CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych dedykowanych 230V, AC dla potrzeb sieci komputerowej okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa, telefoniczna) oraz sieć logiczna strukturalna w budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu, przy ul. Hallera 9 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Projekt opracowano zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestora, w wyniku wizji lokalnej i ustaleń, z uwzględnieniem wymagań użytkownikach co do elastyczności systemu. Projekt budowlany wykonawczy sieci komputerowej logicznej stanowi oddzielne opracowanie, integralnie związane z niniejszym. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora - zalecenia Inwestora - wizja lokalna - podkłady budowlane w skali 1:50 - projekty instalacji elektrycznej i komputerowej ETAP 1 budowy - aktualne normy, przepisy budowy i zarządzenia. Opis projektowanych robót: Stan istniejący: Obecnie budynek segment A (szkoła) zasilany jest linią kablową n/n YAKY 4x70mm2 ze stacji transf. Saperska 1, poprzez istn. złącze kablowe zabudowane wewnątrz przedsionka wejściowego do budynku. Nad złączem kablowym znajduje się tablica główna TG z pomiarem bezpośrednim energii elektrycznej czynnej (licznik 3-faz 1-taryf. 0,5-80A, 3x400/230V) i rozdziałem zabezpieczeń linii zasilających. Za stan istniejący uważa się również zakres prac wykonanych dla etapu 1 przebudowy parteru i 1-go piętra segmentu A. Stan projektowany: - Projekt obejmuje; - prace demontażowe istn. instalacji elektrycznych zgodnych z zamierzonym zakresem budowy etapu 2 - budowę nowych tablic elektrycznych 2-piętra - budowę nowych instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V,AC

2 - budowę nowej instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych dla zasilania sieci komputerowej - budowę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego zasilanych z własnych źródeł - instalację ochronną - instalację okablowania komputerowego strukturalnego Bilans mocy instalacji nowoprojektowanych 2 piętro segment A: - technologia /komputery/ - tablica TK2-A Pi= 8.0 kw kj=1.0 Ps=8.0 kw - klimatyzacja pom. punkt. dystrybucyjnych Pi= 2.0 kw kj=0.7 Ps=1,4 kw - instalacja elektryczna bud.a 2-piętro T2-A Pi= 19.2 kw Ps= 8.7 kw Razem segment A 2 piętro Pi =29.2 kw Ps=18.1 kw Ogółem moc segmentu A przy uwzględnieniu mocy Etapu 1 wynosi: - moc zainstalowana Pi=91.07 kw - moc szczytowa Ps=54.65 kw przyjmując współ. jedn. na przyłączu kj=0.8 to Ps segm. A wynosi : Ps= x 0.8 = 43.7 kw, Is = 67.9 A przy cos fi-0.93 Zabezpieczenie w złączu kablowym Ib=80A/gG Istn. linia kablowa YAKY 4x70mm2-1kV nie ulega wymianie. Z uwagi na wzrost mocy umownej w segmencie A, Inwestor musi wystąpić do TAURON z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej z 15.0 kw do 43.7 kw z zachowaniem istniejących warunków zasilania i pomiaru energii. Instalacje oświetlenia. Instalacja oświetlenia wykonana będzie przewodami YDYp 3/5 xl,5mm 2-750V układanymi bezpośrednio w tynku. Łączniki instalacyjne będą montowane na wysokości 1,3-1.4m od posadzki, stosować osprzęt sprzętowo-rozgałęźny p/t. Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12193, PN-EN I a wyniki obliczeń w formie graficznej wrysowano na poszczególnych kondygnacjach. Zaprojektowano również oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe.oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane będą z własnych akumulatorów - czas min. t-1h / z auto testem/- oprawy awaryjne muszą posiadać atest CNBOP.

3 Zastosowane typy opraw oświetleniowych powinny charakteryzować się parametrami określonymi w legendzie na rzutach np. firmy BEGHELLI lub innych firm o parametrach równoważnych. Wydzielony zakres prac na 1-piętrze budynku A w zakresie instalacji oświetlenia elektr. podstawowego i awaryjnego zrealizowany będzie w 2015 r. Instalacje gniazd wtyczkowych. Instalacja gniazd wtyczkowych układana będzie j.w pod tynkiem oraz w korytach z PCV wraz z instalacją logiczna sieci komputerowej. Instalacja wykonana będzie przewodami typu YDYp 3x 2,5mm 2. Gniazda wtyczkowe będą montowane na wysokości 0,3m od poziomu posadzki oraz w korytach z PCV, stanowiąc tzw. punkt elektryczno-logiczny PEL. Dla potrzeb sieci komputerowej, wykonana zostanie wydzielona sieć elektryczna dla zasilania gniazd wtyczkowych 230V,AC DATA, wykonana przewodem YDYp3x2.5mm2-750V, prowadzona pod tynkiem i w korytach z PCV (dwudzielnych z przegrodą ) szer. 130mm. Montaż gniazd wtyczkowych 230V DATA z bolcem uziemiającym (czerwone), jako element punktu PEL. W punkcie dystrybucyjnym (po uzyskaniu go od istn. użytkownika) wykonać podłączenie proj. klimatyzatora wg. DTR urządzenia i kontrolera kontroli dostępu ten zakres prac przewidziano do realizacji w 2015 r. Wydzielony zakres prac na 1-piętrze budynku A w zakresie instalacji gniazd wtyczkowych podstawowych i dedykowanych zrealizowany będzie w 2015 r. Tablice elektryczne: Dla zasilania proj. instalacji elektrycznych należy wykorzystać w miarę możliwości istn. tablice elektryczne oraz tablice nowoprojektowane na kondygnacji 2 piętra. Proj. tablice wykonać jako wnękową modułową 4x24 mod. (T2-A) i 2 x24 mod. (TK2-A) z drzwiczkami pełnymi zamykanymi na klucz, IP30. Instalacja połączeń wyrównawczych. W pom. punktu dystrybucyjnego na 2-piętrze, wykonać należy instalację wyrównawczą (zamontować szynę lokalną uziemień typu K12) i podłączyć ją do uziomu otokowego budynku, przewodem LgY 16mm2 do szyny głównej uziemień GSU. Do tabliczki uziemień podłączyć obudowę szafy dystrybucyjnej do wykonania w 2015 r.

4 CZĘŚĆ TELETECHNICZNA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI A. Instalacja sieci komputerowej strukturalnej 1. ZAKRES PROJEKTU PODSTAWY OPRACOWANIA ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO OKABLOWANIA MIEDZIANE POZIOME SIEĆ SZKIELETOWA OKABLOWANIE TELEFONICZNE PUNKT DYSTRYBUCYJNY WYMAGANIA GWARANCYJNE ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA ODBIÓR I POMIARY SIECI UWAGI KOŃCOWE ALTERNATYWNE PROPOZYCJE OBJAŚNIENIA B. Kontrola dostępu 11. Opis instalacji kontroli dostępu do pom. punktu dystrybucyjnego.

5 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa, telefoniczna) w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu, przy ul. Hallera 9 segment A etap 2. Projekt opracowano zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestora, w wyniku wizji lokalnej i ustaleń, z uwzględnieniem wymagań użytkownikach co do elastyczności systemu oraz standardów nowoczesnych urządzeń do transmisji danych. 2. PODSTAWY OPRACOWANIA Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach regulujących zasady projektowania i doboru urządzeń okablowania strukturalnego oraz jego pracy w określonych warunkach środowiska. PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Budynki biurowe Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powołane w projekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania PN-EN 50310:2011 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN :2011 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2. Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjęto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania dokumentacji wytycznych Użytkownika i projektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między Użytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji; o Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie,

6 o o o o aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejącej gwarancji; o o Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów; Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego miedzianego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa A (wydajność całego systemu) w wersji nieekranowanej; Okablowanie poziome ma być prowadzone kablem typu U/UTP kat.6 o paśmie przenoszenia 250 MHZ w osłonie trudnopalnej LSZH; Okablowanie strukturalne ma być zrealizowane w oparciu o nieekranowane moduły gniazd RJ45 kat. 6 Należy zastosować panele 24 portowe nieekranowane, kat.6. Punkt Logiczny PL należy zaprojektować na kątowej płycie czołowej z możliwością montażu jednego modułu gniazda RJ45 SL w uchwycie do osprzętu Mosaic (montaż podtynkowy); Sieć strukturalna w budynku obsługiwana jest przez dwa istniejące Punkty Dystrybucyjne PPD1 oraz PPD2, w obu przypadkach jest to szafa dystrybucyjna stojąca 42U 19 o wymiarach 800x600mm część projektowana sieci strukturalnej (piętro 2 oraz część piętra 1 i parteru) etap 2 obsługiwana będzie przez proj. Punkt Dystrybucyjny PPD3 zlokalizowany na piętrze 2 w pom. istn. serwerowni szkoły (pom. obok sanitariatów 2 piętra) - miejsce montażu szafy PPD3 wskaże Inwestor w porozumieniu z RCKJO.) Połączenie szkieletowe dla transmisji danych z PPD3 do Serwerowni na parterze (szafa PPD1 i szafa PPD2 w bud. nr B) wykonać kablem światłowodowym jednomodowym uniwersalnym 4 włóknowym SM-4J - 9/125μm w osłonie LSOH. Okablowanie telefoniczne należy wykonać kablem U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH; Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym, zostało ono sklasyfikowane jako M 1 I 1 C 1 E 1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN : OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA Prowadzenie okablowania poziomego. Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 1. w projektowanych kanałach kablowych; 2. w pomieszczeniach biurowych, do punktu logicznego w kanałach kablowych (należy zastosować osprzęt z uchwytem Mosaic); Stosować kanały z tworzywa sztucznego typu KPP 60/130 z przegrodą PR 60-1T.- nad biurkami na wysokości ok. 0.9m Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych LSZH (LS0H). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie

7 zasilającą i logiczną), co najmniej 50mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 10mm dla gniazd końcowych. Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego). Trasy kablowe pionowe należy zbudować z elementów trwałych (drabinek) pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę zapisy normy :2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, zaleca się również w przypadku długich tras pionowych stosowanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprężeń występujących w kablach instalowanych w pionie. Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8- krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Punkt logiczny PL(PEL) oparty został na płycie czołowej skośnej (kątowej, z wyprowadzeniem na dół, na skos kabli przyłączeniowych, od strony ściany zaś, pionowo do góry kabla instalacyjnego w celu zagwarantowania najbardziej łagodnego prowadzenia kabli, a także zabezpieczenia przed ich załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru lub przez montera podczas instalacji). Płyta czołowa ma posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w górnej części, widocznej dla Użytkownika, pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i

8 możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta. Rys.1. Przykład kątowej płyty czołowej Mosaic W opisane płyty czołowe należy zamontować jeden nieekranowy moduł gniazda RJ45 Kat.6 SL Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy moduł ma być zarabiany narzędziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montażu takich narzędzi, które poprzez jeden ruch narzędzia, zapewniają krótkie rozploty par (max.6mm) oraz dużą powtarzalność i szybkość zarabiania. Moduły ekranowane gniazd RJ45, mają zapewniać współpracę z drutem miedzianym o średnicy od 0,50 do 0,65mm (24 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego (konstrukcja U/UTP) o impedancji falowej 100 Ω. Tabela 1. Specyfikacja modułów gniazd RJ45 użytych w projekcie f [MHz] IL [db] max RL [db] min NEXT [db] min FEXT [db] min 100 0,20 33,2 57,7 48, ,32 17,4 47,9 40,1 Tabela 2. Charakterystyki gniazd użytych w projekcie przy częstotliwościach znamionowych 4.2 OKABLOWANIA MIEDZIANE POZIOME Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy A / Kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 270 miedzianych torów logicznych. Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,4mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania.

9 Panel krosowy. Kable należy zakończyć na 24 portowym nieekranowanym panelu krosowym kat. 6 o wysokości montażowej 05U (1U) posiadającym moduły RJ45 montowane na płytce drukowanej, co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaż, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia wesprzeć na prowadnicy kabli, montując je za pomocą opasek kablowych (należy zwrócić uwagę, aby zbyt mocno nie zaciskać opasek; mają one tylko lekko utrzymać kabel na prowadnicy). 4.3 SIEĆ SZKIELETOWA Należy zapewnić w punktach dystrybucyjnych zapas kabli do połączeń szkieletowych o długości minimum 3 wysokości szafy. Zapas należy zorganizować w szafie lub obok, mocując go na stelażu zapasu kabla. MINIMALNE WYMAGANIA DLA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO OS2 Opis: Zgodność z normami: Światłowód jednomodowy z włóknami 9/125µm; Kategoria OS2 IEC i (palność) IEC (odporność na wilgoć) NES 713 (toksyczność), IEC (odporność na kwaśne gazy), IEC 1034 część 2 (gęstość zadymienia) Konstrukcja: Właściwości mechaniczne: Parametry optyczne: Temperatura pracy ( C): Osłona zewnętrzna: włókno 9/125µm w buforze 250µm w luźnej tubie Liczba włókien/tub Średnica zewnętrzna (mm) Ciężar (nom. kg/km) Naprężenia podczas instalacji (N) Odporność na zgniecenia (N/10cm) Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm) 4/ Tłumienie 1310nm (db/km) -40 do +60 LSOH, Tłumienie 1550nm (db/km) Długość fali odcięcia (nm) < 0,38 < 0,22 <1260

10 Tabela 3. Specyfikacja kabla SM/OS2 użytego w projekcie Kabel światłowodowy zaprojektowany do stosowania w sieci szkieletowej ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OS2 9/125μm ). W celu łatwej identyfikacji włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć kolor specjalny dopuszcza się kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua). Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma być trudnopalna LS0H (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, potwierdzającymi odporność ogniową w czasie min. 180 minut. Okablowanie szkieletowe światłowodowe należy zakończyć na uniwersalnym panelu krosowym o konstrukcji kątowej z płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny montażu w stelażu powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu modułów zatrzaskowych i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskowy, nie powodujący konieczności posiadania żadnych narzędzi do otwarcia panela i wysunięcia szuflady montażowej. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych kaset/modułów zatrzaskowych w wersji światłowodowej lub miedzianej (dla zakończenia maksymalnie 96 włókien światłowodowych lub 24 kabli symetrycznych) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma być wyposażony w elementy zapasu włókna (prowadnice krzyżaki), dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli oraz przeźroczystą pokrywę górną. Rys.7 Uniwersalny panel kątowy na 4 moduły zatrzaskowe, 1U Światłowodowy 6xLC OS2 Rys.8 Moduł zatrzaskowe 4.4 OKABLOWANIE TELEFONICZNE Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Należy bezwzględnie zastosować kable wieloparowe kat.3 w osłonie zewnętrznej trudnopalnej, tj. LSZH o konstrukcji wewnętrznej 2x25 par (2 niezależne wiązki) w celu możliwości niezależnego rozszycia każdej wiązki na

11 panelach telefonicznych. Kable wieloparowe z przełącznicy telefonicznej zorganizowanej na panelach telefonicznych w szafie w Serwerowni należy rozszyć w szafach na panelu telefonicznym posiadającymi 50 portów RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port na płytce drukowanej PCB. Złącze IDC w panelu powinno umożliwiać rozszycie kabla o średnicy żyły mm. Każdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. Należy zapewnić minimalny rozplot par transmisyjnych na panelu. Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza się to odpowiedniego krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45 Opis: Zgodność z normami: Średnica przewodnika: Średnica zewnętrzna kabla (DxW) Minimalny promień gięcia Pasmo przenoszenia Izolacja przewodnika Rezystancja izolacji Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH ISO/IEC 11801:2002, EN :2002, IEC drut 24 AWG (0.485 Ø 0,546 mm) 16,0x29,0 mm 174 mm 16MHz Polietylen 500 M Ω min./305 m Rezystancja przewodnika Naprężenia podczas instalacji Temperatura pracy Temperatura podczas instalacji Osłona zewnętrzna: 28.6 Ω max./305 m Max. 1000N -20ºC do +70ºC -5ºC do +70ºC LSZH, kolor biały Tabela 4. Specyfikacja kabla U/UTP 50 par kat.3, LSZH

12 Rys.9 Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH 4.5 PUNKT DYSTRYBUCYJNY o Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługuje: Punkt Dystrybucyjny PPD3 stanowi szafa stojąca 42U 19 o wymiarach 800x600mm, ustawiona na cokole o wysokości 100mm. Szafa kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną. Wyposażenie: cztery listwy nośne, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z czteroma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora. Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Wyposażenie szaf w elementy czynnei bierne oraz ich konfiguracja ma być zgodna ze specyfikacją materiałową dołączoną do projektu rys E-10, E WYMAGANIA GWARANCYJNE Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: - gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); - gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN :2011 dla klasy A); - gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy A (w rozumieniu normy PN-EN :2011). Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów,

13 dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. Ponadto wykonawca ma posiadać dyplomy ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie 1. instalacji, 2. pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę pracowników wykonujących instalację (ukończony kurs 1 i 2 stopnia), wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik Projektu) z ukończonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm PN-EN :2011. W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 6. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA o Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach. Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na gniazdach końcowych: A/B/C, gdzie: A numer szafy B numer panela w szafie C numer portu w panelu Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na panelach krosowych: A/B, gdzie: A numer pomieszczenia B numer gniazda w pomieszczeniu

14 o Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych. o 7. ODBIÓR I POMIARY SIECI Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiązujących norm. 1. Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN :2009/A1:2010. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego. Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC /Ed. 3 (proponowane urządzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800). W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (ang. Permanent Link ) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z kablami krosowymi (ang. channel ) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów należy przekazać inwestorowi. Pomiary należy skonfrontować z wydajnością klasy A specyfikowanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN :2011. Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: mapę połączeń, długość połączeń i rezystancje par, opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji, tłumienie, NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, RL w dwóch kierunkach,

15 PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, że parametry te są spełnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe). Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego może być wyznaczone za pomocą miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru. Pomiar tłumienia mocy optycznej należy wykonać przy wykorzystaniu metody wtrąceniowej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym. Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego kompletny pomiar tłumienia każdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba że typ złącza uniemożliwia taką procedurę): od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM) od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM) Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wielkość marginesu (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości). 2. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji 2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umową NDI zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 3. Wykonać dokumentację powykonawczą Dokumentacja powykonawcza ma zawierać Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

16 3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 8. UWAGI KOŃCOWE. Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym. Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej. 9. ALTERNATYWNE PROPOZYCJE Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawić Projektantowi listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalające Projektantowi i Zamawiającemu (Inwestorowi) ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jeżeli taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym postępowaniu.

17 W celu zapewnienia minimalnych warunków równoważności, należy uwzględnić przede wszystkim poniższe wymagania: o Wszystkie wcześniej opisane wymagania projektowe, techniczne i funkcjonalne; o Całe rozwiązanie w zakresie sieci okablowania miedzianego, światłowodowego i telefonicznego ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe; o W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych cała instalacja ma być nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym; o Wszystkie elementy okablowania miedzianego, światłowodowego i telefonicznego składające się na kompletne tory transmisyjne oraz ich organizację i montaż (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być trwale oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić jednolitej oferty rynkowej; o Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 wyd.2, EN :2007, IEC :2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami; o Instalacja miedziana ma być poprowadzona kablem konstrukcji U/UTP o paśmie przenoszenia min. 250MHz i średnicy żyły 23AWG/średnicy zewnętrznej max. 7mm w osłonie trudnopalnej typu LSZH; o Ekranowany moduł gniazda RJ45 ma posiadać wymiary zewnętrzne nie większe niż 14,48x20,62x31,82mm (S/W/G); o Kable należy zakończyć na 24 portowym nieekranowanym panelu krosowym kat. 6 o wysokości montażowej 05U (1U) posiadającym moduły RJ45 o W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą narzędzi. Ze względu na wymagane parametry oraz niezawodność łączy, nie dopuszcza się złączy zarabianych metodami beznarzędziowymi. Wymagane są takie rozwiązania, do których montażu stosuje się narzędzia zautomatyzowane (zapewniające jednoczesne zakończenie wszystkich par w jednym ruchu narzędzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże zapasy transmisyjne). Dopuszcza się zakańczanie złączy narzędziami uderzeniowymi typu 110 (np. panele typu PCB) lub równoważnymi przy czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie może być większy niż 6 mm;

18 o Wszystkie elementy światłowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnętrznym tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OS2 wg normy PN-EN : 2011; o Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych powinna być niepalna LS0H (ang. Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; w celu oznaczenia wizualnego kabli światłowodowych, osłona zewnętrzna powinna mieć kolor oraz niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua); o Kabel światłowodowy jednomodowy instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OS2 9/125µm ). Włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami. Zewnętrzna średnica kabla nie może przekraczać 6.5mm, a waga 48kg/km; o Panele krosowe światłowodowe o konstrukcji kątowej ma się charakteryzować płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny montażu oraz ma posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych modułów/kaset zatrzaskowych (zakończenie maksymalnie dla 96 włókien światłowodowych) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły zatrzaskowe mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 modułów gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon; o Kable światłowodowe SM mają mieć następujące parametry transmisyjne: Przy fali 1310nm: Przy fali 1550nm: Dyspersja chromatyczna 3,5 i tłumienie 0,34dB/km Dyspersja chromatyczna 18 i tłumienie 0,22dB/km o Światłowodowe kable krosowe powinny być fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie. 10. OBJAŚNIENIA PL = Punkt Logiczny GPD = nowo projektowany Punkt Dystrybucyjny LSZH, LS0H (ang. Low Smog Zero Halogen) = osłona zewnętrzna kabla trudnopalna, niewydzielająca w obecności ognia trujących substancji ULSZH = (Universal Low Smog Zero Halogen), osłona zewnętrzna kabla trudnopalna i niewydzielająca w obecności ognia trujących substancji w obecności ognia przy próbie ogniowej przeprowadzanej w czasie min 180 minut B. Kontrola dostępu do pomieszczenia punktu dystrybucyjnego PPD3 11. System kontroli dostępu ACCO pozwala chronić obiekt lub wybrane pomieszczenia w obiekcie przed osobami niepowołanymi. Tylko osoby uprawnione i tylko w ustalonych porach dnia będą mogły wejść lub wyjść do punktu dystrybucyjnego PPD3. Jest to możliwe dzięki określeniu listy osób uprawnionych, które identyfikowane są na podstawie

19 przydzielonego im kodu lub karty. Drzwi są otwierane tylko wówczas, gdy system zidentyfikuje osobę jako uprawnioną. Oferowany moduł kontroli dostępu ACCO to nowoczesne urządzenie, które służy do nadzorowania pojedynczego przejścia. Może pracować samodzielnie lub może stanowić element systemu. Zbudowanie systemu ACCO złożonego z maksymalnie 255 modułów jest możliwe dzięki podłączeniu kontrolerów do magistrali RS-485. Komunikację między nimi a komputerem zapewnia konwerter ACCO-USB. W przypadku połączenia modułów w system, funkcjonalność kontroli dostępu w znaczny sposób się rozszerzy. Moduł kontroli dostępu jest urządzeniem niezależnym od terminali identyfikujących użytkowników. Dzięki temu można go montować w miejscu chronionym przed dostępem niepowołanych osób. Nieulotna pamięć modułu pozwala na zachowanie ustawień konfiguracji systemu oraz wszystkich zarejestrowanych zdarzeń ponad 24 tysięcy. Konstrukcja kontrolera pozwala na aktualizację jego oprogramowania w dowolnym momencie, bez konieczności demontażu. Wystarczy podłączyć komputer do pojedynczego modułu lub całego systemu. Jako jednostkę kontroli dostępu projektuje się moduł ACCO-KP-PS, współpracujący z zamkiem elektrycznym wejścia, czytnikiem kart zbliżeniowych do pom. punktu PPD3, jako element autonomiczny, instalowany przy wejściu do pom. punktu PPD3. DANE TECHNICZNE MODUŁ ACCO-KP-PS Napięcie zasilania V AC ±10% Nominalne napięcie wyjściowe zasilacza V DC ±15% Wydajność prądowa zasilacza... 1,2 A Maksymalny pobór prądu ma Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik V AC Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik... 8 A Obciążalność prądowa wyjścia +12V (przy temperaturze 25 C)... 1,1 A Obciążalność prądowa wyjść typu OC...50 ma Prąd ładowania akumulatora ma Zalecany akumulator V / 7Ah Zakres temperatur pracy C Wymiary płytki elektroniki x 70 mm Waga g KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH ACCO-SCR-BG Nominalne napięcie zasilania V DC ±15% Maksymalny pobór prądu ma Obciążalność wyjścia BELL (dzwonek)...30 ma Częstotliwość pracy głowicy khz Zakres temperatur pracy C Wymiary obudowy...47 x 158 x 24 mm Waga ACCO-USB INTERFEJS RS-485/USB

20 podłączenie magistrali komunikacyjnej R S-485 system ACCO do komputera PC za pośrednictwem magistrali USB gniazdo RJ-45 do podłączenia czytnika kart zbliżeniowych ACCO-USB-CZ zasilanie pobierane z portu USB komputera prosta instalacja typu Plug&Play diody informujące o stanie urządzenia DANE TECHNICZNE Napięcie zasilania 5 V (pobierane z portu USB) Maksymalny zasięg magistrali RS-485 dla kabla 1200 m typu UTP Maksymalna liczba modułów podłączonych do 255 magistrali RS-485 Schemat transmisji dwukierunkowej HALF-DUPLEX Standard USB USB 2.0 Zakres temperatur pracy +5 C C Wymiary obudowy 125 x 114,5 x 31 mm Waga 250 g Program ACCO-SOFT-LT umożliwia konfigurację od 1 do maksymalnie 255 modułów w systemie. Harmonogramy dostępu oraz użytkownicy tworzeni przy pomocy programu mają charakter globalny. Harmonogramy dostępu zapisywane są do wszystkich modułów obsługiwanych przez program. Dane dotyczące użytkowników zapisywane są tylko do tych modułów, do których użytkownicy ci mają mieć dostęp. Dzięki programowi ACCO-SOFT- LT administrator uzyskuje dodatkowe narzędzia do nadzorowania pracy systemu, takie jak wizualizacja stanu modułów lub odczyt zdarzeń. Rozbudowana funkcja filtrowania pozwala na wyłuskanie tych zdarzeń, które w danym momencie są administratorowi potrzebne. Program dostarczany bezpłatnie wraz z urządzeniem. Schemat okablowania systemu podano na rys E-12. W celu monitorowania m.inn. temperatury wewnątrz szafy PPD3, serwerownię wyposażono w monitoring serwerowni w oparciu o urządzenie typu SkyControl SC8110 wyposażone w moduł GSM SC920 i czujnik temperatury SC500 instalowany w szafie PPD3 (rys E-11). Pozostałe możliwości wykorzystania urządzenia dla monitorowania parametrów pom. serwerowni ustali użytkownik we własnym zakresie. UWAGI KOŃCOWE: - całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami. Opracował; Lech Kolanko

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Umowa Nr arch. BSiPL PL-1084/160 PROJEKT WYKONAWCZY 2. BRANŻA TELETECHNICZNA Przedmiot projektu PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA REMONTOWANYCH BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 5,

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

nazwa inwestycji: lokalizacja:

nazwa inwestycji: lokalizacja: P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y n i s k o p r ą d o w e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DZ/14/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót obejmujących: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia

Bardziej szczegółowo