CELVIN NAS Server Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CELVIN NAS Server Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 CELVIN NAS Server Instrukcja obsługi

2 Czy masz... problemy techniczne lub pytania, które wymagają wyjaśnienia? Skontaktuj się z: naszą linią dyżurną lub stanowiskiem pomocy (zapoznaj się z załączoną listą stanowisk pomocy lub informacjami w Internecie pod adresem partnerem handlowym, biurem sprzedaży. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentach Zasady bezpieczeństwa oraz Gwarancja. Najnowsze informacje o produktach, porady, aktualizacje itp. można znaleźć w Internecie pod adresem

3 Wydawca: Fujitsu Technology Solutions GmbH A26341-F103-Z , wydanie 1 sierpień 2009 r. Producent: XEROX Global Services

4 Windows XP i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. VESA i DPMS są znakami towarowymi organizacji Video Electronics Standards Association. PS/2 jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy International Business Machines Inc. Pentium jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe wymienione w niniejszej publikacji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów i podlegają ochronie prawnej. Copyright Fujitsu Technology Solutions GmbH, 2009 r. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawa do tłumaczenia lub powielania całości bądź fragmentów tekstu poprzez druk, kopiowanie czy podobnymi metodami. Naruszenie tych praw stanowi podstawę do wszczęcia postępowania sądowego o odszkodowanie. Wszelkie prawa zastrzeżone, włącznie z prawami wynikającymi z przyznania patentu lub rejestracji modeli użytkowych bądź projektów. Możliwość dostawy zależy od dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych w produkcie.

5 Spis treści Twój CELVIN NAS Server Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 1 Oznaczenie CE... 1 Opis sprzętu... 3 CELVIN NAS Server Q CELVIN NAS Server Q Przegląd funkcji... 7 Instalacja serwera NAS... 9 Lista zalecanych dysków twardych... 9 Wentylacja systemu... 9 Kontrola stanu systemu Konfigurowanie ustawień oprogramowania Podłączanie dysku sieciowego Efektywne wykorzystanie usług oferowanych przez serwer NAS Używanie foldera publicznego (publicznego współużytkowanego zasobu sieciowego) Administrowanie serwerem NAS za pomocą przeglądarki WWW w systemie Windows Administrowanie serwerem Drukarka USB Konfigurowanie drukarki w systemie Windows XP Metoda Metoda Konfigurowanie drukarki w systemie Windows Vista Kopiowanie danych za pomocą portu USB umieszczonego z przodu obudowy Menedżer plików 37 Stacja multimedialna Udostępnianie fotografii i plików multimedialnych za pośrednictwem interfejsu 38 Ładowanie fotografii za pomocą funkcji administracyjnych 38 Umieszczanie fotografii bezpośrednio w folderze Qmultimedia Stacja pobierania QGet oprogramowanie do pobierania plików Stacja nadzoru Projektowanie domowej topologii sieci Konfigurowanie kamer IP Konfigurowanie routera NAT (w celu sprawowania zdalnego nadzoru przez Internet) Dostęp do zdjęć i nagrań wideo ze stacji nadzoru Serwer 50 Narzędzie administracyjne MySQL Narzędzie administracyjne SQLite Serwer FTP Serwer multimedialny UPnP Informacje o standardach UPnP i DLNA Dostęp do serwera NAS z systemu Linux Replikator NetBak Najważniejsze funkcje A26341-F103-Z , edition 1

6 Instalowanie replikatora NetBak Używanie replikatora NetBak Tworzenie kopii zapasowych danych Start Filtr plików Harmonogram Monitorowanie Zapisz jako domyślne (Save as defaults) Odtwarzanie Dziennik Aktualizacja oprogramowania wbudowanego Aktualizacja oprogramowania wbudowanego za pomocą programu Finder Serwisowanie serwera NAS Zamykanie/restartowanie serwera Resetowanie hasła administratora i ustawień sieciowych Awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie dysku twardego Przerwy w dostawie energii elektrycznej lub nieprawidłowe wyłączenie systemu Nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania systemu Ochrona systemu przed działaniem wysokich temperatur Wykrywanie i usuwanie błędów macierzy dyskowej RAID (dotyczy tylko modelu Q700) Dane techniczne A26341-F103-Z , edition 1

7 Twój CELVIN NAS Server... Dziękujemy za zakup serwera CELVIN NAS Server. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje dotyczące użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią, co pozwoli w pełni wykorzystać możliwości serwera. Informacje dotyczące bezpieczeństwa W celu zmniejszenia ryzyka pożaru serwer CELVIN NAS Server Q600/Q700 powinien być używany wyłącznie z oryginalnym zasilaczem: FSP036-RAC 12 V DC / 3,0 A produkcji FSP Group Inc. (CELVIN NAS Server Q600) FSP060-DBAB1 12 V DC / 5,0 A produkcji FSP Group Inc. (CELVIN NAS Server Q700) Oznaczenie CE Dołączony do produktu zasilacz sieciowy może być używany wyłącznie z serwerem CELVIN NAS Server Q600/Q700. Oznaczenie CE dla urządzeń bez dołączonego komponentu bezprzewodowego, obowiązujące od dnia 20 lipca 2007 r. Dostarczona wersja urządzenia spełnia wymagania określone w dyrektywach EWG nr 2004/108/WE (w zakresie zgodności elektromagnetycznej) i 2006/95/WE (w zakresie urządzeń niskonapięciowych). A26341-F103-Z wydanie 1 1

8 W dalszej części niniejszego dokumentu CELVIN NAS Server będzie określany za pomocą nazw skróconych NAS, Q600 (model z jednym dyskiem) lub Q700 (model z dwoma dyskami). Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe systemu, aby zapobiec ewentualnej utracie danych. Fujitsu Technology Solutions nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub odtworzenie danych w żadnej postaci. A26341-F103-Z wydanie 1 2

9 Opis sprzętu CELVIN NAS Server Q600 Przód 1 Przycisk szybkiego kopiowania (One Touch Copy) 2 Port USB Kontrolki: USB, stan, dysk twardy, dysk esata, sieć LAN, zasilacz 4 Przycisk Wł./Wył. A26341-F103-Z wydanie 1 3

10 Tył 1 Port USB 2.0 x 2 2 Port esata 3 Port Gigabit LAN 4 Blokada Kensington 5 Przycisk resetowania hasła i ustawień sieciowych 6 Złącze zasilania A26341-F103-Z wydanie 1 4

11 CELVIN NAS Server Q700 Przód 1 Przycisk szybkiego kopiowania (One Touch Copy) 2 Port USB Kontrolki: USB, stan, dysk twardy 1, dysk twardy 2, sieć, zasilacz 4 Przycisk Wł./Wył. A26341-F103-Z wydanie 1 5

12 Tył 1 Port USB 2.0 x 2 2 Port Gigabit LAN 3 Blokada Kensington 4 Przycisk resetowania hasła i ustawień sieciowych 5 Złącze zasilania A26341-F103-Z wydanie 1 6

13 Przegląd funkcji Oto najważniejsze funkcje produktu: Serwer plików: współużytkowanie plików w systemach Windows/Mac/Linux/UNIX z centralną administracją; Serwer FTP: NAS umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do danych za pośrednictwem protokołu FTP (maksymalnie 256 równoczesnych połączeń); FTP z trybem SSL/TLS (jawnym); obsługa protokołu FXP; kontrola szerokości pasma i łączności FTP; kontrola zakresu portów pasywnego FTP; Serwer kopii zapasowych: NetBak Replicator, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych po stronie klienta, umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych w sposób doraźny, zaplanowany i automatycznie zsynchronizowany; Serwer druku: współużytkowanie drukarki sieciowej przez port USB (w systemach Windows i Mac); obsługa uniwersalnych drukarek (maksymalnie trzech); Zdalna replikacja: zdalna replikacja na poziomie bloku umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych w sposób doraźny i zaplanowany; działa również w trybie synchronizacji; Serwer WWW: fabrycznie zainstalowane oprogramowanie phpmyadmin (edytowalne pliki php.ini) oraz systemy SQLite i MySQL; MySQL Server: obsługa oprogramowania MySQL Database Server; Serwer multimedialny UPnP (zainstalowane fabrycznie oprogramowanie TwonkyMedia): obsługa technologii UPnP lub DLNA; cyfrowe odtwarzacze multimedialne umożliwiają odtwarzanie i wyświetlanie plików wideo, muzycznych i fotograficznych przechowywanych na serwerze NAS za pośrednictwem sieci lokalnej; radio internetowe (zainstalowane fabrycznie oprogramowanie TwonkyMedia); odtwarzanie materiałów multimedialnych na konsolach gier PS3, Xbox 360 i PSP; Serwer itunes: serwer itunes umożliwiający współużytkowanie plików muzycznych; inteligentne listy odtwarzania dla oprogramowania itunes; Stacja multimedialna: pokaz slajdów fotograficznych, możliwość obracania obrazów (+90, -90 ); wyświetlanie informacji o obrazach; automatyczne tworzenie miniaturek obrazów ułatwiających ich wyszukiwanie; zarządzanie albumami fotograficznymi; A26341-F103-Z wydanie 1 7

14 lokalne odtwarzanie plików multimedialnych (audio i wideo); automatyczna klasyfikacja plików; Stacja pobierania: pobieranie plików bez użycia komputera za pomocą protokołu BitTorrent/FTP/HTTP; oprogramowanie QGet do zdalnego pobierania plików (do systemów Windows i Mac), umożliwiające administrowanie pobraniami na wielu serwerach NAS z komputera za pośrednictwem sieci LAN/WAN; pobieranie plików oparte na protokole BitTorrent z obsługą technologii TCP/UDP, DHT; harmonogram pobrań BT; pobieranie BT (do 500 zadań); konfiguracja pobierania (aktualna liczba ziaren (seeds), zakres konfigurowalnych portów, kontrola szerokości pasma, wyświetlanie informacji o procentowej części pobranego pliku, odwzorowanie portów UPnP/NAT w celu zastosowania protokołu BitTorrent); administrowanie listami stanu pobrań (informacje o procentowej części pobranego pliku); Stacja nadzoru: obsługa dwóch kamer internetowych (zakup opcjonalny) do sieciowego nadzoru wizyjnego; Inne funkcje: szyfrowanie 256-bitowe AES; wbudowana inteligentna kontrola wentylatora; system diagnozowania i monitorowania technologie HDD S.M.A.R.T. i HHS zapobiegające fizycznym uszkodzeniom dysku twardego; wszechstronne administrowanie systemem obszerne dzienniki zdarzeń dla wielu protokołów udostępniania plików oraz rejestrowanie na poziomie pliku; Dodatkowe funkcje modelu Q700: obsługa funkcji RAID 0 i RAID 1 oraz napędów JBOD. A26341-F103-Z wydanie 1 8

15 Instalacja serwera NAS Szczegółowe wskazówki dotyczące instalacji dysku twardego znajdują się w Skróconej instrukcji. Lista zalecanych dysków twardych Produkt może współpracować z 3,5-calowymi dyskami SATA najpopularniejszych producentów. Lista kompatybilnych dysków znajduje się pod adresem Fujitsu Technology Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady/nieprawidłowe funkcjonowanie produktu ani za czas i koszty związane z utratą/odtwarzaniem danych, jeśli wynikają one z nieprawidłowego zainstalowania lub użytkowania dysków twardych niezależnie od powodu lub okoliczności. Wentylacja systemu Podczas instalowania i konfigurowania urządzenia należy zadbać o jego właściwą wentylację. Wlot powietrza zlokalizowany na spodniej stronie nie może być zakryty, ponieważ utrudniłoby to wentylację systemu i mogłoby doprowadzić do uszkodzenia produktu. A26341-F103-Z wydanie 1 9

16 Kontrola stanu systemu Serwer NAS jest wyposażony w kontrolki LED informujące o stanie systemu. Po włączeniu serwera należy zwrócić uwagę na wymienione poniżej elementy w celu sprawdzenia, czy system działa poprawnie. Uwaga: poniższe objaśnienia mają zastosowanie pod warunkiem, że dysk twardy 1 i (lub) dysk twardy 2 (tylko w modelu Q700) zostały prawidłowo zainstalowane, a serwer NAS jest podłączony do sieci i źródła zasilania. Poniższa ilustracja przedstawia serwer CELVIN NAS Server Q600. Wskaźniki stanu są identyczne w przypadku obu modeli. 1. Stan portu USB 2. Stan systemu 3. Stan dysku twardego 1 4. Stan dysku twardego 2 5. Stan sieci 6. Stan zasilania A26341-F103-Z wydanie 1 10

17 Kontrolki stanu i ich znaczenie Kontrolka Kolor Stan kontrolki Opis Stan portu USB Niebieski Niebieski migający Zostało wykryte urządzenie USB. Urządzenie USB zostało odłączone od serwera NAS. Uzyskiwany jest dostęp do urządzenia USB podłączonego do portu USB zlokalizowanego z przodu obudowy. Dane są kopiowane z serwera NAS na zewnętrzne urządzenie USB. Niebieski Urządzenie USB podłączone do portu USB zlokalizowanego z przodu obudowy jest gotowe do użytku. Brak Serwer NAS zakończył kopiowanie danych na urządzenie podłączone do portu USB zlokalizowanego z przodu Stan systemu Czerwony/Zielony Migające na zmianę kolory zielony i czerwony obudowy Dysk serwera NAS jest formatowany. Trwa inicjalizacja serwera NAS. Oprogramowanie wbudowane systemu jest aktualizowane (dotyczy tylko modelu Q700). Trwa odtwarzanie macierzy RAID. Trwa migracja na poziomie RAID w trybie online. Czerwony Dysk twardy nie pracuje. Dysk twardy jest pełny. Dysk twardy jest prawie pełny. Wentylator systemu nie działa. Wystąpił błąd odczytu/zapisu podczas uzyskiwania dostępu do danych na dysku twardym. Na dysku twardym znaleziono sektor zawierający błędy. Wystąpił błąd podczas automatycznego testowania sprzętu. A26341-F103-Z wydanie 1 11

18 Stan dysku twardego Stan sieci LAN Czerwony migający Tylko w modelu Q700 Serwer NAS pracuje w trybie awaryjnym (jeden dysk twardy w konfiguracji RAID 1 jest uszkodzony). Zielony migający Trwa uruchamianie serwera NAS. Serwer NAS nie został skonfigurowany. Dysk twardy nie został sformatowany. Zielony Brak Czerwony/Zielony Czerwony migający Czerwony Serwer NAS jest gotowy do użytku. Wszystkie dyski twarde serwera NAS są się w trybie gotowości. Nastąpił błąd odczytu/zapisu podczas uzyskiwania dostępu do danych na dysku twardym. Nastąpił błąd podczas odczytywania/zapisywania danych na dysku twardym. Zielony migający Uzyskiwany jest dostęp do danych na dysku twardym. Tylko w modelu Q600 Dysk twardy 2: używane jest urządzenie esata. Zielony Można uzyskać dostęp do dysku twardego. Pomarańczowy Pomarańczowy Serwer NAS jest podłączony do sieci. Pomarańczowy migający Uzyskiwany jest dostęp do serwera NAS za pośrednictwem sieci. Brzęczyk alarmowy Rodzaj Liczba Opis sygnału powtórzeń Sygnał 1 Trwa uruchamianie serwera NAS. krótki (0,5 s) Trwa zamykanie serwera NAS (zamykanie oprogramowania). Użytkownik nacisnął przycisk ponownego uruchamiania, aby zrestartować serwer NAS. Sygnał krótki (0,5 s) Oprogramowanie wbudowane systemu zostało uaktualnione. 3 Próbowano skopiować dane z serwera NAS na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej podłączone do portu USB zlokalizowanego z przodu obudowy, ale próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Sygnał 3, co 5 Wentylator systemu nie działa. A26341-F103-Z wydanie 1 12

19 krótki (0,5 s) Sygnał długi (1,5 s) Sygnał długi (1,5 s) minut 2 Dysk twardy jest prawie pełny. Dysk twardy jest pełny. Rozpoczął się proces odtwarzania dysku twardego. 1 Serwer NAS jest w trakcie wymuszonego zamykania (zamykanie sprzętu). Serwer NAS został uruchomiony i jest gotowy do użycia. A26341-F103-Z wydanie 1 13

20 Konfigurowanie ustawień oprogramowania Uruchom dysk CD dołączony do produktu. Na ekranie ukaże się menu wyboru modelu. Wybierz odpowiedni model serwera NAS. Wybierz opcję Instaluj CELVIN Finder (Install CELVIN Finder). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program CELVIN Finder. Zostanie on uruchomiony automatycznie. W przypadku systemu operacyjnego Windows XP SP2 na ekranie ukaże się następujące okno: A26341-F103-Z wydanie 1 14

21 Kliknij Odblokuj (Unblock). CELVIN Finder wykryje serwer NAS w sieci i zapyta, czy należy przeprowadzić szybką konfigurację. Kliknij Tak (Yes), aby kontynuować. Jeśli serwer NAS nie zostanie odnaleziony, kliknij Odśwież (Refresh), aby ponowić próbę. Wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło. - Domyślna nazwa użytkownika: admin - Hasło: admin Na ekranie ukaże się pierwsza strona kreatora szybkiej konfiguracji (Quick Setup Wizard). A26341-F103-Z wydanie 1 15

22 Kliknij Dalej (Next) aby rozpocząć konfigurację. Sprawdź, czy dysk twardy został zainstalowany w serwerze NAS. Jeśli używany dysk twardy ma pojemność większą niż 500 GB, proces konfiguracji może zająć maksymalnie dwadzieścia minut. A26341-F103-Z wydanie 1 16

23 Aby odwzorować współużytkowany folder do serwera NAS jako dysk sieciowy, zaznacz pole obok opcji Kontynuuj odwzorowywanie dysku sieciowego (Continue to map network drive for me) i wykonaj kolejne czynności. Gdy proces szybkiej konfiguracji się zakończy, kliknij Zakończ (Finish). A26341-F103-Z wydanie 1 17

24 Podłączanie dysku sieciowego Serwer NAS oferuje wiele standardowych współużytkowanych zasobów sieciowych. Wybierz zasób sieciowy, który powinien zostać odwzorowany jako dysk sieciowy i kliknij opcję Odwzoruj dysk sieciowy (Map network drive). Qdownload, Qmultimedia, Qusb i Qweb są standardowymi współużytkowanymi zasobami sieciowymi, które umożliwiają korzystanie ze stacji pobrań, stacji multimedialnej, zewnętrznych urządzeń pamięci masowej (z funkcją automatycznego kopiowania) lub serwera WWW. Qrecordings jest standardowym współużytkowanym zasobem sieciowym umożliwiającym korzystanie ze stacji nadzoru. A26341-F103-Z wydanie 1 18

25 Wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło. Wybierz literę dysku, który będzie używany do połączeń, i kliknij Zakończ (Finish). A26341-F103-Z wydanie 1 19

26 Po nawiązaniu połączenia zasób sieciowy będzie można wykorzystać jako lokalny nośnik danych w programie Windows Explorer. Po zakończeniu wszystkich procesów konfiguracyjnych na ekranie ukaże się okno programu Finder. A26341-F103-Z wydanie 1 20

27 Wybierz z listy odpowiedni serwer NAS i kliknij Połącz (Connect). Gdy pojawi się ekran administracji serwera NAS (NAS Administration), urządzenie jest gotowe do użytku. A26341-F103-Z wydanie 1 21

28 Aby zmienić ustawienia systemu, kliknij opcję Administracja (Administration). Aby się zalogować, wpisz nazwę użytkownika i hasło. - Domyślna nazwa użytkownika: admin - Hasło: admin Zalecamy uzyskiwanie dostępu do serwera NAS za pomocą przeglądarki Internet Explorer 7, choć współpracuje on również z przeglądarką Mozilla Firefox. A26341-F103-Z wydanie 1 22

29 Efektywne wykorzystanie usług oferowanych przez serwer NAS Używanie foldera publicznego (publicznego współużytkowanego zasobu sieciowego) Dostęp do foldera publicznego na serwerze NAS można uzyskać w następujący sposób: Otwórz Otoczenie sieciowe (Network Neighborhood) i zlokalizuj grupę roboczą NAS. Jeśli nie można znaleźć serwera, przeszukaj całą sieć. Kliknij dwukrotnie nazwę serwera NAS, aby ustanowić połączenie. Inna możliwość: Kliknij Start -> Uruchom (Start -> Run). Wprowadź \\[nazwa serwera NAS] lub \\[IP serwera NAS], aby uzyskać dostęp do współużytkowanych folderów na serwerze NAS. Aby wykonać zadania administracyjne na serwerze NAS, wprowadź nazwę użytkownika i hasło. - Domyślna nazwa użytkownika: admin - Hasło: admin Pliki można załadować do współużytkowanych zasobów sieciowych. A26341-F103-Z wydanie 1 23

30 Administrowanie serwerem NAS za pomocą przeglądarki WWW w systemie Windows Dostęp do administracyjnej strony WWW serwera NAS można uzyskać w następujący sposób: Zlokalizuj serwer NAS za pomocą programu Finder. Otwórz przeglądarkę WWW i wprowadź adres serwera NAS]:8080. Domyślnym adresem serwera NAS jest adres :8080. Jeśli NAS został skonfigurowany pod kątem protokołu DHCP, to można sprawdzić jego adres IP za pomocą programu Finder. Serwer NAS powinien być podłączony do tej samej podsieci, co komputer, na którym został uruchomiony program Finder. Jeśli znalezienie adresu IP serwera NAS nie jest możliwe, należy spróbować połączyć serwer NAS bezpośrednio z komputerem i ponownie uruchomić program Finder. Gdy na ekranie ukaże się strona administracyjna serwera NAS, kliknij ikonę Administracja (Administration). Aby się zalogować, wpisz nazwę użytkownika i hasło. - Domyślna nazwa użytkownika: admin - Hasło: admin A26341-F103-Z wydanie 1 24

31 Wybierz język serwera NAS z rozwijanej listy na stronie logowania lub po zalogowaniu się do serwera NAS. Serwer NAS obsługuje logowanie z szyfrowaniem SSL. Umożliwia to skonfigurowanie urządzenia i zarządzanie nim za pomocą szyfrowanego połączenia. Aby skorzystać z tej funkcji, przed zalogowaniem się do serwera zaznacz pole Logowanie SSL (SSL login). Jeśli serwer NAS jest usytuowany za bramą NAT i nie jest konieczne zapewnienie dostępu niego za pomocą bezpiecznego logowania przez Internet, to Port 443 musi być otwarty na bramie NAT i odwzorowany na adres IP serwera NAS w sieci LAN. A26341-F103-Z wydanie 1 25

32 Administrowanie serwerem Jest osiem głównych sekcji administrowania serwerem. Kliknij trójkąt obok nazwy sekcji, aby rozwinąć gałąź drzewa. Na ekranie zostanie wyświetlona lista elementów należących do danej sekcji. A26341-F103-Z wydanie 1 26

33 Aby uzyskać dostęp do takich usług, jak menedżer plików WWW, stacja pobrań i stacja nadzoru, należy wybrać odpowiednią pozycję z rozwijanego menu lub kliknąć ikonę na stronie logowania. Aby uzyskać dostęp do usługi, po zalogowaniu się do serwera NAS kliknij odpowiednią ikonę u góry strony. A26341-F103-Z wydanie 1 27

34 Dodatkowa pomoc do poszczególnych opcji na niższym poziomie jest dostępna w interfejsie konfiguracji WWW. Wystarczy kliknąć przycisk pomocy widoczny w prawym górnym rogu każdej strony konfiguracyjnej. Pliki pomocy można również znaleźć na dołączonym do produktu dysku CD. A26341-F103-Z wydanie 1 28

35 Drukarka USB Aby umożliwić użytkownikom sieci współużytkowanie drukarki, wystarczy podłączyć ją do portu USB serwera NAS. Serwer wykryje drukarkę automatycznie. NAS może obsługiwać maksymalnie 3 drukarki USB. Nie należy podłączać drukarki USB do serwera NAS przed zakończeniem konfigurowania oprogramowania. NAS nie obsługuje drukarek wielofunkcyjnych, ale tylko zwykłe drukarki USB. Więcej informacji o obsługiwanych modelach drukarek USB można znaleźć pod adresem A26341-F103-Z wydanie 1 29

36 Konfigurowanie drukarki w systemie Windows XP Metoda 1 W przeglądarce Windows Explorer wpisz \\adres IP serwera NAS. We współużytkowanym folderze serwera powinna widnieć ikona drukarki. Kliknij dwukrotnie tę ikonę. A26341-F103-Z wydanie 1 30

37 Zainstaluj sterownik drukarki. Po zakończeniu instalacji można korzystać z usług drukarki sieciowej NAS. Metoda 2 Przedstawione poniżej metody konfiguracji zostały zweryfikowane tylko w systemie operacyjnym Windows XP. Otwórz Drukarki i faksy (Printers and Faxes). Usuń istniejące drukarki (jeśli są dostępne). Umieść kursor na pustym obszarze okna Drukarki i faksy (Printers and Faxes), kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości serwera (Server Properties). Kliknij zakładkę Porty (Ports) i usuń porty skonfigurowane dla poprzednich drukarek (jeśli istnieją). Zrestartuj komputer. Otwórz Drukarki i faksy (Printers and Faxes). Kliknij Dodaj drukarkę (Add a printer), a następnie Dalej (Next). Wybierz opcję Lokalna drukarka dołączona do tego komputera (Local printer attached to this computer) i kliknij Dalej (Next). Kliknij Utwórz nowy port (Create a new port) i wybierz Port lokalny (Local Port) z rozwijanego menu. Kliknij Dalej (Next). A26341-F103-Z wydanie 1 31

38 Wpisz nazwę portu. Zastosuj format \\adres IP serwera NAS\nazwa serwera NASpr, np. jeśli adres IP serwera NAS to a nazwa serwera NAS to mynas, to nazwą portu powinno być \\ \myNASpr. Zainstaluj sterownik drukarki. Wydrukuj stronę testową. A26341-F103-Z wydanie 1 32

39 Konfigurowanie drukarki w systemie Windows Vista W menu Uruchom (Run) wpisz \\adres IP serwera NAS. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki sieciowej. A26341-F103-Z wydanie 1 33

40 Zainstaluj właściwy sterownik drukarki. Po zakończeniu instalacji wydrukuj stronę testową w celu sprawdzenia, czy drukarka jest gotowa do użycia. A26341-F103-Z wydanie 1 34

41 Kopiowanie danych za pomocą portu USB umieszczonego z przodu obudowy Dane można kopiować bezpośrednio z napędu zewnętrznego na serwer NAS lub odwrotnie za pomocą przycisku USB Copy umieszczonego z przodu obudowy. W tym celu należy wykonać następujące czynności: Sprawdź, czy dysk twardy został zainstalowany w serwerze NAS i sformatowany. Jeśli tak, to podczas tego procesu został utworzony standardowy współużytkowany zasób sieciowy Qusb. Włącz serwer NAS. Skonfiguruj działanie przycisku kopiowania na stronie Kopie zapasowe kopiowanie USB za pomocą jednego przycisku (Backup USB one touch copy). Podłącz urządzenie USB, np. kamerę cyfrową lub pamięć flash, do portu USB zlokalizowanego z przodu obudowy. Naciśnij przycisk kopiowania. Dane zostaną skopiowane na serwer NAS zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej ustawieniami. Q600 1 Przycisk kopiowania 2 Port USB A26341-F103-Z wydanie 1 35

42 Q700 1 Przycisk kopiowania 2 Port USB 2.0 Kopiowanie danych za pomocą tej funkcji odbywa się w sposób przyrostowy. Po pierwszym skopiowaniu serwer NAS kopiuje tylko pliki, które uległy zmianie od czasu poprzedniej operacji. A26341-F103-Z wydanie 1 36

43 Menedżer plików WWW Aby skorzystać z menedżera plików WWW, wybierz Aplikacje Menedżer plików WWW (Applications Web File Manager) i włącz usługę. Kliknij ikonę Menedżer plików WWW (Web File Manager) na górnym panelu lub na stronie logowania do serwera NAS. Aby zalogować się do usługi, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ze strony logowania. Przed użyciem menedżera plików WWW sprawdź, czy został utworzony współużytkowany zasób sieciowy (segment sieci). Aby uzyskać dodatkową pomoc odnośnie do obsługi menedżera plików WWW, kliknij przycisk pomocy w prawym górnym rogu strony. A26341-F103-Z wydanie 1 37

44 Stacja multimedialna Udostępnianie fotografii i plików multimedialnych za pośrednictwem interfejsu WWW Serwer NAS oferuje łatwy w obsłudze interfejs WWW do zarządzania, który umożliwia zarządzanie osobistymi albumami fotografii i plików multimedialnych. Użytkownik może wyświetlać i przeglądać swoje materiały z wykorzystaniem podglądu miniaturek. Ładowanie fotografii za pomocą funkcji administracyjnych WWW Przejdź do: Aplikacje > Stacja multimedialna (Applications > Multimedia Station). Włącz usługę. Kliknij ikonę Stacja multimedialna ( Multimedia Station) na górnym panelu lub na stronie logowania do serwera NAS. Aby zalogować się do usługi, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ze strony logowania. Kliknij Zaloguj (Login) w prawym górnym rogu. Zaloguj się z użyciem nazwy użytkownika i hasła administratora, aby korzystać ze stacji multimedialnej. Aby umożliwić wielu użytkownikom dostęp do plików multimedialnych, można utworzyć dla nich odrębne konta. A26341-F103-Z wydanie 1 38

45 Kliknij Przeglądaj (Browse), aby wybrać plik multimedialny, a następnie Załaduj (Upload), aby umieścić plik w folderze. Można również tworzyć foldery poprzez kliknięcie, a następnie umieszczać w nich pliki. Umieszczanie fotografii bezpośrednio w folderze Qmultimedia Pliki multimedialne można umieszczać bezpośrednio na serwerze NAS w następujący sposób: W systemie Windows otwórz Uruchom (Run). Wprowadź \\[nazwa serwera] lub \\[ares IP serwera], aby uzyskać dostęp do współużytkowanych folderów na serwerze NAS. A26341-F103-Z wydanie 1 39

46 Otwórz folder Qmultimedia. Aby się zalogować, wpisz nazwę użytkownika i hasło. Przeciągnij pliki i foldery bezpośrednio do foldera docelowego. Podczas przenoszenia plików serwer NAS automatycznie generuje miniaturki fotografii, co może trochę wydłużyć ten proces. Następnym razem można zalogować się do stacji multimedialnej za pomocą przeglądarki WWW. Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie pliki multimedialne. A26341-F103-Z wydanie 1 40

47 Lista obsługiwanych formatów plików Typ Format pliku Obrazy jpg, bmp, gif asf, mpeg, wmv, avi, asx, dvr-ms, wpl, wm, wmx, wmd, wmz, dat Wideo Audio wma, cda, wav, mp3, midi, aiff, au (Inne formaty, które nie zostały wymienione powyżej) Inne Aby uzyskać dodatkową pomoc odnośnie do obsługi stacji multimedialnej, kliknij przycisk pomocy w prawym górnym rogu strony. Pliki pomocy można również znaleźć na dołączonym do produktu dysku CD. A26341-F103-Z wydanie 1 41

48 Stacja pobierania Serwer NAS umożliwia pobieranie plików za pomocą protokołów BT, HTTP i FTP. Gdy zostaną do niego wprowadzone zadania dotyczące pobierania plików, dokończy je nawet wtedy, gdy nie będzie podłączony do komputera. Nie akceptujemy nielegalnego pobierania materiałów objętych prawem autorskim. Stacja pobierania powinna służyć wyłącznie do pobierania plików zgodnie z prawem. Pobieranie lub rozpowszechnianie nieautoryzowanych materiałów może podlegać surowym sankcjom karnym i cywilnym. Użytkownicy tego typu usług powinni być świadomi ograniczeń nakładanych przez przepisy dotyczące praw autorskich oraz możliwych konsekwencji swoich działań. Przejdź do: Aplikacje > Stacja pobierania (Applications > Download Station) i włącz usługę. Aby uzyskać dostęp do stacji pobierania, kliknij ikonę Stacja pobierania (Download Station) na górnym panelu lub na stronie logowania do serwera NAS. Aby zalogować się do usługi, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ze strony logowania. Aby uzyskać dostęp do foldera zawierającego pobrane pliki, otwórz folder współużytkowany Qdownload w serwerze NAS. A26341-F103-Z wydanie 1 42

49 Aby uzyskać dodatkową pomoc odnośnie do użytkowania stacji pobierania, kliknij przycisk pomocy w prawym górnym rogu lub Sposób użycia (How to Use) na stronie stacji pobierania. Pliki pomocy można również znaleźć na dołączonym do produktu dysku CD. QGet oprogramowanie do pobierania plików QGet jest efektywnym narzędziem do zarządzania zadaniami pobierania plików za pomocą protokołów BT, HTTP i FTP na wielu serwerach NAS, za pośrednictwem sieci LAN lub WAN. Narzędzie to eliminuje potrzebę używania interfejsu internetowego w celu logowania się do stacji pobierania na każdym serwerze z osobna oraz modyfikowania ich ustawień. Wystarczy zainstalować QGet na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows 2000/XP lub MacOS, aby zarządzać pobraniami na wszystkich serwerach NAS z jednego miejsca. Oprogramowanie QGet można zainstalować z dysku CD-ROM dołączonego do produktu. A26341-F103-Z wydanie 1 43

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II 1 Przedmowa Dziękujemy za używanie produktów QNAP. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

MySafe NAS Instrukcja użytkownika

MySafe NAS Instrukcja użytkownika MySafe NAS Instrukcja Użytkownika MySafe NAS Instrukcja użytkownika Schematy oraz ilustracje zawarte w instrukcji mogą przedstawiać używane urządzenie nie całkowicie i zostały zamieszczone wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N5500 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Podręcznik użytkownika Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika WD My Cloud EX4 Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20120709 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania serwera Synology DiskStation... 7 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Synology RackStation Przewodnik użytkownika

Synology RackStation Przewodnik użytkownika Synology RackStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_SAS_20120913 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika WD My Cloud Mirror Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo