Trendy na rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy na rynku pracy"

Transkrypt

1 Trendy na rynku pracy Dokąd zmierza polski HR? Małgorzata Wnęk Kolaska Deloitte 2 lipca 2009 roku

2 Najważniejsze problemy rynku pracy po 2008r.

3 Trendy na polskim rynku pracy nadal aktualne Nowe formy pracy i organizacji Oczekiwanie nowych rozwiązań, dopasowanych do potrzeb pracowników, ułatwiających zachowanie równowagi między życiem prywatnym a pracą (m.in. elastyczny czas pracy, telepraca) Konieczność dopasowania regulacji wewnętrznych oraz usług świadczonych przez Działy HR do tych form pracy Nadejście Generacji Y Pracownicy urodzeni w latach 80-ych w znacznym stopniu koncentrują się na sobie, na życiu prywatnym i przejawiają niechęć w stosunku do sztywnych ram organizacji pracy Większa skłonność młodych do startu we własnym biznesie oraz mniejsza lojalność wobec pracodawcy Starzejąca się kadra oraz niż demograficzny Po roku 2010 na rynek pracy wejdą pokolenia z niżu demograficznego (od 1984r. liczba urodzeń w Polsce zaczęła maleć) Według prognoz GUS w roku 2030 na rynku pracy będzie o 27% mniej osób w wieku lat niż obecnie Organizacje staną przed koniecznością zapewnienia następców dla osób, które sukcesywnie będą odchodziły na emeryturę TRENDY HR Rewolucja na rynku pracy Stały odpływ kadr za granicę Brak młodych osób z niezbędnymi kompetencjami specjalistycznymi Trwająca walka o talenty Presja na wzrost wynagrodzeń oraz wzrost wskaźników fluktuacji pracowników Dane dotyczące obecnego rynku pracy wpisują się w dane demograficzne

4 Stan rozwoju poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi rola HR w organizacjach Ambicją polskich działów personalnych jest rola partnera strategicznego Posiadanie lub wdrażanie narzędzi IT do zarządzania procesami kadrowymi idzie w parze z postrzeganiem roli HR jako partnera strategicznego Również osiadanie wdrożonych zaawansowanych narzędzi polityki personalnej idzie Obecna i pożądana rola HR w parze z rolą partnera 100% strategicznego dla HR W 2008 roku firmy, w których działy HR określiły swoją pozycję jako partner strategiczny deklarowały mniejsze problemy z utrzymaniem i przyciągnięciem kluczowych pracowników do organizacji, mniejsze problemy ze wzrastającą rotacją pracowników i koniecznością podniesienia wynagrodzeń znacznie powyżej poziom inflacji 80% 60% 40% 20% 0% 30% 85% Partner strategiczny 54% 13% Usługodawca (wsparcie dla biznesu) 15% Adm inistrator Rola obecna Rola pożądana 1% 1% 1% Inne W 2009r. firmy przewidują, że na skutek kryzysu w większym stopniu zredukują zatrudnienie oraz obniżą nakłady na działania rekrutacyjne. 4

5 Jaki jest standard? Najpowszechniejsze narzędzia kadrowców Opisy stanowisk jako standard Wpływ oceny realizacji zadań na wynagrodzenie staje się standardem Tylko kilka inicjatyw jest reprezentowanych przez więcej niż połowę firm, trudno zatem z entuzjazmem mówić o standardach zarządzania zasobami ludzkimi. Stan rozwoju funkcji kadrowej można w związku z tym określić jako niski pomimo dynamicznej zmiany rynku pracy Narzędzia najpowszechniej wdrożone % organizacji Opracowanie opisów stanowisk pracy 76% Ocena realizacji zadań wpływa na wysokość 69% wynagrodzenia Opracowanie formalnej polityki płacowej 53% Aktualizacja dotychczasowych opisów stanowisk pracy 50% Ocena uznaniowa menedżera wpływa na wysokość 46% wynagrodzenia Wprowadzenie systemu zarządzania przez cele 46% Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy 43% Narzędzia częściej obecne w największych organizacjach Opisy stanowisk pracy Wartościowanie stanowisk pracy System zarządzania przez cele System IT służący zarządzaniu procesami kadrowymi 5 Wdrożenie systemów IT do zarządzania procesami kadrowymi 43%

6 Co jest najbardziej aktualne? Narzędzia obecnie wdrażane Budowanie wizerunku jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy Strategia kadrowa i strategia funkcji kadrowej jako potrzeba całościowego ujęcia wdrożeń narzędzi HR i odpowiedź na ciężkie czasy Narzędzia w trakcie wdrożenia % organizacji Wdrożenie programu budowy pożądanego wizerunku 38% pracodawcy Strategia funkcji HR 36% Strategia kadrowa organizacji 31% Optymalizacja procesów kadrowych 31% Aktualizacja dotychczasowych opisów stanowisk 29% pracy Budowa modelu kompetencyjnego organizacji 28% Przeprowadzenie modyfikacji siatki płac 28% Narzędzia częściej wdrażane w największych organizacjach Strategia funkcji kadrowej W tej chwili w firmach wdraża się przede wszystkich narzędzia z obszaru wsparcia rekrutacji, motywowania za pomocą optymalizacji wynagrodzeń oraz strategię kadrową. Jest to odpowiedź na wyzwania rynku pracy, jakim firmy musiały stawić czoła oraz element umacniania swojego wizerunku jako pracodawcy 6

7 Rok 2009 pod znakiem? Narzędzia planowane do wdrożenia na 2009 rok Plan sukcesji oraz kadra rezerwowa wsparcie rozwoju pracownika przy wymiernych korzyściach dla organizacji Nacisk na narzędzie wspierania rozwoju (programy Talent Management, indywidualne ścieżki karier) Narzędzia wdrażane w 2009 roku % organizacji Budowa planu sukcesji 19% Wprowadzenie indywidualnych ścieżek karier 19% Ustanowienie kadry rezerwowej 19% Wprowadzenie formalnego systemu zarządzania 18% karierą Wprowadzenie programu typu Talent 16% Management Wdrożenie programu budowy pożądanego 16% wizerunku pracodawcy Oferowanie szkoleń dla pracowników, 15% dofinansowywanych ze środków UE Narzędzia częściej planowane do wdrożenia w 2009 roku w największych organizacjach Indywidualne ścieżki kariery Program typu Talent Management Identyfikacja kluczowych segmentów pracowników Program budowy pożądanego wizerunku pracodawcy 7

8 Nieco później Plany po 2009 roku Druga fala w zarządzaniu kompetencjami: przełożenie modelu kompetencji na praktykę (analiza strategicznej luki kompetencyjnej) Duże firmy wdrożenia zaawansowanych narzędzi (masowa indywidualizacja ścieżek karier, coaching, strategia Employer Value Proposition ) 8 Narzędzia planowane do wdrożenia po 2009 roku Formalny system oceny wystawianej przez współpracowników % organizacji 13% Ustanowienie kadry rezerwowej 12% Przeprowadzenie analizy strategicznej luki kompetencyjnej Uzależnienie wynagrodzenia od poziomu kompetencji 11% 11% Narzędzia częściej planowane do wdrożenia po 2009 roku w największych organizacjach Masowa indywidualizacja ścieżek karier System świadczeń dodatkowych Coaching Plan sukcesji Formalny system zarządzania karierą Strategia Employer Value Proposition Platforma samoobsługową pracowników

9 Raczej nie Inicjatywy nie planowane do wdrożenia Wpływ oceny na wynagrodzenia Wsparcie organizacji pracy - narzędzia wspierające jakość procesów kadrowych Narzędzia zaawansowane Narzędzia nie planowane do wdrożenia % organizacji Ocena współpracowników wpływa na wysokość wynagrodzenia 84% Ocena podwładnych wpływa na wysokość wynagrodzenia 84% Ocena klienta wpływa na wysokość wynagrodzenia 80% Zawarcie z innymi działami organizacji wewnętrznych umów 77% o poziomie świadczenia usług kadrowych Budowa Strategicznej Karty Wyników 70% Wprowadzenie masowej indywidualizacji ścieżek karier 69% Outsourcing zarządzania procesami kadrowymi 69% Budowa centrum usług wspólnych HR 68% Pomiar zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki 68% Opracowanie strategii Employer Value Proposition 63% Badanie preferencji pracowników w zakresie wynagrodzenia 62% 9

10 Dla przypomnienia W roku 2008 pracodawcy walczyli w największym stopniu z przyciągnięciem kluczowych pracowników koniecznością wzrostu wynagrodzeń Najważniejsze wyzwania w 2008 roku Wskaźnik rotacji w organizacji był jednym z najważniejszych wyzwań kadrowych 13% 24% 16% 26% 21% Pozyskanie absolwentów spełniających nasze oczekiwania było problem em 9% 23% 17% 28% 23% Przyciągnięcie kluczowych grup pracowników było problem em 17% 37% 21% 20% 5% Musieliśm y podnieść wynagrodzenia wybranych grup pracowników znacznie ponad poziom inflacji 22% 28% 17% 21% 12% Utrzym anie kluczowych grup pracowników było problem em 10% 30% 15% 34% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie nie 10

11 A wpływ kryzysu w 2009 najbardziej postrzegany jest poprzez Ograniczenie podwyżek 7% 33% Obniżenie nakładów na rozwój pracowników 7% 27% Redukcja zatrudnienia 7% 19% Obniżenie nakładów na świadczenia dodatkowe 6% 19% Obniżenie nakładów na działania rekrutacyjne 7% 17% Obniżenie nakładów na działania retencyjne 3% 12% Rok 2008 Obniżenie wynagrodzenia zm iennego 3% 9% Rok 2009 Obniżenie wynagrodzenia zasadniczego 3% 0% 10% 20% 30% 40% Pod wpływem kryzysu zmienił się rynek pracy: widmo kryzysu finansowego oraz obawa przez zwolnieniami zmniejszyła pewność pracowników wobec pracodawców Wg prognozy z badania w 2009 roku co trzecia firma ograniczy podwyżki, a co piąta zwolni pracowników Zaburzenie dotychczasowych relacji będzie skutkowało brakiem poczucia bezpieczeństwa i spadkiem lojalności pracowników 11

12 są jednak branże, gdzie kryzys na rynku pracy związany jest nie z brakiem perspektywy zatrudnienia, ile brakiem perspektywy kształcenia, a dobry absolwent to towar wysoce deficytowy

13 Podaż absolwentów kierunków technicznych w Polsce (1/2) Dane ogólnopolskie Podaż absolwentów kierunków technicznych systematycznie spada wynika to zarówno z profilu kształcenia niedopasowanego do rosnących potrzeb gospodarki, jak i ze zmniejszonego zainteresowania studentów tymi dziedzinami nauki. Odsetek studentów na poszczególnych kierunkach Kierunki związane ze świadczeniem usług Medycyna i opieka społeczna Rolnictwo, weterynaria Kierunki inżynierskie, budowlane i techniczne Nauki przyrodnicze, m atem atyka i inform atyka Nauki społeczne, zarządzanie, prawo Kierunki hum anistyczne, sztuka Kierunki pedagogiczne Źródło Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski (2008, Zespół Doradców Strategicznych Premiera) 13 Na 1000 mieszkańców przypada u nas średnio 11,1 absolwenta kierunków przyrodniczych i technicznych. Dla porównania współczynnik ten dla krajów UE wynosi 12,9. Występuje wyraźny trend spadkowy: w 2007 r. zanotowano blisko 6% spadek zainteresowania kandydatów studiami na kierunkach inżynieryjnotechnicznych oraz informatycznych Deloitte Business Consulting S.A./Deloitte Advisory Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

14 Podaż absolwentów kierunków technicznych w Polsce (2/2) Dane AGH Podaż absolwentów AGH systematycznie spada w rezultacie firmom z branży wydobywczej coraz trudniej znaleźć i utrzymać wysoko wykwalifikowanych specjalistów Liczba absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Źródło: Dział Nauczania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 14 W ciągu ostatnich 5 lat liczba absolwentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH systematycznie malała. Spadek ten wyniósł ponad 31%. W przypadku Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH liczba absolwentów na przestrzeni 5 lat zmniejszyła się o 22%. Liczba absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH na przestrzeni 5 lat zmniejszyła się o 3% Deloitte Business Consulting S.A./Deloitte Advisory Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

15 Footer 15 Kilka refleksji

16 Podsumowanie Kilka refleksji przed szczegółową analizą wyników badania Reakcja polskich firm na problemy z zatrudnianiem pracowników ma charakter doraźny - pomimo kryzysu problem z wyłowieniem pereł będzie istniał nadal Polskie organizacje przymierzają się do stosowania nowoczesnych narzędzi usprawniających procesy kadrowe jednak w stosunkowo wolnym tempie Inicjatywy odpowiadające na współczesne wyzwania rynku pracy podejmuje niewielki odsetek pracodawców firmy chętniej zatrudniałyby gotowych pracowników, bez konieczności inwestowania w rozwój ich kompetencji Pracodawcy weryfikują wartość przygotowania merytorycznego pracowników poprzez bezlitosną selekcję kandydatów do pracy, dlatego rozwój kompetencji profesjonalistów czy transfer nowoczesnej wiedzy powinny w większym stopniu leżeć w gestii ośrodków kształcenia 16

17 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Natura dobrej organizacji Trendy HRM w Polsce

Natura dobrej organizacji Trendy HRM w Polsce Natura dobrej organizacji Trendy HRM w Polsce Trendy HRM w Polsce. 2 Spis treści 8 Najważniejsze wnioski z badania - streszczenie menedżerskie 11 Metoda badawcza 13 Opis próby - wszystkie badane organizacje

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Human Resource Consulting. Czas próby. HR po kryzysie. 1 Czas próby: HR po kryzysie

Human Resource Consulting. Czas próby. HR po kryzysie. 1 Czas próby: HR po kryzysie Human Resource Consulting Czas próby HR po kryzysie 1 Czas próby: HR po kryzysie Spis treści Wstęp Executive Summary 3 4 Priorytety HR po kryzysie: Zmień horyzont myślenia Zadbaj o zaangażowanie pracowników

Bardziej szczegółowo

Trendy HR w sektorze BPO/SSC. Wyniki badania ManpowerGroup

Trendy HR w sektorze BPO/SSC. Wyniki badania ManpowerGroup Trendy HR w sektorze BPO/SSC Wyniki badania ManpowerGroup Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Sytuacja branży BPO/SSC na polskim rynku Prezentacja wyników badania o o o o Ocena sytuacji na rynku

Bardziej szczegółowo

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Biznes dla edukacji Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Warszawa 2014 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego PARP Biznes dla edukacji realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Spis treści Wprowadzenie Walka o talenty pozostaje największym globalnym wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce www.pwc.pl Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce 94% zarządów jest zaangażowanych w tworzenie strategii innowacyjnej 88% firm współpracuje z zewnętrznymi podmiotami w zakresie B+R

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Andrzej Woźniakowski Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR

Andrzej Woźniakowski Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015 89 Ocena usług polskich agencji zatrudnienia W warunkach globalnej gospodarki trudno jest różnicować jakość usług jakiegokolwiek przedsiębiorcy ze względu na kraj pochodzenia. Kluczowe znaczenie ma otoczenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 R.

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 R. PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 R. Część III Diagnoza szkolnictwa wyższego pod redakcją Jarosława Górniaka Warszawa 2015 Zespół wykonawców: mgr Patrycja Antosz, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

Konsultant merytoryczny: dr Piotr Szymański Konsultant merytoryczny w zakresie modelu fińskiego: dr Jarosław Oczki

Konsultant merytoryczny: dr Piotr Szymański Konsultant merytoryczny w zakresie modelu fińskiego: dr Jarosław Oczki Konsultant merytoryczny: dr Piotr Szymański Konsultant merytoryczny w zakresie modelu fińskiego: dr Jarosław Oczki Autorzy projektu inlab innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu, pomysłodawcy

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WYZWANIA HR W DOBIE AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z BADANIA WYZWANIA HR W DOBIE AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ RAPORT Z BADANIA WYZWANIA HR W DOBIE AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ Marzec, 2012 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 3 OPIS PRÓBY BADAWCZEJ I METODYKI BADANIA 4 PODSUMOWANIE GŁÓWNYCH WNIOSKÓW 7 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo