0808 Part No. X EE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0808 Part No. X14-96580-01 EE"

Transkrypt

1 ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie Komunikace / sprint / schování zbraně / překulení Nabídka pozastavení Průvodce Xbox SLOVENČINA Prvá osoba Prehliadnutie/zameranie cieľa Koleso gest Vstrebávanie orbov skúseností/výber kúzel Pohyb Kamera/(kliknúť a podržať) pohľad na hrdinu Kontextové skratky Útok na blízko Útok na diaľku Mágia Komunikácia/šprint/ ukrytie zbrane/ prekotúľanie sa Ponuka pozastavenia Sprievodca Xbox MAGYAR Nézet a Hős szemszögéből Megnéz/ Célpont befogása Kifejezésválasztó Tapasztalati gömbök beszívása / Varázslatválasztó Mozgás Kamera / (lenyomva tartva) Hős megtekintése Környezetfüggő parancsok Közelharci támadás Távolsági támadás Varázslás Interakció / Rohanás / Fegyver eltétele / Vetődés Szüneteltetés menü Xbox útmutató 0808 Part No. X EE

2 ČEŠTINA VAROVÁNÍ Dříve než začnete hrát videohru Xbox 360, přečtěte si tento návod k použití a další příručky obsahující důležité bezpečnostní a zdravotní informace. Všechny příručky uschovejte pro případné další nahlížení. Informace o výměně příručky jsou k dispozici na stránkách nebo telefonicky v oddělení zákaznické podpory Xbox. Tvé zdraví Když dojde k boji, zobrazí se červený ukazatel představující tvé zdraví. S přibývajícími zraněními ukazatel klesá. Zdraví si můžeš navýšit pomocí léčivých lektvarů nebo jídla. Když ukazatel klesne na nulu, zhroutíš se. Po chvíli sáhneš do svých zásob hrdinské síly, odrazíš nepřátele a navrátíš se do boje s několika novými jizvami. Jakmile padneš k zemi, přijdeš o všechny nesebrané orby zkušeností (viz dále). Důležitá zdravotní varování v souvislosti s hraním videoher Fotosenzitivní epileptické záchvaty Malé procento lidí může při sledování obrázků včetně blikajících světel nebo obrazců, které se mohou ve videohrách objevit, dostat epileptický záchvat. Dokonce i u lidí, kteří netrpí epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nediagnostikovaný stav, který způsobí fotosenzitivní epileptické záchvaty při sledování videoher. Záchvaty se mohou projevit několika různými příznaky, jako jsou například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo tváře, škubání nebo třes končetin, dezorientace nebo chvilková ztráta vědomí. Záchvaty mohou rovněž způsobit ztrátu vědomí nebo křeče s následným zraněním v důsledku pádu nebo nárazu na okolní předměty. Pokud se u vás projeví některý z uvedených příznaků, okamžitě přerušte hru a vyhledejte lékaře. Povinností rodičů je sledovat děti a zjistit, zda se u nich neprojeví některý z uvedených příznaků výskyt epileptických záchvatů tohoto typu je u dětí a dospívajících pravděpodobnější než u dospělých. Riziko vzniku fotosenzitivních epileptických záchvatů lze snížit následujícími opatřeními: posaďte se ve větší vzdálenosti od obrazovky; používejte menší obrazovku; místnost má být dobře osvětlená; nehrajte videohry, jste-li ospalí nebo unavení. Pokud se u vás nebo u některého z vašich příbuzných vyskytly záchvaty nebo epilepsie, před hraním videoher se poraďte s lékařem. Co je systém PEGI? Systém klasifikace podle věkových kategorií PEGI chrání nezletilé před hrami, které jsou nevhodné pro určitou věkovou skupinu. Vezměte na vědomí, že se nejedná o označení obtížnosti her. Systém PEGI se skládá ze dvou částí a umožňuje rodičům a osobám, které kupují hry pro děti, provádět erudovaný výběr podle věku hráče, kterému je hra určena. První částí je klasifikace vhodnosti pro věkové kategorie: Druhou částí jsou ikony, které označují typ obsahu hry. V závislosti na hře může být uvedeno i více těchto ikon. Klasifikace vhodnosti hry pro věkové kategorie odpovídá míře tohoto obsahu. Ikony jsou: NÁSILÍ NEVHODNÉ VÝRAZY STRACH SEXUÁLNÍ OBSAH DROGY DISKRIMINACE Orby zkušeností Tvůj hrdina Zářící orby, které vystupují z nepřátel, představují zkušenosti. Těch jsou čtyři druhy: všeobecné zkušenosti jsou zelené, síla je modrá, dovednosti jsou žluté a vůle je červená. Zkušenosti vstřebáš podržením x a pak je můžeš utratit za nové schopnosti, které tě posílí. Tvůj vzhled ovlivňují mnohé faktory dobré i zlé skutky, tvá mravní čistota či zkaženost a další. Sníš-li příliš mnoho koláčů, ztloustneš. Budeš-li rozvíjet své schopnosti, vyrosteš do výšky. Používáš-li magii, na kůži se ti objeví zářící čáry vůle. Také je ti k dispozici široký výběr oděvů, účesů, vousů, tetování a make-upů, které jsou k dostání u kupců. Můžeš si také koupit barvy k obarvení vlasů či oblečení. Bonusové zkušenosti Tvůj pes Rychlým zabíjením nepřátel, používáním ostrých ran a zásahů do hlavy, řetězovými útoky nebo shazováním nepřátel ze skal můžeš získat bonusové zkušenosti. Reputace Chceš-li postoupit na další úroveň, stisknutím tlačítka > (nebo zkratky na ) otevři nabídku pozastavení. Vyber možnost Schopnosti a pak si zvol požadované schopnosti. Každý druh zkušeností lze utratit za dovednosti v příslušné bojové disciplíně, za všeobecné zkušenosti si můžeš koupit kteroukoli z nich. Nepotřebné schopnosti můžeš zahodit a získat zpět část utracených zkušeností. Tvůj pes zaštěká, když ucítí poklad, a pokusí se tě k němu dovést. V boji útočí na nepřátele, které srazíš k zemi. Když se zraní, můžeš ho uzdravit psím elixírem. Existují také knihy, které ti pomohou naučit tvého psa provádět různé kousky, vyčenichat cennější poklady a způsobovat nepřátelům větší škody. Chceš-li komunikovat se svým psem, klepnutím na z otevři Kolo gest, vyber možnost Pes a požadovanou činnost. Další úroveň Reputace získaná prováděním úkolů má vliv na to, jak s tebou lidé jednají. Některé úkoly ti budou nabídnuty pouze tehdy, když máš dostatečnou reputaci. HAZARD Další informace získáte na adrese a pegionline.eu I

3 Síla Kupuj si brutální styly a staň se mistrem boje na blízko. Chceš-li se krýt, podrž tlačítko X. Chceš-li uštědřit ostrou ránu, podrž tlačítko X, namiř k směrem k nepříteli, až ovladač začne vibrovat, a poté uvolni tlačítko X. Chceš-li použít řetězové útoky, ve správnou chvíli stiskni tlačítko X. Zvýšíš tím celkovou rychlost a účinnost svých útoků. Řetězové útoky ti také umožní rychlejší nabíjení zbraní klepnutím na Y ve správném okamžiku. Chceš-li uplatnit protiúder, stiskni tlačítko X a zároveň namiř k směrem k nepříteli. Tím ho vyvedeš z rovnováhy. Dalším rychlým stisknutím X mu zasadíš zničující úder. Investuj do fyzičky pro zvýšení účinnosti tvých ran a do odolnosti pro navýšení zdraví. Mezi albionské zbraně na blízko patří katana, dlouhý meč, šavle, sekáček, palcát, sekyra a kladivo. Katany jsou rychlé a málo účinné, kladiva zase pomalá, ale velmi silná. Některé zbraně obsahují pozice pro vylepšení, což jsou kouzelné drahokamy s různými bonusy. Vylepšení můžeš najít nebo zakoupit od brusičů drahokamů. Dovednost Rozvíjej své pohotové styly a vynikni v boji na dálku. Chceš-li uniknout útoku překulením, stiskni A a zároveň miř k jakýmkoli směrem. Útok na dálku s mířením provedeš stisknutím a podržením tlačítka Y, poté vypal uvolněním tlačítka. Chceš-li si některého nepřítele přiblížit, podrž tlačítko Y. Při přesném míření namiř podržením tlačítka Y, zobraz zaměřovací kříž podržením w a stisknutím k se zaměřuj na různé části těla nepřítele. Ránu vypálíš uvolněním tlačítka Y. Můžeš také zvýšit svou přesnost (zvýšení účinnosti) a rychlost (zrychlení útoků a nabíjení). Pravděpodobně se setkáš s těmito zbraněmi na dálku: pistole (rychlé a málo účinné), pušky (pomalé a velmi účinné), bambitky (účinné na malou vzdálenost) a kuše (vyrovnaný poměr). K dostání jsou tři typy střelných zbraní: zbraně s křesacím zámkem, které musíš po každém výstřelu znovu nabít, revolverové zbraně s více komorami a kolečkové zbraně se zásobníkem. Kuše mohou být lehké nebo těžké. Opakovací kuše dokáží vypálit na jedno nabití několik střel. Vůle Schopnosti vůle jsou kouzla, která mohou hrdinové používat. Kouzlem chaos nepřátele zmateš, kouzlem rozražení je odrazíš zpět, ohnivým peklem je spálíš, šokem své protivníky omráčíš a zničíš elektrickým proudem a kouzlem ostří je probodneš. Kouzlo vzkříšení mrtvých ti přivolá spojence ze záhrobí. Časové kouzlo zpomalí čas a umožní ti přiblížit se k nepřátelům. Vír tvé nepřátele vymrští do vzduchu jako pírka. Ukazatel kouzel a přiřazení kouzel Chceš-li svá kouzla použít, přiřaď je k ukazateli kouzel. Podrž x, pak stisknutím nahoru nebo dolů přepni na požadovanou úroveň kouzel a stisknutím vlevo nebo vpravo procházej dostupná kouzla dané úrovně. Až najdeš vhodné kouzlo, uvolni x. Kouzla můžeš přiřazovat také z nabídky pozastavení. Stačí stisknutím tlačítka > otevřít nabídku pozastavení, vybrat Schopnosti a otevřít Výběr kouzel. Vyslání kouzla Podrž tlačítko B, dokud se požadované kouzlo nenabije, a pak uvolněním tlačítka kouzlo vyšli. Cílená a plošná kouzla Všechna kouzla lze vyslat v cíleném režimu (silnější účinek na samostatný cíl) nebo v plošném režimu (slabší účinek na více nepřátel). Pohyb ve světě K důležitým cílům tě vede kouzelná světelná stopa. Její jas můžeš ztlumit (nebo ji vypnout) v nabídce pozastavení (stiskni tlačítko >). Nabídku pozastavení můžeš použít také k rychlému cestování na jakékoli již dříve navštívené místo na mapě, a také za jakýmkoli úkolem, výprodejem, nedostatkem zboží, prací nebo rodinou. Důležitá místa V různých koutech Albionu se nachází tajemné démonické dveře, protivné chrliče, podivuhodné oživlé sochy a důmyslné rotory. Všechny tyto předměty ti mohou umožnit přístup k novým dobrodružstvím a skrytým cennostem. Když tvůj pes najde zakopaný poklad, jdi za ním a pomocí začni kopat. Tvůj pes může také najít truhlice s poklady. K otevření truhlic na stříbrné klíče je třeba určitý počet stříbrných klíčů. Nezapomeň, že svého psa můžeš naučit hledat účinněji pomocí knih. Můžeš také najít kořist ukrytou pod vodní hladinou když uvidíš bublinky, potop se stisknutím tlačítka A. Zločin Pokud tě strážci přistihnout při zločinu, zatknou tě. V takovém případě máš tři možnosti: zaplatit pokutu, vykonat obecně prospěšné práce (většinou se musíš vypořádat s nějakou místní hrozbou) nebo klást odpor při zatýkání. Pokud budeš klást odpor při zatýkání, každý strážce v oblasti na tebe zaútočí, jakmile tě uvidí. Agresivním nepřátelům můžeš udělat, co chceš, ale porušení práv mírumilovných obyvatel je nelegální. Napadení označuje útok pomocí kouzel. Pokus o vraždu je útok zbraněmi na blízko či na dálku. Vražda je zabití vesničana nebo strážce. Rušení pořádku v opilosti označuje zločin spáchaný v podnapilém stavu. Nedovolené vniknutí je odmítnutí opustit dům, když se jeho majitel pokouší spát, nebo obchod, když se právě zavírá. Neplatičství a závažné neplatičství jsou výsledkem nezaplacení dluhu vzniklého při hospodské hře. Nemravné chování na veřejnosti je provádění obscénního gesta v nevhodném oděvu. Vydírání se dopustíš, když pokazíš gesto Vydírání, nebo tě při něm někdo uvidí. Obtěžování znamená opakované použití nevhodného gesta na vesničana. Vandalství je ničení dveří nebo oken nějaké budovy. Kladení odporu při zatýkání označuje útok na strážce při zatýkání. Porušení podmínečného propuštění označuje neprovedení určené obecně prospěšné práce v daném časovém rozmezí nebo spáchání dalšího zločinu, když jsi v podmínce. Krádež je přivlastnění cizího majetku. Zobrazí se symbol oka označující, zda tě někdo vidí. Pokud tě někdo přistihne při krádeži, strážci tě zatknou. Bezpečný režim Ve výchozím nastavení nemůžeš ubližovat vesničanům. Chceš-li zaútočit na mírumilovné obyvatele, postav se před svůj cíl, vytas zbraň a stiskni směrem dolů, až uvidíš symbol lebky. Bezpečný režim znovu zapneš stisknutím směrem dolů. II III

4 Gesta V závislosti na tvých rozhodnutích, reputaci a vzhledu tě mohou obyvatelé Albionu milovat nebo nenávidět, považovat tě za vtipného nebo děsivého, přitažlivého nebo ošklivého. Vesničan se symbolem dárku nad hlavou má nějaký předmět, který ti dá, pokud se ti podaří dostatečně změnit jeho názor. Postav se naproti němu a klepnutím na w zjisti, jak máš ještě k dárku daleko. Stisknutím tlačítka Y zobrazíš informace o daném vesničanovi, včetně toho, co má a nemá rád. Tyto informace využij při volbě způsobu, jak ovlivnit jeho názor. Kolo gest Gesta jsou zařazena do těchto kategorií: společenská gesta, drzá gesta, děsivá gesta, koketní gesta a legrace. Chcešli provést nějaké gesto, klepni na z, vyber kategorii, pak vyber gesto a stiskni tlačítko A. Některá gesta, například Vydírání, tě mohou dostat do problémů se strážci. Prodloužení gest Chceš-li nějaké gesto prodloužit pomocí Kola gest, zvýrazni toto gesto a poté stiskni a podrž tlačítko A. Chceš-li nějaké gesto prodloužit pomocí, stiskni a podrž zkratku na. Úspěšné provedení gesta ohromí tvé publikum, nepovedené gesto tě poníží. Následování Až se naučíš gesto Následování, můžeš lidi přimět, aby za tebou šli kamkoli. Pomocí gesta Následování můžeš vesničany zavést na jejich oblíbené místo nebo přestěhovat svou rodinu. Chceš-li některého následovatele propustit, použij gesto Propustit. Láska a dvoření Když tě některá osoba dostatečně miluje, začne s tebou flirtovat. Pokud se ti líbí, můžeš se jí dvořit pomocí gest a dárků a pomocí gesta Následování ji zavést na její oblíbené místo. Sex, bezpečný či nikoli Máš-li chuť na sex s někým z vesnice, komu se dostatečně líbíš, nebo s prostitutem či prostitutkou, pomocí gesta Následování zaveď svůj protějšek k posteli a stisknutím tlačítka A ji použij. Jedinou ochranu proti chorobám a těhotenství představují kondomy, k dostání u některých kupců. Manželství Když se do tebe někdo zamiluje, můžeš mu koupit prsten a požádat ho o ruku. Když jste zasnoubeni, musíš pro svého nastávajícího manžela či manželku koupit dům a přestěhovat je tam. Manželství ti přinese zlepšení reputace a může zvýšit bonusy za spánek. Tvůj manžel nebo manželka jsou na tobě finančně závislí. Nastav pro ně příspěvek na domácnost. Stisknutím tlačítka A si prohlédni nemovitost na znaku nemovitosti před tvým domem a pak vyber Nastavit rozpočet. Rodina Hrdinky a manželky hrdinů mohou otěhotnět. Děti na tobě budou závislé, stejně jako tvůj manžel nebo manželka. Pokud nebudeš rodinu dost často navštěvovat, tvůj partner bude nešťastný a rozvede se s tebou. Rodiny žijící v pěkných a dobře zařízených domech bývají šťastnější, možná i dostaneš nějaký dárek. Bigamie Můžeš mít více manželů nebo manželek a rodin, taková hra na obě strany však s sebou nese riziko! Vydělávání na živobytí Úkoly ti vynesou lepší reputaci, ale peníze si vyděláš jedině prací. Práce, které můžeš v Albionu vykonávat, jsou barman, dřevorubec, kovář, nájemný vrah, vrah (většinou pouze pro zlé povahy) a otrokář. Pokud je ti představa otrokářství odporná, můžeš se snažit najít příležitosti k osvobození zajatých vesničanů. Barmani, dřevorubci a kováři se mohou ve svých zaměstnáních zdokonalovat a vydělávat tak víc peněz. Hazardní hry Dalším způsobem, jak vydělat peníze, je hraní vzrušujících hospodských her, jako je Spinnerbox, Úhelný kámen a Věž štěstěny. Albionští herní mistři ti u herních stolů podají podrobné informace o hrách. Hraní na Xbox LIVE Arcade Hospodské hry lze také hrát prostřednictvím služby Xbox LIVE Arcade. Máš-li zlatý účet Xbox Live Gold, můžeš převést všechno vyhrané zlato do hry ve Fable II. V hospodských hrách Xbox LIVE Arcade můžeš také vyhrát 15 jedinečných předmětů a poté je použít ve Fable II. Utrácení peněz Mnozí kupci mívají výprodeje (nižší ceny) a nedostatek zboží (vyšší ceny). Toho můžeš využít a snadno vydělat peníze tím, že nakoupíš za nízké ceny a prodáš za vysoké. Vlastnictví domů Počet domů, které můžeš vlastnit, není nijak omezen. Můžeš si vybrat, který z nich bude domovem tvé rodiny. Chceš-li svou rodinu přestěhovat do některého domu, použij na svého manžela či manželku gesto Následování a doveď je do nového domu. Přistup ke znaku nemovitosti před domem, stisknutím tlačítka A si prohlédni nemovitost a pak vyber možnost Nastavit jako manželské hnízdečko. Pomocí možnosti Prohlédnout si nemovitost můžeš také domy kupovat, prodávat, pronajímat nebo zařizovat. Za přespání v domě můžeš dostat zvláštní bonusy za spánek, například navýšení zdraví či síly nebo bonusové zkušenosti. Pronajímání Můžeš pronajmout jakýkoli dům, který vlastníš a ve kterém nebydlí tvá rodina. Nájemné bude hrdina automaticky dostávat každých pět minut reálného času, dokonce i když zrovna nehraješ Fable II. Nájemné můžeš snižovat nebo zvyšovat, bude to však mít vliv na tvoji zkaženost nebo morální čistotu. Výzdoba a zařízení domů Své domy můžeš vyzdobit předměty zakoupenými v obchodech nebo trofejemi z úkolů. Vylepšením rodinného domu uděláš svoji rodinu šťastnější, nemovitost k pronájmu s lepším zařízením bude mít zase vyšší hodnotu. Vlastnictví obchodů V obchodech, které ti patří, budeš mít slevu na zboží, a také budeš dostávat podíl ze zisku. Stejně jako u nájemného můžeš ceny snižovat nebo zvyšovat. To bude mít vliv na tvoji mravní čistotu, případně zkaženost. IV V

5 Hra se spoluprácí Lokální spolupráce Na jednu konzolu Xbox 360 můžeš přidat hrdinu některého ze svých přátel, který pak bude působit jako předem vytvořený pomocník. Chceš-li přidat nějakého hrdinu jako pomocníka, stisknutím tlačítka > na druhém ovladači Xbox 360 zobrazíš obrazovku konfigurace pomocníka. Obrazovka konfigurace pomocníka Hrdina zvolí podíl zlata a zkušeností, které pomocník dostane. Pomocník si vybere pohlaví, morální směřování své osobnosti a zbraně. Pomocníka lze přidružit k existujícímu hrdinovi, na nějž bude převedeno všechno získané zlato, zkušenosti nebo schopnosti, až hra se spoluprácí skončí. Chceš-li svého pomocníka přidružit k určitému hrdinovi, stiskni tlačítko X a vyber požadovaný profil na konzole Xbox 360 nebo paměťovém zařízení (pokud už se druhý profil přihlásil, bude vybrán automaticky). Chceš-li vybrat hrdinu uloženého v tomto profilu, stiskni tlačítko Y. Svého pomocníka přidružíš k uloženému hrdinovi v profilu hrdiny stisknutím tlačítka Y. Budeš-li hrát bez přihlášení nebo vybraného uloženého hrdiny, pomocník přijde na konci hry o všechen dosažený postup. Hru spustíš stisknutím tlačítka A na obou ovladačích. Spolupráce PŘES Xbox LIVE Aktuální informace o dostupnosti této funkce jsou k dispozici na nebo na Xbox LIVE. Orby Albion je plný zářících orbů, které představují další hráče. Můžeš si vybrat, zda chceš ukazovat všechny hráče, pouze přátele na Xbox LIVE, nebo orby úplně vypnout. Chceš-li některého hráče pozvat do hry, označ příslušný orb a stiskni tlačítko VI A. Pak vyber možnost Pozvání. Možnost Dárek slouží k darování předmětů jiným hráčům, možnost Statistiky ti poskytne více informací o příslušném hráči, použitím možnosti Kopnout můžeš jeho orb odstranit. Tyto možnosti jsou k dispozici i v seznamu přátel na Xbox LIVE v nabídce pozastavení. Pomocníci ve hře se spoluprácí na Xbox LIVE Připojíš-li se k jinému hráči ve spolupráci přes Xbox LIVE, vybereš si pomocníka, který bude představovat tvého hrdinu. Tento pomocník má stejné schopnosti jako příslušný hrdina, avšak nic z jeho inventáře. Na začátku pouze dostaneš stejné zbraně, jako má hrdina-hostitel. Pomocník o své zbraně přijde při ukončení hry. Kamera při spolupráci Při hře se spoluprácí je kamera umístěna tak, aby byli vidět oba hráči. To může způsobit určitá omezení pohybu, aby byli oba hráči neustále v záběru. Chceš-li namířit kameru na svoji postavu, stiskni y. To mohou kdykoli učinit oba hráči. Pomocníka můžeš okamžitě teleportovat k hrdinovi stisknutím tlačítka <. Tuto akci může provést pouze pomocník. Obrazovka hry Při hře se spoluprácí je obrazovka hry rozdělena napůl. Ukazatele zdraví a kouzel hrdiny jsou zobrazeny vlevo, ukazatele pomocníka vpravo. Nabídka pozastavení Ve hře se spoluprácí může hrdina otevřít svou nabídku pozastavení stisknutím tlačítka >. Pomocník má přístup k upravené nabídce pozastavení, kde si může prohlédnout a navýšit své schopnosti, otevřít obrazovku konfigurace pomocníka nebo ukončit hru. Xbox LIVE Hrajte s kýmkoli, kdykoli a kdekoli ve hře Xbox Live. Vytvořte si svůj profil (svoji hrací kartu). Povídejte si s přáteli. Stáhněte si obsah (televizní pořady, upoutávky, filmy ve vysokém rozlišení, ukázky her, exkluzivní herní obsah a hry Arcade) z Trhu Xbox Live (Xbox Live Marketplace). Odesílejte a přijímejte hlasové a obrazové zprávy. Používejte službu LIVE s konzolou Xbox 360 i se systémem Windows. Hrejte, konverzujte a stahujte pomocí počítače i konzoly Xbox 360. Služba LIVE vám poskytuje dokonalý přístup k požadovanému obsahu a k lidem, které znáte, v počítači i na televizi. Připojte se a zapojte se do dění! VII Nabídka pozastavení Nabídku pozastavení otevři stisknutím tlačítka >. Zde můžeš uložit svou hru, otevřít úkoly/mapy a prohlédnout si úkoly, práce, výprodeje, nedostatky zboží a členy rodiny, posunout hrdinu na vyšší úroveň na obrazovce schopností, vybrat pro svého hrdinu zbraně a oblečení, prohlédnout si a použít věci, jako například barvy, prohlédnout si svůj deník a upravit nastavení. Změny informací uvedených v tomto dokumentu, včetně adres URL a všech odkazů na webové stránky bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny. Není-li uvedeno jinak, příklady názvů společností, organizací, produktů, názvů domén, adresy elektronické pošty, loga, osoby, místa a události zde popsané jsou smyšlené a nelze z nich odvozovat žádný úmysl ani žádné souvislosti s jakoukoli skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, adresou elektronické pošty, logem, osobou, místem či událostí. Za dodržení všech příslušných zákonů na ochranu autorských práv nese odpovědnost uživatel. Bez omezení práv souvisejících s autorským právem nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uchovávána nebo vložena do vyhledávacího systému, nesmí být přenášena žádnou formou ani prostředky (elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním ani jinak) ani za žádným účelem, bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se obsahu tohoto dokumentu. S výjimkou výslovného písemného vyjádření v jakékoli písemné licenční smlouvě se společností Microsoft vám dodáním tohoto dokumentu není udělena žádná licence týkající se patentů, ochranných známek, autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví. Zde uvedené názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neoprávněné kopírování, demontáž, přenášení, veřejná produkce, zapůjčení, hra za úplatu nebo obejití zákona o ochraně před kopírováním je přísně zakázáno Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vyvinula společnost Lionhead Studios. Microsoft, Fable, Lionhead, logo Lionhead, logo Microsoft Game Studios, Windows, Windows Vista, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a loga Xbox jsou ochrannými známkami společností skupiny Microsoft. Zmíněné názvy společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. Používá formát Bink Video. Copyright RAD Game Tools, Inc.

6 Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra ) Záruka Společnost Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že provoz této hry bude plně odpovídat popisu v přiloženém návodu k použití po dobu 90 dnů od data prvního zakoupení. Tato omezená záruka je neplatná, pokud problémy související s provozem hry způsobila nehoda, zneužití, vir nebo nesprávné použití. Společnost Microsoft neposkytuje v souvislosti s hrou žádné další záruky ani sliby. Vaše právní prostředky Zjistíte-li do 90 dnů problém související s hrou, na který se vztahuje tato záruka, vraťte hru prodejci společně s kopií původního dokladu o zakoupení. Prodejce podle vlastního uvážení (a) hru bezplatně opraví nebo vymění nebo (b) vrátí zaplacenou částku. Vyměněná hra bude v záruce po zbytek původní záruční doby nebo 30 dnů od data uvedeného na stvrzence, podle toho, která doba bude delší. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za poškození hry, kterému bylo možné předejít náležitou péči z vaší strany. Zákonná práva Vůči prodejci můžete mít zákonná práva, která nejsou ovlivněna omezenou zárukou společnosti Microsoft. pokud jste hru nezakoupili pro osobní užívání (tedy pokud nevystupujete jako zákazník) Následující podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Žádné další záruky Společnost Microsoft a její dodavatelé odmítají jakékoliv další záruky nebo podmínky, vyjádřené i předpokládané, týkající se hry a přiloženého návodu k použití. Omezení odpovědnosti Společnost Microsoft ani její dodavatelé neponesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které jakýmkoli způsobem vyplynou z použití hry nebo nemožností hru používat nebo které s jejím použitím či nemožností použití budou jakýmkoli způsobem souviset, a to i kdyby společnost Microsoft nebo její dodavatelé byli poučeni o možnosti takových škod. Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejich dodavatelů je za všech okolností ohraničena sumou, kterou jste zaplatili za hru. Máte-li dotazy ohledně této záruky, obraťte se na prodejce nebo společnost Microsoft na adrese: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Irsko) SLOVENČINA UPOZORNENIE Pred hraním hry si kvôli bezpečnostným a zdravotným informáciám prečítajte návod na použitie Xbox 360 a ostatné návody k príslušenstvu. Návody si uložte pre ich budúce použitie. Pre zmeny v návodoch navštívte alebo volajte zákaznícku linku Xbox Customer Support (viď vnútorná strana zadného krytu). Dôležite zdravotné upozornenia o hraní videohier (Epileptické) záchvaty Veľmi malé percento osôb môže postihnúť záchvat, keď sú vystavené určitým optickým obrazcom, vrátane blikajúcich svetiel alebo vzorov, ktoré sa môžu objavovať vo videohrách. Dokonca aj osoby, ktoré nezažili záchvat alebo epileptický záchvat, môžu mať nediagnostikované predpoklady, ktoré môžu mať počas sledovania videohier za následok fotosenzitívny epileptický záchvat. Tieto záchvaty sa môžu prejavovať rôznymi symptómami, vrátane stavu na omdlenie, zmeneného vnímania, trasu očí alebo tváre, trhaním alebo šklbaním rúk alebo nôh, dezorientácie, zmätenosti, alebo momentálnej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k poraneniu v dôsledku pádu alebo nárazu do okolitých predmetov. Ihneď prestaňte hrať a informujte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov. Rodičia by mali sledovať a spýtať sa detí na tieto príznaky malé a dospievajúce deti sú na tieto záchvaty náchylné viac než dospelí. Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov môže byť znížené dodržovaním nasledujúcich opatrení: sedávajte ďalej od obrazovky; používajte menšiu obrazovku; hrajte v dobre osvetlenej miestnosti; nehrajte, ak ste ospalí alebo unavení. Ak ste vy alebo vaši príbuzní v minulosti zaznamenali záchvaty alebo epilepsiu, konzultujte pred hraním svojho lekára. Čo je PEGI systém? PEGI systém na hodnotenie veku ochraňuje maloletých pred hrami, nevhodnými pre ich vekovú skupinu. POZOR, toto nie je ohodnotenie obtiažnosti hry. PEGI pozostáva z dvoch častí a umožňuje rodičom a iným, ktorí kupujú hry pre deti, aby získali správne informácie pre výber hry, vhodnej pre vek hráča, ktorému je určená. Prvá časť je vekové hodnotenie: Druhá časť pozostáva zo symbolov, označujúcich typ obsahu hry. Každá hra môže obsahovať viaceré z týchto symbolov. Vekové ohodnotenie hry odráža intenzitu tohto obsahu. Symboly sú: NÁSILIE NEVHODNÉ VÝRAZY STRACH SEXUÁLNY OBSAH DROGY DISKRIMINÁCIA HAZARDNÉ HRY Pre ďalšie informácie navštívte a pegionline.eu

7 Tvoj hrdina Tvoj vzhľad ovplyvňuje mnoho faktorov dobré i zlé skutky, tvoja mravná čistota alebo skazenosť a ďalšie. Ak zješ príliš mnoho koláčov, stlstneš. Ak budeš rozvíjať svoje schopnosti, vyrastieš do výšky. Ak používaš mágiu, na pokožke sa ti objavia žiariace čiary vôle. Máš tiež k dispozícii široký výber odevov, účesov, fúzov a brád, tetovaní a mejkapov, ktoré sa dajú kúpiť u kupcov. Môžeš si tiež kúpiť farby na zafarbenie vlasov či oblečenia. Tvoj pes Tvoj pes zašteká, keď zacíti poklad, a pokúsi sa ťa k nemu doviesť. V boji zaútočí na ciele, ktoré zrazíš k zemi. Keď sa zraní, môžeš ho uzdraviť psím elixírom. Existujú aj knihy, ktoré ti pomôžu naučiť tvojho psa stvárať rôzne kúsky, vyňuchať cennejšie poklady a spôsobovať nepriateľom väčšie škody. Ak chceš komunikovať so svojím psom, kliknutím na z otvor Koleso gest, vyber možnosť Pes a požadovanú činnosť. Reputácia Reputácia získaná vykonávaním úloh má vplyv na to, ako sa k tebe ľudia správajú. Niektoré úlohy ti budú ponúknuté iba v prípade, ak máš dostatočne dobrú reputáciu. Tvoje zdravie Ak dôjde k boju, zobrazí sa červený ukazovateľ predstavujúci tvoje zdravie. S pribúdajúcimi zraneniami ukazovateľ klesá. Stupeň zdravia si môžeš zvýšiť pomocou liečivých odvarov alebo jedlom. Keď ukazovateľ klesne na nulu, zrútiš sa. Po chvíli siahneš do svojich zásob hrdinskej sily, odrazíš nepriateľov a vrátiš sa do boja s niekoľkými novými jazvami. Len čo padneš k zemi, prídeš o všetky nepozbierané orby skúsenosti (pozri ďalej). Orby skúsenosti Žiariace orby, ktoré vystupujú z nepriateľov, predstavujú skúsenosti. Rozlišujú sa štyri druhy: Všeobecné skúsenosti sú zelené, sila je modrá, zručnosti sú žlté a vôľa je červená. Skúsenosti vstrebáš podržaním tlačidla x a potom ich môžeš utratiť za nové schopnosti, ktoré ťa posilnia. Bonusové skúsenosti Rýchlym zabíjaním nepriateľov, používaním ostrých rán a zásahov do hlavy, reťazovými útokmi alebo zhadzovaním nepriateľov zo skál môžeš získať bonusové skúsenosti. Ďalšia úroveň Ak chceš postúpiť na ďalšiu úroveň, stlačením tlačidla > (alebo skratky na ) otvor ponuku pozastavenia. Vyber možnosť Schopnosti a potom si zvoľ požadované schopnosti. Každý druh skúseností sa môže utratiť za zručnosti v príslušnej bojovej disciplíne; za všeobecné skúsenosti si môžeš kúpiť ktorúkoľvek z nich. Nepotrebné schopnosti môžeš zahodiť a získať späť časť utratených skúseností. Sila Kupuj si brutální styly (brutálne štýly) a staň sa majstrom boja na blízko. Ak sa chceš krýt (kryť), podrž tlačidlo X. Ak chceš uštedriť ostrou ránu (ostrú ranu), podrž tlačidlo X, namier k smerom na nepriateľa, až ovládač začne vibrovať, a potom uvoľni X. Ak chceš použiť řetězové útoky (reťazové útoky), v správnej chvíli stlač tlačidlo X. Zvýšiš tým celkovú rýchlosť a účinnosť svojich útokov. Reťazové útoky ti tiež umožnia rýchlejšie nabíjanie zbraní kliknutím na Y v správnom okamihu. Ak chceš uplatniť protiúder, stlač tlačidlo X a zároveň namier k smerom k nepriateľovi. Tým ho vyvedieš z rovnováhy. Ďalším rýchlym stlačením tlačidla X mu zasadíš zničujúci úder. Investuj do fyzičky na zvýšenie účinnosti tvojich rán a do odolnosti na zlepšenie zdravia. Medzi albionské zbrane na blízko patrí katana, dlouhý meč (dlhý meč), šavle (šabľa), sekáček (sekáčik), palcát, sekyra (sekera) a kladivo. Katany sú rýchle a málo účinné, kladivá pomalé, ale veľmi silné. Niektoré zbrane obsahujú zárezy pre vylepšení (vylepšenie), čo sú kúzelné drahokamy s rôznymi bonusmi. Vylepšenie môžeš nájsť alebo zakúpiť od brusičov drahokamov. Zručnosť Rozvíjaj svoje pohotové styly (pohotové štýly) a vynikni v boji na diaľku. Ak chceš uniknúť útoku překulením (prekotúľaním sa), stlač tlačidlo A a zároveň mier k akýmkoľvek smerom. Útok na dálku s mířením (útok na diaľku s mierením) vykonáš stlačením a podržaním tlačidla Y, potom vypáľ uvoľnením tlačidla. Ak si chceš niektorého nepriateľa přiblížit (priblížiť), podrž tlačidlo Y. Pri přesném míření (presnom mierení) namier podržaním tlačidla Y, zobraz zameriavací kríž podržaním tlačidla w a stlačením tlačidla k zamier na rôzne časti tela nepriateľa. Ranu vystrelíš uvoľnením tlačidla Y. Môžeš tiež zvýšiť svoju přesnost (presnosť) (zvýšenie účinnosti) a rychlost (rýchlosť) (zrýchlenie útokov a nabíjania). Pravdepodobne sa stretneš s týmito zbraňami na diaľku: pistole (pištole) (rýchle a málo účinné), pušky (pomalé a veľmi účinné), bambitky (účinné na krátku vzdialenosť) a kuše (vyrovnaný pomer). Dostupné sú tri typy strelných zbraní: zbraně s křesacím zámkem (zbrane s kresacím zámkom), ktoré musíš po každom výstrele znovu nabiť, revolverové zbraně (revolverové zbrane) s viacerými komorami a kolečkové zbraně (kolieskové zbrane) so zásobníkom. Kuše môžu byť lehké (ľahké) alebo těžké (ťažké). Opakovací (opakovacie) kuše dokážu vypáliť na jedno nabitie viac striel. Vôľa Schopnosti vôle sú kúzla, ktoré môžu hrdinovia používať. Kúzlom chaos nepriateľa zmätieš, kúzlom rozražení (rozrazenie) ho odrazíš späť, ohnivým peklem (ohnivým peklom) ho spáliš, šokem (šokom) svojich protivníkov omráčiš a zničíš elektrickým prúdom a kúzlom ostří (ostrie) ich prebodneš. Kúzlo vzkříšení mrtvých (vzkriesenie mŕtvych) ti privolá spojencov zo záhrobia. Časové kouzlo (Časové kúzlo) spomalí čas a umožní ti priblížiť sa k nepriateľom. Vír tvojich nepriateľov vymrští do vzduchu ako pierka. Ukazovateľ kúzel a priradenie kúzel Ak chceš svoje kúzla použiť, priraď ich k ukazovateľu kúzel. Podrž tlačidlo x, potom stlačením tlačidla hore alebo dole prepni na požadovanú úroveň kúzel a stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo prechádzaj dostupné kúzla danej úrovne. Až nájdeš vhodné kúzlo, uvoľni x. Kúzla môžeš priraďovať tiež z ponuky Pozastavení (pozastavenie). Stačí stlačením tlačidla > otvoriť ponuku Pozastavení (pozastavenie), vybrať Schopnosti a otvoriť Výběr kouzel (výber kúzel). Vyslanie kúzla Podrž tlačidlo B, kým sa požadované kúzlo nenabije, potom uvoľnením tlačidla kúzlo vyšli. X XI

C Kamera Kamera Kamera Kamera

C Kamera Kamera Kamera Kamera Globální výběr jednotek Výber globálnych jednotiek Általános egységek kiválasztása Zaznacz jednostki globalnie Cíle Ciele Célkitűzések Cele misji L Pohyb zaměřovače Presun krížika A célkereszt mozgatása

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy!

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy! Krykiet W krykieta może grać od 2 do 4 osób, którzy albo grają każdy przeciw każdemu, albo dzielą się na dwie drużyny. Bramki oraz palik startowy i powrotne umieszcza się tak, jak pokazano na rysunku.

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

Interaktywna konsola OV-V-MOTION

Interaktywna konsola OV-V-MOTION Interaktywna konsola OV-V-MOTION INSTRUKCJA OBSŁUGI - 2 graczy - 60 gier - zdjęcia INSTALACJA GRY: Twoja gra łączy się telewizorem za pomocą zestawu standardowych wtyczek RCA. Większość telewizorów, monitorów

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb.

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb. AUTOMATA TEVÉKENYSÉG MENETE egyszerűbb megértéshez egy példa: sütési idő 1 óra 20 perc (1.20), tevékenység befejezése 13.52. győződjen meg arról, hogy a pontos aktuális idő belegyen állítva tevékenység

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

DO not print this page

DO not print this page DO not print this page NÁVOD NA POUŽÍTÍ NÁVOD NA POUŽITIE - INSTRUKCJA BALENÍ OBSAHUJE - BALENIE OBSAHUJE - Zawartość CZ - 1 skvělé tetovací pero se stojanem a pružným kabelem, 3 barevné vodou omyvatelné

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

SYSTÉM VĚKOVÉHO HODNOCENÍ PEGI (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)

SYSTÉM VĚKOVÉHO HODNOCENÍ PEGI (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION) File:758740_MASEA_smcot3 Op:M.Cordell (HS-D) Date:Tue 01-05-2007 12:39PM GMT Page:1 of 50 UPOZORNĚNÍ Tento disk obsahuje herní software pro systém PSP (PlayStation Portable). Nikdy tento disk nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky Česky Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE Polski Slovensky PŘIJÍMAČ GPS Česky Úvod Přijímač GPS GP-E2 může doplňovat zeměpisné údaje ke snímkům a zaznamenávat

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie...

Bardziej szczegółowo

EREADER1. Čtečka elektronických knih Čítačka elektronických kníh Czytnik ebooków ebook Reader

EREADER1. Čtečka elektronických knih Čítačka elektronických kníh Czytnik ebooków ebook Reader EREADER1 Čtečka elektronických knih Čítačka elektronických kníh Czytnik ebooków ebook Reader EBOOK OLVASÓ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Bezpečnostní

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE oslanecká sněmovna ČR raha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁKLADNÍ INFORMACE ODSTAWOWE INFORMACJE sběr dat proběhl v olsku a v České republice ankiety

Bardziej szczegółowo

Petrainer PET854. Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL

Petrainer PET854. Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL Petrainer PET854 Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL Český uživatelský manuál PET854 Hlavní funkce 7 stupňů citlivosti obojku

Bardziej szczegółowo

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému Obsah Vlastnosti... 2 Přejmenování kanálu... 15 Úvod... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Příprava... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 16 Bezpečnostní opatření... 3 Funkce tlačítek... 16 Ovládání stanic: Uspořádání

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi CEL-SW4QA2M0 Prùvodce základním nastavením Wi-Fi Wi-Fi alapszintû beállítási útmutató Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi Sprievodca základným nastavením Wi-Fi CS HU PL SK Obsah 2 Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja List Motywacyjny

Rekrutacja List Motywacyjny - Początek Szanowny Panie, Vážený pane, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych Vážená paní, Formalny, odbiorcą jest kobieta,

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA 2010/06/08 DOPLŇKY PRO STVBU DOPLNKY PRE STVBU ELEMENTY DODTKOWE Vzpěry plynové / Vzpery plynové / Siłowniki NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIŁNI CZ Tímto vztahem se vypočte potřebná

Bardziej szczegółowo

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Bardziej szczegółowo

SPEED PATROL. User manual. Gaming Steering Wheel MT177

SPEED PATROL. User manual. Gaming Steering Wheel MT177 SPEED PATROL Gaming Steering Wheel MT177 User manual Thank You for buying our new outstanding 5 in 1 steering wheel. You can use this device with 5 different game machines: Playstation I & II, GAMECUBE,

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace...

Bardziej szczegółowo

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-E360K DVD-E360 DVD-E350 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete

Bardziej szczegółowo

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3 CCBS1345-LP / CCBS1345-MP 1/3 barevná kamera pro denní i noční světlo s vysokým rozlišením a přepínači DIP Průvodce montáží CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc

Bardziej szczegółowo

HL32211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL32211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL32211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

HL24211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

FL22211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL22211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL22211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM 8001840024_48_cover_frt.eps 04/11/2005 15:05:06 QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM. QSG_rev_8001840024.book Page 1 Wednesday, November 2, 2005 10:09 AM Příručka pro rychlé

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E39

Eliptical MASTER E39 Eliptical MASTER E39 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania systemu irunning+

Instrukcja użytkowania systemu irunning+ PL irunning+ FREE Instrukcja użytkowania systemu irunning+ 1. Pobierz aplikację irunning na swoje urządzenie Nazwa aplikacji na Google play/itune Store: irunning+ 2. Podłącz tablet do system irunning 2.1

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...4

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 45270VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Bardziej szczegółowo

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN32TS439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

Trasa podľa služby HIKEPLANNER Výsledky vyhľadávania. Tu je priestor pre tvoje poznámky: Tip: pod mapou je priestor pre tvoje poznámky

Trasa podľa služby HIKEPLANNER Výsledky vyhľadávania. Tu je priestor pre tvoje poznámky: Tip: pod mapou je priestor pre tvoje poznámky TuristickaMapa.sk turistická mapa Slovenska tlačiť zavrieť Tip: pod mapou je priestor pre tvoje poznámky MAPOVÝ PORTÁL HIKING.SK + Topografický podklad SHOCart Značky a rázcestia HIKING.SK KM 0 1 2 2200

Bardziej szczegółowo

uživatelská příručka představte si možnosti

uživatelská příručka představte si možnosti DVD-D360 DVD P EHRÁVAâ uživatelská příručka představte si možnosti Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt Samsung.Kompletnější servis můžete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese www.samsung.com/global/register

Bardziej szczegółowo

TVU43S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU43S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU43S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo