Wyzwania i rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyzwania i rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi"

Transkrypt

1 Wyzwania i rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi Utrzymywanie zgodności z przepisami i minimalizowanie przyszłego ryzyka We współpracy z:

2 Wprowadzenie Podczas, gdy język biznesu staje się coraz bardziej ustandaryzowany, jedna kwestia pozostaje tak samo kulturowo złożona, jak dotychczas prawo zatrudnienia. Organizacje muszą być świadome ryzyka i potencjalnych problemów związanych ze zgodnością z przepisami, na jakie napotykają w każdym systemie prawnym, w którym prowadzą działalność. Samodzielne poznanie tych zagadnień jest zadaniem niemal niemożliwym do wykonania dla jakiejkolwiek firmy, która nie specjalizuje się w tego rodzaju działalności. Administracja kadr, płac i świadczeń dodatkowych generują szereg wyzwań od zapewnienia zgodności z przepisami, poprzez zarządzanie ryzykiem, aż po pokrycie kosztów. Zmiany prawa podatkowego, wymogów dotyczących sprawozdawczości regulacyjnej oraz zasad i procedur w zakresie zgodności z przepisami wpływają nie tylko na dział HR, ale także na kierowników i pracowników innych działów. Według ostatniego badania Ernst & Young dotyczącego administracji płac, najważniejsze problemy, z którymi organizacje muszą się zmierzyć, to zapewnienie zgodności z przepisami prawa (23%) oraz wdrożenie spójnych procesów obsługi wynagrodzeń (18%) w całej organizacji. Badanie ujawniło, że do najczęstszych błędów związanych z administracją płac należy nieprawidłowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Istotnym problemem są także istniejące procesy obsługi wynagrodzeń trudno utrzymać ich zgodność z przepisami, w sytuacji, gdy prawo dynamicznie się zmienia i nakłada na przedsiębiorców coraz bardziej złożone obowiązki. Zbyt duże poleganie na wewnętrznych zespołach lub dotychczas stosowanych procesach zwiększa ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Zatem skąd organizacje mają wiedzieć, że wypełniają swoje zobowiązania dotyczące administracji kadr i płac zgodnie z najnowszymi, nieustannie zmieniającymi się przepisami? Zbyt duże poleganie na wewnętrznych zespołach lub dotychczas stosowanych procesach może utwierdzać organizacje w przekonaniu, że działają w zgodzie z przepisami, gdy w rzeczywistości są narażone na potencjalne, szkodliwe dla firmy problemy związane z nieprzestrzeganiem odpowiednich regulacji. Jak wynika z ostatniego badania ADP, aż 80% przedsiębiorstw uważa, że przestrzega przepisów prawa, choć aż jedna trzecia tych samych respondentów została w minionym roku ukarana za ich nieprzestrzeganie za ich nieprzestrzeganie. Wyzwania związane z ryzykiem i zgodnością z przepisami prawa. Brak poświęcenia należytej uwagi kwestiom związanym z ryzykiem i zgodnością z przepisami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi może narazić organizację na grzywny, utratę reputacji i dużą rotację personelu. Zrozumienie określonych wymogów prawnych to istotna wiedza dla każdej organizacji, której zależy na prowadzeniu działalności zgodnej z prawem. Ważna jest także oszczędność czasu i zasobów, które można uzyskać dzięki pracy z ekspertem. Brak poświęcania odpowiedniej uwagi kwestiom związanym z ryzykiem i zgodnością z przepisami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi może narazić organizację na UTRATĘ REPUTACJI i dużą rotację personelu Mając na uwadze nieustannie rosnącą liczbę zmian w przepisach dotyczących podatków, zatrudnienia i płac, coraz trudniejszym zadaniem, z którym muszą się zmierzyć działy kadr i dyrektorzy ds. finansów, jest działanie w zgodzie z przepisami i minimalizowanie przyszłego ryzyka. Przykładowo, w 2011 r. odnotowano proponowanych zmian zasad podatkowych w odrębnych typach jurysdykcji podatkowej w USA. We Włoszech wprowadzono ok. 700 zmian w zakresie podatków i składek, a także odnowiono 100 zbiorowych układów pracy w 2013 r. Z kolei, w Wielkiej Brytanii co roku wprowadzanych jest zmian w przepisach prawa, dotyczących administracji kadr i płac wynika z wewnętrznej analizy danych ADP. Ponadto, zgodnie z ostatnimi badaniami, co trzecia firma podała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nałożono na nią grzywnę lub karę. Średnia liczba kar lub grzywien nałożonych na skutek nieprzestrzegania przepisów prawa wyniosła 6,4 na każdą z tych firm (kary stanowiły zwykle 25% całkowitej kwoty należnego podatku, choć w niektórych przypadkach wyniosły nawet 90%). Dyrektorzy finansowi stają się bardziej przewidujący (antycypują potencjalne problemy związane ze zgodnością z przepisami, a następnie im zapobiegają, a nie reagują dopiero po nałożeniu kar) oraz potrafią kontrolować koszty. 2 Utrzymywanie zgodności z przepisami i minimalizowanie przyszłego ryzyka

3 Profil kraju: Polska Do wymogów prawnych generujących największe ryzyko w obrębie kadr i płac należą podatki od wynagrodzeń i ubezpieczenia społeczne. Wysokim stopniem skomplikowania charakteryzują się także niedawne zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich i ojcowskich, w tym regulacje prawne dotyczące pracy w niepełnym wymiarze podczas urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego. Ze względu na niejednoznaczne przepisy, niezbędne są interpretacje prawne z zakresu regulacji ZUS i doktryn prawa wyjaśnia Tomasz Czerkies, specjalista ds. prawnych w ADP Polska. Trzeba analizować wszystkie możliwe warianty i uwzględniać je w procesach kadrowych. Patrząc w przyszłość, nadal pozostają pewne wątpliwości, które sprawiają, że należy stale być na bieżąco. Na przykład mówi Tomasz Czerkies polski rząd przystąpił do pracy nad zmianami w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy i jakie dokładnie zmiany zostaną wprowadzone. Niejednoznaczność prawa to jedno z najpoważniejszych wyzwań, z którym muszą się zmierzyć działy kadr. Oficjalne interpretacje nie są na bieżąco udostępniane. Każdy przedsiębiorca czy pracodawca musi interpretować prawo na własne ryzyko, a niektóre interpretacje urzędowe pojawiają się długo po tym, jak przepisy wejdą w życie. Tomasz Czerkies wskazuje pięć podstawowych obszarów zgodności z prawem, na które zwraca również uwagę firmom korzystającym z usług ADP Polska [zobacz najważniejsze wskazówki przedstawione poniżej]: Jeżeli od początku uwzględnimy tych pięć elementów, ryzyko w zakresie ewentualnej niezgodności z prawem istotnie zmaleje. W przeciwnym razie, negatywne konsekwencje mogą wystąpić znacznie później nawet po kilku miesiącach, kiedy nie będzie już można im zaradzić. Najważniejsze wskazówki dotyczące zgodności z prawem: Warto korzystać z usług doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów do spraw prawnych, którzy na bieżąco obserwują i skrupulatnie interpretują zmiany prawa. Nowe przepisy należy natychmiast implementować w firmie. Do współpracy warto wybrać osobę, która orientuje się w powiązaniach pomiędzy różnymi przepisami, ponieważ zmiany w jednym obszarze mogą mieć wpływ na regulacje w innych obszarach (np. zmiany podatkowe zazwyczaj skutkują zmianami w obrębie ubezpieczeń społecznych). Należy bacznie przyglądać się potencjalnym zmianom prawnym, które mogą wejść w życie w przyszłości. Nawet najmniejsze organizacje powinny brać pod uwagę szerszy kontekst rynkowy. Kiedy tylko jeden z pracowników przekroczy granicę państwa, należy wiedzieć, z jakimi przepisami i potencjalnymi problemami związanymi z przestrzeganiem prawa może być związana zmiana lokalizacji. Utrzymywanie zgodności z przepisami i minimalizowanie przyszłego ryzyka 3

4 Coraz większa złożoność Michael Magotsch, partner i prawnik specjalizujący się w prawie zatrudnienia w kancelarii DLA Piper, mający ponad 20-letnie doświadczenie w niemieckim i transgranicznym prawie zatrudnienia, a także autor książki Employment and Labour Law, Jurisdictional Comparisons (pol. Prawo zatrudnienia i pracy, porównanie systemów prawnych ), zgadza się, że kwestie związane z ryzykiem i zgodnością z przepisamu stały się bardziej złożone dla organizacji w ciągu ostatnich lat. Obecnie coraz więcej mówi się o całkowicie elastycznej funkcji HR, gdzie pracownicy są mobilni, przemieszczają się z jednej lokalizacji do innej kwestie te niosą za sobą konsekwencje w zakresie obsługi kadr, ubezpieczeń społecznych i podatków, którym należy się bacznie przyglądać. Jest to ogromny ciężar dla organizacji, ponieważ jeśli nie zatrudniają ekspertów w tej dziedzinie, bardzo szybko zaczynają mieć problemy. Klasyczne błędy, które duże amerykańskie firmy popełniały 25 lat temu, gdy wchodziły na rynki poza granicami Stanów Zjednoczonych, teraz popełniają szybko rozwijające się start-upy młodych przedsiębiorców: zatrudniają wielu pracowników i odnoszą tak duży sukces, że nie mają czasu na podstawowe monitorowanie dynamicznych etapów wzrostu, co prowadzi do poważnych konsekwencji. Jednak nie tylko szybko rozwijające się lub międzynarodowe organizacje napotykają na problemy związane ze złożonością przepisów. Ryzyko może być równie duże w przypadku małych i średnich firm, nie dysponujących odpowiednim poziomem specjalistycznej wiedzy i wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym mogą być one dobrze zorientowane w nieustannie zmieniających się lokalnych, regionalnych i krajowych przepisach dotyczących zatrudnienia. Zgodnie z wynikami badania SmartCompliance 2013, Managing Compliance in a Changing Environment (pol. Zarządzanie zgodnością z przepisami w zmieniającym się otoczeniu ), ponad 80% dyrektorów finansowych uważa, że w ciągu ostatnich dwóch lat monitorowanie zmian prawnych dotyczących podatków, zatrudnienia i płac stało się bardziej czasochłonne. Prawie 75% respondentów stwierdziło, że zwiększona złożoność nowych regulacji podatkowych spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat. Ponadto, firmy często nie starają się o cenne odliczenia od podatków, co oznacza utracone okazje obniżenia rzeczywistych kwot podatków. Profil kraju: Polska Najważniejsze obszary związane z przepisami kadrowo-płacowymi: Podatki od wynagrodzeń Wymagania w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Ubezpieczenia i obsługa roszczeń Rozwiązywanie stosunku pracy i stosunki pracownicze Bezpieczeństwo danych pracowników Czas pracy i obecność w pracy Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych (naliczanie urlopów, świadczeń chorobowych/ macierzyńskich, itp.) Przepisy dotyczące ochrony wynagrodzeń Regulacje dotyczące urlopów i delegacji Wysokość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów: Na gruncie prawa pracy maksymalna kara za nieprzestrzeganie przepisów może wynieść euro. Na gruncie prawa podatkowego wysokość kary maksymalnej wzrasta do 720 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna wynosi od 1/30 ustawowej płacy minimalnej (ok. 14 euro) do 400-krotności płacy minimalnej (maks euro). Wysokość kary uzależniona jest od: wysokości dochodów, możliwości ich uzyskania, sytuacji osobistej, sytuacji rodzinnej oraz stosunków majątkowych. Jest ona także ściśle powiązana z kwotą nieodprowadzonego podatku. Więcej przepisów, wyższe koszty Krajowa legislacja oraz przepisy odnoszące się do konkretnych sektorów znacząco wpływają na cały proces administracji płac. Badania wskazują, że obsługa wynagrodzeń w połączeniu z administracją kadr i dodatkowych świadczeń stanowi 35% całkowitych kosztów działów kadr, czyli ok. 525 dolarów rocznie przypadających na każdą osobę pracującą w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy czym koszty związane z administracją płac stanowią niemal połowę tej kwoty. Naturalnie, koszt ten różni się w zależności od kraju: w Europie koszty obsługi wynagrodzeń wahają się od 100 dolarów do czterokrotności tej kwoty w krajach, w których obowiązują złożone zasady. Roczny czas na obsługę obciążeń publiczno-prawnych z tytułu wynagrodzeń odnosi się do czasu poświęcanego przez średniej wielkości firmę w danym kraju na przygotowywanie, składanie odpowiednich dokumentów i płacenie podatków z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne nałożonych na pracowników i pracodawców. Czas ten różni się w zależności od kraju. W Singapurze wynosi 10 godzin, w Brazylii 490 godzin, w Wielkiej Brytanii 45 godzin, w Niemczech 148 godzin, a we Włoszech 214 godzin. Michael Magotsch z kancelarii DLA Piper wyjaśnia, z jakimi trudnościami mogą się zmierzyć organizacje prowadzące działalność w wielu krajach: Dobrym przykładem może być firma, która przenosi personel lub oddział z jednego kraju do innego, nie przyglądając się takim kwestiom, jak czy tym samym tworzę stałą siedzibę firmy?. W przypadku nieoczekiwanej kontroli pod kątem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, jakiekolwiek błędy związane z nieprawidłowym odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy lub składaną dokumentacją dotyczącą składek na ubezpieczenie społeczne, skutkować mogą dochodzeniami organów ścigania i karami. Jest to bardzo kosztowne. Eksperci ds. zarządzania zasobami ludzkimi mogą lepiej wykonywać pracę i zapewniać bardziej strategiczne doradztwo. 4 Utrzymywanie zgodności z przepisami i minimalizowanie przyszłego ryzyka

5 WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ I ŚCIEŻKA KONTROLI Działy kadr i finansów mają o wiele lepszy obraz tego, co dzieje się w firmie. Air Livery to firma specjalizująca się w lakierowaniu i odnawianiu powłok lakierniczych samolotów. Działalność prowadzi przy pięciu lotniskach w Wielkiej Brytanii. Posiada także zakłady w Bratysławie, na Słowacji, a od niedawna poprzez spółkę zależną także we Francji. Firma jest częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw z kapitałem indyjskim. Zatrudnia łącznie 220 pracowników. Beverley Brooks, kierownik działu HR: Ze względu na brytyjskie prawo zatrudnienia i przepisy dotyczące wynagrodzeń, przedsiębiorstwa działają w trudnym otoczeniu prawnym. Dla naszej firmy obsługa wynagrodzeń jest obszarem, któremu musimy poświęcać szczególnie dużo uwagi. Prowadzimy dwie listy płac, przy czym tylko niewielka część naszych pracowników jest wynagradzana w systemie miesięcznym. Większość załogi zajmującej się produkcją pracuje na podstawie różnych umów i jest wynagradzana w systemie tygodniowym. Wynagrodzenia brutto pracowników są bardzo atrakcyjne, ale czas pracy jest całkowicie elastyczny ze względu na sezonowość prac. Prawo do urlopu jest także naliczane proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin. To sprawia, że monitorowanie zmian i zapewnianie pracownikom prawnie przysługujących im urlopów wypoczynkowych stanowi skomplikowane zadanie. Jednym z powodów wybrania zewnętrznego dostawcy świadczącego usługi kadrowo-płacowe na zasadach outsourcingu była możliwość powiązania czasu pracy i rejestrowanych w systemie godzinowym obecności z systemem kadrowym, który pozwala na monitorowanie zmian prawnych i zapewnienie zgodności z przepisami. Działowi finansowemu daje to także możliwość pełnego śledzenia ścieżki kontroli. Obecnie koncentrujemy się na nowych przepisach dotyczących emerytur firmowych, które wejdą w życie 1 maja 2014 r. Na mocy nowych przepisó w wszyscy pracodawcy zostali zobowiązani do automatycznego zapisywania pracowników do firmowego programu emerytalnego. Musimy zatem wdrożyć program emerytalny, do posiadania którego nie byliśmy w przeszłości zobligowani oraz musimy opłacać składki. Zmiana ta jest niezwykle istotna dla pracodawców w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, jak poradzilibyśmy sobie, korzystając wyłącznie z własnych zasobów. Fakt, że możemy teraz w łatwy sposób uzyskiwać informacje czy zbudować interfejs pomiędzy systemami sprawia, że podchodzimy do tego procesu z większym spokojem. Świadczenie usług kadrowo-płacowych przez zewnętrznego dostawcę rozpoczęło się w lipcu 2012 r. Wcześniej nie mieliśmy systemu kadrowego. Biorąc pod uwagę dość dużą rotację personelu, która jest charakterystyczna dla naszej branży, dużym wyzwaniem było monitorowanie, kto i w jakim okresie był zatrudniony w firmie, a także powiązanie tych informacji z innymi działaniami operacyjnymi, jak np. BHP, wprowadzenie do pracy na stanowisku, standardy jakości, itp.. Wcześniej płace obsługiwane były przez jedną osobę taki system pracy zawsze generował obawy dotyczące prawidłowego rozliczania urlopów i nieobecności z powodu choroby oraz prognoz co jeśli. Fakt, że jesteśmy teraz obsługiwani przez dużą organizację korporacyjną, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Obecnie nie tylko ja, ale także całe działy kadr i finansów mamy o wiele lepszy obraz tego, co dzieje się w firmie. Biorąc pod uwagę, że korzystamy z systemu internetowego, wszystkie przepracowane i zarejestrowane godziny powiązane z każdym projektem można przeglądać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Choć niewykluczone, że mogliśmy wybrać tańszy wariant, z naszej perspektywy najistotniejszą kwestią była możliwość wdrożenia rozwiązania, które będzie zapewniało nam pełną zgodność z prawem. W przypadku wejścia w życie nowych przepisów lub zmian obowiązujących regulacji niestandardowa ścieżka mogłaby w przyszłości spowodować problemy. Natomiast korzystanie z ustandaryzowanego systemu oznacza, że zewnętrzny dostawca każdorazowo dokonuje niezbędnych aktualizacji, aby sprostać potrzebom setek tysięcy klientów w zakresie zgodności z przepisami. Dodatkowo, na bieżąco mamy możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów ds. administracji kadr i płac oraz zespołu IT, który czuwa nad bezpieczeństwem danych. Choć nasze zagraniczne działy jeszcze nie korzystają w pełni z usług tego samego dostawcy w zakresie administracji płac, już teraz mamy dostęp do międzynarodowej bazy danych, dzięki której wiemy, kto pracuje w poszczególnych zakładach. Nasza firma jest częścią większej grupy przedsiębiorstw i wiem, że dyrektor ds. IT grupy jest bardzo zadowolony z faktu, że współpracujemy na zasadach outsourcingu z zewnętrzną, globalną organizacją. Dzięki temu jest spokojny o zgodność naszej działalności z przepisami prawa i poprawność funkcjonowania systemów informatycznych oferowanych przez naszego dostawcę. Mimo faktu, że stanowimy stosunkowo niewielką część grupy, jesteśmy postrzegani, jako firma stosująca najlepsze praktyki. Utrzymywanie zgodności z przepisami i minimalizowanie przyszłego ryzyka 5

6 Współpracowaliśmy z firmą, która nie w sposób zamierzony, ale z powodu zaniedbań nie uwzględniała usług freelancerów i podwykonawców. Odpowiedni urząd przyjrzał się temu procesowi i stwierdził: nie, to są pracownicy. Wówczas firma stanęła przed koniecznością uregulowania zaległych milionowych płatności, w tym niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i podatków. Tak może się też zdarzyć w lokalnych firmach. Na przykład we Włoszech jest ponad miast, a w każdym z nich obowiązują niezależne przepisy podatkowe. Nawet najmniejsza firma z Foggii być może musiałaby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego, gdyby chciała otworzyć oddział w pobliskim Bari. Jednak nawet najbardziej statyczne firmy potrzebują odpowiednich narzędzi, aby zrozumieć prawo zatrudnienia i odpowiednie przepisy dotyczące zgodności z prawem, które ciągle się zmieniają, są aktualizowane lub wprowadzane są do nich poprawki. Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem Wiele organizacji nie ma wiedzy na temat naruszania przez ich oddziały przepisów prawa dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę koszty grzywien oraz potencjalne pogorszenie reputacji firmy, niewiedza nie jest żadną pociechą. Oto fragment raportu z badania Ernst & Young Global Payroll Survey z kwietnia 2013 r.: Przyglądając się temu, dlaczego organizacje działają w oparciu o swój obecny model obsługi wynagrodzeń, idealnie pasuje stare powiedzenie»jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj«. Dotychczasowe praktyki nadal determinują to, w jaki sposób organizacje prowadzą poszczególne procesy i systemy. Oczywiście, jeśli w danej firmie niewiele się zmieniło w zakresie strategii biznesowej, rozmiaru, zakresu geograficznego, przejęć lub fuzji w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, wówczas takie podejście może być odpowiednie. Jednak w rzeczywistości stosunkowo niewiele organizacji może to potwierdzić. 33% Na FIRM nałożono grzywnę lub karę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Proste zmiany skutkują poważnymi reperkusjami Złożoność prawa pracy sprawia, że często z pozoru proste zmiany lub nowe obowiązki wymagają znaczących modyfikacji w systemach rejestrowania danych i sprawozdawczości. Wystarczy wejść do dowolnego biura na świecie, aby przekonać się, że firmy niezależnie od lokalizacji borykają się z podobnymi problemami. Monitorowanie zmian prawnych i zgodności z przepisami stanowi jedno z największych wyzwań dla działów kadr, ponieważ otoczenie prawne nieustannie się zmienia, jest niejednoznaczne i nieprzewidywalne. Bardzo istotna jest także wiedza w zakresie powiązań pomiędzy różnymi przepisami, ponieważ zmiany w jedny m obszarze mogą mieć wpływ na regulacje w innych obszarach. Ryzyko związane z administracją płac może się także różnić pomiędzy firmami ze względu na inne czynniki m.in. sektor gospodarki, w którym firma prowadzi działalność, historię i kulturę organizacji, rozmiar przedsiębiorstwa oraz jego strukturę. W sektorach charakteryzujących się dużą rotacją personelu, jak np. sprzedaż detaliczna, budownictwo, gastronomia i przemysł przetwórczy, dział kadr musi radzić sobie z dużą liczbą zatrudnianych i odchodzących pracowników oraz złożoną obsługą czasu pracy i nieobecności. Zarządzanie zgodnością z przepisami prawa Mimo że w ciągu ostatnich dekad technologia zrewolucjonizowała liczne aspekty działalności biznesowej, wiele organizacji nadal jest przywiązanych do manualnej obsługi procesów zarządzania zgodnością z przepisami prawa oraz kontraktów z dostawcami podpisanych wiele lat wcześniej przez osoby uprzednio piastujące dane stanowisko. Choć w przeszłości te procesy mogły być efektywne, w wielu przypadkach stały się znaczącą przeszkodą, gdy firmy zaczęły pracować nad poprawą wydajności procesu zarządzania zgodnością z przepisami. Rozwikłanie wewnętrznego systemu arkuszy kalkulacyjnych i papierowych dokumentów lub ścieżek przepływu informacji od różnych dostawców często jest niezwykle trudnym zadaniem. Jak wynika z badania SmartCompliance 2012, aż 65% dyrektorów finansowych uważa, że zmniejszenie liczby punktów styku w procesach zgodności z przepisami mogłoby zwiększyć wydajność i efektywność. Ponad 75% dyrektorów finansowych nie ma dostępu w czasie rzeczywistym do skonsolidowanych danych dotyczących zgodności z przepisami prawa. Oznacza to niską wydajność pracy i wysokie ryzyko popełnienia błędów spowodowanych dużą częstotliwością zmian po wprowadzeniu w życie nowych przepisów i dużą złożonością różnych typów pracowników, których należy brać pod uwagę. W trudnych i wysoce konkurencyjnych warunkach rynkowych potrzeba efektywnego zarządzania kwestiami związanymi z ryzykiem i zgodnością z przepisami nigdy jeszcze nie była tak duża. A jednocześnie nigdy jeszcze realizacja tych zadań nie była tak trudna w ramach wewnętrznych zasobów. Zgodność z przepisami nie jest opcjonalna. Oznacza to, że uzyskanie kontroli nad Dyrektorzy działów kadr mogą maksymalizować produktywność i zaangażowanie w swoim dziale poprzez skupienie się na efektywności pracy poszczególnych pracowników, a nie na kwestiach związanych ze zgodnością z przepisami. 6 Utrzymywanie zgodności z przepisami i minimalizowanie przyszłego ryzyka

7 75% dyrektorów finansowych nie ma dostępu do skonsolidowanych danych dotyczących zgodności z przepisami w czasie rzeczywistym. wydajnością procesu zarządzania zgodnością z przepisami i jej poprawianie jest nie tylko kluczowe, ale konieczne. Szybkie przystosowywanie się do zmian wymaga umiejętności i wiedzy. Nawet w sytuacji, gdy nowe przepisy mają na celu uproszczenie lub skonsolidowanie istniejących regulacji, duża lub nagła zmiana może być równie trudna do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie. Zmiany mogą być na tyle fundamentalne, że firma nie będzie w stanie w łatwy sposób wprowadzić ogromnej liczby specyfikacji i modyfikacji, biorąc pod uwagę szeroki zakres wymaganych systemów oraz niezbędną specjalistyczną wiedzę w zakresie zgodności z prawem. Doświadczenie dobrze ugruntowanych w danym kraju zespołów, których zadania koncentrują się wyłącznie na zmianach prawnych, jest kluczowe, aby orientować się we wszystkich zasadach, co jest podstawą utrzymywania zgodności z przepisami dotyczącymi administracji kadr i płac. Zdaniem Terry ego Troosta, dyrektora personalnego w SPIE w Holandii (międzynarodowej firmie świadczącej usługi w zakresie energii i komunikacji, zatrudniającej lokalnie pracowników), zgodność z przepisami nigdy nie stanowi ryzyka, ponieważ wykorzystujemy umiejętności i specjalistyczną wiedzę naszego partnera, a w zespole mamy tylko 6 specjalistów ds. wynagrodzeń. Zmiany podatkowe, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., nie wymagały z naszej strony żadnej aktywności, ponieważ nasz partner wprowadził wszystkie niezbędne modyfikacje. System i procesy zostały automatycznie zaktualizowane, a my jedynie uczestniczyliśmy w regularnych sesjach informacyjnych, aby dowiedzieć się o nowych przepisach i ich wpływie na naszych pracowników i procesy. Stawianie czoła problemom związanym ze zgodnością z przepisami i ryzykiem Rosnąca liczba i złożoność zmian w przepisach skutkuje coraz większym zapotrzebowaniem na osoby, które potrafią wprowadzać zmiany w organizacji oraz rozumieją wpływ tych zmian na systemy i procesy w obszarze HR. Braki w tych umiejętnościach mogą się tylko pogłębiać, ponieważ kwestie związane ze zgodnością z przepisami stają się coraz bardziej złożone. Pytanie, które firmy muszą sobie postawić, jest następujące: jak zamierzamy przyciągać i zatrzymywać wykwalifikowane osoby, aby utrzymywać zgodność z przepisami? Kompleksowe umiejętności i wiedza Szybkie przystosowywanie się do zmian prawnych wymaga umiejętności i wiedzy. Firmy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na korzyści wynikające z wewnętrznej koordynacji i dokonywania przeglądów umiejętności swoich pracowników. Kierownicy działów kadr muszą mieć przegląd operacyjny potencjalnego ryzyka i trudności związanych ze zgodnością z przepisami w obszarze HR, na jakie napotyka ich organizacja. Jednak istnieją obszary wiedzy, których znajomości nie oczekuje się nawet od najbardziej kompetentnego specjalisty zatrudnionego w firmie. Na przykład, gdy w krajach zmieniane są przepisy prawa pracy na poziomie lokalnym bądź krajowym, często o porady w zakresie nowego prawa i o pomoc w jego wprowadzeniu proszeni są eksperci ds. wynagrodzeń z zewnętrznych firm świadczących usługi na zasadzie outsourcingu. W Stanach Zjednoczonych jedna z dużych firm świadczących usługi w zakresie obsługi wynagrodzeń nie tylko utrzymuje stały zespół ekspertów ds. zgodności z przepisami w agencji rządowej IRS (Internal Revenue Service, urząd podatkowy w USA), ale IRS posiada także zespół przebywający na stałe w tej firmie, co umożliwia wzajemną wymianę wiedzy. Podobnie w Brazylii nowy system esocial, mający na celu ustandaryzowanie informacji dotyczących przepisów w zakresie pracy, emerytur i rent oraz podatków był opracowywany przez trzy lata z tym samym dostawcą, jako część jego grupy pilotażowej pracującej nad walidacją ich modeli. Bezpośredni przełożeni wykazują większą pewność siebie podczas odpowiadania na pytania pracowników. Utrzymywanie zgodności z przepisami i minimalizowanie przyszłego ryzyka 7

8 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI W firmie Bosch koszty są bardzo ważne, jednak wydajność i doskonałość operacyjna są jeszcze ważniejsze. Roberto Zecchino, wiceprezes ds. zasobów ludzkich i organizacji na Europę Południową w Bosch Italy, jest odpowiedzialny za zapewnienie w pełni zgodnej z przepisami obsługi pracowników zatrudnionych we Włoszech przez niemiecką grupę dostarczającą technologie i usługi. Włoski system prawny jest bardzo złożony. Prawo pracy zmienia się dość często. Ponadto obowiązują różne przepisy krajowe i lokalne. We Włoszech lokalne regulacje różnią się w zależności od miasta. Przy 19 różnych lokalizacjach, w których prowadzimy działalność, bardzo ważny jest sprawny i przejrzysty przepływ informacji pomiędzy firmą Bosch a naszym dostawcą usług w zakresie ewidencji wynagrodzeń, podkreśla Zecchino. Nasz system płacowy obejmuje takie obszary, jak: specjalny system zarządzania czasem, obliczanie rent i emerytur, bezpieczeństwo produkcji, wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych czy obliczenia w przypadku choroby. Zatrudniamy także wielu pracowników, którzy na co dzień przebywają poza krajem pochodzenia w ich przypadku obowiązują nas inne zasady obliczania wynagrodzeń. Przepływ informacji pomiędzy naszą firmą a dostawcą jest niezwykle istotny musimy mieć pewność, że przestrzegane są lokalne przepisy prawa. Oznacza to ścisłą współpracę i stałą synchronizację działań. wynagrodzeń muszą być zgodne z prawem, ale także z wewnętrznymi zasadami firmy Bosch dotyczącymi zgodności z przepisami i procedurami zarządzania ryzykiem. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie niezbędnego poziomu wizualizacji zarządzania danymi tak, abyśmy mogli na bieżąco monitorować wszystkie informacje, a w przypadku jakichkolwiek utrudnień szybko naprawić system. Jest to jeden z kluczowych aspektów, podkreśla Zecchino. Z perspektywy firmy Bosch korzyści wynikające ze współpracy z zewnętrznym dostawcą kadrowo-płacowym w porównaniu do obsługi wynagrodzeń w ramach wewnętrznych zasobów firmy to m.in. elastyczność, kontrola kosztów i sprawność przeprowadzania procesów. Większa sprawność oznacza większą elastyczność. W warunkach stale zmieniających się przepisów prawa i aktualizacji w zakresie zgodności z przepisami, dostawca zapewnia nam wszystko, czego potrzebujemy. Elementy te są niezwykle ważne w złożonym otoczeniu włoskiego systemu prawnego. W ostatnich latach w naszych oddziałach nastąpiły liczne zmiany organizacyjne. Dlatego niezbędne jest posiadanie przejrzystej struktury i czytelnego przepływu informacji w zakresie procesów kadrowych tak, aby nowy kierownik szybko mógł odnaleźć się w nowych warunkach. Oznacza to także posiadanie niezawodnego rozwiązania bez względu na przesunięcia kadrowe lub zmiany organizacyjne. Nasz partner w zakresie administracji kadr i płac musi dysponować specjalistyczną wiedzą w swojej dziedzinie. W przypadku jakichkolwiek projektów outsourcingowych najważniejszym czynnikiem jest wydajność procesu. W firmie Bosch koszty są bardzo ważne, ale wydajność i doskonałość operacyjna są jeszcze ważniejsze. Celem jest stworzenie dynamicznej organizacji ze szczupłą strukturą i wydajnym procesem. Z punktu widzenia zgodności z przepisami, wewnętrzna kontrola jest kluczowa dla firmy Bosch. Wszystkie procesy ewidencji 8 Utrzymywanie zgodności z przepisami i minimalizowanie przyszłego ryzyka

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna HR.PAYROLL.BENEFITS.

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna HR.PAYROLL.BENEFITS. OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna HR.PAYROLL.BENEFITS. 2 Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford Propozycja payroll transfer jest skierowana do firm, które dążą do jak najlepszej optymalizacji procesów kadrowych i usprawnienia polityki

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja składek ZUS

Optymalizacja składek ZUS Optymalizacja składek ZUS (oszczędność minimalna 4110 zł rocznie) Fundamentem Programu jest idea oparta na wstępnych założeniach Programu Wsparcia Przedsiębiorstw. Dzięki atrakcyjnym modyfikacjom oraz

Bardziej szczegółowo

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku Kim jesteśmy? GroupEuroService Sp. z o. o. powstała w 2005 roku jako firma świadcząca usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe. Z biegiem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, rozszerzyliśmy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

ul. Płk Dąbka 15, 52-208 Wrocław tel: 71-716-45-80, fax: 71-368-18-13 Oferta na OUTSOURCING USŁUG dla Firm

ul. Płk Dąbka 15, 52-208 Wrocław tel: 71-716-45-80, fax: 71-368-18-13 Oferta na OUTSOURCING USŁUG dla Firm Royal Sp. z o.o. ul. Płk Dąbka 15, 52-208 Wrocław tel: 71-716-45-80, fax: 71-368-18-13 +48 603 796 334 +48 515 084 866 e-mail: info@royal-hr.eu Wrocław, grudzień, 2011r. Oferta na OUTSOURCING USŁUG dla

Bardziej szczegółowo

Oferta nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej. Cel: Nawiązanie współpracy

Oferta nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej. Cel: Nawiązanie współpracy Oferta nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej. Cel: Nawiązanie współpracy Kim jesteśmy? Szanowni Państwo, Firma K&K Selekt świadczy usługi doradcze, rekrutacyjne i szkoleniowe z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami pracy

Zarządzanie kosztami pracy Zarządzanie kosztami pracy (zaproszenie do dyskusji) Prowadzenie: Piotr Rybicki, NadzórKorporacyjny.pl Zarządzanie kosztami pracy Program spotkania: - Wprowadzenie - Definicje - Kiedy analizować koszty

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Randstad Payroll Solutions

Randstad Payroll Solutions Randstad Payroll Solutions Randstad w skrócie Randstad na świecie Założony w 1960 r. Numer 2 na światowym rynku usług HR Doświadczenie zdobyte przez ponad 50 lat działalności Aktywny w ponad 40 krajach

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc?

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc? Kim jesteśmy Gdzie możemy pomóc? Co jest naszą motywacją? Stawiamy na innowacyjność. Stale poszukujemy nowych lepszych rozwiązań w zakresie BPO i doradztwa, które pomogą naszym klientom osiągnąć sukces.

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT Przykładowe analizy Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Przykładowe analizy Kierownik projektu IT (KI) (IT Project Manager (KI)) projektowo-programistyczny kadra zarządzająca kierownik

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS.

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS. OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS. 2 W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla menedżerów

Prawo pracy dla menedżerów Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Prawo pracy dla menedżerów rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo sądu oraz

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja składek ZUS

Optymalizacja składek ZUS Optymalizacja składek ZUS (oszczędność minimalna 4110 zł rocznie) Fundamentem Programu jest idea oparta na wstępnych założeniach Programu Wsparcia Przedsiębiorstw. Dzięki atrakcyjnym modyfikacjom oraz

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Praktyki pracodawców w obszarze prawa pracy - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl www.hrindex.pl 2 Zakres badania 3 Korzyści 4 Ogólne wyniki HR Index

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców.

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. O FIRMIE Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Specjalizujemy się w analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców, jednak nasze działania są w pełni

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

HC-CARGO z bliska. Your Expert in Parts

HC-CARGO z bliska. Your Expert in Parts Your Expert in Parts Your Expert in Parts HC-CARGO z bliska Nasi specjaliści Nasi pracownicy chętnie zaoferują Wam wszechstronną pomoc. W firmie HC-CARGO znajdziecie odpowiedzi na niemal wszystkie pytania

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

MDDP Podstawowe informacje o firmie

MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP informacje ogólne Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadcząca kompleksowe usługi. 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych oferujących wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZUJ PROCESY I ROZWIJAJ BIZNES

OPTYMALIZUJ PROCESY I ROZWIJAJ BIZNES P K F A G I L I T Y OPTYMALIZUJ PROCESY I ROZWIJAJ BIZNES Brakuje Ci czasu na rozwój biznesu? Chcesz podnieść efektywność pracowników? Brak Ci kontroli nad tym co się dzieje w Twojej organizacji? Chcesz

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo Sądu oraz planowane zmiany

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo Sądu oraz planowane zmiany Co druga osoba 19-20 maja Warszawa 12 13 maja Poznań Co druga osoba PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. Umowy terminowe po nowelizacji kodeksu pracy Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich Planowane zmiany

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 343917 Temat: odw-egzekucja na listach płac w 2017r. 13 Luty Łódź, Centrum miasta, Kod szkolenia: 343917 Koszt szkolenia: 490.00 + 23% VAT Program Jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Rozszerz swoją ofertę i zdobądź przewagę nad konkurencją

Rozszerz swoją ofertę i zdobądź przewagę nad konkurencją Oferta Rozszerz swoją ofertę i zdobądź przewagę nad konkurencją Propozycja współpracy dla Partnerów kluczowych Smuda Consulting Intertax24 S.C O Smuda Consulting - Intertax24 s.c. Wiemy, że rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Pracownik czy osoba samozatrudniona?

Pracownik czy osoba samozatrudniona? Pracownik czy osoba samozatrudniona? W Belgii istnieje możliwość podjęcia pracy w charakterze pracownika najemnego lub na zasadzie samozatrudnienia. Oba statusy są prawidłowe pod względem prawnym pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym

Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym HRM partners Warszawa, 14 kwietnia 2012 r. HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyńskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Opis Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i analiza Paperless

Doradztwo i analiza Paperless Doradztwo i analiza Paperless Jak efektywnie przeprowadzić projekt optymalizacyjny? Pomożemy Ci odpowiedzieć na to pytanie. Od czego zacząć usprawnienia?, W jakim zakresie jesteśmy w stanie zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie Kilka słów o nas Pozycja lidera to przywilej, ale także zobowiązanie. Zdobyliśmy bogate doświadczenie na holenderskim i polskim rynku. Należymy do ścisłej czołówki firm z sektora

Bardziej szczegółowo