Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska"

Transkrypt

1 Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: lipiec-wrzesień / W tym wydaniu polecamy: VAT > > Obrót paliwami przy użyciu kart paliwowych dostawa towarów czy usługa finansowa? > > Odliczanie VAT w Polsce przez zagraniczne spółki posiadające oddział w Polsce > > Kiedy podmiotowi zagranicznemu należą się odsetki od nieterminowego zwrotu podatku VAT? CIT > > Istotne zmiany w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji Audyt finansowy > > Czy wiesz, kto jest Twoją jednostką powiązaną? Dotacje unijne > > Gdzie szukać dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii? > > Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji Aktualności podatkowe Szanowni Państwo, sezon wakacyjny w pełni i wielu z Państwa korzysta z zasłużonego odpoczynku. Również okres urlopowy obfituje w wydarzenia istotne dla Państwa działalności gospodarczej, w szczególności w dziedzinie podatków. W tym wydaniu polecamy Państwa szczególnej uwadze temat obrotu paliwami przy użyciu kart paliwowych. Na tle tego typu transakcji wyłoniły się istotne wątpliwości związane z rozliczaniem podatku VAT, które zaowocowały licznymi wnioskami podatników do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej. Spory z fiskusem doczekały się także rozstrzygnięć sądów administracyjnych. W artykule pt. Obrót paliwami przy użyciu kart paliwowych dostawa towarów czy usługa finansowa? przedstawiamy kulisy tej problematyki. Kolejnymi, nie mniej istotnymi zagadnieniami w obszarze VAT, są odliczanie podatku naliczonego w Polsce przez zagraniczne spółki, posiadające oddział w naszym kraju oraz wypłata podmiotom zagranicznym odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT. W zakresie CIT zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. Istotne zmiany w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji, dotyczącym planowanych zmian w tym obszarze od 1 stycznia 2015 r. W zakresie audytu natomiast polecamy artykuł pt. Czy wiesz, kto jest Twoją jednostką powiązaną?, w którym zwracamy uwagę na obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. na obszarze UE pakiet standardów regulujących kwestie powiązań pomiędzy podmiotami i konsolidacji sprawozdań finansowych oraz wskazujemy, w jaki sposób wpływa on na identyfikację podmiotów jako powiązanych. Warto zwrócić uwagę na dotacje na przedsięwzięcia związane z energią odnawialną. Celem wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii przewidziano możliwość ich dofinansowania również z puli środków unijnych na lata Informacje w tym zakresie znajdą Państwo w artykule pt. Gdzie szukać dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii? Podatkowych aspektów związanych z dotacjami dotyczy natomiast tekst pt. Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji. W Aktualnościach podatkowych zawarliśmy informacje na temat zapadłych w ostatnim czasie istotnych rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz o planowanych zmianach w prawie podatkowym. Zapraszamy do lektury! Publikacje fachowe Rödl & Partner Rödl & Partner info dr Marcin Jamroży

2 VAT > > Obrót paliwami przy użyciu kart paliwowych dostawa towarów czy usługa finansowa? Aleksandra Majnusz, Rödl & Partner Gliwice Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Organy podatkowe i sądy prezentują jednak stanowisko, że w przypadku dostaw paliwa, za które płatność odbywa się z użyciem kart paliwowych, dostawa towaru pomiędzy dostawcą a pośrednikiem oraz odbiorcą a pośrednikiem nie występuje. Praktyka refakturowania Przez lata nie budziło wątpliwości, że w przypadku dostaw realizowanych przez pośredników (w łańcuchu), dla celów VAT przyjmuje się fikcję prawną zakładającą, iż dostawa miała miejsce dla każdego z podmiotów w łańcuchu, pomimo iż niektórzy z nich fizycznie towaru nie otrzymali. Oznacza to, że pośrednicy nie muszą posiadać jakichkolwiek środków pozwalających na przechowywanie lub transport towarów, gdyż fizycznie towarem nie dysponują, co nie powoduje, że tracą status podatnika VAT. Podobną fikcję prawną przyjęto również dla świadczenia usług (instytucja refakturowania). W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Reguła ta - wynikająca z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. - została w 2011 r. wprost implementowana do polskiego porządku prawnego poprzez dodanie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Omawiane regulacje kwalifikują pośrednika w świadczeniu usługi jako usługobiorcę oraz usługodawcę jednocześnie. Za podlegające opodatkowaniu VAT uznaje się zatem obciążanie kontrahenta kosztami danej usługi, pomimo, że wystawca faktury za daną usługę nie był w rzeczywistości jej wykonawcą. Wyrok TSUE Zamiana koncepcji pojawiła się w Polsce dopiero w wyroku z 14 sierpnia 2012 r. (I FSK 1177/11), w którym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w przypadku dokonywania zakupu paliwa za pośrednictwem kart paliwowych, transakcje tego typu należy traktować jako świadczenie usług o charakterze finansowym. W konsekwencji więc, pośrednik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa, gdyż w rzeczywistości nie nabył towaru handlowego. Niekorzystne stanowisko NSA wywodzi z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 lutego 2003 r. w sprawie Auto Lease BV (C-185/01). Trybunał orzekł w nim, że w przypadku udostępniania przez firmę leasingową leasingobiorcy kart paliwowych, nie dochodzi do dostawy towarów na rzecz leasingodawcy, nawet gdy leasingobiorca kupuje paliwo w imieniu i na rachunek firmy leasingowej. TSUE uzasadnił to brakiem możliwości decydowania przez leasingodawcę o sposobie i celu użycia paliwa, w szczególności nie ma on wpływu na termin dostawy towarów, wielkość zakupów, ani cenę nabywanego paliwa. Nie ma też prawa decydować, w jaki sposób ani w jakim celu paliwo zostanie zużyte. Nie uczestniczy zatem w dostawie paliwa, dlatego faktury, które wystawia spółce, nie uprawniają jej do odliczenia VAT. Przejęcie powyższego stanowiska oznacza, że faktura wystawiona zarówno przez koncern paliwowy na pośrednika, jak i faktura wystawiona przez pośrednika na ostatecznego nabywcę paliwa są fakturami pustymi, gdyż nie dokumentują rzeczywistej transakcji. Efektem przyjęcia takiej koncepcji dla podmiotów wydających karty jest: > > brak prawa do odliczenia VAT z faktur otrzymanych od stacji paliw, > > uznanie sprzedaży dokonywanej przez pośrednika za zwolnioną z VAT, > > problemy z ustaleniem podstawy opodatkowania transakcji z wykorzystaniem kart (czy do podstawy opodatkowania należy wliczać wartość paliwa, czy tylko marżę, czy uwzględniać bonusy i rabaty udzielane przez stacje benzynowe, jak traktować odsprzedaż paliwa bez marży), > > ewentualna konieczność stosowania współczynnika przy odliczaniu VAT (uznanie części obrotu za obrót zwolniony). Faktyczny przebieg transakcji Chociaż wyroki TSUE tworzą swoistego rodzaju precedensy i powinny być uwzględniane przy rozstrzyganiu spraw przez sądy krajowe, nie można zapominać, że zapadają jednak w konkretnej sprawie i konkretnym stanie faktycznym. Podstawowy scenariusz zakupów na stacjach paliw realizowanych bezgotówkowo za pomocą kart paliwowych polega na tym, że pośrednik, który wydaje karty paliwowe swoim klientom (przedsiębiorcom chcącym skorzystać z pewnych uproszczeń w obrocie, takich jak: bezgotówkowy charakter zakupów, prosty i przejrzysty monitoring wydatków, zbiorcze fakturowanie, a w przypadku wyjazdów międzynarodowych ograniczenie konieczności dysponowania lokalnymi walutami, itp.), otrzymuje z koncernu paliwowego faktury za dokonane przez klientów zakupy. Sam z kolei, na podstawie otrzymanych faktur, wystawia faktury sprzedażowe na klientów tak, by to oni finalnie ponieśli koszt zakupionego paliwa, środków czystości czy usługi mycia. Finansowanie zakupu paliwa wcale nie jest istotą świadczenia. Udostępnione kar- 2

3 VAT Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 ty paliwowe nie są bowiem w istocie środkami płatniczymi, a jedynie służą ewidencjonowaniu transakcji. Chociaż pośrednicy nie wchodzą nigdy w posiadanie paliwa, nie zmienia to faktu, że faktycznie w dostawach paliwa pośredniczą, nie zaś w świadczeniu usług finansowych. Schemat takich transakcji jest następujący: Dostawca Podmiot pośredni dostawa (sprzedaż) towarów wydanie towarów Ostateczny nabywca Sam fakt, że jeden z podmiotów nie wszedł w posiadanie towaru nie powoduje, że transakcje nie są uznawane za dostawy towarów w świetle przepisów o VAT. Orzecznictwo Najczęściej koncepcja dostaw łańcuchowych kwestionowana jest przez organy podatkowe przy dokonywaniu zwrotu podatku VAT firmom zagranicznym, w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Część organów podatkowych twierdzi jednak, że firmy działające w opisanym powyżej modelu biznesowym, uczestniczą w transakcjach łańcuchowych i mają prawo do odliczenia VAT. Przykładem jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2014 r. (IPPP2/ /13-2/KBr). Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził w niej, że doszło do transakcji łańcuchowej i że wszystkie firmy w niej uczestniczące mają prawo do odliczenia podatku. Takiego zdania był również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z 22 kwietnia 2014 r. (III SA/Wa 2040/13) i wcześniejszym z 17 stycznia 2013 r. (III SA/Wa 1739/12) oraz z 24 kwietnia 2013 r. (III SA/Wa 3280/12). Wciąż pojawiają się jednak wyroki przeciwne, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 15 maja 2014 r. (I Sa/Po 1233/13). Podsumowanie W świetle wskazanych wyroków pewne jest tylko to, iż praktyka orzecznicza w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupu paliwa przez podmiot przekazujący karty paliwowe nie jest jednolita. W celu określenia prawa do od- liczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia paliwa przez podmiot uczestniczący w łańcuchu dostaw, bardzo istotna jest dokładna analiza konkretnego stanu faktycznego, oraz odpowiednie skonstruowanie umów. Chociaż naszym zdaniem trudno jest, aby umowę na udostępnianie kart paliwowych kwalifikować jako finansową umowę kredytu, niewątpliwie istnieje ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup paliwa, otrzymanych lub wystawionych przez wystawcę karty paliwowej. W przypadku podejmowania decyzji o zawarciu podobnych umów, warto mieć na uwadze argumentację TSUE. Warto również w celu potwierdzenia prawa do odliczenia podatku od zakupów paliwa wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową, zachęcamy do kontaktu. Aleksandra Majnusz Senior Associate, doradca podatkowy tel.: > > Odliczanie VAT w Polsce przez zagraniczne spółki posiadające oddział w Polsce Tomasz Modzelewski, Rödl & Partner Warszawa Brak jest podstaw do odmówienia zagranicznej spółce prawa do odliczenia VAT od nabywanych w Polsce towarów i usług związanych z czynnościami wykonywanymi przez jej polski oddział na rzecz centrali. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lutego 2014 r., I FSK 353/13. Stan faktyczny sprawy dotyczył spółki brytyjskiej, prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału, który dokonywał świadczeń (analizy próbek chemicznych) zarówno na rzecz centrali, jak i bezpośrednio na rzecz klientów końcowych. W tych celach nabywane były w Polsce towary i usługi. 3

4 VAT Sprzedaż na rzecz ostatecznych Klientów, rozliczana za granicą CENTRALA Spółka z siedzibą za granicą Czynności wewnątrzzakładowe Oddział spółki w Polsce Nabycie towarów i usług w Polsce Sprzedaż na rzecz ostatecznych Klientów, rozliczana w Polsce niem Sądu, ww. przepis należy interpretować w ten sposób, że podatnik posiadający w Polsce jedynie oddział ma prawo do odliczenia polskiego VAT pozostającego w związku z opodatkowaną działalnością gospodarczą wykonywaną za granicą, jeżeli posiada on dokumenty potwierdzające ten fakt, a oddział dokonuje jednocześnie czynności opodatkowanych w Polsce. Ponadto stwierdzono, że występowanie czynności wewnątrzzakładowych nie wyklucza zastosowania art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. W celu potwierdzenia zasadności odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług dla potrzeb oddziału, spółka zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej. Spółka argumentowała, że prawo takie przysługuje jej niezależnie od tego, czy dana usługa zostanie sprzedana za pośrednictwem oddziału czy też przez centralę, tj. niezależnie od tego, czy transakcja i podatek należny będą podlegały rozliczeniu w Polsce czy też nie. W ostatecznym rozrachunku zaistnieje bowiem związek polskiego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi (w Polsce lub za granicą). W ocenie spółki, podstawę do takiego odliczenia daje jej art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, natomiast przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do naruszenia fundamentalnej zasady neutralności podatku od wartości dodanej. Przepis ten uzależnia możliwość odliczenia VAT od spełnienia następujących warunków: > > dostawa towarów lub świadczenie usług przez podatnika dokonywane są poza terytorium kraju; > > kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności wykonane były na terytorium kraju; > > podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie podzielił stanowiska spółki i stwierdził, że czynności wykonywane przez oddział na rzecz jednostki macierzystej mają charakter wewnątrzzakładowy i jako takie nie stanowią czynności opodatkowanych, z tytułu których przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT. Zdaniem organu, podatnik dokonujący w Polsce jedynie zakupów i nie dokonujący w kraju czynności opodatkowanych (a jedynie niepodlegające opodatkowaniu czynności wewnątrzzakładowe) nie ma prawa do odliczenia VAT, nawet jeśli zakupy miały związek z opodatkowaną działalnością gospodarczą (centrali), ale wykonywaną poza granicami Polski. WSA w Gliwicach nie uwzględnił skargi spółki na ww. interpretację (wyrok z 25 września 2012 r., III SA/Gl 986/12). Sprawa trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajął odmienne stanowisko i stwierdził, że oddział może skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zda- Z orzeczenia tego wynika wniosek, że ww. przepis daje prawo do odliczenia VAT nie tylko wtedy, gdy dana sprzedaż podlega rozliczeniu w polskiej deklaracji podatkowej, lecz również wtedy, gdy polski VAT naliczony wykazuje (udokumentowany) związek z działalnością gospodarczą wykonywaną i rozliczaną za granicą. Warto przy tym wskazać, że analogiczny wyrok NSA wydał już 26 lutego 2013 r. (I FSK 493/12). W orzeczeniu tym Sąd potwierdził, że miarodajne dla zastosowania ww. przepisu jest ustalenie, czy gdyby czynności wykonywane przez centralę w ramach prowadzonej za granicą działalności gospodarczej były wykonywane w Polsce to czy dawałyby one prawo do odliczenia polskiego VAT naliczonego. Podobne wnioski wynikają m.in. z wyroku WSA w Krakowie z 14 listopada 2013 r. (I SA/Kr 1483/13, orzeczenie nieprawomocne). Przywołane rozstrzygnięcia mają istotne znaczenie dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących w Polsce działalność np. w formie oddziału (bądź też innych jednostek, nie podlegających obowiązkowi rejestracji w KRS) i wskazują na kształtowanie się jednolitej, prowspólnotowej korzystnej dla podatników linii orzeczniczej (zob. również wyrok WSA w Krakowie z 19 marca 2014 r., I SA/Kr 2054/13). W rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE, każde państwo członkowskie powinno bowiem traktować jako podatnika każdy podmiot gospodarczy, niezależnie od miejsca siedziby, rejestracji na potrzeby VAT, czy też miejsca prowadzenia działalności. W świetle fundamentalnej zasady neutralności VAT podatek naliczony nie powinien obciążać podatników, niezależnie od tego, czy zakupy są dokonywane w tym samym kraju, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, czy nie. Co ważne, ww. stanowiska sądów administracyjnych dają się odnieść zarówno do sytuacji, gdy dana jednostka (np. oddział) wykonuje czynności zarówno na rzecz jednostki macierzystej jak i klientów, jak i sytuacji, gdy działalność danej jednostki służy jedynie czynnościom wykonywanym przez jednostkę macierzystą, opodatkowanym za granicą. Jednak zarówno w jednym jak i w drugim przypadku zagraniczny przedsiębiorca chcący odliczyć polski VAT powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi związek odliczonego podatku z wykonywaną i opodatkowaną za granicą działalnością gospodarczą. Stanowiska sądów administracyjnych stwarzają zatem szansę na pozytywne rozstrzygnięcie w sporze z fiskusem, który konsekwentnie stosuje dotychczasową, niekorzystną interpretację przepisów (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 4

5 VAT Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 z 7 listopada 2013 r., ITPP3/ /13/AT czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 grudnia 2013 r., IBPP4/ /13/PK). Jako przykład sukcesu w sporze z fiskusem wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 sierpnia 2013 r., IBPP4/ /13/PH, którą organ podatkowy zmuszony był zmienić w wyniku ww. orzeczenia NSA z 26 lutego 2013 r. (I FSK 493/12). Warto tym samym przeanalizować zasady rozliczania podatku VAT z tytułu czynności wykonywanych przez oddział bądź inne jednostki pomocnicze utrzymywane w Polsce przez zagranicznych przedsiębiorców. Tomasz Modzelewski Senior Associate, doradca podatkowy tel.: > > Kiedy podmiotowi zagranicznemu należą się odsetki od nieterminowego zwrotu podatku VAT? Jacek Puszczewicz, Rödl & Partner Warszawa O zwrot odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT w Polsce podmiot zagraniczny może ubiegać się tylko pod warunkiem obowiązywania w państwie jego siedziby zasady wzajemności. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r., I FSK 1276/13. W 2004 r. spółka fińska złożyła do właściwego organu podatkowego dla podmiotów zagranicznych wniosek o zwrot podatku VAT za rok Wniosek spółka złożyła według obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, zmienionego następnie rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2003 r. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, urząd skarbowy miał na rozpatrzenie wniosku (przeprowadzenie czynności sprawdzających) i wydanie decyzji 6 miesięcy. Tymczasem decyzja o zwrocie spółce wnioskowanej kwoty wydana została dopiero po ponad 3-letnim postępowaniu (tj. w 2007 r.). W 2009 r. spółka złożyła do organu podatkowego, który w 2007 r. wydał decyzję w sprawie zwrotu podatku VAT, wniosek o zapłatę odsetek od nieterminowego zwrotu tego podatku. W uzasadnieniu wniosku spółka wskazała, że niezwrócona w terminie, tj. w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, kwota podatku VAT stanowi nadpłatę w rozumieniu ustawy - Ordynacja podatkowa w związku z przepisami ustawy o VAT. Nadpłata ta podlega oprocentowaniu, a odsetki należą się spółce od dnia następującego po upływie 6-miesięcznego terminu na dokonanie zwrotu podatku VAT do dnia faktycznego zwrotu tego podatku. Organy podatkowe I i II instancji nie uwzględniły wniosku spółki stwierdzając, że przepisy dotyczące oprocentowania nadpłaty mogłyby znaleźć zastosowanie do podmiotów zagranicznych wyłącznie na mocy jednoznacznego przepisu prawa, zaś przepisy ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów nie dawały podstawy prawnej do wypłaty odsetek w przypadku zwrotu podatku VAT podmiotowi zagranicznemu z opóźnieniem. Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który przychylił się do argumentacji zaprezentowanej przez spółkę wskazując, że nie można podmiotów zagranicznych traktować odmiennie od podmiotów krajowych. Stawianie podmiotów krajowych na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do podmiotów zagranicznych godzi w zasadę równości oraz zasadę demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Sąd nie rozstrzygnął jednak sprawy ostatecznie, lecz sformułował wskazówki do zbadania przez organy podatkowe istnienia w państwie siedziby spółki (tj. w Finlandii) podstawy prawnej do wypłaty oprocentowania w przypadku nieterminowego zwrotu podatku VAT polskim podmiotom na tzw. zasadzie wzajemności, którą statuuje ww. rozporządzenie Ministra Finansów. Zasada wzajemności oznacza, że jeżeli polskim podmiotom, które nie są zarejestrowane dla potrzeb podatku VAT na terytorium innego państwa, przysługiwać będzie od tego państwa zwrot podatku VAT z tytułu nabycia w tym państwie towarów i usług, to w Polsce odpowiednio zwrot tego podatku przysługiwać będzie podmiotom pochodzącym z tego państwa. Zasada ta powinna znaleźć odpowiednie zastosowanie do kwestii wypłaty odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT. Sprawa została ponownie przekazana do organu podatkowego I instancji, który odmówił spółce wypłaty odsetek, stwierdzając brak w Finlandii zasady wzajemności w odniesieniu do polskich podmiotów, które ubiegałyby się o wypłatę odsetek w tym kraju. Swoje rozstrzygnięcie organ oparł na wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, które ustaliło, że zgodnie z fińską ustawą o podatku od wartości dodanej zwroty podatku VAT nie są oprocentowane. Stanowisko organu I instancji podtrzymał organ II instancji. Skoro bowiem fińska administracja podatkowa nie wypłaca odsetek polskim podmiotom, to wniosek o wypłatę odsetek złożony przez fińską spółkę w Polsce nie może być uwzględniony. Spółka ponownie wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozstrzygnął na korzyść organów podatkowych. Ponieważ Finlandia nie stosuje zasady 5

6 VAT / CIT wzajemności w stosunku do polskich podmiotów, to kierując się zasadą równości nie można stawiać fińskiej spółki w Polsce na uprzywilejowanej pozycji i dokonać na jej rzecz wypłaty odsetek. W analogicznej bowiem sytuacji polski podmiot w Finlandii takich odsetek by nie otrzymał. Trudno zgodzić się z powyższym rozstrzygnięciem NSA. Zasadzie wzajemności Sąd ten nadał niepoprawne, zbyt ogólne rozumienie. Rozumieć ją należy w ten sposób, że państwa przyznają swoim podatnikom takie same prawa i przywileje, tzn. państwa te gwarantują wobec swoich podmiotów porównywalne korzyści. W przedmiotowej sprawie organy podatkowe zbadały jedynie wybrany fragment art. 152 fińskiej ustawy o podatku od wartości dodanej. Z treści tego przepisu wynika zaledwie, że zwroty podatku VAT nie są oprocentowane. Przepis ten nie wyjaśnia natomiast, do czego nie odniósł się ani NSA, ani pierwotnie nie badały tego organy podatkowe, czy ów przepis znajduje zastosowanie do standardowych zwrotów fińskiego podatku od wartości dodanej czy też również do szczególnej fińskiej procedury zwrotu podatku VAT podmiotom zagranicznym. Rozstrzygnięcie NSA nie uwzględnia również faktu, że fińska administracja podatkowa nie działała opieszale i zasadniczo zwroty podatku VAT dla podmiotów zagranicznych dokonywane były w tym kraju w przewidzianym terminie. W związku z tym wywodzenie, że przepisy fińskie nie regulują kwestii wypłaty odsetek od nieterminowego zwrotu VAT, również nie do końca odzwierciedla przedmiotowy stan faktyczny w kontekście omawianej zasady wzajemności. W konsekwencji spółka nie otrzymała odsetek, pomimo, że na zwrot VAT czekała ponad 3 lata. NSA w swoim rozstrzygnięciu nie dostrzegł, co jest istotą przedmiotowego sporu, że z chwilą upływu 6-miesięcznego terminu, przetrzymywana przez organ podatkowy kwota zwrotu podatku VAT staje się nienależnym świadczeniem publicznoprawnym, a więc w istocie nadpłatą, podlegającą oprocentowaniu. Takie natomiast stanowisko NSA zajmował wielokrotnie we wcześniejszych swoich wyrokach. Należy spodziewać się, że rozstrzygnięcie NSA będzie wykorzystywane przez organy podatkowe w argumentacji przeciw wypłacie odsetek. Dlatego zalecać należy badanie obowiązywania zasady wzajemności w państwie siedziby podmiotu, występującego w Polsce o wypłatę odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT. Przypomnijmy, że z uwagi na 5 letni okres przedawnienia można jeszcze ubiegać się o odsetki z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego z opóźnieniem - na podstawie decyzji o zwrocie wydanych w latach Przykład (dotyczy podmiotów zagranicznych niezarejestrowanych w Polsce do celów podatku VAT, nabywających w Polsce towary i usługi np. w latach ) ła. Wniosek powinien zostać rozpatrzony, a podatek zwrócony, co do zasady w ciągu 6 miesięcy od dnia jego złożenia, tj. do 30 grudnia 2004 r. Decyzja o zwrocie podatku VAT wydana została dopiero w dniu 10 stycznia 2009 r. Spółka może zatem ubiegać się o odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu podatku VAT za okres od 31 grudnia 2004 do dnia faktycznego zwrotu podatku VAT. Kwotą, od której będą liczone odsetki jest kwota zwrotu podatku VAT z decyzji z dnia 10 stycznia 2009 r. Naszym zdaniem warto ubiegać się o odsetki, gdyż podmioty zagraniczne mogą liczyć na oprocentowanie nawet w wysokości 11-12,5% w skali roku. Jacek Puszczewicz Starszy konsultant podatkowy tel.: > > Istotne zmiany w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji Mikołaj Przybył, Rödl & Partner Poznań W zeszłym miesiącu Sejm przekazał Prezydentowi RP do podpisu ustawę zmieniającą przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Ich wejście w życie w obecnym kształcie wydaje się zatem przesądzone. Projektowane zmiany mają obowiązywać zasadniczo od 1 stycznia 2015 roku. Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji stanowią istotny czynnik w procesie wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Warto zatem przyjrzeć się wprowadzanym zmianom - zarówno w kontekście już obowiązujących umów pożyczek, jak i planowanych transakcji dofinansowania przedsiębiorstwa. Co się zmieni? W obecnym brzmieniu przepisy o niedostatecznej kapitalizacji ustanawiają następujące ograniczenie: do podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć tej części odsetek płaconych na rzecz tzw. kwalifikowanych podmiotów powiązanych, która jest naliczana od nadwyżki wartości pożyczki ponad trzykrotność wpłaconego kapitału zakładowego pożyczkobiorcy. Wniosek o zwrot podatku VAT za rok 2003 należało złożyć do 30 czerwca 2004 r. i w tym dniu spółka wniosek złoży- 6

7 CIT / Audyt finansowy Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 Po pierwsze, nowelizacja wprowadza zmiany do obecnej konstrukcji przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Najważniejsze z nich przedstawiają się następująco: > > według projektu wartość zadłużenia będziemy porównywać z wartością kapitału własnego, a nie tak jak obecnie z wartością trzykrotności kapitału zakładowego; efekt zmian: zmniejszenie wartości odsetek zaliczanych do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zmiana niekorzystna; > > według projektu ograniczenie wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji ma dotyczyć pożyczek otrzymanych nie tylko od udziałowców bezpośrednich, ale również od udziałowców pośrednich; efekt zmian: zwiększenie zakresu stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji o większą ilość spółek z grupy zmiana niekorzystna; > > według projektu stosunek zadłużenia do wartości kapitału własnego należy liczyć na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień zapłaty odsetek, a nie tak jak obecnie na dzień zapłaty odsetek; efekt zmian: utrudnienie stosowania optymalizacji podatkowej polegającej na spłaceniu części kapitałowej pożyczki przed częścią odsetkową zmiana niekorzystna. Po drugie, ustawodawca wprowadza alternatywę dla stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Podatnik będzie mógł bowiem wybrać: albo będzie stosował ograniczenie wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji albo będzie stosował ograniczenia wynikające z nowo wprowadzonego art. 15c ustawy o CIT. Artykuł 15c ustawy o CIT wprowadza dwa ograniczenia w zaliczaniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wartości odsetek od wszystkich pożyczek (a więc nie tylko od pożyczek od kwalifikowanych podmiotów powiązanych). I tak, do podatkowych kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone tylko te odsetki, których wartość nie przekracza: > > iloczynu sumy stopy referencyjnej NBP (ok. 2,5%) powiększonej o 1,25 punktu procentowego oraz podatkowej wartości aktywów materialnych przedsiębiorstwa; oraz > > 50% wypracowanego zysku operacyjnego (historycznego albo bieżącego). Wysokość wprowadzonego limitu będzie zatem zależna od wartości aktywów przedsiębiorstwa oraz wartości wypracowanego zysku operacyjnego. Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorstw posiadających duży majątek, który kreuje nawet średni zysk operacyjny oraz finansujących się pożyczkami tylko od jednego podmiotu powiązanego, stosowanie nowego ograniczenia może być mniej dotkliwe (a więc finansowo bardziej efektywne) niż stosowanie dotychczasowych lub znowelizowanych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Ważne przepisy przejściowe Istotny jest również aspekt czasowy obowiązywania wskazanych przepisów. Będą miały zastosowanie tylko do tych odsetek, które wynikają z pożyczek, które zostały podatnikowi faktycznie przekazane po 1 stycznia 2015 roku. W odniesieniu do pożyczek przekazanych podatnikom do 31 grudnia 2014 roku zastosowanie będą miały dotychczasowe zasady. Od tej ogólnej reguły istnieje jednak jeden bardzo korzystny wyjątek: po 1 stycznia 2015 roku, po spełnieniu pewnych wymogów formalnych, podatnicy będą mogli zrezygnować ze stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w obecnym brzmieniu. W zamian za to będą musieli przestrzegać ograniczeń wynikających z przepisu art. 15c ustawy o CIT. Jeżeli rozważają Państwo różne możliwości dofinansowania spółek, to dokonując wyboru źródła finansowania warto uwzględnić szanse i zagrożenia wynikające z planowanych zmian przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Mikołaj Przybył Senior Associate, doradca podatkowy tel.: > > Czy wiesz, kto jest Twoją jednostką powiązaną? Małgorzata Guzińska-Błońska, Rödl & Partner Gdańsk Dla polskich podmiotów wyznacznikiem definicji jednostek powiązanych jest ustawa o rachunkowości. Jednakże warto wiedzieć, że z dniem 1 stycznia 2014 r. na obszarze Unii Europejskiej wszedł w życie pakiet standardów regulujących kwestie powiązań pomiędzy podmiotami oraz konsolidacji sprawozdań finansowych (MSSF). Polska ustawa o rachunkowości Ustawa w art. 3 ust.1 pkt. 43 definiuje jednostki powiązane jako: jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne, jednostki stowarzyszone, wspólników jednostki współzależnej oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą. Jednostką dominującą jest jednostka sprawująca kontrolę nad inną jednostką. Poprzez sprawowanie kontroli rozumie się zdolność jednostki do kierowania sytuacją finansową 7

8 Audyt finansowy / Dotacje unijne i operacyjną innej jednostki w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Podstawową przesłanką do uznania jednostki za zależną (podporządkowaną jednostce dominującej) jest posiadanie w niej udziałów. Jednak samo posiadanie udziałów nie zawsze świadczy o kontroli. Jednostka, aby być dominującą wobec innej, musi jednocześnie posiadać zdolność powoływania większości członków zarządu, rady nadzorczej oraz dysponować większością głosów. Inną odmianą powiązania jest współkontrola. Występowanie współkontroli wymaga określenia w umowie spółki podziału kontroli nad działalnością gospodarczą. Decyzje finansowe i operacyjne wymagają zgody obu stron. Jednostkami powiązanymi są również jednostki stowarzyszone, czyli takie, na które inwestor wywiera znaczący wpływ. Oznacza to, że inwestor uczestniczy w podejmowaniu decyzji z zakresu polityki finansowej i operacyjnej jednostki, jednak nie posiada on nad nią kontroli ani współkontroli. Zwykle wiąże się to z posiadaniem przez inwestora więcej niż 20% głosów oraz zasiadaniem w zarządzie jednostki. Standardy unijne (MSSF) Wprowadzony z początkiem tego roku w krajach UE pakiet międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej zawiera: Znaczący wpływ jest to władza pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji, niepolegająca jednak na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką tej jednostki. Ze wskazanych zmian wyraźnie wynika położenie nacisku na realny wpływ na sytuację spółki, a w szczególności na jej wyniki finansowe, przekładające się na wysokość wypłacanej dywidendy. Jest to podejście, które odchodzi od patrzenia wyłącznie na ilość posiadanych udziałów, aczkolwiek nadal jest to jedna z podstawowych przesłanek. Obecnie decydować będzie struktura udziałowców tj. to, czy mamy do czynienia z rozproszonym akcjonariatem czy bardziej skupionym. Może to spowodować rozszerzenie się ilości podmiotów powiązanych. Patrząc na trend rozwoju przyjęty przez polską ustawę o rachunkowości możemy spodziewać się przechodzenia na rozwiązania wypracowane w ramach przyjętych przez UE międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i tym samym zmian w strukturach grup kapitałowych. > > MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe > > MSSF 11 Wspólne porozumienia > > MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach > > Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe > > Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Pakiet standardów oprócz wydzielenia osobnego standardu dotyczącego konsolidacji sprawozdań finansowych, wprowadził zmienione definicje kontroli, współkontroli oraz znaczącego wpływu. Kontrola występuje, gdy inwestor z tytułu swojego zaangażowania w inwestycję podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub gdy ma prawo do zmiennych zwrotów, oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych zwrotów poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką. Przez zmienne zwroty rozumieć należy zmienne wyniki finansowe, przekładające się m.in. na wysokość wypłacanych dywidend czy też konieczność wniesienia dopłat do kapitału. Współkontrola jest umownie ustalonym podziałem kontroli w ramach porozumienia umownego, który występuje tylko wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron dzielących kontrolę. Małgorzata Guzińska-Błońska Associate Partner, biegły rewident tel.: > > Gdzie szukać dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii? Tomasz Tuszyński, Rödl & Partner Warszawa Z uwagi na zobowiązania Polski w zakresie zielonej energii, wynikające m.in. z przepisów unijnych oraz pakietu klimatycznego, podejmowane przez przedsiębiorców w tym obszarze działania inwestycyjne są niezwykle istotne i potrzebne. Celem wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii przewidziano możliwość ich dofinansowania również z puli środków unijnych na lata Zapewnienie rentowności inwestycji podejmowanych w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym budowa i rozbudowa farm fotowoltaicznych, będzie możliwe dzięki skorzystaniu z dotacji unijnych, zapewniających szerokie możliwości finansowania inwestycji. 8

9 Dotacje unijne Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 Inwestycje w odnawialne źródła energii będą przede wszystkim realizowane na poziomie krajowym, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , w obszarze którego wydzielono Oś Priorytetową o nazwie: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Wsparcie w ramach powyższego Programu Operacyjnego skierowane będzie głównie do dużych przedsiębiorców. Przykładowe rodzaje inwestycji, które będą podlegały dofinansowaniu, dotyczą realizacji projektów inwestycyjnych związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej (w tym wolnostojących farm fotowoltaicznych). Wsparcie będzie można uzyskać przede wszystkim na budowę jednostek o większej mocy wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, a także biomasę i biogaz. Inwestycje te w dużym stopniu przyczynią się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego. Przewiduje się również wsparcie w określonym zakresie budowy jednostek wykorzystujących energię słońca, geotermii oraz wody, np. posadowienie paneli solarnych na dachu przedsiębiorstwa. Obok Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą funkcjonować, jak dotychczas w każdym z 16 województw, Regionalne Programy Operacyjne. W ramach tych Programów planowane są konkursy zakładające wsparcie inwestycji, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. Wsparcie na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych będzie koncentrowało się na inwestycjach o zasięgu lokalnym i regionalnym podejmowanych głównie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z przedstawionymi Programami. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Tomasz Tuszyński Starszy konsultant tel.: > > Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji Anna Główka, Rödl & Partner Warszawa Koszty wytworzenia lub nabycia środków trwałych nie podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, lecz mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych wyłącznie w formie odpisów amortyzacyjnych. Odstępstwo od tej zasady ustanawia art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, nie stanowią kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych dokonywane od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków trwałych, odliczonych od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że podatnicy, którzy otrzymali dotację na te środki trwałe, nie zaliczą zrefundowanego wydatku do kosztów podatkowych. Otrzymanie dotacji po rozpoczęciu amortyzacji Wątpliwości pojawiają się, gdy środki z dotacji wypłacane są po rozpoczęciu amortyzacji przyjętego do używania środka trwałego. Na gruncie ustawy o CIT brak norm wyraźnie regulujących sytuacje, w których odpisy są dokonywane przed otrzymaniem dofinansowania. Kwestia ustalenia momentu korekty rozpoznanych kosztów, związanych ze zwrotem wydatków na nabycie (wytworzenie) środków trwałych, była wielokrotnie przedmiotem interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Fiskus za wsteczną korektą kosztów Fiskus konsekwentnie stoi na stanowisku, że otrzymanie refundacji poniesionych wydatków skutkuje koniecznością dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych w tych miesiącach, w których zostały one wskazane w wysokości zawyżonej (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej z Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2014 r., IPTPB1/ /13-5/AP). Organ zakwestionował prawidłowość rozliczeń podatnika, dokonującego korekty na bieżąco, czyli w miesiącu otrzymania dotacji. W jego ocenie przedsiębiorca w takiej sytuacji zawyża koszty, dlatego jest on zobowiązany do skorygowania ich w tym okresie, w którym zostały pierwotnie wykazane (podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2013 r., ILPB1/ /13-2/AMN; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2013 r., IPPB5/ /12-4/RS). Stanowisko sądów korzystne dla podatników Aktualne stanowisko prezentowane przez sądy administracyjne jest korzystne dla podatników. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 13 listopada 2013 r., I SA/Gl 322/13, potwierdził, że podatnik, 9

10 Dotacje unijne / Aktualności podatkowe który otrzymał dofinansowanie do środka trwałego po rozpoczęciu jego amortyzacji nie ma obowiązku wstecznej korekty swoich rozliczeń. Do czasu otrzymania środków pomocowych pełne odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodu i dopiero moment otrzymania dotacji obliguje do wyłączenia z kosztów tej części odpisów, która odpowiada wartości otrzymanego dofinansowania. Odmienna wykładnia art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT prowadziłaby do bezprawnego obciążenia podatnika negatywnymi konsekwencjami podatkowymi (powstanie zaległości podatkowej i odsetek od tych zaległości). Postępowanie podatnika zgodne z obowiązującymi normami prawa podatkowego byłoby sankcjonowane, choć nie można by mu zarzucić uchybień co do prawidłowości deklarowania podstawy opodatkowania oraz kwoty uiszczonego podatku. Ponadto, w okresie od chwili podpisania umowy o dofinansowanie do momentu wpływu dotacji na rachunek podatnika, możliwa jest utrata przez niego prawa do jej otrzymania w całości lub w części. Tym samym nie sposób prawidłowo wyliczyć proporcji udziału środków pozyskanych z dotacji w finansowaniu środków trwałych. Podobne stanowisko zajęły sądy m.in. w wyrokach WSA w Gdańsku z 26 marca 2014 r., I SA/Gd 41/14; WSA we Wrocławiu z 13 kwietnia 2012 r., I SA/Wr 166/12 oraz WSA w Kielcach z 18 lipca 2013 r., I SA/Ke 385/13. Odmienne od stanowiska organów podatkowych, korzystne dla podatników stanowisko sądów administracyjnych daje szansę na wygraną w sporze z fiskusem. Z tego względu warto przeanalizować sposób rozliczania kosztów podatkowych związanych ze środkami trwałymi, których nabycie bądź wytworzenie refundowane jest dotacją. Chętnie udzielimy Państwu wsparcia w tym zakresie. Anna Główka Radca prawny tel.: > > Faktoring odwrotny zwalnia z korekty kosztów Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 kwietnia 2014 r., I SA/Gl 1372/13, podatnik nie jest zobowiązany do wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych za pomocą faktoringu odwrotnego. Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 r. zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów zostało co do zasady uzależnione od terminowego uregulowania kwoty zobowiązania. Podatnik musi dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku uregulowania płatności w ciągu 30 dni od upływu terminu zapłaty, a jeżeli ustalony termin płatności przekracza 60 dni, z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przytoczonym orzecznictwem faktoring odwrotny może stać się metodą finansowania dostaw, umożliwiającą uniknięcie praktycznych problemów wynikających z przepisów dotyczących obowiązkowej korekty kosztów. Chętnie przedstawimy Państwu dodatkowe informacje dotyczące tej możliwości uproszczenia rozliczeń. > > Poprawa ściągalności podatków planowane zmiany Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Ministerstwo Finansów przedstawiło pakiet zmian, które mają poprawić ściągalność podatków. Resort finansów zamierza utworzyć Centralny Rejestr Dłużników. Celem takiego działania ma być zróżnicowanie podejścia fiskusa wobec podatników, którzy mają zaległości i tych, którzy rozliczają się na czas. Rejestr zacznie funkcjonować od 2016 r. Będą w nim ujawniani dłużnicy posiadający co najmniej 500 zł bezspornych zaległości budżetowych. Dłużnicy będą wpisywani do rejestru po upływie 60 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia. Rejestr prowadzony będzie w trybie online. Ministerstwo Finansów planuje również wprowadzenie instytucji tzw. listu ostrzegawczego, w którym organy podatkowe informowałyby o wykrytych nadużyciach w podatku VAT w obrocie określonym towarem. Istotną zachętą do terminowego płacenia podatków ma być ponadto zróżnicowanie odsetek karnych od zaległości podatkowych. Podatnik, który pomyli się w rozliczeniu i sam złoży autokorektę deklaracji, zapłaci połowę podstawowej stawki oprocentowania zaległości podatkowej. Gdy korekta będzie konsekwencją uruchomienia postępowania podatkowego, a zaległość będzie znaczna, trzeba będzie zapłacić dwukrotność stawki podstawowej. Zmiana miałaby wejść w życie w 2015 r. Na Państwa życzenie chętnie przedstawimy dodatkowe informacje. 10 Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 marca 2014 r., I SA/Wr 76/14

11 Aktualności podatkowe Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 > > Numer faktury pierwotnej obowiązkowym elementem faktury korygującej Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2014 r., I FSK 392/13, podatnik musi podać na fakturze korygującej numer faktury pierwotnej. Zdaniem NSA, choć prawo unijne nie przewiduje wprost obowiązku umieszczania na fakturze korygującej numeru korygowanego dokumentu, polskie przepisy nie mogą być traktowane jako naruszenie unijnej dyrektywy. W ocenie NSA identyfikowanie w fakturze korygującej faktury pierwotnej jedynie za pomocą danych takich jak numer dostawy czy zamówienia, mogłoby znacznie utrudniać prawidłowe stosowanie podatku VAT i sprawowanie przez organy nadzoru. Przypominamy, że w przypadku łamania przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących, organy podatkowe mogą nałożyć sankcje karne skarbowe. Wystawienie faktury w sposób wadliwy zagrożone jest: > > karą grzywny do 180 stawek dziennych (stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności), > > jeżeli jest to przypadek mniejszej wagi, wówczas karą będzie grzywna za wykroczenie skarbowe (w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia). Mając powyższe na uwadze, zalecamy przegląd wystawianych przez Państwa dokumentów. Chętnie wspomożemy Państwa w tym zakresie. > > Nagroda z zysku jest kosztem podatkowym Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław W dniu 29 kwietnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok w sprawie wypłat dla pracowników z dochodu netto (II FSK 1220/12). NSA uznał, że nagroda z zysku stanowi dla pracowników dodatkowy czynnik motywacyjny wiąże się z prowadzoną działalnością i osiąganymi przychodami, a jednocześnie nie jest wymieniona w negatywnym katalogu kosztów, wyspecyfikowanym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Tym samym spełnia wszystkie warunki uznania jej za koszt podatkowy pracodawcy. Wyrok przełamuje wcześniejszą linię interpretacyjną. Liczymy na to, że inne składy orzekające będą miały podobne zdanie jak zaprezentowane we wskazanym wyroku. Niemniej jeżeli wypłacają Państwo pracownikom nagrody z dochodu netto, warto potwierdzić możliwość zaliczania do kosztów podatkowych tych wypłat interpretacją podatkową. Chętnie wspomożemy Państwa w przygotowaniu wniosku o jej wydanie. > > Ministerstwo Finansów potwierdza konieczność wstecznej korekty przychodów Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Zgodnie z odpowiedzią Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia Ministra Finansów - na zapytanie nr 6079, faktury korygujące powinny być rozliczane w dacie pierwotnych transakcji. Sekretarz Stanu wskazał, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości, a przyczyny jej wystawienia mogą być zróżnicowane. Punktem odniesienia dla faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna. Faktura korygująca nie generuje zatem nowego (innego) momentu powstania przychodu, lecz modyfikuje pierwotną wysokość przychodu. Na podstawie wystawionych faktur korygujących podatnik powinien zatem skorygować przychody właściwego okresu rozliczeniowego. Niestety powyższe stanowisko potwierdzają również liczne wyroki sądów administracyjnych np. wyroki NSA z 1 czerwca 2011 r., II FSK 156/10; z 16 maja 2012 r., II FSK 2005/10; z 26 czerwca 2012 r., II FSK 2422/10; z 12 kwietnia 2013 r., II FSK 1595/11. Korygowanie przychodów w bieżących rozliczeniach wiąże się zatem z dużym ryzykiem podatkowym. Zalecamy weryfikację sposobu rozliczania przez Państwa korekt przychodów w ostatnich 5 latach podatkowych. Chętnie wspomożemy Państwa w tym przedsięwzięciu. > > Podatek u źródła od najmu urządzenia przemysłowego Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 maja 2014 r., II FSK 1342/12, po raz kolejny wskazał na konieczność poboru podatku u źródła w przypadku najmu od zagranicznych kontrahentów urządzeń przemysłowych. Przepisy podatkowe nie zawierają definicji urządzenia przemysłowego. Wobec tego organy podatkowe odwołują się do 11

12 Aktualności podatkowe / Publikacje fachowe Rödl & Partner definicji słownikowej i stosują wybitnie rozszerzającą wykładnię tego pojęcia. Za urządzenia przemysłowe są uznawane nie tylko maszyny wykorzystywane w przemyśle, lecz także wszelkie inne najmowane sprzęty. dur wewnętrznych wykazujących prawidłowy sposób odliczania podatku VAT. Podatek u źródła powinien być pobierany m.in. przy najmie sprzętu biurowego np. komputerów, drukarek, a także najmie środków transportu np. samochodów osobowych. Organy podatkowe kwalifikują jako urządzenia przemysłowe również różnego rodzaju opakowania. Mając powyższe na uwadze zalecamy przegląd wszelkich urządzeń / opakowań najmowanych od zagranicznych kontrahentów, a następnie analizę obowiązków w zakresie podatku u źródła. Dorota Białas Associate Partner, doradca podatkowy tel.: > > Pierwsze interpretacje dotyczące odliczenia VAT od wydatków samochodowych Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław W obiegu prawnym pojawiły się pierwsze interpretacje indywidualne organów podatkowych, w kwestii wykładni nowych przepisów (obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r.), dotyczących odliczenia VAT od wydatków samochodowych. Na podstawie tych dokumentów można stwierdzić, iż organy podatkowe stosują się do wytycznych zamieszczonych w broszurze opublikowanej przez Ministerstwo Finansów. W interpretacji indywidualnej z 19 maja 2014 r., ITPP2/ /14/KT, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że w przypadku gdy samochód w momencie nabycia został przeznaczony wyłącznie na cele wynajmu, to wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu. Natomiast w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2014 r., IPTPP4/443-18/14-5/UNR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, iż w przypadku, gdy samochód osobowy przeznaczony jest wyłącznie na wynajem, to podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast w sytuacji, gdy samochód osobowy zostaje przeznaczony również do celów innych niż wynajem (nie jest przeznaczony wyłącznie do wynajmu), ustalenie zasad używania, dodatkowo potwierdzonych prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, jest warunkiem, którego spełnienie jest wymagane w celu skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe. Z powyższych interpretacji jednoznacznie wynika, że Minister Finansów traktuje możliwość 100% odliczenia podatku VAT jako sytuację wyjątkową. Jeżeli zatem zdecydowali się Państwo na tę formę rozliczeń, zalecamy dodatkową weryfikację proce- > > Dokumentacja podatkowa cen transferowych Zaktualizowane II wydanie Dokumentacji podatkowej cen transferowych pod redakcją dr Marcina Jamroży zawiera niezbędne informacje na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wskazując jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych. Wyjaśnieniom towarzyszą liczne przykłady dokumentacji podatkowej dla różnego rodzaju transakcji i schematy postępowania. W książce przedstawiono również zagadnienia dotyczące zasad stosowania metod szacunku przy określaniu wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności przenoszenia funkcji gospodarczych za granicę, a także wybrane aspekty związane z postępowaniem podatkowym i kontrolnym w zakresie cen transferowych oraz z instrumentami ograniczającymi ryzyko podatkowe. dr Marcin Jamroży (red.) Dokumentacja podatkowa cen transferowych ODDK Gdańsk Wydanie: II, 2014 ISBN: > > VAT Komentarz dla praktyków Nowa publikacja Katarzyny Judkowiak, Haliny Lebrand i Justyny Pomorskiej, pt. VAT Komentarz dla prakty- 12

13 Publikacje fachowe Rödl & Partner Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 ków, poświęcona zmianom w ustawie o podatku VAT w roku 2014 zawiera wnikliwy komentarz do każdego artykułu ustawy oraz ilustruje na postawie przykładów skomplikowane konstrukcje prawne. Książka omawia wszystkie zmiany wprowadzone w roku 2014 oraz zawiera interpretacje nowych przepisów, niepublikowane dotychczas orzeczenia sądów administracyjnych (NSA i WSA) wydane po ogłoszeniu ustawy, bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Ponadto Autorki udzielają również praktycznych wskazówek odnośnie do zasad odliczania podatku od wydatków związanych z samochodami, z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów. Katarzyna Judkowiak (red.), Halina Lebrand (red.), Justyna Pomorska VAT Komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym) ODDK Gdańsk Wydanie: 2014 ISBN: > > Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami Podatek VAT - instruktaż rozliczania z przykładami Katarzyny Judkowiak to niezbędny w każdej firmie instruktaż szczegółowo regulujący zasady wdrożenia nowych zasad ustalania, dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług po ostatnich nowelizacjach ustawy. Wprowadzone w roku 2014 liczne zmiany w ustawie powodują wśród podatników wiele trudności, które Autorka szczegółowo objaśnia, opierając się przy tym na praktycznych przykładach. W książce można znaleźć wyczerpujące informacje na temat: Katarzyna Judkowiak Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami ODDK Gdańsk Wydanie: 2014 ISBN: > > momentu powstania obowiązku podatkowego (zasada ogólna i zasady szczególne), > > podstawy opodatkowania, > > stawek podatkowych, > > zmian w fakturowaniu, > > podatku naliczonego w podatku od towarów i usług, > > deklaracji. > > Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT Książka pt. Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT to instruktażowe omówienie praktycznych aspektów podatkowych (VAT, PIT, CIT) związanych z wykorzystywaniem przez podatników samochodów w działalności gospodarczej na gruncie najnowszych nowelizacji ustaw podatkowych, w tym m.in.: > > instruktaż odliczania podatku VAT naliczonego od nabycia samochodów oraz ich używania na podstawie umów leasingu, > > zasady odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych, > > nowe metody korygowania podatku VAT naliczonego w razie zmiany przeznaczenia samochodu, > > reguły opodatkowania sprzedaży samochodów, w tym także używanych, > > ujęcie wydatków związanych z samochodami, w tym także kwoty podatku VAT, na gruncie przepisów o podatkach dochodowych. Autorki używając jasnego i precyzyjnego języka komentują zmiany nowego systemu odliczania podatku od samochodów na konkretnych przykładach, co czyni tę książkę wybitnie praktyczną. Szczególnie cenny jest dołączony wzorcowy regulamin użytkowania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych z dokumentacją, który pomoże wdrożyć w firmie konkretne rozwiązania i będzie pomocą przy ewentualnej kontroli. Katarzyna Judkowiak, Justyna Pomorska Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT. Wzorcowy regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych (z suplementem elektronicznym) ODDK Gdańsk Wydanie: 2014 ISBN:

14 Publikacje fachowe Rödl & Partner / Rödl & Partner info > > Tłumaczenie: Rödl & Partner Ustawa o podatku od towarów i usług Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o podatku od towarów i usług uwzględnia najnowsze zmiany w ustawie, które obowiązują od r. Częstotliwość, rodzaj i zakres nowelizacji ustawodawstwa podatkowego stanowią poważny problem dla przedsiębiorców inwestujących w Polsce, stąd nieodzowne jest dla nich regularne monitorowanie zmian legislacyjnych i skutków z nich wynikających. Dlatego też kontynuujemy rozpoczętą przez nas w roku 2004 serię tłumaczeń na język niemiecki polskich ustaw i mamy nadzieję, że niniejsze tłumaczenie pomoże szerokiej grupie jego odbiorców pokonać nie tylko barierę językową, ale także ułatwi zrozumienie polskich przepisów podatkowych i tym samym zachęci do aktywności gospodarczej w Polsce. 1 st PLACE Rödl & Partner 4 th place: Auditing & Accounting Companies 4 th place: Tax Advisory Companies in the Book of Lists 2014/2015 ranking Business Process Outsourcing Companies Tłumaczenie: Rödl & Partner Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz C.H. Beck Warszawa Wydanie: III, 2014 ISBN: > > Firmy doradztwa podatkowego 4. miejsce Rödl & Partner w rankingu Book of Lists 2014 Rödl & Partner zajął 4. miejsce w rankingu Firm doradztwa podatkowego (kategoria: duże przedsiębiorstwa) opublikowanym w Book of Lists 2014 polsko-angielskim przewodniku po polskim biznesie. W rankingu Firm doradztwa podatkowego na rok 2014 branych było pod uwagę łącznie prawie 50 firm. Główne kryteria decydujące o pozycji w rankingu to wielkość zatrudnienia oraz przychodów. - Wyniki rankingu na 2014 plasują nas w ścisłej czołówce firm doradztwa podatkowego. Zważywszy na fakt, iż od dłuższego czasu cztery pierwsze miejsca należały do tzw. wielkiej czwórki tym bardziej nas cieszy zajęcie 4. miejsca za wyniki w roku 2013, szczególnie, że awansowaliśmy aż o 2 pozycje. Uważam, że ten sukces zawdzięczamy bogatemu doświadczeniu jakie zdobyliśmy przez ponad 20 lat obecności na polskim rynku oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze nastawionej na potrzeby Klienta. Nieustannie doradcy podatkowi Rödl & Partner zważają, by po- Publisher of Warsaw Business Journal Group Morten Lindholm wierzone ich opiece firmy nie zostały zaskoczone przez zmieniające się przepisy prawa podatkowego. Ponadto jesteśmy blisko naszych Klientów, wspierając ich wszędzie tam, gdzie widzą potencjał dla swojej działalności. W Polsce mamy biura w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu, a łącznie na całym świecie jest ich 94. Stawiamy także na interdyscyplinarne podejście. Oprócz doradztwa podatkowego oferujemy audyt finansowy, doradztwo prawne oraz biznesowe, a także outsourcing księgowości jak i outsourcing kadr i płac. Sądzę, że Klienci doceniają takie kompleksowe podejście. Wszystkie te czynniki razem sprawiają, że należymy do grona liderów firm oferujących doradztwo podatkowe Aneta Majchrowicz-Bączyk, Partner w Rödl & Partner odpowiedzialny za doradztwo prawno-podatkowe. Aneta Majchrowicz-Bączyk Partner, radca prawny tel.: Book of Lists Project Manager Monika Brysiak 14

15 Rödl & Partner info Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 > > Business Process Outsourcing 1. miejsce Rödl & Partner w rankingu Book of Lists 2014 W rankingu Book of Lists, Rödl & Partner (Roedl Outsourcing sp. z o.o.) zajął 1. miejsce za usługi oferowane w ramach Business Process Outsourcing (w kategorii średnie przedsiębiorstwa). Ranking firm oferujących Business Process Outsourcing uwzględnia zarówno usługi takie jak outsourcing księgowości jak i outsourcing kadr i płac, a także np. outsourcing usług sekretarskich i administracyjnych. - Jak potwierdza ranking Book of Lists w kategorii firm oferujących BPO jesteśmy liderem na polskim rynku zarówno pod względem outsourcingu księgowości, jak i outsourcingu kadr i płac. Naszą pierwszą pozycję wypracowaliśmy na bazie wielu czynników. Jesteśmy organizacją międzynarodową, a w Polsce działamy już od ponad 20 lat. Dzięki temu posiadamy bardzo bogate doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę w skład naszych zespołów wchodzi aż 75 certyfikowanych księgowych. Ale najważniejsze jest to, że naszą misją jest wspieranie biznesu. A dla nas biznes to ludzie, którzy go prowadzą. To ich czas i środki chcemy zaoszczędzić, aby mogli skupić się na prowadzeniu swojej głównej działalności. U nas każdy Klient jest w centrum uwagi. Dlatego też jesteśmy wszędzie tam, gdzie są w Polsce nasi Klienci - w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Klienci doceniają także to, że poza outsourcingiem księgowości, jak i outsourcingiem kadr i płac, możemy zaoferować im audyt finansowy, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, a także biznesowe. Te wszystkie czynniki sprawiają, że jeśli chodzi o Business Process Outsourcing jesteśmy liderem na rynku Liliane Preusser, Partner odpowiedzialny w Rödl & Partner za Business Process Outsourcing. > > Wydarzenia Spotkajmy się w Rödl & Partner: Odpowiedzialność członków zarządu Zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie z cyklu Spotkajmy się w Rödl & Partner, które poświęcone będzie tematyce odpowiedzialności członków zarządu. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, r. oraz w Gliwicach, r. Program szkolenia: Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu > > Odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich > > Odpowiedzialność członków zarządu za szkody wyrządzone spółce Odpowiedzialność organizacyjna zarządu > > Możliwość odwołania z pełnionej funkcji > > Brak wiążących poleceń od wspólników > > Obowiązek uzyskiwania zgody wspólnika w celu podjęcia działań Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych > > Prawo upadłościowe i naprawcze > > Ustawa o rachunkowości > > Kodeks pracy Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności Liliane Preusser Partner, Diplom-Kaufmann tel.: Sylwia Dąbrowska-Pacan Adwokat tel.: Publikacja Book of Lists jest to prestiżowy polsko-angielski przewodnik po polskim biznesie, który przedstawia firmy w postaci rankingów, uszeregowanych według różnorodnych kryteriów przypisanych do konkretnego sektora gospodarki (70 list rankingowych z 9-u różnych sektorów). W 2014 roku publikacja w wersji drukowanej ukazała się po raz 19-sty. Wydawcą Book of Lists jest Valkea Media. Jarosław Hein Associate Partner, adwokat i doradca podatkowy tel.:

16 Rödl & Partner info Wspieramy biznes A dla nas biznes to ludzie, którzy go prowadzą. To ich czas i środki chcemy zaoszczędzić, aby mogli skupić się na prowadzeniu swojej głównej działalności. Co oferujemy:» OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI» PŁACE I E-KADRY» NOWOCZESNE NARZĘDZIA, W TYM ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SPRAWDŹ, CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA TWOJEJ FIRMY AUDYT» KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWO-PŁACOWA» PODATKI» PRAWO Gdańsk Gliwice Kraków Poznań Warszawa Wrocław Sprostać wyzwaniom W nowych wyzwaniach widzimy wielką szansę na doskonalenie umiejętności. Sprostać wyzwaniom Uczenie się przez całe życie to ważna część naszej strategii osiągania sukcesów. W nowych wyzwaniach widzimy wielką szansę na doskonalenie Rödl umiejętności. & Partner Uczenie się przez całe życie to ważna część naszej strategii osiągania sukcesów. Tylko ten, kto jest otwarty na nowe wyzwania, może się dalej rozwijać. Dlatego Rödl & Partner podejmujemy wyzwania wszędzie tam, gdzie pojawiają się na naszej drodze. Tylko ten, kto jest otwarty na nowe wyzwania, może się dalej rozwijać. Castellers Dlatego de Barcelona podejmujemy wyzwania wszędzie tam, gdzie pojawiają się na naszej drodze. Impressum Castellers de Mandantenbrief Barcelona Polska, lipiec-wrzesień 2014 Wydawca: Impressum Mandantenbrief Rödl & Polska, Partner styczeń / luty 2014 ul. Sienna 73, Warszawa Wydawca: tel.: Rödl + 48 & Partner ul. Sienna 73, Warszawa tel.: Redakcja: Anna Główka Odpowiedzialni za treść: Layout: Unternehmenskommunikation dr Marcin Jamroży Rödl & Partner Eva Radosław Gündert Cichoń Äußere Anna Szynwelska Sulzbacher Str. 100, Nürnberg Layout: Unternehmenskommunikation Rödl & Partner Eva Gündert Äußere Sulzbacher Str. 100, Nürnberg Tutaj liczy się każdy jak w wieży z ludzi, tak i w Rödl & Partner. Wieże budowane z ludzi w niepowtarzalny sposób symbolizują kulturę firmy Rödl & Partner. Stanowią uosobienie naszej filozofii: poczucia więzi, równowagi, Tutaj odwagi liczy oraz się ducha każdy pracy jak zespołowej. w wieży z ludzi, Unaoczniają tak i w Rödl wzrost & Partner. osiągnięty własnymi siłami, który ukształtował firmę Rödl & Partner. Wieże budowane z ludzi w niepowtarzalny sposób symbolizują kulturę firmy Rödl Força, & Partner. Equilibri, Stanowią Valor i Seny uosobienie (siła, naszej równowaga, filozofii: odwaga poczucia i rozwaga) więzi, równowagi, to odwagi katalońskie oraz hasło ducha wszystkich pracy zespołowej. castellerów Unaoczniają (budowniczych wzrost osiągnięty ludzkich wież), własnymi które siłami, niezwykle który trafnie ukształtował opisuje firmę cenione Rödl przez & Partner. nich wartości. To również nasze wartości. Dlatego firma Rödl & Partner w maju 2011 nawiązała współpracę z Castellers Força, de Barcelona, Equilibri, przedstawicielami Valor i Seny (siła, tej równowaga, wieloletniej odwaga tradycji budowania i rozwaga) to ludzkich katalońskie wież. Stowarzyszenie hasło wszystkich z Barcelony castellerów odwołuje (budowniczych się także do ludzkich tego niematerialnego wież), które niezwykle dziedzictwa trafnie kulturowego. opisuje cenione przez nich wartości. To również nasze wartości. Dlatego firma Rödl & Partner w maju 2011 nawiązała współpracę z Castellers de Barcelona, przedstawicielami tej wieloletniej tradycji budowania ludzkich wież. Stowarzyszenie z Barcelony odwołuje się także do tego niematerialnego Niniejszy biuletyn stanowi dziedzictwa niewiążącą kulturowego. informację i służy ogólnym celom informacyjnym. Nie stanowi on doradztwa prawnego, podatkowego lub gospodarczego; informacje Niniejszy w nim zawarte biuletyn nie stanowi mogą niewiążącą również informację zastępować i służy indywidualnego ogólnym celom doradztwa. informacyjnym. Przy redagowaniu stanowi biuletynu on doradztwa i zawartych prawnego, w nim podatkowego informacji Rödl lub gospodarczego; & Partner zawsze informacje dokłada Nie w najwyższej nim zawarte staranności, nie mogą jednak również ponosi zastępować odpowiedzialności indywidualnego za prawidłowość, doradztwa. aktualność Przy redagowaniu i kompletność biuletynu informacji. i zawartych Rödl & Partner w nim nie informacji ponosi również Rödl & odpowiedzialności Partner zawsze dokłada za decyzje, które czytelnik staranności, podejmie jednak po nie przeczytaniu ponosi odpowiedzialności biuletynu. Zawarte za prawidłowość, informacje aktualność nie odnoszą najwyższej i się kompletność do konkretnego informacji. stanu Rödl faktycznego, & Partner nie dlatego ponosi w również konkretnym odpowiedzialności przypadku należy za decyzje, zawsze które zasięgnąć czytelnik fachowej podejmie porady. Osoby przeczytaniu wyznaczone biuletynu. do kontaktu Zawarte z informacje naszej strony nie są odnoszą do Państwa się do dyspozycji. konkretnego stanu faktycznego, dlatego w konkretnym przypadku należy zawsze zasięgnąć fachowej porady. Osoby wyznaczone do kontaktu z naszej strony są do Państwa dyspozycji. Cała treść biuletynu i fachowych informacji, które umieszczono w Internecie stanowi własność intelektualną Rödl & Partner i jest objęta ochroną praw autorskich. Osoby korzystające treść biuletynu z tych i fachowych informacji mogą informacji, pobierać, które drukować umieszczono i kopiować w Internecie treść biuletynu stano- Cała wi i fachowych własność informacji intelektualną wyłącznie Rödl & na Partner własne i jest potrzeby. objęta Wszelkie ochroną zmiany, praw autorskich. powielanie, Osobpowszechnianie korzystające z i publiczne tych informacji przekazywanie mogą pobierać, treści w drukować całości lub i kopiować części, w jakiejkolwiek treść biuletynu for- roz- i mie, fachowych wymagają informacji uprzedniej wyłącznie pisemnej na zgody własne Rödl potrzeby. & Partner. Wszelkie zmiany, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie treści w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, wymagają uprzedniej pisemnej zgody Rödl & Partner.

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska Grupa Prawna ZPL Marta Szafarowska Posiedzenie Grupy ds. prawnych ZPL 20.09.2013 1. Niedostateczna kapitalizacja stan prac 2. Samochody osobowe od stycznia 2014 r. stan prac 3. Zmiany zasad opodatkowania

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy 1 Odliczanie częściowe podatku Zmiany od 1 stycznia 2016 r. 2 Podatek VAT Czynności Podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) przywraca możliwość

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-780/09-2/HS Data 2009.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Obowiązek

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie.

Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie. Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie. Niemal zawsze się zdarza, że jakiś czas po przejęciu spółek spółka przejmująca otrzymuje faktury wystawiane na spółki przejęte. Często są to faktury

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Odsetki za zwłokę Podstawowa stawka odsetek podatkowych Art. 56. Ordynacji podatkowej 1. Stawka odsetek za

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów Jak rozliczyć koszty takiej imprezy? Nasza spółka organizuje imprezy integracyjne dla swoich pracowników oraz osób współpracujących. Z oczywistych względów spółka jest zainteresowana zaliczaniem kosztów

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Gmina może odliczać VAT od nabywanych usług doradczych Zapłata odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy / najmu jest kosztem

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Kup Pan paliwo w niskiej cenie... - Ryzyka w VAT związane z nabywaniem paliw. Tomasz Piekielnik Doradca Podatkowy Nr wpisu 11108

Kup Pan paliwo w niskiej cenie... - Ryzyka w VAT związane z nabywaniem paliw. Tomasz Piekielnik Doradca Podatkowy Nr wpisu 11108 Kup Pan paliwo w niskiej cenie... - Ryzyka w VAT związane z nabywaniem paliw Tomasz Piekielnik Doradca Podatkowy Nr wpisu 11108 Przedstawienie kancelarii 2 O Kancelarii PBC Jesteśmy butikową kancelarią

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 313711 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 11-14 Październik Krynica Zdrój, Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP Warszawa, 28 stycznia 2009 r. Sz.P. Andrzej Sugajski Związek Przedsiębiorstw Leasingowych ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W pierwszej części artykułu (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 1/2009) zostały opisane sytuacje

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe.

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2008.11.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona.

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. PUSTE FAKTURY Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont 18 maja 2011 r. Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Świadczenie usług definicja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.04.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dolnośląski Urząd Skarbowy Data 2006.02.02 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /10-2/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /10-2/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-783/10-2/MM Data 2010.12.22 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem Zapraszamy na szkolenie: VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem 18-19 października 2016 r. Adresaci: Skarbnicy

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument Prosument dr Jarek Neneman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów 26 września, Słupsk Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument PIT Prosument Podatek PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo