DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/128/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/128/2013"

Transkrypt

1 DZ/271/128/694/2013 Kraków, r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/128/2013 Dotyczy: DZ/271/128/2013 Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni. Szanowni Państwo, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, przesyła odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do postępowania przetargowego nr DZ/271/128/2013: Pyt. 1. Rys. nr 3 - proszę o uszczegółowienie wymaganego programu przełączeń wyłączników układu SZR rozdzielnic RGP, RGR. Czy zasilanie z agregatu prądotwórczego danej rozdzielnicy ma załączać się po zaniku zasilania z sieci energetyki czy też dopiero po zaniku obydwu zasilań podstawowych? Odp. Szczegółowy program przełączeń SZR ma określić projektant. Hierarchia zasilania: Zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe Zasilanie UPS (na czas rozruchu agregatu) Zasilanie generatorowe. Stany pracy SZR należy skomunikować z programem wdrożonym na terenie Szpitala StruxureWare Power Monitoring Schneider Electic. Uwaga- dane elektryczne mają być wizualizowane w SCADA i StruxureWare Power Monitoring Schneider Electic równolegle. Do programu StruxureWare Power Monitoring Schneider Electic należy dokupić niezbędne licencje. Monitoringiem w StruxureWare Power Monitoring Schneider Electic mają być objęte tylko dane pochodzące z UPS-ów i rozdzielni głównej serwerowni (przesyłane danych z agregatów, stacji 4061 i 4998 nie jest przedmiotem postępowania). Pyt. 2. Rys. nr 3 - czy zgodnie z zaleceniem aby układ zasilania był pozbawiony pojedynczego punktu awarii oraz dla celów konserwacyjnych wymaga się zastosowanie w układzie zasilania rozdzielnic RGP, RGR z agregatu prądotwórczego dodatkowych rozłączników z widoczną przerwą izolacyjną? Rysunek nr 3 tego nie uwzględnia. Odp.: Należy uwzględnić rozłączniki z widoczną przerwą izolacyjną. W stacjach trafo jak i w rozdzielni agregatorowej należy zamontować przekładniki i liczniki energii elektrycznej min. PM9C lub równoważne wyposażone w moduł komunikacji do programu wdrożonego na terenie Szpitala StruxureWare Power Monitoring Schneider Electic. W rozdzielni głównej serwerowni na każdym dopływie (zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe, agregatorowe, ups) należy zamontować przekładniki wraz z analizatorami energii elektrycznej min. PM870 lub równoważne wyposażone w moduł komunikacji do programu wdrożonego na terenie Szpitala StruxureWare Power Monitoring Schneider Electic.

2 Pyt. 3. Rys. nr 3 - Czy jako zabezpiecznie obwodów odpływowych do poszczególnych paneli PDU w szafach RACK oprócz zabezpieczeń nadprądowych wymaga się zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o tzw. charakterystyce krótkozwłocznej? Odp.: Jeżeli przepisy wymagają wyłączników różnicoprądowych należy takowe zabezpieczenia zastosować. Pyt. 4. Czy wymóg dwóch paneli zasilających PDU dotyczy tylko szaf B1, B2, B3 czy także szaf od A1 do A7? Odp.: Panele zasilające PDU dla szaf B1 do B3 (dwie sztuki dla szafy), A1 do A7 (po jednej sztuce w szafie) Pyt. 5. Czy zamawiający dopuszcza inną technologię niż R&M, np. TE Connectivity(AMP, ADC Krone) która jest stosowana przez zamawiającego od wielu lat i na które są udzielone gwarancje producenta? Zapisy w PFU wskazują tylko na okablowanie R&M. Czy Panele mogą być również 24 portowe? Czy pomiary powinny być wykonane dla kat 6 czy 6A czyli klasy E czy EA Odp.: Tak, dopuszcza. ISO/IEC 11801:2002 kanał, link, komponent EA. Pomiary dla klasy EA Pyt. 6. W PFU jest wskazanie na tylko jedną technologię (jednego producenta) w zakresie wymagań dotyczących klimatyzacji szaf serwerowych. Wymiennik ma być zamontowany w dolnej części szafy serwerowej. Jeden wymiennik chłodzi tylko i wyłącznie jedną szafę. Czy ze względu na wysokie koszty tego rozwiązania dopuszcza się zastosowywanie innej technologii np. wymienników międzyrzędowych, montowanych pomiędzy szafami serwerowymi ale o większej mocy i lepszej funkcjonalności, chłodzących jednocześnie 2 szafy serwerowe? Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza inne ustawienie szaf i możliwość zmiany podziału pomieszczeń (przestawienie ścianek). Odp.: Ze względu na kolejne etapy rozbudowy serwerowni o kolejne szafy zamawiający nie dopuszcza innych technologii chłodzenia szaf i zmian ich ustawienia. Pyt. 7. Program funkcjonalno-użytkowy wymaga klimatyzacji w układzie redundantnym. Tymczasem wymaga się zastosowania trzech agregatów wody lodowej. W przypadku awarii rozdzielnicy RGR agregat AC-2 i AC-3 będzie pozbawiony zasilania i agregat AC-1 powinien przejąć w pełni chłodzenie szaf. Proszę o wyjaśnienie przeznaczenia agregatu AC-3, czy ze względu na koszty dopuszcza się rezygnację z agregatu AC-3. Odp.: Z przyczyn konserwacyjnych i eksploatacyjnych konieczne jest zastosowanie trzech agregatów wody lodowej. Pyt. 8. Rys. nr 3 (schemat układu zasilania) - proszę określić źródło zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego o mocy obliczeniowej 147,23 [kw]: a) sieć zasilająca z istniejących agregatów prądotwórczych - proszę podać lokalizację rozdzielnicy, czy rozdzielnica posiada rezerwowe pole odpływowe o wymaganych parametrach, b) nowy agregat prądotwórczy - jest / nie jest przedmiotem postępowania.

3 Odp.: Należy doprowadzić zasilanie z rozdzielni agregatorowej znajdującej się w budynku agregatów wraz z dorobieniem pola odpływowego (szyny + wyłącznik), ponadto w stacji 4061 należy wstawić szafę z wyłącznikiem i szynami połączyć ją z istniejącą rozdzielnia nn. W SIWZ błędnie podana długość kabli zasilających rozdzielnie serwerowni zamiast 300mb należy przyjąć 1000mb kabla YKY 4x240mm2 (sumarycznie dla 3 zasilań). Agregat prądotwórczy nie jest przedmiotem postępowania. Pyt. 9. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach poszczególnych pozycji dla etapu drugiego podanych w przedmiarze i tabeli określającej zakres etapu 2.Np. poz czy w etapie pierwszym jest montaż 2 szt. agregatów wody lodowej a w etapie drugim - 1 szt. Razem 3 szt. Odp.: W pierwszym etapie montaż 2 szt. agregatów wody lodowej, w drugim etapie montaż 1 agregatu wody lodowej Pyt. 10. W 16 pkt. 2 określono, że "Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na wykonane prace, liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, bez wad i usterek, z wyjątkiem zainstalowanych elementów okablowania strukturalnego, na które Wykonawca dostarczy certyfikat gwarancji systemowej producenta z min. 20-letnią gwarancją na system okablowania jako całość" - czy okres gwarancji 5 lat określony w umowie ma obejmować roboty budowlane, natomiast na urządzenia wystawia się gwarancje na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta danego urządzenia, czy też gwarancja 5 lat ma obejmować zarówno roboty jak i wszystkie zabudowane urządzenia: np. rozdzielnice główne, UPS, aparaturę, osprzęt itp? Odp.: Gwarancja 5-letnia obejmuje całość zamówienia (roboty, dostarczone urządzenia) Pyt. 11. Zamawiający nie określił w SIWZ wymaganego czasu podtrzymania dla pracy UPS z baterii, lecz konfigurację baterii charakterystyczną dla konkretnego modelu zasilacza UPS. Dla użytkownika istotny jest czas podtrzymania i dla różnych typów zasilaczy UPS ta konfiguracja może być inna zapewniając tą samą autonomię. Prosimy o określenie wymaganego czasu potrzymania UPSa dla pracy z baterii dla obciążenia nominalnego. Odp.: Czas podtrzymania dla baterii UPS musi wynosić min. 0,5h dla pełnego obciążenia. Należy zastosować akumulatory w technologii żelowej o min. 12-letniej żywotności. Pyt. 12. Zamawiający wymaga dostawy systemu redundantnego UPS. System redundantny charakteryzuje się się brakiem tzw. pojedynczych punktów awarii, czyli brakiem elementów niezdublowanych. Czy zatem Zamawiający wymaga by każdy moduł UPSa był wyposażony w niezależny panel kontroli i sterowania tak, by awaria jednego z paneli sterowania nie powodowała utraty kontroli nad całym systemem UPS? Odp.: Każdy UPS powinien być wyposażony w panel sterowania (podrzędny), panele podrzędne powinny być sterowane panelem nadrzędnym. W przypadku awarii panelu nadrzędnego sterowanie realizowane z paneli na UPS-ach. Stany pracy UPS-ów muszą być odzwierciedlone w programie StruxureWare Power Monitoring Schneider Electic.

4 Pyt. 13. Zamawiający w SIWZ opisuje statyczny (półprzewodnikowy) przełącznik obejścia jako odrębny czyli pojedynczy moduł. Taka konstrukcja stanowi pojedynczy punkt awarii i powoduje, że system nie jest w pełni redundantny. Czy dla zapewnienia redundancji systemu UPS Zamawiający wymaga, by każdy moduł UPS był wyposażony w niezależny bypass elektroniczny (static switch) tak by ew. awaria jednego z nich nie wpłynęła na ciągłość zasilania gwarantowanego? Odp.: Każdy UPS powinien posiadać bypass elektroniczny oraz bypass przełączany ręcznie. Pyt. 14. UPSy modułowe nie zawsze zapewniają pełną redundancję zwłaszcza w przypadku konstrukcji, gdzie wszystkie moduły mocy pracują ze wspólna baterią. Uszkodzenie jednego modułu może w takim przypadku doprowadzić do uszkodzenia całej baterii i uniemożliwić pracę pozostałych (spranych) modułów po zaniku zasilania sieciowego. Czy dla zapewnienia pełnej redundancji, czyli także redundancji baterii, Zamawiający wymaga by każdy moduł pracował z niezależną baterią? Odp.: Każdy moduł powinien mieć niezależną baterię. Niezależne baterie powinny mieć możliwość spięcia w jedną baterię centralną na wypadek awarii lub wymiany modułu. Pyt. 15. Prosimy o sprecyzowanie, że określona w SIWZ " Wymiana pojedynczego modułu mocy lub rozbudowa systemu w ruchu ciągłym (na gorąco)" oznacza, że wymiana modułu ma być możliwa bez przerywania zasilania napięciem gwarantowanym bez przełączania na bypass elektroniczny lub ręczny (czyli bez przełączania na zasilanie napięciem sieciowym - niegwarantowanym). Odp.: Wymiana modułu ma być możliwa bez przerywania zasilania napięciem gwarantowanym. Gwarancję zasilania bateryjnego musi przejąć sprawny moduł. Pyt. 16. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę systemu UPS o innych wymiarach niż określonych w SIWZ ale o mniejszym polu podstawy, czyli zajmującego mniejszą powierzchnię w serwerowni? Odp.: Zamawiający podał wymiary maksymalne. Pyt. 17. Zgodnie z SIWZ przedmiotem zamówienia jest [UTF-8?]â adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni, w tym : wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń dotyczących adaptacji istniejących pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym układu zasilania wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS, układu klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożarowej i gaszenia gazem, okablowania strukturalnego, systemów monitoringu wizyjnego, włamania i kontroli dostępu oraz wdrożenie zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania serwerownią. Które z zakresu prac określone w SIWZ i/lub PFU jest związane z przetwarzaniem danych osobowych i uzasadnia wprowadzenie w projekcie umowy zapisu wg par 13 ust. 3 tzn: 3. Wykonawca oświadcza, że: a. spełnia wymogi określone w art oraz 39a Ustawy o ochronie danych, b. dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny

5 odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) Odp.: 13 pkt. 1 Projektu Umowy, firma wykonawcza będzie zobowiązana do usługi związanej z naprawą oraz serwisowaniem sprzętu/urządzeń oraz oprogramowania przetwarzającego dane osobowe Pyt. 18. Na ilu komputerach ma zostać zainstalowana aplikacja Zintegrowany system zarządzania serwerownią W pliku Program Funkcjonalno- Użytkowy 128.pdf na stronie 10 w tabeli w przedmiarze podano: Serwer dla aplikacji do zarządzania serwerowni kpl 1, Stacje robocze do nadzorowania serwerowni kpl 3, Aplikacja typu SCADA do zarządzania i nadzorowania serwerowni kpl 1,00. Z drugiej strony, na stronie 25 dokumentu znajduje się zapis: Pomieszczenie nadzoru CR Istniejące pomieszczenie w dziale informatycznym wskazane przez Administratora w którym zostanie zainstalowane stanowisko do zintegrowanego nadzoru nad pracą i monitoringiem serwerowni oraz instalacji zasilania i chłodu. Szczegółowe wymagania dla stanowiska nadzorowania: jedno stanowisko wyposażone w stację roboczą typu Desktop z systemem operacyjnym MS Windows 8 i aplikacjami do zarządzania, monitor LCD 19, klawiatura i myszka oraz zasilacz awaryjny UPS 1,5 kva, Dwa monitory wiszące/naścienne LCD 32 Ponadto na stronie 43 jest zapis: Dwa stanowiska robocze we wskazanych pokojach działu informatycznego i monitoringu( ) Z tego powodu nie jesteśmy pewni ile stacji/klientów (1? 3? 4?) powinno mieć dostęp do aplikacji oraz w jakim modelu (niezależne stanowiska? klient-serwer?) Prosimy o wyjaśnienie. Odp.: Zintegrowany system zarządzania serwerownią ma być zainstalowany na serwerze (opartym na CPU Intel Xeon) zainstalowanym w jednej z szaf A1-A7. Ponadto w dwóch pomieszczeniach wskazanych przez Użytkownika należy zainstalować stacje robocze (oparte na procesorze 3,2 GHz). Pozostałe informacje jak w SIWZ. Pyt. 19.Ile zmiennych/wartości obiektowych ma być wizualizowanych w systemie SCADA Uzasadnienie: Wpływ na ceny licencji oprogramowania ma m.in. liczba zmiennych jakie system ma rejestrować tymczasem nie ma wprost takiej informacji. Wiadome jest jedynie stosowanie protokołu SNMP. Co więcej na stronie 41. Znajduje się zapis: Wielozadaniowy system zarządzania klasy SCADA umożliwiający monitoring, kolekcję i dystrybucję danych pomiarowych pochodzących z różnorodnych urządzeń monitorowanej infrastruktury. Brak jest informacji co do tych różnorodnych urządzeń. Ile jest istniejących, ile planowanych etc. Odp.: Należy przyjąć ok. 120 zmiennych wizualizowanych w systemie SCADA. Pyt. 20. Czy inwestor dopuszcza przy zachowaniu opisanej w PFU funkcjonalności inny niż podłogowy wymiennik ciepła systemu chłodzenia wodą lodową szaf serwerowych w obiegu zamkniętym, który nie zmniejsza ilości dostępnych U w szafach oraz dostarczonej mocy chłodniczej ani nie zwiększa powierzchni zajmowanej przez szafy serwerowe.

6 Odp.: Ze względu na kolejne etapy rozbudowy serwerowni zamawiający nie dopuszcza innych technologii chłodzenia szaf i zmian ich ustawienia. Pyt. 21. W PFU pkt wymagania dla agregatów wody lodowej str. 32 pojawia się zapis: Moc chłodnicza jawna min. 60 kw, przy temperaturze zasilania/powrót 15/21 O C, skład zawartość glikolu 35%, temp. powietrza zewn. 35 O C, maksymalna temperatura powietrza zewnętrznego 51,5 O C. Prosimy o wyjaśnienie sprzecznych zapisów, tj. który należy traktować jako obowiązujący. Jednocześnie nadmieniamy, że zgodnie z normami np. PN-76/B do celów projektowych dla strefy klimatycznej II, obejmującej również Kraków przyjmuje się temperaturę obliczeniową +30 O C. W przypadku projektowania klimatyzacji serwerowni czasami zakładany jest większy margines bezpieczeństwa i dobiera się urządzenia klimatyzacyjne dla temperatury zewnętrznej 32 O C, maksymalnie 35 O C. Dobór wytwornicy lodowej dla maksymalnej temperatury 51,5 O C jest nieuzasadniony, gdyż spowoduje znaczne zwiększenie kosztów i wymiarów urządzenia. Odp.: Maksymalna temperatura powietrza zewnętrznego 35 O C UWAGA: Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy złożyć do dnia 06 grudnia 2013 roku do godziny Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 grudnia 2013 roku o godzinie Z poważaniem,

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 SIWZ Zadanie: PRZEBUDOW A I REMONT BLOKÓW OPERACYJNYCH I CENT RALNEJ STERYLIZACJI W SZPIT ALU W OJEW ÓDZKIM NR 2 im. ŚW IĘT EJ JADW IGI KRÓLOW EJ W RZESZOW

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 listopada 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 9E Poz. 372 ZARZĄDZENIE NR 39 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Nazwa i adres opracowania: Branża: elektryczna BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo