Przewodnik użytkownika NPD PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika NPD4429-00 PL"

Transkrypt

1 NPD PL

2 Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 7 Korzystanie z tego Przewodnika... 8 Terminologia... 8 Funkcje produktu... 9 Informacje o drukarce Epson AcuLaser, serii C Funkcje... 9 Rozdział 1 Specyfikacje Specyfikacje Rozdział 2 Obsługa podstawowa Główne komponenty Widok z przodu Widok z tyłu Panel operatora Drukowanie strony Panel Settings (Ustaw. panelu) Panel operatora Narzędzie Printer Setting Utility Power Saver Mode Wychodzenie z Power Saver Mode Rozdział 3 Oprogramowanie zarządzania drukarką Sterownik drukowania EpsonNet Config Tworzenie hasła administratora Printer Setting Utility (tylko Windows) Status Monitor (tylko Windows) Launcher (tylko Windows) Spis treści 2

3 Rozdział 4 Podłączanie do sieci Omówienie ustawiania i konfiguracji sieci Podłączanie drukarki Podłączanie drukarki do komputera lub sieci Ustawianie adresu IP Adresy TCP/IP i IP Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki Przypisywanie adresu (dla trybu IPv4) Sprawdzanie ustawień IP Drukowanie i sprawdzanie strony Printer Settings (Konfiguracja) Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Windows Identyfikowanie przed instalacją stanu sterownika drukarki (do ustawiania połączenia sieciowego) Ustawianie połączenia przez USB Zestawianie podłączenia do sieci Konfigurowanie ustawień bezprzewodowych (tylko Epson AcuLaser C1750W) Ustawianie do drukowania w sieci Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Mac OS X Instalowanie sterownika Dodawanie drukarki Rozdział 5 Podstawy drukowania Informacje o nośnikach wydruku Wskazówki dotyczące używana nośników wydruków Nośniki wydruku, które mogą uszkodzić drukarkę Obsługiwane nośniki wydruku Nośniki wydruku, które można używać Ładowanie nośników wydruku Pojemność Wymiary nośników wydruku Ładowanie nośników wydruku do podajnika uniwersalnego (MPF) Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI) Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym (tylko sterownik drukarki w systemie Windows) Używanie przedłużenia tacy odbiorczej Drukowanie Wysyłanie zadania do drukowania Spis treści 3

4 Anulowanie zadania do drukowania Wybieranie opcji drukowania Drukowanie na papierze niestandardowym Sprawdzanie stanu danych drukowania Drukowanie strony raportu Ustawienia drukarki Drukowanie z Web Services on Devices (WSD) Dodawanie ról do usługi drukowania Konfiguracja drukarki Rozdział 6 Korzystanie z menu panelu operatora Rozumienie menu drukarki Information Pgs (Str. inform.) Billing Meters (Liczniki biling.) Admin Menu (Menu admin.) Panel Language (Język) Panel Lock (Panel sterowania) - funkcja Włączanie Panel Lock (Panel sterowania) Wyłączanie Panel Lock (Panel sterowania) Ustawianie opcji PowerSaver Time (Czas osz. ener.) Przywracanie wartości domyślnych Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów Usuwanie zakleszczeń Unikanie zakleszczeń Identyfikowanie miejsc zakleszczeń papieru Usuwanie zakleszczeń papieru z przodu drukarki Usuwanie zakleszczeń papieru z tyłu drukarki Usuwanie zakleszczeń papieru ze środkowej tacy odbiorczej Problemy z zakleszczaniem Podstawowe problemy z drukarką Problemy z wyświetlaczem Problemy z drukowaniem Problemy z jakością druku Wydruk jest za jasny Toner się rozmazuje lub druk schodzi ze strony/plamy na odwrocie Spis treści 4

5 Plamy z tonera pojawiają się na stronie/druk jest niewyrażny Cały wydruk jest pusty Smugi są widoczne na wydruku Rozstawione kropki drukują się w kolorze Pionowe białe pasy Cętki Duchy Mgła Bead-Carry-Out (BCO) Ukośne pasy Papier pomarszczony/poplamiony Nieprawidłowy górny margines Przesunięcie rejestracji kolorów Papier wystaje/jest nierówny Korekta rejestracji kolorów Wykonywanie Auto Correct Drukowanie wykresu rejestracji kolorów Ustalanie wartości Wpisywanie wartości Hałas Inne problemy Rozumienie komunikatów drukarki Kontakt z serwisem Uzyskiwanie pomocy Komunikaty na panelu LCD Status Monitor Alarmy Tryb Non Genuine Toner Panel operatora Narzędzie Printer Setting Utility Rozdział 8 Konserwacja Czyszczenie drukarki Czyszczenie wnętrza drukarki Czyszczenie czujnika Color Toner Density (CTD) Wymiana kaset z tonerem Omówienie Wyjmowanie kaset z tonerem Zakładanie kasety z tonerem Spis treści 5

6 Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Materiały eksploatacyjne Kiedy zamawiać kasety z tonerem Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych Zarządzanie drukarką Sprawdzanie lub zarządzanie drukarką za pomocą EpsonNet Config Sprawdzanie stanu drukarki, za pomocą Status Monitor (tylko system Windows) Sprawdzanie stanu drukarki em Oszczędzanie materiałów eksploatacyjnych Sprawdzanie liczby stron Przenoszenie drukarki Dodatek A Gdzie można uzyskać pomoc Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson Przed skontaktowaniem się z firmą Epson Pomoc dla użytkowników w Europie Pomoc dla użytkowników na Tajwanie Pomoc dla użytkowników w Singapurze Pomoc dla użytkowników w Tajlandii Pomoc dla użytkowników w Wietnamie Pomoc dla użytkowników w Indonezji Pomoc dla użytkowników w Hongkongu Pomoc dla użytkowników w Malezji Pomoc dla użytkowników w Indiach Pomoc dla użytkowników na Filipinach Indeks Spis treści 6

7 Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie podlega odpowiedzialności dotyczącej uprawnień patentowych. Nie podlega także odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Ani firma Seiko Epson Corporation, ani firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności przed nabywcą tego produktu ani osobami trzecimi za uszkodzenia, straty, koszty lub wydatki wynikające z wypadku, niewłaściwego użycia lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmian produktu, bądź (oprócz Stanów Zjednoczonych) nieprzestrzegania instrukcji firmy Seiko Epson Corporation dotyczących obsługi i konserwacji. Firma Seiko Epson Corporation ani firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub problemy wynikające z zastosowania rozszerzeń lub materiałów eksploatacyjnych innych niż materiały oznaczone przez firmę Seiko Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products. Apple, Bonjour, ColorSync, Macintosh, orazmac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Sanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Microsoft, Windows Vista, Windows, oraz Windows Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach. EPSON jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a EPSON AcuLaser jest znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation. Inne nazwy produktów użyte w niniejszej publikacji służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków. Copyright 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Wstęp 7

8 Korzystanie z tego Przewodnika Terminologia 1. Używana w tym Przewodniku nazwa komputer dotyczy komputerów osobistych i stacji roboczych. 2. W całym Przewodniku używane są następujące terminy: Ważne: Ważne informacje, z którymi użytkownik musi się zapoznać i których musi przestrzegać. Dodatkowe, znaczące informacje. Patrz również: Odniesienia w niniejszym Przewodniku. 3. W Przewodniku podane orientację dokumentów lub papieru w następujący sposób:,, Long Edge Feed (LEF): ładowanie dokumentu lub papieru w orientacji pionowej.,, Short Edge Feed (SEF): ładowanie dokumentu lub papieru w orientacji poziomej. Orientacja LEF Orientacja SEF * Kierunek podawania papieru Wstęp 8

9 Funkcje produktu Informacje o drukarce Epson AcuLaser, serii C1750 Drukarka Epson AcuLaser C1750 składa się z dwóch następujących produktów: Epson AcuLaser C1750N: model do pracy w sieci Epson AcuLaser C1750W: model do komunikacji bezprzewodowej Funkcje W tej sekcji omówiono funkcje produktu i wskazano ich połączenia. 2 Sided Print (2-str drukowanie) (Ręczne) Multiple-Up (Strony na arkusz (N-stron)) Druk 2 Sided Print (2-str drukowanie) umożliwia drukowanie dwóch lub więcej stron na pierwszej i drugiej stronie jednego arkusza papieru podawanego ręcznie. Funkcja ta umożliwia zmniejszać zużycie papieru. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym (tylko sterownik drukarki w systemie Windows) na stronie 117. Multiple-Up (Strony na arkusz (N-stron)) umożliwia drukowanie wielu stron na jednym arkuszu. Funkcja ta umożliwia zmniejszać zużycie papieru. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Help (Pomoc) sterowników drukarki. Wstęp 9

10 Drukowanie przez połączenie bezprzewodowe (drukowanie bezprzewodowe) (tylko Epson AcuLaser C1750W) Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI) Istniejąca w drukarce funkcja bezprzewodowej łączności przez sieć LAN pozwala na zainstalowanie drukarki w dowolnym miejscu i umożliwia drukowanie bez połączenia przewodowego z komputerem. W zależności od regionu nabycia drukarki, funkcja bezprzewodowej łączności przez sieć LAN może być niedostępna. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Konfigurowanie ustawień bezprzewodowych (tylko Epson AcuLaser C1750W) na stronie 40. Nośnik wydruku na podajniku arkuszy priorytetowych (PSI) jest drukowany jako przed nośnikami włożonymi do podajnika uniwersalnego (multipurpose feeder - MPF). Korzystanie z funkcji PSI pozwala użytkownikowi stosować innego rodzaju lub rozmiaru nośniki wydruku jako preferowane w stosunku do normalnych nośników umieszczonych w MPF. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI) na stronie 111. Wstęp 10

11 Rozdział 1 Specyfikacje Specyfikacje W tym rozdziale podano główne dane techniczne drukarki. Należy pamiętać, że dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadamiania. Elementy Kod produktu Typ Metoda drukowania System nagrzewania Opis Epson AcuLaser C1750N 220 V: C11CB71021 Epson AcuLaser C1750N 110 V: C11CB71031 Epson AcuLaser C1750W 220 V: C11CB71041 Epson AcuLaser C1750W 110 V: C11CB71051 Pulpit Kserografia w technologii LED Ważne: System elektrofotografii LED + LED System nagrzewania z użyciem taśmy Szybkość drukowania ciągłego *1 A4 : gdy zwykły papier jest podawany z podajnika uniwersalnego Kolorowy 1-stronny *2 : 12 arkuszy/min Jednobarwny 1-stronny*12: 15 arkuszy/min Ważne: *1 Szybkość drukowania może sie zmniejszyć z powodu typu papieru, rozmiary papieru i warunków drukowania. *2 Podczas ciągłego drukowania jednego dokumentu w formacie A4. Rozdzielczość Ton/Kolor: Rozdzielczość przetwarzania danych: dpi Rozdzielczość wyjściowa: dpi 256 tonów/kolor (16,7 miliona kolorów) Specyfikacje 11

12 Elementy Rozmiar papieru Opis podajnik uniwersalny: A4, B5, A5, Legal (8,5 14"), Folio (8,5 13"), Letter (8,5 11"), Executive, #10 Env, Monarch, DL, C5, Custom Size (Rozmiar niestandardowy) (szerokość: 76,2 215,9 mm, długość: ,6 mm) Podajnik arkuszy priorytetowych: A4, B5, A5, Legal (8,5 14"), Folio (8,5 13"), Letter (8,5 11"), Executive, #10 Env, Monarch, DL, C5, Custom Size (Rozmiar niestandardowy) (szerokość: 76,2 215,9 mm, długość: 190,5 355,6 mm) Utrata druku: 4,1 mm od górnej, dolnej, lewej i prawej krawędzi Typ papieru Pojemność papieru Pojemność tacy odbiorczej Funkcja drukowania dwustronnego Pojemność pamięci Plain (Zwykły), Bond (Dokumentowy), Lightweight Cardstock (Lekki karton), Lightweight Glossy Cardstock (Lekki karton błyszczący), Recycled (Makulaturowy), Labels (Etykiety), Envelope (Koperta), Letterhead (Firmowy), Pre-Printed (Zadrukowany), Hole Punched (Dziurkowany), Colored (Kolorowy), Special (Specjalny), Custom Type (Niestandardowy) Ważne: Używać tylko zalecanych typów papieru. Używanie papieru innego niż zalecany do tej drukarki, może spowodować problemy podczas drukowania. Nie używać specjalnego papieru do drukarek atramentowych. Używanie drukarki w suchym, zimnym lub bardzo wilgotnym środowisku może spowodować złą jakość drukowania z powodów związanych z problemami wynikających ze stosowanym papierem. Drukowanie na zadrukowanej stronie lub na już zadrukowanym odwrocie papieru może dawać słabą jakość druku. Kopert używane do drukowania nie mogą mieć nałożonego kleju. Na jakość drukowania może mieć typ używanego papieru oraz warunki środowiskowe. Z tego powodu, przed użyciem drukarki, zaleca się wykonanie wydruku próbnego i sprawdzenie jakości drukowania. Standardowy: Podajnik uniwersalny: 150 arkuszy; PSI: 10 arkuszy Standardowy: około 100 arkuszy (stroną zewnętrzną w dół) Standardowe (ręczne) Standardowa: 128 MB (wewnętrzna) Ważne: Powyższa pojemność pamięci nie gwarantuje jakości druku zależnej od rodzaju i zawartości danych druku. Dysk twardy Język opisu strony (język hosta) Specyfikacje 12

13 Elementy Opis Obsługiwany SO *1 Windows XP, Windows XP x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Windows 7, Windows 7 x64 Edition, Mac OS *2 Ważne: *1 Najnowsze informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można uzyskać w naszym punkcie obsługi klienta lub u sprzedawcy. *2 Obsługa: Mac OS X Interfejs Obsługiwany protokół Zasilanie Pobór mocy Wymiary (tylko główna jednostka) Masa Epson AcuLaser C1750N: Standardowy: USB 1.1/2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10Base-T, 100Base-TX) Epson AcuLaser C1750W: Standardowy: USB 1.1/2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10Base-T, 100Base-TX), IEEE802.11b/g/n TCP/IP (LPR, Port9100, WSD, HTTP, SMTP, RARP, AutoIP), SNMP, DHCP, BOOTP, Bonjour (mdns) AC V ± 10%; 7 A; zarówno 50/60 Hz ± 3 Hz AC V ± 10%; 5 A; zarówno 50/60 Hz ± 3 Hz Maksymalnie: 340 W, podczas Mode 2 w Power Saver Mode: 7 W lub mniej Średnio: Podczas wstrzymania: 69 W, Podczas drukowania ciągłego w kolorze: 340 W, Podczas drukowania ciągłego jednobarwnego: 340 W Ważne: Mode 1 w Power Saver Mode: średnio 14 W (Po wyłączeniu zasilania drukarka nie pobiera elektryczności, nawet jeśli przewód zasilania jest wpięty w gniazdko.) 394 (szer.) 304 (gł.) *1 234 (wys.) mm Ważne: *1 Po zamknięciu przedniej pokrywy. Główna jednostka: 10,55 10,65 kg (tylko główna jednostka, w tym kasety z tonerem) Specyfikacje 13

14 Elementy Opis Środowisko używania Podczas użytkowania: Temperatura: C; Wilgotność: 10 85% (z wyjątkiem nieprawidłowego działania w wyniku powstawania skroplin) Podczas nieużytkowania: Temperatura: C; Wilgotność: 5 85% (z wyjątkiem nieprawidłowego działania w wyniku powstawania skroplin) Ważne: Do czasu przystosowania się drukarki do środowiska instalacji (temperatura i wilgotność), papier w pewnej jakości może powodować słabą jakość druku. Specyfikacje 14

15 Rozdział 2 Obsługa podstawowa Główne komponenty W tej sekcji omówiono drukarkę Epson AcuLaser C1750. Widok z przodu Panel operatora 2 Środkowa taca odbiorcza 3 Przedłużenie tacy odbiorczej 4 Pręt czyszczenia głowicy drukowej 5 Pokrywa dostępu do tonera 6 Przełącznik zasilania 7 Prowadnice szerokości papieru 8 Podajnik uniwersalny (MPF) 9 Pokrywa przednia 10 Suwak 11 Prowadnica długości 12 Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI) Obsługa podstawowa 15

16 Widok z tyłu Złącze zasilania 2 Uchwyt pokrywy tylnej 3 Port USB 4 Port ethernetowy 5 Panel tylny 6 Rolka transferowa 7 Zsuwnia papieru 8 Rolka podawania papieru 9 Pas transferowy 10 Dźwignie Panel operatora Na panelu operatora znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), przyciski i wskaźniki Przycisk/Wskaźnik (Oszczędzanie energii) Obsługa podstawowa 16

17 Zapala się w Mode 2 w przypadku Power Saver Mode. Na ciśnij ten przycisk, aby wyjść z Power Saver Mode. 2. Przyciski Przewijanie menu lub elementy trybu Menu. Naciskaj te przyciski, aby wpisz liczby lub hasła. 3. Przyciski Wybiera podmenu lub wartości ustawień w trybie Menu. 4. Przycisk (Anuluj pracę) Anuluje bieżące zadanie drukowania. 5. Wskaźnik (Błąd) Zapala się, gdy wystąpi błąd i miga, gdy wystąpi nieodwracalny błąd. 6. Wskaźnik (Gotowe) Świeci, gdy drukarka jest gotowa jest w Mode 1 do Power Saver Mode i pulsuje podczas odbierania danych. 7. Przycisk (Wstecz) Przełącza w tryb drukowania z menu nadrzędnego trybu Menu. Powraca do górnych poziomów menu z podmenu trybu Menu. 8. Przycisk Wyświetla wybrane menu lub element oraz ustala wybraną wartość w trybie Menu. 9. Panel LCD Wyświetla różne ustawienia, polecenia i komunikaty o błędach. 10. Przycisk (Menu) Przenosi do menu nadrzędnego. Obsługa podstawowa 17

18 Drukowanie strony Panel Settings (Ustaw. panelu) Strona Panel Settings (Ustaw. panelu) pokazuje bieżące ustawienia menu panelu operatora. Panel operatora 1. Naciśnij przycisk (Menu). 2. Wybierz Information Pgs (Str. inform.), a następnie naciśnij przycisk. 3. Wybierz Panel Settings (Ustaw. panelu), a następnie naciśnij przycisk. Drukowana jest strona Panel Settings (Ustaw. panelu). Narzędzie Printer Setting Utility Następująca procedura wykorzystuje Microsoft Windows XP jako przykład. 1. Kliknij Start All Programs (Wszystkie programy) EPSON EPSON Printer Software EPSON AL-C1750N / EPSON AL-C1750W Printer Setting Utility. W tym momencie pojawi się okienko Select Printer, gdy w komputerze zainstalowano wiele sterowników drukowania. W takim przypadku, kliknij nazwę potrzebnej drukarki, znajdującej się na liście Printer Name. Pojawi się Printer Setting Utility. 2. Kliknij kartę Printer Settings Report. 3. Na znajdującej się po lewej stronie liście wybierz Information Pages. Zostanie wyświetlona strona Information Pages. 4. Kliknij przycisk Panel Settings. Drukowana jest strona Panel Settings (Ustaw. panelu). Obsługa podstawowa 18

19 Power Saver Mode Drukarka ma funkcję oszczędzania energii, która zmniejsza zużycie energii w okresach przestoju. Funkcja ta działa w dwóch trybach: Mode 1 i Mode 2. Pobór mocy przez drukarkę w Mode 2 jest mniejszy niż w Mode 1. Jak to już podano, pięć minut po wydrukowaniu ostatniego zadania drukarka przełącza się w Mode 1. Po kolejnych sześciu minutach braku aktywności drukarka przełącza się w Mode 2. Gdy drukarka jest w Mode 1, na wyświetlaczu jest widoczny napis Ready/Standby (Gotowa/Oczek.). W Mode 2, gasną wszystkie lampki na panelu operatora, z wyjątkiem przycisku (Oszczędzanie energiir). Wyświetlacz również wyłącza się. Domyślne ustawienie (fabryczne) wynoszące pięć minut (Mode 1) i sześć minut (Mode 2) można zmieniać w zakresie pięciu do trzydziestu minut (Mode 1) i jednej do sześciu minut (Mode 2). Drukarka wraca do stanu gotowości do drukowania w ciągu około 25 sekund po ponownym jej uaktywnieniu. Patrz również: Ustawianie opcji PowerSaver Time (Czas osz. ener.) na stronie 160 Wychodzenie z Power Saver Mode. Po otrzymaniu z komputera zadania drukowania, drukarka automatycznie wychodzi z Power Saver Mode. Aby ręcznie wyjść z Mode 1, naciśnij dowolny przycisk na panelu operatora. Aby wyjść z Mode 2, naciśnij przycisk (Oszczędzanie energii). Otwarcie lub zamknięcie panelu tylnego spowoduje wyjście drukarki z Mode 1. Gdy drukarka jest w Mode 2, nie działają żadne przyciski na panelu operatora, z wyjątkiem przycisku (Oszczędzanie energii). Aby używać przycisków na panelu operatora, naciśnij przycisk (Oszczędzanie energii), aby wyjść z Power Saver Mode. Patrz również: Ustawianie opcji PowerSaver Time (Czas osz. ener.) na stronie 160 Obsługa podstawowa 19

20 Rozdział 3 Oprogramowanie zarządzania drukarką Sterownik drukowania Dostęp do wszystkich funkcji drukarki będzie zapewniony po zainstalowaniu sterownika drukowania z dysku z oprogramowaniem. Sterownik drukowania umożliwi komunikację miedzy komputerem a drukarką oraz zapewni dostęp do funkcji drukarki. Patrz również: Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Windows na stronie 35 Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Mac OS X na stronie 88 EpsonNet Config W tej sekcji podano informacje na temat EpsonNet Config, usługi stron internetowych opartej o hypertext transfer protocol (HTTP), do której dostęp zapewnia przeglądarka internetowa. Takie strony dają natychmiastowy dostęp do informacji o stanie drukarki i opcjach jej konfiguracji. Każda osoba w sieci użytkownika może uzyskać dostęp do drukarki, korzystając ze swojego oprogramowania przeglądarki internetowej. W trybie administratora, ze swojego komputera, użytkownik może zmieniać konfigurację drukarki i zarządzać jej ustawieniami. Użytkownicy, którym administrator nie udostępni hasła, mogą w trybie użytkownika przeglądać ustawienia konfiguracji i opcje. Nie będą mogły zapisywać ani stosować żadnych zmian w bieżącej konfiguracji. Szczegółowe informacje dotyczące elementów menu EpsonNet Config znajdują się w Pomocy na dysku z oprogramowaniem. Oprogramowanie zarządzania drukarką 20

21 Tworzenie hasła administratora 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu wpisać adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter. 3. Kliknij kartę Properties. 4. W lewym panelu nawigacji przewiń do dołu, do Security i wybierz Administrator Settings. 5. Wybierz opcję Enabled dla Administrator Mode. 6. W polu Administrator Login ID wpisz nazwę administratora. Domyślnym identyfikatorem i hasłem są puste obydwa pola (NULL). 7. W polu Administrator Password i Re-enter Password wpisz hasło administratora. 8. W polu Maximum Login Attempts wpisz liczbę dopuszczalnych prób logowania. 9. Kliknij Apply. Nowe hasło zostało przyjęte i każdy, kto poda nazwę administratora oraz hasło może się zalogować i zmieniać konfigurację i ustawienia drukarki. Printer Setting Utility (tylko Windows) Aplikacja użytkowa Printer Setting Utility pozwala użytkownikowi przeglądać lub wstawiać ustawienia systemu. Używając oprogramowania użytkowego Printer Setting Utility można również diagnozować ustawienia systemu. Oprogramowanie Printer Setting Utility składa się z zakładek Printer Settings Report, Printer Maintenance i Diagnosis. Printer Setting Utility jest instalowane wraz ze sterownikiem drukowania Epson. Okno dialogowe Password pojawi się podczas pierwszej próby zmiany ustawień Printer Setting Utility, gdy w drukarce jest ustawiona Panel Lock (Panel sterowania). W takim przypadku należy wpisz podane hasło i kliknij OK, aby zastosować ustawienia. Oprogramowanie zarządzania drukarką 21

22 Status Monitor (tylko Windows) Stan drukarki można sprawdzić korzystając z Status Monitor. Dwukrotnie kliknij znajdującą się na pasku zadań - u dołu, po prawej stronie ekranu - ikonę drukarki Status Monitor. Pojawi się okno Select Printer, w którym będzie wyświetlona nazwa drukarki, port podłączenia drukarki oraz stan drukarki. Aktualny stan drukarki można sprawdzić w kolumnie Status. Przycisk Status Setting: naciśnięcie go powoduje wyświetlenie ekranu Status Settings i pozwala modyfikować ustawienia Status Monitor. Kliknij nazwę potrzebnej drukarki, znajdującej się w oknie Select Printer. Pojawi się okno Status Monitor. Okno Status Monitor alarmuje użytkownika w przypadku ostrzeżenia lub wystąpienia błędu, na przykład, gdy dojdzie do zakleszczenia papieru lub wyczerpywania się tonera. Domyślnie okno Status Monitor uruchamia się jednocześnie z rozpoczęciem drukowania. W Auto start setup można ustalić warunki uruchamiania okna Status Monitor. Aby zmienić ustawienia wyskakiwania okna Status Monitor: Następująca procedura wykorzystuje Microsoft Windows XP jako przykład. 1. Kliknij Start All Programs (Wszystkie programy) EPSON Status Monitor Activate Status Monitor. Pojawi się okno Select Printer. 2. Kliknij Status Setting. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Status Settings. 3. Wybierz kartę Pop up setting, a następnie wybierz rodzaj wyskakiwania z Auto start setup. Poziom tonera w drukarce i informacje o zadaniach można uzyskać w oknie Status Monitor. Status Monitor jest instalowane wraz ze sterownikiem drukowania Epson. Oprogramowanie zarządzania drukarką 22

23 Launcher (tylko Windows) W oknie Launcher można otworzyć Status Window i Printer Setting Utility. Aby korzystać z aplikacji Launcher, podczas instalowania sterownika drukowania Epson wybierz Launcher. Następująca procedura wykorzystuje Windows XP jako przykład. Aby otworzyć okno Launcher: 1. Kliknij Start All Programs (Wszystkie programy) EPSON EPSON Printer Software Launcher. Pojawi się okno Launcher. 2. W oknie Launcher znajdują sie dwa przyciski; Status Window i Printer Setting Utility. Aby wyjść, kliknij znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk X. Aby uzyskać szczegółowe, kliknij przycisk Help (Pomoc), znajdujący się w każdej aplikacji. Status Window Printer Setting Utility Aby otworzyć okno Status Monitor: Patrz również: Status Monitor (tylko Windows) na stronie 22 Aby otworzyć okno Printer Setting Utility: Patrz również: Printer Setting Utility (tylko Windows) na stronie 21 Oprogramowanie zarządzania drukarką 23

24 Rozdział 4 Podłączanie do sieci Omówienie ustawiania i konfiguracji sieci Aby ustawić i skonfigurować sieć: 1. Podłącz drukarkę do sieci używając zalecanego sprzętu i kabli. 2. Włącz drukarkę i komputer. 3. Wydrukuj stronę Printer Settings (Konfiguracja) i zachowaj ją do sprawdzania ustawień sieci. 4. Instalowanie w komputerze oprogramowania sterownika z dysku z oprogramowaniem. Informacje na temat instalowania sterownika w różnych systemach operacyjnych omówiono w części tego rozdziału. 5. Skonfiguruj adres TCP/IP drukarki, wymagany do identyfikowania drukarki w sieci. Systemy operacyjne Microsoft Windows : uruchom Instalator płyty z oprogramowaniem, aby automatycznie ustawić adres IP (Internet Protocol - protokół internetowy) drukarki, jeśli drukarka jest łączona z istniejącą siecią TCP/IP. Na panelu operatora można również ręcznie ustawić adres IP drukarki. Systemy Mac OS X: na panelu operatora ręcznie ustaw adres TCP/IP drukarki. 6. Wydrukuj stronę Printer Settings (Konfiguracja), aby potwierdzić nowe ustawienia. Patrz również: Wydrukuj stronę Printer Settings (Konfiguracja). na stronie 133 Podłączanie drukarki Kabel połączeniowy drukarki Epson AcuLaser C1750 musi spełniać następujące wymogi: Typ połączenia Ethernet Specyfikacje połączenia Kompatybilne ze standardem 10 Base-T/100 Base-TX Podłączanie do sieci 24

25 Typ połączenia Specyfikacje połączenia USB Zgodny z USB 1.1/2.0 Bezprzewodowe (tylko Epson AcuLaser C1750W) IEEE b/802.11g/802.11n Port USB 2 Port ethernetowy Podłączanie drukarki do komputera lub sieci Połącz drukarkę przez złącze ethernetowe lub USB. Połączenie przez USB jest połączeniem bezpośrednim i nie jest używane do pracy w sieci. Połączenie przez Ethernet jest używane do pracy w sieci. Wymogi sprzętowe i kablowe zależą od różnych metod podłączania. Kable i sprzęt do podłączania przez Ethernet z zasady nie są dołączone w zestawie i należy je osobno nabyć. Funkcje każdego typu połączeń są widoczne w następującej tabeli. Typ połączenia USB Ethernet Dostępna funkcja Po połączeniu przez USB można zlecać zadania drukowania z komputera. Po połączeniu przez Ethernet można zlecać zadania drukowania z komputera pracującego w sieci. Podłączanie do sieci 25

26 Połączenie przez USB Drukarką lokalną jest drukarka bezpośrednio połączona z komputerem kablem USB. Jeśli drukarka jest połączona z siecią, a nie z komputerem, pomiń tę sekcję i przejdź do Połączenie z siecią na stronie 27. Następujące systemy operacyjne obsługują połączenia przez USB: Windows XP Windows XP 64-bit Edition Windows Server 2003 Windows Server 2003 x64 Edition Windows Server 2008 Windows Server bit Edition Windows Server 2008 R2 Windows Vista Windows Vista 64-bit Edition Windows 7 Windows 7 64-bit Edition Mac OS X / / Aby połączyć drukarkę z komputerem: 1. Sprawdź, czy drukarka, komputer i inne podłączone urządzenia są wyłączone i czy ich wtyczki są wyjęte z gniazdek. Podłączanie do sieci 26

27 2. Wepnij mniejsze złącze USB do portu USB, znajdującego się z tyłu drukarki, a drugi koniec kabla wepnij do portu USB komputera. * Port USB Nie wpinaj kabla USB drukarki do złącza USB na klawiaturze. Połączenie z siecią Aby połączyć drukarkę z siecią: 1. Sprawdź, czy drukarka, komputer i inne podłączone urządzenia są wyłączone i czy odłączono wszystkie kable. 2. Wepnij koniec kabla ethernetowego do portu ethernetowego, znajdującego się z tyłu drukarki, a drugi koniec kabla wepnij do portu LAN lub koncentratora. Podłączanie do sieci 27

28 * Port ethernetowy Połącz kabel ethernetowy tylko wtedy, gdy musisz zestawić połączenie przewodowe. Patrz również: Konfigurowanie ustawień bezprzewodowych (tylko Epson AcuLaser C1750W) na stronie 40 Ustawianie adresu IP Adresy TCP/IP i IP Jeśli komputer działa w dużej sieci, skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać właściwe adresy TCP/IP i dodatkowe informacje o ustawieniach systemu. W przypadku tworzenia własnej, małej sieci Local Area Network (sieć lokalną) lub bezpośredniego podłączania drukarki do komputera przez Ethernet, należy wykonać procedurę automatycznego ustawiania adresu IP drukarki. Do łączenia sie przez sieć ethernetową, komputery i drukarki używają głównie protokołów TCP/IP. W przypadku protokołów TCP/IP każda drukarka i komputer musi mieć unikatowy adres IP. Ważne jest, aby adresy były podobne, ale nie takie same; tylko ostatnia cyfra musi być inna. Na przykład, drukarka może mieć adres , natomiast komputer - adres Inne urządzenie może mieć adres Wiele sieci ma serwer Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Protokół dynamicznej konfiguracji hosta). Serwer DHCP automatycznie programuje adres IP w każdym komputerze i każdej drukarce w sieci skonfigurowanej na korzystanie z DHCP. Serwer DHCP jest wbudowany w większość routerów kablowych i Digital Subscriber Line (DSL) (cyfrowa linia abonencka). W przypadku używania routera kablowego lub DSL, informacji na temat przydzielania adresów IP należy szukać w dokumentacji routera. Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki Jeśli drukarka jest podłączana do małej, istniejącej sieci TCP/IP bez serwera DHCP, należy skorzystać z instalatora znajdującego się na płycie z oprogramowaniem, aby wykryć lub przydzielić drukarce adres IP. Więcej instrukcji można uzyskać po włożeniu dysku z oprogramowaniem do napędu CD/ DVD w komputerze. Po uruchomieniu instalatora należy wykonać polecenia dotyczące instalowania. Podłączanie do sieci 28

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4751-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4751-01 PL NPD4751-01 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 7 Korzystanie z tego Przewodnika... 8 Terminologia... 8 Funkcje produktu... 9 Funkcje... 9 Rozdział 1 Specyfikacje Specyfikacje... 11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4428-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4428-00 PL NPD4428-00 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 7 Korzystanie z tego Przewodnika... 8 Terminologia... 8 Funkcje produktu... 9 Funkcje... 9 Rozdział 1 Specyfikacje Specyfikacje... 10

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo