RAPORT CSR 2011 NIKON Wersja PDF. RAPORT CSR 2011 firmy Nikon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT CSR 2011 NIKON Wersja PDF. RAPORT CSR 2011 firmy Nikon"

Transkrypt

1 RAPORT CSR 2011 NIKON Wersja PDF 1 RAPORT CSR 2011 firmy Nikon

2 Profil Grupy Nikon Dane firmy Nazwa firmy: NIKON CORPORATION Centrala: Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio , Japonia Tel.: Przedstawiciel: Makoto Kimura, Dyrektor Reprezentacyjny, Prezes i członek Zarządu Data założenia: 25 lipca 1917 r. Kapitał: mln (na dzień 31 marca 2011 r.) Sprzedaż netto: skonsolidowana: mln nieskonsolidowana: mln (za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 r.) Liczba pracowników: skonsolidowana: (na dzień 31 marca 2011 r.) *Pracownicy stali, tymczasowi oraz spółek Grupy nieskonsolidowana: 5306 (na dzień 31 marca 2011 r.) *Dane dot. pracowników obejmują wyłącznie pracowników stałych i tymczasowych, nie obejmują natomiast pracowników Nikon Corporation tymczasowo przeniesionych do spółek Grupy. Liczba spółek Grupy według regionów (skonsolidowana) Region Liczba spółek Grupy Nikon w Japonii (z wyłączeniem NIKON CORPORATION) 14 Spółki Grupy w Europie (12 krajów) 29 Spółki Grupy w Azji/Oceanii (8 krajów) 16 Spółki Grupy w Ameryce Północnej (2 kraje) 9 Sieć Szczegółowe informacje na temat spółek Grupy można znaleźć na stronie: Główne obszary działalności Grupy Nikon Urządzenia precyzyjne (Spółka produkująca urządzenia precyzyjne) steppery i skanery IC / steppery i skanery LCD Produkty do obrazowania (Spółka produkująca urządzenia do obrazowania) Aparaty cyfrowe / Aparaty filmowe / Wymienne soczewki / Lampy błyskowe / Akcesoria fotograficzne / Oprogramowanie / Lornetki / Lunety / Dalmierze laserowe Przyrządy (Spółka produkująca przyrządy, Nikon-Trimble Co., Ltd.) Mikroskopy biologiczne / Mikroskopy przemysłowe / Mikroskopy stereoskopowe / Przyrządy pomiarowe / Urządzenia kontrolne półprzewodników / Tachymetry / Systemy GPS i GIS / Systemy miernicze CAD Produkty niestandardowe (Pion produktów niestandardowych) Niestandardowe urządzenia optyczne / Urządzenia związane z przestrzenią kosmiczną / Urządzenia astronomiczne / Podzespoły optyczne Szkło (Pion Szkła) Syntetyczne szkło krzemowe / Fluorek wapnia / Substraty fotomasek do LCD Enkodery (Pion Promocji Enkoderów) Enkodery absolutne / Cyfrowy system mikrometrowy Digimicro / Enkodery obrotowe Okulistyka (Nikon-Essilor Co., Ltd.) Soczewki kontaktowe / Aparaty słuchowe Sprzedaż (dane nieskonsolidowane, skonsolidowane) (w milionach jenów) Sprzedaż w podziale na działalność (dane skonsolidowane) (w milionach jenów) ,5% 2,8% 67,2% ,5% 0 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 0 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 Dane nieskonsolidowane Dane skonsolidowane Urządzenia precyzyjne Urządzenia do obrazowania Przyrządy Inne Sprzedaż w podziale na regiony (dane skonsolidowane) (w milionach jenów) ,1% 10,9% 22,9% 26,8% 14,3% Liczba pracowników (dane nieskonsolidowane, skonsolidowane) (Pracownicy) ,6% 6,1% ,8% ,6% /3 08/3 09/3 10/3 11/3 0 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 Podział regionalny, lata Dane nieskonsolidowane Dane skonsolidowane Japonia Ameryka Północna Japonia Ameryka Północna Europa Azja i Oceania Inne Europa Azja i Oceania Podział regionalny, rok 2011 Japonia Stany Zjednoczone Europa Chiny Inne *Dane skonsolidowane obejmują stałych i tymczasowych pracowników Grupy Nikon. Dla regionalnych danych procentowych pracownicy Nikon Corporation, którzy zostali tymczasowo przeniesieni do spółek Nikon, są uwzględnieni w tym regionie, do którego zostali wysłani, natomiast pracownicy przeniesieni do spółek nieskonsolidowanych nie są brani pod uwagę. Pracownicy firmy Nikon Metrology NV oraz jej spółek zależnych należących do grupy są uwzględnieni w wartościach dotyczących Europy. 1 RAPORT CSR 2011 firmy Nikon

3 Profil Grupy Nikon Polityka wydawnicza Grupa Nikon jest w pełni świadoma, iż w celu wzmocnienia cennej relacji zaufania ze wszystkimi interesariuszami, & zasadnicze znaczenie ma aktywne i uczciwe ujawnianie informacji dotyczących firmy. Niniejszy doroczny raport stanowi istotne narzędzie promujące komunikację między Grupą Nikon a jej interesariuszami. Nośniki informacyjne sprawozdawczości CSR & W celach sprawozdawczych w zakresie działań CSR Grupy Nikon w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 r. opublikowaliśmy internetową wersję RAPORTU CSR 2011 firmy Nikon w formacie PDF (obecny dokument) oraz drukowaną wersję skróconą raportu. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, na której zamieszczamy szereg informacji uzupełniających niniejszy raportu: & : Słowniczek pojęć stosowanych w niniejszym raporcie został zamieszony w załączniku. Sieć : informacje pokrewne dostępne są na stronie internetowej firmy Nikon. SPIS TREŚCI 1 Profil Grupy Nikon 3 Wiadomość od Przewodniczącego i Prezesa 5 Dialog z interesariuszami & 7 Artykuł specjalny 1: Działania biznesowe i CSR w Grupie Nikon 15 Artykuł specjalny 2: Działania CSR w zagranicznych spółkach Grupy Podstawy CSR w firmie Nikon 17 Polityka CSR 19 Kwestie priorytetowe określone w średniookresowym planie CSR 20 Dialog z interesariuszami 21 System promocji CSR oraz nasze podejście do inicjatywy ONZ Global Compact & 22 Osiągnięcia w zakresie CSR za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 i cele na przyszłość 24 Ład korporacyjny & RAPORT CSR 2011 Nikon wersja skrócona, drukowana Pełna wersja tekstu w formacie PDF (obecny dokument) Strona internetowa firmy Nikon Zakres czasowy i tematyczny niniejszego raportu Niniejszy raport dotyczy okresu od dnia 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. (koniec roku w dniu 31 marca 2011 r.). Uwzględnia on także kwestie związane z głównymi postępami poczynionymi do dnia 31 maja 2011 r. W niniejszym raporcie pojęcie Nikon odnosi się do marki Nikon, Nikon Corporation odnosi się wyłącznie do spółki matki, spółki Grupy łącznie oznacza 68 skonsolidowanych spółek zależnych oraz dwie spółki powiązane kapitałowo firmy Nikon Corporation, a spółki Grupy Nikon oznacza firmę Nikon Corporation oraz spółki Grupy. W przypadkach, gdzie określony jest dokładny zakres, powiązane informacje szczegółowe są wyraźnie określone w odpowiednich częściach. O ile nie określono inaczej, pojęcie pracownicy obejmuje kadrę wyższego szczebla, pracowników stałych i tymczasowych, pracowników kontraktowych, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz personel czasowy Grupy Nikon. Odniesienia Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju GRI & wydanie nr 3, opublikowanymi przez GRI, & Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości środowiskowej (2007) & Japońskiego ministerstwa środowiska oraz normą ISO 26000:2010 & - Wytyczne w sprawie odpowiedzialności społecznej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Następne wydanie (plan) Wrzesień 2012 r. (poprzednie wydanie z września 2010 r.) Dział sporządzający raport oraz informacje kontaktowe Sekcja CSR, Dział ds. CSR, Centrala Planowania biznesowego NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio , Japonia Tel.: Faks: (Sprawy środowiskowe) Sekcja administracji środowiskowej Dział administracji środowiskowej i technicznej Centrum administracji biznesowej NIKON CORPORATION 6-3, Nishiohi 1-chome, Shinagawa-ku, Tokio , Japonia Tel.: Faks: Kontrola jakości produktów firmy Nikon Rozwój i promocja zarządzania środowiskiem naturalnym 27 Najważniejsze: Wysiłki w zakresie zachowania różnorodności biologicznej& 29 Zarządzanie środowiskiem naturalnym 35 Działania związane z produktami 38 Działania związane z transportem 39 Działania związane z miejscem pracy 44 Dane środowiskowe Zgodność & 47 Najważniejsze: Współdzielenie globalnej świadomości poprzez Kodeks postępowania Nikon 47 Globalna promocja działań związanych ze zgodnością Działania związane z zarządzaniem ryzykiem & 49 Najważniejsze: Wzmacnianie systemów zarządzania ryzykiem w kontekście rozwoju globalizacji 49 Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o cykl PDCA Środowisko pracy dla pracowników 51 Najważniejsze: Kształcenie pracowników i wspieranie ich zrozumienia inicjatywy ONZ Global Compact 52 Globalne zarządzanie kwestiami związanymi z prawami człowieka i środowiskiem pracy 54 Promowanie działań związanych z różnorodnością & 54 Najważniejsze: Szkolenie w zakresie różnorodności dla menedżerów Współżycie w społeczeństwie i środowisku naturalnym 57 Elementy szczególne: Programy wsparcia społecznego dotyczące stołówek pracowniczych i automatów z napojami 57 Rozszerzanie działań społecznych na świecie Łańcuch dostaw & 59 Najważniejsze: Ekologiczne zamówienia & w ramach łańcucha dostaw 60 Rozbudowa zamówień zorientowanych na społeczną odpowiedzialność & 61 Ocena zewnętrzna i wewnętrzna 62 Tabela porównawcza wytycznych GRI 65 Komentarze stron trzecich *Załącznik: Słowniczek RAPORT CSR 2011 firmy Nikon 2

4 Wiadomość od Przewodniczącego i Prezesa Potwierdzenie naszego celu i odpowiedzialności oraz tworzenie nowej wartości dla społeczeństwa. Pragniemy wyrazić nasze najgłębsze współczucie i kondolencje ofiarom wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii. Modlimy się o szybką odbudowę zniszczonych społeczności. Po kataklizmie, który nawiedził nasz kraj otrzymywaliśmy wyrazy wsparcia od naszych partnerów z całego świata, za które jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Trzęsienie ziemi oraz tsunami wywarły ogromny wpływ na Sendai Nikon oraz inne spółki Grupy Nikon w japońskich regionach Tohoku i Kanto. Dzięki wszechstronnemu wsparciu oraz niezłomnym wysiłkom wszystkich pracowników wszystkie zakłady mogły jednak szybko wznowić swoją działalność. W kontekście kryzysu jądrowego ta bezprecedensowa katastrofa nadal trwa, a jej prawdziwe skutki ujawnią się z biegiem czasu. Musimy stawić czoła problemom związanym z zaopatrzeniem materiałowym i łańcuchem dostaw oraz problemom energetycznym, jednak skorzystaliśmy z tej sposobności, by potwierdzić nasz priorytet: zapewnianie trwałych dostaw wysokiej jakości, bezpiecznych, atrakcyjnych produktów i usług bez względu na okoliczności. Będziemy kontynuować nasze wysiłki w tym kierunku jako jedna Grupa. Przyjrzymy się także naszej reakcji na katastrofę, a poprzez weryfikację planów ciągłości działania oraz innych środków wzmocnimy nasze możliwości w zakresie zarządzania ryzykiem, by być przygotowanym na kryzysy, które mogą wystąpić w przyszłości. W Grupie Nikon postrzegamy społeczną odpowiedzialność biznesu jako proces realizacji filozofii naszej firmy: Wiarygodność i kreatywność zarządzanie oparte na społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR) stanowi jedną z najważniejszych polityk naszego zarządzania korporacyjnego. W 2007 r. wyraziliśmy nasze poparcie dla inicjatywy ONZ Global Compact oraz jej 10 zasad związanych z prawami człowieka, prawem pracy, ochroną środowiska naturalnego i walką z korupcją. Owe dziesięć zasad stosowanych jest w Grupie Nikon jako integralna część kwestii priorytetowych naszej działalności związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Co więcej, w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 r. wzmocniliśmy zrozumienie tych zasad wśród pracowników poprzez organizację e-szkoleń oraz inne narzędzia. W kontekście biznesowym, podczas gdy poprzedni rok naznaczony był gwałtownymi wahaniami cen walut, sprzedaż rosła, a w wyniku wzmocnienia funkcji biznesowych oraz wdrożenia zmian procesowych w Grupie zdołaliśmy przeciwstawić się globalnemu spowolnieniu gospodarczemu. Przeorganizowaliśmy i połączyliśmy określone priorytetowe kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu na rok obrotowy kończący się 31 marca Kwestie te obejmują: rozwój i wdrożenie infrastruktury CSR, ekspansję i promocję zarządzania środowiskowego, wdrożenie działań związanych ze zgodnością z przepisami prawa, przestrzeganie praw człowieka i prawa pracy/ zwiększenie różnorodności wśród pracowników, współżycie w społeczeństwie i środowisku naturalnym oraz promowanie działań CSR w łańcuchu dostaw. W odniesieniu do zarządzania środowiskowego podjęliśmy aktywne próby oszczędzania energii i zasobów jeszcze przed ostatnią katastrofą, jednak ze względu na to, iż Japonia obecnie staje w obliczu niedoboru energii, jeszcze bardziej zwiększymy nasze wysiłki. Rozpoczęliśmy już wysyłkę pomocy oraz wsparcia do regionów i osób dotkniętych katastrofą. Będziemy też kontynuować świadczenie wszelkiej pomocy, jakiej jesteśmy w stanie udzielić z myślą o średnio- i długookresowej odbudowie. Będziemy prowadzić działania związane z wkładem społecznym w skali globalnej, aby w możliwie najlepszy sposób wykorzystać mocne strony Grupy Nikon. W przyszłości będziemy kontynuować dostarczanie nowej wartości w oparciu o naszą filozofię: Wiarygodność i kreatywność, a także przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Czerwiec 2011 Michio Kariya Dyrektor reprezentacyjny, Prezes Zarządu Nikon Corporation Makoto Kimura Dyrektor reprezentacyjny Prezes, Członek Zarządu Nikon Corporation 3 RAPORT CSR 2011 firmy Nikon

5 Wiadomość od Przewodniczącego i Prezesa Wpływ wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii oraz reakcja firmy Nikon W poniższej części przedstawiony został przegląd zdarzeń w Grupie Nikon (na dzień 10 maja 2011 r.), które miały miejsce w związku z trzęsieniem ziemi we wschodniej Japonii, tsunami oraz wstrząsami wtórnymi, które uderzyły w północno-wschodnią część kraju w dniu 11 marca 2011 r. Wpływ katastrofy na Grupę Nikon Podczas gdy jeden zakład oraz siedem przedsiębiorstw produkcyjnych w prefekturach Miyagi, Tochigi i Ibaraki (zob. poniższa tabela) doznało częściowego uszkodzenia sprzętu i budynków, do połowy marca wszystkie zakłady wznowiły działalność. Z wielkim ubolewaniem przyjęliśmy wiadomość o czterech ofiarach śmiertelnych wśród pracowników. Zakłady i spółki Grupy, które odniosły szkody Zakład/Spółka Miejsce Zakład Mito, Nikon Corporation Mito, Prefektura Ibaraki Sendai Nikon Corporation Natori, Prefektura Miyagi Miyagi Nikon Precision Co., Ltd. Zao-machi, Katta-gun, prefektura Miyagi. Zao-machi, Katta-gun, prefektura Zakład Zao, Nikon-Trimble Co., Ltd. 1 Miyagi. Tochigi Nikon Corporation Tochigi Nikon Precision Co., Ltd. Kurobane Nikon Co., Ltd. Nasu Nikon Co., Ltd. 2 Otawara, prefektura Tochigi Otawara, prefektura Tochigi Otawara, prefektura Tochigi Nasukarasuyama, Prefektura Tochigi 1. Nikon-Trimble Co., Ltd. to spółka powiązana kapitałowo. 2. Nasu Nikon Co., Ltd. jest spółką zależną Nikon-Essilor Co., Ltd., która jest spółką powiązaną kapitałowo. Reakcja po trzęsieniu ziemi Niezwłocznie po trzęsieniu ziemi Nikon Corporation ustanowiła sztab kryzysowy, na czele którego stanął Prezes firmy, oraz szybko przystąpiła do potwierdzenia bezpieczeństwa pracowników Grupy Nikon oraz ich rodzin, jak również oceny uszkodzeń budynków i sprzętu. Spółki Grupy z obszaru Wielkie Tokio zorganizowały dostawy zapasów oraz pomocy humanitarnej od partnerów biznesowych do regionu dotkniętego katastrofą, gdzie zostały one rozdystrybuowane wśród spółek Grupy oraz pobliskich poszkodowanych mieszkańców. Łącznie do regionu dostarczono 50 ton zapasów, w tym wodę pitną, żywność oraz inne artykuły codziennego użytku. W międzyczasie Nikon Corporation ustanowiła w każdym ze swoich oddziałów biznesowych sztab ciągłości działania, by skoncentrować się na wspieraniu naszych klientów w odbudowie i przywróceniu firmowych łańcuchów dostaw. Z myślą o oszczędności energii elektrycznej przyjęliśmy pewne niestandardowe środki związane z naszym sposobem pracy, takie jak praca w domu, zmiana terminu obchodów Złotego Tygodnia (w maju) na późne lato, które jest porą roku, w której zużywa się zazwyczaj najwięcej energii itp. Niesienie pomocy w regionie dotkniętym katastrofą oraz jego odbudowa Spółka Nikon Corporation przekazała 100 mln jenów Japońskiemu Czerwonemu Krzyżowi, natomiast zagraniczne spółki Grupy oraz pracownicy przekazali własne datki lokalnym oddziałom Czerwonego Krzyża i innym grupom pomocy, by wspomóc działania o charakterze humanitarnym oraz rekonstrukcję regionu po katastrofie. W ramach wsparcia ewidencji szkód oraz procesu odbudowy Grupa Nikon przekazała lokalnym władzom i innym instytucjom 1000 kompaktowych aparatów cyfrowych oraz 200 lornetek. Grupa podarowała również baterie do aparatów słuchowych oraz około soczewek okularowych sprzedawcom akcesoriów okulistycznych pomagającym ofiarom katastrofy. Przyszłość Grupa Nikon szybko wznowi normalną działalność poprzez realizację swoich celów, przykładając priorytetową wagę do kwestii związanych z odbudową. W odniesieniu do zaopatrzenia materiałowego w naszym łańcuchu dostaw dokonamy przeglądu i przekształcenia systemu zamówień oraz wzmocnimy wszystkie systemy, tak aby zapewnić dostarczanie produktów i usług. Innym istotnym wyzwaniem jest kwestia energii elektrycznej. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by sprostać temu wyzwaniu, wdrażając odpowiednie środki pozwalające osiągnąć oszczędność energii oraz weryfikując kalendarze i godziny pracy. Wyciągając wnioski z doświadczenia wynikającego z tej katastrofy, zweryfikujemy także nasz plan ciągłości działania, przeprowadzimy więcej dokładnych szkoleń oraz wzmocnimy nasze zdolności do zarządzania ryzykiem, by przygotować się na katastrofy na nieprzewidzianą skalę. Działania Grupy Nikon wspierające ofiary katastrofy będą kontynuowane. Grupa Nikon uczestniczy z Japońskim Stowarzyszeniem Służb Społecznych w fotograficznym projekcie odbudowy pt. Projekt odbudowy wspomnień oraz ze Stowarzyszeniem Producentów Mediów Wizualnych poprzez projekt Zespół wsparcia odbudowy. Będziemy kontynuować nasze działania z myślą o wsparciu regionu i ofiar katastrofy w sposób wykorzystujący unikalne mocne strony Grupy Nikon. RAPORT CSR 2011 firmy Nikon 4

6 Dialog z interesariuszami Cel firmy: Zaspokajanie potrzeb. Przekraczanie oczekiwań. Jakie oczekiwania mają interesariusze wobec firmy Nikon w związku z dalszym rozwojem jej działalności za granicą oraz rozszerzeniem jej działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. CSR) w skali całej Grupy? Toshihiko Fujii doskonale zna temat społecznej odpowiedzialności biznesu w Europie i innych częściach świata oraz służy firmie Nikon niezależną opinią od wydania Raportu CSR Zaprosiliśmy Pana Fujii na rozmowę z Przewodniczącym Michio Kariya na temat społecznej odpowiedzialności firmy Nikon. (Data spotkania: 7 marca 2011 r.) Kariya: CSR firmy Nikon odzwierciedla proces realizacji filozofii naszej firmy: Wiarygodność i kreatywność. Nikon jest firmą notowaną na giełdzie, dlatego powiększanie wartości dla naszych udziałowców ma pierwszorzędne znaczenie, jednak nie oznacza to, że mamy wyłącznie podążać za zyskiem. Chodzi także o nasze poświęcenie na rzecz zdobywania zaufania i realizacji oczekiwań klientów, a także wkład w zrównoważony rozwój społeczeństwa wraz z naszym zrównoważonym rozwojem. Fujii: Istotny jest zatem jednoczesny zrównoważony rozwój korporacyjny i społeczny. Próba zdefiniowania CSR w Europie rozpoczyna się pytaniem o to, czego wymaga globalny zrównoważony rozwój. Organizacje nastawione na osiąganie zysków, firmy, muszą jakoś zawrzeć to pytanie we własnych ramach funkcjonowania. W firmie Nikon wynikiem tego jest typ CSR, który przed chwilą Pan opisał. Ludzie w różnych regionach myślą odmiennie. Amerykańska odpowiedzialność społeczna biznesu niekoniecznie zostałaby dobrze przyjęta w Europie - i odwrotnie. Wyzwanie to jest zawsze obecne. Na przykład zalecenia dotyczące zgodności prawnej, które nie są częścią CSR w rozumieniu europejskim, zawarte są w normie ISO 26000, zatem według mnie tendencja uwzględniania wszelkich możliwych elementów w szerszy zakres CSR może stanowić naturalny postęp. Kariya: W roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 sprzedaż na terenie Japonii wyniosła zaledwie 18% całkowitej sprzedaży (14% w 2011 r.). Japońscy pracownicy także stanowią niewielką część, zaledwie 30%, natomiast regiony Azji i Oceanii, z wyłączeniem Japonii, ponad 50%. Ponadto 29% naszych akcjonariuszy to obcokrajowcy Toshihiko Fujii Profesor wizytujący, Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Saitama Współpracownik na stanowisku doradcy Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA spoza Japonii. Dlatego musimy zwracać uwagę na różne wahania między regionami na całym świecie. Z doświadczenia wiem, że stanowi to duże wyzwanie. Fujii: Może się to wydać abstrakcyjne, ale CSR firmy Nikon wydaje mi się być koncepcją staranną. Mam przez to na myśli, że polityka Grupy jest spójna, inicjatywy niezwykle systematyczne, a zaangażowanie w globalny CSR coraz większe. W szczególności fakt, że udało Wam się uczynić prawa człowieka oraz pracy priorytetem w ciągu ostatniego roku, przynajmniej dla mnie, świadczy o silniejszej koncentracji na problemach globalnych. Kariya: Otrzymaliśmy zapytania od klientów indywidualnych w sprawie praw człowieka, a z punktu widzenia współpracy zgodnej z zasadami CSR, jest to także kwestia, na którą zwracają nam uwagę klienci korporacyjni. Kwestią tą musimy się zająć niezwłocznie. Nikon uczestniczy w inicjatywie ONZ Global Compact od 2007 r. Wcześniej jednak nigdy nie angażowaliśmy się w zatrudnianie dzieci. Jednakże w odniesieniu do naszych dostawców nie mamy dowodów pozwalających nam całkowicie wykluczyć taką możliwość. Zatem ważne jest, byśmy w tej kwestii także wykazali się starannością. Fujii: Koncepcja mówiąca, iż firma będzie przyjmowała odpowiedzialność w ramach swoich zamówień praktycznie za każdy ich etap, cofając się nawet do wydobycia surowców wykorzystywanych przy produkcji, jest bardzo nowym, a jednocześnie niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Podobne trudności występują w przypadku kwestii środowiskowych. Nigdy nie wiadomo, gdzie na świecie pojawią się nowe, bardzo surowe przepisy, które zamiast poczynić krok naprzód, wykonują natychmiast pięć kroków w przód. Tak wyglądała sprawa Dyrektywa RoHS Unii Europejskiej. W praktyce opanowanie takiej niepewności jest bardzo trudne. Jednocześnie uważam, że istotne jest zachowanie ciągłej świadomości tego, czy chce się jedynie spełnić odpowiednie wymogi, czy też wykroczyć poza publiczne oczekiwania w nich zawarte. Kariya: Konieczność stosowania niektórych bieżących przepisów może nie być w sposób idealny poparta dowodami naukowymi. Pomimo tego będziemy pracowali niezwykle ciężko, by nie zanieczyszczać Ziemi oraz nie przekazać zanieczyszczonej planety przyszłym pokoleniom, nawet jeżeli podejmowane przez nas działania będą wydawały się mieć charakter głównie powierzchowny bądź będą wykraczały poza wymogi prawa. Tak oto Nikon zapatruje się na tę kwestię. Fujii: Robić wszystko, co możliwe, by chronić środowisko, nawet jeżeli naukowa przyczynowość nie jest w 100% udowodniona? Wymaga to oceny wartościującej, prawda? Myślę, że filozofia CSR wspiera tę ocenę wartościującą. 5 RAPORT CSR 2011 firmy Nikon

7 Zmieniając temat, jaka jest sytuacja w odniesieniu do zatrudnienia? Wspomniał Pan wcześniej, że około 70% pracowników nie pochodzi z Japonii. Kariya: Obecnie najliczniejszą grupą wśród pracowników w Grupie Nikon są Tajlandczycy, ale mamy również pracowników wielu innych narodowości. Nasza praca związana z zasobami ludzkimi nie jest tak prosta, aby nie można było jej określić jednym słowem: globalna. W dalszej drodze zamierzamy, w największym możliwym wymiarze, określić idee, które powstały w oparciu o japońskie standardy. Niektóre elementy wymagają dalszej pracy, jednak istnieją kwestie, np. różnorodność, w których spółki zagraniczne dominują nad nami. Na przykład w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Tajlandia więcej kobiet zajmuje stanowiska kierownicze niż tutaj, w Japonii. Fujii: Oferujecie programy stypendialne dla studentów z Tajlandii. Czy celem jest lokalny rozwój zasobów ludzkich? Kariya: Minęło ponad 20 lat od wybudowania naszej fabryki w Tajlandii. Mieliśmy trudne okresy, ale uzyskaliśmy ogromną pomoc w postaci preferencyjnego opodatkowania. Dlatego te programy są w rzeczywistości japońskim sposobem na odwdzięczenie się ( ongaeshi w języku japońskim). Gdy studenci i absolwenci uniwersytetów przyjeżdżają do Japonii na stypendium, mówię im Wiecie, że nie musicie pracować dla firmy Nikon. Chcemy, aby te programy były pomocne przede wszystkim dla Tajlandii taki jest ich cel. W ramach wkładu w społeczeństwo kierujemy wysiłki na rzecz rozwoju fotografii jako pewnej kultury. Jednocześnie cenimy lokalny wkład naszych spółek zależnych. Gdy rozmawiałem z lokalnymi kierownikami na temat naszej wizji programów stypendialnych w Tajlandii, powiedzieli mi: Sprawiłeś, że praca dla firmy Nikon stała się dla nas wartościowa. Byłem poruszony tymi słowami. Wkład w rozwój społeczności stanowi dla pracowników powód do dumy, która także prowadzi do lojalności względem firmy Nikon. Myślę, że jest to bardzo ważne. Fujii: Okazuje się, że najważniejszym interesariuszem może być właśnie pracownik. CSR pokazuje pracownikom wyraźne, wspólne wartości wskazujące na to, co jest ważne. Myślę, że w ujęciu długoterminowym zwiększa to żywotność firmy. CSR w Europie kładzie określony nacisk na procesy biznesowe. Definicja europejska i filozofia firmy Nikon wcale nie są od siebie bardzo różne. To ludzie tworzą produkty i świadczą usługi, zatem gdy ci ludzie, czyli pracownicy, nie są zadowoleni, w moim przekonaniu nie będą tworzyć produktów i usług przynoszących korzyść społeczeństwu. Kiedy pomyślimy sobie, co oznacza wkład w społeczeństwo, okaże się, że ważny jest nie tylko produkt końcowy, ale także proces jego tworzenia. Kariya: To prawda. Chciałbym, aby wnoszenie wkładu w społeczeństwo poprzez nasze produkty i usługi było dla firmy Nikon priorytetem. Tymczasem na proces takiej działalności kładziemy także duży nacisk w kontekście CSR. Fujii: Istnieją dwa rodzaje oczekiwań wobec firmy Nikon. Jednym z nich jest oczekiwanie ze strony rynku. Badacze trudzą się dzień i noc, a różne działy podejmują współpracę, by stworzyć produkt lub usługę wykraczające poza te oczekiwania, jak chociażby potrzeba uzyskania jaśniejszego obrazu. Jeżeli rynek doceni rezultaty, firma będzie się rozwijać. Tymczasem istnieją także oczekiwania społeczeństwa z perspektywy CSR, jednak znacznie trudniej jest je dokładnie określić. Na przykład, nikt w chińskim łańcuchu dostaw nie oczekiwał dziesięć lat temu, że problemy CSR staną się tak istotne, jak to ma miejsce obecnie. Zatem moim największym oczekiwaniem wobec firmy Nikon jest to, aby dostrzegała ona oczekiwania społeczeństwa, reagowała na nie oraz przewyższała je. Ponadto, a dotyczy to całej Japonii, niezwykle istotne jest, aby firmy włączały swoje inicjatywy CSR w rozwój swojej działalności oraz wykorzystywały je jako nowe źródło inspiracji. Kariya: My w firmie Nikon nadal będziemy funkcjonować w oparciu o filozofię wiarygodności i kreatywności oraz Realizacji potrzeb. Przekraczania oczekiwań jako części naszej podstawowej działalności. W ten sposób przykładamy największą wagę do CSR i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Panie Fujii, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Michio Kariya Dyrektor reprezentacyjny Prezes Zarządu Nikon Corporation RAPORT CSR 2011 firmy Nikon 6

8 Artykuł specjalny 1 Działania biznesowe i CSR & w Grupie Nikon Jednym z głównych zobowiązań Grupy Nikon jest stałe wnoszenie wkładu w zrównoważony rozwój społeczeństwa poprzez swoje działania biznesowe. W oparciu o tę ideę każdy dział biznesowy podejmuje różne inicjatywy na rzecz realizacji oczekiwań klientów. Spółka produkująca urządzenia precyzyjne Wsparcie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Spółka Nikon produkująca urządzenia precyzyjne przyczynia się do postępu społeczeństwa informacyjnego poprzez steppery i skanery IC/LCD. Skaner zanurzeniowy ArF NSR-S620D Półprzewodnik (IC) Panel ciekłokrystaliczny (LCD) Skaner LCD FX-101S Różne terminale danych, urządzenia elektroniczne itd. Społeczeństwo informacyjne a systemy naświetlania Urządzenia elektroniczne znacznie rozwinęły się w krótkim czasie. Wraz z technologiami komunikacyjnymi urządzenia te uczyniły nasze społeczeństwo w większej mierze informacyjnym oraz poprawiły komfort naszego życia, umożliwiły szybsze i dokładniejsze przechowywanie informacji, jak też wysyłanie wyraźniejszych i piękniejszych obrazów. W ostatnich latach efektywność energetyczna urządzeń elektronicznych znacząco wzrosła, umożliwiając czytanie elektronicznych gazet i książek bez marnowania ważnych zasobów. Półprzewodniki (IC) i panele LCD stały się nieodzownymi elementami urządzeń elektronicznych. Spółka produkująca urządzenia precyzyjne projektuje i wytwarza sprzęt niezbędny do produkcji półprzewodników IC oraz paneli LCD, znacząco przyczyniając się w ten sposób do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Role stepperów i skanerów IC/LCD Steppery i skanery IC/LCD służą do precyzyjnego drukowania obwodów półprzewodnikowych (IC) oraz obwodów paneli LCD na płytach krzemowych i szklanych w technologii naświetlania projekcyjnego. Spółka produkująca urządzenia precyzyjne rozwija i wytwarza najnowocześniejszy sprzęt w odpowiedzi na miniaturyzację obwodów IC, zwiększające się rozmiary paneli LCD oraz miniaturyzację obwodów tych paneli. Miniaturyzacja obwodów IC pomaga zwiększyć efektywność energetyczną, zmniejszyć rozmiary produktów oraz ograniczyć wykorzystanie zasobów. Zaawansowane technologicznie steppery IC i skanery Nikon umożliwiają wytwarzanie obwodów w skali nanometrycznej (1/ metra). Panele LCD są znacznie bardziej efektywne energetycznie niż ekrany kineskopowe CRT, a mogą być jeszcze efektywniejsze poprzez wytwarzanie mniejszych obwodów. Steppery i skanery LCD firmy Nikon są także stosowane w produkcji organicznych wyświetlaczy elektroluminescencyjnych (EL) oraz innych wyświetlaczy, które są w praktyce efektywniejsze energetycznie od paneli LCD. 7 RAPORT CSR 2011 firmy Nikon

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku canon-europe.com Spis treści 3 List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego firmy Canon w regionie

Bardziej szczegółowo

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 CSR Code 2012/2013 CSR Code Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 Spis treści Grupa Nowy Styl w liczbach 4 1 Kim jesteśmy? 9 1.1 Nasza strategia 14 1.2 Władze spółki 16 1.3 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

Committed to More. Korporacyjny raport zrównoważonego rozwoju UPS za rok 2014

Committed to More. Korporacyjny raport zrównoważonego rozwoju UPS za rok 2014 Committed to More Korporacyjny raport zrównoważonego rozwoju UPS za rok 2014 Firma UPS jest światowym liderem w branży logistycznej. Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie łańcucha

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011 Zrównoważony rozwój w RWE Polska Strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Zarząd RWE Polska zatwierdza kierunek działań strategicznych oraz otrzymuje roczne

Bardziej szczegółowo

Jakość i benchmarking w TZ 1

Jakość i benchmarking w TZ 1 Jakość i benchmarking w TZ 1 Informacja dla czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie transportu lokalnego i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne

Bardziej szczegółowo

Teraz opony mogą rozmawiać z kierowcą. z Motor Show w Essen. Wszystko w rodzinie

Teraz opony mogą rozmawiać z kierowcą. z Motor Show w Essen. Wszystko w rodzinie Nr 12 II KWARTAŁ 2012 Magazyn dla profesjonalistów branży transportowej WYDARZENIA / essen Relacja z Motor Show w Essen strona 12 STRONA 4 STRATEGIE / Alberto viganò STRONA «Właśnie teraz należy skupić

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA transportu

BIAŁA KSIĘGA transportu BIAŁA KSIĘGA transportu Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu Ilustrowana broszura zawiera tekst białej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej

Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej Raport 212 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ 212 Spis treści Nagrody 4 Wstęp 5 Zarządzamy w sposób odpowiedzialny 6 Danone lider rynku jogurtów w Polsce

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? 15.1.2008 C 10/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? (2008/C 10/17) Dnia 16 lutego 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo