0808 Part No. X EE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0808 Part No. X14-96580-01 EE"

Transkrypt

1 ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie Komunikace / sprint / schování zbraně / překulení Nabídka pozastavení Průvodce Xbox SLOVENČINA Prvá osoba Prehliadnutie/zameranie cieľa Koleso gest Vstrebávanie orbov skúseností/výber kúzel Pohyb Kamera/(kliknúť a podržať) pohľad na hrdinu Kontextové skratky Útok na blízko Útok na diaľku Mágia Komunikácia/šprint/ ukrytie zbrane/ prekotúľanie sa Ponuka pozastavenia Sprievodca Xbox MAGYAR Nézet a Hős szemszögéből Megnéz/ Célpont befogása Kifejezésválasztó Tapasztalati gömbök beszívása / Varázslatválasztó Mozgás Kamera / (lenyomva tartva) Hős megtekintése Környezetfüggő parancsok Közelharci támadás Távolsági támadás Varázslás Interakció / Rohanás / Fegyver eltétele / Vetődés Szüneteltetés menü Xbox útmutató 0808 Part No. X EE

2 ČEŠTINA VAROVÁNÍ Dříve než začnete hrát videohru Xbox 360, přečtěte si tento návod k použití a další příručky obsahující důležité bezpečnostní a zdravotní informace. Všechny příručky uschovejte pro případné další nahlížení. Informace o výměně příručky jsou k dispozici na stránkách nebo telefonicky v oddělení zákaznické podpory Xbox. Tvé zdraví Když dojde k boji, zobrazí se červený ukazatel představující tvé zdraví. S přibývajícími zraněními ukazatel klesá. Zdraví si můžeš navýšit pomocí léčivých lektvarů nebo jídla. Když ukazatel klesne na nulu, zhroutíš se. Po chvíli sáhneš do svých zásob hrdinské síly, odrazíš nepřátele a navrátíš se do boje s několika novými jizvami. Jakmile padneš k zemi, přijdeš o všechny nesebrané orby zkušeností (viz dále). Důležitá zdravotní varování v souvislosti s hraním videoher Fotosenzitivní epileptické záchvaty Malé procento lidí může při sledování obrázků včetně blikajících světel nebo obrazců, které se mohou ve videohrách objevit, dostat epileptický záchvat. Dokonce i u lidí, kteří netrpí epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nediagnostikovaný stav, který způsobí fotosenzitivní epileptické záchvaty při sledování videoher. Záchvaty se mohou projevit několika různými příznaky, jako jsou například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo tváře, škubání nebo třes končetin, dezorientace nebo chvilková ztráta vědomí. Záchvaty mohou rovněž způsobit ztrátu vědomí nebo křeče s následným zraněním v důsledku pádu nebo nárazu na okolní předměty. Pokud se u vás projeví některý z uvedených příznaků, okamžitě přerušte hru a vyhledejte lékaře. Povinností rodičů je sledovat děti a zjistit, zda se u nich neprojeví některý z uvedených příznaků výskyt epileptických záchvatů tohoto typu je u dětí a dospívajících pravděpodobnější než u dospělých. Riziko vzniku fotosenzitivních epileptických záchvatů lze snížit následujícími opatřeními: posaďte se ve větší vzdálenosti od obrazovky; používejte menší obrazovku; místnost má být dobře osvětlená; nehrajte videohry, jste-li ospalí nebo unavení. Pokud se u vás nebo u některého z vašich příbuzných vyskytly záchvaty nebo epilepsie, před hraním videoher se poraďte s lékařem. Co je systém PEGI? Systém klasifikace podle věkových kategorií PEGI chrání nezletilé před hrami, které jsou nevhodné pro určitou věkovou skupinu. Vezměte na vědomí, že se nejedná o označení obtížnosti her. Systém PEGI se skládá ze dvou částí a umožňuje rodičům a osobám, které kupují hry pro děti, provádět erudovaný výběr podle věku hráče, kterému je hra určena. První částí je klasifikace vhodnosti pro věkové kategorie: Druhou částí jsou ikony, které označují typ obsahu hry. V závislosti na hře může být uvedeno i více těchto ikon. Klasifikace vhodnosti hry pro věkové kategorie odpovídá míře tohoto obsahu. Ikony jsou: NÁSILÍ NEVHODNÉ VÝRAZY STRACH SEXUÁLNÍ OBSAH DROGY DISKRIMINACE Orby zkušeností Tvůj hrdina Zářící orby, které vystupují z nepřátel, představují zkušenosti. Těch jsou čtyři druhy: všeobecné zkušenosti jsou zelené, síla je modrá, dovednosti jsou žluté a vůle je červená. Zkušenosti vstřebáš podržením x a pak je můžeš utratit za nové schopnosti, které tě posílí. Tvůj vzhled ovlivňují mnohé faktory dobré i zlé skutky, tvá mravní čistota či zkaženost a další. Sníš-li příliš mnoho koláčů, ztloustneš. Budeš-li rozvíjet své schopnosti, vyrosteš do výšky. Používáš-li magii, na kůži se ti objeví zářící čáry vůle. Také je ti k dispozici široký výběr oděvů, účesů, vousů, tetování a make-upů, které jsou k dostání u kupců. Můžeš si také koupit barvy k obarvení vlasů či oblečení. Bonusové zkušenosti Tvůj pes Rychlým zabíjením nepřátel, používáním ostrých ran a zásahů do hlavy, řetězovými útoky nebo shazováním nepřátel ze skal můžeš získat bonusové zkušenosti. Reputace Chceš-li postoupit na další úroveň, stisknutím tlačítka > (nebo zkratky na ) otevři nabídku pozastavení. Vyber možnost Schopnosti a pak si zvol požadované schopnosti. Každý druh zkušeností lze utratit za dovednosti v příslušné bojové disciplíně, za všeobecné zkušenosti si můžeš koupit kteroukoli z nich. Nepotřebné schopnosti můžeš zahodit a získat zpět část utracených zkušeností. Tvůj pes zaštěká, když ucítí poklad, a pokusí se tě k němu dovést. V boji útočí na nepřátele, které srazíš k zemi. Když se zraní, můžeš ho uzdravit psím elixírem. Existují také knihy, které ti pomohou naučit tvého psa provádět různé kousky, vyčenichat cennější poklady a způsobovat nepřátelům větší škody. Chceš-li komunikovat se svým psem, klepnutím na z otevři Kolo gest, vyber možnost Pes a požadovanou činnost. Další úroveň Reputace získaná prováděním úkolů má vliv na to, jak s tebou lidé jednají. Některé úkoly ti budou nabídnuty pouze tehdy, když máš dostatečnou reputaci. HAZARD Další informace získáte na adrese a pegionline.eu I

3 Síla Kupuj si brutální styly a staň se mistrem boje na blízko. Chceš-li se krýt, podrž tlačítko X. Chceš-li uštědřit ostrou ránu, podrž tlačítko X, namiř k směrem k nepříteli, až ovladač začne vibrovat, a poté uvolni tlačítko X. Chceš-li použít řetězové útoky, ve správnou chvíli stiskni tlačítko X. Zvýšíš tím celkovou rychlost a účinnost svých útoků. Řetězové útoky ti také umožní rychlejší nabíjení zbraní klepnutím na Y ve správném okamžiku. Chceš-li uplatnit protiúder, stiskni tlačítko X a zároveň namiř k směrem k nepříteli. Tím ho vyvedeš z rovnováhy. Dalším rychlým stisknutím X mu zasadíš zničující úder. Investuj do fyzičky pro zvýšení účinnosti tvých ran a do odolnosti pro navýšení zdraví. Mezi albionské zbraně na blízko patří katana, dlouhý meč, šavle, sekáček, palcát, sekyra a kladivo. Katany jsou rychlé a málo účinné, kladiva zase pomalá, ale velmi silná. Některé zbraně obsahují pozice pro vylepšení, což jsou kouzelné drahokamy s různými bonusy. Vylepšení můžeš najít nebo zakoupit od brusičů drahokamů. Dovednost Rozvíjej své pohotové styly a vynikni v boji na dálku. Chceš-li uniknout útoku překulením, stiskni A a zároveň miř k jakýmkoli směrem. Útok na dálku s mířením provedeš stisknutím a podržením tlačítka Y, poté vypal uvolněním tlačítka. Chceš-li si některého nepřítele přiblížit, podrž tlačítko Y. Při přesném míření namiř podržením tlačítka Y, zobraz zaměřovací kříž podržením w a stisknutím k se zaměřuj na různé části těla nepřítele. Ránu vypálíš uvolněním tlačítka Y. Můžeš také zvýšit svou přesnost (zvýšení účinnosti) a rychlost (zrychlení útoků a nabíjení). Pravděpodobně se setkáš s těmito zbraněmi na dálku: pistole (rychlé a málo účinné), pušky (pomalé a velmi účinné), bambitky (účinné na malou vzdálenost) a kuše (vyrovnaný poměr). K dostání jsou tři typy střelných zbraní: zbraně s křesacím zámkem, které musíš po každém výstřelu znovu nabít, revolverové zbraně s více komorami a kolečkové zbraně se zásobníkem. Kuše mohou být lehké nebo těžké. Opakovací kuše dokáží vypálit na jedno nabití několik střel. Vůle Schopnosti vůle jsou kouzla, která mohou hrdinové používat. Kouzlem chaos nepřátele zmateš, kouzlem rozražení je odrazíš zpět, ohnivým peklem je spálíš, šokem své protivníky omráčíš a zničíš elektrickým proudem a kouzlem ostří je probodneš. Kouzlo vzkříšení mrtvých ti přivolá spojence ze záhrobí. Časové kouzlo zpomalí čas a umožní ti přiblížit se k nepřátelům. Vír tvé nepřátele vymrští do vzduchu jako pírka. Ukazatel kouzel a přiřazení kouzel Chceš-li svá kouzla použít, přiřaď je k ukazateli kouzel. Podrž x, pak stisknutím nahoru nebo dolů přepni na požadovanou úroveň kouzel a stisknutím vlevo nebo vpravo procházej dostupná kouzla dané úrovně. Až najdeš vhodné kouzlo, uvolni x. Kouzla můžeš přiřazovat také z nabídky pozastavení. Stačí stisknutím tlačítka > otevřít nabídku pozastavení, vybrat Schopnosti a otevřít Výběr kouzel. Vyslání kouzla Podrž tlačítko B, dokud se požadované kouzlo nenabije, a pak uvolněním tlačítka kouzlo vyšli. Cílená a plošná kouzla Všechna kouzla lze vyslat v cíleném režimu (silnější účinek na samostatný cíl) nebo v plošném režimu (slabší účinek na více nepřátel). Pohyb ve světě K důležitým cílům tě vede kouzelná světelná stopa. Její jas můžeš ztlumit (nebo ji vypnout) v nabídce pozastavení (stiskni tlačítko >). Nabídku pozastavení můžeš použít také k rychlému cestování na jakékoli již dříve navštívené místo na mapě, a také za jakýmkoli úkolem, výprodejem, nedostatkem zboží, prací nebo rodinou. Důležitá místa V různých koutech Albionu se nachází tajemné démonické dveře, protivné chrliče, podivuhodné oživlé sochy a důmyslné rotory. Všechny tyto předměty ti mohou umožnit přístup k novým dobrodružstvím a skrytým cennostem. Když tvůj pes najde zakopaný poklad, jdi za ním a pomocí začni kopat. Tvůj pes může také najít truhlice s poklady. K otevření truhlic na stříbrné klíče je třeba určitý počet stříbrných klíčů. Nezapomeň, že svého psa můžeš naučit hledat účinněji pomocí knih. Můžeš také najít kořist ukrytou pod vodní hladinou když uvidíš bublinky, potop se stisknutím tlačítka A. Zločin Pokud tě strážci přistihnout při zločinu, zatknou tě. V takovém případě máš tři možnosti: zaplatit pokutu, vykonat obecně prospěšné práce (většinou se musíš vypořádat s nějakou místní hrozbou) nebo klást odpor při zatýkání. Pokud budeš klást odpor při zatýkání, každý strážce v oblasti na tebe zaútočí, jakmile tě uvidí. Agresivním nepřátelům můžeš udělat, co chceš, ale porušení práv mírumilovných obyvatel je nelegální. Napadení označuje útok pomocí kouzel. Pokus o vraždu je útok zbraněmi na blízko či na dálku. Vražda je zabití vesničana nebo strážce. Rušení pořádku v opilosti označuje zločin spáchaný v podnapilém stavu. Nedovolené vniknutí je odmítnutí opustit dům, když se jeho majitel pokouší spát, nebo obchod, když se právě zavírá. Neplatičství a závažné neplatičství jsou výsledkem nezaplacení dluhu vzniklého při hospodské hře. Nemravné chování na veřejnosti je provádění obscénního gesta v nevhodném oděvu. Vydírání se dopustíš, když pokazíš gesto Vydírání, nebo tě při něm někdo uvidí. Obtěžování znamená opakované použití nevhodného gesta na vesničana. Vandalství je ničení dveří nebo oken nějaké budovy. Kladení odporu při zatýkání označuje útok na strážce při zatýkání. Porušení podmínečného propuštění označuje neprovedení určené obecně prospěšné práce v daném časovém rozmezí nebo spáchání dalšího zločinu, když jsi v podmínce. Krádež je přivlastnění cizího majetku. Zobrazí se symbol oka označující, zda tě někdo vidí. Pokud tě někdo přistihne při krádeži, strážci tě zatknou. Bezpečný režim Ve výchozím nastavení nemůžeš ubližovat vesničanům. Chceš-li zaútočit na mírumilovné obyvatele, postav se před svůj cíl, vytas zbraň a stiskni směrem dolů, až uvidíš symbol lebky. Bezpečný režim znovu zapneš stisknutím směrem dolů. II III

4 Gesta V závislosti na tvých rozhodnutích, reputaci a vzhledu tě mohou obyvatelé Albionu milovat nebo nenávidět, považovat tě za vtipného nebo děsivého, přitažlivého nebo ošklivého. Vesničan se symbolem dárku nad hlavou má nějaký předmět, který ti dá, pokud se ti podaří dostatečně změnit jeho názor. Postav se naproti němu a klepnutím na w zjisti, jak máš ještě k dárku daleko. Stisknutím tlačítka Y zobrazíš informace o daném vesničanovi, včetně toho, co má a nemá rád. Tyto informace využij při volbě způsobu, jak ovlivnit jeho názor. Kolo gest Gesta jsou zařazena do těchto kategorií: společenská gesta, drzá gesta, děsivá gesta, koketní gesta a legrace. Chcešli provést nějaké gesto, klepni na z, vyber kategorii, pak vyber gesto a stiskni tlačítko A. Některá gesta, například Vydírání, tě mohou dostat do problémů se strážci. Prodloužení gest Chceš-li nějaké gesto prodloužit pomocí Kola gest, zvýrazni toto gesto a poté stiskni a podrž tlačítko A. Chceš-li nějaké gesto prodloužit pomocí, stiskni a podrž zkratku na. Úspěšné provedení gesta ohromí tvé publikum, nepovedené gesto tě poníží. Následování Až se naučíš gesto Následování, můžeš lidi přimět, aby za tebou šli kamkoli. Pomocí gesta Následování můžeš vesničany zavést na jejich oblíbené místo nebo přestěhovat svou rodinu. Chceš-li některého následovatele propustit, použij gesto Propustit. Láska a dvoření Když tě některá osoba dostatečně miluje, začne s tebou flirtovat. Pokud se ti líbí, můžeš se jí dvořit pomocí gest a dárků a pomocí gesta Následování ji zavést na její oblíbené místo. Sex, bezpečný či nikoli Máš-li chuť na sex s někým z vesnice, komu se dostatečně líbíš, nebo s prostitutem či prostitutkou, pomocí gesta Následování zaveď svůj protějšek k posteli a stisknutím tlačítka A ji použij. Jedinou ochranu proti chorobám a těhotenství představují kondomy, k dostání u některých kupců. Manželství Když se do tebe někdo zamiluje, můžeš mu koupit prsten a požádat ho o ruku. Když jste zasnoubeni, musíš pro svého nastávajícího manžela či manželku koupit dům a přestěhovat je tam. Manželství ti přinese zlepšení reputace a může zvýšit bonusy za spánek. Tvůj manžel nebo manželka jsou na tobě finančně závislí. Nastav pro ně příspěvek na domácnost. Stisknutím tlačítka A si prohlédni nemovitost na znaku nemovitosti před tvým domem a pak vyber Nastavit rozpočet. Rodina Hrdinky a manželky hrdinů mohou otěhotnět. Děti na tobě budou závislé, stejně jako tvůj manžel nebo manželka. Pokud nebudeš rodinu dost často navštěvovat, tvůj partner bude nešťastný a rozvede se s tebou. Rodiny žijící v pěkných a dobře zařízených domech bývají šťastnější, možná i dostaneš nějaký dárek. Bigamie Můžeš mít více manželů nebo manželek a rodin, taková hra na obě strany však s sebou nese riziko! Vydělávání na živobytí Úkoly ti vynesou lepší reputaci, ale peníze si vyděláš jedině prací. Práce, které můžeš v Albionu vykonávat, jsou barman, dřevorubec, kovář, nájemný vrah, vrah (většinou pouze pro zlé povahy) a otrokář. Pokud je ti představa otrokářství odporná, můžeš se snažit najít příležitosti k osvobození zajatých vesničanů. Barmani, dřevorubci a kováři se mohou ve svých zaměstnáních zdokonalovat a vydělávat tak víc peněz. Hazardní hry Dalším způsobem, jak vydělat peníze, je hraní vzrušujících hospodských her, jako je Spinnerbox, Úhelný kámen a Věž štěstěny. Albionští herní mistři ti u herních stolů podají podrobné informace o hrách. Hraní na Xbox LIVE Arcade Hospodské hry lze také hrát prostřednictvím služby Xbox LIVE Arcade. Máš-li zlatý účet Xbox Live Gold, můžeš převést všechno vyhrané zlato do hry ve Fable II. V hospodských hrách Xbox LIVE Arcade můžeš také vyhrát 15 jedinečných předmětů a poté je použít ve Fable II. Utrácení peněz Mnozí kupci mívají výprodeje (nižší ceny) a nedostatek zboží (vyšší ceny). Toho můžeš využít a snadno vydělat peníze tím, že nakoupíš za nízké ceny a prodáš za vysoké. Vlastnictví domů Počet domů, které můžeš vlastnit, není nijak omezen. Můžeš si vybrat, který z nich bude domovem tvé rodiny. Chceš-li svou rodinu přestěhovat do některého domu, použij na svého manžela či manželku gesto Následování a doveď je do nového domu. Přistup ke znaku nemovitosti před domem, stisknutím tlačítka A si prohlédni nemovitost a pak vyber možnost Nastavit jako manželské hnízdečko. Pomocí možnosti Prohlédnout si nemovitost můžeš také domy kupovat, prodávat, pronajímat nebo zařizovat. Za přespání v domě můžeš dostat zvláštní bonusy za spánek, například navýšení zdraví či síly nebo bonusové zkušenosti. Pronajímání Můžeš pronajmout jakýkoli dům, který vlastníš a ve kterém nebydlí tvá rodina. Nájemné bude hrdina automaticky dostávat každých pět minut reálného času, dokonce i když zrovna nehraješ Fable II. Nájemné můžeš snižovat nebo zvyšovat, bude to však mít vliv na tvoji zkaženost nebo morální čistotu. Výzdoba a zařízení domů Své domy můžeš vyzdobit předměty zakoupenými v obchodech nebo trofejemi z úkolů. Vylepšením rodinného domu uděláš svoji rodinu šťastnější, nemovitost k pronájmu s lepším zařízením bude mít zase vyšší hodnotu. Vlastnictví obchodů V obchodech, které ti patří, budeš mít slevu na zboží, a také budeš dostávat podíl ze zisku. Stejně jako u nájemného můžeš ceny snižovat nebo zvyšovat. To bude mít vliv na tvoji mravní čistotu, případně zkaženost. IV V

5 Hra se spoluprácí Lokální spolupráce Na jednu konzolu Xbox 360 můžeš přidat hrdinu některého ze svých přátel, který pak bude působit jako předem vytvořený pomocník. Chceš-li přidat nějakého hrdinu jako pomocníka, stisknutím tlačítka > na druhém ovladači Xbox 360 zobrazíš obrazovku konfigurace pomocníka. Obrazovka konfigurace pomocníka Hrdina zvolí podíl zlata a zkušeností, které pomocník dostane. Pomocník si vybere pohlaví, morální směřování své osobnosti a zbraně. Pomocníka lze přidružit k existujícímu hrdinovi, na nějž bude převedeno všechno získané zlato, zkušenosti nebo schopnosti, až hra se spoluprácí skončí. Chceš-li svého pomocníka přidružit k určitému hrdinovi, stiskni tlačítko X a vyber požadovaný profil na konzole Xbox 360 nebo paměťovém zařízení (pokud už se druhý profil přihlásil, bude vybrán automaticky). Chceš-li vybrat hrdinu uloženého v tomto profilu, stiskni tlačítko Y. Svého pomocníka přidružíš k uloženému hrdinovi v profilu hrdiny stisknutím tlačítka Y. Budeš-li hrát bez přihlášení nebo vybraného uloženého hrdiny, pomocník přijde na konci hry o všechen dosažený postup. Hru spustíš stisknutím tlačítka A na obou ovladačích. Spolupráce PŘES Xbox LIVE Aktuální informace o dostupnosti této funkce jsou k dispozici na nebo na Xbox LIVE. Orby Albion je plný zářících orbů, které představují další hráče. Můžeš si vybrat, zda chceš ukazovat všechny hráče, pouze přátele na Xbox LIVE, nebo orby úplně vypnout. Chceš-li některého hráče pozvat do hry, označ příslušný orb a stiskni tlačítko VI A. Pak vyber možnost Pozvání. Možnost Dárek slouží k darování předmětů jiným hráčům, možnost Statistiky ti poskytne více informací o příslušném hráči, použitím možnosti Kopnout můžeš jeho orb odstranit. Tyto možnosti jsou k dispozici i v seznamu přátel na Xbox LIVE v nabídce pozastavení. Pomocníci ve hře se spoluprácí na Xbox LIVE Připojíš-li se k jinému hráči ve spolupráci přes Xbox LIVE, vybereš si pomocníka, který bude představovat tvého hrdinu. Tento pomocník má stejné schopnosti jako příslušný hrdina, avšak nic z jeho inventáře. Na začátku pouze dostaneš stejné zbraně, jako má hrdina-hostitel. Pomocník o své zbraně přijde při ukončení hry. Kamera při spolupráci Při hře se spoluprácí je kamera umístěna tak, aby byli vidět oba hráči. To může způsobit určitá omezení pohybu, aby byli oba hráči neustále v záběru. Chceš-li namířit kameru na svoji postavu, stiskni y. To mohou kdykoli učinit oba hráči. Pomocníka můžeš okamžitě teleportovat k hrdinovi stisknutím tlačítka <. Tuto akci může provést pouze pomocník. Obrazovka hry Při hře se spoluprácí je obrazovka hry rozdělena napůl. Ukazatele zdraví a kouzel hrdiny jsou zobrazeny vlevo, ukazatele pomocníka vpravo. Nabídka pozastavení Ve hře se spoluprácí může hrdina otevřít svou nabídku pozastavení stisknutím tlačítka >. Pomocník má přístup k upravené nabídce pozastavení, kde si může prohlédnout a navýšit své schopnosti, otevřít obrazovku konfigurace pomocníka nebo ukončit hru. Xbox LIVE Hrajte s kýmkoli, kdykoli a kdekoli ve hře Xbox Live. Vytvořte si svůj profil (svoji hrací kartu). Povídejte si s přáteli. Stáhněte si obsah (televizní pořady, upoutávky, filmy ve vysokém rozlišení, ukázky her, exkluzivní herní obsah a hry Arcade) z Trhu Xbox Live (Xbox Live Marketplace). Odesílejte a přijímejte hlasové a obrazové zprávy. Používejte službu LIVE s konzolou Xbox 360 i se systémem Windows. Hrejte, konverzujte a stahujte pomocí počítače i konzoly Xbox 360. Služba LIVE vám poskytuje dokonalý přístup k požadovanému obsahu a k lidem, které znáte, v počítači i na televizi. Připojte se a zapojte se do dění! VII Nabídka pozastavení Nabídku pozastavení otevři stisknutím tlačítka >. Zde můžeš uložit svou hru, otevřít úkoly/mapy a prohlédnout si úkoly, práce, výprodeje, nedostatky zboží a členy rodiny, posunout hrdinu na vyšší úroveň na obrazovce schopností, vybrat pro svého hrdinu zbraně a oblečení, prohlédnout si a použít věci, jako například barvy, prohlédnout si svůj deník a upravit nastavení. Změny informací uvedených v tomto dokumentu, včetně adres URL a všech odkazů na webové stránky bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny. Není-li uvedeno jinak, příklady názvů společností, organizací, produktů, názvů domén, adresy elektronické pošty, loga, osoby, místa a události zde popsané jsou smyšlené a nelze z nich odvozovat žádný úmysl ani žádné souvislosti s jakoukoli skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, adresou elektronické pošty, logem, osobou, místem či událostí. Za dodržení všech příslušných zákonů na ochranu autorských práv nese odpovědnost uživatel. Bez omezení práv souvisejících s autorským právem nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uchovávána nebo vložena do vyhledávacího systému, nesmí být přenášena žádnou formou ani prostředky (elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním ani jinak) ani za žádným účelem, bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se obsahu tohoto dokumentu. S výjimkou výslovného písemného vyjádření v jakékoli písemné licenční smlouvě se společností Microsoft vám dodáním tohoto dokumentu není udělena žádná licence týkající se patentů, ochranných známek, autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví. Zde uvedené názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neoprávněné kopírování, demontáž, přenášení, veřejná produkce, zapůjčení, hra za úplatu nebo obejití zákona o ochraně před kopírováním je přísně zakázáno Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vyvinula společnost Lionhead Studios. Microsoft, Fable, Lionhead, logo Lionhead, logo Microsoft Game Studios, Windows, Windows Vista, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a loga Xbox jsou ochrannými známkami společností skupiny Microsoft. Zmíněné názvy společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. Používá formát Bink Video. Copyright RAD Game Tools, Inc.

6 Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra ) Záruka Společnost Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že provoz této hry bude plně odpovídat popisu v přiloženém návodu k použití po dobu 90 dnů od data prvního zakoupení. Tato omezená záruka je neplatná, pokud problémy související s provozem hry způsobila nehoda, zneužití, vir nebo nesprávné použití. Společnost Microsoft neposkytuje v souvislosti s hrou žádné další záruky ani sliby. Vaše právní prostředky Zjistíte-li do 90 dnů problém související s hrou, na který se vztahuje tato záruka, vraťte hru prodejci společně s kopií původního dokladu o zakoupení. Prodejce podle vlastního uvážení (a) hru bezplatně opraví nebo vymění nebo (b) vrátí zaplacenou částku. Vyměněná hra bude v záruce po zbytek původní záruční doby nebo 30 dnů od data uvedeného na stvrzence, podle toho, která doba bude delší. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za poškození hry, kterému bylo možné předejít náležitou péči z vaší strany. Zákonná práva Vůči prodejci můžete mít zákonná práva, která nejsou ovlivněna omezenou zárukou společnosti Microsoft. pokud jste hru nezakoupili pro osobní užívání (tedy pokud nevystupujete jako zákazník) Následující podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Žádné další záruky Společnost Microsoft a její dodavatelé odmítají jakékoliv další záruky nebo podmínky, vyjádřené i předpokládané, týkající se hry a přiloženého návodu k použití. Omezení odpovědnosti Společnost Microsoft ani její dodavatelé neponesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které jakýmkoli způsobem vyplynou z použití hry nebo nemožností hru používat nebo které s jejím použitím či nemožností použití budou jakýmkoli způsobem souviset, a to i kdyby společnost Microsoft nebo její dodavatelé byli poučeni o možnosti takových škod. Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejich dodavatelů je za všech okolností ohraničena sumou, kterou jste zaplatili za hru. Máte-li dotazy ohledně této záruky, obraťte se na prodejce nebo společnost Microsoft na adrese: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Irsko) SLOVENČINA UPOZORNENIE Pred hraním hry si kvôli bezpečnostným a zdravotným informáciám prečítajte návod na použitie Xbox 360 a ostatné návody k príslušenstvu. Návody si uložte pre ich budúce použitie. Pre zmeny v návodoch navštívte alebo volajte zákaznícku linku Xbox Customer Support (viď vnútorná strana zadného krytu). Dôležite zdravotné upozornenia o hraní videohier (Epileptické) záchvaty Veľmi malé percento osôb môže postihnúť záchvat, keď sú vystavené určitým optickým obrazcom, vrátane blikajúcich svetiel alebo vzorov, ktoré sa môžu objavovať vo videohrách. Dokonca aj osoby, ktoré nezažili záchvat alebo epileptický záchvat, môžu mať nediagnostikované predpoklady, ktoré môžu mať počas sledovania videohier za následok fotosenzitívny epileptický záchvat. Tieto záchvaty sa môžu prejavovať rôznymi symptómami, vrátane stavu na omdlenie, zmeneného vnímania, trasu očí alebo tváre, trhaním alebo šklbaním rúk alebo nôh, dezorientácie, zmätenosti, alebo momentálnej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k poraneniu v dôsledku pádu alebo nárazu do okolitých predmetov. Ihneď prestaňte hrať a informujte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov. Rodičia by mali sledovať a spýtať sa detí na tieto príznaky malé a dospievajúce deti sú na tieto záchvaty náchylné viac než dospelí. Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov môže byť znížené dodržovaním nasledujúcich opatrení: sedávajte ďalej od obrazovky; používajte menšiu obrazovku; hrajte v dobre osvetlenej miestnosti; nehrajte, ak ste ospalí alebo unavení. Ak ste vy alebo vaši príbuzní v minulosti zaznamenali záchvaty alebo epilepsiu, konzultujte pred hraním svojho lekára. Čo je PEGI systém? PEGI systém na hodnotenie veku ochraňuje maloletých pred hrami, nevhodnými pre ich vekovú skupinu. POZOR, toto nie je ohodnotenie obtiažnosti hry. PEGI pozostáva z dvoch častí a umožňuje rodičom a iným, ktorí kupujú hry pre deti, aby získali správne informácie pre výber hry, vhodnej pre vek hráča, ktorému je určená. Prvá časť je vekové hodnotenie: Druhá časť pozostáva zo symbolov, označujúcich typ obsahu hry. Každá hra môže obsahovať viaceré z týchto symbolov. Vekové ohodnotenie hry odráža intenzitu tohto obsahu. Symboly sú: NÁSILIE NEVHODNÉ VÝRAZY STRACH SEXUÁLNY OBSAH DROGY DISKRIMINÁCIA HAZARDNÉ HRY Pre ďalšie informácie navštívte a pegionline.eu

7 Tvoj hrdina Tvoj vzhľad ovplyvňuje mnoho faktorov dobré i zlé skutky, tvoja mravná čistota alebo skazenosť a ďalšie. Ak zješ príliš mnoho koláčov, stlstneš. Ak budeš rozvíjať svoje schopnosti, vyrastieš do výšky. Ak používaš mágiu, na pokožke sa ti objavia žiariace čiary vôle. Máš tiež k dispozícii široký výber odevov, účesov, fúzov a brád, tetovaní a mejkapov, ktoré sa dajú kúpiť u kupcov. Môžeš si tiež kúpiť farby na zafarbenie vlasov či oblečenia. Tvoj pes Tvoj pes zašteká, keď zacíti poklad, a pokúsi sa ťa k nemu doviesť. V boji zaútočí na ciele, ktoré zrazíš k zemi. Keď sa zraní, môžeš ho uzdraviť psím elixírom. Existujú aj knihy, ktoré ti pomôžu naučiť tvojho psa stvárať rôzne kúsky, vyňuchať cennejšie poklady a spôsobovať nepriateľom väčšie škody. Ak chceš komunikovať so svojím psom, kliknutím na z otvor Koleso gest, vyber možnosť Pes a požadovanú činnosť. Reputácia Reputácia získaná vykonávaním úloh má vplyv na to, ako sa k tebe ľudia správajú. Niektoré úlohy ti budú ponúknuté iba v prípade, ak máš dostatočne dobrú reputáciu. Tvoje zdravie Ak dôjde k boju, zobrazí sa červený ukazovateľ predstavujúci tvoje zdravie. S pribúdajúcimi zraneniami ukazovateľ klesá. Stupeň zdravia si môžeš zvýšiť pomocou liečivých odvarov alebo jedlom. Keď ukazovateľ klesne na nulu, zrútiš sa. Po chvíli siahneš do svojich zásob hrdinskej sily, odrazíš nepriateľov a vrátiš sa do boja s niekoľkými novými jazvami. Len čo padneš k zemi, prídeš o všetky nepozbierané orby skúsenosti (pozri ďalej). Orby skúsenosti Žiariace orby, ktoré vystupujú z nepriateľov, predstavujú skúsenosti. Rozlišujú sa štyri druhy: Všeobecné skúsenosti sú zelené, sila je modrá, zručnosti sú žlté a vôľa je červená. Skúsenosti vstrebáš podržaním tlačidla x a potom ich môžeš utratiť za nové schopnosti, ktoré ťa posilnia. Bonusové skúsenosti Rýchlym zabíjaním nepriateľov, používaním ostrých rán a zásahov do hlavy, reťazovými útokmi alebo zhadzovaním nepriateľov zo skál môžeš získať bonusové skúsenosti. Ďalšia úroveň Ak chceš postúpiť na ďalšiu úroveň, stlačením tlačidla > (alebo skratky na ) otvor ponuku pozastavenia. Vyber možnosť Schopnosti a potom si zvoľ požadované schopnosti. Každý druh skúseností sa môže utratiť za zručnosti v príslušnej bojovej disciplíne; za všeobecné skúsenosti si môžeš kúpiť ktorúkoľvek z nich. Nepotrebné schopnosti môžeš zahodiť a získať späť časť utratených skúseností. Sila Kupuj si brutální styly (brutálne štýly) a staň sa majstrom boja na blízko. Ak sa chceš krýt (kryť), podrž tlačidlo X. Ak chceš uštedriť ostrou ránu (ostrú ranu), podrž tlačidlo X, namier k smerom na nepriateľa, až ovládač začne vibrovať, a potom uvoľni X. Ak chceš použiť řetězové útoky (reťazové útoky), v správnej chvíli stlač tlačidlo X. Zvýšiš tým celkovú rýchlosť a účinnosť svojich útokov. Reťazové útoky ti tiež umožnia rýchlejšie nabíjanie zbraní kliknutím na Y v správnom okamihu. Ak chceš uplatniť protiúder, stlač tlačidlo X a zároveň namier k smerom k nepriateľovi. Tým ho vyvedieš z rovnováhy. Ďalším rýchlym stlačením tlačidla X mu zasadíš zničujúci úder. Investuj do fyzičky na zvýšenie účinnosti tvojich rán a do odolnosti na zlepšenie zdravia. Medzi albionské zbrane na blízko patrí katana, dlouhý meč (dlhý meč), šavle (šabľa), sekáček (sekáčik), palcát, sekyra (sekera) a kladivo. Katany sú rýchle a málo účinné, kladivá pomalé, ale veľmi silné. Niektoré zbrane obsahujú zárezy pre vylepšení (vylepšenie), čo sú kúzelné drahokamy s rôznymi bonusmi. Vylepšenie môžeš nájsť alebo zakúpiť od brusičov drahokamov. Zručnosť Rozvíjaj svoje pohotové styly (pohotové štýly) a vynikni v boji na diaľku. Ak chceš uniknúť útoku překulením (prekotúľaním sa), stlač tlačidlo A a zároveň mier k akýmkoľvek smerom. Útok na dálku s mířením (útok na diaľku s mierením) vykonáš stlačením a podržaním tlačidla Y, potom vypáľ uvoľnením tlačidla. Ak si chceš niektorého nepriateľa přiblížit (priblížiť), podrž tlačidlo Y. Pri přesném míření (presnom mierení) namier podržaním tlačidla Y, zobraz zameriavací kríž podržaním tlačidla w a stlačením tlačidla k zamier na rôzne časti tela nepriateľa. Ranu vystrelíš uvoľnením tlačidla Y. Môžeš tiež zvýšiť svoju přesnost (presnosť) (zvýšenie účinnosti) a rychlost (rýchlosť) (zrýchlenie útokov a nabíjania). Pravdepodobne sa stretneš s týmito zbraňami na diaľku: pistole (pištole) (rýchle a málo účinné), pušky (pomalé a veľmi účinné), bambitky (účinné na krátku vzdialenosť) a kuše (vyrovnaný pomer). Dostupné sú tri typy strelných zbraní: zbraně s křesacím zámkem (zbrane s kresacím zámkom), ktoré musíš po každom výstrele znovu nabiť, revolverové zbraně (revolverové zbrane) s viacerými komorami a kolečkové zbraně (kolieskové zbrane) so zásobníkom. Kuše môžu byť lehké (ľahké) alebo těžké (ťažké). Opakovací (opakovacie) kuše dokážu vypáliť na jedno nabitie viac striel. Vôľa Schopnosti vôle sú kúzla, ktoré môžu hrdinovia používať. Kúzlom chaos nepriateľa zmätieš, kúzlom rozražení (rozrazenie) ho odrazíš späť, ohnivým peklem (ohnivým peklom) ho spáliš, šokem (šokom) svojich protivníkov omráčiš a zničíš elektrickým prúdom a kúzlom ostří (ostrie) ich prebodneš. Kúzlo vzkříšení mrtvých (vzkriesenie mŕtvych) ti privolá spojencov zo záhrobia. Časové kouzlo (Časové kúzlo) spomalí čas a umožní ti priblížiť sa k nepriateľom. Vír tvojich nepriateľov vymrští do vzduchu ako pierka. Ukazovateľ kúzel a priradenie kúzel Ak chceš svoje kúzla použiť, priraď ich k ukazovateľu kúzel. Podrž tlačidlo x, potom stlačením tlačidla hore alebo dole prepni na požadovanú úroveň kúzel a stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo prechádzaj dostupné kúzla danej úrovne. Až nájdeš vhodné kúzlo, uvoľni x. Kúzla môžeš priraďovať tiež z ponuky Pozastavení (pozastavenie). Stačí stlačením tlačidla > otvoriť ponuku Pozastavení (pozastavenie), vybrať Schopnosti a otvoriť Výběr kouzel (výber kúzel). Vyslanie kúzla Podrž tlačidlo B, kým sa požadované kúzlo nenabije, potom uvoľnením tlačidla kúzlo vyšli. X XI

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese Eva Klčovanská Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, sú výrazným zdrojom motivácie a pilierom zmyslu. Človek bez

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu HP Deskjet 6980 series Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu První kroky Česky Podle následujících krok nastavíte hardware a p ipojíte tiskárnu HP Deskjet k síti

Bardziej szczegółowo

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele Manual de utilizare Stimaţi Clienţi, Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 PL Instrukcja montażu UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 CZ Návod k montáži UBS-F, řada E pro WGB 15-110 E WGB-K 20 E WBS 14-22 E WBC 22/24 E BBK 22 E BSK 15-20 HU Telepítési utasítás

Bardziej szczegółowo

Czesko-polski słownik tematyczny

Czesko-polski słownik tematyczny Dariusz Sieczkowski, współpraca: Alena Volfová Czesko-polski słownik tematyczny dla uczniów i studentów ponad 14 000 słów i zwrotów najpopularniejsze bloki tematyczne aktualne słownictwo wszystko zupełnie

Bardziej szczegółowo

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky LFF 8M121 PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 6 Karta produktu, 7 Instalacja, 9-10 Opis urządzenia, 11 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo

Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić

Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić Karolina Kiwior Krzysztof Plamowski Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów oferuje profesjonalne usługi dotyczące organizacji imprez rowerowych amatorskich, zawodowych

Bardziej szczegółowo

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. MS-450Ci Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure. Lea estas instrucciones

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SE/SL, 9-30 kw Installation and operating instructions SE/SL, 9-30 kw Declaration of conformity..................................................................... 5 English (GB)

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 Stan wypa d ko wo œc w PSP OSP Accdents n State Fre Servce W sto sun ku do roku 2007 nast¹p³o zwê ksze ne lo œc pro wa dzo nych akcj ra to w

Bardziej szczegółowo

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~ , An M A R S V L I E r nti,am E S 0 /219b In Befogung des te egrapbiaohen Befe1es vom 16 Jfumer 19)6, QU ub /Ni2076 w1rd in der Anage e1n Verzg c11n1 Ube d n B ub 2/des Art1er1ereg1ment s, s 1e ein Verzeichnia

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6519-8 Copyright 2011 by Gawker Media.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo System Wilo-VR PL Instrukcja montażu i obsługi 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo Rys. 1: 4 3 2 1 Rys. 2: Rys. 3: 8 Rys. 4: Rys. 5: Rys. 6: Rys. 7: 1 Informacje ogólne... 2 1.1 Zakres zastosowania... 2 1.2

Bardziej szczegółowo