa : MT Biznes, s. ; 24 cm. BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - PORADNIK; SUKCES; 49. B DROGA innowacji / Sławomir Lachowski. - Warszawa : Studio Emka, , [1] s., [12] s. tabl. : il. kolor., rys. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ - POLSKA; BANKI - POLSKA; MBANK; BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - POLSKA; FINANSE - INNOWACJE; 50. B DYSTRYBUCJA i logistyka na rynku towarowym / Tadeusz Wojciechowski. - Sochaczew : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, s. : il., rys. ; 24 cm. DYSTRYBUCJA; LOGISTYKA; TOWARY - RYNEK; ZARZĄDZANIE ZAPASAMI; GOSPODARKA MAGAZYNOWA; ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO-MARKETINGOWE; 9

10 51. A DZIAŁALNOŚĆ gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku / Paweł Borszowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Monografie / Wolters Kluwer Polska) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PRAWO - POLSKA; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PODATEK - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA; 52. A E-SKLEP : biznes na kryzys / Joanna Rozmiarek. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop , [1] s. : fot. ; 20 cm. QXL POLAND; GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; HANDEL ELEKTRONICZNY - PRAWO - POLSKA; 53. B ECONOMIC lives : how culture shapes the economy / Viviana A. Zelizer. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop XIII,[3],478 s. ; 24 cm. SOCJOLOGIA EKONOMII; WARTOŚCI SPOŁECZNE; 54. B ECONOMICS and diversity : issues and prospects / ed. by Hiroyuki Hino. - Kobe, Japan : Kobe University. Research Institute for Economics & Business Administration, cop IV, 132 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Kobe Economic & Business Research Series ; No.18, 2010) GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; GOSPODARKA ŚWIATOWA A KRYZYS FINANSOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO A KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; RYNEK FINANSOWY A GLOBALIZACJA; 55. A ECONOMY and state : a sociological perspective / Nina Bandelj and Elizabeth Sowers. - Cambridge : POLITY, X,245 s. : mapy, wykr. ; 21 cm. - ( Economy and Society Series (Cambridge, England)) SOCJOLOGIA EKONOMII; EKONOMIA - ASPEKT POLITYCZNY; SOCJOLOGIA POLITYKI; PAŃSTWO A GOSPODARKA; ROLA PAŃSTWA; 10

11 56. A W EFEKTYWNE zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego / Marzenna Poniatowicz, Joanna M Salachna, Dorota Perło. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[2] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - ( Monografie / Wolters Kluwer Polska) FINANSE LOKALNE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZADŁUŻENIE - ZARZĄDZANIE; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZADŁUŻENIE - POLSKA; 57. C THE EFFECTS of internationalisation on domestic labour demand by skills : firm-level evidence for Belgium / by Ludo Cuyvers, Emmanuel Dhyne and Reth Soeng. - Brussels : National Bank of Belgium, ]2], 20 s. ; 30 cm. - ( Working Paper Research / National Bank of Belgium ; No 206) RYNEK PRACY - BELGIA; INTERNACJONALIZACJA; KADRY WYSOKO KWALIFIKOWANE - MIGRACJE - ASPEKT EKONOMICZNY; 58. B W EKONOMETRIA : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Tadeusz Kufel. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, cop ,[1] s. : il. ; 24 cm. EKONOMETRIA - PODRĘCZNIK; GRETL (OPROGRAMOWANIE EKONOMETRYCZNE) - PODRĘCZNIK; 59. B W W EKONOMETRIA / Jerzy Mycielski. - Warszawa : Uniw.Warszawski. Wydz.Nauk Ekonomicznych, s. : wykr. ; 24 cm. EKONOMETRIA - PODRĘCZNIK; 60. A EKONOMIA dla prawników / red. Jakub Kabza, Bogusław Przywora ; Jakub Kabza [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. - ( Testy Dla Studentów) EKONOMIA - PODRĘCZNIK; EKONOMIA - EGZAMINY, PYTANIA; 61. B W EKONOMIA przedsiębiorstw : poradnik dla niefinansistów / Danuta Młodzikowska, Pål Carlsson. - Gdańsk : BL Info Polska, s. : wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - EKONOMIKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA; 11

12 62. B W EKONOMIA rozwoju / pod red. Bogusława Fiedora i Karola Kociszewskiego ; aut. Agnieszka Becla [i in.]. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., ,[2] s. : wykr. ; 24 cm. EKONOMIA ROZWOJU - PODRĘCZNIK; WZROST GOSPODARCZY - TEORIA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - TEORIA; ROZWÓJ GOSPODARCZY; 63. B EKONOMIA w ochronie zdrowia / Stephen Morris, Nancy Devlin, David Parkin ; przełożyli Ewelina Nojszewska, Mariusz Próchniak, Piotr Ciżkowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. ZDROWIE - OCHRONA - ZARZĄDZANIE; ZDROWIE - ASPEKT EKONOMICZNY; ZDROWIE - OCHRONA - EKONOMIKA; ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - ANALIZA EKONOMICZNA; ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZARZĄDZANIE; 64. B EKONOMICZNE i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów / Adam Sadowski. - Łódź : Uniw.Łódzki. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego) LOGISTYKA ZWROTNA; ODPADY - GOSPODARKA; 65. B EKONOMIKA i zarządzanie w ochronie zdrowia : wybrane aspekty : monografia = Economics and management in health care system : chosen aspects / pod red. nauk. Magdaleny Syrkiewicz-Świtały i Romualda N. Hanisza ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. : wykr. ; 24 cm. ZDROWIE - OCHRONA - EKONOMIKA; ZDROWIE - OCHRONA - ORGANIZACJA; ZDROWIE - OCHRONA - ZAGADNIENIA; ZDROWIE - OCHRONA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 66. B ENCYKLOPEDIA prawa administracyjnego / pod red. Michała Domagały, Anny Haładyj, Stanisława Wrzoska. - Warszawa : C.H.Beck, XXXIX, 322 s. ; 25 cm. PRAWO ADMINISTRACYJNE - ENCYKLOPEDIA; ENCYKLOPEDIA; 12

13 67. A ENERGETYKA i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym / pod red. Maksymiliana Cherki [i in.] ; autorzy: Patrycja Antoniak [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 22 cm. - ( Monografie / Wolters Kluwer Polska) ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA A ENERGETYKA; ENERGETYKA - INWESTYCJE; ENERGETYKA - PRAWO - POLSKA; PROCES INWESTYCYJNY; 68. A ESTIMATING the market-perceived monetary policy rule / James D. Hamilton, Seth Pruitt, Scott Borger. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 35 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16412) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; MAKROEKONOMIA - PROGNOZOWANIE; 69. A ESTIMATION and evaluation of conditional asset pricing models : internet appendix for estimation and evaluation of conditional asset pricing models / Stefan Nagel, Kenneth J. Singleton. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 61, 17 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16457) WYCENA AKTYWÓW - MODELE; 70. C EU economic policy at the dawn of the century / ed. Patrick M. Crowley. - New York : Nova Science Publishers, cop X, 145 s. : wykr. ; 26 cm. UNIA EUROPEJSKA - GOSPODARKA - ZAGADNIENIA; UNIA EUROPEJSKA - BUDŻET; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - POLITYKA INFORMACYJNA; EURO-STREFA - GOSPODARKA - POLITYKA; 71. A EU payments integration : the tale of SEPA, PSD and other milestones along the road / Ruth Wandhöfer. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XVIII,288 s. ; 22 cm. ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) FINANSE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ROZLICZENIA - SYSTEM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ROZLICZENIA - SYSTEM - UNIA EUROPEJSKA; JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO; ROZLICZENIA - PRAWO; 13

14 72. C EUROPE at the crossroads / ed. Basil R. Jones. - New York : Nova Science Publishers, cop X,232 s. : wykr. ; 26 cm. INTEGRACJA GOSPODARCZA - EUROPA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; 73. B A EUROPEAN Central Bank? : perspectives on monetary unification after ten years of the EMS / ed. by Marcello de Cecco and Alberto Giovannini. - Cambridge [i in.] : Cambridge University Press, [2010]. - XVII, 371 s. : wykr. ; 23 cm. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; EUROSYSTEM; 74. B THE EUROPEAN Central Bank at ten / Jakob de Haan, Helge Berger (eds.). - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop XI, 193 s. : wykr. ; 25 cm. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - POLITYKA; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PIENIĄDZ - POLITYKA; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - POLITYKA INFORMACYJNA; NADZÓR FINANSOWY - UNIA EUROPEJSKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - STREFA EURO; INFLACJA - PROGNOZOWANIE - STREFA EURO; 75. C.64613/1 EUROPEAN economic governance and policies. Vol.1, Commentary on key historical and institutional documents / Kenneth Dyson and Lucia Quaglia. - Oxford : Oxford University Press, XVII,[1],873 s. ; 25 cm. UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - HISTORIA; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - HISTORIA - ŹRÓDŁA; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - HISTORIA; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - HISTORIA - ŹRÓDŁA; INTEGRACJA GOSPODARCZA - HISTORIA - EUROPA; INTEGRACJA GOSPODARCZA - HISTORIA - EUROPA - ŹRÓDŁA; 76. C EUROPEAN Union, Poland and Russia in the multipolar world / Juliusz Kotyński. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, ,[1] s. : wykr. ; 29 cm. - ( Discussion Papers / Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research ; No 100) KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ A GOSPODARKA ŚWIATOWA; POLSKA A GOSPODARKA ŚWIATOWA; POLSKA - GOSPODARKA - OD 2004 R; ROSJA - GOSPODARKA - OD 1991 R; 14

15 77. B THE EVOLUTION of technical analysis : financial prediction from Babylonian tablets to Bloomberg terminals / Andrew W. Lo and Jasmina Hasanhodzic. - Hoboken : Bloomberg Press ; Chichester : John Wiley and Sons, XII,212 s. : il. ; 24 cm. ANALIZA TECHNICZNA (FINANSE) - HISTORIA; 78. A EWOLUCJA państwa jako politycznej instytucji społecznej / Walentin Lubaszyc ; tł. [z ros.] Danuta Przepiórkowska ; red. nauk. Adam Bosiacki ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : LIBER, [2],279 s. ; 21 cm. PAŃSTWO; PAŃSTWO - TEORIA; GLOBALIZACJA A ROLA PAŃSTWA; 79. A EWOLUCJA terroryzmu : sprawcy, metody, finanse / Maria Tomczak. - Poznań : Instytut Zachodni, ( Prace Instytutu Zachodniego ; nr 86) TERRORYZM; TERRORYZM - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; TERRORYZM - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A TERRORYZM; TERRORYZM - STUDIA PRZYPADKÓW; 80. A FINANCIAL sector regulation and reforms in emerging markets : an overview / Eswar S. Prasad. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 31 s. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16428) RYNEK FINANSOWY - EMERGING MARKETS; PRAWO FINANSOWE - EMERGING MARKETS; RYNEK FINANSOWY A KRYZYS FINANSOWY; 81. B W W FINANSE : zarys wykładu / Wiesław Szczęsny. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. FINANSE - PODRĘCZNIK; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; 82. C W FINANSE przedsiębiorstwa : (skrypt) / Mirosław Bojańczyk. - Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, s. : rys. ; 30 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; 15

16 83. B FINANSE publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego / red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawierucha. - Białystok ; Lwów : Temida 2, s. ; 25 cm. FINANSE PUBLICZNE - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; PRAWO FINANSOWE - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 84. B W FINANSE samorządu terytorialnego / pod red. nauk. Doroty A. Hałaburdy. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Wydaw., s. : rys. ; 23 cm. FINANSE LOKALNE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; FINANSE LOKALNE - KONTROLA; 85. B W FINANSE Unii Europejskiej : aspekty instytucjonalne i prawne / Artur Nowak-Far. - Warszawa : Instytut Wydaw.EuroPrawo, XIV,138 s. ; 24 cm. - ( System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik ; T.7) UNIA EUROPEJSKA - FINANSE; UNIA EUROPEJSKA - BUDŻET; EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY; PRAWO FINANSOWE - UNIA EUROPEJSKA; EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY; 86. B FINE art and high finance : expert advice on the economics of ownership / ed. by Clare McAndrew. - New York : Bloomberg Press, XVIII,317 s. : wykr. ; 24 cm. SZTUKA - INWESTYCJE; INWESTYCJE ALTERNATYWNE; 87. A FIRST steps in legal English : business law : słownictwo i praktyczne wskazówki / Ewa Myrczek. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, s. ; 19 cm. - ( First Steps in...) ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - PRAWO; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - BIZNES I EKONOMIA; 16

17 88. B FIVE years of an enlarged EU : a positive sum game / Filip Keereman, Istvan Szekely (eds). - Berlin ; Heidelberg : Springer, XXIX,[1],256 s. : wykr. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA; INTEGRACJA GOSPODARCZA - EUROPA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - STOSUNKI ZAGRANICZNE; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - POLITYKA I RZĄDY; 89. B FORMY odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich / pod red. Sabiny Grabowskiej i Radosława Grabowskiego. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, s. ; 23 cm. PRAWO PAŃSTWOWE - EUROPA - OD 1989 R.; ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA - EUROPA; 90. A FRIENDS in high places / Lauren Cohen, Christopher Malloy. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 32, [17] s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16437) LOBBING - STANY ZJEDNOCZONE; KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA; LOBBING - STUDIA PRZYPADKÓW; 91. A FROM the great moderation to the global crisis : exchange market pressure in the 2000s / Joshua Aizenman, Jaewoo Lee, Vladyslav Sushko. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 37 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16447) RYNEK WALUTOWY A KRYZYS FINANSOWY; RYNEK WALUTOWY - BADANIE; 92. B FUNDUSZE unijne od podstaw ( ) : przewodnik metodyczny / Marek Szuszman. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, ,[2] s. ; 25 cm. PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; 17

18 93. A THE GLOBAL crash : towards a new global financial regime? / ed. by Leila Simona Talani. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, X, 198 s. : wykr. ; 23 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W; BANKOWOŚĆ A KRYZYS FINANSOWY; BANKOWOŚĆ - KRYZYS; RYNEK WALUTOWY A KRYZYS FINANSOWY; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; 94. C THE GLOBAL downturn and its impact on euro area exports and competitiveness / by Filippo di Mauro, Katrin Forster and Ana Lima. - Frankfurt a.main : European Central Bank, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Occasional Paper / European Central Bank ; No 119) EURO-STREFA A GOSPODARKA ŚWIATOWA; EURO-STREFA - GOSPODARKA; EURO-STREFA - GOSPODARKA - KONKURENCYJNOŚĆ; HANDEL - STREFA EURO; HANDEL ZAGRANICZNY - STREFA EURO; 95. C GLOBAL economic prospects : crisis, finance, and growth / World Bank. - Washington : World Bank, XV, 164 s. : wykr. ; 27 cm. PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - 21 W.; HISTORIA GOSPODARCZA - 20 W; WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA MIĘDZYNARODOWA; KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ - GOSPODARKA; 96. B GLOBAL financial integration thirty years on : from reform to crisis / ed. by Geoffrey R. D. Underhill, Jasper Blom, Daniel Mügge. - Cambridge : Cambridge University Press, XX, 354 s. : wykr. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - ZAGADNIENIA; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; FINANSE A GLOBALIZACJA; KRYZYS FINANSOWY; 97. B W GLOBALIZACJA, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. - Warszawa : Poltext, cop s. : wykr. ; 24 cm. - ( Biblioteka TIGER-a) UNIA EUROPEJSKA - GOSPODARKA - POLITYKA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; PIENIĄDZ - POLITYKA - STREFA EURO; PIENIĄDZ - POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; GOSPODARKA ŚWIATOWA A KRYZYS FINANSOWY; POLSKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; POLSKA - GOSPODARKA - POLITYKA - OD 2004 R; POLSKA A UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; 18

19 98. B GOTOWOŚĆ systemu bezpieczeństwa narodowego / Jan Wojnarowski ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydaw., s. : wykr. ; 25 cm. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA; 99. A HEL kariery : inspirująca mądrość szybko awansujących ludzi : jak zapanować nad sobą, szefem i otoczeniem w pracy / David Thompson ; przekład Grzegorz Łuczkiewicz. - Warszawa : MT Biznes, s. : il. ; 22 cm. KARIERA - PORADNIK; PRACA - PSYCHOLOGIA; PRACA - PORADNIK; 100. B HISTORIA, polityka, dyplomacja : studia z nauk społecznych i humanistycznych : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Macieja Mroza i Elżbiety Stadtmüller. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, cop s., 1 k.tabl.kolor. : fot. kolor. ; 23 cm. WOLAŃSKI, MARIAN STANISŁAW (1939- ; POLITOLOG) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; NAUKI POLITYCZNE - ZAGADNIENIA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; NAUKI POLITYCZNE - HISTORIA - ZAGADNIENIA; 101. B HISTORIA społeczna Europy XIX i XX wieku / Andrzej Skrzypek. - Poznań : Wydaw.Poznańskie, s. : mapy ; 24 cm. SPOŁECZEŃSTWO - HISTORIA - EUROPA; EUROPA - HISTORIA SPOŁECZNA - XIX-XX W.; 102. A HOW does the U.S. government finance fiscal shocks? / Antje Berndt, Hanno Lustig, Sevin Yeltekin. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 50 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16458) POLITYKA FISKALNA - STANY ZJEDNOCZONE; POLITYKA FISKALNA - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; 19

20 103. A IDEALNA równowaga : jak znaleźć czas i sposób na pełnię życia / Paul Wilson ; przekład Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna. - Warszawa : Laurum ; MT Biznes, cop s. : il. ; 22 cm. - ( Zrozumieć Siebie) PSYCHOLOGIA - PORADNIK; ŻYCIE - PORADNIK; SPOKÓJ WEWNĘTRZNY; 104. B IDENTITY economics : how our identities shape our work, wages, and well-being / George A. Akerloff and Rachel E. Kranton. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, VI,185 s. ; 24 cm. EKONOMIA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; TOŻSAMOŚĆ (PSYCHOLOGIA); SOCJOLOGIA EKONOMII; 105. C IMMIGRATION, offshoring and American jobs / by Gianmarco I. P. Ottaviano, Giovanni Peri and Greg C. Wright. - Brussels : National Bank of Belgium, [2], 48 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper Research / National Bank of Belgium ; No 205) IMIGRANCI - RYNEK PRACY - STANY ZJEDNOCZONE; RYNEK PRACY - STANY ZJEDNOCZONE; OFFSHORING; 106. A IMMUNITET państwa w postępowaniu cywilnym / Paweł Grzegorczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 22 cm. - ( Monografie / Wolters Kluwer Polska) IMMUNITETY PAŃSTW OBCYCH; PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE; 107. C INCOME and price elasticities of Croatian trade : a panel data approach / Vida Bobić. - Zagreb : Croatian National Bank, ,[4] s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers / Croatian National Bank ; W-25) HANDEL ZAGRANICZNY - CHORWACJA; HANDEL ZAGRANICZNY - MODELE; 108. A INDEX investment and financialization of commodities / Ke Tang, Wei Xiong. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 50 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 16385) RYNEK FINANSOWY - MODELE; TOWARY - RYNEK MIĘDZYNARODOWY; 20

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA;

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 1. B.108045 12 dyscyplin doskonałego przywództwa : w jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty / Brian Tracy, Peter Chee. - Warszawa : MT Biznes, 2014. - 215 s. ; 24 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA; 1. A.71770 III filar twojej emerytury : przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość / Maciej Rogala. - Warszawa : Edinem, 2012. - 201 s. : wykr. ; 22 cm. EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; 2. B.101954 1989

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 1. A.71478 ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXI, 215 s. ; 21 cm.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK;

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK; 1. B.109179 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się : zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem : fortuna w pigułce 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdon ; [tł. Jakub Góralczyk]. - Gliwice

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY; 1. B.109554 66 najczęstszych błędów wycen nieruchomości : rozwiązania praktyczne / Bogusław Wieczorek. - Łódź : Real Estate Management, 2014. - 109 s. ; 24 cm. NIERUCHOMOŚCI - WYCENA; 2. B.109695 ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo