Przewodnik użytkownika NPD PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika NPD4429-00 PL"

Transkrypt

1 NPD PL

2 Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 7 Korzystanie z tego Przewodnika... 8 Terminologia... 8 Funkcje produktu... 9 Informacje o drukarce Epson AcuLaser, serii C Funkcje... 9 Rozdział 1 Specyfikacje Specyfikacje Rozdział 2 Obsługa podstawowa Główne komponenty Widok z przodu Widok z tyłu Panel operatora Drukowanie strony Panel Settings (Ustaw. panelu) Panel operatora Narzędzie Printer Setting Utility Power Saver Mode Wychodzenie z Power Saver Mode Rozdział 3 Oprogramowanie zarządzania drukarką Sterownik drukowania EpsonNet Config Tworzenie hasła administratora Printer Setting Utility (tylko Windows) Status Monitor (tylko Windows) Launcher (tylko Windows) Spis treści 2

3 Rozdział 4 Podłączanie do sieci Omówienie ustawiania i konfiguracji sieci Podłączanie drukarki Podłączanie drukarki do komputera lub sieci Ustawianie adresu IP Adresy TCP/IP i IP Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki Przypisywanie adresu (dla trybu IPv4) Sprawdzanie ustawień IP Drukowanie i sprawdzanie strony Printer Settings (Konfiguracja) Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Windows Identyfikowanie przed instalacją stanu sterownika drukarki (do ustawiania połączenia sieciowego) Ustawianie połączenia przez USB Zestawianie podłączenia do sieci Konfigurowanie ustawień bezprzewodowych (tylko Epson AcuLaser C1750W) Ustawianie do drukowania w sieci Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Mac OS X Instalowanie sterownika Dodawanie drukarki Rozdział 5 Podstawy drukowania Informacje o nośnikach wydruku Wskazówki dotyczące używana nośników wydruków Nośniki wydruku, które mogą uszkodzić drukarkę Obsługiwane nośniki wydruku Nośniki wydruku, które można używać Ładowanie nośników wydruku Pojemność Wymiary nośników wydruku Ładowanie nośników wydruku do podajnika uniwersalnego (MPF) Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI) Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym (tylko sterownik drukarki w systemie Windows) Używanie przedłużenia tacy odbiorczej Drukowanie Wysyłanie zadania do drukowania Spis treści 3

4 Anulowanie zadania do drukowania Wybieranie opcji drukowania Drukowanie na papierze niestandardowym Sprawdzanie stanu danych drukowania Drukowanie strony raportu Ustawienia drukarki Drukowanie z Web Services on Devices (WSD) Dodawanie ról do usługi drukowania Konfiguracja drukarki Rozdział 6 Korzystanie z menu panelu operatora Rozumienie menu drukarki Information Pgs (Str. inform.) Billing Meters (Liczniki biling.) Admin Menu (Menu admin.) Panel Language (Język) Panel Lock (Panel sterowania) - funkcja Włączanie Panel Lock (Panel sterowania) Wyłączanie Panel Lock (Panel sterowania) Ustawianie opcji PowerSaver Time (Czas osz. ener.) Przywracanie wartości domyślnych Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów Usuwanie zakleszczeń Unikanie zakleszczeń Identyfikowanie miejsc zakleszczeń papieru Usuwanie zakleszczeń papieru z przodu drukarki Usuwanie zakleszczeń papieru z tyłu drukarki Usuwanie zakleszczeń papieru ze środkowej tacy odbiorczej Problemy z zakleszczaniem Podstawowe problemy z drukarką Problemy z wyświetlaczem Problemy z drukowaniem Problemy z jakością druku Wydruk jest za jasny Toner się rozmazuje lub druk schodzi ze strony/plamy na odwrocie Spis treści 4

5 Plamy z tonera pojawiają się na stronie/druk jest niewyrażny Cały wydruk jest pusty Smugi są widoczne na wydruku Rozstawione kropki drukują się w kolorze Pionowe białe pasy Cętki Duchy Mgła Bead-Carry-Out (BCO) Ukośne pasy Papier pomarszczony/poplamiony Nieprawidłowy górny margines Przesunięcie rejestracji kolorów Papier wystaje/jest nierówny Korekta rejestracji kolorów Wykonywanie Auto Correct Drukowanie wykresu rejestracji kolorów Ustalanie wartości Wpisywanie wartości Hałas Inne problemy Rozumienie komunikatów drukarki Kontakt z serwisem Uzyskiwanie pomocy Komunikaty na panelu LCD Status Monitor Alarmy Tryb Non Genuine Toner Panel operatora Narzędzie Printer Setting Utility Rozdział 8 Konserwacja Czyszczenie drukarki Czyszczenie wnętrza drukarki Czyszczenie czujnika Color Toner Density (CTD) Wymiana kaset z tonerem Omówienie Wyjmowanie kaset z tonerem Zakładanie kasety z tonerem Spis treści 5

6 Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Materiały eksploatacyjne Kiedy zamawiać kasety z tonerem Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych Zarządzanie drukarką Sprawdzanie lub zarządzanie drukarką za pomocą EpsonNet Config Sprawdzanie stanu drukarki, za pomocą Status Monitor (tylko system Windows) Sprawdzanie stanu drukarki em Oszczędzanie materiałów eksploatacyjnych Sprawdzanie liczby stron Przenoszenie drukarki Dodatek A Gdzie można uzyskać pomoc Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson Przed skontaktowaniem się z firmą Epson Pomoc dla użytkowników w Europie Pomoc dla użytkowników na Tajwanie Pomoc dla użytkowników w Singapurze Pomoc dla użytkowników w Tajlandii Pomoc dla użytkowników w Wietnamie Pomoc dla użytkowników w Indonezji Pomoc dla użytkowników w Hongkongu Pomoc dla użytkowników w Malezji Pomoc dla użytkowników w Indiach Pomoc dla użytkowników na Filipinach Indeks Spis treści 6

7 Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie podlega odpowiedzialności dotyczącej uprawnień patentowych. Nie podlega także odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Ani firma Seiko Epson Corporation, ani firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności przed nabywcą tego produktu ani osobami trzecimi za uszkodzenia, straty, koszty lub wydatki wynikające z wypadku, niewłaściwego użycia lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmian produktu, bądź (oprócz Stanów Zjednoczonych) nieprzestrzegania instrukcji firmy Seiko Epson Corporation dotyczących obsługi i konserwacji. Firma Seiko Epson Corporation ani firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub problemy wynikające z zastosowania rozszerzeń lub materiałów eksploatacyjnych innych niż materiały oznaczone przez firmę Seiko Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products. Apple, Bonjour, ColorSync, Macintosh, orazmac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Sanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Microsoft, Windows Vista, Windows, oraz Windows Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach. EPSON jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a EPSON AcuLaser jest znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation. Inne nazwy produktów użyte w niniejszej publikacji służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków. Copyright 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Wstęp 7

8 Korzystanie z tego Przewodnika Terminologia 1. Używana w tym Przewodniku nazwa komputer dotyczy komputerów osobistych i stacji roboczych. 2. W całym Przewodniku używane są następujące terminy: Ważne: Ważne informacje, z którymi użytkownik musi się zapoznać i których musi przestrzegać. Dodatkowe, znaczące informacje. Patrz również: Odniesienia w niniejszym Przewodniku. 3. W Przewodniku podane orientację dokumentów lub papieru w następujący sposób:,, Long Edge Feed (LEF): ładowanie dokumentu lub papieru w orientacji pionowej.,, Short Edge Feed (SEF): ładowanie dokumentu lub papieru w orientacji poziomej. Orientacja LEF Orientacja SEF * Kierunek podawania papieru Wstęp 8

9 Funkcje produktu Informacje o drukarce Epson AcuLaser, serii C1750 Drukarka Epson AcuLaser C1750 składa się z dwóch następujących produktów: Epson AcuLaser C1750N: model do pracy w sieci Epson AcuLaser C1750W: model do komunikacji bezprzewodowej Funkcje W tej sekcji omówiono funkcje produktu i wskazano ich połączenia. 2 Sided Print (2-str drukowanie) (Ręczne) Multiple-Up (Strony na arkusz (N-stron)) Druk 2 Sided Print (2-str drukowanie) umożliwia drukowanie dwóch lub więcej stron na pierwszej i drugiej stronie jednego arkusza papieru podawanego ręcznie. Funkcja ta umożliwia zmniejszać zużycie papieru. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym (tylko sterownik drukarki w systemie Windows) na stronie 117. Multiple-Up (Strony na arkusz (N-stron)) umożliwia drukowanie wielu stron na jednym arkuszu. Funkcja ta umożliwia zmniejszać zużycie papieru. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Help (Pomoc) sterowników drukarki. Wstęp 9

10 Drukowanie przez połączenie bezprzewodowe (drukowanie bezprzewodowe) (tylko Epson AcuLaser C1750W) Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI) Istniejąca w drukarce funkcja bezprzewodowej łączności przez sieć LAN pozwala na zainstalowanie drukarki w dowolnym miejscu i umożliwia drukowanie bez połączenia przewodowego z komputerem. W zależności od regionu nabycia drukarki, funkcja bezprzewodowej łączności przez sieć LAN może być niedostępna. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Konfigurowanie ustawień bezprzewodowych (tylko Epson AcuLaser C1750W) na stronie 40. Nośnik wydruku na podajniku arkuszy priorytetowych (PSI) jest drukowany jako przed nośnikami włożonymi do podajnika uniwersalnego (multipurpose feeder - MPF). Korzystanie z funkcji PSI pozwala użytkownikowi stosować innego rodzaju lub rozmiaru nośniki wydruku jako preferowane w stosunku do normalnych nośników umieszczonych w MPF. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI) na stronie 111. Wstęp 10

11 Rozdział 1 Specyfikacje Specyfikacje W tym rozdziale podano główne dane techniczne drukarki. Należy pamiętać, że dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadamiania. Elementy Kod produktu Typ Metoda drukowania System nagrzewania Opis Epson AcuLaser C1750N 220 V: C11CB71021 Epson AcuLaser C1750N 110 V: C11CB71031 Epson AcuLaser C1750W 220 V: C11CB71041 Epson AcuLaser C1750W 110 V: C11CB71051 Pulpit Kserografia w technologii LED Ważne: System elektrofotografii LED + LED System nagrzewania z użyciem taśmy Szybkość drukowania ciągłego *1 A4 : gdy zwykły papier jest podawany z podajnika uniwersalnego Kolorowy 1-stronny *2 : 12 arkuszy/min Jednobarwny 1-stronny*12: 15 arkuszy/min Ważne: *1 Szybkość drukowania może sie zmniejszyć z powodu typu papieru, rozmiary papieru i warunków drukowania. *2 Podczas ciągłego drukowania jednego dokumentu w formacie A4. Rozdzielczość Ton/Kolor: Rozdzielczość przetwarzania danych: dpi Rozdzielczość wyjściowa: dpi 256 tonów/kolor (16,7 miliona kolorów) Specyfikacje 11

12 Elementy Rozmiar papieru Opis podajnik uniwersalny: A4, B5, A5, Legal (8,5 14"), Folio (8,5 13"), Letter (8,5 11"), Executive, #10 Env, Monarch, DL, C5, Custom Size (Rozmiar niestandardowy) (szerokość: 76,2 215,9 mm, długość: ,6 mm) Podajnik arkuszy priorytetowych: A4, B5, A5, Legal (8,5 14"), Folio (8,5 13"), Letter (8,5 11"), Executive, #10 Env, Monarch, DL, C5, Custom Size (Rozmiar niestandardowy) (szerokość: 76,2 215,9 mm, długość: 190,5 355,6 mm) Utrata druku: 4,1 mm od górnej, dolnej, lewej i prawej krawędzi Typ papieru Pojemność papieru Pojemność tacy odbiorczej Funkcja drukowania dwustronnego Pojemność pamięci Plain (Zwykły), Bond (Dokumentowy), Lightweight Cardstock (Lekki karton), Lightweight Glossy Cardstock (Lekki karton błyszczący), Recycled (Makulaturowy), Labels (Etykiety), Envelope (Koperta), Letterhead (Firmowy), Pre-Printed (Zadrukowany), Hole Punched (Dziurkowany), Colored (Kolorowy), Special (Specjalny), Custom Type (Niestandardowy) Ważne: Używać tylko zalecanych typów papieru. Używanie papieru innego niż zalecany do tej drukarki, może spowodować problemy podczas drukowania. Nie używać specjalnego papieru do drukarek atramentowych. Używanie drukarki w suchym, zimnym lub bardzo wilgotnym środowisku może spowodować złą jakość drukowania z powodów związanych z problemami wynikających ze stosowanym papierem. Drukowanie na zadrukowanej stronie lub na już zadrukowanym odwrocie papieru może dawać słabą jakość druku. Kopert używane do drukowania nie mogą mieć nałożonego kleju. Na jakość drukowania może mieć typ używanego papieru oraz warunki środowiskowe. Z tego powodu, przed użyciem drukarki, zaleca się wykonanie wydruku próbnego i sprawdzenie jakości drukowania. Standardowy: Podajnik uniwersalny: 150 arkuszy; PSI: 10 arkuszy Standardowy: około 100 arkuszy (stroną zewnętrzną w dół) Standardowe (ręczne) Standardowa: 128 MB (wewnętrzna) Ważne: Powyższa pojemność pamięci nie gwarantuje jakości druku zależnej od rodzaju i zawartości danych druku. Dysk twardy Język opisu strony (język hosta) Specyfikacje 12

13 Elementy Opis Obsługiwany SO *1 Windows XP, Windows XP x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Windows 7, Windows 7 x64 Edition, Mac OS *2 Ważne: *1 Najnowsze informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można uzyskać w naszym punkcie obsługi klienta lub u sprzedawcy. *2 Obsługa: Mac OS X Interfejs Obsługiwany protokół Zasilanie Pobór mocy Wymiary (tylko główna jednostka) Masa Epson AcuLaser C1750N: Standardowy: USB 1.1/2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10Base-T, 100Base-TX) Epson AcuLaser C1750W: Standardowy: USB 1.1/2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10Base-T, 100Base-TX), IEEE802.11b/g/n TCP/IP (LPR, Port9100, WSD, HTTP, SMTP, RARP, AutoIP), SNMP, DHCP, BOOTP, Bonjour (mdns) AC V ± 10%; 7 A; zarówno 50/60 Hz ± 3 Hz AC V ± 10%; 5 A; zarówno 50/60 Hz ± 3 Hz Maksymalnie: 340 W, podczas Mode 2 w Power Saver Mode: 7 W lub mniej Średnio: Podczas wstrzymania: 69 W, Podczas drukowania ciągłego w kolorze: 340 W, Podczas drukowania ciągłego jednobarwnego: 340 W Ważne: Mode 1 w Power Saver Mode: średnio 14 W (Po wyłączeniu zasilania drukarka nie pobiera elektryczności, nawet jeśli przewód zasilania jest wpięty w gniazdko.) 394 (szer.) 304 (gł.) *1 234 (wys.) mm Ważne: *1 Po zamknięciu przedniej pokrywy. Główna jednostka: 10,55 10,65 kg (tylko główna jednostka, w tym kasety z tonerem) Specyfikacje 13

14 Elementy Opis Środowisko używania Podczas użytkowania: Temperatura: C; Wilgotność: 10 85% (z wyjątkiem nieprawidłowego działania w wyniku powstawania skroplin) Podczas nieużytkowania: Temperatura: C; Wilgotność: 5 85% (z wyjątkiem nieprawidłowego działania w wyniku powstawania skroplin) Ważne: Do czasu przystosowania się drukarki do środowiska instalacji (temperatura i wilgotność), papier w pewnej jakości może powodować słabą jakość druku. Specyfikacje 14

15 Rozdział 2 Obsługa podstawowa Główne komponenty W tej sekcji omówiono drukarkę Epson AcuLaser C1750. Widok z przodu Panel operatora 2 Środkowa taca odbiorcza 3 Przedłużenie tacy odbiorczej 4 Pręt czyszczenia głowicy drukowej 5 Pokrywa dostępu do tonera 6 Przełącznik zasilania 7 Prowadnice szerokości papieru 8 Podajnik uniwersalny (MPF) 9 Pokrywa przednia 10 Suwak 11 Prowadnica długości 12 Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI) Obsługa podstawowa 15

16 Widok z tyłu Złącze zasilania 2 Uchwyt pokrywy tylnej 3 Port USB 4 Port ethernetowy 5 Panel tylny 6 Rolka transferowa 7 Zsuwnia papieru 8 Rolka podawania papieru 9 Pas transferowy 10 Dźwignie Panel operatora Na panelu operatora znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), przyciski i wskaźniki Przycisk/Wskaźnik (Oszczędzanie energii) Obsługa podstawowa 16

17 Zapala się w Mode 2 w przypadku Power Saver Mode. Na ciśnij ten przycisk, aby wyjść z Power Saver Mode. 2. Przyciski Przewijanie menu lub elementy trybu Menu. Naciskaj te przyciski, aby wpisz liczby lub hasła. 3. Przyciski Wybiera podmenu lub wartości ustawień w trybie Menu. 4. Przycisk (Anuluj pracę) Anuluje bieżące zadanie drukowania. 5. Wskaźnik (Błąd) Zapala się, gdy wystąpi błąd i miga, gdy wystąpi nieodwracalny błąd. 6. Wskaźnik (Gotowe) Świeci, gdy drukarka jest gotowa jest w Mode 1 do Power Saver Mode i pulsuje podczas odbierania danych. 7. Przycisk (Wstecz) Przełącza w tryb drukowania z menu nadrzędnego trybu Menu. Powraca do górnych poziomów menu z podmenu trybu Menu. 8. Przycisk Wyświetla wybrane menu lub element oraz ustala wybraną wartość w trybie Menu. 9. Panel LCD Wyświetla różne ustawienia, polecenia i komunikaty o błędach. 10. Przycisk (Menu) Przenosi do menu nadrzędnego. Obsługa podstawowa 17

18 Drukowanie strony Panel Settings (Ustaw. panelu) Strona Panel Settings (Ustaw. panelu) pokazuje bieżące ustawienia menu panelu operatora. Panel operatora 1. Naciśnij przycisk (Menu). 2. Wybierz Information Pgs (Str. inform.), a następnie naciśnij przycisk. 3. Wybierz Panel Settings (Ustaw. panelu), a następnie naciśnij przycisk. Drukowana jest strona Panel Settings (Ustaw. panelu). Narzędzie Printer Setting Utility Następująca procedura wykorzystuje Microsoft Windows XP jako przykład. 1. Kliknij Start All Programs (Wszystkie programy) EPSON EPSON Printer Software EPSON AL-C1750N / EPSON AL-C1750W Printer Setting Utility. W tym momencie pojawi się okienko Select Printer, gdy w komputerze zainstalowano wiele sterowników drukowania. W takim przypadku, kliknij nazwę potrzebnej drukarki, znajdującej się na liście Printer Name. Pojawi się Printer Setting Utility. 2. Kliknij kartę Printer Settings Report. 3. Na znajdującej się po lewej stronie liście wybierz Information Pages. Zostanie wyświetlona strona Information Pages. 4. Kliknij przycisk Panel Settings. Drukowana jest strona Panel Settings (Ustaw. panelu). Obsługa podstawowa 18

19 Power Saver Mode Drukarka ma funkcję oszczędzania energii, która zmniejsza zużycie energii w okresach przestoju. Funkcja ta działa w dwóch trybach: Mode 1 i Mode 2. Pobór mocy przez drukarkę w Mode 2 jest mniejszy niż w Mode 1. Jak to już podano, pięć minut po wydrukowaniu ostatniego zadania drukarka przełącza się w Mode 1. Po kolejnych sześciu minutach braku aktywności drukarka przełącza się w Mode 2. Gdy drukarka jest w Mode 1, na wyświetlaczu jest widoczny napis Ready/Standby (Gotowa/Oczek.). W Mode 2, gasną wszystkie lampki na panelu operatora, z wyjątkiem przycisku (Oszczędzanie energiir). Wyświetlacz również wyłącza się. Domyślne ustawienie (fabryczne) wynoszące pięć minut (Mode 1) i sześć minut (Mode 2) można zmieniać w zakresie pięciu do trzydziestu minut (Mode 1) i jednej do sześciu minut (Mode 2). Drukarka wraca do stanu gotowości do drukowania w ciągu około 25 sekund po ponownym jej uaktywnieniu. Patrz również: Ustawianie opcji PowerSaver Time (Czas osz. ener.) na stronie 160 Wychodzenie z Power Saver Mode. Po otrzymaniu z komputera zadania drukowania, drukarka automatycznie wychodzi z Power Saver Mode. Aby ręcznie wyjść z Mode 1, naciśnij dowolny przycisk na panelu operatora. Aby wyjść z Mode 2, naciśnij przycisk (Oszczędzanie energii). Otwarcie lub zamknięcie panelu tylnego spowoduje wyjście drukarki z Mode 1. Gdy drukarka jest w Mode 2, nie działają żadne przyciski na panelu operatora, z wyjątkiem przycisku (Oszczędzanie energii). Aby używać przycisków na panelu operatora, naciśnij przycisk (Oszczędzanie energii), aby wyjść z Power Saver Mode. Patrz również: Ustawianie opcji PowerSaver Time (Czas osz. ener.) na stronie 160 Obsługa podstawowa 19

20 Rozdział 3 Oprogramowanie zarządzania drukarką Sterownik drukowania Dostęp do wszystkich funkcji drukarki będzie zapewniony po zainstalowaniu sterownika drukowania z dysku z oprogramowaniem. Sterownik drukowania umożliwi komunikację miedzy komputerem a drukarką oraz zapewni dostęp do funkcji drukarki. Patrz również: Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Windows na stronie 35 Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Mac OS X na stronie 88 EpsonNet Config W tej sekcji podano informacje na temat EpsonNet Config, usługi stron internetowych opartej o hypertext transfer protocol (HTTP), do której dostęp zapewnia przeglądarka internetowa. Takie strony dają natychmiastowy dostęp do informacji o stanie drukarki i opcjach jej konfiguracji. Każda osoba w sieci użytkownika może uzyskać dostęp do drukarki, korzystając ze swojego oprogramowania przeglądarki internetowej. W trybie administratora, ze swojego komputera, użytkownik może zmieniać konfigurację drukarki i zarządzać jej ustawieniami. Użytkownicy, którym administrator nie udostępni hasła, mogą w trybie użytkownika przeglądać ustawienia konfiguracji i opcje. Nie będą mogły zapisywać ani stosować żadnych zmian w bieżącej konfiguracji. Szczegółowe informacje dotyczące elementów menu EpsonNet Config znajdują się w Pomocy na dysku z oprogramowaniem. Oprogramowanie zarządzania drukarką 20

21 Tworzenie hasła administratora 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu wpisać adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter. 3. Kliknij kartę Properties. 4. W lewym panelu nawigacji przewiń do dołu, do Security i wybierz Administrator Settings. 5. Wybierz opcję Enabled dla Administrator Mode. 6. W polu Administrator Login ID wpisz nazwę administratora. Domyślnym identyfikatorem i hasłem są puste obydwa pola (NULL). 7. W polu Administrator Password i Re-enter Password wpisz hasło administratora. 8. W polu Maximum Login Attempts wpisz liczbę dopuszczalnych prób logowania. 9. Kliknij Apply. Nowe hasło zostało przyjęte i każdy, kto poda nazwę administratora oraz hasło może się zalogować i zmieniać konfigurację i ustawienia drukarki. Printer Setting Utility (tylko Windows) Aplikacja użytkowa Printer Setting Utility pozwala użytkownikowi przeglądać lub wstawiać ustawienia systemu. Używając oprogramowania użytkowego Printer Setting Utility można również diagnozować ustawienia systemu. Oprogramowanie Printer Setting Utility składa się z zakładek Printer Settings Report, Printer Maintenance i Diagnosis. Printer Setting Utility jest instalowane wraz ze sterownikiem drukowania Epson. Okno dialogowe Password pojawi się podczas pierwszej próby zmiany ustawień Printer Setting Utility, gdy w drukarce jest ustawiona Panel Lock (Panel sterowania). W takim przypadku należy wpisz podane hasło i kliknij OK, aby zastosować ustawienia. Oprogramowanie zarządzania drukarką 21

22 Status Monitor (tylko Windows) Stan drukarki można sprawdzić korzystając z Status Monitor. Dwukrotnie kliknij znajdującą się na pasku zadań - u dołu, po prawej stronie ekranu - ikonę drukarki Status Monitor. Pojawi się okno Select Printer, w którym będzie wyświetlona nazwa drukarki, port podłączenia drukarki oraz stan drukarki. Aktualny stan drukarki można sprawdzić w kolumnie Status. Przycisk Status Setting: naciśnięcie go powoduje wyświetlenie ekranu Status Settings i pozwala modyfikować ustawienia Status Monitor. Kliknij nazwę potrzebnej drukarki, znajdującej się w oknie Select Printer. Pojawi się okno Status Monitor. Okno Status Monitor alarmuje użytkownika w przypadku ostrzeżenia lub wystąpienia błędu, na przykład, gdy dojdzie do zakleszczenia papieru lub wyczerpywania się tonera. Domyślnie okno Status Monitor uruchamia się jednocześnie z rozpoczęciem drukowania. W Auto start setup można ustalić warunki uruchamiania okna Status Monitor. Aby zmienić ustawienia wyskakiwania okna Status Monitor: Następująca procedura wykorzystuje Microsoft Windows XP jako przykład. 1. Kliknij Start All Programs (Wszystkie programy) EPSON Status Monitor Activate Status Monitor. Pojawi się okno Select Printer. 2. Kliknij Status Setting. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Status Settings. 3. Wybierz kartę Pop up setting, a następnie wybierz rodzaj wyskakiwania z Auto start setup. Poziom tonera w drukarce i informacje o zadaniach można uzyskać w oknie Status Monitor. Status Monitor jest instalowane wraz ze sterownikiem drukowania Epson. Oprogramowanie zarządzania drukarką 22

23 Launcher (tylko Windows) W oknie Launcher można otworzyć Status Window i Printer Setting Utility. Aby korzystać z aplikacji Launcher, podczas instalowania sterownika drukowania Epson wybierz Launcher. Następująca procedura wykorzystuje Windows XP jako przykład. Aby otworzyć okno Launcher: 1. Kliknij Start All Programs (Wszystkie programy) EPSON EPSON Printer Software Launcher. Pojawi się okno Launcher. 2. W oknie Launcher znajdują sie dwa przyciski; Status Window i Printer Setting Utility. Aby wyjść, kliknij znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk X. Aby uzyskać szczegółowe, kliknij przycisk Help (Pomoc), znajdujący się w każdej aplikacji. Status Window Printer Setting Utility Aby otworzyć okno Status Monitor: Patrz również: Status Monitor (tylko Windows) na stronie 22 Aby otworzyć okno Printer Setting Utility: Patrz również: Printer Setting Utility (tylko Windows) na stronie 21 Oprogramowanie zarządzania drukarką 23

24 Rozdział 4 Podłączanie do sieci Omówienie ustawiania i konfiguracji sieci Aby ustawić i skonfigurować sieć: 1. Podłącz drukarkę do sieci używając zalecanego sprzętu i kabli. 2. Włącz drukarkę i komputer. 3. Wydrukuj stronę Printer Settings (Konfiguracja) i zachowaj ją do sprawdzania ustawień sieci. 4. Instalowanie w komputerze oprogramowania sterownika z dysku z oprogramowaniem. Informacje na temat instalowania sterownika w różnych systemach operacyjnych omówiono w części tego rozdziału. 5. Skonfiguruj adres TCP/IP drukarki, wymagany do identyfikowania drukarki w sieci. Systemy operacyjne Microsoft Windows : uruchom Instalator płyty z oprogramowaniem, aby automatycznie ustawić adres IP (Internet Protocol - protokół internetowy) drukarki, jeśli drukarka jest łączona z istniejącą siecią TCP/IP. Na panelu operatora można również ręcznie ustawić adres IP drukarki. Systemy Mac OS X: na panelu operatora ręcznie ustaw adres TCP/IP drukarki. 6. Wydrukuj stronę Printer Settings (Konfiguracja), aby potwierdzić nowe ustawienia. Patrz również: Wydrukuj stronę Printer Settings (Konfiguracja). na stronie 133 Podłączanie drukarki Kabel połączeniowy drukarki Epson AcuLaser C1750 musi spełniać następujące wymogi: Typ połączenia Ethernet Specyfikacje połączenia Kompatybilne ze standardem 10 Base-T/100 Base-TX Podłączanie do sieci 24

25 Typ połączenia Specyfikacje połączenia USB Zgodny z USB 1.1/2.0 Bezprzewodowe (tylko Epson AcuLaser C1750W) IEEE b/802.11g/802.11n Port USB 2 Port ethernetowy Podłączanie drukarki do komputera lub sieci Połącz drukarkę przez złącze ethernetowe lub USB. Połączenie przez USB jest połączeniem bezpośrednim i nie jest używane do pracy w sieci. Połączenie przez Ethernet jest używane do pracy w sieci. Wymogi sprzętowe i kablowe zależą od różnych metod podłączania. Kable i sprzęt do podłączania przez Ethernet z zasady nie są dołączone w zestawie i należy je osobno nabyć. Funkcje każdego typu połączeń są widoczne w następującej tabeli. Typ połączenia USB Ethernet Dostępna funkcja Po połączeniu przez USB można zlecać zadania drukowania z komputera. Po połączeniu przez Ethernet można zlecać zadania drukowania z komputera pracującego w sieci. Podłączanie do sieci 25

26 Połączenie przez USB Drukarką lokalną jest drukarka bezpośrednio połączona z komputerem kablem USB. Jeśli drukarka jest połączona z siecią, a nie z komputerem, pomiń tę sekcję i przejdź do Połączenie z siecią na stronie 27. Następujące systemy operacyjne obsługują połączenia przez USB: Windows XP Windows XP 64-bit Edition Windows Server 2003 Windows Server 2003 x64 Edition Windows Server 2008 Windows Server bit Edition Windows Server 2008 R2 Windows Vista Windows Vista 64-bit Edition Windows 7 Windows 7 64-bit Edition Mac OS X / / Aby połączyć drukarkę z komputerem: 1. Sprawdź, czy drukarka, komputer i inne podłączone urządzenia są wyłączone i czy ich wtyczki są wyjęte z gniazdek. Podłączanie do sieci 26

27 2. Wepnij mniejsze złącze USB do portu USB, znajdującego się z tyłu drukarki, a drugi koniec kabla wepnij do portu USB komputera. * Port USB Nie wpinaj kabla USB drukarki do złącza USB na klawiaturze. Połączenie z siecią Aby połączyć drukarkę z siecią: 1. Sprawdź, czy drukarka, komputer i inne podłączone urządzenia są wyłączone i czy odłączono wszystkie kable. 2. Wepnij koniec kabla ethernetowego do portu ethernetowego, znajdującego się z tyłu drukarki, a drugi koniec kabla wepnij do portu LAN lub koncentratora. Podłączanie do sieci 27

28 * Port ethernetowy Połącz kabel ethernetowy tylko wtedy, gdy musisz zestawić połączenie przewodowe. Patrz również: Konfigurowanie ustawień bezprzewodowych (tylko Epson AcuLaser C1750W) na stronie 40 Ustawianie adresu IP Adresy TCP/IP i IP Jeśli komputer działa w dużej sieci, skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać właściwe adresy TCP/IP i dodatkowe informacje o ustawieniach systemu. W przypadku tworzenia własnej, małej sieci Local Area Network (sieć lokalną) lub bezpośredniego podłączania drukarki do komputera przez Ethernet, należy wykonać procedurę automatycznego ustawiania adresu IP drukarki. Do łączenia sie przez sieć ethernetową, komputery i drukarki używają głównie protokołów TCP/IP. W przypadku protokołów TCP/IP każda drukarka i komputer musi mieć unikatowy adres IP. Ważne jest, aby adresy były podobne, ale nie takie same; tylko ostatnia cyfra musi być inna. Na przykład, drukarka może mieć adres , natomiast komputer - adres Inne urządzenie może mieć adres Wiele sieci ma serwer Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Protokół dynamicznej konfiguracji hosta). Serwer DHCP automatycznie programuje adres IP w każdym komputerze i każdej drukarce w sieci skonfigurowanej na korzystanie z DHCP. Serwer DHCP jest wbudowany w większość routerów kablowych i Digital Subscriber Line (DSL) (cyfrowa linia abonencka). W przypadku używania routera kablowego lub DSL, informacji na temat przydzielania adresów IP należy szukać w dokumentacji routera. Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki Jeśli drukarka jest podłączana do małej, istniejącej sieci TCP/IP bez serwera DHCP, należy skorzystać z instalatora znajdującego się na płycie z oprogramowaniem, aby wykryć lub przydzielić drukarce adres IP. Więcej instrukcji można uzyskać po włożeniu dysku z oprogramowaniem do napędu CD/ DVD w komputerze. Po uruchomieniu instalatora należy wykonać polecenia dotyczące instalowania. Podłączanie do sieci 28

Przewodnik użytkownika NPD4751-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4751-01 PL NPD4751-01 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 7 Korzystanie z tego Przewodnika... 8 Terminologia... 8 Funkcje produktu... 9 Funkcje... 9 Rozdział 1 Specyfikacje Specyfikacje... 11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL NPD4756-02 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 11 Korzystanie z tego Przewodnika... 12 Terminologia... 12 Nielegalne kopie i wydruki... 13 Funkcje produktu... 13 Funkcje... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4442-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4442-00 PL NPD4442-00 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 6 Korzystanie z tego Przewodnika... 7 Terminologia... 7 Funkcje produktu... 8 Funkcje... 8 Rozdział 1 Specyfikacje Specyfikacje... 9

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS User Guide HP OFFICEJET PRO X451 HP OFFICEJET PRO X551 HP Officejet Pro serii X451 i X551 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2013 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4671-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4671-00 PL NPD4671-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL NPD4134-01 PL Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 11 Konfigurowanie drukarki..... 11

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4687-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4687-00 PL NPD4687-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 T640, T642, T644 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4134-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4134-00 PL NPD4134-00 PL Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 11 Konfigurowanie drukarki..... 11

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku i bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g) serwer wydruku z kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-2150N HL-2170W Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3074-00

Przewodnik użytkownika NPD3074-00 Przewodnik użytkownika NPD3074-00 Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Designjet serii T770 i T1200 Instrukcja obsługi drukarki

Drukarka HP Designjet serii T770 i T1200 Instrukcja obsługi drukarki Drukarka HP Designjet serii T770 i T1200 Instrukcja obsługi drukarki 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Wydanie drugie Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec

Bardziej szczegółowo