MATEMATYKA FINANSOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATEMATYKA FINANSOWA"

Transkrypt

1 Matematyka Finansowa, Andrzej Spakowski MATEMATYKA FINANSOWA matematyka finansów i ubezpieczeń. Trajektoria (realizacja) procesu stochastycznego Wspó lczesna, szeroko rozumiana MF opisuje i bada losowy charakter rynków finansowych i ubezpieczeniowych. Co obejmuje MF? Jak jest jej struktura?

2 Matematyka Finansowa, Struktura MF Analiza matemat. MATEMATYKA FINANSOWA Rach. prawdop. Procesy stochast. Analiza matemat. Algebra liniowa Topologia Anal. funkcj.,..., Statystyka mat. Rach.prawd. Anal.matemat.. rachunek procentowy Symulacje komputerowe Monte Carlo Teoria ryzyka Matematyka ubezpieczeñ portfele inwestycyjne Matematyka finansowa stochastyczna Szeregi czasowe Ubezpiecz. na ycie Ubezpiecz. maj¹tkowe Rynki finansowe In ynieria finansowa

3 Matematyka Finansowa, Jaka matematyka dla finansów i ubezpieczeń? Niezbe dne narze dzia: zmienne losowe oraz procesy stochastyczne. Proces stochastyczny - rodzina zmiennych losowych X t, t T. inaczej: funkcja, której wartościami sa zmienne losowe, X(t) = X t (ω) cena akcji w chwili t 0, ω Ω. Trajektoria (realizacja) procesu stochastycznego Trajektoria procesu stochastycznego.

4 Matematyka Finansowa, Dlaczego i kiedy powsta la MF? letni światowy krach systemów finansowych opartych na wymienialności pienia dza na z loto Konferencja w Bretton Woods (USA) - parytety 1973 Koniec parytetów - zmienne kursy walutowe. Ryzyko finansowe staje sie mocno losowe. Losowy charakter cen na gie ldach. Potrzeba redukcji ryzyka wywo luje popyt na nowe produkty finansowe (instrumenty finansowe) oraz nowe narze dzia matematyczne (ca lka stochastyczna, stochastyczne r.r.): b a X(t,ω) db(t,ω), ds(t) = µs(t)dt + σs(t)db(t).

5 Matematyka Finansowa, Dlaczego i kiedy powsta la MU? Świat starożytny, średniowiecze: idea wspólnego ponoszenia ryzyka, karawany kupieckie, wyprawy morskie, renty dożywotnie (klasztory) Genua, pierwsze ubezpieczenia morskie Londyn, pierwsze (Insurance Office) Halley: Breslau Mortality Tables, pocza tek matematyki aktuarialnej (rachunek prawdop.) San Francisco earthquake, rozwój mat.teorii ryzyka Światowy kryzys systemów finansowych, wzrost zapotrzebowania na rozmaite ubezpieczenia: biznesowe, maja tkowe, komunikacyjne, zdrowotne, etc., nowe metody matematyczne.

6 Matematyka Finansowa, Rozwój narze dzi matematycznych (1) XVII gry hazardowe, statystyki urodzeń i zgonów, pocza tki rachunku prawdopodobieństwa, Fermat, Pascal, Bernoulli. 1733, 1809 Abraham de Moivre, Carl Gauss odkrywaja i stosuja rozk lad normalny N(µ,σ 2 ) o ge stości f(x) = 1 σ 2π e (x µ) 2 /(2σ 2 ) krzywa Gaussa. 1999

7 Matematyka Finansowa, Rozwój narze dzi matematycznych (2) 1827 Robert Brown opisuje b la dzenie losowe cza steczek w p lynie (ruchy Browna).

8 Matematyka Finansowa, Rozwój narze dzi matematycznych (3) 1900 Louis Bachelier: ruchy Browna modeluja ceny akcji na gie ldzie paryskiej, S(t) = S(0) + σb(t), B(t) N(S(0),σ 2 t) Norbert Wiener: ścis ly opis ruchu Browna, ca lka stochastyczna b f(t) db(t,ω). a Louis Bachelier Norbert Wiener

9 Matematyka Finansowa, Rozwój narze dzi matematycznych (4) 1944 Kiyosi Itô: wspó lczesna ca lka stochastyczna. b a X(t, ω) db(t, ω) k(n) =lim n i=1 X n (t in,ω)(b(t in,ω) B(t (i 1)n,ω)).

10 Matematyka Finansowa, Rozwój narze dzi matematycznych (5) Rynki finansowe opisuja stochastyczne r.r. ds(t) = µs(t)dt + σs(t)db(t), ściślej, stochastyczne równania ca lkowe: S(t + h) S(t) = t+h t µs(t)dt + t+h t σs(t) db(t). Fischer Black i Myron Scholes podaja (1973) efektywne rozwia zanie s.r.r. i wzór na cene opcji europejskiej.

11 Matematyka Finansowa, Wzór za 1 mln $. Sprawiedliwa cene opcji określa wzór: gdzie c = S(0) N(d) e rt K N(d σ T), d = 1 σ T N(d) = d (ln S(0)erT K + σ2 T 2 ), 1 2π e x2 /2 dx = P(X < d). r stopa procentowa, T okres rozliczenia, K cena rozliczenia, σ wspó lczynnik zmienności cen akcji, N dystrybuanta rozk ladu normalnego N(0,1).

12 Matematyka Finansowa, Lata Robert Merton i inni: rozwój metod MF Nagroda Nobla za stochastyczne metody wyceny, - Robert Merton i Myron Sholes (1 mln $) Myron Scholes Fischer Black Robert Merton (Fischer Black, 1995).

13 Matematyka Finansowa, Wspó lczesna MF i MU tworzy narzedzia matematyczne dla rzeczywistych rynków finansowych i rynków ubezpieczeniowych: narze dzia elementarne jak i bardzo zaawansowane Różne dzia ly matematyki: rachunek prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne, analiza matematyczna, równania różniczkowe, algebra liniowa, programowanie matematyczne, topologia, analiza funkcjonalna, itd. Inżynieria finansowa, konstruowanie i wycena instrumentów (produktów) finansowych i ubezpieczeniowych.

14 Matematyka Finansowa, Europejska opcja kupna (1). to prawo (ale nie obowia zek) do zakupu akcji po ustalonej cenie w ustalonym terminie. Przyk lad symulacji dla opcji europejskiej. Cena pakietu akcji = z l Cena rozliczenia opcji = 990 z l Cena opcji 10-dniowej = 20 z l Kto zdecyduje sie na zakup takiej opcji?

15 Matematyka Finansowa, Europejska opcja kupna (2). Problem. Jaka jest sprawiedliwa cena opcji europejskiej? Rozwia zanie teoretyczne: sprawiedliwa cene jest wartość oczekiwana zysku. Rozwia zanie dok ladne: wzór Blacka-Scholesa (1973). Rozwia zania przybliżone: proste algorytmy (drzewko dwumianowe), specjalne kalkulatory finansowe, symulacje komputerowe Monte Carlo.

16 Matematyka Finansowa, Symulacja Monte Carlo. Klasyczna metoda Monte Carlo oparta jest na twierdzeniu rachunku prawdopodobieństwa (Prawo Wielkich Liczb): X 1 + X X n E(X) z prawdop.1. n Przyk lad. Wyznaczyć sprawiedliwa cene 10-dniowej opcji (azjatyckiej) na pakiet akcji: cena pocza tkowa z l, cena rozliczenia = średnia arytmetyczna cen z 10 dni. Przyk lad symulacji Monte Carlo:

17 Matematyka Finansowa, Modele ubezpieczeń na życie (1). T x zmienna losowa, czas dalszego życia x-latka. Sk ladke ubezpieczenia określa wzór: E(b(T x )v T x ) = b(t) t p x µ [x]+t dt. 0 gdzie: b(t) wartość ubezpieczenia wyp lacana w chwili t, b(t) = 1 ubezpieczenie dożywotnie, b(t) = I(t n) ubezpieczenie terminowe na n lat, v = 1/(1 + i) = e δ czynnik dyskontuja cy, tp x = P(T x > t), µ [x]+t nate żenie śmiertelności. Ryzyko sk ladki określa wariancja: Var(b(T x )v T x ).

18 Matematyka Finansowa, Modele ubezpieczeń na życie (2). Czy sk ladka E(b(T x )v T x ) gwarantuje wyp lacalność? Tak, ale tylko z prawdop. 1/2. Bardzo duże ryzyko niewyp lacalności. Jak zagwarantować wyp lacalność z prawdop. 0,95? Problem sprowadza sie do postaci: min{h > 0 : P( n k=1 Z k h) 0,95}, gdzie: h kwota gwarantuja ca wyp laty Z 1,...,Z n. Dok ladne wyznaczenie minimum jest bardzo trudne. Stosuje sie metody przybliżone: Centralne Tw. Graniczne.

19 Matematyka Finansowa, Literatura polska A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa J.Jakubowski, R.Sztencel, Wste p do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka finansowa, WNT, Warszawa B. B laszczyszyn, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa.

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 AGNIESZKA MAJEWSKA Uniwersytet Szczeci ski ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI WST P Opcje

Bardziej szczegółowo

Model Blacka-Scholesa

Model Blacka-Scholesa Model Blacka-Scholesa Średnie giełdowe odzwierciedlaja wszystko za wyjatkiem działań Pana Boga I zasada Dow 1 Rafał Ciesielski 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Warszawski Streszczenie W pracy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Letnia Matematyki Finansowej 2012 STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

Szkoła Letnia Matematyki Finansowej 2012 STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ Szkoła Letnia Matematyki Finansowej 2012 STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ dr Margareta Wiciak Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska If I Knew How to Make Money Matematyka finansowa stanowi

Bardziej szczegółowo

Koherentne miary ryzyka

Koherentne miary ryzyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Matematyki Koherentne miary ryzyka Autor: Piotr Uniejewski Promotor: dr Rafał Weron Wrocław, 2004 2 Spis treści Wstęp 5 1 Miary

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006 SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa

Inżynieria Finansowa Matematyka stosowana Inżynieria Finansowa Włodzimierz Waluś w.walus@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład przedstawia podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

Projekt dyplomowy in»ynierski

Projekt dyplomowy in»ynierski Katedra/Zakªad: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalno± : Matematyka nansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imi i nazwisko: Alicja Czerwi«ska Numer albumu: 120132 Projekt

Bardziej szczegółowo

Teoretyczna i rzeczywista wartość walutowych instrumentów pochodnych rynek polski

Teoretyczna i rzeczywista wartość walutowych instrumentów pochodnych rynek polski Krzyszto Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Teoretyczna i rzeczywista wartość walutowych instrumentów pochodnych rynek polski 1. Wprowadzenie W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Table of Contents: 8. Podsumowanie 11 9. References 11. 7.1 Black-Sholes Model 7 7.2 Metoda Monte-Carlo 8 7.3 Model EWMA 10 7.

Table of Contents: 8. Podsumowanie 11 9. References 11. 7.1 Black-Sholes Model 7 7.2 Metoda Monte-Carlo 8 7.3 Model EWMA 10 7. Computational Finance Michał Wojdyła, Wróbel Dariusz http://student.agh.edu.pl/~dwrobel/mownit/comp_finance.pdf http://wmichal9.interia.pl/comp_finance.pdf Table of Contents: 1. Wstęp 3 2. Rozwój rynków

Bardziej szczegółowo

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne Matematyka finansowa - 8 Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji

Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji Wprowadzenie Standardowe modele wyceny opcji zakładają,

Bardziej szczegółowo

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne? Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PŁASZCZYZNY UŚMIECHU ZMIENNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM

KONSTRUKCJA PŁASZCZYZNY UŚMIECHU ZMIENNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM Piotr Zasępa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie KONSTRUKCJA PŁASZCZYZNY UŚMIECHU ZMIENNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM Wprowadzenie Rynek walutowy (foreign exchange) jest największym rynkiem opcji na świecie.

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -212/213 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH DERYWATYWY HEDGING Literatura uzupełniająca W.Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, 2003 A.McDougall, Swapy, Dom Wyd.ABC, Kraków 2001 F.Taylor, Rynki i opcje walutowe, Dom Wyd.ABC,

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Wychowanie fizyczne... 2 2. Język obcy... 2 3. Technologia informacyjna... 3 4. Przedmiot humanistyczny 1... 4 5. Przedmiot humanistyczny 2... 6

Bardziej szczegółowo

Gie da Energii Strategie Zarz dzania Ryzykiem Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzent: Jacek Malko S owo wst pne: Marek Zerka Projekt

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 5. Wycena opcji modele dyskretne Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Nr 75 Politechniki Wrocławskiej Nr 75 Studia i Materiały Nr 7 2004 Wojciech BIJAK * Maja MANDELA ** Łukasz DELONG *** ss. 5 30 ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Ryzyko na rynkach finansowych

Ryzyko na rynkach finansowych Ryzyko na rynkach finansowych dr Tomasz Chmielewski Szkoła Główna Handlowa Katedra Polityki Pieniężnej Semestr letni 2011/2012 Wstęp Plan wykładu Wprowadzenie do pomiaru ryzyka rynkowego Rozkłady stóp

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Modele uwzgle dniaja ce niepewność zapotrzebowania i dostaw towarów i us lug W lodzimierz Ogryczak Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Październik, 2012 Raport

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Martyngały a rynki finansowe

Martyngały a rynki finansowe Jest to zapis odczytu wygłoszonego na XXXIII Szkole Matematyki Poglądowej Metody klasyczne i współczesne, sierpień 2004. Martyngały a rynki finansowe Jacek JAKUBOWSKI, Warszawa 1. Okazuje się, że teoria

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Zenon Marciniak Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Warszawa 013 SPIS

Bardziej szczegółowo